(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir."

Transkript

1 THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: Telefon Faks İşbu Doküman şablonu tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. Bu projeler (VER ler) hususunda Gold Standard şu kuruluşlardan mali destek almıştır:

2 sayfa 2 GÖNÜLLÜ DENGELEME PROJELERİ PROJE TASARIM DOKÜMANI FORMU (GS-VER-PDD) Versiyon 01 şu tarihten itibaren geçerlidir: Ocak 2006) İÇİNDEKİLER A. Proje etkinliğinin genel açıklaması B. Esas alınacak bir metodolojinin uygulanması C. Proje etkinliği / Kredilendirme döneminin süresi D. Bir izleme metodolojisi ve planının uygulanması E. Kaynaklar tarafından sera gazı emisyonlarının tahmini F. Çevreye olan etkileri G. Paydaşların yorumları Ekler Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Proje etkinliğindeki katılımcılar hakkında irtibat bilgileri Esas alınacak bilgiler İzleme planı Rüzgâr türbinlerinin koordinatları Türkiye nin ülke risk primi Birincil Paydaş Danışma Toplantısına Davetliler Listesi

3 sayfa 3 BÖLÜM A. Proje etkinliğinin genel açıklaması A.1 Proje etkinliğinin başlığı Başlık: Rotor Elektrik Üretim Osmaniye Rüzgâr Çiftliği Sürüm: Tarih: A.2. Proje etkinliğinin açıklaması Proje özeti: Türkiye nin güneydoğusundaki Osmaniye vilayetinin Gökçedağ Dağlarında yer alan Rotor Elektrik Üretim Osmaniye Rüzgar Çiftliği (bundan böyle Proje olarak atıfta bulunulacak olup), her biri 2.5 MW anma gücü olan, kurulu toplam 135 MW kapasite gücü olan ve 466,742MWh 1 tahmini yıllık elektrik üretimi sağlayacak 54 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır. Türbinler, General Electric (GE) Energy model 2.5xl olup, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye kuruluşunun bir alt kuruluşu olan Rotor Elektrik Üretim A.Ş. (Bundan böyle kendisine Proje Geliştiricisi olarak atıfta bulunulacaktır), tarafından kurulacak ve çalıştırılacaktır. Proje, Gökçedağ Dağ sahasındaki rüzgâr kaynakları tarafından üretilen sıfır emisyonlu enerji ile Türk Ulusal Şebekesine (bundan böyle Şebeke olarak anılacak), tedarikte bulunacaktır. Şebeke tarafından şu anda üretilmiş olan enerji, tco 2 /MWh gibi bir birleştirilmiş marj emisyon faktörüne sahip olup, nispeten karbon yoğundur. Projenin, ilk 7-yıllık kredilendirme dönemi süresince, 302,675 ton CO 2 /yıl gibi bir beklenti ile sera gazları emisyonunu azaltması beklenmektedir. Proje mahalli, rüzgâr türbinlerinden ayrı olarak, iletim hattı kulelerini, bir santral sahasını ve bir kumanda binasını içermektedir. Tesis, 7.5 km enerji iletim hattı üzerinden 154kVA Bahçe Trafo Merkezi vasıtasıyla şebekeye bağlanacaktır. Proje sahası, 1,362,434.73m 2 2, olup hâkim batı rüzgarlarına dik dar zirvelerden müteşekkil dağlık bir araziden oluşmaktadır. Rüzgâr çiftliğinin en uygun hale getirilmiş olan düzenlemesi, en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyelinin, zemin eğiminin, hâkim rüzgâr yönünün ve rüzgâr türbinleri arasındaki rotor çapının 1 %75 artış [sic] seviyesinde. Kaynak Osmaniye Rüzgâr Enerji Tesisi Mikro-saha Raporu ( ), Hazırlayan Dr. Ferdi Türksoy, EMD International, A.Ş. 2007, sayfa 43, Tablo 17. Sonuçlar, Zorlu Enerji tarafından temin edildiği üzere (sahaya yerleştirilmiş olan direklerden alınan) 3-yıllık rüzgâr verileri ile sayısal arazi veri modellemesi temeline dayanmaktadır. Sonuçlarda, kullanılabilirlik, kanatların kirlenmesi, buzlanma, yüksek rüzgâr histerisisleri), elektriksel verimlilik, tali istasyon bakımı ve tesisin duruş zamanları bakımından olası enerji kayıpları göz önüne alınmıştır. 2 Ruhsat numarası: No: Çevre ve Orman Bakanlığından alınan, tarihinde hazırlanmış B.18.1.OGM / 190 no.lu ruhsat. İstendiğinde, DOE için kullanılabilir yapılacaktır.

4 sayfa 4 asgari 2,5 katı bir mesafe göz önünde bulundurulup, türbinlerin yerleşim yeri olarak tanımlanmıştır 3. GE 2.5xl rüzgâr türbinleri, 85 m bir gövde yüksekliği ve 100m rotor çapına (Şekil 1) sahiptir. Türbinler, GE Energy tesislerinde üretilecek ve kurulum için proje mahalline sevk edilecektir. Projenin Mart 2009 bitiminde, o tarihte hizmete alınacak 15 türbin kısmi olarak hizmete alınması ve bu tarihi takip eden her ay hizmete alınacak ilave 6 türbin ile Kasım 2009 tarihine kadar tam olarak hizmete alınmasının gerçekleştirileceği beklenmektedir. 3 Osmaniye Rüzgâr Enerji Tesisi Mikro-saha Raporu ( ), Hazırlayan Dr. Ferdi Türksoy, EMD International, A.Ş

5 sayfa 5 Şekil 1. General Electric 2.5xl rüzgâr türbini boyutları Projenin Zaman çizelgesi: Osmaniye Rüzgâr Çiftliğinin başlangıç tarihi, rüzgâr türbinlerinin satın alınması için GE ile kontratın imzalandığı tarihtir( ). VER mülahazası, Sn. Sinan Ak'ın karbon finansmanı maksatlı, projenin uygulanması için olası karbon geliştiricileri ile görüşmeler yapmak üzere tayin edilmiş olduğu süre boyunca, tarihli yönetim kurulu toplantısı vesilesiyle tanıtılmıştır. Bunu takiben, Zorlu, EcoSecurities ile irtibata geçmiştir ve nihai bir VERPA, Ocak 2008 tarihinde imzalanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı, tarihinde ilgili kamu yararları gerekçesiyle, ormanlık alan üzerindeki rüzgâr çiftliğinin inşasını onaylayan bir arazi kullanım ruhsatı yayınlamıştır. Daha sonra Birincil Paydaş Danışma süreci başlatılmış, bir paydaş danışma etkinliği tarihinde Zorlu tarafından organize edilmiştir tarihinde, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), her biri 900kW kurulu kapasiteli 150 rüzgâr türbini için rüzgâr çiftliği adına bir üretim ruhsatı yayınlamıştır. Zorlu, 2003 ve 2007 arasında, mahallinde 3-yıllık rüzgâr ölçümleri temeline dayalı bir mikro-yerleştirme çalışmasını sonuçlandırmak üzere EMD International a, ihale etmiştir. EPDK, tarihinde, her biri 2,5 MW kurulu kapasiteli 150 türbinden 54 türbine kadar olan tasarımlardaki değişiklikleri onaylamıştır.

6 sayfa 6 Çevre ve Orman Bakanlığı, tarihinde, projenin ÇED çalışmasına dair bir muafiyet yayınlamış, bunu Türk ÇED Yasası ile uyumluluğu bakımından, bir başlangıç çevre değerlendirmesi ya da Proje Tanıtım Dosyasının tamamlanması izlemiştir. Osmaniye İl Özel İdaresi, tarihinde, proje için bir şehir planlama ruhsatı yayınlamıştır. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı: Proje, aşağıdaki katkılar ile birlikte, sürdürülebilir enerji üretimi bakımından, yenilenebilir rüzgâr enerjisi yeniden üretiminin büyük oranda kullanımını gerçekleştirecektir. Çevreye olan etkileri: Termal enerji tesislerinden gelen enerji ile yer değiştirerek, sera gazı emisyonlarını (GHG emisyonları), başlıca CO 2, ve zehirli kirleticileri (başlıca SOx, NOx, ve partikül haldeki maddeler) azaltır. Türkiye nin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltır. Sosyo-ekonomik etkileri: Proje inşası ve işletimi süresince, projenin yer aldığı sahada istihdam olanakları yaratır. GE, rüzgâr türbinlerinin kurulması, işletimi ve bakımında şantiye çalışanlarını eğiteceğinden, bilgi transferini de olanaklı kılar. Alt yükleniciler, kablo, transformatörler, inşaat teçhizatı gibi ihtiyaçlarını yerel olarak tedarik edeceğinden, yerel ve bölgesel ekonomiye de katkıda bulunacaktır. Elektrik üretim kaynaklarını çeşitliliğini arttırır, büyüyen enerji taleplerinin karşılanmasında Türkiye'ye destek olur. Türkiye'nin enerji güvenliğini ve kendine yeterliliğini güçlendirerek, enerjide yabancı kaynaklara bağımlılığı azaltır. Ülke içerisinde şebekeye bağlı durumdaki yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve piyasaların ticarileştirilmesinin hızlandırılmasında Türkiye'ye yardımcı olur. Sürdürülebilir kalkınma matrisinden neticeler: Gold Standard rehber bilgileri temelinde, Proje, bir dizi sürdürülebilirlik göstergelerine karşı, yerel/bölgesel/küresel çevre üzerine etkileri, sosyal sürdürülebilirlik ve kalkınma ile ekonomik ve teknolojik kalkınma (Tablo 1) üzerindeki etkileri vurgulanarak değerlendirilmiştir. Tablo 1. Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi Bileşen Puan (-2 den +2 ye kadar) Göstergeler Yerel / bölgesel / küresel çevre 1. Su kalitesi 0 2. Hava kalitesi (GHG nin dışındaki emisyonlar) +2

7 sayfa 7 3. Diğer kirleticiler (Havada Asılı Tüm Parçacıklar, Kokular) 0 4. Toprağın durumu (kalitesi ve miktarı) 0 5. Biyo-çeşitlilik 0 Ara toplam +2 Sosyal Sürdürülebilirlik ve Gelişme 6. İstihdam (işin niteliği)* Yoksullara kazanç kapısı sağlaması İnsani ve kurumsal kapasite +1 Ara toplam +3 Ekonomik ve Teknolojik Gelişme 9. İstihdam (rakamlar)* Ödemeler dengesi (sürdürülebilirlik) Teknolojik öz güven +1 Ara toplam +2 TOPLAM +7 Göstergelerin açıklaması: A Yerel / küresel çevre anlamında sürdürülebilirlik 1. Su kalitesi (0) Bu teknolojinin su kaynakları üzerine genel olarak sınırlı bir etkisi vardır. Proje Mahallinde yüzeyden akan herhangi bir akarsu yoktur. Türbin temelleri, muhtemelen herhangi bir zemin suyunu etkilemeyen, 3,9 metre dolayında bir derinlikte inşa edilmiştir 4. Proje mahallinin altında herhangi bir toprak altı su rezervinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere, rüzgâr türbini temellerinin yerleşim yerinde 30 metreyi bulan derinlikte delme gerçekleştirilmiştir. Projenin herhangi bir yeraltı suyu akışı planını değiştirmeyeceğini teyit eder biçimde, bu derinlikte herhangi i bir su rezervi gözlenmemiştir Hava Kalitesi (+2) Şebekeye Bağlanmak suretiyle, Proje, Türkiye nin termal enerji kaynaklarına bağımlılığını azalacak ve dolaylı olarak da, fosil yakıt kirleticilerinin (örneğin SOx, NOx, ve partikül maddeler) 6 emisyonlarını da düşürecektir. 3. Diğer kirleticiler (0) İnşaat safhası MW Osmaniye rüzgâr enerjisi tesisinin temel yerleşim planı 5 Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa Termal enerji kaynaklarına bağımlılığı vurgulayan Türkiye elektrik üretimi bileşimi için Tablo 3 e ve başvurunuz. Keza, fosil yakıtların ithali üzerinde odaklanıldığı Türkiye enerji profili için bakınız.

8 sayfa 8 Projenin hava kalitesi üzerine etkileri inşaat safhasında ortaya çıkanlarla sınırlıdır. Bunlar, ağırlıklı olarak arazinin kazılması, hafriyat ve boşaltma yoluyla ortaya çıkan toz emisyonlarının bir sonucudur. Proje geliştiricisi, etrafa saçılmayı önleyerek, nakil vasıtalarının üzerlerini ve kazılan malzemeyi plastik koruyucu örtüler ile örterek, yolları ıslak tutarak ve çalışan vasıtaların süratini düşük tutarak toz emisyonlarını sınırlayacaktır 7. İşletim Rüzgâr türbinlerinden gelen potansiyel olarak zehirleyici ve zararlı yegâne maddeler, nispeten az miktarlarda yağlayıcılar, hidrolik ve izole edici sıvılardır. Yüzey veya toprak altı ya da toprağın kirlenmesi, bilhassa bu gibi sızıntıları önlemek üzere bu teknoloji harikası rüzgâr türbinleri yağ soğurma sistemleri ile donatıldıklarından, pek muhtemel değildir. Denetlenmemiş sızıntı vukuunda, gres ve yağlar, ana gövdenin muhafazasının dip kısmında toplanırlar. Her bir rüzgâr türbini, müstakil rüzgâr türbini devre elemanları bakımından, bir dizi daha küçük yağ toplama sistemleri ile teçhiz edilmiştir 8. Rüzgâr türbinlerinden çıkan gürültü hem aerodinamik hem de mekaniktir. Dişli kutusundan ve jeneratörden gelen titreşim sönümlendirilmesi ve gürültünün azaltılması, elastomer elemanlar 9 elemanlar vasıtasıyla etkili olmaktadır. Bu, mekanik gürültüyü büyük oranda azaltır ve 2.5xl rüzgâr türbininden gelen gürültüyü, kanat dönüşü vasıtasıyla üretilen aerodinamik gürültüyle sınırlar. GE 2.5xl rüzgâr türbininin, rüzgâr hızı ve gövde yüksekliğinden bağımsız olarak, 300 metreden 10 daha uzak bir mesafeden işitilebilir bir ses tonuna sahip olması beklenmemektedir. Verilen saha koşullarında rüzgâr türbinlerinden gelen öngörülen gürültü düzeylerinin hesaplanması ile şu vurgulanmıştır ki, rüzgâr çiftliğinden 1,000 metre kadar bir mesafe uzaklıkta gürültü düzeyleri, 40dBA dolayında olacaktır 11 Gökmustafa, rüzgâr çiftliğine en yakın mesafedeki yerleşim alanı ki, bu mahalden 1,000 metre mesafe uzaktadır, dolayısıyla rüzgâr çiftliğinden gelen gürültüden etkilenmeyecektir. Şurasını da not etmek mühimdir ki, daha da yüksek rüzgâr hızlarında, ortamdaki rüzgâr gürültüsü rüzgâr türbinleri tarafından üretilen gürültüyü muhtemelen maskeleyecektir Toprak koşulu (0) Proje mahalli, Çevre ve Orman Bakanlığının mülkiyetinde dağlık bir bölge olup, üç kısım şeklinde tanımlanır: Savranlı (batı kısmı), Gökçedağ (merkezi kısım) ve Aslanlıbel (doğu kısmı). Savranlı, etrafa yayılmış bir miktar ağaçlı esas olarak açık olan bir alandır; bununla birlikte, sırtın her iki yamacında da koruluk bir kaç kısım bulunmaktadır. Gökçedağ, ekseriya açık bir sahadır fakat 2 4 metre yükseklikte 7 Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa GE Energy, Rüzgâr Türbini Jeneratör sistemleri Teknik Dokümantasyonu GE2.5xl, Sayfa 26 9 GE Energy, Rüzgâr Türbini Jeneratör Sistemleri Teknik Dokümantasyonu GE2.5xl, Sayfa GE Energy, Gürültü Emisyonları Karakteristikleri, IEC ye göre Normal İşletim Rüzgâr Türbini Jeneratör Sistemleri Teknik Dokümantasyon GE 2.5xl. 11 Bozat A.Ş. tarafından hazırlanan Rüzgâr Enerji Santrali ve Enerji İletim Hattı, Sayfa Rogers, A. ve arkadaşları, Rüzgâr türbini gürültü yayılması Yenilenebilir enerji Araştırma Laboratuarı, Amherst teki Massachusetts Üniversitesi, Haziran 2002, S.14.

9 sayfa 9 ağaçlarla kaplıdır. Aslanlıbel sırtları da keza benzer boyda ağaçlarla kaplıdır. Baskın ağaç türleri, Pinus Brutia, olup, bunlar yaygın olarak Türk Çamı olarak bilinir. Proje ile yeni yolları açmak ve mevcut yol koşullarını iyileştirmek için genç ağaçlar temizlenecek ve rüzgâr türbinleri kurulacaktır. Proje Geliştiricisi, rüzgâr çiftliği inşa etmek ve çalıştırmak üzere arazi kullanımı için Çevre ve Orman Bakanlığından bir ruhsat almıştır 13. Proje Geliştiricisi aynı zamanda, kesilen ağaçlar için yeniden ağaçlandırma projeleri maksatlı Orman Bakanlığınca kullanılacak bir ücret de ödemiştir. Proje Geliştiricisi, Osmaniye Orman İdaresi de dâhil, yerel yetkililerin tavsiyelerini takip ederek, Orman Bakanlığı tarafından tedarik edilecek bir arazi üzerinde ağaçlandırma projesi gerçekleştirecektir. Proje Geliştiricisi, konum, dikilecek numuneler ve dikim programı (özellikli numunelere bağlı) ile ilgili olarak, Osmaniye Orman İdaresi ile görüşmelerin tam ortasındadır. Keza, izleme planı da ancak bu numuneler bir kez belirlendiğinde ve nihai hale getirildiğinde, böylece güncellenebilecektir. 5. Biyo-çeşitlilik (0) İnsan yerleşimine yakınlığı (1 km) nedeniyle, proje mahallinde, muhtemelen bazı sahalarda bitki örtüsünün olumsuz bir şekilde etkilenmiş olduğu antropojenik müdahalelere tanık olunmuştur. Bu gibi bozulmaların bir göstergesi, pis yolların varlığıdır yılında Zorlu tarafından yürütülen ekolojik bir araştırma şunu teyit etmiştir ki, sahada tehdit altında hiçbir canlı numunesi bulunmamaktadır ve arazide bulunan baskın örnekler, ekolojik olarak toleranslı olup, bozulmuş arazi üzerinde canlılığını sürdürebilir. 14 Bu, Ekim 2008 tarihinde bağımsız bir üçüncü tarafça da gerçekleştirilen çevresel değerlendirme içerisinde teyit edilmiştir ki bu ifade içerisinde. Söz konusu [Proje] Sahası, bir IBA [Mühim Kuş Sahası] olarak ya da göçmen veya mahalli kuşların barınma yeri olarak, literatür araştırmalarının bulgularına dayandırıldığı haliyle herhangi bir öneme haiz değildir. Dolayısıyla, onun [yani Projenin] süregelen ve gelecekteki faaliyetlerden dolayı canlı (hayvan) numuneleri üzerinde herhangi etkileri olması beklenmemektedir 15 B Sosyal sürdürülebilirlik ve kalkınma 6. İstihdam (iş kalitesi) (+1) Bahçe Bölgesinin ekonomisi, yaygın olarak ziraata dayanmakta olup, çalışan nüfusun %49,5 i bu sektörde istihdam edilmektedir. Endüstri, Osmaniye, Adana ve Gaziantep bölgesine yakınlık verildiğinde, iyi gelişmemiştir 16. Proje ile hem inşaat hem de işletim süresince, çevre köylerden bir miktar insan istihdam edilecektir. İşletim süresince, santral sahası işletimi ve şantiye denetimi gibi yardımcı pozisyonlar, proje mahallinin yakın çevresindeki yerel insan gücünden tedarik edilecektir. 13 Ruhsat numarası: B.18.1.OGM / 190, yayınlandığı tarih: 07/05/ Bozat A.Ş. tarafından hazırlanan Rüzgâr Enerji Santrali ve Enerji İletim Hattı, 2004 Sayfa ya 15 Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa 30.

10 sayfa Yoksulların geçim düzeyi (+1) Yoksulluğun Kısmen Hafifletilmesi (0) Yerel istihdam olanaklarına katkısına rağmen, işçilik yoğun bir endüstri olmadığından, işbu projenin bölgedeki yoksulluk düzeyine belirgin ölçüde etki etmesi beklenmemektedir. Yoksulların geçim düzeyi (+1) Proje, çevre köylerden gelen işçilere düzenli bir gelir kaynağı sağlayacaktır. Yerel istihdam olanaklarına katkısına rağmen, işçilik yoğun bir endüstri olmadığından, işbu projenin bölgedeki yoksulluk düzeyine belirgin ölçüde etki etmesi (2000 yılında %14,9, aynı yıldaki %6,5 olan ulusal ortalama değeri ile mukayese edildiğinde) 17 beklenmemektedir. Üstelik proje geliştiricisi, çevre köylerdeki çobanlar tarafından kullanılmakta olan, rüzgâr türbinleri etrafındaki otlatma alanlarına erişimi engellemeyecektir 18. Projenin, rüzgâr çiftliği çalışanları ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni küçük iş sektörleri ve hizmetlerinin akışı vasıtasıyla, yerel ekonomiye dolaylı olarak olumlu bir etkisi olabilir. Temel hizmetlere erişim (su, sağlık, tesislere vs.ye erişim) (0) Herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. Parasal olarak ulaşılabilir temiz enerji kaynaklarına erişim (0) Proje, Şebekeye elektrik tedarik edecektir ancak, şebekeye bağlı durumdaki hane halkı sayısını arttırmayacaktır, zira Projenin elektrik çıkışı hane halkı düzeyinde doğrudan kullanılabilir olmayan yüksek bir gerilim şeklindedir. 8. İnsani ve kurumsal kapasite (+1): Yetkilendirme (0) ve Cinsiyet Eşitliği (0) Projenin, toplum hayatına herhangi bir doğrudan müdahalesi olmayacaktır, dolayısıyla, yerel grupları ya da kadınları yetkilendirme hususunda belirli ölçüde herhangi etkisi olmayacaktır. Eğitim / beceriler (+1) Proje, rüzgâr enerjisi yönetiminde yerel ve ulusal becerileri geliştirecektir. GE, 2008 Eylül ayında Osmaniye Rüzgâr Çiftliğinden personel için, 2.5xl türbinlerinin işletimi ve bakımı hususunda (Almanya da) eğitim kurslarının yanı sıra, personel koruyucu teçhizatını da temin etmiştir. Eğitilmiş bu kişiler, bilgilerini çevre köylerden gelecek saha operatörlerine aktaracaklardır Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa Eğitim sertifikaları, doğrulama süresince DOE ye temin edilmiştir.

11 sayfa 11 C Ekonomik ve teknolojik gelişme 9. İstihdam (sayılar) (+1) Proje işçilik yoğun değildir bununla birlikte, tam zamanlı pozisyonlarda, civar köylerden gelecek kişilerin işe alınmasıyla, yerel ve il düzeylerinde istihdam olanaklarının geliştirecektir. Osmaniye ilinde işsizlik oranları (2000 yılında %14,9 oranı, aynı yıldaki %6,5 luk ulusal ortalama oranı ile mukayese edildiğinde) 20 hayli yüksektir. 10. Ödemeler dengesinin sürdürülebilirliği (0) Proje, ithal yakıtlar gibi harici enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltarak, yerel enerji üretimini arttıracaktır 21. Bu projeden dolayı Türkiye nin ödemeler dengesi, Proje Geliştiricisinin yetkisi dışında olduğundan, referans senaryosu ile kıyaslandığında izlemesi güçtür. 11. Teknolojik olarak özgüven (+1) Proje, rüzgâr enerjisinde yerel ve ulusal becerileri geliştirecek olup, teknolojik bilgi transferi Türkiye'ye aktarılacaktır, dolayısıyla bu da daha ileri seviyede teknolojik özgüven oluşturacaktır 22. İşbu Proje, Gold Standard ın sürdürülebilirlik rehber bilgilerini karşılamaktadır zira: - İndikatörlerden hiç biri (-2) işaret etmemekte - Ara toplamlardan hiç biri eksi değil - Toplam pozitiftir (+7) A.3. Proje katılımcıları: Dâhil olan Tarafın İsmi (*) ((ev sahibi) ev sahibi olan Tarafı işaret eder) Özel ve/veya kamu kuruluş(lar)ı proje katılımcıları (*) (uygulanabilir ise) Lütfen eğer söz konusu taraf proje katılımcısı olarak göz önüne alınmak istiyorsa belirtiniz (Evet/Hayır) Türkiye (Ev sahibi ülke) Rotor Elektrik Uretim A.Ş. Hayır Proje katılımcılarının tüm irtibat bilgileri Ek 1 de temin edilmiştir. EcoSecurities, bu projede Gold Standard danışmanıdır. 20 Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. tarafından Bahçe rüzgâr çiftliği projesi (135 MW) için çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇEED-ESIA) Sayfa Keza, fosil yakıtların ithali üzerinde odaklanıldığı Türkiye enerji profili için gözden geçiriniz. 22 İnsan ve Kurumsal Kapasite başlığı altın bilgi transferi için eğitim bilgilerini gözden geçiriniz.

12 sayfa 12 Türkiye Cumhuriyeti:Ev Sahibi ülke. Türkiye Kyoto Protokolünü henüz onaylamamıştır. Çevre ve Orman Bakalığı, UNFCCC Madde 6 23, bakımından Ulusal Odak Noktasıdır, dolayısıyla iklim değişikliği ile ilişkili projeler açısından kontak noktasıdır. A.4. Proje etkinliğinin teknik açıklaması: A.4.1. Proje etkinliğinin konumu: Gökçedağ Dağları, Türkiye GPS koordinatları (türbin dizisinin yaklaşık merkezi ): Kuzey ve Doğu. Türkiye A Ev Sahibi Taraf(lar): A Bölge / Eyalet / Vilayet vs: Bahçe bölgesi, Osmaniye vilayeti A Kent /Şehir / Topluluk vs: Bahçe ile Hasanbeyli şehirleri arasında A İşbu proje etkinliğinin yegane tanımlanmasına imkan veren bilgiler de dâhil fiziksel yerinin ayrıntısı (azami bir sayfa): Proje, Gökçedağ Dağları (Savranlı, Kırcalar, Aslanlıbeltepe, Ançınar) üzerinde yer alıp, Türkiye nin güneydoğusundaki Osmaniye Vilayetindeki Bahçe ile Hasanbeyli bölgeleri arasında Kuzey-Güney istikametindedir. Erişim, Avrupa Transit Otoyolu (TEM) üzerinden ve Bahçe'den sonra yerel yolları izleyerek gerçekleştirilir. 23

13 PROJE TASARIM DOKÜMANI FORMU (GS-VER-PDD) sayfa 13 Şekil 2. Ayrıntılı Proje konumu (sarı oku izleyiniz) Rotor Elektrik Osmaniye Rüzgâr Projesinin yerleşimi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Avrupa, Suriye-Türkiye sınırı ve Osmaniye kenti, Bahçe ve Hasanbeyli köyleri ile ilişkisi A.4.2. Projenin büyüklüğü: Projenin emisyonları 302,675 ton CO2 e/ yıl kadar azaltması beklenmektedir. Gold Standart VER Proje Geliştiricisinin El Kitabına göre, proje, büyük ölçekli bir proje olarak nitelenmektedir. Emisyonların azaltılmalarının elde edilmesindeki riskler, esas itibariyle iklim koşulları ile ilişkilidirler. Bunun bir rüzgâr projesi olmasından dolayı, saygın bir 3. tarafça (EMD International A/S, Danimarkalı bir şirket) yürütülmüş olan (3-yıllık bir zaman dönemini kapsayan) ayrıntılı bir mikro-yerleşim raporuna rağmen, gerçek şudur ki, rüzgâr projelerinde doğal kaynakların durumları öngörülemediğinden kendilerinden bu koşullarda yararlanılır. A.4.3. Proje etkinliği Kategori(ler)i: En son versiyon Gold Standard VER Proje Geliştiricisi El Kitabı, Ek A ya göre, proje, şu kategorilere girmektedir: A Yenilenebilir Enerji.

14 sayfa 14 A.4.4. Kaynaklar tarafından Antropojenik Gazları (sera gazları) antropojenik emisyonlarının, öngörülen proje etkinliği tarafından nasıl azaltılacağının kısa bir açıklaması, emisyonlarda düşüşlerin öngörülen proje etkinliğinin yokluğunda niye meydana gelmeyeceği de dahil, ulusal ve/veya sektörel politikalar içinde bulunulan koşullar: Proje, kendilerinden elektrik üretilen fosil yakıtların yerini alarak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır. Proje ile sera gazı yaymaksızın yılda 466,742MWh bir elektrik üretilmesi beklenmektedir. Türkiye, 2008 ve 2009 yılları arasında üretim kapasitesini aşması beklenen (Şekil 3'e bakınız) artan bir enerji talebi ile yüz yüzedir. Son yıllarda, hâlihazırda artan bu enerji talebini karşılamak üzere kurulu kapasitede hızlı bir artış görülmüştür. Türkiye de üretim şebekesi harmanlamasında fosil yakıtların yakıldığı enerji tesisleri baskındır da, kurulu rüzgâr kapasitesinin payı sadece %0,1 idi. Bunun 2007 de %0,6 ya çıkması beklenmektedir. Şekil 3. Türkiye nin yılları arası enerji arz ve talep öngörüsü 24 A Kredilendirilen dönem bittiğinde, emisyon azalmalarında beklenen miktar: 24

15 sayfa ,742 MWH/yıl bir yıllık elektrik enerjisi üretimi öngörüsü ile, ve tco 2 e/mwh, gibi bir şebeke ortalama emisyon faktörü ile, proje, yıllık 302,675 tco2e emisyon azaltılması ile sonuçlanacaktır. Kredilendirilen ilk 7-yıllık dönem bitiminde, toplam emisyon azaltılması, 2,017,833 tco2e olacaktır. Tablo 2. İlk 7-yıllık bir işletim için Projenin öngördüğü emisyon azaltımları Yıllar Emisyon azaltımları yıllık beklentisi (tco 2 e) 2009 (Nisan - Aralık) 158, , , , , , , (Ocak - Mart) 75,668 Toplam emisyon azaltılması (tco 2 e) 2,049,739 Kredilendirilen yılların toplam sayısı 7 Beklenen azaltmaların kredilendirilen dönem 292,820 sonunda yıllık ortalaması (tco 2 e)

16 BÖLÜM B. Esas alınacak bir metodolojinin uygulanması PROJE TASARIM DOKÜMANI FORMU (GS-VER-PDD) sayfa 16 B.1. Proje etkinliğine uygulanan onaylı esas alınacak metodolojinin başlığı ve referansı: İşbu projeye tatbik edilebilir Birleşmiş Milletler onaylı sağlamlaştırılmış referans hattı metodolojisi, ACM0002 dir Yenilenebilir kaynaklardan şebekeye-irtibatlı elektrik üretimi metodolojisi, Sürüm ACM0002 de aşağıdaki gereçlere atıfta bulunulmaktadır: Özgün Getirinin tanıtımı ve değerlendirilmesi için gereç, Sürüm 05, EB 39 26, den uyarlanmıştır ve Bir elektrik sistemi için emisyon faktörünün hesaplanması amaçlı gereç, Sürüm 01, Ek 12, EB B.1.1. Metodoloji seçiminin doğrulaması ve proje etkinliğine uygulanabilir oluşunun gerekçesi: ACM0002, işbu proje etkinliğine tatbik edilebilir zira gereken şu kriterleri yerine getirmektedir: Proje, rüzgâr enerjisi elektrik kapasitesi eklemesinden oluşmaktadır ve şebekeye-bağlantılı elektrik üretim projesidir. Proje, proje etkinliği mahallinde, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümü içermez ve İlgili elektrik şebekesinin coğrafik ve sistem sınırları açıkça tanımlanabilir ve şebekenin karakteristikleri hakkında bilgiler mevcuttur. B.2. Metodolojinin proje etkinliği kapsamında nasıl tatbik edileceğinin açıklanması: İşbu Proje, ACM0002 Yenilenebilir kaynaklardan şebekeye-bağlı elektrik üretimi için güçlendirilmiş referans hattı metodolojisi Sürüm 07 de izah edilen metodolojiyi izlemektedir. Beklenen net elektrik üretimi (EG net,y ) 466,742 MWh / yıldır. Şebeke emisyon faktörü (EF grid,cm,y ), Bir elektrik sistemi için emisyon faktörü hesaplama gereci"ne uygun olarak hesaplanmıştır 28. Gerece göre, emisyon azaltılmasının hesaplanması için, aşağıdaki altı adımın uygulanmış olması gerekmektedir: 1. Adım İlgili elektrik enerji sisteminin Tanımlanması Bir elektrik sistemi için emisyon faktörü hesaplama gereci Sürüm 01 e göre, bir elektrik sistemi projesinin proje etkinliğine, iletim ve dağıtım hatları vasıtasıyla fizik olarak bağlı durumda olan ve belirgin herhangi kısıtlamalar olmaksızın iletilebilecek olan enerji tesislerinin uzamsal genişleme yoluyla tanımlanmaları gerekir. Dolayısıyla,

17 bu proje etkinliği içerisindeki elektrik proje sistemi, proje mahallini ve Türk ulusal Enterkonnekte şebekesine irtibatlı tüm güç tesislerini içermektedir. Diğer ev sahibi ülke(ler)de yerleşik bağlı durumdaki elektrik sistemlerinden ithaller için emisyon faktörü, 0 tco 2 /MWh dir. 2. Adım Bir İşletim Marjı (OM) yönteminin seçilmesi Bir elektrik sistemi için emisyon faktörünün hesaplanması gereci ne göre, verilen (EF grid,om,y ), yılı için işletim marjı şebeke emisyon faktörünün hesaplanmasında geliştiriciler olası dört yöntemi arasından seçimlerini yaparlar: (a) Basit OM, veya (a) Basit ayarlı OM, veya (c) İletilen Veri Analizli OM, ya da (d) Ortalama OM. sayfa 17 (b) ve (c) seçenekleri, Türkiye nin kullanılabilir sınırlı verilerinden dolayı seçilmemiştir. (d) seçeneği, düşük maliyet / zorunlu işletim kaynakları 29 toplam şebeke üretiminin %50 sinden daha fazlasını oluşturmadığından seçilmez. Dolayısıyla, (a) seçeneği seçilir, çünkü düşük maliyet / zorunlu işletim kaynakları, toplam şebeke üretiminin %50 sinden daha azını oluşturmaktadır (Tablo 3 e bakınız). Ayrıca, kömürün zorunlu-işletilmesi gereken olarak kullanıldığının ve nükleer enerji tesislerinin Türkiye de bulunduğunun herhangi bir işareti yoktur. Tablo 3. Türk Enerji Şebekesinin son beş yılı için elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılım ayrıntısı Ortalama Toplam Üretim [GWh] 176, , , , , ,787 Düşük maliyetli/olması zorunlu üretim Düşük maliyetli/olması zorunlu üretim oranı (yüzdesi) [GWh] 44,465 39,714 46,235 35,480 34,978 40,174 [%] Basit OM hesaplaması (a seçeneği), seçildiğinden, emisyon faktörü, elektrik birimi (tco 2 /GWh) başına üretimağırlıklı ortalama emisyonlar vasıtasıyla hesaplandığından, düşük maliyetli / olması zorunlu güç tesislerinin dahil edilerek değil, sisteme hizmet veren tüm üretim kaynaklarının geçmiş üç yıllık ortalamaları kullanılır. Bu gereç, EF grid, OM, y hesaplaması için iki seçenek verir: Ön-Görülen seçenek kredilendirilen dönem süresince, emisyon faktörlerinin izlenmesi ve yeniden hesaplanması gerekliliği 29 Düşük maliyet / olması zorunlu kaynaklar, hidro, jeotermal, rüzgâr, düşük-maliyetli biyokütle, nükleer ve güneş enerjisinden üretim. 30

18 sayfa 18 olmaksızın, doğrulama için VER-PDD2nin DOE ye sunulması anında kullanılabilir olacak en güncel veriler temeline dayalı, 3-yıllık üretim-ağırlıklı ortalaması, ya da Gerçekleşen seçenek İzleme süresince güncellenecek emisyon faktörü ile birlikte, bu gereklilik beraberinde, içerisinde proje etkinliğinin şebeke elektriği ile yer değiştireceği yıl. Bu proje için gerçekleşen seçenek seçilir. Üç yılın ortalamasının hesaplanması için veriler, PDD nin DOE ye sunulması esnasındaki kullanılabilir olan en yeni (güncel) bilgilerin olduğu döneminden elde edilir. 3. Adım Seçilen yönteme göre, işletim marjı emisyon faktörünün hesaplanması Basit OM emisyon faktörü, düşük maliyetli /olması zorunlu tesis / birimleri dahil etmeyerek, sisteme hizmet eden tüm enerji üretim tesislerinin ünite başına net beher elektrik üretimi (tco 2 /MWh) için, üretim-ağırlıklı ortalama CO 2 emisyonları olarak hesaplanır. Hesaplama şöyle olabilir: Yakıt tüketimi ve her bir enerji tesisi /ünitesinin net elektrik üretim verileri temeline dayalı olarak (Seçenek A) ya da Net elektrik üretim verileri, her bir enerji ünitesinin ortalama verimliliği ve her bir enerji ünitesinde kullanılan yakıt tür(ler)i temeline dayalı olarak (Seçenek B) veya Sisteme hizmet veren tüm enerji tesislerinin, yakıt türlerinin ve proje elektrik sisteminin toplam yakıt tüketiminin toplam net elektrik üretim verileri temeline dayalı olarak (Seçenek C) Her bir enerji tesisi / ünitesi için yakıt tüketimi ve ortalama verimlilik verileri mevcut (kullanılabilir) olmadığından, basit OM hesaplaması için C Seçeneği kullanılır. C Seçeneği ile, basit OM emisyon faktörü, sisteme hizmet veren, fakat düşük - maliyet / olması zorunlu güç tesisleri /üniteleri hariç tutularak, tüm enerji tesisleri tarafından şebekeye sağlanan (beslenen) net elektrik temelinde ve aşağıdaki şekilde, proje elektrik sisteminin yakıt cins(ler)i ve toplam yakıt sarfiyatı temelinde hesaplanır: EF grid, OMsimple, y FC * NCV i, y i, y CO, i. y i m, 2 EG y * EF (1) ki burada: EF grid, OM, y FC i, y NCV i, y EF CO2, i, (tco 2 /GWh) yılındaki basit işletim marjının CO 2 emisyon faktörüdür. Y yılında proje elektrik sisteminde tüketilen fosil yakıt cinsi i miktarı (kütle veya hacim birim olarak) Y yılında fosil yakıt türü i nin net ısıl (kalori) değeri (enerji muhtevası) (GJ / kütle ya da hacimsel birim olarak) Y yılındaki fosil yakıt cinsi i için CO 2 emisyon faktörü (tco 2 /GJ).

19 sayfa 19 EGy Y yılındaki, düşük-maliyetli / olması zorunlu enerji tesisleri / birimleri hariç tutularak, sisteme hizmet veren tüm enerji kaynaklarınca üretilen ve şebekeye ulaştırılan net elektrik (MWh) Basit OM in hesaplanması için, yakıt tüketim miktarı (FC i, y ), ilgili veriler için resmi kaynak olan TEIAS 31, web sitesinden alınmıştır. İlgili yıllar için yakıt tüketim değerleri aşağıdaki Tablo 4'de yer almaktadır. Tablo 4. Şebekeye bağlı durumdaki üretim kaynaklarının yakıt tüketimi ( ) Yakıt Cinsi FC i,y birimi [Ton, Doğal Gaz (NG) için olan hariç (1000 m 3 )] Taş Kömürü 5,617,863 5,259,058 4,564,713 Linyit 50,583,810 48,319,143 33,776,660 Fuel oil 1,746,370 2,005,899 2,403,338 Mazot 61,501 28,442 29,141 LPG 33 12,908 12,637 Nafta 13,453 84, ,749 Doğal Gaz 17,034,548 15,756,764 13,325,721 Kullanılan yakıtların listesi için TEIAS tarafından sağlanan net ısı değerleri (NCV i, y ) Tablo 5 te özetlenmiştir. Tablo yılı için Türkiye de kullanılan yakıtlar için NCV 32 Yakıt Tüketimi Isıtma Değeri Isıtma Değeri (GJ 33 /Ton [NG D.Gaz Hariç GJ/10 3 m 3 ) Yakıt Cinsi (Ton [NG (Doğal Gaz) hariç10 3 ]) (Tcal/yıl) Taş Kömürü 5,617,863 29, Linyit 50,583,810 83, Fuel oil 1,746,370 16, Mazot 61, LPG Nafta 13, Doğal Gaz 17,034, , Fosil yakıt cinslerinin Emisyon Faktörü (EF CO2, i, y ), ulusal sera gazı envanteri için IPCC den alınmış olup, Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6. Türkiye de kullanılan yakıtlar için Emisyon Faktörü Dönüştürme Faktörü: 1Tcal = GJ

20 sayfa 20 Yakıt Cinsi EF CO2,i,y (tco 2 /GJ) Taş Kömürü Linyit Fuel oil Motorin LPG Nafta Doğal Gaz Düşük-maliyetli / olması zorunlu enerji tesisleri / birimleri hariç tutularak, sisteme hizmet veren tüm enerji kaynaklarınca üretilen ve şebekeye ulaştırılan net elektrik (EG gross,y ) TEIAS (Türk elektrik İletim Şirketi) tarafından sağlanmıştır. Tablo 7'de, fosil yakıt enerji kaynaklarından yılları için, brüt elektrik üretimi gösterilmektedir. Tablo yılları arası Fosil Yakıt Enerji Kaynağı tarafından üretilen Brüt Elektrik EG gross,y (GWh) 35 Yakıt Cinsi Taş Kömürü 14, , ,998.1 Linyit 32, , ,449.5 Fuel Oil 4, , Motorin LPG Nafta Doğal Gaz 80, , ,241.8 Toplam GWh 131, , ,359.7 Brüt elektrik üretimi, enerji tesislerinin elektrik tüketimini de içerir. Belirtilmiş olan yakıt kaynakları tarafından şebekeye beslenen net elektriği hesaplayabilmek için, tüm brüt /net elektrik üretim verileri üzerinden, ortalama bir düzeltme faktörünün hesaplanması gerekir. TUIK (Türk İstatistik Enstitüsü)'nün yıllık yayını, kamuya yönelik en güncel verileri içeren bilgilerin sağlandığı, en doğru resmi veri kaynağıdır. Bu netin brüte oranı, Tablo 8 den türetilebilir. Tablo 8. Net Elektrik Üretiminin Hesaplanması için Ortalama Düzeltme Faktörü Brüt Üretim (GWh) 122, , , , ,956 Tali (Yardımcı) Tüketim (GWh) 6,473 5,673 5,332 5,633 6,487 Net Üretim (GWh) 116, , , , ,469 Bağıntı (Net / Brüt) 94.7% 95.6% 96.2% 96.3% 96.0% Ortalama Bağıntı 96% 34 IPCC 2006, Cilt 2, Bölüm 1, Tablo Tablo 14.4, s.231.

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler

Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Özgün Katkı Nedir? Özgün Katkı Değerlendirmesi ve Türkiye den Örnekler Ramazan Aslan FutureCamp İklim ve Enerji Ltd. Şti. ULUSAL KARBON YÖNETİM MERCİ ÜYELERİNİN EĞİTİMİ 15-17 Haziran Ankara İklim Değişikliği

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ

DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ BÖLÜM A: Projenin Genel Tanıtımı DORA-II JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJE TASARIM DOKÜMANI ÖZETİ Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. Salavatlı jeotermal sahasında Dora-2 Jeotermal Enerji Santrali projesini

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası

İSTİHDAMA KATKISI. Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN İSTİHDAMA KATKISI Tülin Keskin TMMOBMakine Mühendisleri Odası Enerji Verimliliği Danışmanı Türkiye de İstihdam Türkiye nin çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar

Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Devam Etmekte Olan Türkiye Programından Kilit Sonuçlar Özel Sektör Rekabetçiliğinin Arttırılmasına Katkı Özel ve finansal sektör, işgücü piyasası ve işgücü becerileri

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları GÖKMEN YILMAZ 04.05.2017 Dünden Bugüne Enerji Üretimi Önceden Merkezi Üretim Günümüzde Temiz ve Yerinde Üretim Solar PV Üretim Tesisi İletim Hattı

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. İklim ŞAHİN , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar İklim ŞAHİN 21.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği İzleme Sınırları Faaliyet Emisyon Kaynağı Toplam Tahmini Emisyon Tesis Kategorisi İzleme

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları

Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları Ek 7.1: Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı ndan Kaynaklanan Atmosferik Emisyonlar Türkiye Bölümü: İnşaat ve İşletim Öncesi Aşamaları URS-EIA-REP-203876 Giriş Bu Ek'te, Proje'nin İnşaat ve İşletim

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 1 ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 2 PORTFÖY ÖZETİ Kapasite Dağılımı Üretim Dağılımı Rüzgar 65,3% Rüzgar

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE

Sertifikaları. M.Kemal Demirkol, GTE Karbon ve Yeşil ve Yeşil Enerji Enerji Sertifikaları M.Kemal Demirkol, GTE GTE HAKKINDA.. SUNUM Karbon Projeleri ve Türkiye de durum Karbon Piyasası Arz Tarafı Proje Türleri & Standartlar Mevcut Projeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ

T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 2005-2011 YILLARI ARASINDAKİ ENERJİ DENGESİ İSTATİSTİKLERİ PODGORİCA-AĞUSTOS 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1 GİRİŞ 2 2 Metodolojik açıklamalar 3 2.1

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

TPIS Değerlendirme Raporu

TPIS Değerlendirme Raporu TPIS Değerlendirme Raporu Fiyat neden «0» çıktı? 2 Temmuz 2012 Fiyat Neden «0» çıktı? 18 Haziran 2012 günü 05 ve 06 saatlerinde Gün Öncesi Piyasasında elektriğin fiyatı 0 olarak gerçekleşmiştir. 1 ve 2

Detaylı

Düşük karbonlu Türkiye ye doğru giden yoldaki politikaların bir parçası olarak emisyon ticareti

Düşük karbonlu Türkiye ye doğru giden yoldaki politikaların bir parçası olarak emisyon ticareti Düşük karbonlu Türkiye ye doğru giden yoldaki politikaların bir parçası olarak emisyon ticareti Giriş İlk olarak Teşekkür ederiz 2 Amaç: Daha belirgin bir yüksek hedefe sahip bir Türkiye Ulusal Katkı Niyeti

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5

e-bulten DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 DOKÜMAN NO: PR/8.5/001 REVİZYON NO:00 YAYIN TARİHİ: 02/12/2015 SAYFA NO: Sayfa 1 / 5 ISO 50001:2011 standardının amacı özellikle enerji üretimi fazla sanayi tesislerinin enerji yönetimi için bir çerçeve

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: GÖNÜLLÜ KARBON PİYASASI PROJE KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sera gazı emisyon azaltımı sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali

KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali KAPIDAĞ 34 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Kapıdağ Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONFERANSI 2014 06.11.2014 879 Şube 3 Yurtdışı Şube 23 Bölge Müdürlüğü ~15.000 Çalışan 138,5 Milyar TL Aktif Büyüklük 91,5 Milyar TL Nakdi Krediler 60,5 Milyar TL Ticari Krediler

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER

BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER BMİDÇS -COP16 SONRASI DEĞERLENDİRMELER AYŞE YASEMİN ÖRÜCÜ ODTÜ Mezunları Derneği Ankara, 2011 Tespitler Kopenhag-Cancun: İD BM kapsamında çözülebilecek bir konu mu? Kopenhag maliyeti: 1 trilyon $;belirsizlik

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014

SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014 Global Warming Images / WWF-Canon SOLARTR 2014, 19 Kasım 2014 Mustafa Özgür Berke WWF-Türkiye, İklim ve Enerji Programı +100 5 kıtada, 100 den fazla ülkede faaliyet gösteriyor +4000 4000 çalışanla 2000

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ TUZLAKÖY-SERGE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Tuzlaköy-Serge Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012

Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası. Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Türkiye de Yenilenebilir Enerji Piyasası Dünya Bankası Shinya Nishimura 28 Haziran 2012 Yenilenebilir Enerji Türkiye için Neden Enerji Arz Güvenliği Önemli? Enerji ithalat oranı %70 in üzerinde (tüm ithalatın

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş

Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş Bölüm II Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş II Gürkan Kumbaroğlu 30 Yönetici Özeti Türkiye Cumhuriyeti 010 yılının Mayıs ayında Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORU ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI

ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORU ÖRNEK SERA GAZI EMİSYON RAPORLARI 1. Tesis Bilgileri: (a) Tesisin adı ve tam yazışma adresi ABC Ltd. Şti. Tuzla Kimyacılar OSB 3. Cadde (b) Tesiste yürütülen ve Yönetmeliğin ek1 inde yer alan faaliyetlerin tipleri ve sayıları, Yakıtların

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir İzmir Kalkınma Ajansı Sunum 7 Ocak 2013, İzmir 1 2 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu,Tüccar Lisanssız Elektrik Üretimi,Halk

Detaylı