Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı h c s Re l Disk Heni ve Dejenesyonu / Disc Henition nd Degenestion Eme Delen 1, Bış Bigili 2, Ahmet Tolgy Akıncı 3, Dey Kbulut 4, Ftm Nesin Tun 5, Nebile Müge Kunducıl 1, Muzffe Memiş 1 1 Edine Stte Hospitl Dept. of Neuosugey, 2 Uzunköpü Stte Hospitl Dept. of Neuosugey, 3 Tky Univesity Dept. of Neuosugey, 4 Uzunköpü Stte Hospitl Dept. of Rdiology, 5 Tky Univesity Dept. of Biosttistics, Edine, Tükiye Özet Bu çlışmd, lt seviye intevetebl disk henisi ile dejenesyonu sındki ilişki, omugnın sgitl mofolojik değelei ile bilikte, ştıılmıştı. Çlışmdki veile, mekezimizde, lt seviye lombe disk henisi tnısıyl opee edilen hstlın etospektif olk tnmsıyl elde edilmişti. Toplm 117 hstnın 75 i kdın, 42 si ise ekekti. Hstl dejenesyon göülen (Pfimnn eve III-IV-V) ve dejenesyon göülmeyen (Pfimnn eve I-II) olmk üzee iki gub yıldı. 117 hstnın, 13 ünde dejenesyon tespit edimezken, 104 hstd ise dejenesyon tespit edildi. 1. gubun yş otlmsı 43,0 (±11,2), ikinci gubun yş otlmsı ise 45,3 (±11,4) idi ve lınd isttiksel olk nlmlı bi fk tespit edilmedi. (p > 0,05) Lombe lodoz çısı dejenesyon olmyn gupt 28,81±9,17 ve oln gupt 23,30±8,92 olk ölçülmüş olup, dejenesyon oln gupt dh düşük sptndı. (p = 0.050) Segmentl lodoz çısı he iki gupt sısıyl 28,17±5,75 ve 24,69±8,91 olk tespit edilmiş olup, dejenesyon oln gupt klinik olk değe dh düşüktü. (p = 0.088) Skl yüzey çısı dejenesyon olmyn gupt 100,56±6,03 ve dejenesyon oln gupt ise 99,51±5,36 olk tespit edilmiş olup, dki fk isttiksel olk nlmlı değildi. (p = 0.509) Skl kifoz çısı bkımındn sısıyl iki gup değelei 155,59±45,96 ve 170,13±5,41 olk hesplnmış olup isttiksel olk iki gup sıdki fk nlmlı idi. (p = 0.059) Alt seviye lombe disk henisi göülen olguld disk henisi ve dejenesyonu sınd nlmlı bi ilişki sözkonusu olup lombe lodoz ve segmentl lodoz çısı dejenesyon göülen olguld dh düşüktü. Anht Kelimele Omulsı Disk Dejenesyonu; İntevetebl Disk Hstlığı; Lumboskl Bölge; Mofoloji Abstct In this study, the eltionship between the lowe intevetebl disc henition nd the degenetion of the spine with the sgittl mophologicl vlues wee investigted. The dt on this study is obtined etospectively fom ptients who wee opeted in ou cente with the dignosis of lowe level lumb disc henition. A totl of 117 ptients, 75 femle nd 42 mle e included. Ptients e divided into two goups s with degenetion (Pfimnn stge III-IV-V) nd without degenetion (Pfimnn stge I-II). Among 117 ptients, 13 wee in the with degenetion goup, while 104 wee in the without degenetion goup. The men ge of the fist goup ws 43.0 (± 11.2) yes, while the second goup hd men ge of 45.3 (± 11.4) yes nd thee wee not sttisticlly significnt diffeences between them (P > 0.05). Men lumb lodosis ngle ws (± 8.92) degee in the fist goup nd (± 9.17) degee in the without dejenetion goup, thus lowe degee ws obseved in the goup with degenetion (P = 0.050). Segmentl lodosis ngle ws (± 8.91) nd (± 5.75) degee espectively, in the goup with degenetion the ngle vlue ws lowe (P = 0.088). The scl sufce ngle in the goup with degenetion ws (± 5.36) degee nd in the second goup it ws (± 6.03) degee. Nevetheless the diffeence ws not sttisticlly significnt (P = 0.509). The scl kyphosis ngle is detemined s (± 5.41) degee nd (± 45.96) degee in the two goups espectively nd thee ws sttisticlly significnt diffeence between them (P = 0.059). Fo cses with lowe level lumb disc henition thee exists significnt eltionship between the disc henition nd degenetion, theefoe the lumb lodosis nd the segmentl lodosis ngles e lowe in ptients with degenetion. Keywods Intevetebl Disc Degenetion; Intevetebl Disc Disese; Lumboscl Region; Mophology DOI: /JCAM.3085 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Eme Delen, Edine Devlet Hstnesi Beyin Cehisi Kliniği. Edine, Tükiye. GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Omug dejenesyonu, dh çok ilei yş ile ilişkilendiilen, omugnın tüm elemnlının etkilendiği fizyolojik bi süeçti. Bu fizyolojik süeç çoğu zmn semptomtik seyetmektedi [1]. Ağı ve omug insitbilitesi geliştiğinde ise bu süeç ptolojik olk değelendiilmekte olup medikl ve/vey cehi tedvi geektimektedi. Bu dejenetif süeç, nulus fibozisteki geniş yıtıklı d kpsyn çok çeşitli mofolojik değişikliklei içemektedi [2]. Anulus fibozisteki bu yıtıkldn, özellikle dil tzd oln yıtıkldn, nukleus pulposus fıtıklşmkt ve hstld intevetebl disk (İVD) henisi gelişmektedi. Litetüde ypıln çlışmld İVD dejenesyonu oln bieylede ileiki yılld dh sıklıkl İVD henisi sptnmıştı [3]. Anck he omug dejenesyonu İVD henisi ile sonuçlnmmkt ve he İVD henisinde de İVD dejenesyonu göülmemektedi. Bu çlışmd İVD henisi nedeniyle opee edilen hstl etospektif olk tnmış, dejenesyon vlığı ştıılmış, spinl knlın sgittl mofolojik değelei ile bilikte, ttışılmıştı. pogmı kullnılk elde edildi. Lombe lodoz çısı L1 ve L5 vetebnın ot noktlındn geçen iki çizginin sındki çık ölçüleek, segmentl lodoz çısı ise İVD henisi seviyesine komşu son plkl plel geçen iki çizgi sındki çı ölçüleek hesplndı ve kyıt edildi. (Resim 1) Geeç ve Yöntem yıllı sınd tek tf ve tek seviye lt seviye lombe disk henisi nedeniyle opee edilen olgul, etospektif olk tndı. Mnyetik ezonns göüntüleme (MRG) tetkiklei ve dosylın tm olk ulşılbilen hstl incelemeye lındı. Hstldn dh önce spinl cehi geçimiş, spinl d knl, spinl metsttik vey pime tümöü, ciddi konjenitl nomlilei, diskitisi, spondilolistezisi, osteomyeliti, tvm bulgulı oln olgul çlışm dışınd bıkıldı. Üst seviye lombe disk henisi ve sptnn İVD henisi seviyesinden fklı seviyede pfimnn eve III ve üzei dejenesyon göülen olgul çlışm dışınd tutuldu. Bu ştlı sğlyn toplm 117 hst (n=117) tespit edildi. Hstlın yşlı, ykınmlı, lesgue testinin, duyu ve moto kyıplın vlığı kyıt edildi. Hstld İVD heni miktı noml, bulging, potüzyon, ekstüzyon ve sekestsyon şeklinde sınıflndııldı [4]. İVD henisinin ksil loklizsyonu noml, bulging, sntl, pmedin, fominl, ekstfominl ve nteio yeleşimli olk sınıflndıılk kyıt ltın lındı. İVD nin dejenesyonun deecesi Pfimnn evelemesi kullnılk tndı [5]. Beş dejenesyon evesi şğıdki şekilde idi: Eve 1 dejenesyon: Disk yüksekliği noml, nukleus ve nulus yımı çık, plk beyz iç ypılı disk. Eve 2 dejenesyon: Disk yüksekliği noml, nukleus ve nulus yımı çık, homojen olmyn iç ypılı disk. Eve 3 dejenesyon: Disk yüksekliği noml y d hfifçe zlmış, nukleus ve nulus yımı tm olk oty konulmyn nck nulus şekli hlen izlenebilen, inhomojen iç ypılı gi disk. Eve 4 dejenesyon: Disk yüksekliği noml Y d ot düzeyde zlmış, nukleus ve nulus yımı izlenmeyen, inhomojen iç ypılı gi-siyh disk. Eve 5 dejenesyon: Disk yüksekliği ilei düzeyde zlmış, nukleus ve nulus yımı izlenmeyen, inhomojen iç ypılı siyh disk. Bu sınıflmy göe eve I-II noml, eve III-IV-V ise dejenee disk olk belilendi. Spinl knlın sgittl mofolojik değeleinden lombe lodoz çısı, segmentl lodoz çısı, skl yüzey çısı, skl kifoz çısı ve intevetebl lık (IVS) değeleine bkıldı. Tüm dyolojik ölçümle Rdint DICOM Viewe (vesion 1.8.6) bilgisy Resim 1. Lombe lodoz çısı ölçülmesi(a), Segmentl lodoz çısının ölçülmesi(b) Skl yüzey çısı S1 vetebnın üst yüzü ile k yüzü ksınd geçen iki çizgi sındki, skl kifoz çısı ise S1 vetenın üst ve lt son plklının ot noktlını bileştien çizgi ile S2 vetebnın üst endplte i ile S4 vetebnın lt endplte nin ot noktlını bileştien iki çizgi sındki çı hesplnk kyıt ltın lındı [6]. (Resim 2 ve 3) İVD yükseklik onı (intevetebl spce tio; IVS) değei ise ptolojinin göüldüğü seviyeden disk yüksekliklei ve üst veteb kopus yüksekliği elde edileek kyıt ltın lındı [7]. (Resim 4) İsttiksel Anliz İsttistiksel değelendime, SPSS 21 isttistik pogmı kullnılk ypıldı. Ölçülebilen veilein noml dğılım uygunluklı Resim 2. Skl yüzey çısının ölçülmesi (C) 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Resim 3. Skl kifoz çısının ölçülmesi (D) Resim 4. İVS değeinin hesplnmsı tek önek Kolmogoov Sminov testi ile bkıldıktn son noml dğılım gösteenle için gupl sı kıyslmld bğımsız gupld t test, noml dğılım uymyn veilein değelendiilmesinde ise Mnn Whitney U test kullnıldı. Niteliksel veilede Peson χ2 testi ve Kolmogoov Sminov iki önek test kullnıldı. Tnımlyıcı isttistikle olk otnc (Min-Mx) değelei ve itmetik otlm±stndt spm veildi. Tüm isttistikle için nlmlılık sınıı p<0.05 olk seçildi. Bulgul Çlışm toplm 117 hst (n = 117) üzeinden ypıldı. Hstlın 75 i kdın, 42 si ise ekekti. Hstlın % 84,6 sınd (n = 99) bel ve yk ğısı, % 14,5 inde (n = 17) yk ğısı, % 0,9 und (n=1) ise sdece bel ğısı ykınmsı mevcuttu. Hstlın lombe muyeneleinde % 89,7 sinde (n = 105) lsegue testi pozitif iken, % 1,4 ünde (n = 3) biltel pozitif ve % 7,7 (n = 9) hstd ise lsegue testi negtif olk sptndı. Hstlın % 48,7 (n = 57) inde moto kyıp ve % 73 (n = 84) ünde de duyu kybı tespit edildi. Hstlın İVD henilei incelendiğinde; heni seviyesi % 42,7 (n = 50) si L4 / L5 lığınd, % 57,3 ü (n = 67) L5 / S1 disk lığınd tespit edildi. Hstlın İVD henileinin ksiyl loklizsyonu 1 hst ekstfominl, 19 hst fominl, 78 hst pmedin ve 19 hst sntl yeleşimli idi. İVD heni miktlın göe ise 12 hst sekeste, 40 hst ekstüde, 42 hst potüde ve 23 hst bulging (tşm) idi. Toplm 117 hst Pfimnn eve I - II (dejenesyonu olmynl) ile eve III IV - V (dejenesyonu olnl) olmk üzee iki gub yıldı. Dejenesyonu olmyn n = 13 hst (% 11,1), dejenesyonu olmyn n = 104 hst (% 88,9) olk tespit edildi. Adki fk isttiksel olk nlmlıdı. (P = ) Dejenesyon bulunmyn gubun yş otlmsı 43,0 (± 11,2), bulunmyn gubun yş otlmsı 45,3 (± 11,4) idi. İki gubun yşlı sınd isttiksel olk nlmlı bi fk yoktu. (p > 0,05) Tüm hstl incelendiğinde lombe lodoz çısı otlm 23,91 ± 9,08 idi. Dejenesyonu bulunn ve bulunmyn gublın lombe lodoz çısı sısıyl otlm 23,30 ± 8,92 ve 28,81 ± 9,17 idi. Alınd isttiksel olk nlmlı bi fk olup, dejenesyon göülen gupt dh düşüktü.(p = 0.050) Tüm hstl incelendiğinde segmentl lodoz çısı otlm 25,08 ± 8,66 idi. Dejenesyonu bulunn ve bulunmyn gupld ise sısıyl otlm 24,69 ± 8,91 ve 28,17 ± 5,75 idi. Alınd isttiksel olk nlmlı bi fk olmmsın ğmen, klinik olk dejenesyon göülen gupt değe dh düşüktü.(p = 0.088) Tüm hstl incelendiğinde skl yüzey çısı otlm 99,62 ± 5,42 idi. Dejenesyonu bulunn ve bulunmyn gubld ise sısıyl otlm 99,51 ± 5,36 ve 100,56 ± 6,03 idi. İki gup sınd isttiksel olk nlmlı bi fk bulunulmdı. (p = 0.509) Tüm hstl incelendiğinde skl kifoz çısı otlm 168,52 ± 16,29 idi. Dejenesyonu bulunn ve bulunmyn gubld ise sısıyl otlm 170,13 ± 5,41 ve 155,59 ± 45,96 idi. İki gup sınd isttiksel olk nlmlı bi fk vdı. (p = 0.059) (Tblo 1) Dejenesyonu oln ve olmyn gupl sınd ölçülen IVS değelei sısıyl otlm 0,43 (min 0,26 mx 0,58) ve 0,39 (min 0,19 mx 0,60) idi. İki gup sınd isttiksel olk nlmlı bi fk yoktu. (p = 0.207) Ttışm İVD, ileleyen yş ile bilikte, diğe ks iskelet sistemi dokulındn dh fzl olk, oldukç yıkıcı ypısl değişikliklee muz klı [8]. Bu dejenetif süeç, sıklıkl ilei yş ile ilişkilendiilse de, dejenesyon genç eişkin bieylede de kşımız çık [9]. Bu fklı yş dğılımı omug dejenesyonunun tek bi nedene değilde, etyolojik olk multi fktöel nedenlee bğlı olduğunu düşündüü. İlei yş, cinsiyet, boy, genetik fktöle gibi ypısl fktöle; soys ekonomik düzey, sig içmek ve obesite, ğı yük kldım, tvm, ğı fiziksel ktivite ve uzun süe otumyı geektien mesleklei ic etmek, gibi çevesel etkenle litetüde ilei süülen isk fktöleindendi [ ]. Bu ilei süülen ypısl ve çevesel isk fktöleinin ynı sı, İVD nin beslenmesinin bozulmsı, üzeinde duuln diğe önemli bi etyo- Tblo 1. Tüm hstld ve dejenesyon oln/olmyn gupld ölçülen omugnın sgittl mofolojik değelei. Dejenesyon olmyn gup (pfimnn eve I ve II n=13) Dejenesyon oln gup (pfimnn eve III,IV,V n=104) Lombe Lodoz çısı Segmentl Lodoz çısı Skl yüzey çısı Skl kifoz çısı 28,81 ± 9,17 28,17 ± 5,75 100,56 ± 6,03 155,59 ± 45,96 23,30 ± 8,92 24,69 ± 8,91 99,51 ± 5,36 170,13 ± 5,41 Tüm hstl (n=117) 23,91 ± 9,08 25,08 ± 8,06 99,62 ± 5,42 168,52 ± 16,29 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 lojik fktödü. Yşmın 2. dekdındn son İVD, vetebl kn kımı ile oln diekt ilişkisini kybede, böylece, oksijen ve glukoz gibi temel besin kynklını, difüzyon yoluyl çeve dokuldn özellikle de vetebl son plkldn sğl [14]. Yşl bebe ileleyen süeçte İVD nin beslenmesi, diskin kendi ve çeve ypısının bozulmsıyl bebe, bozulu. İVD beslenmesinin bozulmsı omug dejenesyonunun neden olduğu ve/vey en zındn hızlndıdığı söylenebili. Etyolojik olk güçlü bi ypısl nedene eklenmiş çevesel fktöle ile bebe İVD nin beslenmesinin bozulmsı gibi çok nedenli bu dejenetif süece neden olmktdı. İVD henisine benze etyolojik fktöleden kynklnmsı iki ntite sınd ykın ilişkiyi desteklemektedi. Litetüde ypıln çlışmld semptomtik bieylede ileleyen yş ile bilikte tn ond İVD dejenesyonu bulunmuştu. Bi çlışmd hytlının ilk 30 yılını geçien genç eişkin bieylede İVD dejenesyonu % 60 onınd bulunmuş, bi diğe çlışmd ise hytının 5. onyılınd bieylede bu on %90 bulunmuştu [15-16]. Tüm bu değele İVD dejenesyonu ile ileleyen yşın ykın ilişkisini oty koymktdı. Bizim nöoşiüji ptiğinde sıkç kşılştığımız gibi, İVD dejenesyonunun genç eişkin yş gubund d göüldüğünü destekleyen bşk çlışmld mevcuttu [17]. Litetüdeki diğe çlışmld dejenesyon bulgulının genç bieylede de göülmesi, hstlığın etyolojisinde, genetik fktöleinde etkin ol oyndığını düşündüü. COL9A2 polimofizm ve vitmin D eseptö genindeki mutsyonlın, omug dejenesyonu ile ykın ilişkisi vdı [18-19]. Tüm veile İVD dejenesyonun ilei yş ile ilgili olduğunu düşündümektedi. Bunun ynınd İVD henilei ise dh çok genç eişkin yş gubunun hstlığı olk bilini. İVD henisi dh çok yş lığınd göülü ve yşın ilelemesi ile bilikte henile dh çok üst seviyelede olm eğilimindedi. Bizim çlışmmızdki veile, yşlnm ile dejenesyonunun ykın ilişkisini desteklemekte ile bilikte iki gup sınd isttiksel fk tespit edilmemişti. MRG, İVD dejenesyonunu göüntülemede çok değeli bilgile vei. Anck MRG, dyolojik olk bi göüntüleme yöntemi olup, klinik olk kşılığı olmyn lezyonlı d göstemektedi. Yş ile bilikte omugnın dejenesyonu insidentl olk zten göülmektedi. MRG, göüntülenen bu stlntısl lezyonlın yşlnmy bğlı fizyolojik bi süeç mi yoks ptolojik bi süeç mi olduğu ve bun bğlı olk söz konusu lezyonlın semptomtik olup olmdığını yıt etmekte yetesiz klmktdı [1-5]. Çoğu zmns bu yımı ypmk oldukç zodu [20]. Klinik olk bu yımı ypmk tedvi süecini doğudn etkileyecek bi duum olmsın ğmen eldeki tnı yöntemleiyle bu yımı kesin olk ypmk mümkün değildi. İVD dejenesyonunun sıklıkl ypısını kybeden disk mesfesinde bşldığı ve diğe komşu elemnl ilelediği düşünülü. Dejenesyon uğyn omugd İVD yük dğıtm kbiliyetini kybede ve omugnın diğe elemnlın fizyolojik sınılın üstünde yük binmeye bşl [21]. İVD yük dğıtm kbiliyetini kybetmesi ile bşlyn bu süeç nnulus fibosus d yıtık oluşmsı, disk mesfesinde yükseklik kybı, fset eklemlein dlmsı, veteb son plklın düzensizlik-skleoz, spinl d knl, osteofit oluşumu gibi şmlı içei [2]. Özellikle nulusu fiboziste oluşn dil yıtıklın hem dejenesyon hem de henisyon gelişmesinde öncül lezyon olduğu söylenebili. Sıklıkl dyolojik olk kşılştığımız blck disk, pfimnn dyolojik disk dejenesyon evelemesinde eve III olup kkteistik lezyonlı bu dil yıtıkldı [22]. Eve III olguld dh fzl ond dejenesyon geliştiği bilinmektedi [23]. Anck bu olgulın İVD henisi gelişmesi için yeteli knıt olmdığını svunn göüşlede mevcuttu [24]. Bizim çlışmmızd yüksek ond dejenesyon sptnmsı, dil yıtıklın öncül lezyon olduğunu ve heni gelişmesinde yeteli bi knıt olduğunu düşündümektedi. Anck dejenesyon göülmeyen olgulın vlığı ( % 11,1), bşlı bşın dejenesyonun İVD henisi gelişmesinde etkili olmdığını düşündüü. Doğumd kifotik oln insn omugsı bşını tutm ve yüüme ile bilikte, yük tşımy bşl. Bş ve gövdenin yükü omug üstüne binmesi ile bilikte fizyolojik oln sevikl ve lombe lodoz gelişi. Omugnın lodoz çısı, İVD üstüne binen yükün, omugnın k elemnlın dğıtmsını sğl [25]. Böylece yük tşımd mükemmel bi kldıç göevi göen İVD, yük dğıtm fonksiyonunu sğlmış olu. Dejenesyon uğyn omugd bu yük dğıtm kbiliyeti kybolu ve omugnın fizyolojik eğiliklei ve bun bğlı dengesi bozulu. Bizim çlışmmızd dejenesyon göülen gupt dh düşük lombe ve segmentl lodoz değelei elde edilmiş olup, yine dejenesyonu göülen gupt skumun sgittl konfigüsyonun göstegesi skl kifoz çısı dh yüksek bulunmuştu. Yptığımız çlışmnın sonuçlı değelendiildiğinde lt seviye lombe disk henileinde sıklıkl İVD dejenesyonu tespit edilmiş, omugnın önemli sgittl mofolojik değelei oln lombe lodoz, segmentl lodoz ve skl kifoz çılının İVD dejenesyonu için önemli ntomik fktöle olduğu tespit edilmişti. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Boden SD, Dvis DO, Din TS, Ptons NJ, Wiesel SW. Abnoml mgneticesonnce scns of the lumb spine in symptomtic subjects: pospective investigtion. J Bone Joint Sug Am 1990;72(3): Modic MT, Ross JS. Lumb degenetive disk disese Rdiology 2007;245(1): Wis E, Eskelin M, Hemunen H, Kiviluoto O, Pjnen H. Disc degenetion in low bck pin: 17-ye followup study using mgnetic esonnce imging. Spine 2007;32(6): Roughley PJ. Biology of intevetebl disc ging nd degenetion: involvement of the extcellul mtix. Spine 2004;29(23): Pfimnn CW, Metzdof A, Znetti M, Hodle J, Boos N. Mgnetic esonnce clssifiction of lumb intevetebl disc degenetion. Spine 2001;26(17): Egun T, Lkdmylı H, Shin MS. The eltion betweeen sgittl mophology of the lumboscl spin nd the degee of lumb intevetebl disc degenetion. Act Othop Tumtol Tuc 2010;44(4): Cnby S, Aydın AL, Akts E, Eten SF, Bsmcı M, Ssni M, et l. Posteio dynmic stbiliztion fo the tetment of ptients with lumb degenetive disc disese:long-tem clinicl nd diologicl esults. Tuk Neuosug 2013;23(2): Buckwlte JA. Spine updte: Aging nd degenetion of the humn intevetebl disc. Spine 1995;20(11): Niosi CA, Oxlnd TR. Degenetive mechnics of the lumb spine. Spine J 2004;4(Suppl.6):S Ktz JN. Lumb disc disodes nd low-bck pin: socioeconomic fctos nd consequences. J Bone Joint Sug Am 2006;88(Suppl.2):S Bldwin NG. Lumb disc disese: the ntul histoy. Neuosug Focus 2002;13(2): E Plepu V, Kodigudl M, Goel VK. Biomechnics of disc degenetion. Adv Othop 2012; DOI: /2012/ Bttie MC, Videmn T, Gibbons LE, Mnninen H, Gill K, Pope M, Kpio J. Occuptionl diving nd lumb disc degenetion: cse-contol study. Lncet 2002;360(9343): Bll JR, Hulbet RH. Neuologicl Sugey. In: Winn HR, editos. Concepts of Disk Degenetion nd egenetion. 6th ed. London: Sundes; p Eubnks JD, Lee MJ, Cssinelli E, Ahn NU. Pevlence of lumb fcet tho- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 sis nd its eltionship to ge, sex, nd ce: n ntomic study of cdveic specimens. Spine 2007;32(19): Mille JA, Schmtz C, Schultz AB. Lumb disc degenetion: coeltion with ge, sex nd spine level in 600 utopsy specimens. Spine 1988;13(2): Bnes B, Rodts GE, McLughlin MTRh, Hid RW J. Theded coticl bone dowels fo lumb intebody fusion: ove 1-ye men follow up in 28 ptients. J Neuosug 2001;94(Suppl.1):S Kwguchi Y, Osd R, Knmoi M, Ishih H, Ohmoi K, Mtsui H, Kimu T. Assocition between n ggecn gene polymophism nd lumb disc degenetion. Spine 1999;24(23): Kwguchi Y, Knmoi M, Ishih H, Ohmoi K, Mtsui H, Kimu T. The ssocition of lumb disc disese with vitmin-d eceptogene polymophism. J Bone Joint Sug Am 2002;84-A(11): Boos N,Weissbch S,Rohbch H,Weile C,Sptt KF,Nelich AG. Clssifiction of ge-elted chnges in lumb intevetebl discs. Spine 2002;27(23): Adms MA, Doln PA. Spine biomechnics. J Biomech 2004;38(10): Ito M, Incovi KM, Yu SF, Fedickson BE, Yun HA, Rosenbum AE. Pedictive signs of discogenic lumb pin on mgnetic esonnce imging with discogphy coeltion. Spine 1998;23(11): Peng B, Ho J, Hou S, Wu W, Jing D, Fu X, et l. Possible pthogenesis of pinful intevetebl disc degenetion. Spine 2006;31(5): Hughton V. The dehydted lumb intevetebl disk on MR, its ntomy, biochemisty nd biomechnics. Neuodiology 2001;53(Suppl.1):S Tence AF, Ahmed AM. The ole of secondy vibles in the mesuement of the mechnicl popeties of the lumb intevetebl joint. J Biomech Eng 1981;103(3): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI PAUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ ÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE ÜHENDİ SLİ K BİLİLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 004 : 0 : : 59-65 SANRİFÜJ KOPRESÖR

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / EETRİ EEE ÇÖZÜERİ enee -.. H E desek E E EH (E uğund ot tn) olu. ` j $ $ c hlde, ^h $ $ 0 0 0 0 üüüş esfesi 0 c di. ulunu. evp de 0 0 0 ile c di. de 0 0 0 ile c di. hlde, lnın nık klcğı üüüş esfesi

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğenci Yeleştime Sınvı (Öys) Hzin 99 Mtemtik Soulı Ve Çözümlei. Rkmlı bibiinden fklı oln üç bsmklı en büyük tek syı şğıdkileden hngisine klnsız bölünebili? A) B) C) 6 D) 8 E) 9 Çözüm Rkmlı bibiinden fklı

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı