BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Fnancal Performance Analyss of Iron, Steel Metal Industry Sector Companes n The Borsa İstanbul: DEA Super Effcency and TOPSIS Methods Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY 3 ÖZET Bu çalışmada; BIST da şlem gören, Demr Çelk Metal Ana Sanay sektöründek 4 frmanın yıllarına at fnansal performansları belrlenmeye çalışılmıştır. Performans analz, frmaların mal tablolarından elde edlen fnansal göstergeler kullanılarak Ver Zarflama Analz yöntem le yapılmıştır. VZA ye göre nsb etknlk düzeyler belrlenen frmaları kend aralarında sıralamak çn VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemler kullanılmıştır. Bu falı yöntemlerle elde edlen bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendrlmş ve yorumlanmıştır. Anahtar Kelmeler: VZA, süper etknlk, TOPSIS, demr çelk metal sanay ABSTRACT In ths study, measured the fnancal effcences of enterprses operatng n Istanbul Stock Exchange Iron Steel Metal Industry sector for the between years. The fnancal statements enterprses were evaluated based on the effectveness usng the Data Envelopment Analyss. Also Super Effcency applcaton s performed n order to see the effcency rank of decsonmakng unts (companes) whch are consdered effcent through DEA and TOPSIS methods. These were compared and nterpreted dfferent methods wth the obtaned fndngs. Keywords: DEA, super effcency, TOPSIS, ron steel metal ndustry.giriş Günümüzde küreselleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla beraber blşm teknolojsnn hızlanması, frmaları uluslararası br arenada rekabetç ortama sürüklemektedr. Böyle rekabetç br ortamın hızlı br şeklde yansımalarını fnansal pyasalarda daha net br şeklde göreblmekteyz. Dolayısıyla Şetler ktsad hayatlarını başarılı br şeklde devam ettreblmeler çn sürekl olarak stratejk planlamalar esasında kend performanslarını geleceğe yönelk ışık tutablecek br şeklde değerlendrmeler gerekmektedr. Yapılan performans analzler sonucunda şletmelerde karar verme konumunda olan yönetcler, lgl kaynakların etkn br şeklde kullanılmasında ve genel olarak vermllğn artırılmasında daha da blnçl br şeklde planlamalar yapableceklerdr. Frma düzeynde ve sektör bazında yapılan fnansal değerlendrmeler, yönetcler açısından öneml olduğu gb yatırımcılar açısından da büyük br öneme sahp olmaktadır. Yatırımcılar yapılan analzler ve değerlendrmeler ışığında blg şeffaflığı sayesnde alacakları yatırım kararlarında ve oluşturacakları portföy konusunda daha rasyonel ve blnçl davranableceklerdr. Dolayısıyla ktsad br ortamda performans analz ve şletmelern değerlendrlmes gerek breysel olarak, gerekse sektör bazında zorunlu br hale gelmştr. Şetlern performansları değerlendrlen sırf fnansal göstergelern kullanılması çelşkl sonuçlar vererek karar verme sonuçlarını zorlaştırablr. Bu şeklde muhtemel sorunların karşımıza çıktığı durumlarda Çok Krterl Karar verme yöntemlernn karşılaştırılmalı olarak kullanılması daha y sonuçlar vereblmektedr. Bu çalışmada, Borsa İstanbul ( BIST ) Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe şlem gören 4 frmanın, yıllarına at performanslarını değerlendrmek çn VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemler karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Doç. Dr., Atatü Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, Çalışma Ekonoms ve Endüstr İlşkler Bölümü, Ögr. Gör., Nab Akram Ünverstes (UCNA), İnsan Blmler Fakültes, İşletme 3 Ögr. Gör., Nab Akram Ünverstes (UCNA), İnsan Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, 9

2 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ANA DEMİR METAL SANAYİİ Demr Çelk Metal Ana Sanay ülke ekonomlernde sanaynn gelşmesnde öneml role sahp olmakla beraber, reel ekonomnn öneml göstergelernden br olarak blnmektedr. Dünya ekonom tarhne baktığımızda krz dönemlernde bu sektörün küçülmes ülke sthdamını negatf yönde etklemektedr. Ekonomk büyüme dönemlernde de reel ekonomnn lokomotf sektörü sayılablen nşaat, otomotv sanay ve beyaz eşya üretm gb falı sektörlern lk madde ve malzemelernn tedan üstlendğ çn ekonomk açıdan öneml br konuma sahp olmaktadır. Dünya çelk üretm 0 yılında toplam,49 mlyar ton üretmle br öncek yıla göre %5,4 düzeynde artış göstermektedr. Çn Halk Cumhuryet 0 yılında 683,65 bn ton üretmle tarh brnclğn korumakta ve toplam dünya çelk üretm hacmnde % 45,87 lk br paya sahp olmaktadır. 000 yılında 848 mlyon tonluk dünya ham çelk üretm çersnde, 4,3 mlyon tonluk üretm ve %,7 oranındak üretm payı le, 7.sırada yer almış olan Tüye, 0 yılına kadar, üretmn stkrarlı br şeklde arttırarak, 7 basamak brden yükselmştr.,49 mlyar tonluk dünya ham çelk üretm çersnde, 34, mlyon tonluk üretm le 0.sırada, AB ülkeler arasında se. sırada yer almıştır. 34, mlyon tonluk üretm le, toplam dünya ham çelk üretmnde %, oranında paya sahp olan Tüye, %7 oranındak üretm artışı le de, üretmn en fazla arttıran ülke olmuştur (Tobb, 0: 35). 3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Kaya ve Gülhan (00) Borsa İstanbul a kote olan, Metal Eşya ve Makne sektöründe faalyet gösteren 5 şletme üzernde yaptıkları çalışmada şletmelern 008 küresel fnansal krz başlangıcından öncek ve sonrak üçer aylık k döneme at 0 adet rasyo kullanarak sektör çersndek etknlk ve performansları ölçmüşlerdr. İşletmelern etknlğ ve performanslarını belrlemede Ver Zarflama Analz (VZA) ve TOP- SIS analzlern kullanmışlardır. VZA sonuçlarına göre şletmelern fnansal krz öncesne kıyasla kaynakların daha etkn kullanıldığını ortaya koymakla beraber, TOPSIS analz sonuçlarına göre şletmelern performans sıralamalarında öneml br falılık olmadığını göstermşlerdr. Salm Altan (00) Tüye sgortacılık sektörünün hayat dışı branşında faalyet gösteren toplam 5 sgorta şetnn 005, 006 ve 007 yıllarına at verlern kullanarak sgorta şetlernn brbrlerne göre vermllklern belrlemek çn VZA yöntemn kullanmıştır. Uygurtü ve Komaz (0) yaptıkları çalışmada, BIST da şlem gören 3 Metal Ana Sanay şletmesnn, fnansal güçlülüğünü ortaya koymak çn dönemne at mal tablolarını kullanarak bazı fnansal oranları hesapladıktan sonra, şletmelern fnansal performanslarını TOPSIS yöntemyle analz etmşlerdr. Bakırcı (007) yaptığı çalışmada, frmaların etknlklern ve etknlklere etk eden faktörlern belrlenmesn amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Tüye de tekstl sektöründe faalyet gösteren ve En Büyük 500 Tablo: Tüye ve Dünyadak Ham Çelk Üretm Mktarı ( Bn Ton ) Ülke Çn 355,790 4, , ,3 573,567 66, ,65 Japonya,47 6,6 0,03 8,739 87,534 09,600 07,595 ABD 94,897 98,557 98,0 9,350 58,96 80,594 86,47 Rusya 66,46 70,830 7,387 68,50 60,0 67,0 68,743 Hndstan 45,780 49,450 53,080 57,79 6,838 66,848 7,00 Güney Kore 47,80 48,455 5,57 53,65 48,57 58,453 68,47 Almanya 44,54 47,4 48,550 45,833 3,670 43,85 44,88 Ukrayna 38,64 40,89 4,830 37,79 9,855 33,559 35,33 Brezlya 3,60 30,90 33,78 33,76 6,507 3,80 35,6 Tüye 0,965 3,35 5,754 6,806 5,304 9,00 34,03 İtalya 9,350 3,64 3,553 30,590 9,848 5,75 8,66 Dğer ülkeler 5,69 7,063 83,63 64,57 86,559 39,479 5,99 Toplam,46,686,5,96,35,89,39,3,,46,43,596,490,060 (Kaynak: worldsteel.org, 0) 0

3 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Özel Frma sıralamasına gren 43 frma analze tab tutulmuştur. Çalışma amaçlarının gerçekleşmes çn lk olarak frmaların teknk etknlkler VZA yardımıyla tespt edlmş, daha sonra bağımlı değşken olarak alınan etknlk skorlarına etk eden faktörler Tobt model yardımıyla tespt edlmştr. Çalışma bulgularına göre frmalar optmal grd bleşmyle çalışamadıkları ve çıktılarda da maksmum düzeye ulaşamadıkları çn etkn olamamışlardır. Ayrıca, coğraf bölge etknlğe poztf etk eden br faktöen, ölçek büyüklüğü negatf etkl br faktör olarak bulunmuştur. Tosunoğlu ve Uysal (0) BIST da şlem gören İSO 500 de yer alan yabancı sermaye payına sahp malat sektöründek frmaların etknlklern Ver Zarflama Analz (VZA) yöntem kullanarak araştırmaya çalışılmışlardır. Çalışmada 009 yılına at toplam 9 frma ncelenmş ve bu frmaların 8 tanes etkn olarak belrlenmştr. Eken ve Pehlvan (009) çalışmalarında 000 ve 006 yıllarına at Tü sermaye pyasalarında mevcut olan 46 adet A tp ve 49 adet B tp yatırım fonunun performans ölçümü çn Sharpe, Treynor ve Alfa endeksler gb geleneksel portföy performans ölçüm metotlarının yanında VZA yöntemn de kullanmışlardır. Sonuçlar her k yönteme göre sıralanmış ve gerekl değerlendrmeler yapılmıştır. Elde edlen sonuçlara göre; portföy teors performans ölçüm yöntemlernn sonuçları, bu yöntemler kullanan endekslern değşkenlern grd olarak kullanan VZA sonuçları le paralellk göstermektedr. Tektüfekç (00) VZA yöntemn kullanarak BIST da şlem gören 0 teknoloj şetnn, yılları arasındak fnansal etknlklern ölçmey amaçlamıştır. Çalışma sonucu olarak grd ve çıktı değerlern en üst sevyede kullanma bakımından tek br şetn etkn konumda olduğu belrlenmş olup, BIST a kayıtlı şetlern genelde düşük etknlk düzeylerne sahp oldukları ve verml çalışmadıkları ortaya çıkmıştır. Al Özer vd. (00) BIST da yıllarında şlem gören Gıda ve İçecek sektöründek şletmelern etkn olup olmadıklarını ölçmek amacıyla VZA kullanmışlardır. Bu amaçla, şletmelern Ver Zarflama Analz yöntem le etknlkler ölçülmüştür. Ayrıca Kümeleme Analz yardımıyla benzeşen şletmeler kümelenmş ve TOPSIS analzyle de şletme etknlkler sıralanmış ve yöntemler karşılaştırılmıştır. Ver Zarflama Analzne göre 007 yılında 4 şletme, 008 yılında se şletme etkn bulunmuştur. Kullanılan üç yöntem de şletme etknlklern ölçmede kullanılmasına rağmen, analz sonuçlarına göre Ver Zarflama Analznde etkn bulunan bazı şletmeler TOPSIS analznde y performans göstermezken, Kümeleme analznden elde edlen sonuçların söz konusu dğer analzlerle uyumlu olmadığı tespt edlmştr. Tümen ve Çağıl (0) yaptıkları çalışmada, BIST da kayıtlı olan ve Blşm sektöründe faalyet gösteren frmanın mal tablolarını kullanarak, bu şletmelern fnansal performanslarını, Çok Krterl Karar Verme Teknklernden br olan TOPSIS yöntem le analz etmşlerdr. Çalışmada 4 dönem çn ( yılları) hesaplanan sekz fnansal oran le yöntem uygulanmış ve bulunan sonuçlara göre şetlern performans derecelendrmeler yapılmıştır. Başka br çalışmada Çetn (006), BIST da şlem gören Tekstl sektörüne at frmaların etknlklern, Ver Zarflama Analz (VZA) yöntem le belrlemeye çalışmıştır. Sonuç olarak etkn olmayan frmaların etkn konuma geçeblmeler çn kullandıkları grd-çıktı mktarlarını, at oldukları sektörde etkn konumda olan frmalara göre ne oranda yleştrmeler gerektğ belrlenmştr. Yayar ve Baykara (0), Tüye katılım bankalarının yılları arasındak faalyetlernde ne kadar etkn ve verml olduklarını TOPSIS teknğn kullanarak ölçmeye çalışmışlardır. Söz konusu çalışmanın analz sonuçlarına göre; Albaraka Tü en etkn, Bank Asya se en verml banka olarak belrlenmştr. Kuveyt Tü ün sunduğu yatırım araçlarını çeştlendrmes halnde etknlk ve vermllğnde gözle görülür br artış sağlayableceğ tespt edlmştr. Özgür (008) Tüye de mevcut kamu sermayel mevduat bankalarının fnansal yönden etknlklern VZA yöntem kullanılarak ölçmeye çalışmıştır. Bu amaçla lgl bankaları blanço ve gelr tablolarından belrl kalemlerle değerlendrlmek üzere grd ve çıktı set oluşturulmuştur. Sonra bu blgler yardımıyla VZA yöntem uygulanarak kamu bankalarının fnansal etknlk düzeyler belrlenmştr. Kula ve Özdemr (007), BIST a kote olan Çmento sektöründek şletmelern etknlkler grd yönlü olarak VZA kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada 006 yılına at bazı fnansal oranlar grd çıktı değşkenler olarak kullanılmış ve çalışma sonucunda, çalışmaya dahl edlen 7 şletmeden 7 tanesnn görecel olarak tam etkn olduğu belrlenmştr. Etkn olmayan şletmelern etkn olablmeler çn grd ve çıktı değşkenlernn potansyel yleştrme oranları belrlenmştr. Janan vd. (0) Tahran Menkul Kıymetler Borsası ndak falı sanay sektörlernde üstün performansa sahp şetlerden oluşan etkn portföy seçm çn 5 yıllık br dönem dkkate almışlardır. Çalışmada portföy üzerndek etkl krterler ve skorlar belrlenmştr. Bu makalede özvektör yöntem kullanılarak her br krtern ağırlığı hesaplandıktan sonra TOPSIS algort-

4 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY ması, k çözüm (yan poztf deal çözüm ve negatf deal çözüm) arasındak aralık tahmn aracılığıyla tanımlanmıştır. Bu çalışmada portföy temel krterler dkkate alınarak Tahran Menkul Kıymetler Borsası ndak şetlern derecelendrmes çn yen br ÖZ- VEKTÖR - TOPSIS yöntem önerlmştr. Kara ve Aydın (0), Tüye de faalyet gösteren seçlmş demr çelk üretcler örneklemnden hareketle endüstrnn etknlk düzeyn, VZA ve Malmqust Toplam Faktör Vermllğ endeks kullanarak hesaplamışlardır. Elde edlen etknlk sonuçlarına göre, söz konusu endüstrde ölçeğe göre artan getr olduğu görülmüştür. Teknk etknlk düzeylernden hareketle etknszlğn kaynakları Tobt model le analz edlmştr. Buna göre, özel sektör kredlernn GSYİH ya oranı, sanay sektörü büyüme hızı ve yatırım teşvk sayısı, etknszlğn kaynaklarını açıklamada belrleyc olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 4. METODOLOJİ 4.. Ver Zarflama Analz Ver Zarflama Analz, karar verme brmlernn kıyaslamasını güçleştren brden çok grd ve çıktının mevcut olduğu durumlarda, bu gözlenen brmlern görel etknlklernn ölçümünde kullanılan doğrusal programlama temell br yöntemdr (Emrouznejad vd., 008:5-57). VZA da temel varsayım, tüm şletmelern benzer stratejk hedeflere sahp olması ve aynı tür grd kullanıp aynı tür çıktı elde etmesdr. A.Charnes, W.W. Cooper ve E. Rhodes (Charnes vd., 978:49-444) tarafından gelştrlen Ver Zarflama Analz İngltere dek pols teşklatından, Kıbrıs ve Kanada dak bankaların, Amea, İngltere ve Fransa da ünverstelern etknlğnn ölçümüne kadar br çok alanda kullanılmıştır (Yılmazer vd., 006:57). VZA, karar verme brmler (Decson Makng Unt- DMU) olarak adlandırılan, ürettkler ürün ya da hzmet açısından brbrne benzeyen ekonomk karar brmlernn görel etknlğnn ölçülmes çn gelştrlen paramet olmayan br etknlk ölçüm teknğdr (Kecek, 00:64). VZA modeller ölçeğe göre sabt veya değşken getrl olmak üzere k gruba ayrılır ve bu modeller yönelmlerne göre grd yönelml ve çıktı yönelml modeller olmak üzere de k gruba ayrılırlar (Bakırcı, 006:40). VZA sonucunda, amaç fonksyonu e eşt se o karar brm etkn olarak saptanır. Amaç fonksyonu e eşt olmayan karar brmler etkn olan karar brmlerne benzetlmeye çalışılır. Bu şeklde etkn olmayanlar etkn hale getrlr (Kılıçkaplan ve Karpat, 004:4). VZA, kesrl doğrusal programlama şeklnde modellenr. Modele göre analz edlecek problemde (n) adet karar verme brmnn (m) adet grds ve (s) adet çıktısı olduğunu varsayalım. X j 0 değşken (j) karar brm tarafından kullanılan, () grd mktarını göstermektedr. Benzer şeklde Yj 0 değşken (j) karar brm tarafından üretlen, (r) çıktı mktarını göstersn. Bu karar problem çn değşkenler, k karar brmnn () grd ve (r) çıktıları çn vereceğ ağırlıklardır. Bu ağırlıklar sırasıyla( V ) ve ( k U ) olarak gösterlmektedr. Bu aşamada problem (n) tane karar brm çn (n) tane kesrl doğrusal programlama modelnn formülasyönü olarak fade edlmektedr. Vermllk, çıktıların grdlere oranı olduğundan, modeln amaç fonksyonu kesrldr ve (k) karar brm çn ağırlıklandırılmış çıktıların ağırlıklandırılmış grdlere oranını maksmumyapmaya çalışır. Max h k = s r= m u Y v X k = k Etknlk skorları n üzerne çıkamayacağından, karar brmlernn alacağı ağırlıklara br kısıt konulur. Bu kısıt aşağıda verlmştr: s r= m = u Y v X k k ; j =,..., n Grd ve çıktı ağırlıkları negatf olamayacağından, u 0 ; r =,..., s vk 0 ; =,..., m olur CCR Model Yukarıdak nolu kesrl programlama model, doğrusal programlama modelne dönüştürüleblr. Kesrl modeln doğrusal modele dönüştürülmesyle ortaya çıkan model, CCR model olarak smlendrlmektedr. CCR Model; Max h st.: s k r= k k r= = m = u Y v X 0 ; j =,..., n (3) k k = u 0 ; r =,..., s v 0, =,..., m k v X = s m u Y () ()

5 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması CCR modelnn (n) kez çözülmes sonucunda grd ve çıktı ağırlıkları le bunlara dayalı olarak etknlk sınırı elde edlmektedr. Bu sınır, görel etknlk krter olarak değerlendrlmekte ve en az br karar brmnn etkn olacağı düşünülmektedr. CCR model, grd mnmzasyonu ve çıktı maksmzasyonu amaçlarına göre düzenleneblmekte, her k modelde de karar brmler çn aynı etknlk skorları elde edlmektedr (Koçak ve Çlngrtü, 0:66-75). Çalışmada grdye yönelk ölçeğe göre sabt getrl model (CRS) kullanılmıştır. Analzler her yıl çn ayrı ayrı yapılmıştır Süper Etknlk Model Andersen ve Petersen (993) tarafından lteratüre kazandırılan Süper etknlk modelnde, her br etkn Karar Verme Brm (KVB), sırasıyla etkn üretm sınırından çıkarılmakta ve hesaplamalar sonucunda elde edlen Süper Etknlk skorları arasından en yüksek değere sahp olan KVB en etkn brm olacaktır. Etkn olan brmlere lşkn elde edlen süper etknlk değerler en büyükden en küçüğe doğru sıralanarak etkn olan brmler arasında da br etknlk sıralaması yapılmış olur (Özden, 008). Süper Etknlk model, değerlendrmeye alınan KVB nn referans setnden çıkarılma özellğ dışında dual CCR-VZA modelne denktr. Süper etknlk model aşağıda gösterlmektedr (Andersen ve Petersen, 993:6): F = mn h k st.: s j= j k s j= j k λ X + s hx = 0 ; =,..., m + λ Y s Y = 0 ; r =,..., s + λ, s, s 0 k j j k k jk rj r j r Çalışmada etkn çıkan KVB ler arasında en etkn çıkan şletmeler belrlemek çn Süper Etknlk model kullanılmıştır. 4.. TOPSIS Analz TOPSIS analz şletmelern Kar, malyet, üretm ve şgücü gb öneml unsurlarının ve araçlarının etkn br şeklde kullanılması, denetm ve özellkle şletme performans analznde kullanılan Çok Krterl Karar Verme yöntemlernden br olarak blnmektedr (Kaya ve Gülhan, 00:78). Hwang ve Yoon (98) tarafından gelştrlen TOP- SIS yöntem, alternatf çözüm noktasının poztf deal çözüme en kısa mesafe ve negatf deal çözüme en uzak mesafede olacağı varsayımına dayanmaktadır. (4) Poztf-deal çözüm, ulaşılablr bütün en y krterlern bleşmnden barettr. Negatf-deal çözüm se ulaşılablr en kötü ölçüt değerlernden oluşmaktadır. Bu yöntemdek tek varsayım, her ölçütün ya monoton artan ya da monoton azalan tek yönlü br faydası olduğu varsayımına dayanmaktadır (Bülbül ve Köse, 0:7). TOPSIS uygulamasına lşkn yapılacak şlemler aşağıdak adımlardan oluşmaktadır (Momen, 006:4-5): Adım: Karar matrs oluşturularak normalze edlmş değerlern hesaplanması (N):Normalleştrmek çn Norm yöntem kullanılmaktadır. Adım: Ağırlıklandırılmış normalze edlmş karar matrsnn hesaplanması (V): Önce değerlendrme faktörlerne lşkn ağırlık dereceler ( W n ) belrlenr. Daha sonra br öncek n aşamada hesaplanan normalze edlmş değerler, W değerler le çarpılarak ağırlıklandırılmış normalze edlmş değerler bulunur. V N W n n = (5) Adım 3: Poztf-deal ve negatf-deal çözümlerle lgl belrlemeler aşağıdak gb açıklanmaktadır : + ( V j ) Poztf-İdeal Çözüm = bütün mümkün alternatfler arasında j nc değer çn en y değerdr. ( V j ) Negatf-İdeal Çözüm = bütün mümkün alternatfler arasında j nc ölçüt çn en kötü değerdr. Adım 4: Alternatfler arasındak mesafe ölçülernn hesaplanması: Her alternatfn poztf-deal ve negatf-deal çözüme olan uzaklığı sırasıyla ( d ) ve ( d ) le gösterlr ve aşağıdak formüller yardımıyla hesaplanır: n + + = ( j j ), j= d v v n = ( j j ), j= d v v + =,,..., m =,,..., m Adım 5:İdeal çözüme görel yakınlığın hesaplanması: Her br karar noktasının deal çözüme görel yakınlığı (CL * ) ya da dğer br fadeyle Poztf-deal çözüme olan benzerlkler; aşağıdak formül yardımıyla hesaplanır: CL d * = + d + d (7) (6) 3

6 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY * * CL her zaman 0 CL aralığında değer alır. Adım 6: Her br alternatfn görecel sıralamasının ve puanının bulunması: * CL değerlerne göre azalan br seyr takp eden alternatflern sırası belrlenerek terch edlr. Maksmum CL değerne sahp alternatf seçlr. * Çalışmada etkn çıkan KVB ler arasında en y performansa sahp olan şletmeler belrlemek çn Süper Etknlk yöntem le karşılaştırma amacı doğrultusunda TOPSIS yöntem alternatf br yöntem olarak kullanılmıştır. 5. DEMİR, METAL ANA SANAYİİ SEKTÖ- RÜNDE UYGULAMA Çalışmanın bu bölümünde Borsa İstanbul Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyette bulunan 4 frmanın grdye yönelk CCR modelne göre etknlk değerler hesaplanmıştır. Verler BIST da şlem gören Demr, Çelk sektörünün dönemne at blanço ve gelr tabloları kullanılarak elde edlmştr. VZA yöntemnde kullanılan grd ve çıktı değşkenler fnansal analz yöntemnde kullanılan oranlardan oluşmaktadır. Ver Zarflama Analznde aynı karar brm çn falı grd ve çıktı grupları falı etknlk değerler alacağından, sektörün etknlk ölçümü çn seçlecek olan grd ve çıktı değşkenlernn, etknlğ hesaplamada en y temsl ntelğne sahp olması gerekmektedr (Cenger, 0:39). Bu nedenle değşkenler çalışma kapsamına alınan şetlern temel ekonomk yapılarını ve aynı zamanda fnansal performanslarını en y şeklde yansıtablecek fnansal oran ve göstergeler dkkate alınmıştır. Çalışmada negatf değerlern poztf olması çn normalzasyon şlem yapılmıştır (Sadeghan vd.,008:78). Bu bağlamda; Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyet gösteren frmaların grd ve çıktı değşkenler Tablo 3 dek gb belrlenmştr. Tablo 3: Grd ve Çıktı Değşkenler Grd Değşkenler Çıktı Değşkenler Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış Grd, çıktı değşkenlern belrledkten sonra yukarıda bahsettğmz grdye yönelk ölçeğe göre sabt getrl CCR model (model 3) kurulmuştur. CCR model vasıtasıyla belrlenen etkn frmaları, kend aralarında sıralandırmak çn Andersen ve Petersen Süper Etknlk model kullanılmıştır. Ayrıca Süper Etknlk sonuçlarıyla karşılaştırma amacı doğrultusunda Ver Zarflama Analz uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern üstünlük sıralaması çn TOPSIS yöntem kullanılmıştır. TOPSIS yöntem adımların takp ederek her 3 yıl çn ayrı ayrı hesaplamalar yapılmıştır. Aşağıda 009 yılı çn yapılan TOPSIS yöntem örnek olarak özet br şeklde gösterlmştr: Adım : Bu adımda 009 yılına at etkn çıkan (etknlk değer olan) frmaların normalleştrlmş verler kullanılarak, lgl karar matrs oluşturulmuştur. Adım : Ağırlıklandırılmış normalze edlmş karar matrsnn hesaplanması çn Shannon Entrops kullanılarak lgl ağırlıklar Tablo 5 de olduğu gb elde edlmştr. Tablo 4: 009 Yılına İlşkn Normalleştrlmş Karar Matrs Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı (Zararı) Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış BORUSAN BUR ANA ERBOSAN EREĞLİ İZMİR ÖZBAL

7 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Tablo 5: 009 Yılına İlşkn Ağırlıklandırılmış Normalze Edlmş Karar Matrs Duran Varlıklar Faalyet Gderler Satışlar Faalyet Karı (Zararı) Adım 3: Her krter çn poztf-deal çözüm ve negatf-deal çözüm aşağıda olduğu gb hesaplanmıştır, Poztf İdeal: Max v,mn v, Max v3, Max v4, Max v ,0.000,0.766,0.05,0.608 Poztf İdeal: Max v,mn v, Max v, Max v, Max v ,0.000,0.766,0.05,0.608 Negatf İdeal : Mn v,max v, Mn v 3, Mn v 4,Mn v , 0.057,0.000, , Negatf İdeal : Mn v,max v, Mn v 3, Mn v 4,Mn v , 0.057,0.000, , Adım 4 ve 5: İdeal çözüme görel uzaklık değerler 6 nolu formül esasalınarak hesaplanmıştır ve daha sonra 7 nolu formülle deal çözüme görel yakınlık değerler elde edlmştr. 009 yılına at brnc alternatf ( Ereğl Demr Çelk ) çn poztf ve negatf çözüme uzaklık örnek olarak aşağıdak gb hesaplanmıştır : Adım 6 : Her br frmanın görecel * sıralaması, CL değerlernn azalan seyrne göre belrlenmştr. Tablo 9 da görüldüğü gb EREĞLİ DEMİR ve BUR VANA frmaları sırasıyla maksmum ve mnmum almışlardır. Faalyetlerden Sağlanan Nakt Akış BORUSAN BUR VANA ERBOSAN EREĞLİ İZMİR ÖZBAL d d + = = ( ) ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) Tablo 6:009 Yılına İlşkn Poztf İdeal Çözüm Setne Uzaklık, Negatf İdeal Çözüm Setne Uzaklık ve İdeal Çözüme Görecel Yakınlık Değerler Poztf İdeal Çözüme Uzaklık Negatf İdeal Çözüme Uzaklık + ( ) İdeal Çözüme Görecel Yakınlık EREĞLİ DEMİR BORUSAN MANNESMANN İZMİR DEMİR ÖZBAL BORU ERBOSAN BUR VANA BULGULAR 6.. VZA Modelnn Sonuçları ( ) + ( ) + ( ) = = 0.06 * CL değern Grdye yönelk Ver Zarflama Analz yöntem kullanılarak hesaplanan dönemlerne lşkn etknlk puanları Tablo 7 de verlmştr. Tablo 7: Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Etknlk Değerler 5 KVB Numarası KVB İSİMİ ASİL BORUSAN MANNESMANN BUR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK HALAT ÇEMAŞ DÖKÜM ÇEMTAŞ DEMISAŞ DÖKÜM ERBOSAN EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR KARDEMİR ÖZBAL BORU Ortalama

8 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY 009 yılına lşkn grdye yönelk CCR-VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan 6 (BORUSAN, BURÇE- LİK VANA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR, ÖZBAL) şletme bulunmuştur. 009 yılında Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 88 olarak belrlenmştr. 00 yılına lşkn grdye yönelk VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan 6 şletme (BUR VANA, COMPONENTA, HALAT, ERBOSAN, EREĞ- Lİ, İZMİR) saptanmıştır. 00 yılında se Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 84 e düşmüştür. 0 yılına lşkn grdye yönelk VZA sonucuna göre etknlğ % 00 e eşt olan şletme (BUR VANA, COMPONENTA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR) sayısı 5 olarak belrlenmştr. 0 yılında Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörünün ortalama etknlk puanı % 8 olmuştur. Tablo 7 de görüldüğü gb yılları tbaryle ortalama etknlk değerlernn azaldığı görülmektedr. 6.. Süper Etknlk Sonuçları VZA uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern kend aralarındak üstünlük sıralamasını gösteren Süper Etknlk uygulamasının sonuçları Tablo 8 de gösterlmektedr. Tablo 8: Yıllar İtbaryle Süper Etknlk Model Sonuçları Süper Etknlk Sırası EREĞLİ DEMİR BUR VANA 3 ERBOSAN İZMİR DEMİR BORUSAN MANNESMANN ÖZBAL BORU EREĞLİ DEMİR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK İZMİR DEMİR ERBOSAN HALAT - EREĞLİ DEMİR BUR VANA COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK ERBOSAN İZMİR DEMİR Tablo 8 e göre her 3 dönemde de Ereğl Demr Çelk şletmes etknlk sıralamasında lk sırada yer almaktadır. Dğer şletmeler çn de benzer yorumlar yapılablmektedr TOPSIS Sonuçları BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektöründe faalyet gösteren 4 şletmenn Ver Zarflama Analz uygulaması sonucunda etkn olarak değerlendrlen KVB lern üstünlük sıralaması çn TOPSIS yöntem kullanılmıştır. Etkn çıkan karar verme brmlern 3 dönemlk verler dkkate alınarak TOPSIS yöntem le şletme performansları en yden en kötüye doğru sıralanarak Tablo 9 da gösterlmştr. TOPSIS uygulamasının.adımına dayanarak değerlendrme faktörlerne lşkn ağırlıklar Shannon Entropy yöntemyle belrlenmştr. Yöntemn çözümünde Mcrosoft Excel programından yararlanılmıştır. Tablo 9: Yıllar İtbaryle Etkn Çıkan İşletmelern TOPSIS Sonuçları Sıra 009 Skor 00 Skor 0 Skor 3 4 EREĞLİ DEMİR BORUSAN MANNESMANN 0.3 İZMİR DEMİR ÖZBAL BORU EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK BUR VANA EREĞLİ DEMİR İZMİR DEMİR COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK BUR VANA ERBOSAN 0.05 ERBOSAN 0.00 ERBOSAN BUR VANA HALAT yılına lşkn TOPSIS analz sonuçları ncelendğnde y performans gösteren şletmeler sırasıyla EREĞLİ, BORUSAN, İZMİR, ÖZBAL, ERBOSAN ve BUR- VANA frmalarından barettr. 00 yılına lşkn bulgulara göre y performans gösteren şletmeler sırasıyla EREĞLİ, İZMİR, COMPO- NENTA, BUR VANA, ERBOSAN ve HALAT şletmelernden oluşmaktadır. 0 yılının sonuçlarına esasen y performans gösteren şetler EREĞLİ, İZMİR, COMPONENTA, BUR- VANA ve ERBOSAN şletmeler olmuştur. 7. SONUÇ Çalışma kapsamına alınan Demr, Çelk Metal Ana Sanay sektörüne at frmaların 009, 00 ve 0 dönemlernde performans etknlk değerlendrme sonuçları VZA Süper Etknlk ve TOPSIS yöntemlerne göre karşılaştırmalı olarak aşağıda verlmştr: Sektör kapsamında faalyette bulunan 4 frmanın VZA yöntemne göre yapılan performans değerlendrme sonuçlarını nceledğmzde 4 frma (BUR VANA, ERBOSAN, EREĞLİ, İZMİR DEMİR ) her üç dönemde de etkn olarak belrlenmştr ve her üç dönemde de tam olarak etkn olmayan şetlern sayısı 5 olarak belrlenmştr. Sektörde faalyet gösteren dğer 5 şet se bazı dönemlerde etkn ve bazı dönemlerde se etkn çıkmamıştır. Bunlardan COP- MONENTA DÖKÜMCÜLÜK frması lk dönemde yüksek br performansla etknlğe yakın br skora sahp olmakla brlkte dğer dönemlerde tam olarak etknlğ yakalayablmştr. HALAT, BORUSAN ve ÖZBAL şetler se araştırma dönem kapsamında sadece br yıl etkn olablmşlerdr. 6

9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması VZA yöntemne göre etkn olarak belrlenen şetler kend aralarında daha etkn olma açısından sıralamak çn Süper Etknlk yöntem kullanılmıştır. Elde edlen sonuçlara göre EREĞLİ şletmes her üç yılda da brnc sırada yer almakla en etkn frma olarak belrlenmştr. Süper etknlk yöntemne göre BURÇE- LİK VANA frması her üç dönemde de etkn çıkan şetler arasında knc sırada yer almıştır. Aynı yönteme göre etkn olarak belrlenen dğer şetler se dönemler tbaryle kend aralarında yer değşmektedrler. VZA yöntem sonuçlarından elde edlen etkn frmalar, TOPSIS yönetem kullanılarak en deal çözüme yakınlık açısından sıralandırılmıştır. Sonuçlara göre her üç dönemde etkn çıkan frmalar arasında EREĞLİ şletmes en yüksek TOPSIS skoruna sahp olarak brnc sırada yer almaktadır. EREĞLİ şet çn bu yöntemle elde edlen sonuç Süper Etknlk yöntem le paralellk göstermektedr. Fakat dğer etkn şetler çn elde edlen sonuçlar Süper Etknlk yöntem le falık göstermektedr. 7

10 Fehm BAKIRCI, Seyedhad ESLAMİAN SHİRAZ, Al SATTARY KAYNAKLAR Altan, M.S. (00) Tü Sgortacılık Sektöründe Etknlk: Ver Zarflama Analz Yöntem le Br Uygulama Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, : Andersen, P. ve Petersen, N.C. (993) A Procedure for Rankng Effcent Unts n Data Envelopment Analyss Management Scence, 39(0):6-64. Bakırcı, F. (006) Üretmde Etknlk ve Vermllk Ölçümü Ver Zarflama Analz: Teor ve Uygulama, İstanbul, Atlas Yayınları. Bakırcı, F. (007) Frma Etknlğn Etkleyen Faktörler: Tü Tekstl Sektöründe Br VZA ve TOBİT Model Uygulaması EKEV Akadem Dergs, (30): Bülbül, S. ve Köse, A. (0) Tü Gıda Şetlernn Fnansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleryle Değerlendrlmes Atatü Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 5:7-95. Cenger, H. (0) İMKB de İşlem Gören Çmento Şetlernn Performanslarının Ölçülmesnde Ver Zarflama Analz Yaklaşımı Atatü Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 5(3-4):3-44. Çetn, A.C. (006) Tü Tekstl Sektörü ve Tekstl Frmalarının Etknlk Düzeylernn Belrlenmes Afyon Kocatepe Ünverstes İktsad İdar Blmler Fakültes Dergs, 3(): Charnes, A., Cooper, Wllam W. ve Rhodes, E. (978) Measurng the Effcency of Decson Makng Unts, European Journal of Operatonal Research, : Eken, M. ve Pehlvan, E. (009) Yatırım Fonları Performansı Klask Performans Ölçümler ve VZA Analz Malye Fnans Yazıları, 83:85-4. Emrouznejad, A., Barnett, R.P. ve Gabrel, T. (008) A Survey and Analyss of the Frst 30 Years of Scholarly n DEA Evaluaton of Research n Effcency and Productvty, 4(3):5-57. Uygurtü, H. ve Komaz, T. (0) Fnansal Performansın TOPSİS Çok Krterl Karar Verme Yöntem le Belrlenmes: Ana Metal Sanay İşletmeler Üzerne Br Uygulama Eskşehr Osmangaz Ünverstes İİBF Dergs, 7:95-5. Janan, M.H., Ehsanfar, M. ve Bakhtarnezhad, S. (0) Selecton of Portfolo by usng Mult Attrbuted Decson Makng (Tehran Stock Exchange) Amercan Journal of Scentfc Research, 44:5-9. Kara, O. ve Aydın, Ü. (0) Demr Çelk Endüstrsne Yönelk Etknlk Analz ve Etknszlğn Kaynakları: DEA ve TOBİT Model Uygulaması Uludağ Ünverstes 6.Ulusal İktsat Sempozyumu, Ekm 3-4, Bursa. Kaya, A. ve Gülhan, Ü. (00) Küresel Fnansal Krzn İşletmelern Etknlk ve Performans Düzeylerne Etkler:008 Fnansal Krz Örneğ İstanbul Ünverstes Ekonometr ve İstatstk Dergs, :6-89. Kecek, G. (00) Ver Zarflama Analz, Teor ve Uygulama Örneğ, Ankara, Syasal Ktapev. Kılıçkaplan, S. ve Karpat, G. (004) Tüye Hayat Sgortası Sektöründe Etknlğn İncelenmes Dokuz Eylül Ünveses İ.İ.B.F Dergs, 9():-4. Koçak, H. ve Çlngrtü, A.M. (0) AB Ülkeler ve Aday Ülkelern Kaynak Kullanımında Etknlklernn Karşılaştırmalı Analz İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs, 40(): Kula, V. ve Özdemr, L. (007) Çmento Sektöründe Görecel Etknszlk Alanlarının Ver Zarflama Analz Yöntem le Tespt Afyon Kocatepe Ünverstes İktsad İdar Blmler Dergs, 9(): Momen, M. (006) New Topcs n Operatons Research Tehran Unversty, :87-3. Özden, Ü.H. (008) Ver zarflama analz (VZA) le Tüye dek Vakıf Ünverstelernn Etknlğnn Ölçülmes İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs, 37(): Özer, A., Öztü, M. ve Kaya, A. (00) İşletmelerde Etknlk ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analzlernn Kullanımı: İMKB İşletmeler Üzerne Br Uygulama Atatü Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 4(): Özgür, E. (008) Kamu Bankalarının Fnansal Etknlğ Afyon Kocatepe Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 0(3): Sadeghan J., Amr, M., Taghavfard, M.T. ve Razav, S.H. (008) Rankng of Effcent Unts by Usng Data Envelopment Analyss and Analytcal Herarchy Process Management Knowledge, :8. Sanay Genel Müdürlüğü (0) T.C Blm, Sanay ve Teknoloj Bakanlığı Demr Çelk Sektörü Raporu, Ankara. Tektüfekç, F. (00) İMKB ye Kayıtlı Halka Açık Teknoloj Şetlernde Fnansal Etknlğn Ver Zarflama Analz (VZA) İle Değerlendrlmes Organzasyon ve Yönetm Blmler Dergs, (): TOBB (0) Tüye Demr ve Demr Dışı Metaller Mecls Brlğ Sektör Raporu, Ankara, Tüye Odalar ve Borsalar Brlğ. Tosunoğlu, B. ve Uysal, M. (0) İSO 500 de Yer Alan İmalat Sektöründek Yabancı Sermaye Payına Sahp Şetlern Etknlklernn Ver Zarflama Analz le Ölçülmes Atatü Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 6(3-4):

11 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması Tümen, S.Y. ve Çağıl, G. (0) İMKB ye Kote Blşm Sektörü Şetlernn Fnansal Performanslarının TOPSİS Yöntem le Değerlendrlmes Malye Fnans Yazıları, 6(59): Worldsteel (0) statstcs/statstcs-archve/0-steel-producton.html, ( ). Yayar, R. ve Baykara, H.V. (0) TOPSİS Yöntem le Katılım Bankalarının Etknlğ ve Vermllğ Üzerne Br Uygulama Busness and Economcs Research Journal, 3(4):-4. Yılmazer, M., Aktaş, H., Kargın, M. ve Açıkgöz, B. (006) Tüye de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etknlğ Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 8(9):

12

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: zbayramoglu@selcuk.edu.tr Araştırma Makales www.zraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Ünverstes Selçuk Tarım ve Gıda Blmler Dergs 24 (3): (2010) 62-68 ISSN:1309-0550 KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMININ

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI:

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI: Selçuk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Sosyal Ekonomk Araştırmalar Dergs (The Journal of Soal Eonom Researh) ISSN: 2148 3043 / Ekm 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 32 KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı