1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar."

Transkript

1 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, TC Kimlik No : Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Anabilim Dalı; (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği AD) Yüksek Lisans; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü HemĢirelik Programı, HemĢirelik Esasları Anabilim Dalı; Lisans; Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu; ÇalıĢtığı Kurumlar. Kurum Görevi Tarih Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü 11 Mart Emekli olma: 16 ġubat 2010 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği AD: Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.) 10 Kasım ġubat 2010 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢ. AD: Öğretim Görevlisi Mayıs Kasım 2004 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢ. AD: AraĢtırma görevlisi, Aralık 2003-Mayıs 2004 Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Ġ.Ü.Florence Nightingale HemĢirelik YO. Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢireliği AD: AraĢtırma görevlisi, Kasım 1998-Aralık 2003 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ.ve Hast.HemĢ. AD: AraĢtırma görevlisi, Ocak 1996-Kasım 1998 DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Esasları AD: AraĢtırma görevlisi, ġubat 1995-Ocak 1996 DEÜ AraĢ. ve Uyg. Hastanesi Pediatri Kliniği: Klinik/Sorumlu HemĢiresi, Kasım 1987-ġubat Aldığı Ödüller Sözlü Sunu Ġkincilik Ödülü : Çimen S. Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal HemĢirelik Kongresi Kitabı. Ankara. Damla Matbaacılık Ltd.ġti Mayıs 1998: Ünal, A, Çimen S. Çocukların Beden Isısının Ölçümünde Civalı Temporal arter ve Ġnfrared Termometrelerin KarĢılaĢtırılması (AraĢtırma, 2009). HemĢirelik Haftası Etkinlikleri 2010, Prof.Dr. Leman Birol Ödülü Görev Aldığı Dersler: Doktora eğitimi öncesi, DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, AraĢtırma Görevlisi olarak görev aldığı dersler: Yılı (Öğretim Üyeleri Denetiminde) HemĢirelik Esasları (Güz ve Bahar) 1

2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği (Bahar Dönemi) Doktora eğitim sırasında, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu nda AraĢtırma Görevlisi olarak görev aldığı dersler: Yılı (Öğretim Üyeleri Denetiminde) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Dersi (Güz ve Bahar Dönemi.) BulaĢıcı Hastalıklar HemĢireliği Dersi (Bahar Dönemi) Doktora eğitimi sonrası görev aldığı dersler: DEÜ HemĢirelik Yüksek Okulu, Örgün Öğretim Dersin adı Yarıyıl Yıl Lisans Eğitimi HEMY 409* Sağlık Hiz. Bakım Yönetimi I (intern*) Güz HEMY 213 HemĢirelikte AraĢtırma I Güz HEMY 315 Sağlık ve Hastalıkta HemĢirelik - III Güz (Dahiliye/Cerrahi Hast.HemĢ./ĠletiĢim Becerileri) HEMY 4012 Sağlık Hiz. Bakım Yönetimi II (intern*) Bahar HEMY 214 HemĢirelikte AraĢtırma II Bahar HEMY 320 Sağlık ve Hastalıkta HemĢirelik - IV Bahar (Çocuk Sağlığı ve Hast.HemĢ/Halk Sağlığı/Psikiyatri) HEMY 119 HemĢirelik ve Sağlık Bilimine GiriĢ - I Güz HEMY 112 YaĢam Döngüsünde HemĢirelik YaklaĢımları I Bahar * Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., intern programı Yükseklisans Eğitim Programı HEM 528 Çocuk Sağ. ve Hast.HemĢireliği II Bahar HEM 529 HemĢirelikte AraĢtırma I Güz HEM 597 Uzmanlık Alanı (Çocuk Sağlığı) Güz HEM 599 Tez ÇalıĢması Güz HEM 530 HemĢirelikte AraĢtırma II Bahar HEM 598 Uzmanlık Alanı (Çocuk Sağlığı) Bahar HEM 596 Seminer (Uyg) Bahar HEM 500 Tez ÇalıĢması Bahar yılları arasında yönettiği tezler: Yüksek Lisans Tezi : 6 tez yılları arasında yaptığı tez jüri üyeliği: Yüksek Lisans Tezi : 15 tez Doktora Tezi : 1 tez Yönettiği Tezler; Hülya Kurtulan Bulut. Prematüre Bebeklerde Ġki Banyo Yönteminin Fizyolojik Ölçüm Sonuçlarına Etkisi. ( _bitti) 2

3 Gülbeyaz Baran. Antibiyotik Kullanan Bebeklerde Koruyucu Alt Bakım Protokolünün PiĢik GeliĢimini Önlemeye Etkisi. ( _bitti) Gönül Aslan. Prematürelerde Ġki Farklı Göbek Bakımı Yönteminin Göbeğin DüĢme Süresi ve Enfeksiyona Etkisi. ( _bitti) Nezihe Ġlhan. Liseye Giden Öğrencilerin Sağlık DavranıĢları ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi ( _bitti) Hülya KarataĢ. AĢı Uygulayan Sağlık Personelinin Parenteral AĢıları Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimine Yönelik Bilgileri. (0cak 2007_bitti). Betül Yavuz. Serebral Palsili Çocukların Öz Bakım Becerilerini GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. ( _bitti.) 1.8. Görev Aldığı Diğer Etkinlikler: Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, Ġzmir (Bilimsel Kurul Üyesi). HemĢirelikte Eğitim ve AraĢtırma Dergisi (Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyesi-Hakem, ). Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, (Yayın Kurulu Üyesi ). Journal of Neurological Sciences (Turkish), Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyesi, III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Eylül 2005 Ġzmir. (Bilimsel Kurul Üyesi) HemĢirelikte Temel AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu. DEÜ.HemĢirelik Yüksekokulu, (Düzenleme Kurulu Üyesi). HemĢirelikte AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu : AraĢtırma Makalelerini Değerlendirme ve Ġstatistiksel Karar Verme Kursu Eylül 2004, Ġzmir. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu & HemĢirelikte AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği (HEMAR-G). Düzenleme Kurulu Üyesi. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu KuruluĢunun 10. Yılında Prof.Dr. Leman Birol Onuruna Türk HemĢireliğinde Kilometre TaĢları Yaz Konferansları IV, 6-7 Eylül 2004, Ġzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi). Sınav Sorularının Değerlendirilmesi (Güçlük ve Ayırtedicilik) Komisyonu Üyesi ( ) Mezuniyet Komitesi (2004 Bahar Dönemi) Çocuk HemĢireliği Derneği, Ġstanbul (Üye, Yönetim Kurulu Üyesi) Bilgisayar Komisyonu ( ) ĠÜ Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Görev Süresince; 47.Milli Pediatri, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi; Düzenleme Kurulu üyesi (2003) Ġnternet Komisyonu ( ) Bağıl Değerlendirme Komisyonu ( ) Bilgisayar Komisyonu ( ) 3

4 2. YAYINLAR 2.1. Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Doktora Tezi: YaĢ Grubu Gençlerde Riskli Sağlık DavranıĢları Ölçeği nin GeliĢtirilmesi Yüksek Lisans Tezleri: Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Çocuklarda Penisilin Kristalizenin Hazneden ve Sıvı Ġçinde Verilmesinin Flebit ve Ekstravazasyon GeliĢmesine Etkisi. Tezden Yayınlanan Ulusal Kongre Bildirileri: Çimen S., SavaĢer S YaĢ Grubu Gençlerde Riskli Sağlık DavranıĢları Ölçeği nin GeliĢtirilmesi. 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul (Poster). Çimen S., BaĢer G. Çocuklarda Penisilin Kristalizenin Hazneden ve Sıvı Ġçinde Verilmesinin Flebit ve Ekstravazasyon GeliĢmesine Etkisi. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri HemĢireliği Günleri Özet Kitabı. Ġstanbul Nisan 2000: 379. (bildiri/araģtırma). Çimen S. Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal HemĢirelik Kongresi Kitabı. Ankara. Damla Matbaacılık Ltd.ġti Mayıs 1998: (2.lik ödülü/bildiri) 2.2. Doktora veya Uzmanlık Tezi DıĢında YayınlanmıĢ Makaleler Uluslararası Dergilerde (Doktora Sonrası): Dolgun G, Cimen S, Yazıcı S, SavaĢer S. Evaluation of the birthweight values of newborns presenting at the Mother-Child Health and Family Planning Center in Yenibosna, Istanbul, Turkey. Nurs Health Sci Jun;11(2): Ulusal Dergilerde (Doktora Sonrası): SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S., "Flakon ġeklindeki Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi", Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 16, Sayı 61, 7-15, (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Yavuz B., Çimen S.,"Serebral Palsili Çocukların Öz Bakım Becerilerini GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 17-26, (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S, KarataĢ H.,"Ergenlere Verilen Sağlık Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi", Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 21, , (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S. Adölesanın Sağlık DavranıĢlarının GeliĢtirilmesinde HemĢirenin Rolü. (Sosyal Pediatri Dergisi Özel Sayısı) Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara 2005; 1,1, (Review Makale, Ulusal Hakemli) Çimen S., Bahar Z., Öztürk C., BektaĢ M. AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, ZKÜ. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim ve AraĢtırma Dergisi. Journal Of Health Education Research, 2005:1:1; (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S. Dolgun G.,"Çocukta Kardiyopulmoner Resüsitasyon", Yoğun Bakım HemĢireliği Dergisi, 07,02,82-87, (Review Makale, Ulusal Hakemli). 4

5 Uluslararası Sempozyum/ Kongre ve / Konferans Bildirileri Çimen S., Bahar Z., Öztürk C. BektaĢ M. A Comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HIV/AIDS. 10th International Nursing Research Conference, ISPANYA, November Ulusal Sempozyum/ Kongre ve / Konferans Bildirileri Yavuz B., Çimen S YaĢ Grubu Çocuklarda Serebral Palsili Çocukların Özbakımını GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. Milli Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2007, KIBRIS.(Sözlü Bildiri) Çimen S. Ekstravazasyonu Olan Çocuğa YaklaĢım. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran 2007.(Davetli, Sözlü Sunum) Çimen S., Aslan G., Yaprak E. Hastanede Yatan 0-24 Aylık Bebeklerde PiĢik Görülme Durumu ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran 2007.(Poster) KarataĢ H. Çimen S. Sağlık Personelinin Parenteral AĢıları Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimi Konusunda Bilgilerinin Ġncelenmesi. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran (Sözel Bildiri) Kocaman G., Dicle A., Üstün B., Çimen S. Kendi Kendine Öğrenmeye HazıroluĢ Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik ÇalıĢması. Dokuz Eylül Üniversitesi III.Aktif Eğitim Kurultayı, DEÜ. Desem Salonu, Alsancak, Ġzmir, 3-4 Haziran (poster bildirisi / araģtırma) Çimen S., KarataĢ H. Ergenlere Verilen Cinsel Sağlık Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi. 3.Uluslararası- 10.Ulusal HemĢirelik Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir Eylül Özet Kitabı; 154. (Poster) Çimen S., Yavuz B. HemĢirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı Puanı ile Akademik BaĢarı Arasındaki ĠliĢki. 3.Uluslararası- 10.Ulusal HemĢirelik Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir Eylül Özet Kitabı; 160. (Poster) SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S.: Flakon ġeklindeki Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi (Proje No: 1580/ ). 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul : (konferans)./ SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri, 1.Çocuk HemĢireliği Sempozyumu. Ġstanbul Mart 2004 (Konferans). Çimen S. Antibiyotiklerin Hazırlanması ve Uygulanması (Konferans/ derleme). SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri, 1.Çocuk HemĢireliği Sempozyumu. Ġstanbul Mart 2004 (Konferans). / 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul : (konferans) Koçyiğit, M., Zöhrap D., Çimen, S. Apandektomili Çocuk Hastalarda Ailelerin GiriĢimlerinin Perforasyonla ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi. XVIII.. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi HemĢireliği Kongresi, Kongre Programı ve Bildiri Özetleri, Antalya, 1-4 Ekim 2000, ss:169. (bildiri/araģtırma ) G. Bozkurt., G. Arça., H. Genç., S. Çimen., H. Karanisaoğlu. 6 Ay-6 YaĢ Çocuklarda Uyku Düzenini Etkileyen Faktörler. 44.Milli Pediatri Kongresi, 1.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 1.Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı. Bursa :205. (poster/araģtırma) Çimen S. Çocuklarda Santral Venöz Kateter Uygulamaları. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri HemĢireliği Günleri Özet Kitabı. Ġstanbul Nisan 2000: (bildiri/derleme) Koçyiğit M., Eroğlu N., Çakır K., Çimen S. Çocuklarda Periferik Kanül Tespitinde Hipoallerjik Flaster ve ġeffaf Bant Kullanımının Komplikasyon GeliĢmesine Etkisi. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ''III. Ulusal Çocuk Cerrahisi HemĢireliği Kongresi-Uluslararası Katılımlı'' Eylül 1999, Antalya. (bildiri/araģtırma). 5

6 Çimen S. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Kliniğinde Yatan 0-14 YaĢ Grubu Çocuklarda 1Yılda Görülen Febril Konvülziyon Vakalarının incelenmesi" II.Ulusal HemĢirelik Kongresi Bildirileri. Ġzmir Eylül 1990; (Poster/araĢtırma) Diğer Yayınlar Çimen S. Balcı S. Beykoz Ġlçesinde Ġlköğretim Okullarında Kazalardan Korunma ve Ġlkyardım Bilgisinin GeliĢtirilmesi. 1. Ġstanbul Çocuk Kurultayı AraĢtırmalar Kitabı. Ġstanbul Çocukları Vakıf Yayınları. Ġstanbul. 2000: (araģtırma) /44.Milli Pediatri Kongresi, 1.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1.Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı. Bursa : 204. (poster) 3. VERDĠĞĠ KURS, SEMĠNER VE KONFERANSLAR (Kongre DıĢında) 3.1. Kurslar Bilgisayarda Temel SPSS Uygulamaları Kursu - Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, ve 28 Kasım Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ekim Yozgat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ekim Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Haziran Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, ġubat HemĢirelikte Temel AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu: Bilgisayar Uygulamalı SPSS Kursu. - DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, HemĢirelikte AraĢtırma ve Ġstatistik : Bilgisayarda SPSS Uygulamaları. DEÜ.HemĢirelik - Yüksekokulu, 9-11 Eylül Eğitim Seminerleri Çimen S. Cinsel Sağlık Bilgileri. Türk Kadınlar Konseyi Boğaziçi ġubesi iģbirliğiyle eğitim; - Atatürk Ġlköğretim Okulu,Beykoz, Anadolu Hisarı Ġlköğretim Okulu, Atatürk Ġlköğretim Okulu, ġehit Adil Ġlköğretim Okulu, Tokatköy Ġlköğretim Okulu, Anadolu Hisarı Ġlköğretim Okulu, Çimen S. Kazalardan korunma ve Ġlk Yardım. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Boğaziçi ġubesi Eğitim Etkinlikleri Kapsamında; - Beykoz PaĢabahçe Ġlköğretim Okulu, Ġstanbul. 10 Mayıs Beykoz Atatürk Ġlköğretim Okulu, Ġstanbul. 12 Nisan Konferanslar/Paneller: Çimen S ICN Teması: Açığın Kapatılması- Kanıttan Eyleme. 12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Mevlana Üniversitesi Konferans Salonu, Konya Çimen S. Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, (Konferans) SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S. Flakon ġeklinde Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi. (Konferans/Proje) -DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 4.Sınıf Dersliği (öğrencilere)

7 -DEÜ.HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Akademik Personel Eğitim Seminerleri , Ġzmir. -Ġ.Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Amfisi, , Ġstanbul. (Tüm akademisyen ve öğrenciler için) Çimen S. Antibiyotiklerin Hazırlanması ve Uygulanması. (Konferans/derleme). -SB Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Ġzmir, Mayıs Ġstanbul Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Amfisi, Ġstanbul EĞĠTĠM ĠÇĠN/DĠNLEYĠCĠ OLARAK KATILDIĞI BĠLĠMSEL TOPLANTILAR 4.1.Katıldığı Kurslar (Sertifikalı) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Probleme Dayalı Öğretim Eğitici Eğitimi Kursu, Ġzmir, 8,9,12 ġubat Ġleri AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu. Lora E.Burke, Susan Sereika. Düzenleyen: EÜ.HemĢirelik Yüksekokulu, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir. 8 Eylül HemĢirelikte AraĢtırma Ve Ġstatistik Kursu: AraĢtırma Makalelerini Değerlendirme ve Ġstatistiksel Karar Verme. (DEÜ HYO Öğr.Üyeleri: Prof.Dr.Gülseren Kocaman, Prof.Dr. Zuhal Bahar). 8-9 Eylül 2004, Ġzmir. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu & HemĢirelikte AraĢtırma Ve GeliĢtirme Derneği (HEMAR-G). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel Bakım Kursu. Çocuk HemĢireliği Derneği, Ġstanbul Haziran SPSS Eğitim Kursları. BIS ĠĢ Zekası Çözümleri Yazılım, Eğitim ve DanıĢmanlık. Ġstanbul Kasım- 3 Aralık Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitici Eğitimi Kursu -Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı (The Human Resource Development Foundation). Ġstanbul, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Kursu (DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu) Eylül 1997, ĠZMĠR. Neonatal Resusitasyon Kursu. (Ġzmir Tabip Odası) Ġzmir, I.Pediatrik Hematoloji-Onkoloji HemĢireliği Eğitim Kursu. Ġ.Ü.Ġ.T.F. Onkolojik Hastalıklar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı ve Bizim / Lösemili Çocuklar Vakfı Sağlık KuruluĢu. Ġstanbul 9-14 Nisan Ege Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu Kursu, Dinleyici Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar 10.Pediatri Günleri- Sağlıklı Çocuk Ġzlemi ve Beslenmesi (DEÜ Tıp Fakültesi). 5-6 Mart 2009, Sabancı Kültür Merkezi-Ġzmir. EMERALD AUTHOR WORKSHOP - EMERALD Yazar ÇalıĢtayı, DEU Etkinliği, Buca Kampüsü, Bilim ve AraĢtırma Etiği (Prof Dr.Veysel Sönmez), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Izmir, The Value of Nursing Research Based on Models and Theories (Prof. Eileen Gigliotti) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Izmir, Dokuz Eylül Üniversitesi V. Aktif Eğitim Kurultayı, Alsancak-Ġzmir, 7 8 Haziran, Kanıta Dayalı Tıp-GeçmiĢi, Bugünü ve Geleceği. Konferans (Ahmet Metin GÜLMEZOĞLU) DEÜ Tıp Fakültesi, Ġzmir Bilim ve AraĢtırma Etiği Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi, Balçova Ġzmir,

8 Çoklu Analizler (Gül Ergör), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikler, Ġzmir, ġubat 2008 Güç Analizi (Reyhan Uçku), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikler, Ġzmir, ġubat Ulusal (Uluslararası Katılımlı) HemĢirelik Öğrencileri Kongresi Haziran 2007, Beyazıt, Ġstanbul. (Değerlendirme Kurulu Üyesi) Program Değerlendirme: Ne? Niçin? Nasıl? (ÇalıĢtay), Mc Master Üniversity &DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Ġzmir, 16 ġubat Qualitative Research & Mixed Methods Design (Rideout E., Ġzmir, 5 Subat Teknik Beceri Laboratuarının Önemi (Nurcan Uysal), Dokuz Eylül Üniversitesi HYO, Bilimsel Toplantı, Ġzmir ĠĢyerinde TükenmiĢlik Kaynağı Olarak Duygusal Emek-HemĢireler Üzerinde Yapılan Bir AraĢtırma (ġebnem Seçer), Dokuz Eylül Üniversitesi HYO, Ġzmir, I.European Nursing Students Congress. DEÜ HemĢirelik YO, Ġzmir, Turkey, May Mc Master Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Yüksekokulu Müfredatının Tanıtımı ve DEÜ HYO müfredatıyla benzeģen farklılaģan yönler (Elizabeth RIDEOUT). Ġzmir, ġubat Preseptörlük, (Özbıçakcı, ġ., Seren ġ.), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Ġzmir. 8 ġubat HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri Klinik Öğrenme, (Küçükgüçlü Ö., Bilik Ö.) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Ġzmir. 9 ġubat DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri 7.Pediatri Günleri Pediatride Yenilikler Sempozyumu. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Ġzmir, 1-2 Aralık Fonksiyonel Beslenme Sempozyumu, Türk Pediatri Kurumu & Türkiye Milli Pediatri Derneği, Kültürpark, Ġzmir, 25 Kasım Bilimsel AraĢtırmalar: Bilgi Üreten Topluma GeçiĢ Sempozyumu, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir, Ekim Yaz Konferansları-5: Kadın Politika ve HemĢirelik, Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, Haziran 2005, Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Ġzmir. II. Aktif Eğitim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, 4-5 Haziran Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-VI: Ölçme ve Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-V: Senaryo Yazımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Pediatrik Yoğun Bakım HemĢireliği Sempozyumu, Gölcük Deniz Hastanesi BaĢtabipliği, Gölcük/Kocaeli, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-IV: Eğitim Yöntemleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-III: Ölçme ve Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-II: DeğiĢen Dünyada YetiĢkin Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-I: Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarında YaĢanan Süreçler, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir,

9 Yaz Konferansları IV: Türk HemĢireliğinde Kilometre TaĢları, Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, 6-7 Eylül 2004, Emekli Sandığı Huzurevi, Narlıdere-Ġzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi, Dinleyici) Kapitalizm ve Sağlık. (Prof. Dr. Cem Terzioğlu), HYO Toplantı Salonu, , Ġzmir. (Eğitim Semineri) Birinci Aktif Eğitim Kurultayı, Mayıs 2004, DEÜ DESEM Salonu, Ġzmir. (Kurultay) Sağlık Yasasındaki Son DeğiĢiklikler, (Dr. G. Akarca) Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, DEÜ.Tıp Fak.Anfiler Grubu Konferans Salonu, ,Ġzmir (Konferans) Yoksulluktan Yoksulluğa, (Zuhal Bahar., Günsel BaĢer, Ata Soyer, Ayfer Aydın Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, DEÜ.Tıp Fak.Anfiler Grubu Konferans Salonu, ,Ġzmir (Panel) Sağlıkta DönüĢüm, (Z. Bahar., A. Soyer, Av.Hasan Hüseyin Evin, Süheyla Nergis) Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, Dr.Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi , Ġzmir. (Panel) Niteliksel AraĢtırma, (Ayfer Aydın). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, Poster Hazırlama, (AyĢe BeĢer), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri Makale Yazım ilkeleri, (Ayfer Aydın),. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, Senaryo Nasıl Yazılır?, (Prof.Dr. H. OkumuĢ), HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri PDÖ de Sık Yapılan Hatalar, (Prof.Dr. G. Kocaman),. HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. Ġstanbul Üniversitesi, TC Sağlık Bakanlığı, Çocuk Sağlığı Derneği. 4-6 Haziran 2003, Grand Cevahir Kongre Merkezi, ġiģli-ġstanbul. Ġ.Ü Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Prof.Dr. Anahit CoĢkun un Emekliliği Onuruna Düzenlenen Cinsel Eğitim Paneli; Cinsel Eğitimde Neredeyiz? Panelistler: Tanju Yılmazer, Nesrin Yetkin, Demet Güral, Enis Balkan ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi, 1933 Üniversite Reform Anfisi. Ġstanbul. (Panel) Dünyada ve Türkiye de HemĢirelikte Doktora Eğitimi Sempozyumu. DEÜ Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Konferans Salonu Haziran 2002, Ġzmir. Riskli AlıĢkanlıklara Veda. (KonuĢmacı: James Lee, BaĢkan: Prof Dr. Sedat Özkan). Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi, 1933 Reform Anfisi-Çapa, Ġstanbul (panel) 23.Pediatri Günleri ve 3.Pediatri HemĢireliği Günleri Nisan Ġstanbul (Kongre) Ġstanbul Çocuk Kurultayı. Ġstanbul. 5-6 Haziran Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı ve HemĢirelik. (Prof.Dr. Sevgi Oktay.) Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Oditoryumu. 18 Mayıs Ġstanbul.(konferans) Üniversal Uygulamalar ve Ġ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü HemĢirelerinin YaklaĢımları. (Prof.Dr. Gülay Görak) Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 17 Mayıs Ġstanbul.(konferans). Sağlıkta Vizyon. (Yöneten Alpman M.), Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. Fen Fakültesi Konferans Salonu. 15 Mayıs Ġstanbul.(konferans) 9

10 Riskli Yenidoğan Bebeklerde HemĢirelik Bakımı. (Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Eğitim Programı No:35). Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayi Konferans Salonu Ġstanbul.(konferans) Infection Control Seminar. (3M Turkey). Hilton Oteli ĠSTANBUL. Integrative Disaster Intervention Program: Families an Children Krize Çok Yönlü Müdahale Programı: Toplum, Aileler ve Çocuklar. (Çekirdek Anne-Baba Destek Grubu -Ġstanbul ve The Foundation for Children at Risk Municipality of Tel-Aviv -Israil). Hilton Oteli 4-5 Eylül / The Marmara Oteli Eylül ĠSTANBUL.(Eğitim programı) 21. Pediatri Günleri. 1. Pediatri HemĢireliği Günleri, Ġstanbul, 5-7 Nisan (kongre) HemĢirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim, (Dr. Christine ALAVĠ, ), D.E.Ü. HemĢirelik Yüksekokulu (Workshop), Ġzmir Eylül Probleme Dayalı Öğrenim Uygulaması, Doç. Dr. Ali YemiĢçigil, D.E.Ü. Tıp Fakültesi, 10 Eylül 1998, Ġzmir.(konferans) Yüksek Öğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Ġsmail TOSUN) D.E.Ü. Rektörlük Salonu, Alsancak ĠZMĠR..(konferans) Aile Ġçi ġiddet ve Sağlık ÇalıĢanlarının Sorumluluğu. (Prof. Dr. Serpil Salaçin, Dr. Emma Williamson-Derby Üniversitesi/Ġngiltere) D.E.Ü. Derslikler Grubu Konferans Salonu, ĠZMĠR..(konferans) Öğrenci Gözü ile Sağlık Ekibi. (YeĢim Sarıkaya, Mahtuma Peker, Alper Dölenmen, Gökhan Teoman, Hümeyra Bostancı). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Panel) Toplum Sağlığı Ġçin ĠletiĢim ve ĠĢbirliği. (Prof.Dr. AyĢen Baykara, Prof.Dr. Nurgün Platin, Prof.Dr. GülĢen Terakye, Prof.Dr. AyĢe Özcan). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Panel) Tıp ve HemĢirelikte Aktif Eğitim. KonuĢmacılar: (Prof.Dr. Gülseren Kocaman, Prof.Dr. Emin Alıcı). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Konferans) YaĢamın ÇeĢitli Alanlarında Çocuk Ġstismarı. (Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı- Ġzmir ġubesi, D.E.Ü. Rektörlüğü, KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı) Nisan D.E.Ü. Derslikler Grubu Konferans Salonu, Ġzmir. (Sempozyum) Çocuk Hakları : Türkiye Milli Pediatri Derneği Ġzmir ġubesi XXX.Eğitim Toplantısı Sabancı Kültür Merkezi, ĠZMĠR. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal HemĢirelik Kongresi. 2-4 Temmuz Ġzmir. IV. Ulusal HemĢirelik Kongresi, Kasım Ankara Türk HemĢireliğinde Öğrenimin 40.Yılı Sempozyumu. E.Ü.H.Y.O AKM, ĠZMĠR. Kadın Sağlığı ve Sorunları, (Moderatör: Prof. Dr. Leman Birol. KonuĢmacılar: Doç. Dr. Sevinç Özden, Doç. Dr. AyĢe Özcan, Doç.Dr. Hülya OkumuĢ). 18 Mayıs 1995, Ġzmir. (Panel) Orta Doğu Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği XXI.Kongresi "XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Socienties (UMEMPS) Ekim Ġzmir. (uluslararası kongre) III. Ulusal HemĢirelik Kongresi Haziran Sivas. 5. YABANCI DĠL Yabancı dili ingilizcedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınav Sonucu (ÜDS): dir. 10

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bahar (VARDAR) İNKAYA Ünvanı: Yard. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2001-2002 Yüksek Lisans

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Hemşirelik / Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

Hemşirelik / Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı HÜMEYRA BARBAROS Ünvanı Birimi ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU E-Posta humeyra.barbaros@bilecik.edu.tr EĞĠTĠM

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk (2006-Mart) Sağlığı Hemşireliği

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk (2006-Mart) Sağlığı Hemşireliği Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm E-posta/Web Öğretim Görevlisi Nuriye Nesrin İPEKÇİ 15.12.1976-ADANA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gizem ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 27.11.1991 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik (ÖSYM Tam Burslu) Acıbadem Üniversitesi 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ: 09.12.2010 SOYADI, ADI: VEREN, FUNDA YAZIŞMA ADRESİ : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Değerli MeslektaĢlarımız,

Değerli MeslektaĢlarımız, Değerli MeslektaĢlarımız, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Monoblok Ameliyathaneleri, HemĢirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Çapa HemĢireleri GeliĢtirme ve DayanıĢma Derneği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Adı Soyadı : Ünvanı : Görevi : Fakültesi : Bölümü : Anabilim Dalı : Akademik Yılı : Eğitim Öğretim Çalışmaları Öğrenci eğitimi Verilen dersler

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Nilgün AVCI Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1983 Doğum Yeri: İstanbul Akademik Unvanı: Yrd.Doç.Dr İş Telefonu: 444 8 276 (1213) Cep Telefonu: 0538 987 66 26

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ : 30.09.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010 / 18 Fakültemiz Yönetim Kurulu 30.09.2010 PerĢembe günü Saat 13.30 da Dekan Prof. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Menopoz kitabının satışı sürdürülmektedir. Sayı :1 FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ BÜLTENİ HAZİRAN 2003-2005 DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLER 1. Mesleki Eğitim Araçlarının Hazırlanması

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Ad Soyadı: Mehmet Emin KURT Doğum Tarihi: 21/ 07/ 1981 Doğum Yeri: Merkez/Diyarbakır Medeni Durum: Evli / 3 Çocuk İletişim Adresi: Dicle Üniversitesi Diyarbakır Atatürk Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum

ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ. Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı Ziyacibali Soyadı Açıkgöz Doğum Yeri ve Tarihi Bayburt 28.04.1965 Cinsiyet Erkek Uyruk T.C. T.C.Kimlik No: 19840912374 Medeni Durum Evli Yabancı Dil İngilizce Adres YBU-Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hatice ŞEN 2. Doğum Tarihi: 03.03.1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD ÖZGEÇMİŞ Araştırma Görevlisi Dr. ABDULKADİR KAYA Adı soyadı: Abdulkadir Kaya Doğum tarihi ve yeri: 06.08.1986/Iğdır Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ Bakım Kalite Göstergeleri

Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ CERRAHĠ HEMġĠRELĠĞĠ GÜNLERĠ Bakım Kalite Göstergeleri Prof. Dr. Alev DIRAMALI Anısına Ege Üniversitesi / Ġzmir Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik

Detaylı