İNSANLIK TARİHİNDE MALZEME KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSANLIK TARİHİNDE MALZEME KULLANIMI"

Transkript

1 HURDADAN MALZEME ÜRETİMİ Hazırlayan: Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.

2 İNSANLIK TARİHİNDE MALZEME KULLANIMI İnsanlık tarihindeki devirler hep insanın kullandığı malzeme ile tanımlanmıştır. İnsanlık ilk çağlarda Yontma Taş Devri nde tabiatta bulduğu doğal hammadde olan taşı kullanmıştır. Bu bakımdan insanlığın ilk kullandığı malzeme olan taş, seramik türden bir malzemedir. Daha sonra insanoğlu metalleri tanımış ve kullanmaya başlamıştır. M.Ö yıllarında Bakır Devri başlamıştır. İnsanlığın ilk kullandığı metal tabiatta serbest halde de bulunduğundan altın ve bakırdır. Bakır yumuşak olduğundan kolaylıkla şekillendirilebilmiş ve korozyona dayanıklı olduğundan uzun süre kullanılabilmiştir. Bakıra sertlik kazandırmak için tunç ve bronz gibi bakır alaşımları geliştirilmiştir. M.Ö yıllarında insanlık demiri kullanmış ve Demir Devri başlamıştır. 21.yüzyıla girerken plastik ve kompozit kullanımında büyük bir gelişme ile demir kullanımının azalacağı beklentisi gerçekleşememiş olup, demir ve çelik yılda yaklaşık 1 milyar ton tüketimi ile insanlığın kullandığı malzemenin ¾ ünü oluşturmaktadır. Eğer insanlığın yaşadığı devir çoğunlukla kullandığı malzeme ile adlandırılacaksa günümüzde de Demir Devri devam etmektedir. Yakında yeni bir malzemenin demirin yerini alması ümidi görülmemektedir. Ülkelerin teknolojik gelişmişliği kullandığı malzeme miktarı ile ölçülmektedir. İnsanlığın son yüzyılda kullandığı malzeme miktarının insanlık tarihi boyunca kullandığı malzeme miktarından fazla olduğu anlaşılmıştır.

3 YERKABUĞUNDA ELEMENTLERİN YÜZDE OLARAK DAĞILIMI

4 PERİYODİK TABLODAKİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI 1)METALLER 1. 1.)ANA METALLER DEMİR ESASLI VEYA DEMİR DIŞI OLUŞLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA Demir Esaslı Metaller :Dökme Demir, Çelik Demir Dışı Metaller : Cu, Al YOĞUNLUKLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA Hafif Metaller (yoğunluğu 4,5 g/cm3 den küçük): Al, Mg, Be, Ti Ağır Metaller (yoğunluğu 4,5 g/cm3 den büyük):fe, Cu, Pb ERGİME SICAKLIKLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA Alçak Sıcaklıkta Ergiyen Metaller (TE.N.,900 o C dan küçük):pb, Zn, Sn, Cd Yüksek Sıcaklıkta Ergiyen Metaller (TE.N.,900 o C dan büyük):ni, Co, Cu AKTİF VEYA SOY OLUŞLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA Aktif Metaller : K, Li, Na, Zn, Mg Soy Metaller : Au, Ag, Pt 1.2.) A (ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ) METALLER:Li, Be, Mg (Be ve Mg hariç teknikte metalik malzeme olarak kullanılamazlar.) 1.3) T (GEÇİŞ) METALLERİ: Cr, Mn, V, W 1.4)SINIR ELEMENTLERİ : B, Si, As, Te (Metalik ve metalik olmayan özellik) 2) AMETALLER(Metalik Olmayan Elementler): Halojenler : F, Cl, Br, I, Metal Dışı Diğer Elementler : C, N, O, P, S, Se. 3) ASAL GAZLAR: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

5 DOĞAL HAMMADDELER VE SINIFLANDIRILMASI Tabiatta bulunan metal, enerji ve her türlü endüstriyel maddenin elde edildiği mineral esaslı inorganik ve hücresel dokuya sahip bitkisel ve hayvansal esaslı işlenmemiş doğal hammaddelerdir. Örnek a)mineralojik Hammaddeler (Mineral esaslı hammaddelerdir) Metalik Hammaddeler Demir cevheri Enerji Hammaddeleri Kömür Endüstriyel Hammaddeleri Kireç b)hayvansal Hammaddeler Deri c)bitkisel Hammaddeler Kereste

6 ÜLKEMİZİN HAMMADDE POTANSİYELİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Ülkemizde üretilen maden ürünleri sanayide ve inşaat sektöründe hammadde olarak tüketilmektedir. Bor, krom, mermer, pomza, sodyum feldspat genel olarak ihraç edilen madenlerimizdir. Ülkemizin maden varlığının 4350 Katrilyon TL (4350 Milyar YTL)değerinde olduğu ifade edilmektedir. Buna karşın yıllık maden üretimi 3,45 Katrilyon TL, ihracatı ise 0,75 Katrilyon TL kadardır.

7

8 DEMİR VE ÇELİK UZAYDAN GELEN METAL Yeryüzünün en kıymetli metali zannedilen altın yeryüzünde olmasa idi insan hayatında hiç bir anormallik olmazdı, ancak demir yeryüzünde olmasa idi insan hayatı altüst olurdu. Bu bakımdan demir yeryüzünün en kıymetli metalidir. Demir yeryüzü metali değildir.demirin yeryüzüne daha sonra yoğuşarak veya gök taşları ile uzaydan inerek geldiği sanılmaktadır. Aya ilk adımını atan Armstron a göre demir metalinde güneş enerjisinin 4-5 misli bir enerji yüklenmiş olduğundan çok sert ve dayanıklı bir metal davranışı göstermektedir.

9 EN MUKAVİM MALZEME: DEMİR-ÇELİK DEMİR KARBON İLE ALAŞIM OLUŞTURARAK ÜSTÜN MEKANİK ÖZELLİKLER KAZANMAKTA, ISIL İŞLEMLE YAPISI VE ÖZELLİKLERİ KOLAYCA DEĞİŞTİRİLEBİLMEKTEDİR OTURDUĞUMUZ BİNALARIN BETONUNDAKİ DONATILAR, BİNDİĞİMİZ ARAÇLARIN KAPORTA GÖVDELERİ, RAYLAR VE MUKAVİM OLMASI GEREKEN HERŞEY ÇELİKTENDİR.

10 VÜCUDUMUZDA OKSİJEN TAŞIYICI METAL: HER İNSANIN VÜCUDUNDA DEMİR 4-5 GRAM DEMİR BULUNMAKTADIR. DEMİR İNSAN VÜCUDUNDA KIRMIZI KAN HÜCRESİNDE HEMOGLOBİNE BAĞLI DEMİR OKSİJEN TAŞIYICI ROL OYNAMAKTADIR. AKCİĞERLERDEN DOKULARA HAVA BİR AN ULAŞAMASA DERHAL ÖLÜRÜZ. YERYÜZÜNÜN EN KIYMETLİ METALİ ZANNEDİLEN ALTIN YERYÜZÜNDE OLMASA İDİ İNSAN HAYATINDA HİÇ BİR ANORMALLİK OLMAZDI, ANCAK DEMİR YERYÜZÜNDE OLMASA İDİ İNSAN HAYATI ALTÜST OLURDU. BU BAKIMDAN DEMİR YERYÜZÜNÜN EN KIYMETLİ METALİDİR. 1. O Fe 3+ = O 2 + Fe2+ ; 2. H 2 O 2 + Fe 2+ = Fe 3+ + OH - + OH

11 DEMİR ALTINDAN DEĞERLİDİR Doğal olarak bir şeye ihtiyaç ne kadar çoksa, o da o nispette çok yaratılmıştır. Tabiatta bulunması en zor olana ihtiyaç daha azdır. Akciğerlerden dokulara hava bir an ulaşmasa insan derhal ölür. İnsanın en fazla havaya, sırası ile suya, ekmeğe, yiyeceğe ve diğer şeylere ihtiyacı vardır. İnsan vücudunda kan hücrelerinde demir oksijen taşıyıcı rol oynamaktadır. Demirin insanlar için çok faydalı ve insanların demire ihtiyaçlarının altına olan ihtiyaçlarından daha fazla olmasından dolayı, demir altından çok ve kolay bulunabilir yaratılmıştır. Demir yerkabuğunun % 5,1 ini oluşturmakta olup, alüminyumdan sonra yerkabuğunda en çok bulunan ikinci metaldir. Arkeolojik araştırmalara göre demirin M.Ö yıllarında kullanıldığı belirlenmektedir. İlk çağlardan beri en fazla kullanılan metaldir. İnsanlığın kullandığı malzemenin ¾ ü demir esaslıdır. Dünyada yılda yaklaşık 1 milyar ton demir ve çelik üretilmekte ve tüketilmektedir Demir karbon ile alaşım oluşturarak üstün mekanik özellikler kazanmakta, ısıl işlemle yapısı ve özellikleri kolayca değiştirilebilmektedir. Oturduğumuz binaların betonundaki donatılar, bindiğimiz araçların gövdeleri çeliktendir. 21. Yüz yıla girerken plastik ve kompozit malzemelerin demir ve çeliğin yerini alacağı beklentisi boşa çıkmış olup, demir-çelik endüstride saltanatını korumaktadır.

12 Dünya Ham Çelik Üretimi ve E.A.F. nın Payı Milyon Ton Yıl 2004 Dünya Çelik Üretiminde E.A.F. Payı Dünya Pik De mir Üre timi Dünya Ham Çe lik Üre timi (Ne t M ilyon Ton)

13 DÜNYA DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİ 1950 yılında dünya çelik üretimi 190 Mt civarındaydı. Bu 190 Mt çelik üretiminin %80 i Yüksek Fırın - Siemens Martin yöntemiyle, %10 u Yüksek Fırın - Thomas Konverter yöntemiyle, %10 u da E.A.F. ı ile üretilmekteydi te 700 Mt a ulaşan sıvı çelik üretiminde E.A.F. nın payı %20 ye çıkmıştır yılı itibariyle dünya ham çelik üretimi 770 Mt olarak gerçekleşmiş, 1994 te bu rakam 702 Mt na düşmüştür yılı için verilen rakam ise 1030 Mt dur.

14 Türkiye Ham Çelik Üretiminin Yıllara Göre Değişimi ve E.A.F. nın 25 Payı. 20 Milyon Ton Yıl Türkiye Pik Demir Üretimi Türkiye Çelik Üretiminde E.A.F. Payı Türkiye Ham Çelik Üretimi (Net M ilyon Ton)

15 Türkiye nin 2004 Yılı Ham Çelik Üretiminin Yöntemlere Göre Dağılımı. ERDEMİR 15% İSDEMİR 11% E.A.F. İLE ÜRETİM 70% KARDEMİR 4%

16

17 HURDANIN HAMMADDE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ HAMMADDE TASARRUFU:Hurdanın ikincil bir hammadde olarak değerlendirilmesi, tabiatta bulunan birincil doğal hammadde kaynaklarının korunması açısından önemlidir.örnek olarak aluminyum ve demir hurdadan elde edildiğinde sırası ile 1/15 ve 1/3 oranında enerji gerekmektedir. ENERJİ TASARRUFU:Hurdadan malzeme üretimi doğal hammaddelerden malzeme üretimine göre daha az enerji gerektirdiğinden enerji tasarrufu elde edilir. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI:Hurdanın değerlendirilmesi çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. EKONOMİK KAZANÇ:Hurdanın değerlendirilmesi ekonomik kazanç elde etmek bakımından önemlidir.

18 DEMİR-ÇELİK HURDASININ ÜSTÜNLÜKLERİ Demir cevheri kaynaklarının sınırlı ve düşük kaliteli olması, Hurdadan çelik üretiminin cevhere oranla daha az enerji gerektirmesi(1/3) ve enerji tasarrufu, Gelişen teknolojiye paralel olarak daha fazla metal tüketimi ve hurda oluşumu potansiyelinin artması, Hurda kullanımının çevre sorunlarını ortadan kaldırması yolu ile çevre kirliliğinin azaltılması, Hurdanın stoklama ve nakliye kolaylığı, Hurdanın yüksek ısı geçirgenliği sebebi ile ergitme kolaylığı, Yüksek ısı geçirgenliği, Daha az curuf ve refrakter problemi, Hurdanın değerlendirilmesinin ekonomik kazanç sağlaması.

19

20

21

22 POTA FIRINI

23 ÜÇ ELEKTROTLU ALTERNATİF AKIMLI ELEKTRİK ARK OCAĞI

24 TEK ELEKTROTLU DOĞRU AKIMLI ELEKTRİK ARK OCAĞI

25 E.A.O. DAKİ GELİŞMELER A)Ocak Dizaynı ve Kapasitesi ile İlgili Gelişmeler B)Ocak İşletme Şartları ile İlgili Gelişmeler

26 U.H.P. TİPİ OCAKLAR

27 E.A.O. DA SU SOĞUTMA SİSTEMİ

28 E.A.O. DA SU SOĞUTMA SİSTEMİ

29 SU SOĞUTMALI ELEKTROD

30 OKSİJEN-YAKIT BRÜLÖRLERİ

31

32 HURDA ÖN ISITMA SİSTEMİ

33

34

35

36 TOZ TUTUCU SİSTEM

37 E.A.O. BİLGİSAYARLI KONTROL SİSTEMİ

38 HURDADAN ÇELİK ÜRETİMİ

39 HMS HURDASI

40

41 KIYILMIŞ HURDA

42 DEMİR-ÇELİK HURDASININ AKIM ŞEMASI

43 HURDA KAYNAKLARI VE TÜRLERİ DÖNDÜ HURDA: Demir- Çelik fabrikasında sıvı çeliğin son ürüne dönüştürülmesi sırasında oluşan standart dışı üretim atıklarıdır. Demir- Çelik fabrikasında değerlendirilir.sürekli döküm ve haddeleme tekniği ve demir-çelik üretimindeki diğer gelişmeler, dönen hurda oranını azaltmıştır. İŞLEM HURDASI :Çeliği ara ürün olarak tüketen bir endüstride uygulanan presleme, kesim,talaşlı imalat v.b. işlem gereği oluşan atıklardır.çelik tüketen endüstrilerde kaydedilen verimlilik artışı, işlem hurdası oranını azaltmıştır. TOPLAMA(KARIŞIK, TİCARİ) HURDA: Kullanım ömrünü tamamlamış alet, vasıta v.b. maddelerin oluşturduğu hurda türüdür. Artan metal tüketimi toplama hurda oranını arttırmıştır.

44 HURDA HAZIRLAMA Hurdanın demir oranın ve yoğunluğunun yükseltilmesi, boyutlarının E.A.O. da kullanabilecek homojen boyutlara getirilmesi işlemidir.

45 HURDA HAZIRLAMA İŞLEMLERİ Tasnif (Ayırma), Kesme, Paketleme (Presleme), Kıyma, Manyetik Ayırma

46 PAKETLEME

47 PAKETLENMEMİŞ VE PAKETLENMİŞ HURDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

48 ÇELİK MALİYET KALEMLERİ DAĞILIMI

49 PAKETLEMENİN HURDA MALİYETİNE ETKİSİ

50 HURDA HAZIRLAMA TESİSİ

51 HURDA HAZIRLAMA TESİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Cardboard Baler

52 HURDA PAKETLEYİCİ

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETEBİLİR Mİ? Y. Ziya KAYIR

TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETEBİLİR Mİ? Y. Ziya KAYIR TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETEBİLİR Mİ? Y. Ziya KAYIR KOSGEB 06935 Sincan/Ankara Tel: (312) 267 02 85 E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Ülke kaynaklarını (yer altı, yer üstü ve insan kaynakları da dahil)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir.

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Çelikler 1/29 Çelik? Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Bazı krom çeliklerinde % 2'den biraz daha fazla (%

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ... i I. SEKTÖRÜN TANIMI... 2 II. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU... 2 II.1- DIŞ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER... 3 II.1.1- Dünya

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4068-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETMELİ Mİ?

TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETMELİ Mİ? TÜRKİYE PASLANMAZ ÇELİK ÜRETMELİ Mİ? Y. Ziya KAYIR*, Etem Gündüz BAÇÇIL** *KOSGEB Sincan, İşletme Geliştirme Merkezi, Ankara, ziya.kayir@kosgeb.gov.tr **Makina Yüksek Mühendisi, Ankara, etem.baccil@mmo.org.tr

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum"

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. 2013 Yılına Girerken Mevcut Durum TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum" TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER 1. Döküm Sektörünün Tanımı... 5 1.1. Üretim Yöntemleri ve Teknoloji:... 5 2. Döküm

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.4. Çelik birleşim malzemeleri 2.4.1. Giriş 2.4.2. Düğüm noktalarının teşkilinde perçin-bulon-kaynak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı