DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA"

Transkript

1 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE NO : 72 Demir Çelik 73 Demir veya Çelik Eşya Türkiye de Üretim Demir çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahiptir. Demir Çelik sanayiinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde ekonominin demir çelikle ilgili alt sektörlerinin gelişiminde demir çelik ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörün önemi en başta tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Demir çelik sektörünün inşaat, otomotiv, demiryolu ve akla gelebilecek tüm cihaz ve eşya üretimine katkısı vardır. Kişi başına çelik tüketimi yıllardır ulusların ve toplumun kalkınmışlık düzeyinin bir ölçüsü olarak ifade edilirken, bu tanım son yıllarda kişi başına vasıflı çelik tüketimi olgusuna kaymış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına demir çelik tüketimi kg civarında iken bu rakam Türkiye de 271 kg düzeyindedir. Altyapı sorunlarını çözmüş gelişmiş ülkelerde demir çelik sanayiinin nispi öneminin azaldığı, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde özellikle yüksek vasıflı demir çelik tüketiminin hızla arttığı görülmektedir yılında Türkiye nin toplam ham çelik üretiminin yaklaşık %71 i ark ocaklı tesisler, %29'u ise entegre tesisler tarafından gerçekleştirilmiştir yılında yurtiçindeki talebin canlanmasından dolayı % 2,3 lük büyüme gösteren demir çelik sektörü üretimini 20 milyon 964 bin tona çıkartmıştır. Bugün demir çelik sektöründe üretim, yüksek fırına dayalı üretim yapan 3 adet entegre tesis (ERDEMİR, İSDEMİR, KARDEMİR) ve 16 elektrik ark ocaklı tesis olmak üzere toplam 19 tesis tarafından gerçekleştirilmektedir. Sektörde yaklaşık 28 bin kişi istihdam edilmektedir sonrasında, uzun ürünleri girdi olarak kullanan inşaat sektörüne yönelik teşvikler ile uzun ürünlerde iç tüketimin çok üstünde bir kapasite oluşmuş, yassı ürün kapasitesi dünya ölçeklerinin gerisinde kalmıştır. Bugün sektörün en önemli sorunu budur. Sektörde uzun ürün üretiminde yaklaşık 5,5 milyon tonluk ihracı zorunlu iç talep fazlası varken, yassı mamullerde 3 milyon ton arz açığı bulunmaktadır. Gelişmiş demir çelik üreticisi ülkelerde toplam çelik üretiminde yassı ürün oranı %60, uzun ürün oranı %40 civarındadır. Türk demir çelik sektöründe ise toplam ham çelik üretimi içerisinde yassı ürün oranı %15, uzun ürün oranı % 83'dir. Demir çelik sektöründeki uzun ve yassı ürün dengesizliğini ve yassı mamul arzındaki eksikliği giderebilmek amacıyla İsdemir 31 Ocak 2002 de yassı mamul üretme şartı ile Erdemir e devredilmiştir. İsdemir'deki yassı mamul üretimi için

3 gerekli olan yatırımların yaklaşık tutarının 700 milyon doları bulacağı tahmin edilmekte olup 2007 de bitirilmesi planlanmaktadır. Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) Uzun Ürün 11,719 13,251 14,859 17,084 17,492 Yassı Ürün 2,963 2,893 3,088 3,032 3,095 Vasıflı Çelik TOPLAM 14,982 16,473 18,299 20,478 20,964 Kaynak: Demir Çelik Üreticileri Derneği Demir Çelik Eşya Demir çelik sektöründeki olumlu gelişmeler demir çelik eşya ve malzeme sektörünün de gelişmesine etkili olmuştur. Bugün demir çelik eşya sektöründe faaliyet gösteren işyerinde 130 bin kişi istihdam edilmektedir. Demir çelik eşya sektöründe döküm ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Bugün, Türk döküm ürünleri sektöründe, 15 büyük döküm firması, 267 döküm fabrikası ve 415 küçük dökümhane olmak üzere toplam 697 döküm firması üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Türk Döküm Sanayicileri Derneği nin verilerine göre; 2005 yılında 567 bin ton döküm piki, 327 bin ton sfero döküm, 125 bin ton çelik döküm ve ton temper döküm olmak üzere toplam ton demir çelik döküm üretimi yapılmıştır. Türk dökümhaneleri yerli sanayiimizin birçok dalında kullanılan alaşımlı ve alaşımsız demirden mamul her çeşit döküm parçalarını üretebilmektedir. Sektörde toplam kişi istihdam edilmektedir. Sektörde hammadde ve yardımcı maddelerin önemli bir kısmı yerli kaynaklardan temin edilmekte olup, nitelik ve nicelik bakımından yeterli olmayanlar ithal edilmektedir. Sektördeki maliyet unsurlarını incelediğimizde; pik grubu işletmelerde, %30 40 hammadde, %20 30 işçilik, %20 enerji ve diğerleridir. Çelik grubu işletmelerde ise %25 35 hammadde, %25 35 işçilik, %25 enerji ve diğerleridir. Döküm mamullerinin yanı sıra Türkiye, inşaat, otomotiv ve makine sektörlerinde kullanılan her türlü demir çelik metal malzemeyi üretmekte ve ihraç etmektedir. Üretilen inşaat malzemeleri arasında demir döküm radyatörlerden, her türlü hırdavatçı malzemesine kadar basit veya karmaşık geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. Son yıllarda paslanmaz çelik mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak ürünleri de büyük gelişme göstermiş olup Türk ürünleri dış pazarlarda aranılır olmuştur. Türkiye nin dikişli ve dikişsiz olmak üzere toplam demir çelik boru üretim kapasitesi 3 milyon ton civarındadır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın tahmini verilerine göre; 2004 yılında demir çelik boru üretimi tondur. Bu üretim miktarının tonu dikişli borulara, kalan tonu ise dikişsiz borulara aittir. Demir çelik boru sektöründe 25 üretici firma faaliyet göstermektedir. Dikişsiz boru üretimi de yapan MKEK ait ÇELBOR A.Ş., Nisan 2002 de ERDEMİR'e devredilmiştir. Dikişli boru üretim teknolojisi çok gelişen sektör bugün kendi teknolojisini kendi üretebilecek durumdadır. Gerek imalat kapasitesi, gerek ürün

4 kalitesi bakımından önemli ölçüde ihraç potansiyeline sahip olan demir çelik boruların 2005 yılı ihracatı 865 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

5 Türkiye nin Dış Ticareti İhracat Türkiye 2005 yılında 20,9 milyon tonluk ham çelik üretimi ile dünya sıralamasında 11inci sıradadır. Bir önceki yıla göre üretim artışı ise % 2,4 olmuştur yılında yaklaşık 13 milyon ton demir çelik ürünü ve demir çelikten eşya ihraç edilmiştir. Üretimin % 68 i ihraç edilmektedir. Türkiye'nin demir çelik ve demir veya çelikten eşya ihracatı (72 ve 73 fasıllar toplamı) 2004 yılında milyon $ iken 2005 yılında % 1,5 oranında artarak milyar dolara yükselmiştir yılında ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından büyüme eğilimi içerisine giren ekonomiye paralel olarak demir çelik sektörü de üretimini ve ihracatını sürekli artırmış ve 2005 yılında en üst seviyeye çıkartmıştır. Sektörde geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar halen güncelliğini korumaktadır. Bunların en önemli olanları; uzun mamul üretiminin fazlalığı ve yassı mamul üretiminin yetersizliği, enerji fiyatlarının yüksekliği, hammadde ve girdi olarak kullanılan hurda, cevher ve kömür ithal fiyatlarının sürekli yükselmesi, haksız rekabete neden olan kalitesiz ve düşük fiyatlı ürün ithalatıdır. Bazı ülkeler kendi çelik üreticilerini korumak amacıyla damping, korunma ve sübvansiyon adı altında Türk demir çelik ürünlerine telafi edici vergi uygulamaktadırlar. ABD, Türkiye'den ithal ettiği borular, inşaat demirleri ve yassı mamullere, Avrupa Birliği çelik halat ve borulara, Kanada soğuk yassı ve inşaat demirine, Arjantin lama demir ve L profile, Endonezya filmaşine ve Mısır ise inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaktadır. Demir çelik ürünlerimize karşı uygulanan anti damping vergileri ihracatçılarımızın bu pazarlardaki paylarının azalmasına neden olmaktadır. (Not: Türkiye'ye yönelik damping ve sübvansiyon önlemleri/soruşturmalar ile ilgili tabloyu sayfa sonunda bulabilirsiniz.) 2005 yılı demir çelik ihracatımız içinde 3,1 milyar dolar ile uzun ürünler ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 773 milyon dolar ile demir çelik kütük, üçüncü sırada 702 milyon dolar ile yassı ürünler yer almaktadır yılı demir çelik ihracatımızda BAE % 12 pay ile ilk sırada yer almıştır. BAE'yi sırasıyla; % 9 oranla ABD, %6 ile İspanya, %5 ile İtalya ve %4 ile İsrail izlemektedir.

6 Türkiye nin Demir Çelik (72 ve 73 Fasıllar) İhracatı ( Milyon $) GTİP No. Ürünler Pik Hurda % Değişim 0, % 76, % 3, Kütük % 40,4 ( ) Yassı Ürün % 10,0 ( ) Uzun Ürün % 1,7 ( ) Vasıflı Çelik Ürünler % 24,6 ( ) Boru % 21, ( ) Boru Bağl.Parç. İnşaat Aksamı Demetl.Tel, Halat % 26, % 35, % 22, Zincirler % 28, Çivi % 14, Vida, Cıvata % 25, Radyatörler % 26, Mutfak Eşyası % 8,0 Diğerleri % 17,4 (72 73) TOPLAM % 1,6 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 2005 Yılında İhracat Yapılan Ülkeler ve Payları (%) İtalya (50), Pakistan (13, Yunanistan (4), Cezayir (3), Sudan (2) İspanya (32), Hollanda(31), İngiltere(16), Almanya (8), Çin (3) S. Arabistan (15), Mısır (15), Fas (13), İtalya (10), Tunus (8) Çin (15), ABD (12), İtalya (9), Yunanistan (8), İspanya (8) UAE (28), ABD (12), İspanya (8), İsrail (6), Irak (5) İtalya (14), Almanya (13), Romanya (13), Avusturya (8), Mısır (5) ABD (21), İngiltere (10), İspanya (6), Almanya (5), Irak (5) Almanya (23), İtalya (6), Rusya (6), Bulgaristan (5), Hollanda (3) Irak (13), Rusya (8), S.Arabistan (6), Bulgaristan (4), Kazakistan (4) İtalya (12), Almanya (11), Mısır (11), Sırbistan (9), Irak (8) Almanya (15), ABD (13), İtalya (10), Iran (9), Cezayir (4) İsrail (16), İrlanda (15), İngiltere (8), Yunanistan (8), KKTC (6) Almanya (36), Fransa (6), ABD (4), İngiltere (4), Bulgaristan (4), İngiltere (33), Romanya (12), Yunanistan (9), İtalya (7), Almanya (5) Almanya (9), Irak (7), Rusya (6), Mısır (5), İsrail (4), Almanya (13), İngiltere (7), Fransa (6), Rusya (5), Romanya (5) BAE (12), ABD (9), İspanya (6), İtalya (5), İsrail (4)

7 İthalat Türk demir çelik sektörü ithalatı, ihracattan daha fazladır. Bunun başlıca nedeni; sektörde, hammadde, yassı mamul ve vasıflı çelik üretimlerinin yetersiz olmasıdır. Bu nedenle söz konusu bu ürün grupları, demir çelik ithalatımızda sürekli olarak ilk sıralarda yer almaktadırlar. Türkiye demir çelik sektörü ark ocaklarında hammadde olarak kullandığı hurdanın % 35'ini yerli kaynaklardan % 65'ini ise ithalat yolu ile temin etmektedir. Entegre tesislerin ihtiyaç duyduğu hammadde olan demir cevherinin % 40'i yerli, % 60'ı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Aynı şekilde yassı mamul üretimi de yetersizdir. Türk demir çelik sanayi, yıllık yaklaşık 5 milyon ton yassı mamul açığını ithalatla kapatmaya çalışmaktadır. Yıllık bin ton arasında olan vasıflı çelik üretimi de iç talebi karşılamadığından, yılda 750 bin ton vasıflı çelik ithal edilmektedir. Türkiye, ark ocaklarının ihtiyacı olan hurdayı özellikle Rusya Fed., ABD ve Romanya dan ithal etmekte ve dünyanın belli başlı hurda ithalatçıları arasında yer almaktadır. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin hammaddesi olan yassı ürünler; Ukrayna, Romanya, Rusya Fed., ve AB ülkelerinden, vasıflı çelik ürünler ise ağırlıklı olarak AB ülkeleri ve Rusya Federasyonu'ndan ithal edilmektedir. Son yıllarda BDT ülkeleri yarı mamullerde (blum kütük) özellikle haddehaneler için önemli bir tedarik bölgesi olmuştur. Düşük kaliteli bu ürünlerin ithali, haddehanelere kalitesi yüksek ancak daha pahalı kütük tedarik eden Türk çelik üreticilerine karşı haksız rekabet oluşturmaktadır. Ülkemizin demir çelik ve demir veya çelikten eşya ithalatı 2005 yılında bir önceki yıla göre %18 oranında artarak 10,5 milyar dolar olmuştur yılı demir çelik ithalatımızda ilk sırada yer alan ürün grubu 3,4 milyar dolar ile yurt içi üretiminin yetersiz olduğu yassı mamullerdir. İkinci sırada yer alan ürün ark ocaklı fırınlarda hammadde olarak kullanılan demir çelik hurda olmuştur yılında 3,1 milyar dolarlık demir çelik hurdası ithal edilmiştir. Demir çelik ithalatımızdaki diğer önemli ürün grupları; vasıflı çelikler (1,1 milyar dolar) ve demir çelik kütük ve bloomdur (771 milyon dolar ). Türkiye nin Demir Çelik (72 ve 73 Fasıllar) İthalatı ( Milyon $) GTİP No. Ürünler % Değişim 2005 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%) 7201 Pik Rusya Fed. (74), Ukrayna (14), G.Afrika (10), İsviçre (2), Gürcistan (2) 7204 Hurda Rusya Fed. (9), ABD (7), Romanya (6), İngiltere (5), Hollanda (4), 7207 Kütük Rusya Fed. (50), Ukrayna (40), İtalya (4), Almanya (3), Çin (2) ( ) Yassı Ürün Ukrayna (25), Romanya

8 ( ) Uzun Ürün ( ) Vasıflı Çelik Ürünler ( ) Boru Boru Bağl.Parç İnşaat Aksamı ( ) Demetl.Tel, Halat Zincirler Çivi Vida, Civata Radyatörler Mutfak Eşyası Diğerleri (72 73) TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) (20), Rusya Fed. (19), Bulgaristan (5), Slovak C.(4) İspanya (26), Almanya (15), İtalya (10), Romanya (9), İngiltere (7), Almanya (18), Fransa (17), Finlandiya (12), İtalya (9), Rusya Fed. (8), İtalya (19), Rusya Fed. (18), Almanya (12), Ukrayna (7), Romanya (4) İtalya (22), Almanya (21), Çin (10), Tayland (6), Hindistan (5) İtalya (32), Almanya (16), ABD (14), Çek C. (6), Hollanda (4) İtalya (20), Çin (13), Belçika (12), Almanya (11), İspanya (10) Çin (38), Almanya (17), İtalya (9), İngiltere (7), İspanya (5) İtalya (42), İsveç (20), Çin (11), Almanya (9), Fransa (4) Almanya (28), Çin (14), Fransa (12), İtalya (8), Japonya (7) İtalya (29), Almanya (22), Çin (18), İngiltere (13), Hollanda (6) Çin (52), Fransa (13), Almanya (9), İtalya (5), Hindistan (5) Çin (13), Ukrayna (12), Almanya (9), İtalya (8), Fransa (7) Rusya Fed. (21), Ukrayna (14), Romanya (10), Almanya (7), İtalya (4) 10,5 milyar dolar değerindeki 2005 yılı demir çelik ithalatımızı ülke bazında incelediğimizde, Rusya nın % 21 pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla % 14 pay ile Ukrayna, % 10 ile Romanya, % 7 ile Almanya ve %4 ile İtalya takip etmektedir. Türkiye'ye Yönelik Damping Ve Sübvansiyon Önlemleri/Soruşturmalari

9 ÜLKE G.T.İ.P. MADDE İSMİ İN TÜRÜ AÇILIŞ TARİHİ GEÇİCİ TARİHİ KESİN TARİHİ VERGİ ORANI / MİKTARI SON DURUM ABD KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular) DAMPİNG (Nihai G.G.S.) % ABD KARBON VEYA DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG _ (Nihai G.G.S.) % ABD KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular) SÜBVANSİYON %0.84 %7.26 ABD 7209 SOĞİngiltereHADDE YASSI ÜRÜNLER DAMPİNG _ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR ABD KARBON VE ALAŞIMLI ÇELİK ÇUBİngiltereTEL (FİLMAŞİN) SÜBVANSİYON _ _ SİZ SONUÇLANDI ARJANTİN LAMA DEMİR DAMPİNG ARJANTİN L PROFİL DAMPİNG Minimum FOB 321$/Ton eşik fiyat şeklinde kesin önlem uygulaması Minimum FOB 298$/Ton eşik fiyat ÜLKE G.T.İ.P. MADDE İSMİ İN TÜRÜ AÇILIŞ TARİHİ GEÇİCİ TARİHİ KESİN TARİHİ VERGİ ORANI / MİKTARI SON DURUM AB ÇELİK HALAT DAMPİNG %31, Fiyat taahhüdü, AB AB AB KANADA KANADA DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ BORULAR KÖŞELİ PROFİL BORU DAMPİNG SICAK HADDE YASSI MAMUL SOĞİngiltereHADDELENMİŞ YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİ KARBON VEYA DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMÜL İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG % 5 6 DAMPİNG _ _ DAMPİNG %10 %29 DAMPİNG %8 21 SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR SİZ SONUÇLANDI SİNGAPUR İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG Sin $/Ton UYGULAMADAN KALDIRILDI (G.G.S.)

10 ENDONEZYA FİLMAŞİN DAMPİNG %9.4 %13.64 MISIR İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG _ Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Arş. Dairesi (http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ticaret%20pol/damp%20sub.xls) %22.63 % 61

11 3. Dünya Ticareti Demir çelik sektörü, ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde büyük farklılıklar arz etmekle birlikte, bugün yaşanan sıkıntılar birçok ülke için ortaktır. Bu sıkıntılar; fazla kapasite, yetersiz iç ve dış talep ve teknolojik modernizasyon ihtiyacıdır. Bu sorunlar bazı ülkelerde 1970'lerden sonra hissedilmeye başlanmış, bazılarında ise yenidir yılının sonlarında küresel ekonomideki iyileşme eğilimi dünya çelik piyasalarını olumlu etkilemiştir. Diğer ülkelerin büyüme oranlarının iki katından daha fazla büyüme gösteren Çin, dünya çelik piyasalarını peşinden sürüklemeye devam etmektedir yılında dünya ham çelik üretimi 1 milyar tonu aşmıştır. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın verilerine göre, dünya ham çelik üretimi 2005 yılında 1,132 milyar tona ulaşmıştır yılına göre 65 milyon ton daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir yılında AB ve ABD tarafından yürürlüğe konulan koruma önlemleri ile dünyada çelik ticareti azalmış ancak 2002 yılında Çin in yüksek miktarlardaki çelik ithalatı ve önce ABD nin sonra AB nin koruma önlemlerini kaldırmasıyla 2003 yıllından sonra dünya çelik ticareti yeniden hareketlenmiştir. Diğer taraftan hammadde kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle hammadde talebinin artmasıyla çelik fiyatları yükselişe geçmiştir. Çelik fiyatlarındaki bu artıştan en çok küçük firmalar etkilenmekle birlikte büyük firmaları da birleşmeye zorlamaktadır yılında, Lüksemburg da yerleşik Arbed, İspanya da yerleşik Aceralia ve Fransız Usinor un, birleşmesiyle oluşan, yıllık 45 milyon ton üretim kapasiteli Arcelor un, dünyanın en büyük çelik üreticisi olarak ortaya çıkmasının ardından, 2005 yılında, LNM, Ispat ve ISG, Mittal Steel çatısı altında birleşerek, yıllık 70 milyon ton üretim kapasiteli çelik devini oluşturmuşlardır. Çelik sektöründe global düzeyde gözlenen konsolidasyon çalışmalarının, sektördeki fiyat hareketlerinin, daha istikrarlı bir çerçeveye oturtulmasına katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın verilerine göre 2005 yılında Çin in ham çelik üretimi bir önceki yıla göre % 24 oranında artış ile 349 milyon tona ulaşmıştır. Diğer taraftan Çin artan üretim için gerekli olan demir cevheri ithalatını 2004 yılında 208 milyon tona çıkartmıştır. Çin dünya ham çelik üretiminin % 30,9 unu tek başına gerçekleştirmektedir yılında Çin in çelik tüketimi de önceki yıla göre % 16 bir başka deyişle 45 milyon ton artarak 315 milyon tona ulaşmıştır. Kişi başına çelik tüketim rakamları ise henüz çok düşüktür. Örneğin ABD de kişi başına çelik tüketimi 465 kg civarında iken Çin de bu miktar 265 kg seviyesindedir. Çin in çelik üretimini artırması küresel ticareti büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda Çin in hurda ithalatı 2004 yılında 10 milyon tonu aşmıştır. Çelik üretimini ve ihracatını artıran Çin in ithalatında gerileme görülmektedir yılında 37 milyon ton çelik ithalatı yapan Çin 2004 yılında 33 milyon ton ithalat gerçekleştirmiştir. İhracatı ise 2004 yılında 20 milyon tona yükseltmiştir. Çin in 280 milyon tonluk üretimi içerisinde ihracatın payı % 7 civarındadır yılına kadar nüfus artışı olmasa bile Çin in 780 milyon ton çelik üreteceği tahmin edilmektedir. Bugün dünya çelik üretiminin 1 milyar ton olduğu göz önüne alındığında bu

12 miktarın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde halen hammadde sıkıntısı yaşanırken 2025 yılında bu miktarlarda tüketim talebinin olması durumunda fiyatların çok fazla yükseleceği ve piyasalarda büyük krizler yaşanacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın tahminlerine göre; nihai çelik ürünleri tüketimi tüm dünyada artmaya devam edecektir yılında dünya çelik talebi % 7,3 oranında artarak 1087 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir yılı istatistiklerine bakıldığında çelik alıcıların stoklarını azalttığı görülmekle birlikte 2006 yılında stokların tekrar artacağı tahmin edilmektedir yılında ise dünya çelik üretiminin % 5,8 büyüme ile 1150 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Dünya çelik talebini etkileyen en önemli faktör olan Çin in 2006 yılı talebinin % 13 ve 2007 yılı talebinin ise bir miktar gerileyerek % 12,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın tahminlerine göre; 2006 yılında Çin in çelik tüketimi % 13 artış ile 356 milyon ton olacaktır. Bu miktar dünya talebinin % 32si civarındadır. Hindistan da da 2006 ve 2007 yıllarında % 8 civarında olmak üzere çelik tüketimi yükselecektir. Dünyanın diğer bölgelerinde 2006 yılı çelik talebi toplamda % 4,7 oranında diğer bir deyişle 33 milyon ton artacağı, 2007 yılında ise bu artış yavaşlayarak % 2,7 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği nde, çelik stoklarının azalmasının etkisiyle çelik tüketimi 2005 yılında % 4,6 oranında gerilemiştir. IISI nın tahminlerine göre AB de çelik tüketimi 2006 yılında % 3,9 oranında ve 2007 yılında 1,5 oranında artacaktır. ABD de ekonomisinde büyüme yaşanacağını tahmin eden IISI, ABD çelik tüketiminin de 2006 yılında % 5 ve 2007 yılında 1,7 oranında artacağını öngörmektedir. İnşaat ve otomotiv sektörlerindeki gelişmeler, Rusya nın çelik tüketiminin 2006 yılında % 3,2 ve 2007 yılında 1,6 oranında artacağı tahminini desteklemektedir. Benzer tahminler Ukrayna için de geçerlidir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün verilerine göre; Dünya çelik ticareti 2002 yılında % 7 oranında gerilerken, 2003 yılında % 26 yükselmiş ve 2004 yılında ise büyük bir gelişme göstererek % 46 oranında artarak 265 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında dünya mal ticareti içerisinde çelik ticaretinin payı % 3, üretim malı ticareti içerisindeki payı ise % 4 olmuştur. Dünyadaki 2004 yılı çelik ticareti bölgesel olarak incelendiğinde; en yoğun çelik ticareti 103 milyar dolar civarındaki ihracat değeri ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştiği görülmektedir. Asya ülkeleri arasındaki çelik ticareti 46 milyar dolardır. Kuzey Amerika Bölgesi içerisindeki ihracat (13,6 milyar dolar ), BDT ülkelerinden Avrupa'ya yapılan ihracat ise 10,6 milyar dolardır. Bunu sırasıyla BDT ülkelerinden Asya ülkelerine yapılan ihracat (8,7 milyar dolar ) ve BDT ülkeleri arasındaki ihracat (5,2 milyar dolar ) izlemiştir yılında 265 milyar dolara ulaşan dünya çelik ihracatında, AB (118 milyar dolar), Japonya (23 milyar dolar) ve Rusya (17 milyar dolar) ilk üç sırada yer almışlardır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün verilerine göre 2004 yılı dünyada çelik ihracatı yapan ülkeler arasında Türkiye, 6 milyar dolarlık demir çelik (72. fasıl) ihracat değeriyle ve dünya ihracatındaki % 2,2 lik payı ile onuncu sırada yer almıştır.

13 Avrupa Birliği, 2004 yılındaki toplam 118 milyar dolarlık çelik ihracatının, 29 milyar dolarını AB ülkeleri arasında, 89 milyar dolarını ise AB dışındaki ülkelere gerçekleştirmiştir. Dünya Demir Çelik İhracatı (Milyar $) Değer (Milyar $) Dünya İhracatındaki Payı (%) Yıllık Değişim (%) Avrupa Birliği (25) 118,65 46,5 44, AB (25) dışı ihracat 29,20 11,4 11, Japonya 23,29 20,4 11,8 10,4 8, Rusya Fed. a 17,33 5,3 6, Çin b 13,88 0,3 1,2 3,1 5, G. Kore 11,63 2,2 3,4 4,7 4, Ukrayna a 11,20 3,6 4, ABD 8,71 4,2 3,3 4,4 3, Tayvan 7,72 0,4 0,8 3,2 2, Brezilya 7,09 1,1 3,4 2,6 2, Türkiye 6,00 0,0 1,4 1,3 2, G. Afrika 5,64 1,6 2,0 1,9 2, Kanada 4,67 2,3 1,9 2,3 1, Meksika a,b 3,31 0,1 0,7 1,2 1, Hindistan c 2,86 0,1 0,2 0,9 1,6,,, 86 33,,, Hong Kong 2, Dahili ihracat 0,01 0,0 0,0 0,0 0, Re export 2, LİSTE TOPLAMI 242,01 91,5 91,5 a : tahmin b : serbest bölgeler dahil c : 2003 istatistikleri d : fob değeri Kaynak : World Trade Organization ( ) Dünya Ticaret Örgütü(WTO)'nün verilerine göre; 2004 yılında 230 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya çelik ithalatında, Avrupa Birliği 113 milyar dolar ve % 49 pay ile ilk sırada yer almıştır. Diğer ülkeler sırasıyla; ABD (28 milyar dolar) ve Çin (23 milyar dolar), dir yılında dünyadaki en çok çelik ithalatı yapan ülkeler sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan Türkiye'nin demir çelik ithalatı değeri 5,3 milyar dolar ve dünya ithalatından aldığı pay % 2,3 olmuştur.

14 Dünya Demir Çelik İthalatı (Milyar $) Değer (Milyar $) Dünya İthalatındaki Payı (%) Yıllık Değişim (%) Avrupa Birliği (25) 113,79 40,2 40, AB (25) dışından ithalat 24,34 7,6 8, ABD 28,12 10,1 9,5 12,5 9, Çin b 23,39 2,7 2,5 6,3 8, G. Kore 12,18 1,2 2,9 3,4 4, Tayvan 8,78 1,4 2,5 3,1 3, Kanada d 7,54 1,6 2,0 3,4 2, Tayland a 6,12 0,6 2,4 1,8 2, Japonya 5,57 1,1 4,1 2,4 2, Türkiye 5,32 0,4 1,1 1,6 1, Meksika a,b,d 5,05 2,2 1,0 2,6 1, İran a 3,97 1,0 1, Hong Kong 3, dahili ithalat 1,23 0,8 0,8 0,9 0, Malezya b 3,60 0,8 1,3 1,4 1, Rusya Fed. a 3,27 1,0 1, Hindistan c 2,81 1,0 1,0 0,5 1, LİSTE TOPLAMI 230,76 81,9 81,3 a : tahmin b : serbest bölgeler dahil c : 2003 istatistikleri d : fob değeri Kaynak : World Trade Organization ( )

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ SITC NO: ARMONİZE NO: (Ürünlerin detayları ve açılımları

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü 1. Dünya Çimento Sektörü ÇİMENTO SEKTÖR NOTU Dünya çimento üretimi 2008 yılında da artışını sürdürmüş ve 2007 yılında 2,79 milyar ton olan üretim yaklaşık %1,2 artışla 2,83 milyar tona ulaşmıştır. 1998

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1 Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64

AYAKKABI ÜRETİM. SITC No : 851 Armonize No : 64 AYAKKABI SITC No : 851 Armonize No : 64 ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980 li yıllarda

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 3

İÇİNDEKİLER 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 3 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler 3 Türkiye Genel İhracatı ve Deri Sektörünün Payı 3 Ülke Grupları Bazında Deri ve Deri Mamulleri İhracatı 4 Ürün Grupları

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

Ülkemiz ayakkabı sektöründe, 2008 yılında 106 milyon çift ayakkabı üretilmiştir. Üretimin yaklaşık % 21 ni deri ayakkabılar oluşturmaktadır.

Ülkemiz ayakkabı sektöründe, 2008 yılında 106 milyon çift ayakkabı üretilmiştir. Üretimin yaklaşık % 21 ni deri ayakkabılar oluşturmaktadır. AYAKKABI SITC No : 851 Armonize No : 64 ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980 li yıllarda

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TÜRKİYE VE DÜNYADA DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMU XIII. DERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 8 MART 2010 TUZLA İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN KALIP SEKTÖRÜ NOTU Gelişen teknoloji ile birlikte kalıp sektörü çok büyük bir ilerleme kaydetmiş, daha önceden kalıp ile üretilmesi düşünülemeyen parçalar bugün kalıp sektörü için çok kolay imal edilebilecek

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2015 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı