Onlar Kur an( ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onlar Kur an( ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24)"

Transkript

1 KUR AN NEDİR? Kur an, evvelkilerin masalı değildir. (Bu âyetler) evvelkilerin masallarıdır. Onları (peygamber bir başkasına) yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine (ezberlemesi için) okunmaktadır. dediler. De ki: Onu, göklerin ve yerin sır(la)rını bilen (Allah) indirdi. (Çünkü) O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Furkan :5-6) KUR'AN'IN ANLAMIYLA BULUŞUYORUZ KUR AN A OLAN İHTİYACIMIZ (İLGİLİ AYETLER) Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla İman edenlerin Allah ı anma ve hak olarak inen (Kur an )a karşı kalplerinin ürpermesi/saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? (Mü minler,) sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de (onunla alakayı keserek) üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar, çünkü onlardan çoğu (Allah ın emrinden çıkmış) fâsık (olmuş)lardır. (Hadid/ 16) Onlar Kur an( ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var? (Muhammed/24) Biz Kur an dan, inananlar için, şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. (Kur an) zalimlerin de (inkârlarından dolayı) ancak ziyanını artırır. (İsra/82) Şüphe yok o (Kur an), senin için de, ümmetin için de bir öğüttür. İleride (hepiniz, ona uyup uymadığınızdan) sorulacaksınız. (Zuhruf/ 44) Andolsun ki biz, size içinde zikriniz (şan, şeref, ahkâm ve öğüdünüz) bulunan bir Kitab indirdik. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? (Enbiya/10) (Resülüm!) Biz Kur an ı sana zahmet çekmen için değil, ancak (Allah tan) korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. (Tâhâ /2) İşte bu (Kur an), mübarek bir kitaptır ki, onu biz indirdik; ona uyun ve onunla korunun/aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. (Enam /155) (Ey insanlar!) Rabbinizden size indirilen (Kur ân-ı Kerîm )e uyun, onun dışında/onsuz birtakım velîlere/ önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin.(1) Ne az öğüt alıyorsunuz! (A'raf Suresi 3)

2 HADİS-İ ŞERİFLERLE HAFTANIN DUASI KUR AN A ÇEKEN YOLLAR Andolsun Biz Kur ân ı düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur? (Kamer Suresi Ayet: 17,22,32,40) O halde düşünüp öğüt almak için neler yapmalıyız? İşaretler koymak, cebimizde küçük bir defter veya cep bilgisayarı: Okuma sırasında işaretler koyabilir, sayfanın kenarına notlar alabilirsiniz. Hele küçük bir defteriniz ya da cep bilgisayarınız olur da oraya notlar alırsanız daha bir güzel olur. Hatırda da kalsın, satırda da... Meâlini öğrendiğiniz veya orijinalini ezberlediğiniz âyetin sûre ismini ve âyet numarasını bilirseniz, bunun çok faydasını görürsünüz. Pano veya levha: Panoya büyük yazılarla her gün bir âyet veya duvara her gün yeni bir âyet, levha olarak asılabilir. Belli zamanlarda veya uygun zamanlarda anlamı hakkında konuşulur. (www.kuranimiz.net)

3 "KELÂM KELÂMULLAH, MÜBELLİĞ RESÛLULLAH." (SÖZ ALLAH'IN SÖZÜ, TEBLİĞ EDEN ALLAH'IN ELÇİSİDİR) İbn Abbâs (r.a.) den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Yaşantısında Kur ân dan hiçbir şey bulunmayan kişi harabe bir ev gibidir. (Tirmizi, Dârimî) Şüphesiz ki emanet, insanların kalblerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur an indi. Bu sayede insanlar Kur an dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. (Müslim, Îmân,230) Ebû Mûsa el-eş arî radıyallahu anh den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kur an okuyan mü min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur an okumayan mü min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur an okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır. (Buhârî, Müslim,Ebû Dâvud, Tirmizî, İbni Mâce) Ebû Hüreyre (r.a.) den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kıyamet günü Kur ân getirilecek ve şöyle diyecek: Ey Rabbim beni okuyup benimle hayatını yaşayan bu kulunu giydir, o kimseye keramet tâc ı giydirilecek sonra Kur ân diyecek: artır ya rabbi. İkram olarak elbise de giydirilecek sonra Kur ân diyecek ki Ey Rabbim ondan razı ol. Allah ta ondan razı olacak. Denilecek ki: Ey kul oku ve yüksel böylece okuduğu her bir ayetle iyilik, sevap ve mükâfatları artırılacaktır. (Tirmizi, Dârimî) GÜLLERİN EFENDİSİ GÜNLERİN EFENDİSİ HAKKINDA ŞÖYLE BUYURDULAR:

4 HAYATI İSLAM LA BÜTÜNLEŞTİRMEK Ey iman edenler! Hepiniz (çekişmeyi bırakıp Kur an ın prensiplerinde toplanarak İslam ile, toplumsal ve evrensel) barışa/güvenliğe (tam anlamıyla İslam a) girin, şeytanın (ve benzerlerinin) izinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır. (Bakara; 208) Vahiy adına en doğru ve güvenilir bilgi kaynağı olan Kur an, bütün insanları İslam ın aydınlığına davet etmekte ve onlara tam mutluluğa ermenin yollarını göstermektedir. Ayrıca her çeşit kötülüklerden korunmak için, hayatı İslam la güzelleştirmek gerektiği mesajını vermektedir. Kaynaklarda belirtildiğine göre yukarıdaki ayet, Kur an mesajına inandıklarını söyledikleri halde onu, ihtiva ettiği bütün manalarıyla pratiğe dökmekte ve hayatlarını İslam la bütünleştirmekte gevşeklik gösterenler hakkında inmiştir. Demek ki ayet, insanları, İslam ı özgün şekliyle, ebedi ilkeleriyle ve yüce prensipleriyle yaşamaya çağırmaktadır. İslam, Allah ın (cc) iradesini yansıtan, hayatın bütününü kucaklayan tam ve mükemmel bir sistemdir. Çünkü Peygamber e (sas) gelen ve onun tarafından hayata geçirilen Kur an vahyi, hiçbir konuyu eksik ve kapalı bırakmamıştır. O, hayatın bütün yönlerini düzenleyen hükümleri içerdiği için, İslami kişiliğin ve kültürün temelini de oluşturur. İslam ın en bariz özelliği, hayatın bütün alanlarını kapsayan bir sistem olması, çağdaş dünyanın karşılaştığı çeşitli problemlere çözümler sunması, birtakım kıstaslar çerçevesinde aklın ve içtihadın kullanılmasına geniş bir alan bırakmasıdır. Şu halde İslam, insanın taşıması gereken sıradan bir isim değil, aksine güven, huzur ve hepsinden de öte bir hayat kaynağıdır. İnsan, Allah ın (cc) yarattığı bir varlıktır. O, Allah a (cc) ibadet etme ve O nun halifesi olma liyakatini gösterebilmesi için özgür irade, akıl ve duygusal değerlerle donatılmış, yaratılış gayesini gerçekleştirebilmesi için de kendisine belirli bir süre tanınmıştır. Ayrıca dünyanın bütün nimetleri, onun emrine verilmiştir. Demek ki her insan, Kur an ın mümini olmasa da onun muhatabıdır. İşte Kur an ın muhatap aldığı insan, onun ayetlerini düşünerek okursa iman değerine ulaşır. Kur an ın hükümlerini bilgili, iradeli ve şuurlu olarak uygulayan kimse de sağlam bir kişilik kazanır. Müslüman, iradeli ve şuurlu biçimde Allah a (cc) teslim olan, ilahi iradeyi temsilen konulmuş ilkelere uyan ve bunlar karşısında sorumluluk duyan insandır. Peygamber in (sas) tarif ettiği gibi: Elinden ve dilinden bütün Müslümanların selamette kaldığı/kötülük görmediği kimsedir. Görüldüğü gibi Allah a (cc) teslimiyet, İslam ı yaşamayanların değil, hayatlarını İslam la bütünleştirip davranışlarını ibadet haline getirenlerin vasfı olmaktadır. Çünkü yaratılış gayesinin Allah a (cc) ibadet olduğunu bilen insan, O na karşı ilgisiz ve saygısız olmayı kendisine yakıştıramayacaktır. Şu halde, insanı, Müslüman bir şahsiyet, İslam ı da bir hayat sistemi haline getirmek gerekmektedir. Bilindiği gibi, İslami bir kişilik kazanıp bu kişiliği koruyan kimseler, İslam ı yaşanılabilir hale getirebilirler. İşte insan bu amaçla çalışacak, yiyeceklerini üretecek, dünyayı işleyerek kentler, kültür ve medeniyetler oluşturacaktır. Yüce Allah (cc) bütün bu gerçekleri, dinin bir gereği, insanoğlunun da var oluş nedeni saymaktadır. Bu durum karşısında İslam insanı, hayata pozitif ve aktif olarak katılan, hayırlı yenilikler içeren sosyal değişikliklere öncülük eden dinamik bir şahsiyet olmalıdır. Hemen belirtelim ki, İslami hedeflerin gerçekleşmesi, İslam ı tam olarak hayata katacak aktif insan ve toplumun bulunmasına bağlıdır. Çünkü İslam insanı, ulaşabildiği her yerde, toplumun bütün hücrelerinde dini, hayata geçirmekle görevlidir. Zayıf insanlarla ve sorumsuz kişilerle sağlıklı bir sistem kurup hayatı İslam la bütünleştirmek ve güzelleştirmek mümkün değildir. Hz. Muhammed in (sas) Allah tan (cc) getirdiği dini kendi hayatı ile pratiğe aktarması, hem İslam devletinin, hem de İslam ın insanlık için ortaya koyduğu dünya sisteminin örneğini oluşturur. Onun sunduğu ve savunduğu dünya, bir barış ve huzur dünyasıdır. Ne var ki barış için savaşın bitmesi, düşmanlıkların da sona ermesi gerekmektedir. İslam, farklı etnik yapıları kendi sosyal düzeni içinde bir araya getiren evrensel bir dindir. Bu sistemde insanlara dayanışma bilincini veren temel değer ise, her şeyin üstündeki İslam kardeşliğidir. Böyle bir ortamda fertler, yüksek değerlerde özgür, vasıta değerlerde ve temel haklarda eşit olurlar.

5 Her türlü olumsuzluktan kurtulmanın makul ve meşru yolu, Kur an ve sünnetin her şeyi aşan otoritesinin, müspet biçimde yeniden ortaya konulmasıdır. İlim, ibadet, gayret ve ciddiyetten yoksun dindarlık ile günümüzde de gelecekte de İslam ın hayatı yönlendirici ve umut verici rolüne bir katkıda bulunmak mümkün değildir. Müslümanların artık savunmacı ve sığınmacı ruh halinden kurtulup hayatlarına yön verecek olan toplumsal projeleri temellendirmeleri gerekmektedir. Ne var ki İslam ın bugünkü hayatımıza nasıl taşınacağı, sosyal ve kültürel açıdan İslami hayatı nasıl pratize etmek gerektiği konusu, bu alana yönelmiş ilmi mesaileri ve gayretleri beklemektedir. İslam ın inancı, ibadetleri, ahlakı ve ahkamı bir bütündür. Bu bütünlüğü bozan olgu ve uygulamalar, İslami değildir. İnsan, kendisine bahşedilen ömrü, yaratılış gayesini gerçekleştirecek tarzda kullanmalı ve onu kazançla sona erdirmelidir. Bu da hayatı İslam la bütünleştirip onu eksiksiz uygulamakla gerçekleşir. Zaten insan, yaşadığı hayatın hesabını Allah a (cc) verecek, Kur an ın da belirttiği gibi, Hesap Günü de her sorumlu cana, kendi kitabı okutulacak, yeryüzündeki öz benliği gösterilecektir. O gün insana: Oku kitabını, bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter! (diyeceğiz). Müminler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan Kur an, davasından emin olanlara saadet yolunu gösterir. Kur an, bir teoloji kitabı değildir. O, Allah ın, (cc) insan hayatındaki, bütün varlık ve oluştaki icraatını açıklayan değişmez vahyidir. Muhatap alıp seslendiği her benliği harekete geçiren Allah kelamıdır. Kur an, çağrısını duymamakta ısrarlı olanlar için, uzakta kalan bir sestir. Hz. Muhammed (sas), Kur an ın ihtiva ettiği ilahi sistem ve bizzat yaşadığı hayatla alemlere rahmet; İslami bir hayata talip olanlar için de örnek olarak gönderilmiş son peygamberdir. Akli ve irade sahibi her insan, Kur an ı anlamak ve hayatını onun ışığında yürütmekle mükelleftir. Bu yükümlülük, Allah ın (cc) teşri buyurduğu sistemi, Resulünün duyurduğu ve uyguladığı şekilde yaşamakla yerine getirilebilir. İslam, ona gönülden bağlananların dünya ve ahiret saadetini temin edecek tek kurtarıcı yoldur. O, sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. İnsanca yaşamak Kuran ca yaşamakla eş anlamlıdır. İslam ı bir bütün olarak benimseyip yaşamadan, gerçek Müslüman olunamaz. Bunun için, hayatı yaşanabilir ve anlamlı kılan İslam ın, sosyal hayattan tecrit edilmesi doğru olmaz. Yanlışı tespit etmekten daha önemli olan şey, onun düzeltilmesidir. İslam toplumlarında yaşanan krizin temel sebebi, Müslümanların pratik hayatlarını yanlış esaslara dayandırmaları; Kur an ve Sünnetin genel prensiplerini büyük ölçüde ihmal etmeleridir. Hemen belirtelim ki, yaşanan olumsuzlukların değinilen hatadan kaynaklandığını düşünemeyen toplumların, yanlışı düzeltme imkanı yoktur. Şu halde yanlışı düzeltmenin ilk şartı, onun İslam dan değil, insan hatasından kaynaklandığının bilinmesidir. Ayrıca toplumsal sorumluluk, dünya hayatı için geçerli olduğundan, toplumda işlenen kötülükler sadece yapanları değil, toplumun tümünü ilgilendirir; bedelleri de çoğu kez dünya hayatında ödenir. Demek ki Müslümanların sıkıntıları, İslam ı yaşamaktan değil, İslam dışı bir hayat tarzı benimsemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Müslümanların sağlıklı bir toplum oluşturabilmeleri için, hayatın gerçekleri karşısında hedeflerini belirleyip bu hedefleri gerçekleştirecek yöntemleri geliştirmeleri; Kur an ve Sünnet in genel prensipleri doğrultusunda fikir ve çözüm üretmeleri gerekir. Hayatın dinamik akışına gerektiği gibi cevap veremeyen toplumlar, krize girerler. Eğer bu kriz döneminde doğru fikirler ve bunları hayata taşıyacak sağlıklı çözümler üretilemezse, çöküşü yaşamak kaçınılmaz olur. Kur an açısından, İslam ı hayattan ayırmak mümkün değildir. İslam ın, Hz. Peygamber in önderliğinde bütün hayatı kuşatıcı nitelikte tecelli etmesi de bunu kanıtlamaktadır.

6 BAŞARININ YOLU Acaba dünyada başarılı olmak istemeyen var mıdır? Galiba yoktur, hemen hemen herkes başarıyı, üstün başarıyı şiddetle arzular ama onu kolay yoldan elde etmeye çalışır, zora geldi mi cayar, bırakır işin peşini. Siz öyle yapmamalısınız; başarının yolunun çetin, uzun, zahmetli, meşakkatli olduğunu baştan bilmeli, çok çalışmaya, ter dökmeye, emek sarf etmeye şimdiden hazır olmalısınız. Şunu da belirteyim ki "başarı" sözü, renksiz şeffaf bir kelimedir, konusuna göre renk ve değer kazanır. Söz gelimi, derste, sporda, sanatta, hayır yolunda başarı iyidir, hoştur, makbuldür de; kötü yönden yasak konuda, günah yolunda, başarı hiç de iyi değildir; öylesi olmaz olsun. Mesela bir soygun düşünüp başarmak, bir intikam planlayıp adam öldürmek ya da mal telef etmek.. gibi. Demek oluyor ki önce çalışmak, başarı kazanmak istediğimiz dalı, alanı, işi, yönü güzel ve doğru düşünmeli, gerekirse büyüklere, bilenlere, olgun ve tecrübeli kişilere danışmalısınız... Sonunda pişman olacağınız yanlış bir yol tutturmamanız, ziyana uğramamanız için tabii ki... İkinci olarak, yapacağınız işin uygun metodu, tekniği, yolu, yöntemi, usulü nedir diye, düşünmeli, araştırarak, konuyla ilgili kitapları okuyarak, ustalara bakılarak öğrenilir. Bazen bir işin yapılmasında çeşitli yöntemler de bulunabilir; siz onların en sevimli en kestirme olanını seçin! Mesela: Belki dikkat etmezsiniz(?), ama öğrencilikte bir sanattır; onda da çalışmanın ödev yapmanın hızlı ve verimli okumanın, iyi ve doğru yazmanın, çabuk ezberlemenin... belli metotları ve teknikleri vardır. Ne yazık ki bir çok öğrenci bunları bilmez, aramaz ve kullanmaz. Siz yapacağınız her çalışmanın önce metodunu düşünün, sorun, araştırın, bulun! Göreceksiniz ki gelişi güzel çalışan başkalarından daha başarılı olacak, yarışta büyük fark yapacak, arayı açacaksınız! Başarının en önemli şartı ise, azimli, kararlı, devamlı olmaktır. Hayatta diplomasız kişiler de azim sayesinde başarılı olabilir; ama nice çok zeki çok akıllı kişi vardır ki azimsiz olduğundan yükselememiş perişan olmuştur. Her işte karşınıza birtakım güçlükler çıkabilir; bunlardan asla yılmamalısınız. Devamlı damlayan damlaların taşı oyduğunu, halının sabırla ilmik ilmik dokunduğunu, yolların adım adım yürüye yürüye bittiğini hiç unutmamalısınız. Koşuda, ilk metrelerde insan tıkanır gibi olur, ama azmedip devam edince nefesi açılır. Bence kişi, bir işe karar

7 verince onu asla yarım bırakmama konusunda kendi kendine "şeref sözü" vermeli, bu prensibi hayatında iyice benimsemelidir. Sporda yarışı yarı yolda terk etmek çok ayıptır. Bir de, Kur an-ı Kerim de: "Bir işin yapılmasına azmedip kesin karar verdikten sonra Allah a dayan, tevekkül et!" buyuruyor. Tevekkül her türlü tedbir aldıktan sonra Allah a sığınmak ondan maddi ve manevi destek istemektir. Allah tevekkül edenleri sever ve onlara üstün başarılar nasip eder. Siz de tevekkül ederek büyük moral gücü kazanın! Allah a dayan, sa ye sarıl, hikmete ram ol Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Son olarak şunu da bilmelisiniz ki başarının sonu yoktur; çünkü hayat devamlı bir değişim, gelişim, atılım ve uğraşmadır. Onun için kişi bir başarı kazanınca durmamalı, onunla yetinmemeli, gevşememeli, başarısına mağdur olmamalı, daima daha ilerilere doğru koşmalı, daha yükseklere yücelmeğe çalışmalıdır. Prof. Dr. Mahmud Es ad COŞAN Bu köşenin içeriği KUR AN IN ANLAMIYLA BULUŞMAK PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır. Ayet mealleri Hasan Tahsin Feyizli'nin Hazırladığı Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali nden alınmıştır. Ayet meallerinin tamamına ses dosyalarına adreslerinden ulaşabilirsiniz.

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Muhammed Hüseyin FADLULLAH. Tefsir Dersleri, Cilt:2

Muhammed Hüseyin FADLULLAH. Tefsir Dersleri, Cilt:2 MİN VAHYİ'L KUR'AN Muhammed Hüseyin FADLULLAH Tefsir Dersleri, Cilt:2 Tarama & Tashih : Muhammed ÇİÇEK ekitap: Muhammed H.İPEK Dualarınızı bekliyoruz... Önemli: Sitemize üye olarak bizi destekleyin. Unutmayın

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE?

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? CEMİL PASLI KONYA-2009 ÖNSÖZ olmaktır. İnsanın dünyaya gönderilme sebebi ve hikmeti: iyi insan, kamil insan, mükemmel insan İnsan bütün yaratılanların en üstünü,

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396

Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4. Sorumlu: Raşit Paktürk E-mail: maneviyat@ahmadiyya.de ISSN: 2192-3396 Yıl:1 Cilt: 1 Sayı:4 Ekim, Kasım, Aralık 2011 (Miladi) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer 1432-1433 (Hicri) İhaa, Nübüvvet, Fatah 1390 (Hicri Şemsi) Yayınlayan: Ahmadiyya Muslim Jamaat Verlag der Islam

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar

ALLAH İÇİN YAŞAMAK. Harun Yahya- Adnan Oktar ALLAH İÇİN YAŞAMAK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM VE NEW YORK HEALTHCARE CHAPLAİNCY ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hasan MOLLAOĞLU

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır

Bizim irfanî geleneğimiz birkaç yüzyıldır Kültür Sadık YALSIZUÇANLAR OSMAN Hulûsİ EFENDİ: FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI O, ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet, meşrebi aşk, yolu fütüvvet,

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR

SINAV BAŞLADI. Kitaba Bakmak Serbest. Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR SINAV BAŞLADI Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz KARMA KİTAPLAR Sınav Başladı / Kitaba Bakmak Serbest Hilmi Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni Kamuran GÜNERİ Editör Ubeyd KÜÇÜK Son Okuma Sümerya GÜNERİ İç Tasarım

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ

RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ 1 RİSALE-İ NUR UN ELEŞTİRİSİ -KAPSAMLI ÖZET ELEŞTİRİ- İBRAHİM YUSUF 2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: SAİD NURSÎ, NUR RİSALELERİ VE İLİM 7 Said Nursî'nin Tahsil Hayat 7 Uyulması Gereken Yazdırılmış Eser Kuran dır

Detaylı