ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) / 1637

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 2001 Fakültesi Y. Lisans Eğitim Psikolojisi Ankara Üniversitesi Eğitim 2004 Bilimleri Enstitüsü Doktora Eğitim Psikolojisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2009 Pozitif Positive Psychotherapy World Positive Psychotherapy 2010 Psikoterapist Association Doçentlik Eğitim Psikolojisi Yüksek Öğretim Kurulu 2012 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Sağlık Memuru Ankara Yenidoğan Fatih Sağlık Ocağı Sağlık Memuru Ankara Polatlı Devlet Hastanesi Sağlık Memuru Ankara Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım ve Kurtarma Sağlık Memuru Ankara Niyazi Karabey Sağlık Ocağı Psikolojik Danışman Ankara Pursaklar Sağlık Meslek Lisesi Psikolojik Danışman Ankara Lisesi Öğ. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi (Yarı Zamanlı) Psikolojik Danışman 28. Mekanize Piyade Tugayı (Barış Gücü) Ankara Yar. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Ergenlik ve genç yetişkinşlik döneminde romantik yakınlığı başlatmada algılanan kontrol, Danışman: Yrd.Doç.Dr. Müge ARTAR Doktora Tezi: Başa Çıkma Stratejilerinin Kişilik Özellikleriyle Ergen Öznel İyi Oluşu Arasındaki Aracı Rolü, Danışman: Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ SSCI Kapsamındaki Yayınlar A1. Eryılmaz, A. (2011). Satisfaction of Needs and Determining of Life Goals: A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School Educational Sciences: Theory & Practice. 11 (4), A2. Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011). Investigation of Starting Romantic Intimacy in Emerging Adulthood in terms of Self-Esteem, Gender and Gender Roles.. Educational Sciences: Theory & Practice. 11 (2), A3. Eryılmaz, A. (2012). A model of subjective well-being for adolescents in high school. Journal of Happines Studies, Volume 13(2), DOI: /s A4. Eryılmaz, A. (2012). A model for subjective well-being in adolescence: Need Satisfaction and Reasons for Living. Social Indicator Research 107 (3), DOI: /s A5. Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011). A Model of Happiness for O lder Adults Living with Their Families. Archives of Neuropsychiatry, 48: A6. Eryılmaz, A.(2012). Investigating of the Effectiveness of the Extending the Goals Group Guidance Program for Adolescents with Respect to Positive Psychotherapy. Education & Science, 37, (164), A7. Eryılmaz, A., & Doğan, T. (2013). The mediator role of need satisfaction between subjective well-being and romantic relationship quality. Egitim Arastirmalari- Eurasian Journal of EducationalResearch, 53, B1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: A.8. Eryılmaz, A., Yıldız, _., & Akın, S. (2011). Investigating of relationships between attitudes towards physics laboratories, motivation and amotivation for the class engagement. Eurasian J. Phys. Chem. Educ. (Special Issue): (ENDEKS: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Index Copernicus (IC); Acedemia Social Sciences Index (ASOS; Open J-Gate Index; Asian Education Index (AEI), Turkish Education Index (TEI); Education Research Complete (EBSCO), Cabell's Directory Index ). 2

3 A.9. Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Relationships of high school sdutent' subjective Well being and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences. 3(1): (ENDEKS: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Index Copernicus (IC); Acedemia Social Sciences Index (ASOS; Open J-Gate Index; Asian Education Index (AEI), Turkish Education Index (TEI); Education Research Complete (EBSCO), Cabell's Directory Index ). A.10. Eryılmaz, A. (2012). How do adolescents increase their subjective well-being by means of relationships with their parents? Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 25(3): (ENDEKS: Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, Directory of Open Access Journals,Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline ve TUB_TAK Türk Tıp Dizini). A.11. Eryılmaz, A. (2010). Turkish adolescents' subjective well- being with respect to age, gender and SES of parents. International Journal of Human and Social Sciences 5(8), (ENDEKS: Ebsco Academic Search Complete). A.12. Eryılmaz, A. (2011). Investigating adolescents subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals. Düsünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 24, (ENDEKS: Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, Directory of Open Access Journals,Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline ve TUB_TAK Türk Tıp Dizini). A.13. Eryılmaz, A. (2011). The relationship between adolescents subjective well being and positive expectations towards future. Düsünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24 (3), (ENDEKS: Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest AcademicResearch Library, Directory of Open Access Journals,Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline ve TUB_TAK Türk Tıp Dizini). A.14. Eryılmaz, A. (2012). Mental control: How do adolescents protect their subjective well being? Düsünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 25 (1), (ENDEKS: Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, Directory of Open Access Journals,Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline ve TUB_TAK Türk Tıp Dizini). A.15. Eryılmaz, A. (2011). Budget development class guidance program for adolescent with respect to positive psychotherapy and comprehensive guıdance. Journal of Educational Research, 1:1-17. (ENDEKS: DOAJ (Directory of Open Access Journals, PEGEM Türk Egitim Bilimleri _ndeksi, Türk Egitim _ndeksi). 3

4 A.16. Eryılmaz, A, & Aypay, A. (2011). The relationship between adolescents motivation to class engagement and their level of subjective well-being. International Journal of Human Sciences, 8: A.17. Eryılmaz, A., & Atak, H. (2009). Ready or not? Markers of starting romantic ıntimacy at emerging adulthood: The turkish experience. International Journal of Human and Social Sciences, 4(1), (ENDEKS: Ebsco Academic Search Complete). A.18. Eryılmaz, A. (2010). Using of positive psychotherapy narratives at school. International Journal of Human and Social Sciences 5(7), (ENDEKS: Ebsco Academic Search Complete). A.19. Eryılmaz, A. (2010). Blood family activity with respect to comprehensive guidance school program. International Journal of Human and Social Sciences, 5(7), (ENDEKS: Ebsco Academic Search Complete). A.20. Eryılmaz, A. (2013). Using of positive psychology on psychological counseling and guidance context on character strength and preventive services. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), A.21. Eryılmaz, A. (2013). Using of positive psychology on psychological counseling and guidance context on character strength and preventive services. The Journal of Happiness & Well-Being, 1, A.22. Eryılmaz, A. (2014). Barışa yönelik tutumların kişilik özellikleri, cinsiyet ve yaş gurupları ile ilişkilerinin incelenmesi, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, doi: /dajpn C. Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler : C1. Eryılmaz, A. (2011). 4. Bölüm: Davranışların nörobiyolojik temeli. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Psikoloji Kitabı. C2. Eryılmaz, A. (2011). 13. Bölüm: Sağlık Psikolojisi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Psikoloji Kitabı. C3. Eryılmaz, A. (2011). 14. Bölüm: Davranışsal (Ruhsal) Bozukluklar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Psikoloji Kitabı. C4. Eryılmaz, A. (2013). 5. Bölüm: Ailede Mutluluk. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aile İçi Uyum ve Etkileşim Kitabı. C.5. Eryılmaz, A. (2014). Ödonomik İyi Oluş. (Çev. Positive Psychology, Çev. Ed. Doğan, T.). Nobel Yayın Evi: Ankara C.6. Eryılmaz, A. (2014). İyimserlik ve Açıklama Tarzları. (Çev. Positive Psychology, Çev. Ed. Doğan, T.). Nobel Yayın Evi: Ankara 4

5 D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : D1. Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7 (4), D2. Eryılmaz, A. (2010). Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. IV, 33, D3. Eryılmaz, A., Ercan, L. (2010). Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), D 4. Eryılmaz, A. (2011). Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla ile Aile Ortamları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi? Aile ve Toplum Dergisi, 24, D5. Eryılmaz, A. (2009). Barışa yönelik tutumların özsaygı ve cinsiyet değişkenleriyle incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: D6. Eryılmaz, A. (2009). Ergenlik döneminde stres ve başa çıkma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:VI, Sayı:II, 20-37;http://efdergi.yyu.edu.tr D7. Eryılmaz, A. (2010). Yeniden gözden geçirme: Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi bağlamında ergenler için amaçları genişletme programı. Aile ve Toplum Dergisi, Cilt:5, Sayı:20; D8. Eryılmaz, A., Ögülmüş, S. (2010). Ergenlikte Öznel İyi Oluş ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, ( 3): D9. Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde öznel iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ile akademik motivasyon arasındaki ilişki. Klinik Psikiyatri D10. Eryılmaz, A. (2010). Aile Yapısı Ergeni Mutlu Eder Mi? Aile ve Toplum Dergisi, 22, D11. Eryılmaz, A., Ercan, L. (2010). Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma ile Başa Çıkma Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2): D12. Eryılmaz, A. (2011). Yaşam boyu gelişim yaklaşımı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 3(1): D13. Eryılmaz, A. (2011). Yetişkin öznel iyi oluşu ile pozitif psikoterapi bağlamında birincil ve ikincil yetenekler arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 14, D14. Eryılmaz,A, & Aypay, A. (2011). Ergen Öznel İyi Oluşu ile Kimlik Statüsü İlişkisinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16,

6 D15. Eryılmaz, A., Ercan, L. (2010). Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma: Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık Mı? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 34, D16. Eryılmaz, A., Ercan, L. (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi.36 (4), D17. Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Lise Öğrencilerinin Derse Katılmaya Motive Olmaları ile Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (21), D.18. Eryılmaz,A, & Aypay, A. (2011). Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12) 3, D.19. Eryılmaz, A., & Dereli, E. (2011). Derse katılmama durumundaki zaman yönelimi ölçeğinin psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, D.20. Eryılmaz, A., Ercan, L. (2011). Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Başlatma ve Algılanan Kontrol. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, D.21. Eryılmaz, A., & Doğan, T. (2012). İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15 (1): 49-55). D.22. Eryılmaz, A. (212). Ergenler öznel iyi oluş düzeylerini, çevreyle ilişkiler aracılığıyla nasıl artırırlar? Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni (TAF, 11(4): D.23. Eryılmaz, A. (212). Amaçlar: Ruhsal ve bedensel sağlığı korumanın önemli bir aracı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4): D.24. Eryılmaz, A., ve Atak, H. (2011). Ergen öznel iyi olusunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10(37), D.25. Eryılmaz, A. (2012). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 15 (3), D.26. Dereli, E., & Eryılmaz, A. (2012). ilkögretim Çocukları İçin Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeginin Gelistirilmesi. TAF Prev Med Bull. 11(3): , DOİ: /pmb D.27. Doğan, T., & Eryılmaz, A. (2012). Akademisyenlerde İşle İlgili Temel İhtiyaç Doyumu ve Öznel İyi Oluş. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Revıew, 12 (3), D.28. Doğan, T., & Eryılmaz, A. (2013).İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33,

7 D.29. Eryılmaz, A. (2013). Okulda Motivasyon ve Amotivasyon: Derse Katılmada Öğretmenden Beklentiler Ölçeği nin Geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 25, D.30. Ercan, L., & Eryılmaz, A. (2013). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir? Kişilik özellikleri ve kimlik statüleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16,29, D.31. Doğan, T., Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2014). İşe bağlılığın öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü: akademisyenler üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, D.32. Eryılmaz, A., & Ercan, L. (2014). Ergenler için ders çalışmaya motive olma ölçeğinin geliştirilmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Eryılmaz, A.(2007). Akademik başarı mutluluğu garantiler mi? Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Haziran,2007. E2. Eryılmaz, A.(2007). Okulda motivasyon ve amotivasyon: Sevgili öğretmenim derse katıl, derse katıl diyorsun. Ama bir sor bakalım; mutlu muyum ve seni seviyor muyum? Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı,, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Haziran,2007. E3. Eryılmaz, A.(2007). Pozitif psikoterapi ve gelişimsel rehberlik bağlamında ergenler için amaçları genişletme programının geliştirilmesi. Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı,, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, Haziran,2007. E4. Eryılmaz, A. (2007). Alan genel algılanan kontrol ölçeğinin geliştirilmesi. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı,, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Haziran, E5. Eryılmaz, A. (2007). Hazır ya da değilim. Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı,, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Haziran,

8 Sözel Bildiriler F. Oral Presentations International F1. Eryılmaz, A. (2008). Improvıng an educatıonal programme about extendıng the aıms for adolescents wıth respect to posıtıve psychotherapy and compherensıve guıdance Paper presented at World Conference of International Association of Child andadolsecentpsychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3, F2. Eryılmaz, A. & İlhan, T. (2008). What Are My Golden Ages Wıth Respect To Perceıved Control and Self-Esteem Paper presented at World Conference of International Association of Child and Adolsecent Psychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3, F3. Eryılmaz, A. (2008). Investıgaton Of Peace Attıtudes Wıth Respect To Gender, Paper presented at World Conference of International Association of Child andadolsecent Psychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3, F4. Eryılmaz, A., & Aydın, A. (2010). How are the Positive Psychotherapy Constructs related to the big personality traits? This Study Presented 5th World Congress on Positive Psychotherapy, 9-12 Oct., İstanbul/Turkey. F5. Eryılmaz, A., & İnce, A. (2010). Investigating of Positive Psychotherapy Constructs with Respect to Perceived Control. This Study Presented 5th World Congress on Positive Psychotherapy, 9-12 Oct., İstanbul/Turkey F6.Sarı, T., Eryılmaz, A., & Varlıklı-Öztürk, G. (2010). Adaption of WIPPF to Turkish culture. This Study Presented 5th World Congress on Positive Psychotherapy, 9-12 Oct., İstanbul/Turkey F.7. Eryılmaz, A., & Mutlu, T. (2013). Psikolojik danışmanların danışman yeterliliklerine ilişkin algıları ölçeğinin geliştirilmesi. Changes and new trends ın educatıon. November 22-24, 2013 Konya, Turkey F.8. Eryılmaz, A., & Mutlu, T. (2013). Ders Ve Öğretim Elemanını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Changes and new trends ın educatıon. November 22-24, 2013 Konya, Turkey 8

9 Sözel Bildiriler Ulusal F7. Eryılmaz, A.(2006). Pozitif psikoterapi bağlamında psikolojik danışma ve rehberlik programlarında öykü kullanımı: Örnek bir uygulama. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, Eylül,2006. F8. Eryılmaz, A.(2006). Kan ailesi etkinliği. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye, Eylül,2006. F9. Sarı, T. & Eryılmaz, A. (2007). Sternberg in üçgen aşk kuramına göre yetişkinlerin aşk tutumları üzerine bir çalışma. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Ekim, F10. Eryılmaz, A.(2008). Yeniden gözden geçirme: Pozitif Psikoloji ve Pozitif Psikoterapi bağlamında ergenler için amaçları genişletme programı. ll. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, Haziran,2008. F11. Eryılmaz, A.(2008). Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel rehberlik bağlamında ergenler için bütçe (para) yönetme programı. ll. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, Haziran,2008. F12. Eryılmaz, A..(2008). Algılanan kontrol ve gelişim dönemleri açısından barışa yönelik tutumların incelenmesi: altın çağım (36-45). Ulusal 15. Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül,2008. F13. Yorulmaz, A.& Eryılmaz, A. (2008). Küsme ve Barışma Davranışının İşlev ve Özelliklerinin İncelenmesi. Ulusal 15. Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül,2008. F14. Eryılmaz, A. & Yorulmaz, A.(2008). İş bitirici: işi bitir ama işimi bitirme. Ulusal 15. Psikoloji Kongresi, İstabul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül,2008. F15. Eryılmaz, A. (2009). Okulda Motivasyon ve Amotivasyon: Planlı Çalışma. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana. F16. Eryılmaz, A. (2009). Mutluluğun Telik Kuramı: Amaçlar ve İhtiyaçlar Ergenleri Mutlu Eder mi?. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana. F17. Eryılmaz, A. (2009). Pozitif Psikoterapi Bağlamında Ergenler İçin Amaçları Genişletme Programı. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana. 9

10 F18. İlhan, T., Eryılmaz, A. (2009). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin yodayıcıları. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana. F19. Eryılmaz, A., İlhan, T. (2009). Aşk deneyimlerinin kapısı olarak beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Bağlanma ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri. X. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Çukurova Üniversitesi, Adana. F20. Eryılmaz, A. (2011). Romantik yakınlığı başlatma beliren yetişkinleri mutlu eder mi? XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ege Üniversitesi, İzmir F21. Özabacı, N., & Eryılmaz, A. (2011). Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve sürdürme: Özsaygı kaynakları XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ege Üniversitesi, İzmir Poster Presentations International F22.Eryılmaz, A. & Yorulmaz, A. The Way of being happy for adolescents. paper presented at the X th Conference of European Association for Research on Adolescence, Antalya, Turkey, May F23.Eryılmaz, A. & Yorulmaz, A. Lay theories of happiness for adolescents. paper presented at the X th Conference of European Association for Research on Adolescence, Antalya, Turkey, May F24. Eryılmaz, A. (2008) Do the academıc achıevement and attandence of hıgh school guarantee happıness? Paper presented at World Conference of International Association of Child and Adolsecent Psychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3, F25.Eryılmaz, A. (2008).Motıvatıon and amotıvatıon at school: my teacher! you are here but am ı here? Paper presented at World Conference of International Association of Child and Adolsecent Psychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3, F26. Eryılmaz, A, Yorulmaz, A., Aypay, A., & Ilhan, T. (2008). Does adolescents subjectıve well beıng related wıth maxımızıng posıtıve emotıons, and mınımızıng negatıve emotıons? Paper presented at World Conference of International Association of Child and Adolsecent Psychiarty and Allied Disciplines (IACAPAP) Conference, İstanbul, Turkey, April 30- May 3,

11 Poster Bildiri Ulusal F27. Eryılmaz, A. & Sarı, T. (2007). Romantik yakınlığı başlatmada algılanan kontrol, benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkiler. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, Ekim, F28. Eryılmaz, A.(2008). Gelişimsel perspektiften öfkenin dinamiği: Düşünce davranış çelişkisi. Ulusal 15. Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül,2008. F29.Eryılmaz, A..(2008). Ergen öznel iyi oluşunun algılanan kontrol açısından incelenmesi. Ulusal 15. Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3 5 Eylül,2008. Uluslar arası Projelerde Yaptığı Görevler: Avrupa Biriliği LdV Programı 18 Yaş Altı İsteğe Bağlı ve İstem Dışı Oluşan Ergen Gebeliği ve Olumsuz Sonuçlarını En Aza İndirme Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Projesi proje yürütücüsü ve hazırlayıcısı Yer Aldıgı Ulusal Projeler 7-17 Yas Aile Egitim Programı Uygulayıcısı ( ) Kus Gribi Psikososyal Egitim Programı Uygulayıcısı ( ) 17. Agustos Depreminde Sakarya da Psikososyal Destek Çalısması ( ) İdari Görevler: Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcılığı (2012) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Ulusal / Uluslararası Dergilerde Hakemlik ve Diğer Editörlükler: Journal of Child Psychology and Psychiatry Journal of Happiness Studies Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi Aile ve Toplum Dergisi Düşünen Adam: Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 11

12 Uluslar Arası Ödüller: World Positive Psychotherapy Association: International Positive Psychotherapy Publication Award 2010 Ulusal Ödüller Teşekkür Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Takdir Belgesi Türk Silahlı Kuvvetleri (Tuğgeneral Mehmet KARADAYI) Takdir Belgesi Türk Silahlı Kuvvetleri (Korgeneral İhsan UYAR) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Esogü de Eğitim Öğretim Güz Dönemi Bölümlere Göre Verilen Dersler Ve Öğrenci Sayıları VERİLEN DERSLER BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI Pozitif Psikoloji PDR 25 Bireyle Psikolojik Danışma PDR 17 Uygulaması Okullarda Gözlem PDR 14 Gelişim psikolojisi II PDR 49 Sosyal Psikoloji PDR 14 Eğitim Psikolojisi HEMŞİRELİK 107 Rehberlik SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 64 Topluma Hizmet Uygulaması PDR 19 Psikolojiye Giriş ZİHİN ENGELLİLER 108 ÖĞRETMENLİĞİ Psikolojiye Giriş HEMŞİRELİK 156 Psikolojiye Giriş EBELİK 68 Psikolojiye Giriş PROTEZ-ORTEZ 31 Psikolojiye Giriş TIBBİ SEKRETERLİK 30 Psikolojiye Giriş İLK VE ACİL YARDIM 35 Psikolojiye Giriş OPTİSYENLİK 27 Araştırma Yöntemleri EPÖ YÜKSEK LİSANS 19 12

13 Esogü de Eğitim Öğretim Güz Ve Bahar Dönemi Bölümlere Göre Verilen Dersler Ve Öğrenci Sayıları VERİLEN DERSLER BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYISI Pozitif Psikoloji PDR 31 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması PDR 13 Okullarda Gözlem PDR 14 Eğitim Psikolojisi İngilizce Öğretmenliği 60 Rehberlik Sınıf Öğretmenliği 130 Topluma Hizmet Uygulaması PDR 19 Psikolojiye Giriş Zihin Engelliler Öğretmenliği 120 Pozitif Psikoterapi PDR 156 Grupla Psikolojik Danışma PDR 68 Gelişim Psikolojisi 1 PDR 31 İnsan İlişkileri ve İletişim PDR 30 PDR Semineri PDR 35 Eğitim Psikolojisi BÖTE 27 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Doktora PDR 5 Eğitimin Psikolojik Temelleri Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim 100 Katıldığı Eğitim Veya Sertifika Programları 1996 Entübasyon ve Reaminasyon (Yeniden Canlandırma) Kursu, Polatlı Devlet Hastanesi 1997 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 40 Saatlik Acil kurtarma ve Yardım Eğitimi 2003 ODTÜ SEM, 50 Saatlik Evlilik ve Aile Terapisi I. Seviye Eğitimi 2003 Uluslar Arası Pozitif Psikoterapi Merkezi, 16 Saatlik Pozitif Psikoterapi Eğitimi 2004 ODTÜ SEM, 47 Saatlik Evlilik ve Aile Terapisi II. Seviye Eğitimi 2004 İyilik Hali Kursu, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği 2005 Uluslar Arası Pozitif Psikoterapi Merkezi, 25 Saatlik Pozitif Psikoterapi Eğitimi 2005 GGD AMSTERDAM/HOLLANDA STI CLİNİC, CYBH Eğitim Semineri Eylül Tarihleri Arasında Hollanda nın Utrecht Şehrinde Youth Incentives Kurulusundan Cinsel Eğitim ve Ergen Gebeliğinin Önlenmesi Konusunda Eğitim Ekim de Amsterdam Baken Park Lisesinde Cinsel Eğitim kursu 2005 Kus Gribi Psiko-Sosyal Eğitimi, Keçiören RAM 13

14 2006 Uluslar Arası Pozitif Psikoterapi Merkezinden (Almanya) Onaylı 120 Saatlik Basic Course of Positive Psychotherapy Seritifikası 2006 Sosyal Bilimler İçin İstatistik Kursu, 40 Saat, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi 2007 Sınıf Rehberlik Programları Hazırlanması Eğitimi, Keçiören RAM 2007 Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma, Davranış Değiştirme Yöntemleri ve Öfke Kontrolü Keçiören RAM 2008 Emotional Freedom Technique (EFT): 40 Saat Duygusal Özgürleşme Kursu Saat Hipnoz ve Hipnoterapi Kursu, Omni Hipnoz Merkezi 2008 Positive Psychotherapy Master Course First Stage 2008 Positive Psychotherapy Master Course Second Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Third Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Fourth Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Fifth Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Sixth Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Seven Stage 2009 Positive Psychotherapy Master Course Eighth Stage 2010 Positive Psychotherapy Master Course Nineth Stage 2011 Positive Psychotherapy Master Course Tenth Stage Yas Aile Eğitim Programı Milli Eğitim Bakanlığı 2011 İleri Ruh Sağlığı Eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisi 14

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Gül Çörüş Doğum Tarihi: 19 Ekim 1968 E-Posta Adresi: gul.corus@yeniyuzyil.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Investigation of Relationship between Adolescents Subjective Well- Being and Identity Status

Investigation of Relationship between Adolescents Subjective Well- Being and Identity Status Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2011) 167-179 167 ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞU İLE KİMLİK STATÜSÜ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Investigation of Relationship between Adolescents Subjective

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı