БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ"

Transkript

1 БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ 10 SENTYABR (EYLÜL) 2008

2 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 211 AZERBAYCAN DA SOVYET SİSTEMİ İÇİNDE İSLAM Bəhram Həsənov lu yıllardaki tasfiye döneminin ardından İslam, sovyet rejimin kaderini etkileyecek gücünü kaybettiği gibi artık rejim tarafından da siyasi bir tehdit olarak algılanmamaya başlanmış ve daha çok komünizm kuruculuğu na ayak bağı olan kültürel bir geri kalmışlık olarak görülmüştür. Hem halk düzeyinde, hem de devlet düzeyinde din ve rejim arasındaki ilişkilerin en önemli dönüm noktası II. Dünya Savaşı olmuştur. Savaş sırasında ve savaştan sonraki sıkıntılı dönemlerde halkın desteğini arkasına almaya çalışan devlet önceki baskıcı politikalarından büyük ölçüde vazgeçmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan ise, Sovyetler Birliği nin savaştan galip çıkması Müslümanlar arasında Sovyet sisteminin üstünlüğü kanaatini oluşturmuş ve onları, dayanaklılığını ispat etmiş mevcut sistem içerisinde yer almanın gerekliliğine inandırmıştır. Bu dönemden itibaren devletin din politikalarını temelde rejimin ideolojik hedefleri (Sovyet insanı yetiştirmek) ve sosyal realite (dini değerlere bağlı kitlelerin mevcutluğu) belirlemiş ve gerçekleştirilen uygulamalarda her iki faktör de hesaba katılmakla birlikte, bazen onlardan birine, bazen de diğerine ağırlık verilmiştir. Söz konusu dönemden sonra Sovyet rejiminin genelde dine, özelde ise İslam a karşı tutumunu birbirini izleyen dört döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem ( ): Bu dönem, Almanya nın Sovyetlere saldırmasının ardından halkın azamî desteğini arayan rejimin, resmî Ruhani İdareler tesis ederek Sovyet sistemi içerisinde dini legalleştirmeğe çalışması ve dini değerlere bağlı kitleleri kabul etmesiyle karakterizedir. İkinci dönem ( ): Bu dönemde Stalin in kadrolarının tasfiyesinin ardından Kruçşev in Sovyetleri kısa dönemde komünizme götürme projesinin bir parçası olarak dine karşı geniş çaplı baskılar ve polisiye uygulamalar başlatılmıştır. Üçüncü dönem ( ): Sovyetlerde birçok açıdan en uzun istikrarlı dönem olarak nitelendirilebilecek bu dönemde, özellikle de Brejnev ( ) döneminde, din kaçınılmaz bir kötülük olarak görülmeye başlanmış ve

3 212 Bəhram HƏSƏNOV onunla bir arada varolmanın yolları aranmıştır yılından sonraki sonuncu dönem ise liberalleşme dönemi olarak nitelendirilebilir. 1 Rejimin din politikalarındaki değişimin en önemi göstergelerinden birisi daha önceki dönemlerde dinin denetimi KGB, İçişleri Bakanlığı vd. güvenlik güçleri tarafından yapıldığı halde, 1944 yılında devlet ile din arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere Moskova da Dini Kültler İşleri Konseyi (DKİK) isimli sivil bir kurum oluşturulmasıdır yılından itibaren DİK (Din İşleri Konseyi) olarak isimlendirilen DKİK, kayıt dışı dini faaliyetler de dahil olmak üzere, din işlerini devlet kontrolü altında tutmayı hedeflemiştir. Söz konusu kontrolün gerçekleştirilmesinde hem DKİK, hem de DİK polisiye uygulamalara karşı çıkıyor ve daha iyi bir kontrolün sağlanabilmesi için sürekli olarak bütün kayıt dışı din adamlarının ve dini cemiyetlerin kayıttan geçirilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini savunuyordu. 2 Fakat bu konuda devletin ve partinin kurumları arasında farklı yaklaşımlar mevcut olmuştur. 3 DKİK ve DİK, cumhuriyetlerdeki dini durum ile ilgili bilgileri her cumhuriyetin kendi yönetimi tarafından atanan temsilciler aracılığı ile elde ediyordu. Fakat devletin din politikalarını belirlemek açısından çok önemli olan bu bilgiler temsilcilere büyük ölçüde yerel yönetim organları tarafından sağlanmaktaydı. Ayrıca DKİK ve DİK tarafından alınan kararların uygulayıcıları da yerel yönetim organlarıydı. Acaba, Azerbaycan söz konusu olduğunda DKİK ve DİK e sağlanan bilgiler gerçeği ne kadar yansıtıyor ve merkezi devletin uyguladığı din politikaları yerel yönetim organlarınca nasıl gerçekleştiriliyordu? Bu soruları cevaplamadan önce Sovyet politik sisteminin bir parçası olarak Azerbaycan daki siyasi ve idari hiyerarşiye ve onun çalışma mekanizmasına göz atmamız gerekecektir. Hiyerarşik ve merkezleştirilmiş politik sisteme sahip olan Sovyetler de Komünist Parti ve devlet hiyerarşileri bütünlüğünün (birleşiminin) dışında alternatif güç kaynağı bulunmamaktaydı. Dolayısıyla birisinin politik alanda yükselmesi de demokratik toplumlardaki gibi seçimlerle veya kişisel 1 Burada yapılan dönem sınıflandırması ile bazı benzer ve farklı yönleri olan diğer bir sınıflandırma için bkz. Yaacov Ro i Islam in the Soviet Union, From the Second World War to Gorbachev, London: Hurst & Company, 2000, s Ro i, a.g.e., s Bkz. a.g.e., s

4 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 213 olmayan yöntemlerle değil, üst konumda bulunanların değerlendirmeleri ile gerçekleştirilmekteydi. 4 Sovyet politik sisteminde herhangi bir düzeyde bulunan liderlerin kendi idari kadrolarını oluşturmak için resmi mekanizmalardan yoksun olmaları yönetimde himaye ağlarının oluşturulmasını teşvik ediyordu. 5 Ağ liderlerinin kendi konumlarını sağlamlaştırabilmeleri için sadece üst düzey yöneticilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaları yetmiyordu, tam güvenebilecekleri yeni elemanlara da ihtiyaç duyulmaktaydı. Acaba Azerbaycan da liderler kendi idari kadrolarını oluşturduklarında güvenilirlik kriteri olarak neye önem veriyor ve kimlerle çalışmayı tercih ediyorlardı? Diğer bir ifade ile Azerbaycan daki himaye ağları nasıl oluşturuluyordu? lu yıllardaki tasfiye ve kolektifleştirme döneminde Azerbaycan da aşiret yapısı çözülmüşse de bölgecilik ve akrabalık ilişkileri üzerine kurulu olan dayanışma kültürü, önemini ciddi şekilde muhafaza etmekteydi. Azerbaycan da önemli bir mevki edinebilmiş birisinin en yakın akrabalarından en uzak akrabalarına, hemşehrilerine, hatta bazen doğduğu bölge insanlarına idari ve politik güçten yararlanma imkânları sağlaması yönünde her zaman toplumsal bir beklenti mevcut olmuştur. Diğer taraftan, mevcut sosyo-kültürel yapı, kendi otoritesini sağlamlaştırmak ve ondan maksimum şekilde yararlanabilmek için en güvenilir kadroyu liderlerin kendi akrabalarından ve yerlilerinden oluşturmasını en uygun seçim kılmaktaydı. Bu eğilim, özellikle Stalin sonrası normalleşme döneminde Azerbaycan daki yönetim kadrosunun hızla millileşmesinde önemli rol oynamıştır. 6 Himaye ağları temel ağ - Bakü deki en üst düzey yönetim- ve yan ağlardan -rayonlardaki ve şehirlerdeki yönetim- oluşmaktaydı. Temel ağ genelde aynı akraba ve bölgeye dayalı homojen yapıya sahip olduğu halde, yan ağlar her bir rayon veya şehrin kendi yerel dayanışma gruplarına dayanmakta, sadece en tepedeki kişinin 4 John Willerton, Patronage and Politics in The USSR, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s A.g.e., s Haydar Aliyev döneminde ( ) Azerbaycan daki en önemli politikacıların % 80 i milli kadrolardan oluştuğu halde, Slavların oranı sadece % 14 de kalıyordu. İkinci sekreter hariç, en tepedeki bütün yöneticiler Azerilerden oluşmaktaydı. Rus ve Slav kadrolar ise genellikle marjinal politik önemi olan görevlere atanmaktaydılar. Bkz. A.g.e., s Şehir merkezi ve köylerden oluşan idari birim.

5 214 Bəhram HƏSƏNOV Bakü deki yönetime sadık olması şartı aranmaktaydı. 7 Moskova daki yetkililer ve basın, cumhuriyetlerdeki bu tür ağları sık sık eleştirse de 8 politik ve ekonomik alanlardaki beklentileri -milliyetçilik vb. konularda siyasi istikrar ve ekonomik alanda gelişme- yerine getirildiği sürece fazla müdahalede bulunulmuyor, hatta cumhuriyetlerdeki yönetimleri destekliyorlardı. 9 Aynı yaklaşımı, Bakü deki yönetim bölgesel ağlara karşı sergilemekteydi. Himaye ağlarının ciddi kamufle mekanizmalarına sahip olmaları onların dışarıya karşı -yan ağların Bakü ye, Baküde ki ağın ise Moskova ya karşıdayanıklılığını sağlamaktaydı. Himaye ağları Moskova dan ve Bakü den esen rüzgarları hemen dikkate alarak devletin ve partinin politikalarına sadık olduklarını gösteren sert uygulamalar gerçekleştirmekle birlikte, kendilerinin üstünde bulunanların, özellikle de Moskova nın azarlamalarından ve cezalandırmalarından kurtulmak için mevcut aksaklıkları sürekli örtbas etmeye çalışıyor ve genellikle grup çıkarlarını ön planda tutuyorlardı. Bu, himaye ağlarının kariyerde yükselebilmenin ve maddi kaynaklardan yararlanmanın en öncelikli adresi durumunda olmasından kaynaklanmaktaydı. Bireyler ağın sürekliliğine ve güçlenmesine hizmet ederek, hem kendi kariyerlerinin önünü açmış oluyorlardı, hem de idari-politik güç sayesinde ikinci ekonomi kaynaklarından yararlanabiliyorlardı. 10 Bazı Marksist araştırmacalar Orta Asya cumhuriyetlerinde yaygın olan ikinci ekonomi nedeniyle, ekonomik kaynakların dağılımında eşitliğin sağlanamamasını burada İslami gelenekselciliğin yaşamaya devam etmesinin temel nedeni olarak yorumlamışlardır. 11 Fakat, rejimin din politikasının tam anlamıyla hedeflerine ulaşamamasında himaye ağlarına bağlı ikinci ekonomi den çok daha önemli olan 7 Brejnev döneminde Azerbaycan da oluşturulan himaye ağları için bkz. Willerton, a.g.e., s Bkz. Willerton, a.g.e., s. 194; Audrey Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity Under Russian Rule, Standford: Hoover Institution Press, 1992, s Ronald Suny, State, Civil Society, and Ethnic Cultural Consolidatio in the USSR- Roots of the National Question, Gail W. Lapidus ve Victor Zaslavsky, Philip Goldman la birlikte, (ed.), From Union to Commonwealth: Nationalism and Separetism in the Soviet Republics, Cambridge University Press, 1992 içinde, s A.g.e., s Bkz. Sergei P. Poliakov, Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1992.

6 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 215 şey, kuşkusuz bu ağların çalışma mekanizmalarının söz konusu politikaları ciddi şekilde etkisizleştirmesi olmuştur. DKİK ve DİK yerel devlet organlarının İslam a yönelik icrai politikalardaki önemi ve kendisinin böyle güvenilmez ve kontrol edilemez bir ağa bağımlı olması nedeniyle şiddetli hayal kırıklığı duygusuna sahip olmuştur. 12 Yerel devlet organlarının temel görevi DKİK ve DİK temsilcilerine bilgi sağlamaktı. Fakat normal şartlarda onlar bu konuyu ciddiye almamakta ve hem halk arasında dini inanç ve ritüellerin oranını az göstermeye çalışmakta, hem de dini konulardaki Sovyet yasalarının ihlallerinin yargıya ve üst düzey yönetime, özellikle de Moskova ya ulaşmasını engellemek istemekteydiler. Çünkü, bu tür bilgilerin ortaya çıkarılması o bölge yönetimi sorumlularının parti ve devlet politikaları nı gerektiği gibi uygulayamadıkları anlamına gelmekte ve onların karalanma nedenleri olabilmekteydi. 13 Nahçivan daki yerel yöneticiler, 1973 yılında Azerbaycan turu yapan DİK yetkilisi Bonçkovski ile aralarında geçen konuşmalarda İslam hakkında söz söylemekten kaçmaya çalışmışlardı. 14 Bonçkovski hazırladığı raporda, Azerbaycan daki yerel yöneticilerin İslami pratiklere yönelik tutumlarının güvenilirliği konusunda ciddi kuşkularını belirtmişti. O, il ve ilçe icra organlarının, halkın dini ritüelleri yerine getirmedikleriyle ilgili söylediklerinin asılsız olduğunu ve herhangi bir somut delille desteklenmediğini ifade etmekteydi. 15 Yerel devlet organlarının bu tutumunun en önemli nedenlerinden birisi yukarıların, özellikle de Moskova nın eleştiri ve azarlamalarından kurtulmak olmuştur. Fakat mesele sadece bununla da sınırlı değildi. Azerbaycan daki en üst düzeydeki yöneticiler bile, her ne kadar materyalist tavrı içselleştirseler de, İslami ritüellerin halkın yaşamındaki merkezi konumunun farkındaydılar ve açıktan olmasa da kendileri de bu ritüellerin bir kısmına uymaktaydılar. Hiyerarşinin aşağı kademelerine doğru inildiğinde ise, buradaki yöneticiler halk ile daha çok iç içe oldukları için kendileri de bu ritüellere teslimiyet göstermekte ve sadece özel alanda değil, bazen toplumsal alanda da bu ritüellere aktif olarak katılıyorlardı. Söz konusu ritüelleri ihmal etmeleri veya onu uygulayanlara karşı çıkmaları halinde, 12 Ro i, a.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s. 615, aynı sayfa dipnot 27.

7 216 Bəhram HƏSƏNOV sıkı bağlarla bağlı oldukları sosyal alandan dışlanmaları riskiyle karşı karşıya olan bu yöneticilerin büyük çoğunluğu aslında geleneksel yaşam tarzını içselleştirmişlerdi. DKİK ve DİK, yerel devlet organlarını sadece bölgelerdeki dini durumu haber vermedikleri için değil, polisiye uygulamalara başvurdukları için de sık sık eleştiriyordu. Yerel yönetim organları DKİK ve DİK i fazla ciddiye almasalar da, parti ve devlet, din ile mücadeleni resmi politika olarak ilan ettiği dönemlerde veya bu yönde rejimden ciddi sinyaller alındığında buna hiçbir şekilde kayıtsız kalmıyorlardı. Moskova dan esen rüzgârın önce Bakü de, ardından da bölgelerde ciddiye alındığını gösteren tedbirler dizisi gerçekleştirilmekte ve birçok durumlarda yerel yöneticiler prestijlerini artırmak için sadece kağıt üzerinde mevcut olan uygulamalardan, bilfiil yapılan en sert uygulamalara kadar birçok yöntemlere başvurmaktaydılar yılının ortalarında yasadışı dini faaliyetlere kayıtsız kalındığı konusunda Moskova nın eleştirilerinin ardından Azerbaycan Bakanlar Konseyi, yayınladığı kararda cumhuriyetin mali ve idari organlarının sürekli olarak yasadışı dini faaliyetlerle mücadele ettiğini, fakat bazı yerel icra organlarının yasaların uygulanması konusunda gerekli kontrolü sağlamadıklarını ifade etti. 16 Bu karardan birkaç ay sonra Şeki şehrinin yöneticileri, yirmi sekiz kayıtsız mollanın bütün dini aktiviteleri yerine getirmeyi reddettiklerini, boş bir caminin bir sanayi kompleksine depo olarak devredildiğini ve bir kutsal mekânın da faaliyetini durdurduğunu söyleyen bir rapor hazırlayarak Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesine gönderdiler. DİK temsilcisi konu ile ilgili bölgeyi ziyaret ettiğinde ise bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı ve raporda belirtilen dini faaliyetlerin aynen sürdürüldüğü ortaya çıktı. Fakat şehir icra organının sekreteri daha sonra söz konusu kayıtsız mollaları gerçekten de faaliyetlerini durdurduklarını ifade eden bir belge imzalamaya zorladı. Daha sonra ise mollaların söz konusu feragatlarını doğrulayan bir form hazırlanarak şehir camisinin imamına doldurması ve Cuma namazında da gerekli imzaları toplaması için talimat verildi. Böylece yerel organların gerçekten de kayıt dışı mollalara karşı mücadele ettiği konusunda belgeli kanıt sağlanmış oldu. DİK in temsilcisinin verdiği bilgiye göre, söz konusu mol- 16 A.g.e., s. 633.

8 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 217 lalar ise kaygılanmadan aynı faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiler. 17 Fakat yerel yönetim organlarının uygulamaları her zaman sadece kağıt üzerinde yapılmamaktaydı yıllarında Kruçşev yönetiminin, din alanında Sovyet yasalarının çiğnenmesine karşı mücadele yi rejimin önceliklerinden biri olarak ilan etmesi 18 yerel yönetimlerin, sert uygulamalara başvurması için bir sinyal niteliği taşımaktaydı. Bu tür uygulamalarda genelde en büyük zararı resmî İslam görüyordu. Muhtemelen yerel yönetimlerin resmi İslam ı hedeflemeleri işin kolayına kaçma eğiliminden kaynaklanıyordu. Birkaç camide kayıtlı olarak çalışan din adamlarına ulaşmak, dayanışma grupları tarafından korunan yüzlerce kayıtsız mollalarla uğraşmaktan çok daha kolaydı. Aynı şekilde, bir çoğu zor ulaşılabilen mekânlarda bulunan kutsal yerleri ve dayanışma grupları tarafından özenle saklı tutulan özel merasim evlerini ortaya çıkarmak ve onları kontrolde tutmaktansa, resmi kaydı bulunan camiyi veya kutsal mekânı kapatmak ve oradaki dini ibadet ve merasimleri engellemek hem daha kolaydı, hem de daha fazla dikkat çeken bir uygulamaydı. Bu bağlamda resmi İslam, paralel İslam için tampon görevi yapmaktaydı. Söz konusu dönemde Azerbaycan da çeşitli bahanelerle kayıtlı camilerin kapatılması veya kullanılamaz binalara taşınması ve camilerde yapılan dini merasimlerin ve ibadetlerin engellenmesi sık sık rastlanan bir durumdu. 19 Bahsedilen dönemde ateizm propagandası da zirve noktalara ulaştı. Ateist konularda düzenlenen konferansların sayısı 1954 senesinde bütün Sovyetler de olduğu halde, 1959 yılında bu rakam 400,000 e yükselmişti. 20 Fakat Sovyet sistemindeki birçok uygulamalarda olduğu gibi bu uygulama da sadece formalite icabı yapılıyordu ve etkileri geniş halk kitlelerinde fazla hissedilmemekteydi. DKİK yönetimi 1957 sonlarına doğru parti merkez komitesine gönderdiği bir raporda, ateist propagandanın mono- 17 A.g.e., s Kruçşev yönetiminin din politikaları ile ilgili bkz. John Anderson, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s Söz konusu dönemde yerel yönetimlerin başvurduğu bazı polisiye uygulamaların somut örnekleri için bkz. Ro i, a.g.e., s. 665, , 669, 672; Arif Yunusov, Azərbaycanda İslam, Bakı: Zaman, 2004, s Mehrdad Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia, New York: St. Martin s Press, 1995, s. 32.

9 218 Bəhram HƏSƏNOV ton olduğunu ve genellikle inanan kitlelerden ziyade, din ile ilişkisini çoktan kesmiş kesime yöneltildiğini vurgulamaktaydı. 21 Moskova yönetiminin ideolojik beklentileri de din politikalarının etkisizliğine ve yukarılara yanıltıcı bilgiler iletilmesine neden olmaktaydı. Diğer kurumlara nispetle din alanında daha gerçekçi yaklaşım sergileyen DKİK yönetimi bile, 1955 senesinde Özbekistan daki temsilcisinin verilere dayanarak dini faaliyetlerde yükselme olduğu konusundaki raporuna başkan Polianski nin imzası ile gönderdiği cevabında, Sovyet realitesinde böyle bir şeyin imkânsız olduğunu ve aksi taktirde işçilerin politik bilinçlerinde yükselme olmadığı nı kabul etmek zorunda kalınacağını ifade etmekteydi. Polianski - ye göre, eldeki verilerin farklı şekilde yorumlanması gerekiyordu. 22 İdeolojik beklentilere uygun raporlar hazırlamak resmi olarak yürütülen bütün faaliyetlere sirayet etmişti. Sovyetlerin son yıllarında kadınların dini tutumlarını ölçmek için yapılmış, fakat 14 sene sonra yayınlanabilen, anket çalışmasına dayalı bir araştırmada pasif ateistler sadece % 1.2 oranında çıkmış, ankette yer alan aktif ateist kategorisine uyan kimse bulunamamıştır. Dönemin yazarlarının Sovyet toplumunu kitlesel ateistler toplumu olarak sunduklarını ifade eden yazar, komünist toplumunun ömrü bu çalışmayı telif ettiğimiz günlere kadar sürseydi, muhtemelen, aktif ateist kadın ı bulamadan çalışmayı tamamlamak zor olurdu diyor. 23 Bu ifadeler Sovyet döneminde yapılan anket araştırmalarının güvenirliği konusunda da fikir vermektedir. Anket sonuçlarının olduğu gibi yayınlanması konuyla ilgisi bulunan yerel yönetim çalışanlarından eğitimcilere, hatta üst düzey yöneticiler ve bilim adamlarına kadar bütün kesimlerin komünist toplum oluşturma yolunda iyi çalışmadıkları gerekçesiyle merkezin baskısına maruz kalmalarına neden olacaktı. Onun için de Sovyet sisteminde gerçekler genellikle ya tamamen saklanmakta ya da tahrif edilmekteydi. Sonuç olarak, merkezin politikaları da etkisini büyük ölçüde kaybetmekteydi. Bu nedenle de Sovyet düzeninin hakim olduğu bir toplumda yaşamak ile dini geleneklere bağlı kalmak birbiriyle çelişen bir durum değildi. Toplumun genelinde bu konuda sessiz anlaşma 21 Roi, a.g.e., s A.g.e., s Bkz. Lalə Mövsümova, Azərbaycan Qadını Uzaq Keçmişden İndiyedek, Bakı: Ulu, 2002, s. 207.

10 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 219 mevcuttu: inanç ve gelenekler sürdürülebilir, fakat resmiyetin hakim olduğu ortamlarda dini içerikli söylem ve eylemlerden kaçınmak gerekir. Bu, seküler Batı toplumlarında dinin özel hayata hapsolunmasından biraz farklı bir durumdur. Burada birçok dini ritüeller ve davranış biçimleri sadece bireyi değil, cemaati de çok yakından ilgilendirmektedir. Zaten cemaat yapısı da muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla da burada özel hayat ve kamu alanı ayrımının yerine resmi ve resmi olmayan alan ayrımı yapmak daha uygundur. Burada dini geleneklerin etki alanı resmi olmayan cemaat alanıdır. Örneğin, Aşure gününde Göy İmam pirinin yakınlarından geçen trenler ziyarete gelenlere kolaylık sağlanması için seyir programının dışına çıkarak beş dakikalık mola verebilmekte veya devlet kurumlarına ve kolhozlara ait yüzlerce araçlarla, ziyaretçiler aynı pire götürülebilmekteydi. 24 Fakat aynı kurumların çalışanları tarafından, düzenlenen resmi toplantılarda, dini gericilik ve ateist terbiye ile ilgili ateşli konuşmalar da yapılabiliyorlardı. Sovyetler de dini duyguların canlanması ve ritüellerin yerine getirilme oranı, yükselen bir çizgide devam etmiştir yılında sadece kayıtlı camilere yapılan bağışların miktarı 57,8 bin ruble olduğu halde, 1984 yılında bu rakam 10 kattan fazla artarak 628,4 bin rubleye yükselmiştir yılının resmi bilgilerine göre, Azerbaycan da 46 gizli dini cemiyet mevcut idi yılına ait diğer bir raporda ise kayıtta olmayan 124 boş cami ve mescit olarak kullanılan 882 yapının mevcut olduğu ifade edilmekteydi. 200 civarındaki kayıtlı din adamına karşın, tespit edilebilen kayıt dışı mollaların sayısı ise, 1973 senesinde 664 kişi olarak gösterilmekteydi. 26 Gündelik yaşamda birçok İslam kaynaklı normların giderek yüceltilmesi, yaşam döngüsü ritüellerinin İslami kurallarla gerçekleştirilmesi ve bazı dini merasimlere katılımın yükselmesi, artık sadece sıradan halk düzeyinde değil, komünistler ve aydınlar düzeyinde de kendini göstermeye başlamıştı. Fakat bütün bunların, genellikle Batılı araştırmacılarının vurguladığı şekliyle, Sovyet düzenine karşı politik bir duruş veya karşı çıkma olmadığını önemle belirtmek gerekmektedir. Bu durum, ulus devletin bütün donanımlarıyla donatılması ve mo- 24 Ro i, a.g.e., s Abdulla Əhədov, Azərbaycanda Din və Dini Təsisatlar, Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991, s Bkz. Ro i, a.g.e., s. 91, 299, 313.

11 220 Bəhram HƏSƏNOV dern devlet aygıtının hızla homojenleştirmesi nedeniyle toplumda giderek yükselen, fakat siyasi alanda geliştirilemeyen milliyetçiliğin, kültürel milliyetçilik biçiminde ifade edilmesiydi. Halkın bütün kesimleri, kendisini diğer milletlerden ayıran inanç, gelenek ve görenekleri daha fazla sahiplenmekte ve bunları milli değerler olarak görmekteydiler. DİK yetkilisi Bonçkovski 1973 senesinde yaptığı Azerbaycan turu sonrasında hazırladığı raporda dini ve milli gelenekler arasındaki örtüşmenin çok ciddi ve organik olduğunu ve en yüksek bilince sahip bazı devlet görevlilerinin bile, İslami gelenek ve ritüelleri Azerilerin milli gelenekleri olarak değerlendirdiklerini ifade etmekteydi. 27 Sadece İslami gelenekler değil, Müslüman kimlik tanımlaması da sahiplenilmekteydi. Azeri olmak aynı zamanda Müslüman olmak anlamına gelmekteydi. Sovyetlerde ciddi oranda inananlar kitlesinin mevcut olması gerçeği, rejimin din konusundaki tutumunu değiştirmese de, muhtemelen uluslar arası alanda giderek bireysel hak ve özgürlüklere yapılan vurguların ve Sovyetlere bu konuda yöneltilen ciddi eleştirilerin de etkisi ile din alanındaki baskılar bir hayli azalmaya başladı. Kruçşevin görevden alınmasının ardından 1965 yılının Martında, DKİK de düzenlenen toplantıda din alanındaki polisiye uygulamalar şiddetle eleştirildi. 28 Giderek halkın dini ritüel ve merasimleri yerine getirmesine yapılan müdahaleler nadiren rastlanan durumlardan oldu. Söz konusu dönemden itibaren dini cemiyetlerin ve camilerin kayda alınması işlemlerinde de görece kolaylıklar sağlanmaya başlandı yılında bütün Sovyetlerdeki kayıtlı cami sayısı 312 olduğu halde, 1985 yılında bu rakam 392 ye yükselmişti. Anderson, bu tür kolaylıkların sağlanmasını, Moskova nın İslam dünyası ile gelişen ilişkilerinde resmi İslam dan yararlanmasının karşılığında bir taviz verme olarak değerlendirmektedir. 29 Dönemin olumlu havasından Bakü deki Ruhani İdare de az da olsa yararlanabildi. İkinci Dünya Savaşından sonra sayısı 17 olan cami sayısı, 80 li yılların başında 22 ye yükseldi A.g.e., s Bkz. Anderson, Religion, State and Politics, s A.g.e., s Yunusov, a.g.e., s. 153.

12 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 221 Rejimin din konusundaki ılımlı tutumu yeni kabul edilen anayasaya da yansıdı senesinde kabul edilen Brejnev anayasasının 52. maddesinde vicdan özgürlüğü eski anayasadakinden farklı olarak, sadece tanınmıyor, aynı zamanda güvence altına alınıyordu. Diğer önemli bir yenilik ise anti-din propagandası yapma özgürlüğünün daha yumuşak ifade olan ateist propaganda yapma özgürlüğü ifadesi ile değiştirilmesi oldu. 31 Bu madde üye cumhuriyetlerin anayasasında da aynen yer aldı. 32 Rejim in İslam ile ilgili kaygıları yıllarında İran ve Afganistan olaylarının ardından tekrar gündeme geldi. Sovyet sınırlarında bulunan ülkelerde İslami canlanmanın Sovyetlerdeki Müslümanlar üzerinde etkili olacağından endişe edilmekteydi. DİK başkanı Kuroyedov un 1980 senesinde Merkezi Komiteye gönderdiği raporda şu andaki en önemli görevlerinin İran ve Afganistan olayları ile irtibatı bulunan uluslar arası irticanın, İslam ı sosyalizm aleyhinde kullanma çabalarını etkisiz hale getirmek olduğunu ifade etmekteydi. 33 Aynı dönemde Azerbaycan ın KGB başkanı bir makalesinde ABD özel servislerinin İran ve Afganistan daki durumdan yararlanarak İslam dinini Sovyetlerin Müslümanlar yaşayan bölgelerinde politik durumu etkilemek için kullanmaya çalıştıklarını yazmaktaydı. Makalede Azerbaycan daki yer altı dini faaliyetler ve gerici din adamlarından da bahsedilmekteydi. 34 Fakat giderek sosyal olayların seyrini kontrol etmek hem Moskova, hem de Bakü için imkânsız hale gelmekte, kültürel milliyetçiliğin yükselmesi insanların kendi kültürel değerlerine yönelmelerine neden olmaktaydı. 31 Anderson, Religion, State and Politics, s Seyfettin Erşahin, Türkistan da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları, 1999, s John Anderson, Islam in the Soviet Archives, Central Asian Survey, 13/3, 1994, s Bkz. Ro i, a.g.e., s

13 222 Bəhram HƏSƏNOV İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 1. Abdulla Əhədov, Azərbaycanda Din və Dini Təsisatlar, Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Arif Yunusov, Azərbaycanda İslam, Bakı: Zaman, Audrey Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity Under Russian Rule, Standford: Hoover Institution Press, John Anderson, Islam in the Soviet Archives, Central Asian Survey, 13/3, John Anderson, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States, Cambridge: Cambridge University Press, John Willerton, Patronage and Politics in The USSR, Cambridge: Cambridge University Press, Lalə Mövsümova, Azərbaycan Qadını Uzaq Keçmişdən İndiyədək, Bakı: Ulu, Mehrdad Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia, New York: St. Martin s Press, Ronald Suny, State, Civil Society, and Ethnic Cultural Consolidation in the USSR-Roots of the National Question, Gail W. Lapidus ve Victor Zaslavsky, Philip Goldman la birlikte, (ed.), From Union to Commonwealth: Nationalism and Separetism in the Soviet Republics, Cambridge University Press, Sergei P. Poliakov, Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia, Armonk, NY: M. E. Sharpe, Seyfettin Erşahin, Türkistan da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları, Yaacov Ro i, Islam in the Soviet Union, From the Second World War to Gorbachev, London: Hurst & Company, Bəhram Həsənov

14 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 223 XÜLASƏ Azərbaycanda Sovet sistemi daxilində islam Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda islam dininin ciddi təzyiqlərə məruz qalmasına baxmayaraq həm sovet sisteminin öz strukturu həm də Azərbaycandakı sosyal-siyasi struktur dinə qarşı həyata keçirilən siyasətin təsir gücünü olduqca zəiflədirdi. Bir tərəfdən mərkəzdən həyata keçirilən siyasətin bu cür neytrallaşdırılması o biri tərəfdən isə milliyətçiliyin güclənməsi Azərbaycanda islamın milli kimliyin bir elementi olaraq qorunub saxlanmasını asanlaşdırmışdır. RESUME Islam inside of the Soviet system in Azerbaijan Though Islam underwent severe pressures during the Soviet period, both the structure of the Soviet system and the social-political structure of the Azerbaijan weakened the effect of politics that realized against religion. On the one hand the neutralizing of the politics that realized by center, on the other hand strengthen of nationalism simplified maintenance of Islam as an element of national identity. РЕЗЮМЕ Ислам в Азербайджане в рамках советской системы Несмотря на то, что в годы советской власти ислам подвергался серьезным давлениям в Азербайджане, как структура самой советской системы, так и социально-политическая структура Азербайджана ослабляла силу влияния политики, проводимой против религии. С одной стороны, подобная нейтрализация политики, осуществляемой от центра, а с другой, усиление шовинизма облегчили сохранение ислама в Азербайджане, как элемент национальной идентичности.

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar

Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Almanya daki slam Konferans - Müslümanlar n Durumu ve Uyumlar Bülent Arslan Konuşmamda dört aşamalı bir yol izleyeceğim. Önce sizlere Almanya İslam konferansı hakkında bilgiler vereceğim, daha sonra ikinci

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow

KİŞİLİK GELİŞİMİ. Carl Rogers & Abraham Maslow KİŞİLİK GELİŞİMİ Carl Rogers & Abraham Maslow 1 CARL R. ROGERS(1902 1987) 2 CARL ROGERS IN YAŞAMI Illinois de 8 Ocak 1902 de katı dini görüşleri olan çiftçi bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KAPAK...1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MEKTUBU...3

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Neler Olacak? EURUSD USDTRY GBPUSD BRENT PETROL ALTIN Kuzey Kore gerilimi büyümeye devam ediyor Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimin

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU

ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU AMAÇ ÜRETİCİ BİRİM ONAY BÜYÜK ÇİFTLİK BAŞVURU SÜRECİ 2015-16 SEZONU Bu doküman 2015-16 pamuk üretimi sezonunda IPUD ile birlikte çalışarak Türkiye de Better Cotton üretimi gerçekleştirmek isteyen kurumlar

Detaylı

Rusya daki süreklilik ve kesintiler

Rusya daki süreklilik ve kesintiler Rusya daki süreklilik ve kesintiler DR. HÜLYA DEMIRDIREK TEPAV RUSYA MERKEZI/YÖNETIŞIM RUSYA FEDERASYONU NUN DTÖ ÜYELIĞI:TÜRKIYE-RUSYA TICARI VE EKONOMIK İLIŞKILERINE ETKILERI ULUSLARARASı KONFERANS 1

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız:

Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Türkiye de Hukuk Zihniyeti anketinin sonuçlarının tamamı ve geniş yorumu için bakınız: Emir KAYA. Hukuk Zihniyeti. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016. http://adaletyayinevi.com/yynadlt/ktpdty.asp?kid=8081 https://www.academia.edu/29437017/hukuk_zihniyeti

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 18 Aralık 2014 Perşembe

Günlük Forex Bülteni. Piyasa Gündemi G E D İ K Y A T I R I M K A L D I R A Ç L I İ Ş L E M L E R. 18 Aralık 2014 Perşembe i Piyasa Gündemi ABD Merkez Bankası nın merakla beklenen toplantısı dün akşam sonuçlandı. Daha önceki toplantılarda kayda değer süre ifadesine takılı kalan küresel piyasalara daha değişik bir ifadeyle

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı

istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı NÖBET YÖNERGESİ İÇİN TALEPLERİMİZ Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya İslam Forumu (DİF); Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin temsilcileri ile dünyanın dört

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı