Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor"

Transkript

1 Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor Nathaniel M. Lambert David C. Dollahite Çeviren: Volkan Tekdemir 1

2 Family Relations, 55 (Ekim-2006), Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor 1 Nathaniel M. Lambert 2 David C. Dollahite 3 Çev. Volkan Tekdemir 4 Özet: Bu çalışma, New England ve Kuzey Kaliforniya da oturan, başlıca İbrahimi dinleri (Hristiyanlık, Yahudilik, İslam) temsil eden 57 orta yaşlı ve dindar evli çiftle yapılan derinlemesine görüşmelerin sonuçlarına dayanmaktadır. Çalışma, konuları yaratmak ve dindarlığın aile içi geçimsizliği etkileme tarzlarını tanımlayan bir model oluşturmak için kuram oluşturmanın (grounded theory) 5 metotlarını kullanmaktadır. Çiftler, dindarlığın, evliliklerindeki geçimsizlikleri, geçimsizlik sürecinin üç safhasında: (a) sorunu önleme, (b) geçimsizliği çözümleme ve (c) ilişkinin uzlaştırılması etkilediği ifade ettiler. Uygulamacılar, dindar çiftlere, evlilik anlaşmazlıklarıyla mücadele ederlerken, dini inanç ve uygulamalarına başvurmaları konusunda teşvik etmek yoluyla yardımcı olabilirler. Anahtar Kelimeler: Geçimsizlik (conflict), evlilik (marriage), önleme (prevention), uzlaşma (reconciliation), dindarlık (religiosity), çözümleme (resolution). Evlilik gibi anlamlı insan ilişkilerinde insanlar arasında geçimsizlik kaçınılmazdır (Canary, Cupach, &Messman, 1995). Bilim adamları, dinin, çiftlere, aile içi geçimsizlikler ortaya çıktığında aile içi geçimsizliği idare edebilme yöntemleri için teolojik ilkeler temellendirdiğini öne sürdüler (Mahoney, Pargament, Murray-Swank, & Murray Swank, 2003, p.223). 1 Makalenin orijinal ismi, How Religiosity Helps Couples Prevent, Resolve and Overcome Marital Conflict tir. Makale, Family Relations dergisinin 55. sayısında, sayfalar arasında, Ekim da yayınlandı. Makalenin yazarları, Nathaniel M. Lambert ve David C. Dollahite dir. 2 Nathaniel M. Lambert, Brigham Young University, School of Family Life de, doçent olarak görev yapmaktadır. 3 David C. Dollahite, Brigham Young University, School of Family Life de, profesör olarak görev yapmaktadır. 4 Uludağ Ün. Sosyal Bil. Ens. Fels. Ve Din Bil. Ana Bil. Dalı Din Psikolojisi Bil. Dalı Doktora Öğrencisi. 5 Grounded theory, Prof.Dr. Ali Yıldırım ve Prof Dr. Hasan Şimşek in ortak kitabı olan Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, 2006 da kuram oluşturma olarak çevrilmiştir. 2

3 Gerçekten araştırma bulguları, genellikle dindarlık ve aile içi geçimsizliğinin azalması arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi (örn., Curtis & Ellison, 2002). Bu çalışmanın amacı da bu ilişkinin nasıllarını ve niçinlerini keşfetmek oldu (Dollahite & Marks, 2005). Hackney ve Sanders (2003), dindarlığın birkaç tanımı olduğunu kaydetti. Bu çalışmanın amaçları için, biz dindarlığı kişinin manevi inançları, dini uygulamaları ve bir cemaate bağlılığı olarak tanımlıyoruz. Manevi inançların örnekleri, evliliğin ölümsüz doğasına inancı; dua ve kutsal kitap çalışmasını içeren dini uygulama örneklerini kapsar. Dindarlık görünüşleri, dini toplantılara katılımı, diğer dini topluluk aktivitelerine iştiraki veya bir dini cemaate ekonomik yardım yapmayı kapsıyor. Bu çalışmaya yol gösteren iki araştırma sorusu vardı; (a) yüksek ölçüde dindar (highly religious) çiftler evliliklerindeki geçimsizliklerde dini inanç ve uygulamaların etkisini algılıyorlar mı?, (b) dindarlık aile içi geçimsizlikleri ne ölçüde ve özelliklede nasıl etkiliyor? Geçmiş ve Önem Evlilik anlaşmazlığı üzerine oluşan literatür çok geniştir; fakat yalnız birkaç çalışma özellikle dinin, aile geçimsizliği üzerindeki etkisini ölçmüştür (Brody, Stoneman, Flor, & McCrary, 1994; Curtis & Ellison, 2002; Dudley & Kosinski, 1990). Ayrıca mevcut araştırmalar, tipik olarak, dindarlık ve aile içi geçimsizlik arasındaki ilişki sürecinde gerekli olan sınırlı bakış açısını sağlayan dindarlık ve geçimsizlik ölçütünün (Mahoney v.d., 1999) yalnız uzak bir ucunu (distal) (örn. daha yüzeysel) sağladığı için alanda sınırlandırılma eğilimindedir. Özellikle dindar çiftler üzerine odaklanan nitel veriye, dindarlığın, çiftlere aile içi geçimsizliği etkili bir şekilde yönetmede yardımcı olabileceği özel yolları açıklığa kavuşturmada ihtiyaç duyulmaktadır. Thomas ve Cornwall (1990), dini uygulamaların ve onların ilişki sistemlerinde ihtiyaç duyulan özel etkileri üzerinde yapılan araştırmayla dikkat çektiler. Daha özel olarak, Curtis ve Ellison (2002), aile içi geçimsizliklerin, evliliğin kalitesinin ve evliliğin bozulmasının uzun vadeli yörüngelerini şekillendirmede, ne yazık ki yardımcı oyuncu olarak kalan, dini faktörlerin olası rolüne işaret ettiler. Bununla birlikte din üzerine küçük bir araştırma dindarlığın evlilik ve aile ilişkilerine nasıl ve niçin etki ettiğini tartıştı (Dolahite & Marks, 2005). Dindarlık ve Aile İçi Geçimsizlik Eğer çiftler dini konularda birbirlerine bağlanmadılarsa aile içi geçimsizliklerde din, dikkat edilmesi gereken bir kaynak olabilir. Curtis ve Ellison (2002), dini yapılara katılımdaki farklılığın, daha sık aile içi geçimsizliklerle sürekli olarak bağlantılı olduğunu buldular. Call ve Heaton (1997), evlilik bozulması riskinin, kadın düzenli olarak dini törenlere katılıp, kocanın hiç katılmadığı durumlarda yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu ifade ettiler. Ellison, Bartkowski ve Anderson (1999), dini benzeşmezliğin yüksek oranda aile içi şiddet riski ile ilişkili olduğunu buldular. Genel olarak bazı veriler, dindarlığın bazı 3

4 ifade tarzları ile otoriteryanizm, kötü muamele (abuse), ve kötü muameleye tolerans gibi istenmeyen sonuçlar arasında bir ilişkiyi kanıtladı (Dollahite, Marks & Goodman, 2004). Bu bulgular önemli, çünkü bunlar, dinin, özellikle de dini benzeşimin bulunmaması halinde, evlilikteki uyumsuzluğun bir kaynağı olabileceğini kanıtlıyor. Tam tersine, din evlilik anlaşmazlıklarının çözümünde bir kaynak olabilir. Çiftlerde birlikte dini katılım daha büyük geçimsizlik çözümüyle ilişkilendirildi (Dudley & Kosinski 1990). Brody v.d. (1994) de, kırsal kesimdeki Afro-Amerikan çiftleri için benzer bir sonuca ulaştılar. Bu ilişki kısmen nikah benzerliklerinden dolayı daha kalıcı ve mutlu bir evliliğe neden olan dini homojeni tarafından desteklenir (Lehrer & Chiswick 1993). Scanzoni ve Arnett (1987), umumi ve özel dini faaliyetler aracılığıyla eşlerin sıklıkla bir amaç duygusunu ve sevgi ve itina çevresinde dönen değerleri geliştirdiğini buldular. Belki, dini katılım, aile içi geçimsizlikleri azaltan ilişkisel nitelikleri arttırmaktadır. Curtis ve Ellison tarafından yapılan bir çalışma (2002), erkeklerin dini katılımı ile ailevi tartışmaların sıklığı arasında tutarlı bir ters ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Dini katılıma ek olarak, çiftlerin dua etmesinin, karamsarlık, saygısızlık ve eşlerden birinin diğerine duygusal reaksiyonu gibi husumetleri azalttığı bulundu (Butler, Stout & Gardner 2002). Son olarak, diğer çalışmalar (örn. Holeman, 2003) dini inançların, çiftlere, geçimsizlikten sonra birbirlerini affetmede yardımcı olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar, dindarlık ile aile içi geçimsizlik arasında deneysel olarak bir ilişki olduğunu kanıtlamasına rağmen, bu ilişkinin nasıl ve niçin oluştuğunu sorgulamaya teşebbüs etmediler ve geriye cevaplandırılmamış birçok soru bıraktılar. Son zamanlardaki tek niteliksel araştırma (Marsh & Dallos, 2001), kısmen dinin, evli çiftlere, aile içi geçimsizliklerini etkili bir şekilde idare etmede nasıl yardımcı olabileceği konusuna değindi. Dua gibi dini uygulamaların Katolik çiftlere aile geçimsizlikleri esnasında öfkelerini yönetmede yardımcı olduğunu buldular. Bu çalışma, din ve öfke kontrolü konusunda bilinenlere yeni bir boyut eklemekle birlikte, dindarlık ve aile içi geçimsizlik arasındaki ilişkinin olası anlamlarını ortaya çıkarmak için özellikle aile içi geçimsizliğe odaklanan dini arka planın geniş sahasından bireyleri örnekleyen- nitel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dindarlığın aile içi geçimsizliğin boyutlarına nasıl etki ettiğini incelemekle birlikte, dindarlık ve aile içi geçimsizliğin aşamaları arasındaki ilişkiyle de ilgilendik. Bazı araştırmacılar, geçimsizliği, dinamik ve aşamalar halinde gerçekleşen bir süreç olarak tanımladılar. Örneğin Cristensen ve Pasch (1993), geçimsizlik aşamalarını, menfaatlerde başlayan ilkel geçimsizlikten normale dönüşe kadar geniş ölçüde bir değişme olarak tanımladılar. Diğer araştırmacılar daha dar bir şekilde öfkenin artması veya affetme açısından geçimsizlik aşamalarının yapılanmalarına odaklandılar (Enright & Fitzgibbons, 2000). Bizim yaklaşımımız, geçimsizlik süreçlerini gelişmekte olan olarak tanımladığımız ve özel öncül aşamalar tanımlamadığımız için daha akıcıdır. Daha doğrusu Kuram oluşturmayla tutarlı olarak, geçimsizliğin dinamikleri katılımcılar tarafından tanımlandı ve konu ile ilgili yorum, resmedilen her geçimsizlik aşamasının temelini oluşturdu. Böylece, bu çalışmanın amacı aynı dini inancı paylaşan çiftler arasındaki aile içi 4

5 geçimsizlik süreci ile ilgili dindarlığın etkisini keşfetmek oldu. Dindarlığın çeşitli veçhelerini; dini inançların, dini uygulamaların etkisini ve eş geçimsizliklerinin yörüngeleri üzerindeki dinin müdahalesini sunan yoğun betimlemeleri toplama amacıyla niteliksel yöntemler kullanıldı. Yöntem Katılımcılar Katılımcılarla (2002) de New England da ve (2004) te Kuzey Kaliforniya da ikinci yazar tarafından görüşüldü. İlgili değişkenlerin en ucunda bir örnek kullanarak daha fazla şey öğrenilebileceğini savunan Boss (1980) un savıyla uyumlu olarak, yüksek ölçüde dindar (highly religious) ailelerin amaca yönelik bir örneklemini (Berg, 2001; Denzin & Lincoln, 1994) aradık. Amaç, mezhebe bakılmaksızın bir cemaate bağlılıkta birlikte hareket eden (united) katılımcıları toplamaktı. Katılımcılar, başvurular arasından ve 38 hristiyan, Yahudi ve İslami cemaatin liderlerinin, kendi cemaatlerinin üyelerini göz önünde bulundurarak, özellikle uygun nitelikleri taşıyan üyeleri için, tavsiyelerinden oluşturuldu. Üstelik, bizim örneklem oluşturma kriterimiz, belli bir sayıdaki görüşmeden sonra ilave edilen yeni çiftlerin diğerlerin bildirdiklerini temelde tasdiklemeleri anlamına gelen kavramsal doyum u (Lofland&Lofland 1995) sağlamak için yeterli sayıda katılımcıya ulaşma amacını da taşıyordu. Örneklem, üç ana tek tanrılı ya da bir başka ifadeyle ibrahimi dinin (Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam) her birini temsil eden 57 evli çiftten meydana geliyordu. Kocaların ve eşlerinin yaş ortalaması sırasıyla 48 ve 45 ti. 57 çiftin 48 i Kafkasyalı, 9 u (%16) etnik azınlıklardandı (2 Afro-Amerikalı, 4 Kafkas/Latin, 2 Doğu Hintli 1 Malezyalı/Kafkasyalı). Örneklem, kocalarda ortalama 17 yıl, eşlerinde ortalama 16 yıl eğitim seviyesi ile iyi eğitimliydi. Çiftler ortalama 21 yıllık evliydiler. Ortalamada katılımcılar haftada bir kez dini törenlere katılıyorlardı ve gelirlerinin %7 si kadarıyla cemaatlere ve diğer dini hedeflere yardımda bulunuyorlardı. Çiftler aşağıdaki dini cemaatleri temsil etmekteydiler: (a) 6 Katolik, (b) 12 Yahudi, (c) 4 Müslüman, (d) 12 Yeni Hristiyan Geleneklerinden (New Christian Traditions) (Hristiyan Bilim-Christian Science, Yahova Şahitleri-Jehovah s Witness-, Mormonlar-Latter Day Saint-, Yedinci-Gün Adventistleri-Seventh-Day Adventist-, Kardeşler-Friends), (e) 12 Protestan Ana Akımlarından (Episkopalyan, Presbiteryen, Kongregasyonalist, Lutheryan, Metodist), (f) 8 Evanjelist Protestan (Baptist, Karizmatik Episkopal, Ortodoks Presbiteryen, Misyoner Birliği nden, Pentekostal) ve (g) 3 Ortodoks Hristiyan (2 Yunan Ortodoksu ve eskiden Rusya Ortodoksu olan 1 Amerika daki Ortodoks Kilise sinden). Metodoloji İstenilen derinlemesine bilgiye ulaşmak için çiftleri, dindarlık ve evlilik arasındaki ilişkinin farklı yönlerini tartışmaya teşvik etmek için yoğun görüşme (intensive inteviewing) 5

6 (Lofland & Lofland 1995) kullanıldı. Görüşmeler tipik olarak 1 saat sürdü. Çiftlere, dindarlık ve anlaşmazlık hakkında bir direk sorunun (Tüm çiftler biraz anlaşmazlık yaşar. Dini inançlarınızın ya da uygulamalarınızın aile içi geçimsizliği azaltma ya da ondan kaçınmaya yardım etme usulleri var mıdır?) da dahil olduğu 15 soru soruldu. Gelgelelim çiftler diğer sorulara cevaplarken de aile içi geçimsizliklerini ele aldılar. Önerilen sorular, görünüş geçerliliği için, fakülte ve öğrenciler tarafından gözden geçirildi ve üç çiftle deneme testi yapıldıktan sonra bu dönütü temel alarak küçük revizyonlar yapıldı. Tüm çiftlere sorulan sorulara ek olarak, sorulan soruların açıklamaya ihtiyaç duyup duymadığı takip edildi. Yönlendirici sorulardan özenle kaçınıldı (Strauss & Corbin, 1998). Son olarak tüm katılımcıların isimleri takma isimlerle değiştirildi. Tüm çift görüşmeleri her iki eşle de yürütüldü. Çiftlerle birlikte görüşme yapmak, anlamı birlikte oluşturmaya imkan tanıdığı müddetçe evlilik etkileşimi üzerinde nitel bir araştırma için kullanışlı olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Bununla birlikte Barbie (2004) nin, insanlarla bir arada yapılan mülakat, sıklıkla meselenin araştırmacı tarafından beklenilmeyecek ve bireysel görüşmeler tarafından gün ışığına kavuşturulmayacak veçhelerinin açığa çıkartılmasını sağlar (s.303), düşüncesinde de hemfikiriz. Aynı zamanda Seymour, Dix ve Eardley (1995), müşterek mülakatın (joint interviewing), her bir kişi tarafından elde tutulan bilginin farklı yönlerini ortaya çıkardığını ve görüşülenlerden biri bir diğerinin eksikliklerini ve hafıza yanılgılarını doldurduğu müddetçe müşterek mülakat ile daha eksiksiz veri üretildiğini ifade ettiler. Birçok bilim adamının eşleri daha dürüst olmaya teşvik ettiği için eşlerle ayrı ayrı mülakat yapmayı desteklediklerini ve güç ve cinsiyet konularına duyarlı olduklarını biliyoruz (Seymour v.d., 1995). Bunun sıklıkla tercih edilen yaklaşım olduğunda hem fikiriz; ancak, bu çalışma için aşağıda saydığımız sebeplerden dolayı çiftlerle birlikte görüşmeyi seçtik: (a) eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerini -anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere- tartışmalarını ve böylece birbirlerini doğrulayabilmeleri, birbirlerine hatırlatma yapabilmelerini ve birbirlerinin bakış açılarını tamamlayabilmelerini sağlamak için (b) (Müslüman ve bazı Ortodoks Yahudi çiftlerin durumlarında olduğu gibi) Kadınların erkek mülakatçılarla yalnız kalmasına ilişkin farklı kültürel ve dini inanç ve uygulamalara duyarlı olmak için. Yine de bazı eşlerin ya da kocalarının çevrelerindeki güç ve cinsiyet konularından dolayı, deneyimleri ve hisleri hakkında tamamen açık olamayabilecekleri bu yaklaşımın bir sınırlılığıdır. Bu endişeye değinmek amacıyla, görüşmeci hem eşleri hem de kocaları her soruyu yanıtlamaları, üzerinde yorum yapmaları veya birbirlerinin cevaplarına eklemeler yapmaları için teşvik etti. Sonuç olarak, görüşmeler, değiştirmeyi, düzeltmeyi, soruşturmayı ve eşlerin yorumlarına eklemeler yapmayı da kapsadı. İlginç bir biçimde eşler, kocalarından daha çok, kocalarının yorumlarına, ekleme ve düzeltmeler yaptılar. Analiz Ses kaydı alınan görüşmeler yazıya aktarıldı ve doğruluğu kontrol edildi. Analizde değiştirilmiş bir kuram oluşturma yaklaşımı kullanıldı (Strauss & Corbin 1998). Kuram 6

7 oluşturmanın kullanımı, teorinin araştırmacıların önyargılı görüşlerine değil, verilere bağlı olarak yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır. Verideki ana konuları keşfetmek için açık kodlama ve konuları daha geniş kategorilerden daha aza sığdırmak için eksen kodlama takip edilerek, ana konular arasındaki ilişkiyi yansıtmak için kavramsal bir model geliştirildi. Corbin ve Strauss a göre (1990), benzer olay gruplamalarına hazırlayıcı bir şekilde kavramsal tanımlamalar verildiği zaman, kuram oluşturmada ilk aşama, açık kodlamadır. İkinci aşama olan eksek kodlama aşamasında, kategoriler ve alt kategoriler arasında oluşan bağlantıları yeniden oluşturmaya (reconstruct) ve yapı çözmeye (deconstruct) gayret sarf edildi. Tekrarlanan konuların orijinal listesi, (a) daha az yaygın ve daha az göze çarpan konular elenerek (b) birbirine yakın konular daha kullanışlı bir sayıya indirmek için birleştirilerek, daraltıldı. Daha sonra görüşmeler, yazarlar tarafından her konuyu destekleyecek yeterli veriyi içerdiğine emin olmak için, yeniden gözden geçirildi; sonuç olarak, bazı konular kaldırıldı. Daha sonra ilk sonuçların yanlışlığını kanıtlamak ve incelemeyi engelleyip engellemediklerini belirlemek için bir denemede, olumsuz örnekleri ( negative instance ) (Gilgun, 2005) sorgulamayı içeren, bulguları bozma denemeleri yapıldı. Bu, önce temaların ve ilksel kavramlar geliştirilmesi, farklı veya ilave konuların bulunması için bilinçli bir çaba sarf edilmesi ve buradan hareketle ilksel kavramların aksinin ispatlanması veya bozulmasıdır. Nitel araştırmacıların bulgularını daha değerli hale getirmeye çalışmasının tek yolu budur (Gilgun). Sonuçlar Dindar çiftlerin, evliliklerinde din ve geçimsizlik arasındaki bağlantıyı nasıl algıladıklarına ışık tutan birkaç model ortaya çıktı. Analiz, dini inanç ve pratiklerin çiftlere (a) ilişkilerindeki problemleri önlemede, (b) geçimsizlikleri çözmede ve (c) ilişkisel uzlaşma doğrultusunda çalışmakta yardımcı olduğunu kanıtladı. Çiftler, dini inanış ve katılımlarının onlara geçimsizliğin bu üç aşamasında yardımcı olduğunu kanıtladılar. Geçimsizliğin üç ayrı aşamasına ilişkin spesifik çerçevemiz teorik varsayımlardan ziyade verilerden ortaya çıktı. Nitel araştırmacılar (LaRossa, 2005; Strauss & Corbin, 1998) çalışmanın esasının yakalayan bir çekirdek kavram tanımlamayı öne sürdüler. Strauss ve Corbin, çekirdek kavramı, tüm diğer kategorilerin altında sınıflandırıldığı özet bir cümlecik veya kavramsal bir fikir olarak açıkladılar (s.146). Mevcut çalışmanın çekirdek kavramı, dindarlığın aile içi geçimsizlikler için; önleme, çözme ve üstesinden gelmede güvenli bir muhafaza kabı (safe container) gibi davrandığı idi. Güvenli muhafaza kabı (safe container) terimi, dini inanç ve pratiklerin aile içi geçimsizliklerin etkilerini önleyebileceği ve arabuluculuk yapabileceği güvenli bir çevre anlamına geldiği için seçildi. Bu çekirdek kavramın her aşaması ayrı ayrı tartışılacak, daha sonra ana konularla bağlantılı kavramsal bir model ve bu çekirdek kavramın örneklenmesi sunulacaktır. Aşama I: Problemi Önleme 7

8 Çiftler, dinin etkisinin onlara (a) kutsal bir amaç ve vizyon geliştirmede ve (b) ilişkisel erdemleri arttırmakta yardımcı olduğunu bildirdiler. Konu 1: Ortak Kutsal Vizyon ve Amaç. Bu çalışmada çiftler için anlaşmazlığı önlemenin en iyi yollarından biri paylaşılan kutsal bir vizyona ve amaca sahip olmaktı. Ortak vizyon, evlilikteki stresi azaltarak ve evli eşleri birbirine yaklaştırarak aile içi geçimsizlikleri azaltmada yardımcı oldu. Baptist bir sosyal hizmetler uzmanı olan Debby, şunu paylaştı: Yaşadığınız hayat üzerinde ne kadar paylaşımda bulunursanız, o kadar az iç geçimsizliklerin başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden, ortak bir inanca sahip olmanın hem resmin bütününde hem de umarım daha küçük bir parçasında önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat, her nedense, inancım geçimsizliği nasıl göreceğimi etkiliyor gibi geliyor. Dini faaliyetleri birlikte paylaşmak aynı zamanda evlilikteki stres düzeyini de azaltıyor gibi görünüyor. Bir Misyoner Birliği (Missionary Allience) öğretmeni olan Karen, bu şekilde açıkladı: Aynı tanrıya dua ettiğiniz zaman, O, size aynı cevapları verir. Kutsal kitabı okuduğunuz zaman, evliliğiniz ve hayatınız için aynı cevapları alıyorsunuz ve sürekli olarak bu fikirlerle besleniyor ve onlara inanıyorsunuz. Ve bu fikirleri takip etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten inandığınız şeyleri yaptığınızı hissettiğinizde ve bunun aileniz için en doğru ve en iyi şey olduğunu düşündüğünüzde daha az strese girdiğinizi düşünüyorum Ve bu sizi normalde yapmayacağınız kadar birlikte bir şeyler yapmaya sevk ediyor. Ortak bakış açısı, bu iyidir. Kari nin dile getirdiği gibi, kutsal kitaplardan ruhsal rehberlik arayışı ve birlikte aynı cevapları bulmak evlilik stresini azaltıyor. Dini bir arka planı paylaşmak yalnız ilişkilerdeki stres miktarını azaltmıyor aynı zamanda çiftleri kaçınılmaz geçimsizliklerde daha etkili anlaşmalar yapmaya hazırlayarak ilişki uyumunu da beraberinde getiriyor. Konu 2: İlişki Erdemleri. Dindarlığın, aile içi geçimsizliği önlemede, çiftleri birleştirmede ortak bir vizyon sağlamanın yanı sıra ilişki erdemleri olarak adlandırdığımız erdemleri besleyerek de yardımcı olduğu görünüyor. Dini inanç ve bağlılıkları tarafından çiftlerden birçoğuna, ilişkilerini iyileştiren ve aile içi geçimsizliklerini azaltan niteliklerini geliştirmede, ilham verildi. Diğerkamlık ve koşulsuz sevgi özellikle vurgulandı. Misyoner Birliğinden (Missionary Allience) bir bilgisayar teknisyeni Andy, Gerçekten Tanrının beni Kari ye daha kabul edilebilir hale getirmek için hayatımın belli alanlarında pek çok şey yaptığını hissediyorum dedi. Diğerkamlık, dini katılım tarafından canlandırılan en sık bahsedilen ilişki erdemlerinden biriydi. Bir Latin Katoliği olan biyolog Alisia şöyle açıkladı: Tanrının mesajından öğrendiğimiz prensip bencil olmamaktır. Alçakgönüllü olmak. Başkaları için istemek ve bağışlamak. Ve tanrının damla damla akıttığı mesajlarından biri başka larının olduğunu hatırlamamdır. Bu sizin başkalarına ihtiyacınızdan çok başkaları için yapabileceklerinizdir. 8

9 Çiftlere daha diğerkam olmalarına yardım etmenin yanı sıra dini inanç ve bağlılıklar, geçimsizliği önlemek için çok önemli olan koşulsuz sevgi niteliğini de doğurdu. Baptist bir eğitimci olan Todd şöyle söyledi: Tanrı bizi koşulsuz bir şekilde seviyor; ve biz birbirimizi insanlar aleminde koşulsuz bir şekilde seviyoruz Bu nedenle, Ben Mesih in bize bunun bir örneğini gösterdiğini ve bizim modelimiz olduğunu düşünüyorum. Todd un yorumu, Todd un koşulsuz sevgiyi, bilinçli bir şekilde geliştirmeye çalıştığı kutsal bir nitelik; eşiyle etkileşiminde kendisi için bir model olarak gördüğünü ortaya koydu. Aşama II: Geçimsizliği Çözümleme (Conflict Resolution) Geçimsizliği çözümleme terimi, bu çalışmanın amaçları açısından, çiftlerin, geçimsizlik ortaya çıktığı anda ilişkilerindeki uyumu yeniden tesis etmek için çaba sarf etmesi olarak tanımlandı. Çiftlere geçimsizliği çözümlemede yardımcı olan en yaygın üç dini inanç ve uygulama vardı: (a) kutsal kitap öğretileri, (b) ibadetlere katılım, ve (c) dua. Konu 3: Kutsal Kitap Öğretileri. Çalışma katılımcıları kutsal kitap öğretilerini sık sık kendilerine geçimsizliği çözümlemekte yardımcı olan öğretiler olarak ele aldılar. Bazı çiftler, geçimsizlik anlarında kutsal metinlere başvurduklarından bahsettiler. Kutsal metinler, ayrıca başkalarına ilişkin faydalı örnekler de içeriyordu. Müslümanların kutsal kitaplarından bazılarını (Kur an, Hadis Külliyatı) andıktan sonra Hintli bir Müslüman olan teknik yönetici İbrahim, Biz bu üç bilgi kaynağına bakarız ve herhangi bir geçimsizlik içine düşmüşsek bu kaynaklardan bir rehberlik arayışına gireriz dedi. Çiftler kutsal metinlere başvurduklarında sıklıkla evliliklerindeki uyumsuzluğu etraflı bir şekilde ele almak için onlara yardımcı olacak özel öğretiler bulabiliyorlar. Misyoner Birliğinden (Missionary Alliance) olan Öğretmen Kari, bunu şöyle açıkladı: Dua ederseniz, Tanrıya yardım talebinde bulunursanız ve incilinizi okumaya devam ederseniz, O, size, düşündüğünüzden tamamen farklı olarak, anlayışlı ve nazik olmanız gerektiği gibi, diğerlerini düşünmek ve kendi nefsini savunmamak gibi, şeyler söyleyecektir. Problemleri çözerek durumu düzeltmek için olan bakmak, bu bazen korkunç bir durumdaymışız gibi görünebilir, fakat onlar için daha sonra gerçekten iyi olacaktır. Kari nin yorumu, kutsal kitapların öğretilerinin kendisi üzerindeki etkilerinin gücünü ve aile ilişkilerini düzeltmek için kendisine yaptığı katkıları açıklıyor. Kutsal metinler ayrıca başkalarıyla ilişkilerde olumlu örnekler sağladılar. Yedinci-Gün adventistlerinden (Seventh-Day Adventist) olan kıdemli sistem analisti Ed, kutsal metinlerin örneklerinin kendisine eşiyle geçimsizliklerini çözmekte kendisine nasıl yardımcı olduğunu şöyle açıkladı: Fakat bir yetkiye sahip olduğunuzda en önemli şey, kendisine benzemeye çalıştığınız müşfik bir Tanrıdır o zaman başkalarıyla ilgilenmenin yolunu sevginizi 9

10 tanımlayan kelimeye uzanabilirsiniz. Ve, buna karşı kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ve, bu genellikle bizi ortak bir zemine taşır. Kutsal metinler, Ed ve diğer çalışma katılımcıları için, kendilerini başkalarıyla ilişkilerinde ölçtükleri bir standart oldu. Kutsal yazılar, çiftlere öykünecekleri rol modeller sağladı. Konu 4: Dini Katılım. Dini törenlere katılım, çiftlere, geçimsizliği çözmede, odak noktalarını değiştirerek ve ciddi problemlere kafa yorabilmeleri için onlara gerekli olan iç dayanıklılığı sağlayarak yardımcı oldu. Dini törenlere birlikte katılmakla, çiftler, çok önemli olarak algıladıkları ufak tefek tartışmalarına odaklanmaktan kurtulabildiler. Önce bu odak noktası değiştirildi, anlaşmazlığın sebepleri sıklıkla önemsiz bulunarak unutuldu ya da reddedildi. Bir Mormon (Latter-Day Saint) olan diş hekimliği öğrencisi Stuart deneyimini şöyle tanımladı: Pazar sabahı kiliseden önce etrafımızdaki olaylar adeta telaşlı ve birbirimize karşı çok iyi hissetmiyoruz ve küçük tartışmalar veya bazı ufak şeyler var. Ve kiliseye girdikten sonra ve adeta sakinleştiriliyorsunuz ve ondan sonra ayine doğru geçmeye başlıyorsunuz Böylece bu sizi daha alçak gönüllü olmaya itiyor ve evde üzerine tartıştığınız şeylerin hayatın bütünü içinde önemli olmayan küçük bir şey olduğunu fark etmenizi sağlıyor. Bu, bağışlamak, hayata devam etmek ve güçlü bir ilişkiye sahip olmak için çok önemli. Bu örnek, dini törenlere katılımın çiftlerin dikkatini ufak tefek tartışmalardan çiftler tarafından esas olarak algılanan konulara çekmektekini rolünü açıklıyor. Bu sıklıkla kişinin eşi hakkındaki algısında olumlu bir değişimle ve güncel anlaşmazlıkların önemsizliğinin farkına varılmasıyla sonuçlandı. Geçimsizlikler yapısı itibariyle daha ciddi olduğunda, dini törenlere katılım, çiftlere sorunların üzerine eğilmek ve sorunu çözmek için ihtiyaç duydukları dayanıklılığı sağladı. Kendi işinden emekli bir presbiteryan olan Sophie, evliliğinde gerginlikler yaşadığı zamanlarda, dini törenlere katıldığında kendi içinde olanları şöyle nakletti: Doğrusu bunu yapabildiğim saat, kelimenin tam anlamıyla bir değişim geçirdiğimi hissediyorum. İyi olduğumu düşündüğüm, törenin sonunda daha iyi hissettiğim yerde, bunu şimdi yapabileceğimi düşündüğüm yerde, bana olan bir şeyler var. Oraya kahrolası bir çılgın gibi gitmeme rağmen, her nedense çılgınlık uçup gidiyor ve bu tür şeyler, bu ayetler, pasajlar, kıssalar nasıl daha nazik ve hoşgörülü olmak isteyeceğimizin hatırlatıcılarıdırlar. İster herhangi önemsiz isterse daha ciddi olsun geçimsizlik olduğunda dini törenlere katılım çiftlere geçimsizliklerini çözmede dikkatlerini daha önemli konulara çekerek ya da onlara sorunları çözmek için ihtiyaç duydukları kişisel dayanıklılığı sağlayarak yardımcı oldu. Konu 5: Çiftlerin Dua Etmesi. Dua aile içi geçimsizliğin çözülmesindeki diğer yollardandı. Bazı çiftler duanın öfkeyi bastırmasından ve açık iletişime imkan tanımasından 10

11 bahsettiler. Ortodoks Hristiyan bir ev hanımı olan Anne, geceleri yaptıkları dua ibadetinin kendilerine birbirlerine yönelik öfkelerini ortadan kaldırmalarında nasıl yardımcı olduğundan bahsetti: Eğer birbirimize birkaç saatten beri çok kızgınsak, ancak yatma zamanımız geldiğinde ve uyumak istediğimizde, dua etmek isteriz, ikona köşesinde durup, birlikte dua ederken birbirinize karşı çok kızgın bir şekilde durabilmek çok zordur. Bu yüzden doğrusu dua ettikten sonra yatmaya giderken birbirimize niçin çok kızgın olduğumuzu hatırlamıyorum bile. Diğer çiftlerde duanın aralarında açık iletişime imkan tanımakta yardımcı olduğunu buldular. Porto Ricolu bir Pentekostal olan polis memuru Alex, duanın, eşi ve kendisi arasındaki iletişimi nasıl açık hale getirdiğini tanımladı: Kriz gelecekti. Birlikte dua etmeye ihtiyacımız olduğunu hissetmiştik; aramızda iletişim eksikliği olduğunu hissetmiştik. Son zamanlarda gerçekleşen bir olgu olarak. Böylece birlikte dua ettik. Bizi ayırmaya çalışan şeyleri hissettiğimiz zaman birlikte dua edeceğiz (ve) bu güçlendiriyor ya da en azından sorunu azaltıyor. Bu çiftler için dua, tartışmalar esnasındaki öfke ifadelerini azaltarak ve iletişimi geliştirerek aile içi geçimsizliği azaltıyor. Aşama III. İlişkisel Uzlaştırma Bu çalışmanın amaçları için, ilişkisel uzlaştırma, aktif geçimsizliğin çözümünden sonra ilişkilerinin tatlıya bağlanması için çiftlerin denemelerde bulunması olarak tanımlandı. Birkaç çift, duanın, uzlaşmada kendileri tarafından bir araç olarak kullanıldığını ifade ettilerse de esasen çiftler geçimsizliği çözmek için dua ettiler. Dini bağlanma çiftlere ilişki ebediliğine (relationship permanence) bağlılıklarını arttırarak ve bağışlama istekliliğini tetikleyerek yardımcı olduğu görünüyor. Konu 6: Daimi ilişkiye bağlılık. Çiftler, dini inançlarının ilişki ebediliğine (relationship permanence) bağlılıklarını arttırdıklarını ifade ettiler. Tanrı boşanmadan nefret eder veya evlilik ebedidir çiftlerin ilişki ebedilğine ilişkin ortak ifadelerinden bazılarıydı. Bu bağlılık, çiftlerin birbirleriyle uzlaşmaları için ve zor zamanlar üzerinde kafa yormak için bir istek oluşturdu. Bu görüşmeler problem nasıl doğarsa doğsun ilişkiye olan bağlılığın altını çizdi. Mormon (Latter-Day Saint) bir din eğitimcisi olan Jason, geçimsizlik zamanlarındaki bağlılığı hakkında şunları ifade etti: Ve, böylece bu hayat biçimine bir bağlılıktır. Bu yalnızca buraya ve şimdiye bir bağlılık değildir, bu pekala artık daha fazla seni sevemeyeceğim; (ya da) eğer bunu kabul etmiyorsan topla bavulunu deyip pes etmemeye ve işlerin yürümesine bir bağlılıktır. Jason un ilişkisel bağlılığı, dini inancının, ona, evliliği sonlandırırken yalnızca, şimdi ve burada, olmadığını göstererek yardım etmesiyle arttı. Birçok çift ebedi bir ilişkiye 11

12 bağlandıkları ve ilişkisel iyileşmeye ve uzlaşmaya eğildiklerinden dolayı anlaşma yaptılar. Lutheryan bir ev hanımı olan Elisabeth böylesi bir yaklaşımı açıkladı: Karar verdiğimiz yegane şeyin evliliğin ebedi olduğunu ve hiç kimsenin öylece bırakamayacağını düşündüm, siz bunu yürütmek zorundasınız. Bazı anlaşmalara varmak zorunda kalacaktık çünkü hiç kimse bırakıp gidemez (Yorum) doğrusu bu bizi anlaşmak için hiçbir şey yapmamak yerine bunun için bir şeyler yapmaya zorluyor. Lutheryan bir sigortacı olan Kira, inancının onu gayret göstermeye ve sorunlardan kaçmak yerine onların üzerine eğilmeye teşvik ettiğini ifade etti: Birbirinize karşı öfkeli olma ya da sert olma seçeneği yok. Bu sizi çaba göstermeye zorluyor. Böylece, çalışmadaki çiftlerin çoğu, dini inançları tarafından güçlendirilen ilişki ebediliğine bağlılıklarının onlara geçimsizlikleri üzerinde kafa yormalarına ve eşleriyle uzlaşmalarına yardımcı olduğunu buldular. Gerçekten çiftlerin çoğu, evliliğe güçlü bir bağlılık olmaksızın evli kalamayacaklarını ve dini inanç ve uygulamaların onlara geçimsizliği çözmede yardım sağladığını ifade ettiler. Konu 7: Bağışlama İstekliliği. Dindarlık, ibadetler, kutsal metinler aracılığıyla ve kutsal bağışlamanın bir karşılığı olarak bağışlayıcılığı besliyor. Bazı çiftler bağışlamayı ibadetlerinin canlı bir parçası olarak tanımladılar. Bir Ortodoks Hristiyan olan finansal analist Neil, ailesinin Pazar rutinlerinden olan ayinden önce birbirlerinden bağışlama talebinden bahsetti: Her Pazar arabayla kiliseye gideriz. Her birimiz bireysel olarak birbirimize sorarız, ailenin her bir üyesi bir diğerinden bağışlanma talebinde bulunur. Haftalık olarak birbirini bağışlama fırsatına sahip olmanın bu çiftin aile içi geçimsizliğini azalttığı ortaya çıktı. Çiftler bununla birlikte kutsal metinlerden affetmenin önemini öğrendiler. Mormon bir diş hekimliği öğrencisi olan Stuart şöyle dedi: Mesih in temel öğretilerinden biri bağışlamaktır. Eğer bağışlanılan olmak istiyorsanız, İncil, başka insanları bağışlamaya ihtiyacımız olduğunu öğretiyor. Ve, açık bir şekilde biz mükemmel değiliz ve bağışlanmak istiyoruz, ve bu yüzden ikimizin de bu fikri veya prensibi evlilik ilişkimize getirdiğini düşünüyorum ve başka insanları bağışlamaya istekli olmak zorunda olduğumuzu anlıyoruz ve Son olarak, dindar çiftler, tanrının onları bağışlamasına şükranın dışında artmış bir bağışlama istekliliğine sahiptir. Baptist bir üniversite papazı olan Shawn, bunu şöyle açıkladı: Bağışlama ve nezaketi biz Tanrıdan aldığımız için birbirimize sunabiliriz. Ve, bununla birlikte iyilik dolu, bağışlayıcı bir yolda birlikte yaşabilmemizin kaynağı olarak O ndan faydalanabiliriz. Böylece, dindarlık, ibadetlere katılan, dini metinleri okuyan ve Tanrıya şükranın dışında bir bağışlama arzusu geliştiren çiftlerin bağışlama istekliliğini arttırdı. Tartışma 12

13 Bu bölüm kavramsal bir model ve çalışmanın bulgularının, din ve aile içi geçimsizlik alanında yapılan önceki çalışmalara nasıl bağlantı kurduğunu kanıtlayan daha kapsamlı bir literatür birleştirmesi sunmaktadır. Kuram oluşturmadan faydalanıldığından dolayı belirli bir olası hipotez oluşturmadık sadece sunulmuş kavramlar ve konular yerine verinin içinden kavramları ve konuları bulduk. Bu nedenle, kuram oluşturmayı kullanan çalışmaların tartışma bölümlerinde sunulan Matthew un tavsiyelerine uygun olarak, bu çalışmanın bulguları ile bağlantılı olan ya da bulguları doğrulayan literatürdeki bulguları tartışıyoruz. Kavramsal Model Figür 1, dini inanç ve pratik ile geçimsizliğin tanımlanmış üç aşaması arasındaki ilişkiyi resimlendiren kavramsal bir model sunuyor. Çiftler, dini inanç ve uygulamaların aile içi geçimsizliklerinin üç aşamasını ya da anını etkilediğini bildirdiler: (a) problemi önleme, (b) geçimsizliği çözümleme, (c) uzlaşma. Dini inançlar, aile içi geçimsizliğin tüm aşamalarını etkiliyor görünmektedir. Özellikle, çiftlerin dini inançları, ortak amaçlarını, ilişki değerlerini, ebediliğe bağlılıklarını ve bağışlama istekliliklerini etkileyen dini uygulamalarını etkiliyor görünmektedir. Örneğin, katılımcıların Tanrıyla dua aracılığı ile konuşabildiklerine dair dini inancı, aile içi geçimsizliği çözme ve üstesinden gelme aracı olarak duaya olan güvenlerini etkiliyor görünmektedir. Figür 1 de resmedildiği gibi, dini inanç ve uygulamalar, önlenebilen, çözülebilen ve üstesinden gelinebilen aile içi geçimsizlikler için güvenli bir muhafaza kutusu (safe container) olarak rol oynamaktadır. Sorunu Önleme (Geçimsizlik Öncesinde) Geçimsizliğin Çözümlenmesi (Geçimsizlik Esnasında) İlişkisel Uzlaşma (Geçimsizlikten sonra) Önlenmiş Sorunlar Dini İnançlar Ortak Amaç Amaç İlişki Erdemleri Dini Amaç Uygulamalar Ebediliğe Amaç Bağlılık Bağışlama İstekliliği Çözümlenmiş Geçimsizlikler Uzlaştırılan İlişkiler Amaç Amaç Figür 1. Dindarlığın Aile İçi Geçimsizliğin Çeşitli Aşamalarındaki Etkisi. Önleme, çözümleme Amaç ve uzlaşmayı ayıran iki çizgi, yapay bir şekilde Amaç dayatılan ayrılıkların nüfuz edebilen doğalarını temsil etmek için noktalandı. Örneğin, çiftlerin çok sık dini uygulamaların, geçimsizliği çözmekte bir yardımcı olduğundan bahsetmesine rağmen bazı katılımcılar dini uygulamaların aile içi geçimsizliği önleyiciliği hakkında konuştular. 13

14 Bu model, bir bütün olarak örneklemin bulgularının bir özetini sunuyor ve yine bu model çalışmadaki tüm inançlara uygun olmayabilir. Aşağıdaki bölümde, üç aşama, yedi konu ve aralarındaki bağlantılar aile içi geçimsizlik ve din üzerine olan literatürdeki bulgularla birlikte tartışılacak. Dindarlık ve Geçimsizliği Önleme Birtakım çalışmalar çiftlerin aile içi geçimsizliği önlemedeki farklı yollarını naklettiler (örn. Markman, Whitton & Kline, 2004) fakat dindarlığın evlilikteki geçimsizliğe yardımcı olabileceği özel yolları analiz etmediler. Şimdiki çalışma, bu soru için ihtiyaç duyulan bazı açıklamaları sağlıyor ve diğer çalışmaların sonuçları tarafından destekleniyor. Örneğin, ortak dini arka plan, bu çalışmada çiftlerin ortak bakış açılarına katkı yapıyor. Rosen- Grandon, Myers ve Hattie (2004) de ortak bakış açısının, geçimsizliğin yönetildiği ilişkinin bir niteliği olduğunu buldular. Geçimsizliğin önlenmesiyle bağlantılı diğer anahtar bulgu, çiftlerin sıklıkla dini bağlılıklarının onlara geçimsizlik-engelleyici değerleri geliştirmekte yardımcı olduğunu vurgulamalarıdır. Dudley ve Kosinski (1990) tarafından dindarlığın evlilik üzerindeki etkileri hakkında tanımlanan ana konulardan biri, dini katılımın çiftlere başkalarının ihtiyaçları hakkında düşünme, daha sevgi dolu ve bağışlayıcı olma, birbirine saygıyla davranma ve geçimsizlik çözme (s.82) konularında daha sık yardımcı olmasıydı. Diğer araştırmacılar da diğerkamlık gibi bir değerin, evlilikteki samimiyet için nasıl önemli olduğunu vurguladılar (örn. Wallernstein & Blakeslee, 1995). Şimdiki çalışma ilişki değerlerini evlilikteki geçimsizliğin önlenmesine bağlayarak eşsiz bir katkı yapmaktadır. Gelecek araştırma, bu bağlantıyı doğrulamayı aramalıdır. Dini Öğretiler ve Uygulamalar Aracılığıyla Geçimsizliği Çözümleme Bu çalışmadaki çiftler, kutsal metin öğretilerinden ve dini uygulamalardan evliliklerindeki geçimsizlikleri çözümlemek için faydalandılar. Bazı çalışmalar Hristiyan danışmanlığının bir parçası olarak kutsal metinlerin rolüne değinmiş olmalarına rağmen (örn. Ripley, Worthington & Berry, 2001) kutsal metinler ve onların evlilik ve aile üzerindeki etkileri üzerinde odaklanan araştırmalarda bir eksiklik vardır. Şimdiki araştırma bulguların dar tabanına ekleme yapmasına rağmen, gelecek araştırmaların sadece kutsal metinlerin aile içi geçimsizliği nasıl etkilediğini değil aynı zamanda dinlerin farklı bir çeşidi olarak kutsal metinlerin evlilik ve aile hayatı için rolünü soruşturmalıdır. Literatür, ailevi mutluluk ile ilişkilendirilen, dini törenlere katılım gibi ortak ibadet faaliyetleri ile bağlantılandırılan çok dikkat çekici değişkenleri önermektedir. Dudley ve Kosinski (1990), kiliseye katılımın geçimsizliği çözme kabiliyetinde bir artışla ilişkili olduğunu buldu. Birçok dini topluluklar güçlü bir şekilde boşanmadan caydırıyor, evliliği güçlendirme programlarını destekliyor ve kiliseye katılımın evlilikteki geçimsizliği çözümlemede çiftlere niçin yardımcı olabildiğini kısmen açıklayabilecek olan dini danışmanlık (pastoral counseling) hizmetini (McManus & McManus, 2003) sunuyor. 14

15 Şimdiki çalışmanın sonuçları, duanın, evlilikteki açık iletişimi desteklediğini kanıtlıyor. Bu çalışmaya benzer sonuçları Butler v.d. (2002) duanın çiftlere empati ve artmış bir kendini değiştirme isteği konusunda olanak sağlıyor ve uzlaşma ve problem çözme konusunda çiftlerin sorumluluk almasını teşvik ediyor. Ayrıca, Greenberg ve Johnson (1998) duanın geçimsizliğin çözümlenmesine olanak sağlayan ilişkisel yumuşamaya önemli katkısı olduğunu buldular. Din ve Uzlaşma Bu çalışma, devamlılığa bağlılığın çiftleri uzlaşmaya teşvik ettiğini gösteriyor çünkü, din çiftleri boşanmanın imkan dahilinde olduğunu düşünmemeleri ve fakat ilişkilerini sürdürmeleri konusunda düşünmeleri konusunda etkilemektedir. Holeman ın (2003) çalışmasındaki tüm çiftler, her iki çiftin de uyumun yeniden sağlanması için uzlaşma sürecini işletmesi gerektiğini tasdik ettiler. Bu nedenle dinin çiftlerin ilişkilerinin daimiliğine bağlılığı üzerindeki etkisi uzlaşma için önemlidir. Uzlaşma sürecinin başlamasında daimiliğe söz vererek bağlanma önemli olmasına rağmen, birbirini bağışlama istekliliği ilişkisel sağlık için çok önemlidir. Bu çalışmadaki bulgularla birbirini tutan bir şekilde, Holeman (2003) dindar çiftlerin, Tanrıya şükran dışında başkalarını bağışlıyor olmakla motive olduklarını buldu. Şimdiki çalışma yalnız ilişkisel uzlaşma üzerinde dinin etkisini üzerinde çalışan diğer çalışmaların bulgularını doğrulamakla kalmıyor aynı zamanda bu bağlantının nasıl ve niçin oluştuğuna dair bir derinlik ve açıklama sağlıyor. Genel olarak, dini inanç ve uygulamalar aile içi geçimsizliğin önlenmesinde, çözümlenmesinde ve üstesinden gelinmesinde güvenli bir muhafaza kabı olarak fonksiyon arz ediyor. Sınırlılıklar Bu çalışmadaki örneklem, kasten ibrahimi dinlere mensup oldukça dindar çiftlerle sınırlandırıldı ve diğer dinleri ve daha az dindar olan insanlara uygulanamaz. Kendisiyle görüşme yapılan çiftler ortalama 21 yıldır evliydiler; araştırma, çok geçimsiz ailelerin birçoğu sona ermesine rağmen ortalama olarak geçimsizlik yaşayan ailelerin zamanla iyileşme eğiliminde olduğunu kanıtladı. Bu yüzden, evliliğin uzunluğu, örneklenmiş olandaki aile içi geçimsizliğin aşamalarını pekiştiren dindarlıktan daha çok ya da daha fazla bir şey olabilir. Buna ek olarak, çalışmadaki katılımcılar, orta gelirli, yüksek eğitimli Kafkasyalılardı; bu sebeple, gelecekteki araştırmaların düşük gelirli çiftlerde, diğer milletlerde ya da her iki değişkende de dindarlığın aile içi geçimsizliğe etkilerini açıklamasına ihtiyaç vardır. Uygulayıcılar için Öneriler Geçimsizliği önlemede çiftlere ve ailelere yardım etmede dindarlığın entegre edilmesi üzerine fikirler konusunda Carlson ve Ericson un (2002) maneviyat ve aile terapisi üzerine düzenlenmiş kitabı iyi bir kaynaktır. Farklı inançlara mensup insanlar tarafından rağbet gören bakış açılarının ve uygulamaların büyük çeşitliliğe saygı gösterdiğimiz için dini liderlere, aile içi geçimsizliğin üzerine eğilmek için kendi cemaatlerindeki çiftlere 15

16 nasıl yardımcı olacakları konusunda tavsiye vermek konusunda kararsızdık. Çalışmanın, ortamların ve sorunların çeşitlilik arz etmesinden dolayı biz, eğitimcilere ve danışmanlara dini sorunlar üzerinde çiftlerle çalışmaları hakkında öneriler sunmak konusunda istekli değiliz. Ancak, bu uyarılara rağmen, dindar çiftlerle çalışan uygulamacılar için çok değerli olabilecek bazı genel fikirler önerebiliriz. Genel Öneriler Şimdiki çalışmanın sonuçları, dini inançların, bağlılıkların, uygulamaların ve cemaatlerin çiftler ve çiftlerle birlikte çalışan uygulamacılara geçimsizliği önleme ve çözümlemede önemli kaynaklar olduğunu öne süren diğer araştırmalar doğruluyor ve genişletiyor. Eğitimciler ve klinik uzmanlar, dindar çiftleri, dini inançlarını kendilerine aile içi geçimsizliği önlemek, üzerine eğilmek ve uzlaşmakta yardımcı olması için düzenlemeleri için teşvik etmelidirler. Çiftlere yardımcı olmak için onların dini liderlerine, metinlerine, uygulamalarına ve cemaatlerine başvuran uygulamacılar, çiftlerin aile içi geçimsizliklere kalıcı önlemler ve çözümler bulmalarına yardımcı olmada daha büyük bir şansa sahiptirler. Problemi Önleme. Dini inanç ve uygulama çiftlere, evlilikteki stresi azaltarak ve çiftleri birleştirerek aile içi geçimsizliği azaltan kutsal bir bakış açısını ve amacı geliştirmekte onlara yardımcı olma yoluyla geçimsizliği önlemede yardımcı oldu. Uygulamacılar, ideal olarak dinsel uyum yönünde çiftlere ilham veren ve onları motive edebilen aşkın ruhi ve dini fikir ve idealler dizisinde köklerini salan ortak bir bakış açısını yaratmada ve sürdürmede çiftlere yarımcı olmaya çalışabilirler. Uygulamacılar, ailevi ihtilafları önlemek için onlara yardımcı olabilecek dini inançlarının yönlerini açıklamakta çiftlere yardımcı olabilirler. Geçimsizlik aynı zamanda diğerkamlık ve şartsız sevgi gibi ilişki değerlerini geliştirmek üzerine yapılan dini vurgular aracılığıyla önlenir. Bu çalışmada bulunan ilişkisel değerlere önem vererek, uygulamacılar çiftlere ilişkilerindeki geçimsizliği büyük olasılıkla önleyen değerleri geliştirmekte yardımcı olmalıdır. Fowers in (2000) evlilik değerleri üzerine çığır açan çalışması önerilir. Geçimsizliği Çözümleme. Dini uygulamalar, geçimsizliği çözümlemede, esasen, kutsal metinlerin öğretileri, dini törenlere katılım ve çiftlerin dua etmesi yoluyla yardımcı olmaktadır. Çiftler geçimsizlik anında kutsal metinlere başvurduklarında sıklıkla başkalarıyla karşılıklı etkileşime dair yararlı örnekler bulduklarını ifade ettiler. Dini törenlere katılım, çiftlere odaklarını değiştirerek ve ciddi problemleri etraflıca ele alabilmek için ihtiyaç duydukları iç dayanıklılığı sağlayarak geçimsizliği çözümlemekte yardımcı oluyor. Çiftler, duanın öfkeyi bastırdığını ve mümkün olan açık iletişimi sağladığını ifade ediyorlar. Uygulamacılar, çiftlere, aile içi geçimsizliklerinde onlara yardımcı olabilecek dini uygulamaların (örn. dua, katılım) ve dini metinlerin (örn. kutsal metinler, dini liderlerin yazıları) özel yanlarını dikkate alarak yardımcı olabilirler. İlişkisel Uzlaşma. Çiftler, ilişkisel uzlaşmanın ilişki devamlılığına bağlılık ve bağışlama istekliliği yoluyla olanak sağlandığından bahsettiler. Çoğu çiftler, ilişkilerinin devamlılığına bağlı olduklarından dolayı uzlaşmaya ve ilişkilerini iyileştirmeye daha çok 16

17 eğildiklerini ifade ettiler. Bununla birlikte, dindarlığın onlara ibadetler, kutsal metinler ve kutsal bağışlayıcılığa şükür vasıtasıyla yardım ettiğini ifade ettiler. Hem bu çalışmanın sonuçları hem de bağışlayıcılığın gücü üzerinde gelişmekte olan literatür temelinde, uygulamacıların çiftlere yardım ederken yapabilecekleri en önemli şeylerden biri, yaratıcı bir şekilde, çiftlerin evliliklerinin anlamlı ve büyüyen bir parçası olan kişisel ve ilişkisel bağışlayıcılığı yaratan çiftlerin dini bağlamından yararlanmalarıdır. Özetle, uygulamacılar, dindar çiftleri, geçimsizliği önleyen, geçimsizliği çözümleyen ve aile içi geçimsizlik sonrasında birbirlerini bağışlamalarını sağlayan bir kaynak olarak dinlerinden faydalanmaya teşvik etmelidirler. Kaynaklar Babbie, E. (2004). The practice of social research (10th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. Berg, B. (2001). Qualitative research methods. Boston, MA: Allyn & Bacon. Boss, P. (1980). The relationship of wife s sex role perceptions, psychological father presence, and functioning in the ambigious father-abscent MIA family. Journal of Marriage and Family, 42, Brody, G. H., Stoneman, Z., Flor, D., &MacCrary, C. (1994). Religion s role in organizing family relationship: Family process in rural, two-patent African-American families. Journal of Marriage and the Family, 56, Butler, M. H., Stout, J. A., & Gardner, B. C. (2002). Prayer as a conflict resolution ritual: Clinical implications of religious couple report of relationship softening, healing perspective, and change responsibility. American Journal of Family Therapy, 30(1),

18 Call, V. R., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. Journal fort he Scientific Study of Religion, 36, Canary, D., Cupach, W., & Messman, S. (1995). Relationship Conflict. Thousand Oaks, CA: Sage. Carlson, T. D., & Erickson, M. J. (edt.). (2002). Spritualty and family Therapy. New York: Haworth. Christensen, A., & Pasch, L. (1993). The sequence of marital conflict: An analysis of seven phases of marital conflict in distressed and non-distressed couples. Clinical Pyschology, 13(1), Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Thausand Oaks, CA: Sage. Curtis, K. T., & Ellison, C. (2002). Religious heterogamy and marital conflict. Journal of Family Issues, 23, Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Edt.). (1994). The handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage. Dollahite, D. C. & Marks, L. D. (2005). How highly religious families strive to fulfill sacred purposes. In V. L. Bendston, D. Klein, A. Acock, K. Allen, & P. Dilworth Anderson (Edt.), Sourcebook of family theory and research (ss ). Thausand Oaks, CA: Sage. Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Goodman, M. (2004). Religiosity and families: Relationla and spritual linkages in a diverse and dynamic cultural context. In M. J. Coleman & L. H. Ganong (Edt.), The handbook of contemporary families: Considering the past, contemplating the future (ss ). Thousand Oaks, CA: Sand. Dudley, M. G., & Kosinski, F. A. (1990). Religiosity and marital satisfaction: A research note. Review of Religious Research, 32(1), Ellison, C. G., Bartkowski, J. P., & Anderson, K. L. (1999). Are there religious variations in domestic violence? Journal of Family Issues, 20(1), Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping elients forgive: An emprical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: American Pyschological Association. Fowers, B. J. (2000). Beyond the myth of marital happiness: How embracing the virtues of loyalty, generosity, justice, and courage can strengthen your relationship. San Francisco: Jossey-Bass. 18

19 Gilgun, J. F. (2005). Deductive qualitative analysis and family theory building. In V. L. Bengtson, D. Klein, A. Acock, K. Allen, & P. Dilworth-Anderson (Edt.), Sourcebook of family theory and research (ss ). Thousand Oaks, CA: Sage. Greenberg, L. S., & Johnson, S. M. (1998). Emotionally focused therapy for couples. New York: Guildford Press. Hackney, C., & Sanders, G. (2003). Religiosity and mental health: A meta-analysis of recent studies. Journal for the Scientific Study of Religion, 42(1), Holeman, V. T. (2003). Marital reconciliation: A long and winding road. Journal of Psychology and Christianity, 22(3), LaRossa, R. (2005). Grounded theory methods and qualitative family research. Journal of Marriage and Family, 67, Lehrer, E. L., & Chiswick, C. U. (1993). Religion as a determinant of marital stability. Demography, 30, Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis. Belmont, CA: Wadsworth. Mahoney, A., Pargament, K. I., Jewell, T., Swank, A. B., Scott, E., & Emery, E., (1999). Marriage and the spritual realm: The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family Psychology, 13, Mahoney, A., Pargament, K. I., Murray-Swank, A., & Murray-Swank, N. (2003). Religion and sanctificiation of family relationships. Review of Religious Research, 44, Markman, H. J., Whitton, S. W., & Kline, G. H. (2004). Use of an emprically based marriage education program by religious organizations: Results of a dissemination trial. Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 53, Marks, L. D. (2004). Sacred practices in highly religious families: Christian, Jewish, Mormon, and Muslim perspectives. Family Process, 43, Marsh, R. D., & Dallos, R. (2001). Roman Catholic couples: Wrath and religion. Family Process, 40, Matthews, S. H. (2005). Crafting qualitative research articles on marriages and families. Journal of Marriage and Family, 67, McManus, M., & McManus, H. (2003). How to create an America that saves marriages. Journal of Psychology & Theology, 31, Retzinger, S. M. (1997). Shame-rage in marital quarrels. In M. R. Lansky & A. P. Morrison (Edt.), The widening scope of shame (ss ). Hillsdale, NJ: Analytic Press. 19

20 Ripley, J. S., Worthington, E. L., Jr., & Berry, J. W. (2001). The effects of religiosity on preferences and expectations for marital therapy among married Christians. American Journal of Family Therapy, 29(1), Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction process, and marital satisfaction. Journal of Counseling and Development, 82(1), 158. Scanzoni, J., & Arnett, C. (1987). Enlarging the understnading of marital commitment via religious devoutness, gender role preferences, and locus of marital control. Journal of Family Issues, 8(1), Seymour, J., Dix, G., & Eardley, T. (1995). Joint accounts: Methodology and practice in research interviews with couples. New York: University of York, Social Policy Research Unit. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for devoloping grounded theory. Newbury Park, CA: Sage. Thomas, D. L., & Cornwall, M. (1990). Religion and family in the 1980s: Discovery and development. Journal of Marriage and Family Therapy, 52, Wallernstein, J. S., & Blakeslee, S. (1995). The good marriage: How and why love lasts. New York: Houghton Mifflin. 20

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Nitel Araştırma Yöntemleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Nitel Araştırma Yöntemleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Nitel Araştırma Yöntemleri Başlıca iki araştırma metodolojisi vardır: niceliksel araştırma (quantitative research) ve niteliksel araştırma (qualitative research) Biyoloji,

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ 1 ÇATIŞMA Kişiler ve grupların kendi içlerinde yada aralarında Anlaşmazlık Farklılık yada Birbirine uymama şeklinde görülen dinamik süreçtir Aynı gruptaki bireyler arasında,

Detaylı

Bir İlişkide Çözülmenin Evreleri

Bir İlişkide Çözülmenin Evreleri Bir İlişkide Çözülmenin Evreleri Bir ilişkinin nasıl dağıldığı sorusu, neden dağıldığı sorusuyla ilişkili fakat, onunla aynı şey değildir. Duck (1984) ilişki dağılması, evresinden ve onları izleyen yeniden

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Temellendirilmiş teori nedir?

Temellendirilmiş teori nedir? Temellendirilmiş Teori Nedir? Temellendirilmiş teori nedir? Temellendirilmiş teori antropoloji,sosyoloji,sağlık hizmetleri ve birçok diğer alanda araştırmacılar tarafından benimsenmiş popüler bir araştırma

Detaylı

2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler

2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler 2.c. Başkalarının Görüşlerine Dayalı Teknikler Sosyometri: Bireyin üyesi bulunduğu grup içinde sosyal statü ve durumunu saptamak, bir grupta karşılıklı kişisel ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılan

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma

Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Deneyimsel Oyun Terapisi Đle Çocuklara Ulaşma Oyun yoluyla çocuklarla çalışmayı isteyen profesyonellere özel bir atölye çalışması I. Düzey: 20 21 Ekim II. Düzey: 22 23 Ekim Deneyimsel Oyun Terapisi (Experiential

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

REHBERLİK POSTASI -1

REHBERLİK POSTASI -1 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI -1 TARİH: 02.11.2012 Sayın Velimiz, Anaokullarımızda, öğrencilerimizin katılımlarıyla renklenen, çeşitli branş dersleri,

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

İLİŞKİLERDE MOTİVE EDİCİ DEĞİŞİM: DUA AFFEDİCİLİĞİ ARTTIRIR MI?

İLİŞKİLERDE MOTİVE EDİCİ DEĞİŞİM: DUA AFFEDİCİLİĞİ ARTTIRIR MI? İLİŞKİLERDE MOTİVE EDİCİ DEĞİŞİM: DUA AFFEDİCİLİĞİ ARTTIRIR MI? Motivating Change in Relationships: Can Prayer Increase Forgiveness? Nathaniel M. LAMBERT, Frank D. FINCHAM, Tyler F. STILLMAN, Steven M.

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

Sosyal Medya Kılavuzu

Sosyal Medya Kılavuzu Sosyal Medya Kılavuzu 1 DOĞRUDAN SATIŞ: ORİJİNAL SOSYAL AĞ Bizim iş modelimiz kişiden kişiye satış bazlıdır kullandığınız sözcüklerin önemi işimiz için büyüktür. Teknoloji sürekli olarak değişmeye devam

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE?

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SENATURK MAKALE HAZIRLAMA VE SUNUM KURSU 11 Ocak 2013 HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÇALIŞMA İÇİN DOĞRU

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 5

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 5 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 5 16 MAYIS 2014 Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında, öğretim

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu.

Kullanıcı kılavuzu. Kullanıcı kılavuzu İçindekiler Giriş 2 Kanıt bulma 3 Bölüme göre bulma Listeden bulma Tarayarak bulma Bir incelemede gezinme 5 Tam metni okuma 6 Ek kaynaklar 7 Araçlar Bağlantılar İlaç bilgileri EBM (Kanıta

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir.

KATILIMCILAR Konuyla ilgili bankacıların katılımına yöneliktir. 1. İŞ MÜKEMMELLİĞİ Seminerde basarılı, etkili, istenen sonuçları üreten mükemmel ve profesyonel olmak için gerekli, bilgi, beceri, tutum, bakıs açısı ve davranıslar hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

Özgün Problem Çözme Becerileri

Özgün Problem Çözme Becerileri Özgün Problem Çözme Becerileri Research Agenda for General Practice / Family Medicine and Primary Health Care in Europe; Specific Problem Solving Skills ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır.

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. GİRİŞ Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. Novo Nordisk Way in kökleri şirketimizin kurulduğu 1920 lere dayanmaktadır. O zamanlarda

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

3. BÜLTEN SOSYAL BECERILER VE EBEVEYNLIK BECERILERI ATÖLYESI

3. BÜLTEN SOSYAL BECERILER VE EBEVEYNLIK BECERILERI ATÖLYESI 3. BÜLTEN SOSYAL BECERILER VE EBEVEYNLIK BECERILERI ATÖLYESI Bucharest 22-23 Mayıs 2017 Romanya Bu bülten, Avrupa programı kapsamında Erasmus + KA2 Stratejik Yetişkin Eğitimi Ortaklığı çerçevesinde basılmıştır.bu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 2016-2017 PERYÖN İNSAN YÖNETİMİ ÖDÜLLERİ FARK YARATAN İK PROJELERİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 11/9/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.22 2016-2017 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri Fark Yaratan İK Projeleri

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009 1 -ÖZET- 1 1 http://www.durexnetwork.org/en-gb/research/faceofglobalsex/pages/home.aspx Durex Ağı tarafında hazırlanan ve sunulan Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü raporu hakkında Durex Ağı

Detaylı

İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 3 Anketör Denek Kodu Çözme Cevabı Kodlama

İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 3 Anketör Denek Kodu Çözme Cevabı Kodlama İletişim 1 2 Anketör Denek Soruyu Kodlama Kodu Çözme 4 Anketör Kodu Çözme 3 Denek Cevabı Kodlama Neden? Bazen veri toplamanın en önemli tek yolu Ucuz Neleri Ölçebilir? Geçmiş davranışlar Tecrübeler Davranış

Detaylı

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir. ICF Etik Kuralları Önsöz ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri

Detaylı

ÇİFT PSİKOTERAPİSİNDE KADINLAR 16 19 Haziran 2010 Anadolu Psikiyatri Günleri Uz.Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir İlişki Psikoterapileri Enstitüsü İstanbul Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii Ön Söz Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana çocuklarla kullanılan başlıca psikoterapötik müdahale olagelmiştir. Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci Basım) kitabının amacı, okuyucunun oyun

Detaylı

Basın bilgisi. Şirketin olumlu ekonomik durumunu geliştirme

Basın bilgisi. Şirketin olumlu ekonomik durumunu geliştirme Basın bilgisi Tarih: 21/03/2012 Fensterbau/frontale 2012 için Roto pencere ve kapı teknolojisi Roto Grubu başarı yolunda ilerliyor / 2011 satış hacminde yeni rekor / Gelişen pazar konumu / Tatsız solar

Detaylı

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR?

EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? SELDA TÜRKMEN le EFT ile POZİTİF HAYAT EĞİTİMİ EFT NEDİR? EFT, orijinal İngilizce isminin baş harflerinin kısaltmasıdır; "Emotional Freedom Techniques". İnsanda huzursuzluk yaratan bütün kötü duygulardan

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI

ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI Araştırmaya 48 ICF Türkiye koçu katılmıştır. ICF Türkiye tarafından hangi eğitim/toplantı veya etkinliklerin düzenlenmesini istersiniz? Diğer önerilen eğitimler: Koçluk anlaşmaları

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı