Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE"

Transkript

1 Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»»

2 Karayolları Teknik Şartnamesinde (KTŞ) Yer Alan Pürüzlendirme Uygulaması ve Bu Uygulamada Endüstriyel Atıkların Kullanılabilirliği İÇERİK 1. KAPLAMA YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ 2. AGREGA STANDARTLARI 3. KTŞ DE PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI 4. PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASINDA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ 4.1. Elektrik Ark Fırını Cürufları (EAF) 4.2. Ferrokrom Cürufları 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

3 1. KAPLAMA YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ Trafik kazalarının etkileyen temel faktörler; İnsan Taşıt

4 Yol Yüzey Özelikleri

5 Bir yol kaplamasından iki temel yüzey fonksiyonu; Taşıtlar için düzgün yüzeyler sağlayarak sürüş konforunu artırmak ve taşıt işletme giderlerini azaltmak, Tekrarlanan trafik yüklerinin ve iklim koşullarının yaratacağı aşınma ve deformasyonlara karşı yeterince dirençli, sürüş emniyeti için kayma direnci yüksek bir yüzey sağlamak, Trafik kazalarına etki eden en önemli yol özelliği; Kaplama tabakasının kayma direnci ; lastiğin yol yüzeyinde dönmesini engelleyen kaymaya karşı direnç kuvveti

6 Kaplama yüzey dokuları; 1- Makro Doku 2- Mikro Doku * Kayma direnci üzerinde her ikisi de etkilidir.

7 Makro Doku : Agrega tanelerinin yerleşimi sırasında agregalar arası boşlukların meydana getirdiği dokudur. Görev: Yüzey ile tekerlek arasındaki suların drene olmasını sağlayarak, hidroplan etkisini azaltmak. Bu şekilde kaplama yüzeyi ile tekerlek arasında iyi bir aderans oluşması sağlamak. Olumsuz Etkileyen Faktörler: Ağır taşıt trafiğinin etkisi ile kaplamalarda kalıcı deformasyonların oluşması, Agrega gradasyonunun yanlış seçilmesi, Bağlayıcı miktarının gerekenden fazla kullanılması, Ölçüm Yöntemleri : Kum Yama Akış-Zaman Ölçer Çeşitli Lazer Profil Metreler

8 Mikro Doku : Agrega tanelerinin gözenek yapısı ve pürüzlülüğü ise mikro dokuyu oluşturur. Görev: Teker ile kaplama yüzeyi arasında aderans sağlayarak daha iyi kayma direncinin ortaya çıkmasına neden olur. Olumsuz Etkileyen Faktörler : Trafiğinin aşındırıcı etkisi Agrega cilalanma değerleri Bağlayıcı miktarının gerekenden fazla kullanılması Ölçüm Yöntemleri : İngiliz Pandülü Dinamik Sürtünme Ölçer

9 2. AGREGA STANDARTLARI Yol kaplamalarında kullanılan malzemelerin % 90 - %95 kadarını Agregalar oluşturmaktadır. Agregalar, inşaat alanına yakın ve uygun agrega ocaklarından veya doğal agrega kaynaklarından temin edilmektedir. Kaplamada kullanılacak olan agregaların; Cilalanmaya karşı dirençli olması, Statik ve dinamik yükler altında kırılma ve aşınmaya karşı dirençli olması, Mevsimsel ve kimyasal etkilerin ayrıştırıcı etkisine karşı dirençli olması, Bağlayıcı ile güçlü bir adezyona sahip olması, ve Boyut, şekil ve yüzey yapısı ile uygun biçimsel özelliklere sahip olması gerekmektedir.

10 Özelikler Türkiye (KTŞ 2013 Kısım 408) Almanya (TL Genstein StB 04 Anhang F ve Asphalt StB 07) Slovakya (KLK 1/2009) TAŞ MASTİK ASFALT Avusturya (ONORM B 3584:2006 Rev :2007 G1 Sınıfı) İsviçre (SN a :2005) Polonya (WT-1 Kruszywa 2008) AŞINMA Türkiye (KTŞ 2013 Kısım 407) Parçalanma Direnci (Los Angeles), % Kayıp 25, (LA 25 ) TSEN a (AASHTO T 96) 20, (LA 20 ) 18, (SZ 18 ) g EN , (LA 25 ) EN , (LA 20 ) EN /8 mm 25, (LA 25 ) 8/11 mm 20, (LA 20 ) 11/16 mm 25, (LA 25 ) EN , (LA 20 ) 25, (LA 25 ) EN d 27, (LA 27 ) TSEN a (AASHTO T 96) Aşınma Direnci ( Micro-Deval) b % Kayıp 20, (M DE 20) TS EN , (M DE 20) EN , (M DE 20) TS EN Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık, ( Su ve Tuz Solüsyonu ile kayıp), % - 1, (F 1 ) EN , (F 2 ) EN , (F 1 ) EN , (F 7 ) f EN Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık, % 14, (MS 14 ) e TS EN , (MS 18 ) EN , (MS 16 ) TS EN Kırılmışlık, ağırlıkça % (Tüm yüzeyi kırılmış tüm yüzeyi yuvarlak) 100-0, (C 100/0 ) TS EN (C 100/0 ) 95-1 (C 95/1 ) (C 90/1 ) EN (C 100/0 ) EN , (C 100/0 ) EN , (C 95/1 ) EN , (C 100/0 ) EN , (C 95/0 ) EN Yassılık İndeksi, % Cilalanma Değeri, % 50 (PSV 50) TS EN (FI 25 ), BS (FI 20 (FI 20 ), 20) TS EN a EN (PSV 51 ) EN (FI 20 ) EN (PSV 56 ) EN (FI 15 ) EN (PSV 50 ) EN (FI 25 ) EN (PSV 50 ) EN (FI 20 ) EN (PSV 50 ) EN (FI 25 ), BS (FI 20 ), TS EN a 50 (PSV 50 ) TS EN Su emme, % 2,0 (WA 24 2,0) TS EN (W cm 0.5) EN ,0 (WA 24 1,0) 0.5 (W cm 0.5) EN ,0 (WA 24 1,0) EN DECLARED 1,0 (WA 24 1,0) 0.5 (W cm 0.5) EN ,0 (WA 24 2,0) TS EN Soyulma Mukavemeti, (Bitüm Kaplı Yüzey) % (24 saat 60 o C suda bekletmeden sonra) Kil Topakları ve Ufalanabilir Daneler, % 60 TS EN Kısım 403, EK A Bulunmayacak ASTM C 142 AASHTO T 112 DECLARED - a Referans Metot. b Gerek görüldüğünde yapılacaktır. c Parantez içindeki ifade, şartname değerinin TS EN deki sınıfını gösterir. d Agreganın petrografik tipine bağlıdır. e MgSO 4 ile kayıp f % 1 lik NaCl solüsyonu ile g EN nin 6. Maddesine göre (German Schlagzertrümmerungswert) 85 EN Metot B DECLARED DECLARED - MB f 10 (10g/kg) EN TS EN Kısım 403, EK A 0,3 ASTM C 142 AASHTO T 112

11 İngiltere Yolun tipine ve risk sınıfına göre agregada aranan minimum cilalanma değerleri Minimum PSV Kısıtları Yol Tipi Yüksek Risk Potansiyeli Olan Alanlar (*) Orta veya Düşük Riskli Alanlar *Kavşak, yaya geçidi, ayrılma ve katılma rampaları ve yüksek eğimli kısımlar ile bu noktalara 50 metrelik yaklaşımlar risk potansiyeli yüksek olan bölgeler olarak belirlenmiştir.

12 3. KTŞ DE PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) 2013-Kısım 407 de Asfalt Betonu aşınma tabakasında kullanılacak kaba agreganın cilalanma değerinin 50 (PSV 50 ) olması istenmektedir. Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ) 2013-Kısım te aşınma tabakasında zorunlu sebeplerden dolayı cilalanma değeri en az 40 olan agreganın idarenin onayı ile kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak; KTŞ de kaymaya karşı direnci artırmak için karışım serildikten ve silindirle ilk pas yapıldıktan sonra cilalanma değeri en az 50 olan, 1-3 mm boyutlarında magmatik kökenli pürüzlendirme malzemesinin aşınma tabakası üzerine homojen olacak şekilde 1,5-2,0 kg/m 2 serilmesi tavsiye edilmektedir.

13 Almanya da Pürüzlendirme Uygulamasına Benzer Gritting Uygulaması (Blazejowski; 2011) No Boyut Miktar Uygulama Uygulandığı Tabaka (mm) (Kg/m 2 ) Koşulları Gradasyonu (mm) 1 2/5 veya 2/4 1-2 Temiz, Sıcak /3 0,5-1,5 Yıkanmış, Sıcak Kısıt yok 3 0,25 veya 2 0,5-1,5 Yıkanmış, Sıcak ve %1 Bağlayıcılı 0/5 veya 0/8

14 4. PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASINDA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ Agregalar, inşaat alanına yakın ve uygun agrega ocaklarından veya doğal agrega kaynaklarından temin edilmektedir. İnşa edilecek yeni yollar veya bakım onarıma ihtiyaç duyan mevcut yollar düşünüldüğünde, her geçen gün yeni agrega ocaklarına veya doğal agrega kaynaklarına olan ihtiyacın artıracağı görülecektir. Global düzeyde son yıllarda yol yapım maliyetlerinin yükselmesi, yol yapımı için gereken kaynakların giderek azalması araştırmacıları farklı kaynaklar bulmaya yönlendirmiştir. Endüstriyel üretim aşamalarında veya sonrasında büyük miktarlarda atık malzeme ortaya çıkmaktadır. Üretim sonrasında çok büyük miktarlarda atığın çıktığı sektörlerinin başında, demir-çelik sektörü gelmektedir. Demir-çelik sektöründe toplam üretim miktarının % i, civarında atık ortaya çıkmaktadır. Demir-Çelik sanayinin önemli miktarda atık çıktısı oluşturduğu diğer bir imalat sanayisi ise Ferrokrom dur (FeCr). 1 ton Ferrokrom üretimi sonucunda yaklaşık 1,1 ton ile 1,6 ton arasında cüruf ortaya çıkmaktadır.

15 Yıl Bazında Küresel Ham Çelik Üretimi (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği; 2014) No Ülke 2011 (Ton) 2012 (Ton) 2013 (Ton) 2013 Cüruf (Ton) 1 Çin Japonya ABD Hindistan Rusya G. Kore Almanya Türkiye yılı ham çelik üretimi (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği; 2014) Ürün Cinsi 2012 (Ton/Yıl) 2013 (Ton/Yıl) EAF / Cüruf / / BOF / Cüruf / / (EAF + BOF) / Cüruf Genel / / Türkiye de Ferrokrom üretimi (Ege ihracatçı Birlikleri, 2011) Ürün Üretim Yılları ve Miktarları (ton) Yüksek Karbonlu Düşük Karbonlu Toplam

16 4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Demir-çelik üretim endüstrisinde ortaya çıkan cüruflar, fiziksel ve mekanik özelikler bakımından birçok üstün özelliklere sahiptir. Cürufların temel alttemel, dolgu malzemesi veya bitümlü sıcak karışım tabakalarında agrega olarak kullanılmasına yönelik araştırma çalışmaları yapılmış veya yapılmaktadır. Bahsedilen alternatif kullanım yöntemlerinde (dolgu, temel, alttemel) ciddi hacimlerde cüruf malzemesinin nakliyesi gündeme gelir ve bu durum üretim maliyetleri açısından uygulanabilirliği cüruf kaynağına yakın bölgeler ile sınırlandırmaktadır. KTŞ de (PSV50) veya diğer ülke şartnamelerinde belirtilen cilalanma değerlerini sağlayan cüruf, temini zor özel bir yüzeysel kaplama malzemesi olarak kullanılabilir. Bu şekilde, gerek satın alma gerekse cilalanma değeri açısından uygun alternatif bir ocağa göre taşıma maliyetlerindeki olası avantaj sayesinde çok daha ekonomik bir çözüm elde edilebilir.

17 Cüruf depolama alanlarında alınan örneklere ait cilalanma değerleri No Ocak Adı Cilalanma Deney Sonuçları (%) 1 82 Ekiniciler Cüruf (Orijinal) 76, Ekiniciler Cüruf (Kırılmış) 76, Cüruf 76, Cüruf Ocağı (Orijinal) 78, Cüruf Ocağı (Kırılmış) 72, Cüruf(Orijinal) 76, Yazıcı Cüruf (Orijinal) 54, Yazıcı Cüruf (Kırılmış) 62, Nursan 0-25 Kırılmış 72, Cüruf (Orijinal) 70, İsdemir BOF Cürufu 40,1 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Bulunan Taş Ocakları Cilalanma Değerleri No Ocak Adı İl / İlçe Cilalanma Değeri (%) (PSV) 1 Sungur Antakya 41,1 2 Yılankale Ceyhan 40,1 3 Sağlıklı Tarsus 47 4 Horozdere Pozantı 41 5 Aksu (Dere) K.Maraş 51,5 6 Musabeyli Kilis 45,1

18

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Karayolları Genel Müdürlüğü BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Hazırlayan Fatma ORHAN ĠnĢaat Yük. Müh. AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Üstyapı GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü Ankara 2012 1-

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları

Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları The Possibility of Recycle of Waste Agregates in the Asphalt Pavement and CEN Standards Hüseyin AKBULUT, Yılmaz

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI

BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI BİTÜMLÜ KAPLAMA AGREGALARI VE KARIŞIMLARI İLE İLGİLİ AVRUPA STANDARDLARI Fatma ORHAN 1 A. Gürkan GÜNGÖR 1 ÖZET Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik süreci kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TABAKALARININ PERFORMANSLARININ İLERİ DENEYLER İLE BELİRLENMESİ A.Gürkan GÜNGÖR 1 Fatma ORHAN 1 Serdar KAŞAK 1 ÖZET Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğunda yer alan

Detaylı

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi

Türkiye. 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... İÇİNDEKİLER. 1 Giriş. 2 Haberler. 10 Teknik Makale. 13 Kongre Takvimi Türkiye Kasım 2010, Şubat Ağustos Nisan 2007, 2008, 2009, Sayı Sayı Sayı 283 7 İÇİNDEKİLER 8. Olağan Genel Kurulumuzun ardından... Her 2 yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulumuzun 8. si, kuruluşumuzun

Detaylı

Aşınma ve darbelere dayanıklı, güvenle ve kolaylıkla kullanabileceğiniz zırh plakalarımızla tüm aşınma problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

Aşınma ve darbelere dayanıklı, güvenle ve kolaylıkla kullanabileceğiniz zırh plakalarımızla tüm aşınma problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Aşınma ve darbelere dayanıklı, güvenle ve kolaylıkla kullanabileceğiniz zırh plakalarımızla tüm aşınma problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Plakalarımızın ölçüleri tüm isteklerinizi karşılayacak çok geniş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com

www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.sinuscelik.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com WEB SİTELERİMİZ www.sinuscelik.com.tr www.itsgrup.com.tr www.itsyapi.com.tr www.sinuscelik.com www.itscelik.com www.panelasesuar.com www.sandivicpanel.com

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı