ITA Uluslararası Eğitim Akademisi Sunar İSLAMİ FİNANS OKULU ÖNERİLEN MÜFREDAT MODÜL I: İSLAMİ FİNANSIN TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITA Uluslararası Eğitim Akademisi Sunar İSLAMİ FİNANS OKULU ÖNERİLEN MÜFREDAT MODÜL I: İSLAMİ FİNANSIN TEMELLERİ"

Transkript

1 London Tel: Fax: Istanbul Tel: Fax: ITA Uluslararası Eğitim Akademisi Sunar İSLAMİ FİNANS OKULU ÖNERİLEN MÜFREDAT MODÜL I: İSLAMİ FİNANSIN TEMELLERİ Ünite I.A KATILIM BANKACILIĞININ VE İSLAMİ FİNANSIN TEMELLERİ 1. Gün 1 İslami Finansı Destekleyen Ahlaki Değerler: Kur an-ı Kerim tarafından bildirilmiş, mülk sahibiyetini ve refahı düzenleyen ahlaki rehberlik Hayır için dağıtıma dair gereklilikler: Zekat (mecburi) ve Sadaka (gönüllü) Refah oluşturulmasında ticaret ve yatırımın önemi Faiz neden yasaktır? 2 İslam Hukuku nun Rolünü Anlamak 3 4 İslam Hukuku nu Kaynaklarını Kavramak: Birincil kaynaklar (Kuran & Sünnet) İkincil kaynaklar Sources (İcma, İçtihad) Kur an-ı Kerim i ve Sünneti Yorumlama Yetkisine Sahip Otoriteler ve Rolleri: Düşünce okulları (madhahib) içindeki ulema İslami Fıkıh Akademisi Finansal Kuruluşların İslam Hukuku Kurulları / Uleması

2 Ünite I.B İSLAMİ FİNANS VE BANKACILIĞA GİRİŞ 2. Gün 1 2 Katılım Bankacılığı ve İslami Finansın Gelişimi: İslami Bankacılığın başlangıcı Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Orta Doğu da İslami Bankacılık Güneydoğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya adalarında İslami Bankacılık Avrupa, Amerika kıtası ve Afrika da İslami Bankacılık Katılım Bankacılığı ve İslami Finans Sektörünün Karşı Karşıya Olduğu Kısıtlamalar ve Zorluklar 3 Katılım Bankalarının Temel Fonksiyonları 4 5 İslami Finansal Kuruluşların Uyguladıkları Temel Operasyonel ve Organizasyonel Yapılar: Pencere modeli Şubeler İştirakler Tam yetkili bankalar İslami Finans ve Bankacılıkta Düzenleyici ve Standart Belirleyici Kuruluşlar: Düzenleyiciler (merkez bankaları ya da diğer kurumlar) Standart belirleyiciler (AAOIFI ve IFSB) İslami Finans ve bankacılığın gelişimine destek olan diğer kuruluşlar (IIFM, GCIBFI, IIRA and IRTI) İslami Finansın Diğer Öğeleri: İslam hukukuna uygun hisse senedi piyasaları Kira sözleşmeleri piyasası İslami yatırım fonları İslami sigorta şirketleri - Tekafül vakıf gayri menkulleri Zekat fonları İslami mikro finans 2/10

3 MODULE II: İSLAMİ FİNANSIN HUKUKİ VE TEKNİK YÖNLERİ Ünite II.A İSLAMİ SÖZLEŞME HUKUKU 3. Gün 1 İslama Uygun İş Yapmanın Etik Kuralları 2 İş Yapmaya Dair İslami Öğretiler 3 İslami Finansta Temel Yasaklar (Faiz, Spekülasyon) 4 Nesîe Ribası ile Fazlalık Ribâsı Arasındaki Farkı Anlamak 5 Garer, yani Belirsiz ya da Net Olmayan Hususların Niteliğini, Oluşma Şartlarını ve İslami Finans Üzerindeki Etkilerini Anlamak Kumar ve Spekülasyonun Niteliği 7 Akit (Sözleşme) Mevhumunun Rükünlerini Anlamak: Akdin Tarafları, Taahhüt, Bedel, Icap ve Kabul 8 İslam Hukukuna Göre Satış Sözleşmesi Çeşitleri 9 Doğurdukları Sonuçlara Göre Sözleşmelere Uygulanan Şartlar ve Bunların Sınıflandırılması: Geçerli (sahih) akit Hükümsüz (fasit) akit Geçersiz (batıl) akit 3/10

4 Ünite II.A İSLAMİ SÖZLEŞME HUKUKU (devam) 4. Gün 10 Sözleşmelerde İçerik ve Şekil İlişkisi 11 Sözleşme Çeşitleri: Temel maksadına göre tek yanlı irade ya da taraflar arası ortak irade esasına dayalı akitler 12 Vaat (Söz) Mevhumu ve Ticari Bir Vaadi Bağlayıcı Kılan Koşullar 13 Vaadleşme (Karşılıklı Söz Verme, Muvadaa) Anlaşmasının Niteliği 14 Mukayasa (Takas veya Trampa) Sözleşmesinin Unsurları ve Koşulları 15 Problemli Satış Sözleşmeleri 1 Güvence Sözleşmelerinin İçeriği: Havale Kefalet Rehin 17 Vekaletin (Simsarlık Sözleşmesi) Mahiyeti Sarf Akdi (Paranın Para Karşılığı Satışının, Alışının Yapılması ve Takası, Para Ticareti) Hakkında Süregiden Tartışmaya Dair Hususlar İslami Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetleme Kurumu nun (AAOIFI) Sarf Akdine Dair İslam Hukuku Standartları 4/10

5 Ünite II.B KATILIM BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN FİNANSAL TEKNİKLER 5. Gün 1 Geleneksel Banka Aracılığı ve Katılım Bankacılığı Arasındaki Temel Farkları: Bankanın müşterileriyle olan ilişkileri Fon kaynakları ve Fon kullanımı açısından anlamak 2 Katılım Bankacılığında Katılım Hesaplarının İşletilmesi 3 Katılım Bankacılığında Para Kaynakları Nasıl Kullanılır? 4 Katılım Bankacılığı Modeli ve Karşılaştığı Güçlükler 5 Kırad (Kâr-Zarar Ortaklığı/Mudaraba) Akdinin: Sermayedar ve finansör açısından pratik uygulaması Kırad (Kâr-Zarar Ortaklığı/Mudaraba) Akdi Bünyesinde Müşteri (Rab-El-Mal) ve Katılım Bankasının (Mudarip) Rolleri ve Karın Paylaşımı 7 Aracılı Kırad (Kâr-Zarar Ortaklığı/Mudaraba) Akdini Uygulamak 8 Sermaye İştiraki (Muşaraka) Ortaklık Akdini Uygulamak 9 Azalan Sermaye İştiraki (Muşaraka) Akdini Uygulamak 10 Üretim Desteği ya da Vadeli Satış (Murabaha) Akdini Uygulamak 11 Murabaha Akdinin İhracat/İthalat Finansmanında Kullanımı 12 Murabaha Satışı ile Kredi Arasındaki Fark 13 Murabaha Akdinin Satınalma Emrini Veren Açısından Mahiyeti 14 Kısa Vadeli Murabaha (Tavarruk) İşlemi ve Emtia Murabahası 15 Opsiyon Özelliğini Sentezlemek için Arbun (Opsiyonlu Satış) Nasıl Kullanılır? 1 Finansal Kiralama (İcare) Akdini Uygulamak 17 Sahiplik İcaresi/Finansman İcaresi ile Oluşturulmuş Bir Finansal Kiralama Akdinin Mülkiyetin Devri ile Feshi 18 İleriye Dönük Finansal Kiralama Akitlerinin Kullanımı 19 Pirimli Satış (Selem) Akdinin Uygulanması 5/10

6 20 Pirimli Satış (Selem) Akdiyle İlintili Belgeler 21 Pirimli Satış (Selem) Akdiyle Elde Edilmiş Banka Varlıklarını Yönetirken Paralel Selem İşlemini Kullanmak 22 İstisna Akdini Uygulamak 23 Paralel Istisna Akdinin Gerekçeleri 24 Pirimli Satış (Selem) ve İstisna Akitleri Arasındaki Farklar 25 İslami Finans Akitlerinde Kredi ve Teminat Mektuplarının Kullanımı MODULE III: TEMEL İSLAMİ FİNANS ENSTRÜMANLARI Ünite III.A İSLAMİ VARLIK VE FON YÖNETİMİ. Gün 1 İslami Yatırım İlkelerini Anlamak 2 İslami Yatırım Fonlarını Kurarken İslami Akitlerin Kullanımı Müşterilerin Risk/Getiri Profiline Uygun İslami Yatırım Ürün Çeşitliliğindeki Artış Endüstriyel ve Finansal Monitörler Aracılığı ile İslami Hisse Senedi Seçim Sürecini Uygulamak Bir Hisse Senedi Sekmesinde İslama Uygun Olmayan Hisse Senetlerinin İdaresine Dair Yaklaşımları Anlamak Portföy ve Hisse Senedi Fonlarının Pazar Riskini İdare Etmeye dair Yaklaşımlar İslami Fonlara Likidite Stratejileri Uygularken Fon Yöneticilerinin Karşılaştıkları Zorluklar 8 İslami Yatırım Fonlarının Oluşturulması ve Dağıtımına Dair Zorluklar 9 Bir İslami Menkul Kıymet Yatırım Fon Yapısının Belli Başlı Unsurları 10 İslami Fon Yönetiminde İslam Hukuku Kurulu nun Rolü 11 İslami Yatırım Fonlarının Denetimine Dair Hususlar 12 İslami Yatırım Fonlarının Çeşitliliğini Arttırmaya Yönelik Mevcut Gelişmeler /10

7 Ünite III.B SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) PAZARI 7. Gün 1 İslami Ve Geleneksel Bonolar Arasındaki Farklar 2 Sukuk İhracında Farklı Tarafların Sorumluluklarını Anlamak 3 4 Sukuk İhracında Finansal Teminatların Ne Zaman Tedarik Edilebileceğini Anlamak Kira Sertifikaları ve Geleneksel Bono Yönetmek Arasındaki Temel Farkları Anlamak 5 Sukuk İhracındaki Temel İşlemler Ünite III.B SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) PAZARI (devam) 8. Gün Mudaraba Sukuk Uygulaması 7 Müşareke Sukuk Uygulaması 8 İcare Sukuk Uygulaması 9 Selem Sukuk Uygulaması 10 İstisna Sukuk Uygulaması İslami Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetleme Kurumu nun (AAOIFI) Sukuk Standartları Kira Sözleşmeleri İhracının Derecelendirilmesi ve Dağıtımına Dair Sermaye Piyasalarının Değerlendirmeleri 7/10

8 Ünite III.C İSLAMİ SİGORTA TEKAFÜL 9. Gün 1 Sigorta Konusunda İslam Dininin Duruşunu Anlamak 2 3 Tekafül ün Çıkış Noktası: Karşılıklı yardımlaşma (teavün) esasları Geleneksel karşılıklı sigortanın mahiyeti Tekafül taahhütün mahiyeti ve gönüllü katkı (teberru) vasıtasıyla sözleşmede belirsiz ya da net olmayan hususlardan (gharar) ve faiz içermeyen enstrümanlara yatırım yapmak suretiyle haramdan kaçınma gerekliliği Tekafül taahhütünün yapısı: kar dışı ve ticari Geleneksel Şahsi Sigorta, Geleneksel Karşılıklı Sigorta ve Tekafül Arasındaki Farkları Anlamak 4 Genel ve Hayat Olmak Üzere Tekafülün İki Şeklini Öğrenmek 5 Tekafül Yapısını Anlamak: katılımcılardan alınan paralarla oluşan fon ile tekafül sigorta şirketinin sermayedarlarının paralarını yansıtan fonun ayrılması ilkesi Faizsiz borcun (Quard Hasan) rolü Bir Tekafül Fonu Yatırımlarını Üstlenmek ve Yönetmek için Geçerli Üç Modeli Anlamak: Kar Paylaşımı (Mudarebe) Vekalet Kombine Model 7 Tekafülde Kullanılan İslami Prensiplere Uygun Sözleşmeler Tekafül Birikim Fonunda Kaynak Fazlasının Dağıtımı İle İlgili Kurallar: Birikim fonu kaynak fazlası kavramının tanımı Teknik provizyonların mahiyeti ve dağıtımı Birikim fonu kaynak fazlasının dağıtımına dair kurallar Tekafül Tazminat Talepleri ve Bunların Hafifletilmesine Dair Riskler: Genel Tekafül ün teknik provizyonlarının içeriği Risk havuzunun ebadının etkileri Hayat Tekafül ünde yatırım fonunun ve de taahhüdün mahiyeti Şirket içi risk birleştirme düzenlemeleri Retekafül ün İşleyişini Anlamak: Retekafül ün fonlanması Retekafül ün yeri Geçerli Retekafül seçeneklerinin yokluğu durumunda Reasüransa başvurmak 11 İslami Esaslara Uygunluk Açısından Tekafül İşletmecisinin Sorumlulukları 8/10

9 MODÜL IV: İSLAMİ FİNANS İÇİN KALİTE GÜVENCE Ünite IV.1 KATILIM BANKALARI İÇİN FİNANSAL TABLOLAR 10. Gün 1 2 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Kavramsal Çerçevesini Kavramak: UFRS nin amacı Finansal tabloların hedefleri Finansal tablolar için gerekli kalitatif özellikler Finansal bulguların sunumunu ve karar mekanizmasını denetleyen genel prensipler Finansal tabloları destekleyen temel muhasebe varsayımları Finansal Performanslarını Raporlamak Amacıyla Şirketler Tarafından Hazırlanması Gereken Ana Finansal Tablolar 3 Bilançonun Amacı ve Temel İçeriği 4 Gelir Tablosunun Amacı ve Temel İçeriği 5 İslami Esaslara Uygun Muhasebe Standartlarının Gerekliliği İslami Finans Kuruluşları İçin Muhasebe ve Denetleme Kurumu nun (AAOIFI) Rolü ve Sorumlulukları AAOIFI Finansal Muhasebe Tablolarının Kavramsal Çerçevesini Anlamak: Muhasebe bilgilerinin nitel özellikleri Tahakkuk Esaslı Muhasebe Metodunun Katılım Bankalarına Uygulanması: Gelir tahakkuku gerçekleşmesinden kaynaklanan şartlar Temel İslami Sözleşmelerin Başlıca Muhasebe Şekilleri: Üretim desteği ya da vadeli satış (murabaha) Kırad (kâr-zarar ortaklığı/mudaraba) Sermaye iştiraki (muşaraka) Pirimli satış (selem) Paralel Pirimli satış (paralel selem) Finansal kiralama (icare) Sahiplik icaresi İslami Yatırım Hesaplarının Muhasebesine Dair Anahtar Hususlar: İslami yatırım hesapları ile kullanılan farklı UFRS muhasebe yorumları 11 Zekatı Hesaplama Metodları ve Muhasebe Muamelesi 9/10

10 Ünite IV.B İSLAMİ KURUMSAL YÖNETİM 11. Gün 1 Kurumsal Yönetimin Menşei ve Mahiyeti 2 Menfaat Sahiplerine Haklarını Kullanabilmeleri için Sunulmuş Kurumsal Yönetim Mekanizmaları 3 Menfaat Sahiplerinin Hakları ve Kimliklerine Dair Farklı Yaklaşımlar 4 Bankaların Neden Sektöre Münhasır Kurumsal Yönetim Zorlukları ile Karşı Karşıya Olduklarını Anlamak 5 Bankaların Yönetmekle Yükümlü Oldukları Riskler 7 Geleneksel Bankalardan Farklı Olarak Katılım Bankalarının Neden Daha Farklı Kurumsal Yönetim Zorlukları Sunduklarını Anlamak Bir Katılım Bankasının Kurumsal Yönetiminde İslam Hukuku Kurulu nun Farklı Rolleri 8 Serbest ve Serbest Olmayan Yatırım Hesaplarının Mahiyesti Serbest Yatırım Hesabı Sahipleri (SYHS) ve Serbest Olmayan Yatırım Hesabı Sahipleri (SOYHS) için Nakit Akışı Hakları, Kontrol Hakları ve Bilgi Hakları Arasındaki Farklar Yatırım Hesabı Sahipleri ile Menfaat Sahiplerinin Hakları Arasındaki Farkları Anlamak Serbest Yatırım Hesabı Sahipleri (SYHS) Hakları ile Serbest Olmayan Yatırım Hesabı Sahipleri (SOYHS) Hakları Arasındaki Farkı Anlamak 12 Tekafül Sektörünün Önündeki Kurumsal Yönetim Sorunları 10/10

SCHOOL OF ISLAMIC FINANCE

SCHOOL OF ISLAMIC FINANCE A Four Module Programme Providing a Complete Islamic Finance Education The School of Islamic Finance Offers: An interactive programme covering key elements of Islamic Finance A one-stop resource, delivered

Detaylı

SCHOOL OF ISLAMIC FINANCE

SCHOOL OF ISLAMIC FINANCE SCHOOL OF ISLAMIC FINANCE A Four Module Programme Providing a Complete Islamic Finance Education The School of Islamic Finance Offers: An interactive programme covering key elements of Islamic Finance

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İSLAMİ FİNANSIN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ, MEVCUT SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Suna AKTEN ÇÜRÜK DOKTORA TEZİ Danışman Doç. Dr. Mikail

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 85-108 KATILIM BANKACILIĞI İLE GELENEKSEL

Detaylı

TÜRKİYE DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI

TÜRKİYE DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI TÜRKİYE DE SUKUK: KİRA SERTİFİKALARI Mahmut YARDIMCIOĞLU * Yücel AYRIÇAY ** İbrahim SABUNCU *** İsa GEREKLİ **** ÖZ İslami finansın son yıllardaki en önemli enstrümanlarından biri de Sukuk ile ifade edilen

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARI İLE KONVANSİYONEL BANKALARIN ETKİNLİKLERİNİN VZA VE MALMQUİST TFV ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

GüNDeM SAYI 69 MAYIS 2008 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 69 MAYIS 2008 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 69 MAYIS 2008 ISSN 1304-8155 Mısır Sermaye Piyasası (Sayfa 8) İslami Finans Sistemi (sayfa 19) T Ü R K İ Y E S E R M A Y E P İ Y A S A S I TSPAKB A R A C I K U R U L U Ş

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK-31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI KATILIM BANKALARI PERFORMANS ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan İsmail Çağrı DOĞAN Tez Danışmanı Prof. Dr.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

KISALTMALAR AAOIFI ABS BDDK BES BİST BKM CDO CMBS CMO DASK DİB DİYK DPR EIB ETF GYO IDB IFSB İAB İFM KDV KGF KMH MENA OIC ÖFK RMBS SPK SPL SPV SYR

KISALTMALAR AAOIFI ABS BDDK BES BİST BKM CDO CMBS CMO DASK DİB DİYK DPR EIB ETF GYO IDB IFSB İAB İFM KDV KGF KMH MENA OIC ÖFK RMBS SPK SPL SPV SYR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 AÇILIŞ KONUŞMALARI... 5 PANEL OTURUMU... 19 ÇALIŞTAY OTURUMLARI... 29 EĞİTİM, İNSAN KAYNAĞI VE SERTİFİKASYON MASASI... 31 ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ (PLASMAN) MASASI... 35 ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı