MATERIALLAH ;. ~ ~. TÜRK XALQLARI adabiyyati (ll) BEYNaLXALQ UŞAQ aoabiyyati KONQRESi. 1 KiTAB. ~ s. Çag övratlm isiatmaleri QAFQAZ UNiVERSilETi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATERIALLAH ;. ~ ~. TÜRK XALQLARI adabiyyati (ll) BEYNaLXALQ UŞAQ aoabiyyati KONQRESi. 1 KiTAB. ~ 19.93 s. Çag övratlm isiatmaleri QAFQAZ UNiVERSilETi"

Transkript

1 m ;. ~ ~. ~ s ~ ~- ~}'-CAN ~ Çag övratlm isiatmaleri QAFQAZ UNiVERSilETi AZaRBAYCAN YAZIÇILAR BiRLiYi TÜRKIYE YAZARLAR BiRLiGi TÜRKSOY a TÜRK KÜLTÜR VE SANATLARI ORTAK YÖNETiMi TÜRK XALQLARI adabiyyati (ll) BEYNaLXALQ UŞAQ aoabiyyati KONQRESi MATERIALLAH 1 KiTAB Bak, noyabr 2008

2 TÜRK XALQLARI 8D8BivYATI (ll) BEYN3LXALQ UŞAQ 8D8BiYYATI KONQRESi MATERiALLAH 1 KiTAB KONQRESİN HaMsaDRLaRİ Prof. Dr. Ahmet Saniç Qafqaz Universiletinin rektm u An ar Azarbaycan Yazçlar Biriiyinin sadri İbr ahim Ülvi Yavuz Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Genel Başkan Düsen KASEİNOV TÜRKSOY-Türk Kültür ve Sanatlar Ortak Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr.Ömer OKUMUŞ Prof. Dr. Akif HÜSEYNLİ Dos. M0mmodoli BABAŞLI Dr. Erdal KARAMAN Dr. ÖmerBAYRAM Dr. Ahmet ÖKSÜZ Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ Dr. SaimARI Dr. N0rmino 8LİYEV A Dr. Alexsandr MAGİLL Dr. 8trabo GÜL Dr. K:man B8ŞİROV KONQRESİN T8ŞKİLAT KOMİTaSi Dr. İslam HÜSEYNOV Serap MAGİLL Porvano BAYRAM Seyran QA YJBOV Bayram GÜNDOGDU Soriyyo GÜNDOGDU Setter DURMAZ Ni lay TA TARi İbrahim KURT AliBEREKET Dursun ÇALlŞKAN Sobuhi BAYRAMOV Qafar OCAQLI K0malo YILMAZ Zabit::> TEYMURLU Firuz0 ERGUV AN M on s uro KAZlM LI İsaÖZKAN Seyfi AGIREL Şeyda SÜLEYMANOVA Yazç Mustafa OGUZ Şair Qoş::>m N8C8FZAD8 Naşir Meryem AKBAL Akademik Bokir NöBİYEV Akademik Nizami C8F8ROV Az. Yaz. Biriiyi s::>dri Anar Prof. Ömer OKUMUŞ Prof. Ak if HÜSEYNLİ Prof. öjdor AGA YEV Prof. Mustafa ÖZKAN Prof. İbrahim CANA N Prof. Yavuz AKPlNAR Prof. Nazan BEKİROGLU Prof. Emine GÜRSOY-NASKALİ Prof. Cihan OKUYUCU Prof. Ali Fuat BİLKAN Prof. Muhammet YELTEN KONQRESİN ELMİ HEYaTİ Prof. Musa DUMAN Prof. Fatih ANDI Prof. Gürer GÜLSEViN Prof. Mehmet KARA Prof. Zahid QARALOV Prof. Rofael HÜSEYNOV Prof. Qara NAMAZOV Prof. Şahin X8LİLLİ Prof. Danday İSKAKAL Prof. Tölegen TEBEGENOV Prof. Qadir öli KONKüBA YEV Prof. Tayupolot SADEKOY Dos. Oğuz KARAKART AL Dos. Momm::>doli BABAŞLI Dos. İbrahim KIBRIS Dos. M. Muhsin KALKIŞIM Dos. Rdvan CANlM Dos. Erdoğan BOZ Dos. Hüseyin ÖZCAN Dos. Alim KAHRAMAN Dr. Erdal KARAMAN Dr. ÖmerBAYRAM Dr. K~man BöŞİROV Dr. Reşit HAYLAMAZ Qrğ. Yaz. Bir. Sad. Sultan OMURALIYEV Şair Gökhan AKÇİÇEK KONQRESİN KATİBLİYİ Dr. Erdal KARAMAN, Dr. N::>rmim 8LİYEV A, Dr. K::>nan B8ŞİROV DiZAYN Sahib KAZIMOV Kitab, Qafqaz Universileti Dizayn va Naşriyyat İşiari Şöbasinda yğlaraq çapa hazrlanmşdr. Qafqaz University Baku- 2008

3 lbajla «POJ]JbiCT.!OPJbl CE3 CAHhA'fJhH-l)JJ:A EP J1iJEIDKEH KO)Jl)JLAJPJH!Jh!Hl: OJf'PEHHJIIOJllllt'I A.J(OKHEBA... ~.. ~---- ~--- ~ Kft,.ZANTATAnL.ARININ nocum GELENEKLERİNDE E JKİ TÜR_K. inançlarinin izleri Yard. Doç. Dr.Çulpan ZARİPOVA ÇETİN..... ~ ÇOCUK GİYİI\1 KUŞAM KÜLTÜRÜNDEKi DEGİŞİMLER Doç.Dr. Şule ÇİVİTCİ, Prof.Dr. 'Vt~ran KAYA.BAŞl_ KÖRPeNİN ZEHNİ İNI<İŞAFINDA LAYLA ve OXŞAMALARIN ROLU. El.xan YURDOGLU (M8MMfJDOV) ORTAK TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBiYATINA KATKILARI Prof. Dr. Er11an ARTUN EFSANELERİN ÇOCUK EGİTİMİNDEKİ ÖNEMİ Araş. Gör. Ferhat ASLAN KIRSAL ALANDA ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILAN EL SANATLARI ÜRÜNLERi: TÜRKİYE (AKDENİZ BÖLGESİ) ÖRNEGİ Fe:val SÖYLEii.JEZOGLU, Zeynep ERDOGAN, Gürsel DELLAL DESTAN VE HALK HİKA YELERiNİN ÇOCUK EDEBiYATINA KAYNAK OLl\'lASI VE ÖRNEKLE M OLARAK HA VERNAME Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN ŞARKI VE TÜRKÜLERDEKi ATASÖZÜ VE DEYİMLJERİN ÇOCUKLA RIN DİL GELİŞ,_İl\'!İNE KA TKISI Yrd. Doç. Dr. t.iustafa ŞENEL TÜRKDÜNYASI ÇOCUK HALK ŞARKlLARININ İÇERİK VE l\1üzikal YÖNDEN KARŞILAŞTIRMALJ[ OLARAK İNCELENMESİ O_ya :)'le lv_..._... _..._..... _.._..._...._. _....._ _... _.... _ _.._ 365 KİÇİK JFOLKLOR NÜlVIUNaLaRİ Va UŞAQ T3RBİYöSİ PROBLEML8Rİ Zahid XEJLiL (X;;lifm, Zalid Abdulla oğlu)... 37() AlLl'AY KÖYÜ~NE YERLEŞJVÜŞ OLAN KAZAK TÜRKLERİNİN JViiASALLARININ KAZAKİST AN MASALLARI VE TÜRKİ.YE lviasallar İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Yard.Doç.Dr. Zekiye ÇAG/Af.L.4R uş~t\.q va MİLLİ=M8N8Vİ D8Y8RL8R İLKÖGRETİIVI OKULLARI TÜRI(ÇE DERSİ KiTAPLARINDA ~'MİLLI VE KÜLTÜREL DEGERLER~' Yr/. Doç J)r. /l.dnau KA.il'fADllZ DEDE KORK.U1' HİKAYELERİNDEKİ İLETiLERiN AHLAI( EGİTİMİ AÇISINDAN DEGERLJENDİRİLIVIESİ Elif Enine KÜÇlfl( ÇOCUI( EDEBİYATI BAGLAMINDA KUR'AN 3 DAKİ KISSAJLARIN ÇOCUK EGİTİMİNDEKİ YERİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin TUNÇBİLEl(... o islama GÖRE ÇOCUK EDEBİYA'ri NASIL OLMALIDIR? Prof. J)r. İbr(t/itn CANA/V...., KUR 5 AN-I KERli:M IŞIGINDA ÇOCUKLARDA KAZANDIRILMASI GEREKEN DEGERLER Doç.Dr. Mustafa ÜNVER HADİS:LERİN DİLİNDE ÇOCUK: ÇOCUK TERBİYESİNE DAİR BAZI ESASLAR Prof.Dr.Osnan GÜNER ALİ AKBAŞ 3 ln "KUŞ SOFRASI', VE MUSTAFA RUHİ ŞİRİN'İN "DÜNYA KARDEŞ SOBE" ŞJ1İR KiTAPLARINDA MİLLİ VE MANEVI DEGERLER Yrd. Doç. Dr. Raşit KOÇ TÜRK ATASÖZLERiNDE ÇOCUK VEEGİTİMİ Prof. D-. Tayyip DUMAN AŞAGI SİNİFLaRDa ÖYR8DİL8N B8Dİİ NÜMUN3L3RİN UŞAQLARIN VöT8NP8RV8RLIK RUHUNDA YJETİŞM8SİNDB ROLU T. H8Şİ1140VA....' xv iii

4 ŞARKI VE TÜRKÜLERDEKi ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN ÇOCUKLARlN DİL GELİŞİMİNE KATKlSI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL Kafkas Ünviversitesi Fen-Edbiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Kars, TÜRKİYE THE ROLE OF PROVERBS AND PHARESES IN SONGS SHARKI AND TURKU IN THE PROGRESS OF CHILDREN SPEECH ABSTRACT The method is a way of getting something. This word is used in scientific investigation in the different means. Besides it there is special method for learning study, which is planned for good time. We took these methods into consideration and wanted to investigate our national songs "turku and sharki", which are very useful for children speech. We know that many proverbs and phrases are hidden into turku and sharki which are our spiritual richs.ti1e songs in spite ofwere created by different musicians help to leam the language when men don 't want to do it. The modem popmusic is also useful for it. As a result we can say that our traditional and national songs, which is rich with proverbs and phrases are very important in learning study and without doubt every must to prefer this method in progress children speech. Key words: Proverbs, phrase, progress of children speech, sharki, turku Toplumlarn, uzun gözlen ve tecrübeler sonunda vardklar yarglar hikmetli düşünce, öğüt ve örneklemeler yolu ile ifade edilebilir. Bu ifadelerin birçoğu necazi anlam taşyan; uzun yllarn oluşturduğu biçimle kalplaşmş bulunan; daha çok sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa geçerek yaşayan; anonim nitelikteki özlü sözlerdir. Bu sözlere atasözü denir. 1 Arapça "nush, nasihat, meviza ", Farsça (pend" ve Moğolca "erden i üge: cevlerli söz"ün anlattğ düşünceyi, günümüze kadar getiren sözlerdir. Anlamndan da anlaşlacağ gibi atalardan gelmiştir. Buna göre bu sözlerin tarihi bir geçnişi vardr. Zamamn akş ve toplunsal çevrenin coğrafyas içinde biçim ve özünü kazanarak bugüne kadar gelen bu sözlere, "eski/er sözü" dennesi bunun en güzel kantdr. 2 Deyimler (tabirler) ise, asl anlamlarndan uzaklaşarak yeni kavramlar neydana getiren kalplaşmş ifadelerdir. İki veya daha fazla kelimeden oluşan bu dil birlikleri, duygu ve düşüncelerimizi, dikkat çekecek biçimde anlatrken ayn zamanda isim, sfat, zarf, basit ve birleşik fil görünüşlü gramer unsurlandr. 3 Kişilerin anlk duygu ve düşüncelerini, içlerinden geldiği gibi saf ve doğal bir şekilde yan !ürk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi, Dergah Yaynlar, Istanbul 977, C.l, s.2 4 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatma Giriş, Akçağ Yaynlar, Ankara 2000, s.625 Şükrü Elçin, age., s sittklar en eski halk kültürü mahsulleri, atasözleri ve deyimlerdir. Çoğu zanan bir iki kelineyle, bazen bir cümleyle, bazen karşlkl diyaloglarla, bazen de kafyeli söyleyişlerle küçücük bir söz öbeğine koca bir anlam sğdrlmştr. 4 Atasözleri ve deyimler, günlük hayatta farknda olunmadan, hemen henen her yerde kullanlr. Atasözleri ve deyimler, halkn içinde yaşattğ duygularn, dile getirmek istediği düşüncelerinin aktannnda yalnzca bir yöntendir. Top- lum, bir konuyu uzun uzadya halkalar halinde birbirine bağlayarak anlatmaktansa, az sözle çok şey aniatmay tercih eder. Bu hem halkn hem de bireyin; daha doğrusu toplumlarn bilinçaltnda sahip olduğu üstün yetenek ve düşünce yoğunluğunun bir göstergesidir. Atasözleri ve deyinler, uzun yllar süren hayat tecrübelerinin bir sonucu olarak ortaya çknnştr. Bu tecrübelerin birieşininden oiaya çkan hayat felsefesi de dolaysyla atasözleri ve deyimiere etki etmiştir. "Ağaç yaş iken eğilir" cümlesinin akla gelen ilk anlam gayet açktr. Taze bir fidan eğmek kolaydr. Bir fdan kartiaşnca eğmesi, bükmesi, kumas elbette zorlaşr. Diğer anlamn biz, manev1-zihn1 hayatnza aktararak anlamlandrrz. Çocuğu (aslnda her şeyi) küçükken eğitmek gerekir, düşüncesi bizde yerleşir. Bu maddi biçimi bir hareket noktas yapan ve ilk söyleyicilerini' tespit edemediğimiz dil ürünlerinden atasözü ve 4 Ömer Asm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK Yay., Ankara, 198, s.47

5 Materüdhur deyinler, hayat felsefesi olacak fikir ve düşünceleri, din ahlak, hukuk, iktisat, eğitin, gelenek, görenek ile tabiat olaylarndan, teknikten vb. çkarlabilecek kurallar sonuttan soyuta giden bir yo1la, çoğu zanan bir fkra klğnda söz ve yaz ile kuşaktan kuşağa aktaran hiknetli cüm- 1elerdir.5 Atasözleri, deyişler, halk şiiri sözlü kültür ürünleridir. Postnan 'n da Ong'a katldğ gibi : "Bu anlatn yollan rastgele bulunnuş araçlar değildir. Onlar geçnişten geleceğe aktarlr; düşüncenin özünü oluştururlar. Genişletilniş biçimdeki ortak düşünce, bunlar olnadan ortaya çkanaz; çünkü düşünce atasözleriyle deyişlerden oluşmaktadr". 6 Atasözleri ve deyinler, farknda ohnakszn içselleştiği gibi bilinçli bir şekilde de dil kullannma sokulnaya çalşlnştr. Böylece hen zengin bir dil malzenesi olan bu unsurlarn kullamn sklaşacak, hen de bireyin dil kullanmna ve yatknlğna katkda bulunulacaktr. Milli Eğitim Bakanlğ 'nn İlköğretİn kadenelerindeki ders içeriklerinde okuma-yazma-anlana eğitinlerinde skça başvurulan bir yönten olarak atasözleri ve deyinlerden faydalanlnştlr: 7 Öğrencilere öğüt vermek, örnek göstermek, anlatlanlar kuvvetlendirmek, düşünceleri pekiştinnek gibi anaçlarda atasözleri ve deyimler, iyi birer araç oln1aktadr. Türkçe Eğitim Program' nn Genel Anaçlar bölümünün 3-7 maddelerinde şöyle geçer: Madde 3:Öğrencilere Türk dilini sevdirnek, kurallarm sezdirmek; onlar Türkçeyi gelişin süreci içinde bihnçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek. Madde 7: Sözlü ve yazl Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanma ve kazannalarnda Türk yurdunu ve ulusunu, doğay, hayat, insanlğ sevn1elerinde yardnc olnak. Buradan hareketle Tük dilinin en zengin mahsulleri olduğunu bclirttiğiniz atasözleri ve de- yinlerden faydalanmanz gerektiğini dolayl olarak çkarabiliriz. Atasözleri ve deyinllerde dikkati çeken bir başka özellik de pek çoğunda "devrik yapnn" bulunnasdr. Bu yap, yabanclara özellikle de çocuklara dil öğretininde ve ediniminde büyük katk ve kolaylk sağlanaktadr. Şükrü Elçin, age., s.625 Ömer Demircan, "Söz Dizimine Duygusal Yansmalar: Atasözleri, Deyim/er, Deyişler Ve Devrik Dizim ", Tiirl\ Dili Dc gisi, Y.I8,C.I8,S.l07 Mart Nisan 2005, s.!, (http://www.turkdilidergisi.com/j 07/demircan.htm) Bayram Baş,, "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanmu", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002(2), S.l2,s.60 Atasözleri ve deyin1lerdeki devrik yap ile duygu ve düşünce1erin aktarn1nda yüklenin başa ahnn1as ve öznenin bağlantl olduğu cümleyle kafiyeli bir biçin1de söylenn1esi, hen dil edinin1ine hen1 de dil aktarn1na katk sağlan1aktr. Türkçe atasözleri ve deyimlerde yer alan bu devrikliğin nedenlerinden biri ölçülü aniatn1da uyak seçin1ine bağl olmasdr:"sakla san1an gelir zanan. "Diğeri ise, atasözleri ve deyin1lerin kullanldğ bağlanda konuşan kişideki duygusal değişinin yanstln1as için: "Açtrna kutuyu, söyletme kötüyü. " 8 Kişileraras iletişimde kullanlan deyinlerde de devrik dizilenler vardr. Onlar ancak ilgili duygusal bağlan1larda iletişin1e kathrlar. Devrik alnalannn nedeni ise, sözel anlana ek olarak ezgiye yüklenen duygusal bir tepki de içern1eleridir. Örneğin çaresizlik karşsnda "aralarnda bir fark yok" anlan1nda "Al birini, vur ötekine" özdeyişi, bunun yannda, konuşnaenn siniriendiğini de gösterir. Devrik alnayan atasözleri ile deyin1ler arasnda da öfke, şaşznna, korku, bezginlik... gibi duygular ifade edenlerde de 9 vardr. Atasözleri ve deyinllerde çocuklarn dil geli ŞÜ11İne katkda bulunan farkl bir özellik de imgelerin fazlaca yer almasdr. Nesilden nesile aktarlarak günün1üze kadar ulaşan atasözleri ve deyinler, bizlere önceki kuşaklarn yaşan1 şartlar ve gelenekleri hakknda da dilsel ingeler aktarr. Bu sözlerin özü, iki ayr düzlenin, yani düz anlan1 ile yan anlam düzlen1lerinin yapsal bileşin1ine dayann1aktadr. Onlar doğru anlanak ve yorunlanak hiç de kolay değildir, çünkü asl anlanlarn kavrayabiln1ek için bir cünle ya da n1etin içinde kullanlyor/geçiyor oln1alar gerekn1ektedir. Bu yetmiyormuş gibi, içerdikleri in1gelenin sradş ohnas nedeniyle de bu güçlük biraz daha artn1aktadr. 10 Önceki kuşaklarn yaşan1 şartlar ve gelenekleri hakknda dilsel imgeler içeren atasözleri ve deyin1leri incelenck suretiyle, kültür tarihi açsndan pek çok aydnlatc bilgiye ulaşlabilir. Yazl kültüre geçniş toplun1larn çoğu, sonraki kuşaklara aktarmak amacyla atasözlerini ve deyinlerini toplan1ştr. Ancak bunlar daha önceleri de vard, daha doğrusu tabi1 ki insanlk tarihi kadar eskiydiler. Günümüze ulaşan en eski atasözü derlemeleri, Eski Msr'a (M.Ö.3.-l. yy.) kadar uzanmaktadr. Ayrca, Sümerlerin (M.O Ömer Demircan, agm.,s.2 Ömer Demircan, agm.,s.4 Musa Yaşar Sağlam, "Atasözleri ve Deyimlerde imge/em", Hacettepe Ünive sitcsi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2001, C. IS, S.l, s

6 Türk Xa!qlan Bdabiyyatu (ll): Beynalxalq Uşaq ijdabiyyat Konqresi yy.) çivi yazs ile yazln1ş yaztlarnda da atasözlerine yer verildiği bilinn1ektedir. İlk bakşta anlan1landrlamayan, günlük hayatta kullanlan fakat farkl bir benzetn1eyle oluşturulan, tarih1 ve mitolojik kavramlar, şahsiyetler içeren ve bunlarn birer in1geyle anlatldğ atasözleinde ve deyimlerde bir anlam karşklğ vamş gibi durmaktadr. Ancak çocuklara bu farkllk ve yerindelik bildirimizin esasn teşkil eden yöntemlerle öğretilebilir. Açklamal atasözleri ve deyimler sözlüklerinde yer alan açklamalan iyice anlayan bir çocuğun, dil ediniminde ve hayal dünyasnda nuhakkak köklü bir değişiklik olacaktr. Çünkü hayal dünyasnda n1eydana gelen inge kanşklğn ortadan kaldracak ve öğreneceği yeni imgelerle eskileri birleştirerek çevreyi anlamlandrmş olacaktr. 12 Atasözleri ve deyimleri betimlemek ve açklanlak oldukça güç bir iştir. Güncel anlamlarn kavrayabilmek için onlarn bir cünle ya da metin içinde geçiyor olmas gerekmektedir. Samuel SIN GER, (lerst in der Verwendung lebt das Sprichwort: in der Sammlung is es tot. " fatasiizleri ancak kulltuuldklan takdirde yaşarlar, derletelerde ise ölüdür/er.] sözü ile bu görüşün1üzü desteklemektedir. Dinleyici, karşsndaki kişinin kullandğ atasözü ve deyimin güncel anlann, onu ancak cümlenin bağlan ya da metnin diğer ksmlar ile ilişkilendirdiği takdirde çözebilir. Burada atasözü ve deyimin işlevi, konuşmacnn düşüncelerini dile getiriyor, hatta bir anlamda destekliyor olmasdr. Üstelik böylece, hitap edilen kişi ne incitiln1iş, ne de malcup edilmiş oluyor, çünkü dile getirilnek istenen şifreli bir biçimde aktarlyor. Hitap edilen kişinin görevi ise, cümle içinde geçen atasözü ve deyim ile aniatlmak istenileni bulup, eğer varsa konuşann hatasn düzeltmektir. 13 Ana dili Türkçe olan kişiler dahi, Türkçe atasözleri ve deyimleri anlanakta bazen zorluk çeker. Bunun da nedeni, "gosterilen"den başka bir de "kastedilen"in bulunuyor olmasdr ve "gösterilen"in her zaman "kastedilen" olmayşdr.14 Atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanlarak söylenmiş ve halka mal olmuş kalplaşmş ifadelerdir. Çoğunlukla bir cümle biçiminde oluşarak bir yarg anlatan, kimi zaman ölçü ve Musa Yaşar Sağlaf11,agm.,s Musa Yaşar Sağlam, agm., s.46 Musa Yaşar Sağlam, agm., s.46 Musa Yaşar Sağlam, agm., s.47 uyakla, söyleyiş açsndan daha etkili oln1aya yönelen atasözleri, fk aya benzer fakat konuşma srasnda yeri gelneden söylenemez. Yani laf gerliğine koymak istediğimizde ihtiyaç duyarz. Atasözlerinin düz konuşmadaki baz söz kahplanndan farklar, onlarn birtakn aync nitelikte biçim ve içerik özelliklerindendir. Bunlar arasnda ksalk, kesinlik, anlatmdaki aydnlk ve kuruluk vb. 15 saylabilir. Sernantİk incelen1elerin ana konusu cümledir. Cümle genellikle en az bir yüklernden oluşan, yarg bildiren kelineler dizisidir. Kelin1eler çoğunlukla daha küçük yaplar halinde bir araya gelerek üst yapy oluştururlar. Bu küçük yaplara keline gruplan ad verilir. Atasözleri, kin1i tasniflerde yarg bildin11eyen ve yüklen1i olmayan ön1eklere rastlansa da, çoğunlukla cünlelerden oluşur. 16 Çocuklara dil öğretiminde bu sentaktik özelliklerden hareketle aşağdaki yaplar, atasözleri ve deyin1lerle öğretnek mümkündür: 1) Basit cümle "İş insann aynaszdr." 2) Birleşik cümle 2.a.) Girişik birleşik cün1le 2.h.) Girişik birleşik cün1le- İsin1fil "Dünyaya aldannak delilik demektir. " 2.c.) Girişik birleşik cümle- Sfatfil "Misafiri horoz olann m-pa kalmaz ambarnda." 2.d.) Girişik birleşik cümle- Zarffil "Ağaç meyvesi olunca başzn aşağ1ya salar." 3.) Şart cümlesi "Din yklmazsa, düşman ykilmaz." 4.) ki' li birleşik cümle "Başa gelmedi ki ayak uslansn. " 5.) Srah ve bağl cünie "Ana ben gidernem Bender 'e, alş nu ş m kaba döşek mindere. " "Kar izi kapatr, ok gözü kapatr. " 6.) Eksiltili cümle "Ersiz avrat, yulars1z at. " 7.) Aktanna elimlesi "Kimse "Gözünün üstünde kaşn var. Demesin. " Vs Görülüyor ki, çocuklarn dil ediniminde şarkve türkülerdeki atasözleri ve deyimler oldukça önemlidir. Bu bağlamda bildirimizin esasnda Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyat, Gerçek Yaynevi, İstanbul I 988, s. 8 Mustafa Altun, "Türk Atasözleri Üzerine Sentaktik Bir İnceleme", Akademik Araştu malar Dergisi, Mays Temmuz 2004, Y.6, S.2, s.80 Mustafa Altun, agm.,s

7 bulunan popüler sanatçlarn şark ve türkülerinde atasözleri ve deyimierin kullanm sklğna dikkat çekeceğiz. Geçn1işten günün1üze birçok sanatç seslendirdikleri şark ve türkülerde atasözlei ve deyin1leri kullann1ştr. Bu kullanm hem şark ve türkülerdeki anlam yoğunluğunu oluşturnuş hen de bunlarn halk tarafndan benimsenmesini kolaylaştrnştr. Çünkü atasözleri ve deyin1lerdeki sadelik halkn şark ve türkülerdeki özgünlüğü yakalan1asn sağlamştr. Taradğmz şark ve türkülerde en fazla atasözü ve deyimi kullanan sanatçlar Barş Manço, Tarkan v~ Kraç oln1uştur. Nitekim Tarkan 'n son dönemde çkardğ albün1lerde Dilli Dürlük'te 15, Hop Hop'ta ll ve Dedikodu' da 6 atasözü ve deyin1e yer vererek, Türk Dil Kurun1u Başkan Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN tarafndan ödüle layk görüln1üştür. Gazete haberinde, "Müzik dilinde çokça kullanlan argo sözler ve yabanc kelin1eleri eleştiren TDK Başkan Şükrü Haluk Akaln, bu olun1suz ö1ekler karşsnda Tarkan 'n atasözlerini ve deyin1leri ustaca harmanhidğn söyledi". Akaln, "Konuşnalar ve yazlannda atasözleri ile deyin11ere yer veren kişiler, Türkçeyi daha etkili kullanr." Dedi. Barş Manço'nun yaşarken yaptğ şarklarda atasözlerine ve deyin1lere skça yer verdiğini aktaran TDK Başkan Akaln, o günlerde Manço 'nun şarklannda kullandğ atasözleri ve deyin1lerin çocuklarn ve gençlerin dilinden düşn1ediğini hatrlatt. "Tarkan 'n yeni şarklarnda atasözlerimizi ve deyimlerimizi kullanmasna çok sevindik." Diyen Akaln, Tarkan 'n deyimler kadar atasözlerini de ustalkla kullandğna dikkati çekerek, "Bunlar içerisinde 'al elmaya taş atan çok olur', 'dş eli yakar içi beni' gibi genç kuşaklarn çok az kullandğ atasözleri de var." Şeklinde konuştu. Akaln, kullanlnayan her atasözü ve deyin1in unutulmaya ve yok oln1aya mahkum olduğunu belirterek, "Tarkan'n yeni şarklarnda atasözleri ve deyin1lerin1ize yer vermesi, söz varlğmzn bu zenginliklerinin yaşatlnasna ve genç kuşaklara aktarlnasna katkda bulunacaktr." Değerlendir-.., 8 n1esn yapt. Bir başka gazete haberinde de, "Türk Dil Kurunu Başkan Prof. Dr. Şükrü Haluk Akaln, Tarkan Tevetoğlu 'na gönderdiği teşekkür yazsnda şu sözlere yer verdi: "Son albümünüzdeki parçalarnzda atasözlerimize ve deyimierimize yer vermiş olmanzdan dolay sizi yürekten kutlarm." Eleştirileri ve takdirleri çoğunlukla yazyla ilettiklerini söyleyen Akaln, "Kin1i zaman da kurum başkan olarak bizzat telefon açp dile getiriyorum. Geçmişte de Kraç ' Türkçe 18 haber7.com/haber. php?haber _ id= konusundaki duyarllğ dolaysyla kutlamştn1" dedi." 19 Barş Manço da atasözleri ve deyimleri skça kullanmş bir sanatçmzdr. "Çağdaş Türk Ozan Barş Manço" adl eserde sanatçnn kullandğ atasözleri ve deyinler çkanhnştr. Buradaki tasnif e göre Barş Manço 'nun şarklannda toplan 49 atasözü ve 428 deyim bulunmaktadr 'den sonra dünyaya gelen bütün Türk çocuklar, öğrendikleri atasözleri ve deyimierin % 90'n ilk kez Barş Manço'nun şarklarnda duyup, öğrenmiştir. Barş Manço kültürümüze elini dald p daldrp ordan çkardklarn kendi dönemine aktar11ştr. 21 Günlük hayatta dinlediğin1iz müzikler hepin1izi etki alan içerisine alr. Akahn 'n da dediği gibi atasözü ve deyinleri, etkili ifade için kullann1ak gerekir. Hele bunu şarklarn içerisinde müzik eşliğinde yaparsak, daha kalc olmaktadr. Müziğin insann gelişin1ine hele hele çocuğun gelişimine katksn göz ard etmemek lazn1. Ünlü düşünür Aristo(MÖ: ) eğitimde ifade eder: "Müziği daha üzerinde etki yapabilen ve böylelikle, müziğin önemini şöyle çok kişilik doğru bir eleştirici değerlendirme alşkanlğna sahip ve yetenekli insanlar için yetiştirmen1iz için bir uyarc olarak görn1emiz gerekir... Duygulan içtenlikle ifade etme konusunda hiçbir şey ritm ve şark söyleme kadar kuvvetli değildir. Madem ki bu kadar güçlü bir kuvvettir, o halde müzik mutlaka çocuklarn eğitiminde mutlaka kullanlmal dr. " 22 Dearden, erken çocukluk döneminde yaplacak sanat etkinliklerinin önen1ini, çocuğun estetik anlayşnn gelişnesi olarak değerlendirn1iştir. 23 Lemn1ermann, bu dönende yaplan müzik çahşn1alarnn çocuğun toplumun müzik kültürü ile tanşmasn da sağlayacağn belirtmektedir. 24 Günün1üz eğitincilerinin çoğu kişilerin sahip olduklan farkl genetik özelliklerin kendilerine müzik yapna konusunda baz ayrcalklar sağladğ görüşünü kabul etmekle birlikte, yeteneğin doğuştan geldiğine ve müzik eğitimi için olmaz bir koşul olduğuna inannaktadrlar. Bu görüşün en önemli destekçisi Japon Kemanc ve Eğitimci Şiniçi Suzuki'dir." SuzukiEğitim Yöntemi" Birgül Yangn, Çağdaş Türk Ozam Banş Manço, Akçağ Yay. Ankara, 2002, s.86-1 O 1 Aristoteles, Politika, (çev.tuncay,m), Remzi Kitabevi, İstanbul I 975, s Ercan Mertoğlu, ''Müzik ve Ritm Eğitimi", Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşmiar-2, İstanbul 2005, s.282 Ercan Mertoğlu, agm., s

8 önenh bir yetenek yasasna dayanmaktadr. Bu yasaya göre, doğru ve erken yaşta, doğru çevresel ortan1la ve doğru yöntenlerle her çocuk n1üzikle eğitilebilir. Ailesel ve toplun1sal yönden bu tür bir gelişnenin ortan1 hazrlannşsa her çocuk ana dilini öğrendiği yöntenlle n1üziği de öğrenebilir. 25 Müzik eğitin1i de tpk dil eğitin1i gibi aileden başlanaktadr. Çocuğun aile içerisinde bulduğu dil ve nüzik ortan1, bu iki önenli değerin gelişinlini olun1lu ya da olun1suz şekilde etkileyebilir. Her iki önemli yap taşna olun1lu katky sağlan1ak için çocuk iyi bir anadili kullann1 ve iyi bir n1üzik kulağyla yetiştiriln1elidir. Biz de tebliğin1izde hen1 anadilin hen1 de nüzik eğitininin birlikte işlendiği güncel şark ve türkülerden yola çkarak, olun1lu ve olun1suz davranşlara dikkat çekn1ek istiyoruz. Şark ve türkülerdeki argo kullannn çocuklar ne kadar etkilediği açktr. Anlan1n bile bilmeden hafzaya kaydedilen bu ifadeler gereksiz zan1anlarda kullanlarak kötü bir durun yaratnaktadr. Söz yazarlannn kullandklar ifadeler, farknda ahmdan daha küçük yaşta insanlarn kelime hazinesini ol uşturn1aktadr. Atasözü ve deyinllerin yukanda saydğnz lün olunlu özelliklerini şark ve türkülerde düşünn1ek lazn1. Çocuklara Türk dilini sevdirn1ek, öğretn1ek, ayn zamanda eğlendinnek ve dinlendinnek için içinde atasözleri ve deyin1lerin geçtiği şarklardan başlan1ak doğru hareket olacaktr. Bildirin1izde tespit ettiğiniz farkl sanatçlarn farkl şark ve türkülerinde geçen atasözleri ve deyinlerini şu şekilde sralayabiliriz: Ayşcn Arslan," Erken Çocuklukta Müziğin Önemi ve Şarkt Öğretimi",Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaldaşmlar-2, İstanbul 2005, s.291

9 ~--~ ~- Şarldciniun Adi ---- Albümün Adi Atasöziii DcyiHn. Gülben Ergen Abayi Yaktim Aba yi Yakmak 2. Bariş Manço Delikanti Gibi Açtirma Kutuyu Söyletme Kötüyü Ajda Pekkan Olanlar Oldu Bana -- Ağina Düşmek 4. İsmail Yk Tikla Ağlamayan Bebeğe Süt V ermezler Sibel Can Çakmak Çakmak Ağzindan Bal Damlamak 6. Yildiz Tilbe Sevmeyeceği m Ağziyla Kuş Tutmak İsmail Yk Tikla Akilli Olup Dünyanin Kahrini Çekeceği ne, Deli Ol Dünya Senin Kahrini Çeksin 8. Ebru Gündeş Akilli Ol Aklini Almak 9. Ferdi Tayfur Aklimi Başimdan Aldin Aklini Başindan Almak 10. Tarkan Hop Hop Al Birini Vur Ötekine ll. Tarkan Dedikodu Alni Açik Yüzü Pek Olmak 12. Hülya Avşar Ah Be Güzelim Analar Tahtini Yaparmiş, Bahtini Değil 13. Tarkan Hop Hop Anca Beraber Kanca Beraber 14. Erkin Koray Arapsaç i Arapsaçina Dönmek 15. Bariş Manço Ay i Armudun İyisini Ayilar Yerler 16. Özcan Deniz Sevdanin Rengi Aşk Ağlatir, Dert Söyletir 17. Musa Eroğlu Kazanoğlu At Ölür Meydan Kalir, Yiğit Ölür Şani Kal ir 18. ZeTin Özer Ateş Düştüğü Yeri Yakar Ateş Düştüğü Yeri Yakar 19. Tarkan Dilli Düdük Ateşe Körükle Gitmek 20. Yavuz Bingöl Çarşambayi Sel Aldi Ateşten Gömlek Giymek f- 21. Sezen Aksu Güngörmemişler Ati Alan Üsküdar'i Geçti ' Hakki Bulut Kul Hatasiz Olmaz Ayaği Taşa Gelmemek t Gülben Ergen Uçacaksin Ayaği Yerden Kesilmek Tarkan Hop Hop Ayni Tas Ayni Hamam 25. Tarkan Verme Azi Karar Çoğu Zarar Babasi Oğluna Bir Bağ Birakniş; Oğul Babasina Bir 26. Bariş Manço Kczban Salkim Birakmamiş Ncşet Ertaş Ne Dcrsin B ağri Yanmak 28. Aşik Veysel Kara Toprak Bağrina Basmak 29. Bahri İlhan Bir Yiğit Gurbete Gitse Bağrina Taş Basmak 30. Nil Karaibrahingil Havuz Problemi Baliklama Atlamak 31. Tarkan Dilli Düdük Bana Göre Hava Hoş 32. Grup Hepsi Tempo Baş Kaldirmak 33. Kenan Doğulu Yaparin Bilirsin Baş Koymak Mustafa Yildizdoğan Türkiyem Baş Koymak Muazzez Ersoy Kader Ayirdi Bizi Başa Gelen Çekilir 36. Nev Efkarliyim Haşim Duman Başi Dumanli Olmak 37. Sibel Can Çakmak Çakmak Baş i nda Kavak Yelleri Es m ek Yonca Lodi Aldim Başimi Gidiyorum Başini Alip Gitmek 39. Kerem Bayar Afet-İ Devran Baştan Çikarmak 40. Ceza Feyz Al Beste Kargayi Oysun Gözünü 41. Yildiz Tilbe Aşkin Cezan Mi? Bin Dcreden Su Getirmek 42. Emrah Taksi Bir Baltaya Sap Olamamak 43. Bariş Manço Nane Limon Kabuğu Bir Çiçekle Yaz Gelmez 44. Sibel Can Tali h Bir Dokun Bin Ah İşit 45. Tarkan Hop Hop Bir Eli Yağda, Bir Eli Balda Olmak 46. Muazzcz Ersoy Bir Fincan Kahve Olsam Bir Fincan Kahvenin Kirk Yil Hatiri Vardir 47. Sibel Can Bir Sikimlik Canin Vardi Bir Sikimlik Cani Olmak 48. Ruhi Su Dinleyin Biri Y cr Biri Bakar, Kiyamet Ondan Kopar 49. Tarkan Hop Hop Bol Keseden Atmak 50. N alan Böyle Gelmiş Böyle Gider Böyle Gelmiş Böyle Gider 51. Demet Akalin Tatil Bulunmaz Hint Kumaşi 35'

10 Türk Xalqlan ijd;;biyyatu (ll): Beyn;;lxalq Uşaq ijd;;biyyaü Korurresi 52. Tarkan Dilli Düdük Burnu Kaf Dağinda 53. Düş Sokaği Sakinleri Sevdan Bir Ateş Buz Kesilmek 54. Kivircik Ali İkinci Gurbet Bülbülü Altin Kafese Koymuşlar, İlle De Vatan Demiş 55. Grup As Senin Gibi Büyük Lo k ma Ye Büyük Söz Konuşma 56. Tarkan Dilli Düdük Caka Tutmak 57. Hande Yener Kirmizi Can Çekişmek 58. Sagopa Kajmer Linguistiks Can Çekişmek 59. Demet Akalin Unut Beni Can Evinden Vurmak 60. Hakan Peker CanimYandi Canİ Yanmak 61. Emel Müftüoğlu Kizlar Canİndan Bezrnek 62. Tarkan Dilli Düdük Circir Ötmek 63. M usta fa eeceli Unutmadİm Ciğeri Yanmak 64. Emel Müftüoğlu Faka Bastin Çantada Keklik 65. Funda Arar Arapsaç i Çivi Çiviyi Söker 66. Tuğba Özerk Çivi Çiviyi Söker Çivi Çiviyi Söker 67. Yonca Evcimik Kendine Gel Çizmeyi Aşmak 68. Davut Güloğlu Dur Orda Dur Çok Koşan Çabuk (Tez) Yorulur 69. Bariş Manço Ham Meyvayi Kopa dilar Dalindan Çok Muhabbet Tez Ayrilik Getirir 70. Bariş Akarsu Islak Islak Çomak Sokmak 71. Özlem Tekin Dağlarİ Deldin Dağiari Delmek 72. Bariş Manço Adein Oğlu Kizgin Firin Havva Kizi Mercimek Davul Dengi Dengine Çalar 73. Ebru Gündeş Deli Mi Divane Miyim Deli Divane Olmak 74. Mahsun Kirmizigül Zel! o Derde Düşmek 75. Emel Müftüoğlu Eğlenilecek Kizlar Dere Tepe Geznek 76. Tarkan Vay Anan Vay Dişi Seni Yakar İçi Beni Yakar 77. Yildiz Tilbe Haberi Olsun Dil Dökmek 78. Mahsuni Şerif Çeşni Siyahin Dile Düşmek 79. Nazan Öncel Dillere Düşeceğiz Dillere Düşmek 80. Tarkan Dilli Düdük Dilli Düdük 81. Ceza Nefret Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovadar 82. Uğur Arslan Sen Ve Ben Dört Gözle Beklemek 83. Doğuş Duvarİ Nem Yikar Duvarİ Nem, İnsanİ Gan Yikar 84. Yurtseven Kardeşler Dilini Mi Yuttun? Duymazdan Gelmek 85. Tarkan H üp Dünya Gözünde Olmamak 86. NeşetErtaş Evvelim Sen Oldun Dünyanin Rengine Kanmak 87. Mahsun Kirmizigül Kardeş Dünyasi Yikilmak 88. Cengiz Kurtoğlu Hain Geceler Düşenin Dostu Olmaz 89. OğuzAksaç Adiyaman Düşman Kesilnek 90. Tarkan Dilli Düdük Eden Bulur 91. Bulutsuzluk Özlemi Ekmek Aslanin Ağzinda Ekmek Aslanin Ağzinda 92. Bariş Manço Halil İbrahim Sofrasİ El Pençe Divan Durmak 93. Gülben Ergen Amor El Üstünde Tutmak 94. Tarkan H üp El Üstünde Tutmak 95. B erksan Bay Bay Gülüm Ele Avuca Siğnamak 96. B erksan Bay Bay Ele Avuca Siğnamak 97. Tarkan Şimari k Ele Güne Rezil Olmak 98. Emel Müftüoğlu Ruhun Duymaz Eli İşte, Gözü Oynaşta 99. Ezginin Günlüğü İlk Aşk Eli Kolu Bağli Olmak 100. Sezen Aksu Erkekler Elimi SaHasan Ellisi, Başimi SaHasam Teliisi I Ol. İbrahim Tatlİses Bir Kulunu Çok Sevdim Elini Kolunu Bağlamak 102. Çelik Selan Söyle Elini Saliasa Eliisi 103. Zeynep Casalini Duvar Elini Taşin Altina Sokmak 358

11 Materiallar 104. Tarkan Hop Hop Elini Yerirken Kolunu Kaptirmak 105. Zeki Müren Eski Dost Eski Dosttan Düşman Olmaz 106. İbrahim Tatlises Raki İçtim Şarap İçtim Eski Hamam Eski Tas 107. Tarkan Şimari k Eski Köye Yeni Adet 108. Hakki Bulut İntizarim Var Etekleri Tutuşmak 109. İbrahim Tatlises Erkekler Etekleri Zil Çalmak o. Cem Karaca Peynir Gemisi Evdeki Hesap Çarşİya Uymaz ll. Emel Müftüoğlu Faka Bastin Faka Basmak 12. Yonca Evcinik Faka Bastin Faka Basmak 113. Sibel Can Çakmak Çakmak Gafl Avlamak 14. Fikret Kizilok Köroğlu Dağiari Geçit Vermemek 5. Tarkan Dilli Düdük Gelen Geçer Kalan Göçer 6. Sezen Aksu Gelen Gideni Aratir. Gelen Gideni Aratir 7. Doğu Yaktim Gemileri Gemileri Yakmak 118. Mahsun Kirmizigül Yikilmadim Göğüs Germek 9. Mahmut Tuncer Bileydim Gönül Bağlamak 120. Bariş Manço Gönül Ferman Dinlenyor Gönül Ferman Dinlemez 121. Arif Sağ Sevenlere Gönül Verdim Gönül Vermek 122. Fatih Yeşilyurt Senle Açmam Görünen Köy Kilavuz istemez 23. Gü lay İstanbul Ağliyor Göz Yummak 124. Kenan Doğulu Yüzsüz Yürek Gözden Düşmek 25. Hakan Peker Dön Gel İki Gözüm Göze Gelmek 126. Hakan Peker İki Gözüm Göze Gelmek 127. H ayki Son Gözlerinden Uyku Damlamak 128. Ayna Severek Ayrilanlar Gözü Dalmak 129. Çelik Hercai Gözü Yollarda Kalmak 130. Sezen Aksu Belalim Gözü Yüksekte Olmak 131. Kivircik Ali Kerbela Gözünde Tütmek 132. Cengiz Kurtoğlu Yalancİ Bahar Gözünden Sakinmak 133. Tarkan H üp Gözüne Uyku Girmernek 134. S ila Bundan Sonra Gözünün Üstünde Kaşi Olmak 135. Gece Y okulari Yaban Gülü Gülü Seven Dikenine Katlanİr 136. Sezen Aksu Şanima inanma Gülü Seven Dikenine Katlanİr 137. Bariş Manço Gönül Ferman Dinlenyor Gün Olur Devran Döner 138. Gökhan Özen Aramazsan Arama Gün Yüzü Görmemek 139. Bendeniz Sen Kaybettin Gününü Gün Etmek 140. Bendeniz Güvendiği Dağlara Kar Yağdi Güvendiği Dağlara Kar Yağmak 14. Nilüfer Oh Ya Güvendiği Dağlara Kar Yağmak 142. Tarkan Dedikodu Ham Elmaya Taş Atan Çok Olur 143. Orhan Gencebay Hatasiz Kul Olmaz Hatasiz Kul Olmaz 144. Zerrin Özer Hekimden Sorma Hekimden Sorma Çekenden Sor 145. M fo Mecburen Her Kafadan Bir Ses Çikmak 146. Sagopa Kajmer Monotonluk Monotonu Hevesi Kursağİnda Kalmak 147. Sibel Can Çakmak Çakmak Hop Oturup Hop Kalkmak 148. Azer Bülbül Sana Yalan Gelebilir Hor Görmek 149. Tarkan Hop Hop Huyuna Suyuna Gitmek 150. Tarkan Dilli Düdük Hükmü Geçmemek 151. Tarkan Dedikodu İçi Dişi Bir Olmak 152. Bariş Manço Kara Sevda İçi İçine Siğmamak 153. Sabahat Akkiraz Değme Felek İçi Kan Ağlamak 154. Emre Aydin İstanbul'a Düşmanİn içini Dökmek Berdan Mardini Senden Çocuğum Olsun içini Yakmak 156. Çilgin Sedat f-- Delikanlİ Gibi İflah Olmamak 157. Hülya Avşar İki Dirhem Bir Çekirdek İki Dirhem Bir Çekirdek - 359

12 Tiirlr: )((JJlqlan r[)dabiyym!e (ll): Eeynalxalq Uşaq ijdijbiyyatk Konqresi 158. Tarkan Dedikodu İki Eli Yakasinda Olmak 159. Ayça Tekindcr Çikibum İki Gönül Bir Olunca Samanlik Seyran Olur 160. Aşik Mevlevi Doyum Olmaz H immetine İki Gözü İki Çeşme Ağlamak 61. İzel Günaha Girelim ineeldiği Yerden Kopmak 162. Bariş Manço M üsadenizle Çocuklar İp ineeldiği Yerden Kopar 163. İlhan Şcşen Ellerimde Çiçekler İpe Sapa Gelmemek 164. Tarkan Hop Hop ipin Ucunu Kaçİrmak 165. Gökhan Türkmen Aferlersin İsteyenin Bir Yüzü, Vermeyenin İki Yüzü Kara 166. Bariş Manço Halil İbrahim Sofrasİ İşte Halep İşte Arşin 167. Tarkan Kil Oldum Abi Kaçacak Delik Aramak 168. Güllü Balikesir Bandirma Kaçan Balik Büyük Olur 169. Sezen Aksu Kaçin Kurasi Kaçin Kurasi 170. Tarkan Hop Hop Kafa Tutmak 171. İlhan Şeşcn Ellerimde Çiçekler Kafaya Takmak 172. Cem Karaca Namus Belasi Kalem Kirmak 173. Asli Güngör Kalp Kalbe Kalp Kalbe Karşidir 174. Tarkan H üp Kalpten Kalbe Yol Vardir 175. Ayna Ölünce Sevemezsem Seni Kan Ağlamak 176. Bariş Manço Can Bedenden Çikmayinca Kara Haber Tez Duyulur 177. Tarkan Arada Bir Karalar Bağlamak 178. Bariş Manço Kazma Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez 179. Tarkan Dilli Düdük Kendi Düşen Ağlamaz 180. Tarkan Dilli Düdük Kendi Kuyusunu Kazmak 18. Hande Yener Kirmizi Kendini Dev Aynasİnda Görmek 182. Kutsi Maktut Kendini Kaybetmek 183. Bariş Manço Ali Yazar Veli Bozar Keskin Sirke Küpüne Zarar Verir 184. Tarkan Kil Oldum Abi Kil Olmak 185. Murat Başaran Nankör Kiymet Bilmemek 186. Funda Arar Serdel Gelin Kolu Kanadi Kirilmak 187. Bariş Manço Abbas Yolcu Korkunun Ecele Faydasİ Yoktur 88. Mine Koşan Zor Dostum Kördüğüm Olmak 189. Aşik Poyrazoğlu Dağlardadir Kulak Vermek 190. Musa Eroğlu Kulak Verdim Kulak Vermek 91. Muazzez Abacİ Unutamazsin Kulaklari Çinlamak 192. Tarkan H üp Kuş Sütüyle Beslemek 193. Tarkan Dedikodu Kuyruklu Yalaniara Kanmak 194. Sezen Aksu Tempo Kül Yutmamak 195. Tarkan Hop Hop Külahina Anlatmak 196. Bariş Manço Ali Yazar Veli Bozar Küp Suyunu Çeker Adem Oğlu Kizgin Firin Havva 197. Bariş Manço Lafta Peynir Gemisi Yürümez Kizi Mercimek 198. Bariş Manço El Salla Leyleğin Ömrü Laklakla Geçer 199. Tarkan Arada Bir Mangalda Kül Birakmamak 200. Emel Müftüoğlu Eğlenilecek Kizlar Mercimeği Firina Vermek 201. Mustafa Sandal Mest Oldum Mest Olmak 202. Mahsun Kirmizigül Dinle Müptela Olmak 203. Tarkan Dedikodu Ok Yaydan Çikmak 204. İlhan Şeşen Ellerimde Çiçekler Ortalarda Birakmak 205. Ki bariye Annem Oyuna Gelmek 206. Bariş Manço Osman Oyuna Getirmek 207. Sagopa Kajmer Baytar Ödü Kopmak 208. İsmail Yk Kan ka Ölmek Var Dönmek Yok 209. Serdar Ortaç Uğrunda Her Şeyi Ölümü Göze Almak 210. Candan Erçetin Kapima Dayanma Sakin Özrü Kabahatinden Büyük Olmak 360

13 M mleriallar 211. Doğuş Dön ek Özü Sözü Bir Olmak 212. Tarkan Çat Kapi Pabuç Birakmamak 213. Tarkan Dilli Düdük Pireyi Deve Yapmak 214. Kenan Doğulu Yakarin Bilirsin Roma'yi Yakmak 215. Tarkan Dilli Düdük Rüzgar Eken Firtina Biçer 216. Tarkan Hop Hop Sabri Taşmak 217. M uazzez Ers oy Kader Ayirdi Bizi Sabrin Sonu Selamettir 218. Ali Kinik Koca Reis Saçlarina Aklar Düşmek 219. Ebru Gündeş Deli Deli Sakla Samani Gelir Zamani 220. Bariş Manço En Büyük Mehmet Bizim Mehmet Saldim Çayira Mevlam Kayira 221. Hakan Peker Salina Salina Salina Salina Gelmek 222. Yil diz Til be H~şçakal Saman Alevi Gibi Yanma~ 223. Ebru Gündeş Çingenem Sararip Solmak 224. Bariş Manço Osman Silahla Mertlik Olmaz 225. Müslüm Gürses Son Pişmanlik Son Pişmanlik Fayda Etmez 226. Bariş Manço Lahburger Sona Kalan Dona Kalir 227. Sagopa Kajmer Bağdat Sora Sora Bağdat Bulunur 228. Hatice Borcum Bitmedi Soyup Soğana Çevirmek 229. Tarkan Dilli Düdük Söz Gümüşse Sükut Altindir 230. Ebru Gündeş Deli Deli Su Uyur Düşman Uyumaz 231. Tarkan Şeytan Azapta Şeytan Azapta Gerek 232. Tarkan Başkasin Şeytana Uymak 233. Gülben Ergen Boşu Boşuna Tadini Tuzunu Kaçİrmak 234. Mahsun Kirmizigül Haydar Haydar Taşa Çalmak 235. Bariş Manço Duriye Tenekeyi Parlatsan Çeyrek Altin Etmez 236. Soner Arica Adin Bahardi Tepe Takla Olmak 237. Tarkan Dilli Düdük Tepe Takla Olmak 238. Gökhan Özen Yaş in Tutmaz Tereciye Tere Satİlmaz 239. Grup Hepsi Olmaz Oğlan Tok Evin Aç Kedisi 240. Made Siritini Dön Toz Kondurmamak 241. Bendeniz Turnayİ Gözünden Vurdum. Turnayİ Gözünde Vurmak 242. Gökhan Özen Civciv Ufak At Da Civcivler Yesin 243. Kenan Doğulu Ara Beni Lütfen Ummadiği Dağa Karlar Yağmak 244. Bariş Manço Olmaya Devlet Cihanda Usta Terzi Dar Kumaştan Bol Gömlek Diker 245. Tarkan Dilli Düdük Uykutari Kaçmak 246. Bertuğ Cemil Ben Hiç Sevemem Ümidi Yikilmak 247. Uğur Arslan Karagümrük Y aniyor Yeryansin Etmek 248. Tarkan Hop Hop Vidi Yidi Etmek 249. Tarkan Gün Gibi VizGelmek 250. Ebru Yaşar Adamİm Y abana Atmak 25. Sezen Aksu Şanima inanma Yağnasa Da Gürlemek 252. Deniz Arcak Yağnurdan Kaçarken Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak 253. Tarkan H üp Y al niz Taştan Duvar Olmaz 254. Sezen Aksu Şinanay Yandan Çark li 255. ElifKarli Bizim Oranin Adetleri Yani na Birakmamak 256. Güler Duman Öl Deseydin Ölmez Miydim? Yanip Kül Olmak 257. Gülseren Gül Alo Desene Yanip Tutuşmak 258. Tari k Of Deli Gönül Yaraya Tuz Basmak 259. Bariş Manço Anahtar Yemeden İçmeden Kesilmek 260. Müslüm Gürses Bir Firtina Kopacak Yer Y erindt(n Oynamak 261. Öykü-Berk Evlerinin Önü Boyali Direk Yerden Yere Vurmak 262. Sibercan Çakmak Çakmak Yere Bakan Yürek Yakan 263. Eylem Aktaş Kömür Gözlerin Yere Çalmak

14 Tiirk Xalqlaru. ijd;;biyyatu (ll): Beynalxalq Uşaq ijd;;biyyata Konqresi 264. Ümit Sayin Ben Tabi Ki Yeriere Göklere S iğdiramamak 265. Grup Hepsi Tempo Yola Getirmek 266. Nilüfer Yolcu Yolunda Gerek Yol cu Yolunda Gerek 267. Yavuz Bingöl Türlü Türlü Yolun u Gözlernek 268. Yildirim Caner Hatirasi Var Yüreği Surkulmak 269. Bilient Serttaş Yalancİsin Yüreğine Taş Basmak 270. Demet Akalin Tatil Yüzünde Güller Açmak 271. Nazan Öncel Nereye Böyle Yüzünden Düşen Bin Parça 272. Bariş Manço Bahçede Hanimeli Zorla Güzellik Olmaz Şal"l<ici/Türkücü Atasözü Deyim Toplam Şarl<iciffürkücü Atasözü Deyim Toplam AliKinik Gülseren Gül 1 ArifSağ Hakan Peker 4 4 Asli Güngör Hakki Bulut 2 2 Aşik Mevlevi Hande Yener 2 2 Aşik Poyrazoğlu Hatice Aşik Veysel H ayki Ayça Tekindor Hülya Avşar 2 2 Ayna 2 2 İbrahim Tatlises 2 3 Azer Bülbül İlhan Şeşen 3 3 Bahri İlhan İsmail Yk 3 3 Bariş Akarsu İzel Bariş Manço Kenan Doğulu 4 4 Bendeniz 3 3 KeremBayar Berdan Mardini Kivircik Ali 2 Berksan 2 2 Ki bariye Bertuğ Cemil Ku ts i Bulutsuzluk Özlemi M ade Bülent Serttaş Mahmut Tuncer Candan Erçetin Malsun Kirmizigül 5 5 CemKaraca 2 Malsuni Şerif Cengiz Kurtoğlu 2 Mfö Ceza 2 2 Mine Koşan Çelik 2 Muazzez Abaci Çilgin Sedat Muazzez Ersoy 3 3 Davut Güloğlu Murat Başaran Demet Akalin 2 3 Musa Eroğlu 2 DenizArcak Mustafa Ceceli Doğu Mustafa Sandal Doğuş 2 Mustafa Yildizdoğan Düş Sokaği Sakinleri Müslüm Gürses 2 Ebru Gündeş N alan Ebru Yaşar Nazan Öncel 2 ElifKarli NeşetErtaş 2 2 Emel Müftüoğlu Nev Emrah Nil Karaibrahimgil Emre Aydin Nilüfer 2 Erkin Koray OğuzAksaç Eylem Aktaş Orhan Gencebay Ezginin Günlüğü Öykü-Berk Fatih Yeşilyurt Özcan Deniz 362

15 Ferdi Tayfur Fikret Kizilok Funda Arar Gece Y olculari Gökhan Özen 2 Gökhan Türkmen Grup As Grup Hepsi 2 Gül ay 1 Gülben Ergen 3 GülerDuman Güllü Yonca Evcimik 2 YoncaLodi Yurtseven Kardeşler 1 Zeki Müren 1 Zerrin Özer 2 Zeynep Casalini Tüm şark sözlerini buraya almak mümkün değil. Elbette farkl şarkclar da atasözlerini ve deyimleri kullanmş olabilir. Hatta bir şarkcnn farkl şarklannda da atasözü ve deyimler bulanabilir. Biz burada sadece konuya dikkat çekmek Aşk, sevgi muhabbet,... Vücut organlan Mutsuzluk, ayrlk hüzün,aşağlama, korku,... Meyve,sebze,çiçek,bitki,ağaç,,, Hayvanlar Saylar Niyet(İyi niyet, kötü niyet,... ) Toplam j ÖzlemTekin Ruhi Su Sahahat Akkiraz Sagopa Kajmer 3 4 Serdar Ortaç Sezen Aksu S ila Sibel Can Soner Arica Tari k Tarkan TuğbaÖzerk 1 1 Uğur Arslan 2 2 Ümit Sayin Yavuz Bingöl 2 2 Yildirim Caner Yildiz Tilbe 4 4 istediğimiz için az sayda örnek kullandk. Farkl şark sözlerinden taramalarmz sonucunda elde edilen atasözleri ve deyimleri içerik yönünden genel bir şekilde tasnif edecek olursak: o Aşk,sevgi muhabbet,... Bil Vücut organlar,... 58, 21% 54,20% o Mutsuzluk, ayrlk hüzün,aşağlama, korku,... 30, 11% 33, 12% o Meyve,sebze,çiçek,bitki,ağaç,, 111 Hayvanlar 25,9% o Saylar 11lyi niyet, kötü niyet,... Yukarda ad' geçen şark sözleri dinlendiğinde ad geçen kavramlar ve bu kavrarnlara ait kavram alanlan kendiliğinden bilinçaltna işlemektedir. Söz yazarlan tarafndan dikkate aln- 363

16 Tür/k Xalqhon Bd;;biyyata (lll): Beyn;pfxalq Uşaq fjdabiyym'u J!(moqresi n1as gereken yön de budur zaten. Şark sözleri yazlrken kültürel değerleri güzel bir şekilde yanstacak, felsefi yönünü bünyesinde taşiyan ve yanstan atasözleri ve deyin1ler kullanlmaldr. Unutulnanaldr ki, gününüz şark ve türküleri 7 'den 77 'ye herkes tarafndan dinleniln1ektedir. Gelişen teknolojiyi dil bilincini geliştirn1ek-işleyebilnek için ve kullanrken de bize ait olan unsurlarn hepsini bünyesinde taşyacak unsurlar kullanmak gerekir. TDK 'nn atasözleri ve deyimleri kullananlara gösterdiği yakn ilgi, bu konularn ne kadar ihnml edildiğinin bir göstergesidir. Herkes şunun farknda olmal ki~ çocuklarn dil gelişin1i küçük yaşlarda başlar. Dinlediklerimizle başlayan bu süreç, ön1ür boyu devan1 eder. Ne dinlediğin1iz onun için çok önen1lidir. KAYNAKÇA AKSOY, Ömer Asm, Atasözle i ve Deyimler Sözlüğii, TOK Yay., Ankara, 1981 ALTUN, Mustafa, "Türk Atasözleri Ozerine Sentaktik Bir İnceleme", Akademik Araştrmalar Dergisi, Mays-Temmuz 2004, Y.6, S.2, s ARİSTOTELES, Politika, (çev.tuncay,m), Remzi Kitabevi, İstanbul 1975 ARSLAN, Ayşen, "Erken Çocuklukta Müziğin Önemi ve Şarkt Öğretimi",En ken Çocukhl{ta Gelnşim ve Eğitimde Yeni Yaklaşnmlar-2, İstanbul 2005, s BAŞ, Bayram,, "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullam m", Pamkkale Üniversitesi Eğitim ~--akültesi Dergisi, 2002(2), S. 2,s BORATA V, Pertev Naili, 100 Soruda Tiirl{ Halk Edebiyati, Gerçek Yayn evi, İstanbul 988 DEMİRCAN, Ömer, "Söz dizimine duygusal yansmalar:atasözleri, deyim/er, deyişler ve Devrik Dizi m", Tü k Dili Dergisi, Y. 1 8,C. 1 8,S. 07 Mart Nisan 2005, s. I, (http://www.turkdilidergisi.com/1 07 /dcmircan.htm) ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatma Giriş, Akçağ Yaynlar, Ankara /www. turkcetopl uluklari.net MERTOÖLU, Ercan, "Müzik ve Ritm Eğitimi", Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yak!aşmlar- 2, İstanbul 2005, s SAÖLAM, Musa Yaşar, "Atasözleri ve Deyimlerde İmgelem", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakülte i Dergisi, 200, C. 8, S.l, s.45-5 Türk Dili ve Edebiyati Ansiklopedisi, Dergah Yaynlar, C., İstanbul 977 Y ANGlN, Birgül, Çağdaş Türk Ozam Banş Manço, Akçağ Yay. Ankara, 2002, s.86- O 364

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Müziğin Kral ve Kraliçe Adayları Belli Oldu

Müziğin Kral ve Kraliçe Adayları Belli Oldu On5yirmi5.com Müziğin Kral ve Kraliçe Adayları Belli Oldu Müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Kral Müzik Ödülleri ne sayılı günler kala kategoriler ve adaylar açıklandı. Yayın Tarihi : 10 Nisan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

2010 YILINDA YABANCI SANATCILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER İLE HESAPLANAN VERGİLER İLAVE (EK ÜCRET) BEYAN ÖDENEN ÜCRET

2010 YILINDA YABANCI SANATCILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER İLE HESAPLANAN VERGİLER İLAVE (EK ÜCRET) BEYAN ÖDENEN ÜCRET 2010 YILINDA YABANCI SANATCILARIN ALDIKLARI ÜCRETLER İLE HESAPLANAN VERGİLER SANATCININ ADI SAHNE ALDIĞI MEKAN BEYAN ÖDENEN ÜCRET İLAVE (EK ÜCRET) TOPLAM GELİR VERGİSİ STOPAJI %10 KDV %16 TOPLAM VERGİ

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014 Metin Dalakçı Emeklilik İşlemleri

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ. İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014 Metin Dalakçı Emeklilik İşlemleri KAYIT DEFTERİ Kayıt 3595 15.10.2014 Yeter Demir Emlak Vergisi Hk 3594 15.10.2014 SEHA Yapı Boşaltılmamış Evler Hk DESTEK HİZMETLERİ 3593 15.10.2014 METRO Turizm Şİkayet İNSAN KAYNAKLARI VE 3592 15.10.2014

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 11.03.2013 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI KABUL EDİLEN PROGRAM SINIF ÖĞRETİM TÜRÜ SONUÇ AÇIKLAMA 1 ALİ ÖZ ANESTEZİ 1 GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ KABUL 2 TUFAN TİĞİZ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Doç.Dr. Mustafa KIRKIZ Gülistan KOÇ NÜRVET RAMAZAN FEVZİ AHMET YELİZ FIRAT FATİH ERCAN ZEYNEP BUCUKA ARSLAN TOPKAYA KARABİLİCİ GENÇ GENÇ VİRDİLOĞLU BODUR BULUT

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE M. AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇALDAK Seher ÇAYTAŞ MERYEM AYSUN ÖNDER SÜLEYMAN ZEYNEP NACİ ESMA SÜVEYLA EDA AYDIN ŞAHİN ARSLAN TÜRKAN KURT TİMUR ANKAY ÇAĞIRDAN BARAN BİNGÖL

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLER LİSTESİ İsim Telefon E Posta Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK 388 225 22 58 ctcelik@nigde.edu.tr MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Mustafa SARIDEMİR 0388 225 24 85 msdemir@nigde.edu.tr

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu

YÜKSEK LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ. Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu LİSANS BURSU ALMAYA HAK KAZANANLARIN LĠSTESĠ Ad Soyad Kurum Burs Türü Konu MACİDEGÜL BATMAZ Türk Dil Kurumu FULYA AKMAN Türk Dil Kurumu SERKAN CİHAN Türk Dil Kurumu SUZAN HELVACI Türk Dil Kurumu MELİKE

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES

DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES DİDEM ÇELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MAHMUT UZUN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)/Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

GRUP 1 GRUP 2 1030720130 MERCAN BAŞAK ÇİÇEK GRUP 2

GRUP 1 GRUP 2 1030720130 MERCAN BAŞAK ÇİÇEK GRUP 2 1030710360 SİBEL ATEŞ GRUP 1 1030710404 HATİCE BÜLBÜL GRUP 1 1030710424 YİĞİT DEMİR GRUP 1 1030710435 BERKAY GÜNHAN GRUP 1 1030320173 FATMABETÜL ELMAAĞAÇ GRUP 1 1030710293 SERCAN YALÇINKAYA GRUP 2 1030720172

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

BURSA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER DERNEĞİ... Results of race from POLATLI2015 D.D. 230505 number of pigeons : 1138. Release at 230505 05.45.

BURSA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER DERNEĞİ... Results of race from POLATLI2015 D.D. 230505 number of pigeons : 1138. Release at 230505 05.45. BURSA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER DERNEĞİ... Results of race from POLATLI2015 D.D. 230505 number of pigeons : 1138. Release at 230505 05.45.06 with Güneşli.... Sıra Üyeler Mesafe Numara Künye Nom Geliş Hızı

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4.

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER. Ad-Soyad: Esra Boz Kazandığı Bölüm: 18 Mart Üniversitesi G.T.E.S 4. ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2005 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Bahar Kurt Anadolu Üniversitesi Seramik Esra Kara Maltepe Üniversitesi İçmimarlık Burslu Burcu Kucaloğlu Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL İKİNCİ ÖĞRETİM 2015 ÖSYM GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ LARI I DÜŞÜK 1 HAFSA TEPEKULE 2 HANIM TUĞBA DEMİRKOL 3 MERVE ALBAYRAK 4 SERDAR AŞKIN 5 HAYRİYE FİTNAT MAZI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 1 354,90751

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI VE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNİN BİRLİKTE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLEDİĞİ 13-14 EYLÜL 2012 TARİHİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

MALİYE BAKANLIĞI VE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNİN BİRLİKTE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLEDİĞİ 13-14 EYLÜL 2012 TARİHİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MALİYE BAKANLIĞI VE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNİN BİRLİKTE GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLEDİĞİ 13-14 EYLÜL 2012 TARİHİNDE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK İÇ KONTROL KONULU TOPLANTININ KATILIMCI

Detaylı

SUDAN GEÇEN YANGINLAR

SUDAN GEÇEN YANGINLAR KONSERLER 7 Kahraman Tazeoğlu İLE TEK KİŞİLİK Şiir DİNLETİSİ Bahçelievler Kültür Merkezi ORHAN ÇAKMAK Başakşehir Kültür Merkezi ALP ARSLAN Cem Karaca Kültür Merkezi ZEKAİ TUNCA Ali Emiri Efendi Kültür

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI

ÖSYM YILI PUANI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖSYM YILI PUANI 2014-2015 GÜZ YARI MERKEZİ YERLEŞTİRME I İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI SİNEM KAHRAMAN EMRE AKPINAR HİLAL ERDOĞAN ADEM BİLMEZ TUĞBA YILDIRIM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİV.EĞİTİM

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı