1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi TC Kimlik No 1.3.Eğitimi Doktora; Yüksek Lisans; Lisans; 1.4. ÇalıĢtığı Kurumlar."

Transkript

1 1.ÖZGEÇMĠġ 1.1.Adı Soyadı : Saniye ÇĠMEN 1.2.Doğum Yeri ve Tarihi : AĢağıtandır / AFYON, TC Kimlik No : Eğitimi : Doktora; Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Anabilim Dalı; (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği AD) Yüksek Lisans; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı; Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü HemĢirelik Programı, HemĢirelik Esasları Anabilim Dalı; Lisans; Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu; ÇalıĢtığı Kurumlar. Kurum Görevi Tarih Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü 11 Mart Emekli olma: 16 ġubat 2010 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği AD: Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.) 10 Kasım ġubat 2010 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢ. AD: Öğretim Görevlisi Mayıs Kasım 2004 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢ. AD: AraĢtırma görevlisi, Aralık 2003-Mayıs 2004 Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Ġ.Ü.Florence Nightingale HemĢirelik YO. Çocuk Sağ. ve Hst.HemĢireliği AD: AraĢtırma görevlisi, Kasım 1998-Aralık 2003 DEÜ HemĢirelik YO, Çocuk Sağ.ve Hast.HemĢ. AD: AraĢtırma görevlisi, Ocak 1996-Kasım 1998 DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Esasları AD: AraĢtırma görevlisi, ġubat 1995-Ocak 1996 DEÜ AraĢ. ve Uyg. Hastanesi Pediatri Kliniği: Klinik/Sorumlu HemĢiresi, Kasım 1987-ġubat Aldığı Ödüller Sözlü Sunu Ġkincilik Ödülü : Çimen S. Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal HemĢirelik Kongresi Kitabı. Ankara. Damla Matbaacılık Ltd.ġti Mayıs 1998: Ünal, A, Çimen S. Çocukların Beden Isısının Ölçümünde Civalı Temporal arter ve Ġnfrared Termometrelerin KarĢılaĢtırılması (AraĢtırma, 2009). HemĢirelik Haftası Etkinlikleri 2010, Prof.Dr. Leman Birol Ödülü Görev Aldığı Dersler: Doktora eğitimi öncesi, DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, AraĢtırma Görevlisi olarak görev aldığı dersler: Yılı (Öğretim Üyeleri Denetiminde) HemĢirelik Esasları (Güz ve Bahar) 1

2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği (Bahar Dönemi) Doktora eğitim sırasında, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu nda AraĢtırma Görevlisi olarak görev aldığı dersler: Yılı (Öğretim Üyeleri Denetiminde) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Dersi (Güz ve Bahar Dönemi.) BulaĢıcı Hastalıklar HemĢireliği Dersi (Bahar Dönemi) Doktora eğitimi sonrası görev aldığı dersler: DEÜ HemĢirelik Yüksek Okulu, Örgün Öğretim Dersin adı Yarıyıl Yıl Lisans Eğitimi HEMY 409* Sağlık Hiz. Bakım Yönetimi I (intern*) Güz HEMY 213 HemĢirelikte AraĢtırma I Güz HEMY 315 Sağlık ve Hastalıkta HemĢirelik - III Güz (Dahiliye/Cerrahi Hast.HemĢ./ĠletiĢim Becerileri) HEMY 4012 Sağlık Hiz. Bakım Yönetimi II (intern*) Bahar HEMY 214 HemĢirelikte AraĢtırma II Bahar HEMY 320 Sağlık ve Hastalıkta HemĢirelik - IV Bahar (Çocuk Sağlığı ve Hast.HemĢ/Halk Sağlığı/Psikiyatri) HEMY 119 HemĢirelik ve Sağlık Bilimine GiriĢ - I Güz HEMY 112 YaĢam Döngüsünde HemĢirelik YaklaĢımları I Bahar * Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., intern programı Yükseklisans Eğitim Programı HEM 528 Çocuk Sağ. ve Hast.HemĢireliği II Bahar HEM 529 HemĢirelikte AraĢtırma I Güz HEM 597 Uzmanlık Alanı (Çocuk Sağlığı) Güz HEM 599 Tez ÇalıĢması Güz HEM 530 HemĢirelikte AraĢtırma II Bahar HEM 598 Uzmanlık Alanı (Çocuk Sağlığı) Bahar HEM 596 Seminer (Uyg) Bahar HEM 500 Tez ÇalıĢması Bahar yılları arasında yönettiği tezler: Yüksek Lisans Tezi : 6 tez yılları arasında yaptığı tez jüri üyeliği: Yüksek Lisans Tezi : 15 tez Doktora Tezi : 1 tez Yönettiği Tezler; Hülya Kurtulan Bulut. Prematüre Bebeklerde Ġki Banyo Yönteminin Fizyolojik Ölçüm Sonuçlarına Etkisi. ( _bitti) 2

3 Gülbeyaz Baran. Antibiyotik Kullanan Bebeklerde Koruyucu Alt Bakım Protokolünün PiĢik GeliĢimini Önlemeye Etkisi. ( _bitti) Gönül Aslan. Prematürelerde Ġki Farklı Göbek Bakımı Yönteminin Göbeğin DüĢme Süresi ve Enfeksiyona Etkisi. ( _bitti) Nezihe Ġlhan. Liseye Giden Öğrencilerin Sağlık DavranıĢları ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi ( _bitti) Hülya KarataĢ. AĢı Uygulayan Sağlık Personelinin Parenteral AĢıları Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimine Yönelik Bilgileri. (0cak 2007_bitti). Betül Yavuz. Serebral Palsili Çocukların Öz Bakım Becerilerini GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. ( _bitti.) 1.8. Görev Aldığı Diğer Etkinlikler: Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, Ġzmir (Bilimsel Kurul Üyesi). HemĢirelikte Eğitim ve AraĢtırma Dergisi (Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyesi-Hakem, ). Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, (Yayın Kurulu Üyesi ). Journal of Neurological Sciences (Turkish), Bilimsel DanıĢma Kurulu Üyesi, III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Eylül 2005 Ġzmir. (Bilimsel Kurul Üyesi) HemĢirelikte Temel AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu. DEÜ.HemĢirelik Yüksekokulu, (Düzenleme Kurulu Üyesi). HemĢirelikte AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu : AraĢtırma Makalelerini Değerlendirme ve Ġstatistiksel Karar Verme Kursu Eylül 2004, Ġzmir. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu & HemĢirelikte AraĢtırma ve GeliĢtirme Derneği (HEMAR-G). Düzenleme Kurulu Üyesi. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu KuruluĢunun 10. Yılında Prof.Dr. Leman Birol Onuruna Türk HemĢireliğinde Kilometre TaĢları Yaz Konferansları IV, 6-7 Eylül 2004, Ġzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi). Sınav Sorularının Değerlendirilmesi (Güçlük ve Ayırtedicilik) Komisyonu Üyesi ( ) Mezuniyet Komitesi (2004 Bahar Dönemi) Çocuk HemĢireliği Derneği, Ġstanbul (Üye, Yönetim Kurulu Üyesi) Bilgisayar Komisyonu ( ) ĠÜ Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Görev Süresince; 47.Milli Pediatri, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi; Düzenleme Kurulu üyesi (2003) Ġnternet Komisyonu ( ) Bağıl Değerlendirme Komisyonu ( ) Bilgisayar Komisyonu ( ) 3

4 2. YAYINLAR 2.1. Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Doktora Tezi: YaĢ Grubu Gençlerde Riskli Sağlık DavranıĢları Ölçeği nin GeliĢtirilmesi Yüksek Lisans Tezleri: Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Çocuklarda Penisilin Kristalizenin Hazneden ve Sıvı Ġçinde Verilmesinin Flebit ve Ekstravazasyon GeliĢmesine Etkisi. Tezden Yayınlanan Ulusal Kongre Bildirileri: Çimen S., SavaĢer S YaĢ Grubu Gençlerde Riskli Sağlık DavranıĢları Ölçeği nin GeliĢtirilmesi. 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul (Poster). Çimen S., BaĢer G. Çocuklarda Penisilin Kristalizenin Hazneden ve Sıvı Ġçinde Verilmesinin Flebit ve Ekstravazasyon GeliĢmesine Etkisi. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri HemĢireliği Günleri Özet Kitabı. Ġstanbul Nisan 2000: 379. (bildiri/araģtırma). Çimen S. Çocuklarda Ġnfüzyon Uygulamalarında Ekstravazasyon ve Tromboflebit GeliĢme Durumu ve Etkileyen Etmenler. Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal HemĢirelik Kongresi Kitabı. Ankara. Damla Matbaacılık Ltd.ġti Mayıs 1998: (2.lik ödülü/bildiri) 2.2. Doktora veya Uzmanlık Tezi DıĢında YayınlanmıĢ Makaleler Uluslararası Dergilerde (Doktora Sonrası): Dolgun G, Cimen S, Yazıcı S, SavaĢer S. Evaluation of the birthweight values of newborns presenting at the Mother-Child Health and Family Planning Center in Yenibosna, Istanbul, Turkey. Nurs Health Sci Jun;11(2): Ulusal Dergilerde (Doktora Sonrası): SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S., "Flakon ġeklindeki Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi", Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 16, Sayı 61, 7-15, (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Yavuz B., Çimen S.,"Serebral Palsili Çocukların Öz Bakım Becerilerini GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 17-26, (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S, KarataĢ H.,"Ergenlere Verilen Sağlık Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi", Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 21, , (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S. Adölesanın Sağlık DavranıĢlarının GeliĢtirilmesinde HemĢirenin Rolü. (Sosyal Pediatri Dergisi Özel Sayısı) Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara 2005; 1,1, (Review Makale, Ulusal Hakemli) Çimen S., Bahar Z., Öztürk C., BektaĢ M. AIDS Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması, ZKÜ. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim ve AraĢtırma Dergisi. Journal Of Health Education Research, 2005:1:1; (AraĢtırma Makalesi, Ulusal Hakemli) Çimen S. Dolgun G.,"Çocukta Kardiyopulmoner Resüsitasyon", Yoğun Bakım HemĢireliği Dergisi, 07,02,82-87, (Review Makale, Ulusal Hakemli). 4

5 Uluslararası Sempozyum/ Kongre ve / Konferans Bildirileri Çimen S., Bahar Z., Öztürk C. BektaĢ M. A Comparison of Attitudes of Turkish and Danish Nursing Students Toward the Care of Persons with HIV/AIDS. 10th International Nursing Research Conference, ISPANYA, November Ulusal Sempozyum/ Kongre ve / Konferans Bildirileri Yavuz B., Çimen S YaĢ Grubu Çocuklarda Serebral Palsili Çocukların Özbakımını GerçekleĢtirme Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. Milli Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2007, KIBRIS.(Sözlü Bildiri) Çimen S. Ekstravazasyonu Olan Çocuğa YaklaĢım. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran 2007.(Davetli, Sözlü Sunum) Çimen S., Aslan G., Yaprak E. Hastanede Yatan 0-24 Aylık Bebeklerde PiĢik Görülme Durumu ve Etkileyen Etmenlerin Ġncelenmesi. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran 2007.(Poster) KarataĢ H. Çimen S. Sağlık Personelinin Parenteral AĢıları Uygulama Tekniği ve Bölge Seçimi Konusunda Bilgilerinin Ġncelenmesi. I.Ulusal Pediatri HemĢireliği Kongresi, Ġzmir, Haziran (Sözel Bildiri) Kocaman G., Dicle A., Üstün B., Çimen S. Kendi Kendine Öğrenmeye HazıroluĢ Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik ÇalıĢması. Dokuz Eylül Üniversitesi III.Aktif Eğitim Kurultayı, DEÜ. Desem Salonu, Alsancak, Ġzmir, 3-4 Haziran (poster bildirisi / araģtırma) Çimen S., KarataĢ H. Ergenlere Verilen Cinsel Sağlık Eğitiminin Bilgi Düzeylerine Etkisi. 3.Uluslararası- 10.Ulusal HemĢirelik Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir Eylül Özet Kitabı; 154. (Poster) Çimen S., Yavuz B. HemĢirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı Puanı ile Akademik BaĢarı Arasındaki ĠliĢki. 3.Uluslararası- 10.Ulusal HemĢirelik Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir Eylül Özet Kitabı; 160. (Poster) SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S.: Flakon ġeklindeki Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi (Proje No: 1580/ ). 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul : (konferans)./ SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri, 1.Çocuk HemĢireliği Sempozyumu. Ġstanbul Mart 2004 (Konferans). Çimen S. Antibiyotiklerin Hazırlanması ve Uygulanması (Konferans/ derleme). SSK Bakırköy 11.Çocuk Sağlığı Günleri, 1.Çocuk HemĢireliği Sempozyumu. Ġstanbul Mart 2004 (Konferans). / 47.Milli Pediatri Kongresi, 3.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Toplantısı,. Bilimsel Program ve Özet Kitabı. Ġstanbul : (konferans) Koçyiğit, M., Zöhrap D., Çimen, S. Apandektomili Çocuk Hastalarda Ailelerin GiriĢimlerinin Perforasyonla ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi. XVIII.. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, IV. Ulusal Çocuk Cerrahisi HemĢireliği Kongresi, Kongre Programı ve Bildiri Özetleri, Antalya, 1-4 Ekim 2000, ss:169. (bildiri/araģtırma ) G. Bozkurt., G. Arça., H. Genç., S. Çimen., H. Karanisaoğlu. 6 Ay-6 YaĢ Çocuklarda Uyku Düzenini Etkileyen Faktörler. 44.Milli Pediatri Kongresi, 1.Milli Çocuk HemĢireliği Kongresi, 1.Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı. Bursa :205. (poster/araģtırma) Çimen S. Çocuklarda Santral Venöz Kateter Uygulamaları. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri HemĢireliği Günleri Özet Kitabı. Ġstanbul Nisan 2000: (bildiri/derleme) Koçyiğit M., Eroğlu N., Çakır K., Çimen S. Çocuklarda Periferik Kanül Tespitinde Hipoallerjik Flaster ve ġeffaf Bant Kullanımının Komplikasyon GeliĢmesine Etkisi. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ''III. Ulusal Çocuk Cerrahisi HemĢireliği Kongresi-Uluslararası Katılımlı'' Eylül 1999, Antalya. (bildiri/araģtırma). 5

6 Çimen S. Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Kliniğinde Yatan 0-14 YaĢ Grubu Çocuklarda 1Yılda Görülen Febril Konvülziyon Vakalarının incelenmesi" II.Ulusal HemĢirelik Kongresi Bildirileri. Ġzmir Eylül 1990; (Poster/araĢtırma) Diğer Yayınlar Çimen S. Balcı S. Beykoz Ġlçesinde Ġlköğretim Okullarında Kazalardan Korunma ve Ġlkyardım Bilgisinin GeliĢtirilmesi. 1. Ġstanbul Çocuk Kurultayı AraĢtırmalar Kitabı. Ġstanbul Çocukları Vakıf Yayınları. Ġstanbul. 2000: (araģtırma) /44.Milli Pediatri Kongresi, 1.Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1.Pediatri Asistanları Toplantısı Özet Kitabı. Bursa : 204. (poster) 3. VERDĠĞĠ KURS, SEMĠNER VE KONFERANSLAR (Kongre DıĢında) 3.1. Kurslar Bilgisayarda Temel SPSS Uygulamaları Kursu - Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, ve 28 Kasım Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ekim Yozgat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ekim Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Haziran Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, ġubat HemĢirelikte Temel AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu: Bilgisayar Uygulamalı SPSS Kursu. - DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, HemĢirelikte AraĢtırma ve Ġstatistik : Bilgisayarda SPSS Uygulamaları. DEÜ.HemĢirelik - Yüksekokulu, 9-11 Eylül Eğitim Seminerleri Çimen S. Cinsel Sağlık Bilgileri. Türk Kadınlar Konseyi Boğaziçi ġubesi iģbirliğiyle eğitim; - Atatürk Ġlköğretim Okulu,Beykoz, Anadolu Hisarı Ġlköğretim Okulu, Atatürk Ġlköğretim Okulu, ġehit Adil Ġlköğretim Okulu, Tokatköy Ġlköğretim Okulu, Anadolu Hisarı Ġlköğretim Okulu, Çimen S. Kazalardan korunma ve Ġlk Yardım. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Boğaziçi ġubesi Eğitim Etkinlikleri Kapsamında; - Beykoz PaĢabahçe Ġlköğretim Okulu, Ġstanbul. 10 Mayıs Beykoz Atatürk Ġlköğretim Okulu, Ġstanbul. 12 Nisan Konferanslar/Paneller: Çimen S ICN Teması: Açığın Kapatılması- Kanıttan Eyleme. 12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Mevlana Üniversitesi Konferans Salonu, Konya Çimen S. Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik. Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir, (Konferans) SavaĢer S., Çimen S., Yıldız S. Flakon ġeklinde Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi. (Konferans/Proje) -DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 4.Sınıf Dersliği (öğrencilere)

7 -DEÜ.HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Akademik Personel Eğitim Seminerleri , Ġzmir. -Ġ.Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Amfisi, , Ġstanbul. (Tüm akademisyen ve öğrenciler için) Çimen S. Antibiyotiklerin Hazırlanması ve Uygulanması. (Konferans/derleme). -SB Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Ġzmir, Mayıs Ġstanbul Ü. Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Amfisi, Ġstanbul EĞĠTĠM ĠÇĠN/DĠNLEYĠCĠ OLARAK KATILDIĞI BĠLĠMSEL TOPLANTILAR 4.1.Katıldığı Kurslar (Sertifikalı) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Probleme Dayalı Öğretim Eğitici Eğitimi Kursu, Ġzmir, 8,9,12 ġubat Ġleri AraĢtırma ve Ġstatistik Kursu. Lora E.Burke, Susan Sereika. Düzenleyen: EÜ.HemĢirelik Yüksekokulu, Atatürk Kültür Merkezi, Ġzmir. 8 Eylül HemĢirelikte AraĢtırma Ve Ġstatistik Kursu: AraĢtırma Makalelerini Değerlendirme ve Ġstatistiksel Karar Verme. (DEÜ HYO Öğr.Üyeleri: Prof.Dr.Gülseren Kocaman, Prof.Dr. Zuhal Bahar). 8-9 Eylül 2004, Ġzmir. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu & HemĢirelikte AraĢtırma Ve GeliĢtirme Derneği (HEMAR-G). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde BireyselleĢtirilmiĢ Destekleyici GeliĢimsel Bakım Kursu. Çocuk HemĢireliği Derneği, Ġstanbul Haziran SPSS Eğitim Kursları. BIS ĠĢ Zekası Çözümleri Yazılım, Eğitim ve DanıĢmanlık. Ġstanbul Kasım- 3 Aralık Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitici Eğitimi Kursu -Ġnsan Kaynağını GeliĢtirme Vakfı (The Human Resource Development Foundation). Ġstanbul, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Kursu (DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu) Eylül 1997, ĠZMĠR. Neonatal Resusitasyon Kursu. (Ġzmir Tabip Odası) Ġzmir, I.Pediatrik Hematoloji-Onkoloji HemĢireliği Eğitim Kursu. Ġ.Ü.Ġ.T.F. Onkolojik Hastalıklar AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı ve Bizim / Lösemili Çocuklar Vakfı Sağlık KuruluĢu. Ġstanbul 9-14 Nisan Ege Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu Kursu, Dinleyici Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar 10.Pediatri Günleri- Sağlıklı Çocuk Ġzlemi ve Beslenmesi (DEÜ Tıp Fakültesi). 5-6 Mart 2009, Sabancı Kültür Merkezi-Ġzmir. EMERALD AUTHOR WORKSHOP - EMERALD Yazar ÇalıĢtayı, DEU Etkinliği, Buca Kampüsü, Bilim ve AraĢtırma Etiği (Prof Dr.Veysel Sönmez), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Izmir, The Value of Nursing Research Based on Models and Theories (Prof. Eileen Gigliotti) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Izmir, Dokuz Eylül Üniversitesi V. Aktif Eğitim Kurultayı, Alsancak-Ġzmir, 7 8 Haziran, Kanıta Dayalı Tıp-GeçmiĢi, Bugünü ve Geleceği. Konferans (Ahmet Metin GÜLMEZOĞLU) DEÜ Tıp Fakültesi, Ġzmir Bilim ve AraĢtırma Etiği Sempozyumu, DEÜ Tıp Fakültesi, Balçova Ġzmir,

8 Çoklu Analizler (Gül Ergör), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikler, Ġzmir, ġubat 2008 Güç Analizi (Reyhan Uçku), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikler, Ġzmir, ġubat Ulusal (Uluslararası Katılımlı) HemĢirelik Öğrencileri Kongresi Haziran 2007, Beyazıt, Ġstanbul. (Değerlendirme Kurulu Üyesi) Program Değerlendirme: Ne? Niçin? Nasıl? (ÇalıĢtay), Mc Master Üniversity &DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, Ġzmir, 16 ġubat Qualitative Research & Mixed Methods Design (Rideout E., Ġzmir, 5 Subat Teknik Beceri Laboratuarının Önemi (Nurcan Uysal), Dokuz Eylül Üniversitesi HYO, Bilimsel Toplantı, Ġzmir ĠĢyerinde TükenmiĢlik Kaynağı Olarak Duygusal Emek-HemĢireler Üzerinde Yapılan Bir AraĢtırma (ġebnem Seçer), Dokuz Eylül Üniversitesi HYO, Ġzmir, I.European Nursing Students Congress. DEÜ HemĢirelik YO, Ġzmir, Turkey, May Mc Master Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Yüksekokulu Müfredatının Tanıtımı ve DEÜ HYO müfredatıyla benzeģen farklılaģan yönler (Elizabeth RIDEOUT). Ġzmir, ġubat Preseptörlük, (Özbıçakcı, ġ., Seren ġ.), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Ġzmir. 8 ġubat HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri Klinik Öğrenme, (Küçükgüçlü Ö., Bilik Ö.) DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Toplantı Salonu, Ġzmir. 9 ġubat DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri 7.Pediatri Günleri Pediatride Yenilikler Sempozyumu. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Ġzmir, 1-2 Aralık Fonksiyonel Beslenme Sempozyumu, Türk Pediatri Kurumu & Türkiye Milli Pediatri Derneği, Kültürpark, Ġzmir, 25 Kasım Bilimsel AraĢtırmalar: Bilgi Üreten Topluma GeçiĢ Sempozyumu, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir, Ekim Yaz Konferansları-5: Kadın Politika ve HemĢirelik, Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, Haziran 2005, Tıp Fakültesi Konferans Salonu, Ġzmir. II. Aktif Eğitim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, 4-5 Haziran Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-VI: Ölçme ve Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-V: Senaryo Yazımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Pediatrik Yoğun Bakım HemĢireliği Sempozyumu, Gölcük Deniz Hastanesi BaĢtabipliği, Gölcük/Kocaeli, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-IV: Eğitim Yöntemleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-III: Ölçme ve Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-II: DeğiĢen Dünyada YetiĢkin Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir, Aktif Eğitim Seri ÇalıĢtayları-I: Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarında YaĢanan Süreçler, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü DESEM Salonu/ Ġzmir,

9 Yaz Konferansları IV: Türk HemĢireliğinde Kilometre TaĢları, Dokuz Eylül Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, 6-7 Eylül 2004, Emekli Sandığı Huzurevi, Narlıdere-Ġzmir. (Düzenleme Kurulu Üyesi, Dinleyici) Kapitalizm ve Sağlık. (Prof. Dr. Cem Terzioğlu), HYO Toplantı Salonu, , Ġzmir. (Eğitim Semineri) Birinci Aktif Eğitim Kurultayı, Mayıs 2004, DEÜ DESEM Salonu, Ġzmir. (Kurultay) Sağlık Yasasındaki Son DeğiĢiklikler, (Dr. G. Akarca) Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, DEÜ.Tıp Fak.Anfiler Grubu Konferans Salonu, ,Ġzmir (Konferans) Yoksulluktan Yoksulluğa, (Zuhal Bahar., Günsel BaĢer, Ata Soyer, Ayfer Aydın Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, DEÜ.Tıp Fak.Anfiler Grubu Konferans Salonu, ,Ġzmir (Panel) Sağlıkta DönüĢüm, (Z. Bahar., A. Soyer, Av.Hasan Hüseyin Evin, Süheyla Nergis) Mayıs 2004 HemĢirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri, Dr.Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi , Ġzmir. (Panel) Niteliksel AraĢtırma, (Ayfer Aydın). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, Poster Hazırlama, (AyĢe BeĢer), DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri Makale Yazım ilkeleri, (Ayfer Aydın),. DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, Senaryo Nasıl Yazılır?, (Prof.Dr. H. OkumuĢ), HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri PDÖ de Sık Yapılan Hatalar, (Prof.Dr. G. Kocaman),. HemĢirelik Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Seminerleri, II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. Ġstanbul Üniversitesi, TC Sağlık Bakanlığı, Çocuk Sağlığı Derneği. 4-6 Haziran 2003, Grand Cevahir Kongre Merkezi, ġiģli-ġstanbul. Ġ.Ü Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu, Prof.Dr. Anahit CoĢkun un Emekliliği Onuruna Düzenlenen Cinsel Eğitim Paneli; Cinsel Eğitimde Neredeyiz? Panelistler: Tanju Yılmazer, Nesrin Yetkin, Demet Güral, Enis Balkan ĠÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi, 1933 Üniversite Reform Anfisi. Ġstanbul. (Panel) Dünyada ve Türkiye de HemĢirelikte Doktora Eğitimi Sempozyumu. DEÜ Tıp Fakültesi Derslikler Grubu Konferans Salonu Haziran 2002, Ġzmir. Riskli AlıĢkanlıklara Veda. (KonuĢmacı: James Lee, BaĢkan: Prof Dr. Sedat Özkan). Ġ.Ü. Ġstanbul Tıp Fakültesi, 1933 Reform Anfisi-Çapa, Ġstanbul (panel) 23.Pediatri Günleri ve 3.Pediatri HemĢireliği Günleri Nisan Ġstanbul (Kongre) Ġstanbul Çocuk Kurultayı. Ġstanbul. 5-6 Haziran Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı ve HemĢirelik. (Prof.Dr. Sevgi Oktay.) Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Oditoryumu. 18 Mayıs Ġstanbul.(konferans) Üniversal Uygulamalar ve Ġ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü HemĢirelerinin YaklaĢımları. (Prof.Dr. Gülay Görak) Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 17 Mayıs Ġstanbul.(konferans). Sağlıkta Vizyon. (Yöneten Alpman M.), Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri, Ġ.Ü. Fen Fakültesi Konferans Salonu. 15 Mayıs Ġstanbul.(konferans) 9

10 Riskli Yenidoğan Bebeklerde HemĢirelik Bakımı. (Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Eğitim Programı No:35). Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayi Konferans Salonu Ġstanbul.(konferans) Infection Control Seminar. (3M Turkey). Hilton Oteli ĠSTANBUL. Integrative Disaster Intervention Program: Families an Children Krize Çok Yönlü Müdahale Programı: Toplum, Aileler ve Çocuklar. (Çekirdek Anne-Baba Destek Grubu -Ġstanbul ve The Foundation for Children at Risk Municipality of Tel-Aviv -Israil). Hilton Oteli 4-5 Eylül / The Marmara Oteli Eylül ĠSTANBUL.(Eğitim programı) 21. Pediatri Günleri. 1. Pediatri HemĢireliği Günleri, Ġstanbul, 5-7 Nisan (kongre) HemĢirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim, (Dr. Christine ALAVĠ, ), D.E.Ü. HemĢirelik Yüksekokulu (Workshop), Ġzmir Eylül Probleme Dayalı Öğrenim Uygulaması, Doç. Dr. Ali YemiĢçigil, D.E.Ü. Tıp Fakültesi, 10 Eylül 1998, Ġzmir.(konferans) Yüksek Öğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Ġsmail TOSUN) D.E.Ü. Rektörlük Salonu, Alsancak ĠZMĠR..(konferans) Aile Ġçi ġiddet ve Sağlık ÇalıĢanlarının Sorumluluğu. (Prof. Dr. Serpil Salaçin, Dr. Emma Williamson-Derby Üniversitesi/Ġngiltere) D.E.Ü. Derslikler Grubu Konferans Salonu, ĠZMĠR..(konferans) Öğrenci Gözü ile Sağlık Ekibi. (YeĢim Sarıkaya, Mahtuma Peker, Alper Dölenmen, Gökhan Teoman, Hümeyra Bostancı). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Panel) Toplum Sağlığı Ġçin ĠletiĢim ve ĠĢbirliği. (Prof.Dr. AyĢen Baykara, Prof.Dr. Nurgün Platin, Prof.Dr. GülĢen Terakye, Prof.Dr. AyĢe Özcan). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Panel) Tıp ve HemĢirelikte Aktif Eğitim. KonuĢmacılar: (Prof.Dr. Gülseren Kocaman, Prof.Dr. Emin Alıcı). DEÜ HemĢirelik Yüksekokulu, 2-12 Mayıs HemĢirelik Haftası Etkinlikleri. DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu. ĠZMĠR (Konferans) YaĢamın ÇeĢitli Alanlarında Çocuk Ġstismarı. (Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı- Ġzmir ġubesi, D.E.Ü. Rektörlüğü, KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı) Nisan D.E.Ü. Derslikler Grubu Konferans Salonu, Ġzmir. (Sempozyum) Çocuk Hakları : Türkiye Milli Pediatri Derneği Ġzmir ġubesi XXX.Eğitim Toplantısı Sabancı Kültür Merkezi, ĠZMĠR. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal HemĢirelik Kongresi. 2-4 Temmuz Ġzmir. IV. Ulusal HemĢirelik Kongresi, Kasım Ankara Türk HemĢireliğinde Öğrenimin 40.Yılı Sempozyumu. E.Ü.H.Y.O AKM, ĠZMĠR. Kadın Sağlığı ve Sorunları, (Moderatör: Prof. Dr. Leman Birol. KonuĢmacılar: Doç. Dr. Sevinç Özden, Doç. Dr. AyĢe Özcan, Doç.Dr. Hülya OkumuĢ). 18 Mayıs 1995, Ġzmir. (Panel) Orta Doğu Akdeniz Ülkeleri Pediatri Derneği XXI.Kongresi "XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Socienties (UMEMPS) Ekim Ġzmir. (uluslararası kongre) III. Ulusal HemĢirelik Kongresi Haziran Sivas. 5. YABANCI DĠL Yabancı dili ingilizcedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınav Sonucu (ÜDS): dir. 10

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi

EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ. Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl. Fakültesi EK 1 LEMAN KUTLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı:Leman KUTLU Doğum Yeri:TOKAT Doğum Tarihi:14.02.1968 Yabancı Dil: İngilizce ( KPDS:68, ÜDS:70) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite/Bölüm Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale HemşirelikYüksekokulu İstanbul

Detaylı