Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor"

Transkript

1 Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor Nathaniel M. Lambert David C. Dollahite Çeviren: Volkan Tekdemir 1

2 Family Relations, 55 (Ekim-2006), Dindarlık Aile İçi Geçimsizliğin Önlenmesine, Çözümlenmesine ve Üstesinden Gelinmesine Nasıl Yardımcı Oluyor 1 Nathaniel M. Lambert 2 David C. Dollahite 3 Çev. Volkan Tekdemir 4 Özet: Bu çalışma, New England ve Kuzey Kaliforniya da oturan, başlıca İbrahimi dinleri (Hristiyanlık, Yahudilik, İslam) temsil eden 57 orta yaşlı ve dindar evli çiftle yapılan derinlemesine görüşmelerin sonuçlarına dayanmaktadır. Çalışma, konuları yaratmak ve dindarlığın aile içi geçimsizliği etkileme tarzlarını tanımlayan bir model oluşturmak için kuram oluşturmanın (grounded theory) 5 metotlarını kullanmaktadır. Çiftler, dindarlığın, evliliklerindeki geçimsizlikleri, geçimsizlik sürecinin üç safhasında: (a) sorunu önleme, (b) geçimsizliği çözümleme ve (c) ilişkinin uzlaştırılması etkilediği ifade ettiler. Uygulamacılar, dindar çiftlere, evlilik anlaşmazlıklarıyla mücadele ederlerken, dini inanç ve uygulamalarına başvurmaları konusunda teşvik etmek yoluyla yardımcı olabilirler. Anahtar Kelimeler: Geçimsizlik (conflict), evlilik (marriage), önleme (prevention), uzlaşma (reconciliation), dindarlık (religiosity), çözümleme (resolution). Evlilik gibi anlamlı insan ilişkilerinde insanlar arasında geçimsizlik kaçınılmazdır (Canary, Cupach, &Messman, 1995). Bilim adamları, dinin, çiftlere, aile içi geçimsizlikler ortaya çıktığında aile içi geçimsizliği idare edebilme yöntemleri için teolojik ilkeler temellendirdiğini öne sürdüler (Mahoney, Pargament, Murray-Swank, & Murray Swank, 2003, p.223). 1 Makalenin orijinal ismi, How Religiosity Helps Couples Prevent, Resolve and Overcome Marital Conflict tir. Makale, Family Relations dergisinin 55. sayısında, sayfalar arasında, Ekim da yayınlandı. Makalenin yazarları, Nathaniel M. Lambert ve David C. Dollahite dir. 2 Nathaniel M. Lambert, Brigham Young University, School of Family Life de, doçent olarak görev yapmaktadır. 3 David C. Dollahite, Brigham Young University, School of Family Life de, profesör olarak görev yapmaktadır. 4 Uludağ Ün. Sosyal Bil. Ens. Fels. Ve Din Bil. Ana Bil. Dalı Din Psikolojisi Bil. Dalı Doktora Öğrencisi. 5 Grounded theory, Prof.Dr. Ali Yıldırım ve Prof Dr. Hasan Şimşek in ortak kitabı olan Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, 2006 da kuram oluşturma olarak çevrilmiştir. 2

3 Gerçekten araştırma bulguları, genellikle dindarlık ve aile içi geçimsizliğinin azalması arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi (örn., Curtis & Ellison, 2002). Bu çalışmanın amacı da bu ilişkinin nasıllarını ve niçinlerini keşfetmek oldu (Dollahite & Marks, 2005). Hackney ve Sanders (2003), dindarlığın birkaç tanımı olduğunu kaydetti. Bu çalışmanın amaçları için, biz dindarlığı kişinin manevi inançları, dini uygulamaları ve bir cemaate bağlılığı olarak tanımlıyoruz. Manevi inançların örnekleri, evliliğin ölümsüz doğasına inancı; dua ve kutsal kitap çalışmasını içeren dini uygulama örneklerini kapsar. Dindarlık görünüşleri, dini toplantılara katılımı, diğer dini topluluk aktivitelerine iştiraki veya bir dini cemaate ekonomik yardım yapmayı kapsıyor. Bu çalışmaya yol gösteren iki araştırma sorusu vardı; (a) yüksek ölçüde dindar (highly religious) çiftler evliliklerindeki geçimsizliklerde dini inanç ve uygulamaların etkisini algılıyorlar mı?, (b) dindarlık aile içi geçimsizlikleri ne ölçüde ve özelliklede nasıl etkiliyor? Geçmiş ve Önem Evlilik anlaşmazlığı üzerine oluşan literatür çok geniştir; fakat yalnız birkaç çalışma özellikle dinin, aile geçimsizliği üzerindeki etkisini ölçmüştür (Brody, Stoneman, Flor, & McCrary, 1994; Curtis & Ellison, 2002; Dudley & Kosinski, 1990). Ayrıca mevcut araştırmalar, tipik olarak, dindarlık ve aile içi geçimsizlik arasındaki ilişki sürecinde gerekli olan sınırlı bakış açısını sağlayan dindarlık ve geçimsizlik ölçütünün (Mahoney v.d., 1999) yalnız uzak bir ucunu (distal) (örn. daha yüzeysel) sağladığı için alanda sınırlandırılma eğilimindedir. Özellikle dindar çiftler üzerine odaklanan nitel veriye, dindarlığın, çiftlere aile içi geçimsizliği etkili bir şekilde yönetmede yardımcı olabileceği özel yolları açıklığa kavuşturmada ihtiyaç duyulmaktadır. Thomas ve Cornwall (1990), dini uygulamaların ve onların ilişki sistemlerinde ihtiyaç duyulan özel etkileri üzerinde yapılan araştırmayla dikkat çektiler. Daha özel olarak, Curtis ve Ellison (2002), aile içi geçimsizliklerin, evliliğin kalitesinin ve evliliğin bozulmasının uzun vadeli yörüngelerini şekillendirmede, ne yazık ki yardımcı oyuncu olarak kalan, dini faktörlerin olası rolüne işaret ettiler. Bununla birlikte din üzerine küçük bir araştırma dindarlığın evlilik ve aile ilişkilerine nasıl ve niçin etki ettiğini tartıştı (Dolahite & Marks, 2005). Dindarlık ve Aile İçi Geçimsizlik Eğer çiftler dini konularda birbirlerine bağlanmadılarsa aile içi geçimsizliklerde din, dikkat edilmesi gereken bir kaynak olabilir. Curtis ve Ellison (2002), dini yapılara katılımdaki farklılığın, daha sık aile içi geçimsizliklerle sürekli olarak bağlantılı olduğunu buldular. Call ve Heaton (1997), evlilik bozulması riskinin, kadın düzenli olarak dini törenlere katılıp, kocanın hiç katılmadığı durumlarda yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu ifade ettiler. Ellison, Bartkowski ve Anderson (1999), dini benzeşmezliğin yüksek oranda aile içi şiddet riski ile ilişkili olduğunu buldular. Genel olarak bazı veriler, dindarlığın bazı 3

4 ifade tarzları ile otoriteryanizm, kötü muamele (abuse), ve kötü muameleye tolerans gibi istenmeyen sonuçlar arasında bir ilişkiyi kanıtladı (Dollahite, Marks & Goodman, 2004). Bu bulgular önemli, çünkü bunlar, dinin, özellikle de dini benzeşimin bulunmaması halinde, evlilikteki uyumsuzluğun bir kaynağı olabileceğini kanıtlıyor. Tam tersine, din evlilik anlaşmazlıklarının çözümünde bir kaynak olabilir. Çiftlerde birlikte dini katılım daha büyük geçimsizlik çözümüyle ilişkilendirildi (Dudley & Kosinski 1990). Brody v.d. (1994) de, kırsal kesimdeki Afro-Amerikan çiftleri için benzer bir sonuca ulaştılar. Bu ilişki kısmen nikah benzerliklerinden dolayı daha kalıcı ve mutlu bir evliliğe neden olan dini homojeni tarafından desteklenir (Lehrer & Chiswick 1993). Scanzoni ve Arnett (1987), umumi ve özel dini faaliyetler aracılığıyla eşlerin sıklıkla bir amaç duygusunu ve sevgi ve itina çevresinde dönen değerleri geliştirdiğini buldular. Belki, dini katılım, aile içi geçimsizlikleri azaltan ilişkisel nitelikleri arttırmaktadır. Curtis ve Ellison tarafından yapılan bir çalışma (2002), erkeklerin dini katılımı ile ailevi tartışmaların sıklığı arasında tutarlı bir ters ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Dini katılıma ek olarak, çiftlerin dua etmesinin, karamsarlık, saygısızlık ve eşlerden birinin diğerine duygusal reaksiyonu gibi husumetleri azalttığı bulundu (Butler, Stout & Gardner 2002). Son olarak, diğer çalışmalar (örn. Holeman, 2003) dini inançların, çiftlere, geçimsizlikten sonra birbirlerini affetmede yardımcı olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar, dindarlık ile aile içi geçimsizlik arasında deneysel olarak bir ilişki olduğunu kanıtlamasına rağmen, bu ilişkinin nasıl ve niçin oluştuğunu sorgulamaya teşebbüs etmediler ve geriye cevaplandırılmamış birçok soru bıraktılar. Son zamanlardaki tek niteliksel araştırma (Marsh & Dallos, 2001), kısmen dinin, evli çiftlere, aile içi geçimsizliklerini etkili bir şekilde idare etmede nasıl yardımcı olabileceği konusuna değindi. Dua gibi dini uygulamaların Katolik çiftlere aile geçimsizlikleri esnasında öfkelerini yönetmede yardımcı olduğunu buldular. Bu çalışma, din ve öfke kontrolü konusunda bilinenlere yeni bir boyut eklemekle birlikte, dindarlık ve aile içi geçimsizlik arasındaki ilişkinin olası anlamlarını ortaya çıkarmak için özellikle aile içi geçimsizliğe odaklanan dini arka planın geniş sahasından bireyleri örnekleyen- nitel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dindarlığın aile içi geçimsizliğin boyutlarına nasıl etki ettiğini incelemekle birlikte, dindarlık ve aile içi geçimsizliğin aşamaları arasındaki ilişkiyle de ilgilendik. Bazı araştırmacılar, geçimsizliği, dinamik ve aşamalar halinde gerçekleşen bir süreç olarak tanımladılar. Örneğin Cristensen ve Pasch (1993), geçimsizlik aşamalarını, menfaatlerde başlayan ilkel geçimsizlikten normale dönüşe kadar geniş ölçüde bir değişme olarak tanımladılar. Diğer araştırmacılar daha dar bir şekilde öfkenin artması veya affetme açısından geçimsizlik aşamalarının yapılanmalarına odaklandılar (Enright & Fitzgibbons, 2000). Bizim yaklaşımımız, geçimsizlik süreçlerini gelişmekte olan olarak tanımladığımız ve özel öncül aşamalar tanımlamadığımız için daha akıcıdır. Daha doğrusu Kuram oluşturmayla tutarlı olarak, geçimsizliğin dinamikleri katılımcılar tarafından tanımlandı ve konu ile ilgili yorum, resmedilen her geçimsizlik aşamasının temelini oluşturdu. Böylece, bu çalışmanın amacı aynı dini inancı paylaşan çiftler arasındaki aile içi 4

5 geçimsizlik süreci ile ilgili dindarlığın etkisini keşfetmek oldu. Dindarlığın çeşitli veçhelerini; dini inançların, dini uygulamaların etkisini ve eş geçimsizliklerinin yörüngeleri üzerindeki dinin müdahalesini sunan yoğun betimlemeleri toplama amacıyla niteliksel yöntemler kullanıldı. Yöntem Katılımcılar Katılımcılarla (2002) de New England da ve (2004) te Kuzey Kaliforniya da ikinci yazar tarafından görüşüldü. İlgili değişkenlerin en ucunda bir örnek kullanarak daha fazla şey öğrenilebileceğini savunan Boss (1980) un savıyla uyumlu olarak, yüksek ölçüde dindar (highly religious) ailelerin amaca yönelik bir örneklemini (Berg, 2001; Denzin & Lincoln, 1994) aradık. Amaç, mezhebe bakılmaksızın bir cemaate bağlılıkta birlikte hareket eden (united) katılımcıları toplamaktı. Katılımcılar, başvurular arasından ve 38 hristiyan, Yahudi ve İslami cemaatin liderlerinin, kendi cemaatlerinin üyelerini göz önünde bulundurarak, özellikle uygun nitelikleri taşıyan üyeleri için, tavsiyelerinden oluşturuldu. Üstelik, bizim örneklem oluşturma kriterimiz, belli bir sayıdaki görüşmeden sonra ilave edilen yeni çiftlerin diğerlerin bildirdiklerini temelde tasdiklemeleri anlamına gelen kavramsal doyum u (Lofland&Lofland 1995) sağlamak için yeterli sayıda katılımcıya ulaşma amacını da taşıyordu. Örneklem, üç ana tek tanrılı ya da bir başka ifadeyle ibrahimi dinin (Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam) her birini temsil eden 57 evli çiftten meydana geliyordu. Kocaların ve eşlerinin yaş ortalaması sırasıyla 48 ve 45 ti. 57 çiftin 48 i Kafkasyalı, 9 u (%16) etnik azınlıklardandı (2 Afro-Amerikalı, 4 Kafkas/Latin, 2 Doğu Hintli 1 Malezyalı/Kafkasyalı). Örneklem, kocalarda ortalama 17 yıl, eşlerinde ortalama 16 yıl eğitim seviyesi ile iyi eğitimliydi. Çiftler ortalama 21 yıllık evliydiler. Ortalamada katılımcılar haftada bir kez dini törenlere katılıyorlardı ve gelirlerinin %7 si kadarıyla cemaatlere ve diğer dini hedeflere yardımda bulunuyorlardı. Çiftler aşağıdaki dini cemaatleri temsil etmekteydiler: (a) 6 Katolik, (b) 12 Yahudi, (c) 4 Müslüman, (d) 12 Yeni Hristiyan Geleneklerinden (New Christian Traditions) (Hristiyan Bilim-Christian Science, Yahova Şahitleri-Jehovah s Witness-, Mormonlar-Latter Day Saint-, Yedinci-Gün Adventistleri-Seventh-Day Adventist-, Kardeşler-Friends), (e) 12 Protestan Ana Akımlarından (Episkopalyan, Presbiteryen, Kongregasyonalist, Lutheryan, Metodist), (f) 8 Evanjelist Protestan (Baptist, Karizmatik Episkopal, Ortodoks Presbiteryen, Misyoner Birliği nden, Pentekostal) ve (g) 3 Ortodoks Hristiyan (2 Yunan Ortodoksu ve eskiden Rusya Ortodoksu olan 1 Amerika daki Ortodoks Kilise sinden). Metodoloji İstenilen derinlemesine bilgiye ulaşmak için çiftleri, dindarlık ve evlilik arasındaki ilişkinin farklı yönlerini tartışmaya teşvik etmek için yoğun görüşme (intensive inteviewing) 5

6 (Lofland & Lofland 1995) kullanıldı. Görüşmeler tipik olarak 1 saat sürdü. Çiftlere, dindarlık ve anlaşmazlık hakkında bir direk sorunun (Tüm çiftler biraz anlaşmazlık yaşar. Dini inançlarınızın ya da uygulamalarınızın aile içi geçimsizliği azaltma ya da ondan kaçınmaya yardım etme usulleri var mıdır?) da dahil olduğu 15 soru soruldu. Gelgelelim çiftler diğer sorulara cevaplarken de aile içi geçimsizliklerini ele aldılar. Önerilen sorular, görünüş geçerliliği için, fakülte ve öğrenciler tarafından gözden geçirildi ve üç çiftle deneme testi yapıldıktan sonra bu dönütü temel alarak küçük revizyonlar yapıldı. Tüm çiftlere sorulan sorulara ek olarak, sorulan soruların açıklamaya ihtiyaç duyup duymadığı takip edildi. Yönlendirici sorulardan özenle kaçınıldı (Strauss & Corbin, 1998). Son olarak tüm katılımcıların isimleri takma isimlerle değiştirildi. Tüm çift görüşmeleri her iki eşle de yürütüldü. Çiftlerle birlikte görüşme yapmak, anlamı birlikte oluşturmaya imkan tanıdığı müddetçe evlilik etkileşimi üzerinde nitel bir araştırma için kullanışlı olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Bununla birlikte Barbie (2004) nin, insanlarla bir arada yapılan mülakat, sıklıkla meselenin araştırmacı tarafından beklenilmeyecek ve bireysel görüşmeler tarafından gün ışığına kavuşturulmayacak veçhelerinin açığa çıkartılmasını sağlar (s.303), düşüncesinde de hemfikiriz. Aynı zamanda Seymour, Dix ve Eardley (1995), müşterek mülakatın (joint interviewing), her bir kişi tarafından elde tutulan bilginin farklı yönlerini ortaya çıkardığını ve görüşülenlerden biri bir diğerinin eksikliklerini ve hafıza yanılgılarını doldurduğu müddetçe müşterek mülakat ile daha eksiksiz veri üretildiğini ifade ettiler. Birçok bilim adamının eşleri daha dürüst olmaya teşvik ettiği için eşlerle ayrı ayrı mülakat yapmayı desteklediklerini ve güç ve cinsiyet konularına duyarlı olduklarını biliyoruz (Seymour v.d., 1995). Bunun sıklıkla tercih edilen yaklaşım olduğunda hem fikiriz; ancak, bu çalışma için aşağıda saydığımız sebeplerden dolayı çiftlerle birlikte görüşmeyi seçtik: (a) eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerini -anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere- tartışmalarını ve böylece birbirlerini doğrulayabilmeleri, birbirlerine hatırlatma yapabilmelerini ve birbirlerinin bakış açılarını tamamlayabilmelerini sağlamak için (b) (Müslüman ve bazı Ortodoks Yahudi çiftlerin durumlarında olduğu gibi) Kadınların erkek mülakatçılarla yalnız kalmasına ilişkin farklı kültürel ve dini inanç ve uygulamalara duyarlı olmak için. Yine de bazı eşlerin ya da kocalarının çevrelerindeki güç ve cinsiyet konularından dolayı, deneyimleri ve hisleri hakkında tamamen açık olamayabilecekleri bu yaklaşımın bir sınırlılığıdır. Bu endişeye değinmek amacıyla, görüşmeci hem eşleri hem de kocaları her soruyu yanıtlamaları, üzerinde yorum yapmaları veya birbirlerinin cevaplarına eklemeler yapmaları için teşvik etti. Sonuç olarak, görüşmeler, değiştirmeyi, düzeltmeyi, soruşturmayı ve eşlerin yorumlarına eklemeler yapmayı da kapsadı. İlginç bir biçimde eşler, kocalarından daha çok, kocalarının yorumlarına, ekleme ve düzeltmeler yaptılar. Analiz Ses kaydı alınan görüşmeler yazıya aktarıldı ve doğruluğu kontrol edildi. Analizde değiştirilmiş bir kuram oluşturma yaklaşımı kullanıldı (Strauss & Corbin 1998). Kuram 6

7 oluşturmanın kullanımı, teorinin araştırmacıların önyargılı görüşlerine değil, verilere bağlı olarak yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır. Verideki ana konuları keşfetmek için açık kodlama ve konuları daha geniş kategorilerden daha aza sığdırmak için eksen kodlama takip edilerek, ana konular arasındaki ilişkiyi yansıtmak için kavramsal bir model geliştirildi. Corbin ve Strauss a göre (1990), benzer olay gruplamalarına hazırlayıcı bir şekilde kavramsal tanımlamalar verildiği zaman, kuram oluşturmada ilk aşama, açık kodlamadır. İkinci aşama olan eksek kodlama aşamasında, kategoriler ve alt kategoriler arasında oluşan bağlantıları yeniden oluşturmaya (reconstruct) ve yapı çözmeye (deconstruct) gayret sarf edildi. Tekrarlanan konuların orijinal listesi, (a) daha az yaygın ve daha az göze çarpan konular elenerek (b) birbirine yakın konular daha kullanışlı bir sayıya indirmek için birleştirilerek, daraltıldı. Daha sonra görüşmeler, yazarlar tarafından her konuyu destekleyecek yeterli veriyi içerdiğine emin olmak için, yeniden gözden geçirildi; sonuç olarak, bazı konular kaldırıldı. Daha sonra ilk sonuçların yanlışlığını kanıtlamak ve incelemeyi engelleyip engellemediklerini belirlemek için bir denemede, olumsuz örnekleri ( negative instance ) (Gilgun, 2005) sorgulamayı içeren, bulguları bozma denemeleri yapıldı. Bu, önce temaların ve ilksel kavramlar geliştirilmesi, farklı veya ilave konuların bulunması için bilinçli bir çaba sarf edilmesi ve buradan hareketle ilksel kavramların aksinin ispatlanması veya bozulmasıdır. Nitel araştırmacıların bulgularını daha değerli hale getirmeye çalışmasının tek yolu budur (Gilgun). Sonuçlar Dindar çiftlerin, evliliklerinde din ve geçimsizlik arasındaki bağlantıyı nasıl algıladıklarına ışık tutan birkaç model ortaya çıktı. Analiz, dini inanç ve pratiklerin çiftlere (a) ilişkilerindeki problemleri önlemede, (b) geçimsizlikleri çözmede ve (c) ilişkisel uzlaşma doğrultusunda çalışmakta yardımcı olduğunu kanıtladı. Çiftler, dini inanış ve katılımlarının onlara geçimsizliğin bu üç aşamasında yardımcı olduğunu kanıtladılar. Geçimsizliğin üç ayrı aşamasına ilişkin spesifik çerçevemiz teorik varsayımlardan ziyade verilerden ortaya çıktı. Nitel araştırmacılar (LaRossa, 2005; Strauss & Corbin, 1998) çalışmanın esasının yakalayan bir çekirdek kavram tanımlamayı öne sürdüler. Strauss ve Corbin, çekirdek kavramı, tüm diğer kategorilerin altında sınıflandırıldığı özet bir cümlecik veya kavramsal bir fikir olarak açıkladılar (s.146). Mevcut çalışmanın çekirdek kavramı, dindarlığın aile içi geçimsizlikler için; önleme, çözme ve üstesinden gelmede güvenli bir muhafaza kabı (safe container) gibi davrandığı idi. Güvenli muhafaza kabı (safe container) terimi, dini inanç ve pratiklerin aile içi geçimsizliklerin etkilerini önleyebileceği ve arabuluculuk yapabileceği güvenli bir çevre anlamına geldiği için seçildi. Bu çekirdek kavramın her aşaması ayrı ayrı tartışılacak, daha sonra ana konularla bağlantılı kavramsal bir model ve bu çekirdek kavramın örneklenmesi sunulacaktır. Aşama I: Problemi Önleme 7

8 Çiftler, dinin etkisinin onlara (a) kutsal bir amaç ve vizyon geliştirmede ve (b) ilişkisel erdemleri arttırmakta yardımcı olduğunu bildirdiler. Konu 1: Ortak Kutsal Vizyon ve Amaç. Bu çalışmada çiftler için anlaşmazlığı önlemenin en iyi yollarından biri paylaşılan kutsal bir vizyona ve amaca sahip olmaktı. Ortak vizyon, evlilikteki stresi azaltarak ve evli eşleri birbirine yaklaştırarak aile içi geçimsizlikleri azaltmada yardımcı oldu. Baptist bir sosyal hizmetler uzmanı olan Debby, şunu paylaştı: Yaşadığınız hayat üzerinde ne kadar paylaşımda bulunursanız, o kadar az iç geçimsizliklerin başlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden, ortak bir inanca sahip olmanın hem resmin bütününde hem de umarım daha küçük bir parçasında önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat, her nedense, inancım geçimsizliği nasıl göreceğimi etkiliyor gibi geliyor. Dini faaliyetleri birlikte paylaşmak aynı zamanda evlilikteki stres düzeyini de azaltıyor gibi görünüyor. Bir Misyoner Birliği (Missionary Allience) öğretmeni olan Karen, bu şekilde açıkladı: Aynı tanrıya dua ettiğiniz zaman, O, size aynı cevapları verir. Kutsal kitabı okuduğunuz zaman, evliliğiniz ve hayatınız için aynı cevapları alıyorsunuz ve sürekli olarak bu fikirlerle besleniyor ve onlara inanıyorsunuz. Ve bu fikirleri takip etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten inandığınız şeyleri yaptığınızı hissettiğinizde ve bunun aileniz için en doğru ve en iyi şey olduğunu düşündüğünüzde daha az strese girdiğinizi düşünüyorum Ve bu sizi normalde yapmayacağınız kadar birlikte bir şeyler yapmaya sevk ediyor. Ortak bakış açısı, bu iyidir. Kari nin dile getirdiği gibi, kutsal kitaplardan ruhsal rehberlik arayışı ve birlikte aynı cevapları bulmak evlilik stresini azaltıyor. Dini bir arka planı paylaşmak yalnız ilişkilerdeki stres miktarını azaltmıyor aynı zamanda çiftleri kaçınılmaz geçimsizliklerde daha etkili anlaşmalar yapmaya hazırlayarak ilişki uyumunu da beraberinde getiriyor. Konu 2: İlişki Erdemleri. Dindarlığın, aile içi geçimsizliği önlemede, çiftleri birleştirmede ortak bir vizyon sağlamanın yanı sıra ilişki erdemleri olarak adlandırdığımız erdemleri besleyerek de yardımcı olduğu görünüyor. Dini inanç ve bağlılıkları tarafından çiftlerden birçoğuna, ilişkilerini iyileştiren ve aile içi geçimsizliklerini azaltan niteliklerini geliştirmede, ilham verildi. Diğerkamlık ve koşulsuz sevgi özellikle vurgulandı. Misyoner Birliğinden (Missionary Allience) bir bilgisayar teknisyeni Andy, Gerçekten Tanrının beni Kari ye daha kabul edilebilir hale getirmek için hayatımın belli alanlarında pek çok şey yaptığını hissediyorum dedi. Diğerkamlık, dini katılım tarafından canlandırılan en sık bahsedilen ilişki erdemlerinden biriydi. Bir Latin Katoliği olan biyolog Alisia şöyle açıkladı: Tanrının mesajından öğrendiğimiz prensip bencil olmamaktır. Alçakgönüllü olmak. Başkaları için istemek ve bağışlamak. Ve tanrının damla damla akıttığı mesajlarından biri başka larının olduğunu hatırlamamdır. Bu sizin başkalarına ihtiyacınızdan çok başkaları için yapabileceklerinizdir. 8

9 Çiftlere daha diğerkam olmalarına yardım etmenin yanı sıra dini inanç ve bağlılıklar, geçimsizliği önlemek için çok önemli olan koşulsuz sevgi niteliğini de doğurdu. Baptist bir eğitimci olan Todd şöyle söyledi: Tanrı bizi koşulsuz bir şekilde seviyor; ve biz birbirimizi insanlar aleminde koşulsuz bir şekilde seviyoruz Bu nedenle, Ben Mesih in bize bunun bir örneğini gösterdiğini ve bizim modelimiz olduğunu düşünüyorum. Todd un yorumu, Todd un koşulsuz sevgiyi, bilinçli bir şekilde geliştirmeye çalıştığı kutsal bir nitelik; eşiyle etkileşiminde kendisi için bir model olarak gördüğünü ortaya koydu. Aşama II: Geçimsizliği Çözümleme (Conflict Resolution) Geçimsizliği çözümleme terimi, bu çalışmanın amaçları açısından, çiftlerin, geçimsizlik ortaya çıktığı anda ilişkilerindeki uyumu yeniden tesis etmek için çaba sarf etmesi olarak tanımlandı. Çiftlere geçimsizliği çözümlemede yardımcı olan en yaygın üç dini inanç ve uygulama vardı: (a) kutsal kitap öğretileri, (b) ibadetlere katılım, ve (c) dua. Konu 3: Kutsal Kitap Öğretileri. Çalışma katılımcıları kutsal kitap öğretilerini sık sık kendilerine geçimsizliği çözümlemekte yardımcı olan öğretiler olarak ele aldılar. Bazı çiftler, geçimsizlik anlarında kutsal metinlere başvurduklarından bahsettiler. Kutsal metinler, ayrıca başkalarına ilişkin faydalı örnekler de içeriyordu. Müslümanların kutsal kitaplarından bazılarını (Kur an, Hadis Külliyatı) andıktan sonra Hintli bir Müslüman olan teknik yönetici İbrahim, Biz bu üç bilgi kaynağına bakarız ve herhangi bir geçimsizlik içine düşmüşsek bu kaynaklardan bir rehberlik arayışına gireriz dedi. Çiftler kutsal metinlere başvurduklarında sıklıkla evliliklerindeki uyumsuzluğu etraflı bir şekilde ele almak için onlara yardımcı olacak özel öğretiler bulabiliyorlar. Misyoner Birliğinden (Missionary Alliance) olan Öğretmen Kari, bunu şöyle açıkladı: Dua ederseniz, Tanrıya yardım talebinde bulunursanız ve incilinizi okumaya devam ederseniz, O, size, düşündüğünüzden tamamen farklı olarak, anlayışlı ve nazik olmanız gerektiği gibi, diğerlerini düşünmek ve kendi nefsini savunmamak gibi, şeyler söyleyecektir. Problemleri çözerek durumu düzeltmek için olan bakmak, bu bazen korkunç bir durumdaymışız gibi görünebilir, fakat onlar için daha sonra gerçekten iyi olacaktır. Kari nin yorumu, kutsal kitapların öğretilerinin kendisi üzerindeki etkilerinin gücünü ve aile ilişkilerini düzeltmek için kendisine yaptığı katkıları açıklıyor. Kutsal metinler ayrıca başkalarıyla ilişkilerde olumlu örnekler sağladılar. Yedinci-Gün adventistlerinden (Seventh-Day Adventist) olan kıdemli sistem analisti Ed, kutsal metinlerin örneklerinin kendisine eşiyle geçimsizliklerini çözmekte kendisine nasıl yardımcı olduğunu şöyle açıkladı: Fakat bir yetkiye sahip olduğunuzda en önemli şey, kendisine benzemeye çalıştığınız müşfik bir Tanrıdır o zaman başkalarıyla ilgilenmenin yolunu sevginizi 9

10 tanımlayan kelimeye uzanabilirsiniz. Ve, buna karşı kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ve, bu genellikle bizi ortak bir zemine taşır. Kutsal metinler, Ed ve diğer çalışma katılımcıları için, kendilerini başkalarıyla ilişkilerinde ölçtükleri bir standart oldu. Kutsal yazılar, çiftlere öykünecekleri rol modeller sağladı. Konu 4: Dini Katılım. Dini törenlere katılım, çiftlere, geçimsizliği çözmede, odak noktalarını değiştirerek ve ciddi problemlere kafa yorabilmeleri için onlara gerekli olan iç dayanıklılığı sağlayarak yardımcı oldu. Dini törenlere birlikte katılmakla, çiftler, çok önemli olarak algıladıkları ufak tefek tartışmalarına odaklanmaktan kurtulabildiler. Önce bu odak noktası değiştirildi, anlaşmazlığın sebepleri sıklıkla önemsiz bulunarak unutuldu ya da reddedildi. Bir Mormon (Latter-Day Saint) olan diş hekimliği öğrencisi Stuart deneyimini şöyle tanımladı: Pazar sabahı kiliseden önce etrafımızdaki olaylar adeta telaşlı ve birbirimize karşı çok iyi hissetmiyoruz ve küçük tartışmalar veya bazı ufak şeyler var. Ve kiliseye girdikten sonra ve adeta sakinleştiriliyorsunuz ve ondan sonra ayine doğru geçmeye başlıyorsunuz Böylece bu sizi daha alçak gönüllü olmaya itiyor ve evde üzerine tartıştığınız şeylerin hayatın bütünü içinde önemli olmayan küçük bir şey olduğunu fark etmenizi sağlıyor. Bu, bağışlamak, hayata devam etmek ve güçlü bir ilişkiye sahip olmak için çok önemli. Bu örnek, dini törenlere katılımın çiftlerin dikkatini ufak tefek tartışmalardan çiftler tarafından esas olarak algılanan konulara çekmektekini rolünü açıklıyor. Bu sıklıkla kişinin eşi hakkındaki algısında olumlu bir değişimle ve güncel anlaşmazlıkların önemsizliğinin farkına varılmasıyla sonuçlandı. Geçimsizlikler yapısı itibariyle daha ciddi olduğunda, dini törenlere katılım, çiftlere sorunların üzerine eğilmek ve sorunu çözmek için ihtiyaç duydukları dayanıklılığı sağladı. Kendi işinden emekli bir presbiteryan olan Sophie, evliliğinde gerginlikler yaşadığı zamanlarda, dini törenlere katıldığında kendi içinde olanları şöyle nakletti: Doğrusu bunu yapabildiğim saat, kelimenin tam anlamıyla bir değişim geçirdiğimi hissediyorum. İyi olduğumu düşündüğüm, törenin sonunda daha iyi hissettiğim yerde, bunu şimdi yapabileceğimi düşündüğüm yerde, bana olan bir şeyler var. Oraya kahrolası bir çılgın gibi gitmeme rağmen, her nedense çılgınlık uçup gidiyor ve bu tür şeyler, bu ayetler, pasajlar, kıssalar nasıl daha nazik ve hoşgörülü olmak isteyeceğimizin hatırlatıcılarıdırlar. İster herhangi önemsiz isterse daha ciddi olsun geçimsizlik olduğunda dini törenlere katılım çiftlere geçimsizliklerini çözmede dikkatlerini daha önemli konulara çekerek ya da onlara sorunları çözmek için ihtiyaç duydukları kişisel dayanıklılığı sağlayarak yardımcı oldu. Konu 5: Çiftlerin Dua Etmesi. Dua aile içi geçimsizliğin çözülmesindeki diğer yollardandı. Bazı çiftler duanın öfkeyi bastırmasından ve açık iletişime imkan tanımasından 10

11 bahsettiler. Ortodoks Hristiyan bir ev hanımı olan Anne, geceleri yaptıkları dua ibadetinin kendilerine birbirlerine yönelik öfkelerini ortadan kaldırmalarında nasıl yardımcı olduğundan bahsetti: Eğer birbirimize birkaç saatten beri çok kızgınsak, ancak yatma zamanımız geldiğinde ve uyumak istediğimizde, dua etmek isteriz, ikona köşesinde durup, birlikte dua ederken birbirinize karşı çok kızgın bir şekilde durabilmek çok zordur. Bu yüzden doğrusu dua ettikten sonra yatmaya giderken birbirimize niçin çok kızgın olduğumuzu hatırlamıyorum bile. Diğer çiftlerde duanın aralarında açık iletişime imkan tanımakta yardımcı olduğunu buldular. Porto Ricolu bir Pentekostal olan polis memuru Alex, duanın, eşi ve kendisi arasındaki iletişimi nasıl açık hale getirdiğini tanımladı: Kriz gelecekti. Birlikte dua etmeye ihtiyacımız olduğunu hissetmiştik; aramızda iletişim eksikliği olduğunu hissetmiştik. Son zamanlarda gerçekleşen bir olgu olarak. Böylece birlikte dua ettik. Bizi ayırmaya çalışan şeyleri hissettiğimiz zaman birlikte dua edeceğiz (ve) bu güçlendiriyor ya da en azından sorunu azaltıyor. Bu çiftler için dua, tartışmalar esnasındaki öfke ifadelerini azaltarak ve iletişimi geliştirerek aile içi geçimsizliği azaltıyor. Aşama III. İlişkisel Uzlaştırma Bu çalışmanın amaçları için, ilişkisel uzlaştırma, aktif geçimsizliğin çözümünden sonra ilişkilerinin tatlıya bağlanması için çiftlerin denemelerde bulunması olarak tanımlandı. Birkaç çift, duanın, uzlaşmada kendileri tarafından bir araç olarak kullanıldığını ifade ettilerse de esasen çiftler geçimsizliği çözmek için dua ettiler. Dini bağlanma çiftlere ilişki ebediliğine (relationship permanence) bağlılıklarını arttırarak ve bağışlama istekliliğini tetikleyerek yardımcı olduğu görünüyor. Konu 6: Daimi ilişkiye bağlılık. Çiftler, dini inançlarının ilişki ebediliğine (relationship permanence) bağlılıklarını arttırdıklarını ifade ettiler. Tanrı boşanmadan nefret eder veya evlilik ebedidir çiftlerin ilişki ebedilğine ilişkin ortak ifadelerinden bazılarıydı. Bu bağlılık, çiftlerin birbirleriyle uzlaşmaları için ve zor zamanlar üzerinde kafa yormak için bir istek oluşturdu. Bu görüşmeler problem nasıl doğarsa doğsun ilişkiye olan bağlılığın altını çizdi. Mormon (Latter-Day Saint) bir din eğitimcisi olan Jason, geçimsizlik zamanlarındaki bağlılığı hakkında şunları ifade etti: Ve, böylece bu hayat biçimine bir bağlılıktır. Bu yalnızca buraya ve şimdiye bir bağlılık değildir, bu pekala artık daha fazla seni sevemeyeceğim; (ya da) eğer bunu kabul etmiyorsan topla bavulunu deyip pes etmemeye ve işlerin yürümesine bir bağlılıktır. Jason un ilişkisel bağlılığı, dini inancının, ona, evliliği sonlandırırken yalnızca, şimdi ve burada, olmadığını göstererek yardım etmesiyle arttı. Birçok çift ebedi bir ilişkiye 11

12 bağlandıkları ve ilişkisel iyileşmeye ve uzlaşmaya eğildiklerinden dolayı anlaşma yaptılar. Lutheryan bir ev hanımı olan Elisabeth böylesi bir yaklaşımı açıkladı: Karar verdiğimiz yegane şeyin evliliğin ebedi olduğunu ve hiç kimsenin öylece bırakamayacağını düşündüm, siz bunu yürütmek zorundasınız. Bazı anlaşmalara varmak zorunda kalacaktık çünkü hiç kimse bırakıp gidemez (Yorum) doğrusu bu bizi anlaşmak için hiçbir şey yapmamak yerine bunun için bir şeyler yapmaya zorluyor. Lutheryan bir sigortacı olan Kira, inancının onu gayret göstermeye ve sorunlardan kaçmak yerine onların üzerine eğilmeye teşvik ettiğini ifade etti: Birbirinize karşı öfkeli olma ya da sert olma seçeneği yok. Bu sizi çaba göstermeye zorluyor. Böylece, çalışmadaki çiftlerin çoğu, dini inançları tarafından güçlendirilen ilişki ebediliğine bağlılıklarının onlara geçimsizlikleri üzerinde kafa yormalarına ve eşleriyle uzlaşmalarına yardımcı olduğunu buldular. Gerçekten çiftlerin çoğu, evliliğe güçlü bir bağlılık olmaksızın evli kalamayacaklarını ve dini inanç ve uygulamaların onlara geçimsizliği çözmede yardım sağladığını ifade ettiler. Konu 7: Bağışlama İstekliliği. Dindarlık, ibadetler, kutsal metinler aracılığıyla ve kutsal bağışlamanın bir karşılığı olarak bağışlayıcılığı besliyor. Bazı çiftler bağışlamayı ibadetlerinin canlı bir parçası olarak tanımladılar. Bir Ortodoks Hristiyan olan finansal analist Neil, ailesinin Pazar rutinlerinden olan ayinden önce birbirlerinden bağışlama talebinden bahsetti: Her Pazar arabayla kiliseye gideriz. Her birimiz bireysel olarak birbirimize sorarız, ailenin her bir üyesi bir diğerinden bağışlanma talebinde bulunur. Haftalık olarak birbirini bağışlama fırsatına sahip olmanın bu çiftin aile içi geçimsizliğini azalttığı ortaya çıktı. Çiftler bununla birlikte kutsal metinlerden affetmenin önemini öğrendiler. Mormon bir diş hekimliği öğrencisi olan Stuart şöyle dedi: Mesih in temel öğretilerinden biri bağışlamaktır. Eğer bağışlanılan olmak istiyorsanız, İncil, başka insanları bağışlamaya ihtiyacımız olduğunu öğretiyor. Ve, açık bir şekilde biz mükemmel değiliz ve bağışlanmak istiyoruz, ve bu yüzden ikimizin de bu fikri veya prensibi evlilik ilişkimize getirdiğini düşünüyorum ve başka insanları bağışlamaya istekli olmak zorunda olduğumuzu anlıyoruz ve Son olarak, dindar çiftler, tanrının onları bağışlamasına şükranın dışında artmış bir bağışlama istekliliğine sahiptir. Baptist bir üniversite papazı olan Shawn, bunu şöyle açıkladı: Bağışlama ve nezaketi biz Tanrıdan aldığımız için birbirimize sunabiliriz. Ve, bununla birlikte iyilik dolu, bağışlayıcı bir yolda birlikte yaşabilmemizin kaynağı olarak O ndan faydalanabiliriz. Böylece, dindarlık, ibadetlere katılan, dini metinleri okuyan ve Tanrıya şükranın dışında bir bağışlama arzusu geliştiren çiftlerin bağışlama istekliliğini arttırdı. Tartışma 12

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI

Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular. Özlem HASKAN AVCI Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 279-299 Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi İlişkilerde Problem Yaşadıkları ve Eğitim Almak İstedikleri Konular Özlem HASKAN AVCI Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

DİN, SAĞLIK VE DİN PSİKOLOJİSİ: DİN VE SAĞLIK KONUSUNDA YAPILACAK HANGİ ARAŞTIRMALAR, DİNİ ANLAMAMIZA YARDIMCI OLUR? 1

DİN, SAĞLIK VE DİN PSİKOLOJİSİ: DİN VE SAĞLIK KONUSUNDA YAPILACAK HANGİ ARAŞTIRMALAR, DİNİ ANLAMAMIZA YARDIMCI OLUR? 1 bilimname, XXIII, 2012/2, 229-243 DİN, SAĞLIK VE DİN PSİKOLOJİSİ: DİN VE SAĞLIK KONUSUNDA YAPILACAK HANGİ ARAŞTIRMALAR, DİNİ ANLAMAMIZA YARDIMCI OLUR? 1 James W. JONES 2 Çev. Behlül TOKUR - Metin GÜVEN

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme

Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Ocak-Haziran 2005 Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme Kenneth I. PARGAMENT * Çev. Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal SÖZ VE EYLEM METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal Yazarlar: Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski, Krystyna Sztuka, Andrew McGuire (Bielskie Stowarzyszenie

Detaylı

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Türk Psikoloji Yazıları 2007, 10 (20), 19-41 Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma Elif Kuş* Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmada, sosyal bilimler metodolojisindeki

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

1.5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği 1

1.5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği 1 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53:2 (2012), ss.85-119 1.5 ve 2. Nesil Türk Gençlerinin Ailede Dini Sosyalleşmeleri: New Jersey, USA Örneği 1 ÖZCAN GÜNGÖR Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü

Odile Quintin Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü cover Doksanların ortasından beri, Comenius programı Avrupa ișbirliğine kapılarını açmaları için okullara yardım etmektedir. Çeșitli așamalarında yüz binlerce öğrenciye, eğitim görevlisine ve diğer okul

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN

GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları : 257 GELENEKSEL TIBBIN YENĠDEN ÜRETĠM SÜRECĠNDE KADIN -Ankara Kent Örneğinde KuĢaklar Arası ÇalıĢma- MELĠKE KAPLAN ANKARA 2010 1 2 Önsöz Halk kültürünün bir parçası

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ Araştırma Ekibi Filiz Kardam İlknur Yüksel Mesut

Detaylı

ERGENLERDE AHLÂK GELİŞİMİ VE CİNSELLİK *

ERGENLERDE AHLÂK GELİŞİMİ VE CİNSELLİK * T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Sayı: 9, Cilt: 9, 2000 ERGENLERDE AHLÂK GELİŞİMİ VE CİNSELLİK * Yazan: Bonnidell CLOUSE ** Çev.: Turgay GÜNDÜZ *** Bir gencin ahlâk anlayışı, çocuğun ahlâk anlayışı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI GİRİŞİMCİLERİN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KURMASINDA SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Meryem Derya

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ (İZMİR İLİ ÖRNEĞİ) Bahittin DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKÇE İŞLETME PROGRAMI DANIŞMAN

Detaylı

KADINLAR NEDEN BAĞIŞLAMAZ? WHY DON T WOMEN FORGIVE? Canan ÇİTİL* Emine DURMUŞ**

KADINLAR NEDEN BAĞIŞLAMAZ? WHY DON T WOMEN FORGIVE? Canan ÇİTİL* Emine DURMUŞ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADINLAR NEDEN

Detaylı

2008 Forumunu Değerlendirirken. Hareketlerin Gücü 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU. Cape Town, Güney Afrika

2008 Forumunu Değerlendirirken. Hareketlerin Gücü 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU. Cape Town, Güney Afrika 2008 Forumunu Değerlendirirken 11. ULUSLARARASI AWID KADIN HAKLARI VE KALKINMA FORUMU Hareketlerin Gücü Cape Town, Güney Afrika Okuduğunuz yayın hakkında 14-17 Kasım 2008 tarihlerinde 144 ülkeden 2000

Detaylı

YAŞAM OLAYLARI VE OLUMLU DİNİ BAŞA ÇIKMA

YAŞAM OLAYLARI VE OLUMLU DİNİ BAŞA ÇIKMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 251-271 YAŞAM OLAYLARI VE OLUMLU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1 DOI: 10.7816/nesne-02-04-03 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME 1 Işıl ÇOKLAR 2 Ali DÖNMEZ 3 ÖZET Bağışlama çoğu insanın hakkında birtakım güçlü örtük görüşlere sahip olduğu

Detaylı

İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ

İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI İKİLİ İLİŞKİLERDE BAĞIŞLAMA: İLİŞKİ KALİTESİ VE YÜKLEMELERİN ROLÜ Doktora Tezi Ebru TAYSİ Ankara-2007 T.C.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı