Element Yoğunluk Ergime derecesi g/cm 3 Ni 8, Mg 1,7 650 Ti 4, Sn 7,2 232 Fe 7, Pb 11,3 327 Cu 8,9 1080

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Element Yoğunluk Ergime derecesi g/cm 3 Ni 8,9 1440 Mg 1,7 650 Ti 4,5 1668. Sn 7,2 232 Fe 7,9 1536 Pb 11,3 327 Cu 8,9 1080"

Transkript

1 Malzeme Üretim Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

2 Element Yoğunluk Ergime derecesi g/cm 3 o C Ni 8, Mg 1,7 650 Ti 4, Al 2,7 660 Sn 7,2 232 Fe 7, Pb 11,3 327 Cu 8,9 1080

3 Demir Çelik arasında en çok kullanılan demir ve çelik günlük yaşantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Top 10 steel-producing countries Günümüzde demir, sanayinin temel hammaddesini oluşturmakta ve ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergeleri kişi başına düşen gayri safi milli hasıla yanı sıra kişi başına düşen demir-çelik tüketimi ile de ölçülebilmektedir. Ham çelik üretimi

4 Demir Çelik Demir tüm metaller içinde en çok kullanılandır. Saf demir çok yumuşak ve kolay şekil verilebilir özelliğe sahiptir. Saf demirin mekanik özelliklerinin düşük olması nedeniyle konstrüksiyon malzemesi olarak kullanımı imkansızdır. Demiri çelik yapan karbondur. Karbon miktarı çok az değişmesine karşın çeliğin mekanik özelliklerinde çok büyük değişimler olur. Karbon, α-, γ- ve δ- demiri kristallerinin ara yerlerine yerleşir. Dolayısı ile belli miktarda karbon demir kristallerine yerleşir. Karbon içeren katılaşmış bu haldeki α demirine ferrit, γ demirine ostenit denir. Ferrit yumuşak, kolay şekil verilebilen vemanyetik özelliğe sahiptir.

5 Demir Çelik Fe: 911 o C ye kadarαfe, khm o C arasındaγfe kym o C arasındaδfe khm

6 Demir Çelik Çelik en çok bilinen demir alaşımı olup, diğer kullanım formları şunlardır: Dökme demir: % 2-4 arasında C, % 1-6 Si ve az miktarda Mangan içerir. Pik demirde bulunan ve malzeme özelliklerini olumsuz etkileyen S ve P gibi katışkılar kabul edilebilir seviyelere düşürülmüştür. Çelik: % 2 C miktarına kadar alaşıma çelik denir.

7 Demir Çelik Demir cevherleri Demir doğada saf olarak bulunmaz. Demir çelik sektörünün ana hammaddesi demir cevheridir. Bir madenin cevher olarak değerlendirilebilmesi için işletilmesi ve kullanılmasının ekonomik olması gerekir. En önemli demir cevherleri: Manyetit (Fe3O4), Hematit (Fe2O3), Limonit (2Fe2O3.2H2O), Siderit (FeCO3) mineralleri şeklinde bulunur. Magnetite Hematite Limonite Siderite Hematit:%40 60 Fe içerir ve kırmızı renklidir Magnetit:%50 70 oranında Fe içerir Limonit:%30 40 Fe içerir. Siderit:%30 40 Fe içerir.

8 Demir Çelik Paslanmaz Çelikler Alaşımlı ve az alaşımlı çelikler korozif etkilere dayanıklı değildirler. Bileşimlerinde en az % 10,5 Cr bulunanlarsa yüzeylerine kuvvetle bağlanan yoğun tok ve çok ince bir krom oksit tabakası nedeniyle pasifleşerek korozyona dayanıklı hale gelirler. Bu tip yüksek alaşımlı çelikler Paslanmaz Çelik olarak adlandırılırlar. Paslanmaz çeliklerde en önemli alaşım elementi kromdur. Kromun oksijene karşı olan ilgilisi-afinitesi demirden daha fazla olduğu için mevcut oksijen ile birleşerek Cr2O3 tabakası oluşturur. Paslanmaz çeliklerde diğer önemli alaşım elementi nikeldir. Nikel oksitleyici ve redükleyici ortamlara karşı dayanım getirir. Paslanmaz çelikler gıda ve kimya sanayi elemanlarının, tıbbi cihazların, korozif ortamlarda çalışacak makina parçalarının ve çeşitli ev aletlerinin üretiminde kullanılır.

9 Demir Çelik Paslanmaz Çelikler Paslanmaz çelik bir Fe, Cr ve C alaşımıdır. Krom içeriği ne kadar fazla olursa pasif koruyucu film o kadar etkili olur. Mo ve N gibi elementler koruyucu filmin mukavemetini arttırırken korozyon direncini de yükseltirler. Eğer pasif koruyucu film kaldırılır veya zarar görürse hava veya su ile temas halinde tekrar oluşacaktır. Nikel ilavesi ile kaynaklanabilirlik, işlenebilirlik ve tokluk gibi üstün özellikler kazanılır.

10 Demir Çelik Paslanmaz Çelikler 300 Serisi Alaşımlar krom ve nikel içerirler. 300 serisi paslanmaz çelikler dünya paslanmaz çelik üretiminin yaklaşık %70 ini oluştururlar. Dekorasyonda, makine imalatında, beyaz eşyada, kimya sanayinde ve evye imalatında kullanılır. 400 Serisi Alaşımlar çelikler ise krom içerir. Bu paslanmaz çelikler genelde nikel içermeyip yüksek krom içeren (%12 ile %30 arasında), molibden, titanyum vanadyum gibi alaşım elementleri içeren bir paslanmaz çelik gurubudur. Genelde içerdikleri yüksek krom oranı çok yüksek bir korozyon direnci sağlar. 400 serisi paslanmaz çelikler, 300 serisinin tersine manyetiktirler.

11 Demir Çelik Paslanmaz Çelikler Gıda, mutfak, mutfak eşyaları, ev eşyaları, otomotiv ve tıp endüstrisinde, evye üretiminde Depolama tankları ve kazanlarda Otomotiv sanayinde, mutfak aletlerinde ve dekoratif uygulamalarda eksoz borularında

12 Demir Çelik Paslanmaz Çelikler Çamaşır yıkama makineleri, köprüler

13 Demir Dışı Bu malzemeler demir esaslı malzemelere göre bazı üstünlükleri nedeniyle endüstride önemli kullanım alanlarına sahiptirler. Düşük yoğunluk Korozyon dayanımı Yüksek ısıl özellikler Yüksek elektriksel özellikler Kolay işlenebilme Negatif olarak pahalıdırlar.

14 Demir Dışı Saf demirde olduğu gibi demir dışı metallerde de saf halde mukavemet değerleri düşüktür. Alaşımlandırma Isıl işlem Soğuk şekillendirme ile mukavemet değerleri oldukça yüksek değerlere ulaşabilir.

15 Demir Dışı Yoğunluk g/cm 3 Ergime Derecesi o C Aluminyum 2,7 660 Bakır 8, Magnezyum 1,7 650 Titanyum 4, Kalay 7,2 232 Çinko 7,1 419 Nikel 8, Pb 11,3 327

16

17

18

19 Aluminyum, (Al) Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.

20 Aluminyum Yoğunluk 2,7 g/cm 3, demirin üçte biri kadar. Ergime derce 665 oc. Alaşımsız halde çekme mukavemeti 90 N/mm2, alaşımlama ile çekme mukavemeti 220 N/mm2, ısıl işlem ile çekme mukavemeti 440 N/mm2 Bu nihai değer bazı çeliklerin mukavemetine yakındır. Mukavemet / yoğunluk değeri çelikten 3 kat fazla olduğu için otomobil ve havacılık uygulamaları için çok avantajlıdır. Korozyona oldukça dayanıklıdır (yüzeyde oluşan oksit tabakası aluminyumu korozyona karşı korur) Elektrik iletkenliği yüksektir (bakırın % 60 ı kadar, fakat bakırdan üç kattan daha az yoğun oluğundan birim ağırlık başına düşen iletkenlik yönünden bakırdan daha üstün) Bu nedenle geniş aralığa sahip yüksek gerilim hatlarında çelik taşıyıcılar ile birlikte en uygun iletken aluminyumdur. Çok rahat plastik şekil değiştirebilir (haddeleme sonucu % 99 oranında şekil değiştirerek folyo haline getirilebilir). Ayrıca toksik olmadığından gıda endüstrisinde ve paketlenme işlemlerinde çok yaygın kullanılır.

21 Aluminyum Yıllara göre dünya alüminyum üretim miktarları

22 Aluminyum ve üretimi Yerkabuğunda bol miktarda (%7,5-8,1) bulunmasına rağmen serbest halde çok nadir bulunur ve bu nedenle bir zamanlar altından bile daha kıymetli görülmüştür. Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 100 yıldan biraz fazladır. Alüminyum ilk keşfedildiği yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir. Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır.

23 Aluminyum geridönüşümü Alüminyumun hurdalardan geri kazanımı, günümüz alüminyum endüstrisinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Geri kazanım işlemi, metalin basitçe tekrar ergitilmesi esasına dayanır, ki bu yöntem metalin cevherinden üretimine nazaran çok daha ekonomiktir. Alüminyum rafinasyonu çok yüksek miktarlarda elektrik enerjisi gerektirir, buna karşılık geri kazanım işlemi, üretiminde kulanılan enerjinin %5'ini harcar. Geri döndürülen alüminyum kaynakları arasında otomobil parçaları, pencere ve kapılar, cihazlar, ve konteynerler sayılabilir.

24 Aluminyum ve üretimi Metalsel alüminyumun üretimi genellikle farklı tesislerde gerçekleştirilen üç adıma ayrılabilir: 1. Gerekli hammaddenin (boksit ve diğer cevherler) madenden çıkarılması 2. Cevher hazırlanması ve cevherden alümina (Al 2 O 3 ) üretilmesi 3. Alüminadan birincil alüminyum üretilmesi Cevherden Al üretimi: Birincil Aluminyum Hurdadan Al üretimi: İkincil Aluminyum

25 Aluminyum ve üretimi Alüminyum oksit (beyaz toz), yaklaşık %30-40 demir içerdiği için kırmızı renkli olan boksitin rafinasyonu ile üretilir. Bu işlemin adı Bayer işlemidir. Boksit: Alüminyum üretiminde kullanılan en önemli cevherdir. Farklı oranlarda su içeren oksitlenmiş alüminyum mineralleridir. Dünyadaki metal alüminyum üretiminin % 90'ı bu cevherden temin edilmektedir. Bu bakımdan boksit cevheri dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır.

26 Aluminyum ve üretimi Boksit tüketiminin % 85-90'ı alümina ve alüminyum üretimine yöneliktir. Boksit ayrıca, kimya ve refakter sanayiinde, çimento ve aşındırıcı yapımında kullanılmaktadır. Alüminyum üretiminde kullanılan boksit en az % 50 Al2O3 ve en fazla % 15 SiO2 içermektedir. Yaklaşık olarak 4 ton boksitten 1 ton alüminyum elde edilmektedir. Bauxite mine in Western Australia

27 Aluminyum ve üretimi Boksit cevherinden alümina üretimi: Alüminyum üretiminde kullanılabilmesi için boksit içindeki alüminanın saflaştırılması gerekir. Bu işlem için Karl Bayer tarafından 1888 yılında patenti alınan Bayer prosesi kullanılmaktadır. Boksit cevheri 175 C deki NaOH çözeltisi içinde çözülür. Al 2 O NaOH + 3 H 2 O 2 NaAl(OH) 4 Yukarıda reaksiyon sonucu cevher içindeki alümina alüminyum hidroksite dönüşürken diğer oksitler çözünmeden katı halde kalırlar. Bu katı oksitler filtrasyon işlemi ile ayrılır. Filtrasyon sonucu elde edilen kırmızı çamur çevre sağlığı açısından sorunlar oluşturur.

28 Aluminyum, Bayer Prosesi Akja Alümina tesisleri Macaristan 4 Ekim 2010, Kırmızı çamur sızıntısı

29 Aluminyum, Bayer Prosesi Filtraston işleminden sonra çözelti soğutulur ve alüminyum hidroksit çökelir. Elde edilen çökeltinin 980 C de ısıtınca aşağıdaki reaksiyona bağlı olarak gerçekleşir ve saf alümina üretilmiş olur. NaAl(OH) 4 Al(OH) 3 + NaOH 2 Al(OH) 3 Al 2 O H 2 O

30 Hall Héroult Prosesi Bayer prosesinden elde edilen alüminanın metalsel alüminyuma dönüştürülmesi için 1889 da Hall ve Héroult tarafından geliştirilmiş olan proses kullanılır. Bu proseste alümina elektroliz işlemi ile alüminyum ve oksijene ayrılır. Alümina üretiminden sonraki aşama, alüminanın ergimiş kriyolit (Na3AlF6) banyosunda elektrolizi ile metalik alüminyuma dönüştürülmesidir. Birincil alüminyum, alüminanın alüminyum elektroliz hücrelerinde yüksek akım altındaki C sıcaklıkta elektrolit adı verilen kriyolit-alüminyum florür ergimiş tuz eriği içinde çözünmesi, ayrışması ve indirgenmesi sonucu nötrleşen alüminyum metalinin tabanda birikmesi ile elde edilmektedir.

31 Türkiye de Aluminyum Talsad: Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ETİ ALÜMİNYUM END ALÜMİNYUM METAL MAKİNA KİMYA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. CMS JANT VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. KALE OTO RADYATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. FENİŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. TEKNİK ALÜMİNYUM SANAYİ A.Ş. YILMAZLAR KABLO VE ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

32 Aluminyum alaşımlarının sınıflandırılması

33 Aluminium-bodied Austin "A40 Sports" (c. 1951)

34

35

36 Aluminyumun ısı transfer hızı demirden 2.4 kat daha hızlıdır.

37

38

39

40

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu DEMİR DIŞI METAL VE ALAŞIMLARI Endüstride kullanılan en önemli demir dışı metal ve alaşımları şunlardır; Bakır (Cu) ve alaşımları Alüminyum (Al) ve alaşımları

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ ALİ SEZER ÖMER FARUK KARAOĞLANLAR

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI Elektrolitik Metal Kaplama Elektrolitik metal kaplama, metalik veya metalik olmayan bir malzeme yüzeyine elektro kimyasal metotlarla metalik film oluşturulmasıdır. Günlük

Detaylı

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON Korozyon olayının oluşumu elektrokimyasaldır. Buna göre elektrokimyasal ilkelerin tanımlanması ve uygulanması en temel konudur. Ancak elektrokimyasal yaklaşımda

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler 1 Prof. Dr. Mehmet Zor Kompozit Malzemelerin Tanımı 2 En az iki farklı malzemenin makro seviyede (birbiri içerisinde çözünmeyecek şekilde) birleştirilmesiyle

Detaylı

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir.

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Çelikler 1/29 Çelik? Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Bazı krom çeliklerinde % 2'den biraz daha fazla (%

Detaylı

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER

MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER Metaller İmalat sektöründe en büyük paya sahip olan malzemeler metaller ve alaşımlardır Alaşımlar: İki veya daha çok metalin belli özellikler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 BOR RAPORU TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 1-GİRİŞ 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile birlikte alt yapısı hızlandırılan küreselleşme sürecinin bu aşamasında siyasi iktidarların uyguladıkları

Detaylı

2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI

2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI 2.3 BAKIR VE ALAŞIMLARI Bakır, kesinlikle insanoğlunun kullandığı ilk metaldir. Her ne kadar "Bronz çağı"nın Taş çağından sonra geldiği genellikle kabul edilmişse de birçok arkeolog, bir "Bakır çağı"nın

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı