TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ Süleyman ÇiNARER Fatih DULKAN Yusuf Ziya ÄKSOY ÖZET Bu tebliğ'de global olarak, Dünyadaki Demir Çelik Sektörünün son durumu ele alınmış olup, çeşitli üreiimlerdeki gelişmeler ile ilgili örnekler verilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bahsedildiği gibi görülen ; şum 1990 yılına doğru Demir Çelik üretim potansiyelindeki artış devam edecek ve önemini koruyacaktır. Türkiye'nin üretimi 1980 yılından sonra poziiif'e doğru yönelmektedir. Özellikle son 6 yıl içinde yapılan çalışmalarla Dünyadaki üretim sıralamaşmdaki yerini 33'den 21. sut aya yükseltmiştir. Fakat gelişmiş ülkelerde yassı mümulün üretim ve tüketimindeki payı %60 civanndadır. Türkiye'de ise bu oran %22,4'lerde seyretmektedir. Bu oran gelişmişliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin bu oranı arttırması gerekmektedir. Bununla beraber Demir Çaliğin teknolojik durumuna değinilmiş olup, halihazırda devam etmekte olan ve yapılması planlanan yatırımlar belirtilmiştir. Son olarak Avrupa Topluluğu'na uyum konusu ele alınmış olup, Özellikle AT'nin son üç üyesi olan İspanya, Yunanistan, Portekiz Demir Çelik Sektörlerinin, üyesi olmadan önceki durumları incelenerek Türkiye Demir Çelik Sektörü ile karşılaştırılmış ve şu sonuca varılmıştır: AT'nin bu son üyelerinin adaptasyon devresinde geçirmiş olduğu çeşitli problemler dikkate alınarak Türkiye Demir Çelik Sektörü'nün ileriye dönük çalışmalara verdiği önemi daha da arttırılması gerekmekledir. SUMMARY In this paper, the present condition of Iron and Steel Industry in the world has been explained, the latest developments in various production methods has been described via examples and an overall evaluation has been presented. As described in the paper,, the Iron and Steel production increase will continue in 90's, The production trend in Türkey from 1980 onwards has an upward inclination. Turkey's place in the world iron and steel production has incread from the 33'rd to 21 at thanks to the efforts made in the last 6 years. The share of flat products in the total steel production and consumption is about 60 % for the developed countries, whereas this figure is % for Turkey. This percentage has been universaly accepted as an indication of level of development. This percentage should be increased in Turkey. Additionally, the technological level of iron and steel industry in the world and in the Turkey has been presented in the paper. The investments that are planned and still in progress have been mentioned in the paper. Lastly, the subject of adaptation to the EC has been considered, and especially the condition of iron and steel industry of the last there EC members; namely Spain, Greece and Portugal; have been examined in detail and the following conclusions are drawn. By making use of the experiences of these countries durung the adaptation period the iron and steel industry in Turkey should stard planning the works to be carried out in near future. Dünya sıvı çelik üretimi 1982 yılında 650 milyon ton sınırının altına düşerek 646 milyon ton olarak gerçekleşmeştir yılından itibaren artış durumuna giren sıvı çelik üretimi 1988 yılında 780 milyon ton'la rekor seviyeye ulaşmıştır. Yıllık ortalama artış yüzdesi % 3,5 olmuştur. Buna göra 1995 yılında dünya sıvı çelik üretiminin 800 milyon ton sınırını aşması beklenmektedir yılındaki üretimin 391 milyon ton'u sanayileşmiş ülkeler, 96.6 milyon ton'u gelişmekte olan ülkeler, 292,4 mil-' yon tonu Doğu jlcku ülkeler (Merkezi Planlı Ekonomi») tarafından üretilmiştir. Dünya'da en büyük üretimi 164 milyon ton'la S.S.CB. gerçekleştirmiştir. Bunu 105,7 milyon ton'la Japonya, 90,7 milyon ton'la ABD, 59 milyon ton'la Kıta Çin'i takip etmiştir. Son 8 yıl İçinde demir çelik üretiminde en büyük artışı gerçekleştiren ülkeler Türkiye, Kıta Çin'i, GGniy Kore ve Milliyetçi Çin olmuştur, 1989 yılının İlk üç aylık sıvı çelik üretimlerine bakıldığında 1988 yılındaki olumlu gelişmelerin devam ettiği 1988 aynı dönemine göre Uluslararası Çelik Enstitüsüne (1151} üye 33 ülkenin üretimlnda % 3,6 bir artış olduğu görülmektedir. Dünya'da Demir Çelik Sektöründe 1979 yılında yaşanan petrol krizi dolayısı İle 1980 II yılların başında meydana gelen karamsarlık ve gerueme, hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yerini İlerlemeye ve ümide bırakmıştır. TÜRKİYE'DEKİ DEMİR ÇELİK DURUMU Türkiye'nin sıvı çelik kapasitesi 1980 yılında 4 milyon ton iken, 1989 da % 143'lük bir artışla 9,7 milyon ton'a ulaşmıştır. Türkiye sıvı çelik üretimi 1980 de 2,5 milyon ton iken 1988 de % 220 lik bir artışla 7983 bin ton olmuştur. Bu yıllık ortalama % 24.4 artışı göstermekte, bu da büyük bir başarıyı simgelemektedir yılının 1987 ye nazaran üretim artış oranı 234

2 dünya için % 6.9 dur. Türkiye için bu oran % 13,7 dir ve dünya ortalamasının çok üstündedir yılının iik üç ayında ise dünya artış ortalaması % 3.6 iken Türkiye'nin artış ortalaması % 10,8 olmuştur. Kapasite kullanım oranı 1980 yılında % 60 İken 1988 yılında % 89,2 ya yükselmiştir. Bu durum Türkiye'de Demir Çelik Sektöründe çalışanlarının başarısını ve hükümetimizin uygulamakta olduğu ihracata yönelme, liberasyon politikasına kontrollü geçişin nedenli isabetli olduğunu göstermektedir yılı sıvı çelik üretiminin % 30,2 si TDÇİ Tesislerinde % 47,4 ü ark ocaklı tesislerde % 24,4 ü ise Erdemir Tesislerinde gerçekleşmiştir İi yıllarda gelirken sıvı çelik üretimi İçindeki yassı mamul üretiminin payı % 35 civarında İken, 1988 de % 22,4 a düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde yassı mamulün üretim ve tüketimdeki payı % 60 civarındadır. Bu oran gelişmişliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin bu oranı arttırması gerekmektedir. Türkiye'de kişi başına demir çelik tüketimi 1980 de 73 kg İken 1984 de 101 kg'a, 1987 de 147 kg'a yükselmiştir yılında İsa 110 kg olmuştur. Bu düşüşün nedeni 1988 yılında enflasyonun düşürülmesi için uygulanan tasarruf tedbirleri İle İnşaat sektöründeki durgunluktur. Dünya'da çelik üreten ülkeler arasında Türkiye 1980 yılında 33. iken 1988 de 21. sıraya yükselmiştir. 6'ınoı 5 Yıllık Plan için hazırlanan yurt İçi demir çelik talep fonksiyonlarına baktığımızda; 1990 da 3305 bin ton yassı ürün, 4283 bin ton uzun ürün, 1994 de 5278 bin ton yassı ürün, 5180 ton uzun ürün talebi olacağı kabul edilmiştir. Buna karşın 1990 da 1800 bin ton yassı ürün, 5929 bin ton uzun ürün, 1994 de 2441 bin ton yassıürün, 7159 bin ton uzun ürün arzı planlanmıştır. Üretim hedefleri ile yurt İçi talep fonksiyonlarını karşılaştırdığımızda 1990 yılında 1505 bin ton, 1994 yılında 2837 bin ton yassı ürün açığı olduğu görülmektedir yılında ise 2 milyon ton civarında uzun ürün fazlalığı olacaktır. Yassı ürün açığı 2000'Iİ yıllarda çok daha artacaktır. Bu değerlendirmeler ışığı altında Türkiye'de 2. bir entegre yassı ürün Demlr-Çelİk Tesisinin kurulması çalışmalarına zaman geçirilmeden başlanılmalıdır. İkinci entegre yassı ürün Demlr-Çelİk projesini içine alması olası Gazi Projesi de Türkiye Demir Çelik Sektörü İçin büyük önem arzetmekiedir, TESİSLERJMİZDEKİ TEKNOLOJİK DURUM Karabük Yüksek Fırın modernizasyonunun son etabı olan ince kırma-eleme tesisleri bu sene faaliyete geçecektir. Çelİkhanelerde iki fırında KORF sistemi uygulanmaya başlanmış dökümden döküme ton başına enerji sarfiyatı 1050 bin Kcal'den 370 bin Kcal'e düşürülmüştür. 3. KORF sisteminin kurulmasını da planlamaktayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz taktirde Karabük Demir Çelik 1 milyar ton çelik üretir hale gelecektir. İskenderun Demir Çelik Fabrikalarımızda çelikhanede yapılacak teknolojik uygulamalarla oksijen üflemesi 280 m3/ dak, dan 450 m3/dak'a çıkarılacak, döküm süresi 40 dakikanın altına düşürülecek, kontinü döküm makinasmın hızları arttırılacak, tandis ve kalıp seviyesi hız kontrol sistemi kurulacak ve pota metallürjlsi uygulanacaktır. Tel çubuk haddehanesinin modernizasyonu ile halen üretilemeyen 5,5-6 mm'lik fîlmaşln üretilecek, kalite ve kapasite arttırımı projesi ile tav fırınlarında enerji tasarrufu için yeni teknolojiler uygulanacaktır. Kuvvet Santralında yakıt optimizasyonu ile turbo alternator yatırımı yapılacaktır. Sinter dozajlama ünitesinde otomasyona geçilecektir. Kontinü döküm tesislerinde tandis arabaları tadilatı ile 4 delikli sisteme geçilecek, orta profil haddehanesi İçin 14 adet yeni kaset alınacaktır. Oksijen fabrikası İçin yeni hava ve oksijen kompresörleri alınacak ve oksijen tankları yapılacaktır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz yatırımların isabetli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için Genel Müdürlüğümüz Japon NKK + Türk Prokon firmasına "Mastar Plan ve Fizibilite Etüd Raporu" hazırlatmaktadır. Halen Master Plan çalışmaları devam etmektedir. Master Plan çalışmaları kapsamında Karabük Çankırı bölgesinde büyükşehir belediyelerinin su borusu ihtiyacının karşılanması amacı İle 50 bin ton/yıl kapasiteli bir Ductile Boru Fabrikası kurulması düşünülmektedir. ikinci entegre yassı ürün demir çelik projesini İçine alması planlanan Gazi Projesi de Tükiye Demir Çelik Sektörü için büyük önem arz etmektedir. Gazi projesi büyük bir limanı, 1400 MW'lik ithal kömürle çalışan kuvvet santralını, büyük hacimli kuru manipiasyon tesislerini, büyük hacimli sıvı depolama tesislerini, genel kargo ve kontejner terminalini 3-3,5 milyon ton kapasiteli entegre yassı ürün tesisini ihtiva edecektir. Bu proje İçin geniş araştırmalardan sonra en iyi yer olarak Doğu Akdeniz kıyısında serbest ticaret bölgesi seçilmiştir. Hekimhan Deveci-sideritlerinin kalslna edilmesi için Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş. İle anlaşma yapılarak çimento döner fırınlarında kalsinasyon testleri yapılacaktır. Divriği konsantrasyon-peiet Tesislerinin kapasitesinin 2,5 milyon ton'a çıkarılması ve ikinci bir pelet tesisinin kurulması amacı İle hammadde etüd ve araştırmalarına başlanılmıştır. SON TEKNOLOJİK GELİŞMELER Mevcut Tesislerin modernizasyonu ile taleplerin karşılanmasında yeni teknolojiler dikkate alınmaktadır. Günümüz çelik endüstrisi yüksek teknoloji haline dönüşmektedir. Aşağıda, yeni teknolojik gelişmeler özet halinde belirtilmiştir. 1- Kompüterize edilmiş laddeleme teknikleri, otomatik roll charge sistemleri sayesinde fiziksel şekil, ebad ve yüzey kalitesinde önemli gelişmeler kaydedilmekte ve kalınlık toleranslarında 0,15 mm'den 0,07 mm'ye kadar inebilmektedir. 2- Sıvı çelikte aktiv oksijeni belirleyen sansarların yanında özel çeiiklerdeki azot değerini de verebilen sansarların yakında çelik sanayiine gireceği belirtilmektedir. 235

3 3- Kontinü Dökümde yapısal kaliteyi geliştirmek için Elektremagnetik karıştırma endüstriye girmektedir, 4- Iscor (Güney Afrika), yüksek fırana alternatif olan Crox projesini Konf Eng. ils birlikte ilk defa ticari uygulamaya sokmuştur. 5- Kontinü Tavlama Hattı sayesinde teneke, soğuk ve çekme saçların yüzey kalitelerinde ve mekanik özelliklerinde mükemmel bir homojenlik sağlanmaktadır. 6- İtmeli tip slab ısıtma fırınlarının yarini daha homojen ısıtmalı Walking Bean tipi fırınlar almaktadır. ' 7- Sıcak haddelemede coilbox sayesinde haddeleme projesi esnasında bobin boyunca sıcaklık homojenliği sağlanabilmektedir. 8- Sıcak haddeleme water spray soğutma sistemi bobin boyunca değişmeyen metalurjlk özelliklerin kazanılmasına olanak vermektedir. 9- Komputer Kalite Modeli'nin İmalatın her safhasına sokulmasına çalışılmaktadır. 10- Otomotiv sektörü Çelik Sanayiinin en büyük müşterilerinden biridir. Otomobil ağırlığının % 6O'ı çelik sag'tır. Otomotiv sektörü homojen mekanik özellikler, geliştirilmiş yüzey kalitesi, hassas toleranslar, şekil verilebilir, boyanabilir, kaynak edillebilir, mükemmel yüzey düzgünlgünde, korozyon direnci yüksek çelik saç talep etmektedir. Çelik firmaları da bu talepleri karşılamak İçin çaba harcamaktadırlar. Özellikle elektrogalvaniz hattı kurulması İle Motalurjik özelliklere zarar verilmeden iyi biı korozyon direnci ve yüzey kalitesi sağlanabilmektedir. Çinko veya nikel kaplamalar her İki yüzeyde farklı veya aynı olarak uygulanabilmektedir. YATIRIM FAALİYİTLİRİMİZ 1988 YILINDA İŞLETMEYE ALINAN BAŞLICA TESİSLER ŞUNLARDIR. İsdemlr Müessesesi: - Kuvarsit saha etüdü ve servis yolu yapımı - 55 MW gücündeki S no'lu yedek turbo jenaratör - 3. no.lu yüksek fırın hidrolik çamur topu ye matkap (2 adet) Karabük Müessesesi: ton/yıl kapasiteli 2. Pik Makinası Nm3/saat kapasiteli oksijen fabrikası (deneme işletmesine alınmıştır.) - 3. No.lu yüksek fırının 2 no.iu sobası 2 Âdet Tozsuzlaştırma Tesisi - 3 No.lu yüksek fırının Şarj Tesisi - Soket Maça yapma makinası Karabük-lskenderun Demir Çelik Master Plant TDÇİ Genel Müdürlüğü Karabük-iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları için hazırlattırılmakta olan Mastar Plan ve Fizibilite Edütü'nün gayesi, kısa, orta ve uzun vade için iç ve dış piyasa talepleri araştırılarak pazar analizi yapılması bunun sonucu bu fabrikalarda karlılık oranı yüksek hangi cins ve miktarda mamul üretileceği belirlenmesi ve bu hedefe ulaşmak için yatırımların öncelik sırasını tespit etmektir. Karabük Demir Çelik Çelikhane Modernizasyonu ve Haddehane İslahı Oksijen tesisin kurulması ve KORF projesinin çelikhaneye uygulanması olmak üzere proje İk) tesisten İbarettir Nm3/saat kapasiteli oksijen fabrikasının kurulması İle KORF projesinde ihtiyaç duyulan oksijen üretilecek ve işletmenin diğer İhtiyaçları karşılanacaktır tarihinde oksijen tesislerinde komple işletmeye alma çalışmalarına başlanmış ve ilk oksijen üretimi 4 Ocak 1989'da alınmıştır. 18 Ocak 1989'da Test ve kabul protokolü yapılarak tesis Linde Firmasından teslim alınmıştır yılı içinde KORF projesiyle ilgili çalışmalar sürdürülmüş ve Sİemens-Martİn (C) ocağına 13 Şubat 1989'da KORF projesi uygulanarak İlk üretim alınmıştır. Ancak bacadan atılan gazın yüksek derecede çevre kirliliğine sebep olması nedeniyle KORF uygulaması 24 Martta durdurulmuş ve eski sisteme geçilmiştir. Bu arada KORF uygulamasında çıkan çelikhane baca gazının tozsuzlaştırılmasına alt proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu projenin İncelenmesiyle (c) ocağına tekrar KORF projesi uygulanacaktır. KORF projesinin uygulanacağı (B) ocağında halen çalışmalar devam etmektedir. 1-2 ve 3 No.İu Yüksek Fırın Sobaları Modernizasyonu Projenin amacı C olan yüksek fırın yanma havası sıcaklığının 1100 Cye çıkarılmasıdır. Sıcaklığın 1100 oc'ye çıkarılmasıyla ton mayi maden başına sarf edilen 800 kg. kok kömürü kg'a düşecek, yüksek fırınlarda yanma ısısının yükseltilmesi fırın içi reaksiyonlarını hızlandırarak yılda 100 bin ton üretim artışı meydana getirecektir. Pik Makinası Yapımı İmalatları Karabük Tesislerinde yapılan ton/yıl kapasiteli yeni pik makinası bitirilerek 24 Eylül 1988 tarihinde deneme çalışmalarına başlanarak ilk pik üretim) gerçekleştirilmiştir. Turbo Jenaratör Montajı Kurulu güç 160 MWa ilaveten yedek olarak yapılmakta olan 55 MW gücündeki 5 no.lu torbojenaratör montajında 1987 yılı sonu itibariyle % 86 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmış, 1988 yılının ilk yarısı içinde ise montajı tamamlanmıştır. Karabük Kuvvet Santralı Modernizasyonu Kuvvet Santralının yenilenmesiyle 10,5 MW'lik kurulu güç 25 MW'a çıkarılacaktır. Bu proje ile entegre tesislerin artan elektrik, hava ve buhar ihtiyacı kesintisiz bir şekilde temin edilecektir. İskenderun Demir Çelik 1- Kuvvet Santralı Kazanlarının Yakıt Kontrol Sistemi 2- Labirent Pistonlu Oksijen Kompresörü 3- Radyal Kontinü Makinası Modernizasyonu 4- Isdemlr Tel Çubuk Haddehanesi Modernizazsyonu: Yeni duruma göre 2 alternatifli; 236

4 -120 x 120 kütük için mevcut 500 bin ton kurulmu kapasitenin 730 bin ton'a çıkarılması, -100 x 100 kütük için mevcut SOO bin ton kurulu kapasitenin 700 bin ton'a çıkarılması, planlanmaktadır. Madencilik Sektörü 1- Siderit Kalsinasyon Tesisleri Yapım Etüdü Bu proje ile görünür artı muhtemel, artı mümkün 51 milyon ton siderit cevherinin kabine edilmesine müteakip entegre tesislerde kullanılması amaçlanmaktadır, 2- Divriği Self-Flux Pakt Üretimi Etüdü Divriği Peletlerine kireçtaşı katma suretiyle Self-Flux palet yapılması etüdü, bu proje kapsamında bulunmaktadır, 3- Maden sahası İşletme Modernizasyonu Sekonder kırma-eleme tesisi rölanti durumuna geçtiğinde (Devre dışı kaldığında) çalışmak üzere 2 adet küçük kırıcı monte edilmiştir. 6 no.lu konveyörden -t- sekonder kırıcıya gidiş yapan konveyör İle monte edilen İki küçük kırıcılar arasında yapılacak konveyör projeleri de Karabük Müessesesi tarafından yapılmıştır. Türkiye Demir Çelik Sektörünün AET ile Uyumu Türkiye'nin Avrupa topluluğu'na tam üyelik için başvuruda bulunduğu 14 Nisan 1987 tarihinden itibaren, daha önceleri Türkiye-AT ilişkileri ve bu konuda yürütülen faaliyetler, büyük bir hareketlilik kazanmış, kamu ve özel kesimdeki kuruluşlar konu ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu anlamda, Türkiye Demir-Çelik Sanayiine dönük olarak, Avrupa Topluluğu'nun son üyeleri - Yunanistan, İspanya ve Portekiz- Demir Çelik Sanayilerinin gelişim yapısı ve temel karakteristikleri itibariyle iyi bir Örnek oluşturması, yapılan araştırmaların bu yönde yoğunlaştırılması fikrini ortaya çıkarmıştır. Sonuçta, Türkiye Demİr-Çelİk Sanayiinin Avrupa Topmluluğu'na tam üyelik öncesinde politika ve stratejilerini saptarken, geçmişte bazı ülkelerin yaşadıkları olayları ve sonuçları.boş olarak ele almak, Türkiye Demİr-Çelik Sanayi açısından faydalı olacaktır. Demir Çelik Sanayinde Yapısal Düzenleme Gereği Avrupa Topluluğu demir-çelik Sanayii, 1970'li yılların başlarından İtibaren giderek yoğunlaşan bir kriz içine girmiştir. Krize yol açan nedenler olarak şu ana noktalar kabul görmektedir. - Petrol şoklarının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle talep durgunluğu, - ÂT ülkelerindeki kapasite fazlalığı, -Tesislerin eksikliği, - Gelişmekte olan ülkelerin kendi sanayilerini kurmaları ve dünya Çelik pazarının daralması, - Çeliğe ikame ürünlerin ortaya çıkması, - Birim Çelik tüketiminin azalması, - Ar-Ge faaliyetlerine daha az önem verilmesi, İspanya'da 196O'lı yıllardan itibaren görülen hızlı kalkınma ve bir an önce kalkınmış Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşma hamlesi sonucu, 1970'lerin ortalarına doğru çelik tüketiminde büyük sıçramalar görülmüş, buna bağlı olarak yapılan aşırı derecede iyimser talep tahminlerine dayandırılan, aşırı kapasiteler yaratılmıştır. Sonuçta 1974ten itibaren Avrupa'da yaşanan çelik krizinden İspanya aşırı kapasitesi nedeniyle Topluluk içinde en fazla etkilenen ülke olmuştur. Yapısal düzenleme politikaları bütünü içinde uygulamaların kapasite indirimi ve iş kaybı gibi temel noktalarda odaklanmış oluduğu, bunların çözümü sırasında, zorunlu bazı 'Van önlemler" e başvurulduğu gözlenmiştir. Kapasite indirimi çerçevesinde ekonomik Ömrünü doldurmuş eski tesisler ile verimsiz çalışan tesislerin kapatılma yoluna gidilmiştir. Böylece döneminde 180 dolayında tesis kapatılmıştır. Hem Kapasite, hem de üretimde Önemli miktarlarda indirim gerçekleştirmiş olmasına ve hatta bunu yaparken İşçi Çıkarmak ve bunun gibi sosyal sorunları göze almış olmasına rağmen İspanya, Topluluğa tam üye olurken, demir çelik sanayiinde üretim-tüketim dengesini kurmayı başaramamıştır. İspanya'nın düştüğü bu açmaz, Türkiye'de de üzerinde ciddiyetle ve önemle durulması gereken bir olgu olup, bu "zaman açması"na ülkemizin düşmemesi gerekmektedir. Yunanistan'da İse, var olan tek entegre demir-çelik tesisinin 1,5-2 milyon ton/yıl kapasiteli 2 adet yüksek fırını kapatmıştır. Zira.ekonomik Ömrünü tamamlama aşamasına gelmiş bu yüksek fırınların AT bünyesi İçinde rekabet güçlerini koruyabilmeleri imkansızlaşmış, aşırı kapasite oluşturmaları nedeniyle de tasfiyeleri adeta kaçınılmaz olmuştur. Aşırı kapasite sorununa çözüm getirmede ağırlıklı olarak başvurulan tesis kapatma tedbirleri, diğer yandan demirçelik sanayiinde büyük miktarlarda İş kayıplarının ortaya çıkmasına ve sonuç İtibariyle tartışılmaz ağır sosyal sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Yunanistan ve Portekiz'in demir-çelik sanayilerinde modernizasyon faaliyetleri son yıllar itibariyle fazla yoğun olmamakla birlikte gene de sürdürülmektedir, Yunanistan'da tamamıyla elektrik ark ocaklı (EAO) tesisler olarak kalmışlar ve üretilen çeliğin tamamı da sürekli döküme dayanmaktadır. Portekiz'de ise AT'na tam üyelikle birlikte değişen şartlara bağlı olarak demir-çelik sanayiinde de bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Ülkenin tek entegre çelik kuruluşu olan Sidérurgie Nacional (SN), tam üyelik öncesinde gündemine aldığı genişleme projesinden, yapısal düzenleme politikalarından olan kapasite indirimi İlkesine ters düştüğü için, 1986 yılında vazgeçmek zorunda kalmıştır. Portekiz'in toplam ton dolayında olan ham çelik üretiminin % 60 kadarı SN'dan, % 40 kadartda EAO tesislerinden olmaktadır. Sürekli döküm üretiminde İse son yıllarda önemli bir artış gözlenmekte ve halen % 46 civarında bulunmaktadır. 237

5 AET ile Uyum AET Demİr-Çeİİk Sanayinin ayrılmaz bir parçası olacak olan Türkiye Damir Çelik Sanayi varlığını devam ettirebilmesi İçin aşağıda ana başlıklarıyla sunulmaya çalışılan bazı sorunlarını çözmek zorundadır. - Darboğaz giderici, verimliliği ve ürün kalitesini arttırıcı maliyet düşürücü, enerji tasarrufu sağlayıcı yatırımların gerçekleştirilmesi, - Mevcut entegre tesislerin kendi içlerinde dengeli bir yapıya kavuşturulması, - Sektörün ana girdileri olan demir cevheri, koklaşabillr taş kömürü, hurda ve sünger demir, elektrik enerjisi konularındaki sorunlara karşı birlikte hareket edilerek çözümler aranması, - Araştırma, geliştirme, kalite kontrol, mühendislik, eğitim konularının üzerine daha çok eğilinmesi, - Kalifiye İşgücü yetiştirilmesi, kaliteli mühendis ve üst düzey yöneticiler yetiştirilmesi, İleri teknoloji üreten ülkeler ile, çeşitli dış kuruluşlarla işbirliğine önem verilmesi, - Dünyadaki uygulamalara paralel olarak (ABD ve AET'deki gibi) yerli endüstriyi korumak amacı İle, özellikle Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de demir-çelik ürünleri ithalatında ekonomik göstergeler ve talepler dikkate alınarak türlere göre kısıtlama yapılması, - Türkiye Demir-Çelik Teknoloji Araştırma Merkezi kurularak yeni teknolojiler üretilerek sanayiye aktarılması, KAYNAKÇA. Türkiye Demir Çeliğin AİT ile uyumu (METAŞ). Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 1988 Faaliyet Raporu, - AET ile uyum laslağı (DPT) World Crude Steel Produteion 19S0 to 1988 Türkiye Demir Çelik Üreticileri Demeği 1989 ilk Üç aylık raporu Süleyman ÇINARER 1973 q/4 iğretim yılında ADMMAMakİrta M ' i»n Jisliği Bölümünden mezun oldu.ç ', tlı devlet kademelerinde görev aldıkta - ;,-a yılları arasında özel ses Tcte yönetici olarak çalıştı,daha sonra -. Genel Müdür Muavinliği görevim- bu-undu ve halen Türkiye Demir ve itlik şletmeleri Genel Müdür Müşaviı ara«görev yapmaktadır. Fatih DJ.KAN ğretim yılında ODTÜ Metalürji Mühendisliğinden mezun oldu ve aynı yıl TDÇİ Gen M Müdürlüğü Yatırım Planlama Daire Başkanlığında göreve başladı. Halan bu g r wine devam etmektedir.aynı zamanda C-DTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümüncia mastar yapmaktadır. Yusuf Ziya AKSOY 1988 yı'ında Yıldız Üniversitesi Maklna Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, 1989 yılında TDÇİ Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Daire Başkanlığında göreve başladı ve halen bu göreve devam etmektedir. 238

6 Lünya'da Demir-Çelik Üretim ve Tüketimi ISıvı Çelik Muadili) (Milyon Ton) Belçika ve Lüksemburg Batı Almanya Fransa İtalya Hollanda ingiltere ispanya Diğer AET Toplamı.Avusturya Üretim 14,6 40,5 18,8 23,9 5, , ,7 Tüketim 3,7 30, , Üretim 13, ,9 22, , ,3 Tüketim 3, , Üretim 13,1 36,3 17,7 22, ,2 11,9 2, ,3 Tüketim 3, ,8 8,5 5,3 103,4 2,7 Üretim 14, ,0 11, ,5 4,6 Tüketim 4,0 31,8 15, , ,9 5, Finlandiya isveç 2.5 4, , ,9 3,8 2,8 4,8 2,1 4.0 Türkiye Yugoslavya, 4.9 4,5 5,3 5,1 5,9 4,5 5,4 5,6 7,0 4,3 5,9 5, ,9 4,0 Diğer Batı Avrupa Toplamı ABD Kanada Kuzey Amerika Toplamı Arjantin Brezilya 1,9 158,9 80,1 14,8 94,7 2,9 20,6* 3,9 122,4 105,1 13,2 11S!,3 2,2 12,0 2, ,0 14, ,2 21,2 4,3 126, ,6 107,6 2,8 14,5 1, ,0 14, , ,7 12, ,3 14,1 1, ,7 16,2 108,9 3,6 24,6 3,9 135,1 110,3 14,6 124, ,4 Meksika Venezüella Diğer Latin Amerika Toplamı Güney Afrika Mısır 7,3 3, ,7 8,5 1,0 7,6 ' 3.0 r;,8 27,6 i,3 3,4 7,2 3,4 2,4 37, ,0 6,7 2,7 4, ,3 2,6 7,4 3,7 2,6 39,5 8,7 1,6 6,9 3,2 4,3 31,8 8,1 2, ,6 2,8 42,4 8,8 1,7 6,8 3,7 4,4 30,2 5,8 3,0 Diğer Afrika Toplamı İran Diğer CV'ia Doğu Toplamı Japonya Kıta Çini, K.Kore vb, Hindistan Güney Kore Milliyetçi Çin Diğar Asya Toplamı Avustralya Yeni Zelanda Okyanusya Toplamı SSCB. Küba va Doğu A«. T. Dünya Toplamı Fark m 2,1 11,6 1, ,1 10S.3 55, ,5 5,1 3,3 194,8 6, , ,1 + 1,4 8,5 17,2 5,0 12,7 17, İ 10,9 6,3 20,0 205,1 5,7 0,7 6,4 213,9 728.«+ 1,8 1,9 11, ,9 3,1 98,3 61,1 12,2 14,6 6,6 4, , ,2 715, , ,8 7, ,9 85, , ,8 207,2 5,9 0,6 6,5 2?0, ,9 12, ,1 98,5 64,8 12,6 16, ,1 0, ,0 73İ.1 + 2,8 7,1 14,7 6,0 10, ,7 82,0 16,4 13,9 8,6 20,6 214,2 6,2 0, ,0 738, ,4 12,9 < ,6 1O5.7~ ,3 4,9 218,0 6,3 0,8 8,8 228,6 780, ,1 18, ,6 86,7 81,2 18,1 16,3 10,8 17, * , ,3 239

7 240

8 241

9 r Türkİya'de Demir-Çeîik Üretimi (Bin Ton) ^! Ham Dam r 2.274, , , , , , Pik Ham Çelik 331, ,0 247, ,0 267, ,0 347, ,0 326, ,0 453, , Uzun Mamul 2.213, , , , , , Çubuk Profil DDY Malzîmesi 1.732,0 465,0 18, ,0 617,0 17, ,0 574,0 8, ,0 630,0 12, ,0 690, ,0 650,0 3, Yassı Mamul 1.202, , , , , , ^ Teneke İ8,6 91,9 92,7 95,5 85,5 100,5 100 Soğuk Sac 321,1 371,2 320,6 368,0 353,2 460,7 550 Sıcak Sac Levha 633,2 149,8 820,1 227,4 387,7 304,9 899,3 279, ,0 262, ,4 248, Diğer Mamuller 621,0 642,7 727,7 663,6 702,2 760,2 827 Özel Çelik 151,0 150,0 200,0 150,0 170,0 190,0 210 Dikişsiz Be ru 4,0 8,2 8,2 7,0 5,0 6,0 8 Çelik ve Pik DÖK. 458,0 475,0 510,0 490,0 520,0 600,0 620 Diğer Borufar 8,0 9,5 9,5 6,6 7,2 5,2 5 II) Program Türkiye'de Demir-Çelik Tüketimi (Bin Ton) ^ <i> Uzun Mamul 1.570, , , , , , Çubuk Profil 1.358,5 184, ,0 266, ,0 394, ,0 422, ,0 487, ,0 496, DDY Malzemesi Yassı Mamul Teneke Soğuk Sac Sıcak Sac 26, ,4 93,1 50, ,0 97,4 503,4. 620,0 874,3 925,0 31, ,5 91,9 513, ,0 27, ,4 96,2 611, ,2 13, ,4 82,6 952, ,5 96, , , , Levha 128,3 140,0 103, Dikişsiz Diğer Borular Kaplamalı Sac. Diğer Mamuller ÖiBİ Çelik Dikişsiz Boru Çelik Pik Döküm 275,3 150,0 710,3 225,5 27,4 457,4 346,0 152,0 746,0 208,0 43,9 468,7 412,0 132,0 827,0 228,0 36,8 512,0 653,0 238,0 813,0 220,0 46,1 492,0 689,0 318,0 830,0 241,0 28,8 520,6 477,0 283,0 947,0 254,0 35,0 600, (1) Pngrtm 242

10 243

11

12 245

13 246

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ & YÖNETİMİ Serpil Çimen Teknik İşler Direktörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 15 Ocak 2014 WOW Kongre Merkezi -İstanbul Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (mmt)

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN

Harici Yanma Tesisi. Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü. Özgür AKGÜN Harici Yanma Tesisi Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Özgür AKGÜN 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Alanı 4.2 km² 3 05.06.2015 Şirket Tanıtımı Ülkemizin en büyük ve tek entegre yassı çelik üreticisi 9 milyon

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ 43. YIL TÜRKİYE DEMİR ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÜRETİMİ DR. VEYSEL YAYAN GENEL SEKRETER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ SIHHİYE / ANKARA 10 NİSAN 2013 Bölgeler İtibariyle Ham

Detaylı

SANAYJ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

SANAYJ KONGRESİ BİLDİRİLERİ tmmob makina mühendisleri odası 1989 SANAYJ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yay ı n No: 134/1 tmmob makina mühendisleri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızılay-ANKARA Tel: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ERDEMİR 4 NOLU SLAB ISITMA FIRINI: SEVİYE 2 ISI OPTİMİZASYON SİSTEMLİ YÜRÜYEN TABANLI DİJİTAL FIRIN Vedat BEKTAŞ 1, Ercan ARI 2, 1 Ereğli

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi İÇİNDEKİLER 0 Tablolar ve

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010 Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2010 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi... 2 1.2.Dünya Ticareti... 3 2.TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 5 2.1.Genel Durum... 5 2.2.Türkiye de Demir Çelik Üretimi...

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010 Erdemir Grubu 21 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 3 Ağustos 21 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK

TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 1 TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK 2 Misyonumuz İleri ve pratik mühendislik çözümleri sunmak, Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmetler vermek, Sektöre hitap eden yeni teknolojik ürünler geliştirmek, Kaliteli

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER MAYIS 211 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 Dünya Çimento Üretimi 2 2 Dünya Çimento Tüketimi 3 3 Uluslararası Çimento Ticareti 5 3.1 Dünya Çimento İhracatı

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE NO

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2017 Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 10 DEMİR-ÇELİK,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.*

DIŞ TİCARET BÜLTENİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* DIŞ TİCARET BÜLTENİ HAZİRAN 07 Sayı: BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI DIŞ TİCARET BÜLTENİDİR.* * BÜLTENDE KULLANILAN VERİLER 07 MART AYINA AİT OLUP TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

18,600 18,184 9,100 15,100 79,800 79,800 124,000. 2.21.1. Rezerv 1,324 879.4 961.4 1,165.4 2,369 1,800 3,907.7 4,808.8 5,173.1 4,100.

18,600 18,184 9,100 15,100 79,800 79,800 124,000. 2.21.1. Rezerv 1,324 879.4 961.4 1,165.4 2,369 1,800 3,907.7 4,808.8 5,173.1 4,100. Çizelge 111. Türkiye'nin Sölestin Üretimi (Ton) 1977 1979 1981 Kaynak : Mineral Commodity Summaries, 1988; DPT Yayın NO 2147, 1988 18, 18,184 9, 15, 79, 79, 124,000 Çizelge 112. Türkiye'nin Sölestin İhracatı

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012 Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 8 Ağustos 2012 2 / 27 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU

POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU POMPALAR VE VANALAR SEKTÖR NOTU 2012 yılında, pompa ve vana sektörü toplamında ihracat %11 artışla 842 milyon $ a ulaşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2011 yılında %41 iken 2012

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Şubat 2012

Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Şubat 2012 Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 16 Şubat 2012 2 / 27 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013 Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 20 Şubat 2013 2 / 29 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI

ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI Met. ve Malz. Müh. Yaşar AKÇA Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

607,900 780 39,778 3,842 286,900 7,600 26,700 116,000 1,532 196,527 53,185 238,510 30,400 285,000 49,400 191,520 625,148 61,000 12,300 1,950 91,000

607,900 780 39,778 3,842 286,900 7,600 26,700 116,000 1,532 196,527 53,185 238,510 30,400 285,000 49,400 191,520 625,148 61,000 12,300 1,950 91,000 2 Tüketim Bazik metalurjik konsantre fiyatları yıl bo Çizelge 7 Dünya Krom Ticareti (Ton) Üretim İthalat ihracat Görünür Tüketim Arnavutluk Avusturalya Belç Lüks Küba Çekoslavakya B Almanya İran İtalya

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

DEMİR VE ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİ PETROKİMYA TESİSLERİ ENDÜSTRİYEL BORULAMA TESİSATI

DEMİR VE ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİ PETROKİMYA TESİSLERİ ENDÜSTRİYEL BORULAMA TESİSATI www.promekanik.com 2011 yılında Dörtyol/Hatay da kurulmuş olan Promekanik Mühendislik Ltd. Şti, ağırlıklı olarak Demir ve Çelik Üretim Tesisleri, Petrokimya Tesisleri, Toz Toplama Sistemleri, Kaldırma

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 02 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ 04 III- DÜNYA

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Ay TÜRKİYE PAGEV PLASTİK İNŞAAT MAMÜLLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 201-9 Ay 1 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında, % 20 2 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat; ambalaj uygulamalarından

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı