İÇİNDEKİLER. 1. Okulun Temelleri. 2. Akademik Program. Ödevler. Ölçme-Değerlendirme. Gezi Günleri. Rehberlik. 3. İletişim. 4. Okula Geliş- Gidişler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. 1. Okulun Temelleri. 2. Akademik Program. Ödevler. Ölçme-Değerlendirme. Gezi Günleri. Rehberlik. 3. İletişim. 4. Okula Geliş- Gidişler"

Transkript

1 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 İÇİNDEKİLER 1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program Ödevler Ölçme-Değerlendirme Gezi Günleri Rehberlik 3. İletişim 4. Okula Geliş- Gidişler 5. Devamsızlık 6. Yemekhane Düzeni 7. Okulda Para 8. Güvenlik 9. Okul Kıyafetleri 10. Kayıp Eşya 11. Kişisel Eşyalar 12. Servisler Servis İçinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 13. Öğrenci Meclisi 14. Sağlık ve Güvenlik 15. Yeni Nesil 2000 Okulları Öğrencilerinin Sorumlulukları 16. Akademik Kadro 17. İdari Personel 18. Günlük Akış ve Zaman Çizelgesi

3 1. OKULUN TEMELLERİ Sainte Pulchérie Öğretim Eğitim ve Sağlık Vakfı; Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti nde, evrensel ve çağdaş değerleri savunan ve küresel toplum için rol modeli oluşturan bir eğitim kurumudur. VİZYON Yeni Nesil 2000 Okulları akademik ve etik değerleri yüksek eğitim programları ile örnek bir kurum olmayı amaçlamaktadır. MİSYON Kendine güvenen, küresel bakış açısına sahip, gelişimin parçası olabilen, yenilikleri takip eden, yaşayan değerleri benimseyen, Türkiye ve dünya için ahlaklı, lider nitelikli, sorumluluk sahibi, mutlu bireyler yetiştirmek. EĞİTİM FELSEFESİ Genel ilkemiz, her öğrenciye her türlü bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak vermektir. Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışla, çağdaş bir yönetim sergileyerek; Öğrencilerimize Türk kimliğini, Atatürk ilke ve inkılâplarını öğretmek ve kültürel miras bilinci kazandırmak, Öğrencilerimizin Türkçeyi tam yetkin ve Fransızca ve İngilizceye hakim olmasını sağlamak üzere olanaklar yaratmak. Öğrencilerimizin, etkin ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında ona rehberlik ederek akademik başarıyı en üst seviyeye taşımak, Yatay ve dikey olarak bütünleştirilmiş eğitim programı ile disiplinler arası alanlarda gelişmek, Milli Eğitim Bakanlığı ve okulun eğitim programlarının başarılı bir şekilde uygulaması, Okul öncesinden itibaren tüm sınıf düzeyleri ile bütünsel bir Fransızca programı uygulamak, Programı ve gelişimi değerlendirmek için alternatif ölçme değerlendirme araçları kullanmak, Teknolojik gelişimlerden üst düzeyde yararlanmak, Bilgiye erişim araçlarını kullanma olanaklarını sunmak, Eğitim bilimleri konusundaki son araştırmalara dayanan başarılı uygulamaları okulda yürütmek, Eğitim kadrosunu ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinin devamını sağlamak için kaynak ve olanak yaratmak Doğaya ve canlılara karşı duyarlılık geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek, Öğrenciyi akademik ve ders dışı etkinliklere katılımını teşvik etmek, Öğrencinin akademik ve sosyal ölçülerde sorumluluk duygusunu geliştirmesini sağlamak

4 Paylaşımcılığı ve işbirliği ile çalışmayı esas alan yöntemler kullanmak, Estetik algısının geliştirilmesi ve beslenmesi için ona zengin ortam sağlamak, Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması sağlamak, Okul-aile işbirliğini önemseyerek, çocuk eğitiminde ailenin ve okulun birlikte çalışmasını sağlamak. 2. AKADEMİK PROGRAM Ödevler Okulumuzda ev ödevleri, her hafta sonunda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden hafta sonu çalışma kâğıtları olarak o hafta ya da daha önce işlenen konuları kapsayacak şekilde; Yabancı Dil derslerinde ise ödevler alıştırma kitabından ve hafta sonu çalışma kâğıtları halinde dönüşümlü olarak verilir. Öğretmenleriniz gerek gördüklerinde sizin gereksinimleriniz doğrultusunda hafta içinde de ödev verebilirler. Ödevleri, bir yetişkinden yardım almadan kendi başınıza tamamlamanız gereken bir çalışma olduğunu unutmamalısınız. Ölçme ve Değerlendirme Sizleri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, sınıf içi etkinliklere katılım, gözlem yapma, araştırma-inceleme, bilimsel düşünme, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlığınız, edindiğiniz bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi değerlendirme kriterleri kullanılır. Sınavlar Branş öğretmenleri, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ölçme ve değerlendirme genel esaslarını, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki amaç ve konularını göz önünde bulundurarak hazırlarlar. Sınavlarımız; çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, kısa cevap, yorum, doğru yanlış türü sorularla öğrencileri çok yönlü değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Derece ile Puanlama Rakam ile Pekiyi İyi Orta Geçer Başarısız

5 Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Fransızca dersleri ile ilgili ortak bir konuyu ana branşlardaki bilgi ve beceriler kullanarak hazırlıklar yapılır, belirlenen tarihte ilgili ders öğretmeninin rehberliğinde sunumlar gerçekleştirilir. Öğrenciler, öğretmenlerin belirlemiş oldukları konuların haricinde, kendini daha rahat ifade edebileceği, üzerinde zevkle çalışabileceği bir konuyu da seçebilirler. Portfolyo Sunumları: Yılda bir kez Nisan ayı içerisinde öğrenci-veli-öğretmen (portfolyo) toplantıları yapılacaktır. Bu görüşmelere ait zaman çizelgesi tarafınıza bildirilecektir. Belirtilen görüşme saatinde okula velinizle birlikte gelerek görüşme sonunda okuldan yine birlikte ayrılmanız planlanmıştır. Diğer görüşmelerin aksamaması açısından, verilen saatlere uyulması önemlidir. Sınava Katılmayanlar Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli çocuğunun özrünü en geç üç gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Performans/Proje Ödev Teslimi Performans görevleri; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, araştırma gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmalardır ve 8.sınıflarımızda her dönemde en az bir performans görevi verilmektedir. Proje/performans görevini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin değerlendirme notu 0 olarak kabul edilecektir. Yönetmeliğin Ek 1,38. maddesi uygulanır. Ders Yılı Sonunda Başarı İlk ve ortaokul kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz. Ders yılı sonunda başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu şube öğretmenler kurulunda görüşülür.

6 Gezi Günleri - Her gezi, mutlaka bir dersle ilişkilidir ve gelişim düzeyinize uygun olarak öğretmenleriniz tarafından düşünülmüştür. Yapılan gezilerde, tüm duyularınızı kullanıp çevrenizi gözlemlemeli, yenilikleri keşfetmeli ve bunları sınıfta paylaşmalısınız. - Gezilerden edindiğiniz bilgiler ders öğretmeniniz tarafından değerlendirme aracı olarak da kullanılır. - Yıl içinde yapılacak bu gezilere katılabilmeniz için Öğrenci Bilgi Formu nun veliniz tarafından mutlaka doldurulması gerekmektedir. Bazı gezilere katılmanızı istemeyen veliniz, bunu yazılı olarak İdari Ofise iletmelidir. - Hava koşulları gibi nedenlerle iptal edilen veya ertelenen gezi programları, hem yazılı olarak hem de web sitesi aracılığıyla sizlere ve velilerinize bildirilir. Rehberlik Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmana Servisi, sizlerin mantıklı kararlar verebilmeniz ve verdiğiniz kararların sorumluluğunu alabilmeniz için; kendinizi ve içinde yaşadığınız dünyayı anlayabilmenize, ilgi alanı ve yeteneklerinizi keşfetmenize, kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olmayı hedefler. Rehberlik ilişkileri güvenlik ilkesine dayanır. Danışman Psikolog kendisiyle paylaşılan bilgilerin öğrenci açısından yararlı olduğuna hükmederse, öğrencinin genel sağlığı ile ilişkili olmadığı takdirde, bunu ancak öğrencinin bilgisi dahilinde ve onun onayını alarak paylaşabilir. Öğrenciler okul saatleri içerisinde görüşmeye gelebilirler. Önceden randevu alarak, öğle yemeği saatlerinde ve teneffüslerde danışman psikologlarıyla görüşebilirler. 3. İLETİŞİM Özel Yeni Nesil 2000 Okulları nda öğrenci- okul iletişimi eğitim misyonunun önemli bir parçasıdır. Karşılama Masası: Okul girişinde bulunan karşılama masası herhangi bir bilgi veya yönlendirme için size yardımcı olur. Telefon (okul saatleri içinde): Acil durumlarda (sağlık, hava şartları nedeniyle okulun tatili vb.) velinizle iletişim sağlanır. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilerin önceden belirlenmiş görüşme saatlerini dikkate alarak iletişime geçmeleri gerekmektedir. Genel Veli Toplantıları: Akademik yılda her dönemde bir defa yapılır.

7 Bireysel veli/öğretmen görüşmeleri: Her dönem en az bir kez olmak üzere düzenlenir. Bu görüşmelere ait zaman çizelgesi sınıf ve branş öğretmenleri tarafından bildirilecektir. E-posta: Size ulaştırmak istediğimiz önemli ve genel duyurular için kullandığımız bir iletişim yoludur. Internet sitesi: adresinde yer alan internet sitemiz, güncellenen en son haberlerle sizin ve velinizin hizmetinizdedir. SMS: Önemli duyurular velilerinize SMS yolu ile hatırlatılır. It s Learning Portalı: adresinden ulaşabileceğiniz Eğitim Portalı ile öğretmen-veli-öğrenci eğitim süreçlerini yakından takip edebilirsiniz. Veli El Kitabı/Öğrenci El Kitabı: Gerekli durumlarda güncellenmiş haliyle internet sitemizde yer alır. Veli Seminerleri: Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından sizlerin ihtiyaç duyduğunuz konular göz önünde bulundurularak düzenlenen seminerlerimizdir. Akademik Takvim ve Çizelgeler: Akademik takvim okul etkinliklerinin, belirli gün ve haftaların, gezilerin, duyuruların, sınavların işlendiği takvimdir. Çizelgeler gün içindeki rutin akışı gösterir. Okul çalışma takvimi, okul haftalık ders giriş ve çıkış saatleri ve öğrenci etkinlikleri konusunda okul yönetimi, öğrenciler yararına değişiklikler yapabilir. Okul bu konudaki değişiklikleri velilere bildirmekle yükümlüdür. Bayrak Törenleri: Bayrak törenlerimiz idarenin öğrenci ve öğretmenlerle çeşitli konularda paylaşım yaptığı ve okul bağlarının güçlendiği önemli bir iletişim ortamıdır. Yıllık: Okul yıllığı, her sene öğrencilerimizin ve okul kadrosunun tamamının resimleri, etkinlikleri ve çalışmalarının yer alacağı şekilde hazırlanır. Önemli Not: Velinizin güncel iletişim bilgilerinin okula bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Adres ve telefon değişikliklerinizin okula bildirilmesi konusunda velinize hatırlatmada bulununuz.

8 4. TEKNOLOJİ KULLANIMI Okulun internet olanakları yalnızca okulla ilgili konular için kullanılır. Okulun teknolojik cihazlarına yazılım indirilemez. Kırıcı, rahatsız edici, saldırgan ya da yasa dışı olabilecek hiçbir materyal aranmaz, indirilmez. Öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer öğrenciler, öğretmenler ve kişiler ile kurduğu bütün iletişimlerde sorumluluk sahibidir. İnternet üzerinde hiç kimseye isim, telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgiler verilemez. Görüntüler yalnızca okulla bağlantılı konular için kaydedilir ya da kullanılır. Görseller okul dışından kişilere iletilemez. 5. OKULA GELİŞ GİDİŞLER Okul da başlar. Öğrencilerimizin te okulda olmaları derse hazırlık sağlamaları açısından önemlidir. Okulumuzdan ayrılış saat dir. Sabahları kendi araçları ile gelen öğrencilerin derse geç kalmamaları gerekmektedir. Derse geç kalan öğrenciler, ders bitimine kadar danışmada bekletilirler. Ulusal törenlerde, tören bitimine kadar öğrencilerin okuldan alınmaması; doktor randevularının da okul saatleri dışında olmasına özen gösterilmesi önemlidir. Tören Sonrası Çıkışlar (Okul Dışında) Okul dışında yapılan genel törenler sonrası öğrenciler sadece velilerine teslim edilir. Eğer velinizin dışında, sizi bir başkası alacaksa veya kendi başınıza dönecekseniz gösteri öncesi mutlaka veliniz tarafından yazılıp imzalanmış, durumu bildiren bir dilekçeyi idari ofise e- mail, faks yoluyla ya da elden ulaştırınız. 6. DEVAMSIZLIK Okula devamlılık başarınızı doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. Okula gelmediğiniz durumlarda, bunun sebebi ve öngörülebilir süresi veliniz tarafından mutlaka idari ofise bildirilmelidir. Devamsızlığın iki günü aştığı durumlarda ve devamsızlığın sınav tarihine rastlaması durumunda belgelenmesi, resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış raporun idari ofise getirilmesi gereklidir. Öğrenci devamsızlığı sıklaşır ve uzarsa veli-öğrenci-idare toplantısı düzenlenir.

9 Geç Kâğıdı Okula geç gelindiği zaman idari bölümden geç kâğıdı alınarak sınıfa gidilir. 3 geç kâğıdı 1 yarım gün devamsızlığa eşittir. Okula geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz ve velileriyle toplantılar yapılarak bunun nedenleri araştırılır ve gerekli önlemler alınır. İzin Kağıdı - Provalar veya diğer etkinlikler nedeniyle sınıfta olamayacak öğrenciler idareden aldıkları izin kâğıdını ders öğretmenlerine iletmelidirler. - Mazereti nedeniyle okuldan ayrılan öğrenci ailesinden izin kâğıdı getirmelidir. 7. YEMEKHANE DÜZENİ Belirtilen yemek saatlerinde yemekhaneye gidiniz. Sınıfınıza ayrılan masada, ders öğretmeninizle birlikte yemeğinizi yiyiniz. Sessiz olunuz ve görgü kurallarına uyunuz. Sağlıklı beslenmek için en az üç çeşit yemek yemeğe özen gösteriniz. Yemeğinizi bitirdiğinizde, yemek tepsinizi yıkanmak üzere raflara yerleştiriniz. Yemek salonunun dışına yiyecek çıkarmayınız. 8. OKULDA PARA Normal şartlarda okula para getirmemeniz gerekmektedir. Ancak Okul İdaresi nin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı (kitap fuarı vs.) getirebilirsiz. Okula para gönderildiğinde kapalı zarf içinde ve tutar belirtilerek bunu idareye teslim etmelisiniz. 9. OKUL KIYAFETLERİ Öğrenciler Spor Etkinlikleri ve Beden Eğitimi derslerinin bulunduğu günler okul eşofmanı, onun dışında okul forması giyerler. Resmi törenlerde gömlek-etek ve pantolonla gelinir. Ayrıca Çarşamba günleri serbest kıyafetle okula gelebilirler.

10 10. KAYIP EŞYA Kişisel eşyalarınızı (üniforma, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolay tanıyabilmek ve bulabilmek için üzerlerine mutlaka adınızı yazmanız gerekmektedir. Özellikle kıyafetlerin içinde bulunan etikete tükenmez kalem ile bilgilerin yazılması önemlidir. Öğretmenlerinin ödünç verdiği ders kitapları sizin sorumluluğunuzdadır. Kitabın kaybolması ya da zarar görmesi durumunda yenisini alarak bölüme teslim edilmesi gerekmektedir. 11. KİŞİSEL EŞYALAR Okula getirdiğiniz tüm eşyaların sorumluluğu size aittir. Okula nelerin getirilip, nelerin getirilemeyeceğinin ayrımına varmak sorumluluğunuzun bir parçasıdır. Okula getirilen cep telefonlarının kapalı tutulması ve sınıflara getirilmemesi önemlidir. Bu kurallara uyulmaması halinde cep telefonunuz öğretmeniniz tarafından alınacak ve ailenize teslim edilecektir. Kamera veya fotoğraf makinesi gezi duyurusunda belirtilmiş ise getirilebilir. (Kameralı cep telefonu bu kapsam içinde değildir) Değerli eşyalarımız arasında kabul edilen kişisel müzik çalarlar, yalnızca teneffüs süreleri içerisinde kullanılabilir. 12. SERVİSLER Servislerde sizlerin rahat inip-binmeleri ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla hostesler bulunmaktadır. Tüm araçlarda yolculuk sırasında güvenlikleri için kullanacakları emniyet kemeri ve telefon bulunmaktadır. Servisle gelen öğrencilerimiz zamanında okula gelebilmeleri için saatinde hazır bulundurmaları ve servisleri bekletmemeleri de önem taşımaktadır. Sabahları servis kullanmayacak öğrencilerin velileri, şoförleri mutlaka bir gece önce veya servis alım saatinden 30 dakika önce bilgilendirmelidir. Okuldan veliniz tarafınızdan veya velinizin uygun gördüğünüz bir başkası tarafından alınacaksanız ve servis aracını kullanmayacaksanız/değiştirecekseniz, aynı gün lütfen saat 13:00 e kadar veliniz tarafından yazılıp imzalanmış, durumu bildiren bir dilekçeyi idari ofise , faks yoluyla ya da elden ulaştırınız.

11 Öğrencilerin Servis İçinde Dikkat Etmesi Gereken Kurallar Servis aracına sabahları ve akşamları zamanında gelmek. Servise binerken ve inerken dikkatli olmak. Okul servisine binmeden önce yeme ve içmeyi bitirmek. Yolculuk sırasında, emniyet kemeri bağlı olarak yerinde oturmak. Serviste alçak sesle ve saygıyla konuşmak. Herkese nazik olmak. Küçüklere yardımcı olmak. Herhangi bir emniyetsiz davranış gözlemlediğinde şoföre veya hostese bildirmek. 13. ÖĞRENCİ MECLİSİ Okul Meclisi, öğrencilerin yönetimdeki sesidir. Öğrencilerle okul yönetimi arasında köprü oluşturur, okulumuzdaki sosyal ve kültürel etkinlikleri destekleyici bir rol oynar. Okul Meclisi bir yıl boyunca ne yapar? Okul Meclisi ekim ayı içinde yapılan seçimle göreve geldikten sonra yıllık çalışma programını hazırlar. Bu program çerçevesinde; çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin organize edilmesi, çeşitli sportif turnuvaların düzenlenmesi, bilimsel çalışmaların sunum organizasyonları vb çalışmalar yapabilir. 14. SAĞLIK VE GÜVENLİK Yangında Acil Durum Kuralları Yangın Sırasında: 1. Sakin olunuz. 2. Yangın alarmını işitince boşaltma planına uygun olarak binayı terk ediniz. 3. Bir alanda yangını ilk fark eden kişi siz iseniz, yüksek sesle "...'de YANGIN VAR" diye bağırınız ve yangın alarm düğmesine basınız. 4. Dumanlı bir alandan geçmek zorunda iseniz, mümkünse ıslak bir bezle ağzınızı kapatınız ve hızla yere yakın bir biçimde o bölgeyi terk ediniz. 5. Yangını kendinizin söndürebileceğinize inanıyorsanız 3 numaralı önlemi uyguladıktan sonra yangın söndürücüyü kullanınız. 6. Size verilen komutlara uyunuz ve kişisel eşyalarınızı almak için binaya dönmeyiniz. 7. Asansörleri kullanmayınız.

12 8. İstendiğinde yangını söndürmeye yardım etmek için hazır olunuz. Yangın Sonrasında: 1. Kendinizin veya arkadaşınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde ilk yardım talep ediniz. 2. Bina dışında bekleyiniz. 3. Okul yöneticilerinin verdiği talimatlara uyunuz. Deprem Acil Durum Kuralları Deprem Sırasında: 1. Sakin olunuz. 2. Bina içerisinde iseniz, camlardan uzak durarak bir masa veya sandalye altına girin. Başkalarına da aynı şeyi yapmalarını söyleyiniz. 3. Bina dışında iseniz, binalardan, ağaçlardan telefon ve elektrik hatlarından uzak durunuz. 4. Çevre yolunda iseniz köprü ve üst geçitlerden uzak durunuz. Araba içinde iseniz, arabanızı binalardan ve elektrik hatlarından uzak, güvenli bir yere park ediniz. Arabanın içinde kalınız. 5. Asansörde iseniz hareket etmeyiniz. Asansörün amaçlanan kata gelmesini bekleyiniz. Asansörler hidrolik enerji ile çalıştığından en kötü koşullarda bile otomatik olarak en alt kata normal bir hızla inecektir. Depremden Sonra: 1. Öğrencilerin boşaltma planına uygun olarak sakin bir şekilde binayı terk etmeleri sağlanır. 2. Öğrenciler yerlere düşmüş eşyaların üzerinde yürümemeleri için yönlendirilir. 3. Öğrencilerin yaralanıp yaralanmadığını kontrol ederek gereken durumda ilk yardım uygulanır. 4. Asansörleri kullandırılmaz. 5. Acil durumlar dışında telefonlar kullanılmaz. 6. Elektrikler kapatılır. 7. Gaz veya su kaçağı olmadığını kontrol edilir. 15. ÖZEL YENİ NESİL 2000 OKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUKLARI Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine, toplum kurallarına ve geleneklerine uymak Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalmak, korumak ve kollamak Dürüst ve onurlu olmak, kendine ve arkadaşlarına saygılı duymak.

13 Okul kural ve geleneklerini anlamak ve uygulamak. Öğretmenlerine, idarecilere ve çalışanlara saygılı olmak ve onlara ait alanlara izinsiz girmemek. Davranışlarıyla çevresine örnek olmak. Derslere zamanında gelmek. Verilen ödevleri ve çalışmaları zamanında yapmak Derste, başka bir dersin hazırlığını yapmamak. Sınıf düzenini bozacak davranışlarda bulunmamak; (derslerle ilgili malzemeyi getirmeme, sakız çiğneme vb ) Bütün ödevleri ve projeleri zamanında sunmak. Kılık-kıyafet düzenine uymak. Okulda cep telefonu kullanmamak. Öğrenciler yanında cep telefonu getirebilir ancak okul aktiviteleri sırasında kullanılmamalıdır. El konulmuş bir cep telefonu, öğrenci velisi tarafından geri alınana kadar idari ofiste tutulacaktır. Okulda bulunması uygun görülmeyen maddeleri okula getirmemek. ( Su tabancası, koku bombası gibi.) Ders sırasında sınıftan çıkma talebinde bulunmamak, çıkmak zorunda kalındığında idari ofise gitmek. Mazereti nedeniyle okuldan ayrılan öğrenci ailesinden izin kağıdı getirmelidir. Resmi doktor raporlarını 3 gün içinde idari ofise teslim etmek. Öğrenciler MEB Kararlarına ve Disiplin yönetmeliğine uymalıdır.

14 16. AKADEMİK KADRO EKİN CENGİÇ VAKIF KOORDİNATÖRÜ ORHAN AKŞAHİN İLKOKUL - ORTAOKUL MÜDÜRÜ ŞÜKRAN YOLAÇAN 1A SINIF ÖĞRETMENİ NURHAN SÖNMEZ 2A SINIF ÖĞRETMENİ RAHŞAN ARMAN 2B SINIF ÖĞRETMENİ NAZAN YILDIRIM 3A SINIF ÖĞRETMENİ SALİHA DİLEK KUMKAPI 3B SINIF ÖĞRETMENİ MÜNEVVER CANBULAT 4A SINIF ÖĞRETMENİ SEVİM DÜLDÜL YABANCI DİLLER BÖLÜM BŞK NATALİ NALCI KÖŞKER FRANSIZCA ÖĞRETMENİ GAYE ACAR FRANSIZCA ÖĞRETMENİ CECILE VAILLANT FRANSIZCA ÖĞRETMENİ MIASSA MEKIRECHE FRANSIZCA ÖĞRETMENİ BETÜL ÜLGEN FRANSIZCA ÖĞRETMENİ SABİNE BUCHMANN FRANSIZCA ÖĞRETMENİ ARANZAZU CANO OJEA İSPANYOLCA ÖĞRETMENİ GÜLCAN ÖZCAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ILGIN KOZAN FRANSIZCA DRAMA ÖĞRETMENİ ÇİĞDEM ÇUBUKÇU FRANSIZCA ÖĞRETMENİ HASAN CANBULAT MATEMATİK ÖĞRETMENİ İLKAY KILIÇ MATEMATİK ÖĞRETMENİ SEMRA TINAZ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ M.KADİR MİDİLLİÇ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ASLI ÇEKİÇ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ İSA PAK DİN KÜLT. VE AHL. BİLG. ÖĞRT. ORAL ÜNLÜ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ NİLGÜN ÖCALIR MÜZİK ÖĞRETMENİ ÇİĞDEM AFYÜK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MEHMET GÜL BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ SERENAT AZAK BALE VE MODERN DANS ÖĞRT. YAKUP ERTURAN SATRANÇ ÖĞRETMENİ AYŞEN ŞİMŞEK REHBERLİK ÖĞRETMENİ

15 17. İDARİ VE YARDIMCI PERSONEL AYŞIN ÜRKMEZ İDARİ İŞLER BÖLÜM ASİSTANI LİDYA BOHÇACIOĞLU SOSYAL ETKİNLİKLER KOORD. SELCAN İLGÜN MUHASEBE VE KAYIT BÖLÜMÜ ÖZGÜR AYDOĞAN DANIŞMA/SANTRAL HÜSEYİN ER TEKNİSYEN MUSTAFA AYDIN YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ SİBEL TOPRAK YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ SEVİL AĞZIAÇIK YARDIMCI PERSONEL TEMİZLİK İŞLERİ 18. GÜNLÜK AKIŞ ve YEMEKHANE SAAT ÇİZELGESİ İLKOKUL ORTAOKUL Hazırlık-Okuma Saati ders Kahvaltı- dinlenme ders Dinlenme ders Dinlenme ders YEMEK (İLKOKUL) ders YEMEK (ORTAOKUL) Dinlenme ders Dinlenme ders Kahvaltı-Dinlenme ders

16

1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program. 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula Geliş Gidişler. 5. İletişim

1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program. 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula Geliş Gidişler. 5. İletişim VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER 1. Okulun Temelleri 2. Akademik Program 1-4. Sınıflar 5-8.Sınıflar Uygulamalı Dersler Programları Ölçme Değerlendirme Rehberlik 3. Veli-Okul İletişimi 4. Okula

Detaylı

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI

İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İTA OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ EL KİTABI İçindekiler Hoş Geldiniz 1. Okulumuzun Temelleri Misyonumuz ve Amaçlarımız 2. Eğitim Felsefemiz Eğitim Yaklaşımımız Günlük Zaman Çizelgemiz Dil Eğitimimiz Psikolojik

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın Vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI

VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu VELİ KURUMSAL İŞLEYİŞ BİLGİ KİTAPÇIĞI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin çalışma alışkanlığı

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür.

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür. GİRİŞ Sayın Veli; Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir

Detaylı

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz...

ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI. Sunuş ve Hoş Geldiniz...2. 1.Okulun Temelleri...4. Vizyonumuz Misyonumuz... ÇANAKKALE CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2016 VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İçindekiler Sunuş ve Hoş Geldiniz...2 1.Okulun Temelleri...4 Vizyonumuz Misyonumuz...6 Felsefe...7 İlkeler...7 2. Okulla İlgili Genel Bilgiler...8

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI 1 IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ÖZEL IŞIKKENT ORTAOKULU VELİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 EĞİTİM FELSEFEMİZ... 2 HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ... 3 GÜNLÜK-HAFTALIK PROGRAM... 4 AKADEMİK TAKVİM... 5 AKADEMİK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ

TARİHÇEMİZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ 0 TARİHÇEMİZ Özel Anakent Okulları Egitim-Öğretim hayatına 1986 yılında Anadolu Lisesi statüsünde Anakent Koleji olarak başladı. Okulun kurucuları, ikisi de matematikçi ve dershaneci olan Mahmut Gökşen

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni IŞIKKENT EĞİTİM KAMPUSÜ ERKEN ÖĞRENME MERKEZİ Aile El Kitabı ve Anlaşma Metni El Kitabı IAEK ELC Revizyon : a Tarih: 10 Şubat 2014 1 Işıkkent Hakkında VİZYON, MİSYON VE EĞİTİM FELSEFESİ Vizyon Daha iyi

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı