ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

2 Biz Büyüdükçe Türkiye Büyüyor... Turkey s Growing While We re Growing

3 Progress of a nation is subject to utilizing its underground resources. 4 5

4 İçindekiler Contents Organizasyonun Evreleri organization s phases Vizyon ve Misyon Vision and Mission Etik Standartlar ve Değerler Ethical Standards and Values Yılında Tamamlanan Yatırım Projeleri Investment Projects Completed in 2011 Arge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri R&D and Technology Development Activities Organizasyon Şeması Organization Scheme Genel Müdür ün Mesajı Message From The General Director Yönetim Kurulu Board or Directors Maden Sahaları ve Sondajlar Mine Fields and Drills Eti Maden Ürün Portföyü ve Üretim Yerleri Eti Mine Product Portfolio and Production Locations Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma Boron and Acid Factories Works Directorate Kurumsal Gelişim Çalışmaları Institutional Development Activities Entegre Yönetim Sistemi Integrated Management System Personel ve Eğitim Faaliyetleri Personnel And Training Activities Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Boron Works Directorate Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet Boron Works Directorate Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç Boron Works Directorate Yılı Eğitim Faaliyetleri Training Activities in Lojistik Müdürlükleri Logistics Managements 68 Satın Alma Procurement Bor Boron Mali Durum Financial Status Yatırım Faaliyetleri Investment Activities İştirakler Affiliates Dış Temsilciliklerimiz ve Satış Acentelerimiz Foreign Representatives and Sales Agents Acenteler Agencies İletişim Contact Details

5 Organizasyonun Evreleri Organization s Phases 1934 Türkiye Cumhuriyetinin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi kuruldu Atatürk ün direktifi ile ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka işlemlerini yapmak üzere Etibank kuruldu Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi Türkiye Demir Çelik İşletmelerine devredildi Kömür madenciliği Türkiye Kömür İşletmelerine devredildi. Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elekrometalürji İşletmesi kuruldu Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Çinkur kuruldu Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY/Finlandiya kuruldu Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve Etibank ın %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize kuruldu Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA/Lüksemburg kuruldu Almanya da tüm hisseleri Etimine SA ya ait olan Etimine GmbH şirketi kuruldu Etibank 26/1/1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ETİ HOLDİNG A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak yeniden yapılandırıldı Sermayesinin tamamı Etimine SA ya ait olan Etimine USA, Inc., firması kuruldu Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile Eti Bakır A.Ş., 10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş. özelleştirme kapsam ve programına alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarıldı Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirme programına alındı /1/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding Anonim Şirketinin adı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi ve kuruluş yeniden teşkilatlandırıldı DÜNYA BOR LİDERİ büyük proje tamamlanarak hizmete açıldı Sermayesinin tamamı Etimine SA ya ait olan Shanghai Etimine International Trade Co., Ltd şirketi kuruldu Hazineye ödenen temettü 2000 yılına göre 253 kat artırılarak TÜRK EKONOMİSİNE yapılan katkının haklı gururu yaşandı Keciborlu / Isparta Sulphur Works, one of Turkey s initial mine investments was established For managing Turkey s underground resources, as well as producing the metals, industrial raw materials and energy the Industry needs and for managing all the required monetary transactions through one address, Etibank was established with Ataturk s directive Ergani/Elazig Copper Works and Guleman/Elazig Crome Works were established Iron mining and iron-steel production were handed over to Turkish Iron and Steel Workss Coal mining was conveyed to Turkish Coal Works. Uckopru/Mugla Chrome Works and Antalya Electrometalurgy Works were established Emet/Kutahya Colemanite Works was established Kure/Kastamonu Copper Works was established Halikoy/İzmir Mercury Works was established Bandirma/Balikesir Borax Works was established Seydisehir/Konya Aluminium Works was established Milas/Mugla Bauxite Works was established. Black Sea Copper Workss and Çinkur were established Kirka/Eskisehir Borax Works was established Şarkkromlari/Elazig Ferrochrome Works and Cumaovasi/Izmir Perlit Works were established Beysehir/Konya Baryte Works and Mazidagi/Mardin Fosfate Works were established Bigadic Boron Works was established Kestelek/Bursa Colemanite Works was established Gumuskoy/Kutahya Silver Works was established AB EtiProducts OY/Finland was established for entering the Northern Europe market Cayeli Copper Works Co./Rize, that is the first and largest company with a foreign investment in Turkish mining sector, was established Etimine SA/Luxembourg was estabshed for entering the Western Europe market Etimine GmbH/Germany where the only shareholder Etimine SA was the only share holder was established Etibank was converted into Eti Holding Co. and Affiliates with a Cabinet Decree dated 26/01/ Etimine USA Inc. was established under Etimine SA With Privatization High Council s decision dated 28/07/2000 issue no. 2000/63 Eti Copper Co. and with the decision dated 10/10/2000 issue no. 2000/76 Eti Chrome Co., Eti Electrometalurgy Co. and Eti Silver Works Co. were privatized and thus removed from the Entity s affiliates With Privatization High Council s decision dated 13/08/2003 and issue no. 2003/49 and 2003/45, Eti Aluminium Co. was put under privatization programme With Cabinet Decree dated 09/01/2004 issue no. 2004/6731 name of Eti Holding Co. was changed into Eti Mine Workss General Directorate and restructured WORLD S BORON LEADER major projects were completed and opened for service Shanghai Eti Mine International Trade Co. was established under Eti Mine SA. Accumulated dividend paid to the Treasury is increased 253 times compared to year 2000 and Eti Mine has taken the justified pride of contributing greatly to Turkish Economy 8 9

6 Stratejilerimizi, hedeflerimizi, yeniliklerimizi, süreçlerimizi, gelişimdeğişim-dönüşüm projelerimizi, etkin yönetim ve iletişim anlayışımızı kurumsallaştırdık. Kurumsal kaynak planlama ve bilgi yönetimi süreçlerimizi yeniden modelledik. We have institutionalized our strategies, goals, innovations, processes, improvement-changetransformation projects, effective management and communication approach. We have remodeled our institutional resource planning and information management processes. Vizyonumuz Our Vision Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak. Becoming an organization that sustains its stable growth in the traditional boron products market, that pioneers the development of new and beneficial boron products, and that creates maximum added value from the boron resources through changing Turkey into the information and technology basis of world s boron sector. Misyonumuz Our Mission Bor zenginliğimizi sürdürebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır. Embracing our boron richness with a sustainable development model, transforming it into boron products for serving humanity and contributing to national commonwealth

7 Etik Standart ve Değerlerimiz Ethical Standards and Values Etik standart ve değerlerimiz sürekli gelişme, sorumluluk, saygı ve güven olmak üzere dört değer üzerinde gerçekleştirilir. Bu değerler tüm iş davranışlarını ortaya koyan etik standartların birinci adımını, tüm etik uygulamaların ve davranışların temelini oluşturur. are based on four principles, i.e. constant development, responsibility, respect and trust. These values form the first step of the ethical standards shaping all the business behaviour and establish the basis for all ethical practices. Sorumluluk; Kurumsal itibar, her seviyede personelin sorumluluklarını yerine getirmesi ile sağlanır. Her tür iletişimde Eti Maden için çalışıldığı ve Kuruluşun temsil edildiğinin farkında hareket edilir. Ülkemizin bor mineralleri, Eti Maden insan kaynağı ve zaman, öncelikli üç kaynaktır. Kaynakları geliştirmek, korumak ve hedefler doğrultusunda değerlendirmek en önemli sorumluluktur. Teşekkülün tüm faaliyetleri ve işlemleri mevzuata ve hukuka uygun olma bilinci ve yükümlülüğü ile yerine getirilir ve düzenleyici kurum ve kuruluşlara yetkiler dahilinde doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur. Teşekkül faaliyetlerinde; müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine mümkün olan en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışılması, ürünlerin, zamanında ve akdedilen koşullarda sunulması, müşterilere; saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşılması esastır. Uluslararası piyasada, milletlerarası hukuk çerçevesinde işlemler yerine getirilir. Responsibility; Institutional reputation is achieved through staff members fulfilling all their responsibilities at all levels. Each Eti Mine staff works with the responsibility of representing its Organization. Our country s boron resources, Eti Mine human resources and time are the three primary resources. Our biggest responsibility is to improve, maintain and utilize the resources in light of our objectives. All operations of the Organization are carried out in line with the relevant regulations and law. Proper, complete and apprehensible information is provided to regulating bodies. All activities of the Organization are carried out in line with customer-oriented approach, where customers demands are replied promptly and properly, where the products are supplied on time and in accordance with contract conditions, and where the customers are treated with respect and kindness. In the international market, competitiveness is carried out in legal and ethical fields, in line with international law. Sürekli Gelişme; Çalışmaların sürekli daha iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi, tüm çalışanların sinerji oluşturarak birbirinin gelişimini desteklemesi ve işbirliği içinde çalışmaları, çalışanların yetkinliğinin artırılması, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle ve müşteri talebini karşılayan kalitede gerçekleştirilmesi esastır. Eti Maden; kurum çalışanlarının, paydaşlarının ve faaliyetlerden etkilenen tüm canlı hayatın ve çevrenin korunmasını birinci derecede önemser, bununla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterir. Çalışanların; haklarını bilmesi önemsenir ve oryantasyonlarında bu yönde bilgi verilmesi, haklarını tam ve doğru biçimde kullanması sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır, ayrımcılık içermeyen, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, bireysel gelişimleri için çaba gösterilir. Tedarikçilere karşı adil ve saygılı davranılmasına, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine, iş yapılan kişi ve kuruluşların gizli bilgilerinin dikkatle korunmasına gerekli özen gösterilir. Stratejik kararlar alırken çevreye zarar verilmemesi; teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri alanlarındaki yeni anlayışların ışığında, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi göz önünde bulundurulur. Faaliyet raporları ve dönemsel finans raporları, mevzuatın belirlediği ölçüde Teşekkülün web sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulur. Constant development; Working towards reaching organizational goal and objectives by prioritizing constant improvement; having a synergy amongst organizational staff for supporting eachother s progress, improving staff competence, increasing the qualifity of activities with improved technology and methods for meeting the demands of the customers. Eti Mine, gives primal importance to preserving the environment, protecting its staff, stakeholders and all the nature affected by its actions; carries out all its responsibilities fully in this regard. Staff is encouraged to be aware of their rights and are informed fully in their orientation process. Staff is treated impartially and fairly. A safe and non-discriminatory working environment that gives room for personal development is provided to each staff. Suppliers are treated impartially and with respect. Responsibilities against the suppliers are fulfilled in a timely manner and their right of privacy is respected. Environment preservation, technology, safety, sanitation and developments in the environmental sciences are taken into consideration when strategic decisions are made. Constant improvement of each process is considered. Activity reports and periodical financial reports are published on the Organization s website in accordance with relevant regulations, transparently, promptly and properly. Saygı; Kurum olarak bütün iş süreçlerinde ve ilişkilerinde çalışanlarla ve tüm paydaşlarla saygı çerçevesinde hareket edilir. Respect; As an Organization, all business relations with the staff and stakeholders are carried out with mutual respect. Güven; Her kademedeki çalışanlar güvene dayalı iş yapar. Güven ortamını oluşturmak için yönetimde, problemlerin çözümünde, yeni girişimlerde tarafsız, ölçmeye ve bilgiye dayanan uygulamalar yapılır. Trust; All staff at each level fulfils their duties with trust. In order to establish a trust environment, all the actions, including management, resolving problems and new initiatives are carried out through impartial and information-based approach

8 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Organizasyon Şeması 1 Eti Mine Works General Directorate Organizational Scheme /5/2012 tarihli organizasyon şemasıdır. 15

9 16 Genel Müdür ün Mesajı Message From The General Director Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimya tesisleri ile ülkemizin önde gelen kimya sanayi kuruluşlarından biri olmuştur. With its hi-tech modern chemical facilities, Eti Mine is now one of the leading chemical industry organizations in Turkey. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Eti Mine Works General Director and Chairman Of Board Dr. Orhan YILMAZ 1935 yılında Etibank adıyla kurulan, 1998 yılında Eti Holding AŞ., 2004 yılından itibaren de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini sürdüren Kuruluş, ülkemiz madencilik sektörünün omurgası olmuştur. Bor minerallerinin verimli ve kârlı işletilmesi ve ülke ekonomisine yüksek gelir sağlanması amacıyla, 2840 sayılı Kanunla bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılması sağlanmış ve işletme imtiyazı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri teknoloji ürünü modern kimya tesisleri ile ülkemizin önde gelen kimya sanayi kuruluşlarından birisi olmuştur. Dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya da yer almaktadır. Tespit edilmiş dünya toplam bor rezervinin %72 si ülkemizde bulunmaktadır. Devam eden Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, dünya bor rezervi içindeki ülkemiz payının artış göstereceği beklenmektedir. Bu çerçevede; geleneksel bor ürünleri piyasasında büyümesini sürdürürken kendi buluş ve tasarımları ile kalsine tinkal, bor oksit, zirai bor üretim tesislerini tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırmıştır. Eti Maden, küresel eğilim ve değişimleri yakından takip etmekte, pazarın fırsatlarını değerlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin kullanıldığı büyük ölçekli yatırımlar yapmaktadır. Finansal açıdan güçlü bir dünya şirketi olan Eti Maden, dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olmanın sorumluluğu ile istikrarlı bir yönetim ve takım çalışması ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çinko borat ve sodyum bor hidrür üretimi için yatırım çalışmaları devam etmektedir. Geleneksel bor ürünleri kapsamında ise tamamen ileri teknolojinin kullanıldığı ton/yıl kapasiteli II. Emet Borik Asit Tesisi ve ton/yıl kapasiteli IV. Boraks Pentahidrat tesisleri 2011 yılı içerisinde tamamlanarak devreye alınmıştır yılında 1,8 milyon ton konsantre bor üretimi ile 1,9 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün Since its establishment as Etibank in 1935, which later in 1998 turned into Eti Holding Co. and in 2004 into Eti Mine Workss General Directorate, our Organization has been the pioneer of mining sector in Turkey. In order to make the most use of boron minerals and to have the highest income for Turkish economy, the only licence for mining and trading boron salt was given to Eti Mine Workss General Directorate. Today, Eti Mine is one of the leading organizations in the chemical sector in Turkey with its high technology modern chemistry facilities. In the world, only 8 countries have boron reserves, including Turkey, USA and Russia. 72% of the world reserves lie in Turkish soil. This ratio is expected to increase with the completion of the ongoing Boron Master Search Project. In this regard, our Organization has established calcined tincal, boron oxyde, agricultural boron production facilities with its own resources, in addition to managing boron products in the market. Moreover, zinc borate and sodium boron hydride production preparations are underway. Eti Mine is closely following the global changes and trends, makes investments on new and modern technology in order to make the best use of market opportunities. As a financially strongy company, Eti Mine acts with the responsibility of managing world s biggest boron resources with a strong and stable management and team work. For the production of traditional boron materials, a high technology II. Emet Boric Acid Facility with ton/year capacity and IV. Borax Pentahydrate Facility with ton/year capacity have been established and are in operation since In 2011, 1.8 million tons of concentrated boron production and 1.9 million tons boron chemicals and equivalent materials were put into programme; 2.1 million tons of concentrated boron and 1.8 million tons of boron chemicals and equivalent materials 17

10 programlanmış; 2,1 milyon ton konsantre bor ve 1,8 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün ve üretimi gerçekleştirilmiştir yılında ise 2,2 milyon ton konsantre bor üretimi ile 2,1 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün ve programlanmıştır. Kuruluşun; 1,7 milyon ton olan bor kimyasalları üretim kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla; tamamen öz kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan ve 2023 vizyonundaki tesisler zincirinin ilk halkasını ton/yıl kapasiteli V. Boraks Pentahidrat Tesisi ile düşük sülfatlı borik asit üretimine yönelik ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Üretim Tesisi oluşturmakta, bu tesislerin yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; ton/yıl kapasiteli III. Borik Asit Tesisi ve ton/yıl kapasiteli Emet Sülfürik Asit Tesisi projelerinin ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. were produced. In 2012, 2.2. million tons of concentrated boron production and 2.1 million tons of boron chemicals and equivalent materials were put into programme. The Organization aims at increasing its 1.7 million tons production capacity of boron chemicals to 5.5 million tons in Consequently, a ton/ year capacity V. Borax Pentahydrate Facility and a ton/year capacity Emet Multifunctional Boric Acid Production Facility is planned to be established solely with equity capital, as the initial step for meeting the 2023 vision. Moreover, the preliminary actions for III. Boric Acid Facility with ton/year capacity as well as Emet Sulfuric Acid Facility with ton/year capacity are finalized. Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. The Organization s sales rate of boron products in 2011 has showed an increase of 21% compared to the previous year and reached 2 million tons. In terms Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. of the cost, the total cost has showed an increase of 32% and reached million USD. The Organization s total sales earnings from boron products as well as other income generating activities in 2010 was 650,9 million USD. In 2011, this figure has increased 31.2% and reached 853,9 million USD. 97% of this income is generated through international sales and only 3% was through domestic sales. Kuruluşun; bor ürünleri satışı ve diğer gelir sağladığı faaliyetleriyle birlikte 2010 yılında 650,9 milyon dolar olan toplam satış geliri 2011 yılında %31,2 artarak 853,9 milyon dolara yükselmiştir. Bu gelirin %97 si yurt dışı, %3 ü ise yurt içi satış ve gelirlerden elde edilmiştir. Kuruluşun faaliyetlerinde kullanılan girdilerin önemli bir kısmı yurt içi kaynaklıdır ve ithal edilerek sağlanan kaynaklar az bir yekûn teşkil etmektedir. Bu özelliği ile ülkemiz ihracatına net; doğrudan etkisi olan bir sinerji sağlamaktadır yılından itibaren döviz kurlarının düşük seyretmesine rağmen 2011 yılında brüt satışlar milyon TL. olarak gerçekleşmiş, dönem kârı ise 841 milyon TL ye ulaşmıştır yılında üretim kapasitemizin, 2010 yılı kapasite değerinin dört katı olan 5,5 milyon tona çıkartılması hedeflenmektedir. Kârlı ve verimli bir kuruluş olarak, ülke ekonomisine verdiğimiz güç artarak devam etmektedir. Dünya bor pazarındaki liderliğimizi daha da güçlendirmek ve pazar payımızı artırma amacı doğrultusunda orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ortaya konmuş ve bu kapsamda kısa vadede 2012 yılı satışımız 1 milyar dolar; 2023 satış hedefimiz ise 2,5 milyar dolar olarak hedeflenmiştir. Yenilikçi, girişimci bir yönetim stratejisiyle fırsatları değere dönüştürdük; mevcudu muhafaza tuzağına düşmedik. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, dünya bor pazarındaki payını üretim ve yeni ürün üretme boyutlarıyla artırarak, faaliyet alanındaki sektörde dünya liderliğini güçlendirerek devam ettirmektedir. Kuruluşumuzun çalışmalarında desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Taner YILDIZ a, Bakanlığımıza, Kalkınma Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve bunların yanında tüm personelimize şükranlarımı sunarım. Despite the low currency rates after 2002, in 2011 the gross sales amount has reached 1,475 million TL. The period profit was 841 million TL. In 2023, we have planned to quadruple our production capacity we have reached in 2010 and produce 5.5 million tons, and thus make a major increase in our profit. Majority of the resources used for the Organization s activities are domestic and the imported resources have a very low percentage. This advantage gives us a significant power in export and create a direct synergy. As a profitable and productive organization, our support for strengthening Turkish economy keeps growing. Strengthening our leadership in world s boron market and for increasing our market share, we have identified medium and long term development goals. In this regard, our targeted sales rate in the short run is 1 billion USD for 2012 and in the long run, 2.5 billion USD for We have turned opportunities into assets with its innovative and entrepreneurial management strategy, instead of playing safe by maintaining the status quo. Eti Mine Works General Directorate keeps working on increasing its traditional production and new material production rates in the world s boron market, and aims at strengthening its ongoing leadership in the international arena. I hereby would like to express my gratitude for the Minister of Energy and Natural Resources Mr. Taner YILDIZ who has always provided constant support for our activities, to Ministry of Development, to Untersecretariat of Treasury, our clients, our suppliers, and our staff. Kuruluşun; bor ürünleri satışı 2011 yılında bir önceki yıla göre miktar bazında %21 artarak 2 milyon tona, tutar bazında ise %32 artarak 850,3 milyon dolara ulaşmıştır

11 Yönetim Kurulu Board of Directors M.Emin ZARARSIZ Yönetim Kurulu Üyesi Board Member 20 Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı General Director and Chairman of Board 1960 yılında Kayseri -Tomarza da doğdu yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede master yapmış, daha sonra ise doktorasını tamamlamıştır. Etibank Genel Müdürlüğünde 1986 tarihinde mühendis olarak göreve başladı yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü görevine atanan Dr. Orhan YILMAZ, evli ve üç çocuk babasıdır. Born in 1960 in Kayseri -Tomarza. Graduated in 1984 from Gazi University Engineering and Architecture Faculty Department of Chemical Engineering. He finished his Master s Degree and Doctorate s Degree in the same university. He was assigned to Etibank General Directorate as an Engineer in In 2004, he was appointed as the General Director of Eti Mine Workss and Chairman of Board. Dr. Orhan YILMAZ is married with three children. Muhsin GANİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Deputy General Director and Board Member 1966 yılında Erzurum-Oltu da doğdu yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun oldu. Etibank Genel Müdürlüğünde 1990 yılında müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı 18/1/2005 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1966 in Erzurum-Oltu. Graduated in 1987 from Ataturk University I.I.B.F Department of Business. He started working in Etibank General Directorate in 1990 as a Deputy Auditor. In 18/01/2005 he was appointed as the Deputy General Director of Eti Mine Workss and Board Member. Mr. Ganioglu is married with two children. Yücel YALÇINOĞLU Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Deputy General Director and Board Member 1962 yılında Adana-Saimbeyli de doğdu yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Etibank Genel Müdürlüğünde 1986 yılında mühendis olarak göreve başladı. 4/10/2006 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. 26/1/2007 tarihinde Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 7/1/2008 tarihinde yeniden yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. 22/1/ /1/2011 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda danışma kurulu üyeliği görevinde bulundu. 13/1/2011 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1962 in Adana-Saimbeyli. Graduated from Erciyes University Faculty of Engineering Department of Electronic Engineering. He started working in General Directorate of Etibank in 1986 as an Engineer. He was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate in 04/10/2006. He was appointed as a Head of Technology Development Departmen in 26/01/2007. He was reselected as a Board Member in 07/01/2008. He worked as a Turkish Atomic Energy Institution Advisory Board Member during 22/01/ /01/2011. In 13/01/2011 he was appointed as the Deputy General Director of Eti Mine Workss and Board Member. Mr. Yalcinoglu is married with two children. Recep AKGÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Director 1961 yılında İzmir de doğdu yılında İ.T.Ü. Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ABD Pittsburgh Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği dalında master yaptı. 13/3/1989 tarihinde MTA Genel Müdürlüğünde jeoloji yüksek mühendisi olarak göreve başladı. Etibank Genel Müdürlüğünde 1997 yılında mühendis olarak göreve başladı. 21/1/2004 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Teşekkülün Entegre Yönetim Sistemi temsilcisidir. İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır. Born in 1961 in Izmir. Graduated from ITU Faculty of Mines Department of Geological Engineering. He received his Master s Degree from Pittsburgh University on Geological Engineering. In 13/03/1989 he started working in MTA General Directorate as a senior engineer. In 21/01/2004 he was appointed as a Deputy General Director in Eti Mine Workss. He is also working as the Representative of Integrated Management System of the Organization. Mr. Akgunduz speaks English, married with one child de Yozgat ta doğdu yılında A.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1980 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında başlayan Dr. Zararsız, sırasıyla, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında planlama uzman yardımcısı, planlama uzmanı, müsteşarlık müşaviri Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Başbakanlık Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 3/1/2008 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. İş ve sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere; İnsan Hakları, Avrupa Birliği ve diğer alanlarda yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Born in 1961 in Yozgat. Graduated from Ankara University Faculty of Law in He started his carrier in Ministry of Agriculture and Rural Affairs in Dr. Zararsiz has then worked in Dicle University Faculty of Law, as an Assistant Planning Expert and then Planning Expert in Untersecretariat of State Planning Organization, as Prime Ministry Deputy Undersecretary and as Prime Ministry Acting Undersecretary. In 03/01/2008 he was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate. Dr. Zararsiz is married with two children. He has various published books and articles on subjects including labour and social security law, human rights, European Union and other fields. Süleyman TURGUT Yönetim Kurulu Üyesi Board Member 1971 yılında Manisa- Turgutlu da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 3/11/ /7/2007 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde XXII. Dönem Manisa Milletvekili olarak görev yaptı. 7/12/2009 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Born in 1971 in Manisa- Turgutlu. Graduated from Selcuk University Faculty of Engineering and Architecture. He has worked as a Parliamentarian for Manisa during 03/22/ /07/2007 within XXII. Period. He was appointed as a Board Member for Eti Mine Workss General Directorate in 07/12/2009. Mr. Turgut is married with two children. 21

12 Ailemiz Sürekli Büyüyor... Our Family is Growing Constantly

13 Kurumsal Gelişim Çalışmaları Institutional Development Activities Teşekkülün ( ) yıllarını kapsayan Stratejik Planının Kurumsal gelişim stratejik amacının; İnsan kaynağı ve örgütsel kapasiteyi geliştirmek, Kurum kültürünün gelişimini ve sürekliliğini sağlamak, Gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kurumun bilişim alt yapısını güncel tutmak hedeflerinin faaliyetleri olarak; Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatında; iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü araştırmaları, personel performans yönetim sistemi (PPYS) çalışmaları yapılmıştır. Sektörde dünya lideri olarak; 1,7 milyon ton olan bor kimyasalları üretim kapasitemizi, 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarmayı hedefledik. As the world leader of this sector, we aim at increasing its 1.7 million tons production capacity of boron chemicals to 5.5 million tons in The Institutional Development Strategic objectives stated in the Strategic Plan of the Organization includes improving human resources and organizational capacity, ensuring the improvement and permanency of the organizational culture, keeping an updated IT infrastructure in line with current IT technologies. For reaching these objectives, several job analysis activities, organizational analysis, organizational culture research, staff performance management system (SPMS) activities within the central and provincial offices have been carried out. Çalışma sonucunda; Merkez teşkilatın örgüt raporu ile görev tanımları el kitapları hazırlanmıştır. İşletme müdürlüklerinin örgüt raporları; beyaz ve mavi yakalı personel olmak üzere ayrı ayrı incelenerek hazırlanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatının Kurum Kültürü Araştırması raporları hazırlanmıştır. İş Etiği Standartları El Kitabı hazırlanmıştır. Personel Performans Değerlendirme yazılımı hazırlanarak Yönetim Bilgi Sistemi içinde yapılandırılmıştır. Personel Performans Değerlendirme Sistemi Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu hazırlanmıştır. Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında kurumsal büyümeyi ve etkin yönetimi destekleyecek ve kolaylaştıracak sistem odaklı bir yapılanma (reorganizasyon) gerçekleştirilmiş; iş süreçlerinde, iş yapma metotlarında, birimlerin fonksiyonlarında, kuruluş amaçlarını ve vizyonunu destekleyecek organizasyonunda etkin bir işleyiş, Teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin birimlerin ve çalışanların hedeflerine indirgenmesi, işlevlerin ve kaynakların entegrasyonu ve koordinasyonu, organizasyonu oluşturan tüm sistemlerin verimlilik, kârlılık ve etkinlikle yönetilmesi amaçlanmış, birim düzeyinde çalışanların iş hedefleri belirlenmiş, çalışanın; eyleminin hangi hedefin bir parçası olduğunu, süreç içindeki yerini, işini, rolünü ve fonksiyonunu tanımlayan, görev sorumlulukları belirlenmiştir. Kuruluşta, 2012 yılı sonunda Performans Yönetim Sistemi uygulamasına başlanacaktır. As a result of these activities: Organizational report and Terms of References Manuals of the central organization are prepared. Organizational reports of the Works directorates are divided into white and blue collar staff and reviewed separately. Organizational Culture Research reports for the central and provincial organization are prepared. Work Ethic Standards Manual is prepared. Personnel Performance Evaluation software is prepared and structured into Management Information System. Personnel Performance Evaluation System Web Application User Manual is prepared. Central and rural organizations have been restructured for improving the institutional growth and effective management system. It is aimed to have an effective performance within the work processes, working methods and functions of the departments that would support organizational goals and vision. It is also aimed to match the organizational strategic goal and objectives with the objectives of the department and staff, to manage the integration and coordination of functions and resources, to ensure productivity, profitability and efficiency in all the systems that make up the Organization. Business objectives of personnel working in each department have been identified so that each staff recognizes which organizational objective they serve and how they serve in realizing it, their jobs, roles and functions. By the end of 2012, the Organization will start using Performance Management System

14 Personel ve Eğitim Faaliyetleri Personnel and Training Activities Entegre Yönetim Sistemi Integrated Managemen System Eğitim uygulamalarımızı; Kurum değerlerinin davranış normlarına dönüştürülmesine ve iş gereklerini karşıla yacak yetkinlik geliştirme hedeflerine yönelttik. Eğitim uygulamalarımızı; Kurum değerinin davranış normlarına dönüştürülmesine ve iş gereklerini karşılıyacak yetkinlik geliştirme hedeflerine yönelttik yılı personel durumu (31/12/2011 tarihi itibarıyla) Personnel in 2011 (As of 31/12/2011) Birimi Department Memur Civil Servant Sözleşmeli Personel Contracted Personel İşçi Worker Toplam Total Merkez / Centre Taşra / Province Genel Toplam Grand Total Entegre Yönetim Sistemi Politikası Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç, başta bor madeni olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak nitelikte, verimli ve kârlı işletmek, Faaliyetlerinde insanı, çevreyi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak yönetim sistemi şartlarını uygulamak, sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır. Integrated management system policy Our policy is to operate all the mine and industrial raw material resources of our country productively and lucratively, starting with boron - except for hard coal, coal and hydrocarbon resources - in a way to meeting customers needs and expectations; To implement a management system that prioritizes humanity, environment, occupational health and safety and to ensure constant improvement. İnsan Kaynakları Human Resources Teşekkülde; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN16001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO / IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği Standardı şartları uygulanmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatında uygulanmakta olan standartların, süreç yönetimi mantığıyla tam bir entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 26 The Organization implements TS EN ISO 9001 Quality Management System, TS EN ISO Environmental Management System, TS Occupational Health and Safety Management System, TS EN Energy Management System, TS EN ISO / IEC Competence of Testing and Calibration Laboraties Standards. Actions are in progress for full integration of standards implemented at central and provincial departments with process management. İşçi Worker Memur Sözleşmeli Contracted Civil Servants Toplam Kadrolu İstihdam total employment in payroll 27

15 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Training Activities in 2011 Satınalma Procurement Toplam Alım Sayısı (Adet) Total Procurement (Unit) Toplam Alım Tutarı (Milyon TL) Total Procurement Cost (Million TL) 156,8 253,3 232,5 299,5 398,4 360,0 407,8 457, yılında; merkez teşkilatınca düzenlenen 24 adet kurum içi eğitimde personelimize kurum içi eğitim verilmiştir. Satınalma Procurement İşletme müdürlüklerince düzenlenen 164 eğitimde; 578 memur-sözleşmeli, işçi personelimize bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitim verilmiştir. Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 52 adet eğitim programına katılım sağlanmış ve bu eğitimlere 319 personelimiz iştirak etmiştir. ADET UNİT MİLYON TL MILLION TL) In 2011, 24 in service trainings have been provided by central organization targeting 2500 staff. With the 164 training activities organized in Works directorates; 578 civil servant contracted staff and 3565 workers have received trainings for improving their knowledge and skills. Toplam Alım Sayısı (Adet) Total Procurement (Unit) Toplam Alım Tutarı (Milyon TL) Total Procurement Cost (Million TL) 319 of our staff have also attended 52 trainings provided by other institutions and organizations

16 Hayatın İçindeyiz... We re within life with

17 Bor Boron Boron Composites Bor mineralleri, yapılarında farklı oranlarda bor oksit (B 2 O 3 ) içeren doğal bileşiklerdir. Doğada yaklaşık 230 dan fazla bor minerali mevcuttur. Bunların ticari öneme sahip olan başlıcaları; tinkal, kolemanit, kernit, üleksit, pandermit, borasit, szaybelit ve hidroborasit tir. Türkiye de yaygın olarak bulunan bor mineralleri ise; tinkal, kolemanit ve üleksit dir. Bu mineraller sırasıyla sodyum, kalsiyum ve sodyum+kalsiyum bazlı bor bileşikleridir. Bu mineraller öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilir (konsantre bor) daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına dönüştürülür. Bor kimyasalları ürünleri B 2 O 3 içeriğine göre adlandırılmakta, B 2 O 3 içeriği arttıkça ürün değeri de artmaktadır. Boron Composites Boron minerals are natural composites containing boron oxide (B 2 O 3 ) with different proportions. There are around 230 boron minerals found in nature. Among these, tincal, colemanite, kernite, ulexite, pandermite, boracite, szaibelyite, and hydroboracite have the highest commercial value. Boron minerals commonly seen in Turkey are tincal, colemanite and ulexite. These minerals are respectively sodium, calcium and sodium+calcium based boron composites. They are first enriched (concentrated boron) by being exposed to a physical process and then turned into various boron chemicals by refining. Boron chemical products are named according to the B 2 O 3 content and the more they conserve B 2 O 3 the more valuable they become. Kuruluş tarafından üretilmekte/üretilecek olan ürünlerin B2O3 içerikleri tabloda verilmiştir. B2O3 content of the products being produced / planned to produce by the Organization. ÜRÜN CİNSİ TYPE OF PRODUCT B 2 O 3 İÇERİĞİ B 2 O 3 CONTENT (%) 67 min. Zirai Bor (Na 2 B 8 O 13.4H 2 O) Agricultural Boron (Na 2 B 8 O 13.4H 2 O) Doğadan bor minerallerini çıkarttık; ileri teknolojiye sahip kimya tesislerimizde işledik, yeni ürünler ve katma değeri en yüksek bor kimyasallarını ürettik ÖZEL BOR ÜRÜNLERİ SPECIAL BORON PRODUCTS Çinko Borat (2ZnO.3B 2 O 3.3,5H 2 0) Zinc Borate (2ZnO.3B 2 O 3.3,5H 2 0) Bor Nitrür (BN) Boron Nitride (BN) Bor Hidrür (NaBH 4 ) Boron Hydride (NaBH 4 ) 32 We ve extracted boron minerals from nature; processed it in our hi-tech chemical facilities; produced new materials and boron chemicals with the highest added value. Bor, element olarak doğada B 10 ve B 11 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır. Bu izotopların tabiatta bulunma oranları sırasıyla % 19,1-20,3 ve %79,7-80,9 dur. B 10 izotopu çok yüksek termal nötron tutma özelliğini gösterir. Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. Element olarak bor; çok çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve nötronları absorbe etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden biridir. Metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir metaldir. Boron, as an element, consists of two steady isotopes of B 10 and B 11. These isotopes exist in nature with % and %, respectively. B 10 isotope has a very high thermal neutron capture characteristic. Consequently, it can be used for producing nuclear materials and at nuclear energy stations. As an element, boron has a high potential for making various composites and neutron absorption characteristic; which makes it one of the inevitable raw materials of industry. It is a metal with a semiconducting characteristic between metals and nonmetals. BOR KİMYASALLARI VE EŞDEĞERİ ÜRÜNLER BORON CHEMICALS AND EQUIVALENTS KONSANTRE BOR ÜRÜNLERİ CONCENTRATED BORON PRODUCTS Bor Karbür (B 4 C) Boron Carbide (B 4 C) Bor Oksit Boron Oxide Susuz Boraks (Etibor-68) Anhydrous Borax (Etibor-68) Borik Asit (H 3 BO 3 ) Boric Acid (H 3 BO 3 ) Kalsine Tinkal (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Calcined Tincal (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Boraks Pentahidrat ( Na 2 B 4 O 7.5H 2 O ) Borax Pentahydrate ( Na 2 B 4 O 7.5H 2 O ) Öğütülmüş Kolemanit (2CaO.3B 2 O 3.5H 2 0) Ground Colemanite (2CaO.3B 2 O 3.5H 2 0) 98 min. 68 min. 56,25 min. 52 min. 48 min. 40 +/- 0,5 Öğütülmüş Üleksit Ground Ulexite 37 +/- 1,0 Boraks Dekahidrat ( Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) Borax Decahydrate ( Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) 36,47 min. Konsantre Kolemanit Concentrated Colemanite Konsantre Üleksit Concentrated Ulexite Konsantre Tinkal Concentrated Tincal

18 Kullanım Alanları Dünya Bor Rezerv Payı World s Boron Reserve Shares Bor; nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde tüketildiği gibi, konsantre bor ürünleri olarak doğrudan da tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve deterjan sektörü ile seramik ve polimerik malzemeler, nano teknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ancak, tüketilen bor ürünlerinin %75 e yakını cam (yalıtım tipi cam elyafı, tekstil tipi cam elyafı, borosilikat cam ve panel cam), seramik-frit, tarım ve deterjan sektörlerinde yoğunlaşmıştır Areas of Usage Boron is used mainly as a boron chemical by the final user sectors, as well as a concentrated boron product and consumed directly. Boron products are used in various areas, including spacecrafts and aircrafts, nuclear practices, military vehicles, fuels, electronics and communication sector, agriculture, glass industry, chemicals and detergents sector, ceramics and polymeric materials, nanotechnologies, automotive and energy sectors, metallurgy and construction areas. However, almost 75% of the boron products are consumed by glass (insulation type of fiberglass, textile type of fiberglass, borosilicate glass and panel glass) sector, ceramic-frit sector, agriculture and detergents sectors. Bor Kullanım Alanları Terminolojisi Terminology Of Boron Usage Areas ABD USA %7 ŞİLİ CHILE %3 PERU %2 BOLİVYA BOLIVIA %2 ARJANTİN ARGENTINE %1 SIRBİSTAN SERBIA %1 TÜRKİYE TURKEY %72 RUSYA RUSSIA %8 ÇİN CHINA %4 Konsantre Bor Ürünleri Kolemanit, tinkal ve üleksit gibi cevherlerin konsantreleri Concentrated Boron products colemanite, tincal and ulexite concentrations 34 CAM GLASS DETERJAN DETERGENTS Bor Kimyasalları Boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit, sodyum perborat, susuz borik asit vb. Boron Chemicals Borax pentahydrate, borax decahydrate, anhydrous borax, boric acid, sodium perborate, anhydrous boric acid etc. TARIM Özel Bor Ürünleri Bor Karbür, çinko borat, bor nitrür, bor hidrür, ferrobor ve diğer bor bileşikleri. Special Boron Products Boron Carbide, zinc borate, boron nitride, boron hydride, ferroboron and other boron composites. SERAMİK CERAMICS DİĞER OTHER Bor ürünlerine dayalı sanayi ürünleri İzolasyon tipi ve teksil tipi cam elyaf, borosilikat camlar, seramik,deterjan vb. Industrial products based on boron materials Insulation type and textile type of fiberglass, borosilicate glasses, ceramics, detergents etc. Dünya Bor Rezervi (Miktar - %) World s Boron Reserve Shares (Quantity - %) Ülkeler Countries Toplam Rezerv (Bin Ton B 2 o 3 ) Total Reserves (Thousand Tons B 2 o 3 ) Dağılım (%) Share (%) Türkiye Turkey ABD USA Rusya Russia Çin China Arjantin Argentine Peru Peru Bolivya Bolivia Şili Chile Kazakistan Kazakhstan 4 Sırbistan Serbia İran Iran TOPLAM TOTAL Kaynaklar: yılı Eti Maden rezerv bilgileri kullanılmıştır. 2 USGS Mineral Commodity Summaries January 2009 dan alınmıştır. 3 USGS Mineral Commodity Summaries January 2002 den alınmıştır. 4 Kazakistanın Satimola bölgesi rezervi adresinde B 2 O 3 bazında 102 milyon ton olarak verilnmekle birlikte başka kaynaklarda çok farklı ve çelişkili rakamlar verildiğinden bu rakam tabloya yansıtılmamıştır. Sources : 1 Eti Mine reserves information for 2010 is used. 2 USGS Mineral Commodity Summaries January USGS Mineral Commodity Summaries January Kazakistan s Satimola area reserve for B2O3 is given as 102 million tons by However, other sources state different and inconsistent figures. Thus, this figure has not been reflected on the above table. 35

19 Afrika %1,1 Dünya Sektörel Bor Tüketimi World Sectoral Boron Consumption Dünya Bor Piyasası ve Eti Maden World Boron Market and Eti Mine Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış göstermiştir. Despite the wavy growth in world economy in 2011, we received a 3.8% annual growth and thus received higher demand for boron products. World s Boron consumption in 2011 has showed a salient increase, especially due to significant economic growth in some of the growing markets and some traditional markets. Dünya bor pazarındaki dağılım itibarıyla değerlendirme yapıldığında; 1980 li yılların ortalarında %25 olan ülkemizin miktar bazındaki pazar payı 2011 yılında % 44,3 olarak gerçekleşmiştir. Dünya bor pazarında Eti Maden ve RTM (Rio Tinto Marketing) talebin yaklaşık % 69 unu karşılarken, yıllar itibarıyla pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başlamıştır. When compared according to world boron market distribution, in the mid 1980s Turkey s market share was 25%; whereas in 2011 this figure has increased to 44.3% in Eti Mine and RTM (Rio Tinto Marketing) meet world s boron demand up to 69%. Over the years, Russia, China, Chile and Argentine have increased their capacities and started to get bigger shares from the boron market yılında; Kullanım Alanlarına Göre Dünya Bor Ürünleri Tüketim Oranları World Boron Products Consumption Rates as per areas of usage in 2011 Dünya Bölgesel Bor Tüketimi The World Regional Boron Consumption (%) 36 Bölge / Region Payı / Share Avrupa / Europe 15,3 Amerika / America 34,3 Asya / Asia 48,1 Ortadoğu / Middle East 1,2 Afrika / Africa 1,1 Cam elyaf sektöründe bor ürünleri tüketimi Çin ve ABD de yoğunlaşmıştır. Çin tekstil tipi cam elyaf, ABD ise izolasyon tipi cam elyaf üretiminde öncü durumdadır. In fiberglass sector main consumers are located in China and USA. China is the main consumer for textile type of fiberglass, USA is the main consumer of insulation type of fiberglass. Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Cam elyafı + Cam yünü %46 Glass fiber + glass wool 46% Emaye + Sır %15 Enameled + foil 15% Tarım %11 Agriculture 11% Diğer %10 Other 10% Borosilikat Camlar %10 Borosilicate Glasses 10% Deterjan %6 Degergents 6% Ferro Bor %2 Ferro Boron 2% Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Afrika %1,1 Africa 1,1% Eti Maden 2011 yılında 914 bin ton B 2 O 3 üretimi ile en çok bor üreten firma olmuş ve dünya bor üretiminin bor oksit bazında yaklaşık %44,4 ünü gerçekleştirmiştir. Dünya üretiminin geri kalan yaklaşık %24,5 i Rio Tinto ve yaklaşık %31,2 si de diğer üreticiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Rio Tinto nun üretimi, 2010 yılında işgücü anlaşmazlığı, 2011 yılında sel baskını ve bakım-onarım nedeniyle beklenenden %12-22 daha düşük gerçekleşmiştir. Dünya bor tüketimi 2011 yılında 2 milyon ton B 2 O 3 (4,3 milyon ton) dolayında gerçekleşmiştir. Eti Maden 906 bin ton B 2 O 3 ürün satışı ile dünya bor talebinin yaklaşık %44,4 ünü karşılamıştır. Dünya bor talebinin yaklaşık %24,6 sının Rio Tinto, %31,1 inin de diğer üreticiler tarafından karşılandığı tahmin edilmektedir. Eti Maden, son yıllarda izlediği yatırım politikaları ve etkin bir şekilde yürüttüğü teknik ve proaktif pazarlama anlayışı ile pazar payını kademeli olarak artırarak 2005 yılından itibaren Bor Kimyasalları Sektöründe Dünya Lideri konumuna gelmiştir. Asya %48,1 Asia 48,1% Amerika %34,3 United States 34,3% Avrupa %15,3 European 15,3% Orta Doğu %1,2 Middle East 1,2% Afrika %1,1 Africa 1,1% RUSYA / RUSSIA ÇİN / CHINA GÜNEY AMERİKA / SOUTH AMERİCA ŞİLİ / CHILE Diğerleri %31,1 Others 31,1% Rio Tinto %24,6 Rio Tinto 24,6% Eti Maden %44,3 Eti Mine 44,3% In 2011, with its 914 thousand tons of B2O3 production Eti Mine became the lead company in world market in terms of boron production and made 44.4% of boron oxide based boron production. Rio Tinto made remaining 24.5% of the boron production and 31.2% was made by other producers. Rio Tinto s production was 12 22% lower than expected due to labour force discrepancies in 2010 and flood catastrophe and following maintenance and repair activities in World s boron consumption was 2 million tons B2O3 (4.3 million tons) in Since 2005, Eti Mine has gradually became World Leader in Boron Chemicals Sector resulting from its investment policies and technical and proactive marketing approach in recent years Eti Maden Bor Pazarında Dünya Lideri (2011 Yılı, Ton B 2 O 3 Bazında) Eti Mine s Production Share in the Global Boron Market 37

20 Eti Maden Bölgesel Bor Ürünleri Satışı Eti Maden in 2011 yılı bor satışlarının coğrafi dağılımı miktar bazında analiz edildiğinde; bor tüketiminin en yüksek olduğu pazarlardan olan Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarının Eti Maden in önemli pazarlarından olmaya devam ettiği ve Eti Maden in bu bölgesel pazarlarda ciddi pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Satışların bölgesel dağılımına göre önemli pazarlardan Asya ya yapılan bor satışlarının toplam bor satışları içindeki payı bu bölgedeki ekonomik büyüme sonucunda 2000 yılından bu yana artan bir seyir izlemektedir. Uzun süredir azalan bir seyir izleyen Amerika bölgesine yapılan satışlar 2009 yılından bu yana artış eğilimine dönmüş durumdadır. Geleneksel pazarlardan olan Avrupa ya yapılan bor satışlarının payı azalma sürecini sürdürmektedir. Bunun da en önde gelen nedeni deterjan ve cam elyafı sektörlerinde üretimlerde bor dışı ikamelerdir. Sektörler bazında; cam sektörü 2011 yılında (cam elyafı, cam yünü ve borosilikat camlar) en fazla bor tüketen sektör olma özelliğini korumuştur. Seramik-frit sektörü ise bor tüketimi açısından ikinci önemli sektör durumundadır. Tarım-gübre sektörü bor tüketiminde giderek önemini artırmakta ve bu alanda tüketilen bor miktarı artmaktadır. Eti Mine Regional Boron Product Sale When analyzed through geographical distribution of Eti Mine s boron sales in 2011, highest boron consumption was made in Asian, American and European continents and Eti Mine gained a large market share in these regional markets. Due to the economical developments in the Asian market, Eti Mine s revenues from the boron sales in Asia has shown a gradual increase since Sales to American continent which showed a decrease for a long time, has started to increase since Boron sale shares to the European market, which has been one of the traditional markets, continue its decrease. One of the main reasons behind this is the non-boron substitutes used in detergents and fiberglass productions. In terms of the sectors, in 2011 glass sector (fiberglass, glass wool and borosilicate glasses) has shown the highest boron consumption. Ceramics-frit sector has been the second biggest boron consumer. Agriculturefertilizer sector is becoming more important each year with its steady increase in boron consumption. Eti Maden Bor Ürünleri Satışının Sektörel Dağılımı (Ton Bazında %) Sectoral Distribution of Eti Mine Boron Products Sales (Ton / %) Cam %63,4 Glass 63,4% Diğer %20,8 Other 20,8% Seramik %10,8 Ceramics 10,8% Tarım %3,4 Agriculture 3,4% Deterjan %1,6 Detergents 1,6% Eti Maden Bor Ürünleri Satışının Bölgesel Dağılımı (Ton Bazında %) Regional Distribution of Eti Mine Boron Products Sales (2011) (Ton / %) Asya / Asia %59,3 ASYA %59,3 Avrupa / Europe %25,3 AVRUPA %25,3 Amerika / America %13,7 AMERİKA %13,7 Afrika / Africa %0,2 AFRİKA %0,2 ORTA DOĞU %1,5 Ortadoğu / Middle East %1,5 * Bor ürünleri satışımızın bölgesel dağılım yüzdesi miktar ve değer bazında paralel bir seyir izlemektedir. * Regional sales distribution of our boron products shows a parallel pattern in terms of quantity and value

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A nation s progression depends on the utilization of

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2009 ÖZET Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından bu yana artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bor Sektöründe Dünya Lideri BOR SEKTÖR RAPORU MAYIS 2013 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tarafından Hazırlanmıştır. 2 ÖZET Dünya bor pazarı 2010 yılında ekonomik

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

röportaj 10 SORUDA BOR

röportaj 10 SORUDA BOR röportaj 10 SORUDA Sanırım herkesin e-posta hesabına Bor hakkında pek çok iddia içeren iletiler düşmüştür. Enerjide Hedef olarak akıllardaki en temel soruları, konunun en üst düzeydeki muhatabı olan; Eti

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI Bor; atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal yarı metal bir elementtir. (2) bor.balıkesir.edu.tr (1) (1) (1) BOR MADENİNİN TARİHÇESİ; Bor

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Bor da dünya lideri... World leader in boron...

Bor da dünya lideri... World leader in boron... Bor da dünya lideri... World leader in boron... Türkiye nin değerler yaratan madeni... The mineral creating value in Turkey... Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesine bağlıdır. A Nation s rise depends on the use of its underground wealthiness 2006 Faaliyet Raporu

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ Esra BAKKALOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Kurupelit / SAMSUN es.bakkaloglu@hotmail.com Bu çalışmada

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı