İslami Alan Araştırmaları. National Institutes for the Humanities of Japan (NIHU) Program Islamic Area Studies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslami Alan Araştırmaları. National Institutes for the Humanities of Japan (NIHU) Program Islamic Area Studies"

Transkript

1 National Institutes for the Humanities of Japan (NIHU) Program Islamic Area Studies Japonya Ulusal Beşeri Bilimler Enstitüleri (NIHU) Programı İslami Alan Araştırmaları

2 Japonya Ulusal Beşeri Bilimler Enstitüleri (NIHU) Programı İslami Alan Araştırmaları Genel Müdür SAKURAI Keiko İslami Alan Araştırmaları, İslam ve İslam medeniyeti konusunda ampirik bir bilgi kaynağı oluşturmayı amaçlayan yeni bir araştırma alanıdır. Bu araştırma alanını keşfetmek ve bu konuda çalışmalar yürütmek amacıyla, 2006 yılında Japonya Ulusal Beşeri Bilimler Enstitüleri bünyesinde 5 yıllık bir İslami Alan Araştırmaları NIHU Programı hazırlandı. Program, Tokyo Üniversitesi, Sophia Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Toyo Bunko (Şarkiyat Kütüphanesi) ve son olarak da Waseda Üniversitesi olmak üzere beş enstitünün katıldığı ortak bir araştırma ağıdır. Waseda Üniversitesi aynı zamanda bu ağın merkezi yönetim bürosu olarak hizmet vermektedir. İlk 5 yıllık dönem Mart 2011 de sona erip, 2016 yılında tamamlanacak şekilde ikinci bir 5 yıllık dönem eklenerek program yenilendi. Dünyanın 21. yüzyıla girmesinin ardından, 11 Eylül 2001 olayının akabinde Afganistan, Irak ve diğer bölgelerde kaos ve yıkım ortaya çıktı. Dahası, hâlâ hafızalarımızdan silinmemiş olan, ilk olarak Tunus ve Mısır da baş gösteren ve nihai etki ve sonuçları henüz belli olmayan büyük demokrasi hareketleri bölgedeki diğer ülkelere hızla yayıldı. İslam coğrafyasında yaşanan ve yankıları tüm dünyayı sarabilecek olan bu kargaşa bugün de devam ediyor. Bu meselelerin doğru anlaşılabilmesi için İslam ın ve bölgedeki Müslüman toplumların özelliklerini ampirik bir yaklaşımla açıklamamız gerekiyor. İkinci 5 yıllık dönemde, ilk 5 yıllık dönemde elde ettiğimiz bulgulara dayanarak araştırma konularımızı daha derinden inceleyeceğiz. Bu araştırmayı geliştirerek ve genişleterek Japonya da İslam araştırmaları ve eğitimi için bir zemin oluşturmayı amaçlıyoruz. Ortak araştırma faaliyetlerimiz aşaǧıdaki üç hedefe odaklanılarak yürütülecek: 1. Bölgelerdeki yerli araştırmacılar ve akademik kurullarla uluslararası ortak çalışmalarımızı gerçekleştirerek, hem ʻʻöteki hem de ʻʻyerlisi nin perspektiflere dayanıp, İslam ile bölgeleri arasındaki ilişiklerini analiz etemekle, modern İslam dünyasını daha iyi anlamak ve ampirik bir bilgi kaynaǧı oluşturmak. 2. Yeni nesil İslami alan uzmanlarının yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, eğitim kuruluşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirerek, bölüm sınırlarını aşan, lisansüstü düzeyde kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışmak. Ağımızda bulunan bütün merkezlerin faaliyetlerinin İslami Alan Araştırmaları konusunda tatmin edici bir lisansüstü eğitime uygun olmasını sağlamakla beraber Japonya ve yurt dışından genç araştırmacıların İslami Alan Araştırmaları programına katılımı için aktif olarak çaǧrıda bulunmak. 3. Yukarıda saydıǧımız hedeflere odaklanarak ve her birinin ilgili araştırma ve eğitim ortamları, araştırma personeli, araştırma alanı ve bütçelerini göz önünde bulundurarak İslami Alan Araştırmaları (IAS) ağında bulunan beş merkezin tamamıyla kendine özgü kurumlar olması nı sağlamak. Son olarak, söz konusu amaçlarını gerçekleştirmek için, birinci döneminden çok daha fazla katkılarınızı ve desteklerinizi rica ederiz.

3 Waseda Üniversitesi, İslami Alan Araştırmaları Ana Merkezi (WIAS) İslami Alan Araştırmaları K uruluşu, Waseda Üniversitesi İslam Bilim ve Medeniyeti Waseda Üniversitesi İslami Alan Araştırmaları (IAS) Merkezi, beş IAS merkezinin ortak araştırmalarını koordine etmek ve derlemek suretiyle NIHU adına projeler yürüterek IAS ağının merkez bürosu görevini görmektedir. Araştırma programımızın ilk 5 yıllık döneminde kurulan ve İngilizce/Japonca dillerinde hizmet veren web sitemizde araştırma projelerinin planlanması, yürütülmesi ve elde edilen bulgular, müfredat ve uluslararası değişim programları gibi merkezlerimizin faaliyetleriyle ilgili güncel haberleri sürekli olarak sizlerle paylaşıyoruz. İslam araştırmalarını İslam ile ilgili üniversiteler ve kuruluşlar ile ortak yürüterek ve araştırma ve eğitim faaliyetlerimiz hakkında bilgi toplayarak ve bilgi vererek öğrenci değişimi ve uluslararası ortak araştırma konusunda bir merkez büro olmayı amaçlıyoruz. Waseda IAS Merkezi'nin araştırma konusu, "İslam Bilim ve Medeniyeti"dir. Müslüman toplumların benimsediği çeşitli sosyal uygulamalar ve bu uygulamalara temel oluşturan İslami düşünceler arasındaki bağları açıklayarak günümüzdeki İslam'ın daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktayız. İslami Sosyal Uygulamalar ve İlkeleri Tokyo Üniversitesi IAS Merkezi (TIAS) İslami Alan Araştırmaları Bölümü, Gelişen Beşeri Bilimler Merkezi, Beşeri Bilimler ve Sosyoloji Lisansüstü Birimi, Tokyo Üniversitesi İslami Alanda Düşünce ve Siyaset: Karşılaştırma ve İlişkiler Yönetici OHTOSHI Tetsuya Tokyo Üniversitesi IAS Merkezi'ndeki araştırmalar temel olarak Orta Avrasya ve Orta Doğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Modern tarihte düşünce ve siyaset arasındaki ilişkilerin araştırılması ve karşılaştırılması üzerine ampirik çalışmalar yürütüyoruz. Üç araştırma konumuz aşağıdaki gibidir. Birincisi, amacı Oslo Anlaşmaları nın çerçevesinin yeniden incelenmesine yönelik acil ihtiyaç konusunda Japon araştırmalarının sistematikleştirilmesinde mesafe katetmek ve Filistin konusunda gelecekteki uluslararası araştırmalar için zemin hazırlamak olan "Filistin Meselesi"dir. İkincisi ise, "Orta Doğu ve İslam Devletlerinde Demokratikleşme"dir. Bu konunun adı altında Güney ve Güney Doğu Asya, Orta Avrasya ve Orta Doğu'daki İslam devletlerinin "demokratikleşmesinde" yaşanan gelişmeleri incelemektedir. Orta Avrasya üzerinde özellikle durduğumuz üçüncü konumuz "Modern Sosyopolitik Düşüncede Yapı ve Dinamikler". Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra kurulan Orta Doğu devletlerinde sosyopolitik düşüncenin gelişiminin araştırılmasında başvurulan karşılaştırmaları ve ilişkileri incelemektedir. Orta Avrasya ve Orta Doğu'nun düşünce ve siyasi dinamiklerine entegre yaklaşımımız ile en derin unsurlarından yola çıkarak çağdaş İslam dünyasını anlamayı hedefliyoruz. Çağdaş Orta Doğu ve Orta Avrasya'da Düşünce ve Siyaset

4 Sophia Üniversitesi IAS Merkezi (SIAS) İslam Araştırmaları Merkezi, Sophia Üniversitesi Müslümanların ve İslam Ağlarının Modern Deneyimleri Yönetici KISAICHI Masatoshi Sophia Üniversitesi'ndeki IAS Merkezi, "Müslümanların ve İslam Ağlarının Modern Deneyimleri" konusu üzerine araştırmalar yapan ve Sophia Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi personeli merkezliğindeki araştırma gruplarından oluşmaktadır. Bu merkezin çalışmalarını, ilk 5 yıllık araştırma döneminde elde edilen temel bulgulardan çıkardığımız üç ana başlık etrafında toplamayı planlıyoruz: "Siyasi Hiziplerden Ayrı Tutulan İslami Hareketlerin Sosyal Rolleri", "Popüler İslam'ın Yayılması ve Gelişimi", "Güney Doğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı Birbirine Bağlayan İslam Ağları Gerçekleri". Modern çağdan beri, İslam'ın ayırt edici karakteristiklerinin (öğretileri, düşüncesi, kültürü vs.) coğrafi bölgelerinin genişliğine ve İslam'ı benimseyen toplumların derinliğine bağlı olduğu söylenebilir. Buradaki kuvvetin siyasi güçten ziyade toplumdaki insan, hedef ve bilgi ağının gücü olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla, tarihi ve coğrafi yayılımı göz önünde bulundurarak ana araştırma konumuzu, halk merkezli ağlar ile oluşmuş olan İslam toplumunun, kültürünün ve dininin çeşitli yönlerinin ve akımların dinamizminin analizi olarak belirledik. Müslümanların ve İslam Ağlarının Modern Deneyimleri Kyoto Üniversitesi IAS Merkezi (KIAS) İslami Alan Araştırmaları Merkezi, Asya ve Afrika Alanı Araştırmaları Lisansüstü Birimi, Kyoto Üniversitesi Araştırma Temasu İslam Dünyasında Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar Yönetici KOSUGI Yasushi Kyoto Üniversitesi'ndeki IAS Merkezi, Kyoto Üniversitesi'nin genel bilgi birikiminden ve özellikle Asya ve Afrika Alanı Araştırmaları Lisansüstü Birimi'nin (ASAFAS) beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerini birleştiren disiplinler arası çalışmalarından yararlanarak lisansüstü öğrencileri ve yeni nesil uzmanlar için İslami Alan Araştırmaları'nı geliştirmeyi hedefliyor. Merkezin faaliyetlerini ASAFAS'ın Küresel Alan Araştırmaları Birimi ve İslam Dünyası Araştırmaları Bölümü ile koordineli hale getirecek ve Japonya'nın IAS ağındaki diğer araştırma merkezleri ile iş birliği yapmaya çalışacağız. Yapılacak olan faaliyetlerimiz, lisansüstü düzeyde bir müfredat geliştirmek, sonraki nesillerin eğitiminin desteklenmesi için altyapı kaynakları bulmak, ana kaynakları ve diğer materyalleri derlemek, lisansüstü düzeyde iş birliği ve değişim odaklı uluslararası bir ağ kurmak ve lisansüstü eğitim ve araştırma konusunda küresel olarak bilgi toplamaktır. Bu merkezde geniş kapsamlı "İslam Dünyasında Uluslararası Kuruluşlar ve Küresel Ağlar" başlığı altında uluslararası ilişkiler, bilgi ağları, Sufi tarikatlarının yayılması, İslami finans, İslam hukuku ve başka konular araştırılmaktadır. İslam Dünyasında Uluslararası Kuruluşlar ve Küresel Ağlar

5 Toyo Bunko IAS Merkezi (TBIAS) İslami Alan Araştırmaları Dokümantasyon Merkezi, Toyo Bunko (Doğu Kütüphanesi) İslami Alan Araştırmalarına Yönelik Kaynakların Toplanması ve Araştırılmasına İlişkin Bir Sistem Oluşturulması Yönetici MIURA Toru Toyo Bunko IAS Merkezi, bölge dillerinde yazılmış olan yerel kaynaklarını özellikle önemsiyor ve bu kaynakları toplumlara ayna tutan belgeler olarak görüyor. İslami alanlardaki karmaşık siyasi, ekonomik ve sosyal yapıları kavrayabilmek için bu yerel kaynaklarını geniş bir perspektiften sistematik biçimde araştıracağız. İçinde bulunduğumuz ikinci 5 yıllık dönemde araştırma konusu olarak "İslami Alan Araştırmalarına Yönelik Kaynak Ağı Oluşturmak" belirledik. Hedefimiz, 3 aşamalı bir iş döngüsü oluşturarak kaynaklarının kullanıldığı araştırmaları sistemli hale getirmek: kaynakların sistematik olarak toplanması ve kataroglaştırılması, bu materyallerle ilgili olarak sistematik araştırmayı kolaylaştıracak bilgilerin sunulması ve bu materyallerin sistematik kullanımına temel oluşturacak dokümantasyon konusunda araştırmalar. Görevimiz hem Japonya'dan hem de Japonya dışından yeni araştırmacılar, öğrenciler, kamu ve kuruluşların katılımıyla ağ tabanımızı genişletmek ve kaynaklar ile bu materyallerin kullanımına ilişkin canlı bir ağ sunmaktır. Materyallerin yerinin bulunması ve kullanılmasına ilişkin araç sağlayarak ve bu konudaki bilgileri düzenleyerek ve sunulan materyalleri destekleyen araştırmalar konusunda seminerler düzenleyerek bunu başaracağız. İslami Alan Araştırmalarına Yönelik Kaynak Ağı Oluşturulması

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da!

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! bilgimba Akkoza İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, deneyimini Akkoza ya taşıyor. İstanbul un yoğun hayatına alternatif

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

EURAS ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Dr. Mustafa AYDIN. Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı

EURAS ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Dr. Mustafa AYDIN. Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı EURAS ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Dr. Mustafa AYDIN Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı DÜZELTMEN Yahya BACAK (12 Ağu. 2013 e kadar) Cumhur EKEN( 12 Ağu. 2013 ten itibaren) Miraç ŞAHİN ( 12 Ağu. 2013 ten itibaren)

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2010 Yayıma Hazırlayan:

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLERLE. Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI. akparti.org.tr. mustafayeneroglu.com. Cover

YURTDIŞI TÜRKLERLE. Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI. akparti.org.tr. mustafayeneroglu.com. Cover YURTDIŞI TÜRKLERLE Cover Mustafa YENEROĞLU İSTANBUL 3.BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI akparti.org.tr mustafayeneroglu.com Mustafa Yeneroğlu Kimdir? 4 Avrupa da Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Olarak Şimdiye

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı