DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU"

Transkript

1 Genel Konferans 37. Oturum, Paris, C/72 18 Kasım 2013 Türkçe DOĞA BİLİMLERİ KOMİSYONU

2 (i) Gündem Giriş Tartışma Konusu 1: Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II 37 C/5 (Cilt 1), Corr.2, 3, 8 ve Taslak Program ve Bütçe de değişiklik öneren karar tasarıları Geri çekilen veya korunmayan karar tasarıları Temel Program II için bütçe önerisi 37/C belgesi tabanlı Temel Program II ile ilişkili beklenen nakit akış durum planı Afrika ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Öncelikleri Eylem Planı revize işlevsel stratejisi Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları Tartışma Konusu 2: Madde 5.4 UNESCO kategori II merkezleri kurulma önerileri Tartışma Konusu 3: Madde 5.6 Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının ışık yılı ilan edilmesi Tartışma Konusu 4: Madde 5.10 UNESCO ve Hollanda Hükümeti arasındaki UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü işlevsel anlaşmasının yenilenmesi Tartışma Konusu 5: Madde 5.7 UNESCO Küresel Jeopark Girişimi

3 GİRİŞ 1. Yürütme Kurulu 191. oturumunda Genel Konferans a Bay Phil Mjwara yı (Güney Afrika) Bilim Komisyonu Başkanı olarak önerdi ve 05 Kasım 2013 tarihinde Bilim Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 2. Komisyon 12 Kasım 2013 tarihli ilk toplantısında, Adaylık Komitesi nin önerdiği Başkan Yardımcısı ve Raportör ü uygun buldu: Başkan Yardımcıları: Bay Axel Meisen (Kanada) Bay Ervin Balazs (Macaristan) Bay Iskandar Zulkarnain (Endonezya) Bay Khalid Al Ali (Katar) Raportör: Bay Lucas Hernan Franco Godoy (Paraguay) 3. Komisyon, 37 C/COM.SC/1 Prov. belgesindeki çalışma planını kabul etti. 4. Komisyon, Kasım tarihlerinde gündemdeki maddeler doğrultusunda 4 toplantı yapmayı kararlaştırdı. 5. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Başkanı Bay Sang-Kyung Byun ve Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Başkanı Bay Johannes Cullman, 5 hükümetlerarası ve uluslararası bilimsel programların (MOST, MAB, IGCP, IHP ve IBSP) Başkanları ve IOC adına açıklamalarda bulundular. 6. Komisyon, hükümetlerarası ve uluslararası bilimsel programların, İnsan ve Biyoküre Programı (MAB) (37 C/REP/9), Uluslararası Jeolojik Bilimler Programı (IGCP) (37 C/REP/10), Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) (37 C/REP/11), Uluslararası Temel Bilimler Programı (IBSP) (37 C/REP/22), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) (37 C/REP/8) ve UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü Yönetim Kurulu ( ) (37 C/REP/21) raporlarını dikkate aldı. TARTIŞMA 1 Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları 7. 1., 2. ve 3. toplantılarında Komisyon Madde Program ve Bütçesi nin onaylanması, Bölüm II.A: Temel Program II ve Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonuçları nı ortaklaşa inceledi Üye Ülke temsilcisi ve 2 Gözlemci söz aldı. 37 C/5 (Cilt 1), Corr.2, 3, 8 ve Taslak Program ve Bütçe de değişiklik öneren karar tasarıları

4 9. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/5 belgesinin Cilt 1 paragraf de önerilen Temel Program II hakkındaki karar tasarısının kabul edilmesi önerdi, 37 C/5 Corr.8 belgesinin 1.(c) fıkrası sözlü olarak okundu ve bu amaçla için $12, IOC için dahil olmak üzere, $62,404,100 tahsis edilmesi şeklinde değiştirilmesi ve: (i) Yürütme Kurulu nun 37 C/6 belgesindeki 15 ten 25 kadar olan alt maddeleri içeren öneriler. Karar aşağıdaki gibi okundu: Temel Program II Doğa Bilimleri 1. Genel Direktör e yetki verdi: (a) süresince; 5 temel eylem planı etrafında oluşturulmuş, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu nu da içeren, Afrika, toplumsal cinsiyet eşitliği, az gelişmiş ülkeler (LDS), gelişmekte olan ada devletleri (SIDS), gençler ve yerli halkları kapsayan toplumun en savunmasız kesimlerini içeren Temel Program II aksiyon planının uygulanması. (b) Temel Program II aksiyon planının uygulanması için ayrıca Güney-Güney, Kuzey-Güney-Güney işbirliğine başvurulması, programların teslimi için tamamlayıcı yöntemler ve sivil toplum, özel sektör, Birleşmiş Milletler sistemindeki organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonların program geliştirme safhalarında işbirliğinin geliştirilmesinin devamını sağlamak için; Stratejik Amaç 4: Bilim, teknoloji ve yenilikçilik sistem ve politikalarının - ulusal, bölgesel ve küresel güçlendirilmesi (i) Üye Ülkelere sürdürülebilir kalkınma için bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları oluşturulması ve arttırılmasının sağlanması için politika ortamı sağlanması ve özellikle de bilim, politika ve toplum arayüzünün güçlendirilmesi ile eşitlik ve sosyal dahiliyetin arttırılasına yardımcı olmak. Bu durum, disiplinler ötesi bir yolla karmaşık ve küresel sorunların çözülmesi için bilimin her alanında sürdürülebilir gelişmenin harekete geçmesini sağlayacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) gücü özellikle vurgulanarak, UNESCO enstitü ve merkezleri, geniş bir yelpazedeki kamusal ve özel ortaklarla işbirliğinde gerçekleştirilen hedef etkinliklerle, fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki araştırma ve eğitiminde kapasite arttırılması. Stratejik Amaç 5: Sürdürülebilir kalkınmadaki kritik sorunlarda uluslararası bilimsel işbirliğinin arttırılması

5 (ii) Doğal kaynaklarla ilgili bilgi paylaşımının teşviki, kıyı ve okyanusların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için uluslararası bilimsel işbirliği yoluyla kapasite arttırılması, karasal ekosistemler, biyoçeşitlilik, tatlı su güvenliği, Dünya nın jeolojik kaynaklarının oransal yönetiminin teşviki. Uygulamalar, etkinliklerin gözlenmesinin koordinasyonunun yanı sıra bilimsel değerlendirmelerin üretimi, uluslararası işbirliği projelerin üretiminin katalize edilmesi, kapasite arttırılması, bölgeye özel sürdürülebilir kalkınma örneklerinin oluşturulması. Doğal afet risklerinin azaltılması için erken uyarı sistemleri ile tsunami ve okyanuslarla ilgili diğer tehlikeler, sel ve toprak kayması riskinin azaltılması konularında kapasite geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli olunması. (c) için bu amaçla $12, IOC için olmak üzere, $62,404,100 değerindeki meblağın ayrılması. 2. Genel Direktör den talep edildi: (a) Bu kararla iki küresel öncelik olan Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile Temel Program II ile ilgili beklenen sonuçların elde edilmesi. (b) Yönetici birimlere periyodik olarak resmi raporlar ile beklenen sonuçlardaki ilerlemenin takip edilmesi. Ana Eylem Planı 1: Bilim teknoloji ve yenilikçilik (STI) politikaların güçlendirilmesi, yönetişim ve bilim-politika-toplum arayüzü 1) STI politikaları ve yönetişim ile ulusal, bölgesel ve küresel işbirliğinin desteklenmesi 2) Bilim-politika arayüzü geliştirilmiş, sürdürülebilir bilimin ilerletilmesi ve uygulanması 3) Bilim ve toplumun ortak sorumluluğu ile kırılgan grupların, gelişmekte olan ada devletleri ve yerli halkların sosyal dahiliyetinin arttırılması ve eşitliğin desteklenmesi Ana Eylem Planı 2: Fen Bilimleri ve mühendislik alanında kurumsal kapasitenin arttırılması 4) Doğa bilimleri alanında bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla araştırma ve eğitim konularında kapasite geliştirilmesinin arttırılması 5) İleri ve uygulamalı sürdürülebilir kalkınma için mühendislik alanında disiplinlerarası çalışmalar yapılması Ana Eylem Planı 3: Okyanus ve kıyıların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için bilgi birikiminin ve kapasitenin arttırılması

6 6) Üye Ülkelerde insanların okyanuslarla ilişkisinin yönetiminin geliştirilmesi ve okyanus ve kıyılar konusundaki bilimsel süreçlerin anlaşılmasının sağlanması 7) Okyanus kökenli afetlerin azaltılması, iklim değişikliğine uyum sağlanması ve alınan önlemlerle etkilerin azaltılması, Üye Ülkelerce sağlıklı okyanus ekosistemleri için politika oluşturulması 8) Okyanus ve kıyı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için Üye Ülkelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması. Ana Eylem Planı 4: Afet risklerinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve Dünya sistemleri için uluslararası bilimsel işbirliğinin teşvik edilmesi. 9) Ekolojik ve jeolojik bilimlerde küresel işbirliği genişletilmesi 10) Risk yönetiminin iyileştirilmesi, doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve afetlere hazır olunması, direncin arttırılması. Ana Eylem Planı 5: Ekolojik bilimler ve biyosfer rezervlerinin rolünün güçlendirilmesi 11) Biyosfer rezervlerinin sürdürülebilir kalkınma ile iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve adaptasyonun kuvvetlendirilmesi için öğrenme alanları olarak kullanılması Ana Eylem Planı 6: Tatlı su güvenliğinin güçlendirilmesi 12) Yerel, bölgesel ve küresel su güvenliği sorunlarına çözümlerin güçlendirilmesi 13) Uluslararası işbirliğinin arttırılması yoluyla, su güvenliği için bilgi, yenilikçilik, politika, insani ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi (c) Genel Konferans ta yürütülmesi kabul edilen programların altı aylık resmi raporlar şeklinde Genel Direktörlük tarafından raporlanması, program etkinliklerinin yerine getirilmesinde kaynak kullanımının en iyi şekilde ayarlanması yönünde önlem alınması (d) Temel Program II ile ilgili hükümetlerarası ve uluslararası programlar ve kategori I enstitü ve merkezlerinin dönemi süresince, ana eylem planları ve bu planların beklenen sonuçlarını açık değerlendirme kriterlerine göre gözden geçirilmesi ve bu merkezlerin olası takviyeleri içeren yeniden oryantasyonu, veya sonlandırılmasını önermek UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü (UNESCO-IHE) 10. Komisyon, Genel Konferans a kabul edilmesini tavsiye ettiği 37 C/5 belgesi, Cilt 1, sayılı maddesinde UNESCO Su Eğitimi Enstitüsü hakkında yer alan karar tasarısı sözlü olarak değiştirilmiştir. Karar tasarısı aşağıdaki gibi okunmuştur:

7 Doğal kaynakların yönetilmesinde su eğitiminin önemi ve araştırma ve eğitimin desteklenmesi ile kapasite geliştirilmesinin arttırılması ve UNESCO-IHE Su Eğitimi Enstitüsü nün bu kapsamdaki önemi kabul edildi. UNESCO-IHE nin tamamıyla ekstra bütçe kullanan bir enstitü olduğu, son on yılı aşkın süredir başarılı bir örnek teşkil ettiğinin kanıtlanmış olduğu ve yenilikçi ve girişimci bir yaklaşımla programın yönetilerek sürdürüldüğü kabul gördü 1. UNESCO-IHE Enstitüsü Yönetim Kurulu, Enstitü nün su eğitimi, kapasite geliştirme ve araştırmadaki lider rolünü güçlendirmek ve sürdürmek için davet etti: (a) Gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde su yönetimi problemlerinin her ölçekte etkin çözümü yönünde kapasite arttırılmasına katkı sağlamak (b) Bu karar tasarısı tarafından yetkilendirilmiş çeşitli etkinliklerin uygulanması, Temel Program II ve küresel öncelikler olan Afrika ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımlanmış beklenen sonuçlarının tamamen sağlanması (c) UNESCO-IHE Enstitüsüne başvurmuş fakat alan eksikliğinden kabul edilememiş genç ve nitelikli su uzmanlarının ihtiyaçlarını sağlamak için fırsatların tanımlanması (d) Dünya üzerinde 60 dan fazla ortak enstitüler ile UNESCO-IHE ağını kullanarak, kalite kontrolü ile koordineli bir şekilde yüksek lisans eğitimi, kapasite geliştirme ve araştırma işbirliklerinin paylaşılması 2. UNESCO-IHE Enstitüsü Yönetim Kurulu ndan UNESCO nun yönetici organlarına periyodik raporlar sunması, aşağıdaki beklenen sonuçlardaki ilerlemelerin resmi raporlar ile sunulması talep edildi: (1) Öncelikle gelişmekte olan ülkelerde su eğitim ve öğretimi yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın arttırılması (2) Su sektöründeki araştırma kapasitesinin arttırılması, milenyum kalkınma hedefleri (MDG) ile ilişkili başlıklar ve gelişmekte olan ülkelerin problemlerini çözmeyi amaçlayan konulara odaklanılması (3) Yerelde su ile ilişkili organizasyonların arttırılmasının desteklenmesi. Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) Kategori I UNESCO Merkezi (ICTP) 11. Komisyon Genel Konferans a 37 C/5 belgesi, Cilt 1, fıkrasında önerilen Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi (ICTP) Kategori I UNESCO Merkezi hakkındaki karar tasarısını tavsiye etti. Karar aşağıdaki şekliyle okundu: Kategori I merkezi olan Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi nin teorik ve uygulamalı fizikte bilgi ve kapasitesinin önemli rolünü, Temel Program II altında, uygulamalı matematik, iklim değişikliği, afet risk azaltılması, yeni bilimsel alanlar olan

8 Yenilenebilir Enerji, Kantitatif Biyoloji ve Yüksek Performanslı Bilgisayar gibi disiplinler arası alanlarda, gelişmekte olan ülkeler odaklı rolünü onayladı, 1. ICTP nin Yönetim Kurulu ve Bilim Konseyi nden ICTP nin statüsü uyarınca, Merkezin bütçesi kabul edilirken bu kararda ev sahibi Ülke anlaşmasını talep etti: (a) periyodu süresince, Abdus Salam Uluslarası Teorik Fizik Merkezi eylem planının üç ana temelli olması; Afrika, toplumsal cinsiyet eşitliği, LDC ve SIDS, gençlik (b) Temel Program II eylem planının uygulanması için ayrıca Güney-Güney, Kuzey- Güney-Güney işbirliğine başvurulması, programların teslimi için tamamlayıcı yöntemler ve sivil toplum, özel sektör, Birleşmiş Milletler sistemindeki organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonların program geliştirme safhalarında işbirliğinin geliştirilmesinin devamını sağlamak için; (c) ICTP nin araştırma kapasitesini güçlendirmek için, fizik ve matematik bilimlerinde eğitim ve ağ oluşturulması, yeni disiplinlerarası alanların yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin bilim adamlarının yararı için, personelindeki bilim adamlarının kendi alanlarında ön planda kalacaklarının garantiye alınmasına, 2. ICTP ye süresince $1,015,000 değerinde finansal pay ayrılması için Genel Direktör e yetki verdi. 3. Genel Direktör den talep edildi: (a) Yönetici birimlere periyodik olarak raporlanacak, resmi raporlar ile beklenen sonuçlardaki ilerlemenin takip edilmesi. (1) ICTP nin bilimsel uzmanlığının disiplinlerarası çalışmaların teşviki ve yenilenebilir enerji, kantitatif biyoloji ve yüksek performanslı bilgisayarlama gibi yeni araştırma alanlarına yayılması yoluyla yeni programların güçlendirilmesi (2) Temel bilimler kapasitesinin özellikle fizik ve matematikte, gelişmekte olan ülkelerde bilim adamlarının eğitim ve öğretimi yoluyla arttırılması (3) ICTP nin ve UNESCO nun, sosyal aktiviteler ve ICTP ye bölgesel ortak enstitüler oluşturulması ile etkisinin genişletilmesi, yerel enstitülerce finanse edilen bölgesel aktiviteler ve bilimsel eğitim ve bilimsel bilgiye erişim için internet tabanlı tekniklerin geliştirilmesi (b) Genel Konferans ta yürütülmesi kabul edilen programların altı aylık resmi raporlarının Genel Direktör e raporlanması, program aktivitelerinin yerine getirilmesinde kaynak kullanımının en iyi şekilde ayarlanması yönünde önlem alınması 4. Uluslarası Atomik Enerji Ajansı (IAEA) na, İtalyan Hükümetine, Üye Ülkeler ve Merkezi gönüllü olarak destekleyen diğer kişilere minnettarlığını ifade ederek, dönemi ve sonrasında desteklerini devam ettirmeye davet etti

9 5. Üye Ülkeler, uluslararası organizasyonlar, donör ajanslar, kurumlar ve özel sektöre ICTP nin öngörülen aktiviteleri gerçekleştirmek için yeni destekler sağlanması yönünde çağrıda bulundu Geri çekilen veya kabul edilmeyen karar tasarıları 12. Komisyon Genel Konferans ı aşağıda listelenen karar tasarılarının yazarları tarafından geri çekildiği veya kabul edilmediği yönünde bilgilendirdi: - 37 C/DR.9 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.10 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.11 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.12 (Mısır) alt paragraf (b) - 37 C/DR.13 (Mısır) alt paragraf (b) Temel Program II için bütçe maddesi 13. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/5 Corr.8 belgesi paragraf de önerilen Temel Program II için bütçe karşılığı olan IOC için $12, dâhil olmak üzere, $62,404,100 bütçenin kabul edilmesini tavsiye etti, tavan bütçenin Genel Konferans ta ve Komisyon un Ortak Toplantı sında alınacak kararlar ışığında ayarlanmasına tabii olduğu anlaşıldı. Temel Program II ile ilişkili için 37 C/5 belgesi tabanlı Beklenen Nakit Akış Durumu Uygulama Planı 14. Komisyon Genel Konferans a, Temel Program II ile ilişkili 37 C/5 Add.2 Rev. Belgesinde bulunan C/5 dökümanı tabanlı revize uygulama planı beklenen nakit akış durumu başlıklı uygulama planını desteklemeyi tavsiye etti. UNESCO Afrika Önceliği Revize İşlevsel Stratejik Eylem Planı ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önceliği Aksiyon Planı Komisyon Genel Konferans ı, 37 C/5 Add.3 dökümanında bulunan Afrika Önceliği için Revize İşlevsel Stratejisi ve 37 C/5 Add.4 dökümanında bulunan Revize UNESCO Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı nı dikkate alması için bilgilendirdi Madde 5.5 Gençlik Forumu Sonucu 16. Komisyon Genel Konferans ı, 37 C/19 dökümanında yer alan Gençlik Forumu Sonuçları nın bilimle ilgili ele alınan kısmını dikkate alması için bilgilendirdi TARTIŞMA 2 Madde 5.4 UNESCO himayesinde kategori 2 merkezlerinin kurulması

10 17. Komisyon üçüncü toplantısında UNESCO himayesinde kategori 2 merkezlerinin kurulması maddesini tartışmasız görüştü Bölüm II: Uruguay Montevideo da Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi kurulma önerisi 18. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/18 (Bölüm II) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar aşağıdaki şekliyle okundu: 35 C/Karar 103 ve 190 EX/Karar 18, Bölüm V hatırlatıldı, Daha önce, Haziran 2012 de UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm II dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak Uruguay Hükümeti nin Montevideo da UNESCO himayesinde Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı, 2. Yürütme Kurulu nun 190. oturumunda (190 EX/18 Bölüm V) tavsiye edildiği gibi; Uruguay, Montevideo da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi nin kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e, Uruguay, Montevideo da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Latin Amerika ve Karayipler Yeraltısuları Yönetimi Bölgesel Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm III: Güney Afrika, Pietermaritzburg ta Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi kurulma önerisi 19. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm III) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm IV hatırlatıldı,

11 Daha önce, Haziran 2010 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 19. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XIX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm III dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak Güney Afrika Hükümeti nin Pietermaritzburg ta Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin UNESCO himayesinde kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm IV) tavsiye edildiği gibi; Güney Afrika, Pietermaritzburg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e Güney Afrika, Pietermaritzburg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak, Afrika Küresel Değişim ve Su Kaynakları Araştırma Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm IV: Kore Cumhuriyeti, Daejeon K-Su Enstitüsü nde Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I-WSSM) Uluslararası Merkezi kurulma önerisi 20. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm IV) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm IX hatırlatılarak, Daha önce, Haziran 2012 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatıldı Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm IV dökümanı, 1. UNESCO (kategori 1 ve 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Kore Cumhuriyeti Hükümeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO himayesinde Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I-WSSM) Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı, 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm IX) tavsiye edildiği gibi; Kore Cumhuriyeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I- WSSM) Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi

12 3. Genel Direktör e; Kore Cumhuriyeti nin Daejeon daki K-Su Enstitüsü nde UNESCO (kategori 2) himayesinde, Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Yönetimi (I- WSSM) Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm V: İsveç, Stockholm de Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulma önerisi 21. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm V) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm X hatırlatıldı, Daha önce, Haziran 2012 da UNESCO Uluslararası Hidroloji Programı (IHP) Hükümetlerarası Konseyi 20. oturumunda kabul edilen IHP/IC-XX-6 kararı hatırlatılarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm V dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İsveç Hükümeti nin Stockholm de UNESCO himayesinde Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı EX/Karar 14, Bölüm X belgesi ek (annex) bölümünde açıklandığı şekliyle 35 C/Karar 103 belgesindeki kategori 2 merkezleri anlaşma modeli ve UNESCO ile İsveç Hükümeti ve SIWI arasındaki anlaşma taslağı arasındaki sapma not edildi 3. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm X) tavsiye edildiği gibi; İsveç, Stockholm de UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Uluslararası Su İşbirliği Merkezi kurulmasını benimsedi 4. Genel Direktör e; İsveç, Stockholm de UNESCO (kategori 2) himayesinde, Uluslararası Su İşbirliği Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VI: Çin, Pekin de Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulma önerisi 22. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VI) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm V hatırlatarak

13 Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VI dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Çin Halk Cumhuriyeti nin Pekin de UNESCO himayesinde Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm VI) tavsiye edildiği gibi; Çin, Pekin de UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Çin, Pekin de UNESCO (kategori 2) himayesinde, Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Uluslararası Bilgi Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VII: Danimarka, Aalborg ta Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulma önerisi 23. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm VIII hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Danimarka Kırallığı nın UNESCO himayesinde Aalborg, Danimarka da, Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm VIII) tavsiye edildiği gibi; Danimarka, Aalborg ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Aalborg, Danimarka da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Aalborg Mühendislik ve Sürdürülebilirlikte Probleme Dayalı Öğrenme Merkezi kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm VIII: Çin, Langfang ta Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulma önerisi

14 24. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm III hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm VIII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Çin Halk Cumhuriyeti nin Langfang ta UNESCO himayesinde Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm III) tavsiye edildiği gibi; Çin, Langfang ta UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; Çin, Langfang ta UNESCO (kategori 2) himayesinde, Küresel Ölçekli Jeokimya Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm X: Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulma önerisi 25. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm VIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 191 EX/Karar 14, Bölüm II hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm X dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, Makedonya Cumhuriyeti nin UNESCO himayesinde Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 191. oturumunda (191 EX/Karar 14 Bölüm II) tavsiye edildiği gibi; Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü kurulmasını benimsedi

15 3. Genel Direktör e; Makedonya Cumhuriyeti, Skopje S.S. Cyril ve Methodius Üniversitesi nde UNESCO (kategori 2) himayesinde, Deprem ve Sismoloji Mühendisliği Uluslararası Enstitüsü nün kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm XIII: İspanya, Castellet i la Gornal da Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulma önerisi 26. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm XIII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 192 EX/Karar 15, Bölüm IV hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm XIII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İspanya nın UNESCO himayesinde Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 192. oturumunda (192 EX/Karar 15 Bölüm IV) tavsiye edildiği gibi; İspanya, Castellet i la Gornal da UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; İspanya, Castellet i la Gornal da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Akdeniz Biyosfer Rezervleri Uluslararası Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi Bölüm XVII: İran İslami Cumhuriyeti, Tahran da İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS), Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulma önerisi 26. Komisyon Genel Konferans a, Genel Konferans kayıtları için, 37 C/18 (Bölüm XVII) paragraf 2 de önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. 35 C/Karar 103 ve 192 EX/Karar 15, Bölüm IX hatırlatarak Daha önce incelenmiş olan 37 C/18 Bölüm XVII dökümanı, 1. UNESCO (kategori 2) himayesinde işlevsel enstitü ve merkezlerin kurulması

16 ve 35 C/22 ve Corr. dökümanlarına uygun olarak, İran İslami Cumhuriyeti Hükümeti nin Tahran da UNESCO himayesinde, İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS) içinde, Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması önerisi memnuniyetle karşılandı 2. Yürütme Kurulu nun 192. oturumunda (192 EX/Karar 15 Bölüm IX) tavsiye edildiği gibi; Tahran da (İran İslami Cumhuriyeti) İran Ulusal Oşinografi ve Atmosferik Bilimler Enstitüsü (INIOAS) içinde, UNESCO himayesinde bir kategori 2 merkezi olarak Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulmasını benimsedi 3. Genel Direktör e; İran İslami Cumhuriyeti, Tahran da UNESCO (kategori 2) himayesinde, Batı Asya Oşinografi Bölgesel Eğitim ve Araştırma Merkezi nin kurulması hakkındaki anlaşmayı imzalamak üzere yetki verdi TARTIŞMA 3 Madde 5.6 Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı ilanı 28. Komisyon üçüncü toplantısında madde Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının uluslararası ışık yılı ilanı nı çalıştı 29. Üye Ülkelerden 9 temsilci söz aldı. 30. Komisyon Genel Konferans a, 37 C/20 paragraf 6 da önerilen kararı kabul etmesini tavsiye etti. Karar metni aşağıdaki gibi okundu: Işık yılının ve görme teknolojilerinin herkesin hayatındaki ve toplumun gelecekte pek çok seviyede kalkınması için öneminin farkında olarak, Işık bilim ve teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum sağlığı gibi önemli sorunları çözmek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için küresel farkındalığın arttırılmasını vurgulayarak, Işık bilim ve teknolojisi uygulamalarının tıp, iletişim, eğlence ve kültürün var olması ve ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunun; ışık tabanlı teknolojilerin, insanın bilgiye erişiminin sağlanması ve insanlığın sosyal sağlık ve refahının arttırılmasına direkt cevap vermesi dikkate alınarak, 2015 yılında, özellikle Ibn-al-Haytham ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Fresnel in 1815 yılında ışığın dalga olduğu kavramını ortaya koyması, Maxwell in 1865 teki ışığın elektromanyetik yayılma teorisi, 1915 te genel izafiyet yoluyla ışığın kozmolojiye girişi ve 1965 te Kozmik Mikrodalga nın keşfi gibi ışık fiziği tarihinde bir seri önemli kilometre taşı kutlamaları olduğu kaydedilerek,

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu sözleşmenin tarafları, Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve

TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve TEKNİK BELGE (FCCC/TP/2013/3) COP 18 de alınan ülkemizle ilgili kararda; Sekretaryanın SBI a sunulmak üzere Türkiye nin azaltım, uyum, teknoloji ve kapasite geliştirme ve finans konularında en az 2020

Detaylı

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya)

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı