24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI B KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA B :... :... : Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır. 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz cevabı, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu testte üç yanlış cevabınız bir doğru cevabınızı götürecektir. 6. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında yazılıdır. 7. Sınav A ve B kitapçıklarından oluşmaktadır. Kitapçık türünü cevap anahtarına doğru bir şekilde işaretlemeyi unutmayınız. Sınava başlamadan önce mutlaka okuyunuz.

2

3 B 2016 SİYER YARIŞMASI 1. Ey Allah ın Elçisi! İslâm hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden başkasına bir daha bu konuda bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahabenin bu isteğine karşılık aşağıdakilerden hangisini söylemişlerdir? A) Allah a inandım de ve namazını dosdoğru kıl. 4. Aşağıdakilerden hangisi Medine deki Yahudi kabilelerinden değildir? A) Beni Kureyza B) Beni Mustalik C) Beni Kaynuka D) Beni Nadir B) Allah a inandım de ve sonra da dosdoğru ol. C) Allah a inandım de ve sonra da cihat et. D) Allah a inandım de ve bolca sadaka ver. 2. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Dünyada yükselttiği her şeyi aşağıya koyması Allah ın üzerine bir haktır. buyurdu. Peygamberimiz bu sözü hangi olay üzerine söylemiştir? A) Sebha isimli atının yarışı kaybettiğinde B) Hz. Aişe ye koşuda geçildiğinde C) Sahabenin atıcılık yarışmasından sonra D) Adbâ isimli devesinin koşuyu kaybettiğinde 5. Peygamberimizin sütannesi Halime den olan sütkardeşleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Abdullah - Süveybe - Şeyma B) Abdullah - Mesruh - Üneyse C) Abdullah - Üneyse - Şeyma D) Abdullah - Mesruh - Şeyma 6. Peygamber Efendimiz Taif ten dönerken Hristiyan bir kölenin bekçilik yaptığı bir bahçede oturup dinlenmiştir. Bu esnada köle ile kısa bir sohbet etmiş ve köle sonunda Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu anlayıp ona iman eden bu kişinin adı aşağıdakilerden 3. I- Talha bin Ubeydullah II- Sad bin Ebi Vakkas III- Zeyd bin Sehl Yukarıdaki sahabelerden hangileri Uhud Savaşı nın en şiddetli anlarında Rasulullah a vücutlarıyla kalkan olmuşlardır? A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) I-II-III A) Addas B) Sevban C) Abbas D) Esved 7. Kabir ziyaretinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında bir sakınca yoktur? A) Mezar taşlarına el yüz sürülmesi B) Mezar taşlarının üzerine oturulması C) Kurumuş ot ve ağaçların kesilmesi D) Ölülerden istekte bulunulması 3

4 2016 SİYER YARIŞMASI B 8. - Hastalanmıştım, Rasulullah (s.a.v.) ziyaretime geldi. Serinliğini kalbimin üstünde hissedinceye kadar mübarek elini göğsümden ayırmadı. Daha sonra bana şu tavsiyede bulundu: - Sen kalbinden rahatsızsın. Sakif kabilesinden isimli doktora git. Yukarıdaki olayda Peygamberimiz Sa d bin Ebi Vakkas a o dönemin ünlü doktorlarından hangisine gitmesini tavsiye etmiştir? A) Ebu Bekir Razi B) Süheyb-i Rumi C) Salim Mevla Ebu Huzeyfe D) Haris bin Kelede 9. Oruç ve zekât hangi tarihte farz kılınmıştır? A) Hicretin 1. yılı B) Hicretin 2. yılı C) Hicretin 3. yılı D) Hicretin 4. yılı 11. Diyet borçlarını vermemek için Peygamber Efendimizi (s.a.v.) öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden A) Beni Nadir B) Beni Kureyza C) Beni Âmir D) Beni Selaman 12. Aşağıdakilerden hangisi Resul-i Ekrem in (s.a.v.) Kur ân ı hatmetme ile ilgili olarak tavsiye ettiği süreler arasında yer almaz? A) Yedi gün B) İki gün C) Kırk gün D) Üç gün 13. Ey insanlar! İçinizde Müslümanları dinden soğutanlar var. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin devamında aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir? A) Kur ân ı güzel okuyunuz. B) Yüksek sesle konuşmayınız. 10. Gelip geçen bütün peygamberlerin ittifak ettiği ve insanlığın eriştiği yüksek bir düstur. Bu cümlenin devamı aşağıdakilerden A) Güzel ahlâk en hayırlı dosttur. B) Akıl tamamlanınca kötü söz azalır. C) Utanmazsan dilediğini yap. D) Ahlâk cennetin bir kapısıdır. C) Namazı fazla uzatmayınız. D) Birbirinizi zorlamayınız. 14. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk cuma namazını nerede kıldırmıştır? A) Ranuna Vadisi B) Kuba Mescidi C) Seleme Oğulları Mescidi D) Mescid-i Nebevi 4

5 B 2016 SİYER YARIŞMASI 15. Allah Rasulü (s.a.v.), bütün günlerini oruçlu geçiren sahabeye şöyle buyurmuştur: - Bazen oruç tut, bazen tutma. - Gecenin bir kısmında bazen namaz kıl, bazen de uyu dinlen. Rasulullah Efendimizin nasihat ettiği bu sahabe aşağıdakilerden A) Abdulah bin Amr B) Abdullah bin Ömer C) Ali bin Ebi Talip D) Ömer bin Hattap 18. Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir? A) Nüfus sayımı B) Haccın farz kılınması C) Ezanın meşru kılınması D) Ensar-Muhacir kardeşliği 19. Müslüman bir kadına saldırarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ve bunun sonunda Medine den sürgün edilen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden A) Fedek 16. I. Şefkatli II. Merhametli III. Esirgeyen IV. Kolaylık sağlayan Yukarıda açıklaması verilen Yüce Allah ın ismi aşağıdakilerden A) Rauf B) Rahman C) Hakîm B) Beni Kureyza C) Beni Nadir D) Beni Kaynuka 20. Peygamberimizin (s.a.v.) irşat için Necid bölgesine gönderdiği yetmiş muallimin şehit edildiği hadiseye ne ad verilir? A) Zaturrika Gazvesi B) Bi r-i Maune Faciası C) Batn-ı İdam Seriyyesi D) Raci Hadisesi D) Vedud 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendi evi yapılıncaya kadar Medine de hangi sahabenin evinde misafir kalmıştır? 21. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke den Medine ye hicretini aşağıdaki tarihlerin hangisinde tamamlamıştır? A) Esad b. Zürare B) Ebuzer Gıfari C) Halid b. Zeyd D) Sa d b. Ubade A) 12 Nisan 622 B) 17 Ağustos 622 C) 24 Eylül 622 D) 30 Eylül 622 5

6 2016 SİYER YARIŞMASI B 22. İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır? A) Hicretin 3. yılı B) Hicretin 4. yılı C) Hicretin 5. yılı D) Hicretin 6. Yılı 23. Teyemmüm aşağıdaki gazvelerin hangisinde farz kılınmıştır? A) Tebük Gazvesi B) Huneyn Gazvesi 26. Müslümanlar ile Sakif-Hevazin müşrikleri arasında Mekke nin Fethi nden hemen sonra meydana gelen savaşın adı aşağıdakilerden A) Evtas Savaşı B) Huneyn Savaşı C) Tebük Seferi D) Mute Savaşı 27. Uhud Savaşı ndan sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı aşağıdakilerden C) Hayber Gazvesi D) Müreysi Gazvesi 24. Hendek Savaşı nda Müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak Müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi aşağıdakilerden A) Beni Mustalik B) Beni Âmir C) Beni Kureyza D) Beni Kaynuka A) Buvat Gazvesi B) Uşeyre Gazvesi C) Ebva Gazvesi D) Hamrau l-esed Gazvesi 28. I. Kıblenin değişmesi II. Habeşistan a hicret III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Müreysi Savaşı 25. Hayber in Fethi sırasında büyük kahramanlıklar gösteren sahabe aşağıdakilerden A) Ali bin Ebi Talib B) Halid bin Velid C) Ebu Dücane D) Sad b. Ebi Vakkas Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) III, II, IV, I B) III, I, II, IV C) III, II, I, IV D) II, III, IV, I 6

7 B 2016 SİYER YARIŞMASI 29. Uhud Savaşı nın geçtiği sure aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Araf Suresi B) Maide Suresi C) Âl-i İmrân Suresi D) Tevbe Suresi 30. Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur? A) Fetih Suresi B) Tevbe Suresi 33. Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptığı anlaşma aşağıdakilerden A) Hamrau l-esed B) Hevazin C) Müreysi D) Hudeybiye 34. Mute Savaşı nda Müslümanların dağıldığı bir sırada komutayı eline alan ve büyük bir zafer kazanan sahabe aşağıdakilerden C) Ahzab Suresi D) Enfal Suresi 31. Huneyn de yenilip dağılan düşman ordularının bir kısmı Taif e sığınmış bir kısmı da Evtas Vadisi ne çekilmişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kendisi Taif e yürürken bir sahabesini de Evtas üzerine göndermiştir. Peygamberimizin (s.a.v.) Evtas üzerine gönderdiği bu sahabenin adı aşağıdakilerden A) Halid bin Velid B) Sad b. Ebi Vakkas C) Ebu Amir el Eş ari D) Ebu Katade A) Usame b. Zeyd B) Halid b. Velid C) Abdullah b. Revaha D) Cafer b. Ebi Talib 35. Veda Hutbesi nden sonra nazil olan sure ve ayet aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Araf Suresi 8. ayet B) Enfal Suresi 36. ayet C) Maide Suresi 3. ayet D) Âl-i İmrân Suresi 16. Ayet 32. Mekke nin Fethi nden sonra kuşatılan fakat fethedilemeyen ancak bir yıl sonra halkın kendiliğinden teslim olup Müslüman olduğu şehir A) Evtas B) Taif C) Şam D) Necran 36. Aşağıdaki olay ve tarih eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır? A) Mekke nin Fethi 630 B) Bedir Savaşı 624 C) Hendek Savaşı 626 D) Uhud Savaşı 625 7

8 2016 SİYER YARIŞMASI B 37. I. Hicretin dokuzuncu yılında meydana gelmiştir. II. Düşmanla karşılaşılmadığı için savaş olmamıştır III. Askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zaferdir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Huneyn Savaşı B) Hayber Savaşı C) Taif Seferi D) Tebük Seferi 40. I. Umre maksadıyla gelen Müslümanların Mekke ye girişlerine izin verilmedi. II. Sebebini öğrenmek için Hz. Osman Mekke ye elçi olarak gönderildi. III. Bir süre sonra Hz. Osman ın şehit edildiği haberi duyuldu. IV. Bunu üzerine Müslümanlar da Hz. Osman ın kanını yerde bırakmamak adına sözleşip biat ettiler. Yukarıda sözü edilen biatin adı aşağıdakilerden 38. I. Mekke nin yakışıklı ve zengin delikanlısıdır. II. İslâm ın ilk öğretmenidir. III. Uhud Savaşı nda şehit düşmüştür. Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden A) Zeyd b. Sabit B) Muaz b. Cebel C) Musab b. Umeyr D) Ebu Ubeyde b. Cerrah 39. Peygamberimizin (s.a.v.) soy ağacı hangi seçenek doğru sıralanmıştır? A) Biatü r-rıdvan B) I. Akabe Biati C) Biatü r-rahman D) II. Akabe Biati 41. kabilelerine mensup bir heyet, Peygamber Efendimizden kavimlerine İslâm dinini öğretecek muallimler istemişti. Asıl niyetleri ise bu Müslümanları... Savaşı nda öldürülen yakınlarının intikamını almaları için Mekkelilere teslim etmek ve vaat edilen mükâfatı almaktı. Peygamberimiz de onlara güvenerek kişilik bir irşat heyeti gönderdi. Ne var ki müşrikler, Reci denilen yere geldiklerinde asıl niyetlerini ortaya koyarak irşat heyetini şehit ettiler. A) Kusay-Hâşim-Abdülmuttalib-Abdullah-Hz. Muhammed (s.a.v.) B) Adnân-Abdüşşems-Abdülmuttalib-Abdullah-Hz. Muhammed (s.a.v.) C) Abdümenâf-Hâşim-Abdülmuttalib-Abdullah-Hz. Muhammed (s.a.v.) D) Adnân-Hâşim-Abdülmuttalib-Abdullah-Hz. Muhammed (s.a.v.) Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Adal ve Kâre - Bedir - 70 B) Adal ve Kâre- Uhud - 6 C) Âmir ve Berâ - Uhud - 12 D) Âmir ve Berâ - Bedir

9 B 2016 SİYER YARIŞMASI 42. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hastalığı ve vefatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Vefatına sebep olan hastalığa Muharrem ayında yakalandı. B) Hastalığının son üç gününde mescide çıkmadı. C) Hz. Ali tarafından yıkandı. D) Hz. Ayşe nin odasına defnedildi. 46. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün diye övdüğü gün aşağıdakilerden A) Pazartesi B) Cuma C) Arife D) Vakfe 43. Aşağıdakilerden hangisi Medine Anayasası olarak nitelendirilen antlaşmanın şartlarından biri değildir? A) Her iki taraf da eşit haklara sahip olacaktır. B) Kureyş müşrikleri himaye edilmeyecektir. C) Yahudilerin kendi dinlerinde kalmayacaktır. D) Hakem Hz. Muhammed (s.a.v.) olacaktır. 44. Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri, inen ayetlere hayran olsalar da bu yeni kitaba ve peygambere inanmak istememişlerdir. Bunun sebebi aşağıdakilerden A) Her kabilenin bir putu olması B) Müslüman oldukları takdirde nüfuz ve mevkilerini kaybedeceklerini düşünmeleri Siz her çocuğun babasına benzediğini bilmiyor musunuz? - Evet, biliyoruz. - Siz Rabbimizin hayat sahibi olduğunu, asla ölmeyeceğini, hâlbuki İsa ya (a.s.) yokluk arız olacağını bilmiyor musunuz? -Evet, biliyoruz. Yukarıdaki konuşmalar Hz. Peygamberle (s.a.v.), ona inanmayan bir grup arasında geçmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) söz konusu bu konuşmayı aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır? A) Adiy b. Hatem B) Taifli müşrikler C) Necranlı Hristiyanlar D) Habeşistanlı Hristiyanlar C) Teslis inancına sahip olmaları D) Hz. Peygamberin sihirbaz olduğuna inanmaları 45. Kurban Bayramı nda getirilen tekbirin adı aşağıdakilerden A) İftitah tekbiri B) Teşrik tekbiri C) İntikal tekbiri D) İhram tekbiri 48. İbadetler yapılışları bakımından üç çeşittir. Bunlar: Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) bedenî - malî - manevî ibadetler B) mekruh - mendup - müstehap ibadetler C) farz - vacip - sünnet olan ibadetler D) bedenî - malî - bedenî ve malî ibadetler 9

10 2016 SİYER YARIŞMASI B 49. Hz. Peygamberin hayatında ifa ettiği hac ve umre ibadetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) 1 kez hac, 2 kez umre yapmıştır. B) 2 kez hac, 1 kez umre yapmıştır. C) 1 kez hac, 4 kez umre yapmıştır. D) 2 kez hac, 4 kez umre yapmıştır. 53. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) müezzinleri arasında değildir? A) Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) B) Bilâl-i Habeşî (r.a.) C) Ebu Mahzûre (r.a.) D) Sa d b. Aiz (r.a.) 50. Kur ân-ı Kerim de ilk günden takva üzerine kurulan diye nitelenen mescit aşağıdakilerden A) Kâbe-i Muazzama 54. Güneşin doğuşundan öğle öncesine kadar kılınabilen, diğer bir adı da kuşluk olan namaz aşağıdakilerden A) Duhâ namazı B) Mescid-i Nebevî C) Mescid-i Aksa D) Kuba Mescidi 51. Resul-i Ekrem Efendimiz Sizden biriniz mescide girdiğinde iki rekât namaz kılmadıkça oturmasın. buyurmuştur. Hadis-i şerifte zikredilen bu namaz aşağıdakilerden B) Evvabîn namazı C) Hüsûf namazı D) İstihâre namazı 55. Namazı usulüne uygun, yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde kılmaya denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Tahiyyetü l-mescid namazı B) Teheccüt namazı C) Küsuf namazı D) Evvabîn namazı A) rükûn B) huşû C) tertîl D) tadil-i erkân 52. Ezanın meşru kılınmasında aşağıdaki sahabelerden hangilerinin gördükleri rüyalar etkili olmuştur? A) Hz. Ebubekir (r.a.) - Hz. Ömer (r.a.) B) Hz. Abdullah b. Mes ud (r.a.) - Hz. Ali (r.a.) C) Hz. Abdullah b. Zeyd (r.a.) - Hz. Ömer (r.a.) D) Hz. Bilâl-i Habeşî (r.a.) - Hz. Mus ab b. Umeyr (r.a.) 56. Kur ân-ı Kerim in bildirdiğine göre en büyük zikir aşağıdakilerden A) Namaz kılmak B) Kur ân okumak C) Tesbih çekmek D) Kelime-i Tevhid 10

11 57. namazını kaçıran kimse ailesi ve malı elinden kaçırılmış gibidir. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Akşam B) Yatsı C) Sabah D) İkindi B SİYER YARIŞMASI I. İhram II. Hac mevsimi III. Sa y IV. Tavaf V. Arafat ta Vakfe VI. Tıraş Yukarıdaki rükunlardan hangileri umre ibadetinin şartlarındandır? A) I, III, IV, VI 58. I. Boy abdesti almak II. Güzel koku sürünmek III. Kehf Suresi ni okumak IV. Peygamberimize salâtü selâm getirmek Numaralanmış cümleler aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Arife Günü B) Kadir Gecesi C) Cuma günü D) Bayram sabahı B) I, III, IV, V C) III, IV, V, VI D) II, III, IV, VI 61. Rasulullah (s.a.v.) Uhud Savaşı nda şehit düşenleri zorunluluk sebebiyle kabirlere ikişer ikişer yerleştiriyordu. Bu sırada bazı şehitleri önceliyor ve kabrin özellikle ön tarafına koyuyordu. Rasulullah ın bazı şehitleri öncelemesinin sebebi aşağıdakilerden A) Bedir Savaşı na katılmaları B) Namazı daha çok kılmaları C) İlk Muhacirlerden olmaları D) Kur ân ı daha çok öğrenmeleri 59. Zekât ve sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sadaka, zekât ibadetinden daha kapsamlı bir ibadettir. B) Sadaka, maddî ve manevî iyilikleri kapsar. C) Zekât; çoğalma, bereket ve arınma gibi anlamlara gelir. 62. Aşağıdakilerden hangisi Kur ân ın isim ve sıfatları arasında yer almaz? A) Fîzilâl B) Ahsen ül-hadis C) Zikr D) Hikmet D) Zekât, hicretin üçüncü yılında farz kılınmıştır. 11

12 2016 SİYER YARIŞMASI B 63. I. Allah ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmak II. Allah tan korkmak III. Dinin bütün emir ve yasaklarını titizlikle uygulamak IV. Her işte Allah ın rızasını aramak Numaralı cümleler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) İhsan B) Takva 66. Kur ân-ı Kerim in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması sırasıyla aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir? A) Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi - Hz. Ömer (r.a.) Dönemi B) Hz. Osman (r.a.) Dönemi - Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi C) Hz. Peygamber (s.a.v.) Dönemi - Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi D) Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi - Hz. Osman (r.a.) Dönemi C) İhlâs D) Mağfiret 64. üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. (71/10-12) Yukarıdaki ayet-i kerimede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Cihat ediniz ki B) Zikir ediniz ki C) İstiğfar ediniz ki D) Şükrediniz ki 65. Allah Rasulü Sizden biriniz kendisinde veya malında yahut din kardeşinde hoşlandığı bir şey gördüğünde desin buyurmuştur. 67. Cennetin Reyyân kapısından girecek olanlar aşağıdakilerden hangisidir 68. A) Tehheccüde kalkanlar B) Oruç tutanlar C) Kur ân ı ezberleyenler D) Şehit olanlar I. İslâm a ve Müslümanlara düşmanlıkta ön sıralarda yer aldı. II. Hz. Peygamberin Yakında öldürülecektir. sözü kendisine ulaşınca korktu. III. Muhammed yalan söylemez. deyip savaşa katılmak istemedi. IV. Tahrik ve ısrarlar sonucu savaşa katılmak zorunda kaldı. V. Ve savaşın sonunda ölü bulundu. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) elhamdülillah B) şükran lillah C) barekâllah D) sübhanallah Yukarıda kendisinden bahsedilen kişi aşağıdakilerden A) Ebu Cehil B) Velid b. Muğire C) Ebu Leheb D) Ümeyye b. Halef 12

13 B 2016 SİYER YARIŞMASI 69. Münafığın alameti üçtür. Aşağıdakilerden hangisi bu alametlerden değildir? A) Konuşunca yalan söyler. B) Söz verince sözünde durmaz. C) Borcunu zamanında ödemez. D) Emanete ihanet eder. 73. Peygamberimize pek çok iyilik ve güzellik verildiğini hatırlatan sure aşağıdakilerden A) Fatiha B) Felak C) Kevser D) Nas 70. Peygamberimiz, Bedir Savaşı nda kendi düşüncesinden vazgeçip bir sahabenin önerisini kabul etmiş ve ordunun mevzilendiği yeri değiştirmiştir. Öneride bulunan bu sahabe aşağıdakilerden A) Hubab bin Münzir B) Ömer bin Hattap C) Mus ab bin Ümeyr D) Ka b bin Malik 71. Peygamberimizin çocukluğunda yüzme öğrendiği yer aşağıdakilerden A) Mekke B) Medine C) Taif D) Şam 72. Müslümana sövmek..., onu öldürmek... buyurulmuştur. Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 74. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin sınıflandırmalarından biri değildir? A) Kavlî sünnet B) Fiilî sünnet C) Tahkikî sünnet D) Takrirî sünnet 75. Peygamberimizin söyleyip söylemediği kesin olarak bilinmeyen hadise denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Zayıf Hadis B) Uydurma Hadis C) Sahih Hadis D) Güvenilir Hadis 76. Allah Rasulünün (s.a.v.) Allah ı görür gibi ibadet etmek şeklinde şeklinde tarif ettiği kavram aşağıdakilerden A) günahtır/ haramdır B) fısktır / küfürdür C) mekruhtur / küfürdür D) fısktır / haramdır A) İhlâs B) İhsan C) Takvâ D) Ru yetullah 13

14 2016 SİYER YARIŞMASI B 77. Bir gün peygamberimiz ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçti. Peygamberimiz hemen ayağa kalktı. Çevresindekiler, cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söyleyince Olsun, o da bir insan değil mi? buyurdu. Yukarıda anlatılan olay Peygamberimizin hangi ahlâki özelliğini gösterir? 80. Peygamberimize Muhammed ül-emin denilmesinin nedeni aşağıdakilerden A) Cesur olması B) Sabırlı olması C) Güvenilir olması D) Hoşgörülü olması A) Yahudileri sevdiğini B) Sabırlı oluşunu C) İnsanlara değer verdiğini D) Cesaretliliğini 81. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız;, Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 78. Hz. Muhammed (s.a.v.), İslâm ı kabul etmesi için Suriye de bulunan Busra Emiri ne elçi göndermiştir. Elçi, Mute ye vardığında Gavsani emirlerinden Şurahbil tarafından şehit edilmiştir. Şehit edilen bu sahabe aşağıdakilerden A) Zübey bin Ebu Ümeyye B) Haris bin Ümeyr C) Zeyd bin Harise D) Abdullah bin Revaha 79. Haksızlıklara karşı koymak, haksızlığa uğrayanların haklarını almak için kurulmuş olan ve peygamberimizin de gençlik döneminde üye olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden A) Daru l-erkam B) Nakibü l-eşraf C) Hılfu l-fudul D) Daru n-nedve A) korkutmayınız, müjdeleyiniz. B) müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. C) üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. D) korkutmayınız, nefret ettirmeyiniz. 82. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Huneyn Savaşı ndan dönüyordu. Namaz vakti gelince müezzin ezan okumaya başladı. Rasulullah a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besleyen Kureyşli on genç ezan sesini işitince bir yere gizlendiler ve alaylı bir şekilde müezzini taklit ederek yüksek sesle ezan okudular. İçlerinden birinin güzel sesli olduğunu fark eden Hz. Peygamber onları yanına çağırdı ve kendilerine birer birer ezan okuttu. Hz. Peygamber, en son okuyan Kureyşlinin sesini çok beğenerek ona ezanı öğretti. Daha sonra namaz vakti gelince elini başına koyup alnını okşadı ve ona ezan okumasını emretti. Sözü edilen bu kişi aşağıdakilerden A) Bilal-i Habeşi B) Abdullah ibn-i Mektum C) Ebu Mahzure Semure D) Sa dü l-karaz 14

15 B 2016 SİYER YARIŞMASI 83. Kurban Bayramı, aşağıdaki hicrî ayların hangisinde kutlanır? A) Zilkâde B) Şevval C) Zilhicce D) Muharrem 84. Kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. 86. Size, yerine getirdiğiniz takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şeyi haber vereyim mi?... Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifin devamında ne buyurmuşlardır? A) Aranızda selamı yayınız. B) Namazınızı cemaatle kılınız. C) Aranızda bolca sadaka veriniz. D) Kardeşinizin yardımına koşunuz. Bu ayet-i kerimenin geçtiği sure ve numarası aşağıdakilerden A) Nisa, 93 B) Âl-i İmrân, 94 C) Maide, 32 D) Hucurat, Hicaz ın meşhur pehlivanına hitaben Peygamberimiz dedi ki: İslâm ı kabul eyle! Pehlivan: Eğer senin söylediğinin hak olduğunu bilmiş olsam kabul ederdim. dedi. Peygamberimiz de: Eğer ikimiz güreş tutar ve seni bu kadar güçlü olmana rağmen yenersem İslâm ın hak olduğunu kabul eder misin? dedi. Pehlivan da bu teklifi kabul edip güreşe tutuştu. Peygamber Efendimiz onu bir hamlede alıp yere indirdi. Neye uğradığını şaşıran pehlivan: Ya Muhammed, güreşi tekrarlayalım! dedi ve güreş tekrarlandı. Bu güreşte de Peygamberimiz onu alıp yere indirdi. Üçüncü güreş de yine Peygamberimizin galibiyetiyle sonuçlandı. Daha sonraları Müslüman olduğu rivayet edilen bu kişi aşağıdakilerden A) Useyyid bin Hudayr B) Rukane bin Abdiyezid C) Malik bin Tayyihan D) Rafi bin Mâlik 87. Peygamberimizin, henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendisini Mekke ye vali tayin ettiği sahabe aşağıdakilerden A) Zeyd bin Sabit B) Attab bin Esid C) Üsame bin Zeyd D) Mus ab bin Umeyr 88. Peygamberimiz Medine ye hicret ettikten sonra Yahudilerle de antlaşmalar imzalamıştır. Fakat Yahudiler zamanla antlaşmaları ihlal etmişlerdir. Kendileriyle yapılan antlaşmaları ihlal eden Yahudi kabileleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Kureyza Oğulları, Nadir Oğulları, Kaynuka Oğulları B) Nadir Oğulları, Kaynuka Oğulları, Kureyza Oğulları C) Kaynuka Oğulları, Nadir Oğulları, Kureyza Oğulları D) Kaynuka Oğulları, Kureyza Oğulları, Nadir Oğulları 15

16 2016 SİYER YARIŞMASI B Suresi nde; iman eden, iyi işler yapan ve hakkı ve sabrı tavsiye eden kimselerin kurtuluşa ereceği bildirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Maun B) Duha C) Kadir D) Asr 92. Müslümanlar arasında yaşayan gayri müslimler de ülkenin vatandaşlarıdır. Müslümanlarla eşit şekilde bütün hak ve hürriyetlerden istifade ederler. Din ve vicdan hürriyetlerine sahiptirler. Can ve malları güvence altındadır. Gücü olmayanlardan vergi alınmaz. Vergi almak bir yana ihtiyaç sahibi olan gayrimüslimlere de yardım edilir. Peygamberimiz aşağıdaki Yahudi kavimlerinden hangisine önemli miktarda yiyecek göndermiştir? A) Beni Ureyd B) Beni Haris 90. I. Cahiliye Dönemi nin ünlü şairlerindendir. II. Müslüman olduktan Peygamberimizin huzurunda şiir okumuştur. III. Peygamberimiz de ona hırkasını hediye etmiştir. Sonraları Kaside-i Bürde Şairi diye meşhur olan bu sahabe aşağıdakilerden A) Ka b bin Malik B) Hassan bin Sabit C) Beni Saide D) Beni Cuşem 93. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi doğa olayından sonra Allah ım! Gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak etme ve bize afiyet ihsan et. diye dua ederdi? A) Zelzele olduğu zaman B) Fırtına estiği zaman C) Şimşek çaktığı zaman C) Ka b bin Züheyr D) Kuraklık olduğu zaman D) Abdullah bin Revaha 91. Beş şey gelmeden evvel şu beş şeyin kıymetini biliniz. Bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden biri değildir? A) Çirkinlikten önce güzelliğin B) Fakirlikten önce zenginliğin C) İhtiyarlıktan önce gençliğin D) Hastalıktan önce sağlığın 94. Arkamızda Medine de birtakım insanlar var ki biz dağ yolunda, vadide yürürken onlar da bu yürüyüş sevabında bizimle beraber yürürler. Çünkü özürleri onları bu yolculuktan alıkoymuştur. Peygamberimiz engelliler için bu hadis-i şerifi hangi gazveye giderken söylemiştir? A) Uhud Gazvesi B) Bedir Gazvesi C) Hendek Gazvesi D) Tebük Gazvesi 16

17 B 2016 SİYER YARIŞMASI 95. Mekke fethedildiği zaman Kâbe yi kilitleyip Kâbe nin üzerine çıkmış ve anahtarı vermeyi reddetmiştir. - Hz. Ali anahtarı zorla elinden alarak Kâbe yi açmıştır. - Amcası Abbas ise Kâbe nin anahtarının kendisine verilmesini istemiştir. - Fakat Emanetleri ehline veriniz. ayeti inince Rasulullah, Hz Ali ye anahtarı eski görevlisine vermesini söylemiştir. - O kişi anahtarı almış ve bundan çok etkilenmiştir. - Bunu sonunda Müslüman olmuştur. 97. Veda Haccı nda Rasulullah ı (s.a.v.) tıraş etmekle görevlendirilen sahabe aşağıdakilerden A) Ma mer bin Abdullah Adevi B) Ubade bin Samit C) Tufeyl bin Amir D) Sehl bin Hanif Yukarıda sözü edilen sahabe aşağıdakilerden A) Muaz bin Cebel B) Hassan bin Sabit C) Kab bin Züheyr D) Osman bin Talha 96. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Güneş tutulmasına şahit olduğunuz zaman dua edin, Allah a sığının, tekbir alın, namaz kılın ve sadaka verin. buyurdu ve kendisi de güneş tutulmasından sonra iki rekât namaz kıldı. Güneş tutulmasından sonra Peygamberimizin kıldığı bu namazın adı aşağıdakilerden 98. Hüsuf namazının açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ay tutulduğu zaman kılınan namazdır. B) Güneş tutulduğu zaman kılınan namazdır. C) Deprem olduğu zaman kılınan namazdır. D) Şimşek çaktığı zaman kılınan namazdır. 99. Peygamberimiz engelli Müslümanlara resmi görevler de vermiştir. Peygamberimizin Medine dışına çıkarken yerine vekil bıraktığı âmâ sahabe aşağıdakilerden A) Hüsuf Namazı B) İşrak Namazı C) Hacet Namazı D) Küsuf Namazı A) Abdullah b. Zeyd B) Abdullah ibni Ümmi Mektum C) Abdullah b. Zübeyr D) Abdullah b. Ziyad 17

18 2016 SİYER YARIŞMASI B 100. I. Kıyametin kopması II. Mahşer ve hesap III. Ölüm ve kabir hayatı IV. Hesap sonrası durum Yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) III - I - IV - II B) I - III - II - IV C) I - II - III - IV D) III - I - II - IV 18

19 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 2. Sınav evrakını teslim ederek sınav merkezinden ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun,tekrar sınava alınmayacaktır. 3. Sınav süresince konuşmak yasaktır. 4. Sınav sırasında görevlilerin uyarılarına ve talimatlarına uymak zorunludur. 5. Cevap kâğıdınızda doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. 6. Cevap kâğıdı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutulmalıdır. 7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. 8. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığında yer alan ad, soyad ve kültür merkezi bilgilerini doldurmayı unutmayınız. 10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanmayacaktır. 11. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirmesi mümkün olmayacaktır. Aday tarafından yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlıkların sorumluluğu adaya aittir. 12. Sınav merkezinden ayrılmadan önce cevap kâğıdını görevlilere teslim etmeyi unutmayınız.

20

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI

24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI SİYER YARIŞMASI 24 Nisan 2016 SİYER YARIŞMASI A KİTAPÇIĞI ADI SOYADI KÜLTÜR MERKEZİ AÇIKLAMA A :... :... :... 1. Bu kitapçıkta 100 adet soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

Yüce Allah benim hayrımı murâd eyleyince, gönlüme İslâm ın sevgisini doldurdu; hayrı şerri anlayacak hâle getirdi de kendi kendime şöyle düşündüm:

Yüce Allah benim hayrımı murâd eyleyince, gönlüme İslâm ın sevgisini doldurdu; hayrı şerri anlayacak hâle getirdi de kendi kendime şöyle düşündüm: Hâlid b. Velîd, Kureyş kabîlesinin Mahzûm oğulları kolundandır. Babası Velîd b. Muğîre, İslâm ın azılı düşmanlarından biriydi. Bu sebepten dolayı da kendisine hidâyet nasîb olmamıştı. Babasının azılı bir

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir.

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. SAHABE NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı