DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU"

Transkript

1 Genel Konferans 37. Oturum, Paris, C/72 18 Kasım 2013 Türkçe DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU

2 (i) Gündem Giriş Tartışma Konusu 1: Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II 37 C/5 (Cilt 1), Corr.2, 3, 8 ve Taslak Program ve Bütçe de değişiklik öneren karar tasarıları Geri çekilen veya korunmayan karar tasarıları Temel Program II için bütçe önerisi 37/C belgesi tabanlı Temel Program II ile ilişkili beklenen nakit akış durum planı Afrika ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öncelikleri Eylem Planı revize işlevsel stratejisi Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları Tartışma Konusu 2: Madde 5.4 UNESCO kategori II merkezleri kurulma önerileri Tartışma Konusu 3: Madde 5.6 Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının ışık yılı ilan edilmesi Tartışma Konusu 4: Madde 5.10 UNESCO ve Hollanda Hükümeti arasındaki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü işlevsel anlaşmasının yenilenmesi Tartışma Konusu 5: Madde 5.7 UNESCO Küresel Jeopark Girişimi

3 GİRİŞ 1. Yürütme Kurulu 191. oturumunda Genel Konferans a Bay Phil Mjwara yı (Güney Afrika) Bilim Komisyonu Başkanı olarak önerdi ve 05 Kasım 2013 tarihinde Bilim Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 2. Komisyon 12 Kasım 2013 tarihli ilk toplantısında, Adaylık Komitesi nin önerdiği Başkan Yardımcısı ve Raportör ü uygun buldu: Başkan Yardımcıları: Bay Axel Meisen (Kanada) Bay Ervin Balazs (Macaristan) Bay Iskandar Zulkarnain (Endonezya) Bay Khalid Al Ali (Katar) Raportör: Bay Lucas Hernan Franco Godoy (Paraguay) 3. Komisyon, 37 C/COM.SC/1 Prov. belgesindeki çalışma planını kabul etti. 4. Komisyon, Kasım tarihlerinde gündemdeki maddeler doğrultusunda 4 toplantı yapmayı kararlaştırdı. 5. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Başkanı Bay Sang-Kyung Byun ve Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Başkanı Bay Johannes Cullman, 5 hükümetlerarası ve uluslararası bilimsel programların (MOST, MAB, IGCP, IHP ve IBSP) Başkanları ve IOC adına açıklamalarda bulundular. 6. Komisyon, hükümetlerarası ve uluslararası bilimsel programların, İnsan ve Biyoküre Programı (MAB) (37 C/REP/9), Uluslararası Jeolojik Bilimler Programı (IGCP) (37 C/REP/10), Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) (37 C/REP/11), Uluslararası Temel Bilimler Programı (IBSP) (37 C/REP/22), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) (37 C/REP/8) ve UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü Yönetim Kurulu ( ) (37 C/REP/21) raporlarını dikkate aldı. TARTIŞMA 1 Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları 7. 1., 2. ve 3. toplantılarında Komisyon Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II ve Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları nı ortaklaşa inceledi Üye Ülke temsilcisi ve 2 Gözlemci söz aldı. 37 C/5 (Cilt 1), Corr.2, 3, 8 ve Taslak Program ve Bütçe de değişiklik öneren karar tasarıları

4 9. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/5 belgesinin Cilt 1 paragraf de önerilen Temel Program II hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesi önerdi, 37 C/5 Corr.8 belgesinin 1.(c) fıkrası sözlü olarak okundu ve bu amaçla için $12, IOC için dahil olmak üzere, $62,404,100 tahsis edilmesi şeklinde değiştirilmesi ve: (i) Yürütme Kurulu nun 37 C/6 belgesindeki 15 ten 25 kadar olan alt maddeleri içeren öneriler. Karar aşağıdaki gibi okundu: Temel Program II Doğa Bilimleri 1. Genel Direktör e yetki verdi: (a) süresince; 5 temel eylem planı etrafında oluşturulmuş, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu nu da içeren, Afrika, toplumsal cinsiyet eşitliği, az gelişmiş ülkeler (LDS), gelişmekte olan ada devletleri (SIDS), gençler ve yerli halkları kapsayan toplumun en savunmasız kesimlerini içeren Temel Program II aksiyon planının uygulanması. (b) Temel Program II aksiyon planının uygulanması için ayrıca Güney-Güney, Kuzey-Güney-Güney işbirliğine başvurulması, programların teslimi için tamamlayıcı yöntemler ve sivil toplum, özel sektör, Birleşmiş Milletler sistemindeki organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonların program geliştirme safhalarında işbirliğinin geliştirilmesinin devamını sağlamak için; Stratejik Amaç 4: Bilim, teknoloji ve yenilikçilik sistem ve politikalarının - ulusal, bölgesel ve küresel güçlendirilmesi (i) Üye Ülkelere sürdürülebilir kalkınma için bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları oluşturulması ve arttırılmasının sağlanması için politika ortamı sağlanması ve özellikle de bilim, politika ve toplum arayüzünün güçlendirilmesi ile eşitlik ve sosyal dahiliyetin arttırılasına yardımcı olmak. Bu durum, disiplinler ötesi bir yolla karmaşık ve küresel sorunların çözülmesi için bilimin her alanında sürdürülebilir gelişmenin harekete geçmesini sağlayacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) gücü özellikle vurgulanarak, UNESCO enstitü ve merkezleri, geniş bir yelpazedeki kamusal ve özel ortaklarla işbirliğinde gerçekleştirilen hedef etkinliklerle, fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki araştırma ve eğitiminde kapasite arttırılması. Stratejik Amaç 5: Sürdürülebilir kalkınmadaki kritik sorunlarda uluslararası bilimsel işbirliğinin arttırılması

5 (ii) Doğal kaynaklarla ilgili bilgi paylaşımının teşviki, kıyı ve okyanusların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için uluslararası bilimsel işbirliği yoluyla kapasite arttırılması, karasal ekosistemler, biyoçeşitlilik, tatlı su güvenliği, Dünya nın jeolojik kaynaklarının oransal yönetiminin teşviki. Uygulamalar, etkinliklerin gözlenmesinin koordinasyonunun yanı sıra bilimsel değerlendirmelerin üretimi, uluslararası işbirliği projelerin üretiminin katalize edilmesi, kapasite arttırılması, bölgeye özel sürdürülebilir kalkınma örneklerinin oluşturulması. Doğal afet risklerinin azaltılması için erken uyarı sistemleri ile tsunami ve okyanuslarla ilgili diğer tehlikeler, sel ve toprak kayması riskinin azaltılması konularında kapasite geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olunması. (c) için bu amaçla $12, IOC için olmak üzere, $62,404,100 değerindeki meblağın ayrılması. 2. Genel Direktör den talep edildi: (a) Bu kararla iki küresel öncelik olan Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile Temel Program II ile ilgili beklenen sonuçların elde edilmesi. (b) Yönetici birimlere periyodik olarak resmi raporlar ile beklenen sonuçlardaki ilerlemenin takip edilmesi. Ana Eylem Planı 1: Bilim teknoloji ve yenilikçilik (STI) politikaların güçlendirilmesi, yönetişim ve bilim-politika-toplum arayüzü 1) STI politikaları ve yönetişim ile ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğinin desteklenmesi 2) Bilim-politika arayüzü geliştirilmiş, sürdürülebilir bilimin ilerletilmesi ve uygulanması 3) Bilim ve toplumun ortak sorumluluğu ile kırılgan grupların, gelişmekte olan ada devletleri ve yerli halkların sosyal dahiliyetinin arttırılması ve eşitliğin desteklenmesi Ana Eylem Planı 2: Fen Bilimleri ve mühendislik alanında kurumsal kapasitenin arttırılması 4) Doğa bilimleri alanında bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla araştırma ve eğitim konularında kapasite geliştirilmesinin arttırılması 5) İleri ve uygulamalı sürdürülebilir kalkınma için mühendislik alanında disiplinlerarası çalışmalar yapılması Ana Eylem Planı 3: Okyanus ve kıyıların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için bilgi birikiminin ve kapasitenin arttırılması

6 6) Üye Ülkelerde insanların okyanuslarla ilişkisinin yönetiminin geliştirilmesi ve okyanus ve kıyılar konusundaki bilimsel süreçlerin anlaşılmasının sağlanması 7) Okyanus kökenli afetlerin azaltılması, iklim değişikliğine uyum sağlanması ve alınan önlemlerle etkilerin azaltılması, Üye Ülkelerce sağlıklı okyanus ekosistemleri için politika oluşturulması 8) Okyanus ve kıyı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için Üye Ülkelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması. Ana Eylem Planı 4: Afet risklerinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve Dünya sistemleri için uluslararası bilimsel işbirliğinin teşvik edilmesi. 9) Ekolojik ve jeolojik bilimlerde küresel işbirliği genişletilmesi 10) Risk yönetiminin iyileştirilmesi, doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve afetlere hazır olunması, direncin arttırılması. Ana Eylem Planı 5: Ekolojik bilimler ve biyosfer rezervlerinin rolünün güçlendirilmesi 11) Biyosfer rezervlerinin sürdürülebilir kalkınma ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve adaptasyonun kuvvetlendirilmesi için öğrenme alanları olarak kullanılması Ana Eylem Planı 6: Tatlı su güvenliğinin güçlendirilmesi 12) Yerel, bölgesel ve küresel su güvenliği sorunlarına çözümlerin güçlendirilmesi 13) Uluslararası işbirliğinin arttırılması yoluyla, su güvenliği için bilgi, yenilikçilik, politika, insani ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi (c) Genel Konferans ta yürütülmesi kabul edilen programların altı aylık resmi raporlar şeklinde Genel Direktörlük tarafından raporlanması, program etkinliklerinin yerine getirilmesinde kaynak kullanımının en iyi şekilde ayarlanması yönünde önlem alınması (d) Temel Program II ile ilgili hükümetlerarası ve uluslararası programlar ve kategori I enstitü ve merkezlerinin dönemi süresince, ana eylem planları ve bu planların beklenen sonuçlarını açık değerlendirme kriterlerine göre gözden geçirilmesi ve bu merkezlerin olası takviyeleri içeren yeniden oryantasyonu, veya sonlandırılmasını önermek UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (UNESCO-IHE) 10. Komisyon, Genel Konferans a kabul edilmesini tavsiye ettiği 37 C/5 belgesi, Cilt 1, sayılı maddesinde UNESCO Su Eğitimi Enstitüsü hakkında yer alan karar tasarısı sözlü olarak değiştirilmiştir. Karar tasarısı aşağıdaki gibi okunmuştur:

7 Doğal kaynakların yönetilmesinde su eğitiminin önemi ve araştırma ve eğitimin desteklenmesi ile kapasite geliştirilmesinin arttırılması ve UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü nün bu kapsamdaki önemi kabul edildi. UNESCO-IHE nin tamamıyla ekstra bütçe kullanan bir enstitü olduğu, son on yılı aşkın süredir başarılı bir örnek teşkil ettiğinin kanıtlanmış olduğu ve yenilikçi ve girişimci bir yaklaşımla programın yönetilerek sürdürüldüğü kabul gördü 1. UNESCO-IHE Enstitüsü Yönetim Kurulu, Enstitü nün su eğitimi, kapasite geliştirme ve araştırmadaki lider rolünü güçlendirmek ve sürdürmek için davet etti: (a) Gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde su yönetimi problemlerinin her ölçekte etkin çözümü yönünde kapasite arttırılmasına katkı sağlamak (b) Bu karar tasarısı tarafından yetkilendirilmiş çeşitli etkinliklerin uygulanması, Temel Program II ve küresel öncelikler olan Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımlanmış beklenen sonuçlarının tamamen sağlanması (c) UNESCO-IHE Enstitüsüne başvurmuş fakat alan eksikliğinden kabul edilememiş genç ve nitelikli su uzmanlarının ihtiyaçlarını sağlamak için fırsatların tanımlanması (d) Dünya üzerinde 60 dan fazla ortak enstitüler ile UNESCO-IHE ağını kullanarak, kalite kontrolü ile koordineli bir şekilde yüksek lisans eğitimi, kapasite geliştirme ve araştırma işbirliklerinin paylaşılması 2. UNESCO-IHE Enstitüsü Yönetim Kurulu ndan UNESCO nun yönetici organlarına periyodik raporlar sunması, aşağıdaki beklenen sonuçlardaki ilerlemelerin resmi raporlar ile sunulması talep edildi: (1) Öncelikle gelişmekte olan ülkelerde su eğitim ve öğretimi yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın arttırılması (2) Su sektöründeki araştırma kapasitesinin arttırılması, milenyum kalkınma hedefleri (MDG) ile ilişkili başlıklar ve gelişmekte olan ülkelerin problemlerini çözmeyi amaçlayan konulara odaklanılması (3) Yerelde su ile ilişkili organizasyonların arttırılmasının desteklenmesi. Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) Kategori I UNESCO Merkezi (ICTP) 11. Komisyon Genel Konferans a 37 C/5 belgesi, Cilt 1, fıkrasında önerilen Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) Kategori I UNESCO Merkezi hakkındaki karar tasarısını tavsiye etti. Karar aşağıdaki şekliyle okundu: Kategori I merkezi olan Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi nin teorik ve uygulamalı fizikte bilgi ve kapasitesinin önemli rolünü, Temel Program II altında, uygulamalı matematik, iklim değişikliği, afet risk azaltılması, yeni bilimsel alanlar olan

8 Yenilenebilir Enerji, Kantitatif Biyoloji ve Yüksek Performanslı Bilgisayar gibi disiplinler arası alanlarda, gelişmekte olan ülkeler odaklı rolünü onayladı, 1. ICTP nin Yönetim Kurulu ve Bilim Konseyi nden ICTP nin statüsü uyarınca, Merkezin bütçesi kabul edilirken bu kararda ev sahibi Ülke anlaşmasını talep etti: (a) periyodu süresince, Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi eylem planının üç ana temelli olması; Afrika, toplumsal cinsiyet eşitliği, LDC ve SIDS, gençlik (b) Temel Program II eylem planının uygulanması için ayrıca Güney-Güney, Kuzey- Güney-Güney işbirliğine başvurulması, programların teslimi için tamamlayıcı yöntemler ve sivil toplum, özel sektör, Birleşmiş Milletler sistemindeki organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonların program geliştirme safhalarında işbirliğinin geliştirilmesinin devamını sağlamak için; (c) ICTP nin araştırma kapasitesini güçlendirmek için, fizik ve matematik bilimlerinde eğitim ve ağ oluşturulması, yeni disiplinlerarası alanların yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin bilim adamlarının yararı için, personelindeki bilim adamlarının kendi alanlarında ön planda kalacaklarının garantiye alınmasına, 2. ICTP ye süresince $1,015,000 değerinde finansal pay ayrılması için Genel Direktör e yetki verdi. 3. Genel Direktör den talep edildi: (a) Yönetici birimlere periyodik olarak raporlanacak, resmi raporlar ile beklenen sonuçlardaki ilerlemenin takip edilmesi. (1) ICTP nin bilimsel uzmanlığının disiplinlerarası çalışmaların teşviki ve yenilenebilir enerji, kantitatif biyoloji ve yüksek performanslı bilgisayarlama gibi yeni araştırma alanlarına yayılması yoluyla yeni programların güçlendirilmesi (2) Temel bilimler kapasitesinin özellikle fizik ve matematikte, gelişmekte olan ülkelerde bilim adamlarının eğitim ve öğretimi yoluyla arttırılması (3) ICTP nin ve UNESCO nun, sosyal aktiviteler ve ICTP ye bölgesel ortak enstitüler oluşturulması ile etkisinin genişletilmesi, yerel enstitülerce finanse edilen bölgesel aktiviteler ve bilimsel eğitim ve bilimsel bilgiye erişim için internet tabanlı tekniklerin geliştirilmesi (b) Genel Konferans ta yürütülmesi kabul edilen programların altı aylık resmi raporlarının Genel Direktör e raporlanması, program aktivitelerinin yerine getirilmesinde kaynak kullanımının en iyi şekilde ayarlanması yönünde önlem alınması 4. Uluslarası Atomik Enerji Ajansı (IAEA) na, İtalyan Hükümetine, Üye Ülkeler ve Merkezi gönüllü olarak destekleyen diğer kişilere minnettarlığını ifade ederek, dönemi ve sonrasında desteklerini devam ettirmeye davet etti

9 5. Üye Ülkeler, uluslararası organizasyonlar, donör ajanslar, kurumlar ve özel sektöre ICTP nin öngörülen aktiviteleri gerçekleştirmek için yeni destekler sağlanması yönünde çağrıda bulundu Geri çekilen veya kabul edilmeyen karar tasarıları 12. Komisyon Genel Konferans ı aşağıda listelenen karar tasarılarının yazarları tarafından geri çekildiği veya kabul edilmediği yönünde bilgilendirdi: - 37 C/DR.9 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.10 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.11 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.12 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.13 (Mısır) alt paragraf (b) Temel Program II için bütçe maddesi 13. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/5 Corr.8 belgesi paragraf de önerilen Temel Program II için bütçe karşılığı olan IOC için $12, dâhil olmak üzere, $62,404,100 bütçenin kabul edilmesini tavsiye etti, tavan bütçenin Genel Konferans ta ve Komisyon un Ortak Toplantı sında alınacak kararlar ışığında ayarlanmasına tabii olduğu anlaşıldı. Temel Program II ile ilişkili için 37 C/5 belgesi tabanlı Beklenen Nakit Akış Durumu Uygulama Planı 14. Komisyon Genel Konferans a, Temel Program II ile ilişkili 37 C/5 Add.2 Rev. Belgesinde bulunan C/5 dökümanı tabanlı revize uygulama planı beklenen nakit akış durumu başlıklı uygulama planını desteklemeyi tavsiye etti. UNESCO Afrika Önceliği Revize İşlevsel Stratejik Eylem Planı ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önceliği Aksiyon Planı Komisyon Genel Konferans ı, 37 C/5 Add.3 dökümanında bulunan Afrika Önceliği için Revize İşlevsel Stratejisi ve 37 C/5 Add.4 dökümanında bulunan Revize UNESCO Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı nı dikkate alması için bilgilendirdi Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonucu 16. Komisyon Genel Konferans ı, 37 C/19 dökümanında yer alan Gençlik Forumu Sonuçları nın bilimle ilgili ele alınan kısmını dikkate alması için bilgilendirdi TARTIŞMA 2 Madde 5.4 UNESCO himayesinde kategori 2 merkezlerinin kurulması

10 17. Komisyon üçüncü toplantısında UNESCO himayesinde kategori 2 merkezlerinin kurulması maddesini tartışmasız görüştü Bölüm II: Uruguay Montevideo da Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi kurulma önerisi 18. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/18 (Bölüm II) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar aşağıdaki şekliyle okundu: 35 C/Karar 103 ve 190 EX/Karar 18, Bölüm V hatırlatıldı, Daha önce, Haziran 2012 de UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm II dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak Uruguay Hükümeti nin Montevideo da UNESCO himayesinde Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı, 2. Yürütme Kurulu nun 190. oturumunda (190 EX/18 Bölüm V) tavsiye edildiği gibi; Uruguay, Montevideo da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi nin kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e, Uruguay, Montevideo da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm III: Güney Afrika, Pietermaritzburg ta Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi kurulma önerisi 19. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm III) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm IV hatırlatıldı,

11 Daha önce, Haziran 2010 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 19. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XIX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm III dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak Güney Afrika Hükümeti nin Pietermaritzburg ta Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin UNESCO himayesinde kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm IV) tavsiye edildiği gibi; Güney Afrika, Pietermaritzburg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e Güney Afrika, Pietermaritzburg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm IV: Kore Cumhuriyeti, Daejeon K-Su Enstitüsü nde Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I-WSSM) Uluslararası Merkezi kurulma önerisi 20. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm IV) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm IX hatırlatılarak, Daha önce, Haziran 2012 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatıldı Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm IV dökümanı, 1. UNESCO (kategori 1 ve 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Kore Cumhuriyeti Hükümeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO himayesinde Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I-WSSM) Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı, 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm IX) tavsiye edildiği gibi; Kore Cumhuriyeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I- WSSM) Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi

12 3. Genel Direktör e; Kore Cumhuriyeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO (kategori 2) himayesinde, Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I- WSSM) Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm V: İsveç, Stockholm de Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulma önerisi 21. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm V) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm X hatırlatıldı, Daha önce, Haziran 2012 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm V dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İsveç Hükümeti nin Stockholm de UNESCO himayesinde Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı EX/Karar 14, Bölüm X belgesi ek (annex) bölümünde açıklandığı şekliyle 35 C/Karar 103 belgesindeki kategori 2 merkezleri anlaşma modeli ve UNESCO ile İsveç Hükümeti ve SIWI arasındaki anlaşma taslağı arasındaki sapma not edildi 3. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm X) tavsiye edildiği gibi; İsveç, Stockholm de UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulmasını benimsedi 4. Genel Direktör e; İsveç, Stockholm de UNESCO (kategori 2) himayesinde, Uluslararası Su İşbirliği Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VI: Çin, Pekin de Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulma önerisi 22. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VI) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm V hatırlatarak

13 Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VI dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Çin Halk Cumhuriyeti nin Pekin de UNESCO himayesinde Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm VI) tavsiye edildiği gibi; Çin, Pekin de UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Çin, Pekin de UNESCO (kategori 2) himayesinde, Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VII: Danimarka, Aalborg ta Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulma önerisi 23. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm VIII hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Danimarka Kırallığı nın UNESCO himayesinde Aalborg, Danimarka da, Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm VIII) tavsiye edildiği gibi; Danimarka, Aalborg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Aalborg, Danimarka da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VIII: Çin, Langfang ta Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulma önerisi

14 24. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm III hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VIII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Çin Halk Cumhuriyeti nin Langfang ta UNESCO himayesinde Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm III) tavsiye edildiği gibi; Çin, Langfang ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Çin, Langfang ta UNESCO (kategori 2) himayesinde, Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm X: Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulma önerisi 25. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm II hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm X dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Makedonya Cumhuriyeti nin UNESCO himayesinde Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm II) tavsiye edildiği gibi; Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulmasını benimsedi

15 3. Genel Direktör e; Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde UNESCO (kategori 2) himayesinde, Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü nün kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm XIII: İspanya, Castellet i la Gornal da Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulma önerisi 26. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm XIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 192 EX/Karar 15, Bölüm IV hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm XIII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İspanya nın UNESCO himayesinde Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 192. oturumunda (192 EX/Karar 15 Bölüm IV) tavsiye edildiği gibi; İspanya, Castellet i la Gornal da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; İspanya, Castellet i la Gornal da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm XVII: İran İslami Cumhuriyeti, Tahran da İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS), Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulma önerisi 26. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm XVII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 192 EX/Karar 15, Bölüm IX hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm XVII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması

16 ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İran İslami Cumhuriyeti Hükümeti nin Tahran da UNESCO himayesinde, İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS) içinde, Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 192. oturumunda (192 EX/Karar 15 Bölüm IX) tavsiye edildiği gibi; Tahran da (İran İslami Cumhuriyeti) İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS) içinde, UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; İran İslami Cumhuriyeti, Tahran da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi TARTIŞMA 3 Madde 5.6 Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı ilanı 28. Komisyon üçüncü toplantısında madde Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının uluslararası ışık yılı ilanı nı çalıştı 29. Üye Ülkelerden 9 temsilci söz aldı. 30. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/20 paragraf 6 da önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar metni aşağıdaki gibi okundu: Işık yılının ve görme teknolojilerinin herkesin hayatındaki ve toplumun gelecekte pek çok seviyede kalkınması için öneminin farkında olarak, Işık bilim ve teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi önemli sorunları çözmek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulayarak, Işık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence ve kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunun; ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve refahının arttırılmasına direkt cevap vermesi dikkate alınarak, 2015 yılında, özellikle Ibn-al-Haytham ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Fresnel in 1815 yılında ışığın dalga olduğu kavramını ortaya koyması, Maxwell in 1865 teki ışığın elektromanyetik yayılma teorisi, 1915 te genel izafiyet yoluyla ışığın kozmolojiye girişi ve 1965 te Kozmik Mikrodalga nın keşfi gibi ışık fiziği tarihinde bir seri önemli kilometre taşı kutlamaları olduğu kaydedilerek,

17 2015 yılında bu keşiflerin kutlanmasının, farklı durumdaki bilimsel keşiflerin devam etmesinin önemini ifade edecek eşsiz fırsatlar olduğunun, Afrika nın da dâhil olduğu gelişmekte olan ülke ve ekonomilerde, genç kadınlar ve erkekler arasında kapasite geliştirmenin, özellikle de temel bilimler eğitiminin teşvik edilmesinin öneminin farkında olarak, Tüm Dünya da ulusal ve bölgesel seviyelerde gerçekleştirilecek ışık bilim ve teknolojisi etkinliklerinin koordinasyonu, teşviki ve düzenlenmesinde UNESCO nun lider rol oynayacağının farkında olarak, in Uluslararası Işık Yılı olarak ilan edilmesi için Genel Direktör ü çabaları desteklemeye davet eder, 2. Altmış sekizinci oturumunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu na, 2015 in Uluslararası Işık Yılı olarak kabul edilmesini tavsiye eder. TARTIŞMA 4 Madde 5.10 UNESCO ve Hollanda Hükümeti arasındaki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü işlevsel anlaşmasının yenilenmesi 31. Komisyon üçüncü toplantısında, Madde 5.10 UNESCO ve Hollanda Hükümeti arasındaki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü işlevsel anlaşmasının yenilenmesi ni görüştü 32. Üye Ülkelerden 15 temsilci söz aldı. 33. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/54 paragraf 26 da önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar metni aşağıdaki gibi okundu: UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü nün oluşturulması kararını (31 C/Karar 16) hatırlatarak, UNESCO programları ve milenyum kalkınma hedefleri (MDG) için tatlı su önemini, Üye Ülkelerin ihtiyacı olan eğitim, öğrenim ve kapasite geliştirme servislerinde Organizasyon un rol ve sorumluluğu tekrar edilerek, 37 C/54 dökümanı dikkate alınarak, 1. Enstitünün uzun dönem finansal varlığının sağlanmasının önemini, eğitim ve kapasite geliştirme servislerinin devamının sağlanmasının Üye Ülkeler için stratejik önemi bulunduğunun dikkate alınmasını vurgulanarak, 2.Hollanda Hükümeti otoritelerinin Enstitü ye verdiği gönüllü finansal desteği ve diğer destekleyen donörlere teşekkürlerini bir kez daha vurgulayarak,

18 3. UNESCO-IHE Enstitüsü nün sadece bütçe dışı kaynaklardan desteklendiğini hatırlatarak, 4. Bu örneğin UNESCO içinde sorunların çözümünde eşsiz bir model olduğunun farkında olarak, 5. Genel Direktör e, Organizasyon a finansal risk veya masrafı olmayacak şekilde, mevcut anlaşmanın sona ereceği tarihten (31 Aralık 2013) önce, üç yıllık ( ) bir dönem için ve 2018 e kadar otomatik olarak uzatılmak ve İşlevsel Anlaşma (İkinci yenileme) nın 5. (Article) Fıkrasında öngörülen durumda 37 C/54 dökümanı paragraf 8 de sunulan şekilde, UNESCO ve Hollanda Hükümeti arasındaki revize İşlevsel Anlaşmayı yenilemesi için yetki verdi. TARTIŞMA 5 Madde 5.7 UNESCO Küresel Jeopark Girişimi 34. Komisyon üçüncü ve dördüncü toplantılarında, Madde 5.7 UNESCO Küresel Jeopark Girişimi ni çalıştı. 35. Üye Ülkelerden 31 temsilci söz aldı. 36. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/46 paragraf 4 te önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar metni aşağıdaki gibi okundu: 36 C/Karar 31 de yer alan UNESCO ve Küresel Jeopark Ağı (GGN) arasındaki işbirliği, 190 EX/Karar 5 (I) ve EX/Karar 5 (III) hatırlatarak, 1. Yürütme Kurulu nun düzenli bütçeye herhangi bir etkisi olmayan 192 EX/Karar 9 u kabul etti C/46 dökümanını dikkate alarak, 3. Genel Direktör e Yürütme Kurulu nun 194. oturumunda biyosfer rezervleri, dünya miras alanları ve önerilen UNESCO küresel jeopark işaretlerinin tanınması ve korunması ile ilgili mevcut yöntemler hakkında bir rapor sunulmasına davet etti.

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü

UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO Doğa Bilimleri Sektörü Şule ÜRÜN Doğa Bilimleri Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Doğa Bilimleri Sektörü UNESCO, Birleşmiş Milletler teşkilatının bilim ve bilim politikalarından sorumlu

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU RAPORU (SC)

DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU RAPORU (SC) Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015 38 C 38 C/92 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU RAPORU (SC) İÇİNDEKİLER GİRİŞ Tartışma 1 Madde 4.5 Gençlik Forumu Çıkarımları: Sürdürülebilir

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015. 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)

Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015. 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015 38 C 38 C/95 13 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) (i) İÇİNDEKİLER Giriş İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDC) ve

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR

UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR UNESCO TARAFINDAN İLAN EDİLEN YILLAR 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı Uluslararası Küresel Anlayış Yılı UNESCO 192. Yürütme Kurulunun 14 Ağustos 2013 tarihindeki oturumunda aldığı karara istinaden,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI)

BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) Genel Konferans 37. Oturum, Paris, 2013 37 C/75 15 Kasım 2013 Türkçe 37 C/75 15 Kasım 2013 BİLGİ VE İLETİŞİM KOMİSYONU RAPORU (CI) (i) İÇİNDEKİLER Giriş İletişim Gelişimi Uluslararası Programı (IPDS) ve

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ILO Uluslararası Eğitim Merkezi

ILO Uluslararası Eğitim Merkezi ILO Uluslararası Eğitim Merkezi Turin, İtalya www.itcilo.org 1 ILO nun ayrılmaz bir parçası MERKEZ Yaklaşık 200 personel Birleşmiş Milletler sisteminin en büyük eğitim merkezi www.itcilo.org Uluslararası

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI iden No) Sayı : 93601077-724.99- HU Konu : 37. UNESCO Genel Konferansı Hk. 14.08.2013 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: 02/08/2013 tarihli ve 42375 sayılı yazımız.

Detaylı

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz.

Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları olan 11. Teknik Müşavirlik Kongremize hoş geldiniz. 1 Sayın Bakanım, Sayın Bürokratlar, Değerli Başkanlar ve Akademisyenler, Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği nin Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Konuklar, Teması sektörümüzdeki Yüksek Teknoloji Uygulamaları

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 Hedefler KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU (IFPC) YÖNERGESİ 1 1. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu kaynakları aşağıda sayılanları teşvik etmeyi hedeflemektedir: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) UCLG Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler; Yerel ve bölgesel yönetimlerin birleşik sesi olmak Yerel ve bölgesel yönetimler

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu

UNESCO VE ORGANLARI. Genel Konferans. Yürütme Kurulu Prof. Dr. Öcal OĞUZ UNESCO VE ORGANLARI - UNESCO nun Kuruluşu:16 Kasım 1945. - UNESCO nun 20 kurucu üyesinden biri Türkiye (UNESCO Kurucu Sözleşmesi, diğer kurucu devletlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler,

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU (ED)

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU (ED) Genel Konferans 38. Oturum, Paris, 2015 38 C 38 C/91 12 Kasım 2015 Esas metin: İngilizce EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU (ED) (i) İÇİNDEKİLER Giriş Tartışma 1 Madde 3.4 Madde 4.14 Madde 4.5 2018-2021 Taslak Program

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri

UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO Doğal Miras Alanı Statü ve Ölçütleri UNESCO nun Doğal Alan Statüleri UNESCO Dünya (Doğal) Mirası Alanları UNESCO MAB Biyosfer Rezervi Alanları UNESCO Küresel Jeopark Alanları UNESCO Dünya (Doğal)

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

G20 Çin G20 Tarım Üst Düzey Bilim İnsanları V. Toplantısı Bildirisi

G20 Çin G20 Tarım Üst Düzey Bilim İnsanları V. Toplantısı Bildirisi G20 Çin 2016 G20 Tarım Üst Düzey Bilim İnsanları V. Toplantısı Bildirisi 1. Başkanlığı Çin 1 tarafından gerçekleştirilen G20 Tarım Üst Düzey Bilim İnsanları V. Toplantısı için 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI

KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI KURAK ALANLARDA KÜRESEL DEĞIŞIMLERE DAYANIKLI ORMAN EKOSISTEMLERININ OLUŞTURULMASI Kurak alanlarda orman restorasyonu ve ormanlaştırmadan öğrenilen derslerin dokümanlaştırılması, değerlendirilmesi ve analizi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı