БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ"

Transkript

1 БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ 10 SENTYABR (EYLÜL) 2008

2 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 211 AZERBAYCAN DA SOVYET SİSTEMİ İÇİNDE İSLAM Bəhram Həsənov lu yıllardaki tasfiye döneminin ardından İslam, sovyet rejimin kaderini etkileyecek gücünü kaybettiği gibi artık rejim tarafından da siyasi bir tehdit olarak algılanmamaya başlanmış ve daha çok komünizm kuruculuğu na ayak bağı olan kültürel bir geri kalmışlık olarak görülmüştür. Hem halk düzeyinde, hem de devlet düzeyinde din ve rejim arasındaki ilişkilerin en önemli dönüm noktası II. Dünya Savaşı olmuştur. Savaş sırasında ve savaştan sonraki sıkıntılı dönemlerde halkın desteğini arkasına almaya çalışan devlet önceki baskıcı politikalarından büyük ölçüde vazgeçmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan ise, Sovyetler Birliği nin savaştan galip çıkması Müslümanlar arasında Sovyet sisteminin üstünlüğü kanaatini oluşturmuş ve onları, dayanaklılığını ispat etmiş mevcut sistem içerisinde yer almanın gerekliliğine inandırmıştır. Bu dönemden itibaren devletin din politikalarını temelde rejimin ideolojik hedefleri (Sovyet insanı yetiştirmek) ve sosyal realite (dini değerlere bağlı kitlelerin mevcutluğu) belirlemiş ve gerçekleştirilen uygulamalarda her iki faktör de hesaba katılmakla birlikte, bazen onlardan birine, bazen de diğerine ağırlık verilmiştir. Söz konusu dönemden sonra Sovyet rejiminin genelde dine, özelde ise İslam a karşı tutumunu birbirini izleyen dört döneme ayırmak mümkündür. Birinci dönem ( ): Bu dönem, Almanya nın Sovyetlere saldırmasının ardından halkın azamî desteğini arayan rejimin, resmî Ruhani İdareler tesis ederek Sovyet sistemi içerisinde dini legalleştirmeğe çalışması ve dini değerlere bağlı kitleleri kabul etmesiyle karakterizedir. İkinci dönem ( ): Bu dönemde Stalin in kadrolarının tasfiyesinin ardından Kruçşev in Sovyetleri kısa dönemde komünizme götürme projesinin bir parçası olarak dine karşı geniş çaplı baskılar ve polisiye uygulamalar başlatılmıştır. Üçüncü dönem ( ): Sovyetlerde birçok açıdan en uzun istikrarlı dönem olarak nitelendirilebilecek bu dönemde, özellikle de Brejnev ( ) döneminde, din kaçınılmaz bir kötülük olarak görülmeye başlanmış ve

3 212 Bəhram HƏSƏNOV onunla bir arada varolmanın yolları aranmıştır yılından sonraki sonuncu dönem ise liberalleşme dönemi olarak nitelendirilebilir. 1 Rejimin din politikalarındaki değişimin en önemi göstergelerinden birisi daha önceki dönemlerde dinin denetimi KGB, İçişleri Bakanlığı vd. güvenlik güçleri tarafından yapıldığı halde, 1944 yılında devlet ile din arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere Moskova da Dini Kültler İşleri Konseyi (DKİK) isimli sivil bir kurum oluşturulmasıdır yılından itibaren DİK (Din İşleri Konseyi) olarak isimlendirilen DKİK, kayıt dışı dini faaliyetler de dahil olmak üzere, din işlerini devlet kontrolü altında tutmayı hedeflemiştir. Söz konusu kontrolün gerçekleştirilmesinde hem DKİK, hem de DİK polisiye uygulamalara karşı çıkıyor ve daha iyi bir kontrolün sağlanabilmesi için sürekli olarak bütün kayıt dışı din adamlarının ve dini cemiyetlerin kayıttan geçirilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini savunuyordu. 2 Fakat bu konuda devletin ve partinin kurumları arasında farklı yaklaşımlar mevcut olmuştur. 3 DKİK ve DİK, cumhuriyetlerdeki dini durum ile ilgili bilgileri her cumhuriyetin kendi yönetimi tarafından atanan temsilciler aracılığı ile elde ediyordu. Fakat devletin din politikalarını belirlemek açısından çok önemli olan bu bilgiler temsilcilere büyük ölçüde yerel yönetim organları tarafından sağlanmaktaydı. Ayrıca DKİK ve DİK tarafından alınan kararların uygulayıcıları da yerel yönetim organlarıydı. Acaba, Azerbaycan söz konusu olduğunda DKİK ve DİK e sağlanan bilgiler gerçeği ne kadar yansıtıyor ve merkezi devletin uyguladığı din politikaları yerel yönetim organlarınca nasıl gerçekleştiriliyordu? Bu soruları cevaplamadan önce Sovyet politik sisteminin bir parçası olarak Azerbaycan daki siyasi ve idari hiyerarşiye ve onun çalışma mekanizmasına göz atmamız gerekecektir. Hiyerarşik ve merkezleştirilmiş politik sisteme sahip olan Sovyetler de Komünist Parti ve devlet hiyerarşileri bütünlüğünün (birleşiminin) dışında alternatif güç kaynağı bulunmamaktaydı. Dolayısıyla birisinin politik alanda yükselmesi de demokratik toplumlardaki gibi seçimlerle veya kişisel 1 Burada yapılan dönem sınıflandırması ile bazı benzer ve farklı yönleri olan diğer bir sınıflandırma için bkz. Yaacov Ro i Islam in the Soviet Union, From the Second World War to Gorbachev, London: Hurst & Company, 2000, s Ro i, a.g.e., s Bkz. a.g.e., s

4 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 213 olmayan yöntemlerle değil, üst konumda bulunanların değerlendirmeleri ile gerçekleştirilmekteydi. 4 Sovyet politik sisteminde herhangi bir düzeyde bulunan liderlerin kendi idari kadrolarını oluşturmak için resmi mekanizmalardan yoksun olmaları yönetimde himaye ağlarının oluşturulmasını teşvik ediyordu. 5 Ağ liderlerinin kendi konumlarını sağlamlaştırabilmeleri için sadece üst düzey yöneticilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunmaları yetmiyordu, tam güvenebilecekleri yeni elemanlara da ihtiyaç duyulmaktaydı. Acaba Azerbaycan da liderler kendi idari kadrolarını oluşturduklarında güvenilirlik kriteri olarak neye önem veriyor ve kimlerle çalışmayı tercih ediyorlardı? Diğer bir ifade ile Azerbaycan daki himaye ağları nasıl oluşturuluyordu? lu yıllardaki tasfiye ve kolektifleştirme döneminde Azerbaycan da aşiret yapısı çözülmüşse de bölgecilik ve akrabalık ilişkileri üzerine kurulu olan dayanışma kültürü, önemini ciddi şekilde muhafaza etmekteydi. Azerbaycan da önemli bir mevki edinebilmiş birisinin en yakın akrabalarından en uzak akrabalarına, hemşehrilerine, hatta bazen doğduğu bölge insanlarına idari ve politik güçten yararlanma imkânları sağlaması yönünde her zaman toplumsal bir beklenti mevcut olmuştur. Diğer taraftan, mevcut sosyo-kültürel yapı, kendi otoritesini sağlamlaştırmak ve ondan maksimum şekilde yararlanabilmek için en güvenilir kadroyu liderlerin kendi akrabalarından ve yerlilerinden oluşturmasını en uygun seçim kılmaktaydı. Bu eğilim, özellikle Stalin sonrası normalleşme döneminde Azerbaycan daki yönetim kadrosunun hızla millileşmesinde önemli rol oynamıştır. 6 Himaye ağları temel ağ - Bakü deki en üst düzey yönetim- ve yan ağlardan -rayonlardaki ve şehirlerdeki yönetim- oluşmaktaydı. Temel ağ genelde aynı akraba ve bölgeye dayalı homojen yapıya sahip olduğu halde, yan ağlar her bir rayon veya şehrin kendi yerel dayanışma gruplarına dayanmakta, sadece en tepedeki kişinin 4 John Willerton, Patronage and Politics in The USSR, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s A.g.e., s Haydar Aliyev döneminde ( ) Azerbaycan daki en önemli politikacıların % 80 i milli kadrolardan oluştuğu halde, Slavların oranı sadece % 14 de kalıyordu. İkinci sekreter hariç, en tepedeki bütün yöneticiler Azerilerden oluşmaktaydı. Rus ve Slav kadrolar ise genellikle marjinal politik önemi olan görevlere atanmaktaydılar. Bkz. A.g.e., s Şehir merkezi ve köylerden oluşan idari birim.

5 214 Bəhram HƏSƏNOV Bakü deki yönetime sadık olması şartı aranmaktaydı. 7 Moskova daki yetkililer ve basın, cumhuriyetlerdeki bu tür ağları sık sık eleştirse de 8 politik ve ekonomik alanlardaki beklentileri -milliyetçilik vb. konularda siyasi istikrar ve ekonomik alanda gelişme- yerine getirildiği sürece fazla müdahalede bulunulmuyor, hatta cumhuriyetlerdeki yönetimleri destekliyorlardı. 9 Aynı yaklaşımı, Bakü deki yönetim bölgesel ağlara karşı sergilemekteydi. Himaye ağlarının ciddi kamufle mekanizmalarına sahip olmaları onların dışarıya karşı -yan ağların Bakü ye, Baküde ki ağın ise Moskova ya karşıdayanıklılığını sağlamaktaydı. Himaye ağları Moskova dan ve Bakü den esen rüzgarları hemen dikkate alarak devletin ve partinin politikalarına sadık olduklarını gösteren sert uygulamalar gerçekleştirmekle birlikte, kendilerinin üstünde bulunanların, özellikle de Moskova nın azarlamalarından ve cezalandırmalarından kurtulmak için mevcut aksaklıkları sürekli örtbas etmeye çalışıyor ve genellikle grup çıkarlarını ön planda tutuyorlardı. Bu, himaye ağlarının kariyerde yükselebilmenin ve maddi kaynaklardan yararlanmanın en öncelikli adresi durumunda olmasından kaynaklanmaktaydı. Bireyler ağın sürekliliğine ve güçlenmesine hizmet ederek, hem kendi kariyerlerinin önünü açmış oluyorlardı, hem de idari-politik güç sayesinde ikinci ekonomi kaynaklarından yararlanabiliyorlardı. 10 Bazı Marksist araştırmacalar Orta Asya cumhuriyetlerinde yaygın olan ikinci ekonomi nedeniyle, ekonomik kaynakların dağılımında eşitliğin sağlanamamasını burada İslami gelenekselciliğin yaşamaya devam etmesinin temel nedeni olarak yorumlamışlardır. 11 Fakat, rejimin din politikasının tam anlamıyla hedeflerine ulaşamamasında himaye ağlarına bağlı ikinci ekonomi den çok daha önemli olan 7 Brejnev döneminde Azerbaycan da oluşturulan himaye ağları için bkz. Willerton, a.g.e., s Bkz. Willerton, a.g.e., s. 194; Audrey Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity Under Russian Rule, Standford: Hoover Institution Press, 1992, s Ronald Suny, State, Civil Society, and Ethnic Cultural Consolidatio in the USSR- Roots of the National Question, Gail W. Lapidus ve Victor Zaslavsky, Philip Goldman la birlikte, (ed.), From Union to Commonwealth: Nationalism and Separetism in the Soviet Republics, Cambridge University Press, 1992 içinde, s A.g.e., s Bkz. Sergei P. Poliakov, Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1992.

6 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 215 şey, kuşkusuz bu ağların çalışma mekanizmalarının söz konusu politikaları ciddi şekilde etkisizleştirmesi olmuştur. DKİK ve DİK yerel devlet organlarının İslam a yönelik icrai politikalardaki önemi ve kendisinin böyle güvenilmez ve kontrol edilemez bir ağa bağımlı olması nedeniyle şiddetli hayal kırıklığı duygusuna sahip olmuştur. 12 Yerel devlet organlarının temel görevi DKİK ve DİK temsilcilerine bilgi sağlamaktı. Fakat normal şartlarda onlar bu konuyu ciddiye almamakta ve hem halk arasında dini inanç ve ritüellerin oranını az göstermeye çalışmakta, hem de dini konulardaki Sovyet yasalarının ihlallerinin yargıya ve üst düzey yönetime, özellikle de Moskova ya ulaşmasını engellemek istemekteydiler. Çünkü, bu tür bilgilerin ortaya çıkarılması o bölge yönetimi sorumlularının parti ve devlet politikaları nı gerektiği gibi uygulayamadıkları anlamına gelmekte ve onların karalanma nedenleri olabilmekteydi. 13 Nahçivan daki yerel yöneticiler, 1973 yılında Azerbaycan turu yapan DİK yetkilisi Bonçkovski ile aralarında geçen konuşmalarda İslam hakkında söz söylemekten kaçmaya çalışmışlardı. 14 Bonçkovski hazırladığı raporda, Azerbaycan daki yerel yöneticilerin İslami pratiklere yönelik tutumlarının güvenilirliği konusunda ciddi kuşkularını belirtmişti. O, il ve ilçe icra organlarının, halkın dini ritüelleri yerine getirmedikleriyle ilgili söylediklerinin asılsız olduğunu ve herhangi bir somut delille desteklenmediğini ifade etmekteydi. 15 Yerel devlet organlarının bu tutumunun en önemli nedenlerinden birisi yukarıların, özellikle de Moskova nın eleştiri ve azarlamalarından kurtulmak olmuştur. Fakat mesele sadece bununla da sınırlı değildi. Azerbaycan daki en üst düzeydeki yöneticiler bile, her ne kadar materyalist tavrı içselleştirseler de, İslami ritüellerin halkın yaşamındaki merkezi konumunun farkındaydılar ve açıktan olmasa da kendileri de bu ritüellerin bir kısmına uymaktaydılar. Hiyerarşinin aşağı kademelerine doğru inildiğinde ise, buradaki yöneticiler halk ile daha çok iç içe oldukları için kendileri de bu ritüellere teslimiyet göstermekte ve sadece özel alanda değil, bazen toplumsal alanda da bu ritüellere aktif olarak katılıyorlardı. Söz konusu ritüelleri ihmal etmeleri veya onu uygulayanlara karşı çıkmaları halinde, 12 Ro i, a.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s A.g.e., s. 615, aynı sayfa dipnot 27.

7 216 Bəhram HƏSƏNOV sıkı bağlarla bağlı oldukları sosyal alandan dışlanmaları riskiyle karşı karşıya olan bu yöneticilerin büyük çoğunluğu aslında geleneksel yaşam tarzını içselleştirmişlerdi. DKİK ve DİK, yerel devlet organlarını sadece bölgelerdeki dini durumu haber vermedikleri için değil, polisiye uygulamalara başvurdukları için de sık sık eleştiriyordu. Yerel yönetim organları DKİK ve DİK i fazla ciddiye almasalar da, parti ve devlet, din ile mücadeleni resmi politika olarak ilan ettiği dönemlerde veya bu yönde rejimden ciddi sinyaller alındığında buna hiçbir şekilde kayıtsız kalmıyorlardı. Moskova dan esen rüzgârın önce Bakü de, ardından da bölgelerde ciddiye alındığını gösteren tedbirler dizisi gerçekleştirilmekte ve birçok durumlarda yerel yöneticiler prestijlerini artırmak için sadece kağıt üzerinde mevcut olan uygulamalardan, bilfiil yapılan en sert uygulamalara kadar birçok yöntemlere başvurmaktaydılar yılının ortalarında yasadışı dini faaliyetlere kayıtsız kalındığı konusunda Moskova nın eleştirilerinin ardından Azerbaycan Bakanlar Konseyi, yayınladığı kararda cumhuriyetin mali ve idari organlarının sürekli olarak yasadışı dini faaliyetlerle mücadele ettiğini, fakat bazı yerel icra organlarının yasaların uygulanması konusunda gerekli kontrolü sağlamadıklarını ifade etti. 16 Bu karardan birkaç ay sonra Şeki şehrinin yöneticileri, yirmi sekiz kayıtsız mollanın bütün dini aktiviteleri yerine getirmeyi reddettiklerini, boş bir caminin bir sanayi kompleksine depo olarak devredildiğini ve bir kutsal mekânın da faaliyetini durdurduğunu söyleyen bir rapor hazırlayarak Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesine gönderdiler. DİK temsilcisi konu ile ilgili bölgeyi ziyaret ettiğinde ise bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı ve raporda belirtilen dini faaliyetlerin aynen sürdürüldüğü ortaya çıktı. Fakat şehir icra organının sekreteri daha sonra söz konusu kayıtsız mollaları gerçekten de faaliyetlerini durdurduklarını ifade eden bir belge imzalamaya zorladı. Daha sonra ise mollaların söz konusu feragatlarını doğrulayan bir form hazırlanarak şehir camisinin imamına doldurması ve Cuma namazında da gerekli imzaları toplaması için talimat verildi. Böylece yerel organların gerçekten de kayıt dışı mollalara karşı mücadele ettiği konusunda belgeli kanıt sağlanmış oldu. DİK in temsilcisinin verdiği bilgiye göre, söz konusu mol- 16 A.g.e., s. 633.

8 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 217 lalar ise kaygılanmadan aynı faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiler. 17 Fakat yerel yönetim organlarının uygulamaları her zaman sadece kağıt üzerinde yapılmamaktaydı yıllarında Kruçşev yönetiminin, din alanında Sovyet yasalarının çiğnenmesine karşı mücadele yi rejimin önceliklerinden biri olarak ilan etmesi 18 yerel yönetimlerin, sert uygulamalara başvurması için bir sinyal niteliği taşımaktaydı. Bu tür uygulamalarda genelde en büyük zararı resmî İslam görüyordu. Muhtemelen yerel yönetimlerin resmi İslam ı hedeflemeleri işin kolayına kaçma eğiliminden kaynaklanıyordu. Birkaç camide kayıtlı olarak çalışan din adamlarına ulaşmak, dayanışma grupları tarafından korunan yüzlerce kayıtsız mollalarla uğraşmaktan çok daha kolaydı. Aynı şekilde, bir çoğu zor ulaşılabilen mekânlarda bulunan kutsal yerleri ve dayanışma grupları tarafından özenle saklı tutulan özel merasim evlerini ortaya çıkarmak ve onları kontrolde tutmaktansa, resmi kaydı bulunan camiyi veya kutsal mekânı kapatmak ve oradaki dini ibadet ve merasimleri engellemek hem daha kolaydı, hem de daha fazla dikkat çeken bir uygulamaydı. Bu bağlamda resmi İslam, paralel İslam için tampon görevi yapmaktaydı. Söz konusu dönemde Azerbaycan da çeşitli bahanelerle kayıtlı camilerin kapatılması veya kullanılamaz binalara taşınması ve camilerde yapılan dini merasimlerin ve ibadetlerin engellenmesi sık sık rastlanan bir durumdu. 19 Bahsedilen dönemde ateizm propagandası da zirve noktalara ulaştı. Ateist konularda düzenlenen konferansların sayısı 1954 senesinde bütün Sovyetler de olduğu halde, 1959 yılında bu rakam 400,000 e yükselmişti. 20 Fakat Sovyet sistemindeki birçok uygulamalarda olduğu gibi bu uygulama da sadece formalite icabı yapılıyordu ve etkileri geniş halk kitlelerinde fazla hissedilmemekteydi. DKİK yönetimi 1957 sonlarına doğru parti merkez komitesine gönderdiği bir raporda, ateist propagandanın mono- 17 A.g.e., s Kruçşev yönetiminin din politikaları ile ilgili bkz. John Anderson, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s Söz konusu dönemde yerel yönetimlerin başvurduğu bazı polisiye uygulamaların somut örnekleri için bkz. Ro i, a.g.e., s. 665, , 669, 672; Arif Yunusov, Azərbaycanda İslam, Bakı: Zaman, 2004, s Mehrdad Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia, New York: St. Martin s Press, 1995, s. 32.

9 218 Bəhram HƏSƏNOV ton olduğunu ve genellikle inanan kitlelerden ziyade, din ile ilişkisini çoktan kesmiş kesime yöneltildiğini vurgulamaktaydı. 21 Moskova yönetiminin ideolojik beklentileri de din politikalarının etkisizliğine ve yukarılara yanıltıcı bilgiler iletilmesine neden olmaktaydı. Diğer kurumlara nispetle din alanında daha gerçekçi yaklaşım sergileyen DKİK yönetimi bile, 1955 senesinde Özbekistan daki temsilcisinin verilere dayanarak dini faaliyetlerde yükselme olduğu konusundaki raporuna başkan Polianski nin imzası ile gönderdiği cevabında, Sovyet realitesinde böyle bir şeyin imkânsız olduğunu ve aksi taktirde işçilerin politik bilinçlerinde yükselme olmadığı nı kabul etmek zorunda kalınacağını ifade etmekteydi. Polianski - ye göre, eldeki verilerin farklı şekilde yorumlanması gerekiyordu. 22 İdeolojik beklentilere uygun raporlar hazırlamak resmi olarak yürütülen bütün faaliyetlere sirayet etmişti. Sovyetlerin son yıllarında kadınların dini tutumlarını ölçmek için yapılmış, fakat 14 sene sonra yayınlanabilen, anket çalışmasına dayalı bir araştırmada pasif ateistler sadece % 1.2 oranında çıkmış, ankette yer alan aktif ateist kategorisine uyan kimse bulunamamıştır. Dönemin yazarlarının Sovyet toplumunu kitlesel ateistler toplumu olarak sunduklarını ifade eden yazar, komünist toplumunun ömrü bu çalışmayı telif ettiğimiz günlere kadar sürseydi, muhtemelen, aktif ateist kadın ı bulamadan çalışmayı tamamlamak zor olurdu diyor. 23 Bu ifadeler Sovyet döneminde yapılan anket araştırmalarının güvenirliği konusunda da fikir vermektedir. Anket sonuçlarının olduğu gibi yayınlanması konuyla ilgisi bulunan yerel yönetim çalışanlarından eğitimcilere, hatta üst düzey yöneticiler ve bilim adamlarına kadar bütün kesimlerin komünist toplum oluşturma yolunda iyi çalışmadıkları gerekçesiyle merkezin baskısına maruz kalmalarına neden olacaktı. Onun için de Sovyet sisteminde gerçekler genellikle ya tamamen saklanmakta ya da tahrif edilmekteydi. Sonuç olarak, merkezin politikaları da etkisini büyük ölçüde kaybetmekteydi. Bu nedenle de Sovyet düzeninin hakim olduğu bir toplumda yaşamak ile dini geleneklere bağlı kalmak birbiriyle çelişen bir durum değildi. Toplumun genelinde bu konuda sessiz anlaşma 21 Roi, a.g.e., s A.g.e., s Bkz. Lalə Mövsümova, Azərbaycan Qadını Uzaq Keçmişden İndiyedek, Bakı: Ulu, 2002, s. 207.

10 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 219 mevcuttu: inanç ve gelenekler sürdürülebilir, fakat resmiyetin hakim olduğu ortamlarda dini içerikli söylem ve eylemlerden kaçınmak gerekir. Bu, seküler Batı toplumlarında dinin özel hayata hapsolunmasından biraz farklı bir durumdur. Burada birçok dini ritüeller ve davranış biçimleri sadece bireyi değil, cemaati de çok yakından ilgilendirmektedir. Zaten cemaat yapısı da muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla da burada özel hayat ve kamu alanı ayrımının yerine resmi ve resmi olmayan alan ayrımı yapmak daha uygundur. Burada dini geleneklerin etki alanı resmi olmayan cemaat alanıdır. Örneğin, Aşure gününde Göy İmam pirinin yakınlarından geçen trenler ziyarete gelenlere kolaylık sağlanması için seyir programının dışına çıkarak beş dakikalık mola verebilmekte veya devlet kurumlarına ve kolhozlara ait yüzlerce araçlarla, ziyaretçiler aynı pire götürülebilmekteydi. 24 Fakat aynı kurumların çalışanları tarafından, düzenlenen resmi toplantılarda, dini gericilik ve ateist terbiye ile ilgili ateşli konuşmalar da yapılabiliyorlardı. Sovyetler de dini duyguların canlanması ve ritüellerin yerine getirilme oranı, yükselen bir çizgide devam etmiştir yılında sadece kayıtlı camilere yapılan bağışların miktarı 57,8 bin ruble olduğu halde, 1984 yılında bu rakam 10 kattan fazla artarak 628,4 bin rubleye yükselmiştir yılının resmi bilgilerine göre, Azerbaycan da 46 gizli dini cemiyet mevcut idi yılına ait diğer bir raporda ise kayıtta olmayan 124 boş cami ve mescit olarak kullanılan 882 yapının mevcut olduğu ifade edilmekteydi. 200 civarındaki kayıtlı din adamına karşın, tespit edilebilen kayıt dışı mollaların sayısı ise, 1973 senesinde 664 kişi olarak gösterilmekteydi. 26 Gündelik yaşamda birçok İslam kaynaklı normların giderek yüceltilmesi, yaşam döngüsü ritüellerinin İslami kurallarla gerçekleştirilmesi ve bazı dini merasimlere katılımın yükselmesi, artık sadece sıradan halk düzeyinde değil, komünistler ve aydınlar düzeyinde de kendini göstermeye başlamıştı. Fakat bütün bunların, genellikle Batılı araştırmacılarının vurguladığı şekliyle, Sovyet düzenine karşı politik bir duruş veya karşı çıkma olmadığını önemle belirtmek gerekmektedir. Bu durum, ulus devletin bütün donanımlarıyla donatılması ve mo- 24 Ro i, a.g.e., s Abdulla Əhədov, Azərbaycanda Din və Dini Təsisatlar, Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991, s Bkz. Ro i, a.g.e., s. 91, 299, 313.

11 220 Bəhram HƏSƏNOV dern devlet aygıtının hızla homojenleştirmesi nedeniyle toplumda giderek yükselen, fakat siyasi alanda geliştirilemeyen milliyetçiliğin, kültürel milliyetçilik biçiminde ifade edilmesiydi. Halkın bütün kesimleri, kendisini diğer milletlerden ayıran inanç, gelenek ve görenekleri daha fazla sahiplenmekte ve bunları milli değerler olarak görmekteydiler. DİK yetkilisi Bonçkovski 1973 senesinde yaptığı Azerbaycan turu sonrasında hazırladığı raporda dini ve milli gelenekler arasındaki örtüşmenin çok ciddi ve organik olduğunu ve en yüksek bilince sahip bazı devlet görevlilerinin bile, İslami gelenek ve ritüelleri Azerilerin milli gelenekleri olarak değerlendirdiklerini ifade etmekteydi. 27 Sadece İslami gelenekler değil, Müslüman kimlik tanımlaması da sahiplenilmekteydi. Azeri olmak aynı zamanda Müslüman olmak anlamına gelmekteydi. Sovyetlerde ciddi oranda inananlar kitlesinin mevcut olması gerçeği, rejimin din konusundaki tutumunu değiştirmese de, muhtemelen uluslar arası alanda giderek bireysel hak ve özgürlüklere yapılan vurguların ve Sovyetlere bu konuda yöneltilen ciddi eleştirilerin de etkisi ile din alanındaki baskılar bir hayli azalmaya başladı. Kruçşevin görevden alınmasının ardından 1965 yılının Martında, DKİK de düzenlenen toplantıda din alanındaki polisiye uygulamalar şiddetle eleştirildi. 28 Giderek halkın dini ritüel ve merasimleri yerine getirmesine yapılan müdahaleler nadiren rastlanan durumlardan oldu. Söz konusu dönemden itibaren dini cemiyetlerin ve camilerin kayda alınması işlemlerinde de görece kolaylıklar sağlanmaya başlandı yılında bütün Sovyetlerdeki kayıtlı cami sayısı 312 olduğu halde, 1985 yılında bu rakam 392 ye yükselmişti. Anderson, bu tür kolaylıkların sağlanmasını, Moskova nın İslam dünyası ile gelişen ilişkilerinde resmi İslam dan yararlanmasının karşılığında bir taviz verme olarak değerlendirmektedir. 29 Dönemin olumlu havasından Bakü deki Ruhani İdare de az da olsa yararlanabildi. İkinci Dünya Savaşından sonra sayısı 17 olan cami sayısı, 80 li yılların başında 22 ye yükseldi A.g.e., s Bkz. Anderson, Religion, State and Politics, s A.g.e., s Yunusov, a.g.e., s. 153.

12 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 221 Rejimin din konusundaki ılımlı tutumu yeni kabul edilen anayasaya da yansıdı senesinde kabul edilen Brejnev anayasasının 52. maddesinde vicdan özgürlüğü eski anayasadakinden farklı olarak, sadece tanınmıyor, aynı zamanda güvence altına alınıyordu. Diğer önemli bir yenilik ise anti-din propagandası yapma özgürlüğünün daha yumuşak ifade olan ateist propaganda yapma özgürlüğü ifadesi ile değiştirilmesi oldu. 31 Bu madde üye cumhuriyetlerin anayasasında da aynen yer aldı. 32 Rejim in İslam ile ilgili kaygıları yıllarında İran ve Afganistan olaylarının ardından tekrar gündeme geldi. Sovyet sınırlarında bulunan ülkelerde İslami canlanmanın Sovyetlerdeki Müslümanlar üzerinde etkili olacağından endişe edilmekteydi. DİK başkanı Kuroyedov un 1980 senesinde Merkezi Komiteye gönderdiği raporda şu andaki en önemli görevlerinin İran ve Afganistan olayları ile irtibatı bulunan uluslar arası irticanın, İslam ı sosyalizm aleyhinde kullanma çabalarını etkisiz hale getirmek olduğunu ifade etmekteydi. 33 Aynı dönemde Azerbaycan ın KGB başkanı bir makalesinde ABD özel servislerinin İran ve Afganistan daki durumdan yararlanarak İslam dinini Sovyetlerin Müslümanlar yaşayan bölgelerinde politik durumu etkilemek için kullanmaya çalıştıklarını yazmaktaydı. Makalede Azerbaycan daki yer altı dini faaliyetler ve gerici din adamlarından da bahsedilmekteydi. 34 Fakat giderek sosyal olayların seyrini kontrol etmek hem Moskova, hem de Bakü için imkânsız hale gelmekte, kültürel milliyetçiliğin yükselmesi insanların kendi kültürel değerlerine yönelmelerine neden olmaktaydı. 31 Anderson, Religion, State and Politics, s Seyfettin Erşahin, Türkistan da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları, 1999, s John Anderson, Islam in the Soviet Archives, Central Asian Survey, 13/3, 1994, s Bkz. Ro i, a.g.e., s

13 222 Bəhram HƏSƏNOV İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 1. Abdulla Əhədov, Azərbaycanda Din və Dini Təsisatlar, Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Arif Yunusov, Azərbaycanda İslam, Bakı: Zaman, Audrey Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity Under Russian Rule, Standford: Hoover Institution Press, John Anderson, Islam in the Soviet Archives, Central Asian Survey, 13/3, John Anderson, Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor States, Cambridge: Cambridge University Press, John Willerton, Patronage and Politics in The USSR, Cambridge: Cambridge University Press, Lalə Mövsümova, Azərbaycan Qadını Uzaq Keçmişdən İndiyədək, Bakı: Ulu, Mehrdad Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia, New York: St. Martin s Press, Ronald Suny, State, Civil Society, and Ethnic Cultural Consolidation in the USSR-Roots of the National Question, Gail W. Lapidus ve Victor Zaslavsky, Philip Goldman la birlikte, (ed.), From Union to Commonwealth: Nationalism and Separetism in the Soviet Republics, Cambridge University Press, Sergei P. Poliakov, Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia, Armonk, NY: M. E. Sharpe, Seyfettin Erşahin, Türkistan da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları, Yaacov Ro i, Islam in the Soviet Union, From the Second World War to Gorbachev, London: Hurst & Company, Bəhram Həsənov

14 Azerbaycan da Sovyet Sistemi İçinde İslam 223 XÜLASƏ Azərbaycanda Sovet sistemi daxilində islam Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda islam dininin ciddi təzyiqlərə məruz qalmasına baxmayaraq həm sovet sisteminin öz strukturu həm də Azərbaycandakı sosyal-siyasi struktur dinə qarşı həyata keçirilən siyasətin təsir gücünü olduqca zəiflədirdi. Bir tərəfdən mərkəzdən həyata keçirilən siyasətin bu cür neytrallaşdırılması o biri tərəfdən isə milliyətçiliyin güclənməsi Azərbaycanda islamın milli kimliyin bir elementi olaraq qorunub saxlanmasını asanlaşdırmışdır. RESUME Islam inside of the Soviet system in Azerbaijan Though Islam underwent severe pressures during the Soviet period, both the structure of the Soviet system and the social-political structure of the Azerbaijan weakened the effect of politics that realized against religion. On the one hand the neutralizing of the politics that realized by center, on the other hand strengthen of nationalism simplified maintenance of Islam as an element of national identity. РЕЗЮМЕ Ислам в Азербайджане в рамках советской системы Несмотря на то, что в годы советской власти ислам подвергался серьезным давлениям в Азербайджане, как структура самой советской системы, так и социально-политическая структура Азербайджана ослабляла силу влияния политики, проводимой против религии. С одной стороны, подобная нейтрализация политики, осуществляемой от центра, а с другой, усиление шовинизма облегчили сохранение ислама в Азербайджане, как элемент национальной идентичности.

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 253-283 Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Salih Pay Yard. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Bu araştırma misyonerlik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu

Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Gülen Hareketi ve Türklerin Almanya daki Entegrasyonu Jill İrvine Bu makalede ilhamını Gülen den alan merkezler ve okulların, Türk toplumunun Almanya da entegrasyonu için pozitif bir model oluşturmadaki

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKMENİSTAN IN SİYASİ YAPISI: TÜRKMENBAŞI MODELİ

GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKMENİSTAN IN SİYASİ YAPISI: TÜRKMENBAŞI MODELİ AVRASYA DOSYASI 97 GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRKMENİSTAN IN SİYASİ YAPISI: TÜRKMENBAŞI MODELİ Nermin GÜLER* Uzbekistan is going to celebrate the 10th year of its independence in October. Unfortunately, It has not

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 48-73, Kasım 2010 48 MISIR DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİSTEME ETKİSİ Mehmet DALAR * ÖZET ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

KIRMIZI KİTAP ( ) BİRİNCİ BÖLÜM

KIRMIZI KİTAP ( ) BİRİNCİ BÖLÜM KIRMIZI KİTAP ( ) BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR İKİNCİ BÖLÜM: İÇ TEHDİT UNSURLARI VE İÇ GÜVENLÎĞİ ET- KİLEYEN DİĞER FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İÇ GÜVENLİK STRATEJİSİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İÇ

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie FLYING TEAM AGAINST VIOLENCE ŞİDDETE KARŞI UÇAN EKİP Namusa dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele Kıbrıs, Almanya, Hollanda, İsveç ve Türkiye de politika, örnek uygulamalar ve

Detaylı

AZERBAYCAN DA SİYASAL PARTİLER VE SİYASAL İLİŞKİLER*

AZERBAYCAN DA SİYASAL PARTİLER VE SİYASAL İLİŞKİLER* AVRASYA DOSYASI 161 AZERBAYCAN DA SİYASAL PARTİLER VE SİYASAL İLİŞKİLER* Prof. Dr. Gabil HÜSEY NL ** In this study, political parties and political order in Azerbaijan are examined. The author explains

Detaylı

İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili

İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 - Güz 2014 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.:17

Detaylı

Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi

Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi İstanbul daki Kadın Kuruluşlarının Yerel Düzeydeki Siyasal ve Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumları Araştırma Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer ÇAHA Araştırma Asistanları

Detaylı

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK AZERBAYCAN-TÜRKİYE: DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK DERLEYENLER Cavid VELİYEV Reşat RESULLU Kenan ASLANLI Ankara, 2012 Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. ISBN 978-975-267-

Detaylı

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul

Eylem Yanardağoğlu, İlke Gökdemir Alexander Geiger Amy Marie Spangler Berkay Yahya Sena Ofset, İstanbul Yayımlayan: Redaksiyon: Sorumlu: Çeviri: Tasarım: Baskı: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sk. No:12 D:5 34353 Beşiktaş / İstanbul Tel +90 212 310 82 37

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 1 İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Yazarlar Esra Elmas Dilek Kurban DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı