ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

2 Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing

3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground resources. 4 5

4 İçindekiler Contents Organizasyonun Evreleri organization s phases Vizyon ve Misyon Vision and Mission Etik Standartlar ve Değerler Ethical Standards and Values Yılında Tamamlanan Yatırım Projeleri Investment Projects Completed in 2011 Arge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri R&D and Technology Development Activities Organizasyon Şeması Organization Scheme Genel Müdür ün Mesajı Message From The General Director Yönetim Kurulu Board or Directors Maden Sahaları ve Sondajlar Mine Fields and Drills Eti Maden Ürün Portföyü ve Üretim Yerleri Eti Mine Product Portfolio and Production Locations Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma Boron and Acid Factories Works Directorate Kurumsal Gelişim Çalışmaları Institutional Development Activities Entegre Yönetim Sistemi Integrated Management System Personel ve Eğitim Faaliyetleri Personnel And Training Activities Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Boron Works Directorate Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet Boron Works Directorate Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç Boron Works Directorate Yılı Eğitim Faaliyetleri Training Activities in Lojistik Müdürlükleri Logistics Managements 68 Satın Alma Procurement Bor Boron Mali Durum Financial Status Yatırım Faaliyetleri Investment Activities İştirakler Affiliates Dış Temsilciliklerimiz ve Satış Acentelerimiz Foreign Representatives and Sales Agents Acenteler Agencies İletişim Contact Details

5 Organizasyonun Evreleri Organization s Phases 1934 Türkiye Cumhuriyetinin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi kuruldu Atatürk ün direktifi ile ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka işlemlerini yapmak üzere Etibank kuruldu Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi Türkiye Demir Çelik İşletmelerine devredildi Kömür madenciliği Türkiye Kömür İşletmelerine devredildi. Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elekrometalürji İşletmesi kuruldu Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Çinkur kuruldu Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY/Finlandiya kuruldu Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve Etibank ın %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize kuruldu Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA/Lüksemburg kuruldu Almanya da tüm hisseleri Etimine SA ya ait olan Etimine GmbH şirketi kuruldu Etibank 26/1/1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ETİ HOLDİNG A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak yeniden yapılandırıldı Sermayesinin tamamı Etimine SA ya ait olan Etimine USA, Inc., firması kuruldu Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile Eti Bakır A.Ş., 10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarıldı Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alındı /1/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding Anonim Şirketinin adı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi ve kuruluş yeniden teşkilatlandırıldı DÜNYA BOR LİDERİ büyük proje tamamlanarak hizmete açıldı Sermayesinin tamamı Etimine SA ya ait olan Shanghai Etimine International Trade Co., Ltd şirketi kuruldu Hazineye ödenen temettü 2000 yılına göre 253 kat artırılarak TÜRK EKONOMİSİNE yapılan katkının haklı gururu yaşandı Keciborlu / Isparta Sulphur Works, one of Turkey s initial mine investments was established For managing Turkey s underground resources, as well as producing the metals, industrial raw materials and energy the Industry needs and for managing all the required monetary transactions through one address, Etibank was established with Ataturk s directive Ergani/Elazig Copper Works and Guleman/Elazig Crome Works were established Iron mining and iron-steel production were handed over to Turkish Iron and Steel Workss Coal mining was conveyed to Turkish Coal Works. Uckopru/Mugla Chrome Works and Antalya Electrometalurgy Works were established Emet/Kutahya Colemanite Works was established Kure/Kastamonu Copper Works was established Halikoy/İzmir Mercury Works was established Bandirma/Balikesir Borax Works was established Seydisehir/Konya Aluminium Works was established Milas/Mugla Bauxite Works was established. Black Sea Copper Workss and Çinkur were established Kirka/Eskisehir Borax Works was established Şarkkromlari/Elazig Ferrochrome Works and Cumaovasi/Izmir Perlit Works were established Beysehir/Konya Baryte Works and Mazidagi/Mardin Fosfate Works were established Bigadic Boron Works was established Kestelek/Bursa Colemanite Works was established Gumuskoy/Kutahya Silver Works was established AB EtiProducts OY/Finland was established for entering the Northern Europe market Cayeli Copper Works Co./Rize, that is the first and largest company with a foreign investment in Turkish mining sector, was established Etimine SA/Luxembourg was estabshed for entering the Western Europe market Etimine GmbH/Germany where the only shareholder Etimine SA was the only share holder was established Etibank was converted into Eti Holding Co. and Affiliates with a Cabinet Decree dated 26/01/ Etimine USA Inc. was established under Etimine SA With Privatization High Council s decision dated 28/07/2000 issue no. 2000/63 Eti Copper Co. and with the decision dated 10/10/2000 issue no. 2000/76 Eti Chrome Co., Eti Electrometalurgy Co. and Eti Silver Works Co. were privatized and thus removed from the Entity s affiliates With Privatization High Council s decision dated 13/08/2003 and issue no. 2003/49 and 2003/45, Eti Aluminium Co. was put under privatization programme With Cabinet Decree dated 09/01/2004 issue no. 2004/6731 name of Eti Holding Co. was changed into Eti Mine Workss General Directorate and restructured WORLD S BORON LEADER major projects were completed and opened for service Shanghai Eti Mine International Trade Co. was established under Eti Mine SA. Accumulated dividend paid to the Treasury is increased 253 times compared to year 2000 and Eti Mine has taken the justified pride of contributing greatly to Turkish Economy 8 9

6 Stratejilerimizi, hedeflerimizi, yeniliklerimizi, süreçlerimizi, gelişimdeğişim-dönüşüm projelerimizi, etkin yönetim ve iletişim anlayışımızı kurumsallaştırdık. Kurumsal kaynak planlama ve bilgi yönetimi süreçlerimizi yeniden modelledik. We have institutionalized our strategies, goals, innovations, processes, improvement-changetransformation projects, effective management and communication approach. We have remodeled our institutional resource planning and information management processes. Vizyonumuz Our Vision Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak. Becoming an organization that sustains its stable growth in the traditional boron products market, that pioneers the development of new and beneficial boron products, and that creates maximum added value from the boron resources through changing Turkey into the information and technology basis of world s boron sector. Misyonumuz Our Mission Bor zenginliğimizi sürdürebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır. Embracing our boron richness with a sustainable development model, transforming it into boron products for serving humanity and contributing to national commonwealth

7 Etik Standart ve Değerlerimiz Ethical Standards and Values Etik standart ve değerlerimiz sürekli gelişme, sorumluluk, saygı ve güven olmak üzere dört değer üzerinde gerçekleştirilir. Bu değerler tüm iş davranışlarını ortaya koyan etik standartların birinci adımını, tüm etik uygulamaların ve davranışların temelini oluşturur. are based on four principles, i.e. constant development, responsibility, respect and trust. These values form the first step of the ethical standards shaping all the business behaviour and establish the basis for all ethical practices. Sorumluluk; Kurumsal itibar, her seviyede personelin sorumluluklarını yerine getirmesi ile sağlanır. Her tür iletişimde Eti Maden için çalışıldığı ve Kuruluşun temsil edildiğinin farkında hareket edilir. Ülkemizin bor mineralleri, Eti Maden insan kaynağı ve zaman, öncelikli üç kaynaktır. Kaynakları geliştirmek, korumak ve hedefler doğrultusunda değerlendirmek en önemli sorumluluktur. Teşekkülün tüm faaliyetleri ve işlemleri mevzuata ve hukuka uygun olma bilinci ve yükümlülüğü ile yerine getirilir ve düzenleyici kurum ve kuruluşlara yetkiler dahilinde doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur. Teşekkül faaliyetlerinde; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine mümkün olan en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışılması, ürünlerin, zamanında ve akdedilen koşullarda sunulması, müşterilere; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşılması esastır. Uluslararası piyasada, milletlerarası hukuk çerçevesinde işlemler yerine getirilir. Responsibility; Institutional reputation is achieved through staff members fulfilling all their responsibilities at all levels. Each Eti Mine staff works with the responsibility of representing its Organization. Our country s boron resources, Eti Mine human resources and time are the three primary resources. Our biggest responsibility is to improve, maintain and utilize the resources in light of our objectives. All operations of the Organization are carried out in line with the relevant regulations and law. Proper, complete and apprehensible information is provided to regulating bodies. All activities of the Organization are carried out in line with customer-oriented approach, where customers demands are replied promptly and properly, where the products are supplied on time and in accordance with contract conditions, and where the customers are treated with respect and kindness. In the international market, competitiveness is carried out in legal and ethical fields, in line with international law. Sürekli Gelişme; Çalışmaların sürekli daha iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tüm çalışanların sinerji oluşturarak birbirinin gelişimini desteklemesi ve işbirliği içinde çalışmaları, çalışanların yetkinliğinin artırılması, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle ve müşteri talebini karşılayan kalitede gerçekleştirilmesi esastır. Eti Maden; kurum çalışanlarının, paydaşlarının ve faaliyetlerden etkilenen tüm canlı hayatın ve çevrenin korunmasını birinci derecede önemser, bununla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterir. Çalışanların; haklarını bilmesi önemsenir ve oryantasyonlarında bu yönde bilgi verilmesi, haklarını tam ve doğru biçimde kullanması sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır, ayrımcılık içermeyen, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, bireysel gelişimleri için çaba gösterilir. Tedarikçilere karşı adil ve saygılı davranılmasına, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine, iş yapılan kişi ve kuruluşların gizli bilgilerinin dikkatle korunmasına gerekli özen gösterilir. Stratejik kararlar alırken çevreye zarar verilmemesi; teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi göz önünde bulundurulur. Faaliyet raporları ve dönemsel finans raporları, mevzuatın belirlediği ölçüde Teşekkülün web sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulur. Constant development; Working towards reaching organizational goal and objectives by prioritizing constant improvement; having a synergy amongst organizational staff for supporting eachother s progress, improving staff competence, increasing the qualifity of activities with improved technology and methods for meeting the demands of the customers. Eti Mine, gives primal importance to preserving the environment, protecting its staff, stakeholders and all the nature affected by its actions; carries out all its responsibilities fully in this regard. Staff is encouraged to be aware of their rights and are informed fully in their orientation process. Staff is treated impartially and fairly. A safe and non-discriminatory working environment that gives room for personal development is provided to each staff. Suppliers are treated impartially and with respect. Responsibilities against the suppliers are fulfilled in a timely manner and their right of privacy is respected. Environment preservation, technology, safety, sanitation and developments in the environmental sciences are taken into consideration when strategic decisions are made. Constant improvement of each process is considered. Activity reports and periodical financial reports are published on the Organization s website in accordance with relevant regulations, transparently, promptly and properly. Saygı; Kurum olarak bütün iş süreçlerinde ve ilişkilerinde çalışanlarla ve tüm paydaşlarla saygı çerçevesinde hareket edilir. Respect; As an Organization, all business relations with the staff and stakeholders are carried out with mutual respect. Güven; Her kademedeki çalışanlar güvene dayalı iş yapar. Güven ortamını oluşturmak için yönetimde, problemlerin çözümünde, yeni girişimlerde tarafsız, ölçmeye ve bilgiye dayanan uygulamalar yapılır. Trust; All staff at each level fulfils their duties with trust. In order to establish a trust environment, all the actions, including management, resolving problems and new initiatives are carried out through impartial and information-based approach

8 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 1 Eti Mine Works General Directorate Organizational Scheme /5/2012 tarihli organizasyon şemasıdır. 15

9 16 Genel Müdür ün Mesajı Message From The General Director Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimya tesisleri ile ülkemizin önde gelen kimya sanayi kuruluşlarından biri olmuştur. With its hi-tech modern chemical facilities, Eti Mine is now one of the leading chemical industry organizations in Turkey. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Eti Mine Works General Director and Chairman Of Board Dr. Orhan YILMAZ 1935 yılında Etibank adıyla kurulan, 1998 yılında Eti Holding AŞ., 2004 yılından itibaren de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini sürdüren Kuruluş, ülkemiz madencilik sektörünün omurgası olmuştur. Bor minerallerinin verimli ve kârlı işletilmesi ve ülke ekonomisine yüksek gelir sağlanması amacıyla, 2840 sayılı Kanunla bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılması sağlanmış ve işletme imtiyazı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimya tesisleri ile ülkemizin önde gelen kimya sanayi kuruluşlarından birisi olmuştur. Dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya da yer almaktadır. Tespit edilmiş dünya toplam bor rezervinin %72 si ülkemizde bulunmaktadır. Devam eden Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, dünya bor rezervi içindeki ülkemiz payının artış göstereceği beklenmektedir. Bu çerçevede; geleneksel bor ürünleri piyasasında büyümesini sürdürürken kendi buluş ve tasarımları ile kalsine tinkal, bor oksit, zirai bor üretim tesislerini tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırmıştır. Eti Maden, küresel eğilim ve değişimleri yakından takip etmekte, pazarın fırsatlarını değerlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin kullanıldığı büyük ölçekli yatırımlar yapmaktadır. Finansal açıdan güçlü bir dünya şirketi olan Eti Maden, dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olmanın sorumluluğu ile istikrarlı bir yönetim ve takım çalışması ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çinko borat ve sodyum bor hidrür üretimi için yatırım çalışmaları devam etmektedir. Geleneksel bor ürünleri kapsamında ise tamamen ileri teknolojinin kullanıldığı ton/yıl kapasiteli II. Emet Borik Asit Tesisi ve ton/yıl kapasiteli IV. Boraks Pentahidrat tesisleri 2011 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınmıştır yılında 1,8 milyon ton konsantre bor üretimi ile 1,9 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün Since its establishment as Etibank in 1935, which later in 1998 turned into Eti Holding Co. and in 2004 into Eti Mine Workss General Directorate, our Organization has been the pioneer of mining sector in Turkey. In order to make the most use of boron minerals and to have the highest income for Turkish economy, the only licence for mining and trading boron salt was given to Eti Mine Workss General Directorate. Today, Eti Mine is one of the leading organizations in the chemical sector in Turkey with its high technology modern chemistry facilities. In the world, only 8 countries have boron reserves, including Turkey, USA and Russia. 72% of the world reserves lie in Turkish soil. This ratio is expected to increase with the completion of the ongoing Boron Master Search Project. In this regard, our Organization has established calcined tincal, boron oxyde, agricultural boron production facilities with its own resources, in addition to managing boron products in the market. Moreover, zinc borate and sodium boron hydride production preparations are underway. Eti Mine is closely following the global changes and trends, makes investments on new and modern technology in order to make the best use of market opportunities. As a financially strongy company, Eti Mine acts with the responsibility of managing world s biggest boron resources with a strong and stable management and team work. For the production of traditional boron materials, a high technology II. Emet Boric Acid Facility with ton/year capacity and IV. Borax Pentahydrate Facility with ton/year capacity have been established and are in operation since In 2011, 1.8 million tons of concentrated boron production and 1.9 million tons boron chemicals and equivalent materials were put into programme; 2.1 million tons of concentrated boron and 1.8 million tons of boron chemicals and equivalent materials 17

10 programlanmış; 2,1 milyon ton konsantre bor ve 1,8 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün ve üretimi gerçekleştirilmiştir yılında ise 2,2 milyon ton konsantre bor üretimi ile 2,1 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün ve programlanmıştır. Kuruluşun; 1,7 milyon ton olan bor kimyasalları üretim kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla; tamamen öz kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan ve 2023 vizyonundaki tesisler zincirinin ilk halkasını ton/yıl kapasiteli V. Boraks Pentahidrat Tesisi ile düşük sülfatlı borik asit üretimine yönelik ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Üretim Tesisi oluşturmakta, bu tesislerin yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; ton/yıl kapasiteli III. Borik Asit Tesisi ve ton/yıl kapasiteli Emet Sülfürik Asit Tesisi projelerinin ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. were produced. In 2012, 2.2. million tons of concentrated boron production and 2.1 million tons of boron chemicals and equivalent materials were put into programme. The Organization aims at increasing its 1.7 million tons production capacity of boron chemicals to 5.5 million tons in Consequently, a ton/ year capacity V. Borax Pentahydrate Facility and a ton/year capacity Emet Multifunctional Boric Acid Production Facility is planned to be established solely with equity capital, as the initial step for meeting the 2023 vision. Moreover, the preliminary actions for III. Boric Acid Facility with ton/year capacity as well as Emet Sulfuric Acid Facility with ton/year capacity are finalized. Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. The Organization s sales rate of boron products in 2011 has showed an increase of 21% compared to the previous year and reached 2 million tons. In terms Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. of the cost, the total cost has showed an increase of 32% and reached million USD. The Organization s total sales earnings from boron products as well as other income generating activities in 2010 was 650,9 million USD. In 2011, this figure has increased 31.2% and reached 853,9 million USD. 97% of this income is generated through international sales and only 3% was through domestic sales. Kuruluşun; bor ürünleri satışı ve diğer gelir sağladığı faaliyetleriyle birlikte 2010 yılında 650,9 milyon dolar olan toplam satış geliri 2011 yılında %31,2 artarak 853,9 milyon dolara yükselmiştir. Bu gelirin %97 si yurt dışı, %3 ü ise yurt içi satış ve gelirlerden elde edilmiştir. Kuruluşun faaliyetlerinde kullanılan girdilerin önemli bir kısmı yurt içi kaynaklıdır ve ithal edilerek sağlanan kaynaklar az bir yekûn teşkil etmektedir. Bu özelliği ile ülkemiz ihracatına net; doğrudan etkisi olan bir sinerji sağlamaktadır yılından itibaren döviz kurlarının düşük seyretmesine rağmen 2011 yılında brüt satışlar milyon TL. olarak gerçekleşmiş, dönem kârı ise 841 milyon TL ye ulaşmıştır yılında üretim kapasitemizin, 2010 yılı kapasite değerinin dört katı olan 5,5 milyon tona çıkartılması hedeflenmektedir. Kârlı ve verimli bir kuruluş olarak, ülke ekonomisine verdiğimiz güç artarak devam etmektedir. Dünya bor pazarındaki liderliğimizi daha da güçlendirmek ve pazar payımızı artırma amacı doğrultusunda orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ortaya konmuş ve bu kapsamda kısa vadede 2012 yılı satışımız 1 milyar dolar; 2023 satış hedefimiz ise 2,5 milyar dolar olarak hedeflenmiştir. Yenilikçi, girişimci bir yönetim stratejisiyle fırsatları değere dönüştürdük; mevcudu muhafaza tuzağına düşmedik. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, dünya bor pazarındaki payını üretim ve yeni ürün üretme boyutlarıyla artırarak, faaliyet alanındaki sektörde dünya liderliğini güçlendirerek devam ettirmektedir. Kuruluşumuzun çalışmalarında desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Taner YILDIZ a, Bakanlığımıza, Kalkınma Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve bunların yanında tüm personelimize şükranlarımı sunarım. Despite the low currency rates after 2002, in 2011 the gross sales amount has reached 1,475 million TL. The period profit was 841 million TL. In 2023, we have planned to quadruple our production capacity we have reached in 2010 and produce 5.5 million tons, and thus make a major increase in our profit. Majority of the resources used for the Organization s activities are domestic and the imported resources have a very low percentage. This advantage gives us a significant power in export and create a direct synergy. As a profitable and productive organization, our support for strengthening Turkish economy keeps growing. Strengthening our leadership in world s boron market and for increasing our market share, we have identified medium and long term development goals. In this regard, our targeted sales rate in the short run is 1 billion USD for 2012 and in the long run, 2.5 billion USD for We have turned opportunities into assets with its innovative and entrepreneurial management strategy, instead of playing safe by maintaining the status quo. Eti Mine Works General Directorate keeps working on increasing its traditional production and new material production rates in the world s boron market, and aims at strengthening its ongoing leadership in the international arena. I hereby would like to express my gratitude for the Minister of Energy and Natural Resources Mr. Taner YILDIZ who has always provided constant support for our activities, to Ministry of Development, to Untersecretariat of Treasury, our clients, our suppliers, and our staff. Kuruluşun; bor ürünleri satışı 2011 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında %21 artarak 2 milyon tona, tutar bazında ise %32 artarak 850,3 milyon dolara ulaşmıştır

11 Yönetim Kurulu Board of Directors M.Emin ZARARSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Board Member 20 Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı General Director and Chairman of Board 1960 yılında Kayseri -Tomarza da doğdu yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede master yapmış, daha sonra ise doktorasını tamamlamıştır. Etibank Genel Müdürlüğünde 1986 tarihinde mühendis olarak göreve başladı yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü görevine atanan Dr. Orhan YILMAZ, evli ve üç çocuk babasıdır. Born in 1960 in Kayseri -Tomarza. Graduated in 1984 from Gazi University Engineering and Architecture Faculty Department of Chemical Engineering. He finished his Master s Degree and Doctorate s Degree in the same university. He was assigned to Etibank General Directorate as an Engineer in In 2004, he was appointed as the General Director of Eti Mine Workss and Chairman of Board. Dr. Orhan YILMAZ is married with three children. Muhsin GANİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Deputy General Director and Board Member 1966 yılında Erzurum-Oltu da doğdu yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun oldu. Etibank Genel Müdürlüğünde 1990 yılında müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı 18/1/2005 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1966 in Erzurum-Oltu. Graduated in 1987 from Ataturk University I.I.B.F Department of Business. He started working in Etibank General Directorate in 1990 as a Deputy Auditor. In 18/01/2005 he was appointed as the Deputy General Director of Eti Mine Workss and Board Member. Mr. Ganioglu is married with two children. Yücel YALÇINOĞLU Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Deputy General Director and Board Member 1962 yılında Adana-Saimbeyli de doğdu yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Etibank Genel Müdürlüğünde 1986 yılında mühendis olarak göreve başladı. 4/10/2006 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. 26/1/2007 tarihinde Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 7/1/2008 tarihinde yeniden yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. 22/1/ /1/2011 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda danışma kurulu üyeliği görevinde bulundu. 13/1/2011 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1962 in Adana-Saimbeyli. Graduated from Erciyes University Faculty of Engineering Department of Electronic Engineering. He started working in General Directorate of Etibank in 1986 as an Engineer. He was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate in 04/10/2006. He was appointed as a Head of Technology Development Departmen in 26/01/2007. He was reselected as a Board Member in 07/01/2008. He worked as a Turkish Atomic Energy Institution Advisory Board Member during 22/01/ /01/2011. In 13/01/2011 he was appointed as the Deputy General Director of Eti Mine Workss and Board Member. Mr. Yalcinoglu is married with two children. Recep AKGÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Director 1961 yılında İzmir de doğdu yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ABD Pittsburgh Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği dalında master yaptı. 13/3/1989 tarihinde MTA Genel Müdürlüğünde jeoloji yüksek mühendisi olarak göreve başladı. Etibank Genel Müdürlüğünde 1997 yılında mühendis olarak göreve başladı. 21/1/2004 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Teşekkülün Entegre Yönetim Sistemi temsilcisidir. İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır. Born in 1961 in Izmir. Graduated from ITU Faculty of Mines Department of Geological Engineering. He received his Master s Degree from Pittsburgh University on Geological Engineering. In 13/03/1989 he started working in MTA General Directorate as a senior engineer. In 21/01/2004 he was appointed as a Deputy General Director in Eti Mine Workss. He is also working as the Representative of Integrated Management System of the Organization. Mr. Akgunduz speaks English, married with one child de Yozgat ta doğdu yılında A.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1980 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında başlayan Dr. Zararsız, sırasıyla, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, müsteşarlık müşaviri Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakanlık Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 3/1/2008 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İş ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere; İnsan Hakları, Avrupa Birliği ve diğer alanlarda yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Born in 1961 in Yozgat. Graduated from Ankara University Faculty of Law in He started his carrier in Ministry of Agriculture and Rural Affairs in Dr. Zararsiz has then worked in Dicle University Faculty of Law, as an Assistant Planning Expert and then Planning Expert in Untersecretariat of State Planning Organization, as Prime Ministry Deputy Undersecretary and as Prime Ministry Acting Undersecretary. In 03/01/2008 he was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate. Dr. Zararsiz is married with two children. He has various published books and articles on subjects including labour and social security law, human rights, European Union and other fields. Süleyman TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi Board Member 1971 yılında Manisa- Turgutlu da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 3/11/ /7/2007 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde XXII. Dönem Manisa Milletvekili olarak görev yaptı. 7/12/2009 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1971 in Manisa- Turgutlu. Graduated from Selcuk University Faculty of Engineering and Architecture. He has worked as a Parliamentarian for Manisa during 03/22/ /07/2007 within XXII. Period. He was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate in 07/12/2009. Mr. Turgut is married with two children. 21

12 Ailemiz Sürekli Büyüyor... Our Family is Growing Constantly

13 Kurumsal Gelişim Çalışmaları Institutional Development Activities Teşekkülün ( ) yıllarını kapsayan Stratejik Planının Kurumsal gelişim stratejik amacının; İnsan kaynağı ve örgütsel kapasiteyi geliştirmek, Kurum kültürünün gelişimini ve sürekliliğini sağlamak, Gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kurumun bilişim alt yapısını güncel tutmak hedeflerinin faaliyetleri olarak; Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında; iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü araştırmaları, personel performans yönetim sistemi (PPYS) çalışmaları yapılmıştır. Sektörde dünya lideri olarak; 1,7 milyon ton olan bor kimyasalları üretim kapasitemizi, 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarmayı hedefledik. As the world leader of this sector, we aim at increasing its 1.7 million tons production capacity of boron chemicals to 5.5 million tons in The Institutional Development Strategic objectives stated in the Strategic Plan of the Organization includes improving human resources and organizational capacity, ensuring the improvement and permanency of the organizational culture, keeping an updated IT infrastructure in line with current IT technologies. For reaching these objectives, several job analysis activities, organizational analysis, organizational culture research, staff performance management system (SPMS) activities within the central and provincial offices have been carried out. Çalışma sonucunda; Merkez teşkilatın örgüt raporu ile görev tanımları el kitapları hazırlanmıştır. İşletme müdürlüklerinin örgüt raporları; beyaz ve mavi yakalı personel olmak üzere ayrı ayrı incelenerek hazırlanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatının Kurum Kültürü Araştırması raporları hazırlanmıştır. İş Etiği Standartları El Kitabı hazırlanmıştır. Personel Performans Değerlendirme yazılımı hazırlanarak Yönetim Bilgi Sistemi içinde yapılandırılmıştır. Personel Performans Değerlendirme Sistemi Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu hazırlanmıştır. Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında kurumsal büyümeyi ve etkin yönetimi destekleyecek ve kolaylaştıracak sistem odaklı bir yapılanma (reorganizasyon) gerçekleştirilmiş; iş süreçlerinde, iş yapma metotlarında, birimlerin fonksiyonlarında, kuruluş amaçlarını ve vizyonunu destekleyecek organizasyonunda etkin bir işleyiş, Teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin birimlerin ve çalışanların hedeflerine indirgenmesi, işlevlerin ve kaynakların entegrasyonu ve koordinasyonu, organizasyonu oluşturan tüm sistemlerin verimlilik, kârlılık ve etkinlikle yönetilmesi amaçlanmış, birim düzeyinde çalışanların iş hedefleri belirlenmiş, çalışanın; eyleminin hangi hedefin bir parçası olduğunu, süreç içindeki yerini, işini, rolünü ve fonksiyonunu tanımlayan, görev sorumlulukları belirlenmiştir. Kuruluşta, 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi uygulamasına başlanacaktır. As a result of these activities: Organizational report and Terms of References Manuals of the central organization are prepared. Organizational reports of the Works directorates are divided into white and blue collar staff and reviewed separately. Organizational Culture Research reports for the central and provincial organization are prepared. Work Ethic Standards Manual is prepared. Personnel Performance Evaluation software is prepared and structured into Management Information System. Personnel Performance Evaluation System Web Application User Manual is prepared. Central and rural organizations have been restructured for improving the institutional growth and effective management system. It is aimed to have an effective performance within the work processes, working methods and functions of the departments that would support organizational goals and vision. It is also aimed to match the organizational strategic goal and objectives with the objectives of the department and staff, to manage the integration and coordination of functions and resources, to ensure productivity, profitability and efficiency in all the systems that make up the Organization. Business objectives of personnel working in each department have been identified so that each staff recognizes which organizational objective they serve and how they serve in realizing it, their jobs, roles and functions. By the end of 2012, the Organization will start using Performance Management System

14 Personel ve Eğitim Faaliyetleri Personnel and Training Activities Entegre Yönetim Sistemi Integrated Managemen System Eğitim uygulamalarımızı; Kurum değerlerinin davranış normlarına dönüştürülmesine ve iş gereklerini karşıla yacak yetkinlik geliştirme hedeflerine yönelttik. Eğitim uygulamalarımızı; Kurum değerinin davranış normlarına dönüştürülmesine ve iş gereklerini karşılıyacak yetkinlik geliştirme hedeflerine yönelttik yılı personel durumu (31/12/2011 tarihi itibarıyla) Personnel in 2011 (As of 31/12/2011) Birimi Department Memur Civil Servant Sözleşmeli Personel Contracted Personel İşçi Worker Toplam Total Merkez / Centre Taşra / Province Genel Toplam Grand Total Entegre Yönetim Sistemi Politikası Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç, başta bor madeni olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte, verimli ve kârlı işletmek, Faaliyetlerinde insanı, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yönetim sistemi şartlarını uygulamak, sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır. Integrated management system policy Our policy is to operate all the mine and industrial raw material resources of our country productively and lucratively, starting with boron - except for hard coal, coal and hydrocarbon resources - in a way to meeting customers needs and expectations; To implement a management system that prioritizes humanity, environment, occupational health and safety and to ensure constant improvement. İnsan Kaynakları Human Resources Teşekkülde; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN16001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO / IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği Standardı şartları uygulanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında uygulanmakta olan standartların, süreç yönetimi mantığıyla tam bir entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 26 The Organization implements TS EN ISO 9001 Quality Management System, TS EN ISO Environmental Management System, TS Occupational Health and Safety Management System, TS EN Energy Management System, TS EN ISO / IEC Competence of Testing and Calibration Laboraties Standards. Actions are in progress for full integration of standards implemented at central and provincial departments with process management. İşçi Worker Memur Sözleşmeli Contracted Civil Servants Toplam Kadrolu İstihdam total employment in payroll 27

15 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Training Activities in 2011 Satınalma Procurement Toplam Alım Sayısı (Adet) Total Procurement (Unit) Toplam Alım Tutarı (Milyon TL) Total Procurement Cost (Million TL) 156,8 253,3 232,5 299,5 398,4 360,0 407,8 457, yılında; merkez teşkilatınca düzenlenen 24 adet kurum içi eğitimde personelimize kurum içi eğitim verilmiştir. Satınalma Procurement İşletme müdürlüklerince düzenlenen 164 eğitimde; 578 memur-sözleşmeli, işçi personelimize bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitim verilmiştir. Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 52 adet eğitim programına katılım sağlanmış ve bu eğitimlere 319 personelimiz iştirak etmiştir. ADET UNİT MİLYON TL MILLION TL) In 2011, 24 in service trainings have been provided by central organization targeting 2500 staff. With the 164 training activities organized in Works directorates; 578 civil servant contracted staff and 3565 workers have received trainings for improving their knowledge and skills. Toplam Alım Sayısı (Adet) Total Procurement (Unit) Toplam Alım Tutarı (Milyon TL) Total Procurement Cost (Million TL) 319 of our staff have also attended 52 trainings provided by other institutions and organizations

16 Hayatın İçindeyiz... We re within life with

17 Bor Boron Boron Composites Bor mineralleri, yapılarında farklı oranlarda bor oksit (B 2 O 3 ) içeren doğal bileşiklerdir. Doğada yaklaşık 230 dan fazla bor minerali mevcuttur. Bunların ticari öneme sahip olan başlıcaları; tinkal, kolemanit, kernit, üleksit, pandermit, borasit, szaybelit ve hidroborasit tir. Türkiye de yaygın olarak bulunan bor mineralleri ise; tinkal, kolemanit ve üleksit dir. Bu mineraller sırasıyla sodyum, kalsiyum ve sodyum+kalsiyum bazlı bor bileşikleridir. Bu mineraller öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilir (konsantre bor) daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına dönüştürülür. Bor kimyasalları ürünleri B 2 O 3 içeriğine göre adlandırılmakta, B 2 O 3 içeriği arttıkça ürün değeri de artmaktadır. Boron Composites Boron minerals are natural composites containing boron oxide (B 2 O 3 ) with different proportions. There are around 230 boron minerals found in nature. Among these, tincal, colemanite, kernite, ulexite, pandermite, boracite, szaibelyite, and hydroboracite have the highest commercial value. Boron minerals commonly seen in Turkey are tincal, colemanite and ulexite. These minerals are respectively sodium, calcium and sodium+calcium based boron composites. They are first enriched (concentrated boron) by being exposed to a physical process and then turned into various boron chemicals by refining. Boron chemical products are named according to the B 2 O 3 content and the more they conserve B 2 O 3 the more valuable they become. Kuruluş tarafından üretilmekte/üretilecek olan ürünlerin B2O3 içerikleri tabloda verilmiştir. B2O3 content of the products being produced / planned to produce by the Organization. ÜRÜN CİNSİ TYPE OF PRODUCT B 2 O 3 İÇERİĞİ B 2 O 3 CONTENT (%) 67 min. Zirai Bor (Na 2 B 8 O 13.4H 2 O) Agricultural Boron (Na 2 B 8 O 13.4H 2 O) Doğadan bor minerallerini çıkarttık; ileri teknolojiye sahip kimya tesislerimizde işledik, yeni ürünler ve katma değeri en yüksek bor kimyasallarını ürettik ÖZEL BOR ÜRÜNLERİ SPECIAL BORON PRODUCTS Çinko Borat (2ZnO.3B 2 O 3.3,5H 2 0) Zinc Borate (2ZnO.3B 2 O 3.3,5H 2 0) Bor Nitrür (BN) Boron Nitride (BN) Bor Hidrür (NaBH 4 ) Boron Hydride (NaBH 4 ) 32 We ve extracted boron minerals from nature; processed it in our hi-tech chemical facilities; produced new materials and boron chemicals with the highest added value. Bor, element olarak doğada B 10 ve B 11 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır. Bu izotopların tabiatta bulunma oranları sırasıyla % 19,1-20,3 ve %79,7-80,9 dur. B 10 izotopu çok yüksek termal nötron tutma özelliğini gösterir. Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. Element olarak bor; çok çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve nötronları absorbe etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden biridir. Metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir metaldir. Boron, as an element, consists of two steady isotopes of B 10 and B 11. These isotopes exist in nature with % and %, respectively. B 10 isotope has a very high thermal neutron capture characteristic. Consequently, it can be used for producing nuclear materials and at nuclear energy stations. As an element, boron has a high potential for making various composites and neutron absorption characteristic; which makes it one of the inevitable raw materials of industry. It is a metal with a semiconducting characteristic between metals and nonmetals. BOR KİMYASALLARI VE EŞDEĞERİ ÜRÜNLER BORON CHEMICALS AND EQUIVALENTS KONSANTRE BOR ÜRÜNLERİ CONCENTRATED BORON PRODUCTS Bor Karbür (B 4 C) Boron Carbide (B 4 C) Bor Oksit Boron Oxide Susuz Boraks (Etibor-68) Anhydrous Borax (Etibor-68) Borik Asit (H 3 BO 3 ) Boric Acid (H 3 BO 3 ) Kalsine Tinkal (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Calcined Tincal (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Boraks Pentahidrat ( Na 2 B 4 O 7.5H 2 O ) Borax Pentahydrate ( Na 2 B 4 O 7.5H 2 O ) Öğütülmüş Kolemanit (2CaO.3B 2 O 3.5H 2 0) Ground Colemanite (2CaO.3B 2 O 3.5H 2 0) 98 min. 68 min. 56,25 min. 52 min. 48 min. 40 +/- 0,5 Öğütülmüş Üleksit Ground Ulexite 37 +/- 1,0 Boraks Dekahidrat ( Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Borax Decahydrate ( Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) 36,47 min. Konsantre Kolemanit Concentrated Colemanite Konsantre Üleksit Concentrated Ulexite Konsantre Tinkal Concentrated Tincal

18 Kullanım Alanları Dünya Bor Rezerv Payı World s Boron Reserve Shares Bor; nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde tüketildiği gibi, konsantre bor ürünleri olarak doğrudan da tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve deterjan sektörü ile seramik ve polimerik malzemeler, nano teknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ancak, tüketilen bor ürünlerinin %75 e yakını cam (yalıtım tipi cam elyafı, tekstil tipi cam elyafı, borosilikat cam ve panel cam), seramik-frit, tarım ve deterjan sektörlerinde yoğunlaşmıştır Areas of Usage Boron is used mainly as a boron chemical by the final user sectors, as well as a concentrated boron product and consumed directly. Boron products are used in various areas, including spacecrafts and aircrafts, nuclear practices, military vehicles, fuels, electronics and communication sector, agriculture, glass industry, chemicals and detergents sector, ceramics and polymeric materials, nanotechnologies, automotive and energy sectors, metallurgy and construction areas. However, almost 75% of the boron products are consumed by glass (insulation type of fiberglass, textile type of fiberglass, borosilicate glass and panel glass) sector, ceramic-frit sector, agriculture and detergents sectors. Bor Kullanım Alanları Terminolojisi Terminology Of Boron Usage Areas ABD USA %7 ŞİLİ CHILE %3 PERU %2 BOLİVYA BOLIVIA %2 ARJANTİN ARGENTINE %1 SIRBİSTAN SERBIA %1 TÜRKİYE TURKEY %72 RUSYA RUSSIA %8 ÇİN CHINA %4 Konsantre Bor Ürünleri Kolemanit, tinkal ve üleksit gibi cevherlerin konsantreleri Concentrated Boron products colemanite, tincal and ulexite concentrations 34 CAM GLASS DETERJAN DETERGENTS Bor Kimyasalları Boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit, sodyum perborat, susuz borik asit vb. Boron Chemicals Borax pentahydrate, borax decahydrate, anhydrous borax, boric acid, sodium perborate, anhydrous boric acid etc. TARIM Özel Bor Ürünleri Bor Karbür, çinko borat, bor nitrür, bor hidrür, ferrobor ve diğer bor bileşikleri. Special Boron Products Boron Carbide, zinc borate, boron nitride, boron hydride, ferroboron and other boron composites. SERAMİK CERAMICS DİĞER OTHER Bor ürünlerine dayalı sanayi ürünleri İzolasyon tipi ve teksil tipi cam elyaf, borosilikat camlar, seramik,deterjan vb. Industrial products based on boron materials Insulation type and textile type of fiberglass, borosilicate glasses, ceramics, detergents etc. Dünya Bor Rezervi (Miktar - %) World s Boron Reserve Shares (Quantity - %) Ülkeler Countries Toplam Rezerv (Bin Ton B 2 o 3 ) Total Reserves (Thousand Tons B 2 o 3 ) Dağılım (%) Share (%) Türkiye Turkey ABD USA Rusya Russia Çin China Arjantin Argentine Peru Peru Bolivya Bolivia Şili Chile Kazakistan Kazakhstan 4 Sırbistan Serbia İran Iran TOPLAM TOTAL Kaynaklar: yılı Eti Maden rezerv bilgileri kullanılmıştır. 2 USGS Mineral Commodity Summaries January 2009 dan alınmıştır. 3 USGS Mineral Commodity Summaries January 2002 den alınmıştır. 4 Kazakistanın Satimola bölgesi rezervi adresinde B 2 O 3 bazında 102 milyon ton olarak verilnmekle birlikte başka kaynaklarda çok farklı ve çelişkili rakamlar verildiğinden bu rakam tabloya yansıtılmamıştır. Sources : 1 Eti Mine reserves information for 2010 is used. 2 USGS Mineral Commodity Summaries January USGS Mineral Commodity Summaries January Kazakistan s Satimola area reserve for B2O3 is given as 102 million tons by However, other sources state different and inconsistent figures. Thus, this figure has not been reflected on the above table. 35

19 Afrika %1,1 Dünya Sektörel Bor Tüketimi World Sectoral Boron Consumption Dünya Bor Piyasası ve Eti Maden World Boron Market and Eti Mine Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. Dünya bor pazarındaki dağılım itibarıyla değerlendirme yapıldığında; 1980 li yılların ortalarında %25 olan ülkemizin miktar bazındaki pazar payı 2011 yılında % 44,3 olarak gerçekleşmiştir. Dünya bor pazarında Eti Maden ve RTM (Rio Tinto Marketing) talebin yaklaşık % 69 unu karşılarken, yıllar itibarıyla pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başlamıştır. When compared according to world boron market distribution, in the mid 1980s Turkey s market share was 25%; whereas in 2011 this figure has increased to 44.3% in Eti Mine and RTM (Rio Tinto Marketing) meet world s boron demand up to 69%. Over the years, Russia, China, Chile and Argentine have increased their capacities and started to get bigger shares from the boron market yılında; Kullanım Alanlarına Göre Dünya Bor Ürünleri Tüketim Oranları World Boron Products Consumption Rates as per areas of usage in 2011 Dünya Bölgesel Bor Tüketimi The World Regional Boron Consumption (%) 36 Bölge / Region Payı / Share Avrupa / Europe 15,3 Amerika / America 34,3 Asya / Asia 48,1 Ortadoğu / Middle East 1,2 Afrika / Africa 1,1 Cam elyaf sektöründe bor ürünleri tüketimi Çin ve ABD de yoğunlaşmıştır. Çin tekstil tipi cam elyaf, ABD ise izolasyon tipi cam elyaf üretiminde öncü durumdadır. In fiberglass sector main consumers are located in China and USA. China is the main consumer for textile type of fiberglass, USA is the main consumer of insulation type of fiberglass. Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Cam elyafı + Cam yünü %46 Glass fiber + glass wool 46% Emaye + Sır %15 Enameled + foil 15% Tarım %11 Agriculture 11% Diğer %10 Other 10% Borosilikat Camlar %10 Borosilicate Glasses 10% Deterjan %6 Degergents 6% Ferro Bor %2 Ferro Boron 2% Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Afrika %1,1 Africa 1,1% Eti Maden 2011 yılında 914 bin ton B 2 O 3 üretimi ile en çok bor üreten firma olmuş ve dünya bor üretiminin bor oksit bazında yaklaşık %44,4 ünü gerçekleştirmiştir. Dünya üretiminin geri kalan yaklaşık %24,5 i Rio Tinto ve yaklaşık %31,2 si de diğer üreticiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Rio Tinto nun üretimi, 2010 yılında işgücü anlaşmazlığı, 2011 yılında sel baskını ve bakım-onarım nedeniyle beklenenden %12-22 daha düşük gerçekleşmiştir. Dünya bor tüketimi 2011 yılında 2 milyon ton B 2 O 3 (4,3 milyon ton) dolayında gerçekleşmiştir. Eti Maden 906 bin ton B 2 O 3 ürün satışı ile dünya bor talebinin yaklaşık %44,4 ünü karşılamıştır. Dünya bor talebinin yaklaşık %24,6 sının Rio Tinto, %31,1 inin de diğer üreticiler tarafından karşılandığı tahmin edilmektedir. Eti Maden, son yıllarda izlediği yatırım politikaları ve etkin bir şekilde yürüttüğü teknik ve proaktif pazarlama anlayışı ile pazar payını kademeli olarak artırarak 2005 yılından itibaren Bor Kimyasalları Sektöründe Dünya Lideri konumuna gelmiştir. Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Afrika %1,1 Africa 1,1% RUSYA / RUSSIA ÇİN / CHINA GÜNEY AMERİKA / SOUTH AMERİCA ŞİLİ / CHILE Diğerleri %31,1 Others 31,1% Rio Tinto %24,6 Rio Tinto 24,6% Eti Maden %44,3 Eti Mine 44,3% In 2011, with its 914 thousand tons of B2O3 production Eti Mine became the lead company in world market in terms of boron production and made 44.4% of boron oxide based boron production. Rio Tinto made remaining 24.5% of the boron production and 31.2% was made by other producers. Rio Tinto s production was 12 22% lower than expected due to labour force discrepancies in 2010 and flood catastrophe and following maintenance and repair activities in World s boron consumption was 2 million tons B2O3 (4.3 million tons) in Since 2005, Eti Mine has gradually became World Leader in Boron Chemicals Sector resulting from its investment policies and technical and proactive marketing approach in recent years Eti Maden Bor Pazarında Dünya Lideri (2011 Yılı, Ton B 2 O 3 Bazında) Eti Mine s Production Share in the Global Boron Market 37

20 Eti Maden Bölgesel Bor Ürünleri Satışı Eti Maden in 2011 yılı bor satışlarının coğrafi dağılımı miktar bazında analiz edildiğinde; bor tüketiminin en yüksek olduğu pazarlardan olan Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının Eti Maden in önemli pazarlarından olmaya devam ettiği ve Eti Maden in bu bölgesel pazarlarda ciddi pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Satışların bölgesel dağılımına göre önemli pazarlardan Asya ya yapılan bor satışlarının toplam bor satışları içindeki payı bu bölgedeki ekonomik büyüme sonucunda 2000 yılından bu yana artan bir seyir izlemektedir. Uzun süredir azalan bir seyir izleyen Amerika bölgesine yapılan satışlar 2009 yılından bu yana artış eğilimine dönmüş durumdadır. Geleneksel pazarlardan olan Avrupa ya yapılan bor satışlarının payı azalma sürecini sürdürmektedir. Bunun da en önde gelen nedeni deterjan ve cam elyafı sektörlerinde üretimlerde bor dışı ikamelerdir. Sektörler bazında; cam sektörü 2011 yılında (cam elyafı, cam yünü ve borosilikat camlar) en fazla bor tüketen sektör olma özelliğini korumuştur. Seramik-frit sektörü ise bor tüketimi açısından ikinci önemli sektör durumundadır. Tarım-gübre sektörü bor tüketiminde giderek önemini artırmakta ve bu alanda tüketilen bor miktarı artmaktadır. Eti Mine Regional Boron Product Sale When analyzed through geographical distribution of Eti Mine s boron sales in 2011, highest boron consumption was made in Asian, American and European continents and Eti Mine gained a large market share in these regional markets. Due to the economical developments in the Asian market, Eti Mine s revenues from the boron sales in Asia has shown a gradual increase since Sales to American continent which showed a decrease for a long time, has started to increase since Boron sale shares to the European market, which has been one of the traditional markets, continue its decrease. One of the main reasons behind this is the non-boron substitutes used in detergents and fiberglass productions. In terms of the sectors, in 2011 glass sector (fiberglass, glass wool and borosilicate glasses) has shown the highest boron consumption. Ceramics-frit sector has been the second biggest boron consumer. Agriculturefertilizer sector is becoming more important each year with its steady increase in boron consumption. Eti Maden Bor Ürünleri Satışının Sektörel Dağılımı (Ton Bazında %) Sectoral Distribution of Eti Mine Boron Products Sales (Ton / %) Cam %63,4 Glass 63,4% Diğer %20,8 Other 20,8% Seramik %10,8 Ceramics 10,8% Tarım %3,4 Agriculture 3,4% Deterjan %1,6 Detergents 1,6% Eti Maden Bor Ürünleri Satışının Bölgesel Dağılımı (Ton Bazında %) Regional Distribution of Eti Mine Boron Products Sales (2011) (Ton / %) Asya / Asia %59,3 ASYA %59,3 Avrupa / Europe %25,3 AVRUPA %25,3 Amerika / America %13,7 AMERİKA %13,7 Afrika / Africa %0,2 AFRİKA %0,2 ORTA DOĞU %1,5 Ortadoğu / Middle East %1,5 * Bor ürünleri satışımızın bölgesel dağılım yüzdesi miktar ve değer bazında paralel bir seyir izlemektedir. * Regional sales distribution of our boron products shows a parallel pattern in terms of quantity and value

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT

2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT 2008 Faaliyet Raporu ANNUAL REPORT içindekiler contents Tarihçe Historical Background 2 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz Mission, Vision, Quality Policy, Food Safety Policy and Aims, Values

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy İÇERİK / CONTENTS -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values -- Tarihçe / History -- Kalite Politikası / Quality Policy -- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy -- Anahtar

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı