CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU

2 I. GENEL YAZIM KURALLARI Tezde aranan yazım kuralları ve diğer biçimsel nitelikler aşağıda belirtilmiştir Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi Tezler DINA4 normunda (210X297 mm'lik) beyaz kağıtların sadece bir yüzüne siyah mürekkeple yazılır. Çoğaltma fotokopi ile aynı özellikteki kağıtlara yapılır Sağ, sol, alt ve üst boşluklar Kağıdın solunda 4 santimetre, sağında ise 2.5 santimetre boşluk bırakılır. Üst ve alt kenarlara en fazla 3 santimetre yaklaşılabilir. Tüm ilk sayfalarda (önsöz, içindekiler, girişin ilk sayfası, bölümlerin ilk sayfaları gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 santimetre aşağıdan başlanır, başlık ortalanır ve başlıktan sonra 3 santimetre aralık bırakılarak metne geçilir Yazı karakteri Yazılar arial tiple, 12 punto büyüklüğünde, sola hizalanarak ve 1.5 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflar normal satır aralıklarıyla ayrılırlar. Paragrafta 5 harf boşluk bırakılarak başlanır. Noktadan ve virgülden sonra bir harf boşluk bırakılır Sayfa numaraları Kapaklar, önsöz ve içindekiler bolumu dışında tezin tüm sayfaları arabik rakamlar ile numaralanır. Sayfa numaraları sayfanın alt orta bölümüne eklenmelidir. Bölümlerin ilk sayfalarına numara konmaz. Örneğin; Giriş bölümünün ilk sayfasına numara konmayacağı için sıralama girişin ikinci sayfasının üst sağa yazılan 2 sayısı ile başlar Tablolar ve şekiller Metin içinde ilk sözü geçtikleri yerde bulunmalıdırlar. Bir veya birkaç tablo veya şekil aynı sayfada yer alabilir Her sembol metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Şekil, grafik ve resim numaraları birbirini takip etmeli, arabik rakamlar ile numaralandırılmalı, numara ve isimleri şekil, grafik veya resimleri altında yer almalıdır Tablolar ayrıca arabik rakamlar ile numaralandırılmalı ve tablo isimleri tabloların üstünde yer almalıdır. Tablolar kullanılarak verilen bulguların ayrıca düz yazı ile yeniden açıklanmasına gerek duyulmamalıdır Yazım Yazımda olabildiğince acık ve yalın bir anlatım olmalıdır. Anlatım mümkünse edilgen formda yapılır. Kısa ve öz cümleler kullanılır Noktalama ve imla için son baskı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından yayınlanan Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü ne uyulur. Tez içinde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, uluslar arası kabul görmüş kısaltmalar ilk geçtikleri yerde bir kez açıklandıktan sonra kullanılmalıdır (Örneğin; AIDS; Acquired immune deficiency syndrome, MR; Manyetik Rezonans gibi). II. DIŞ VE İÇ KAPAKLAR Tezin dış kapağı beyaz kuşe karton, iç kapağı ise beyaz kağıda basılı olmalıdır. Dış ve iç kapaklar birbirinin benzeri şekilde hazırlanır (Ek-1, Dış ve iç kapak örneği) Kapaklarda üst ortada büyük harflerle, 12 punto arial yazı karakterinde üniversitenin adı ve ilk harfleri büyük olmak kaydı ile anabilim dalının adı yer almalıdır. Üst kenardan yaklaşık 6 satır aşağıdan başlamak üzere büyük hadlerle ve 14 punto anal yazı karakterinde tezin başlığı yazılmalıdır. Başlığın 6 satır altında büyük harflerle ve benzer yazı karakterinde UZMANLIK TEZİ yazılmalı ve altına araştırma görevlisinin Adı ve SOYADI yazılmalıdır. Bu bölümün 4 satır altında tez danışmanının unvanı. Adı ve SOYADI belirtilmelidir. Sayfanın en altına "Manisa'" ve tezin yapıldığı yıl yazılmalıdır. III. TEZİN BAŞLIĞI Başlıktaki terimler, araştırmanın içeriğinin önemli bir kısmının anlaşılabilir olmasını sağlamalı, kelime dizilimi Türkçe ifade için uygun olmalı, genel anlam ifade edebilecek kadar kısa veya gereksiz uzunlukta olmamalıdır. Başlıkta kısaltmalar, kimyasal formüller, patentli isimler olmamalıdır IV. ÖNSÖZ İlk sayla niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Tezi destekleyen kuruluşlar varsa önsözde bunlardan söz edilebilir ve istemişe sadece tez danışmanına ve destekleyen kuruluşa teşekkür edilebilir.

3 V. İÇİNDEKİLER Listelemeye sol kenardan başlanır. Tüm bölüm başlıkları arasında 1,5 Aralık, alt bolum başlıkları arasında bir aralık bırakılır. Tezin içeriği bu tabloda listelenir. Giriş bolumu ile başlayan ana başlıklar romen rakamları ile. alt başlıklar ise arabik rakamlarla numaralanır. Sayfa numaralarının yanında parantez veya çizgi gibi işaretler kullanılmaz (Ek 2; Tez bölümlerinin sunuş sırası örneği) VI. GİRİŞ Giriş bölümünde araştırılan problemin kısa açıklaması yapılır. Giriş ayrıca yapılan araştırmanın gerek ve mantığını vermeli, hepsinden önemlisi araştırmanın amacını kısa ve açık olarak belirtmelidir. VII. GENEL BİLGİLER Genel bilgiler bölümünde çalışma konusu ile ilgili özlü literatür bilgisi ve tanımlar verilir. Bu bölümün amacı, okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya gerek duymaksızın, şimdiki çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine olanak sağlayacak, yeterli ölçüde temel bilgileri sağlamaktır. Bu kısım tezin 1/3 ünden fazla olamaz. VIII. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmada kullanılan gereçler ve yöntemler, başka bir araştırmacının sizin çalışmanızı tekrarlayabileceği ölçüde ve yeterli detayları ile açıklanır. Kullanılan istatistik yöntemleri bu bölümde bildirilmelidir. IX. BULGULAR Çalışmanın sonuçlan mümkün olduğu kadar ayrıntıya girmeden şekil, tablo ve modern istatistik kurallarına uyularak bildirilmelidir. Bu bölümde tablolar, şekiller açıklayıc ı olmalı, metindeki bilgilerin tekrarı olmamalı ve ilgili metnin mümkün olduğu kadar yakın ına konulmalıdır. X. TARTIŞMA Tartışma bölümünde araştırılan konuyla yakından ve doğrudan ilgili olan gerek planlama ve gerekse yürütme içinde katkıda bulunmuş çalışmalar ile bulgular arasında ilişki kurulur. Bulgulardan elde edilen sonuçlar ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi yapılır. Yazar bulgularını literatürün ışığı alt ında dikkatlice karşılaştırmalı ve bu bölümde kendi yorumuna da yer vermelidir. Daha önceki çalışmalarla bağdaşmayan bulgu ve kararlarını tartışmada ayrıntıl ı olarak açıklamalı savunmasın ı yapmalı, nedenlerini belirtmelidir. Tartışmanın literatürdeki konuyla ilgili çalışmaların bulgularının karşılaştırılmasından ibaret bir yazı şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir. Varılan bulgular dışında konu ile ilgili diğer ayrıntıların tartışmasının yapılması gereksizdir. XI. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde çalışmanın verilerinin tartışılmasının sonucu varılan nokta yazılır. Giriş belirtilen çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilmelidir. Araştırmacı, problemin çözümüne yönelik önerileri varsa burada sunmalıdır. XII. ÖZET Tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan gereç ve yöntem, bulgular ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde özette sunulmalıdır. XIII. İNGİLİZCE ÖZET Bu bölümde Türkçe özetin aslına uygun olarak tezin İngilizce başl ığı ve İngilizce öz yazılmalıdır.

4 XIV. EKLER (Gerekiyorsa) Bu bölümde metin içinde verilmeyen, ancak tezin bütünlüğü için gerekli olduğu düşünülen çizelgeler, anket formları, laboratuar test sonuçları gibi bilgiler verilmelidir. XV. KAYNAKLAR Kaynak olarak araştırma niteliğindeki çalışmalar kullanılmalıdır. Olabildiğince yeni yerli ve yabancı kaynaklar kullanılmalıdır. Bölümlerde kullanılacak kaynak sayısı sınırlanmamıştır. Baskıdaki veya basılmamış yayınlar kaynak olarak kullanılmayacaktır. Tablo ve şekiller de dahil olmak üzere kaynaklar metnin içerisinde, giriş bölümünden başlamak üzere geçiş sırasına göre sıralanmalı ve kaynak numaralan (Arap rakamlarıyla) metinde parantez içinde ve cümle sonunda verilmelidir. Yazar sayısı üçe kadar olan kaynaklarda tüm yazarların ismi yazılmalı, üçten fazla yazar varsa, ilk uç isim yazıldıktan sonra yabancı kaynaklarda 'et al ' veya Türkçe kaynaklarda ve ark. Denilmelidir. Dergi adı olarak Index Medicus' taki kısaltmalar kullanılmalıdır. Index Medicus' ta yer almayan dergilerde dergi adı XVI. CİLTLEME Ciltlemede beyaz kuşe karton kullanılacak, herhangi bir bez cill kullanılmayacaktır. Tezler beş kopya jüri üyelerine, bir kopya Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesine, bir kopya TÜBİTAK Dokümantasyon Merkezine, bir kopya Yüksek Öğretim Kuruluna, bir kopya da Dekanlıkta kalmak üzere toplanı dokuz adet Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim edilir. Ek-2; Bir tezde dış ve iç kapaklardan sonra, genel olarak yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıda gösterilmiştir. ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER Sayfa I. GİRİŞ 1 II. GENEL BİLGİLER 2 III. GEREÇ VE YÖNTEM 3 IV. BULGULAR V. TARTIŞMA VI. SONUÇLAR VE ÖNERİLER VII. ÖZET VIII. İNGİLİZCE ÖZET IX. EKLER (Gerekiyorsa) X. KAYNAKLAR Kısaltma yapılmaksızın tam olarak yazılmalıdır. Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretlerinin kullanımı aşağıda verilen örneklere uygun olmalıdır. 1. Jugo S. Surgical Atlas ol External Rhinoplasty. Hong Kong: Churchill Livingstone, 1995:40. (YABANCI KİTAP ÖRNEĞİ) 2. Önerci M. Endoskopik Sinüs Cerrahisi. Ankara: Kutsan Ofset, 1996:17. (TÜRKÇE KİTAP ÖRNEĞİ) 3. Leinhardl RR, Romo T. Treatment of septal perforation. In: Rees TD, LaTrenta GS, eds. Aesthetic Plastic Surgery, 2nd ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1994: (YABANCI KİTAPTAN BÖLÜM ÖRNEĞİ) 4. Yalçın Ş. Üsl solunum yolları infeksiyonları. Felek S, ed; Sislemik İnfeksiyon Hastalıkları (içinde). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2000: (TÜRKÇE KİTAPTAN BÖLÜM ÖRNEĞİ)

5 5. Parkin UM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73: (MAKALE ÖRNEĞİ) 6. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 (Suppl 1): (SUPPLEMENT MAKALESİ ÖRNEĞİ) 7. Kıyak E, Yazıcıoğlu E, Güldiken Y, ve ark. Oral kavile rekonslrüksiyonunda ikiye katlanmış free flepler. 21. Ulusal Turk Ololarengoloji Kongresi Kitabı. Antalya. 1991: (BASILMIŞ KONGRE ÖZET/KİTAP ÖRNEĞİ) 8. Kaygusuz İ. Özefagus koroziv yanıklarının iyileşmesinde Interferon alfa 2b ve Octreotide etkinliği [TezJ. Elazığ; Fırat Üniversitesi, s (TEZ ÖRNEĞİ)

6 Ek-1; Dış ve iç Kapak Örneği CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ..Anabilim Dalı TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI TEZİN BAŞLIĞI UZMANLIK TEZİ Araştırma Görevlisinin Adı SOYADI Tez Danışmanı Unvanı, Adı SOYADI Manisa, Yıl

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ YAZIM VE BASIMI YÖNERGESİ AMAÇ Madde-1: Bu esasların amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlığı tezi hazırlayan

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu 2 1. GİRİŞ Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU I. Giriş Uzmanlık Tezi, esas olarak orijinal bir bilimsel araştırmanın rapor edildiği olgunlaşmış bir çalışmadır. Orijinal araştırmalarda uyulması gerekli

Detaylı

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*)

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) 2014 (*) Bu kılavuzun hazırlanmasında İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. 2 BİTİRME PROJESİ YAZIMINDA

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazım Kılavuzu 2 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Tez Yazım Kılavuzu Trabzon - 2015 ÖNSÖZ Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora programlarında tez yazımı önemli bir aşama olup,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Son Güncelleme Tarihi : 24/12/2014 1. GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü (GTÜ) Fen Bilimleri ile

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TEZ YAZIM KILAVUZU Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez yazımı için hazırlanan bu kılavuz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU 2. BASKI EDİTÖRLER Dr. Oya Gürbüz Dr. Berrak Yeğen Dr. Tolga E. Dağlı Dr. Pamir Atagündüz

Detaylı

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 2. TEZİN GENEL DÜZENİ... 3 2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazma Şekli... 3 2.3 Yazı Karakteri... 3 2.4 Sayfa Düzeni... 3 2.5 Satır Aralıkları

Detaylı