DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015"

Transkript

1 DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ

2 Demir çelik üretim teknolojisi hammaddeden yarı mamul çelik üretimine kadar uzanan kademeleri içerir. Çeliğin işlenip mamul olarak tüketime sunulması ile ise imalat teknolojisi ilgilenir.

3 Demir çelik üretim metalürjisi, bir bilim dalı olarak bir yandan kullanılan yöntemlerin, diğer taraftan da yeni teknolojilerin geliştirilmesine hizmet eder.

4 Temel olarak çelik üretimi için iki ana üretim tekniği bulunmakta ve yoğun olarak yurdumuzda ve dünyada kullanılmaktadır.

5 Bunlardan biri konvansiyonel yöntem olarak da adlandırılan yüksek fırında demir cevheri ve kok kömürü ile üretilen ham demir

6 diğeri de yüksek fırın dışında redüksiyon (tam olarak direkt redüksiyon) yöntemi ile sünger demir adı verilen yarı mamul ile çelik üretimidir. Ham demir, sünger demir ve hurda, çelik üretiminin önemli hammaddeleridir.

7

8 Türkiye Demir Çelik Tesisleri ve Kapasiteleri (1994) Demir cevheri Taş kömürü

9 Türkiye Demir Çelik Tesisleri ve Kapasiteleri (2002)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Yassı Ürünler

23 Yassı Ürünler: Borular

24 Uzun Ürünler: Ağır profiller ve raylar

25 Uzun Ürünler: inşaat demirleri, çubuklar

26 Uzun Ürünler: Tel, yay ve filmaşinler

27 Demir Cevherinden Çeliğe Üretim Alternatifleri

28 Farklı demir cevherleri, kimyasal formülleri ve gruplandırma

29 Metalurjik Kok Üretimi

30

31

32 Doğal kömürler, temel olarak bitkilerden oluşmuştur. Kömürler, atmosfer, basınç ve sıcaklık etkisi ile bir çok kompleks reaksiyonlar ile oluşmuştur.

33 Bu reaksiyon kademeleri üç farklı kömürleşme durumuna göre irdelenebilir: Turba Kömürünün Oluşması (Vertorfung):Kurumuş bitkilerin su veya çamur ile kaplanması ve böylece Hava ile temasın kesilmesiyle ayrışma reaksiyonları devreye girer ve kimyasal yapı değişerek bazı elementlerin gruplaşması meydana gelir.

34 2. Linyit Oluşumu: Turbanın linyite dönüşümü. Bu dönüşüm normal basınç ve sıcaklık koşullarında meydana gelir. 3. Taşkömürü Oluşumu: yüksek sıcaklık, basınç ve uzun reaksiyon sürelerinde linyit, taşkömürüne dönüşür.

35 Sayılan bu dönüşüm süreçleri, uygulanan element analizleri ile ortaya çıkarılabilir. Kömürün içindeki karbon oranının artması ile hidrojen, azot ve oksijen gibi uçucu element ve bileşikler azaldığı gözlenir.

36 Kok kömürleri uçucu elementlerin oranı, kok oluşumu ve koklaşma özellikleri açısından sınıflandırılabilir. Özellikle uçucu elementler açısından bir sınıflanma vardır Tam anlamıyla kömür sınıflandırması için taşkömürlerinde uluslararası sınıflandırma kullanılır.

37 Bu sınıflandırmada her taşkömürü cinsi 3 haneli bir kod ile tanımlanmıştır. Bunlardan ilki taşkömürü sınıfını verir. 1-5 arası sınıflandırma ile uçucu element yüzdesi 6-9 arası ile kuru ve külsüz bileşim yüzdesi tanımlanır.

38 Bu sınıflar ayrıca kömürün pişirilme durumuna göre dört alt guruba ayrılmıştır. Bu, kömür kodunun ikinci hanesinde gösterilir. Üçüncü kod ile de bu gurupların alt guruplarının kaliteleri belirtilir.

39 Kömürlerin sınıflandırılmasında element veya kısa analiz yanında kalori değeri de verilmiştir. Isıl değer olarak da adlandırılan kalori değeri DIN e göre yanan belli miktarda kömürden elde edilen ısının, toplam kömür ağırlığına oranı olarak tanımlanmıştır.

40 Islak olmayan bir kömür için ısıl değer KJ/kg (Flammkohle) KJ/kg (Antrasit) arasında değişmektedir (nem %1-10 arası).

41 Basit bir metot ile hızla uygulanan kısa analizde % olarak nem (H 2 O) Kül uçucu elementler belirlenir.

42 Satılabilir bir kömür türünde kömürün tipine, hazırlanmasına ve kazanılmasına göre kül oranı % 4-12 arasındadır Kül bileşiminde SiO 2, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, CaO, MgO, Na 2 O, K 2 O ve TiO 2 bulunmaktadır.

43 Kömürlerin element analizinde karbon, hidrojen, kükürt ve azot oranları ölçülür. Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta sayılan ilk dört element ayrıca kömürdeki mineral bileşimlerinde de bulunmaktadır.

44 Kömürlerde kükürt oranı yaklaşık %1 dir ve organik olarak veya sülfat şeklinde bağlı durumdadır bazı halde ise anorganik (pirit) olarak bağlıdır.

45 Taşkömürünün işlenmesinden sonra koklaşma prosesi için Karıştırma ve öğütme işlemlerine tabi tutulur. Buradan kömür toplayıcı verilir. Hazırlanan karışım, kömür arabaları ile taşınarak sıcak kömür kamaralarına şarj edilir.

46 Günümüzde koklaşma proseslerinde çok yaygın olarak yatay kamaralı ve endirekt ısıtma yapan fırınlar kullanılmaktadır. Fırın kamaraları ortalama olarak mm eninde, m yüksekliğinde ve efektif kullanım kamara uzunluğu m dir. Bu boyutlardaki kömür kamarası bir kömür bataryasını oluşturur.

47 Kok fırınlarının doldurulması çoğunlukla üst taraftan serbest düşme ile yapılmaktadır Doldurulduktan sonra sarsıntı ile şarj yüzeyi düzeltilir.

48 Fırında koklaşma prosesi yaklaşık 20 saat sürmektedir. Pişirme sonrası kok, kamaradan alınır ve soğutma vagonuna yüklenerek soğutma kulesine getirilir.

49 Su ile soğutmanın önemli avantajı kömüre istenilen nem oranının ayarlanarak verilebilmesidir. Soğutulan kok, uzun süre soğumaya bırakılmak üzere kok yükleme silosuna taşınır Elendikten sonra kullanılır.

50 Kok üretim süreci

51 Tartılan miktarda kömür, hazneye boşaltılır. Haznelerden akan kömür yüzeyi düzensiz olarak kamarayı doldurur. Düzenleme mili ile kamara sarsılır ve düzgün bir kömür yüzeyi elde edilir. Koklaşma sonrası boşaltma mekanizması devreye girer ve kamaranın her iki kapağı açılır. Sıcak kok, soğutma arabasına itilerek boşaltılır.

52

53 Kok oluşum aşamaları a) C kok b) C yarı koklaşma c) C plastik yumuşama d) C yarı gazlaşma e) -100 nemli kok f) Gaz toplanma bölgeleri

54 C sıcaklığındaki kamara duvarlarından ısının yayınması ile nemli kömürde buharlaşma gözlenir. Koklaşma, böylece kamara duvarlarından başlar ve fırının merkezine doğru ilerler Fırın duvarlarından merkeze doğru farklı sıcaklık bölgeleri ile farklı yapısal bölgeler meydana gelir. Oluşan bu bölgeleri belli başlı sıcaklıklara göre sıralamak mümkündür:

55 ºC: Nemli kömür bölgesi, bu bölgenin sıcaklığı suyun buharlaşma sıcaklığı olan 100 C e kadar uzanır (e) ºC: Kuru ancak değişime uğramamış kömür tabakası (d). Bu bölgede kömürleşme süresince yapıda bulunan CO 2, CH 4 ve N 2 gibi gazlar ile kimyasal olarak yapıda bulunan kristal suyu, kömürden uzaklaşır.

56 C: Kömürün yumuşaması ve ergimesi (sadece bir kaç mm kalınlığındaki, plastik bölge). Kömür türüne göre bu sıcaklık bölgesinde farklı hızlarda termik ayrışma reaksiyonları oluşur Kömürde istenilen porozite oranı elde edilir. Yumuşamanın hemen sonrasında, sertleşme reaksiyonları ortaya çıkar.

57 C: Yarı koklaşma oluşmuştur. Sertleşme ile büzülme de gözlendiğinden kok yapısında çatlaklar oluşur Çatlaklar ile yüksek fırında kullanılan nihai kok tane boyutu belirlenir. Yarı kok yapısında bazı dönüşümlerinde gerçekleştiği bu sıcaklık bölgesinde kok kömürü oluşumu başlar.

58 C: Grafit kristal yapısına doğru dönüşüm gerçekleşir Koklaşma prosesi sona erer.

59 Kok bataryası çıkan gaz bileşenleri ve buna göre koklaşma süresi

60 Kok gazının bileşiminde zift, amonyak, benzol, H 2 S ve başka değişik gaz bileşikleri bulunur. Kok gazının işlenmesi ile farklı proseslerde gazdan zift, amonyak ve benzol arıtılır Genel bileşim CO 2, C m H n, O 2, H 2, CH 4, N 2 ve H 2 S bileşiklerine dönüştürülür. Kok gazı, kısmen kok kamaralarının ısıtılması için kullanılır Diğeri H 2 S in uzaklaştırılmasından sonra yakacak gazı olarak (bir tür doğal gaz) kullanılır.

61 Kok gazının yaklaşık bileşimi (%) CO 2 C m H n O 2 CO H 2 CH 4 N 2 Isıl Değer kj/kg rest 4500

62

63 Kok kömürlerinden beklenen özellikler Fiziksel Kimyasal

64 Fiziksel özellikleri Porozite Porozite dağılımı ve boyutları Aşınma ve mikro mukavemet Tane boyutu Reaksiyon yüzey alanı

65 Kimyasal özellikler Karbon, hidrojen, azot, oksijen, kül, alkali elementler, kükürt, fosfor, su ve uçucu elementlerin miktarları

66 Kokların Karakteristik Özellikleri Çarpma, basma, aşınma, parçalanma dayanımı Tane boyutu Isıl ve sıcaklık iletkenlikleri. Por hacmi, boyutları ve dağılımları. Çatlak boyut ve dağılımları.

67 Kokların Karakteristik Özellikleri (devam) Farklı optik özelliklerin dağılım ve miktarları. Nem oranı. Uçucu elementlerin oranları. Kül miktarı ve bileşimi. Alkali, çinko ve kurşun miktarları. Element analizleri (C, H, O, N, S). Isıl değeri. Reaksiyon kabiliyeti.

68 500 kg/t oranındaki kok kullanımı ile yüksek fırın şarjının yaklaşık olarak yarısı kok kömürüne aittir.

69 Kok ve yüksek fırında davranışları

70 Kok Görevleri Destek ve taşıma Redüksiyon gazının oluşturulması Enerji taşıyıcı Karbürizasyon Toz filtresi

71 Taşıma amaçlı kokun iki görevi bulunmaktadır. Bunlardan biri homojen gaz sirkülasyonunu yüksek fırının üfleme (tüyere) bölgesinde sağlamak Diğeri de ergiyen demir cevherinin, hazneye düzenli olarak akmasını sağlamaktır. Bu görevler, yüksek fırının verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır Kok kömürü bu nedenle alternatifsiz bir hammaddeyi oluşturmaktadır.

72 Redüksiyon gazının oluşturulması amacıyla kok, kısmen başka yanıcı maddeler ile (örneğin petrol yada kömür tozu ile) yer değiştirilerek denenmiştir Buna rağmen kok, redüksiyon gazının ana üreticisidir. Kok, ısıl taşıyıcı olarak önemini kaybetmiştir, buna alternatif olarak tüyerelerden yanıcı gaz üflenmesi ve üflenen hava sıcaklığını arttırmak gibi önlemler alınmış ve uygulanmıştır.

73 Kok kalitesi ve yüksek fırın verimliliğine etkisi

74 Yüksek fırınların verimlerindeki artışa paralel olarak fırına şarj edilen demir cevherlerinden beklentiler de artmıştır. Bu nedenle II. Dünya savaşından sonra İki aglomerasyon yöntemi peletleme ve sinterleme.

75 Peletleme

76 Tambur peletlemenin temeli üzerine ilk patent, 1912 yılında İsveç te von Anderson tarafından 1913 yılında Almanya da Brakelsberg tarafından yazılmıştır.

77 Peletleme anlam olarak, çok ince taneli demir cevherinin veya benzeri malzemenin tambur veya platform gibi eğimli bir yüzeyde ve sulu bir ortamda yuvarlanarak küre şeklinde topaklanması ve bunu izleyen pişirme işlemiyle yeterli dayanıma kadar sertleştirilmesidir.

78 Pelet malzemesi olarak manyetit, hematit, hematit-manyetit karışımları veya doğal hematit- ve limonit ince cevherler ve cevher-konsantre karışımları kullanılmaktadır.

79 Üretilen peletlerde aranan özellikler Ezme dayanımı Aşınma dayanımı Porozite Redüklenebilirlik Redüklenme sırasında şişme durumu Redüksiyon sonrası basma dayanımı Yüksek fırının kohezif bölgesindeki davranışları.

80 Yeşil Pelet Üretimi

81 Endüstriyel uygulama bulmuş üç peletleme makinası var: Tambur (en fazla üretim) Konik. (artık çok kullanılmıyor) Tepsi (en düşük üretim)

82 Tambur: Pelet tane boyutu çok geniş aralıkta Bu nedenle, pelet pişirme sonrası tambur peletlerinde eleme yapmak gerekmektedir. Tepsi: Peletleme ve tane boyutuna göre peletlerin sınıflandırılması aynı anda peletleme sonrası eleme işlemine gerek yok

83

84 Peletleme

85 Tepsinin pelet boyutunu sınıflandırması: Tepsi yüzeyinin yaklaşık % 90 ı peletlenecek malzeme ile kaplıdır. Tepsi cevherin yuvarlanması ve tepsiye yapışmaması için yeterli bir eğime sahip Pelet tepsinin dönmesi ile en aşağıdan en üst pozisyona taşınıyor Sonra tekrar aşağıya yuvarlanır ve çapı da artar Sınıflama etkisi ise tepsi üzerinde bulunan engellerin peletleri boyutlarına ve dolayısı ile ağırlıklarına göre farklı şekilde yönlendirilmesi sayesindedir.

86

87

88 Yeşil peletlerde parçalanmadan taşınabilme, depolanma ve işlenebilme için N/pelet bir basma dayanımı aranır.

89 Yeşil pelet özelliklerini etkileyen faktörler: Cevher taneciklerinin yüzeylerinin bağlanması Kullanılan sıvının tanecik üzerindeki yüzey gerilimi Kohezyon ve adhezyon kuvvetleri Mekanik kuvvetler, sıkıştırılabilirlik Kimyasal kuvvetler, jel oluşumu (bağlayıcı) Peletlenecek cevher tipi ve tane boyutu

90 Peletleme, taneciklerin bir su filmi ile kaplanması ile başlar. Taneciklerin hızlı hareketleri ile diğer tanecikler birbirlerine yaklaşır ve yapışır. Yüzey gerilimine göre tanecikler arasında su köprücükleri oluşur. Peletleme makinasında tanecikler diğer taneler ile sürekli temas halinde olduklarından ilk aglomerasyonlar (topaklanmalar) meydana gelir.

91

92 Pelet küreleri içerisinde diğer su köprüleri oluşur ve bunlar tanecikleri bir ağ gibi bir arada tutar. Daha fazla su köprüsü oluşması ile aglomerat, daha da yoğun bir hale gelir. Bu kademeden sonra tek tek su köprüleri birleşerek aralarında kapilar kuvvet oluştururlar ve bu kuvvet de peletin gerçek yeşil mukavemetini oluşturur.

93 Optimal durum suyun, topak yüzeyini tamamen sarması ile kaybolur. Bu durumda yeşil dayanımdaki düşme, su filmi tarafından oluşturulan kapilar kuvvetlerin yerini, su damlalarının alması ile açıklanır.

94

95 Kapilar kuvvet: tanecikler arasında oluşan bağlantı kuvveti (kohezyon) yapışma kuvvetinin (adhezyon) oluşturdukları toplam kuvvettir. Topaklanma için su-tanecik arası adhezyon kuvveti > kohezyon kuvveti

96

97 Pişirme Yeşil pelet dayanımı, redüksiyon prosesi için yetersiz Bu amaçla, aglomerasyondan sonra sertleştirme uygulanır. Bu sertleştirme işlemi, demir cevherlerinde çoğunlukla yumuşama sıcaklığının altındaki yüksek sıcaklıklarda pişirme ile gerçekleştirilir.

98 Şaft fırını: ters akım prensibine göre çalışır düşük yakıt sarfiyatı var Manyetit için kj/ton pelet Fırında dikey ve yatay kesitte düzgün bir ısıl dağılımı yok (özellikle büyük fırınlarda problem) Normal bir şaft fırınının yıllık üretim kapasitesi ton pelet/yıl civarındadır.

99

100 Konveyör bant-döner fırın kombinasyonu Yakıt sarfiyatı manyetit cevherler için kj/ton pelet hematit cevherler için ise kj/ton pelet Şaft fırınına göre daha uygun ve esnek üretim mümkün Lurgi-Dravo ya göre avantajları sınırlı

101 Döner fırın prosesinin kontrolü, diğer fırınlara göre daha kompleks cevherin fırın duvarlarına yapışarak çember şeklinde tortu oluşturma tehlikesi var 400 m 2 lik bant yüzeyinde ve 2200 m 3 lük döner fırın hacmindeki bir sistemin kapasitesi ton pelet/yıl dır.

102

103 Lurgi-Dravo Fırını rekuperasyon prensibi ile oldukça düşük yakıt sarfiyatı var Rahatlıkla kontrol edilebilen palet hızları ve ayarlanabilen üfleme debileri nedeniyle bu tip fırınlarda çok farklı özelliklerde peletlerin pişirilmesi mümkündür. 5 m eninde ve 1000 m 2 lik toplam yüzey alanına sahip bir fırınının yıllık kapasitesi ton pelet/yıl civarındadır

104

105 Peletleme için manyetit cevher seçilir Zira pişirme sırasında Fe 3 O 4 (manyetit) Fe 2 O 3 (hematit) şekline oksitlenir. Bu oksitlenme sırasında 55 kcal/mol ısı açığa çıkar Açığa çıkan bu fazla ısı nedeniyle, pelet üretiminde % 55 i manyetit cevher kullanılır

106 Manyetit cevherler için pişirme sırasında 4 ana bağlantı mekanizması vardır

107 1 numaralı hematit bağı C arasında manyetit kristallerinin köşe ve uç bölgelerinde hematit kristalleri oluşur. Oksidasyon ile tane yüzeylerinde atomların hareket hızları artar Böylece tanelerin birleşme kabiliyeti artar Bağlar meydana gelir Bağlar hematit ama cevher içi manyetit

108

109 2 numaralı hematit bağı C arasında Ortamda yeterli oksijen olması halinde Fe 3 O 4 Fe 2 O 3 e tamamen okside olur Kristaller arasında rekristalizasyon Hematit taneleri büyür Çok güçlü bağlar oluşur

110

111 3 numaralı manyetit bağı 900 C den sonra Ortamda yetersiz hava varsa (yada redükte edici katkılar ile) doğrudan manyetit rekristalizasyonu olur cevher taneleri birleşir

112

113 4 numaralı curuf bağı 1000 C dan sonra Ortamda SiO 2 ve FeO varsa curuf bağları ortaya çıkar. Ancak curuf bağları, cevher kristalizasyonu ile sağlanan bağ kuvvetlerine göre daha zayıf ve kırılgandır.

114

115 Pelet redüksiyonunun büyük bir kısmı yüksek fırında yada direkt redüksiyon prosesinde gerçekleşir. Hematit peletlerde şişme iki kademede oluşur. Birincisi hematitin manyetite redüksiyonu sırasında meydana gelen hacimsel değişimden kaynaklanır. Burada hegzagonal olan hematit kristal kafesi, kübik manyetit kristal kafesine dönüşür.

116 Buradaki hacimsel değişim % 15 civarındadır. Redüksiyon hızı hegzagonal kafesin c- eksenine dik yönde diğer yönlere göre daha hızlı olduğundan hacim değişimi de anizotrop olur. Anizotropik redüksiyon, belli kristal yönlerinde çatlamaları da beraberinde getirir Böylece peletlerde redüksiyon sırasında dayanç kaybı oluşur

117

118 Sinterleme

119 Sinterleme aglomerasyon yöntemidir. Bu yöntem 19. yy nın son yarısında peletleme yönteminden 20 yıl önce geliştirilmiş. Günümüzde sinterleme, demir cevherlerinin aglomerasyonunda en çok kullanılan yöntemdir.

120 Dünya ortalaması demir cevherlerinin % 50 si sinterleme ile hazırlanmaktadır. Avrupa da yüksek fırınlarda kullanılabilen türdeki cevherin % 70 i sinterleme % 16 sı peletleme % 14 ü ise parça cevher türündedir.

121 Sinterleme karışımı Fe taşıyıcılar (cevher, baca tozu, tufal vb.) katı yanıcı maddeler (kok tozu) Su (nem) katkı maddeleri (curuf, kireçtaşı) geri dönen sinter (tane boyutu küçük).

122 sinter karışımı Sinter Ham Karışımının Bileşenleri (%) Cevher Dolaşım Katkı Artıklar Toplam Maddeleri Maddeleri Sinter Karışımı (%) Sinter Ham Kok Nem Karışımı Tanecikleri

123 Cevher Ham Karışımın yaklaşık % ını oluşturur Tane boyutu 0-10 mm gibi geniş bir aralıktadır Sinter karışımlarında hematit veya manyetit demir cevherlerinin her ikisi de kullanılır. Manyetit kullanımında oksidasyon ısısı var yakıt miktarı (kok tozu) azalır.

124 Dolaşım Maddeleri demir çelik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan yan maddeler % oranındadır yüksek fırın ve çelikhane tozları çelikhane tozları Zn ve Pb içerir Döngü elementleri hadde tufalı yağ içerir. elektro filtreleri kirletir Sinter baca tozları

125 Avantajları yüksek fırın baca tozu C içerir Yakıt azalır Hadde tufalı da yüksek oranda Fe ++ içerir oksidasyon ısısı verir.

126 İlaveler Sinterin % ini oluşturur kalk, dolamit ve olivin. Yüksek fırın curufunun bileşimini ayarlar Sinter sıcaklığını düşürür (CaO ile) Sinter verimini arttırır

127 Sinter artığı 6.3 mm boyutunun altındaki sinter yüksek fırında kullanılamaz (çok küçük) Geri döner, sinter karışımına katılır ham sinter karışımının % unu oluşturur.

128 Sinter artığı Pişirme yüksek fırına taşıma Tamamlanmamış sinter işlemi ile oluşur Sinterlenmiş ve sinterlenmemiş sinter artığını birbirinden ayırmak gerekir. sinterlenmemiş sinter artığı gaz geçirgenliği düşük yetersiz yanıcı madde yetersiz hava olduğu durumlarda oluşur. Bu tip artık sinterin ham karışıma katılmasının etkisi yoktur.

129 Sinterlenmiş sinter artığı etkileri Kristalizasyon için çekirdek görevi görür ve ergime sıcaklığını düşürür Yakıt miktarını azaltır Sinter karışımının gaz geçirgenliğini arttırır Redüklenebilirliği, por oluşumunu ve oksidasyon derecesini arttırır.

130 Yanıcı İlaveler sinter karışımının % 2-4 ünü oluşturan kok tanecikleridir. Karışımda bulunması gereken yakıt miktarı istenilen sinter sıcaklığına ulaşmak için gerekli ısı miktarının belirlenmesi ile hesaplanır. Bunun yanında yeterli sinter dayanımına ulaşmak için ek ısı, dolayısıyla yakıt miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.

131 İyi bir sinter yakıtının özellikleri şunlar olmalıdır: Düşük miktarda uçucu maddeler Düşük kül ve kükürt oranı Yüksek yanma ısısı (yani baca gazındaki CO/CO 2 oranı düşük yüksek CO 2 olmalıdır) Yeterli reaksiyon kabiliyeti 0.5 mm nin altındaki tane boyutu mümkün olduğu kadar az olmalıdır

132 yanıcı ilaveler optimum olmalı Bu miktarın gerekenden fazla olması halinde sinter karışımında ergimeler olur gaz geçişini engeller sinter verimi oksidasyon derecesi sinter dayanımı düşer. Yetersiz yakıt kullanılması halinde de istenilen sinter sıcaklıklarına ulaşılamayacaktır.

133 Nem Sinter karışımının yaklaşık % 5-10 u nemdir cevherin bağlanma (topaklanma) özellikleri arttırılır sinter karışımının gaz geçirgenliği artar sinterlenme hızı Fazla miktarda kullanılan nem ise çamur oluşumuna ve sinter karışımının özellikle alt tarafında gaz geçişini engeller.

134 Sinter bandı Sinter karışımı banda verilmeden önce bant üzerine yaklaşık 3 cm kalınlığında ve mm tane boyutunda sinterlenmiş bir tabaka şarj edilir. Bu tabakanın görevleri şunlardır: Sinter bant malzemesinin oksitlenmesini önlemek Baca gazlarındaki toz oranını azaltmak Sinterin banda yapışmasını önlemek Sinter tabakasında homojen gaz dağılımını sağlamak

135 Sinter makinasının teknik özellikleri Band Band Emme Alanı Sinter Verimi Üretim Miktarı (ton Band Hızı Genişliği (m) Uzunluğu (m) (m 2 ) (ton/m 2 gün) Sinter/gün) (m/dak)

136 katı yakıt, tutuşturma fırını ile yanmaya başlar Sinterleme boyunca ayrıca karışımın içinden geçen hava emilir. Bu hava ve oluşan gazlar elektro filtrelerde temizlendikten sonra bacaya verilerek atılır.

137 Sinter bandının sonunda banttan boşaltılır ve 250 mm tane boyutuna kaba olarak kırılır sıcak halde iken elenir ve soğumaya bırakılır. Soğumuş sinter, 50 mm tane boyutuna elenir, elek üstü kalibre kırıcılarda 50 mm tane boyutuna kırılır.

138 Üretilen tüm sinter 6.3 mm e elenir. Aynı zamanda mm lik ham sinter altına yerleştirilecek sinter ayrılır. Eleme işlemi bittiğinde sinter için aşağıdaki tablodaki tane boyutları ve kullanım yerleri ortaya çıkar: Geri Dönen Sinter Sinter Altı Yüksek Fırın Sinteri (mm) (mm) (mm)

139

140

141 Sinter sonu ayrıca gaz bileşimine göre de belirlenebilir. Proses sonunda O 2 oranı artarken CO 2 ve CO oranları sıfır a doğru düşüş gösterir.

142

143 Sinter karışımı yüzeyden yakıldıktan sonra oluşan alev bölgesi havanın akış yönüne paralel olarak ilerler. Yaklaşık 5-6 dakika sonra karakteristik bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar.

144 Sinterleme bölgesinin üzerinde bulunan sıcak sinter emilen hava ile soğur bu hava da aynı zamanda ısınır. böylece alt taraf ısınır

145

146

147 Yüksek Fırın Teknolojisi

148 Sinter, pelet veya parça demir cevherleri yüksek fırınlarda redüklenir ve ham demir haline getirilmektedir.

149 Yüksek fırın sürekli ve ters akım prensibine göre çalışan dikey (şaft) bir fırındır.

150 Şarj edilen ve cevher, kok ve katkı maddelerinden oluşan hammaddeler yukarıdan aşağıya doğru inerken, aşağıdan üflenen hava ile yanan kok ile oluşan redükleyici gaz aşağıdan yukarı doğru çıkar.

151 Yüksek fırının ana ürünleri yüksek oranda Fe içeren ham demir (As, C, Cr, Cu, Mn, Ni, P, S, Si), curuf ve baca gazlarıdır.

152 Yüksek Fırın Şarjı Yüksek fırın prosesinin verimi ve ham demirde istenmeyen elementler açısından S, Pb, Zn, ve alkali elementlerin miktarı mümkün olduğu kadar düşük olmalıdır.

153 Proses sürecinde oluşan curuf mümkün olduğu kadar düşük ergime sıcaklığına, yeterli bir viskoziteye ve proses dışında kullanımı için (örneğin çimento hammaddesi) uygun bileşime sahip olmalıdır.

154 Şarj Hammaddeleri (cevher, katkı ve yakıt) Cevher, pelet ve sinter Kireçtaşı (CaCO 3 ) Dolomit (MgCO 3 CaCO 3 ) Kum (SiO 2 ) Metalurjik Kok

155 Yüksek fırın kok u (metalurjik kok) yaklaşık kj/kg civarında bir ısıl değere sahiptir, içeriğinde % 80 C, % 10 kül ve % 6 nem (H 2 O) mm lik homojen tane boyutu, yüksek dayanım ve yüksek aşınma direnci. Kok tane boyutu cevherin 4 veya 2 katı olmalıdır.

156 Yüksek fırın şarj bölgesinde değişmeli olarak kok ve cevher ile beslenir. Kenarlarda kısmen karışma olsa da cevher ergiyene kadar şarj katmanlı yapısını korur. Şarjın yüksek fırında toplam kalma süresi 6-8 saattir.

157 Yüksek fırın aşağıdan yukarıya aşağıdaki bölümlere sahiptir hazne tüyere karın gövde

158 Hazne çapı yüksek fırın yapısını belirleyen önemli kriterlerdendir ve refrakter ile örülü haznenin iç çapı olarak tanımlanır.

159 Hazne çapı yüksek fırının üretim kapasitesini belirler. Günümüzde kullanılan yüksek fırınlarda hazne çapları 14 m ye kadar ulaşmaktadır.

160 Hazne yüksekliği iç tabandan tüyere bölgesine kadar yükseklik

161 Oksijen ve farklı yakıt karışımlarının fırın içerisine üflendiği tüyere bölgesinin yüksekliği ve genelde karın çapı olarak verilen tüyere çapı belirli bir hazne çapı için üfleme açısını belirler.

162 Tüyere ve gövdeyi birbirine birleştiren karın silindirik bir bağlantı bölgesidir.

163 Gövdenin en önemli boyutları yüksekliği ve gövde açısıdır. Gövdenin en dar bölgesi baca ile bağlantı bölgesidir ve baca çapını belirler. Fırın sızdırmazlığını sağlamak ve homojen şarj dağılımını sağlamak amacı ile baca çapı mümkün olduğu kadar küçük seçilmelidir.

164 Yüksek Fırın Profili Şarjın ve gazların düzgün hareketinin sağlanması hatasız bir proses akışı yüksek fırın profilinin seçimi önemli.

165 profile etki eden kriterler ısınan ve aşağıya doğru hareket eden şarj meydana gelen reaksiyonlar yumuşama ve ergime sırasında meydana gelen hacım değişimleri kok un yanması sıvılaşan bileşenlerin haznede toplanması artan sıcaklık ile artan gaz hacmi baca bölgesinde soğuma ile tekrar azalması boş bölgenin (ölü adam bölgesi) biçimi

166

167 ısı ve madde taşınımı gaz akışkanlığına bağlı Redüksiyon sürecine cevherin redüksiyon bölgesinde kalma süresi etki eder. Yüksek fırın profilinin tasarımında belirli hazne çapı için yeterli bir profil yüksekliği ve çapı gereklidir bu aynı zamanda fırının efektif olarak kullanılan hacmini belirler.

168 Bu profile yeterli hazne ve tüyere yüksekliklerinin yanında çok eğimli olmayan tüyere bölgesi mümkün olduğu kadar büyük karın çapı bu çapa uygun karın yüksekliği hazne ve karın çaplarının oranına bağlı olarak yeterli çapta bir baca bölgesi ile ulaşılabilir.

169 Profil dizaynında ayrıca gaz akışkanlığı önemli gazların yukarı çıktığı ve genelde tıkanmaların oluştuğu ters yönden gelen sıvı curuf ve ham demir bölgelerdeki kritik gaz akış hızları kontrollü olmalı Yüksek verim için fırın kesiti önemli

170 fırın kesitinde redüksiyon gazının cevherin endirekt redüksiyonu yeterli reaksiyon süresi Bu da fırın yüksekliğine bağlı

171 Redüksiyon gazının ve şarjın hızları homojen değildir Fırın kesitine bağlı olarak değişir Fırın çapı ile artar Bu yüzden fırın çapı ile fırın yüksekliği de arttırılmalıdır. Sınır hazne çapının üzerine çıkmamak kaydı ile fırın yüksekliğinin fırın çapına göre artışı çok azdır.

172 Fırın yüksekliğini belirleyen diğer faktörler şarjın özellikleri kok, sinter, pelet ve parça cevherin mukavemetleri artan sıcaklık ile şarj ağırlığında meydana gelen değişimlerdir.

173 Bunun dışında gövdenin konikliği yani koniklik açısı da özellikle gaz geçişi açısından önemli bir parametredir.

174 Bu açının küçülmesi ile şarj daha yavaş hareket eder fırın duvarları arasındaki sürtünme kuvvetleri artar toplam şarj basıncı azalır. Koniklik açısı küçüldükçe fırın duvarlarına basınç daha yüksek olur şarj kendisini daha kolay taşıyabilir. cevher tane boyutu ne kadar küçük oluşturulan curufun spesifik miktarı ne kadar fazla ise koniklik açısı o kadar küçük seçilmelidir.

175 Ancak bu açı çok küçük seçilirse fırın duvarlarında gaz kanalları oluşur basınç, sıcaklık dengesizliklerine yol açar.

176 Yüksek fırın gelişimi sol 2000t/gün Sağ t /gün

177 Fırın gelişimi hacim yönünde (hazne 1 metreden 14 metreye gelişiyor)

178 Yüksek fırın parametre ölçümleri

179

180 Yüksek Fırın Konstrüksiyonları Prensip olarak iki farklı yüksek fırın konstrüksiyonu vardır. Taşıyıcılı (Alman Konstrüksiyonu) Taşıyıcısız (Amerikan İngiliz- Konstrüksiyonu)

181

182 Taşıyıcılı Yüksek Fırın Konstrüksiyonu fırının kaplama sacı taşıyıcı çember veya gövde taşıyıcı kirişleri olmaksızın tamamen serbest inşa edilir. Fırın gövdesi ile baca arasında birleştiriciler bulunmaktadır. Ayrıca taşıyıcı gövdeye kontrol platformu, baca platformu ve vinçler ile bunkerler ve cevher ve kok taşıyıcı bantlar da ilave edilmiştir.

183 Taşıyıcısız Yüksek Fırın Konstrüksiyonu taşıyıcı bir çember ve gövde taşıyıcı kirişler bulunur. Kontrol platformu, baca platformu, baca üstü konstrüksiyonlar, cevher ve kok taşıyıcı bantlar gibi tüm ilave yükler gövde sacı ve taşıyıcı çember ile taşıyıcı kirişlere iletilir bu kirişler ayrıca sıcak hava üfleyici pompaları ve çalışma platformunun yüklerini de taşımalıdır.

184 a) Alman Konstrüksiyonu b) Amerikan Konstrüksiyonu Taşıyıcılı Konstrüksiyon. Taşıyıcısız Konstrüksiyon. Fırın Gövdesi ve Fırının Üst Bölümünün Yükü Taşıyıcı Tarafından Taşınır. Fırın Gövdesi (Gövde Sacı) Fırının Üst Bölümü ile Baca Bölümünün Yüklerini Taşır. Fırının Gövde Yükü Taşıyıcı Çember ile Kirişlere Aktarılır. Gövde Sacı Taşıyıcı Çember ile Doğrudan Taşıyıcı Kirişlere Dayanır. Fırın Gövdesi Taşıyıcıya Bağlıdır. Fırın Gövdesi Alttan Desteklidir. Hazne ve Tüyere Bölgesi Kendi Ağırlıklarını Temele İletir. Hazne ve Tüyere Bölgesi Kendi Ağırlıklarını Temele İletir.

185 Yüksek basınç ile Çalışma Yüksek Basınç ile Modern yüksek fırınlarda verim artışı sağlamak amacı ile yüksek basınçlar altında üretim yapılır. Baca bölgesinde bar, tüyere hizasında ise 4-5 bar lık yüksek basınçlar uygulanır. Yüksek basınç ile gaz geçiş hızları düşürülerek gaz-cevher arasında daha uzun temas zamanlarına ulaşılarak gaz kullanma veriminin artmasına toz miktarının azalmasına neden olunur.

186 Yüksek basınç sayesinde ayrıca sıcaklık ve gaz dağılımı daha homojen hale getirilir ve tıkanma oluşumları da önlenebilir. Fırın basıncının atmosfer basıncının üzerine çıkarılması için bazı konstrüktif önlemlere gerek vardır. Ulaşılabilecek basınç bir yandan sıcak hava üfleme sisteminin verimine ve diğer yandan da baca bölgesinin sızdırmazlığına bağlıdır bu amaçla baca Kapak Sistemleri kullanılır.

187 Yüksek Fırın Refrakterleri Yüksek fırının içinin refrakter ile kaplanması yüksek fırın dış kaplama sacının sıcaklık ve kimyasal reaksiyonlardan koruma amaçlıdır. Ayrıca dış kaplama yüzeyi soğutulduğu için fırın içeresinde ısı dengesini bozmayacak şekilde yalıtma görevini üstlenmelidir.

188 Genel olarak yüksek fırın refrakterleri için aşağıdaki, kriterler geçerlidir: Sabit hacim Aşınma ağırlık ortamda çalışma kabiliyeti Yüksek yoğunluk, düşük porozite Termal şoklara karşı yüksek dayanım

189 Minerolojik bileşime göre farklılık gösteren refrakter malzemeler şunlardır: Şamot Karbon Esaslı Tuğlalar Grafit Esaslı Tuğlalar Korund (Al 2 O 3 ) Müllit (3Al 2 O 3 2SiO 2 ) Silimanit (Al 2 O 3 SiO 2 ) Farklı Şekilde Bağlanmış Silisyum karbür (SiC)

190 Yüksek Fırın Refrakterlerinin Aşınma Nedenleri Yüksek Fırın Bölgesi Taban/Hazne Tüyere Kok Kemeri Aşınma Türü Kimyasal Aşınma Hamdemir Alkali elementler Curuf Termal Şok Erozif Akış Kimyasal Aşınma Oksidasyon Hamdemir Curuf Alkali Elementler, Zn ve Pb Termal Şok Mekanik Aşınma Kimyasal Aşınma Oksidasyon Hamdemir Alkali Elementler, Zn ve Pb Termal Şok Mekanik Aşınma Toz ile Karışık Gaz Çıkışı Gövde Mekanik Aşınma Cevher ve Kokun Çarpması Sürtünme Aşınması

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı