From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz."

Transkript

1 Stratejiden Performansa Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz. From Strategy to Performance We cannot measure what we do not know; we cannot manage what we cannot measure.

2 İÇİNDEKİLER Önsöz Biz Kimiz? Ne Yapıyoruz? Farkımız Nedir? İş Modellerimiz Kattığımız Değerler Referanslarımız...35 İletişim Bilgilerimiz...37

3 CONTENT Preface Who Are We?...06 What Do We Do? What is Our Difference?...10 Our Business Models...12 Our Added Values...34 Our References...36 Our Contact Information...38

4 03 Stratejiden Performansa ÖNSÖZ Sayın Yöneticiler, Biz, Onda Yönetim Danışmanlık ve Intangible Business, şirketlerin pazardaki yeni zorluklara ve değişimlere hızlı cevap verebilmelerini sağlamak, global pazarlar için değerli görüşler ve önemli bakış açıları sunmak, rekabet avantajı oluşturmak ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amaçları doğrultusunda, stratejik iş ortağı olarak çalışıyoruz. Bu kapsamda, iş geliştirmenin ve marka değerinin önemine inanıyoruz, sektör dinamikleri paralelinde şirkete özgün stratejiler geliştiriyoruz, eğitim programları ile destek sağlıyoruz ve tüm bu çalışmaları iş süreçlerine yansıtıyoruz. Şirketler için yaratıcı değerler üretmek adına, etkili iş modellerini, önemli uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları bir arada kullanıyoruz. Bu çerçeve, etkili karar alma sürecinde destek sağlayan oldukça güçlü bir yaklaşımdır. Broşürümüzde, sunduğumuz hizmetler, uygulamalar, kattığımız değerler ve özgün iş modellerimiz ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Başarılı çalışmalarınıza katkı sağlamak dileklerimizle... Thayne FORBES Genel Müdür / Danışman Intangible Business Limited Mehmet ACAR Genel Müdür / Danışman Onda Yönetim Danışmanlık

5 From Strategy to Performance 04 PREFACE Dear Executives, We, as Onda Management Consultancy and Intangible Business, have been working together as strategic partners with the aims of enabling companies to move quickly in response to new challenges in the markets, presenting significant perspectives and valuable insights into global markets, creating competitive advantage and providing sustainable growth. We believe in the importance of improving business and brand value, developing tailor-made strategies for the company in line with sector dynamics, providing support with training programs and reflecting all these implementations into business processes. Therefore, in order to produce creative values for the companies, we use the combination of effective business models, significant practices and innovative approaches. This framework is extremely powerful as an aid to effective decision making. You can find detailed information about our services, our practices, our added values and our specific business models in this brochure. Wishing to contribute to your successful business... Thayne FORBES Managing Director / Consultant Intangible Business Limited Mehmet ACAR M a n a g i n g D i r e c t o r / C o n s u l t a n t Onda Management Consultancy

6 05 Stratejiden Performansa BİZ KİMİZ? Onda Yönetim Danışmanlık, Stratejiden Performansa modeli ve kattığı değerler ile performans artışı sağlayarak, şirketlerin en önemli stratejik çözüm ortağı olmak adına 2007 yılında kuruldu. Performansı arttırmanın, stratejide etkililik sağlayarak stratejiyi performansa dönüştürmenin, kurumsal hedeflere ve başarıya ulaşmanın tekniklerini çalıştığı şirketler ile paylaşarak çözüme katkı sağlamayı hedeflemektedir. Onda Yönetim Danışmanlık, Turquality Programı nın yönetim danışmanlığı alanında, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık şirketidir. Stratejik yönetim, satış ve pazarlama konularında danışmanlık ve eğitim & gelişim uygulamalarını global çalışmaları ile sürdürmektedir. Onda Yönetim Danışmanlık; marka değerleme, pazarlama ve marka stratejisi geliştirme konularında dünya çapında çalışmalar yapan, merkezi Londra da bulunan, Intangible Business şirketi ile stratejik iş ortağı olarak çalışmakta olup, şirketin Türkiye deki tek temsilcisidir. Intangible Business 2001 yılında Londra da kurulmuştur ve marka değerleme konusunda global anlamda lider bir danışmanlık şirketidir. Marka değerleme, marka stratejisi ve strateji geliştirme konularına özgün ve bağımsız yaklaşımlar getirmeyi amaçlamaktadır. Marka değerleme, maddi olmayan varlıkların önemli olduğu her alanı içine alır ve Intangible Business, şirketlere bu kapsamda gerekli desteği sağlamaktadır. Intangible Business çalışmalarını dört temel alanda devam ettirmektedir: pazarlama ve iş geliştirme, finans, hukuki konular ve bankacılık. Bu alanlar, Intangible Business a iş süreçlerinde karşılaşılan pek çok zorluğu yönetme konusunda geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Intangible Business, dünyanın her noktasında projeler yöneterek global anlamda çalışmalarını sürdürmektedir yılından beri, dünyada, farklı birçok sektöre yüzlerce proje gerçekleştirmiştir. Intangible Business ın uluslararası marka değerleme yeteneği ile Onda Yönetim Danışmanlık ın etkili stratejik yönetim çözümleri, global pazarda çalıştıkları şirketlere değer katan içgörü ve farklı bakış açıları sunmaktadır.

7 From Strategy to Performance 06 WHO ARE WE? Onda Management Consultancy was established in 2007 to be an important strategic solution partner of companies to help deliver performance increases by using the From Strategy to Performance model and its added values. Onda Management Consultancy aims at contributing to the solution, by sharing the techniques for increasing performance, providing effectiveness in transforming strategy into performance and achieving corporate goals & success. Onda Management Consultancy is a Turquality accredited company by Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade in the field of management consultancy. Onda Management Consultancy operates globally, provides its consultancy and training & development practices in the fields of strategic management, sales and marketing. Onda Management Consultancy works with Intangible Business which is centrally located in London as a strategic partner in brand valuation, marketing and brand strategy development. Onda Management Consultancy is the exclusive representative company of Intangible Business in Turkey. Intangible Business was established in 2001 in London and it is globally leading brand valuation consultancy company. It aims to provide original and independent approaches to brand valuation, brand strategy and development. Brand valuation underpins a range of services Intangible Business provides to its clients and extends into all areas where intangible assets are important. Intangible Business provides its services to clients in four main fields: marketing and business development, accounting, disputes and banking. These fields provide a broad perspective of many challenges facing businesses. Intangible Business operates globally, managing projects throughout the world. Since 2001, Intangible Business has carried out hundreds of projects for clients across a wide range sectors. The combination of Intangible Business international brand valuation capability and Onda Management Consultancy s effective strategic management solutions in Turkey provides clients with a valuable insight and different perspectives into global markets.

8 07 Stratejiden Performansa NE YAPIYORUZ? Onda Yönetim Danışmanlık & Intangible Business ın uzmanlık alanları: STRATEJİK YÖNETİM Organizasyonel verimlilik Kurumsal performans yönetimi Strateji geliştirme SATIŞ Satış performans sistemi Satış gücü yönetimi Satış stratejisi geliştirme PAZARLAMA Marka değerleme Marka stratejisi Marka geliştirme STRATEJİK YÖNETİM Stratejik Yönetim alanında: Ş i r ketlerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek ortaya çıkarmayı, yönetimde etkililik sağlayacak iş modeli geliştirmeyi ve performansa dayalı rekabet kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz. Ana hedefimiz; stratejinin etkililiğini ve tüm iş süreçlerinde performansa dönüşmesini sağlamaktır. Şirketlere gelecek hedeflerini planlamada yardımcı olması adına bilgi birikimi, deneyim, yeni iş modelleri ve farklı bakış açıları sunmaktayız. SATIŞ Satış alanında: Satış takımının satış yetkinliklerini geliştirmeyi, performans artışı sağlamayı, büyümeye katkıda bulunmayı, kârlılık artışını ve müşterilerimiz için değerler oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylelikle, şirketler de sürdürülebilir rekabet avantajlarını arttıracaklardır. PAZARLAMA Pazarlama alanında: Sonuç odaklı, ulusal ve uluslararası pazarlama stratejileri geliştirmeyi, kurumsal düzeyde müşteri odaklı sistemler oluşturmayı ve marka yönetimi süreçlerinde etkililiği sağlamayı amaçlıyoruz. Marka değerleme, büyüme potansiyelini gerçekleştiren fırsatları tanımlamak adına kritik derecede öneme sahip bir konudur. Marka değerinin ölçümlenmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilir büyüme ve kârlılık artışı sağlar. Uzun dönemli pazar payını arttırmak, rekabet avantajı kazandırmak, pazar ihtiyaçlarını stratejik fırsatlara dönüştürmek, yenilikçi stratejiler üretmek pazarlama ve marka yönetimi uygulamalarımızdaki kilit noktalardır. Biz, Onda Yönetim Danışmanlık ve Intangible Business olarak, iş geliştirmenin ve marka değerinin önemine inanıyoruz, eğitim programları ile destek sağlıyoruz, etkili marka stratejileri geliştiriyoruz ve iş süreçlerine yansıtıyoruz. Kısaca, tüm çalışmalarımızda ETKİLİ & FARK YARATICI ÇÖZÜMLERE odaklanarak değer üretmeyi amaçlıyoruz.

9 From Strategy to Performance 08 WHAT DO WE DO? The areas of specializations of Onda Management Consultancy & Intangible Business are: STRATEGIC MANAGEMENT Organizational efficiency Corporate performance management Strategy development SALES Sales performance system Sales force management Sales strategy development MARKETING Brand valuation Brand strategy Brand development STRATEGIC MANAGEMENT In the field of strategic management: We aim to foresee and discover both current and future needs, to develop a business model that provides effectiveness in management and to create performance based on a competitive culture. Our main goal is effectiveness of strategy and transformation into performance in all business processes. We present knowledge, experience, new business models and different perspectives to companies that help their planning for the future. SALES In the sales field: We aim to develop sales team competencies, provide performance increases, contribute to growth, increase profitability and create values for our customers. Through this, companies will increase their sustainable competitive advantages. MARKETING In the marketing field: We aim to develop result-oriented, national and international marketing strategies, determine customerfocused systems at the corporate level and provide effectiveness in brand management processes. Brand valuation is a critical subject in order to identify opportunities to realize growth potential. Measurement and development of brand value provides sustainable growth and increased profitability. Increasing long term market share, bringing in competitive advantage, transforming market needs into strategic opportunities, producing innovative strategies are the key points of our marketing and brand management practices. We, as Onda Management Consultancy and Intangible Business, believe in the importance of improving business and brand value, providing support with training programs, developing effective brand strategies and reflecting them into business processes. Therefore, we aim to produce a value by focusing on the part of EFFECTIVE & DIFFERENT SOLUTIONS in all our practices.

10 09 Stratejiden Performansa FARKIMIZ NEDİR? Onda Yönetim Danışmanlık & Intangible Business ın stratejik ortaklığı ve etkili iş modelleri aşağıdaki konularda önemli derecede ulusal ve uluslararası bakış açısı sağlamaktadır: Değer üretme Strateji geliştirme Çok yönlü analiz Rekabette etkililik Marka değerleme Etkili marka yönetim süreci Gelecek ve büyüme stratejileri Kurumsal performans yönetimi Tüm çalışmalarımız, firma ile imzalanacak gizlilik sözleşmesi ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

11 01 10 From Strategy to Performance WHAT IS OUR DIFFERENCE? The strategic partnership of Onda Management Consultancy & Intangible Business and their effective business models provide significant national and international perspective on: Value creation Strategy development Multi-dimensional analysis Effectiveness in competition Brand valuation Effective brand management process Future and growth strategies Corporate performance management All our practices are conducted in strict privacy by signing a non-disclosure agreement with the company.

12 11 Stratejiden Performansa İŞ MODELLERİMİZ Danışmanlık ve eğitim programlarımızı iki önemli model ile gerçekleştirmekteyiz: Stratejiden Performansa ve Marka Değerleme. STRATEJİDEN PERFORMANSA Amaçlarımız: Uzmanı olduğumuz Stratejik Yönetim, Satış ve Pazarlama alanlarını bütünsel & yenilikçi bir bakış açısı ile değerlendirerek ve stratejik yaklaşımlar geliştirerek geleceği şekillendirmek, Stratejiyi iş süreçlerine etkili bir şekilde yansıtarak, bireysel ve kurumsal performans artışına dönüştürmek, Üretilecek yeni değerler ile farklılaşma ve sürdürülebilir büyüme sağlayarak hedeflenen başarıya ulaşılması adına yol göstermektir. Katacağımız Değerler: Rekabet avantajı Etkili kaynak yönetimi Organizasyonel bütünlük Etkili hedef ve strateji yönetimi Sürdürülebilir başarı ve gelişim Tüm süreçlerde etkili yapılanma Stratejinin performansa yansıması Farklılaşma ve sürdürülebilir büyüme Bireysel ve kurumsal performans artışı Ulusal ve uluslararası markalaşma sürecinde etkililik Bütünsel bakış açısı, sistematik ve yenilikçi yaklaşımlar Stratejik yönetim anlayışı ile hedeflenen başarıya ulaşma sürecinin hızlanması

13 From Strategy to Performance 12 OUR BUSINESS MODELS We implement our consultancy and training programs with two important models: From Strategy to Performance and Brand Valuation. FROM STRATEGY TO PERFORMANCE Our aims are: Shaping the future by leveraging our areas of specialization: that are Strategic Management, Sales and Marketing with holistic & innovative perspective and developing strategic approaches, Transforming strategy into individual and corporate performance increase, by effectively reflecting strategy into business processes, Guiding in terms of achieving targeted success by providing differentiation and sustainable growth with produced new values. Our Added Values: Competitive advantage Effective resource management Organizational integrity Effective management of goals and strategy Sustainability of success and development Effective restructuring in all business units Transforming strategy to performance Differentiation and sustainable growth Individual and corporate performance increase Effectiveness in national and international brand management process Holistic perspective, systematic and innovative approaches Acceleration of targeted success with strategic management approach

14 13 Stratejiden Performansa PROGRAMIN İÇERİĞİ MODÜL I YAPININ KURGULANMASI MODÜL II UYGULAMA MODÜL III İZLEME ve GELİŞTİRME STRATEJİK ANALİZ STRATEJİK YOL HARİTASI ÖLÇÜMLENEBİLİR YÖNETİM YAPISI PROJE GRUPLARI EĞİTİM PROGRAMLARI ÖLÇÜMLEME RAPORLAMA Stratejiden Performansa Programı 3 ana modülden oluşmaktadır. MODÜL I: Stratejik yapının analiz edildiği ve Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı nın kurgulandığı aşamadır. MODÜL II: Bu aşamada, tüm şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının da sürece dâhil edilmesi ile Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı iş süreçlerine yansıtılır. MODÜL III: Süreçlerin etkililiğini ve sürekliliğini sağlamak adına izleme ve geliştirme çalışmaları ile destek verilir.

15 From Strategy to Performance 14 CONTENT of the PROGRAM MODULE I DEFINITION of the STRUCTURE MODULE II EXECUTION MODULE III FOLLOW UP and DEVELOPMENT STRATEGIC ANALYSIS STRATEGIC ROAD MAP MEASURABLE MANAGEMENT STRUCTURE PROJECT GROUPS TRAINING PROGRAMS MEASUREMENT REPORTING From Strategy to Performance Program consists of 3 basic modules. MODULE I: At the first stage, the strategic structure is analyzed and a Measurable Management Structure is defined. MODULE II: At this stage, the Measurable Management Structure is applied to business processes, involving all executives and employees. MODULE III: Follow up and development support to ensure efficiency and sustainability of the processes.

16 15 Stratejiden Performansa MODÜL I: YAPININ KURGULANMASI STRATEJİK ANALİZ Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı nın kurgulanması sürecinde ilk adım stratejik analiz uygulamalarıdır. Analiz uygulamalarında, tüm çalışmaların iş yapış biçimi ve çalışma kültürü haline dönüştürülmesi ilkesi ile hareket ediyoruz. Analiz çalışmaları ile mevcut durumu ortaya çıkarmak ve büyük resmi net olarak görmek sürecin sonraki aşamalarında gerçekleştirilecek uygulamaların etkililiğini arttıracak ve stratejik hedeflere ulaşma sürecini hızlandıracaktır. Analiz sürecinde, şirketi stratejik hedeflerine ulaştıracak doğru araçları seçebilmek ve doğru adımları atabilmek adına mevcut durum ve ulaşılmak istenen sonuçlar değerlendirilir. Farklı ve stratejik bakış açısı ile şirketin sektör içindeki konumu ve rakipleri ile karşılaştırıldığında müşteri gözündeki algısı etkili yöntemler kullanılarak incelenir. Şirkete en çok katkı sağlayacak ve en çok değer yaratacak alanlar önceliklendirilir.

17 From Strategy to Performance MODULE I: DEFINITION of the STRUCTURE STRATEGIC ANALYSIS Strategic analysis is the first step in the process of Measurable Management Structure. We will carry out strategic analysis with the principle of transformation of all practices into working style and company culture. To discover the current situation and to see the big picture clearly with analysis will increase the effectiveness of the practices in the next stages and also accelerate the process of achieving strategic goals. In the analysis process, in order to select the right tools that a company needs to achieve its strategic goals and take the right steps, the current situation and desired results are evaluated. The position of the company in its markets and the perceptions of customers compared with its competitors are examined with a different and strategic perspective by using our effective methods. The practices that will provide the maximum contribution and create the maximum value are prioritized. 16

18 17 Stratejiden Performansa STRATEJİK YOL HARİTASI Stratejik Yol Haritası ; bir şirketin geleceğini şekillendiren, kısa, orta ve uzun vadede alması gereken aksiyonları içeren etkili bir yönetim aracıdır. Stratejik Analiz sürecinin en önemli çıktısıdır. Stratejik analiz çalışmaları tamamlandığında, şirketin güçlü yanlarını, gelişim alanlarını ve sektör içindeki etkileşimlerini gösteren Stratejik Yol Haritası oluşturulur. Sonrasında ise Aksiyon ve Gelişim Planları hazırlanır. Böylelikle; bir şirketin başarı hedeflerine ulaşması adına alması gereken aksiyonlar ve zaman planlaması net olarak belirlenir. Analiz sürecinden sonraki aşamaların temel yapı taşları oluşturulur. ÖLÇÜMLENEBİLİR YÖNETİM YAPISI Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde kurgulanır. Amaç; tüm iş süreçlerini ölçümlenebilir hale getirmek, izlemek ve geliştirmektir. Kurumsal strateji paralelinde hedefler belirlenir. Hedefler önceliklendirilir. Belirlenen hedefler takımlara ve bireylere indirgenir. Hedeflerin etkili bir şekilde yönetimi sağlanarak performansa dönüştürülür. Roller, sorumluluklar ve temel performans göstergeleri doğrultusunda hedefler ölçümlenir. Sonuçlar izlenir ve geliştirilir. Tüm bu adımların etkililiğini sağlamak adına, sürecin başında, temel performans göstergeleri belirlenir ve sistematikler geliştirilir.

19 From Strategy to Performance 18 STRATEGIC ROAD MAP Strategic Road Map is the effective management tool that shapes the future of the company and includes its short, medium & long term actions. It is the most important output of Strategic Analysis process. After completion of strategic analysis implementations, a Strategic Road Map that shows the company s strengths, developing areas of the company and its interactions within the sector is determined. Following this, Action and Development Plans are prepared. In this way; all the related actions to be taken in order to achieve success goals and time schedule are clearly determined. The keystones of the next steps after analysis process is created. MEASURABLE MANAGEMENT STRUCTURE A Measurable Management Structure is defined within the framework of a holistic approach. The aim is to make all business processes measurable, to follow up and to develop them. Goals are determined due to corporate strategy. The goals are prioritized. Determined goals are allocated to teams and individuals. Effective management of the goals is implemented and transformed into performance. The goals are measured in line with roles, responsibilities and key performance indicators. The results are followed up and developed. In order to provide the efficiency of all these steps, at the beginning of the process key performance indicators are determined and systematically developed.

20 19 Stratejiden Performansa Doğru ve net olarak belirlenmiş hedefler başarıya ışık tutar: Etkili hedef zinciri yönetimi İzleme ve geliştirme sistematikleri Etkili kaynak yönetimi ÖLÇÜMLENEBİLİR YÖNETİM YAPISI Bireysel & kurumsal performansın ölçümlenmesi Organizasyonel bütünlük & yöndeşlik Stratejik bakış

21 From Strategy to Performance 20 Accurate and clearly defined goals lead the way for success: Effective goal chain management Follow up and development systematic Effective resource management MEASURABLE MANAGEMENT STRUCTURE Measurement of individual & corporate performance Organizational integrity & alignment Strategic perspective

22 21 Stratejiden Performansa MODÜL II: UYGULAMA Stratejik Yol Haritası nda belirlenen şirket öncelikleri doğrultusunda, şirkete en çok katkı sağlayacak özgün alanlar belirlenecek ve uygulamalar gerçekleştirilecektir. Kurgulanan Yapı ve Stratejik Yol Haritası doğrultusunda, şirket kültürü ve sektör dinamikleri ile uyumlu, etkili uygulamalar gerçekleştirmek adına PROJE GRUPLARI oluşturulacak ve EĞİTİM PROGRAMLARI düzenlenecektir. Amacımız; stratejiyi performansa yansıtarak gelişimin ve başarının sürekliliğini sağlamaktır. Proje Grupları Proje grupları; şirket içinde bilgi birikimi ve deneyim paylaşım platformları oluşturan, yenilikçi ve yaratıcı düşünceler üreten, somut sonuçlara ulaşmak adına aksiyon planlarının, ölçümlenebilen ve izlenebilen hedef odaklı bir yapının en önemli parçalarıdır. Çalışanların da sürece dâhil edilmesi ile şirket için ilave değerler üretilir. Bu da şirket içinde farklı bölümlerde görev yapan kilit çalışanların proje gruplarında yer alması ile sağlanır. Eğitim Programları Eğitim uygulamalarını, çalışanların yetkinlikleri, beklentileri ve ihtiyaçlara göre farklı konu başlıkları altında gerçekleştiriyoruz. Eğitim programlarında, tamamen uygulamalı ve karşılıklı etkileşim sağlayacak yöntemler kullanılacaktır.

23 From Strategy to Performance 22 MODULE II: EXECUTION In line with the company priorities in the Strategic Road Map, specific fields that provide maximum contribution to company will be determined and implementations will be realized. In line with defined structure and Strategic Road Map, PROJECT GROUPS and TRAINING PROGRAMS are put together in order to realize effective practices that are compatible with company culture and sector dynamics. Our aim is to provide the sustainability of the success and development by transforming strategy to performance. Project Groups Project groups which are set to share knowledge and experience platforms within the company, produce innovative and creative ideas, follow up and measure action plans in order to achieve concrete results are the most important parts of the goal-oriented structure. Engaging employees in the process provides added values for the company. This is achieved by determining project groups led by key people in different departments throughout the company. Training Programs We will implement training programs for different subjects considering the employees competencies, needs and expectations. Training programs will be carried out with completely applied and mutually interactive methods.

24 23 Stratejiden Performansa MODÜL III: İZLEME ve GELİŞTİRME İzleme ve geliştirme sürecinde, somut sonuçlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. İzleme ve geliştirme çalışmalarımızı, tüm uygulamaların iş yapış biçimi ve şirket kültürü haline dönüşmesi, etkililiğinin ölçümlenmesi, başarının ve gelişimin sürekliliği ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada; Raporlama sistemlerini geliştireceğiz. Sonuçları ve etkililiğini ölçümleyeceğiz. Gelişimin sürekliliği adına destek sağlayacağız.

25 From Strategy to Performance 24 MODULE III: FOLLOW UP and DEVELOPMENT Concrete results will begin to emerge at Follow Up and Development stage. We will carry out our follow up and development practices in terms of transforming all the implementations into a working style and company culture, measuring their efficiency, continuity of the success and development, providing sustainable growth. In this stage; We will develop reporting systems. We will measure the results and effectiveness. We will give support for continuity of improvement.

26 25 Stratejiden Performansa MARKA DEĞERLEME Marka değerleme kapsamındaki çalışmalarımızı ve uygulamalarımızı üç yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz: 1. Gelir yaklaşımı: 2. Piyasa değeri yaklaşımı: 3. Maliyet yaklaşımı: Bu yöntemle bir markanın değeri, markalı bir üründen beklenen ekonomik getirileri tek bir değere dönüştürmek amacıyla bir veya daha fazla yöntem ile ölçülür. Bu yöntemle bir markanın değeri, benzeri olan markaların piyasa değeri ile kıyaslanarak bir veya daha fazla yöntem kullanılarak ölçülür. Bu yöntemle bir markanın değeri, benzer bir marka yaratmak için gereken tahmini yatırım maliyeti veya söz konusu markaya tarihi boyunca yapılan yatırım miktarı ile ölçülür. Genel yaklaşım olarak; gelire dayalı modeli, piyasa değeri ve maliyet yaklaşımı ile destekleyerek temel yaklaşım olarak kullanıyoruz. Ayrıca, kıyaslamalar ve ticari referanslar da bu süreçte yer almaktadır.

27 From Strategy to Performance 26 BRAND VALUATION Within the framework of Brand Valuation, we realize our works and practices based on three key approaches: 1. Income approach: 2. Market approach: 3. Cost approach: where a brand is valued using one or more methods that convert anticipated economic benefits into a present single amount. where a brand is valued using one or more methods by comparison with similar interests which have been sold or have had values articulated. where a brand is valued using the estimated cost of building an equivalent brand or the amount invested historically in building the brand. We generally use the income approach as the main approach supported by the market approach and cost approach which is used primarily as a sense check. Also benchmarks and commercial references are used in this process.

28 27 Stratejiden Performansa GELİRE DAYALI YÖNTEM Gelir yaklaşımı bir markanın ve işletmenin değerini ölçümlemede kullanılan temel yöntemdir. Bir markanın gelecekte sahip olacağı geliri ve o gelirin ne kadarlık kısmının markadan kaynaklandığını net ve tek bir değer olarak göstermektedir. Girdi MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ PAZAR ANALİZİ MARKAYA KATKI ANALİZİ MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ Çıktılar MARKA MARKA MARKA METRİKLERİ FIRSATI DEĞERİ PİYASA DEĞERİ YÖNTEMİ Benzer markaların yıllık raporları dikkate alınarak, marka değerleri için parite analizleri yapılır. Bu yaklaşım raporların sınırlamaları konusunda düzenlemeler yapmayı gerektirmektedir. Benzer işlemler ve fiyat/kazanım oranları (PE oranları) analiz edilir ve marka değeri kıyaslamalarından elde edilen ciro katları incelenir.

29 From Strategy to Performance 28 INCOME METHODOLOGY The economic income approach is the main method of valuing brands and businesses. This presents the future income that can be attributed to the brand as a single net present value. Input CUSTOMER INSIGHT MARKET ANALYSIS BRAND CONTRIBUTION ANALYSIS CUSTOMER INSIGHT Deliverables BRAND METRICS BRAND OPPURTUNITY BRAND VALUE MARKET METHODOLOGY Reported brand values in annual reports of similar brands are analyzed for parity. These need to be adjusted due to limitations of reporting. Comparable transactions are analyzed and the price/earnings ratios (PE ratios) and turnover multiples that can be derived from these used as benchmarks for the brand valuation.

30 29 Stratejiden Performansa En çok benzer olanlar Benzer işlemler için değer göstergeleri Ortalama Kazanım 1 Kazanım 2 Kazanım 3 Kazanım 4 Kazanım 5 Ortalama MALİYETE DAYALI YÖNTEM Oluşturulan Maliyet Marka değeri hesaplanırken, markayı oluşturma aşamasında yapılan yatırımların miktarı da göz önünde bulundurulur. Yeniden Oluşturma Maliyeti Benzer bir marka oluşturmanın tahmini maliyetinin ya da diğer markaları oluşturma sürecinde yapılan harcamaların hesaplanması marka değerini ortaya çıkarmada destekleyici, faydalı bilgiler sağlamaktadır.

31 From Strategy to Performance 30 Most similar Value indicators of comparable transactions Average Acquisition 1 Acquisition 2 Acquisition 3 Acquisition 4 Acquisition 5 Average COST METHODOLOGY Creation Cost The amount that has been invested in creating the brand is calculated to act as a sense check of value. Recreation Cost Estimating the cost of building a similar brand, or the amount that has been spent on building other brands, can provide useful information to support the brand valuation.

32 31 Stratejiden Performansa MARKA DEĞERLEME SÜRECİ PAZAR ANALİZİ MARKA ANALİZİ FİNANSAL ANALİZ SEGMENTASYON PAZAR BÜYÜMESİ PAZAR FIRSATI İŞLETME PLANI ANALİZİ MARKANIN GÜÇLÜ YANLARININ ANALİZİ REKABETÇİ KONUMLAMA GELİR YAKLAŞIMI PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIMI MALİYET YAKLAŞIMI PAZAR ANALİZİ MARKA ANALİZİ FİNANSAL ANALİZ : markanın içinde bulunduğu pazarın incelenmesi : segmentlere göre markanın güçlü yanlarının analizi : farklı yöntemler kullanılarak marka değerinin ölçümlenmesi Değer üretmek, önemli bir bakış açısı sunmak, rekabet avantajı oluşturmak ve sürdürülebilir büyüme adına Stratejiden Performansa ve Marka Değerleme modellerini birbiriyle etkili bir şekilde birleştirerek kullanıyoruz. Bu çerçeve, etkili karar alma sürecini sağlamada son derece güçlü bir çerçevedir.

From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz.

From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz. Stratejiden Performansa Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz. From Strategy to Performance We cannot measure what we do not know; we cannot manage what we cannot measure. İÇİNDEKİLER Önsöz...

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

İşveren Markası Danışmanlığı. Employer Brand Consultancy

İşveren Markası Danışmanlığı. Employer Brand Consultancy İşveren Markası Danışmanlığı Employer Brand Consultancy İnsanlar para için olduğundan daha fazla hayatın anlamı için çalışırlar. Aslında, keyif almak için çalışırlar. Bu gerçeği gözardı eden şirketler

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak

Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak PRECISE.PROVEN.PER FORMANCE. Yerel ve Global İhtiyaçları Karşılamak Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret A.S. (LINK) - Financial and Strategic SWOT Analysis Review

Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret A.S. (LINK) - Financial and Strategic SWOT Analysis Review Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/1945508/ Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret A.S. (LINK) - Financial and Strategic SWOT Analysis Review

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

ElisInvest. Corporate Presenta on. Kurumsal Sunum. Finance Adv. Strategic Investment www.elisinvest.com. Hospitality Consultancy

ElisInvest. Corporate Presenta on. Kurumsal Sunum. Finance Adv. Strategic Investment www.elisinvest.com. Hospitality Consultancy Corporate Presenta on Elis YAPIiNSAAT Taahhüt Uygulama Hizmetleri Kurumsal Sunum Elis Invest Finansal Danışmanlık Stratejik Gayrimenkul Ya rımları Turis k Tesis Entegrasyonu Partner Olarak Birçok Ulusal

Detaylı

Stratejik Rekabet İçin Yeni Alanlar ve Koşullar. Eray Yüksek 29 Ocak 2011

Stratejik Rekabet İçin Yeni Alanlar ve Koşullar. Eray Yüksek 29 Ocak 2011 Stratejik Rekabet İçin Yeni Alanlar ve Koşullar Eray Yüksek 29 Ocak 2011 Dünya küçülüyor düzleşiyor ve akıllanıyor Daha akıllı bir dünya için... şimdi... değişim zamanı İnsanlar, sistemler ve objeler yepyeni

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!!

27/11/13. Pazarlama! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama Tanımları!! Pazarlama! Pazarlama Tanımları!!! AMA : "the activity,set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners,

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı