Meme Küçültme Ameliyatları ve İnferior Pedikül Tekniği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meme Küçültme Ameliyatları ve İnferior Pedikül Tekniği"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Reduction Mammaplasty and Inferior Pedicle Technique Sarper YILMAZ *, Mutlu SAYDAM *, Ali Rıza ERÇÖÇEN *, Ergin SEVEN *, Mehmet KARAKÜLAH *, Ömer KEVEN * ÖZET Meme küçültme ameliyatları dünyada en fazla uygulanan plastik cerrahi girişimleri arasında yer almaktadır. Günümüze kadar meme küçültme için pek çok cerrahi yöntem tarif edilmiş ancak meme küçültme ameliyatlarının sorunları hala tam olarak çözülememiştir.bu yazıda meme hipertrofisinin fizyolojisi, meme küçültme ameliyatlarının tarihçeleri ve genel özellikleri özetlenmiş, hem dünyada yaygın olarak uygulanan hem de bizim uyguladığımız yöntem olan inferior pedikül tekniği ve kendi sonuçlarımız incelenmiştir. Sonuç olarak inferior pedikül tekniği günümüzde popüler bir diğer yöntem olan vertikal mamoplastiye kıyasla daha az deneyim gerektiren, tekrarlanabilir sonuçları olan ve hasta ameliyat öncesi gerçekçi bir şekilde bilgilendirildiği takdirde sonuçları yüz güldürücü olabilen bir yöntemdir. Anahtar kelimeler: meme küçültme, inferior pedikül SUMMARY Reduction mammaplasty is among the most commonly performed plastic surgical operations throughout the world. Up to now, although a number of breast reduction techniques were described the problems of breast reduction operation are not yet eliminated. In this article, physiology of breast hypertrophy, history and general features of the breast reduction operations were outlined and technical details of the inferior pedicle technique along with our own results were discussed. Resultantly, inferior pedicle technique when compared with vertical mammaplasty which is another popular technique in breast reduction, requires less experience, the results are more reproducible. If adequate and honest preoperative informing of the patient is done, the postoperative result will generally be satisfactory. Key words: Breast reduction, Inferior pedicle technique C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (2): 89 97, 2003 GİRİŞ Meme küçültme ameliyatları hem ülkemizde hem de dünyada sık uygulanan plastik cerrahi girişimleri arasındadırlar. Erişkin yaş ve sonrasında memenin vücut ölçülerine göre arzu edilenden daha büyük ve sarkık olmasına makromasti denir. Ergenlik çağında görülen büyük memeler ise virjinal hipertrofi veya gigantomasti olarak tanımlanır. Normalden büyük memeler çeşitli nedenlerle kadınlarda rahatsızlık yaratırlar. Bu rahatsızlıkların nedeni genel kanının aksine her zaman kozmetik değildir. Büyük memeler vücut postürünü bozarak şiddetli sırt, boyun ve omuz ağrılarına yol açabilirler. Hastaların büyük bölümünü ameliyat olmaya yönelten bu kronik ağrılardır. Büyük memeleri olan kadınlarda hijyen sorunlarına ve meme altında dermatitlere, kötü kokulara ve mantar enfeksiyonlarına sıklıkla rastlanır. Daha nadir olarak servikal artrit, ve * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 89

2 brakial pleksusta nervus ulnaris innervasyonuna uyan sinirlere bası nedeniyle elde 4. ve 5. parmaklarda ağrı, uyuşukluk gibi yakınmalar görülebilmektedir (1). Hipertrofik memelerin herhangi bir ilaç ya da hormon tedavisi ile küçültülmesi mümkün olmayıp tek tedavi seçeneği cerrahi tedavidir.bu makalede meme küçültme ameliyatlarının tarihçesi, genel özellikleri ile ilgili bilgiler verilecek ve bir meme küçültme ameliyat tekniği olan inferior pedikül yöntemi ile ameliyat edilmiş olan hastalar sunulacaktır. Meme hipertrofisinin fizyopatolojisi Meme dokusu glandular ve adipoz doku olmak üzere iki temel yapıdan oluşur. Büyüme bu iki temel yapının herhangi birinin ya da ikisinin birden büyümesinden kaynaklanabilir. Meme büyümesinin çok çeşitli nedenleri olabilir. Meme büyümesinin nedenlerini incelerken meme hipertrofilerini ergenlik ve yetişkinlik çağında olanlar olmak üzere ikiye ayırmak gerekir (2). Ergenlik çağında gelişen meme hipertrofileri virjinal hipertrofi, gelişimsel hipertrofi ve endokrin anomalilere sekonder hipertrofi olmak üzere üçe ayrılır. Virjinal hipertrofi pubertenin başlangıcından hemen sonra gelişen ve hormon düzeylerinde bir yükselme olmaksızın, uç organ yanıtının aşırı olmasıyla karakterli bir durumdur. Gelişimsel hipertrofi ise obeziteyle birlikte memenin büyümesi durumu olup meme dokusunda yağ dokusunun artmasıyla karakterlidir. Endokrin nedenlerle gelişen meme hipertrofileri genelde puberte precox ile birlikte görülürler ve bir endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeleri gerekir. İleri yaşlarda görülen meme hipertrofileri çoğunlukla memenin glandular komponentinde atrofi, elastik liflerde azalma ile yağ dokusunda artış ile birliktedir ve bu duruma sıklıkla pitozis de eşlik eder. Çevresel faktörler, bireyin kalıtsal özellikleri, yapılan doğum sayısı gibi nedenler meme dokusunun anatomisini etkiler. Bazı kadınlarda hemen doğumu takiben gelişen bu durum, bazı kadınlarda ise postmenapozal dönemde gelişir. Meme küçültme ameliyatlarının tarihçesi ve genel özellikleri Meme küçültme ameliyatları ile ilgili ilk sağlam veriler 19. yüzyıl başına aittir. Pousson 1897 yılında, meme üst kadranından yarımay şeklinde bir eksizyon yaparak meme küçültme tekniğini tarif etmiştir (Şekil-1) (3). Bundan sonra küçültme mamoplastisi alanındaki en önemli gelişme Thorek e aittir (4). Bu teknikte meme uygun şekilde ampute edildikten sonra, ampute edilen kısımdan nipple-areola (meme başı) kompleksi alınarak yeni oluşturulan meme üzerine greft olarak nakledilmektedir (Şekil-2). Aşırı büyük memeler için günümüzde hala uygulanan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde nipple-areola kompleksinde kalıcı bir his kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajı nedeniyle nippleareola kompleksini dolaşım ve duysal innervasyonunu koruyarak nakletme çabaları yoğunluk kazanmıştır. Bu konudaki ilk örnek Biesenberger yöntemidir (5). Bu yöntemde meme başı çevresinden sirküler bir insizyon yapıldıktan sonra meme cildi alttaki meme dokusundan ayrılmakta ve meme dokusu üzerinde şekil verici düzenlemeler yapıldıktan sonra cilt tekrar meme dokusu üzerine örtülerek operasyon tamamlanmaktadır (Şekil- 3). Bu yöntemin dezavantajı da meme dokusundan ayrılan deri fleplerinin dolaşımlarının güvenli olmaması nedeniyle flep nekrozlarıyla karşılaşılmasıdır. Bugün için gündemde olan nipple-areola kompleksinin dermoglanduler bir flep üzerinde taşınması yöntemini ilk tanımlayan Schwarzman dır (6) (Şekil-4). Daha sonra dermoglanduler pedikül esasına dayalı olarak çok sayıda yöntem tarif edilmiştir (Strömbeck, Skoog, Mc Kissock). Günümüzde hala uygulanan çok sayıda meme küçültme tekniği vardır. Bunlardan periareoler mamoplasti ve glandüler pediküllü mamoplastiler bazı plastik cerrahlar tarafından başarı ile uygulanmakla birlikte yaygın kullanım alanı bulamamışlardır. Vertikal skarı elimine eden sadece transvers skar bırakan teknikler de bildirilmiş ancak bu teknikler de yaygınlaşmamışlardır. Bunların her birinin kendine has avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bugün en popüler olan ve en sık uygulanan inferior dermal pedikül tekniği ise 1977 yılında Robbins (7) ile Courtiss ve Goldwyn (8) tarafından tanımlanmıştır. Bu tekniklerinin hepsinin en önemli dezavantajları uzun ters T şeklinde bir skar bırakmalarıdır. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için sadece vertikal skar içeren meme küçültme teknikleri de tanımlanmıştır. Ameliyat Öncesi Görüşme, Muayene ve Bilgilendirme Hasta ile yakınmalar, beklentiler ve kendisini ameliyata yönelten nedenler konuşulmalıdır. Özellikle gerçekçi beklentileri olmayan hastaların ameliyat konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeleri gerekir. Ayrıntılı görüşme sonrasında eğer cerrah hastanın ruhsal durumunu kuşkulu bulursa bir psikiyatri uzmanından yardım isteyebilir ya da insiyatifini kullanarak ameliyatı reddedebilir. Hastalara mutlaka meme küçültmenin ciddi bir ameliyat olduğu, her ameliyatta olduğu gibi ölüm dahil olmak üzere her türlü komplikasyon olasılığının 90

3 Yılmaz ve ark. bulunduğu söylenmelidir. Hastanın medikal durumu ve ilaç kullanım öyküleri sorgulanmalı, sigara kullanımının üzerinde özellikle durulmalıdır. Sigaranın özellikle flep uygulanan ameliyatlarda cilt dolaşımı üzerine olumsuz etkilerinin olduğu, ameliyat sonrasında hematom, dikiş hatlarında dolaşım bozukluğu ve enfeksiyona neden olabileceği hastalara söylenmeli ve ameliyattan en az iki hafta önceden sigaranın bırakılması önerilmelidir. Meme küçültme ameliyatlarından sonra ortaya çıkması olası en önemli sorunlardan biri de hastanın süt verme fonksiyonunu kaybetmesidir. Her ne kadar süt vermeyi de mümkün kılan bazı teknikler önerilmişse de bu konuda hastaya garanti verilmemelidir. Ayrıca çocuk doğurma beklentisi olan bayanlarda gebelikten sonra meme formunun tekrar bozulabileceği ve süt vermenin mümkün olamayabileceği hastalara söylenmelidir. Hastalara memelerinde ne şekilde ve ne boyutta iz kalacağı mümkünse resimler ile gösterilmelidir. Şekil 3: Biesenberger tekniğinde meme derisi areola nın çevresinden itibaren alttaki meme dokusundan ayrılarak parankimden eksizyon yapıldıktan sonra deri tekrar meme dokusunun üzerine örtülür. Şekil 4: Schwarzman tekniğinde gerekli eksizyonları takiben nipple areola dezepitelize bir flep üzerinde yeni yerine aktaılmaktadır. Şekil 1 : Pousson tekniğinde memenin üst kadranından doku çıkarılarak meme hacminin azaltılması ve meme dikliğinin sağlanması Şekil 2: Memenin alt kısmının amputasyonu ve nipple areola nın greft olarak geride kalan meme dokusu üzerine aktarılması GEREÇ ve YÖNTEM İnferior Pedikül Tekniği İnferior pedikül tekniği günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde en sık uygulanan meme küçültme tekniğidir (9). Ülkemizde de bu yöntem pek çok merkezde başarı ile uygulanmaktadır (10). Bu yöntemde nipple-areola kompleksi inferior dermoglandular bir flep üzerinde transpoze edilmektedir. Tüm meme küçültme ameliyatlarında ortak olan bazı planlamalar ve çizimler yapılır. Planlamada en önemli nokta yeni nipple-areola nın yeridir. Bu amaçla suprasternal çukur ve ksifoid arasında orta hattın çizilmesini takiben klavikulanın orta hattı bulunarak buradan aşağı doğru dik bir hat çizilir. Bu hat nipple areolanın üzerinde yer alacağı hattır. Daha sonra suprasternal çukur noktasından bu hat üzerine cm lik bir çizgi daha çizilir ve her iki hattın kesişim yeri nipple areola nın yeni yeri olarak belirlenir (Şekil-5). Meme rezeksiyonunun sınırlarını belirlemek için bu amaçla kullanılan bazı şablonlardan faydalanılır. Biz, kliniğimizde bu amaçla tasarlanmış şekli değiştirilebilen tel şablonu kullanmaktayız (Şekil-6). 91

4 Çizim yapıldıktan sonra nipple-aerolayı içeren inferior pedikül flebinin çizimi yapılır. Planlama tamamlandıktan sonra hastanın standart fotoğrafları çekilir ve hasta uyutularak ameliyata geçilir. Ameliyatta yapılması gereken ilk işlem nipple-areolayı üzerinde barındıran inferior pedikül flebinin üzerinde cildin epitel kısmının (epidermis ve dermisin üst bölümü) alınmasıdır (Resim- 1). Bu işleme dezepitelizasyon adı verilir. Bu işlemin nedeni bu flebin ameliyat sonunda nipple-areola dışındaki bölümünün cilt altında kalacak olması ve bu nedenle kıl gelişimi ve ter bezlerinin fonksiyonunun istenmemesidir. Dezepitelizasyonu takiben nipple areolayı üzerinde taşıyacak olan dezepitelize flep hazırlanır. Piramidal bir şekli olan inferior pedikülün kalınlığının tabanda cm uçta ise 5 cm den daha ince olmaması gereklidir (Resim-2)(şekil-7). Genişlik ise tabanda 7-10 cm uçta ise 5 cm civarında olmalıdır. Aksi halde nipple aerola nın dolaşımı tehlikeye girer. Daha sonra memeden gerekli rezeksiyonlar yapılarak lateral ve medial flepler kaldırılır. Bu flepler orta hatta birleştirilecek ve inferior pedikül flebi de nipple areola dışında medial ve lateral fleplerin altında kalacaktır (resim-3)(şekil-8). Her iki meme dokusundan rezeke edilen dokular tartılarak (resim-4) bunlar hastanın dosyasına kaydedilir. Hemostaz ve her iki meme altına negatif basınçlı dren konmasını takiben insizyonlar dikilir. Sonuçta ortaya ters T şeklinde bir insizyon çıkar (resim-5). Resim 2: Nipple areolayı içeren inferior pediküllü flep dolaşımına dikkat edilerek kaldırılır. Resim 3: Dezepitelize edilmiş olan inferior pediküllü flep altta kalacak şekilde lateral medial flepler öne doğru ilertilerek orta hatta dikilirler. Resim 1: İnferior pedikülü oluşturacak olan bölüm titiz bir şekilde dezepitelize edilir. Resim 4: Ameliyat bitiminde klasik ters T şeklindeki insizyonun görünümü 92

5 Yılmaz ve ark. Resim 5: Olgu I in ameliyat öncesi önden görünümü Şekil 6: Areola yuvarlağının ve rezeke edilecek dokuların çiziminde tel şablon kullanmaktayız. Şekil 5: Ameliyat öncesi inferior pedikül tekniğinin planlanması. Areola nın yeni yeri suprasternal çukurdan orta hat çizgisine doğru çekilen çizginin orta hat çizgisi ile kesiştiği yer olup, suprasternal çukurdan cm aşağıda olacak şekilde işaretlenir. Eksizyon sınırları çizilir. Şekil 7: İnferior pediküllü flebin dolaşımının sağlıklı olması için flep kalınlığı tabanda cm, tepe de ise 5 cm olmalıdır. 93

6 Şekil 8: Gerekli rezeksiyonlar yapıldıktan sonra dikişlere geçilmeden önce lateral ve medial flepler ile onların altında kalacak olan inferior pedikülün görünümü. Komplikasyonlar Genel anestezi altında yapılan bütün ameliyatlarda görülen komplikasyonlar meme küçültme ameliyatlarında da görülebilir. Bu nedenle ciddi sistemik sorunları olan riskli hastaların ameliyat edilmemesi uygun olur. Bunların dışında tüm cerrahi işlemlerde görülebilen kanama, hematom, enfeksiyon gibi genel komplikasyonlarla düşük oranda da olsa karşılaşılabilmektedir. Nipple areola kompleksinin nekrozu en ciddi komplikasyonlardan birisidir. Çok sigara içen hastalarda veya inferior pedikül flebinin çok fazla inceltildiği olgularda görülebilir. Ameliyat sonrasında nipple-areolanın duyusu etkilenebilir, hatta çok nadir de olsa tam duyu kaybı da oluşabilir. Memelerde ve meme başlarında asimetri, yetersiz ya da fazla doku çıkarılmasına bağlı komplikasyonların nedeni daha çok teknik hatalardır. Ancak ameliyattan önce meme cildinin ve meme dokusunun yapısı doğal olarak nihai sonucu etkileyecektir. Cildi ve parankim dokusu gevşek ve çok yağlı memelerde estetik sonuçlar beklenilenin altında kalabilir. Meme küçültme ameliyatından sonra oluşan skarlar genellikle hipertrofik skar tarzında ve genişlemiş skarlardır. Hastalar talep ettikleri takdirde ilerideki yıllarda skar revizyonları yapılabilir. Olgular Kliniğimizde Eylül 1999 Ağustos 2002 tarihleri arasında 10 hastaya meme küçültme ameliyatı uygulanmış olup bunların 5 tanesi inferior pedikül yöntemi ile ameliyat edilmişlerdir. Olgularımızın hiç birinde mortalite veya ciddi morbidite yaratacak bir komplikasyon olmamış, hematom, kanama ve ciddi bir enfeksiyon ile karşılaşılmamıştır. Oluşan minor enfeksiyonlar konservatif olarak tedavi edilmişlerdir. Olgularda kozmetik açıdan olgular tarafından rahatlıkla tolere edilen minor asimetriler dışında bir komplikasyon gelişmemiştir. Burada inferior pedükül tekniği ile meme küçültme ameliyatı yapılan iki olgu sunulacaktır. Olgu 1: Otuz dört yaşında ve iki çocuk annesi olan hasta kliniğimize memelerinde doğumlardan sonra irileşme, sarkma ve gevşeme yakınmaları ile başvurdu. Yapılan muayenede memelerde hipertrofi, asimetri, orta derecede pitozis saptandı (Resim 6-7). Kozmetik nedenlerde ameliyat olmak isteyen hastaya gerekli bilgiler verildi ve hasta opere edildi. Operasyonda sağ memeden 250 sol memeden 200 gram olmak üzere toplam 450 gram doku rezeke edildi. Erken postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi (resim 8-9). Ameliyattan 1.5 yıl sonra yapılan muayenede hastanın durumundan memnun olduğu ancak skarların önceden de öngörüldüğü gibi belirgin olduğu gözlendi (resim 9-10). Resim 6: Olgu I in ameliyat öncesi yandan görünümü 94

7 Yılmaz ve ark. Resim 7: Olgu I in ameliyat sonrası önden görünümü Resim 10: Olgu I in skarlarında belirgin genişleme gözleniyor Olgu 2: Yirmi dokuz yaşında iki çocuk annesi olan hasta kliniğimize memelerde doğumdan sonra aşırı büyüme, sarkma ve şiddetli boyun ve sırt ağrıları yakınması ile başvurdu. Yapılan muayenede memelerde ileri derece hipertrofi, pitozis (resim 11), meme altlarında kızarıklık, meme altlarında kontakt irritasyona bağlı kötü kokulu lezyonlar saptandı. Gerekli bilgiler verilerek hasta opere edildi. Postoperatif dönem sorunsuz geçti (resim 12-13).. Resim 8: Olgu I in ameliyat sonrası yandan görünümü Resim 11: Olgu II nin ameliyat öncesi önden görünümü Resim 9: Olgu I in ameliyattan bir yıl sonraki görünümü 95

8 Resim 12: Olgu II nin ameliyat sonrası önden görünümü Resim 13: Olgu II nin ameliyat sonrası yandan görünümü TARTIŞMA Olgu sayısının azlığı halkın bu ameliyat konusunda bilgilenmemiş olmasına bağlıdır. Yeni hastaların başvurması, daha çok ameliyat olan hastaların çevrelerindeki insanları bilgilendirmeleri ve bu tür ameliyatların kliniğimizde başarı ile yapılabildiğinin öğrenilmesi sayesinde olmaktadır. Plastik cerrah olarak, plastik cerrahinin sadece estetik ameliyatlarla uğraşmadığını diğer hekimlere ve halka anlatmaya çalışırken; bu sefer de tam aksine üniversite plastik cerrahi kliniğinde estetik ameliyatların yapılmadığı gibi bir izlenimin oluştuğu duyumunu almamız bizler için şaşırtıcı olmuştur. Bu bakımdan hem Türk Plastik Cerrahi Derneği adının, içine estetik kelimesinin eklenecek şekilde değişmesi ve Sağlık Bakanlığınca uzmanlık alanımızın adının Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olarak değiştirilmesi faydalı olmuştur. Hasta azlığının bir nedeni de bölgesel özellikler dikkate alındığında halkın muhafazakar inançları olabilir. Meme küçültme ameliyatlarındaki en önemli sorun dikkat çekici skarlardır. Ancak hastaların büyük çoğunluğunun estetik kaygıdan ziyade sırt omuz ağrıları ve ağır yük taşımaktan kurtulmak için ameliyat olmaları sayesinde, hastalardan skar ile ilgili ciddi bir yakınma alınmamış ve hiçbir hasta skar revizyonu talep etmemiştir. Oluşan minor asimetriler hastalar tarafından yakınma konusu yapılmamıştır. Hastalar sonuçları genellikle çok iyi ve iyi kategorisinde değerlendirmişlerdir. Elde edilen olumlu sonuçlarda, hastanın preoperatif dönemde iyi bilgilendirilmiş olmasının da katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bizce, sosyokültürel düzeyi ne olursa olsun her hastanın ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi bir hasta hakkı olması dışında hekimi de rahatlatan bir uygulamadır. Dünyada meme küçültme hala plastik cerrahinin sorunları henüz çözülmemiş bir konusu olmaya devam etmektedir. Klasik meme ameliyatlarında en önemli sorun olan uzun skarları en aza indirmek amacıyla yeni teknikler tarif edilmektedir. Bu tekniklerin aarasında en gündemde olanı Lassus tarafından ortaya atılıp Lejour tarafından geliştirilen vertikal mamoplasti tekniğidir. İlk uygulamalardan biri 1960 lı yıllarda Lassus tarafından yapılmıştır (11). Daha sonra bu yöntem Lejour (12) tarafından popülarize edilmiştir. Bu yöntemin sadece vertikal skar (ters T nin sadece dikey bölümü) bırakması önemli bir avantajdır. Ancak bu teknikle yapılan ameliyatlardan sonra erken dönemde memede kozmetik açıdan iyi olmayan bir görünüm oluşmakta bu durum ancak 3-6 ay sonra düzelmektedir. Bu teknikte sadece meme başı çevresini dolaşan ve aşağı doğru inen tek bir dikey skar söz konusudur. Ancak ameliyat sonrası erken dönemde özellikle memenin alt kutbunda deformite oluşmaktadır. Bunun düzelmesi için 3-6 aylık bir süreye gereksinim vardır. Ameliyat sonrası geç dönemde vertikal küçültme tekniği 96

9 Yılmaz ve ark. ile inferior pedikül tekniği karşılaştırıldığında ise tecrübeli ellerde vertikal tekniğin daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Vertikal yöntem ancak tecrübeli ellerde iyi sonuçlar vermekte olup, planlama ve teknik ayrıntılar cerrahın kişisel yeteneklerine bağlıdır. Bu yöntem konusunda tecrübe kazanmamış cerrahların ellerinde iyi olmayan sonuçların çıkma olasılığının yüksek olduğu söylenmektedir. Oysa inferior pedikül tekniğindeki sonuçların tekrarlanabilirliği daha fazla olup planlaması ve ameliyat tekniği vertikal tekniğe göre daha az tecrübe gerektirir. Ayrıca vertikal mamoplasti tekniği ancak orta derecede meme küçültme yapılacak olan olgularda uygulanabilir. Vertikal meme küçültme tekniği memeden ancak gram doku çıkarılacak olan olgularda uygulanabilirken bizim kullandığımız inferior pedikül tekniğinde memelerden 2500 grama kadar doku rahatlıkla rezeke edilebilmektedir. Zaten 2500 gramdan daha fazla meme rezeksiyonu gerektiren olgularda da flep tekniği kullanmak mümkün olmamakta ve bu durumda nipple areola greft olarak alınarak yeni yerine implante edilmektedir (serbest nipple tekniği). Tüm bu teknik özellikler ve bölgemizin yerel nitelikleri de göz önüne alındığında inferior pediküllü meme küçültme tekniği, hastalara ameliyat öncesi yeterli bilgi verildiği takdirde sonuçları tatmin edici, komplikasyonları az olan yararlı bir yöntemdir. İsveç te 2000 yılında yapılan bir çalışmada hastaların meme küçültme ameliyatlarından sonra büyük ölçüde rahatladıkları, beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığı saptanmıştır. (13). KAYNAKLAR 1. Aydın H: Plastik Cerrahide Meme. Plastik Cerrahi (Editörler): Aydın H, Arıncı A, Çizmesi O, Erer M: Nobel Tıp Kitabevleri Lti şirketi, 2000, Regnault P, Daniel RK: Aesthetic Plastic Surgery. Boston: Little Brown, 1984, s: Psillakis JM, Oliveira MC: History of reduction mammaplasty. In: Reduction Mammaplasty, Ed: Goldwyn RM, Lippincott-William & Wilkins / January 1990, p:2. 4. Thorek M: Possibilities in the reconstruction of human form. N.Y Med J 1922, 116: Letterman G, Scurter M: A history of reduction mammaplasty. In: Aesthetic surgery of the breast, Eds:Georgiade NG, Georgiade GS, Riefkohl R, W.B. Saunders Company Philadelphia, 1990, p LaTrenta GS, Hoffman LA: Breast Reduction. In: Aesthetic Plastic Surgery, Eds: Rees TD, LaTrenta GS, W.B. Saunders Company Philadelphia, 1994, p Robbins TH: A reduction mammaplasty with the areolanipple based on an inferior dermal pedicle. Plast Reconstr Surg 1977, 55: Courtiss E, Goldwyn R: Reduction mammaplasty by the inferior pedicle technique. Plast Reconstr Surg 1977, 59: Hidalgo DA, Elliot FL, Palumbo S, Casa L, Hammond D: Current trends in breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1999, 104: Adanalı G, Tuncel A, Ayhan M, Görgü M, Erdoğan B: İnferior pediküllü teknik ile redüksiyon mammoplasti deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2000, 8: Lassus C. A technique for breast reduction Int Surg 1970, 53: Lejour M. Vertical Mammaplasty. Plast Reconstr Surg 1993, 92: Blomqvist L, Eriksson A, Brandberg Y: Reduction mammaplasty provides long-term improvement in health status and quality of life. Plast Reconstr Surg 2000, 106: Yazışma Adresi : Dr. Sarper Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekopnstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Sivas 97

DİKEY İZLİ MEME KÜÇÜLTMEYÖNTEMİ AŞIRI BÜYÜK MEMELERDE GÜVENLİ BİR İŞLEM MİDİR? Eray COPCU,NazanSİVRİOĞLU,ÇaghanBAYTEKİN,BanuKOÇ,Şule ER

DİKEY İZLİ MEME KÜÇÜLTMEYÖNTEMİ AŞIRI BÜYÜK MEMELERDE GÜVENLİ BİR İŞLEM MİDİR? Eray COPCU,NazanSİVRİOĞLU,ÇaghanBAYTEKİN,BanuKOÇ,Şule ER ADÜ TıpFakültesi Dergisi2005;6(2):9-13 KlinikAraştırma DİKEY İZLİ MEME KÜÇÜLTMEYÖNTEMİ AŞIRI BÜYÜK MEMELERDE GÜVENLİ BİR İŞLEM MİDİR? 1 1 1 1 1 Eray COPCU,NazanSİVRİOĞLU,ÇaghanBAYTEKİN,BanuKOÇ,Şule ER

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ

PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME ESTETİĞİ PLASTİK CERRAHİ MEME KÜÇÜLTME VE DİKLEŞTİRME MEME KÜÇÜLTME Meme küçültme ameliyatı, kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik bir ameliyat gibi bilinmekle

Detaylı

Meme Estetiği. Meme Büyütme

Meme Estetiği. Meme Büyütme Meme Estetiği Meme Büyütme Modern meme büyütme cerrahisi 1963 yılında ABD de ilk silikon meme protezlerinin kullanılması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra da her yıl giderek artan sayıda protez ameliyatları

Detaylı

Saç Ekimi BR.HLİ.050

Saç Ekimi BR.HLİ.050 Saç Ekimi Saçlarınızda ciddi bir azalma mı söz konusu? Saçlı bölgenin giderek azaldığını hissetmenizin yanı sıra çevrenizde de fark edilmeye mi başlandı? Bazıları dalga mı geçiyor? Hiç canınızı sıkmayın.

Detaylı

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 161-167, 1985 BILATERAL DUDAK YARıKLARıNıN VEAU YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ ııı AMELIYAT Galip ERGEN* Nejat SAYAN** Bilateral dudak yarıklarında maksiller segmentler

Detaylı

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur.

- Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. HASTA KONSÜLTASYONU - Bodylogic Sistemi hastalarınız için uygun çapta, projeksiyonda ve hacim ölçülerindeki doğru meme protezini seçmenize yardımcı olur. Ayrıca, hastanın göğüs duvarı ve meme özelliklerine

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği. Şef: Prof.Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği. Şef: Prof.Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Şef: Prof.Dr.Adnan UZUNİSMAİL SUPERİOR PARSİYEL SANTRAL PEDİKÜL DESTEKLİ VERTİKAL SKAR REDÜKSİYON

Detaylı

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATLARINDAN İNFERİOR PİRAMİDAL PEDİKÜL İLE VERTİKAL MAMOPLASTİ-KISA SKAR TEKNİKLERİNİN PROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATLARINDAN İNFERİOR PİRAMİDAL PEDİKÜL İLE VERTİKAL MAMOPLASTİ-KISA SKAR TEKNİKLERİNİN PROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI MEME KÜÇÜLTME AMELİYATLARINDAN İNFERİOR PİRAMİDAL PEDİKÜL İLE VERTİKAL MAMOPLASTİ-KISA SKAR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: Her ne kadar büyük memeler çağlar boyunca dişiliğin işareti ve kadının besleme yetisinin sembolü

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH. GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM. N.Sinem Çiloğlu, Afet Öncel

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH.  GİRİŞ GEREÇ VE YÖNTEM. N.Sinem Çiloğlu, Afet Öncel ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ 2014 Cilt 22 / Sayı 1 WISE PATERN SÜPEROMEDİAL PEDİKÜL VE İNFERİOR PEDİKÜL MEME KÜÇÜLTME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI 1 İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Okutularak onaylatılması yasal

Detaylı

KLĠNĠĞĠMĠZDE JĠGANTOMASTĠLĠ HASTALARDA UYGULANAN SERBEST MEME BAġI VE SÜPEROMEDĠOSATRAL PEDĠKÜLLÜ MEME KÜÇÜLTME TEKNĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

KLĠNĠĞĠMĠZDE JĠGANTOMASTĠLĠ HASTALARDA UYGULANAN SERBEST MEME BAġI VE SÜPEROMEDĠOSATRAL PEDĠKÜLLÜ MEME KÜÇÜLTME TEKNĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK, REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI KLĠNĠĞĠMĠZDE JĠGANTOMASTĠLĠ HASTALARDA UYGULANAN SERBEST MEME BAġI VE SÜPEROMEDĠOSATRAL PEDĠKÜLLÜ MEME KÜÇÜLTME

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU Dr. Kerim Bora YILMAZ MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU 2 Nisan 2016, Ankara 1 Seroma Meme cerrahisi sonrası en sık komplikasyon Mastektomi / MKC sonrası cilt

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi Meme Sağlığı Merkezi BR.HLİ.100 Sevgili Hanımlar, Meme, sağlıklı neslin devamı için elzem bir organdır. Cinsel gücüyle ve süt yapma yetisiyle bu görevini yerine getirir. Biz kadınlar memelerimiz ile gurur

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI 1394 Sok. Birlik Apt. NO:15 Kat:1 Daire:3 35220 Alsancak-İZMİR Tel: 4638291-4224899 Kordon V. D. 3250049667 ONAM FORMU (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, K: 1993/2741 sayılı kararı uyarınca)

Detaylı

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız / Hasta Yakınımız, Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi / cerrahi tedavi

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

CİNSEL HAZ İÇİN CERRAHİ TEKNİKLER

CİNSEL HAZ İÇİN CERRAHİ TEKNİKLER CİNSEL HAZ İÇİN CERRAHİ TEKNİKLER DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ GYNECOLOGIST EUROPEAN COLLEGE OF AESTHETıC MEDICINE AND SURGERY (ECAMS) FACULTY MEMBER & SEXOLOGıST FELLOW HERA KLINIK / ANKARA WWW.VajinaEstetigi.Net

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (03.01.2014)

TIPTA UZMANLIK KURULU GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (03.01.2014) , TIPTA UZMANLIK KURULU GÖZ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (03.01.2014) Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5) ve

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SERBEST DOKU AKTARIMI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem Mikrocerrahi ile serbest doku aktarımı, kaza, kanser cerrahisi, radyoterapi yanıkları, yanık

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 145 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da görülür ve bu arada işitme duyusu da gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz Saç Ekimi dünyanın saçını ekiyoruz Beslenmenizden mevsim değişikliklerine pek çok faktör saçlarınızı etkileyebilir ve dökülmelerine sebep olabilir. Ciddi olmayan düzeyde saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız

Detaylı

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat

Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat SAYFA NO Sayfa 1 / 5 Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat.. Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi, tibbi ya da tanısal işlem

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

15 Soruda Rinoplasti!

15 Soruda Rinoplasti! 15 Soruda Rinoplasti! 15 Soruda Rinoplasti! Op. Dr. Hüseyin Kandulu 10 Soruda Rinoplasti 1. Güncelleme Rinoplasti Nedir?... 4 Septorinoplasti nedir?... 4 Rinoplastide hedef nedir?... 4 Rinoplasti sonrası

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

Estetik ve Plastik Cerrahi

Estetik ve Plastik Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Zamana karşı savaşı kazanarak sağlıklı, güzel bir yüz ve vücuda sahip olmak sizin elinizde Gözünüze güzel gelmeyen 'değişmeli' dediğiniz vücudunuzun

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ?

İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON SONRASINDA NELERİ TAKİP ETMELİYİZ? Hem. Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 10 Eylül 2013 Sunum Akışı İntramüsküler Enjeksiyon

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA Selçuk IÞIK, Mustafa ÞENGEZER, Fatih ZOR GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Calf augmentation procedures are rarely performed

Detaylı

Ortodonti. İlk Muayene zamanı:

Ortodonti. İlk Muayene zamanı: Ortodonti Ortodonti, diş, çeneler ve yüz bölgesinde oluşmuş bozukluk veya uyum sorunlarını tedavi eden branştır. Söz konusu bozuklukların önlenmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi için de tedaviler yöntemleri

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/6 MEME DİKLEŞTİRME MASTOPEKSİ ve MEME BÜYÜTME (SİLİKON PROTEZ ile)ameliyati AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: Meme dikleştirme veya mastopeksi, sarkık memeleri

Detaylı

MEME KANSERİ SONRASI MEME YAPILMASI

MEME KANSERİ SONRASI MEME YAPILMASI MEME KANSERİ SONRASI MEME YAPILMASI Ameliyat öncesi göz önünde bulundurulması gerekenler... Bir kadın meme rekonstrüksiyonu düşünüyorsa, atması gereken ilk adım bir plastik cerrah ile görüşmektir. Mastektomi

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 MASTEKTOMİ SONRASI HASTANIN KENDİ DOKULARI İLE YENİDEN MEME OLUŞTURMA AMELİYATI (MEME REKONSTRÜKSİYONU)AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: Meme

Detaylı

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım İstanbul Üniversitesi İstanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 7 Kasım 2012 Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım Dr. Fatih AYDOĞAN Meme Hastalıkları Servisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahpaşa

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E., Distally Based Posterior İnterosseous Flap: Primary Role in Soft Tissue Reconstruction

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. Dahili Servisler DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dahili Servisler Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHP) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), her 10 çocuktan birinde görülmesi, ruhsal, sosyal

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

14. KISA-CA BASLIYOR

14. KISA-CA BASLIYOR Portal Adres 14. KISA-CA BASLIYOR : www.konyayenigun.com İçeriği : Gündem Tarih : 05.11.2014 : http://www.konyayenigun.com/haber/91179/14_kisa-ca_basliyor.html 1/2 14. KISA-CA BASLIYOR 2/2 Portal Adres

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SİNDAKTİLİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Tanı:Sindaktili, elde ve bazen ayakta iki veya daha fazla parmak arasında perde oluşması veya tamamen birbirlerine

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı