Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver!"

Transkript

1 Etrafında gördüğün veya hissettiğin olağandışı bir durumu vakit geçirmeden üstlerine haber ver! Yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. - Atatürk Fotoğraf: Cumhuriyet Gazetesi

2 İllüstrasyon: Pelin Türker Yurtta barış, dünyada barış! - Atatürk Acemi er eğitimini alacağın bölüğümüze hoş geldin. Vatanımıza, milletimize ve insanlığa faydalı bir asker olman için bizler elimizden geleni yapacağız. Senin de aynı üstün gayretleri göstereceğine olan inancımızın tam olduğunu bil. Unutma ki Mehmetçik, komutanların olarak bizler sizsiz, sizler de bizsiz yapamazsınız. Bu vatanı hepimiz üzerine düşeni layıkıyla yaparak koruyacağız ve yükselteceğiz. Askerlik hizmetin boyunca sana başarılar diler, komutanların sözünden çıkmamanı özellikle hatırlatırız. Askerlik hizmetin boyunca senin üzerine düşen, verilen emirleri eksiksiz olarak yerine getirmen, amirlerin başta olmak üzere devre arkadaşların ve herkese karşı her zaman saygılı ve dürüst olmandır. Emir ve sorumlulukların gereğini tam olarak yapacağına, ülkemize ve ailene layık bir asker ve vatandaş olacağına inancımız tamdır Mehmetçik! İlkokuldayken içtiğin andı hatırlıyor musun?: Türküm! Doğruyum! Çalışkanım! Yasam, küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Yurdumu, Milletimi, özümden çok sevmektir! Ülküm yükselmek, ileri gitmektir! Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk! Açtığın yolda, kurduğun ülküde, Hiç durmadan yürüyeceğime, And içerim! Varlığım Türk varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm diyene! Sevgili Mehmetçik! Geçmişi Milattan öncesine dayanan, zengin ve eşi benzeri olmayan bir mirasın yükü omuzlarımızda. Bu mirasa layıkıyla sahip çıkmak, onu kollamak, onu sonsuza dek yaşatıp, çocuklarımızın, torunlarımızın da bu mirasa sahip olmanın zevk ve şerefini duymalarını sağlamak bizim elimizde. Bunun için iyi bir asker olman şart ki askerlik hizmetin süresince iyi bir asker olmak için gerekli nitelikleri kazanacaksın. İyi bir asker olmak demek sivil hayatta da başarılı, kaliteli ve karizmatik bir vatandaş olmak demektir. Toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmelisin. Türkçeyi çok iyi konuşmanın yanında başta İngilizce olmak üzere tercih edeceğin yabancı bir dili de akıcı konuşabilmeli, uluslar arası arenada da bizleri çok iyi ifade edebilmelisin. Zira İngilizlere, Fransızlara, Yunanlara, İtalyanlara, Ruslara, Ermenilere, Anzaklara, bazılarının sömürge kuvvetlerine karşı çok sınırlı imkânlarla ama büyük bir inanç ve cesaretle yaptığımız ve kazandığımız Kurtuluş Savaşı nın anlam ve öneminin uluslararası camiada layıkıyla değerlendirilmediğini, birçok platformda üzerimize sözde Ermeni Soykırımı gibi uydurma bir nedenle insanlık suçu etiketi yapıştırılmaya, anamızın ak sütü gibi helal olan Cumhuriyetimizin meşruluğunun yok edilmeye çalışıldığını ne yazık ki hala görmekteyiz. Bunlarla layıkıyla başa çıkmanın yolu tarihimizi çok iyi bilmekten, uluslar arası camianın lisanını iyi konuşabilmekten ve karizmatik birer dünya vatandaşı olabilmekten geçiyor. Senin böyle bir vatandaş olmanı temenni ediyoruz. Senin de bunu istemen ve üzerinde çalışman halinde bu temennimizin gerçekleşeceğini unutma. Bu temennimizin gerçekleşmesi için gerekli altyapının bağımsızlık, vatan, devlet gibi olmazsa olmazlarını atalarımız canlarını vererek bizler için hazırladılar. Bunun üzerinde yükselmek ve ülkeni de beraberinde yükseltmek senin elinde! Kurtuluş Savaşı nın hemen ardından Atatürk ün barışçıl ve evrensel vizyonunun eseri olan Yurtta barış, dünyada barış özdeyişi doğrultusunda, topraklarımızı işgal eden tüm ülkelerle barış anlaşmaları imzaladık, iyi ilişkiler kurduk ve devam ettirdik. Bunun devam etmesi de senin elinde Mehmetçik. Tüm komşu veya komşu olmayan ülkelerle iyi ilişkilerimiz devam etmeli, ancak her zaman uyanık olmak zorundayız. Uluslararası ilişkilerde ülkelerin kendi çıkarlarını gözetmesi normaldir. Bizim üzerimize düşen ise dost gördüğümüz ve iyi geçindiğimiz ülkelerin de bir gün çıkarları gereği bu güveni boşa çıkarabileceklerini her zaman akılda tutarak, her zaman ve her şartta uyanık olmak, kendimizi her zaman en kötü şartlara hazırlıklı tutmaktır. Sevgili Mehmetçik! Ulu önder Atatürk ün üstün kabiliyet ve meziyetleri zamanın önde gelen devlet adamları ve medyasınca da onanmış, ortaya çıkardığı eser herkesçe ayakta alkışlanmıştır. Bu eser tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye Cumhuriyetidir. Varlığımızı, annemizi, babamızı, inancımızın gereklerini rahatlıkla yerine getirebilmeyi, önü açık özgür birer vatandaş olabilmemizi borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin dokusu, üzerinde yaşadığımız toprakların temiz, inançlı, namuslu insanıdır; senin anandır, babandır, dedendir, ninendir, kardeşindir. Bu dokunun, Cumhuriyetimizi zayıflatma, Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarını ortadan kaldırma, Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma amacını ortadan kaldırma niyetinde olanlarca tahrip edilmesine izin verme. Unutma ki biz Cumhuriyet ile var olduk, ancak Cumhuriyet ile var olmaya devam edebiliriz... Cumhuriyet senin şah damarındır Mehmetçik!

3 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin Evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! - Mustafa Kemal ATATÜRK ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNDEKİ KELİMELERİN ANLAMLARI TERSANE: 1.Gemi yapılan yer, gemilik. 2. Tezgâh. tersane kethüdası, tersane sergisi Tezgah: 1. Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa: Bir tezgâhtan öbürüne koşuyor, bir kumaş topunu bırakıp başkasına saldırıyordu. -R. H. Karay. 2. Kahve, meyhane vb.de müşterilerin üzerinde yiyip içtikleri uzun masa veya büfe: Kahveci tezgâhı. İçenlerin hepsi susmuş, kadına bakıyor, tezgâhın arkasındaki yürüyüşünü seyrediyorlardı. -S. F. Abasıyanık. 3. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı: Halı tezgâhı. İplik tezgâhı. Çanak çömlek tezgâhı. Örtü tezgâhı. 4. Tersane. 5. argo Genellikle yasal olmayan bir işi yapmak için tutulan uygunsuz yol. Tezgâh kelimesi görüldüğü gibi Tersane kelimesinin yerine de kullanılabilmektedir. Öyleyse tezgâh kelimesinin yerine tersane kelimesini de kullanabiliyoruz. Yani Tersane ve Tezgâh kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Yani öyleyse Tezgâh kelimesinin içerdiği anlamları tersane kelimesi de içerebilir diyebiliriz. Yukarıdaki üçüncü madde benim dikkatimi çekiyor. Üçüncü maddeyi tekrar belirtelim: (3. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı: Halı tezgâhı. İplik tezgâhı. Çanak çömlek tezgâhı. Örtü tezgâhı. ).Görüldüğü gibi Tezgâh kelimesi dolayısıyla Tersane kelimesi küçük ölçekli ekonomik işletme anlamına da gelebiliyor. Zamanla kelimenin anlamının genişleyebileceğini de düşünürsek Tersane kelimesi büyük ölçekli ekonomik işletme anlamına da gelebilir diyebiliriz. GENÇLİK,-Ğİ: 1. Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı: İlk gençliğinde at delisiydi. -N. Cumalı. 2. İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi: Belki babam da gençliğinde Valantino ya benziyordu. -M. Ş. Esendal. 3. Genç insanların bütünü: Türk gençliği. Gençliğin yetiştirilmesi. O gençliğin politikaya katılması yüzünden Balkan Harbine girmişiz. -F. R. Atay. 4. mec. Genç bir kimsenin tutumu: Gençliğimi kapının eşiğinde bırakıp eve giriyorum. -Y. Z. Ortaç. VAZİFE: 1.Ödev: Şimdi artık vazife bitmiş, gülüp eğlenmeye sıra gelmiştir. -R. N. Güntekin. Mümtaz Bey bir tahrir vazifemin altına şunları yazmıştı. -S. F. Abasıyanık. 2. Görev: Nedim bugün vazifesine geç geldi. -A. Gündüz. 3. esk. Günlük ücret, yevmiye Vazife aşkı, vazife kurbanı, vazife şehidi, vazifeşinas. İSTİKLAL: 1. Bağımsızlık: İstiklâl Savaşı. İstiklâl Marşı. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut abidesidir. -Atatürk. CUMHURİYET: 1.Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. -Anayasa. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk tür. Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetperver. İLELEBET: 1.Sonsuzluğa değin, sürgit: Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. -Atatürk. MUHAFAZA: 1.Koruma, saklama, korunum: Zamanımızda kıymetli şeylerin muhafazası güçleşti. -B. Felek. MÜDAFAA: 1.Savunma, koruma. MEVCUDİYET: 1.Var olma, varlık, var oluş: Birinci vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. -Atatürk. İSTİKBAL,-İ: 1. esk. Karşı çıkma, karşılama. 2. Gelecek (zaman), ati: Bütün hayatımı, bütün istikbalimi şartsız, kayıtsız bir erkeğin keyfine feda edemem. -Ö. Seyfettin. YEGÂNE: 1.Biricik, tek: Yegâne emelim, kızımın bir hanımefendi olarak yetişmesidir. -A. İlhan. DÂHİLİ: 1.İçle ilgili: Darülbedayi kısmını ve bu kısmın dâhilî şekil ve manzarasını anlatmalıyım. -H. F. Ozansoy. dâhilî deniz, dâhilî harp, dâhilî nizamname, dâhilî talimatname HARİCÎ: 1.Dışla ilgili, dıştan olan: Haricî hastalıklar. BEDHAH: 1.Kötülük isteyen, kötü yürekli: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. -Atatürk. MECBURİYET: 1.Yükümlü, zorunlu olma durumu: Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak mecburiyetindeyiz. -Y. K. Karaosmanoğlu. VAZİYET: 1.Konum: Kasaba coğrafî vaziyeti yüzünden lodosu, poyrazı pek az tutan bir limanda kurulmuştur. 2.Durum, tavır, hâl: Vaziyetimi söyleyiniz, hemen gelir beni kurtarır. -A. Gündüz. İMKÂN: 1.Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak: Bunu bizden gizlemelerinin imkânı var mıdır? -H. C. Yalçın. ŞERAİT: 1.Şartlar, koşullar. NAMÜSAİT, -Dİ: 1. Uygun olmayan, elverişsiz: Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. -Atatürk. Siz Sebati Beydeki azme bakın ki böyle namüsait iklimde dahi çiçek yetiştiriyor. -H. Taner. MAHİYET: 1.Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas: Bu kadar dahi bir kocayı kâfi derecede aydınlatacak mahiyette idi. -H.Taner. 2. mec. İç yüz: Meselenin mahiyeti anlaşıldı. TEZAHÜR: 1.esk. Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma: Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır. -S. F. Abasıyanık. 2.Belirti: Bu hasretin garip tezahürleri de vardı. -Peyami Safa. KASTETMEK: 1.Amaçlamak, amaç olarak almak; demek istemek:...ev deyince, kasabada dört beş tane zengin evini kastediyorum. -S. F. Abasıyanık. 2.Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek:...istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. -Atatürk. EMSAL, -Lİ: 1.Benzerler: Tarihte o ana kadar emsali görülmedik bir ticarî kepazelik devri açılmıştı. - E.E.Talu. 2.Yaşıt, eş, denk: Emsali bir üst derece maaş aldığı hâlde zavallı resim hocamız mağdur duruma düşmüş bulunuyordu. -H. Taner. 3.Örnek: Bir coşkunluk, bir taşkınlık, bir hâl ki dünya emsalini bir daha görmemiş. -R. H. Karay. GALİBİYET: 1.Yenme, yengi. MÜMESSİL: 1.Temsilci: Sınıf mümessili. CEBREN: 1.Zorla, zor kullanarak, zoraki: Cebren ve hile ile aziz vatanın... -Atatürk. HİLE: 1.Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı. -R. H. Karay. 2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: Bu sütte hile var. hilebaz, hileişeriye AZİZ: 1.Sevgide üstün tutulan, muazzez. 2. Ermiş, eren. KALE: 1.tar. Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı. 2.mec. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. 3.mec. Önemli mevzi. ZAPT: 1.Zor kullanarak ele geçirme. 2.Tutma, hâkim olma: İşte o vakit ben zaptı imkânsız bir vahşî kedi hâline girmişim. -Y. K. Karaosmanoğlu. 3.Zabıt. zapturapt ORDU: 1. Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü: Türk ordusu. Şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur yarabbi. -Y. K. Beyatlı. Birinci Dünya Savaşı boyunca Türk ordusunda çalıştığını övünerek anlattı. -R. H. Karay. 2. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: Birinci Ordu. Dördüncü Ordu karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi, baş döndürür. -F. R. Atay. 4.Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü MEMLEKET: 1.Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke: Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. -Atatürk. 2.Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, yurt: Memleket isterim/ Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. -C. S. Tarancı. Bizim memleketimizde soyadımız var, onu alalım bitsin gitsin! -M. Ş. Esendal. 3.İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge: Lübnan; portakal, turuncu, hurma ve muz memleketiydi. -R. H. Karay. 4.Bir ülkede yaşayan bireylerin bütünü: Bütün memleketin kadınları bugün, en fakiri bile, beyaz giymişler, beyaz örtünmüşler. -H. E. Adıvar. memleket havası, memleketler arası KÖŞE: 1.Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye: Mendilin köşesi. Kutunun sivri köşesi. 2.İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer: Seniha Hanım parmağını odanın köşesine uzattı. -P. Safa. 3.İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer: Türk kadınları alacalı bir ipek kumaş gibi köşeye birikmişlerdi. -Ö. Seyfettin. 4.Bölüm, yer veya yan: Burgaz ın sokaklarında her köşeden Türkçe işitiliyor. -Y. K. Beyatlı. Burası memleketin bir temiz köşesi, şehrin kırlaşmış bir bucağı. -M. Ş. Esendal. 5.mec. Kuytu, tenha veya ücra yer: Nihayet, bir köşede oturan jandarma çavuşu söze karışıp işi kesti attı. -M. Ş. Esendal. 6.mec. Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer: İlk adımda otel, han, kahve köşeleri bulmak ihtiyacı baş gösterecek. -R. H. Karay. BİLFİİL: 1.İş olarak, iş edinerek, gerçekten: Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor. -Atatürk. İŞGAL,-İ: 1.Bir yeri ele geçirme: Çuhahane bir kumaş fabrikasıydı, İstanbul un işgali sırasında İngilizler yaktılar. -B. Felek. 2.(bir kimseyi) İşten alıkoyma, engelleme, oyalama 3.Uğraştırma ELÎM: 1.Acınacak, acıklı: Geçirmiş olduğum elîm sergüzeştin ve sefaletin nihayete ermiş olduğu bir gündü. -Y. K. Beyatlı. VAHİM: 1.Ağır, korkulu, çok tehlikeli: Siz sağlam bir vücutta mutlaka vahim bir illet bulmak hevesine düşmüşsünüz. -Y. K. Karaosmanoğlu. İKTİDAR: 1.Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret: Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi? -S. F. Abasıyanık. 2.Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği 3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar: Almanya daki öğrenciliğim Hitler in iktidar yıllarına rastlar. -H. Taner. GAFLET: 1.Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık. gaflet uykusu DALÂLET: 1.Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak: Dalâlete kapılmış olmalarından korkarım. -T. Buğra. HIYANET: 1.Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet: Emanete hıyanet olmaz. -Atasözü. Hiçbiri vatan hıyanetinin cezasız bırakılmasını istememişti. -F. R. Atay. 2.Güveni kötüye kullanma, aldatma, vefasızlık: Hıyanetini görmediğin bir kadın hakkında fena tabirler kullanmaya hakkın yok. -P. Safa. 3. Vefasız: Hıyanet, beni hiç aramıyorsun! ŞAHSİ: 1.Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük: Şahsî eşya. Şahsî düşüncem. Hareketin içinde şahsî kinler ve rekabetler vardı. -F. R. Atay. MENFAAT: 1.Yarar, çıkar, kâr, fayda: İnsanları ayıran da, birleştiren de hep menfaat davasıdır. -Y. K. Karaosmanoğlu. Gelip gidenlerden çok menfaat oluyor. -H. E. Adıvar. menfaat düşkünü, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar MÜSTEVLİ: 1.esk. Bir yeri istilâ eden, yönetimi altına alan (kimse, devlet, ordu vb.): Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. -Atatürk. 2.Salgın. SİYASİ: 1.Siyasetle ilgili, siyasal, politik: Siyasi işlere karışmamanı tavsiye ederim. -P. Safa. 2.Siyasetçi, politikacı. siyasî ambargo, siyasî coğrafya, siyasî harita, siyasî parti EMEL: 1. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek: Büyük emeller benim bir aile ocağı kurmama da mâni olmuştu. -R. N. Güntekin. Mektebe giderken bütün emelim bir bisikletten ibaretti. -H. Z. Uşaklıgil. TEVHİT: 1.Allah ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. 2.esk. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. 3.Tek tanrıcılık. 4.ed. Divan edebiyatında Allah ı övmek için yazılan manzume. tevhit ehli MİLLET: 1.Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus: Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl fikrinin lâyemut âbidesidir. -Atatürk. 2.hlk. Benzer özellikleri olan topluluk: Şoför milleti bu, gözü açık olur. Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok. -A. Mithat. 3.Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes: Millet tütün paralarını alınca borcunu öder. -N. Cumalı. millet meclisi, milletler arası, milletler arasıcı, milletler arasıcılık, milletsever, milletseverlik, millettaş, milletvekili, milletvekilliği FAKİR: 1.Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara: Zengin, orta hâlli, fakir, herkes bu sazlı yerlere devam ve bu âlemlere iştirak ederdi. -A. Ş. Hisar. En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir. -F. R. Atay. 2.Zavallı: Hey gidi kahpe felek; gençliklerine doymadan gitti fakirler. -H. Taner. 3.(nesneler için) Olması gerekenden az: Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem. -M. Yesari. ZARURET: 1.Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk: Çalışma zarureti var. Kültür hâkim olduktan sonra, sanat ve hayat, mazi ve yeni zaruretler ne güzel uyuşuyor. -F. R. Atay. 2.Sıkıntı, yoksulluk, fakirlik: Zaruret içinde yaşıyorlar. Kıyafetinden dışarılıklı ve zarurette olduğu anlaşılan bir kadın... kahvelerden birine girdi. -Y. K. Karaosmanoğlu. HARAP,-Bİ: 1.Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran: Duvarları yıkılmış, çatıları yanmış, harap bir köyün hizasına gelince yaver atından atladı. -Ö. Seyfettin. Kaynak ve Düzenleyen: Mustafa Karaman

4 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi: Türk ulusunun kaderini ve zamanın akışını değiştiren çok önemli tarihi bir olaydır. Bu sefere katılan bir milyona yakın cesur ve mert insan arasından tarih, Türk Askeri nin inanç, azim, cesaret, bağlılık ve vatanseverliğin bir destanını yazmış; ayrıca Türk Milleti eşi görülmemiş deha ve zeka sahibi genç ve büyük bir komutanını ortaya çıkarmış ve 20 nci Yüzyıla büyük bir devlet adamını kazandırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ün liderliği ve rehberliği altında birleşen, daima büyüyen ve gelişen Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin de önemli bir sembolü olmuştur. Çanakkale Zaferi, 29 uncu İngiliz tümenini Alçı Tepeye çıkarmayan, ölünceye dek Ertuğrul Koyunu savunan Ezineli Yahya Çavuş un kahraman takımını, Sait Çavuşların, Müstecip Onbaşıların, Saka Hüseyinlerin, Seyitlerin, Üsteğmen Saffet lerin her bir satırı cesaret ve vatan sevgisi ile dolu öykülerini, Babası Kafkasya da, kardeşleri Balkan Harbinde şehit düşen oğulları ile aynı cephenin farklı taburlarında savaşan Alay Komutanı dahil son neferine kadar şehit olan, Ölmesini bilmeyen milletlerin vatanı yoktur diyen kahraman 57 nci Alay ı, Mustafa Kemal gibi bir dahi yaratarak, ileride Türk ve Dünya tarihinin kaderinde rol oynayacak bu büyük lideri Türk Ulusuna kazandırmasını barındırır... Bir kahraman takım ve bir Yahya Çavuş tular, Tam üç alayla gönülden vuruştular, Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri, Allahı arzu ettiler, akşama kavuştular. Batılılar tarafından barbar ve medeniyetsiz olarak nitelendirilen Türklere karşı dövüşmek üzere gönüllü olarak askere yazılan, ancak değil Gelibolu nun, Türkiye nin dahi yerini bilmeyen Anzaklar ın Mehmetçiği tanıyıp, vatan topraklarının nasıl korunması gerektiğine, nasıl tırnaklarıyla savunulduğuna şahit olduktan sonra takdir ve hayranlıkla ülkelerine döndüler. Toplam süresi 11 ay 5 gün olan ve her anı tekrar tekrar incelenmeye değer o günlerin olaylarını uzun uzun anlatmak burada mümkün değil, ANCAK sizlerin internet başta olmak üzere çeşitli araçları kullanarak konu hakkında daha çok bilgilenmeniz mümkün! ARAŞTIR, ÖĞREN, ÖĞRET! İngilizler, Fransızlar ı da yanına alarak boğazın ele geçirilmesi yolunda tarihte eşine az rastlanır bir birleşik donanma ile Çanakkale Boğazı önlerine dayanmıştır. İhmal ve bakımsızlık gibi nedenlerle kifayetsiz olarak I inci Dünya Harbine girmek zorunda kalan Osmanlı Donanması NUSRAT mayın gemisinin döşediği mayınlarla dünyanın en güçlü birleşik donanmasını geri çekilmek zorunda bırakmıştır. Düşman donanmasının komutanı Amiral Carden uykusuzluktan ve sinirden harap düşerek ve doktorların tavsiyesi ile Churchill e gönderdiği telgrafla görevinden istifa etmiştir. Eğer Osmanlı Donanması yeterli olsa idi, düşmanın bu görkemli donanmasına Türk karasuları dışında açık denizde dur diyebilecekti... Ve eğer bunu yapabilseydi, düşmanın karaya çıkmasını önleyebilecek ve binlerce vatan evladı yitirilmeyecekti. Bütün dünyada yankı uyandıran ve büyük donanmanın prestijine darbe indiren bu hezimetin neticesinde İtilaf Devletleri, donanmayla zorlayarak geçemeyeceklerini anladıkları boğazı bu sefer karadan ele geçirmeye karar vermişlerdi. General Hamilton un komutası altında bulunan ve İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hintlilerin oluşturduğu düşman kara kuvvetleri, kara harekatı ile ilgili planlar geliştirmeye ve hazırlıklar yapmaya başladılar. Oluşturdukları üstün Muharebe gücüyle boğaz kesin bir darbeyle düşürülecekti. Ancak kader bu kez de karşılarına, geleceğin devlet kurucusu, büyük askeri deha tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal i ve onun emrinde imanı ve vatan sevgisiyle bir irade abidesi olan Mehmetçiği çıkarmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Sofya da Ateşemiliter olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal vatan savunmasında aktif görev almak

5 için Harbiye Nazırı Enver Paşa ya başvurup: Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hattında bulunurken, ben Sofya da ataşemiliterlik yapamam. diyerek Çanakkale de 19 uncu Tümen Komutanlığı na atanmıştı. 19 uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal eğitimsiz bir tümeni teslim alarak, iki ayda kahramanlar kıtası yapmıştı. Komutanlar toplantısında, Bir kişi kalana kadar hepimiz ölerek düşmanı mutlaka denize dökmek lazımdır. İçimizden ve askerlerimizden, Balkan Harbi nin utancını bir daha görmektense ölmeyecek yoktur. Böyleleri varsa onları kendi ellerimizle kurşuna dizelim. diye buyuruyordu. Daha iki yıl önce Balkan Savaşı nda bir nefeste bir vilayeti bırakıp dağılanlar, bir alayı bir emirle kurban etmişlerdir. O günlerde Çanakkale de Osmanlıların başında 5 inci Ordu Komutanı Alman Liman Von Sanders bulunuyordu. Mustafa Kemal Liman Von Sanders in konseptine karşı çıkarak kendine olan sonsuz güveni ve zekası ile harekatın bütün sorumluluk ve riskini üstlenerek kimseden emir almayı beklemeden Anafartalar başarısına imzasını atmış ve düşman ordusunun ilerleyişini durdurmuştu. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal in Conkbayırı nda karşılaştığı bir olay onun kahramanlığını dile getirir: Yarbay Mustafa Kemal Conkbayırı na vardığı zaman, tümene bağlı 57 nci Alay dan küçük bir müfrezenin cephanemiz tükendi diyerek çekilmekte olduğunu, onların gerisinde de kalabalık düşman askerlerinin ilerlediğini ve Conkbayırı na ulaşmak üzere olduğunu görür. Erlere seslenen Yarbay Mustafa Kemal olayı şöyle dile getirmektedir. Niçin kaçıyorsunuz? Efendim, düşman! Nerede? İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterirler, Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler, Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim, Süngü Tak! emri verdim ve yere yatırdım. KAZANDIĞIMIZ BU ANDIR! Mustafa Kemal in emir komuta ettiği 19 uncu Tümen in kuruluşundaki 57 nci Alay ın tarih sayfalarında özel bir yeri vardır. 57 nci Alay ın kahraman erleri için Yarbay Mustafa Kemal; Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 m., yani ölüm kesin. Birinci siperdekiler hiç kurtulmamacasına hepsi düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerine giriyor. Fakat ne imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakika sonra öleceğini biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor, sarsılmak yok. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Savaşı nı kazanan bu yüksek ruhtur. demiştir i şehit, ni kayıp, vatan evladını kaybettiğimiz, düşmanın ise ölü, i kayıp, kişi yitirdiği, toplam kişiden fazla insanın hayatına mal olan ve milli mücadelenin ruhunun oluştuğu Çanakkale Muharebeleri ülkemiz ve dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Zaferi ile Türk insanının Balkan Harbi nde yara alan onuru ve yüreği teselli bulmuş, Mustafa Kemal Atatürk bir yıldız gibi parlayarak tarih sahnesine çıkmıştır. Geçilemeyen Çanakkale den, gemilerimizin her geçişinde tören yaparak saygılarını arz ettiği şehitlerimizin yolunda olduğumuzu bir kez daha yineliyor, bize bu günleri armağan eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

6 Yazma, çizme, araştırma, paylaşma zamanı... Bölük Duvar Gazetesi nde! Şiirlerinizi koyalım, yazılarınızı yayınlayalım... Memleketinizin geleneklerini, düğünlerini, yemeklerini, ezgilerini, bayramlarını, kıyafetlerini anlatın... Köyünüzden haberler verin... Bayramlar nasıl yaşanıyor yazın... Büyüklerinizden dinlediğiniz hikâyeleri paylaşın... Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış hikâyeler duydunuz mu hiç? Cumhuriyetin kuruluşu ve ilk yıllarına dair tarihi hikâyeler anlattı mı hiç dedeleriniz? Onları da yazın... Vatan aşkınızı, Atatürk sevginizi anlatın... Hobilerinizi paylaşın... Resim mi yapabiliyorsunuz? Bir tane de devre arkadaşlarınız, sevdikleriniz için yapın, yayınlayalım. Güzel Sanatlar fakültelerinden öğrenci arkadaşlar sizlere tasarım konusunda, çalışmalarınızın sunumu konusunda yardımcı olmaya hazırlar... Diyelim ki bir şiir yazdınız... Şiirinizi yerleştirebileceğimiz bir fon oluşturabilirler. Diyelim ki hobiniz kuşçuluk ve ondan bahsetmek istiyorsunuz... Bu arkadaşlar yazınızı yerleştirebileceğimiz kuş temalı yan çalışma yapabilirler. Sevdiğinize şiir mi yazıyorsunuz? Şiiriniz için bir çalışma yapabilirler... Arkadaşlar, ülkemizin dört tarafından geldiniz kişisiniz! 500 vatansever genç... Ülkemizin geleceği, zenginliği sizlersiniz. Duvar gazetesi birbirinizden öğrenmeniz, birbirinizle paylaşmanız için bir araç Bunu daha ileri götürün! Birbirinizle her zaman iletişimde olun, birbirinizle her zaman konuşun, paylaşın... Duvar gazetesi bir başlangıç olsun. ANLAŞILDI MI?! Yazılarınızı kol komutanlarına vereceksiniz, en kısa zamanda! Kol komutanları yazılarınızı takım komutanlarına iletecekler... Gerisini bize bırakın... İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk a tapan milletimin istiklâl! 10 UNCU YIL MARŞI Çıktık açık alınla on yılda her savaştan; On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan; Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan. Türküz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi, Türke durmak yaraşmaz. Türk önde Türk ileri. Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız. Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. Türküz bütün başlardan üstün olan başlarız; Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. ASKERİN ANDI BARIŞTA VE SAVAŞTA, KARADA, DENİZDE VE HAVADA HER ZAMAN VE HER YERDE, MİLLETİME VE CUMHURİYETİME DOĞRULUK VE MUHABBETLE HİZMET, KANUNLARA VE NİZAMLARA VE AMİRLERİME İTAAT EDECEĞİME, VE ASKERLİĞİN NAMUSUNU, TÜRK SANCAĞININ ŞANINI, CANIMDAN AZİZ BİLİP, İCABINDA VATAN, CUMHURİYET VE VAZİFE UĞRUNDA SEVE SEVE HAYATIMI FEDA EYLEYECEĞİME NAMUSUM ÜZERİNE AND İÇERİM! BAKIM YEMİNİ EY BENİM ÇANAKKALELERİ, SAKARYALARI, DUMLUPINARLARI VE KIBRISI KAZANAN SİLAHIM SEN BENİM NAMUSUMSUN SENİ BENİM ELİMDEN KİRLİ PASLI VE TOZLU GÖRENLER OLURSA BENİM ŞEREFİM DÜŞER BEN ŞİMDİ SENİ DÜNDEN DAHA İŞLER VE DAHA TEMİZ HALE GETİRECEĞİM VE DAHA NİCE ZAFERLERİ SENİNLE BİRLİKTE KAZANACAĞIM KOMANDO ANDI Korku nedir bilmeyiz Biz dağların erleri Yuva yaptık göklere Baş döndüren yerlere Engel tanımaz aşarız Yüce engin dağları El verir uzanırız Mor siyah bulutlara Ben Türk komandosuyum Düşmanı çelik pençemle ezerim Her yerde ben varım Karada, havada, Denizde batakta çatakta, Her zaman ve her yerde Hazır Daima hazır Kim? Komando Olamazsın Yah Komando Allah PİYADE MARŞI Güneş doğar, dağları gölgeler bu renk Gümüş sularda yanar, altın bir çelenk, Hasret dolu bir sıla, gönlümüzde cenk, Süngüler parlasın ufkun üstünde. Her yaram bir çiçek gibi, Kanımla suladım bu yeri. Yurduma bahar yaparım. Göğsüme taktığım gülleri. Şimşekler, bombalar bin ölüm takın, Çelikten tanklarıyla gelse bir akın. Bizden zafer bekleyen ülkeler yakın, Yer ateş, gök ateş, şanlı piyade. Her yaram bir çiçek gibi, Kanımla suladım bu yeri. Yurduma bahar yapmışım Göğsüme taktığım gülleri. SEN VAROL SİLAHIM! İllüstrasyon: Pelin Türker

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN

Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN İSİM TAMLAMALARI Dünyanın kaderi TAMLAYAN TAMLANAN Dönüklü kasabası At kuyruğu Evin yanı Demir kapı Arkadaşımın arkadaşının arkadaşı İSİM TAMLAMASININ TÜRLERİ 1. Hem tamlayanı hem tamlananı ek alan isim

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar,

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür denir... Sizleri yakın tarihimizde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum: Sene 1923 Çetin mücadeleler neticesinde,

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Değerli Öğretim üyeleri, Pamukkale Üniversitesinin değerli mensupları,

Değerli Öğretim üyeleri, Pamukkale Üniversitesinin değerli mensupları, Değerli Öğretim üyeleri, Pamukkale Üniversitesinin değerli mensupları, Bugün burada 84 yıl önce kurulan devletimizin kuruluş yıldönümünü kutlamak için toplandık. Üniversitemizde ilk defa organize edilen

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah...

ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah... ÇANAKKALE DESTANI Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyoooom düşmana karşı Oooof gençliğim eyvah... Çanakkale içinde vurdular beni ölmeden mezara koydular beni Oooof gençliğim eyvah... tuğçe: Çanakkale,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN. Yazar Editör Pazartesi, 28 Ekim 2013 10:34

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN. Yazar Editör Pazartesi, 28 Ekim 2013 10:34 Pazartesi 28 Ekim 2013 10:34 Cumhuriyetimiz gün 90 yıllık dev bir çınardır Bu çınarın kökleri o kadar sağlamdır ki; varlığı mıza birliğimize dirliğimize kasteden kim ne olursa olsun karşısında dimdik durabilmektedir

Detaylı

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I*

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* Zehra KAVCAR** Bağımsızlık ve özgürlük, toplumların en çok değer verdiği kavramların başında gelir. Çünkü bu değerler, ulus olmanın iik koşuludur. Bağımsız devletler,

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi

Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi Vergibilir: Vergi Bilinci Gelistirme Egitimi Vergibilir: 3-5. Sınıf Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimi Öğrenci Kitabı Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYAMI ŞİİRLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYAMI ŞİİRLERİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYAMI ŞİİRLERİ 29 EKİM YAŞASIN CUMHURİYET Cumhuriyet Bayramı Geldi bize ne mutlu! Bayraklarla donattık, Güzel okulumuzu. Sokaklarda, evlerde, Al bayrak dalgalanır. Onun o al rengini,

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı

Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Herkesin Kalbi Çanakkale de Attı Üniversitemiz Tayfur Sökmen Kampüsü nde ve İskenderun- Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle program düzenlendi.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (NİSAN 2015)

ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (NİSAN 2015) ÖZEL KIRAÇ ANADOLU LİSESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI (NİSAN 2015) SINIF DÜZEYİ: Lise ETKİNLİK ADI: Barış ve Vatanseverlik ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 40 dakika KAZANIM: Barış ve Vatanseverlik kavramını

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI 1915 ÇANAKKALE SAVAŞI BİLGİ YARIŞMASI SORULARI 1. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi öncesinde Boğazların savunmasını sağlamak için bazı tedbirler almıştır. Hangisi bu savunma tedbirlerinden biri değildir?

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Kasım Ayı Bülteni BAŞKANLARDAN 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TOKTAY 10 Kasım dolayısıyla yayınladıkları mesajda; "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük

Detaylı

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI C umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ün her zaman en kaliteli fotoğraflarından oluşan arşivimizi, en gelişmiş baskı teknikleri

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Ankara-2015 2 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı?

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? On5yirmi5.com Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? Çanakkele Savaşı'nda neler yaşandı? Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi nedir? Bu ve bunun gibi soruların yanıtı haberimizde! Yayın

Detaylı

MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.)

MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.) MECLİS: l (Öğretmen ve Öğrenciler ) DEKOR: (Bir sınıf. Duvarda Atatürk'ün ve Mehmet Akif'in resimleri ve bir bayrak.) ÖĞRETMEN- Sevgili çocuklar! Bugünkü dersimizin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? ÖĞRENCİLER-

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

MATEMAT K SORU BANKASI

MATEMAT K SORU BANKASI LYS MATEMAT K SORU BANKASI 14 KONU ÖZET 118 KONU TEST TOPLAM 2320 SORU TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı nda, Atatürk Anıtı na çelenk sunumu töreni yapıldı. Törene; Bodrum Kaymakamı Dr.

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler On5yirmi5.com 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler Bu yıl Cumhuriyeti'in 90. yılını kutluyoruz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler... Yayın Tarihi : 28 Ekim 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji

facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji facebook.com/fatihkoleji www.fatihkoleji.k12.tr twitter.com/fatihkoleji BENiM GÜNLÜĞÜM 2014-2015 Öğretim Yılı 2. Dönem 3 ve 4. Sınıflar BENİM GÜNLÜĞÜM Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran İstiklâl Marşı

Detaylı

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki

22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 22-26 Nisan 2011Tarihleri arasında TİF(Türkiye İzcilik Federasyonu) nun Çanakkale'deki 57. Alay " Dedeciğim Ben Geldim" Milli Bilinç Kampına katılıyoruz. Kampa sadece erkek izci ve liderlerimiz (Tam Üniformalı)

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Milli bayramlarımız 4 tanedir.

Milli bayramlarımız 4 tanedir. BAYRAMLARIMIZ İnsanlar, ülkelerinin ve inançlarının özel günlerinde bayram yaparlar. Bizim de bayram günlerimiz vardır. Bayramlarımız Milli ve Dini bayramlar olarak 2 ye ayrılır. 1 Milli bayramlarımız

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Detaylı

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ

ÖZEL ANAKENT İLKOKULU. 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ MART NİSAN FEDAKARLIK FEDAKARLIK BİLİNCİ FEDAKARLIK & YARDIMSEVERLİK 02.05.2014 3K Yardım Kampanyamızla Kardeş Okulumuza

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi

OKULUMUZUN SESİ ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi ***DEĞERLERİMİZ*** Zübeyde Hanım Huzurevi nden Misafirlerimiz Geldi Okulumuza gelen Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerini Şehri SEVER öğretmenimizin 3/G sınıfının Al Yazmalım gösterisi ve Mehmet TÜRKER öğretmenimizin

Detaylı

ÜYELER. 243. Toplantı Bilgileri. Konuklar KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE. John KENNY UR BAŞKANI 2009-2010

ÜYELER. 243. Toplantı Bilgileri. Konuklar KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE. John KENNY UR BAŞKANI 2009-2010 KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE John KENNY UR BAŞKANI Nuri ÖZGÜR UR 2420. Bölge Guvernörü Mehmet Sabri GÖRKEY 12. Grup Guvernör Yrd. Haftalık toplantı ve etkinlik raporu

Detaylı