Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 36, ss.1-26, 2013 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi E. Sare Aydın YILMAZ* Özet Güneydoğu Asya bölgesi uzun yıllardır uluslararası terör örgütlerine ev sahipliği yapmasına karşın, 11 Eylül saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri nin El Kaide ile bağlantılı olan terör örgütlerine açmış olduğu savaş ile incelenmeye başlanmıştır. Çok farklı etnik ve dini kimlikleri içinde barındıran Güneydoğu Asya bölgesindeki terör örgütlerinin kuruluş amaçları da farklılık göstermektedir. Bu makalede, ortak çıkış noktaları İslam Devleti kurmak ve yönetmek olan ve El Kaide ile maddi, manevi irtibatta olan bölge örgütleri incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Terörizm, Güneydoğu Asya Bölgesi, Cihat, El Kaide, Cemaat-i İslami Southeast Asia Region in Analyses of International Terrorism Abstract Despite the fact that Southeast Asia sub-region has been home to international terrorist organizations for many years, it has become a subject of examination with the war the US waged against Al-Qaeda and other terrorist organizations associated with it, in the aftermath of 9/11. In Southeast Asia sub-region, which hosts various ethnic and religious identities, terrorist organizations differ in terms of their reason of foundation. This paper looks into regional organizations which have the common motive of founding and ruling an Islamic State and are in moral and material contact with Al-Qaeda. Keywords: Terrorism, Southeast Asia Sub-region, Jihad, Al-Qaeda, Jamaat-e-Islami * Yar. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. E-Posta: ticaret.edu.tr. 1

2 E. S. Aydın Yılmaz Giriş Güneydoğu Asya bölgesi, son yıllarda ekonomik ve politik açıdan büyük değişimler geçirirken tıpkı Kafkaslar, Batı Balkanlar ve Orta Doğu da olduğu gibi dini, etnik ve ideolojik çatışmaların, şiddetin ve terörün, yasadışı örgütlerin merkezi haline gelmeye başlamıştır. Geleneksel yönetim biçimlerinden modern yönetimlere geçme çabaları bölgede sorunlara yol açmakta ve ortaya çıkan bu sorunlar muhalif örgütlerin elini güçlendirmektedir. Son yıllarda milliyetçiliğin, demokrasinin ve İslam inancının bölgede, karmaşık dinamikleri olan bir ilişkiye girmesiyle birlikte, Batı nın Güneydoğu Asya nın radikal İslam ın periferisi veya El Kaide nin arka bahçesi olduğu yönündeki anlayışı ve kanaati devam etmektedir. 1 Bölge ülkelerindeki etnik, dini sınır konusu ile ideolojik sorunlar ve çatışmalar, birden fazla terör örgütünün oluşumunda etkili olmaktadır. 2 Etnik, milli, yerel ve uluslararası faktörlerle oluşan bölge terörizmi, karmaşık ve anlaşılması güçtür. 3 Söz konusu terör örgütlerinin bazıları ideolojik, bazıları dinsel, bazıları ise etnik motiflerle ortaya çıkmışlardır. Bu konu üzerine yazan uzmanların ortak kanaati, bölgenin şiddet içermediği ancak siyasal partilerin ya da başkaldıran muhalif yasadışı örgütlerin şiddete meyil ettiği yönündedir. 4 İleride daha detaylı bir şekilde görüleceği üzere, bölgedeki terör örgütlerinin görünürdeki en önemli ortak özelliği İslami cihadı merkeze almalarıdır. Ne var ki daha dikkatli bir şekilde incelendiğinde, her bir örgütün ayrı bir hikayesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, etnik, ekonomik ve siyasal sorunların kimi zaman dinsel sorunlardan daha fazla etkili olduğu bir çatışma ortamından da söz edilebilir. Bu çalışma genel hatlarıyla bölgenin güncel dinamiklerinin analiziyle başlayacak, daha sonra ise terörün ortaya çıkışı ve var olan terör örgütlerinin tanıtılması ve değerlendirmesiyle son bulacaktır. Makalenin yazılış amacı bölgedeki yasadışı örgütleri kesin bir dil ile tanımlamak veya keskin bir doğru-yanlış mantığı ile sorgulamak değil, var olan mevcut 1 Terrorism in Southeast Asia, Congressional Research Service, crs/terror/rl34194.pdf; Geoffrey C. Gun, Radical Islam in Southeast Asia, Journey of Contemporary Asia, Cilt: 16 Sayı: 1, 2008, s.1. 2 Chin Kin Wah ve Tin Maung Maung, Terrorism in South Asia, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, 2005, s Carlyle Thayer, Political Terrorism in Southeast Asia, Journal of the Singapore Armed Forces, feature5.html. 4 John Gershman, Is Southeast Asia the Second Front, Foreign Affairs, Temmuz/Ağustos 2002, s

3 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi durumu analiz etmektir. Bu bakımdan, bu çalışmada tek boyutlu bir analiz yapmak yerine, bölgedeki terörün sosyal bilimlerin tüm veçheleri açısından inceleneceğini belirtmek gerekir. Bu açıdan, ele alınması gereken ilk kavram terör kavramının kendisidir. Terör, Terörizm Nedir? Tüm kuramcıların ortak şekilde dile getirdikleri, en yaygın terör tanımının şöyle olduğu söylenebilir: Terör, seyircisini kısa sürede etkisi altına alan ve kriminal olarak tanımlanmış bir harekettir. Stratejisi, şiddete başvurarak gerek kamuoyunda gerekse ilgili hükümette infial yaratmaktır. Eylem planları, karşı çıktıkları somut veya soyut olguları sembolize eden varlıkları hedef alarak kamuoyu oluşturmaktır. Etkisi, eylemin kendisi olmayıp eyleme karşılık veren kamuoyu ve ilgili devlettir. Örneğin, 1972 yılında Kara Perşembe olarak anılan Münih Olimpiyatları nda öldürülen 11 İsraillinin kurban olarak seçilmesinin sebebi, olimpiyatları izleyen milyonlarca kişidir. 5 Bu milyonlarca kişi muhatap olduğu olaydan etkilenmekte ve eylemi gerçekleştiren örgütün amacı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu şeklide amacına ulaşan terör örgütü eylemine devam ederek oluşturmuş olduğu kamuoyunu da diri tutmaktadır. Burke ün de dediği gibi, terörizme giden süreç, öncelikle yanlış bir şeylerin düzeltilmesi duygusu ile başlar, sürecin siyasal ya da hukuki olarak çözülebileceğine olan inancını kaybedilmesi ile eylemciden teröriste dönüşümle sonuçlanır. 6 Sık sık kaşımıza çıkan biri için terörist olan, diğeri için özgürlük savaşçısıdır sözü ise, terörizmin hangi koşullarda ve hangi amaçlarla yapıldığına göre değişebileceğini söylemektedir. 7 Bu tanım karışıklığını ve göreceliğini bize en iyi Steven Best ve Anthony J. Nocella Terörü Tanımlamak makalesinde şöyle anlatır; Terimin siyasi açıdan taşıdığı görelilik, şu basit deyişte özetleniyor: Kimine göre terörist, kimine göre özgürlük savaşçısı. İsrail ile ABD nin gözünde terörist olan Filistinli örgütler, Filistinlilerin gözünde ülkelerinin işgaline direnen özgürlük savaşçılarıdır. Keşmir in bağımsızlığı için çalışan gruplar Hint devletinin gözünde teröristtir, ama Pakistanlıların çoğunluğunun gözünde bağımsızlık savaşçılarıdır. Reagan yönetiminin özgürlük savaşçıları olarak göklere çıkardığı kontra-gerillalara, onların şiddetine maruz kalan Nikaragua halkı -daha isa- 5 What is Terrorism, International Terrorism and Security Research, Rohan Gunaratna, The Terror Market, Harvard International Review, Cilt: 27, Sayı: 4, Kış Jason Burke, Al-Qaeda Casting a Shadow of Terror, (New York: I.B. Tauris, 2004), s Albert J. Bergessen ve Omar Lizardo, International Terrorism and the World-System, Sociological Theory Cilt: 22, Sayı: 1, Mart 2004, s

4 E. S. Aydın Yılmaz betli bir şekilde- terörist gözüyle bakıyordu. ABD 1980 lerde Bin Ladin i özgürlük savaşçısı diye göklere çıkarırken, aynı dönemde pek çok hükümet yetkilisi Nelson Mandela dan terörist diye söz ediyordu. ABD nin şirket-devlet kompleksi, ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi) üyelerini terörist diye damgalarken, pek çok hayvan hakları aktivisti onları özgürlük savaşçısı olarak savunuyor. 8 Sandler ise terörizmi analiz ederken, terörizmin bir aktivite olduğunu ve modern sivilleşme hareketinden beslendiğini ifade eder. 9 Son olarak Bal, terörü şu şekilde tanımlamaktadır: Terör, herhangi bir amaca (bu amaç çoğunlukla siyasaldır) ulaşmak için sivillerin veya güvenlik görevlilerinin propaganda amaçlı, ses getirici eylemlerle öldürülmesidir. 10 Tüm bunlardan şu sonuca varabiliriz: Terör için yaşamak veya yaşatmak ne kadar gerekliyse, ölmek veya öldürmek de o kadar gereklidir. Konunun bir de küresel terör tanımlama ayağı vardır ki bunun bir diğer adı da uluslararası terörizm dir. Bu kavram, 11 Eylül saldırıları ile birlikte hayatımızda daha fazla yer kazanmıştır ve kavramın tanımlanma süreci günümüzde hala devam etmektedir. Kavramın doğduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda küresel terör ile mücadele yöntemleri ve stratejileri belirleyerek Kimin teröristi? gibi sorular ve yaklaşımlar ile gündemi güncel tutmaktadır. 11 Özellikle uluslararası bir nitelik arz ettiğinde, hangi grupların terörist, hangilerinin ise özgürlük savaşçısı olduğu ciddi bir tartışma yaratmaktadır. Farklı ülkeler, farklı silahlı gruplar hakkında birbirinden çok değişik tanımlamalarda bulunmakta ve terörle mücadele konusunda buna göre hareket etmektedirler. Öte yandan, bazı ülkelerin resmi açıklamalarında kimi örgütleri terörist olarak adlandırmasına rağmen, bu örgütleri gayri resmi olarak destekledikleri iddia edilmektedir. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, ortak ifadeler üzerinden bir tanımlama yapılmaya çalışılsa da, henüz üzerinde uzlaşıma varılmış, akademik literatürde geçerli tek bir terörizm tanımı olmadığından, 12 yeni bir terör tanımı yapmaya 8 Steven Best ve Anthony J. Nocella, Terörizmi Tanımlamak, Birikim Dergisi, 11 Nisan 2006, Tanımlamak. 9 Todd Sandler, JohnT. Tshirhart ve Jon Cauley, A Theoretical Analysis of Transnational Terrorism, The American Political Science Review, Cilt: 77, Sayı: 1, Mart 1983, s İhsan Bal, Terörizm, Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, (Ankara: Usak Yayınları, 2006), s Bal, Terörizm, Terör, Terörizm, s Mohd Shafie Apdal ve Carlye A. Thayer, Security, Political Terrorism and Militant Islam in South East Asia, Trends in Southeast Asia, Seri. Sayı: 7, 2003, s

5 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi çalışmak kendi başına ayrı bir makale konusu ve literatür çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle, bu makalede yeni bir terör tanım önerisi yerine var olan terör eylemlerinin, örgütlerinin ve sonuçlarının nasılı ve nedenleri üzerinde durarak bölgenin analizini yapmaya çalışacağız. İncelenecek yasadışı terör örgütlerinin ortak noktası ise, Lübnan daki Hristiyan Falanjistler gibi din temelli olmakla birlikte, özgürlük ve hak mücadelesi verdiklerini iddia etmeleridir. Yukarıda geçen terör kuramları çerçevesinde Güneydoğu Asya bölgesini incelediğimizde karşımıza yapısal olarak yerel, faaliyet olarak El Kaide gibi uluslararası terör örgütleri ile bağlantılı, dini ideolojileştiren bir terörizm kurgusu görmekteyiz. Faaliyet gösteren grupların, motivasyonları, amaçları ve hedefleri bakımından farlılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Bölgede ortaya çıkan Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi 13 gibi amacı Filipinler in kuzeyinde yer alan Mindanao bölgesinde yoğunlukta yaşayan Müslüman nüfusun, özerk bir yönetime kavuşması olan, ancak bunu gerçekleştirmek için silahlı mücadeleye giren teröristler için nasıl bir tanımlama yapacağımız ise terörizmin ortak tanımının eksikliğinden kaynaklandığını görmekteyiz. Filipinler hükümetine göre, bu cepheye üye olanlar terörist iken, bu cepheyi destekleyen halklar için özgürlük savaşçısı olması, tam da bu duruma örnektir. Yine bölgede faaliyet gösteren, amacı İslam devleti kurmak olan Cemaat-i İslami grubu için gerek Birleşmiş Milletler gerekse İslam Konferansı Örgütü nezdinde terör örgütü olarak anılmaları, esasen ideolojik bir amaç için mücadele eden grubun tanımlanması ve sıfatlandırılması için yeterli olmaktadır. Ancak, örgütlenme biçimi aynı fakat amacı politik olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi, Açe Özgürlük Hareketi, Laskar Cihad gibi gruplar bu kurumlar nezdinde ne de başka kurumların nezdinde terör örgütleri listesinde yer almamaktadır. 14 Fakat bu durum onları, hükümetler nezdinde terör örgütü olmaktan çıkarmamaktadır. Akademik dünyada ortak bir terör tanımına varılamadığı gibi uluslararası kurumlar için de durum pek farklı sayılmamaktadır. Nitekim Birlemiş Milletler tarafından 1999 yılından itibaren başlayan terör tanımlamasına ilişkin çalışmalarda ortak bir konsensüse henüz varılamamıştır. ABD de durum farksız değildir, Federal Devletler ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığı nın teröre ve terörizme yükledikleri anlamlarda farklılıklar mevcuttur. Tüm bunların ya- 13 İlerleyen bölümlerde gerek Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi gerek bu örgütten ayrılarak ortaya çıkan Moro İslami Kurtuluş Cephesi hakkında daha geniş bilgi verilecektir ve 2012 yılında Filipinler hükümeti ile yapılan barış anlaşmaları ile meşruiyet kazanan bu örgütleri terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak bölgeyi tarihiyle birlikte ele aldığımızdan dolayı terör örgütü sıfatı da kullanılacaktır. 14 Abdal & Thayer, Security, Political Terrorism s.14, 15. 5

6 E. S. Aydın Yılmaz nında, bölgedeki teröre yönelik bir tanımlama ihtiyacı içerisine giren İslam Konferansı Örgütü nün, 2002 yılında Kuala Lumpur da yapmış olduğu zirvede ortaya çıkan sonuca göre, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sivillere yönelik yapılan tüm saldırılar -ki bunun içerisine, Filistin in özgürlüğü için yapılan intihar saldırılarını da koyuyoruz- terör eylemi ve gerçekleştiren gruplara da terör örgütü denilmektedir. 15 Buradan bölgeye yönelik şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: farklı amaçlar doğrultusunda bölgede faaliyet gösteren örgütlerin, silahlı eylemler ve çatışmalar, adam kaçırmalar, rehin almalar, uçak kaçırmalar, kamu binalarına ve toplumun yoğun olduğu yerlerde bombalama faaliyetlerinde bulunmaları ve diğer toplumun huzurunu bozan eylemlerin içerisinde yer alarak terör faaliyetlerinde bulunduklarıdır. Bölgesel İnceleme Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler gibi ülkelerden oluşan Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve gelişmekte olan ülkeler, 16 ancak II. Dünya Savaşı nda Lord Mountbatten tarafından oluşturulan Güneydoğu Asya ordusu ile dünya siyasi ve fiziki coğrafyasında yerlerini almışlardır. 17 Bölge uzun yıllar yerli militan grupların, İslami devlet anlayışının tesis edilmesi için merkezi hükümetlere karşı verdikleri zayıf ayrılıkçı talepleri ve eylemleri ile mücadele etmiştir. 18 Küreselleşme, bölgedeki ülkeleri sosyo-kültürel anlamda tehdit ederken, bölgede bilişim teknolojisine dayalı bir ekonomik gelişmenin öne çıktığını ve bu sektörün ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılarda bulunduğunu söylemek gerekir. Ne var ki bu ülkeler ulusal, bölgesel ve uluslararası politika üretmekte zayıf kalmaktadırlar. Bilişim teknolojisi aynı zamanda paradoksal olarak bölgedeki terör gruplarının eylemlerini uluslararası boyuta taşımalarına ve koordinasyon içinde başarılı eylemler yapabilmelerine de olanak sağlamaktadır. 19 Hatta bu eylem kapasiteleri, bilişim teknolojisinde gelişmiş ülkelerin enformasyon/ bilgi iletişim sistemlerini çökertmeye kadar varabilmektedir Abdal & Thayer, Security, Political Terrorism... s.14, John T. Rourke, International Politics on the World Stage, (McGraw-Hill/Dushkin, 2001). 17 South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 39, Sayı: 2, 2008, s Mark Manyin, Terrorism in Southeast Asia, Congressional Research Report for Congress, 18 Kasım Frank Frost, Ann Rann ve Andrew Chin, Terrorism in Southeast Asia, Australian Parlament Library, 20 Mesut Hakkı Caşın, Uluslararası Terörizm, (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2008) s. 447,

7 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi Dünya nüfusunun dörtte birini barındıran Güneydoğu Asya bölgesi, aynı zamanda yoğun bir şiddeti ve şiddet potansiyelini de içinde barındırmaktadır. Bangladeş, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde İslam dininin gittikçe katı bir yorumunun kabul görmesi önemli sorunlara zemin hazırlamakta, terör örgütlerinin bu bölgelerde faaliyet göstermesine sebebiyet vermektedir. Ortak bir özellik olarak şunu görüyoruz ki, bu bölgelerde kurulan terör örgütlerine mensup bireylerin birçoğu Afganistan da Sovyetler Birliği ne karşı verilen cihada katılmışlardır. 21 Her ne kadar terör örgütlerinin çıkış noktasını din oluşturuyor olarak gözükse de sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler de etkili olmaktadır. Makalenin ilerleyen bölümünde bu faktörlere de ayrıca değinilecektir. Bölgenin uluslararası terörizm için önemli bir zemin haline gelmesinde, 1980 li yıllarda Afganistan a Sovyetler Birliği ne karşı savaşmaya giden mücahitlerin 1990 lı yıllarda ülkelerine döndükten sonra 1989 yılında Üsame bin Ladin tarafından kurulan El Kaide ile irtibata geçip örgütsel destek bağlantıları kurmaları da önemli rol oynamıştır. 22 ABD nin 11 Eylül saldırısı sonrası başlatmış olduğu terörle mücadele stratejisinde, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Condoleezza Rice tarafından bu bölge için Güneydoğu Asya bölgesi terörü yenmekte çok önemli bir cephedir demeci bölgenin önemini ortaya koymaktadır. 23 Demokrasiye karşı olmak veya diktatörlüğe karşı mücadele etmek gibi siyasi motifler içeren söylemler, bu bölgedeki terör örgütlerinin kuruluş felsefesini başka bir açıdan ortaya koymaktadır. 24 Siyasi olan amaç zamanla etnik, sosyal veya dini taleplere dönüşmüş, başlangıçta belli bir meşruiyet zemini olan haklı toplumsal talepler, özellikle Afgan Savaşı sonrası radikalleşen İslami grupların şiddet esaslı eylemlerine esir olmuştur. 25 Afganistan da verilen mücadelenin dışında bölgede terör eylemlerin gerçekleşmesine sebep olan diğer bir konu veya mücahitleri bir arada tutan bağ Endonezya nın Molukas adalarındaki Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki 21 Apdal, Security, Political Terrorism, s Apdal, Security, Political Terrorism, s. 17; Manyin, Terrorism in, s. 3; Natasha Hamilton Hart, Terrorism in Southeast Asia: Expert Analysis, Myopia and Fantasy, The Pacific Review, Cilt: 18, Sayı: 3, Eylül 2005, s Dana R. Dillon, Southeast Asia and Brotherhood of Terrorism, Nihon Universitesi, Mishsima, Japonya, 19 Kasım Manyin, Terrorism in Southeast, s Richard Hallooran, Al-Qaeda Network Believe Thriving in Indonesia, Washington Times, 30 Temmuz 2002; Hamilton, Terrorism in Southeast, s. 305; James Cotton, Southeast Asia after 11 September, Terrorism and Political Violence, Cilt: 15, Sayı: 1, s

8 E. S. Aydın Yılmaz çatışmadır. Ada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bölünmüş olmasına rağmen 1999 yılında dini ayrılıkçı şiddet olayları yaşanmış ve 3 yıl sürmüştür yılında barış tesis edilmiş ancak yaklaşık 5000 kişi ölmüş, kişi de yerlerinden ve yurtlarında ayrılmak zorunda kalmıştır. Dini-mezhepsel temelli çatışmalar bölgedeki radikal Malezya Kampula Mücahitleri ni, Laskar Cihad hareketini ve Cemaat-i İslami grubunu harekete geçirerek birçok sempatizanın örgütlere katılımını sağlamış, yeni örgüt liderlerinin doğmasına ve birçok örgüt mensubunun kamplarda eğitim görmesine sebep olmuştur. 26 Ancak tüm dünya kamuoyunda yüksek orada karşılık bulmuş olan 12 Ekim 2002 Bali Saldırısı ile gözler Güneydoğu Asya ya çevrilmiş, bölgenin toplumsal yapısını turizmini ve ekonomisini derinden etkileyen terör dinamikleri ve El Kaide ile olan ilişkisi incelenmeye başlanmıştır. 27 Bölge olarak Güneydoğu Asya hem yerel hem de uluslararası terörizmi barındırırken, bu ikisi birbirleri ile yakından ilişki içerisinde olmuştur. El Kaide nin 11 Eylül 2001 deki saldırıları sonrası ABD nin terörizme karşı açmış olduğu topyekun savaş ile başlayan süreç, yılında Endonezya nın Bali Adası ndaki bir gece kulübüne yapılan ve 180 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı 29 ile Amerika nın bu bölgedeki grupları da hedef almasıyla devam etmiştir. Endonezya istihbaratının da işaret ettiği gibi, ABD nin yapmış olduğu istihbarat da bu saldırıların arkasında El Kaide ile bağlantılı Cemaat-i İslami bölge örgütünün bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. 30 Güneydoğu Asya bölgesi, iktidarlara karşı verilen siyasi şiddet ile dolu bir geçmişten gelirken, bu şiddet çeşitli terör örgütleriyle beslenerek günümüze kadar gelmiştir. 31 Örneğin Malezya, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde komünist bir rejim kurmayı hedefleyen ve bu yönde faaliyetlerde bulunan örgütler 26 Dillon, Southeast Asia and, s Bary Desker, Islam in Southeast Asia: The Challenge of Radical Interpretations, Cambridge Review of International Affairs, Cilt: 16, Sayı: 3, 2003, s. 415; Frost, Terrorism in Southeast. 28 Cristopher J. van der Krogt, Jihad without Apologetics, Islam and Christian-Muslim Relations, Cilt: 21, Sayı: 2, 2010, s Bary Desker, Islam in Southeast, s. 416; The 12 October 2002 Bali Bombing Plot, BBC News, 11 Ekim 2012, 30 Sidney Jones, Briefing for the New President: The Terrorist Threat in Indonesian and Southeast Asia, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2008, s. 70; Carlyle Thayer, Political Terrorism in Southeast Asia, Journal of the Singapore Armed Forces, Cilt: 29, Sayı: 4, 2003; Desker Islam in Southeast, s. 416; Hamilton, Terrorism in Southeast, s South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 39, Sayı: 2, s

9 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi veya komünist rejime karşı olan gruplar bölgede sürekli çatışma ortamı yaratmışlardır. 32 Daha fazla özgürlük, insan haklarına saygı ve demokrasi talep eden Laos daki terör örgütleri, Komünist rejim ile yönetilen Laos un başkenti Vientian da yılları içerisinde İngiliz, Alman ve Danimarkalıların da aralarında bulunduğu yabancılara, özellikle otobüs duraklarına, marketlere, kamuoyunun yoğun olduğu mekanlara, turistik tesislere, alışveriş merkezlerine ve devlet kurumlarına, düzenli bombalama faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 33 Bölge uluslararası teröre sahne olmakla birlikte, kendi içerisinde sınır uyuşmazlığından kaynaklanan çatışmalara da sahne olmaktadır. Örneğin, dünyada bulunan mercan türlerinin dörtte üçünden fazlasına sahip, Pulau Sipadan ve Pulau Ligitan gibi turistik adaların yer aldığı Celebes denizine sınırı olan Malezya nın Singapur, Endonezya ve Filipinler ile arasında 1991 yılından günümüze süren sınır uyuşmazlığı vardır, bu uyuşmazlık beraberinde silahlı şiddete dayalı eylemleri getirmektedir. 34 Bölge Terörünün Doğuşu 1980 de Sovyet birliklerinin Afganistan ı işgal etmesi ve buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri nin mücahit gerillaları desteklemesi, aslında bölgenin terörizm açısından kaderini de belirlemiştir. Sovyetler Birliği ne karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilen ve silahlandırılan mücahitler, Sovyetlerle mücadeleleri sona erdikten sonra yeni hedef olarak kendilerine Amerika ve Batı yı belirlemişlerdir lı yıllarda başlayan dünya ekonomisini ve özellikle finansal piyasaları etkileyen Güneydoğu Asya krizi, Tayland da başlayıp kısa sürede büyüyerek tüm Asya bölgesine yayılmıştır. 35 Özellikle 1997 yılında yükselen krizinin de etkisiyle, toplumlarındaki sorunların kaynağı olarak Batı dünyası ve İslam dışı Batılı zihniyeti gören bu topluluklar, halihazırda yıllarını silahlı mücadeleyle geçirmiş oldukları için, ideolojik temelli mücadelelerini şiddet üzerinden gerçekleştirmeye yönelmişlerdir. Böylece, işgal boyunca Afganistan ile etkileşim içinde bulunulan bölgede, İslami talepleri ön planda tu- 32 Peter Chalk, Political Terrorism in South- East Asia, Terrorism and Political Violence, Cilt: 10, Sayı: 2, 1998, s US. Burea of Diplomatic Security, Laos 2012 Crime and Safety Report, https://www.osac. gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid= Apdal, Security, Political Terrorism, s.3. The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law, https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/view/?id= Rıdvan Karluk, Güneydoğu Asya ve Rusya Krizi Karşısında Türkiye, org/tonus.pdf. 9

10 E. S. Aydın Yılmaz tan ve bütün dünyanın bildiği gibi zamanında ABD tarafından desteklenen El Kaide örgütü gibi çeşitli terörist gruplar doğmuştur. Örneğin Cemaat-i İslami, Özgür Açe Hareketi, Moro Özgür İslam Cephesi gibi örgütler yaygınlaşmış ve nihayetinde El Kaide terör örgütünün uzantıları olarak terörü uluslararası boyuta taşımışlardır. 36 Bölge terör örgütlerinin uluslararasılaşmasında El Kaide ile olan ilişki, bağlantı ve maddi ve manevi irtibat önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuya ilerleyen bölümde ayrıca değinilecektir. Bölge terörizmi açısından Afgan İşgalinin sonuçları ve bölgede terörün yükselişine ilişkin olgular şunlardır. İlk olarak, Afgan İşgali, bölgedeki Müslümanları bir araya getirmiş ve cihat fikrinin doğmasına neden olmuştur. 37 Cihat için Afganistan a giden bölge Müslümanları, burada eğitim kamplarına katılarak hem gerilla savaşını öğrenmiş hem de medrese eğitim usulü ile İslam dinini daha da özümsemiş ve zamanla radikalleşmişlerdir. 38 İşgal döneminde bu insanların motivasyonunu oluşturan şey, Sovyet işgaline karşı cephede cihat etmek iken, savaştan sonraki amaç terör yönteminin önemli bir unsuru olan intihar saldırıları ile seküler idarelere karşı İslam şeriatına dayalı bir devlet kurmak olmuştur. 39 Dolayısıyla bu eğitim kamplarına katılan insanlar kendi ülkelerine dönerek bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla dini, etnikayrılıkçı yasadışı terör eylemlerinde bulunan örgütler kurmuşlardır. Bu gruplar zamanla taraftar bulmakta da gecikmemişlerdir. Güney Asya bölgesinde yaklaşık 230 milyon Müslüman yaşamaktadır ki bu da toplam dünya Müslüman nüfusunun % 20 sine tekabül eder. Afganistan ın işgalinden önce bölgenin Müslüman halkı laik devleti ve İslam ın ılımlı, hoşgörülü bir yorumunu benimsemiş olarak diğer dini ve etnik gruplar ile bir arada 40 yılı aşkın süredir yaşıyorlarken ve yaşamak isterken, Afganistan ın işgalinden sonra radikalleşmeye başlamışlardır. 40 İkinci olarak, Afganistan da gelişmekte olan radikal gruplara karşı Güneydoğu Asya bölgesinde farklı İslami gruplar ortaya çıkmış ve bunlar, El Kaide 36 Apdal, Security, Political Terrorism, s.3; Dillon, Southeast Asia and. 37 Desker, Islam in Southeast, s. 420; Dillon, Southeast Asia and, s Zachary Abuza, Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah, NBR The National Bureau of Asian Research, Cilt: 14, Sayı: 5, Aralık 2003; Zachary Abuza, The War on Terrorism in Southeast Asia, Strategic Asia : Fragility and Crisis, Eylül 2004, s ; Apdal, Security, Political Terrorism, s. 17; Desker, Islam in Southeast, s Desker, Islam in Southeast, s. 416; Shireen Khan Burki, Haram or Halal? Islamists Use of Suicide Attacks as Jihad, Terrorism and Political Violence, Cilt: 23, Sayı: 4, Eylül 2001, s Abuza, The War on, s

11 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi gibi terör örgütleriyle Libya gibi devletlerden finansal destek alarak güçlenmeye başlamışlardır. 41 Dönemin Libya hükümeti bölgedeki terör gruplarına ev sahipliği yapma açısından önem arz etmektedir. Örneğin, 1986 ile1989 yılları arasında Özgür Açe Hareketi ne mensup 5000 e yakın hareket mensubunun ülkesindeki kamplarda eğitim görmesine izin vermiş, Ebu Sayyaf ve Filipinli Müslüman gibi gruplara yaşam desteği adı altında düzenli para yardımlarında bulunmuştur. 42 Bölgede 1980 lerde Tayland da, Endonezya nın Açe Bölgesi nde ve özellikle Güney Filipinler de özgürlükçü hareketlerin dışında İslami taleplerle ortaya çıkan ayrılıkçı gruplar ve faaliyetler mevcuttur. Dışarıdan gelen maddi destek, Açe ve Tayland daki grupları yeterince destekleyemese de Güney Filipinler deki gruplar açısından bu destek etkili olmuştur. 43 Maddi destek beraberinde, oradaki grupların İslami olarak daha da radikalleşmesini getirmiştir. Bu durum bölgedeki yerel grupların kendi içerisinde bölünmelerine sebebiyet vermiştir. Örneğin, Filipinler de ortaya çıkan Ebu Seyyaf Grubu, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi nden ayrılarak kendine yeni bir yol çizmiş ve El Kaide nin verdiği maddi destek sonucu güçlenmiştir. 44 Üçüncü olarak, sosyo-ekonomik faktörler, bölgede güçlenmekte olan radikal gruplar üzerinde etkisi olmuştur. Bölgenin en laik iki ülkesi olan Malezya ve Endonezya, İslami grupların talep ettiği İslami uygulamaları bastırmış ve bu gruplara yeterince siyasal temsil hakkı tanımamıştır Asya Krizi, bölgedeki ülkelerin gücünü zayıflatırken radikal grupların hareket alanlarını genişletmiş, Cuma hutbelerinde mevcut iktidarlara getirilen eleştiriler toplumda başkaldırıya zemin hazırlamışlardır. 46 Kriz, hukuk ve eğitim gibi önemli kamu harcamalarında kesintiye neden olmuş, yapılan kısıtlamalar İslami eğitim veren okulların daha da saldırganlaşmasını beraberinde getirmiş ve sonuç olarak, bölgedeki güçlü radikal örgütler bu okullara maddi destek vermişlerdir. Bu duruma benzer uygulamalar sadece Malezya da değil, bölgenin ekonomik anlamda Asya Krizi nden darbe almış diğer ülkelerinde de görülmüştür. 47 Malezya nın bölge açısından ayrıca önemi vardır yılında Ebu Bekir Beşir önderliğinde, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi nde bölge örgütlerinin 41 Dillon, Southeast Asia and, s Dillon, Southeast Asia and, s Manyin, Terrorism in Southeast, s Apdal, Security, Political Terrorism, s Manyin, Terrorism in Southeast, s. 7-8; Abuza, The War on, s ; Neale Jagoe et al., South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 40, Sayı: 2, 2009, s. 317; Desker, Islam in, s Abuza, The War on, s. 324; Frost, Terrorism in Southeast. 47 Abuza, The War on, s. 324; Desker, Islam in Southeast, s

12 E. S. Aydın Yılmaz yer aldığı mücahitler koalisyonunun organizasyonuna ev sahipliği yapmıştır. Bu koalisyon yılda 3 defa bir araya gelerek bölge örgütlerinin gerek ideolojik gerek fiziki anlamda diri kalmalarını sağlamaktadır. 48 Dördüncü olarak, güvenlik bakımından, Güneydoğu Asya ülkeleri yasadışı göçü, insan hareketlerini, organize suçları, AIDS ve SARS gibi hastalıkları kontrol altına almakta zayıf kalmakta, bu da terör örgütlerinin daha rahat hareket etmelerine olanak vermektedir. 49 Örneğin, Malezya hükümeti İslam ülkelerinden gelen kişilerden vize istememektedir. 50 Filipinler de de zayıf bir göç politikası vardır. Bir Filipinli ile evlenmek suretiyle Filipinler vatandaşlığı almak, bir terörist için bölgede yaşayabilmenin ve örgütlere mensup olmanın en kolay yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlardaki rüşvet yaygınlığı da bölgeye yönelik göçü ve insan hareketlerini kolaylaştırmaktadır. 51 Beşinci olarak, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Güney Asya ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan ekonomik ve ticari ilişkiler vardır. Bu ilişkilerin bir kısmı devlet tarafından desteklenmekte, bazıları ise devlet kanalının ve denetiminin dışında fakat legal olarak faaliyet gösteren uluslararası finans kurumları aracılığı ile yürütülmektedir. Bu durum, Orta Doğu dan ve Güney Asya bölgesinden, bölgedeki radikal gruplara yönelik para akışını kolaylaştırmaktadır. 52 Son olarak, Güneydoğu Asya Bölgesi nde silah ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri yaygınlaşmaktadır. Bu tür yasadışı faaliyetler, Cemaat-i İslami ve El Kaide gibi bazı radikal terör örgütlerine finans kaynağı teşkil etmektedir. 53 Soğuk Savaş ın öncesi ve sona ermesiyle yükselişe geçen silah ticareti, finans kaynakları arasında oldukça büyük potansiyele sahiptir. Almanya gibi ülkelerden Soğuk Savaş dönemine ait kullanılmayan silahların bölgeye aktarılması ve bölgede dağıtılması, bölgedeki terör örgütlerinin silah ihtiyacının ve kaynağının nasıl giderildiğini göstermek bakımından önemlidir Dillon, Southeast Asia and, s Jürgen Rüland, The Nature of Southeast Asian Security Challenges, Security Dialogue, Cilt: 36, Sayı: 4, Aralık 2005, s Frost, Terrorism in Southeast ; Gershman, Is Southeast Asia, s. 68; Abuza, The War on, s Frost, Terrorism in ; Gershman, Is Southeast Asia, s. 68; Ela Uluatam, Filipinlerdeki Ayrılıkçı Gruplar ve Barış Süreci Hakkında Bilgi ve Değerlendirme Notu, org.tr/avrupabirligidairesi/dokumanlar/raporlar/filipinlerde%20ayrilikci%20gruplar%20 ve%20baris%20sureci.pdf. 52 Jones, Briefing for the. Frost, Terrorism in Southeast.. 53 Abuza, Funding Terrorism in, s Jürgen Ruland, The Nature of, s

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Ela ULUATAM Uzman Yardımcısı AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü ela.uluatam@tobb.org.tr 218 24 37 FİLİPİNLER

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 BASIN DOSYASI SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 ÖZET 1 Basın bildirisi s.3 2 Konferans konuları s. 4 3 - Konuşmacı biyografileri s.5 Basın Bildirisi Notre Dame de Sion

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE 20 Ocak 2004 CORPORATE GOVERNANCE ve TÜRKİYE için fırsatlar Dr.Melsa Ararat İçerik Corporate Governance nedir, neden önemlidir? Dünyanın gündemini neden CG işgal ediyor? Anglo Saxon ülkelerde ve Kıta Avrupasında

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY Sürekli Değişen Güvenlik Algılamaları ve Yenilenen Savunma Stratejileri Kongre Kapsamı Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 2 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri PSIR Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Uluslararası Yönetim UYÖ406 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

LADİN ÖLDÜ: EL KAİDE NİN SONU MU? Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, EPPAM Direktörü

LADİN ÖLDÜ: EL KAİDE NİN SONU MU? Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, EPPAM Direktörü LADİN ÖLDÜ: EL KAİDE NİN SONU MU? Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, EPPAM Direktörü Değişmeyen tek şey değişimdir, hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Hepimiz bu görüşü sık sık farklı kelimelerle de olsa dile getiririz.

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de

fark var 11.1 kat üst yönetim ile idari seviyeler arasında Türkiye de Türkiye de üst yönetim ile idari seviyeler arasında 11.1 kat fark var Hay Group, Türkiye ve dünyadaki üst yönetim - CEO ve çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarını araştırdı Hay Group Türkiye Bilgi

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² )

CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) CAMİ İNŞA PROJESİ ÇAD ( 200 M² ) İHH Projeler Birimi PROJENİN KONUSU Bu proje, Çad ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m² büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır. ÇAD

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı