Alman İslam Konferansı. Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alman İslam Konferansı. Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor"

Transkript

1 Alman İslam Konferansı Gençlerle Önleyici Çalışma Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında Ara Rapor AİK nın genel kurul toplantısı için taslak 19 Nisan 2012 Berlin

2 1. Önsöz Aşırılığın, radikalleşmenin ve toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi, Alman İslam Konferansı nın (AİK) ağırlıklı konularından birini oluşturuyor. Bu amaçla oluşturulan ve Eylül 2010 dan beri toplanan Gençlerle Önleyici Çalışma adlı AİK çalışma grubu (ÇG P), fenomenler üstü bir yaklaşım güdüyor ve Müslüman düşmanlığı, Müslüman gençler arasında antisemitizm ve Müslümanlar arasında dini kaynaklı bir aşırılık anlamındaki İslamcılıkla ilgileniyor. Çalışma grubunun hedefi, 2013 yılına kadar yalnızca uygulanabilecek tavsiyeler hazırlamak değil, aynı zamanda özellikle gençlerle yapılan çalışmalar için önleyici uygulamalar başlatmak ve bunlara eşlik etmek yılındaki AİK genel kurul toplantısında ağırlık noktasını bunun oluşturması hedefleniyor. Aşağıdaki rapor, çalışma grubunun, 29 Mart 2011 tarihli AİK genel kurul toplantısı vesilesiyle hazırladığı ara raporun üzerine kuruldu (raporu burada bulabilirsiniz: konferenz.de). Çalışma grubu, 2011 ve 2012 yıllarındaki AİK genel kurul toplantılarının arasında geçen sürede gerçekleştirilen toplantılarında, üç aşamalı çalışma programının ikinci aşamasını tamamladı. Bu aşamada çalışma grubu önleyici çalışma yaklaşımlarını ele aldı. Ayrıca mevcut önlemlerle ilgili bir fikir edindi. Aşağıdaki açıklamalar genel geçer tarifler ya da nihai tanımlar olma iddiasında değildir. Bunlar daha çok çalışma grubunun gözünden, geçmiş toplantıların en önemli sonuçlarını özetliyor ve bu şekilde çalışma grubunun bundan sonraki faaliyetlerinin temelini oluşturuyor: 2. Önleyici Çalışma Kavramı ve Yaklaşımları Önleme kavramı çok katmanlı bir kavramdır. Genel dil kullanımında, önlemler, sapma gösteren bir davranışla ilgili gerçek bir riskin görüldüğü bir insan grubu, örneğin belli bir gençlik grubuna yönelik olarak yoğunlaştırıldığında önlemeden söz edilir (ikincil ya da seçici önleme). Buna, zaten radikalleşmiş olan bireylerin radikalliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler eklenir (işari ya da üçüncül önleme). 1

3 Bunun karşısında, varsayılan ya da olası bir riskle ilgili olan evrensel ya da birincil adı verilen önlemeyle ilgili geniş önlemler kitlesi bulunur. Bu nedenle bu alandaki birçok önlem evrensel, destekleyici bir karaktere sahiptir ve örneğin yalnızca belli bir grubu değil, tüm gençleri göz önünde bulundurur. Bunlar doğrudan yetkinlikleri güçlendirir ve diğer etkileriyle birlikte çatışmaları ve karmaşık sorunları akılcı ve duygusal olarak aşma becerisini de destekler. Önlemler geliştirilirken, bir yandan bunların özellikle risk faktörlerinin azaltılmasını ya da koruma faktörlerinin güçlendirilmesini hedef almasına ve diğer yandan esas olarak etkinlikleri açısından denetlenebilmelerine dikkat edilmelidir. Bu bağlamda, her zaman gerçek ya da varsayılan bir riske işaret ettiği için önleme kavramının kullanılmasının, potansiyel önlem taşıyıcılarında ve hedef gruplarda aksi tepkilere yol açabileceğini belirtmek gerekiyor. Özellikle Müslüman gençler arasında dini gerekçeli aşırılığın engellenmesiyle ilgili evrensel-önleyici uygulamalarda bu şekilde, yalnızca İslam dinine mensup olmanın bile bir risk oluşturduğu izlenimi doğabilir. Bu arka plandan yola çıkarak, çalışma grubu aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 1. Özellikle evrensel-önleyici alanda teşvik ya da güçlendirme gibi kavramların kullanılması, çoğu zaman önleme kavramının kullanımına göre daha uygundur, çünkü birinci bölümde anılan kavramlar, hedef gruplarını risk taşıyan grup olarak vasıflandırmıyor ve önlemlerin somut hedefini çoğu durumda daha net bir şekilde tarif ediyor. Potansiyel taşıyıcıların ve hedef grupların projelere katılmak konusundaki motivasyonunu artırmak için genel olarak da hedeflerin formülasyonunda olumlu anlamlar taşıyan kavramlar kullanılması tavsiye edilir. 2. Çalışma grubu, ele aldığı üç fenomeni engellemek amacıyla, kendi ağırlıklı faaliyet noktasını geniş yelpazesi nedeniyle (bkz. özellikle evrensel-teşvik edici karaktere sahip önlemlere bu katılımın teşvik edilmesini de kapsamaktadır ve eğitime/bilinçlendirmeye kaydıracaktır. 3. Önlemlerin Envanter Tanzimi 2011 ve 2012 yıllarındaki AİK genel kurul toplantıları arasındaki dönemde, çalışma grubu federal, eyalet ve yerel düzeyde örnek niteliğinde önlem ve program 4

4 sunumlarına dayanarak, gençlerle önleyici çalışmayla ilgili çeşitli yaklaşımlar belirledi. Ayrıca çalışma grubuna katılan derneklerin yanı sıra seçilen sivil toplum örgütleri, İslami çatı dernekleri DİTİB, VIKZ (İslami Kültür Merkezleri Birliği), IGBD (Almanya daki Boşnakların İslami Birliği) ve ZMaD ın (Almanya daki Faslıların Merkez Konseyi) cami cemaatlerinin faaliyetleri dahil olmak üzere faaliyetlerini tanıttılar. Bu bağlamda Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi nin bünyesinde yer alan ve daha geçtiğimiz yasama döneminde emniyet makamları ile Müslüman organizasyonları arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla AİK nın eski güvenlik tartışma grubunun bir inisiyatifi olarak kurulan Önleme Alanında İşbirliği Koordinasyon Masasının çalışmaları da konuşuldu. Temmuz-Eylül 2011 döneminde buna ek olarak, çalışma grubu tarafından ele alınan fenomenler odak noktası alınarak önleyici çalışmayla ilgili projeler ve önlemler hakkında bir anket yapıldı. Müslüman düşmanlığı, Antisemitizm ve İslami aşırılık alanlarında gençlerle önleyici çalışmanın mevcut programları ve önlemleri hakkında eksiksiz bir fikir edinmek için tabii eğer mümkünse çok büyük bir çaba sarf etmek gerekiyor. Bundan bağımsız olarak, bir envanter tanzimi her şeyden önce, gençlerle çalışma açısından önleme kavramının kısmen çok farklı kullanımları nedeniyle her zaman eksik kalacaktır. Çalışma grubu, kendisine verilen zaman içerisinde ve sahip olduğu kaynaklarla mümkün olan en iyi şekilde fikir edindi. Bu bilgiler temelinde evrensel-önleyici uygulamalar açısından özellikle gençlik alanında aşağıdaki ana noktalar kaydedilmektedir: 1. Çok sayıda aktör ve teşvik yapılanması, Almanya nın federal yapısına uygun olarak heterojen bir proje ortamı oluşmasına yol açtı. Bunun avantajı, güncel, çeşitli bölgesel ve yerel ya da hedef kitleye özgü ihtiyaçlara tam olarak ihtiyaca göre ve kısa sürede cevap verilebilmesidir. Ayrıca projeler yeni yöntemleri deneme olanağı da sunuyor. Ancak çok sayıda önlemin bir arada olması, dezavantajları da beraberinde getirebilir. Sürdürülebilirlikle ilgili olarak ve potansiyel sinerjiler açısından, projelerden elde edilen verilen ve hazırlanan sonuçlar (broşürler, bildiriler vs.) hakkında yeterli ölçüde bölgeler üstü bir alışveriş yapılmaması da bir sorun teşkil ediyor. Uzun vadede özellikle okullardaki ve okul dışındaki çalışmaların 5

5 kültürlerarası açılımı yoluyla sürdürülebilir etkilerin elde edilebilmesi bunun dışındadır. 2. Gençlik çalışmalarının ve gençlere yönelik siyasi eğitim çalışmalarının taşıyıcıları, sıkça genel olarak gençlerin ve özel olarak Müslüman gençlerin ulaşılabilirliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Çalışma grubu tarafından bilinen projelerde bu bağlamda, gençlere ve ebeveynlerine ya da sosyalleşme açısından önemli kanaat önderlerine, bir yandan okul alanında (örneğin pedagoglar ya da okul yönetiminin ve denetiminin temsilcileri) ve diğer yandan okul dışı alanda (örneğin sosyal hizmet görevlileri) doğrudan hitap edilmesi konusu egemendir. Buna karşılık şimdiye kadar ender olarak Peergroup ¹ adı verilen grupların temsilcilerini dahil etme yaklaşımıyla çalışılıyor. Ancak bu yöntem uygulamada, gençlere etkin bir şekilde ulaşmak konusunda umut vaadediyor. Aynı zamanda sosyal ağlar dahil olmak üzere internetin yanı sıra televizyon da gençlere etkin bir şekilde ulaşmaya yönelik proje çalışmasının bir aracı olarak şimdiye kadar çok az kullanıldı. 3. Müslümanların (gençlik) organizasyonları, şimdiye kadar yalnızca çok az durumda gençlik ya da siyasi eğitim çalışmalarının tanınmış serbest taşıyıcılarıdır. Bunlar yine yalnızca çok az durumda, örneğin Alman Federal Gençlik Dairesi bünyesinde yer alan Almanya daki Alevi Gençler Birliği (BDAJ) gibi gençlik ve siyasi eğitim çalışmalarıyla ilgili mevcut üst yapılara entegre olmuştur. Dolayısıyla örneğin federal düzeyde gençlik çalışmalarının teşvik edilmesinin önkoşulları, öncelikle klasik gençlik derneklerinin tarihsel gelişimine göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda Almanya daki birçok göçmen organizasyonunda olduğu gibi Müslüman (gençlik) organizasyonlarında da sıkça çalışanların yeterli eğitimi bulunmuyor. Bunlar arasında şu anda, siyasi eğitim çalışmalarının mevcut seçeneklerinden yararlanabilmek için yeterli bağlantı da bulunmuyor. Çalışma grubuna katılan dernekler AABF, DİTİB, TGD ve VIKZ, evrensel-önleyici ya da teşvik edici gençlik çalışması organizasyon yeterliliği alanındaki faaliyetlerini federal hükümetin projeye bağlı teşvikinin de yardımıyla genişletmeyi başardı. 1 Üyelerinin yaşları birbirine yakın olan, çoğu zaman da benzer sosyal kökene sahip ve sıkça aynı cinsiyetten üyeleri olan gruplar, Peergroup olarak kabul edilir. Peergroup lar çocuklar ve gençler açısından, örneğin aile evinden bağımsızlaşma konusunda önemli sosyalleştirme işlevleri üstlenir. 6

6 4. Müslüman düşmanlığı, daha yeni yeni özgün, konu alanına bağlı bir önleyici çalışma haline gelmeye başlıyor. Bu, özel olarak Müslümanlarla bağlantılı olarak çoğunluk toplumunda kültürel ve dini çeşitlilik konusunda olumlu görüşlerin teşvik edilmesi anlamında Müslüman düşmanlığının önlenmesi için de geçerli. Aşırı sağa karşı alınan önlemlere bakıldığında da ancak yavaş yavaş aşırı sağcı partilerin ve grupların İslamileşme karşıtı kampanyalarının tartışılmaya başlandığı görülüyor. Kendi verdikleri bilgilere göre Müslüman organizasyonları kendi mevcut önlemleriyle, örneğin bilinçlendirme ya da duyarlı hale getirme çalışmalarıyla toplum geneline ya da önemli kanaat önderlerine yeterli ölçüde ulaşamıyor. Tamamlayıcı olarak, burada değinilen konu alanına bağlı, özgün önleyici çalışmaların ötesinde, mevcut ırkçılık karşıtı, kültürler arası, dinler arası ve çeşitliliği teşvik edici çalışmaların/proje çalışmalarının çoğunlukla Müslüman düşmanlığı alanını da kapsadığını belirtmek gerekiyor. 5. Göçmen toplumunda ya da göçmen kökenli Müslümanlar arasında antisemitizm, daha yalnızca birkaç yıldır hedef kitleye özel ve proje düzeyinde uygulamalı önleyici çalışmanın konusu haline geldi. Özellikle siyasi eğitim alanında uzmanlaşmış bazı sivil toplum örgütleri bu alanda deneyim kazandı. Ancak bu proje devam ederken ortaya çıkan malzemeler şimdiye kadar Almanya çapında okulda ve okul dışı çerçevede yalnızca dar bir kapsamda kullanılıyor gibi görünüyor. Bunun yanında Antisemitizm Alanında Bağımsız Uzmanlar Çevresinin Kasım 2011 de yayınlanan Almanya da Antisemitizm raporu, bugüne kadar Almanya nın tamamını kapsayan, Müslümanlar arasında antisemitik klişelerin gerçek yaygınlığı konusunda bilimsel bulguların bulunmadığını ifade ediyor. 6. Müslümanlar arasında dini gerekçeli aşırılık anlamında İslamcılık, özellikle 2001 yılından itibaren uygulamalı önleyici çalışmanın konusu haline geldi ve İslam bağlantılı önleyici uygulamaların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Burada evrenselönleyici alanda özellikle duyarlı hale getirme, erken teşhis ve hoşgörü eğitiminin yanı sıra Müslümanlar ile emniyet makamları arasında işbirliğine de değinmek gerekiyor. Buna karşılık Müslümanlar arasındaki dini gerekçeli aşırı tutumların yanı sıra Selefilere yakın tutumların kamusal, argümanlara dayanan boyutta ele alınmasıyla ilgili önlemler oldukça nadir görülüyor. Bu bağlamda 7

7 özellikle değerli bir katkıda bulunabilecek olan Müslüman organizasyonları, bu noktada kendi cemaatlerinin ötesine geçen ve genel olarak Müslümanlara ve Müslüman gençlere yönelen önlemler konusunda nadiren aktör olarak ortaya çıkıyor. Bu arka plandan yola çıkarak çalışma grubu, kendisinin gelecekteki çalışmaları konusunda aşağıdaki sonuçlara varmıştır: 7. Çalışma grubu gelecekteki çalışmalarında konu alanıyla bağlantılı olarak Müslüman düşmanlığı, Antisemitizm ve İslamcılık/Müslümanlar arasında dini gerekçeli aşırılık fenomenleriyle ilgilenecek. Çalışma grubu, bunu yaparken adı geçen son iki fenomen alanıyla ilgili olarak AİK dışında da var olan inisiyatifleri de göz önüne alarak - özellikle Müslüman düşmanlığını ele alacak. 8. Önleme çalışma grubu, yukarıda anılan ağırlık noktasını dikkate alarak, 2013 yılındaki genel kurul toplantısına kadar sözü edilen üç fenomen alanı için uygulamalı önlemler başlatacaktır. Bunların mevcut projeler için bir artı değer oluşturması ve AİK nın Almanya genelindeki karakterini yansıtması hedeflenecektir. Envanter tanziminden elde edilen, söz konusu bilgiler, bu önlem konsepterine dahil edilecektir. 8

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet

Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Ulusal Uyum Eylem Plan Bas n için özet Federal Hükümetin Ulusal Uyum Eylem Plan ı na Dair Aç ıklamas ı Eyaletlerin Ulusal Uyum Eylem Planı na Katkısı Yerel Yönetim Organizasyonları Federal Birliği nin

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar

Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar Alman İslam Konferansı (DIK): Çalışma Gruplarında ve Konuşma Grubunda Varılan Ara Sonuçlar Alman İslam Konferansı nın 3. Genel Kurulu İçin Hazırlık Bilgileri 13 Mart 2008 Berlin Ö n s ö z Berlin, Mart

Detaylı

Aile Odaklı Bir Entegrasyon Politikasının Esasları ve Perspektifleri - Entegrasyon ve Ayrışma Arasında Kalan Göçmen Aileler

Aile Odaklı Bir Entegrasyon Politikasının Esasları ve Perspektifleri - Entegrasyon ve Ayrışma Arasında Kalan Göçmen Aileler Bundesforum Familie Courbièrestraße 12 10787 Berlin 030-21962513 info@bundesforum-familie.de Geschäftsführung: Brigitte Winkler Aile Odaklı Bir Entegrasyon Politikasının Esasları ve Perspektifleri - Durum

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Türkiye de Din ve Eğitim. Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

Türkiye de Din ve Eğitim. Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Türkiye de Din ve Eğitim Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Türkiye de Din ve Eğitim Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Bu belge Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie

KOLOFON. Yazar: MOVISIE Yardımcı yazarlar: Şiddete karşı uçan ekip proje kuruluşları Editör: Emilin Lap Vertalingen Düzenleme: Suggestie & Illusie FLYING TEAM AGAINST VIOLENCE ŞİDDETE KARŞI UÇAN EKİP Namusa dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele Kıbrıs, Almanya, Hollanda, İsveç ve Türkiye de politika, örnek uygulamalar ve

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

şiddete karşı araç kiti

şiddete karşı araç kiti şiddete karşı araç kiti Namusa Dayalı Şiddet, Zorla Evlendirme ve Terk Edilmeye karşı Mücadele Kolofon: Yayımlayan: Flying Team against Violence/ Şiddete karşı Uçan Ekip, aşağıdaki kurumların işbirliği

Detaylı

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu TÜRKİYE ve ALMANYA CİLT II TOPLUM, SAĞLIK ve EĞİTİMDE ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Editörler Erol

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE ÖZ DÜZENLEME MODELLERİ Sivil Toplumda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Kalite Yönetimi Modelleri Araştırma

Detaylı