Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 36, ss.1-26, 2013 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi E. Sare Aydın YILMAZ* Özet Güneydoğu Asya bölgesi uzun yıllardır uluslararası terör örgütlerine ev sahipliği yapmasına karşın, 11 Eylül saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri nin El Kaide ile bağlantılı olan terör örgütlerine açmış olduğu savaş ile incelenmeye başlanmıştır. Çok farklı etnik ve dini kimlikleri içinde barındıran Güneydoğu Asya bölgesindeki terör örgütlerinin kuruluş amaçları da farklılık göstermektedir. Bu makalede, ortak çıkış noktaları İslam Devleti kurmak ve yönetmek olan ve El Kaide ile maddi, manevi irtibatta olan bölge örgütleri incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Terörizm, Güneydoğu Asya Bölgesi, Cihat, El Kaide, Cemaat-i İslami Southeast Asia Region in Analyses of International Terrorism Abstract Despite the fact that Southeast Asia sub-region has been home to international terrorist organizations for many years, it has become a subject of examination with the war the US waged against Al-Qaeda and other terrorist organizations associated with it, in the aftermath of 9/11. In Southeast Asia sub-region, which hosts various ethnic and religious identities, terrorist organizations differ in terms of their reason of foundation. This paper looks into regional organizations which have the common motive of founding and ruling an Islamic State and are in moral and material contact with Al-Qaeda. Keywords: Terrorism, Southeast Asia Sub-region, Jihad, Al-Qaeda, Jamaat-e-Islami * Yar. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. E-Posta: ticaret.edu.tr. 1

2 E. S. Aydın Yılmaz Giriş Güneydoğu Asya bölgesi, son yıllarda ekonomik ve politik açıdan büyük değişimler geçirirken tıpkı Kafkaslar, Batı Balkanlar ve Orta Doğu da olduğu gibi dini, etnik ve ideolojik çatışmaların, şiddetin ve terörün, yasadışı örgütlerin merkezi haline gelmeye başlamıştır. Geleneksel yönetim biçimlerinden modern yönetimlere geçme çabaları bölgede sorunlara yol açmakta ve ortaya çıkan bu sorunlar muhalif örgütlerin elini güçlendirmektedir. Son yıllarda milliyetçiliğin, demokrasinin ve İslam inancının bölgede, karmaşık dinamikleri olan bir ilişkiye girmesiyle birlikte, Batı nın Güneydoğu Asya nın radikal İslam ın periferisi veya El Kaide nin arka bahçesi olduğu yönündeki anlayışı ve kanaati devam etmektedir. 1 Bölge ülkelerindeki etnik, dini sınır konusu ile ideolojik sorunlar ve çatışmalar, birden fazla terör örgütünün oluşumunda etkili olmaktadır. 2 Etnik, milli, yerel ve uluslararası faktörlerle oluşan bölge terörizmi, karmaşık ve anlaşılması güçtür. 3 Söz konusu terör örgütlerinin bazıları ideolojik, bazıları dinsel, bazıları ise etnik motiflerle ortaya çıkmışlardır. Bu konu üzerine yazan uzmanların ortak kanaati, bölgenin şiddet içermediği ancak siyasal partilerin ya da başkaldıran muhalif yasadışı örgütlerin şiddete meyil ettiği yönündedir. 4 İleride daha detaylı bir şekilde görüleceği üzere, bölgedeki terör örgütlerinin görünürdeki en önemli ortak özelliği İslami cihadı merkeze almalarıdır. Ne var ki daha dikkatli bir şekilde incelendiğinde, her bir örgütün ayrı bir hikayesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, etnik, ekonomik ve siyasal sorunların kimi zaman dinsel sorunlardan daha fazla etkili olduğu bir çatışma ortamından da söz edilebilir. Bu çalışma genel hatlarıyla bölgenin güncel dinamiklerinin analiziyle başlayacak, daha sonra ise terörün ortaya çıkışı ve var olan terör örgütlerinin tanıtılması ve değerlendirmesiyle son bulacaktır. Makalenin yazılış amacı bölgedeki yasadışı örgütleri kesin bir dil ile tanımlamak veya keskin bir doğru-yanlış mantığı ile sorgulamak değil, var olan mevcut 1 Terrorism in Southeast Asia, Congressional Research Service, crs/terror/rl34194.pdf; Geoffrey C. Gun, Radical Islam in Southeast Asia, Journey of Contemporary Asia, Cilt: 16 Sayı: 1, 2008, s.1. 2 Chin Kin Wah ve Tin Maung Maung, Terrorism in South Asia, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, 2005, s Carlyle Thayer, Political Terrorism in Southeast Asia, Journal of the Singapore Armed Forces, feature5.html. 4 John Gershman, Is Southeast Asia the Second Front, Foreign Affairs, Temmuz/Ağustos 2002, s

3 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi durumu analiz etmektir. Bu bakımdan, bu çalışmada tek boyutlu bir analiz yapmak yerine, bölgedeki terörün sosyal bilimlerin tüm veçheleri açısından inceleneceğini belirtmek gerekir. Bu açıdan, ele alınması gereken ilk kavram terör kavramının kendisidir. Terör, Terörizm Nedir? Tüm kuramcıların ortak şekilde dile getirdikleri, en yaygın terör tanımının şöyle olduğu söylenebilir: Terör, seyircisini kısa sürede etkisi altına alan ve kriminal olarak tanımlanmış bir harekettir. Stratejisi, şiddete başvurarak gerek kamuoyunda gerekse ilgili hükümette infial yaratmaktır. Eylem planları, karşı çıktıkları somut veya soyut olguları sembolize eden varlıkları hedef alarak kamuoyu oluşturmaktır. Etkisi, eylemin kendisi olmayıp eyleme karşılık veren kamuoyu ve ilgili devlettir. Örneğin, 1972 yılında Kara Perşembe olarak anılan Münih Olimpiyatları nda öldürülen 11 İsraillinin kurban olarak seçilmesinin sebebi, olimpiyatları izleyen milyonlarca kişidir. 5 Bu milyonlarca kişi muhatap olduğu olaydan etkilenmekte ve eylemi gerçekleştiren örgütün amacı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu şeklide amacına ulaşan terör örgütü eylemine devam ederek oluşturmuş olduğu kamuoyunu da diri tutmaktadır. Burke ün de dediği gibi, terörizme giden süreç, öncelikle yanlış bir şeylerin düzeltilmesi duygusu ile başlar, sürecin siyasal ya da hukuki olarak çözülebileceğine olan inancını kaybedilmesi ile eylemciden teröriste dönüşümle sonuçlanır. 6 Sık sık kaşımıza çıkan biri için terörist olan, diğeri için özgürlük savaşçısıdır sözü ise, terörizmin hangi koşullarda ve hangi amaçlarla yapıldığına göre değişebileceğini söylemektedir. 7 Bu tanım karışıklığını ve göreceliğini bize en iyi Steven Best ve Anthony J. Nocella Terörü Tanımlamak makalesinde şöyle anlatır; Terimin siyasi açıdan taşıdığı görelilik, şu basit deyişte özetleniyor: Kimine göre terörist, kimine göre özgürlük savaşçısı. İsrail ile ABD nin gözünde terörist olan Filistinli örgütler, Filistinlilerin gözünde ülkelerinin işgaline direnen özgürlük savaşçılarıdır. Keşmir in bağımsızlığı için çalışan gruplar Hint devletinin gözünde teröristtir, ama Pakistanlıların çoğunluğunun gözünde bağımsızlık savaşçılarıdır. Reagan yönetiminin özgürlük savaşçıları olarak göklere çıkardığı kontra-gerillalara, onların şiddetine maruz kalan Nikaragua halkı -daha isa- 5 What is Terrorism, International Terrorism and Security Research, Rohan Gunaratna, The Terror Market, Harvard International Review, Cilt: 27, Sayı: 4, Kış Jason Burke, Al-Qaeda Casting a Shadow of Terror, (New York: I.B. Tauris, 2004), s Albert J. Bergessen ve Omar Lizardo, International Terrorism and the World-System, Sociological Theory Cilt: 22, Sayı: 1, Mart 2004, s

4 E. S. Aydın Yılmaz betli bir şekilde- terörist gözüyle bakıyordu. ABD 1980 lerde Bin Ladin i özgürlük savaşçısı diye göklere çıkarırken, aynı dönemde pek çok hükümet yetkilisi Nelson Mandela dan terörist diye söz ediyordu. ABD nin şirket-devlet kompleksi, ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi) üyelerini terörist diye damgalarken, pek çok hayvan hakları aktivisti onları özgürlük savaşçısı olarak savunuyor. 8 Sandler ise terörizmi analiz ederken, terörizmin bir aktivite olduğunu ve modern sivilleşme hareketinden beslendiğini ifade eder. 9 Son olarak Bal, terörü şu şekilde tanımlamaktadır: Terör, herhangi bir amaca (bu amaç çoğunlukla siyasaldır) ulaşmak için sivillerin veya güvenlik görevlilerinin propaganda amaçlı, ses getirici eylemlerle öldürülmesidir. 10 Tüm bunlardan şu sonuca varabiliriz: Terör için yaşamak veya yaşatmak ne kadar gerekliyse, ölmek veya öldürmek de o kadar gereklidir. Konunun bir de küresel terör tanımlama ayağı vardır ki bunun bir diğer adı da uluslararası terörizm dir. Bu kavram, 11 Eylül saldırıları ile birlikte hayatımızda daha fazla yer kazanmıştır ve kavramın tanımlanma süreci günümüzde hala devam etmektedir. Kavramın doğduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda küresel terör ile mücadele yöntemleri ve stratejileri belirleyerek Kimin teröristi? gibi sorular ve yaklaşımlar ile gündemi güncel tutmaktadır. 11 Özellikle uluslararası bir nitelik arz ettiğinde, hangi grupların terörist, hangilerinin ise özgürlük savaşçısı olduğu ciddi bir tartışma yaratmaktadır. Farklı ülkeler, farklı silahlı gruplar hakkında birbirinden çok değişik tanımlamalarda bulunmakta ve terörle mücadele konusunda buna göre hareket etmektedirler. Öte yandan, bazı ülkelerin resmi açıklamalarında kimi örgütleri terörist olarak adlandırmasına rağmen, bu örgütleri gayri resmi olarak destekledikleri iddia edilmektedir. Ancak, yukarıda görüldüğü gibi, ortak ifadeler üzerinden bir tanımlama yapılmaya çalışılsa da, henüz üzerinde uzlaşıma varılmış, akademik literatürde geçerli tek bir terörizm tanımı olmadığından, 12 yeni bir terör tanımı yapmaya 8 Steven Best ve Anthony J. Nocella, Terörizmi Tanımlamak, Birikim Dergisi, 11 Nisan 2006, Tanımlamak. 9 Todd Sandler, JohnT. Tshirhart ve Jon Cauley, A Theoretical Analysis of Transnational Terrorism, The American Political Science Review, Cilt: 77, Sayı: 1, Mart 1983, s İhsan Bal, Terörizm, Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, (Ankara: Usak Yayınları, 2006), s Bal, Terörizm, Terör, Terörizm, s Mohd Shafie Apdal ve Carlye A. Thayer, Security, Political Terrorism and Militant Islam in South East Asia, Trends in Southeast Asia, Seri. Sayı: 7, 2003, s

5 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi çalışmak kendi başına ayrı bir makale konusu ve literatür çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle, bu makalede yeni bir terör tanım önerisi yerine var olan terör eylemlerinin, örgütlerinin ve sonuçlarının nasılı ve nedenleri üzerinde durarak bölgenin analizini yapmaya çalışacağız. İncelenecek yasadışı terör örgütlerinin ortak noktası ise, Lübnan daki Hristiyan Falanjistler gibi din temelli olmakla birlikte, özgürlük ve hak mücadelesi verdiklerini iddia etmeleridir. Yukarıda geçen terör kuramları çerçevesinde Güneydoğu Asya bölgesini incelediğimizde karşımıza yapısal olarak yerel, faaliyet olarak El Kaide gibi uluslararası terör örgütleri ile bağlantılı, dini ideolojileştiren bir terörizm kurgusu görmekteyiz. Faaliyet gösteren grupların, motivasyonları, amaçları ve hedefleri bakımından farlılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Bölgede ortaya çıkan Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi 13 gibi amacı Filipinler in kuzeyinde yer alan Mindanao bölgesinde yoğunlukta yaşayan Müslüman nüfusun, özerk bir yönetime kavuşması olan, ancak bunu gerçekleştirmek için silahlı mücadeleye giren teröristler için nasıl bir tanımlama yapacağımız ise terörizmin ortak tanımının eksikliğinden kaynaklandığını görmekteyiz. Filipinler hükümetine göre, bu cepheye üye olanlar terörist iken, bu cepheyi destekleyen halklar için özgürlük savaşçısı olması, tam da bu duruma örnektir. Yine bölgede faaliyet gösteren, amacı İslam devleti kurmak olan Cemaat-i İslami grubu için gerek Birleşmiş Milletler gerekse İslam Konferansı Örgütü nezdinde terör örgütü olarak anılmaları, esasen ideolojik bir amaç için mücadele eden grubun tanımlanması ve sıfatlandırılması için yeterli olmaktadır. Ancak, örgütlenme biçimi aynı fakat amacı politik olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi, Açe Özgürlük Hareketi, Laskar Cihad gibi gruplar bu kurumlar nezdinde ne de başka kurumların nezdinde terör örgütleri listesinde yer almamaktadır. 14 Fakat bu durum onları, hükümetler nezdinde terör örgütü olmaktan çıkarmamaktadır. Akademik dünyada ortak bir terör tanımına varılamadığı gibi uluslararası kurumlar için de durum pek farklı sayılmamaktadır. Nitekim Birlemiş Milletler tarafından 1999 yılından itibaren başlayan terör tanımlamasına ilişkin çalışmalarda ortak bir konsensüse henüz varılamamıştır. ABD de durum farksız değildir, Federal Devletler ile Dışişleri ve Savunma Bakanlığı nın teröre ve terörizme yükledikleri anlamlarda farklılıklar mevcuttur. Tüm bunların ya- 13 İlerleyen bölümlerde gerek Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi gerek bu örgütten ayrılarak ortaya çıkan Moro İslami Kurtuluş Cephesi hakkında daha geniş bilgi verilecektir ve 2012 yılında Filipinler hükümeti ile yapılan barış anlaşmaları ile meşruiyet kazanan bu örgütleri terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak bölgeyi tarihiyle birlikte ele aldığımızdan dolayı terör örgütü sıfatı da kullanılacaktır. 14 Abdal & Thayer, Security, Political Terrorism s.14, 15. 5

6 E. S. Aydın Yılmaz nında, bölgedeki teröre yönelik bir tanımlama ihtiyacı içerisine giren İslam Konferansı Örgütü nün, 2002 yılında Kuala Lumpur da yapmış olduğu zirvede ortaya çıkan sonuca göre, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sivillere yönelik yapılan tüm saldırılar -ki bunun içerisine, Filistin in özgürlüğü için yapılan intihar saldırılarını da koyuyoruz- terör eylemi ve gerçekleştiren gruplara da terör örgütü denilmektedir. 15 Buradan bölgeye yönelik şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: farklı amaçlar doğrultusunda bölgede faaliyet gösteren örgütlerin, silahlı eylemler ve çatışmalar, adam kaçırmalar, rehin almalar, uçak kaçırmalar, kamu binalarına ve toplumun yoğun olduğu yerlerde bombalama faaliyetlerinde bulunmaları ve diğer toplumun huzurunu bozan eylemlerin içerisinde yer alarak terör faaliyetlerinde bulunduklarıdır. Bölgesel İnceleme Brunei, Doğu Timor, Endonezya, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler gibi ülkelerden oluşan Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve gelişmekte olan ülkeler, 16 ancak II. Dünya Savaşı nda Lord Mountbatten tarafından oluşturulan Güneydoğu Asya ordusu ile dünya siyasi ve fiziki coğrafyasında yerlerini almışlardır. 17 Bölge uzun yıllar yerli militan grupların, İslami devlet anlayışının tesis edilmesi için merkezi hükümetlere karşı verdikleri zayıf ayrılıkçı talepleri ve eylemleri ile mücadele etmiştir. 18 Küreselleşme, bölgedeki ülkeleri sosyo-kültürel anlamda tehdit ederken, bölgede bilişim teknolojisine dayalı bir ekonomik gelişmenin öne çıktığını ve bu sektörün ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılarda bulunduğunu söylemek gerekir. Ne var ki bu ülkeler ulusal, bölgesel ve uluslararası politika üretmekte zayıf kalmaktadırlar. Bilişim teknolojisi aynı zamanda paradoksal olarak bölgedeki terör gruplarının eylemlerini uluslararası boyuta taşımalarına ve koordinasyon içinde başarılı eylemler yapabilmelerine de olanak sağlamaktadır. 19 Hatta bu eylem kapasiteleri, bilişim teknolojisinde gelişmiş ülkelerin enformasyon/ bilgi iletişim sistemlerini çökertmeye kadar varabilmektedir Abdal & Thayer, Security, Political Terrorism... s.14, John T. Rourke, International Politics on the World Stage, (McGraw-Hill/Dushkin, 2001). 17 South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 39, Sayı: 2, 2008, s Mark Manyin, Terrorism in Southeast Asia, Congressional Research Report for Congress, 18 Kasım Frank Frost, Ann Rann ve Andrew Chin, Terrorism in Southeast Asia, Australian Parlament Library, 20 Mesut Hakkı Caşın, Uluslararası Terörizm, (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2008) s. 447,

7 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi Dünya nüfusunun dörtte birini barındıran Güneydoğu Asya bölgesi, aynı zamanda yoğun bir şiddeti ve şiddet potansiyelini de içinde barındırmaktadır. Bangladeş, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde İslam dininin gittikçe katı bir yorumunun kabul görmesi önemli sorunlara zemin hazırlamakta, terör örgütlerinin bu bölgelerde faaliyet göstermesine sebebiyet vermektedir. Ortak bir özellik olarak şunu görüyoruz ki, bu bölgelerde kurulan terör örgütlerine mensup bireylerin birçoğu Afganistan da Sovyetler Birliği ne karşı verilen cihada katılmışlardır. 21 Her ne kadar terör örgütlerinin çıkış noktasını din oluşturuyor olarak gözükse de sosyo-kültürel ve ekonomik etkenler de etkili olmaktadır. Makalenin ilerleyen bölümünde bu faktörlere de ayrıca değinilecektir. Bölgenin uluslararası terörizm için önemli bir zemin haline gelmesinde, 1980 li yıllarda Afganistan a Sovyetler Birliği ne karşı savaşmaya giden mücahitlerin 1990 lı yıllarda ülkelerine döndükten sonra 1989 yılında Üsame bin Ladin tarafından kurulan El Kaide ile irtibata geçip örgütsel destek bağlantıları kurmaları da önemli rol oynamıştır. 22 ABD nin 11 Eylül saldırısı sonrası başlatmış olduğu terörle mücadele stratejisinde, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Condoleezza Rice tarafından bu bölge için Güneydoğu Asya bölgesi terörü yenmekte çok önemli bir cephedir demeci bölgenin önemini ortaya koymaktadır. 23 Demokrasiye karşı olmak veya diktatörlüğe karşı mücadele etmek gibi siyasi motifler içeren söylemler, bu bölgedeki terör örgütlerinin kuruluş felsefesini başka bir açıdan ortaya koymaktadır. 24 Siyasi olan amaç zamanla etnik, sosyal veya dini taleplere dönüşmüş, başlangıçta belli bir meşruiyet zemini olan haklı toplumsal talepler, özellikle Afgan Savaşı sonrası radikalleşen İslami grupların şiddet esaslı eylemlerine esir olmuştur. 25 Afganistan da verilen mücadelenin dışında bölgede terör eylemlerin gerçekleşmesine sebep olan diğer bir konu veya mücahitleri bir arada tutan bağ Endonezya nın Molukas adalarındaki Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki 21 Apdal, Security, Political Terrorism, s Apdal, Security, Political Terrorism, s. 17; Manyin, Terrorism in, s. 3; Natasha Hamilton Hart, Terrorism in Southeast Asia: Expert Analysis, Myopia and Fantasy, The Pacific Review, Cilt: 18, Sayı: 3, Eylül 2005, s Dana R. Dillon, Southeast Asia and Brotherhood of Terrorism, Nihon Universitesi, Mishsima, Japonya, 19 Kasım Manyin, Terrorism in Southeast, s Richard Hallooran, Al-Qaeda Network Believe Thriving in Indonesia, Washington Times, 30 Temmuz 2002; Hamilton, Terrorism in Southeast, s. 305; James Cotton, Southeast Asia after 11 September, Terrorism and Political Violence, Cilt: 15, Sayı: 1, s

8 E. S. Aydın Yılmaz çatışmadır. Ada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bölünmüş olmasına rağmen 1999 yılında dini ayrılıkçı şiddet olayları yaşanmış ve 3 yıl sürmüştür yılında barış tesis edilmiş ancak yaklaşık 5000 kişi ölmüş, kişi de yerlerinden ve yurtlarında ayrılmak zorunda kalmıştır. Dini-mezhepsel temelli çatışmalar bölgedeki radikal Malezya Kampula Mücahitleri ni, Laskar Cihad hareketini ve Cemaat-i İslami grubunu harekete geçirerek birçok sempatizanın örgütlere katılımını sağlamış, yeni örgüt liderlerinin doğmasına ve birçok örgüt mensubunun kamplarda eğitim görmesine sebep olmuştur. 26 Ancak tüm dünya kamuoyunda yüksek orada karşılık bulmuş olan 12 Ekim 2002 Bali Saldırısı ile gözler Güneydoğu Asya ya çevrilmiş, bölgenin toplumsal yapısını turizmini ve ekonomisini derinden etkileyen terör dinamikleri ve El Kaide ile olan ilişkisi incelenmeye başlanmıştır. 27 Bölge olarak Güneydoğu Asya hem yerel hem de uluslararası terörizmi barındırırken, bu ikisi birbirleri ile yakından ilişki içerisinde olmuştur. El Kaide nin 11 Eylül 2001 deki saldırıları sonrası ABD nin terörizme karşı açmış olduğu topyekun savaş ile başlayan süreç, yılında Endonezya nın Bali Adası ndaki bir gece kulübüne yapılan ve 180 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırı 29 ile Amerika nın bu bölgedeki grupları da hedef almasıyla devam etmiştir. Endonezya istihbaratının da işaret ettiği gibi, ABD nin yapmış olduğu istihbarat da bu saldırıların arkasında El Kaide ile bağlantılı Cemaat-i İslami bölge örgütünün bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. 30 Güneydoğu Asya bölgesi, iktidarlara karşı verilen siyasi şiddet ile dolu bir geçmişten gelirken, bu şiddet çeşitli terör örgütleriyle beslenerek günümüze kadar gelmiştir. 31 Örneğin Malezya, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde komünist bir rejim kurmayı hedefleyen ve bu yönde faaliyetlerde bulunan örgütler 26 Dillon, Southeast Asia and, s Bary Desker, Islam in Southeast Asia: The Challenge of Radical Interpretations, Cambridge Review of International Affairs, Cilt: 16, Sayı: 3, 2003, s. 415; Frost, Terrorism in Southeast. 28 Cristopher J. van der Krogt, Jihad without Apologetics, Islam and Christian-Muslim Relations, Cilt: 21, Sayı: 2, 2010, s Bary Desker, Islam in Southeast, s. 416; The 12 October 2002 Bali Bombing Plot, BBC News, 11 Ekim 2012, 30 Sidney Jones, Briefing for the New President: The Terrorist Threat in Indonesian and Southeast Asia, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2008, s. 70; Carlyle Thayer, Political Terrorism in Southeast Asia, Journal of the Singapore Armed Forces, Cilt: 29, Sayı: 4, 2003; Desker Islam in Southeast, s. 416; Hamilton, Terrorism in Southeast, s South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 39, Sayı: 2, s

9 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi veya komünist rejime karşı olan gruplar bölgede sürekli çatışma ortamı yaratmışlardır. 32 Daha fazla özgürlük, insan haklarına saygı ve demokrasi talep eden Laos daki terör örgütleri, Komünist rejim ile yönetilen Laos un başkenti Vientian da yılları içerisinde İngiliz, Alman ve Danimarkalıların da aralarında bulunduğu yabancılara, özellikle otobüs duraklarına, marketlere, kamuoyunun yoğun olduğu mekanlara, turistik tesislere, alışveriş merkezlerine ve devlet kurumlarına, düzenli bombalama faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 33 Bölge uluslararası teröre sahne olmakla birlikte, kendi içerisinde sınır uyuşmazlığından kaynaklanan çatışmalara da sahne olmaktadır. Örneğin, dünyada bulunan mercan türlerinin dörtte üçünden fazlasına sahip, Pulau Sipadan ve Pulau Ligitan gibi turistik adaların yer aldığı Celebes denizine sınırı olan Malezya nın Singapur, Endonezya ve Filipinler ile arasında 1991 yılından günümüze süren sınır uyuşmazlığı vardır, bu uyuşmazlık beraberinde silahlı şiddete dayalı eylemleri getirmektedir. 34 Bölge Terörünün Doğuşu 1980 de Sovyet birliklerinin Afganistan ı işgal etmesi ve buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri nin mücahit gerillaları desteklemesi, aslında bölgenin terörizm açısından kaderini de belirlemiştir. Sovyetler Birliği ne karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilen ve silahlandırılan mücahitler, Sovyetlerle mücadeleleri sona erdikten sonra yeni hedef olarak kendilerine Amerika ve Batı yı belirlemişlerdir lı yıllarda başlayan dünya ekonomisini ve özellikle finansal piyasaları etkileyen Güneydoğu Asya krizi, Tayland da başlayıp kısa sürede büyüyerek tüm Asya bölgesine yayılmıştır. 35 Özellikle 1997 yılında yükselen krizinin de etkisiyle, toplumlarındaki sorunların kaynağı olarak Batı dünyası ve İslam dışı Batılı zihniyeti gören bu topluluklar, halihazırda yıllarını silahlı mücadeleyle geçirmiş oldukları için, ideolojik temelli mücadelelerini şiddet üzerinden gerçekleştirmeye yönelmişlerdir. Böylece, işgal boyunca Afganistan ile etkileşim içinde bulunulan bölgede, İslami talepleri ön planda tu- 32 Peter Chalk, Political Terrorism in South- East Asia, Terrorism and Political Violence, Cilt: 10, Sayı: 2, 1998, s US. Burea of Diplomatic Security, Laos 2012 Crime and Safety Report, https://www.osac. gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid= Apdal, Security, Political Terrorism, s.3. The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law, https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/view/?id= Rıdvan Karluk, Güneydoğu Asya ve Rusya Krizi Karşısında Türkiye, org/tonus.pdf. 9

10 E. S. Aydın Yılmaz tan ve bütün dünyanın bildiği gibi zamanında ABD tarafından desteklenen El Kaide örgütü gibi çeşitli terörist gruplar doğmuştur. Örneğin Cemaat-i İslami, Özgür Açe Hareketi, Moro Özgür İslam Cephesi gibi örgütler yaygınlaşmış ve nihayetinde El Kaide terör örgütünün uzantıları olarak terörü uluslararası boyuta taşımışlardır. 36 Bölge terör örgütlerinin uluslararasılaşmasında El Kaide ile olan ilişki, bağlantı ve maddi ve manevi irtibat önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuya ilerleyen bölümde ayrıca değinilecektir. Bölge terörizmi açısından Afgan İşgalinin sonuçları ve bölgede terörün yükselişine ilişkin olgular şunlardır. İlk olarak, Afgan İşgali, bölgedeki Müslümanları bir araya getirmiş ve cihat fikrinin doğmasına neden olmuştur. 37 Cihat için Afganistan a giden bölge Müslümanları, burada eğitim kamplarına katılarak hem gerilla savaşını öğrenmiş hem de medrese eğitim usulü ile İslam dinini daha da özümsemiş ve zamanla radikalleşmişlerdir. 38 İşgal döneminde bu insanların motivasyonunu oluşturan şey, Sovyet işgaline karşı cephede cihat etmek iken, savaştan sonraki amaç terör yönteminin önemli bir unsuru olan intihar saldırıları ile seküler idarelere karşı İslam şeriatına dayalı bir devlet kurmak olmuştur. 39 Dolayısıyla bu eğitim kamplarına katılan insanlar kendi ülkelerine dönerek bu amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla dini, etnikayrılıkçı yasadışı terör eylemlerinde bulunan örgütler kurmuşlardır. Bu gruplar zamanla taraftar bulmakta da gecikmemişlerdir. Güney Asya bölgesinde yaklaşık 230 milyon Müslüman yaşamaktadır ki bu da toplam dünya Müslüman nüfusunun % 20 sine tekabül eder. Afganistan ın işgalinden önce bölgenin Müslüman halkı laik devleti ve İslam ın ılımlı, hoşgörülü bir yorumunu benimsemiş olarak diğer dini ve etnik gruplar ile bir arada 40 yılı aşkın süredir yaşıyorlarken ve yaşamak isterken, Afganistan ın işgalinden sonra radikalleşmeye başlamışlardır. 40 İkinci olarak, Afganistan da gelişmekte olan radikal gruplara karşı Güneydoğu Asya bölgesinde farklı İslami gruplar ortaya çıkmış ve bunlar, El Kaide 36 Apdal, Security, Political Terrorism, s.3; Dillon, Southeast Asia and. 37 Desker, Islam in Southeast, s. 420; Dillon, Southeast Asia and, s Zachary Abuza, Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah, NBR The National Bureau of Asian Research, Cilt: 14, Sayı: 5, Aralık 2003; Zachary Abuza, The War on Terrorism in Southeast Asia, Strategic Asia : Fragility and Crisis, Eylül 2004, s ; Apdal, Security, Political Terrorism, s. 17; Desker, Islam in Southeast, s Desker, Islam in Southeast, s. 416; Shireen Khan Burki, Haram or Halal? Islamists Use of Suicide Attacks as Jihad, Terrorism and Political Violence, Cilt: 23, Sayı: 4, Eylül 2001, s Abuza, The War on, s

11 Uluslararası Terör İncelemelerinde Güneydoğu Asya Bölgesi gibi terör örgütleriyle Libya gibi devletlerden finansal destek alarak güçlenmeye başlamışlardır. 41 Dönemin Libya hükümeti bölgedeki terör gruplarına ev sahipliği yapma açısından önem arz etmektedir. Örneğin, 1986 ile1989 yılları arasında Özgür Açe Hareketi ne mensup 5000 e yakın hareket mensubunun ülkesindeki kamplarda eğitim görmesine izin vermiş, Ebu Sayyaf ve Filipinli Müslüman gibi gruplara yaşam desteği adı altında düzenli para yardımlarında bulunmuştur. 42 Bölgede 1980 lerde Tayland da, Endonezya nın Açe Bölgesi nde ve özellikle Güney Filipinler de özgürlükçü hareketlerin dışında İslami taleplerle ortaya çıkan ayrılıkçı gruplar ve faaliyetler mevcuttur. Dışarıdan gelen maddi destek, Açe ve Tayland daki grupları yeterince destekleyemese de Güney Filipinler deki gruplar açısından bu destek etkili olmuştur. 43 Maddi destek beraberinde, oradaki grupların İslami olarak daha da radikalleşmesini getirmiştir. Bu durum bölgedeki yerel grupların kendi içerisinde bölünmelerine sebebiyet vermiştir. Örneğin, Filipinler de ortaya çıkan Ebu Seyyaf Grubu, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi nden ayrılarak kendine yeni bir yol çizmiş ve El Kaide nin verdiği maddi destek sonucu güçlenmiştir. 44 Üçüncü olarak, sosyo-ekonomik faktörler, bölgede güçlenmekte olan radikal gruplar üzerinde etkisi olmuştur. Bölgenin en laik iki ülkesi olan Malezya ve Endonezya, İslami grupların talep ettiği İslami uygulamaları bastırmış ve bu gruplara yeterince siyasal temsil hakkı tanımamıştır Asya Krizi, bölgedeki ülkelerin gücünü zayıflatırken radikal grupların hareket alanlarını genişletmiş, Cuma hutbelerinde mevcut iktidarlara getirilen eleştiriler toplumda başkaldırıya zemin hazırlamışlardır. 46 Kriz, hukuk ve eğitim gibi önemli kamu harcamalarında kesintiye neden olmuş, yapılan kısıtlamalar İslami eğitim veren okulların daha da saldırganlaşmasını beraberinde getirmiş ve sonuç olarak, bölgedeki güçlü radikal örgütler bu okullara maddi destek vermişlerdir. Bu duruma benzer uygulamalar sadece Malezya da değil, bölgenin ekonomik anlamda Asya Krizi nden darbe almış diğer ülkelerinde de görülmüştür. 47 Malezya nın bölge açısından ayrıca önemi vardır yılında Ebu Bekir Beşir önderliğinde, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi nde bölge örgütlerinin 41 Dillon, Southeast Asia and, s Dillon, Southeast Asia and, s Manyin, Terrorism in Southeast, s Apdal, Security, Political Terrorism, s Manyin, Terrorism in Southeast, s. 7-8; Abuza, The War on, s ; Neale Jagoe et al., South East Asia, Asian Affairs, Cilt: 40, Sayı: 2, 2009, s. 317; Desker, Islam in, s Abuza, The War on, s. 324; Frost, Terrorism in Southeast. 47 Abuza, The War on, s. 324; Desker, Islam in Southeast, s

12 E. S. Aydın Yılmaz yer aldığı mücahitler koalisyonunun organizasyonuna ev sahipliği yapmıştır. Bu koalisyon yılda 3 defa bir araya gelerek bölge örgütlerinin gerek ideolojik gerek fiziki anlamda diri kalmalarını sağlamaktadır. 48 Dördüncü olarak, güvenlik bakımından, Güneydoğu Asya ülkeleri yasadışı göçü, insan hareketlerini, organize suçları, AIDS ve SARS gibi hastalıkları kontrol altına almakta zayıf kalmakta, bu da terör örgütlerinin daha rahat hareket etmelerine olanak vermektedir. 49 Örneğin, Malezya hükümeti İslam ülkelerinden gelen kişilerden vize istememektedir. 50 Filipinler de de zayıf bir göç politikası vardır. Bir Filipinli ile evlenmek suretiyle Filipinler vatandaşlığı almak, bir terörist için bölgede yaşayabilmenin ve örgütlere mensup olmanın en kolay yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumlardaki rüşvet yaygınlığı da bölgeye yönelik göçü ve insan hareketlerini kolaylaştırmaktadır. 51 Beşinci olarak, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Güney Asya ülkeleri arasında uzun yıllara dayanan ekonomik ve ticari ilişkiler vardır. Bu ilişkilerin bir kısmı devlet tarafından desteklenmekte, bazıları ise devlet kanalının ve denetiminin dışında fakat legal olarak faaliyet gösteren uluslararası finans kurumları aracılığı ile yürütülmektedir. Bu durum, Orta Doğu dan ve Güney Asya bölgesinden, bölgedeki radikal gruplara yönelik para akışını kolaylaştırmaktadır. 52 Son olarak, Güneydoğu Asya Bölgesi nde silah ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetleri yaygınlaşmaktadır. Bu tür yasadışı faaliyetler, Cemaat-i İslami ve El Kaide gibi bazı radikal terör örgütlerine finans kaynağı teşkil etmektedir. 53 Soğuk Savaş ın öncesi ve sona ermesiyle yükselişe geçen silah ticareti, finans kaynakları arasında oldukça büyük potansiyele sahiptir. Almanya gibi ülkelerden Soğuk Savaş dönemine ait kullanılmayan silahların bölgeye aktarılması ve bölgede dağıtılması, bölgedeki terör örgütlerinin silah ihtiyacının ve kaynağının nasıl giderildiğini göstermek bakımından önemlidir Dillon, Southeast Asia and, s Jürgen Rüland, The Nature of Southeast Asian Security Challenges, Security Dialogue, Cilt: 36, Sayı: 4, Aralık 2005, s Frost, Terrorism in Southeast ; Gershman, Is Southeast Asia, s. 68; Abuza, The War on, s Frost, Terrorism in ; Gershman, Is Southeast Asia, s. 68; Ela Uluatam, Filipinlerdeki Ayrılıkçı Gruplar ve Barış Süreci Hakkında Bilgi ve Değerlendirme Notu, org.tr/avrupabirligidairesi/dokumanlar/raporlar/filipinlerde%20ayrilikci%20gruplar%20 ve%20baris%20sureci.pdf. 52 Jones, Briefing for the. Frost, Terrorism in Southeast.. 53 Abuza, Funding Terrorism in, s Jürgen Ruland, The Nature of, s

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU FİLİPİNLER DEKİ AYRILIKÇI GRUPLAR VE BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Ela ULUATAM Uzman Yardımcısı AB Proje Geliştirme ve İzleme Müdürlüğü ela.uluatam@tobb.org.tr 218 24 37 FİLİPİNLER

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Yermük Kampı'nda IŞİD-El Kaide Çatışmaları

Yermük Kampı'nda IŞİD-El Kaide Çatışmaları Yermük Kampı'nda IŞİD-El Kaide Çatışmaları IŞİD ve El Kaide'nin bölgesel kolu arasında başlayan çatışmalar 3 haftadır sürüyor. 25.04.2016 / 09:57 Suriye nin başkenti Şam daki Yermük Kampı, geçtiğimiz haftalarda

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri 1 2 3 4 5 6 Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Beyin Fırtınası Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri KDK (2010). TİKA (1992-Dışişleri Bakanlığına bağlı, 1999-Başbakanlığıa bağlı,

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset

Detaylı

Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme

Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.17, MAYIS 2017 Türkiye Irak İlişkilerinde Güvenlik ve Radikalleşme Çalıştayı 12 Mayıs 2017 tarihinde ORSAM ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı na bağlı Nahrain Araştırmalar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada

Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Dünyada silahlanma artıyor, Türkiye 20'nci sırada Bonn Uluslararası Silahsızlanma Merkezi nin 2016 Küresel Silahlanma Endeksi'ne göre askeri harcamalarda İsrail başı çekerken Türkiye 20'nci sırada. 02.12.2016

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

BLOG ADRESİ :

BLOG ADRESİ : BLOG ADRESİ : http://ozel-buro.tumblr.com ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBUNA AİT TUMBLR BLOGUNDA HALEN İŞLENEN VE İLERİDE İŞLENECEK OLAN KONULAR AŞAĞIDA GAYET AÇIK VE BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. MAKALE VE ARAŞTIRMA

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD

DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD Dünyanın en iyi Düşünce Kuruluşları Ocak 2016, Mardin / TURKEY DÜŞÜNCE KURULUŞLARI 2015 KÜRESEL ENDEKS RAPORU (USTAD, 2015 Yılında da Dünyanın Önde Gelen Etkili Düşünce Kuruluşları

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı