SPACE JUMP TURKEY - UZAY ATLAYISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPACE JUMP TURKEY - UZAY ATLAYISI"

Transkript

1 SPACE JUMP TURKEY UZAY ATLAYISI Felix Baumgartner'in uzay atlayisi SPACE JUMP TURKEY - UZAY ATLAYISI Uzayın kenarından dünyaya paraşütle serbest atlayış yapacak, hatta uzaya çıkacak lk TÜRK olmak steyenlere fırsat kapısını açan SHADOW Prodüks yon Medya yen b r lke mza attı. Türk ye de hayata geç r lecek proje Türk ye n n uzay konusunda geld ğ noktayı dünyaya tanıtma ve TÜRK ler n uzaya çıkma sevdasının gerçekleşt r lmes n hedeflemekted r. Uzaydan atlamak steyenler n arasında seç m yapılacak ve seç len k ş Amer ka da uzay araştırma merkez nde bel rl b r eğ t me sah p olduktan sonra yaklaşık 200 kez paraşütle serbest atlayış yapacak ve eğ t m n tamamlıyacaktır. Uzay soğuğuna ve basınca karşı özel olarak kend s ne elb se hazırlanacaktır. Uzaydan atlama sırasında seç lecek k ş ses hızını geçeceğ ç n bu konuda da özel eğ t mden geçecekt r. Seç lecek k ş atlayışı yaptıktan sonra Gu nness rekorlar k tabına, dünya tar h ne hatta en öneml s uzaya lk çıkan ve lk uzaydan atlayan TÜRK olarak Türk tar h ne geçecekt r. Felix Baumgartner'in uzay atlayisi TANITIM DOSYASI

2 İlk testtek bu felakete rağmen, K tt nger sadece üç hafta sonra başka b r test le devam ett. İk nc test, Excels or II, 11 Aralık 1959 da K tt nger feet (22,800 m) yüksekl kten atladı ve ana paraşütü açmadan önce 55,000 feet ( m) serbest düşüşle nd. Bu sefer başarıyla yapıldı. Üçüncü ve son test, Excels or III, K tt nger n tırmanışı sırasında 16 Ağustos 1960 tar h nde yapılan testte K tt nger sağ el nde ş ddetl ağrı yaşamaya başladı. Onlar test ptal etmek ç n karar vermel yd, bu konuda zem n mürettebatını b lg lend rmed. Geç c olarak sağ el n n kullanımını kaybetmes ne rağmen, o feet ( m) ye tırmanmaya devam ett. Tırmanış b r saat ve 31 dak ka sürdü ve K tt nger 12 dak ka p k yüksekl kte kaldı. K tt nger bazı yetk l ler yüzünden serbest düşüş rekorunu kırmış olarak sayılmadı fakat buna rağmen (uzun paraşüt serbest düşüş ç n hala dünya rekoru, 4 dak ka ve 36 san ye boyunca düştü stab l zatör oluğu kayıtlıdır) feet (5,300 metre) yüksekl kte, K tt nger n ana paraşütü açılmış ve New Mex co çölüne güvenle nm şt r. Bütün n ş 13 dak ka ve 45 san ye sürdü ve en yüksek paraşüt le atlayış ç n mevcut dünya rekorunu kırdı. In ş sırasında, K tt nger -94 F (-70 C) düşük sıcaklık deney m n yaşadı. Serbest düşme aşamasında san yede metre olarak tahm n ed lmekte olan hıza ulaştı; sonrak testlerde, K tt nger 714 mph (319 m / s) yaptığı hızla rekor kırdı. Ses n hızı zem n sev yes nde yüksek fakat üst atmosferde düşük olduğundan, bu onun transon c de seyahat n n süperson k oldu demek gerek r. Excels or III gondol da açık kapı altına bağlı b r plakette "Bu dünyanın en yüksek adımdır" yazısı vardı. TARIHCE Jet uçakları 1950 lerde daha yüksekten ve daha hızlı uçmaya başlamışlardı. USAF yüksek rt fada uçmak zorunda olan mürettebatının güvenl ğ hakkında end şel olmaya başladı. Herhang b r arızada veya savaşta yüksek rt fadan atlama zorunluluğuna karşı kuklalar le Testler yaptı. Yüksek rt fadan serbest düşüş vücudu genell kle dak kada 200 dev r hızında döndürme yaptırdığını gösterm şt. Tab k bunun ölümcül olacağı gözlemlend. Proje Excels or sırasında K tt nger n çabaları ve hava ek b, yüksek rakımlarda uçaktan fırlatılıp atladıktan sonra güvenle nmen n mümkün olduğunu kanıtladı. Excels or üzer ne çalışmaları ç n, Başkan Dw ght D. E senhower tarafından K tt nger CB Harmon Trophy le ödüllend r ld. Proje Excels or, yüksek rt fada uçaktan fırlatıldıktan sonra güvenl ve kontrollü n ş sağlayacak b r paraşüt s stem tasarlamak ç n 1958 yılında başlatılmıştır. Franc s Beaupre, Wr ght F eld, Oh o lu b r tekn syen, nsanlı testler kolaylaştırmak ç n b r çok aşamalı paraşüt s stem gel şt rm şt r. Bu küçük 6 ft (2 m) l k paraşüt yüksek rt falarda kontrolsüz düşüşü önlemek ç n tasarlanmış stab l zatör paraşüt, ve daha düşük b r rt fada kullanılan 28 ft (8.5 m) ana paraşütten oluşuyordu. S stem otomat k olarak n ş anında sensörlerle doğru noktada her k paraşütüde konuşlandırılmış yüksekl klerde açmak üzere tasarlanmıştı. Paraşüt s stem n test etmek ç n, Wr ght F eld stratosfere açık gondol ve test p lotu çıkaramazdı yaklaşık 3 m lyon küb k feet (85,000 m³) kapas tel 200 ft (61 m) yüksekl ğ nde helyum balon nşa ett. Projen n test müdürü olan K tt nger, üç tırmanış yaptı ve test atlayışları gerçekleşt rd. Gondol basınçsız olduğu ç n, K tt nger bu testler sırasında tam basınç takım, artı yüksek rt fada aşırı soğuktan onu korumak ç n g ys hazırlattı, paraşüt s stem n kend s g ymek zorunda kaldı. Bu neredeyse onun ağırlığını k katına çıkarttı İlk test, Excels or I, 16 Kasım 1959 tar h nde yapılan ve K tt nger n ç nde olduğu gondol yükseld ve K tt nger feet ( m) yüksekl kten atladı. Bu lk testte sab tley c oluğun boynuna takılmasıyla K tt nger dak kada 120 dev rde dönmeye başladı. Bu K tt nger n b l nc n kaybetmes ne neden ama onun hayatı feet (3.000 m) yüksekl kte otomat k olarak açılan ana oluk (paraşüt) tarafından kurtarıldı. TARIHCE

3 SECILECEK KISI Seç lecek k ş yakalaşık 42,000 metre Dünya Rekoru ç n Yüksek İrt fadan Paraşüt le atlama gerçekleşt recekt r. Seç lecek k ş bu atlayış ç n uzay kamplarında eğ t lecekt r. Seç lecek k ş 'n n eğ t m dört ana bölgeye ayrılmıştır: 1. F z ksel uygunluk ve çek rdek gücü, 2. Yaşam destek ek pmanları, le bütünleşmek, 3. Yüksek rt fada basınç ve nefes odası s mülasyonları, 4. Yüksek rt fadan paraşütle ek pmanlı skyd ve s mülatörü le atlama. Uzayın kenarından 42,000 metre Dünya Rekoruna atlamak ç n Seç lecek k ş 'n n eğ t m ve hazırlanması, k ş n n yetenekler ne göre zaman alacaktır. Seç lecek k ş bu atlama ç n serbest düşüş eğ t m alacak ve onun ç n yen özel yapılacak uzay g ys s ve yaşam destek s stem le çalışacaktır. Büyük b r meydan okuma ve soğuk!!! 42,000 metre yüksekl kte sıcaklık -71 derece c varında olacak. Seç lecek k ş özel ısıtmalı ve soğuktan koruyucu uzay elb ses g yerek atlayışı gerçekleşt recek. Uzayın kenarından dünyaya paraşütle serbest atlayış yapacak, hatta uzaya çıkacak lk TÜRK olmak steyenlere fırsat kapısını açan SHADOW Prodüks yon Medya yen b r lke mza attı. Türk ye de hayata geç r lecek proje Türk ye n n uzay konusunda geld ğ noktayı dünyaya tanıtma ve TÜRK ler n uzaya çıkma sevdasının gerçekleşt r lmes n hedeflemekted r. Uzaydan atlamak steyenler n arasında seç m yapılacak ve seç len k ş Amer ka ve Rusya da uzay araştırma merkez nde bel rl b r eğ t me sah p olduktan sonra yaklaşık 200 kez paraşütle serbest atlayış yapacak ve eğ t m n tamamlıyacaktır. Uzay soğuğuna ve basınca karşı özel olarak kend s ne elb se hazırlanacaktır. Uzaydan atlama sırasında seç lecek k ş ses hızını geçeceğ ç n bu konuda da özel eğ t mden geçecekt r. Seç lecek k ş atlayışı yaptıktan sonra Gu nness rekorlar k tabına, dünya tar h ne hatta en öneml s uzaya lk çıkan ve lk uzaydan atlayan TÜRK olarak Türk tar h ne geçecekt r. REKOR SAHİPLERİ Google yönet c s Alan Eustace ın yüksekten serbest düşüş paraşüt atlama konusunda Fel x Baumgartner ç n en kon k dünya rekorunu kırdığı Gu nness e b ld r ld. 57 yaşındak g r ş mc, arama motoru dev Google ın kıdeml başkan yardımcısı Alan Eustace, yeryüzünün üzer nde 41,420m ( ,3 ft) yüksekl ğ nden büyük b r helyum balonundan atladı. İdd a raporları le, New Mex co da bu atlayışın gerçekleşt ğ Gu nness e b ld r ld. Austr an Baumgartner n 38,969.4 m ( ft) kayıtlı rekorunu kıran Alan Eustace 41,420m ( ,3 ft) yüksekten serbest atlayış yaparak dünya rekorunu kırdı ve Gu nness rekorlar k tabına g rd.

4 Uzay atlayisi TUrkiye ( Space Jump Turkey) Elver şl hava şartlarının yakalanmasıyla atlayış gerçekleşt r lecek. Atlayış noktasına ulaşmak ç n Helyum dolu balonla 2 saat 30 dak kada metre yüksekl ğe çıkılacak. Uzaya çıkarken çok düşük sıcaklıklara maruz kalınacağı ç n özel uzay elb ses hazırlanacak. Astronotların kullandığı özel atmosfer k basınç kıyafet yle yukarı çıkacak TÜRK atlayıcı bu kıyafet le ısı, basınç ve radyasyondan korunacak. TÜRK atlayıcının kıyafet n n özell kler ; - Kıyafet 38 dereceden -98 dereceye kadar sıcaklıklara dayanıklı. - Yüksek rt fada başınç çok düştüğünden vurgun yemey önleyecek. - 18,000 metre yüksekte TÜRK atlayıcının dokuları hızla gen şleyerek gaz hal ne geçeb l r, (kaynama), ancak bu kıyafet basıncı dengeleyerek, bu tarzdan b r ölümü engelleyecek. - Kıyafet n dışı yangına ve aşırı soğuğa karşı yalıtılmış olacak. - Kıyafet n ç nde elektron k bey n olacak. Oldukça güven l r olan bu mekan zma teknoloj k kıyafet her şartta şler halde tutacak. - Kıyafet n ç nde soğuk ve sıcak havalandırma s stemler var. Uzun olan düşüşte ılık hava TÜRK atlayıcıyı sıcak tutarken, v zöre soğuk hava ver lerek buğulanma engellenecek. - Kask ve eld venler çevr l yor ve k l tlen yor. Böylece basınç altında kolaylıkla kullanılab lecek. - TÜRK atlayıcının dış dünya le let ş m kaskının ç ndek kulaklık ve m krofon le sağlanacak. - Göğüs kafes üstündek panelde GPS s stem, hız ölçer ve yer bel rley c s stemler bulunacak. TÜRK atlayıcının üzer ndek s stemler büyük ölçüde yedekl olacak. TÜRK atlayıcı g yeceğ özel uzay g ys s sayes nde sorun yaşamadan yere ulaşmayı başaracak. Hedeflenen yüksekl ğe çıkıldığında Helyum gazı boşaltılarak yüksekl k sab tlenecek. Bay veya bayan atlayıcı komuta merkez nden gelen tal matlara uyarak atlayışını 42 b n metreden gerçekleşt recek. Atlayıştan b r süre sonra 980 km hıza yaklaşılacak. 40 san ye sonra se ses hızını aşarak 1342 km. hıza ulaşılması tahm n ed l yor. Yere yaklaştığı sırada paraşütünü açacak TÜRK atlayıcı n ş n gerçekleşt recek. Toplam 4 dak ka 40 san ye gerçekleşecek atlayış TÜRK atlayıcının rekoru kırmasıyla sonuçlanacak. Atmosfere g r leceğ lk san yelerde vücut kontrolünü sağlamakta zorlanab lecek TÜRK atlayıcı taklalar atmaya başlayab leceğ nden b l nç kaybı r sk ç n gereken tüm önlemler alınacak. TÜRK atlayıcının atlayış yapacağı rt fa: metre Serbest düşüş sırasında çıkılacak en yüksek hız: 1,357,6 km/s (1,25 Mach) Serbest düşüş sırasında ses hızına ulaşılana kadar geçecek süre: 34 san ye Serbest düşüşün d key mesafes : ,6 metre Maks mum hıza (1,25 Mach) ulaşana kadar geçen süre: 50 san ye Süperson k hız süres : 30 san ye "Düz" dönüş süres : 13 san ye c varı Serbest düşüşte geçecek toplam süre: 4 dak ka 30 san ye Paraşütün çek leceğ yüksekl k: Den z sev yes nden 2.566,8 metre yukarısı (yer sev yes nden yaklaşık metre yukarısı) TÜRK atlayıcının atlamasından nmes ne kadar geçecek toplam süre: 9 dak ka 18 san ye Balonun kalkışından TÜRK atlayıcının nmes ne kadar geçecek toplam süre: 2 saat 47 dak ka M n mum sıcaklık ( metrede): -70,9 Sant grat derece projesi hakkındaki teknik detaylar TÜRK atlayıcıyı 42 b n metreye taşıyacak balon, tar hte nsan taşıması ç n tasarlanan en büyük balon olma özell ğ ne sah p metre uzunluğundak süper nce balonun kapas tes se 85 b n metre küp. Helyum dolu balonun yapımında kullanılan materyal n kalınlığı se yaklaşık cm. Sıradan vatandaşların anlaması açısından balon ç n, 'kuru tem zlemeden aldığınız elb sen n üzer ndek naylondan b le nce' den l yor. 2008'dek mevcut rekorun sah b Amer kalı Joe K tt nger (Baumgartner' n danışmanı ve akıl hocası) TÜRK ek b ne katılacak. Altı Uzay Mek ğ uçuşunda mürettebat cerrahlığı yapmış Dr. Jon Clark tıbb d rektör olarak ek be katılacak. Dr. Andy Walshe'n n yönet m altında TÜRK atlayıcının fiz ksel, ps koloj k ve tekn k eğ t m yapılacak ve bu arada atlayıcı Texas'ın San Anton o kent ndek Brooks-C ty Üssü'nde hazne testler ne katılacak. Uzay atlayışı Türk ye (Space Jump Turkey) projes, Amer ka dak Space Travel ve Paragon Space Development ş rketler n n yardımlarıyla gerçekleşt r lecek. TÜRK atlayıcının eğ t m se Amer ka ve Rusya dak uzay kamplarında Space Travel ş rket tarafından yaptırılacak. TÜRK atlayıcının kıracağı Rekorlar: Maks mum D key Hız:* 1,357,6 km/s / 1,25 Mach En yüksek Çıkış (Atlama) İrt fası:* metre En Yüksek İnsanlı Balon Yüksel ş : metre B r aracın dışında en yüksek halatsız rt fa İç nde b r nsanla havalandırılmış en büyük balon: metreküp İnsanlı balonun en yüksek kara hızı: Saatte 218,4 km / 117,9 knot TÜRK atlayıcının kıracağı d ğer rekorlar: 1.Uzaya çıkacak lk Türk olacak. 2.Uzaydan atlayan lk Türk olacak. 3.Gökyüzü dalışını paraşüt dışında b r tekn k ek pman olmadan yapab len lk Türk olacak. 4.Atmosfer n dışından atlayan lk Türk olacak. 5.İnsanlığın hedefler ç n ölümü b le göze alab len atlayan lk Türk olacak. TÜRK atlayıcının yapacağı atlayışta ün vers telerden de yardım alınarak, b r takım s mülasyonlarla halka b lg ver lecek. Newton kanunları, k net k formüller de konuyla lg lenenlere hatırlatılacak. TÜRK atlayıcının Atlayışı İç n Serbest Düşme Hesaplamaları: V=g.t g=9.81 veya yaklaşık 10 m/sn Vf=Vo+g.t Vo=0 40. san yede g=10 m/s^2 olursa Vf=10.40 =400 m/s = 1440 km / h g=9,81 m/s^2 olursa Vf=9,81.40 =392,4m/s = 1412,6 km / h Vf ort=1426,3 km / h Ses Hızı Vs=340 m/s = 1224 km / h metreden b r taş düşseyd ; Eğer sürtünmey hmal edersek; h=1/2.g.t^2 g=10 m/s^ =1/2.10.t^2 t=88.3 sn Vf=g.t Vf=10 m/s^ s Vf=883 m/s = 3178,8 km / h Yere 88.3 san yede varacak ve hızı yaklaşık 883 m/s (veya 3178,8 km / h ) olacak.

5 TURK atlayicinin egitilecegi AmerIka ve Rusya da ki Uzay kamplari, UZAY ATLAYISI SPACE JUMP TURKEY Rusya ve Amer ka dak uzay üsler nde Astronot olab lme eğ t m ç n G-Force santrefüj deney mler kazanılacak. ZERO-G uçağında yerçek ms z ortam deney m Shadow Prodüks yon Medya, ZERO-G Parabol k uçuşlarla yerçek ms z ortam deney m n n Avrupa ve Orta Doğu dak Anlaşmalı Pazarlama ortağıdır. F z k ve kondüsyon çalışmaları Yüksek rt fadan paraşütle atlama eğ t mler Türk Atlayıcı adayları Space Travel Ş rket n n Amer ka ve Rusya dak uzay üsler nde ASTRONOT olab lme eğ t mler ne katılacaklar ve eğ t m sonundada Astronot l sanslarını alab lecekler ve böylece lk TÜRK ASTRONOT ünvanınıda elde edeceklerd r. Yerçek ms z ortamda Astronot eğ t m Uzay kıyafet ne alışab lme eğ t mler

6 Sponsorluk Katogorileri Platin Sponsorluk (Ana Sponsor) Gold Sponsorluk Bronz Sponsorluk Sponsorluk için s.com İLETİŞİM BİLGİLERİ SPACE JUMP TURKEY PROJESİ s.com SHADOW PRODUCTION MEDIA Büyükdere Cad. No.209 Tekfen Tower, Kat: 8 Projemizde ve Organizasyonumuzda birlikte olmak dilegi ile Levent Ş şl / İSTANBUL TÜRKİYE Tel: (pbx)

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com EĞİTİM TAKVİMİ idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul 14-16 Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI

BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI BİR ROTARY EL KİTABI GLOBALOUTLOOK ROTARYENLERİN HİTAP ETME EL KİTABI COPYRIGHT 2014 BY ROTARY INTERNATIONAL. TÜM HAKLARI MAHFUZDUR. KASIM - ARALIK 2014 / ROTARY DERGİSİ - 21 Halka h tap etmek, ş ve toplum

Detaylı

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı!

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Hissedar 2012/1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ L fik LER DERNEĞİ NİN DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org 2012/2 -- SAYI 10 9 BÜYÜME BEKLENTİLERİ Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Yatırımcılar için temettü analizi

Detaylı

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında.

Victoria Beckham'la. Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. AĞUSTOS TEMMUZ 2010 Victoria Beckham'la Türk modacıların gözü yükseklerde. Sezonun yıldız tasarımları Türk markalarında. ARTIDEĞER Jason O'Dell Florida lı fotoğrafçı, Sanem Çelik i Los Angeles ta fotoğraflayan

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n...

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n... Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Educashow; güncel eğ t m ht yaçları doğrultusunda, eğ t m sektörüne yönel k yen malzeme, teknoloj ve h zmetler gel şt r p üreten f rmaları 7 yıldır b r araya

Detaylı

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER Sayı: 25/26 Nisan 2006 TÜRKİYE DE ORKİNOS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE JAPON MUTFAĞINDAKİ ÖNEMİ BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER SÜMDER ( MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

CCTV S stemler Ağustos 2014

CCTV S stemler Ağustos 2014 CCTV S stemler Ağustos 204 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Ürün Kodlama F yat L stes 2 38 KAMERALAR KABLOLU PANELLER Kamera Özell kler 04 ANALOG KAMERALAR Kutu Kameralar Dome Kameralar Bullet Kameralar Speed Dome Kameralar

Detaylı

EMITT'te Bodrum Rüzgarı

EMITT'te Bodrum Rüzgarı 24 OCAK 2015 CUMARTESİ YIL 20 SAYI: 4187 1 TL Fırtına Etkili Oluyor r Bodrum Meteoroloj Müdürlüğü yetk l ler nden ed n - len b lg ye göre, lçede güneydoğu yönden saattek hızı 80 k lometrey bulan rüzgar

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı

Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Doç. Dr. Zekai Yaman Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Nişantaşı, İstanbul. Özet P ezoelektr

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

Șehirden DENİZEGOÇ LEIGH LEZARK KIŞKIRTAN ENERJİ

Șehirden DENİZEGOÇ LEIGH LEZARK KIŞKIRTAN ENERJİ HAZİRAN 2010 KIŞKIRTAN ENERJİ LEIGH LEZARK ISSN 1309 5382 8 TL K.K.T.C 10 TL Șehirden DENİZEGOÇ Straples fenomeni Egzotik gece kıyafetleri Bavul şıklığı Yazın güzellik icatları Silikon göğüslerin felsefesi

Detaylı