BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEL AĞRISINA YAKLAŞIM. Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 BEL AĞRISINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Nuran TÜRKÇAPAR AÜTF İç Hastalıkları - Romatoloji Bilim Dalı

2

3 BEL AĞRISI Semptom Herhangi bir hastalığa özgü değildir Her zaman hastalık belirtisi değildir Acil servise başvuran hastalar arasında 1. doktora başvuru sebeplerinde ise 2. sırada yer alır

4

5 Bel Ağrısının Nedenleri Mekanik-%97 Enflamatuar Aktif enfeksiyon Kırık Neoplastik Yansıyan ağrılar Fonksiyonel

6 Anamnezde; bel ağrısı Ne zaman? Nasıl başladığı? Ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler nelerdir? Ağrının tipi; devamlı, artıp-azalan, kalçaya, uyluğa veya bacaklara yayılıyor mu? Yanma, parestezi, güçsüzlük, atrofi veya kramp var mı? İnkontinans eşlik ediyor mu? Ateş, halsizlik, kilo kaybı var mı? Eşlik eden hastalıklar nelerdir? Günlük aktivitelerine etkisi nedir?

7 Fizik Muayene İnspeksiyon: Yürüyüş, duruş, skolyoz Palpasyon Hareket açıklığı Germe testleri Patolojik refleksin araştırılması Duyu muayenesi Sakroiliak kompresyon ve Mennel testi

8 Bel Ağrısı-Mekanik Nedenler Kas zorlaması İntervertebral diskin fıtıklaşması Diskit Spondiloz Lomber lordozda düzleşme

9 Bel Ağrıları Yaşa Bağlı Osteid osteoma;13-19 Multiple myeloma; 70-80y Spondilartropatiler; 20-40y Abdominal anevrizma; 70-80y Cinsiyete Bağlı Kadınlarda osteoporotik kırık Fibromiyalji

10 Vertebrayı Tutan Malignitelerde Gece ağrısı Vertebra etrafında hassasiyet Anormal laboratuvar testleri: Tam kan, ESR veya protein elektroforezi

11 Yansıyan ağrılar Bir çok intra-abdominal patolojiler bele vuran yansıyan ağrıya neden olabilir (appendisit, böbrek hastalıkları, mesane infeksiyonları, pelvik infeksiyonlar; over apsesi vs)

12 Sinir köküne bası sendromları Disk herniasyonu veya bulging Siyatalji; sinir kökünün zedelenmesi Spinal stenoz Fizik Muayenede; Germe testleri pozitiftir

13

14

15 Enflamatuar Bel Ağrısının Özellikleri 40 yaşından önce başlar Sinsi başlangıç En az 3 aydır sürmekte olması Sabahları ve uzun istirahat sonrası bel tutukluğunun artması Egzersiz ile düzelmesi NSAİİ iyi yanıt

16 Fizik Muayene Sakroiliak hassasiyeti belirlemek için; sakroiliak kompresyon testi, Mennel testi, FABERE testi Bel omurlarının hareket kısıtlılığı için: lateral fleksiyon, schober veya modifiye schober testleri, el-yer mesafesi Boyun hareket kısıtlılığı için; çene-sternum mesafesi, oksiput-duvar mesafesi ve lateral fleksiyonlar Tempora-mandibular eklem için: üst ve alt ön kesici dişler arası mesafe ile çene açıklığı Torakal vertebral tutulumu için göğüs ekspansiyonu

17

18 SERONEGATİF SPONDİLARTROPATİLER Reaktif Artrit IBD İlişkili Artrit Ankilozan Spondilit Psöriatik Artrit Undifferansiye Artrit

19 Sakroiliit Tek veya sıklıkla iki taraflı sakroiliak eklemlerde (sinovyumla kaplı alt 1/3 kısımda) inflamasyon gelişir; juxta-artiküler osteopeni ve osteit gelişir Erken dönemde eklem aralığında genişleme ve flu görünüm, daha sonra eklem aralığında düzensizlikler, daralmalar ve skleroz ileri evrede tam ankiloz gelişir.

20

21 Sakroiliak BT

22

23 Ankilozan Spondilit Vertebralarda kareleşme ve osteopeni,anterior longitudinal ligamentin ossifikasyonu

24

25 Sinovit AS de periferik artritin varlığı, hastalık seyrinde de farklılık yaratır, daha olumlu seyir Sinovyal sıvı inflamatuar karakterde olup diğer romatizmal hastalıklardan ayırt edilemez Kalça, diz, ayak bileği ve MTP eklemler sıklıkla tutulan eklemlerdir Kalça ve MTP tutulumu deformite ve subluksasyona neden olabilir Temporamandibular eklem tutulumu ağız açıklığını ve çiğnemeyi güçleştirir Daktilit özellikle ayak parmaklarında görülebilir

26 Entezit Ligament ve tendonların kemiğe yapışma yerinde gelişen (entezis bölgeleri) inflamasyon, AS in bir özelliğidir

27 Üveit Akut anterior üveite neden olur. Üveit, tek taraflı ağrı, fotofobi, gözde kızarıklık ve bulanık görme ile bulgu verir Anterir üveit=iritis Silier cisimciğe komşu alanda da inflamasyon olduğunda ise iridosiklit adını alır Posterior üveit terimi; vitritis, intermediate üveit, pars planitis, choroidit, retinit, chorioretinit ve retinochorioditi kapsar

28

29 Reaktif Artrit /Reiter Sendromu Reiter sendromu; periferik artrit (mono-oligo) le birlikte üretrit, servisit diyare ve konjonktivitle semptom verir. Patofizyoloji: Bakteriyel antijenlerin moleküler benzerlik veya bazı LPS antijenleri HLA- B27 molekülü ile sunulan antijenik determinantın Reiter sendromunu tetiklediği düşünülmektedir. HLA B27 negatiflerde de hastalık görülebilir (%50). Reiter sendromu genellikle enterik or genito-üriner enfeksiyonları takiben bir ay içinde gelişir; Shigella flexneri, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Streptococcus viridans, Mycoplasma pneumonia, Cyclospora, Chlamydia trachomatis, Yersinia enterocolitica, ve Yersinia pseudotuberculosis. Bakteri veya ürünleri (RNA, DNA) sinovyal sıvıda, biyopside ve dolaşımdaki monositlerde saptanabilir. Ancak bakteri kültüre edilemez. lokal entezopati,kalkaneus, talar, and subtalar eklem bölgesi Balanitis circinata Glans penis ve meatusda ağrısız ülsere şişlik Keratoderma blennorrhagica Eritemli zeminde berrak veziküller ve makül, papül ve nodüle doğru ilerleyen hiperkerototik cilt (ayak tabanında, topukta, avuç içinde, skrotum, saçlı deride bulunur)

30 Reaktif Artrit /Reiter Sendromu Balanitis circinata Konjonktivit Keratoderma blennorrhagica

31 Enteropatik Spondilartritler İnflamatuar barsak hastalığı (Crohn ve ülseratif kolit) ile tanımlanır (Whipple ve Cheliac hastalığı hariç). IBD li hastaların %10-22 sinde gelişir. 20 yıllık takipte oran %30 çıkar. CT taramalarında %45 sakroiliit saptanır. %14 olguda asemptomatik sakroiliit. HLA B27 (+) liği periferik %33 ve aksiyal tutulumda %85 Periferik eklem tutulumu (mono-oligoartiküler, noneroziv, asimetrik), entezit, daktilit. Aksiyal tutulumu AS den ayırt edilemez. Barsak aktivasyonları eklem tutulumundan bağımsızdır. Ancak periferik tutulum barsak aktivasyonu ile parelelizm gösterebilir (öz UC de) Eritema nodozum; barsak ve periferik artritle parelelizm gösterir Piyoderma gangrenozum:ağrısız derin cilt ülserleri Akut anterior üveit Tekrarlayan oral ülserler UC de total kolektomi ile artritlerde remisyona girerken, CD da aynı şey görülmez.

32 Psöriatik Artrit Psöriazis toplumda %0.3-1 oranında görülür Psöriazisli olguların %26 sınde PsA gelişir. Psöriazisle birliktelik gösterir. %75 artritden yıllar önce psöriatik döküntü varken %15 olguda artrit ve döküntü eş zamanlıdır. %10 olguda ise artrit, deri bulgularından önce başlar.tırnak değişiklikleri (onikoliz, pitting, lökonişia, transvers çizgilenme) K/E=1, ancak ankilozan tipi (omurga) tutulumda ½ dir Etyolojisi bilinmemekle birlikte genetik (%30 ailesel özellik, HLA B26, B27, B38, DR4, DR7 ilişkili) ve çevresel faktörler, enfeksiyon (streptokok vs), HIV le infekte olgularda daha yoğun eritrodermik psöriazis ve ağır PsA gelişir. Travma; lokal travmalarla lezyon artar (Koebner fenomeni), ilaçlar (lityum, β-adrenerjik bloker ve antimalarialler psöriazisi tetikleyebilir. Sinovyal membran CD4 T lenf zengin infiltrasyon Patogenezde CD4+ ve CD8+ T lenfositlerin rolü vardır

33 PsA- Klinik Özellikleri (Wright ve Moll) 1. DIP leri tutan artrit (%5); tırnak değişiklikleriyle birliktedir 2. Artritis mutilans (%5); Falanks ve metakarpların osteolizine bağlı birbirinin içine doğru geçer; teleskopik parmak da denir, sıklıkla sakroiliitle birliktedir 3. Poliartiküler (RA benzeri) (%15); RA ya benzer ancak DIP lerin de tutulumuna bağlı pençe el görünümü vardır 4. Asimetrik oligoartrit (%70); diz gibi büyük eklem tutulumuyla birlikte 1-2 interfalangial eklem tutulumu, el veya ayak parmaklarında daktilit gelişir.sıkılıkla travmayı takiben artrit gelişir 5. Spondilartropati (%40); sakroiliit (asimetrik), spondilit (omurgada atlamalı, kaba sindezmofitler), tek taraflı ekstremite ödemi (daktilitin ekstremite tutulumu)

34 Psoriatik Artrit PsA li bir hastanın DIP eklemlerindeki ilerleyici değişik: A)Hafif yumuşak doku şişliği ve erken erezyon, B)daha büyük kemik kaybı ve erken proliferasyon ve C)kemik kaybı ve proksimalde yontulmaya bağlı "pencilin-cup" deformitesi. DIP eklemlerinde şişme ve deformiteyle birlikte psöriatik tırnak değişiklikleritırnak değişiklikleri

35

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

Omurga ve Ekstremite Ağrıları

Omurga ve Ekstremite Ağrıları 59 Omurga ve Ekstremite Ağrıları Haydar GÖK I. Boyun Ağrısı İnsanların yaklaşık %10 u hayatlarının bir döneminde boyun ağrısından yakınırlar (1). Boyun ağrısı bel ağrısından sonra ikinci en sıklıkta görülen

Detaylı

Endoftalmi : Göziçi dokuların iltihaplanması (sklera olaya katılmaz) Panoftalmi : Orbita dokularınıda içine alan göz dokuları iltihaplanması.

Endoftalmi : Göziçi dokuların iltihaplanması (sklera olaya katılmaz) Panoftalmi : Orbita dokularınıda içine alan göz dokuları iltihaplanması. ÜVEİT Sadece uveayı değil, komşuluğunda bulunan yapıları da tutan bir çok göz içi enflamasyon formunu tanımlamak için kullanılır. ANATOMİ Uvea gözün pigmente vasküler orta tabakası 3 kısım: a) İris: *ön

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN BİTKİLER VE BİTKİSEL ÜRÜNLER Hazırlayan Dilvin Şerife Güneş Danışman Prof. Dr. Müberra KOŞAR Farmakognozi

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Poster Bildiriler / Poster Presentations

Poster Bildiriler / Poster Presentations Poster Bildiriler PP-01 PP-02 ENTEROPATIK ARTRITE EŞLIK EDEN OSTEOMALAZI OLGUSU Meryem Dedeoğlu, Yeşim Garip, Hatice Bodur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Giriş: Osteomalazi; kemik

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR

JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT. Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Özgür KASAPÇOPUR JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süregen, yangısal kökenli bir hastalıklar grubudur. Hastalık daha çok bir

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Torakolomber Omurga Ağrısında Cerrahın Rolü

Torakolomber Omurga Ağrısında Cerrahın Rolü Toplantı Notları / Meeting Notes Role of the Surgeon in Thoracolumbar Spinal Pain Ali ŞEHİRLİOĞLU, Tolga EGE*, Ömer ERŞEN* Ankara Akay Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye *Gülhane

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

Ankilozan Spondilit (AS) nedir? AS ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalıktır. Temelde omurgayı etkilemekle beraber, diğer eklemleri, kiriş ve

Ankilozan Spondilit (AS) nedir? AS ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalıktır. Temelde omurgayı etkilemekle beraber, diğer eklemleri, kiriş ve Ankilozan Spondilit (AS) nedir? AS ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalıktır. Temelde omurgayı etkilemekle beraber, diğer eklemleri, kiriş ve bağları da etkileyebilir. Bazen göz, akciğer, barsak ve

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dermatoloji/1 Dermatoloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Dermatoloji/3

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU

ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ. Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE MUAYENESİ Prof Dr Halil KOYUNCU ALT EKSTREMİTE BÖLGELERİ PELVİS DİZ AYAK PELVİS BÖLGESİ KEMİK YAPILARI KOKSA SAKRUM KOKSİKS FEMUR PUBİS PELVİS BÖLGESİ EKLEMLERİ Lumbosakral Sakroiliak eklem

Detaylı

Bel Ağr lar. Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN

Bel Ağr lar. Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN Bel Ağr lar Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, ANKARA Low Back Pain Anahtar Kelimeler: Bel ars, epidemiyoloji, risk faktrleri,

Detaylı