GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK YETERSİZ (KÖTÜ VE EKSİK) İŞ GÖRME

2 II Yay n No : 2773 Hukuk Dizisi : Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cd. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İSTANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Sevgili Semra ya Kaç günümüz varsa şunun şurasında O kadar güneşimiz var Her günlük hakkımızdır mutluluk Anla Dün bugün eksilen güneşler Ödenmez yarınla * *) Eksik Güneşler (Necati Cumalı nın Güneş Çizgisi adlı kitabından).

4 IV

5 V ÖNSÖZ Türk İş Hukukunda iş görme borcu, iş güvencesinin kabulüne kadar işçinin özen borcu ve sorumluluğuyla sınırlı incelenmiştir. Çünkü bu dönemde işverenin, gördüğü işten memnun olmadığı işçisini, ihbar ve kıdem tazminatlarını ödeyerek işten çıkarmasında bir engel yoktu. Ancak tarihinde yürürlüğe giren iş güvencesi sistemimizde, işçinin yetersizliğinin geçerli fesih nedenleri arasında sayılması, iş görme borcunun içeriğinin hukuki yönden somutlaştırılmasını gerektirmiştir. İşçi hangi kalite ve miktarda iş görmeli ki, ifası iş sözleşmesine uygun olsun, işçi yetersiz olarak nitelendirilmesin? Öğreti ve Yargıtay konu hakkında, insan kaynakları biliminde işçinin performansıyla ilgili kabul gören ilkelerden hareket etmiş, Performans Değerlendirmesini kötü, eksik iş görmenin ispatında tek araç olarak değerlendirmiştir. İş sözleşmesi uyarınca işçinin, eser sözleşmesinden farklı olarak bir eser ve bununla bağlantılı ayıba karşı tekeffül sorumluluğu yoktur. Bu nedenle iş görme borcunun içeriğinin, aynı işte çalışan işçiler açısından standartlaştırma anlamına gelen performans değerlendirmesi bağlamında ele alınması, bunun hukuki yönden değerinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Yine, performans değerlendirmesinde iş sözleşmesinin ayırt edici unsuru, işçinin kişiliği kısmen ya da tamamen göz ardı edilmiş olmaktadır. İşte bu kaygı nedeniyle, hukuki yönden iş görme borcunun içeriği, başka deyişle işçinin iş görme borcu kapsamında kalite ve miktar bakımından karşılamakla borçlu olduğu düzey ve yetersiz (kötü ve eksik) iş görmenin geçerli fesih nedeni oluşturması şartları, doçentlik tez konusu olarak tercih edilmiştir. Konu hakkında Alman Hukukundaki tartışmaların başlangıcı 1950 li yıllar olup, bu nedenle çalışmada Alman ve ayrıca Avusturya ile İsviçre Hukuklarından geniş ölçüde yararlanılmıştır. Tez büyük oranda, tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak bulunduğum Trier Üniversitesi (Almanya) İş Hukuku Enstitüsü nde (www.iaaeg.de) hazırlanmıştır. Yararlanılan kitap, makale ve Yargıtay kararları, Ağustos 2012 itibariyle günceldir. Bu vesile ile YÖK bursu sağlanmasındaki ve bir yıllık yurtdışı görevlendirmesindeki yapıcı destekleri için Yalova Üniversitesi Rektörü Sn. Prof.Dr. Niyazi Eruslu ya, Hukuk Fakültesi Dekanı Sn. Prof.Dr. Seyithan Deliduman a, Mühendislik Fakültesi Dekanı Sn. Prof.Dr. Rafet Bozdoğan a ve Almanya da rahat bir çalışma ortamı sağlayan Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İş Hukuku Enstitüsü Müdürü Sn. Prof. Dr.Dr.h.c. Monika Schlachter ile Enstitü Sekreteri Bayan Ulrike Kuhn a teşekkürlerimi sunuyorum. Akademik kariyerin tez yazmaktan ibaret olmadığı, asıl olarak Hocalarımızdan aldığımız bir kültür, gelenek olduğu, yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle katkıları ile akademik açıdan yetişmemde ve bugünlere gelmemde emeği geçen değerli Hocalarıma, burada teşekkür etmekten onur duyuyorum.

6 VI Beta Basım ın yöneticisi Sn. Seyhan Satar a ve şahsında kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eşim Semra ve kızım Ayşe, her zaman olduğu gibi Almanya da da yanımdaydılar, bana çalışma azmi ve gücü verdiler. Eşim, bu kadar uzun süre ile çalışma hayatının dışında kalmaktan, hiç tereddüt etmedi. İyi ki, varsınız. Yalova, Ekim 2012 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kabakcı

7 VII İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 Birinci Bölüm İŞ GÖRME BORCU VE İHLALİ 2 İş Görme Borcu...5 I. İş Görme Borcu: Fiilen çalışma ya da iş görmeye hazır olma İş görmeye hazır olma Fiilen çalışma Borcun ifası: İşçinin çalıştığı ve iradesi dışında çalışamadığı süreler...8 II. İş görme borcu: Somut işin amacıyla sınırlı ya da genel işletme amacına dönük çalışma İş Görme Borcunun İhlali Olarak Yetersiz İş Görme...13 I. İfa Etmeme...14 II. Sözleşmeye Aykırı İfa (Yetersiz İş Görme) Kavram ve ortaya çıkma şekilleri...17 a) Kötü iş görme...19 b) Eksik iş görme Yetersiz iş görmenin sınırlandırılması Yetersiz iş görmenin karşı edim ücretle olan ilişkisi...23 III. Yetersiz İş Görme Nedenleri ve Geçerli Fesih Nedeniyle İlişkisi İş Görme Borcunun İçeriği...29 I. İş Görme Borcunun Kendine Özgülüğü ve Sözleşme Dışında Sonradan Somutlaştırılması Gereği Performans esaslı bir ücret sisteminin uygulanması Görülecek işin türünden hareketle...32

8 VIII 3. Yönetim hakkı çerçevesinde belirlenebilmesi...33 II. Görev Tanımının Önemi...35 III. Normal Performans...38 İkinci Bölüm İŞÇİNİN BORÇLU OLDUĞU PERFORMANS DÜZEYİ 5. İfanın Nitel ve Nicel Yönlerden Yeterlik Öölçütleri...41 I. Karşılaştırmalı Hukukta Alman Hukukunda...42 a) Federal İş Mahkemesinin içtihadı...42 b) Öğreti görüşleri...45 aa) Sübjektif performans ölçütü...45 bb) Sübjektif-en iyi performans ölçütü...46 cc) Objektif performans ölçütü...47 dd) Karma performans ölçütü Avusturya Hukukunda İsviçre Hukukunda İngiliz Hukukunda...52 II. Türk Hukukunda İşin özenle yapılması bağlamında...56 a) Özen borcu ile işçinin sorumluluğu arasındaki ilişki...56 b) Özen borcu ile iş görme borcunun içeriği arasındaki ilişki...57 c) Objektif-sübjektif karma ölçüt niteliği İşçiyle ilgili geçerli fesih nedeni bağlamında...62 a) Madde gerekçesi...63 b) Yargıtay uygulaması...66 c) Öğreti görüşleri...70 III. Sübjektif ve objektif performans ölçütleri arasındaki paradoks...73

9 IX 6. Sübjektif ve Objetif Performans Ölçütlerinin Dederlendirilmesi...76 I. Performans Ölçütü Tercihinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler Sübjektif performans ölçütü hakkında...76 a) Karşılıklı edimler arasındaki denkliğin bozulması...76 b) İşçinin iş sözleşmesi ile olan iş görme taahhüdünün yorumlanması...79 c) İşyeri performansını olumsuz etkilemesi...81 d) İşçinin kapasitesi üzerinde çalışmaya zorlanması Objektif performans ölçütü hakkında...83 a) İş görme borcunun kendine özgü niteliği...83 b) İşçinin sonuç sorumluluğunun olmaması...85 c) İşçinin ayıba karşı tekeffül borcunun olmaması...87 d) Motivasyon eksikliği Genel sınır: iş sağlığı ve güvenliği...89 II. İş görme Borcunun Bütünsel İçeriği...90 III. Sübjektif Performans Ölçütünün Eleştirisi Yetersizlikten kaynaklanan fesihlerde Davranıştan kaynaklanan fesihlerde İşçi ve işverenin karşılıklı menfaatlerinin adil şekilde dengelenmesi gereği...95 IV. İş Görme Borcunun Çeşit Niteliği ve Objektif Performans Ölçütünün Eleştirisi İş görmenin çeşit borcu niteliği Çeşit borcuna ilişkin yasal düzenlemenin, iş görme borcu hakkında uygulanabilirliği İş görme borcunun çeşit borcu olarak kabulünün sonuçları İş Güvencesi Açısından Objektif Performans Ölçütünden Hareket Zarureti I. Yetersizlikten Kaynaklı Fesihlerde İşçinin Kusurunun Değil, İş Sözleşmesinin İktisadi Edimlerin Değişimi Temelinin Belirleyici Olduğu...102

10 X II. Objektif Performans Ölçütü Hakkında Dayanak Gösterilebilecek Mevcut Yasal Düzenlemeler Dürüstlük kuralı ve aşırı yararlanma İşçi ve işverenin iş görme borcuna ilişkin gerçek iradeleri Çeşit borcuna ilişkin yasal düzenlemenin amacı III. Edim Kalitesine Uygun Olmayan Kötü İfanın Ölçülebilirliği Hata sayısından hareket ile Ortalamanın üzerinde hatanın geçerli feshe imkan vermesi şartları Hatanın ve olumsuz etkilerinin ispatı Yargıtay uygulaması Üçüncü Bölüm YETERSİZ İŞ GÖRMENİN İSPATI 8. Ortalama Performans Düzeyi I. Ortalama Performans Düzeyinden Hareket Zorunluluğu II. Ortalama Performans Düzeyi Hakkında Mutlak Bir Objektifliğin İmkansız Olması III. Karşılaştırma Usulü Hakkında Şartlar Karşılaştırma işleminde şeffaflık Karşılaştırma grubunun büyüklüğü Karşılaştırma zaman dilimi IV. Aynı ya da Benzer İşte Çalışan İşçilerin Karşılaştırılabilirlik Ölçütleri Karşılaştırmanın kişiler bakımından kapsamı Karşılaştırmanın yer bakımından kapsamı Karşılaştırmanın iş şartları bakımından kapsamı V. Bireysel Performansı Etkileyen Unsurlar Eğitim ve iş tecrübesi Ücret sistemi ve yüksekliği Yaş...136

11 XI 9. Yetersiz İş Görmenin İspatı Araçları I. Performans Değerlendirmesi II. İşçinin Kendi Önceki Ortalama Performansı III. Uzman Görüşü IV. Sıralama V. İşverence Tek Taraflı Belirlenen Hedefler VI. Hedef Sözleşmeleri İş şartı niteliği ve bağlayıcılığı Hedefe ulaşılamamasının iş sözleşmesinin feshiyle ilişkisi Dördüncü Bölüm YETERSİZ İŞ GÖRMENİN GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ ARASINDAKİ YERİ 10. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebep Olarak I. Genel olarak II. Yetersiz İş Görmenin Önemli Derecede Olması ve Olumsuz Öngörü Yetersiz iş görmede fesih için eşik değer a) Türk Hukukunda ve karşılaştırmalı hukuktaki durum aa) bb) cc) Türk Hukukunda Alman Hukukunda Avusturya Hukukunda b) Somut bir eşik değerden hareket edilmesi gereği aa) bb) cc) dd) İşverenlik riski ve iş sözleşmesinin feshe karşı korunan özü Ücretin saklı kısmına ilişkin yasal düzenlemenin ölçüt niteliği Yetersiz iş görmenin oranı ile devam süresi arasındaki ilişki Yetersizliğin görülen işin niteliğiyle ilgili olduğu hallere farklı bakış gereği Olumsuz öngörü...178

12 XII III. IV. a) Objektif yetersizlik halleri b) Sübjektif yetersizlik halleri c) Değerlendirme şartları ve usulü İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olma İşçi ile İşverenin Karşılıklı Menfaatlerinin Denkleştirilmesi Karşılaştırmalı hukukta menfaatler denkleştirilmesi Yargıtay uygulaması ve öğreti görüşleri Görüşümüz Değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken menfaatler İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Sebep Olarak III. IV. I. Genel Olarak II. Objektif Şart: Sözleşmeye Aykırı Davranış Uyarıya rağmen yetersiz iş görme ve haklı fesihle ilişkisi a) İşi yapmaktan kaçınma hakkının kullanılması b) Haklı fesih nedeni olarak yetersiz iş görme c) Değerlendirme ölçütleri olarak kusurun derecesi ile zararın büyüklüğü d) Kusurun objektifleştirilmesi İş görme borcunun içeriğinde sonradan ortaya çıkan değişiklere uyum aracı olarak eğitim yükümlülüğü? a) İş görme borcunun dinamik içeriği b) Eğitim yükümlülüğü ve sınırları Yetersiz iş görmede eşik düzey Olumsuz Öngörü: Sözleşmeye aykırılığın tekrarı tehlikesi İş sözleşmesini ayakta tutma çabasının sonuçsuz kalması V. Karşılıklı Menfaatlerin Denkleştirilmesi İşletme Gereklerine Dayanan Fesih Gerekçesi Olarak I. Genel Olarak II. III. İşin Niteliğinde Değişiklik Sonucunda Yetersiz İş Görme Sosyal (Objektif) Seçim Kriteri Olarak Yetersiz İş Görme...227

13 XIII 1. Yargıtay uygulaması Öğreti görüşleri Yapılan seçimin haklılaştırılması Beşinci Bölüm SON ÇARE İLKESİ VE İŞ İLİŞKİSİNİN AYAKTA TUTULMASI 13. Son Çare İlkesi ve İşçiden Kaynaklanan Fesihlerde Uygulanışı I. Sözleşmenin Devamlılığını Sağlama Borcu ve Son Çare İlkesi Yargıtay uygulaması ve öğreti görüşleri Fesih ile sözleşmeyle bağlılık ilkesinin bağdaştırılması II. Son Çare Kapsamında Olası Tedbirlerin Fesih Nedenine Göre Değişmesi Çatışan menfaatlerin denkleştirilmesi amacı İşçiden kaynaklı fesihlerde olası tedbirler İşçinin Savunmasının Alınması ve Uyarılması I. İşçinin Savunmasının Alınması İhtardan önce Fesihten önce Fesih usulü olarak disiplin hükümleri II. İhtar İşlevi ile hukuki dayanağı İhtarı gereken haller İçeriği İhtarda süreler Eğitim Önlemleri I. Mevcut Görevde Devamı Mümkün Kılan Eğitim Amacına göre eğitim türleri Eğitimin uygulanması şartları II. Yeni Bir Göreve Nakli Mümkün Kılan Eğitim...280

14 XIV 16. Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapılması I. Yetersiz İş Görme İle Çalışma Koşullarında Değişiklik Arasındaki İlişki II. Çalışma Koşulu ve Çalışma Koşullarında Değişiklik İş sözleşmesi ile oluşan çalışma koşulları ve yönetim hakkı ile ilişkisi Esaslı olan ve olmayan değişiklik III. Çalışma Koşullarında Esaslı Olmayan Değişiklikler Ücrette değişiklik a) Ücretin görülen işteki yetersizlik oranında eksik ödenmesi b) Ücret düzeyinde indirim Başka göreve nakil a) İşverenden başka göreve naklin beklenebilirliği aa) Naklin mümkün olduğu görevler bb) Naklin mümkün olabileceği süre cc) İşyerinde başka işverenin işçileri tarafından görülen işler dd) İşverenin iş organizasyonu ile sınırlı olma b) Başka göreve nakil ile yönetim hakkı arasındaki ilişki IV. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Esaslı değişiklik usulü Değişiklik usulü ile değişiklik nedeni arasındaki ilişki Değişik yapma hakkının saklı tutulması Sonuç...309

15 XV ABGB AP ArbVG Art. AÜHFD BAG BB BGB bkz KISALTMALAR : Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Avusturya Medeni Kanunu) : Arbeitsrechtliche Praxis (dergi) : Arbeitsverfassungsgesetz (Avusturya Toplu İş İlişkileri Kanunu) : Artikel (madde) : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Bundes Arbeitsgericht (Alman Federal İş Mahkemesi) : Betribs- Berater (dergi) : Bürgerlichesgesetz (Alman Medeni Kanunu) : Bakınız C. : Cilt ÇT DB DEÜHFD dn. : Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi : Der Betrieb (dergi) : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Dipnot E. : Esas EÜHFD EzA HMK Hrsg. İBD İHU. İşK. : Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht : Hukuk Muhakemeleri Kanunu : Herausgegeben (yayıma hazırlayan/lar) : İstanbul Barosu Dergisi : İş Hukuku Uygulamaları (YH. Ekonomi, Münir / Ulucan, Devrim) : İş Kanunu K. : Karar Kap. : Kapitel (Bölüm)

16 XVI KSchG Legal İHSGHD m. : Madde MK. NJW NZA OR RdA RG Rn. Rz. S. : Sayı s. : Sayfa TBK. vd. Vorb. YH. Yarg...HD. YHGK. YKİ. ZPO : Kündigunsschutzgesetz (Alman Feshe Karşı Koruma Kanunu) : Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi : Türk Medeni Kanunu : Neue Juristische Wochenschrift (dergi) : Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (dergi) : Obligationenrecht (İsviçre Borçlar Kanunu) : Recht der Arbeit (dergi) : Resmi Gazete : Randnummer (kenar -paragraf- numarası) : Randzahl (kenar -paragraf- sayısı) : Türk Borçlar Kanunu : ve devamı, ve diğerleri : Vorbemerkung (ön açıklama) : Yayıma hazırlayan(lar) : Yargıtay... Hukuk Dairesi : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu : İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi : Zivilprozessordnung

17 XVII KAYNAKÇA Akı, Erol/Altıntaş, Ayhan/Bahçıvancılar, İbrahim: Uygulamada İş Güvencesi, İstanbul Akı, Erol/Demirbilek, Tunç: Performans Değerlendirme Sistemi ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, Prof. Dr. Ali Güzel e Armağan, İstanbul 2010, s. 5 vd. Aktay, A. Nizamettin/Arıcı, Kadir/Senyen Kaplan, Emine Tuncay: İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, 8. Basım, Ankara Akyiğit, Ercan: İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 sayılı İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2. Baskı, Anakara 2006 (Şerh). Alp, Mustafa: İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara Alp, Mustafa: İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası), DEÜHFD, 2003, C. 5, S. 1, s (İş Güvencesi). Alp, Mustafa: Tıbbi Tanıtım Sorumlusunun İş Sözleşmesinin Feshi, YKİ, Mart 2007, S. 3, s (Tanıtım Sorumlusu). Alp, Mustafa: Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, Ankara 2009 (Değerlendirme 2006). Alp, Mustafa: Otuz Hizmet Yılını Doldurmuş ve Emekliliğe Hak Kazanmış Olmak İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep midir? YKİ, Aralık 2006, S. 2, s (Emekliliğe Hak kazanma). Alpagut, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, III. Yılında İş Yasası, İstanbul 2005, s Alpagut, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur? Karar İncelemesi, Sicil, Aralık 2006, S. 4, s (Sosyal Seçim). Alpagut, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı-Geçerli Neden Ayrımı ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Sicil, Mart 2006, S. 1, s (Haklı-Geçerli Neden). Alpagut, Gülsevil: İş Kanununun 22. Maddesinin Uygulama Alanı - Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği Sorunu ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Kararları, Legal İHSGHD, 2006/1, S. 9, s. 49 vd. (Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği).

18 XVIII Alpagut, Gülsevil: İş Sözleşmesinin Esaslı Şartlarında Değişiklik ve Yargıtay ın Konuya İlişkin Bir Kararının Düşündürdükleri, Çimento İşveren, Eylül 2004, s. 52 vd. (Esaslı Şartlarda Değişiklik). Alpagut, Gülsevil: Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2005, Ankara 2007 (Değerlendirme 2005). Arslan Ertürk, Arzu: Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, İstanbul Ascheid, Reiner/Preis, Ulrich/Schmidt, Ingrid (Hrsg.): Kündigungsrecht Großkommentar zum gesamten Recht der Beendigung von Arbeitsverhaeltnissen, 4., neu bearbeitete Auflage, München 2012 (Ascheid/Preis/Schmidt- Yazar,...). Astarlı, Muhittin: İş Sözleşmesinin İşçinin Davranışları Nedeniyle Geçerli Feshinde İhtar, Legal İHSGHD, Temmuz-Eylül 2009, S. 23, s. cc Ataay, Aytekin: Medeni Hukukun Genel Teorisi, Temel Bilgiler-Genel Kavramlar, 4. Basım, İstanbul Aydın, Ufuk: İşçinin Sürücü Belgesine El Konulması ve İş Hukuku Bakımından Sonuçları, Sicil, Haziran 2010, s. 232 vd. (Sürücü Belgesi). Aydın, Ufuk: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve Değişiklik Feshi, Sicil, Eylül 2011, s. 22 vd. (Esaslı Değişiklik). Başbuğ, Aydın: İşverenin Yönetim Hakkı ve Çalışma Şartlarında Değişiklik, Ankara Başterzi, Süleyman: Türkiye de Feshe Karşı Koruma Hukuku Reformunun Sosyal Hukuk ve İstihdam Üzerine Etkileri, AÜHFD, C. 54, S. 3, s. 53 vd. Baycık, Gaye: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara Baysal, Ulaş: İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, Ankara Baumgartl, Christina Claudine: Gestaltungsraum des Arbeitsgebers bei betriebsbedingten Kündigungen im Rahmen von 1 Abs. 3 S. 2 KSchG im Hinblick auf Minderleister und ältere Arbeitnehmer, Inaugural-Dissertation der Universität Trier, 2010 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Bengelsdorf, Peter: Anmerkung zu BAG, Urteil vom AZR 667/02, EzA, No. 62 zu 1 KSchG Verhaltensbedingte Kündigung, s. 15 vd. Berkowsky, Wilfried: Die personen- und verhaltensbedingte Kündigung, Unter Berücksichtigung des Betriebverfassungsrechts und des Arbeitsgerichtsverfahrens, 4., neubearbeitete Auflage, München Birben, Erhan: İşletme Gerekleri Nedeniyle İşten Çıkarılacak İşçilerin Belirlenmesinde İşverenin Seçim Serbestisi ve Sınırları, DEÜHFD, 2006, S. 2, s (Seçim Serbestisi).

19 XIX Canbolat, Talat: İşe İade Kararının Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu, Seminer-29 Mayıs 2010, İstanbul 2010, s. 83 vd. Canbolat, Talat: Psiko-Teknik Muayenede Yetersiz Görülen İşçinin Şoför Olarak Çalıştırılması (Karar İncelemesi), Sicil, Mart 2008, s. 62 vd. (Yetersiz İşçi). Canbolat, Talat: İşçi Buluşları, İstanbul 2007 (İşçi Buluşları). Caniklioğlu, Nurşen: Hastalık ve Sakatlığın Hizmet Akdine Etkisi, İstanbul Centel, Tankut: İş Hukuku, C. I, Bireysel İş Hukuku, 2. Bası, İstanbul Çelik Nuri: İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24. Bası, İstanbul Çelik, Nuri: İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Eşit Davranma Borcu, Sicil, Aralık 2006, s (Eşit Davranma). Demir, Fevzi: Sorularla Bireysel İş Hukuku, 1. Cilt, Sorularla Hukuk Dizisi 2, Ankara Doğan Yenisey, Kübra: İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, İstanbul Doğan Yenisey, Kübra: İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri, Sicil, Haziran 2006, S. 2, s (Fesihte Eşitlik). Doğan Yenisey, Kübra: Çalışma Koşullarında Değişiklik, III. Yılında İş Yasası, İstanbul 2005, s. 104 vd. (Değişiklik 1). Doğan Yenisey, Kübra: Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi, ÇT, S. 2010/3-26, s. 93 vd. (Değişiklik 2). Doğan Yenisey, Kübra: Hizmet Akdine Tek Taraflı Müdahale ve İş Şartlarının Esaslı Tarzda Değiştirilmesi, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, S. 5, İstanbul 2001, s. 113 vd. (Tek Taraflı Müdahale). Dörner, Klemens/Luczak, Stefan/Wildschütz, Martin/Baeck, Ulrich/Hoß, Axel: Handbuch des Fachanwalts Arbeitsrecht, 9. Auflage, Köln 2011 (Dörner/Luczak/ Wildschütz- Yazar, Kap...., Rn....). Ekmekçi, Ömer: Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları Toplantısı, 14 Mayıs 2005, Tüsiad İş Kanunu Toplantı Dizisi III, İstanbul, Ağustos Ekmekçi, Ömer: Yargıtay ın İşe İade Davalarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Legal İHSGHD, Ocak-Mart 2004, S. 1, s (İade Davaları). Ekonomi, Münir: İş Hukuku, C. 1 Ferdi İş Hukuku, Yenilenmiş 3. Bası, İstanbul Ekonomi, Münir: Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi Konulu Toplantının Konuşma Metni ve Genel Görüşmeler, Çimento İşveren Dergisi, Mart 2003, Özel Ek (İş Güvencesi).

20 XX Ekonomi, Münir: Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 25 Haziran 2004, Tüsiad İş Kanunu Toplantı Dizisi I, İstanbul, Mart 2005 (Sözleşmenin Feshi). Ekonomi, Münir: Belirli Hizmet Süresini Doldurmanın (Yaş Sınırına Gelmenin) ve Emekliliğe Hak Kazanmanın Geçerli Sebep Sayılabilmesi, YKİ, Aralık 2006, S. 2, s. 125 vd. (Yaş Sınırı). Emmert, Angela/Küsters, Tim A.: LAG Düsseldorf: Küngigung wegen Minderleistung, Arbeitsrecht Aktuell 2009, s. 23. Engin, Murat: İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi, İstanbul Engin, Murat: İş Sözleşmesinin Feshinde İspat Sorunları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu - Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 2007, s. 163 vd. (İspat Sorunları). Engin, Murat: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Yeni İş Kanunu Tasarısı, İÜHFM, 2003, S. 1-2, s. 313 vd. (Esaslı Değişiklik). Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, İstanbul (ErfK) Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht: Müller-Glöge, Rudi/Preis, Ulrich/ Schmidt, Ingrid (Hrsg.), 12., neu bearbeitete Auflage, München 2012 (ErfK/ Yazar). Ergin Hediye: Türk ve Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul Erman Bürgerliches Gesetzbuch: Westermann, Harm Peter/Grunewald, Barbara/Maier- Reimer, Georg (Hrsg.), 13. neu bearbeitete Auflage, Köln 2011 (Erman/Yazar,...) Eyrenci, Öner: 4857 Sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler (Genel Bir Değerlendirme), Legal İHSGHD, Ocak-Mart 2004, S. 1, s. 15 vd. (Yeni Düzenlemeler) Eyrenci, Öner: Feshin Geçerliliğinin Denetiminde Ölçülülük İlkesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu, Seminer-29 Mayıs 2010, İstanbul 2010, s. 34 vd. (Ölçülülük İlkesi). Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Bası, İstanbul Fahl, Katja: Arbeit ist Leistung, Die Leistungspflicht des Arbeitnehmers, Hamburg Friemel, Kilian/Walk, Frank: Die Kündigung wegen Schlecht- und Minderleistung, NJW 2005, s vd. Friemel, Kilian/Walk, Frank: Neues zur Kündigung wegen Schlecht- und Minderleistung, NJW 2010, s vd. (Neues zur Kündigung).

21 XXI Geiser, Thomas/Müller, Roland: Arbeitsrecht in der Schweiz, 2. Auflage, Bern Glanz, Peter: Kündigung von leistungsschwachen Mitarbeitern ( Low Performer ), NJW - Spezial (özel sayı) 2008, s. 82 vd. Göpfert, Burkard: BAG: Kündigung eines Low Performers wegen qualitativer Minderleistung in standardisiertem Massengeschät, Fachdienst Arbeitsrecht (FD- ArbR) 2008, S Greiner, Stefan: Störungen des Austausch- und Äquivalenzverhältnisses als Kündigungstatbestand, RdA 2007, s. 22 vd. Güven, Ercan/Aydın, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, Eskişehir Güzel, Ali: İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Güvencesi Sendikalar Yasası Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri, İstanbul 2004, s Güzel, Ali: İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenler Feshinde Ultima Ratio (Son Çare) İlkesi ve Uygulama Esasları, A. Can Tuncay a Armağan, İstanbul 2005, s. 57 vd. (Son Çare). Güzel, Ali: İşletmesel Kararların Keyfilik Denetimine Tabi Olması ve Geçerli Nedenle Fesihte Son Çare (Ultima Ratio) İlkesinin Getirilmesi, ÇT, 2005/1, S. 4, s. 159 vd. (Keyfilik Denetimi). Güzel, Ali / Ertan, Emre: Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Sosyal Seçim Ölçütleri, Legal İHSGHD, 2007, S. 16, Hammen, Horst: Die Gattungshandlungsschulden, Frankfurt am Main Hellfeier, Martin: Die Leistungszeit im Arbeitsverhältnis, Eine Untersuchung zum Fixschuldcharakter der Arbeitspflicht und zu den Folgen ihrer Nichterfüllung, Frankfurt am Main Henssler, Martin/Willemsen, Heinz Josef/Kalb, Heinz Jürgen (Hrsg.): Arbeitsrecht Kommentar, 5. Auflage, Köln 2012 (Henssler/Willemsen/Kalb- Yazar,...). Honold, Wolf/Wetzling, Frank: Umgang mit leistungsschwachen Mitarbeitern, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main Kar, Bektaş: İş Güvencesi ve Uygulaması, Genişletilmiş, Yenilenmiş ve Son İlke Kararları Eklenmiş 2. Baskı, Ankara Kılıçoğlu, Mustafa/Şenocak, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, İstanbul Kılıçoğlu, Mustafa/Şenocak, Kemal: İş Güvencesinde Ölçülülük İlkesinin İçeriği ve Ultima Ratio Prensibinin Ölçülülük İlkesi Karşısındaki Konumu, Osman Güven Çankaya ya Armağan, Ankara 2010, s. 181 vd. (Ölçülülük İlkesi). Kittner, Michael/Däubler, Wolfgang/Zwanziger, Betram (Hrsg.): KSchR Kündigungsschutzrecht, Kündigungen und andere Formen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 8., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Frankfurt am Main 2011 (Kittner/Däubler/Zwanziger-Yazar,...)

22 XXII Köseoğlu, Ali Cengiz: İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshi, İstanbul (KR) Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz und sonstigen kündi- gunsschutzrechtlichen Vorschriften: Bader, Peter/Etzel, Gerhard/Fischermeier, Ernst/Friedrich, Hans-Wolf/Griebeling, Jürgen/Lipke, Gert-Albert (Hrsg.), 9. Auflage, 2009 (KR/Yazar,...). Lischka, Sabine: Führen und Entlohnen mit Zielvereinbarungen, BB 2007, s Manav, Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçlar, Ankara Marhold, Franz/Friedrich, Michael: Österreichisches Arbeitsrecht, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Wien Maschmann, Frank: Die mangelhafte Arbeitsleistung, NZA 2006, Beilage (Ek) 1, s. 13 vd. Mauer, Reinhold: Anmerkung zu BAG, Urteil vom AZR 667/02, AP, No. 48 zu 1 KSchG 1969, s. 160 vd. Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin: İş Hukuku, 4. Bası, Ankara Motzer, Stefan: Die positive Vertragsverletzung des Arbeitnehmers - Zugleich ein Beitrag zur Bestimmung von Inhalt und Rechtsnatur der Arbeitnehmerpflichten, Köln Müller, Judith: Leistungsintensivierung des Arbeitnehmers, Ein Verstoß zu den Grenzen der Leistungspflicht, Hamburg (MünchArbR) Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht: Richardi, Reinhard/Wlotzke, Otfried/Wißmann, Hellmut/Oetker, Hartmut (Hrsg.), Band 1, 3. Auflage, München 2009 (MünchArbR/Yazar). Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku I, Ferdi İş İlişkileri, 3. Bası, İzmir Narmanlıoğlu, Ünal: İşverenin Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutan Sözleşme Hükümleri Bağlayıcı Mıdır? Sicil, Eylül 2006, s. 9 vd. (Çalışma Koşullarında Değişiklik). Narmanlıoğlu, Ünal: İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2007, İstanbul 2009 (Değerlendirme 2007). Nazlı, Seçkin: İş Sözleşmesinin İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Feshi, Karar İncelemesi, Tühis, C. 20, Kasım 2006/Şubat 2007, S. 4-5, s. 83 vd. Odaman, Serkan: Fransız Hukukunda ve Türk İş Hukukunda İşçinin Davranışları Açısından Geçerli Sebep Haklı Sebep Ayrımı, Çimento İşveren, Mayıs 2003, s Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul 2005.

23 XXIII Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami: Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 8. Bası, İstanbul Özdemir, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul Özdemir, Erdem: Feshin Geçerliliğinin Denetiminde Dürüstlük Kuralı, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu, Seminer-29 Mayıs 2010, İstanbul 2010, s. 56 vd. (Dürüstlük Kuralı). Preis, Ulrich/Hamacher, Anno: Das Recht der Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis (Schluß), Juristische Ausbildung - Jura 1998, s. 116 vd. Portmann, Wolfgang/Stöckli, Jean-Fritz: Schweizerisches Arbeitsrecht, 2. Auflage, Zürich - St. Gallen Raif, Alexander/Ginal, Jens: Low Performer - kann er nicht oder will er nicht? Sammlung Arbeitsrechtlicher Entscheidungen (SAE), S. 04/2009, s. 181 vd. Rabe, Hanspeter: Schlecht- und Minderleistung des Arbeitnehmers? Köln Rehbinder, Manfred: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht (Hrsg. Meier-Hayoz, Arthur), Band VI Das Obligationenrecht, 2. Abteilung Die einzelnen Vertragverhältnisse, 2. Teilband Der Arbeitsvertrag, Art OR, 1. Abschnitt Einleitung und Kommentar zu den Art a OR, Bern Rost, Friedhelm: Verhaltensbedingte Kündigung, Kündigung und Kündigungsschutz in der betrieblicleb Praxis, Köllner Tage des Arbeitsrecht, Hrsg. Henssler, Martin / Moll, Wilhelm, Köln 2000, s. 35 vd. Römermann, Volker/Haase, Björn: Unzureichende Leistung im Arbeitsrecht, Monatsschrift für Deutsches Recht (MDR) 2006, s. 853 vd. Schaub, Günter/Koch, Ulrich/Linck, Rüdiger/Treber, Jürgen/Vogelsang, Hinrich: Arbeitsrecht-Handbuch, Systematische Darstellung und Nachschlagewerk für die Praxis, 14., neu bearbeitete Auflage, München 2011 (Schaub/Yazar,...). Schul, Asusa/Wichert, Joachim: Schlechtleistung des Arbeitnehmers als Grund für verhaltens-, personen- oder betriebsbedingte Kündigung, DB 2005, s vd. Sedlmeier, Johannes: Unzureichende Arbeitsleistung, Voraussetzungen und Rechtsfolgen, Baden-Baden Singer, Reinhard/Schiffer, Florian: Sanktionen für Schlechtleistungen von Arbeitnehmern, Juristische Arbeitsblätter (JA) 2006, s. 833 vd. Soyer, Polat: İşçinin İş Görme Borcu, İzmir 1979 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Soyer, Polat: Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, iş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, s. 27 vd. (Feshe Karşı Koruma).

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ Yard. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ II Yayın No. : 3099 Hukuk Dizisi : 1521 1. Baskı Nisan

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yrd. Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yay n No : 2800 Hukuk Dizisi : 1374

Detaylı

TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA Dr. Ulaş BAYSAL*

TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA Dr. Ulaş BAYSAL* TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA Dr. Ulaş BAYSAL* I. GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinde geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında, özellikle son çeyreğinde ortaya çıkan ve halen süregelmekte

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI İLE İLGİLİ OTUZ İŞÇİ SAYISINI DÜZENLEYEN İŞ KANUNU KURALININ İPTALİ İSTEMİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE REDDİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI İLE İLGİLİ OTUZ İŞÇİ SAYISINI DÜZENLEYEN İŞ KANUNU KURALININ İPTALİ İSTEMİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE REDDİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl :6 Sayı : 12 Güz 2007/2 s.1-6 İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI İLE İLGİLİ OTUZ İŞÇİ SAYISINI DÜZENLEYEN İŞ KANUNU KURALININ İPTALİ İSTEMİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE

Detaylı

İş Hukukunun Emredici Yapısı

İş Hukukunun Emredici Yapısı İş Hukukunun Emredici Yapısı Beta Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İş Hukukunun Emredici Yapısı İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3086 Hukuk Dizisi : 1516 1. Baskı - Mart 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-113

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları: İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

İŞ HUKUKUNUN ESASLARI I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey 09:30-10:45 Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Av. Cüneyt DANAR - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı,Bilirkişi Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY.

Stratejik. İnsan Kaynakları Yönetimi. Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramsal, Stratejik ve Kültürel Temeller PROF. DR. SERKAN BAYRAKTAROĞLU DOÇ. DR. ERHAN ATAY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3360 İşletme Ekonomi Dizisi : 797 1. Baskı

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ

ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ĐKALE YOLU ĐLE SONA ERDĐRĐLMESĐ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Đ.T.Ü. Đşletme Fakültesi Đşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi belirli olgu ve nedenlere bağlı olarak sona erebilir. Bu sona erme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ

Prof. Dr. Faruk ACAR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi. Kira Hukuku Şerhi. YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-321) YENİLENMİŞ ve GENİŞLETİLMİŞ 2. BASI İstanbul - 2015 Beta Yayın No :

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: 01.03.1946 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM

YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM YÜKSEK PERFORMANS ORGANİZASYONU LİDERLİK, KÜLTÜR VE TASARIM Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Yay n No : 2999 İşletme-Ekonomi : 625 1. Baskı Kasım 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-024 - 0 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi

İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi Karar İncelemesi İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk Karar İncelemesi Ercüment ÖZKARACA T.C. KOCAELİ 2. İŞ MAHKEMESİ Esas No : 2006/52 Karar No : 2007/90 Dava Tarihi : 26.01.2006 Davacı

Detaylı