2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 BİRİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ 18 AĞUSTOS 2013"

Transkript

1 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 18 ĞUSTOS 2013 DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ. 1. dınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı aşağıya yazınız. DI SOYDI T.C. KİMLİK NUMRSI : : : 2. Soru kitapçığınızın türü 'dır. Bunu cevap kağıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız. KİTPÇIK TÜRÜ B C D 3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 4. Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu testte 30'u Temel Sigortacılık ve 30'u Ekonomi olmak üzere toplam 60 soru vardır. 5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o soru için ayrılmış yere işaretlemeyi unutmayınız. 6. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında verilmiştir.

2

3 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTCILIK şağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? ) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı B) Sigorta himayesi sağlayan sigortacının bulunması C) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve beklenmedik olayın varlığı D) Primin ödenmesi E) Poliçenin sigortalıya teslim edilmesi şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Reasürans işlemi nedeniyle sigortalı, reasürörden tazminat isteminde bulunabilir B) Reasürans işlemi nedeniyle sigortacının sigortalıya karşı yükümlülüğü ortadan kalkar C) Reasürans işlemi; sigortalı, sigorta şirketi ve reasürör arasında doğrudan hukuki bağ kurar D) Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda sigortalıya karşı sorumluluk reasürör tarafından yerine getirilir E) Reasürörün sorumluluğu sadece sigorta şirketine karşı olup, sigortalıya muhatap sigorta şirketidir ve sorumlu odur şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Hayat sigortalarında teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır B) Hayat-dışı sigortalarda teklifname tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır C) Zorunlu sigortalarda teklifnamenin alınmasıyla birlikte sözleşmenin yapılması gerekir D) Hayat-dışı sigortalarda teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde reddedilmemiş ise sözleşme kurulmuş sayılır E) Teklifname ile birlikte yapılan ödemeler sözleşmenin kurulmasıyla birlikte prim olarak kabul edilir tarihinde araç sahibi li libey idaresindeki 06 B 72 plakalı araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Burak Kara idaresindeki 06 BKR 83 plakalı araca 12:45 de arkadan çarpar. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) bitiş tarihli li libey'in Karayolları Motorlu raçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) Burak Kara'nın zararını tazmin eder B) bitiş tarihli Burak Kara'nın Karayolları Motorlu raçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) li libey'in zararını tazmin eder C) bitiş tarihli li libey'in Kasko Sigortası Burak Kara'nın zararını tazmin eder D) bitiş tarihli Burak Kara'nın Karayolları Motorlu raçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Trafik Sigortası) kendi zararını tazmin eder E) li libey, Burak Kara'nın zararını kendisi tazmin eder şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sigortacının iflası halinde sigorta sözleşmesi sona erer B) Sigorta şirketince ayrılan teminatlar, iflas ile birlikte İflas ve Tasfiye Masasına devredilir ve tazminat ödemeleri bu Masa aracılığı ile yürütülür C) Hak sahipleri, iflas masasına üçüncü sıradan katılır D) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden İflas ve Tasfiye Masasına dahil edilemez E) Teminatlar, Hazine Müsteşarlığı lehine bloke ya da ipotek edilir 6. Kredi bağlantılı grup hayat sigortalarında, sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan, sigorta sözleşmesinin bir özeti şeklinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Zeyilname B) Bilgilendirme Formu C) Poliçe D) Katılım Sertifikası E) Başvuru formu 1

4 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sadece kanuni sebeplerle sona eren sigorta sözleşmeleri için prim iadesi yapılır B) Primlerin gün esası üzerinden iadesi genel kaidedir, ancak özel şartlarda yer alan düzenleme ile sigorta ettirenin sözleşmeye devamını teşvik etmek üzere prim aide koşullarını zorlaştıran uygulama esasları getirilebilir C) Primlerin gün esası üzerinden iadesi genel kaidedir, hiçbir surette farklı bir yöntem uygulanamaz D) Primlerin gün esası üzerinden iadesi genel kaidedir, ancak özel şartlarda, sigorta ettiren için lehte düzenleme yapılabilir E) Hiçbiri şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Bir yıl ve bir yıldan kısa süreli sigortalarda, ikinci prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda sigortacı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeden cayabilir B) Sözleşmelerin vade yapısına bakılmaksızın ilk primin zamanında ödenmemesi durumunda sigortacı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeden cayabilir C) Bir yıl ve bir yıldan kısa süreli sigortalarda, ikinci prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda sigortacı, noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü mektupla yapacağı ihtarın sonuçsuz kalması durumunda sözleşmeyi feshedebilir D) Bir yıldan uzun süreli sigortalarda, ikinci prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda sigortacı, noter aracılığı ile ya da iadeli taahhütlü mektupla yapacağı ihtarın sonuçsuz kalması durumunda sözleşmeyi feshedebilir E) Temerrüt durumunda sigortacı, fesih hakkına ilave olarak Borçlar Kanunundaki diğer hakları da kullanabilir 9. şağıdaki olaylar sonucunda ortaya çıkan zararların tazmin edilmesine dair bir sözleşme satın alınmıştır. nılan sözleşmenin türü hangisidir? lınan Teminatlar: Çarpışma, çarpma, devrilme, vb Grev, lokavt, halk hareketleri Kötü niyetli ve muzip hareketler, fiil ehliyeti Sel ve su baskını olmayanların neden olduğu zararlar Çalınma, çalınmaya teşebbüs Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım Yanma Kemirgenlerin neden olduğu zararlar ) Trafik Sigortası B) Kasko Sigortası C) Tam Kasko Sigortası D) Genişletilmiş Kasko Sigortası E) İhtiyari Trafik Sigortası 10. Bir aile yemeğine katılmak üzere Restoran KT'ye giden ynur PMUK, arabaların park etmesine yardımcı olmakla Restoran KT tarafından görevlendirilen valeye, arabasını güvenli bir şekilde park etmesi için anahtarlarını teslim eder. Yemek sonunda arabasını teslim almak isteyen ynur PMUK, emniyeti suiistimal eden valenin kullanımına bağlı olarak aracının zarar gördüğünü anlar. ynur Pamuk'un aracında ortaya çıkan zarar hangi sigorta türünden karşılanır? ) ynur Pamuk'un Dar Kasko Sigortasından tazmin edilir B) ynur Pamuk'un Tam Kasko Sigortasından tazmin edilir C) ynur Pamuk'un Kasko Sigortasından tazmin edilir D) Restoran KT'nin Otopark Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından tazmin edilir E) Restoran KT'ye ait Karayolları Motorlu raçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından (Trafik Sigortası) tazmin edilir 11. şağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primler Kamu otoritesi tarafından belirlenmez? ) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası B) Zorunlu Deprem Sigortası C) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası D) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası E) Karayolları Motorlu raçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2

5 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 12. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince sigorta ve reasürans şirketleri faaliyet gösterebilmek için Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısından kuruluş ve ruhsat izni almak zorundadırlar B) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince sigorta ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri, çalışmak istedikleri branş ve vermek istedikleri teminatlara göre belirlenmektedir C) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince ferdi kaza sigortası sadece hayat-dışı sigorta grubunda faaliyet gösteren sigorta şirketlerince yapılabilir D) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince, reasürans şirketleri hayat veya hayat-dışı sigorta gruplarından sadece birisinde faaliyet gösterebilirler E) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, mülga 7394 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda yer alan branş düzenlemesi aynen korunmuştur 13. Zamanaşımı süresine ilişkin aşağıdaki ibarelerden hangisi yanlıştır? ) Tazminat istemine ilişkin zamanaşımı süresi, riskin gerçekleştiğinin beyan edilmesinden itibaren 2 yıldır B) Sorumluluk sigortaları için zamanaşımı süresi, riskin gerçekleşme tarihinden itibaren 10 yıldır C) Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalar için zamanaşımı süresi, riskin gerçekleştiğinin bildirilmesinden itibaren 2 yıl ve her halükarda riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yıldır D) Sorumluluğa neden olan olay için kanunlarda Türk Ticaret Kanununda belirlenen zamanaşımı süresinden daha uzun bir süre öngörülüyorsa, zarar gören uzamış zamanaşımı süresinden yararlanır E) Hiçbiri 14. BC Sigorta.Ş.'nin konut sigortası sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu bilgiler kapsamında tazminat ödemesi yapılabilecek kişiler kimlerdir? Sigortalı Poliçe Başlangıcı Prim Ödemesi (I. Taksit) ) Hepsi B) yşe Güven ve Ceylin Tekin C) Bircan rslan ve Ceylin Tekin D) yşe Güven ve Bircan rslan E) Hiçbiri 15. ktüer olmak için kaç yıl aktüerya ile ilgili tecrübe şartı aranır? ) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl E) Tecrübe şartı aranmaz. Sınav süreci tamamlanır tamamlanmaz aktüer olunur. 16. ktüerler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ktüerlere verilebilecek cezalardan biri değildir? ) Uyarma B) Kınama C) ylıktan kesme D) Mesleki faaliyetin durdurulması E) Sicilden silinme 17. Deprem riskine karşı yapılan konut sigortalarında primi tespit edilirken dikkate alınan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ) Binanın yüzölçümü B) İnşaat sınıfı ve kalitesi C) razi değeri D) razinin jeolojik özellikleri E) Deprem riskinin büyüklüğü Hasar Tarihi yşe Güven Bircan rslan Ceylin Tekin

6 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ Sayılı Sigortacılık Kanuna göre,..., sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi ifade eder. Buna göre, yukarıdaki tanımda boş bırakılan yer aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır? ) cente B) Broker C) Eksper D) Teknik personel E) Sigorta hakemi 19. Brokerlerin, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları zorunlu olan mesleki sorumluluk sigortasının, bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 20. Sigorta eksperinin yaptığı hasar tespiti faaliyetinde temel görevi nedir? ) Sigortalıların talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek B) Eksperlerin çıkarlarını korumak C) Sigorta sözleşmesi şartlarına göre doğru ve adil olarak hasar tespiti yapmak D) Sigortanın yaygınlaşmasını sağlamak E) Sigorta şirketinin talepleri doğrultusunda hasarı belirlemek 21. şağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerinden değildir? ) Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak B) Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak C) Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek D) Türkiye'de sigortacılık alanında yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek E) Sınav Düzenleme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek 22. şağıdakilerden hangisi hayat sigorta şirketlerinin sunabileceği bir ürün değildir? ) na teminatı yaşam olan eğitim sigortası B) na teminatı vefat olan kredi koruma sigortası C) Ferdi Kaza Sigortası D) na teminatı işsizlik olan gelir güvence sigortası E) 10 yıl süreli maaş ödemeli irat sigortası 23. Hayat Sigortasında azami kesintisi nedir? 24. şağıdaki cümleyi tamamlayınız. işletme masrafı ) % 5 B) % 7 C) % 10 D) % 15 E) İşletme masrafı oranı tarifelerin özelliklerine göre şirket tarafından belirlenir. ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği hayat sigortaları için sigortalıların gerçek yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanır. ) Tarife Primi B) Risk Primi C) Teknik Faiz D) Teknik Kar E) Matematik Karşılık 4

7 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 25. Güvence Hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalar için aktüeryal hesaplamayı gerektiren tazminat ödemelerinde asgari hangi mortalite tablosu ve azami teknik faiz kullanılmaktadır? ) CSO 1980 ve % 3 B) CSO 1980 ve % 4 C) TRH 2010 ve % 3 D) TRH 2010 ve % 4 E) CSO 1953 ve % şağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin alt birimlerinden birisi değildir? ) TSEV B) SGMER C) HYMER D) HTMER E) TRMER 27. şağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sistemine ilişkin aidat/kesinti ve giderlerdir? ) Giriş aidatı, gider payı, aracı komisyonu B) racı komisyonu, yönetim gideri kesintisi, fon işletim gideri kesintisi C) Giriş aidatı, gider payı, fon işletim gideri kesintisi D) Fon işletim gideri kesintisi, giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi E) Gider payı, aracı komisyonu, yönetim gideri kesintisi 28. Bireysel Emeklilik Mevzuatına göre, emeklilik yatırım fonu kuruluş başvurusu hangi kurum/kuruluşa yapılmak zorundadır? ) Sermaye Piyasası Kurulu B) Hazine Müsteşarlığı C) Maliye Bakanlığı D) Emeklilik Gözetim Merkezi E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29. şağıdakilerden hangisinde bireysel emeklilik sisteminde emekliliğe hak kazanabilmek için gerekli tüm koşullar verilmiştir? ) On yıl süreyle sistemde bulunmak, on yıl süreyle katkı payı ödemek, 56 yaşını tamamlamak B) 56 yaşını tamamlamak C) On yıl sistemde bulunmak D) On yıl sistemde bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak E) On yıl süreyle katkı payı ödemek, 56 yaşını tamamlamak 30. Hangi kurum / kuruluş, bireysel emeklilik ürünlerinin satışına aracılık edenlere ilişkin lisanslama sınavlarını gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir? ) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği B) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği C) Emeklilik Gözetim Merkezi D) Hazine Müsteşarlığı E) Sigortacılık Eğitim Merkezi 5

8 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ EKONOMİ 31. Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet 2 fonksiyonu; STC = 5Q + 5Q + 10'dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün fiyatı 35.- TL'dir. Firma, kârını maksimize edebilmek için hangi miktarda ürün satışı gerçekleştirmelidir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) yaşında çalışmakta olan bir bayanın kasko sigortasına sahip olmasından dolayı sağladığı marjinal fayda 0,6 birimdir. ynı bayan sağlık sigortasından 2 birim marjinal fayda sağlamaktadır. Sağlanan toplam fayda düzeyinin değişmesini istemeyen bayan, sağlık sigortası harcamasını 1 birim arttırmak isterse nasıl hareket edecektir? ) Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 1 birim arttırmalıdır B) Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 1 birim azaltmalıdır C) Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 0,3 birim arttırmalıdır D) Kasko sigortasına ilişkin harcamasını 0,3 birim azaltmalıdır E) Toplam fayda düzeyinde değişiklik yapılmadan sağlık sigortasını 1 birim daha fazla tüketme şansı bulunmamaktadır 33. Piyasa arz eğrisinin P = 50 + Q olarak tespit edildiği bir ortamda piyasa fiyatının 100 birim olduğu görülmektedir. Üretici artığını bulunuz. ) 1250 B) 1500 C) 1750 D) 1800 E) rz fazlası olan bir piyasada herhangi bir müdahale yapılmaksızın yeniden piyasa dengesine nasıl ulaşılır? ) Devlet, tavan fiyat belirler B) Devlet, taban fiyat belirler C) Ürünün fiyatı artar D) Ürünün fiyatı düşer E) Kur değişikliği nedeniyle üreticinin maliyetleri düşer 35. Fiyat ne olursa olsun arz miktarının arttırılamadığı bir piyasada vergi yükümlülüğü üretici ile tüketiciler arasında nasıl paylaşılacaktır? ) Tüketiciler verginin tamamını öder B) Tüketiciler verginin çoğunluğunu öder C) Üreticiler verginin tamamını öder D) Üreticiler verginin çoğunluğunu öder E) Üreticiler ve tüketiciler vergi yükünü eşit ölçüde paylaşır 36. Tam rekabet piyasasında çalışan sigorta şirketinin kısa dönemde herhangi bir sermaye harcamasına ihtiyaç duymadığı görülmektedir. Şirketin üretim fonksiyonu; Q = 50 L'dir. Şirket çalışanlarına günlük TL ücret ödemektedir. nılan şirketin ortalama değişken maliyetini hesaplayınız. ) 150 B) 50 C) 7 D) 5 E) Talep fonksiyonu; Q = 50-5 P olarak verilmektedir. Piyasa fiyatı 5 birimdir. Nokta talep esnekliğini hesaplayınız. ) -1 B) 1 C) -2 D) 2 E) 3 6

9 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 38. Üretim olanakları eğrisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Orijine göre içbükey olması durumunda eğri boyunca sol yukarıdan sağ aşağıya doğru hareket edildikçe fırsat maliyeti artmaktadır B) Eğrinin içinde bulunan bir noktada eksik kapasite ya da atıl istihdam durumu geçerlidir C) Eğrinin dışında bulunan bir noktada fırsat maliyeti azalandır, ancak ekonomide aşırı kapasite vardır D) Eğrinin içinde bulunan bir noktada fırsat maliyeti kavramı tanımlı değildir E) Negatif eğimli bir doğru şeklinde olması durumunda üretimde tam uzmanlaşma mümkündür 39. X ve Y malları tüketen bir tüketici için parasal gelir (I) 500, X malı fiyatı 10 TL, Y malı fiyatı 5 0,5 0,5 TL ve tüketicinin fayda fonksiyonu U=X Y biçiminde ise bu tüketicinin faydasını maksimize eden X ve Y malı miktarları kaçtır? ) B) C) D) 10 5 E) Bir mal için arz fonksiyonu Q = -20+2P ve malın satış fiyatı 20 TL ise üretici artığı kaçtır? ) 20 B) 50 C) 80 D) 100 E) 150 X Malı Miktarı Y Malı Miktarı 41. Monopol bir firma için talep fonksiyonu P=200-4Q ve toplam maliyet fonksiyonu TC= Q biçiminde ise monopol dengesinde tekelci güç kaçtır? 42. Talep fonksiyonunun miktar eksenine paralel bir doğru şeklinde olması durumunda toplam hasılat fonksiyonunun şekli nasıldır? ) Ters U biçimlidir B) Orijinden çıkan pozitif eğimli bir doğru biçimindedir C) İkizkenar hiperbol şeklindedir D) Miktar eksenine dik bir doğru şeklindedir E) Miktar eksenine paralel bir doğru şeklindedir 43. Kayıtsızlık eğrilerinin X malı eksenine dik bir doğru şeklinde olması durumunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) zalan marjinal ikame oranı ilkesi geçerlidir B) Mallardan biri normal diğeri düşüktür C) Her iki mal da düşük maldır D) X malı nötr, Y malı normal maldır E) Y malı nötr, X malı normal maldır 44. Kısa dönem emek talep eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ) Ölçeğe göre sabit getirinin geçerli olması B) Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması C) Ölçeğe göre azalan getirinin geçerli olması D) Emeğin ortalama ürününün önce azalması, daha sonra ise artması E) Emek faktörü için azalan marjinal ürün ilkesinin geçerli olması 45. Tam rekabetçi firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde verilmiştir? ) 0 B) 1 C) 5 D) 10 E) ) 0,25 B) 0,67 C) 0,75 D) 0,86 E) 1 7

10 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 46. Karaborsa piyasaların aşağıdakilerden hangisidir? oluşma nedeni ) Devletin tüketiciyi korumak amacıyla ürüne taban fiyat uygulaması ve bunun sonucunda ürün fazlası oluşması B) Devletin tüketiciyi korumak amacıyla ürüne taban fiyat uygulaması ve bunun sonucunda ürün kıtlığı oluşması C) Devletin tüketiciyi korumak amacıyla ürüne tavan fiyat uygulaması ve bunun sonucunda ürün fazlası oluşması D) Devletin tüketiciyi korumak amacıyla ürüne tavan fiyat uygulaması ve bunun sonucunda ürün kıtlığı oluşması E) Devletin ürünün piyasa fiyatına müdahale edememesi ve bunun sonucunda ürün kıtlığı oluşması 47. Safi Milli Hasıladan dolaylı vergiler düşüldüğünde elde edilen değer hangi ad ile tanımlanır? ) Milli gelir B) Kişi başına düşen milli gelir C) Harcanabilir gelir D) Gayri safi yurt içi milli harcama (GSYİH) E) Gayri safi milli harcama (GSMH) 48. şağıda yer alan açıklamalar kapsamında yatırım miktarını bulunuz. GSYİH : 5500 Bütçe çığı:200 Harcanabilir Gelir: 3250 Dış Ticaret çığı: 350 Tüketim: 1500 Transfer Harcaması: Yok ) 1750 B) 2250 C) 2450 D) 1000 E) Tüketim Fonksiyonu; C = ,2 (Y-T) ve Vergi Fonksiyonu; T = ,5Y olarak verilmektedir. Gelir 5000 birim olursa toplam tüketim harcaması ne kadardır? (C: Tüketim miktarı; Y: Gelir; T: Vergiler) 50. Tüketim Fonksiyonu; C = ,5 (Y-T) ve Vergi Fonksiyonu; T = ,5Y olarak verilmektedir. Gelirin 3000 birimden 3500 birime yükselmesi durumunda toplam tüketim harcaması ne kadar değişir? (C: Tüketim miktarı; Y: Gelir; T: Vergiler) ) 125 B) 945 C) 1070 D) 870 E) Dış ticaretin göz ardı edildiği bir ekonomide olası milli gelir düzeyi ve tüketim harcamaları aşağıda verilmektedir. Kamu harcamalarının 40 birim arttırılması durumunda Milli Gelir nasıl etkilenir? Milli Gelir ) 10.1 B) 20.5 C) 30.3 D) 40 E) 44.4 Tüketim Klasik makro ekonomik modele göre para arzında meydana gelen bir azalma fiyatlar genel seviyesini, nominal ücretleri ve reel çıktı düzeyini nasıl etkiler? ) Fiyatlar genel seviyesi artar, nominal ücretler düşer, çıktı düzeyi artar B) Fiyatlar genel seviyesi düşer, nominal ücretler azalır, çıktı düzeyi değişmez C) Fiyatlar genel seviyesi değişmez, nominal ücretler artar, çıktı düzeyi azalır D) Fiyatlar genel seviyesi düşer, nominal ücretler ve çıktı düzeyi değişmez E) Fiyatlar genel seviyesi değişmez, nominal ücretler değişmez, çıktı düzeyi artar ) 500 B) 590 C) 1200 D) 2500 E)

11 2013 BİRİNCİ SEVİYE KTÜERLİK SINVLRI - TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ 53. IS-LM modeline göre hükümetin genişletici bir maliye politikası uygulaması durumunda paranın dolaşım hızı nasıl değişir? ) zalır B) Sabit kalır C) Belirsiz olur D) Önce artar, sonra azalır E) rtar 54. Mundell-Fleming modeline göre, tam sermaye hareketliliği durumunda esnek döviz kuru sistemi altında genişletici para politikası uygulanırsa, yurtiçi faiz oranı ve gelir düzeyi nasıl değişir? ) Faiz oranı düşer, gelir düzeyi değişmez B) Faiz oranı artar, gelir düzeyi azalır C) Faiz oranı değişmez, gelir düzeyi artar D) Faiz oranı değişmez, gelir düzeyi azalır E) Faiz oranı ve gelir düzeyi değişmez 55. Klasik makro ekonomik modele göre bir ülkede para arzının üç kat artması aşağıdakilerden hangisine neden olur? ) Üretim düzeyi üç kat artar B) Dolaşım hızı üç kat artar C) Reel ücretler üç kat azalır D) Nominal ücretler üç kat azalır E) Fiyatlar genel seviyesi üç kat artar 56. Keynes'e göre tüketim harcamalarını belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir? ) Faiz düzeyi B) Harcanabilir (cari) gelir C) Sürekli gelir D) Gelecekte beklenen gelir E) Ortalama gelir 57. Yeni Klasik modelin geçerli olduğu bir ekonomide hükümet, önceden ilan etmediği biçimde para arzını %5 oranında azaltıyorsa kısa dönemde gelir ve fiyat düzeyi nasıl değişir? 58. Paracı görüşün geçerli olduğu bir ekonomide genişletici bir para politikasının emek arzı üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri nasıldır? ) Kısa dönemde emek arzı azalır, uzun dönemde artar B) Kısa dönemde emek arzı değişmez, uzun dönemde artar C) Kısa dönemde emek arzı artar, uzun dönemde azalır D) Kısa dönemde emek arzı artar, uzun dönemde değişmez E) Hem kısa dönemde ve hem de uzun dönemde emek arzı değişmez 59. şağıdakilerden hangisi ekonomide enflasyonun neden olduğu maliyet değildir? ) Vergi bozulması maliyeti. B) yakkabı köselesi maliyeti. C) Senyoraj maliyeti. D) Risk pimi maliyeti. E) Menü maliyeti. 60. Hükümet, vergi oranlarını arttırmayı düşünmektedir. Merkez Bankası ise piyasadan tahvil alacağını açıklamıştır. Bahse konu politikalar IS-LM eğrilerini hangi yönde etkiler. ) IS ve LM birlikte sola doğru hareket eder. B) IS, sağa; LM, sola doğru hareket eder. C) IS ve LM birlikte soğa doğru hareket eder. D) IS, sola; LM, sağa doğru hareket eder. E) IS ve LM bahse konu politikalardan etkilenmez. Gelir Düzeyi Fiyat düzeyi ) rtar zalır B) zalır zalır C) Değişmez Değişmez D) rtar rtar E) zalır Değişmez 9

12

13 TEMEL SİGORTCILIK VE EKONOMİ SINVI KİTPÇIĞI CEVP NHTRI Soru Soru B E C E B D C C D

14 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. 2. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, herşeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terketmesi yasaklanan zaman içinde terkeden, sınav yapılmasını belli süre engelleyenlerin sınavları geçersiz sayılır. 3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 60 dakika ve sınav süresinin son 15 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 4. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılan yerlere istenilen bilgileri mutlaka yazınız. Sınav sonunda sınav kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. 5. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri cevaplamak için kullanabilirsiniz. Ek kağıt verilmeyecektir. 6. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden hesap makinası, kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların sınavları geçersiz sayılır. 7. SINV SIRSIND SDECE CSIO FX-82MS HESP MKINSI KULLNILBİLİR. Diğer hesap makinalarının kullanılması kesinlikle yasaktır. 8. dayların sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile kaydetmeye yarayan fotoğraf makinası, kamera vb. araçlan getirmeleri kesinlikle yasaktır. Bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılır. 9. Soru kitapçıklarında sınav ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denmeden sorulan cevaplamaya başlamayınız. 10.Sınavınız bittiğinde, soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılır. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ. Harman Sokak TOBB Plaza No: 10 Kat: 3 Levent - İstanbul Tel: Bu sınav kitapçığında yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık Eğitim Merkezi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı