Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 93 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Kolin kinaz β (Chkb) mutasyonu ile seyreden miyopati hangisidir? A) Fukuyama tipi Muskuler distrofi B) Walker-Warburg Sendromu C) Kas Göz Beyin Hastalığı D) Megakonial konjenital Muskuler distrofi E) Welander miyopatisi 6. Aşağıdakilerden hangisi pulsoksimetre kullanımında periferik oksijen satürasyonunun yanlış ölçümüne neden olmaz? A) periferik vazokonstrüksiyon B) hipotansiyon C) hipertermi D) tırnaklarda oje veya cila varlığı E) methemoglobinemi 2. Migreni ve aynı zamanda epilepsi hastalığı olan hastada migren profilaksisi için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmez? A) Amitriptilin B) İsoptin C) Gabapentin D) Propranolol E) Valproat 3. Endovasküler tedavi nöroşirürjide hangisinde kullanılmaz A) avm B) ıntrakranial anevrizma C) tümör embolizasyon D) ıntrakranial vasküler darlıklar E) hidrosefali 4. Absans epilepsilerde en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Vigabatrin B) Fenitoin C) Karbamazepin D) Valproik asit E) Primidon 7. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 8. Çocuklarda spontan intrakraniyal kanamanin en sik nedeni asagidakilerden hangisidir? A) Serebral anevrizma B) Dural arteriyovenoz fistül(avf) C) Gelisimsel venoz anomali D) Serebral arteriyovenoz malformasyon(avm) E) Hipertansiyon 9. Parkinson Hastalığında hangisi bulunmaz? A) Postural tremor B) Hipersebore C) Bradimimi D) Asosiye hareketlerin asimetrik kaybı E) Myokloni 5. Servikal whiplash yaralanmasında mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A)Hiperfleksiyon B)Hiperekstansiyon C)Rotasyonel Hareket D)Traksiyon Mekanizması E)Distraksiyon Mekanizması 2

3 10. Santral Sinir Sistemi tümörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası tüm hastalara mutlaka Gy adjuvan RT uygulanmalıdır. B) Santral sinir sistemi tümörlerinde tanı sırasındaki nörolojik performans, nöbet durumu veya yakınmaların süresi prognozda etkisizdir. C) Orta hat yerleşimli tümörlerin cerrahi çıkarımı periferik yerleşimli olanlar ile benzer olup tümör yerleşimi prognozu etkilemez. D) Santral sinir sistemi tümörlerinin cerrahi olarak tam çıkarılması işlemine subtotal eksizyon denir. E) Spinal bölgeye seeding (ekilme) riski olan medulloblastom ve epandimoblastomda kranium radyoterapisine spinal alanların eklenmesi önerilir. 11. Hipofiz tümörleri kiazma basısına yol açarak aşağıdaki görme alanı defektlerinden hangisine yol açar? A)Homonim üst quadrantanopsi B)Bitemporalhemianopsi C)Homonim hemianopsi D)Binazalhemianopsi E)Merkezi skotom 12. Anulus yırtıktır ve çıkan parçanın içerde olan parça ile ilişkisi kesilmiştir. Yukarıdaki tanımlama disk hernileri sınıflamasında hangi terimin açıklamasıdır? A) Dejenerasyon B) Prolapsus C) Ekstrüzyon D) Sekestrasyon E) Bulging 14. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen otonomik disrefleksi tablosunda ortaya çıkan semptom ve bulgulardan hangisi yanlıştır? A) Ciddi baş ağrısı B) Aşırı terleme C) Yüzde kızarma D) Hipertansiyon E) Taşikardi 15. En sık görülen demans tipi hangisidir? A) Fronto-temporal Demans B) Lewy Cisimcikli Demens C) Pick Hastalığı D) Alzheimer Demans E) Vasküler Demans 16. Aşağıdakilerden hangisi tiopentalin özelliklerinden birisi değildir? A) GABA reseptörleri üzerinden etki eder B) serebral kan akımını azaltır C) antikonvülzan etki gösterir D) solunum hipoksinin karotid cisme etkisi ile sürdürülür E) hepatik enzim indüksiyonuna neden olmaz 17. Prion protein bozukluğu olan Fatal Familyal İnsomni de hangi yapının progresif ve selektif nörodejeneratif atrofisi söz konusudur? A) VLPO (ventro lateral preoptik) nukleus B) Arkuat nukleus C) Lateral hipotalamus D) Dorsomedial talamus E) Septum mediale 13. Spinal anestezi için doğru olan ifade hangisidir? A) Subdural aralığa uygulanan lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur. B) Torakal ve servikal spinal blok ile solunum etkilenmeden anestezi sağlanabilir. C) Spinal blok ile sempatik aktivasyon sağlandığından kardiyak hastalar açısından daha güvenilirdir. D) Subaraknoid bölgeye lokal anestezik ajanların yanı sıra opioidlerde uygulanabilir E) Spinal anestezi gebelerde kontraendikedir. 18. Narkolepsi tanısı için aşağıdaki bulgulardan hangisi olmazsa olmaz seçenektir? A) Gündüz aşırı uykululuk B) Katapleksi C) Uyku paralizisi D) Hipnagojik halüsinasyon E) Bozulmuş gece uykusu 3

4 19. Genç bir hastada görsel semptomları izleyen başağrısı ile şekillenen bir epilepsi nöbetinin EEG bulgusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Frontal dikenler B) Temporal diken-dalga C) Bilateral, senkron, 3 Hz diken-dalga D) Oksipital dikenler E) Parietal dikenler 23. Aşağıdakilerden hangisi iskemik inmeye neden olduğu düşünülen atriyal fibrilasyonun ilaçla tedavi seçiminde (Vitamin K antagonistleri veya yeni oral antikoagulanlar) dikkate alınması gerekmemektedir? A) Hastanın yaşı. B) Yüksek tansiyon. C) Periferik damar hastalığı. D) Diabetes mellitus. E) Koroner arter hastalığı 20. Medulla spinalis yaralanmasında fonksiyonel ambulasyon hedefleri ve seviye eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) C tam bağımlı B) C el kontrollü motorlu tekerlekli sandalye kulanabilir C) C motorsuz tekerlekli sandalyeyi kullanabilir D) T terapötik ambulasyon E) L3-S bağımsız ambulasyon 24. Travmatik bir hastada odontoid proses kırığını araştırmada kullanılabilecek radyografi hangisi olmalıdır? A) Lateral servikal grafi B) Ön-arka servikal grafi C) Ağız açık odontoid proses grafisi D) Lateral odontoid grafisi E) Ön-arka odontoid proses grafisi 21. Epidural lokal anestezik ve opioid uygulamalarının komplikasyonu olmayan hangisidir? A) İntravasküler enjeksiyon B) Sempatik denervasyon. C) Epidural hematom D) Subaraknoid enjeksiyon. E) Nöroendokrin cevabın baskılanması 22. Kafa travmalarında aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisi ya da hangileri acil cerrahi müdahale için önemli endikasyon içerir? 1) Beyin Bilgisayarlı tomografisinde shift etkisinin olduğu görülmesi 2)beyin bilgisayarlı tomografisinde kontüzyonların olması 3)ilerleyici nörolojik defisit 4)sefal hematomun olması A) Yalnız 1 B) 1-4 C) 1-3 D) E) hepsi 25. Kore tedavisinde hangi ajan kullanılabilir? A) Pramipeksol B) Haloperidol C) L-Dopa D) Asetil salisilik asit E) Kristalize penisilin 26. Regional intravenöz anestezide aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi kullanılır? A) Ametocain B) Bupivacain C) Prilocain D) Etidocain E) Ropiracain 27. Aşağıdakilerden hangi sinir lifinin ağrılı uyarıyı ilitemi en hızlıdır? A) A alfa B) A beta C) A delta D) A gamma E) A sigma 4

5 28. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Yukarıdaki hastada nabızsız elektriksel aktivite saptanıyor. Bundan sonraki tedavisi nasıl olmalıdır? A) 3 mg atropin uygulanmalı B) 200 j ile defibirile edilmeli. C) amiodaron uygulanmalı D) 0.1 mg adrenalin uygulanmalı E) göğüs kompresyonu uygulanmalı 29. WHO sistemine göre astrositomların sınıflamasına göre gliobastomemultiforme hangi grede karşılık gelmektedir? A) Grade 0 B) Grade 1 C) Grade 2 D) Grade3 E) Grade Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tek kişinin katıldığı KPR de son kılavuza göre göğüs kompresyonuna ventilasyon girişimi öncesinde başlanılması önerilir. B) Tanıklı, erişkin ani kardiyak arrestte en sık karşılaşılan EKG paterni nabızsız elektriksel aktivitedir. C) Göğüs kompresyonu yapmak için el hastanın sternum ortasına yerleştirilmelidir. D) Göğüs kompresyonlarına entübasyon için ara verilmesi sağ kalımı azaltır. E) Hızlı, erken defibrilasyon sağ kalım oranını arttırır. 34. Genel anestezi altında hasta uyanırken diffüzyon hipoksisine sebep olan hangisidir? Eylül 2000 A)Halotan B) Dietil eter C) İsofloran D)Metoksifloran E)N2O 30. intrakranial anevrizmaların altın standart görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lomber ponksiyon B) Serebral bilgisayarlı tomografi C) Serebral MRI D) Dijital subtraksiyon anjiyografi E) MRI anjio 31. Hidrosefali tedavisinde sıkça uygulanan ventriküloperitoneal şant cerrahisi sonrası sık görülen komplikasyonlardan biri değildir? 35. Uyku sırasında kan basıncı (KB), kalp ritmi (KR) ve koroner arter kan akım değişiklikleri izlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) KB uykunun NREM uykusunda artar, REM uykusunda düşer B) KBdeğişiklikleri normal fizyolojinin bir parçasıdır. C) KB ve KR tonik REM uykusunda, fazik REM uykusuna göre daha çok artar. D) Kardiyak output yavaş uykunun ilk fazında son REM fazına göre daha fazla düşer. E) REM uykusunda KB ve KR de fazla değişiklik olmaz. A) Ventrikülit B) Şantın tıkanması C) Slit ventrikül D)Kolon perforasyonu E)Peritonit 32. Aşağıdakilerden hangisi postsinaptik kavşak hastalığıdır? A) Lamber-Eaton Myastenik Sendrom B) Botulizm C) Myastenia Graves D) Botulizm ve Myastenia Graves E) Botulizm ve Lamber-Eaton Myastenik Sendrom 5

6 36. Santral Sinir Sistemi tümörlerinin tedavisinde Adjuvan (postoperatif) Radyoterapi (RT) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Glioblastoma multiforme (GBM) de genel durumu iyi, postoperatif performansı korunmuş hastalarda uygulanacak adjuvan RT dozu 30 Gy dir. B) Adjuvan radyoterapi planlaması sırasında immobilizasyon için termoplastik maske kullanımı önerilmez. C) Pilositik astrositomda tam rezeksiyon sonrası değerlendirilen tüm hastalara Gy adjuvan RT mutlaka uygulanmalıdır. D) WHO grade 1-2 tümörlü, postoperatif radyolojik değerlendirmede gros rezidüsü ve sıklaşan nöbet yakınması olan hastada subtotal cerrahi sonrası izlem yeterlidir. E) Temozolomid, WHO grade 4 - glioblastoma multiforme (GBM) tedavisinde adjuvan RT ile eşzamanlı uygulanan oral kemoterapotik ajan olup sağkalıma katkısı vardır. 37. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi-hangilerinde görüntü oluşumunda X ışınlarından yararlanılır? I-Direkt grafi II-Bilgisayarlı tomografi III-Manyetik rezonans görüntüleme A) I B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-III 38. Premedikasyon esnasında kullanılan atropinin veriliş sebebi hangisidir? A) Parasempatik bronşial ve kardiak reflexlerin azaltılması B) Midriazis oluşturma C) Anti histaminik etki oluşturması D) Antipiretik etki oluşturması E) Sedatif ve spazmolitik etki elde etmek 39. Hangi nöropati de demyelinizan özellikler ön plandadır? 40. Aşağıdakilerden hangisi kaudaequina sendromuyla ilgili değildir? A) Kaudaequina sendromu sıklıkla nörojenik kladikasyon ile başlamaktadır B) Perine bölgesinde eyer tarzında anestezi olabilir C) Kauda equinasendromu, kauda ekuinanın herhangi bir lezyon tarafından basıya uğratılması ile oluşur D) Ağrısız parapleji tam kök hasarı oluştuğunu belirtmektedir. E) Kaudaequinanın en sık nedeni orta hat yerleşlimli lomber disk hernisidir 41. Nondepolarizan nöromusküler bloker ajanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Laudanozin cisatraküryumun bir metabolitidir. B) Pankuronyum histamin salınımına neden olur C) Mivaküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur D) D-tübokürarin histamin salınımına bağlı hipotansiyon oluşturur E) Atraküryum plazma kolinesterazı ile metabolize olur 42. Bilateral tuzaklanmasında saat 2 ye 10 kala yürüyüşü ( Charlie Chaplin yürüyüşü) gözlenen, kalça ağrısı, siyatalji tarzında ağrı, kalça iç rotasyonunda ve adduksiyonunda ağrı gözlenen ve genellikle başka bir nörolojik bulgunun eşlik etmediği alt ekstremite tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Common peroneal sinir tuzaklanması B) Yüzeyel peroneal sinir tuzaklanması C) Siyatik sinir tuzaklanması D) Obturator sinir tuzaklanması E) Femoral sinir tuzaklanması 43. Hangisi, direkt grafi kullanım endikasyonlarındandır? A) Subaraknoid kanama B) Diffüz aksonal hasarlanma C) Kranyum şekil anomalileri D) İnfarkt E) Menenjit A) Vaskülite bağlı nöropati B) Kemoterapiye bağlı nöropati C) Amiloid nöropatisi D) Guillain Barre Sendromu E) Charcot Marie Tooth tip 2 6

7 44. Aşağıdakilerden hangisi Postoperatif dönemde daha fazla ağrılıdır? A) Üst batın cerrahisi B) Alt batın cerrahisi C) Alt ekstremite cerrahisi D) Üst ekstremite cerrahisi E) Kranial cerrahi 48. Triceps refleksi hangi seviye ile uyumludur? A)C4-6 B)C4-5 C)C5-6 D)C6-7 E)C7-Th1 45. Aşağıdakilerden hangisi Dural arteriyovenoz fistüllerin(avf) en sik goruldugu yerleşim yeridir? A) Kavernoz sinus B) Superior sagittal sinus C) Inferior sagittal sinus D) Transvers sinus E) Sinus rektus 49. Premedikasyon amacıyla aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz? A) Benzodiazepinler B) Narkotik analjezikler C) Lokal anestezikler D) H2 blokerleri E) Ketamin 50. Genç iskemik inmeli hastalarda en sık ikinci gözlenen inme nedeni nedir? 46. Akut Ensefalopati klinik bulguları ile başvuran bir hastaya yaklaşımda aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekebilir? A) Tiroid fonksiyon testleri B) Beyin MRG C) EEG (Elektroensefalografi) D) Beyin omurilik sıvısı protein düzeyi E) Hepsi 47. Syringomyelik bir kavitenin yol açtığı santral kordsendromu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A) Santral kanal önünden çaprazlaşarak karşı tarafa geçen spinotalamik yol lifleri bası altında kalır B) Hastada iki taraflı ağrı ve ısı algılaması kaybolur. C) Yüzeysel temas algılaması, pozisyon ve vibrasyon duyuları normaldir. D) Sentral kanal biraz daha genişler ise, kaba temas ve basınç duyusunu ileten anteriorspinotalamik yol lifleri de etkilenir. E) Beyaz cevher etkilendiğinden, beyaz cevherde bulunan ve duyuları kortekse ileten Spinotalamiktraktüsde etkilenir. A) Karotis ve vertebral diseksiyon B) Vaskulit C) Kardioembolizm D) Orak hücreli anemi E) Moya Moya sendromu 51. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde volatil ajanların MAK değeri diğerlerine göre düşüktür? A) sempatomimetik ajan kullanımı B) hipernatremi varlığı C) kronik alkol kullanımı D) hastanın genç olması E) hiperkarbi varlığı 52. Eski Mısır da bulunan ve ilk tıbbi belge olan Edwin Smith Papirusu nun hangi döneme ait olduğu düşünülmektedir? A) MÖ 4000 B) MÖ 3000 C) MÖ 2000 D) MÖ 1000 E) MÖ 100 7

8 53. İntrakraniyal yerleşimli tümör cerrahisi sonrası en sık görülen sistemik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer enfeksiyonu B) Derin ventrombozu C) Sepsis D) İdrar yolu enfeksiyonu E) Eklem kontraktürü 58. İntaserebral Hemorajide ilk olarak istenen tetkik aşağıdakilerden hangisidir? A) Serebral MR Anjio B) Serebral MR C) Serebral BT D) Direkt Grafi E) Serebral PET 54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi rehabilitasyon potansiyelini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisidir? A) Önceden serebrovasküler olay geçirmemiş olmak B) Kognitif ve algısal disfonksiyon varlığı C) Eğitim ve sosyoekonomik düzeyin iyi oluşu D) Rehabilitasyona erken başvuru E) Ailesel destek 55. Göbek çukuru altı anestezik bir araç içi trafik kazası geçiren hastada olası patoloji hangi vertebra seviyesindedir? A)Torakal 6 B)Torakal 8 C)Torakal 10 D)Torakal 12 E)Lomber Vücut yüzeyi başına bir dakikada dokulara taşınan oksijen miktarı nasıl tanımlanır? A) Oksijen kontenti B) Oksijen sunumu C) Oksijen alımı (uptake) D) Oksijen kullanım (ekstraksiyon) oranı E) Oksijen satürasyonu 57. Aşağıdakilerden hangisi bazal ganglionları etkileyen nörodejeneratif hastalıklardan değildir? A) Hungtinton Hastalığı B) Multisistem Atrofi C) Parkinson Hastalığı D) Olivopontoserebellar Atrofi E) Progresif Supranukleer Palsy 59. Zor entübasyon tanı kriterlerinden olmayan hangisidir? A) Mallampati sınıflaması B) Kısa boyun C) Ağız açıklığının artmış olması D) Mandibuler protrüzyonun varlığı E) Boyun hareketlerinin kısıtlı olması 60. Altmış iki yaşında bir erkek hasta, akşam saatlerinde banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında karşılaması gerektiğini hatırlamıyor. Eşine sürekli; Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız? sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta şaşkın görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit saptanmıyor. Konuşmanın akıcı olduğu ve kişisel bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra normale dönüyor. Geçici global amnezi olduğu düşünülen hastanın, Ayırıcı tanısında hangisi ön plandadır? A) Alzheimer hastalığı B) Epilepsi C) Wenike-Korsakov psikozu D) Normal basınçlı hidrosefali E) Frontotemporal demans 61. Sağ üst kuadrant tip görme bozukluğunda lezyon nerdedir? A) Sağ oksipital lob üst kısmındadır B) Sol parietal lobdadır C) Sağ parietal lobdadır D) Sol temporal lobdadır E) Sağ temporal lobdadır 8

9 62. Premedikasyonda kullanılan benzodiazepinlerin genel olarak doza bağımlı etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Anksiolitik B) Amnezik C) Analjezik D) Hipnotik E) Sedatif 63. İdiyopatik intrakranial hipertansiyon (benign intrakranial hipertansiyon) araştırılan bir hastada ilk yapılması gereken tetkik nedir? A) Serebral MRI B) Lomber ponksiyon C) ANA, anti-dna çalışılması D) MR venogram E) Hemogram, sedimentasyon çalışılması 64. Aşağıdakilerden hangisi absenin patofizyolojisi ile sıralamada hangisi doğrudur? I. erken serebrit II. geç serebrit III. erken kapsülasyon IV. geç kapsülasyon A) ı-ıı-ıv-ııı B) ıv-ııı-ıı-ı C) ı-ııı-ıv-ıı D) ııı-ı-ıı-ıv E) ı-ıı-ııı-ıv 66. Sesli uyaranlara cevap alınamaz. İlişki kurabilmek için kuvvetli uyaran uygulamak gerekir. Tekrarlanan uyaranlarla hasta gözlerini açar. Bu sırada sözlü emirleri yerine getiremez veya emri yavaş ve yetersiz şekilde uygular. Yukarıdaki belirtilen bilinç düzeyi değerlendirmesinde aşağıdaki terimlerin hangisini tanımlamaktadır. A) Somnolans B) Koma C) Stupor D) Konfüzyon E) Delirium 67. psammoma cisimcikleri kraniyal tümörlerin hangisinde patolojik olarak görülmektedir? A) Anaplasti kastrositom B) Meningioma C) Ependimoma D) Oligodendroglioma E) Oligoastrositoma 68. Aşağıdakilerden hangisi lateral medüller sendromun komponenti değildir? A) Horner sendromu B) İpsilateral ataksi C) Disfoni D) Karşı vücut yarısında kolda ve bacakta ağrı ısı kaybı E) Hemiparezi 65. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi (R.İ.V.A.) regional anestezide kullanılır? A) Lidocain B) Ametocain C) Bupivacain D) Ropiracain E) Etidocain 69. Gastrointestinal yoldan ilaçlar ile olan zehirlenmelerde ilk bir saat içinde aktif kömür ile uzaklaştırılma yapılması etkin uzaklaştırma sağlayabilir. Aşağıdaki ilaçların hangisinde aktif kömür kullanılması ile etkin uzaklaştırma sağlanabilir? A) Siyanid B) Metanol C) Lityum D) Kireç çözücü E) Parasetamol 9

10 70. Çocukluk çağı kafa travmalarında ekstradural hematom varlığında aşağıdakilerden hangisi mutlak cerrahi endikasyon oluşturmaz? A) Fokal nörolojik defisit, 3. Sinir felci B) Normal nörolojik muayene ile birlikte olan izole 6. Kranial sinir felci C) cc lik hematom varlığı, orta hat shifti D) Ekstradural hematom ile birlikte subdural hematom varlığı E) Kortikal bası, herniasyon bulguları 74. Acil servise getirilen hastanın bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı tespit ediliyor. Bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken nedir? A) hastanın tansiyonuna bakılmalı B) hastanın daha önceki hastalıkları öğrenilmeli C) damar yolu açılmalı D) atropin uygulanmalı E) KPR protokolü uygulanmalı 75. Stereotaksik cerrahi biyopsi açısından hasta seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi olmamalıdır? 71. Hastaların beslenme durumlarını değerlendirmek üzere kullanılan antropometrik ölçümlerden vücut kitle indeksi için yanlış olanı işaretleyiniz? A) Hastanın vücut ağırlığı ile boyunun karesinin birbirine oranıdır B) Ölçülen değer her iki cinsiyet için aynı eşik değeri ile yorumlanır C) obesite ve yetersiz beslenme tanımlanmasında kullanılabilir D) Ölçülen değere göre hafif, orta, ağır gibi sınıflandırmalar yapılabilir E) Yoğun bakım hastalarında en güvenilir antropometrik değerlendirmedir. 72. Aşağıdakilerden hangisi yalnıştır? A) EEG beynin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir tetkiktir. B) EEG'de 4-7 hz frekansında gördüğümüz dalgalar delta dalgalarıdır. C) EMG sinir ve kas fonksiyonlarını değerlendiren bir tetkiktir. D) Uyku hastalıklarının tanısı, gece boyunca yapılan polisomnografi adı verilen uyku tetkiki ile konulur. E) EEG'de 8-13 Hz frekansındaki dalgalar alfa dalgalarıdır. 73. Aşağıdaki lokal anestezi teknikleri uygulanırken abdominal aorta perforasyonu hangi teknikle oluşabilir? A)Kitlesel intrakraniyal lezyonun varlığı B)Biyopsiden sağlanacak potansiyel yarar beklentisinin olması C)Biyopsinin alternatif işlemlerden daha düşlük risk taşıyor olması D)Lezyonun radyografik olarak görüntülenemeyecek boyutta olması E) Vasküler malformasyonun ekarte edilmiş olması 76. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 77. Aşağıdakilerden hangisi serebral arteriyovenoz malformasyonlarda(avm) kanama riskini artiran durumlardan degildir? A) Intranidal anevrizma varligi B) Derin venoz sisteme drenaj C) Buyuk nidus capi D) Periventrikuler yerlesim E) Besleyici arterde yüksek basinc A) Plexus blokları B) Yüzeyel anestezi C) Regional intravenöz anestezi D) Lomber sempatik ganglion blokları E) İnfiltrasyon anestezisi 10

11 78. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? A) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi B) Tek yönlü valvlerin olması C) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi D) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması E) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 79. Beyin ölümü tanı doğrulamasında aşağıdakilerden hangisi kabul edilen destekleyici test-görüntüleme yöntemleri arasında yer almaz? A) Transkranial Doppler B) SPECT (Radyonuklid Serebral Sintigrafi) C) PET-CT D) BT-Anjiografi E) Elektroensefalografi 80. Hangisi distal miyopatidir? A) Miyoshi miyopatisi B) Fasioskapuloperoneal muskuler distrofi C) Emery Dreifus muskuler distrofi D) Fukuyama muskuler distrofi E) Walker Warburg Sendromu 81. Ayaklarda uyuşma şikayeti ile başvuran bir hastaya yaklaşımda öykü alırken aşağıdakilerden hangisinin sorgulanması gerekir? A) Simetrik olup olmaması B) Şikayetin aktivitelerle ilişkisi C) Şikayete eşlik eden güçsüzlük olup olmadığı D) Bağırsak, mesane veya seksüel fonksiyon bozukluğu E) Hepsi 82. İntramedüllerependimom ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 83. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Demans tedavisinde kullanılan ilaçlardan değildir? A) Rivastigmin B) Donepezil C) Memantin D) Rıluzol E) Takrin 84. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için boynun radyolojik inceleme yöntemi olarak seçilmedir? A) US B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans görüntüleme D) MR-BT kombinasyonu E) US-MR Kombinasyonu 85. Otuz yaşında bir kadın hasta; ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikâyeti ile başvuruyor. Bunun hayatında yasadığı en şiddetli baş ağrısı olduğunu ifade ediyor. Ağrı başlangıcından 6 saat sonra yapılan muayenesi ve çekilen beyin BT si normal olan hastaya öncelikli olarak, Aşağıdakilerden hangisini yapmak en uygundur? A) Lomber ponksiyon B) Beyin MR görüntüleme C) Konvansiyonel anjiyografi D) Ağrı kesici yapıp cevabını beklemek E) Bir gün sonra beyin BT kontrolü 86. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi yüzeyel anestezide kullanılmaz? A) Lidocain B) Mepiracain C) Bupiracain D) Ametocain E) Bemzocain A) En sık rastlanan intramedüller tümördür. B) Sınırları astrositoma göre daha az belirgindir. C) Servikal bölgede görülebilir. D) Cerrahide ultrasonik aspiratör kullanmak doğru değildir. E) Tanıda bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntülemeden daha iyi bir yöntemdir. 11

12 87. Nöroşirurjikal acillerle ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde acil cerrahi müdahale gerekmez? A) Takibinde şuur kaybı gözlenen epidural hematomlu hasta B) >5 mm shift etkisi mevcut intraserebral hematomlu hasta C)Takibinde lateralizan bulgusu ortaya çıkan >5 mm akut subdural hematomlu hasta D) Posttravmatik amnezisi mevcut travmatik serebral kontüzyonlu hasta E) > 1 cm kalınlıkta epidural hematomu mevcut hasta 91. Yetmiş yaşında, minor inme geçiren ve etyolojide atrial fibrilasyonu olan hastaya hangi antitrombotik tedaviyi başlarsınız? A) Antikoagülasyon tedavisi başlarım B) Klopidogrel C) Aspirin. D) Dipiridamol E) Aspirin ve klopidogrel 88. Vasküler ve nörojenik kladikasyonları arasındaki semptonlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hetasharch B) Voluven Seçen semptomlar vasküler nörojenik C) Gelofusin ekler D) Ringer laktat A) Ağrının tipi Kramp tarzında Radiküler E) Pentasharch tarzda B) nabız Normal Azalmış C) Arteriyel üfürüm Olabilir yoktur 93. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin D) Bisiklet sürmek ağrılı Ağrı yok öğelerindendir? E) Posturalprovakasyon Mutat dışı mutat I. Amnezi II. Kas gevşemesi III. Otonom reflekslerde azalma 89. Kafa içi basınç artmasının tedavisinde yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? IV. Halüsünasyon ve rüya A)Hiperozmolar tedavi B)Hiperventilasyon C)Barbiturat koması D)Hipertansiyon E)Hipertermi 92. Aşağıdakilerden hangisi kolloid değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II ve IV 90. Aşağıdakilerden hangisi halka sistemi için doğru değildir? F) CO2 nin geri solunmasının engellenmesi G) Tek yönlü valvlerin olması H) Nitröz oksitin geri solunmasının engellenmesi İ) Dakika ventilasyonuna göre taze gaz akışının ayarlanması J) Çok sayıda değişik birleştirme şekillerinin mevcut olması 12

13 YANIT ANAHTARI: 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 GRUP A Genel 1 1-d 2 2-a 3 3-e 4 4-d 5 5-b 6 6-c 7 7-c 8 8-d 9 9-e e b d d e d e d a d e e c e c b c c e e d d c e e b e b a d a b c c a d e e d c a e b b b c d d d c

14 Genel b d c a e a c b e e b e b d a d d d c c a e a d e a c d b e c a d d

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara Dural AVF lerde Tedavi Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara İntrakraniyal dural AVF Dural arterler ile dural venöz sinüsler veya kortikal venler arası patolojik şantlardır.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - 1.GRUP 2.DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM uyku iliģkili parasomniler; REM uyku davranıģ bozukluğu Tekrarlayan izole uyku paralizisi Kabus bozukluğu REM UYKU DAVRANIġ BOZUKLUĞU

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D.

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. PLAN Kemoterapiye bağlı geç gelişen ya da kronik nöropsikiyatrik toksisiteleri tanımlamak Ayırıcı

Detaylı

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. SUNUM PLANI NF-2 ile ilgili genel bilgi Gamma Knife Radyocerrahisi ile

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi

Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Primer Akciğer Tümörlerinde Soliter Beyin Metastazlı Hastada Gamma Knife ile Radyocerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Giriş Yüzyıllardır sistemik

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbito-meatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016

Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 http://mahsunprenses.com/uploads/images/kahve-fal%c4%b1nda-ters-kalp%5b1%5d.jpg Hazırlayan: Hatice Şentürk Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 01/08/2016 1.Kardiyak Arrest

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç

Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana gelir? TBY tipik olarak kimlerde görülür? TBY sonrası hangi değişiklikler ortaya ç TRAVMATİK BEYİN YARALANMASI Doç.. Dr. Bülent B ERDUR Pamukkale Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p AD Mayıs s 2010 Antalya 1 Travmatik beyin yaralanması (TBY) Hedefler TBY nedir, nasıl meydana

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar. Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD

Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar. Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Acil ve Tavmatik Hastalara Güncel Yaklaşımlar Dr. Yüksel PABUŞÇU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Travma dışı: İnme İnrakraniyal kanama Pulmoner Emboli Akut mezenterik iskemi Plevral

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler N ö r o m u s k u l e r b l o k e r l e r diye de isimlendirilirler. Analjezik, anestezik

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr.Yusuf Ali Altuncı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi: Şubat 2012 Olgu 1 45 yaş kadın, 1 saattir başının sağ

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar)

Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Uyku skorlama-2 (Temel EEG grafo elemanlar) Dr. Hikmet YILMAZ XVII. Uyku Tıbbı Hekimliği Sertifikasyon Kursu Uyku Tıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu 26 Şubat-2 Mart 2014 Spice Otel, Belek, Antalya

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON

YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON YETİŞKİN VE ÇOCUK HASTADA SEDASYON Sedasyon Hastanın korku ve endişe kaynaklı rahatsızlığını azaltmak için santral sinir sistemi ve reflekslerinin farmakolojik ve nonfarmakolojik (psikolojik) yollarla

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin

ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI. Hareket veya yanıt yok. 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ AKIŞ ŞEMASI Hareket veya yanıt yok 112 yi arayın AED getirin veya 2. kurtarıcıyı yardım için gönderin Solunum yok ya da solunum çabası yok yada anormal solunum (gasping) Nabzı

Detaylı