DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA"

Transkript

1 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE NO : 72 Demir Çelik 73 Demir veya Çelik Eşya Türkiye de Üretim Demir çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine sahiptir. Demir Çelik sanayiinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki ilişki incelendiğinde ekonominin demir çelikle ilgili alt sektörlerinin gelişiminde demir çelik ürünleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sektörün önemi en başta tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır. Demir çelik sektörünün inşaat, otomotiv, demiryolu ve akla gelebilecek tüm cihaz ve eşya üretimine katkısı vardır. Kişi başına çelik tüketimi yıllardır ulusların ve toplumun kalkınmışlık düzeyinin bir ölçüsü olarak ifade edilirken, bu tanım son yıllarda kişi başına vasıflı çelik tüketimi olgusuna kaymış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına demir çelik tüketimi kg civarında iken bu rakam Türkiye de 271 kg düzeyindedir. Altyapı sorunlarını çözmüş gelişmiş ülkelerde demir çelik sanayiinin nispi öneminin azaldığı, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde özellikle yüksek vasıflı demir çelik tüketiminin hızla arttığı görülmektedir yılında Türkiye nin toplam ham çelik üretiminin yaklaşık %71 i ark ocaklı tesisler, %29'u ise entegre tesisler tarafından gerçekleştirilmiştir yılında yurtiçindeki talebin canlanmasından dolayı % 2,3 lük büyüme gösteren demir çelik sektörü üretimini 20 milyon 964 bin tona çıkartmıştır. Bugün demir çelik sektöründe üretim, yüksek fırına dayalı üretim yapan 3 adet entegre tesis (ERDEMİR, İSDEMİR, KARDEMİR) ve 16 elektrik ark ocaklı tesis olmak üzere toplam 19 tesis tarafından gerçekleştirilmektedir. Sektörde yaklaşık 28 bin kişi istihdam edilmektedir sonrasında, uzun ürünleri girdi olarak kullanan inşaat sektörüne yönelik teşvikler ile uzun ürünlerde iç tüketimin çok üstünde bir kapasite oluşmuş, yassı ürün kapasitesi dünya ölçeklerinin gerisinde kalmıştır. Bugün sektörün en önemli sorunu budur. Sektörde uzun ürün üretiminde yaklaşık 5,5 milyon tonluk ihracı zorunlu iç talep fazlası varken, yassı mamullerde 3 milyon ton arz açığı bulunmaktadır. Gelişmiş demir çelik üreticisi ülkelerde toplam çelik üretiminde yassı ürün oranı %60, uzun ürün oranı %40 civarındadır. Türk demir çelik sektöründe ise toplam ham çelik üretimi içerisinde yassı ürün oranı %15, uzun ürün oranı % 83'dir. Demir çelik sektöründeki uzun ve yassı ürün dengesizliğini ve yassı mamul arzındaki eksikliği giderebilmek amacıyla İsdemir 31 Ocak 2002 de yassı mamul üretme şartı ile Erdemir e devredilmiştir. İsdemir'deki yassı mamul üretimi için

3 gerekli olan yatırımların yaklaşık tutarının 700 milyon doları bulacağı tahmin edilmekte olup 2007 de bitirilmesi planlanmaktadır. Türkiye nin Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) Uzun Ürün 11,719 13,251 14,859 17,084 17,492 Yassı Ürün 2,963 2,893 3,088 3,032 3,095 Vasıflı Çelik TOPLAM 14,982 16,473 18,299 20,478 20,964 Kaynak: Demir Çelik Üreticileri Derneği Demir Çelik Eşya Demir çelik sektöründeki olumlu gelişmeler demir çelik eşya ve malzeme sektörünün de gelişmesine etkili olmuştur. Bugün demir çelik eşya sektöründe faaliyet gösteren işyerinde 130 bin kişi istihdam edilmektedir. Demir çelik eşya sektöründe döküm ürünleri önemli bir yer tutmaktadır. Bugün, Türk döküm ürünleri sektöründe, 15 büyük döküm firması, 267 döküm fabrikası ve 415 küçük dökümhane olmak üzere toplam 697 döküm firması üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Türk Döküm Sanayicileri Derneği nin verilerine göre; 2005 yılında 567 bin ton döküm piki, 327 bin ton sfero döküm, 125 bin ton çelik döküm ve ton temper döküm olmak üzere toplam ton demir çelik döküm üretimi yapılmıştır. Türk dökümhaneleri yerli sanayiimizin birçok dalında kullanılan alaşımlı ve alaşımsız demirden mamul her çeşit döküm parçalarını üretebilmektedir. Sektörde toplam kişi istihdam edilmektedir. Sektörde hammadde ve yardımcı maddelerin önemli bir kısmı yerli kaynaklardan temin edilmekte olup, nitelik ve nicelik bakımından yeterli olmayanlar ithal edilmektedir. Sektördeki maliyet unsurlarını incelediğimizde; pik grubu işletmelerde, %30 40 hammadde, %20 30 işçilik, %20 enerji ve diğerleridir. Çelik grubu işletmelerde ise %25 35 hammadde, %25 35 işçilik, %25 enerji ve diğerleridir. Döküm mamullerinin yanı sıra Türkiye, inşaat, otomotiv ve makine sektörlerinde kullanılan her türlü demir çelik metal malzemeyi üretmekte ve ihraç etmektedir. Üretilen inşaat malzemeleri arasında demir döküm radyatörlerden, her türlü hırdavatçı malzemesine kadar basit veya karmaşık geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. Son yıllarda paslanmaz çelik mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak ürünleri de büyük gelişme göstermiş olup Türk ürünleri dış pazarlarda aranılır olmuştur. Türkiye nin dikişli ve dikişsiz olmak üzere toplam demir çelik boru üretim kapasitesi 3 milyon ton civarındadır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın tahmini verilerine göre; 2004 yılında demir çelik boru üretimi tondur. Bu üretim miktarının tonu dikişli borulara, kalan tonu ise dikişsiz borulara aittir. Demir çelik boru sektöründe 25 üretici firma faaliyet göstermektedir. Dikişsiz boru üretimi de yapan MKEK ait ÇELBOR A.Ş., Nisan 2002 de ERDEMİR'e devredilmiştir. Dikişli boru üretim teknolojisi çok gelişen sektör bugün kendi teknolojisini kendi üretebilecek durumdadır. Gerek imalat kapasitesi, gerek ürün

4 kalitesi bakımından önemli ölçüde ihraç potansiyeline sahip olan demir çelik boruların 2005 yılı ihracatı 865 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

5 Türkiye nin Dış Ticareti İhracat Türkiye 2005 yılında 20,9 milyon tonluk ham çelik üretimi ile dünya sıralamasında 11inci sıradadır. Bir önceki yıla göre üretim artışı ise % 2,4 olmuştur yılında yaklaşık 13 milyon ton demir çelik ürünü ve demir çelikten eşya ihraç edilmiştir. Üretimin % 68 i ihraç edilmektedir. Türkiye'nin demir çelik ve demir veya çelikten eşya ihracatı (72 ve 73 fasıllar toplamı) 2004 yılında milyon $ iken 2005 yılında % 1,5 oranında artarak milyar dolara yükselmiştir yılında ülkede yaşanan ekonomik krizin ardından büyüme eğilimi içerisine giren ekonomiye paralel olarak demir çelik sektörü de üretimini ve ihracatını sürekli artırmış ve 2005 yılında en üst seviyeye çıkartmıştır. Sektörde geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar halen güncelliğini korumaktadır. Bunların en önemli olanları; uzun mamul üretiminin fazlalığı ve yassı mamul üretiminin yetersizliği, enerji fiyatlarının yüksekliği, hammadde ve girdi olarak kullanılan hurda, cevher ve kömür ithal fiyatlarının sürekli yükselmesi, haksız rekabete neden olan kalitesiz ve düşük fiyatlı ürün ithalatıdır. Bazı ülkeler kendi çelik üreticilerini korumak amacıyla damping, korunma ve sübvansiyon adı altında Türk demir çelik ürünlerine telafi edici vergi uygulamaktadırlar. ABD, Türkiye'den ithal ettiği borular, inşaat demirleri ve yassı mamullere, Avrupa Birliği çelik halat ve borulara, Kanada soğuk yassı ve inşaat demirine, Arjantin lama demir ve L profile, Endonezya filmaşine ve Mısır ise inşaat demirine telafi edici vergi uygulamaktadır. Demir çelik ürünlerimize karşı uygulanan anti damping vergileri ihracatçılarımızın bu pazarlardaki paylarının azalmasına neden olmaktadır. (Not: Türkiye'ye yönelik damping ve sübvansiyon önlemleri/soruşturmalar ile ilgili tabloyu sayfa sonunda bulabilirsiniz.) 2005 yılı demir çelik ihracatımız içinde 3,1 milyar dolar ile uzun ürünler ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 773 milyon dolar ile demir çelik kütük, üçüncü sırada 702 milyon dolar ile yassı ürünler yer almaktadır yılı demir çelik ihracatımızda BAE % 12 pay ile ilk sırada yer almıştır. BAE'yi sırasıyla; % 9 oranla ABD, %6 ile İspanya, %5 ile İtalya ve %4 ile İsrail izlemektedir.

6 Türkiye nin Demir Çelik (72 ve 73 Fasıllar) İhracatı ( Milyon $) GTİP No. Ürünler Pik Hurda % Değişim 0, % 76, % 3, Kütük % 40,4 ( ) Yassı Ürün % 10,0 ( ) Uzun Ürün % 1,7 ( ) Vasıflı Çelik Ürünler % 24,6 ( ) Boru % 21, ( ) Boru Bağl.Parç. İnşaat Aksamı Demetl.Tel, Halat % 26, % 35, % 22, Zincirler % 28, Çivi % 14, Vida, Cıvata % 25, Radyatörler % 26, Mutfak Eşyası % 8,0 Diğerleri % 17,4 (72 73) TOPLAM % 1,6 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 2005 Yılında İhracat Yapılan Ülkeler ve Payları (%) İtalya (50), Pakistan (13, Yunanistan (4), Cezayir (3), Sudan (2) İspanya (32), Hollanda(31), İngiltere(16), Almanya (8), Çin (3) S. Arabistan (15), Mısır (15), Fas (13), İtalya (10), Tunus (8) Çin (15), ABD (12), İtalya (9), Yunanistan (8), İspanya (8) UAE (28), ABD (12), İspanya (8), İsrail (6), Irak (5) İtalya (14), Almanya (13), Romanya (13), Avusturya (8), Mısır (5) ABD (21), İngiltere (10), İspanya (6), Almanya (5), Irak (5) Almanya (23), İtalya (6), Rusya (6), Bulgaristan (5), Hollanda (3) Irak (13), Rusya (8), S.Arabistan (6), Bulgaristan (4), Kazakistan (4) İtalya (12), Almanya (11), Mısır (11), Sırbistan (9), Irak (8) Almanya (15), ABD (13), İtalya (10), Iran (9), Cezayir (4) İsrail (16), İrlanda (15), İngiltere (8), Yunanistan (8), KKTC (6) Almanya (36), Fransa (6), ABD (4), İngiltere (4), Bulgaristan (4), İngiltere (33), Romanya (12), Yunanistan (9), İtalya (7), Almanya (5) Almanya (9), Irak (7), Rusya (6), Mısır (5), İsrail (4), Almanya (13), İngiltere (7), Fransa (6), Rusya (5), Romanya (5) BAE (12), ABD (9), İspanya (6), İtalya (5), İsrail (4)

7 İthalat Türk demir çelik sektörü ithalatı, ihracattan daha fazladır. Bunun başlıca nedeni; sektörde, hammadde, yassı mamul ve vasıflı çelik üretimlerinin yetersiz olmasıdır. Bu nedenle söz konusu bu ürün grupları, demir çelik ithalatımızda sürekli olarak ilk sıralarda yer almaktadırlar. Türkiye demir çelik sektörü ark ocaklarında hammadde olarak kullandığı hurdanın % 35'ini yerli kaynaklardan % 65'ini ise ithalat yolu ile temin etmektedir. Entegre tesislerin ihtiyaç duyduğu hammadde olan demir cevherinin % 40'i yerli, % 60'ı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Aynı şekilde yassı mamul üretimi de yetersizdir. Türk demir çelik sanayi, yıllık yaklaşık 5 milyon ton yassı mamul açığını ithalatla kapatmaya çalışmaktadır. Yıllık bin ton arasında olan vasıflı çelik üretimi de iç talebi karşılamadığından, yılda 750 bin ton vasıflı çelik ithal edilmektedir. Türkiye, ark ocaklarının ihtiyacı olan hurdayı özellikle Rusya Fed., ABD ve Romanya dan ithal etmekte ve dünyanın belli başlı hurda ithalatçıları arasında yer almaktadır. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin hammaddesi olan yassı ürünler; Ukrayna, Romanya, Rusya Fed., ve AB ülkelerinden, vasıflı çelik ürünler ise ağırlıklı olarak AB ülkeleri ve Rusya Federasyonu'ndan ithal edilmektedir. Son yıllarda BDT ülkeleri yarı mamullerde (blum kütük) özellikle haddehaneler için önemli bir tedarik bölgesi olmuştur. Düşük kaliteli bu ürünlerin ithali, haddehanelere kalitesi yüksek ancak daha pahalı kütük tedarik eden Türk çelik üreticilerine karşı haksız rekabet oluşturmaktadır. Ülkemizin demir çelik ve demir veya çelikten eşya ithalatı 2005 yılında bir önceki yıla göre %18 oranında artarak 10,5 milyar dolar olmuştur yılı demir çelik ithalatımızda ilk sırada yer alan ürün grubu 3,4 milyar dolar ile yurt içi üretiminin yetersiz olduğu yassı mamullerdir. İkinci sırada yer alan ürün ark ocaklı fırınlarda hammadde olarak kullanılan demir çelik hurda olmuştur yılında 3,1 milyar dolarlık demir çelik hurdası ithal edilmiştir. Demir çelik ithalatımızdaki diğer önemli ürün grupları; vasıflı çelikler (1,1 milyar dolar) ve demir çelik kütük ve bloomdur (771 milyon dolar ). Türkiye nin Demir Çelik (72 ve 73 Fasıllar) İthalatı ( Milyon $) GTİP No. Ürünler % Değişim 2005 Yılında İthalat Yapılan Ülkeler ve Payları (%) 7201 Pik Rusya Fed. (74), Ukrayna (14), G.Afrika (10), İsviçre (2), Gürcistan (2) 7204 Hurda Rusya Fed. (9), ABD (7), Romanya (6), İngiltere (5), Hollanda (4), 7207 Kütük Rusya Fed. (50), Ukrayna (40), İtalya (4), Almanya (3), Çin (2) ( ) Yassı Ürün Ukrayna (25), Romanya

8 ( ) Uzun Ürün ( ) Vasıflı Çelik Ürünler ( ) Boru Boru Bağl.Parç İnşaat Aksamı ( ) Demetl.Tel, Halat Zincirler Çivi Vida, Civata Radyatörler Mutfak Eşyası Diğerleri (72 73) TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) (20), Rusya Fed. (19), Bulgaristan (5), Slovak C.(4) İspanya (26), Almanya (15), İtalya (10), Romanya (9), İngiltere (7), Almanya (18), Fransa (17), Finlandiya (12), İtalya (9), Rusya Fed. (8), İtalya (19), Rusya Fed. (18), Almanya (12), Ukrayna (7), Romanya (4) İtalya (22), Almanya (21), Çin (10), Tayland (6), Hindistan (5) İtalya (32), Almanya (16), ABD (14), Çek C. (6), Hollanda (4) İtalya (20), Çin (13), Belçika (12), Almanya (11), İspanya (10) Çin (38), Almanya (17), İtalya (9), İngiltere (7), İspanya (5) İtalya (42), İsveç (20), Çin (11), Almanya (9), Fransa (4) Almanya (28), Çin (14), Fransa (12), İtalya (8), Japonya (7) İtalya (29), Almanya (22), Çin (18), İngiltere (13), Hollanda (6) Çin (52), Fransa (13), Almanya (9), İtalya (5), Hindistan (5) Çin (13), Ukrayna (12), Almanya (9), İtalya (8), Fransa (7) Rusya Fed. (21), Ukrayna (14), Romanya (10), Almanya (7), İtalya (4) 10,5 milyar dolar değerindeki 2005 yılı demir çelik ithalatımızı ülke bazında incelediğimizde, Rusya nın % 21 pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla % 14 pay ile Ukrayna, % 10 ile Romanya, % 7 ile Almanya ve %4 ile İtalya takip etmektedir. Türkiye'ye Yönelik Damping Ve Sübvansiyon Önlemleri/Soruşturmalari

9 ÜLKE G.T.İ.P. MADDE İSMİ İN TÜRÜ AÇILIŞ TARİHİ GEÇİCİ TARİHİ KESİN TARİHİ VERGİ ORANI / MİKTARI SON DURUM ABD KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular) DAMPİNG (Nihai G.G.S.) % ABD KARBON VEYA DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG _ (Nihai G.G.S.) % ABD KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR (Standart Borular) SÜBVANSİYON %0.84 %7.26 ABD 7209 SOĞİngiltereHADDE YASSI ÜRÜNLER DAMPİNG _ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR ABD KARBON VE ALAŞIMLI ÇELİK ÇUBİngiltereTEL (FİLMAŞİN) SÜBVANSİYON _ _ SİZ SONUÇLANDI ARJANTİN LAMA DEMİR DAMPİNG ARJANTİN L PROFİL DAMPİNG Minimum FOB 321$/Ton eşik fiyat şeklinde kesin önlem uygulaması Minimum FOB 298$/Ton eşik fiyat ÜLKE G.T.İ.P. MADDE İSMİ İN TÜRÜ AÇILIŞ TARİHİ GEÇİCİ TARİHİ KESİN TARİHİ VERGİ ORANI / MİKTARI SON DURUM AB ÇELİK HALAT DAMPİNG %31, Fiyat taahhüdü, AB AB AB KANADA KANADA DİKİŞLİ VEYA DİKİŞSİZ BORULAR KÖŞELİ PROFİL BORU DAMPİNG SICAK HADDE YASSI MAMUL SOĞİngiltereHADDELENMİŞ YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİ KARBON VEYA DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMÜL İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG % 5 6 DAMPİNG _ _ DAMPİNG %10 %29 DAMPİNG %8 21 SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR SİZ SONUÇLANDI SİNGAPUR İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG Sin $/Ton UYGULAMADAN KALDIRILDI (G.G.S.)

10 ENDONEZYA FİLMAŞİN DAMPİNG %9.4 %13.64 MISIR İNŞAAT DEMİRLERİ DAMPİNG _ Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Arş. Dairesi (http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ticaret%20pol/damp%20sub.xls) %22.63 % 61

11 3. Dünya Ticareti Demir çelik sektörü, ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde büyük farklılıklar arz etmekle birlikte, bugün yaşanan sıkıntılar birçok ülke için ortaktır. Bu sıkıntılar; fazla kapasite, yetersiz iç ve dış talep ve teknolojik modernizasyon ihtiyacıdır. Bu sorunlar bazı ülkelerde 1970'lerden sonra hissedilmeye başlanmış, bazılarında ise yenidir yılının sonlarında küresel ekonomideki iyileşme eğilimi dünya çelik piyasalarını olumlu etkilemiştir. Diğer ülkelerin büyüme oranlarının iki katından daha fazla büyüme gösteren Çin, dünya çelik piyasalarını peşinden sürüklemeye devam etmektedir yılında dünya ham çelik üretimi 1 milyar tonu aşmıştır. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın verilerine göre, dünya ham çelik üretimi 2005 yılında 1,132 milyar tona ulaşmıştır yılına göre 65 milyon ton daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir yılında AB ve ABD tarafından yürürlüğe konulan koruma önlemleri ile dünyada çelik ticareti azalmış ancak 2002 yılında Çin in yüksek miktarlardaki çelik ithalatı ve önce ABD nin sonra AB nin koruma önlemlerini kaldırmasıyla 2003 yıllından sonra dünya çelik ticareti yeniden hareketlenmiştir. Diğer taraftan hammadde kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle hammadde talebinin artmasıyla çelik fiyatları yükselişe geçmiştir. Çelik fiyatlarındaki bu artıştan en çok küçük firmalar etkilenmekle birlikte büyük firmaları da birleşmeye zorlamaktadır yılında, Lüksemburg da yerleşik Arbed, İspanya da yerleşik Aceralia ve Fransız Usinor un, birleşmesiyle oluşan, yıllık 45 milyon ton üretim kapasiteli Arcelor un, dünyanın en büyük çelik üreticisi olarak ortaya çıkmasının ardından, 2005 yılında, LNM, Ispat ve ISG, Mittal Steel çatısı altında birleşerek, yıllık 70 milyon ton üretim kapasiteli çelik devini oluşturmuşlardır. Çelik sektöründe global düzeyde gözlenen konsolidasyon çalışmalarının, sektördeki fiyat hareketlerinin, daha istikrarlı bir çerçeveye oturtulmasına katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın verilerine göre 2005 yılında Çin in ham çelik üretimi bir önceki yıla göre % 24 oranında artış ile 349 milyon tona ulaşmıştır. Diğer taraftan Çin artan üretim için gerekli olan demir cevheri ithalatını 2004 yılında 208 milyon tona çıkartmıştır. Çin dünya ham çelik üretiminin % 30,9 unu tek başına gerçekleştirmektedir yılında Çin in çelik tüketimi de önceki yıla göre % 16 bir başka deyişle 45 milyon ton artarak 315 milyon tona ulaşmıştır. Kişi başına çelik tüketim rakamları ise henüz çok düşüktür. Örneğin ABD de kişi başına çelik tüketimi 465 kg civarında iken Çin de bu miktar 265 kg seviyesindedir. Çin in çelik üretimini artırması küresel ticareti büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda Çin in hurda ithalatı 2004 yılında 10 milyon tonu aşmıştır. Çelik üretimini ve ihracatını artıran Çin in ithalatında gerileme görülmektedir yılında 37 milyon ton çelik ithalatı yapan Çin 2004 yılında 33 milyon ton ithalat gerçekleştirmiştir. İhracatı ise 2004 yılında 20 milyon tona yükseltmiştir. Çin in 280 milyon tonluk üretimi içerisinde ihracatın payı % 7 civarındadır yılına kadar nüfus artışı olmasa bile Çin in 780 milyon ton çelik üreteceği tahmin edilmektedir. Bugün dünya çelik üretiminin 1 milyar ton olduğu göz önüne alındığında bu

12 miktarın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde halen hammadde sıkıntısı yaşanırken 2025 yılında bu miktarlarda tüketim talebinin olması durumunda fiyatların çok fazla yükseleceği ve piyasalarda büyük krizler yaşanacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın tahminlerine göre; nihai çelik ürünleri tüketimi tüm dünyada artmaya devam edecektir yılında dünya çelik talebi % 7,3 oranında artarak 1087 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir yılı istatistiklerine bakıldığında çelik alıcıların stoklarını azalttığı görülmekle birlikte 2006 yılında stokların tekrar artacağı tahmin edilmektedir yılında ise dünya çelik üretiminin % 5,8 büyüme ile 1150 milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Dünya çelik talebini etkileyen en önemli faktör olan Çin in 2006 yılı talebinin % 13 ve 2007 yılı talebinin ise bir miktar gerileyerek % 12,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü (IISI) nın tahminlerine göre; 2006 yılında Çin in çelik tüketimi % 13 artış ile 356 milyon ton olacaktır. Bu miktar dünya talebinin % 32si civarındadır. Hindistan da da 2006 ve 2007 yıllarında % 8 civarında olmak üzere çelik tüketimi yükselecektir. Dünyanın diğer bölgelerinde 2006 yılı çelik talebi toplamda % 4,7 oranında diğer bir deyişle 33 milyon ton artacağı, 2007 yılında ise bu artış yavaşlayarak % 2,7 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği nde, çelik stoklarının azalmasının etkisiyle çelik tüketimi 2005 yılında % 4,6 oranında gerilemiştir. IISI nın tahminlerine göre AB de çelik tüketimi 2006 yılında % 3,9 oranında ve 2007 yılında 1,5 oranında artacaktır. ABD de ekonomisinde büyüme yaşanacağını tahmin eden IISI, ABD çelik tüketiminin de 2006 yılında % 5 ve 2007 yılında 1,7 oranında artacağını öngörmektedir. İnşaat ve otomotiv sektörlerindeki gelişmeler, Rusya nın çelik tüketiminin 2006 yılında % 3,2 ve 2007 yılında 1,6 oranında artacağı tahminini desteklemektedir. Benzer tahminler Ukrayna için de geçerlidir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün verilerine göre; Dünya çelik ticareti 2002 yılında % 7 oranında gerilerken, 2003 yılında % 26 yükselmiş ve 2004 yılında ise büyük bir gelişme göstererek % 46 oranında artarak 265 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında dünya mal ticareti içerisinde çelik ticaretinin payı % 3, üretim malı ticareti içerisindeki payı ise % 4 olmuştur. Dünyadaki 2004 yılı çelik ticareti bölgesel olarak incelendiğinde; en yoğun çelik ticareti 103 milyar dolar civarındaki ihracat değeri ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştiği görülmektedir. Asya ülkeleri arasındaki çelik ticareti 46 milyar dolardır. Kuzey Amerika Bölgesi içerisindeki ihracat (13,6 milyar dolar ), BDT ülkelerinden Avrupa'ya yapılan ihracat ise 10,6 milyar dolardır. Bunu sırasıyla BDT ülkelerinden Asya ülkelerine yapılan ihracat (8,7 milyar dolar ) ve BDT ülkeleri arasındaki ihracat (5,2 milyar dolar ) izlemiştir yılında 265 milyar dolara ulaşan dünya çelik ihracatında, AB (118 milyar dolar), Japonya (23 milyar dolar) ve Rusya (17 milyar dolar) ilk üç sırada yer almışlardır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün verilerine göre 2004 yılı dünyada çelik ihracatı yapan ülkeler arasında Türkiye, 6 milyar dolarlık demir çelik (72. fasıl) ihracat değeriyle ve dünya ihracatındaki % 2,2 lik payı ile onuncu sırada yer almıştır.

13 Avrupa Birliği, 2004 yılındaki toplam 118 milyar dolarlık çelik ihracatının, 29 milyar dolarını AB ülkeleri arasında, 89 milyar dolarını ise AB dışındaki ülkelere gerçekleştirmiştir. Dünya Demir Çelik İhracatı (Milyar $) Değer (Milyar $) Dünya İhracatındaki Payı (%) Yıllık Değişim (%) Avrupa Birliği (25) 118,65 46,5 44, AB (25) dışı ihracat 29,20 11,4 11, Japonya 23,29 20,4 11,8 10,4 8, Rusya Fed. a 17,33 5,3 6, Çin b 13,88 0,3 1,2 3,1 5, G. Kore 11,63 2,2 3,4 4,7 4, Ukrayna a 11,20 3,6 4, ABD 8,71 4,2 3,3 4,4 3, Tayvan 7,72 0,4 0,8 3,2 2, Brezilya 7,09 1,1 3,4 2,6 2, Türkiye 6,00 0,0 1,4 1,3 2, G. Afrika 5,64 1,6 2,0 1,9 2, Kanada 4,67 2,3 1,9 2,3 1, Meksika a,b 3,31 0,1 0,7 1,2 1, Hindistan c 2,86 0,1 0,2 0,9 1,6,,, 86 33,,, Hong Kong 2, Dahili ihracat 0,01 0,0 0,0 0,0 0, Re export 2, LİSTE TOPLAMI 242,01 91,5 91,5 a : tahmin b : serbest bölgeler dahil c : 2003 istatistikleri d : fob değeri Kaynak : World Trade Organization ( ) Dünya Ticaret Örgütü(WTO)'nün verilerine göre; 2004 yılında 230 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya çelik ithalatında, Avrupa Birliği 113 milyar dolar ve % 49 pay ile ilk sırada yer almıştır. Diğer ülkeler sırasıyla; ABD (28 milyar dolar) ve Çin (23 milyar dolar), dir yılında dünyadaki en çok çelik ithalatı yapan ülkeler sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan Türkiye'nin demir çelik ithalatı değeri 5,3 milyar dolar ve dünya ithalatından aldığı pay % 2,3 olmuştur.

14 Dünya Demir Çelik İthalatı (Milyar $) Değer (Milyar $) Dünya İthalatındaki Payı (%) Yıllık Değişim (%) Avrupa Birliği (25) 113,79 40,2 40, AB (25) dışından ithalat 24,34 7,6 8, ABD 28,12 10,1 9,5 12,5 9, Çin b 23,39 2,7 2,5 6,3 8, G. Kore 12,18 1,2 2,9 3,4 4, Tayvan 8,78 1,4 2,5 3,1 3, Kanada d 7,54 1,6 2,0 3,4 2, Tayland a 6,12 0,6 2,4 1,8 2, Japonya 5,57 1,1 4,1 2,4 2, Türkiye 5,32 0,4 1,1 1,6 1, Meksika a,b,d 5,05 2,2 1,0 2,6 1, İran a 3,97 1,0 1, Hong Kong 3, dahili ithalat 1,23 0,8 0,8 0,9 0, Malezya b 3,60 0,8 1,3 1,4 1, Rusya Fed. a 3,27 1,0 1, Hindistan c 2,81 1,0 1,0 0,5 1, LİSTE TOPLAMI 230,76 81,9 81,3 a : tahmin b : serbest bölgeler dahil c : 2003 istatistikleri d : fob değeri Kaynak : World Trade Organization ( )

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İNŞAAT MALZEMELERİ. Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ Hazırlayan Tarhan Sezgin 2009 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ SITC NO: ARMONİZE NO: (Ürünlerin detayları ve açılımları

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİSİ. İnci Selin AYDIN 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİSİ İnci Selin AYDIN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SINIFLANDIRMA Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Sınıflandırmasına

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm.

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi. YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Sektörel Raporlar Serisi VI Uzm. Ercan EKTİ 13 İçindekiler TABLO, ŞEKİL VE GRAFİK LİSTESİ... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI

MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI MOBİLYA SEKTÖRÜN TANIMI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU plastik sanayi TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türk plastik sektörü,

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI DEMİR-ÇELİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-64-2 YAYIN NO: KB: 2869 - ÖİK: 719 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

1. ÜRÜN TANIMI ve ÇEŞİTLERİ. 1.1. Ürün Tanımı

1. ÜRÜN TANIMI ve ÇEŞİTLERİ. 1.1. Ürün Tanımı 1. ÜRÜN TANIMI ve ÇEŞİTLERİ 1.1. Ürün Tanımı İnsan yaşamının olduğu her yerde istisnasız var olan boya, bir yüzey üzerine uygulandığında dekoratif ve koruyucu bir tabaka oluşturan veya bir maddeye karıştırılarak

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MOBİLYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 4 YÖNETİCİ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 10.01.2014 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE PİYASALARI A. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BUĞDAY BİLGİLERİ 1. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı