TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25)"

Transkript

1 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ Kapsam GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2006/ 25) MADDE 1 (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2007 tarihi itibariyle gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte verilmektedir. Başvuru Esasları MADDE 2 (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2005 tarihli ve nci Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin İthalat 2006/18 sayılı Tebliğ in III numaralı ekinde verilen başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. (2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. EK Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 903/ Krom trioksit Otomobil aksesuarı ve tıbbi cihazların 832/ Demir II sülfat monohidrat Hayvan yemi, tarım ve çiçekçilikte 829/ Tetrasodyumhekzasiyanoferrat (2) Sikrik asit fermantasyonu ve boya gibi kademeli proseslerde 834/ Sodyum molibdat (VI) dihidrat Soğutma uygulamalarında korozyon inhibitörü 850/ Metal içeriği ağırlıkça %99.99 saflıkta nitrat ve Saat ve tıpta karbonat içermeyen gümüş oksit kullanılan gümüş oksit pil hammadde 808/ Hekzafloropropan Oktafloropropan hammadde 892/ bromo-3-kloropropan İnsanların kullanımına 877/ Oktoflorasiklopentan Silikon yapıların aşındırılmasında 863/ Metanol Sentetik reçine 861/ İzobornilsiklohekzanol Parfüm 878/ etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekoflora-2- triflorametil-hekzan Elektronik sanayiinde ve yarı iletken maddelerin 860/ hidroksibenzaldehit Eczacılık ürünlerinin ve zirai mücadelede

2 806/ (3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal Koku hammadde 864/ ,2,4-trimetilpentan-1,3-diol butirat Plastikleştirici 839/ ,2,4-trimetilpentan-2,3-diol isobutirat Kaplama sanayiinde birleştirici madde 897/ Maleik asit İnsanların kullanımına 828/ D-(-)-thero-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3- Eczacılık sanayiinde diol 857/ En az %20 su içeren 2-Amino-4,6-dinitrofenol sodyum tuzu hammadde Organik pigmentlerin ve renk verici ajanların 851/ p-[(2-kloretil)etilamino]benzaldehit Boyar madde 824/ Tetrabutilamonyum florür trihidrat Eczacılık ürünlerinin katalizör 847/ Metil-2-siyano-2-fenil-butirat Eczacılık ürünlerinin 838/ N-2-dihidroksi-N-(2-hidroksipropil) propanamin Rafineri ve petrokimyasal proseslerde 887/ Ditiokarbonatlar Bakır konsantresi 855/ Trimetilsilan Yarı iletken 879/06 904/ ,3:2,4-bis-O-4-metilbenziliden-d-glisitol Polipropilenin şeffalığının 905/06 arttırılması amacıyla 856/ metil-1-fenil-5-pirozilin Organik pigment ve boya 837/ bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin Su arıtma sistemlerinde 846/ DL-P-hidroksifenilhidantoin Yarı-sentetik antibiyotik 852/ Malonil üre Organik pigmentlerin 893/ amino-2,6-dikloroprimidin İnsanların kullanımına 820/ Benzoikasit, 4,4 [[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil) amino]karbonil]fenil]amino]1,3,5-triazin-2,4- diyl]diimino]bis-,bis(2-etilekzil)ester Kozmetik sanayiinde katkı maddesi 894/ pirolidon İnsanların kullanımına 896/ (n-klorokarbonil) iminostilbene İnsanların kullanımına 825/ [(3-R)-4-(4-klorobenzil)-7-floro-5- (metilsülfonil)-1,2,3,4- tetrahidrosiklopenta[b]indole-3-yl]asetik asit 819/ Potasyum 5-metil-1,3,4-okzadiazol-2- kaboksilat Kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçların HIV virüsü tedavisinde kullanılan ilaç aktif maddesi 821/ ,5-tiofendylbis(5-tert-bütil-1,3-benzookzol) Plastik ve kaplama sanayiinde katkı maddesi 809/ (4R-cis)-1,1-dimetiletil-6-[2[2-(4-florofenil)-5- (1-izopropil)-3-fenil-4[(fenilamino)karbonil]- 1H-pirol-1-yl]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4- asetat Aktif eczacılık girdileirnin ara ürün 898/ tolüensülfonil üre İnsanların kullanımına

3 858/ (3-bromo-6-floro-2-metilindol-1-ysülfonil)- N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sülfonamid Mantar öldürücü ilaçların 807/ C.I. basic red 1 boya Baskı mürekkebi 880/ Etilasetat içinde çözünmüş hidroksisitiren ve Yarı iletken sitiren veya alkoksi stirenin kopolimeri 881/ Metilperflorobütileter ve Elektronik sanayiinde metilperfloroizobütileter karışımında çözünmüş floraakrilat polimer 889/ Anisotropik iletken film (L=2mm*min.3, ancak Cam sanayiinde çip 20 yi geçmeyen) 882/ Organik solvent içinde çözünen maksimum Elektrik ve elektronik ağırlıkça %7 fotosensitiv asit prekursör asit ve sanayiinde akrilat ve/veya metakrilat polimerleri içeren fotoaktif ürün 835/ Yağ asitleri ve tall oilin formaldehit ve (Z)-N- Rafinerilerde korozyon 9-oktadesinil-1,3propandiamin reaksiyon kontrolünde ürünlerini içeren korozyon inhibitörü 906/ Ağırlıkça: Polipropilenin şeffalığının -min. % 92-1,3:2,4-bis-O-(4-metilbeniliden)-Dglusitol arttırılması amacıyla ve/veya -1,3:2,4-bis-O-benziliden-Dglusitol içeren preparatlar 854/ Ham 4-metilmandelik asit Eczacılıkta prekursör 827/ Pentaeritrol, valerikasit ve C5C7 yağ asitleri Uçak sanayiinde karışımı içeren ester karışımları 836/ Mineral yağ içinde çözünmüş kalsiyum Sinerjik kombinasyonların fosfonatpehenat daha ileri safhalarını oluşturmak amacıyla 810/ Streç film kullanılmak üzere özgül Streç film ağırlığı 0.87 gr/cm³ veya daha fazla fakat 0.94 gr/cm³ ü geçmeyen lineer polietilen 883/ Tetradecene oranı %0 ile %40 arasında değişen Sentetik yağlama yağları dodecene ve tetradecene karışımının formülasyonları polimerizasyonundan elde edilen 3 centistokes den 9 centistokes aralığında 100 Celsius vizkoziteli (ASTM D 445 metoduna göre ölçülmüş) sentetik polialfaolefin 884/ Metilvinileter ve maleikasit anhidrit kopolimeri Diş hekimliğinde Gantrez Salt için (AN-169) 865/ Polivinil alkol PVB (polivinilbütiral) reçinesi üretim sürecinde hammadde 899/ Akrilik asit polimerlerinin sodyum tuzu İnsan kullanımına mahsus tıbbi cihazların 842/ Toz halinde akrilik asit vinilesterin çapraz bağlı Tekstil sanayiinde kopolimeri (monomer oranı ağırlıkça 90:10) 843/ Yüksek kalitede kozmetik preparasyonuna uygun nem oranı maksimum %6, ağır metaller 20 ppm den düşük hidroskopik ürün içerikli koruyucu ve katkı maddesiz yüksek saflıkta çapraz bağlı sodyum poliakrilat tozu 885/ Granül veya topaklar halinde yarı kristal camla desteklenmiş polisiklohekzaneter ftalat polimer reçine Kozmetik sanayiinde katkı maddesi Otomotiv ve elektrik sanayiinde 859/ Biocompetible silikonlar Uzunvadeli tıbbi uygulamalarda 818/ Mısır nişastasından elde edilen toz, doğal Biyolojik yağlama yağı ve sentetik petrokimyasal bazlı parçalanabilen paketleme polimer materyallerinin için 817/06 816/ PVOH, poliol plastikleri ve stearik asit ile Paketleme endüstisinde karıştırılmış mısır nişastası granülleri

4 815/ PVOH (%8 den %15 e kadar), poliol plastikleri (%15 den %30 e kadar), ve stearik asit (%1 den %2 ye kadar), ile karıştırılmış mısır nişastası granülleri 886/ Bir tarafı premask polietilen tereftalat koruyucu tabaka ve diğer tarafı polietilen tereftalat ayırıcı tabaka ile kaplı oluklu DIN luk basınçlı hassas yapışkan, 90 dereceden daha fazla 805/ vernikli siyah polivinil klorür film Kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla fakat 30 mikrometreyi geçmeyen bir tarafı silikon ile kaplı polietilen tereftalat film 804/ Toplam kalınlığı 0.8 mm veya daha fazla fakat 1.2 mm yi geçmeyen akrilik bir kaplama içeren ve yüksek yoğunluklu polietilen tabaka ile lamine edilmiş kompozit tabaka 900/ Ağırlığının % 85 i pamuk içeren, lineer ağırlığı 714,29 desiteksten az, fakat 232,56 desiteksten fazla olmayan (metrik numarası 14 ü geçen fakat 43 ü geçmeyen)(dikiş ipliği hariç) pamuk ipliği 826/ desiteks ölçüsünde veya daha fazla fakat desiteksi geçmeyen, her biri poly (ethylene terephthalate)'den nüve ve polyamide 6 deri içeren 110 filament veya daha fazla fakat 120 filamenti geçmeyen, ağırlık itibariyle %75 veya daha fazla fakat %77'yi geçmeyen poly(ethylene terephthalate) içeren çatı malzemesi imaline mahsus sentetik dokunmamış, bükülmemiş bicomponent filament iplikler. 875/ ,16 mm. cam referans kalınlığına göre cam diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 72 cm (+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka 874/ ,16 mm cam referans kalınlığına göre cam diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 70,2 cm(+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka 873/ ,16 mm cam referans kalınlığına göre cam diagonal ölçüsü dış köşeden dış köşeye 63 cm (+/- 0,2 cm) olan cam yüzeyli plaka 822/ Hava filtresi için, tekstil olmayan cam elyaftan dokunmamış ürün, ticari ismi örn. ince cep fitresi CL F7 LK L= / Ağırlıkça % 1 den fazla olmayan silikon ve % 0,1 den fazla fakat % 0,4 den fazla olmayan manganez içeren, uzunluğu 350 mm. den (+/- 1mm.), genişliği 150 mm. den (+/- 1mm.), derinliği 150 mm. den (+/- 1mm.) fazla olmayan pik demir ingotları 831/ Uzunluğu 350 mm. den (+/- 1mm.), genişliği 150 mm. den (+/- 1mm.), derinliği 150 mm. den (+/- 1mm.) fazla olmayan pik demir ingotları 853/ İnce bir elyaf (sinterleme ve haddeleme ile sıkıştırılmış, çapı 0,022 mm. den 0,070 mm. ye kadar değişen paslanmaz çelikten teller) kütlesinden oluşan metal tabaka Paketleme endüstisinde Araç gövdeleri için boya malzemesi yerine kullanılmak üzere Pencere %100 pamuk ipliği Dokunmamış mamul Hava filtresi Çelik Çelik Dizel motorlar için filtre

5 876/ İşlenmemiş aluminyum, alaşımsız Ekstrüze edilmiş, haddelenmiş ve çekilmiş aluminyum ürün ve parçaları ve diğer dökümhane ürünleri imalatı 866/ Boyanmış, cilalanmış veya plastikle kaplanmış ürünler hariç, kalınlığı 6 mm. den az, kare veya dikdörtgen şeklinde aluminyum alaşımlarından levhalar 862/ Yüksek-gerilimli baskı için, çentiklenmiş, kalınlığı 0,070 mm. den fazla fakat 0,115 mm.den az, % 99,98 veya daha fazla saflıkta rafine edilmiş perhahlanmış aluminyum sac Askeri araçlar, köprüler, gemiler, kriyojenik ve kimyasal tanklar, elektronik mamul gibi Yüksek-gerilimli baskı 844/ Ağırlıkça %0.15 veya daha fazla fakat %0.60 ı Ekzos sistemlerinin iç geçmeyan silikon içeren tabakalar veya rulolar yanma motorlarının halinde titanyum ve silikon alaşımı 907/ Reaktörler için ışınlanmamış nükleer yakıt Nükleer Reaktörler 902/ Motorlu araçların klima sisteminde kullanılan Araç klimaları evoparatörler 848/ Motorlu araçların kullanılan kam Motorlu araçlar milleri 891/ G.T.İP inde yer alan ürünlerin G.T.İP inde yer imalinde DC voltajını arttırmak ve yüksek ve alan ürünler alçak voltajı ayırmak için kullanılan geçme bobini (coil trans), 845/ Bir lazer diodu, lazer sürücü entegre devresi, bir fotodetektör entegre devresi, ön monitör entegre devresi, bir erişim düzeneği(actuator) ve 4 veya daha fazla küçük baskılı devre içeren ve 8521 pozisyonunda yer alan ürünlerin kullanılan, CD ya da DVD den optik sinyalleri kaydedtmek ve DVD de optik sinyalleri tekrar üretebilmek için laser optik okuyucu kafası. 1221/1/ Plazma görüntü modülü, adres ve görüntü elektrotları ihtiva eden, sürücüsü olan veya olmayan, ve/veya sadece piksel adresi için kontrol elektroniği olan veya olmayan ve bir güç kaynağı içersin veya içermesin. 901/ Demir-nikel alaşımı düz maskeler (flat mask) ekran köşegen uzunluğu 68cm (±1cm) olan renkli katod ışınlı tüplerin kullanılan 849/ Metal muhafaza kapağı, motorlu araçların dengeleme kolları(balancing- arms) ya da bilyalı yataklarına monte edilmiş olan 888/ LCD Modüllerin arka ışığının(backlight) kullanılan diffüzör levhalar. 890/ LCD Modüllerin kullanılan prizma levhalar 8521 pozisyonunda yer alan ürünler Plazma görüntü modülü Ekran köşegen uzunluğu 68cm (±1cm) olan renkli katod ışınlı tüplerin kullanılan Motorlu araçlar LCD Modüller LCD Modüller

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde

TEBLİĞ. Boya, kağıt, karton ve tekstil sanayiinde 1 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28129 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI

Detaylı

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum

Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11 2519.90.10 Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş magnezyum 1/1/2012 Tarihi İtibariyle Gümrük Vergisi Müştereken Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlerin Listesi Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11

Detaylı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2012/3379 (10.07.2012 t. 28349 s. R.G.) Karar Sayısı : 212/3379 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 212/3379 (1.7.212 t. 28349 s. R.G.) 2/12/1995 tarihli ve 95/766 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0

V SAYILI LİSTE. 2519.90.10 10 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 0 V SAYILI LİSTE 2519.9.1 1 * Ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum 277.5. 2 277.99.8 1 * Toplam ksilenol içeriği ağırlıkça %62 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan,

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ MESGEMM İSG/Mevzuat / Tebliğler / Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 14.06.2013 28677 Çok Tehlikeli İşlerde

Detaylı

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon:

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 5.0 4.0 3.0 24.10.2014 08.01.2014 03.07.2013 02.07.2012 Tablo 1 de K2 kategorisinde yer alan maddeler -EK:14 İzne Tabi Maddeler Listesi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(14.06.2013 T. 28677 R.G.)

(14.06.2013 T. 28677 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) (14.06.2013 T. 28677 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

Detaylı

Ek I Kontrole Tabi Atıklar

Ek I Kontrole Tabi Atıklar Ek I Kontrole Tabi Atıklar A Atıklar G.T.İ.P. Madde İsmi 2708.10.00.00.00 Zift 39.01 39.14 İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar 3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden

Detaylı

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLĐKELĐ ĐŞLERDE GÖREVLENDĐRĐLEBĐLECEK (C) SINIFI ĐŞ GÜVENLĐĞĐ UZMANLARI HAKKINDA TEBLĐĞ Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. 26/12/2010 27092 (Mükerrer) Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 21 Kasım 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29182 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠNDE

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠNDE 26 Ağustos 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27684 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 17/5/2005 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2009 TARİH VE 27442 SAYILI RESMİ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Temel Kimya ve Polimer Birimi Temel Kimya Polimer Biriminde Gümrük Tarife Cetveli 28.29.30.31.32.33.36.37.38.39 ve 40. fasıllarında yer alan saf yada karışım halindeki

Detaylı

TABİATTA BULUNAN METALLER

TABİATTA BULUNAN METALLER TABİATTA BULUNAN METALLER KURŞUN- ÇİNKO- KADMİYUM Kurşun un en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla izolasyonu diğer önemli tüketim alanı olarak göze çarpar. Korrozyonu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115

Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115 Resmi Gazete Tarihi: 10.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29115 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

TEBLİĞ. c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını, 4 Kasım 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28105 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 4. Yapılarda polimer kullanımı 4.1. Polimer kimyası ve sınıflandırma 4.1.1. Polimer, monomer ve polimerizasyon 4.1.2. Polimerlerin

Detaylı