BAT ların ve BREF lerin uygulaması. Jaroslaw Gontek Senior inspector Silesian Voivodship Katowice

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAT ların ve BREF lerin uygulaması. Jaroslaw Gontek Senior inspector Silesian Voivodship Katowice"

Transkript

1 BAT ların ve BREF lerin uygulaması Jaroslaw Gontek Senior inspector Silesian Voivodship Katowice

2 Kısaltmalar IPPC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol, BAT Mevcut En İyi Teknolojiler, BREF BAT Referans dokümanları, EIPPCB Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Bürosu, IEF Bilgi Alışverişi Forumu, TWG Teknik Çalışma Grubu BATNEEC - Best Available Technology not Entailing Excessive Costs, ELV - Emisyon Sınır Değerleri, ELA Çevre Yasası Sözleşmesi, 2

3 BAT benzeri terimler BAT: Mevcut En İyi Teknikler, Mevcut En İyi Teknolojiler, Best practicable means, En iyi uygulanabilir çevresel opsiyon, Mevcut En İyi Kontrol Teknolojisi (BM Temiz Hava Sözleşmesi). 3

4 Ne demek? (1) MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER demek faliyetlerin geliştirilmesinde ve bunların işletme yöntemlerinde en etkin ve ileri düzey anlamına gelir. Bu belirli teknikler, önleme amaçlı emisyon sınır değerleri için bir zemin oluştururken uygulanabilirliğinin olmadığı durumlarda da emisyonların ve bir bütün olarak çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı olur : 4

5 Ne demek?(2) EN İYİ- çevresel korumanın en üst düzeyine ulaşabilmek açısından en etkin olan, MEVCUT (teknikler) ekonomik ve teknik açıdan uygun koşullarda ilgili sanayi sektöründe uygulanmasına izin verir ölçekte geliştirilmiştir. Bu esnada maliyetler ve avantajlar, Üye ükeler içerisinde geliştirilmiş veya kullanılmış olduğu ve operatörler açısından ulaşılabilirliği de gözönünde bulundurulur, TEKNİKLER- hem kullanılan teknolojiyi hem de tesisin tasarlandığı, inşa edildiği, işletildiği ve pazarlandığı yöntemleri içerir. 5

6 BAT biraz da tarih... Best practicable means ifadesi ilk olarak Birleşik Krallığın birincil mevzuatında, 1861 tarihli Somon balıkçılığı yasasının 5. bölümünde kullanılmıştır, Prensip ilk olarak 1848 tarihli Kamu sağlığı yasasında (Birleşik Krallık) ve daha sonra 1863 tarihli Alcali yasasında (Birleşik Krallık) kullanılmıştır, BAT konsepti ilk olarak 1992 tarihli, Kozey doğu atlantiğin denizlerinin korunması için OSPAR sözleşmesinde (Paris), tüm tesis türleri için kullanılmıştır. BATNEEC olarak anılmıştır (büyük maliyetler gerektirmeyen mevcut en iyi teknoloji). BATNEEC ifadesi 1996 yılında yerini BAT ifadesine bırakmıştır (61 sayılı Direktif). 6

7 BAT temeli BAT konsepti ilk kez açık olarak 24 Eylül 1996 tarihinde, 96/61 AB IPPC Direktifinin 2. maddesinin 11. bendinde tanımlanmıştır (bkz. 4. ve 5. slaytlar), 16 Madde BAT uyarınca bilgi alışverişini tanımlar: Komisyon AB üyeleri ve konuyla ilgili sanayi sektörleri arasında bilgi alışverişini organize edecektir. Her üç yılda bir uygun şekilde rapor yayınlanacaktır. 7

8 BAT bilgi alışverişi mercii Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) bürosu 1997 yılında, üye ülkeler ile sanayi arasında mevcut en iyi tekniklerin paylaşılması, ortak izleme ve bunların geliştirilmesi amaçları ile Prospektif Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü (IPTS) çatısı altında kurulmuştur. EIPPCB Sevilla da bulunmaktadır (İspanya). 8

9 BAT bilgi alışverişi mercii(2) Tüm bu bilgi alışverişinin amaçları şunlardır: Kapsamlı bilgi ve görüş alışverişini tamamlayabilmek için referans dokümanlarının yayınlanmasıyla topluluk içerisindeki herhangi teknolojik dengesizlikleri düzeltmek, Topluluk içerisinde kullanılan sınır değerlerin ve tekniklerin tüm dünyada yaygınlaştırılmasını sağlamak, Üye ülkelere IPPC direktifinin etkin uygulanması konusunda yardımcı olmak. 9

10 Önemli AB Sözleşmeleri 96/61 sayılı AB IPPC Direktifi 24 Eylül 1996, 15 Ocak 2008 tarihinde 2008/1/EC AB IPPC direktifi ile güncellenmiştir, 24 Kasım 2010 tarihinde 2010/75/UE AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile güncellenmiştir. 10

11 BAT lar nerede bulunabilir? BREFler BAT referans dokümanları (33 BREF ve ~50 BAT kılavuzları), Sanayi odalarının ulusal kılavuzluğu, Yasa (IPPC depolama sahaları). 11

12 BAT bağlayıcı mı değil mi? AB veya Ulusal yasaları dışındaki tüm dokümanların kullanımı zorunlu değildir!!! IPPC izinleri mevcut en iyi teknikler (BATlar) zemininde, 96/61/EC direktifinin 2.11 maddesinde belirtildiği üzere şartları içermelidir 12

13 Niçin BATlara ihtiyaç duyarız? BATların doğru uygulanması bir bütün halinde çevresel korumada üst düzeye ulaşılmasını garanti eder, BREFler IPPC lisansı verme sürecinde yardımcı olur, Yeni teknolojilere ulaşılabilirliği sağlar, Diğer taraftan sanayi için ilave masraflar üretir (BAT uygulanması+ işletme giderleri). 13

14 BAT ın tanımlanması (1) The IPPC Directive 96/61/EC sayılı IPPC direktifi ile 1992 ve 2003 tarihli Çevre Koruma Ajansı Sözleşmeleri (Bölüm 5(3)), özllikle aşağıdaki hususların dikkate alınması için BAT ın tanımlanmasını gerektirir: 1. Az atık üreten teknolojinin kullanımı, 2. Az miktarda tehlikeli madde kullanımı, 3. Proses süresince üretilen atıkların uygun olduğu durumlarda geri kazanımı ve geri dönüşümü, 4. Sanayi ölçeğinde başarıyla denenmiş olan, karşılaştırılabilir prosesler, işletme tesisleri veya yöntemleri, 5. Bilimsel bilgi birikimi veya anlayış konularında teknolojik avantajlar ve değişimler, 6. İlgili emisyonların doğası, etkileri ve miktarları, 7. Yeni veya mevcut faaliyetler için onaylama tarihleri, 14

15 BAT ın tanımlanması(2) 8. Mevcut en iyi tekniklerin tanıtımı için gerekli olan zamanın uzunluğu, 9. Proses esnasında kullanılan hammaddelerin (su dahil) tüketimi ve doğası ile bunların enerji verimliliği, 10. Emisyonların çevre üzerinde toplam etkisini ve yine çevresel riskini önleme veya asgariye indirme ihtiyacı, 11. Kazaları önleme ve çevre açısından sonuçlarını minimize etme ihtiyacı, 12. Mevcut en iyi teknikler ile ilgili olan sanayi ile üye ülkeler arasında herhangi bilgi alışverişine uygun olarak avrupa topluluğu tarafından yayınlanan bilgi, ortak izleme ve bunlardaki gelişmeler, bazı uluslararası organizasyonlar, tarif edildiği şekliyle diğer bazı konular. 15

16 BREF nedir? (1) BREFler, Avrupa Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Bürosu tarafından organize edilen bilgi alışverişinin bir sonucu niteliğinde olan BAT Referans dokümanlarıdır, BREF, IPPC izni düzenleyenler için bir kılavuz niteliğindedir, EIPPCB çalışmaları esnasında Teknik Çalışma Grupları (TWGs) aracılığıyla AB üyesi ülkelerden, EFTA ülkelerinden, aday ülkelerden, sanayiden ve çevreci STK lardan atanmış uzmanları kapsar 16

17 BREF nedir? (2) BREF aşağıdakiler değildir: Bağlayıcı yasal sözleşme, IPPC Direktifinin açıklaması, Zorunlu emisyon sınır değerlerinin belirtilmesi (ELV), İstenilen tüm çevresel sınır değerlerinin ve bakış açılarının listesi (bölgesel şartlar gözönünde bulundurulmamıştır). 17

18 BREF yapısı Özet, Önsöz, Kapsam, Genel sanayinin yapısı, Uygulanan prosesler ve teknikler, Mevcut emisyon ve tüketim düzeyleri, BAT tanımlamasında gözönünde bulundurulması gereken teknikler, Mevcut En İyi Teknikler (BAT), Yeni çıkan teknikler, Sonuç çıkarımları, Referanslar, Sözlük, Ekler. 18

19 BREF bilgi alışverişi diyagramı Sanayi TWG Üye Devletler Taslak1 Taslak 2 Genellikle 1. taslak ile nihai versiyon arasında geçen zaman 2,5 3 yıl kadar sürüyor TWG topantısı Bilgi Alışverişi Forumu BREF 19 Şu ana kadar 33 BREF hazırlanmıştır

20 Teknik Çalışma Grupları (TWG) Sevilla da, Avrupa IPPC bürosunda toplantılar yapılmıştır, Üye Devletler, Aday Devletler ve Sanayi temsilcilerinden oluşur. 20

21 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri (1) IPPC Direktifinin Uygulanmasının Tarihçesi 21 96/61/EU IPPC Direktifinin uygulamasına 1999 yılında başlanmıştır, IPPC Direktifi, 2001 yılında çıkarılmış olan Çevre Yasasına (ELA) uyarlanmıştır, IPPC Direktifinin tam uygulanması 30 Ekim 2007 (bazı tesisler için geçiş süresi 2010 yılı sonuna kadar), 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin uygulanması.

22 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(2) Teknik Çalışma Grupları 22 Polonya Teknik Çalışma Grupları aşağıdaki sanayiler için oluşturulmuşlardır : Enerji sektörü, Demir çelik sektörünün üretim ve işleme faaliyetleri, Demir içermeyen metal sektörünün üretim ve işleme faaliyetleri, Gıda ve gida orijinli ürünler sektörünün üretim ve işlemesi, Kimya sektörü, Kağıt karton üretimi sektörü, Kok üretimi sektörü, Cam ve Seramik üretimi sektörü, Çimento ve kireç üretimi sektörü, Atık yönetimi sektörü, Demir ve demir içermeyen metal döküm sektörü, Metal yüzey işleme sektörü.

23 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(3) BREFler 23 Şu ana kadar 10 adet BREF tercüme edildi: Çimento & kireç üretimi sektörü, Kağıt & karton üretimi sektörü, Cam üretimi sektörü, Demir içermeyen metal üretimi sektörü, Klor & alkali üretimi sektörü, Sanayide soğutma ve dondurma sektörü, İzlemenin genel prensipleri, Demir ve çelik üretimi, Demir ve çelik işleme, Kanatlı ve domuz yetiştirme ve aynı zamanda 3 BREF in özeti : Ekonomik ve çapraz ortam etkisi, Depolamadan kaynaklanan emisyonlar, Büyük yakma tesisleri.

24 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(4) Ulusal Kılavuzlar Çevre Bakanlığı tarafından 16 Ulusal kılavuz hazırlandı ve onaylandı: Metal ve plastik yüzey işleme, Çelik içerikli metal sektörü entegre çelik işleri, Demir içerikli metal sektörü sürekli dökümlü elektrikli demir işleri, Demir çelik işleme sıcak haddehane, Demir içermeyen metallerin üretimi ve işlemesi, Süt işleme, Demir içermeyen metal sektörü birincil (ham) materyal işleme, Bira fabrikası, Kimya sektörü, Alkolsüz içki sektörünün boşaltması, Kağıt ve küspe üretimi, Metal döküm sektörü, Kok üretimi sektörü, İnşaat ve ateşe dayanıklı seramik üretimi sektörü, Sebze ve meyve işleme, Cam sektörü. 24

25 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(5) Diğer Dokümanlar Doğrudan veya dolaylı olarak BATlar ve BREFler ile ilgili diğer dokümanlar: Çalışmalar ve değerlendirmeler: AB içerisinde büyük miktarlarda organih kimyasal üretiminin teknolojik karakteristiği, AB içerisinde tekstil endüstrisinin teknolojik karaktersitiği, AB içerisinde madeni yağ ve gaz rafinerilerinin teknolojik karakteristiği, AB içerisinde kanatlı ve domuz yetiştiriciliğinin teknolojik karaktersitiği, IPPC izin sürecinde bütün olarak çevresel etki metodolojisi, Yasal bağlayıcılığı olan düzenlemelerin açıklamaları: Mevcut IPPC izinlerinin periyodik olarak revizyonu, Yem üreticileri için IPPC izni alma süreci, İzin düzenleyenler için genel olarak IPPC izni verme, IPPC tesislerinin işletmecileri için genel olarak IPPC izni düzenleme, Depolama tesisi kapatma, AB kılavuzları (polonyaca tercümeler): IPPC direktifinin uygulanması ve tercümesi, IPPC Direktifi için üretim kabiliyetinin yorumlanması ve değerlendirilmesi, IPPC Direktifi için tesis ve operatör ifadelerinin yorumlanması, Diğer Dokümanlar: IPPC başvurusu yazanlar için genel form ve açıklamalar, IPPC izni verme için metod kılavuzu, Sanayi ve idareciler için IPPC bilgi dosyası, Seramik inşaat üreticileri için IPPC başvuruları, Demir içermeyen sanayi BREFlerinin revizyonu için broşürler 25

26 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(6) Çevre Bakanlığının faaliyeti 26 Ministry of Environment (MoE) has started, in cooperation with other administration bodies, revision of IPPC permits, MoE has started revision of BREFs and BATs according to new Industrial Emission Directive, New BREFs translations are going on, MoE s intensive IPPC training program is still going on, Close cooperation with EU members.

27 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(7) BAT revizyonu örneği (1) Kok Sanayi Teknik Çalışma Grubu 15 kişi TWG 2006 yılında aşağıdaki kişilerle oluşturulmuştur: Çevre Bakanlığı temsilcisi 1 kişi, Kok sanayi temsilcisi 8 kişi, Bilimsel temsilciler (Silesia Bölgesi Politeknik, Kömür kimyasal işleme tesisi, Polonya bilim akademisi, Çelik ve Madencilik Akademisi) 4 kişi, Teknik tasarım ajansı (EKO-KOS, EKOPROJEKT) 2 kişi 27

28 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(8) BAT revizyonu örneği (2) 28 Tüm giderler Çevre Koruma ve Su Yönetimi Ulusal bütçesinden karşılanmıştır. Proje2007 yılında başladı ve halen devam etmekte, Gerçekleştirilmiş olan toplantıların sayısı, Her yıl 4 aşamaya ayrılmıştır, Her aşama için analiz dokümantasyonu proje lideri tarafından hazırlanmıştır, Teknik çalışma grubunun tüm üyeleri BAT a göre katkıda bulunabilir/yorum yapabilir, Toplantılar gönüllüdür, kar amacı güdülmez, Nihai sonuç teknik kılavuzdur, Bir sonraki revizyon yakında.

29 Polonya nın BATlar ile Deneyimleri(9) Problemler BAT aşağıdaki sebeplerle yavaş uygulanmıştır: Çok geniş BREFler; bazen yüzlerce sayfa, BREFlerin tercümelerindeki problemler, Çok fazla sayıda BREF, Karmaşık prosedürler, Sanayii nin taleplerle dolu yaklaşımı, Operatörler giderek artan raporlama görevleri, Sanayii ve toplum için BAT şartlarını yerine getirmek için büyük harcamalar, AB içinde ve dışında az rekabet. 29

30 Faydalı Linkler Polonya Çevre Bakanlığı Polonya IPPC/BAT/BREF sitesi Sevilla da Avrupa IPPC Bürosu EPA BAT ve BREF indirmek için site adresi 30

31 Thank you for your attention

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde

Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde AVRUPA KOMİSYONU Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayilerinde Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanı Mayıs 2010 İşbu doküman aşağıda listelenen ve yeniden gözden geçirilmesi gereken dokümanlardan

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

Tekstil tesisleri için entegre izinler: 1 inci eğitim çalışması

Tekstil tesisleri için entegre izinler: 1 inci eğitim çalışması Eşleştirme Projesi TR 08 IB EN 03 IPPC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekstil tesisleri için entegre izinler: 1 inci eğitim çalışması Doküman 1 Gündem 2 Sektör eğitim

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Mart 2006 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LİSTESİ 7 3 YÖNETİCİ ÖZETİ 8 4 EL KİTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Hatice Kutlu Bülbül * - Barış Özdal ** Öz: Bu çalışmada; Avrupa Birliği (AB) ne tam üyelik sürecinde, ülkemizde ambalaj atıklarının kaynağında

Detaylı

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor:

Düzenleme uyarınca üreticiler, dört farklı tip onayı prosedüründen birini izleyebiliyor: OTOMOTİV SANAYİİ II.1. OTOMOTİV SANAYİİNE İLİŞKİN TEMEL TEKNİK DÜZENLEMELER 6. AB NİN ARAÇ TİP ONAYI SİSTEMİ NE GETİRİYOR? AB de motorlu taşıt araçlarının tâbi oldukları teknik standartlara uygunlukları,

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı Direktif (IED)

İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı Direktif (IED) İZİN BAŞVURU ŞABLONU KÖMÜR VE LİNYİT KULLANAN BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ SEKTÖRÜ İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Sayfa1 (117) İçindekiler Tablosu Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Kılavuzun amaç ve kapsamı...6 2. Yasal gereklilikler...

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE

TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYG GULANMASI İÇİN TEKNİK DESTE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilmektedir. Türkiye Ulusall Programı 2008 Katılım Öncesi Mali Yardımm Aracı TÜRKİYE DE KALICII ORGANİK KİRLETİCİLER TÜZÜĞÜ NÜN UYGULANMASI İÇİN TEKNİK

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR

SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR SANAYİDE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) KILAVUZU: YÖNTEMLER ve UYGULAMALAR Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hazırlayanlar: Emrah ALKAYA Merve BÖĞÜRCÜ Ayşe KAYA DÜNDAR Kemal IŞITAN Ferda ULUTAŞ ve

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı