ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU"

Transkript

1 ÖĞR. GÖR. MUSTAFA EFİLOĞLU

2 KAYNAKLAR

3 KAYNAKLAR

4 İÇERİK MALZEME BİLGİSİ BİRLEŞİMLER- KAYNAKLI BİRLEŞİMLER BİRLEŞİMLER- BULONLU BİRLEŞİMLER ÇEKME ELEMANLARI BASINÇ ELEMANLARI EĞİLME ELEMANLARI

5 18. Yy da İngiltere ham demir üretimine başlamasıyla çelik yapısal malzeme olarak kullanılmaya başlamıştır. Metalin yapısal malzeme olarak kullanımı dökme demirle(font) başlamış ve yapısal olarak kullanıldığı ilk yapı Coalbrookedale Köprüsüdür. (1778) 1840 yılından itibaren dökme demirin yerini dövme demir almaya başlamıştır. Dövme demirin kullanıldığı ilk örnek Galler de inşaa edilen Brittania Köprüsüdür.( ).

6 70 m 140 m 140 m BRITTANIA KÖPRÜSÜ- dövme demir levhaları ile

7 ÇELİK Ham demirin iç yapısı yüksek miktarda karbon,fosfor, silisyum içerdiği için haddelenemiyor ve dövme işlemi yapılarak şekil verilemiyordu. Bu sebeple demirin arıtılması gerekiyordu. Özellikle karbon miktarında 1885 ten itibaren ham demirin sıvı haldeyken arıtılması sağlanmış ve 1890 yılından itibaren dövme demir yerini artık ÇELİK malzemeye bırakmıştır.

8 YAPISAL ÇELİK ÜRETİMİ Demir cevherinin yüksek fırınlarda kok kömürü ile eritilmesiyle ham demir elde edilir. Ham demirin içinde şekil verilebilmesini engelleyen oranda fosfor, silisyum ve özellikle de karbon bulunmaktadır. Elektrik veya oksijen fırınlarında ısıl işlemler ve ilave elementlerle bu oranlar istenilen seviyelere getirilir. Bu maddelerin miktarlarına göre yapısal çeliğin dayanımı belirlenir.

9

10 HADDELEME Malzemenin sıkıştırılarak daha yoğun hale getirilmesi ve istenen formlarda daha küçük parçalar halinde şekil verilmesi işlemidir. Plastik şekil verme işlemi de denir. Malzemelerin özellikleri belirli sıcaklıklarda değişmeye başlar ve mukavemet özelliklerinde değişmeler meydana gelir. Haddeleme işlemi çeliğin özelliklerini değiştirebilecek sıcaklıklarda yapılırsa bu sıcak haddeleme, daha az sıcaklıkta yapılırsa bu işleme soğuk haddeleme denir. Genelde sıcak haddeleme işlemi yapılır ( ᵒC)

11

12

13 YAPISAL ÇELİĞİN BİLEŞİMİ Üretim aşamasında belirli oranlarda * Karbon * Silisyum * Manganez * Alüminyum * Fosfor * Bakır

14 Karbon yüzdesi Karbon miktarı çok önemlidir. Karbon miktarı arttıkça yapısal çeliğin dayanımı artarken sünekliği ve kaynaklanabilirliği azalır. Genel olarak karbon miktarı çelik ağırlığının %0,15 - %0,30u arasındadır.

15 Yapısal Çelik Elemanları ve En Kesitleri Eşit yada farklı korniyerler vardır. KÖŞEBENT de denir.

16

17

18 YAPI MALZEMESİ OLARAK ÇELİK P noktasına kadar Hook Kanunu geçerlidir. F noktası malzeme akma değerine ulaşmıştır. Akma durumunda meydana gelen büyük deformasyondan sonra malzeme kendini toparlar ve gerilme yeniden artmaya başlayarak maksimum gerilme (σ B ) değerine ulaşır. Akmadan sonra gerilmenin yeniden artmasına pekleşme denir. Maksimum gerilme değerine ulaştıktan sonra mühendislik gerilmesi azalmaya başlar, çünkü çelik boyun verme bölgesine girmiştir ve neticede numune kopma gerilmesine ulaşır

19 ÇELİK MALZEMESİNİN DAVRANIŞINI BELİRLEYEN KRİTERLER 1. AKMA DAYANIMI ( Fy) 2. ÇEKME DAYANIMI (Fu, pekleşme bölgesi) 3. GERİLME-UZAMAK KARAKTERİSTİKLERİ 4. ELASTİSİTE VE KAYMA MODÜLLERİ 5. SÜNEKLİK 6. TOKLUK 7. YORULMA DAYANIMI 8. KAYNAKLANABİLİRLİK

20 Gerilme şekil değiştirme eğrisinin elastik bölgesinde; E = Mpa Kayma modülü ; kayma gerilmesinin kayma uzamasına oranı G= Mpa, v=0,3 Kayma modülü genellikle,elastisite modülünün %40ı civarındadır.

21 SÜNEKLİK ( DÜKTİLİTE) Büyük gerilme değerlerine ulaşıldığında yerel olarak akmaya izin vererek gerilmenin tekrar dağılımını sağladığı için, süneklik çelik için önemli bir özelliktir. Çelik kırılmadan önce büyük şekil değiştirmeler yapabildiği için sünek bir malzemedir.

22 TOKLUK ( SERTLİK) Çeliğin gevrek kırılmaya gösterdiği direnç yada dayanım. Metalde bir çentik bulunması durumunda,bu çentik sebebiyle metalde meydana gelen değişen çatlak gelişimine karşı dayanım.

23 YORULMA Tekrarlı yükler etkisinde, özellikle çekme kuvveti etkisi altında, çelik akma değerine ulaşmadan kırılabilir. 1. Tekrarlı yük sayısı 2. Maks ve min gerilme arasındaki fark 3. Süreksizliğin başlangıç boyutu

24 KAYNAKLANABİLİRLİK Kaynak çatlama hassasiyetinin ve birleşimin sağlamlığının ölçülmesidir. Çeliğin bileşimindeki karbon oranının etkisi çok büyüktür.

25 BAZI YAPISAL ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

26 ÇELİĞİN AVANTAJLARI & DEZAVANTAJLARI MALZEME SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 1. Yapının fonksiyonu ( köprü, baraj, konut vs) 2. Kullanım süresi 3. Maliyet 4. Bakım 5. Geçici yada sürekli kullanım 6. Temel zemini

27 AVANTAJLARI 1. Çelik homojen ve izotrop bir malzemedir. Mekanik özellikleri herhangi doğrultu boyunca değişmez. 2. Çeliğin elastiklik modülü diğer malzemelere oranla çok yüksektir. Dolayısıyla mukavemeti yüksek olduğundan yapıda kullanılan çelik hacmi küçülür: Çelik yapılar göreceli olarak hafiftir. 3. Burkulmasız durumda çeliğin çekme mukavemeti, basınç mukavemetine eşittir. 4. Sünek bir malzemedir. Büyük şekil değiştirme yapabilir, deprem yükleri ve zemin oturmalarını karşılamak açısından optimum çözümler sunar. 5. Çelik taşıyıcı elemanlar, büyük ölçüde atölyelerde hazırlanır. Şantiyede yalnız montaj işleri yapılır. Bu bakımdan inşa süresi kısadır, ayrıca hava koşullarından neredeyse bağımsızdır. 6. Çelik yapılarda takviye ve taşıyıcı elemanların değiştirilmesi nispeten kolaydır. 7. Çelik yapılar sökülüp yeniden kullanılabilir. 8. Montaj tamamlandığı anda tam yükle çalışırlar, beklemek gerekmemektedir. 9. Geri dönüşüm oranı çok yüksektir.

28 DEZAVANTAJLARI 1. Yanıcı bir malzeme olmamakla birlikte, yüksek sıcaklık derecelerinde mukavemetinde hızlı bir düşüş olur. Ayrıca ısıyı iyi ilettiğinden mukavemet düşüşü hızlı gerçekleşir. 6000C dan sonra kullanılamaz hale gelir. Yangına karşı tedbirler alınması gereklidir. 2. Paslanmaya karşı dayanıksızdır. Sürekli bakım gerektirir. Boyama, betona gömme, korozyona dayanıklı özel alaşımlı çelik kullanma vs. 3. Asit, baz ve tuza karşı dayanıksızdır. 4. Ses ve ısıyı iyi iletir, dolayısıyla yalıtım gerektirebilir. 5. Çelik yüksek mukavemetli bir malzeme olduğundan seçilen kesitler narindir. Burkulma yerel burkulma gibi olası stabilite problemleri hesaplar sırasında dikkate alınır. Ayrıca narinliğin derecesine bağlı olarak elemanların basınç taşıma gücü çekmeye oranla bir miktar daha küçüktür. 6. Kalifiye işçi bulunma problemi olabilir. 7. Yapımından sonra sürekli bakım ister.

29 ÇELİK YAPILARIN KULLANIM ALANLARI

30

31

32

33

34 ÇELİK/BETONARME YAPILARIN TASARIM KURALLARI 1. Bir yapı hem bütünüyle hem de kendini oluşturan elemanlarıyla stabil olmalı ve dış ortamdan üzerine gelen zorları, öngörülmüş özel düzenlerle yapının temeline iletebilmelidir. 2. Zorlar (Yükler) bu iletim sırasında bir elemandan diğerine geçerken yolları üzerinde birleşimlerle karşılaşacakları için, birleşim detayının iyi çözümü ve birleşim için gerekli küçük hesapların dahi ihmal edilmemesinin önemi burada ortaya çıkar. Tek bir kötü birleşim, bütün elemanları doğru olarak boyutlanmış bir yapının göçmesine neden olabilir. 3. Hesap hipotezleri yapıda gerçekleştirilen birleşimlere, ya da birleşimler hesaptaki varsayımlara uymalıdır.

35 Tipik bir yapı için optimum çözümün elde edilmesinde eğerlendirilmesi gereken kriterler ; Maliyet Ağırlık İnşaat Süresi İşçilik Bu optimum çözümün gerçekleşebilmesi için tasarımın iki aşaması çok önemlidir. 1. Fonksiyonel tasarım aşaması 2. Taşıyıcı sistem tasarım aşaması

36 Fonksiyonel tasarım, yapının hizmet amacıyla ilgili mimari ve estetik gereklilikleri ile ilgilidir. Taşıyıcı sistem tasarımı, işletme yüklerini güvenle taşıyabilen ve yer değiştirmeleri belirli sınırlar içinde kalan yapısal elemanların seçilmesi ve boyutların belirlenmesidir. En elverişsiz yükleri, en ekonomik kesitlerle tasarlayabilmek. Çelik yapılarda ekonomi : en düşük ağırlığa sahip kesitin seçilmesidir. (işçilik önemli) Yapı güvenliği doğru tasarım ve malzeme, işçilikte kalite ile sağlanır.

37 Yapılara Etkiyen Yükler Çelik yapılara etkiyen yükler TS 498 den alınır. Esas yükler : Sabit, hareketli ve kar yükleri İlave yükler : Rüzgar, deprem, ısı değişimi, montaj aşamasındaki yükler. TS 498 Yapı elemanlarının Boyutlandırılmasında Gözönüne Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

38 Çelik Yapı Tasarımında Kullanılan Standart ve Yönetmelikler TS 648 Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları 1980 DBYBHY 2007 Eurocode 3 AISC BS 5950

39 ÇELİK YAPILARIN TASARIM YÖNTEMLERİ ŞART : Seçilen kesit maruz kaldığı yükler altında emniyetli ve ekonomik olmalı. Yük Etkisi : Çekme, Basınç, Moment, Deformasyon Gerekli Dayanım : Çelik Yapı Tasarımında Kontrol Edilecekler ; 1. Taşıma gücü sınır durumu*** 2. Kullanılabilirlik sınır durumu ***

40 ÇELİK YAPILARIN TASARIM YÖNTEMLERİ 1. Emniyet Gerilmeleri Yöntemi ( Allowable Stress Design) 2. Plastik Tasarım ( Plastic Design) 3. Yük ve Mukavemet Faktörü İlkesi

41 1. EMNİYET GERİLMELERİ YÖNTEMİ Boyutlandırma sırasında; bir elemana ait enkesit alanı ve/veya enkesit atalet momenti gibi büyüklükler, bu elemanda oluşacak gerilmelerin emniyet gerilmesi ( oluşmasına izin verilen en büyük gerilme ) değerinden küçük olmasını sağlayacak yeterlikte olmalıdır. Bu emniyet gerilmesi değeri mutlaka malzemenin elastik davrandığı bölgede olmalı ve akma gerilmesinden küçük olmalıdır. Emniyet gerilmesi, akma gerilmesini belli bir emniyet katsayısına bölmek suretiyle elde edilir. em em f ( akma_ gerilmesi )

42 2. PLASTİK TASARIM Normal yüklerden çok daha büyükleri alınır. Yük katsayıları ile büyütülür. Çok büyük deformasyonlar vardır. ( Plastikleşme) 3. YÜK VE MUKAVEMET FAKTÖRÜ İLKESİ Etkiyen yük güvenlik katsayısı ile arttırılıyor Yapı eleman dayanımı arası bir sayı ile küçültülüyor.

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü

Coalbrookdale Köprüsü. Britannia Köprüsü ÇELİK YAPILARIN TARİHÇESİ * Klasik arkeolojinin bir teorisine göre dünyada ilk defa demir cevherinin işlenmesi, antik çağlarda şimdiki Türkiye de Kaz dağları nda çıkan büyük orman yangınında, toprağın

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ

MOTOR TASARIMINA GİRİŞ MOTOR TASARIMINA GİRİŞ GĠRĠġ İçten yanmalı motorlar, Otto nun 1876 ve Diesel in 1897 yılında yaptığı motorlardan bu yana, 100 yılı aşkın bir süredir geliştirilerek kullanılmaktadırlar. Bu süre içerisinde,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU 5. DERS ÇELİK PREFABRİK YAPILAR Taşıyıcı sistemi çelik malzemeden yapılan, özel atölyelerde üretilip inşaat mahallinde çeşitli

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI

27.10.2011. Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ. Metal Şekillendirmede Gerilmeler PLASTİK ŞEKİL VERMENİN ESASLARI Plastik Şekil Verme MAK351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Turgut GÜLMEZ İTÜ Makina Fakültesi Metal parçaların şeklinin değiştirilmesi için plastik deformasyonun kullanıldığı büyük imalat yöntemleri grubu Genellikle

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı