TÜRKĠYE DEMĠR-ÇELĠK SEKTÖR RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DEMĠR-ÇELĠK SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 Avrupa ĠĢletmeler Ağı-Karadeniz TÜRKĠYE DEMĠR-ÇELĠK SEKTÖR RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 2.SEKTÖRÜN TANIMI 2.1.Sektörün Dünyadaki Durumu DıĢ Üretimdeki GeliĢmeler Dünya Çelik Üretimi BaĢlıca Çelik Üreticisi Ülkeler BaĢlıca Çelik Üreticisi Firmalar DıĢ Ticaretteki GeliĢmeler Dünya Çelik Ticareti BaĢlıca Çelik Ġhracatçısı ve Ġthalatçısı Ülkeler Fiyat Hareketleri Çelik Fiyatlarında YaĢanan GeliĢmeler Uluslararası Mevzuat Düzenlemeleri Çelik Subvansiyon SözleĢmesi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AnlaĢmasının Sona Ermesi AKÇT- Türkiye STA Uluslararası Ticaret Politikaları Ve Ticari Engeller Türkiye ye Yönelik Damping ve Subvansiyon Önlemleri/SoruĢturmaları Türkiye nin Yürüttüğü Damping ve Subvansiyon Önlemleri/SoruĢturmaları Üretim Ve Tüketim 2.2. Ġç Pazar 2.3. Üretim Girdileri 2.4.DıĢ Ticaretimiz Ġhracat Ġthalat 3. GENEL DEĞERLENDĠRME 3.1. Swot Analizi 3.2. Sorunlar KAYNAKÇA Sayfa 2/43

3 1.GĠRĠġ Demir çelik sektörü; demir cevherinin yer altından çıkartılması, konsantrasyonundan baģlamak üzere demir ve çeliğin çeģitli yöntemlerle üretimlerini, demir ve çeliği dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yollar ile üreten bir sektördür. Ülkemizde ilk demir çelik sanayii kuruluģ çalıģmalarına 1925 yılında Kırıkkale de Askeri Fabrikalar Müdürlüğü ne bağlı olarak baģlanılmıģtır. Bu fabrika her türlü takım çelikleri, makina yapı çelikleri ve az miktarda inģaat demirleri üretmeye baģlamıģtır. Pek çok sanayi dalında olduğu gibi, demir çelik sanayiinin temel alt yapısı da bu dönemde oluģturulmuģtur. Birinci Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı sonrasında ulusal bir demir çelik sanayiine duyulan Ģiddetli ihtiyacın sonucu olarak, yurdumuzda demir ve çelik sanayiinin yapısal temeli, 26 Mart 1926 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan "Demir Sanayiinin Tesisine Dair 786 Sayılı Kanun" ile atılmıģtır. Dayanıklılığı, güvenilirliliği, yaygın kullanım alanı, çevre dostu özelliği ve birçok teknik üstünlüğü ile çağdaģ toplum yaģantısının ayrılmaz bir parçası olan demir-çelik,geçmiģten bu yana, sanayileģmenin temelini ve kalkınmanın itici gücünü oluģturan stratejik bir malzemedir. Bu önemli misyonu itibarıyla, uygulama alanlarını ve üretim teknolojisini geliģtirerek kendisini sürekli yenileyen demir-çelik endüstrisi, bugün globalleģen yeni dünya düzenine damgasını vuran en güçlü sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sektörün, baģta inģaat, otomotiv ve demiryolu olmak üzere, tüm mamul eģya üretimine doğrudan katkısı vardır. Özellikle altyapı sorunlarının henüz çözümlenmediği geliģmekte olan ülkelerde demir çelik sektörü ayrı bir önem teģkil eder. Türk ekonomisinin geliģmesinde de aynı doğrultuda büyük rolü bulunan sektörün modern anlamda temelleri 1930 lu yıllarda atılmıģtır yılında Atatürk ün genç cumhuriyetimizi sanayileģtirme atağının bir parçası olarak Sümerbank a bağlı Karabük Demir Çelik Fabrikaları(KARDEMĠR) kurulmuģtur. Ġlk ağır demir çelik sanayi tesisi, maden kömürü havzasına yakın oluģu, demiryolu güzergahına yakın olması ve jeopolitik bakımdan elveriģli durumda bulunması nedeniyle, 3 Nisan 1937 de Karabük te kurulmuģ ve iģletme üniteleri, 1 Haziran 1939 yılından itibaren, ton çelik üretim kapasitesi ile faaliyete geçmiģtir.1955 yılında kurulan TDÇĠ Genel Müdürlüğü ne Divriği madenleri de bağlanarak KARDEMĠR in geliģmesi sağlanmıģ,1975 yılında Ġskenderun Demir Çelik Fabrikaları nın da faaliyete geçmesi ile ülkemizin entegre demir çelik sanayisi tamamlanmıģtır. Ayrıca TDÇĠ ye bağlı olmayan ve yassı ürün üretmesi planlanan ERDEMĠR de 1960 yılında kurulmuģtur. Ġlk Sayfa 3/43

4 entegre tesis olan Karabük Demir Çelik ĠĢletmeleri 1939 yılında üretime geçmiģ bunu, 1965 yılında ERDEMĠR, 1977 yılında ĠSDEMĠR takip etmiģtir yılında 595 Milyon ton olan dünya ham çelik üretimi 2007 yılına gelindiğinde Milyon tona ulaģmıģtır. Dünya ham çelik üretiminde ilk üç sırayı Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Amerika BirleĢik Devletleri almaktadır. Türkiye ise 2007 yılında 25,8 milyon metrik ton üretimiyle dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 11 inci sırada yer almıģtır. Dünya çelik ticareti coğrafi dağılım açısından analiz edildiğinde; 2005 yılında dünya çelik ihracat ve ithalatının 364,8 milyon metrik ton olarak gerçekleģtiği, bunun %37 sinin Avrupa Birliği (25) tarafından gerçekleģtirildiği, ancak, AB dıģ ticaretinin yaklaģık ¾ ünün bölge içi ticaret olduğu, bölge dıģı ihracat dikkate alındığında 54,1 milyon metrik ton ile eski Sovyetler Birliği nin ve bölge dıģı ithalatta ise 67,2 milyon metrik ton ile Diğer Asya nın birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan, eski Sovyetler Birliği nin (51,8) ve Japonya nın (26,8) en önemli net ihracatçı bölgeler olarak karģımıza çıkarken, Diğer Asya (-43,5) ve Kuzey Amerika (-27,1) net ithalatçıdırlar. Dünya çelik ihracatında; Japonya 2005 yılı dünya ihracatının (364,8 milyon metrik ton) yaklaģık %9 una karģılık gelen 32 milyon metrik tonluk ihracatıyla birinci sırada yer almakta, onu Rusya, Çin, Ukrayna ve Almanya takip etmekte, Türkiye ise 12,3 milyon metrik tonluk ihracatıyla 11 inci (2002 yılında 10,6 milyon metrik tonluk ihracatıyla Türkiye 9 uncu sırada idi) sırada bulunmaktadır. Ġthalatta ise ABD 30,2 milyon metrik tonla birinci sırada bulunurken Çin 27,3 milyon metrik tonla hemen peģinden gelmekte, bu ülkeleri Almanya, Güney Kore, Ġtalya ve Fransa takip etmekte, 10,2 milyon metrik tonluk ithalatıyla Türkiye 11 nci (2002 yılında 5,5 milyon metrik tonluk ithalatıyla Türkiye 15 inci sırada idi) sırada yer almaktadır. Net ihracatçı ve ithalatçılar incelendiğinde; Japonya, Ukrayna ve Rusya nın 25 milyon metrik tonun üzerinde net ihracat gerçekleģtirerek ilk üçü oluģturdukları, Türkiye nin de 2 milyon metrik ton net ihracatıyla 13 üncü (2002 yılında 5,1 milyon metrik ton net iharactıyla 6 ncı sırada idi) sırada bulunduğu ve ABD nin 20,8 milyon metrik ton ile en büyük ve Tayland ın 10,4 milyon metrik ton ile ikinci sıradaki net ithalatçı olduğu, bu ülkeleri Ġran ve BirleĢik Arap Emirlikleri izlediği görülmektedir. Sayfa 4/43

5 Çin'de ve geliģmekte olan ülkelerde yapılan alt ve üst yapıya yönelik büyük yatırımlar sonucu devam eden demir-çelik talebi, diğer taraftan; 2008 yılında yaģanmakta olan likidite krizi ve dolara olan güvensizlik sonucunda emtia fiyatlarında spekülatif artıģlar yaģanmaya devam etmektedir. Ayrıca, Çin in yıllık çelik üretiminin yüzde 2,9'una denk gelen 12,3 milyon ton ham çelik üretilen Sichuan'da yaģanan depremin etkisi ile yılbaģından bu yana yüzde 53 artan ve Londra Metal Borsası'nda tonu bin dolara yükselen çelik fiyatının depremin ardından 1150 dolara çıktığı dikkate alındığında demir çelik fiyatlarının yükseliģ trendine devam edeceği tahmin edilmektedir. Gerek ABD de gerekse AB inde demir çelik sektörünü yakından ilgilendiren geliģmeler olmaktadır. OECD platformunda çelik komitesinde görüģmeler devam etmekte, öte yandan AKÇT anlaģmasının sona ermesiyle boģa çıkan yaklaģık 1,5 Milyar dolarlık bir fonun yeni katılan üyeler de dahil olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından demir-çelik sektörüne mahsus olarak özellikle teknoloji geliģtirmede ve Ar-Ge çalıģmalarında kullandırılması gündeme gelmiģtir. ABD, AB ve Kanada tarafından ülkemiz menģeli bazı demir-çelik ürünümüze kesin önlem niteliğinde anti-damping vergisi uygulanmakta olup, ABD ve AB tarafından son dönemde açılan iki adet yeni anti-damping soruģturması bulunmaktadır. Buna mukabil Türkiye tarafından da çeģitli ülkelere karģı korunma önlemleri alınmıģtır. Ülkemizdeki 32 milyon tonluk ham çelik kapasitesinin %20,6 sına tekabül eden 6,6 milyon tonu entegre tesislere, %79,4 üne tekabül eden 25,4 milyon tonu ise 21 adet elektrik ark ocaklı tesislere aittir. Ülkemizin ham çelik üretimi ürün bazında incelendiğinde ise uzun ürünlerin 21,4 milyon ton ile toplam ham çelik üretiminin %84 ünü oluģturduğu görülmektedir. Yassı ürün üretiminin payı %14 olurken, vasıflı çelik üretimi çelik üretimimizden %2 pay almaktadır. Demir çelik sektörü, yarattığı katma değer ve istihdamın yanı sıra, ihracatımızda da önemli bir yere sahiptir. Sektör, genel ihracatımızda %11,6 paya sahiptir. Ekonomideki olumlu geliģmelerin yanı sıra, demir ve çelik ürünleri fiyatlarının dünya piyasalarında yükselmesinin de etkisiyle, demir-çelik sektörünün 2007 yılı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %30 artarak 12,5 milyar dolara ulaģmıģtır. Sayfa 5/43

6 Demir Çelik Sektörü ihracatımız madde bazında incelendiğinde, 2007 yılında toplam ihracatının 8,4 milyar doları (%67) demir-çelik, 4,1 milyar doları (%33) ise demir çelik eģyadan oluģtuğu görülmektedir. Uzun ürünler demir-çelik ihracatımızda %73,2 pay alırken, yassı ürünler %10,5 pay almaktadır. Ġhracatımızda diğer önem arz eden ürün grupları ise sırasıyla kütük, vasıflı çelik ürünler ve hurdadır yılında sektör ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise; demir-çelikte en fazla ihracat gerçekleģtirilen ülkenin 1,7 milyar dolar ihracat ve %21 pay ile BirleĢik Arap Emirlikleri olduğu görülmektedir. Anılan ülkeyi sırasıyla; Ġspanya, Romanya, Ġtalya, Fas, Ġngiltere, Ġsrail, Katar, Bulgaristan ve ABD izlemektedir. Türk demir- çelik sektörü dıģ ticaretinde genelde ithalat, ihracattan her zaman yüksek olmuģtur. Bunun baģlıca nedeni; sektörde, hammadde, yassı mamul ve vasıflı çelik üretimlerinin yetersiz olmasıdır. Bu nedenle, söz konusu bu ürün grupları demir-çelik ithalatımızda sürekli olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz demir çelik ithalatı 2007 yılında bir önceki yıla göre %40 oranında artarak 16,1 milyar dolar olarak gerçekleģmiģtir yılı demir çelik ithalatımızdaki en önemli ürün grubu yurt içi üretiminin yetersiz olduğu yassı mamuller ile ark ocaklarında hammadde olarak kullanılan demir çelik hurdadır. Yassı ürün ithalatı demir çelik mamulleri ithalatının %32 sini, hurda ithalatı ise %35 ini oluģturmaktadır. Demir-çelikten eģya ithalatımız ise 2007 yılında bir önceki yıla göre %23 artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleģmiģtir. En fazla ithalat gerçekleģtirilen ürün grupları ise boru, vida ve cıvatalar olmuģtur. Sayfa 6/43

7 Demir-çelikten eģya ithalatımızda ise Çin Halk Cumhuriyeti 2007 yılında 315 milyon dolar ile en fazla ithalat gerçekleģtirilen ülke olmuģtur. Anılan ülkeyi sırasıyla, Almanya, Ġtalya, Fransa, Rusya Federasyonu, Ġspanya ve Ġngiltere izlemektedir. Girdi maliyetleri ve özellikle pahalı elektrik enerjisi kullanımı sektörün en önemli sorunu olarak karģımıza çıkmaktadır. Yassı mamul üretiminin yetersiz oluģu, baģta hurda olmak üzere temel hammadde fiyatlarındaki artıģ ve dalgalanmalar, eski doğu bloku ülkelerinden yapılan kalitesiz ve standart dıģı ithalat ve ülkelerin çok sık Ģekilde baģvurduğu korunma önlemleri baģlıklar halinde sektörün diğer önemli problemleridir. KiĢi baģına ham çelik tüketimi yıllardır ulusların ve toplumun kalkınmıģlık düzeyinin bir ölçüsü olarak ifade edilirken,bu tanım son yıllarda kiģi baģına vasıflı çelik tüketimi olgusuna kaymıģ bulunmaktadır.geliģmiģ ülkelerde kiģi baģına demir çelik tüketimi kg civarında iken bu rakam Türkiye de 2007 yılı sonu itibariyle 359 kg düzeyindedir.sektördeki yeniden yapılanma,ürün çeģitliliğinin artması ve üretim-tüketim dengesindeki geliģmelere paralel olarak kiģi baģına ham çelik tüketimindeki artıģın devam etmesi ve 2010 yılına kadar 400 kg seviyesini aģması beklenmektedir. Ġç pazardaki yüksek talep, entegre tesislerdeki yüksek teknoloji, uluslararası standartlarda katma değeri yüksek ürün üretimine odaklılık, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya gibi büyüyen pazarlara yakınlık sektörün baģlıca güçlü yanlarıdır. Buna karģın, hammaddede dıģa bağımlılık, yassı uzun mamul üretim dengesizliği, yüksek girdi maliyetleri, kalitesiz ürün ithalatı, demiryolu kullanım oranının azlığı zayıf yanlar olarak karģımıza çıkmaktadır. Çelik subvansiyon sözleģmesi, dünya genelinde talep artıģı, ABD nin korunma önlemlerini kaldırması, ĠSDEMĠR in yassı ürün üretimine dönüģtürülmesi projesi, sektörün fırsatları, girdi maliyetlerinin yükselmesi, mamul fiyatlarındaki dalgalanmalar ve BDT ve özelikle Çin, Hindistan çelik endüstrilerinde yeniden yapılandırma faaliyetleri,çevre Ģartlarının hassaslaģması ve Kyoto Protokolü uyumuna yönelik baskıların artması, AB üyeliği sürecinde sektörü bekleyen yaptırımlar, hammadde fiyatlarındaki rekor artıģlar ve fiyat belirsizliği dünya genelinde kurulu kapasite fazlası ise tehditlerdir. Sayfa 7/43

8 2.SEKTÖRÜN TANIMI Demir çelik sektörü, esas itibarıyla demir cevherinin yüksek fırınlarda veya hurdaların ark ocaklarında eritilmesiyle elde edilen slab ve kütüğün değiģik iģlemlerden geçirilerek istenilen kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip mamüller üreten bir sektördür.baģta inģaat, otomotiv, beyaz eģya ve demiryolu olmak üzere sektörün tüm mamul eģya üretimine doğrudan katkısı bulunmaktadır. Demir Çelik Sektörü kapsamında yer alan ürünler aģağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır: - Hammadde ve Yarı Mamul:Pik Demir, Kütük Demir - Uzun Hadde Mamulleri:Demir Çelik Çubuk,Demir Çelik Profil,FilmaĢin,Tel,Çivi -Yassı Hadde Mamulleri:Sıcak HaddelenmiĢ Yassı Ürünler,Soğuk HaddelenmiĢ Yassı Ürünler,KaplanmıĢ Yassı Ürünler -Demir Çelikten Mamul EĢya:Boru,Boru Bağlantı Parçaları,ĠnĢaat Aksamı,Dövme Taslak,Döküm Mamul,Demet,Tel ve Halat,Zincir,Radyatör,Hurda 2.1.Sektörün Dünyadaki Durumu Uygulama alanlarını ve üretim teknolojisini geliģtirerek kendisini sürekli yenileyen demir-çelik endüstrisi, bugün globalleģen yeni dünya düzenine damgasını vuran en güçlü sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, çelik endüstrisinin dünya çapında köklü bir değiģikliğe sahne olduğuna Ģahit olunmaktadır: - Üretim, Doğu ve Güneydoğu Asyadaki geliģmekte olan ülkelerde geniģlerken, sanayileģmiģ ülkelerde daralmaktadır. - Mülkiyet, kamudan özel teģebbüse kayarken, karlılığa büyük özen gösterilmektedir. - Pazar daha global ve daha rekabetçi bir konuma ulaģmaktadır. - Dünyanın önde gelen entegre çelik üreticileri kendi içlerinde küçük Ģirketlere ayrılarak; yassı, uzun, teneke, paslanmaz vb, ürünlerde, pazar paylarına göre ihtisaslaģmakta, bu yapılanma, Ģirketlerin globalleģme çabalarına büyük esneklik sağlamaktadır. - Endüstride, ulusal sınırların önemi gittikçe azalmakta, Ģirket evlilikleri ve ortaklıklar yaygınlaģarak yeni bir boyut kazanmaktadır. - Ġleri teknolojilerin, yeni ülkelere ve üreticilere transferi gittikçe kolaylaģmaktadır. Sayfa 8/43

9 DıĢ Üretimdeki GeliĢmeler Dünya Çelik Üretimi Dünya ham çelik üretimi devamlı bir artıģ trendi sergilemektedir. Ham çelik üretimi tablosunda incelenen döneminde dünya ham çelik üretiminde sadece arasında yıllık ortalama %0,5 azalıģ yaģanmıģ, özellikle 1995 sonrasında ciddi bir artıģ trendine girilerek yılları arasında yıllık ortalama %6,1 artıģ göstermiģtir yılında ise bir önceki yıla göre %7,8 oranında artıģ gerçekleģmiģtir. Tablo 2.1.Ham Çelik Üretimi Yıl Dünya Üretimi (Milyon ton) Kaynak:International Iron and Steel Institute ( Sayfa 9/43

10 2006 yılında 206,8 Milyon tonluk çelik üretimi gerçekleģtiren AB ülkeleri (25 ülkedünyadaki üretimin %16 sı), 2007 yılında üretimini dünya üretim artıģının altında sadece %1,7 artırarak 210,3 Milyon tona çıkarmıģtır. Tablo 2.2.Yıllık Ortalama DeğiĢim Dönemler DeğiĢim % 1, % 2, % 0, % 1, % 0, % 2, % 6, %8,8 Kaynak:International Iron and Steel Institute ( BaĢlıca Çelik Üreticisi Ülkeler Dünya ham çelik üretiminde ilk üç sırayı Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya ve Amerika BirleĢik Devletleri almaktadır. Türkiye ise 2007 yılında 25,8 milyon metrik ton üretimiyle dünyanın en büyük ham çelik üreticileri arasında 11 inci sırada yer almıģtır. Üretim hacmi itibarıyla ilk onbeģ ülkenin üretimi 2007 yılında dünya üretiminin %85 ini oluģturmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti %36,4 lük payı ile en büyük üretici olma özeliği yanında, gösterdiği %15,7 lik üretim artıģıyla da dikkat çekmektedir. Türkiye, dünya ham çelik üretiminin yaklaģık %2 lik bölümünü gerçekleģtirmekte olup, 2007 yılında ilk 15 ülke içersinde Çin den sonra en büyük üretim artıģı gerçekleģtiren ülke olmuģtur. Sayfa 10/43

11 Tablo 2.3: BaĢlıca Çelik Üreticisi Ülkeler Sıra No Ülkeler Üretim (Milyon ton Ham Çelik) DeğiĢim (%) 1 Çin 489,0 422,7 15,7 2 Japonya 120,2 116,2 3,4 3 ABD 97,2 98,6-1,4 4 Rusya 72,2 70,8 2,0 5 hindistan 53,1 49,5 7,3 6 Güney Kore 51,4 48,5 6,0 7 Almanya 48,5 47,2 2,8 8 Ukrayna 42,8 40,9 4,7 9 Brezilya 33,8 30,9 9,3 10 Ġtalya 32,0 31,6 1,2 11 Türkiye 25,8 23,2 10,5 12 Tayvan,Çin 20,5 20,0 2,3 13 Fransa 19,3 19,9-3,0 14 Ġspanya 19,1 18,4 3,6 15 Meksika 16,3 16,7 2,4 AB(25) 210,3 206,8 1,7 Toplam 1.343, ,8 Ġlk 15 Ülke Toplam Üretimi 1.141, ,7 8,2 Ġlk 15 Ülke Üretimi/Dünya Üretimi % 84,9 % 84,7 Kaynak:International Iron and Steel Institute ( Dünya ham çelik üretim ve tüketiminin 2006 yılındaki coğrafi dağılımı incelendiğinde; Çin in %34 ile üretimde liderlik yaptığı ve %30,9 tüketim payı ile dünya çelik üretiminin neredeyse üçte birini tek baģına tükettiği görülmektedir. AB (25), NAFTA ve Diğer Asya üretim ve tüketimde Çin i takip etmektedir. Sayfa 11/43

12 Tablo 2.4: Dünya Çelik Üretim ve Tüketimi 2007 Üretim % (Ham Çelik) Avrupa Birliği (25) 15,9 17,1 Diğer Avrupa 2,9 3 Çin 34 30,9 Japonya 9,3 6,7 Diğer Asya 10,5 14 NAFTA 10,5 14,5 Diğer Amerika 3,7 3,4 Eski SSCB 9,6 4,7 Diğerleri (*) 3,4 5,7 Toplam (*)Afrika, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Ortadoğu. Kaynak:International Iron and Steel Institute ( Tüketim % (Ham Çelik KarĢılığı) Çin in 2002 yılında dünya üretiminin %20,1 ini tüketimin ise%25 ini gerçekleģtirirken baģka bir deyiģle net tüketici iken 2006 yılında net üretici konumuna gelmiģtir.avrupa Birliği ise tam tersi bir trend izlemiģtir BaĢlıca Çelik Üreticisi Firmalar Dünyanın baģlıca çelik üreticisi firmaları; 2006 yılı üretim rakamları ve dünya toplam üretimindeki payları itibarıyla aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. En büyük üretici olan Arcelor firmasının dünya üretimi içerisindeki payı Ģirket birleģmeleri yoluyla %9,41 e (2002 yılında bu oran %4,9) ulaģmıģtır. Ġlk 20 firmanın üretimi dünya üretiminin %38,7 sini oluģturmaktadır. Dünya'nın en büyük 5 çelik tesisinin dünya üretiminin yalnızca %18,8'ini elinde bulundurmasına karģılık, en büyük 5 demir cevheri üreticisinde bu oran %90 civarında bulunmaktadır. Çelik endüstrisindeki bu bölünmüģlük, çelik tesisleri üzerinde rekabet açısından inanılmaz bir Ģekilde baskı yapmakta ve maliyet yapısı bu Sayfa 12/43

13 baskıları iyice arttırmaktadır. Ancak, 2006 yılında da bu bölünmüģlük küresel Ģirket birleģmeleri ile ortadan kalkmaktadır. Nitekim Krupp ile Thyssen firmalarının birleģmesi ile oluģan Thyssen Krupp HKM nin %50 sini almıģtır. Mital Steel ile Arcelor da birleģerek Arcelor Mittal Ģirketini oluģturmuģtur. Öte yandan, Erdemir Grubu da dünya üretiminin %0,4 ünü gerçekleģtirerek dünyanın en büyük 57 nci üreticisi (2002 yılında %0,5 ile 48 inci sırada idi) olmuģtur. Tablo 2.5: BaĢlıca Çelik Üreticisi Firmalar Sıra No Firma Üretim (Milyon ton ham çelik) 2006 Pay 1 Arcelor Mittal 117,2 9,41% 2 Nippon Steel 32,7 2,63% 3 JFE 32 2,57% 4 POSCO 30,1 2,42% 5 Bao Steel 22,5 1,81% 6 US Steel 21,2 1,70% 7 Nucor 20,3 1,63% 8 Tangshan 19,1 1,53% 9 Corus Group 18,3 1,47% 10 Riva Group 18,2 1,46% 11 Severstal 17,5 1,41% 12 ThyssenKrupp 16,8 1,35% 13 Evraz Group 16,1 1,29% 14 Gerdau 15,6 1,25% 15 Anshan 15,3 1,23% 16 Jiangsu Shagang Group 14,6 1,17% 17 Wuhan 13,8 1,11% 18 Sumitomo 13,6 1,09% 19 SAIL 13,5 1,08% 20 Techint 12,8 1,03% Erdemir Grubu 5,5,0,0 %0,4 Ġlk 20 firma Toplam Üretimi 481,2 38,7% Dünya Üretimi % Kaynak: International Iron and Steel Instıtute ( Sayfa 13/43

14 DıĢ Ticaretteki GeliĢmeler Dünya Çelik Ticareti Global çelik talebinin artması, üretimi ve dıģ ticareti de aynı doğrultuda artırmaktadır. Dünya çelik mamülleri üretimi 1990 yılında 654 milyon metrik tondan 2000 yılında 750,8 milyon metrik tona çıkarken, ihracat da aynı dönemde 171 milyon metrik tondan 307,3 milyon metrik tona ulaģmıģtır. Bu dönemde ihracat artıģı üretim artıģının üzerinde gerçekleģmiģ; ihracat/üretim oranı %26,2 den %40,9 a yükselmiģtir. Ancak, bahse konu trendin 2000 yılından itibaren Çin in artan iç tüketimi nedeniyle tersine dönmüģ olduğu görülmektedir. Nitekim 2005 yılında bu oran %35 lere kadar gerilemiģtir. Tablo 2.6: Dünya Çelik Üretim ve Ġhracatının GeliĢimi (Çelik Mamulü-Milyon ton) Yıl Üretim Ġhracat Ġhracat /Üretim ,0 % 26, ,7 246,6 % 37, ,1 245,1 % 37, ,5 267,9 % 38, ,2 268,7 % 39, ,0 280,8 % 40, ,8 307,3 % 40, ,5 300,8 % 39, ,3 313,5 % ,9 332,9 % 38, ,4 368,9 % 36, ,5 364,8 % 34,6 Kaynak:International Iron and Steel Institute ( Dünya çelik ticareti coğrafi dağılım açısından analiz edildiğinde; 2005 yılında dünya çelik ihracat ve ithalatının 364,8 milyon metrik ton olarak gerçekleģtiği, bunun %37 sinin Avrupa Birliği (25) tarafından gerçekleģtirildiği, ancak, AB dıģ ticaretinin yaklaģık ¾ ünün bölge içi ticaret olduğu, bölge dıģı ihracat dikkate alındığında 54,1 milyon metrik ton ile eski Sovyetler Birliği nin ve bölge dıģı ithalatta ise 67,2 milyon metrik ton ile Diğer Asya nın birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan, eski Sovyetler Birliği (51,8) ve Japonya (26,8) en önemli net ihracatçı bölgeler olarak karģımıza çıkarken, Sayfa 14/43

15 Diğer Asya (-43,5) ve Kuzey Amerika (-27,1) Ülkeleri net ithalatçı konumundadırlar BaĢlıca Çelik Ġhracatçısı ve Ġthalatçısı ülkeler Dünya çelik ihracatında; Japonya 2005 yılı dünya ihracatının (364,8 milyon metrik ton) yaklaģık %9 una karģılık gelen 32 milyon metrik tonluk ihracatıyla birinci sırada yer almakta, onu Rusya, Çin, Ukrayna ve Almanya takip etmekte, Türkiye ise 12,3 milyon metrik tonluk ihracatıyla 11 inci sırada bulunmaktadır (2002 yılında 10,6 milyon metrik tonluk ihracatıyla Türkiye 9 uncu sırada idi). Ġthalatta ise ABD 30,2 milyon metrik tonla birinci sırada bulunurken, Çin 27,3 milyon metrik tonla hemen peģinden gelmekte, bu ülkeleri Almanya, Güney Kore, Ġtalya ve Fransa takip etmekte, 10,2 milyon metrik tonluk ithalatıyla Türkiye 11 inci sırada yer almaktadır (2002 yılında 5,5 milyon metrik tonluk ithalatıyla Türkiye 15 inci sırada idi). Net ihracatçı ve ithalatçılar incelendiğinde; Japonya, Ukrayna ve Rusya nın 25 milyon metrik tonun üzerinde net ihracat gerçekleģtirerek ilk üçü oluģturdukları, Türkiye nin de 2 milyon metrik ton net ihracatıyla 13 üncü sırada bulunduğu (2002 yılında 5,1 milyon metrik ton net iharactıyla 6 ncı sırada idi) ve ABD nin 20,8 milyon metrik ton ile en büyük ve Tayland ın 10,4 milyon metrik ton ile ikinci sıradaki net ithalatçı olduğu, bu ülkeleri Ġran ve BirleĢik Arap Emirlikleri nin izlediği görülmektedir. Tablo 2.7: BaĢlıca Çelik Ġhracatçısı ve Ġthalatçısı Ülkeler (2005) Sıra No Ülke Ġhracat (milyon ton) Sıra No Sayfa 15/43 Ülke 1 Japonya 32,0 1 ABD 30,2 2 Rusya 30,9 2 Çin 27,3 3 Çin 27,4 3 Almanya 24,7 4 Ukrayna 27,3 4 Güney Kore 20,4 5 Almanya 26,0 5 Ġtalya 18,3 6 Belçika-Lüksemburg 21,6 6 Fransa 14,9 7 Fransa 17,6 7 Belçika-Lüksemburg 13,8 8 Güney Kore 16,1 8 Tayland 12,5 9 Ġtalya 14,4 9 Ġspanya 11,3 10 Brezilya 12,6 10 Tayvan,Çin 11,1 11 TÜRKĠYE 12,3 11 TÜRKĠYE 10,2 12 ABD 9,4 12 Kanada 9,9 Ġthalat (milyon ton)

16 13 Tayvan, Çin 9,2 13 Ġran 8,4 14 Ġngiltere 8,7 14 Ġngiltere 7,7 15 Hollanda 8,2 15 Hollanda 6,6 Kaynak:International Iron and Steel Instıtute ( Tablo 2.8: BaĢlıca Çelik Ġhracatçısı ve Ġthalatçısı Ülkeler (2005) (Net ithalat / ihracat ) Sıra No Ülke Ġhracat (milyon ton) Sıra No Ülke 1 Japonya 26,8 1 ABD 20,8 2 Ukrayna 26,3 2 Tayland 10,4 3 Rusya 26,3 3 Ġran 6,9 4 Brezilya 11,8 4 BAE 5,4 5 Belçika-Lüksemburg 7,8 5 Ġspanya 4,6 6 Almanya 5,6 6 Vietnam 4,5 7 Güney Afrika Cum. 4,1 7 Endonezya 4,3 8 Avusturya 3,0 8 Kanada 3,9 9 Fransa 2,6 9 ĠHong Kong 3,9 10 Slovakya 2,5 10 Ġtalya 3,9 13 TÜRKĠYE 2,0 11 Kaynak:International Iron and Steel Instıtute ( Ġthalat (milyon ton) Fiyat Hareketleri Demir-çelik sektöründe fiyatlar ülke ve firma bazında değiģiklik göstermekle birlikte Türkiye deki demir-çelik ürünleri fiyatları tabloda verilmektedir. Sayfa 16/43

17 Tablo 2.9 : Uluslararası Demir Çelik Ürün Fiyatları (FOB $ / ton ) ( 28 Nisan 2008 ) ĠHRAÇ FĠYATLARI Türkiye BDT Çin ĠTHAL FIYATLARI Orta Doğu ÜRÜNLER (FOB)($/Ton) (Karadeniz) (FOB)($/Ton) CFR Nisan 2008 (FOB)($/Ton) Nisan 2008 ($/Ton) Nisan 2008 Pik Demir AB CFR ($/Ton) Kütük (23 Kasım) Nervürlü Demir (14 Ocak) (19 Mart) Ticari Çubuk (19 Mart) FilmaĢin (Mesh Kalitesinde) FilmaĢin (Çekme Kalitesinde) FilmaĢin (Rulo) (14 Ocak) Levha (3-10 mm) (12 Mart) Levha üzeri) (10mm (3 Mart) (12 Mart) Profil Profil ( mm) Profil üzeri) (600mm Slab Sıcak ÇekilmiĢ Sac/Rulo Soğuk ÇekilmiĢ Sac/Rulo Galvanizli Sac/Rulo (31 Mart) (25 Mart) Kaynak: Metal Bulletin (28 Nisan 2008) Sayfa 17/43

18 Tablo 2.10: Hurda Fiyatları ( FOB $ / ton ) Rotterdam Ġhracat ABD (Ġhracat) HMS HMS 1&2 (50:50 karıģık) KıyılmıĢ Hurda Kaynak : Metal Bulletin ( 28 Nisan 2008 ) Çelik Fiyatlarında YaĢanan GeliĢmeler Çin'de son bir yılda hem ülkede gerçekleģtirilen büyük yatırımlar ve dünyada 2008 yılına kadar devam eden demir-çelik talebi, dünya demir-çelik fiyatlarında muazzam artıģlara yol açmıģtır. Demir-çelik fiyatlarının yükselmesinin bir diğer nedeni de 2005 yılında dünya denizciliğinde uygulanmaya baģlanan iki yeni kuraldır. Birincisi; dünyada 2005 yılından itibaren önemli limanların 15 yaģın üzerinde gemileri almaması, ikincisi de, denizyolu taģımacılığında otoritelerin kendi karasularında çift cidarlı gemilerle taģımacılık yapılmasını istemeleridir. Bunun nedeni çift cidarlı gemilerin kaza durumunda çevre kirlenmesinin minimum düzeyde kalacak Ģekilde inģa edilmesidir. Bu geliģme, Çin tersanelerinde gemi inģasını patlatmıģtır. Çin'de tersaneler 3-4 yıllık sipariģle dolu olduğundan büyük miktarda demir-çelik ithalatı yapılmaktadır. Bu da fiyatları yükseltici etki yapmaktadır. Çin'de ve geliģmekte olan ülkelerde yapılan alt ve üst yapıya yönelik büyük yatırımlar sonucu devam eden demir-çelik talebi, diğer taraftan; 2008 yılında yaģanmakta olan likidite krizi ve dolara olan güvensizlik sonucunda, emtia fiyatlarında spekülatif artıģlar yaģanmaya devam etmektedir. Ayrıca, Çin in yıllık çelik üretiminin yüzde 2,9'una denk gelen 12,3 milyon ton ham çelik üretilen Sichuan'da yaģanan depremin etkisi ile yılbaģından bu yana yüzde 53 artan ve Londra Metal Borsası'nda tonu dolara yükselen çelik fiyatının depremin ardından dolara çıktığı dikkate alındığında demir çelik fiyatlarının yükseliģ trendine devam edeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 18/43

19 Uluslararası Mevzuat Düzenlemeleri Çelik Subvansiyon SözleĢmesi Dünyada son dönemde çelik sektörünün yaģadığı çeģitli sorunlar ve bunların dıģ ticaret yoluyla uluslararası piyasalardaki yansımaları, esas olarak ticari önlemler ve özellikle fazla kapasiteden kaynaklanan verimsiz ve aģırı üretimle iliģkilendirilmektedir. Bu çerçevede ABD'nin baģını çektiği bir grup geliģmiģ ülke, çelik sektörüne uygulanan Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Ģekil verdiği çok taraflı ticaret sistemi kurallarının ve mevcut Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler AnlaĢması'nın çelik sektörü bakımından yeterince açık ve güçlü olmadığı, özellikle sübvansiyonlar ve devlet desteklerine iliģkin kuralların hükümetlerce korumacı amaçlarla uygulandığını ve böylece üretimde ve ticarette rekabetin bozulduğunu savunarak bu alanda bir çelik sübvansiyonları anlaģmasının yapılması yönünde giriģimlerde bulunmuģlardır. ABD konuyu öncelikle "Çok Taraflı Çelik AnlaĢması" olarak DTÖ gündemine taģıma gayretine girmiģ fakat aradığı desteği bulamamıģtır. Bunun üzerine konunun OECD platformunda, Çelik Komitesi bünyesinde Ģekillendirilmesi ve DTÖ platformuna bilahare taģınması gündeme gelmiģtir. Bu çerçevede, OECD BeĢinci Üst Düzey Çelik Toplantısında çelik sektörüne verilen sübvansiyonların sınırlandırılması ve kontrol altına alınması için OECD bünyesinde Disiplinler ÇalıĢma Grubunda bir çalıģma baģlatılması kararlaģtırılmıģtır. Çelik Sübvansiyonları AnlaĢması ile ilgili ülkemiz genel tutumu, halihazırda ülkemizde çelik sektörüne kaynak yetersizliği ve Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret AnlaĢmasından kaynaklanan yükümlülüklerimiz nedeniyle sübvansiyon verilememesi, öte yandan uluslararası ortamda pek çok ülkenin çelik sektörüne ciddi Ģekilde sübvansiyon vermesi sonucu ülkemiz sektörünün uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün olumsuz etkilendiği, dolayısıyla tercihimizin temel çelik ürünlerini içeren, istisnaları kısıtlı güçlü bir anlaģmadan yana olması gerektiği Ģeklindedir. OECD Çelik Komitesinin 63. Dönem Toplantısı ülke delegasyonlarının yanısıra özel sektör ve dernek temsilcilerinin katılımıyla 3-4 Aralık 2007 tarihlerinde Paris te gerçekleģtirilmiģtir. Sözkonusu toplantıya DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ve Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından katılım sağlanmıģtır. Dünya çelik piyasasındaki son geliģmeler, Ar-Ge faaliyetleri, çevre konuları ve katılımcı Sayfa 19/43

20 ülkelerin temsilcileri tarafından gerçekleģtirilen ülkelerindeki çelik sektörüne iliģkin sunumlar çerçevesinde toplantıda demir çelik sektörüne iliģkin değerlendirmelerde bulunulmuģtur. Söz konusu toplantıda, özetle, çelik üretim kapasitesindeki global artıģın önümüzdeki dönemde de devam etmesinin beklendiği, özellikle bazı ülkelerde büyüyen altyapı ihtiyaçları nedeniyle çelik sektöründeki yatırımların teģvik edildiği, son yıllarda kaydedilen üretim artıģının ham madde fiyatlarını yükselttiği, üretimdeki büyüme hızı dikkate alındığında önümüzdeki dönemde hammadde açısından da sıkıntı yaģanabileceği, halihazırda ABD deki inģaat sektöründe gözlenen durgunluğun ne kadar süreceğine iliģkin belirsizlik nedeniyle dünya çelik sektörüne etkisinin de tahmin edilemediği ifade edilmiģtir. Ayrıca, çelik sektöründeki faaliyetlerin çevresel etkileriyle ilgili tartıģmaların giderek önem kazandığı ve bu bağlamda firma bazında gerçekleģtirilen Ar-Ge faaliyetleri ve bu alanda devlet tarafından sağlanan desteklerin yararı vurgulanmıģtır Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AnlaĢmasının Sona Ermesi Belçika, Fransa, Almanya, Ġtalya, Lüksemburg ve Hollanda arasında 18 Nisan 1951 de imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) AnlaĢması, 2002 yılında sona ermiģtir. AKÇT, katılan ülkelerin ortak iyilikleri için her ülkenin bir kısım egemenlik yetkilerini bir uluslar üstü örgütte toplamanın ve dolayısıyla bugünkü Avrupa Birliği nin ilk adımları olmuģtur. AKÇT AnlaĢması, kömür ve çelik üzerindeki tüm iç gümrük vergilerini kaldırmıģtır. AKÇT AnlaĢması nın sona ermesinden sonra kömür ve çelik konusunda Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi yetkilendirilmiģtir. AKÇT nin finansal varlıkları, AB üyesi ülkeler tarafından 2002 yılında hükümetler arası bir anlaģma olarak onaylanan AKÇT AnlaĢmasının Sona Ermesinin Finansal Sonuçları Hakkındaki Protokol ile Avrupa Konseyi tarafından 2000 yılında kurulan "Kömür ve Çelik AraĢtırma Fonu" kullanımına bırakılmıģtır. AKÇT net varlıklarının yıllık faiz gelirlerinin %73,8 i çelik araģtırmaları ve %26,2 si kömür araģtırmaları için kullandırılacaktır. Sayfa 20/43

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO ARMONİZE NO : 67 - Demir-Çelik : 72 - Demir-Çelik 73 - Demir veya Çelik Eşya DEMİR-ÇELİK Demir-çelik sektörü ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör özelliğine

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 1 / 14 DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ. 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya da Demir Çelik Üretimi... 2 1.2.Dünya Ticareti... 3 2.TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 5 2.1.Genel Durum... 5 2.2.Türkiye de Demir Çelik Üretimi...

Detaylı

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU

DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU DEMİR-ÇELİK, DEMİR-ÇELİKTEN EŞYA SEKTÖR RAPORU Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2017 Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 10 DEMİR-ÇELİK,

Detaylı

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA

DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DEMİR ÇELİK, DEMİR ÇELİK EŞYA SITC NO : 67 Demir Çelik ARMONİZE NO

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER

TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER. Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER TÜRK PLASTĠK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2009 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ve ĠLERĠYE DÖNÜK BEKLENTĠLER Firma Sayısı : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV / PAGDER Plastik ambalaj sektöründe 1.152 firma mevcut olup, firmaların

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU AMBALAJ MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Türkiye de son yıllarda ambalaj sanayi hızlı bir büyüme eğilimi göstermektedir. Ambalaj sanayinin hızlı gelişimi ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bu ilerleme

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 1 PLASTĠK HAMMADDE Plastik Hammadde Üretimi : TÜRK PLASTĠK SEKTÖRÜ SEKTÖR ĠZLEME RAPORU ( 2010 Yılı 2 Aylık Dönem ) Barbaros Demirci Genel Müdür 2010 yılının ilk 2 ayında plastik hammadde üretiminin 111.667

Detaylı

DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRME RAPORU OAĠB/AR-GE

DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRME RAPORU OAĠB/AR-GE ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 5 2. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI... 5 3. DÜNYADA DEMĠR-ÇELĠK BORU SEKTÖRÜ... 6 3.1. Üretim... 6 3.2. DıĢ Ticaret... 7 3.2.1. Ġhracat... 7 3.2.2. Ġthalat... 12 4. TÜRKĠYE

Detaylı

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU DERĠ ĠġLEME VE ĠMALAT MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Piyasadan yaş, salamura veya tuzlu kuru olarak toplanan derilerin işlenmesi ve her türlü deri konfeksiyon mamüllerinin yapımında kullanılmaya hazır hale getirilmesi

Detaylı

BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU

BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU BAĞLANTI ELEMANLARI SEKTÖR NOTU Bağlantı elemanları sektörü, özellikle vida, civata, somun, pul, rondela, perçin vb. sanayi ürünlerinin bir araya getirilerek bütünleştirilmesinde kullanılan ve sadece sanayi

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ ĠHRACAT BÜLTENĠ Temmuz, 2016 SEKTÖREL BAZDA ĠHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ 1-30 HAZIRAN 1 OCAK - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK DeğiĢim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ

TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ TÜRKİYE ÇELİK BORU SANAYİİ Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Detaylı

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası

KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ. ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT E ĠHRACAT POTANSĠYELĠMĠZ VE PAZAR DEĞERLENDĠRMESĠ ĠGEME Orta Doğu ve Körfez Dairesi Diğer Körfez Ülke Masası KUVEYT 3,4 milyon nüfusu (1 milyon Kuveytli, Diğerleri göçmen), 115 milyar dolar GSYĠH

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ

TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ TÜRKĠYE NĠN KAUÇUK, PLASTĠK, LASTĠK ĠġLEME VE ĠMALATINA AĠT MAKĠNELER SEKTÖRÜ Türk plastik sanayisinin dünya plastik sektörü içindeki payı % 1,6 düzeyindedir. Türkiye, plastik işleme sektöründe yıllık

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010 Erdemir Grubu 21 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 3 Ağustos 21 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar. 06 Mayıs 2011

Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar. 06 Mayıs 2011 Erdemir Grubu 2011 Yılı Ġlk Çeyrek Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2011 2 / 26 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir Ģekilde

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU 2012/1 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi İÇİNDEKİLER 0 Tablolar ve

Detaylı

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ

MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ MAKĠNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIġ TĠCARETĠ I. SEKTÖRÜN DÜNYA TĠCARETĠ A. ĠTHALAT 24 yılında 1.2 trilyon $ olan dünya makine ve aksamları sektörü ithalatı (84. fasılın tamamı) beģ yıl içerisinde % 32,5 oranında

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür. Sektörde

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının ayında 46.810 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.335 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde % 96, kamyonette %

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

ĠTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERINE

ĠTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERINE 12 Ekim 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28082 Ekonomi Bakanlığından: TEBLĠĞ ĠTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERINE ĠLIġKIN TEBLIĞ (TEBLIĞ NO: 2011/13) Kapsam MADDE 1- (1)Bu Tebliğ, 5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 14 Mart 2011

Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 14 Mart 2011 Erdemir Grubu 2010 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 14 Mart 2011 2 / 26 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir Ģekilde geleceğe

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010 Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2010 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2013) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ

TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ Teknoloji, günümüz dünyasında çok hızlı yayıldığı gibi bir o kadar da önemli ve pahalıdır. Türkiye gibi belli bir sanayileşmeyi yakalamış ülkeler için teknolojinin önemi yadsınamaz,

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ

ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ ÇİMENTO SEKTÖRÜNE GLOBAL BAKIŞ Çeviren ve Derleyen: Zehra N. ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü 2011 OECD ve IMF den gelen son tahminlere göre, her ne kadar 2010 yılındaki kadar güçlü olmasa da, 2011 yılında

Detaylı

Girdi Tedariki Açısından Demir-Çelik ve Madencilik Sektörü

Girdi Tedariki Açısından Demir-Çelik ve Madencilik Sektörü Girdi Tedariki Açısından Demir-Çelik ve Madencilik Sektörü 23 Eylül 2010 Tarihinde gerçekleşen İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu 2 nci Toplantısında sunulmuştur. Ekonomik Araştırmalar

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012)

ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012) ÇELİK BORU SEKTÖR RAPORU (2012) ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ Sayfa 0 Çelik Boru Sanayii 1. Giriş 1.1.Sektörün Tanımı Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre,

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ TÜRKİYE-ALMANYA MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ A. TÜRKİYE-ALMANYA DIŞ TİCARETİ Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret rakamları aģağıdaki tabloda verilmiģ olup, 2002 yılında 12,9 milyar $ olan

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

ĠNġAAT VE MADENCĠLĠK MAKĠNELERĠ SEKTÖRÜ NOTU

ĠNġAAT VE MADENCĠLĠK MAKĠNELERĠ SEKTÖRÜ NOTU ĠNġAAT VE MADENCĠLĠK MAKĠNELERĠ SEKTÖRÜ NOTU Tamamen yatırımlara yönelik faaliyet gösteren iş, inşaat ve madencilik ekipmanları ve makineleri sektörü Türkiye ekonomisinin yaklaşık %1,2 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı