İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ"

Transkript

1 YENİ UYGULAMALARIMIZDAN BAZILARI * Üniversitemizin mevcut öğrencileri ve kulüp öğrencilerimiz için baģlattığımız KSB Kulüpler Arası Seminer Programı etkinliğimiz bahar yarıyılında, haftada iki gün iki seminer olmak üzere baģarıyla gerçekleģtirilmiģtir. Bu etkinliğimiz, geleneksel olarak her Akademik yılda tekrarlanacaktır. * Üniversitemize yeni gelecek olan ve mevcut öğrencilerimize yönelik, kulüplerimizi daha iyi ve etkili tanıtabilmek için ĠTÜ Kulüpler ġenliği ismiyle yine geleneksel olmak üzere bir etkinlik planlıyoruz. Akademik yılın baģında yapılacak olan bu etkinliğin, Beden Eğitimi Bölümü ve ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları Ofisimizle beraber geniģ bir katılımla olması hem ĠTÜ nin tüm kulüplerini kapsaması açısından hem de kulüplerin tanıģmaları ve eģgüdümün sağlanması açısından oldukça önemlidir. Böylece ortak faaliyet alanlarının belirlenmesinde önemli bir adım atılmıģ * KSB nin olacaktır. ĠTÜ içindeki konumunu daha iyi anlayabilmek ve gelecekte bu konumu ĠTÜ ne yakıģır bir Ģekilde güçlendirebilmek için öncelikle öğrencilerimize olmak üzere üniversite çalıģanlarımıza yönelik anket çalıģmaları yapmak istiyoruz. Yapılması planlanan anket çalıģmaları belirli periyotlarla tekrarlanmak suretiyle KSB nin çalıģmalarına bir dinamizm getirmiģ olacağız. Bu anketler, gerek KSB tarafından gerek üniversitemizin ilgili birimleri ile koordineli olarak yapılacaktır. KULÜPLERİMİZİN MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ BASIN YAYIN KULÜBÜ YEġĠLÇAM ĠTÜ'DE BULUġUYOR ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Basın Yayın Kulübümüz tarafından, bu yıl ilki gerçekleģtirilen "Türk Sinemasına Emek ve Onur Ödülleri" adıyla bir "Saygı Töreni" düzenledi. Bu törenin ağırladığı ilk misafirler ise Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinin yer aldığı Hicran Sokağı filmi kadrosu: Arda ESEN, Engin ÇAĞLAR, Ertem GÖREÇ, Mustafa ALTIOKLAR, Müjdat GEZEN, Nihan MENZĠL, Orhan KURAL, Selda ALKOR, Süleyman TURAN, Türkan ġoray ve Safa ÖNAL ödül alan sanatçılar arasında yer aldı. Filme çekilmiģ 395 senaryo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren senarist ve yönetmen Safa ÖNAL'a ve son filmi Hicran Sokağı'na katkıda bulunmuģ sanatçılara 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü KSB Oditoryum'da düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende, katılımcı sanatçılar ve ödül verenler kısa konuģmalar yaptı. Etkinliğin ardından Hicran Sokağı filmi gösterimi yapıldı. Sarıyer Belediyesi BaĢkanı ġükrü GENÇ, ĠTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY, Sarıyer Belediyesi BaĢkan Yardımcısı ġinasi YALÇIN, Rektör danıģmanları, öğretim üyeleri ile birlikte çok sayıda öğrenci ve personelin katıldığı törene büyük ilgi gösterildi. Seyircilerden sık sık alkıģlar alan tören, Türk Kahvesi ikramı ile son buldu. Etkinlik, ulusal yayın yapan televizyon ve gazete haberlerinde de sıkça yer aldı. Haberler Sayfa 1/9

2 DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ KARĠYER KULÜBÜ BUREAU VERĠTAS ile KARĠYER GÜNLERĠ - Konferans ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübümüz, Geleneksel Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Bureau Veritas firmasını konuk ettiler. "Uygulama Değerlendirme" alanında ün yapmıģ uluslararası bağımsız bir Ģirket olan Bureau Veritas'ın tanıtımı ile baģlayan konferans, Class'ın neden gerektiği, tam olarak ne olduğu ve ISM hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin sorularıyla devam eden konferansta Class kapsamı, iģlevi, denetlemesi ve ilgili kuruluģlar hakkında konuģuldu. öğrenciler konferansın kendileri için çok yararlı olduğunu söyleyip Bureau Veritas'a teģekkür ettiler. NET DENĠZCĠLĠK ile KARĠYER GÜNLERĠ - Seminer Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübü'müz, aynı etkinlik kapsamında Net Denizcilik firmasını konuk ettiler. Konferansa NET DENĠZCĠLĠK Ġ temsilen DPA Sn. Ersin ÇELĠK ve Personel Müdürü Sn. Süleyman CANSOY katıldı. ĠTÜ simülatör merkezinde yapılan konferansta, Sn. CANSOY'un Ģirketin politikalarını anlatan kısa sunumunun ardından sözü yine ĠTÜ Denizcilik Fakültesi (Y.D.O) sıralarından geçmiģ olan, okul mezunu Sn. ÇELĠK aldı. Aynı okuldan olmanın verdiği samimiyet ve bağ ile konuģmasını yapan Sn. ÇELĠK, Ģirketinin ekonomik kriz stratejileri üzerindeki ince nüansları açıkladı. Hem tersane hem de iģletmecilik uzantısı olan Net Holding, mevcut IMO 2 kimyasal ve general cargo gemileriyle hattı bulunan Karadeniz, Akdeniz ve Brezilya - Amerika seferleriyle 3 yıllık taze mazisinin iddialı olduğunu temsilcileri vasıtasıyla gösterdi. Sunum sonrasında öğrencilerin sorularına cevap vermeye çalıģan Ģirket temsilcileri uzun bir müddet açıklama ve merakları giderme çabası içerisinde bulundular. Konferans sonrası Kariyer Kulübünün düzenlediği kokteyle katılan temsilciler ve öğrenciler daha detaylı konuģarak Denizciliğin önündeki engelleri tartıģtılar. Samimiyet içerisinde geçen bu konferans akabinde, böylesine bir organizasyon da bulunmalarından dolayı mutluluklarını belirten Sn. ÇELĠK ve Sn. CANSOY bir sonraki Kariyer günlerine gelmenin sabırsızlığını Ģimdiden yaģadıklarını söyledi. KĠMYA KULÜBÜ (ĠTÜKĠM) BOEHRINGER INGELHEIM SEMĠNERĠ ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Kimya Kulübü'müz, 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü KSB Küçük Salonda Boehringer Ingelheim firmasını konuk etmiģlerdir. "Klinik AraĢtırmalar Bölümü Nedir? Kimya Fakültesinden Mezunlar Ġlaç Sektöründe Hangi Alanlarda ÇalıĢabilir?" isimli seminere katılan öğrencilerimize de katılım belgesi verilmiģtir. Haberler Sayfa 2/9

3 ENDÜSTRĠYEL PROJE GELĠġTĠRME VE ĠġBĠRLĠĞĠ KULÜBÜ ĠTÜ 2009'UN EN ĠYĠLERĠNĠ SEÇĠYOR (EPGĠK) ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Endüstriyel Proje GeliĢtirme ve ĠĢbirliği Kulübü (EPGĠK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ĠTÜ En Ġyilerini Seçiyor Ödül Töreni ile 2009 yılı ödülleri sahiplerini buldu. 10 Mayıs Pazartesi günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleģen törende 25 dalda ödül verildi. Törende EPGĠK Sanat Onur Ödülü YeĢilçam ın emektar senarist ve yönetmeni Safa ÖNAL a verildi. Safa ÖNAL ilerleyen yaģına rağmen, ödülünü almak için törene bizzat katıldı. Binnur KAYA, Ferhan ġensoy, Burcu ESMERSOY'da ödülünü almak üzere törende bulunanlardandı. En Ġyi Kadın Tiyatrocu seçilen Yıldız KENTER in ödülünü ise öğrencisi, oyuncu Engin HEPĠLERĠ aldı. Duman grubunun En Ġyi Müzik Grubu ödülünü grubun gitaristi Batuhan MUTLUGĠL in babası Batu MUTLUGĠL aldı. Kendisi de Blue Blues Band grubuyla müzik yapmıģ olan Batu MUTLUGĠL, üzerinde -ikisi Ģu an hayatta olmayan- grup üyelerinin fotoğrafı olan bir t-shirt ile sahneye çıktı. ĠTÜ 2009'un En Ġyileri : En iyi yerli film : Nefes En iyi yönetmen : Levent SEMERCĠ (Nefes) En iyi erkek sinema oyuncusu : Mert FIRAT (BaĢka Dilde AĢk) En iyi kadın sinema oyuncusu : Binnur Kaya (Vavien) En iyi yazar : Elif ġafak (AĢk) En iyi köģe yazarı : Yılmaz ÖZDĠL En iyi gazete : Cumhuriyet En iyi dizi : GeniĢ Aile En iyi TV show : Beyaz Show En iyi sohbet programı : Medya Kralı En iyi kadın ses sanatçısı : Candan ERÇETĠN (Kırık Kalpler Durağı) En iyi erkek ses sanatçısı : Kenan DOĞULU (Patron) En iyi müzik grubu : Duman En iyi haber kanalı : NTV En iyi haber spikeri : Banu GÜVEN En iyi spor spikeri : Burcu ESMERSOY En iyi radyo programcısı : Geveze En iyi karikatürist : Yiğit ÖZGÜR En iyi tiyatro oyunu : 2019 En iyi kadın tiyatro oyuncusu : Yıldız KENTER (Kraliçe Lear) En iyi erkek tiyatro oyuncusu : Ferhan ġensoy (2019) En iyi dergi : National Geographic En iyi genç proje : Esen DUHAN, Emel EZERÇE (Siber Arı Feromon Maskesi ve Migren Tedavisi - Kimya) EPGĠK sanat onur ödülü : Safa ÖNAL EPGĠK bilim onur ödülü : ĠTÜpSAT1 uydusu Haberler Sayfa 3/9

4 ENDÜSTRĠYEL PROJE GELĠġTĠRME ve ĠġBĠRLĠĞĠ KULÜBÜ (EPGĠK) ORTABAHÇE Dergisi Kulübümüz tarafından çıkartılan, ĠTÜ nin aylık çıkan tek kültür-sanat dergisi Ortabahçe, hızını kesmeden yoluna devam ediyor. Sokak konsepti ile Mayıs aynın hemen baģında okuyucuları ile kucaklaģan dergimizin yeni sayısı yaz öğretiminde temmuz sayısı olarak bizlerle birlikte olacak. Dergimiz hazırlayan ekip içerisinde olmak, yazıları veya tasarımları ile destek vermek isteyenler kulübümüz ile irtibata geçebilirler. HĠT ( Haydi ĠTÜ Tiyatroya) Kulübümüzün, "Haydi ĠTÜ Tiyatroya!" isimli projesi ile bu yılda birbirinden güzel oyunları hep beraber, en uygun fiyatlar ile takip etmeye çalıģtık. Amacımız sezon içindeki oyunları uygun fiyatlar ile izleyebilmek dolayısıyla çok daha fazla oyun görebilmek için bir beraberlik yakalamaktı. Büyük ölçüde amacına ulaģan proje, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Birçok ünlü ismi bir araya getiren Alevli Günler Mayıs ayında HĠT in durağı oldu. Finaller sonrası bahar döneminin son oyunu 'Truva' ile bu dönem için son kez HĠT diyeceğiz. Yaz döneminde de açıkhava oyunları ile projeye devam etmeyi planlıyoruz. MAĞARA ARAġTIRMA KULÜBÜ (ĠTÜMAK) ġġle - GÜRLEK MAĞARASI ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Mağara AraĢtırma Kulübü'müz, Mayıs ayı içerisinde öğrencilerin finallerinin yaklaģması sebebiyle sadece bir gezi yapmıģtır. ġile'ye yapılan gezi, yaz tatilinde yapılacak etkinliklere hazırlıklı olunması amacıyla antrenman (SRT, kaya tırmanıģı, genel kondisyon, vb.) niteliğinde yapılması uygun görülmüģtür. Gürlek Mağarası eğitim gezimizde öncelikli amaçlar; * Mağara içi ölçüm tekniklerinin teorik ve pratik öğretimlerinin yapılması. (Mağara içindeki yüksek nem oranı, yoğun su akıģının olması, fotoğraf makinesini nemden koruyacak teknik malzemenin bulunmaması nedenleriyle mağara içinde hedeflenen sayıda fotoğraf çekimi yapılamadı.) * Mağara içi ölçümlerinde kullanılan teknik malzemelerin kullanılmasının teorik ve pratik öğretimleri. * Mağara içi harita çizimi. * Mağara içinde yapılan ölçümlerin mağara dıģında haritalandırılması. * Mağaracıların tecrübelerini bir basamak daha yükseltmeleri amaçlanmıģ; kulübün aktif üyelerinin yoğun katılımı ile belirlenmiģ olan amaçlara ulaģılmıģtır. Haberler Sayfa 4/9

5 GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ GIDA GÜVENLĠĞĠ ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Gıda Mühendisliği Kulübü'müz 6-7 Mayıs 2010 tarihinde düzenlediği Gıda Güvenliği konulu kongrede 25 Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ev sahipliği yaptı. AçılıĢını ĠTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu nun yaptığı ve çoğunluğunun öğrenci olduğu kongreyi ĠTÜ lü genç mühendis adayları gerçekleģtirdiler. Toplam 225 misafirin olduğu böyle bir kongreyi baģtan sonra organize eden ve düzenleyen ĠTÜ lü gençler, Türkiye de gıda mühendisliği alanında bir ilki gerçekleģtirdiler. Öğrencilerin, öğretim üyeleri birlikte oturum baģkanlığını paylaģtığı kongrede günün ilk yarısında uzman konuģmacılar sunuģlar yaparken, öğleden sonra Bölümlerinden görevlendirilen öğrenciler için Ġdeal Gıda, Aromsa, Kraft ve PNS Pendik NiĢasta tesislerine teknik geziler düzenlendi. AkĢamları ise çeģitli sosyal aktiviteler ile Gıda Mühendisi adayları birbirleriyle kaynaģtılar. Öğrenciler, 8 Mayıs ta TMMOB Gıda Mühendisleri Odası nın düzenlediği Öğrenci ġenliği ne katıldılar. Kongreye sunuģları ile katılan gıda sanayinin çeģitli sektörlerinden uzmanlar deneyim ve birikimlerini öğrencilerle paylaģtılar. Ġlk konuģmacı olan TUGIS Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn Necdet BuzbaĢ, sektörde kırk yılını aģmıģ bir temsilci olarak deneyimlerini öğrencilerle paylaģırken, baģarının anahtarları olan ipuçlarını da sundu ve gençlerden beklentilerini aktardı. TMMOB Gıda Mühendisleri Oda sını temsil eden Sn Taylan Kıymaz, özellikle gıda mühendisliği mesleğinin toplumun refahında ve kaliteli bir yaģam sürdürmesindeki önemini ve gıda mühendislerinin rollerini vurguladı. Ayrıca kendi sektörlerinde yaģadıkları gıda güvenliği sorunlarını SütaĢ dan Sn Gülay Özcan, Aroma dan Sn Nazlı Ünalan, Migros tan Sn Serap Nazır ve BTA Catering Services den Sn Songül Aydın aktardılar. Ġstanbul Tarım Ġl Müdürü Sn Ahmet Kavak, Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı nın gıda güvenliği ile ilgili politikaları ve Ġstanbul ilinde gerçekleģtirdikleri denetim hizmetlerini sundular. Sabancı Üniversitesi nden Sn Prof.Dr. Selim Çetinel dünyada ve ülkemizdeki GDO mevzuatını ve gelecekteki ihtiyaçları aktardı. Son oturumda ise UNO-KomĢu Fırın dan Sn Ali Ġhsan Kayrın, Danone dan Zuhal BaĢaran, Gıda Güvenliği Derneği nden Sn Samim Saner ve Balparmak tan Sn Aslı Elif Sunay gıda güvenliği sağlamada araģtırma ve geliģtirmenin yararlarını çıktılar ile göstererek, laboratuarın önemini vurguladılar. Türkiye Gıda Sanayinin geleceği olan öğrenciler, Ülkemizin ve gıda sanayinin kendilerinden beklentilerini karģılamak için, bilimsel ve uygulamaya dönük bilgilerin ve deneyimlerin paylaģıldığı bu tip toplantıların düzenlemesine duydukları ihtiyacı dile getirerek, Üniversitelerinden ve Gıda Sektöründen destek beklediklerini ifade ettiler. Kongrenin kapanıģını yapan Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu, öğrencilerinin düzenlediği kongrenin baģarısından duyduğu memnuniyetini aktararak, duyulan bu ihtiyacın karģılanması için bu tür faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için gayret göstereceğini ifade etti. HALK BĠLĠMĠ ve SANATLARI KULÜBÜ - MÜZĠK BĠRĠMĠ ĠTÜ HBSK HALK MÜZĠĞĠ ORKESTRASI ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren HBSK - Müzik Birimi'miz, 8 Mayıs tarihinde, 400 civarında izleyicinin katılımı ile gerçekleģtirdiği konserde sahneye ilk önce kulübümüze ait 'ĠTÜ HBSK Halk Müziği Orkestrası' çıktı. ArkadaĢlarımızın çoğu ilk kez sahneye çıkmıģ olmasına rağmen çok iyi performans sergilediler. Daha sonra Mercan Erzincan sahne aldı. ġeyhmus Fidan, Ufuk ġimģek ve Can Kalaycıoğlu eģlik ettiler. Son olarak sahne alan sanatçımız Erdal Erzincan idi. Haberler Sayfa 5/9

6 METEOROLOJĠK ARAġTIRMALAR KULÜBÜ (METAR) HAVA TAHMĠN YARIġMASI ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Meteorolojik AraĢtırmalar Kulübümüz, 2006 Yılından itibaren düzenlediği Hava Tahmin YarıĢması Güz Dönemi Sonucunda dereceye giren ilk 5 öğrenciye baģarı belgeleri ve ayrıca yarıģmayı birincisine ise baģarı plaketi verildi. BaĢarı belgeleri ve plaket bölümümüz öğretim üyeleri Doç.Dr. Kasım Koçak ve Doç.Dr. Sibel ġ. MenteĢ tarafından verildi. 3 Mayıs Pazartesi günü UUBF TAV Konferans Salonunda yapılan ödül töreninde derece alan ilk 5 öğrencilerimiz; Muhammet Azlak Abdullah Özdemir Cansu Çalı Burak Deniz Emel Ünal MESLEKĠ BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ Kulübümüz, Meteoroloji Mühendislerinin çalıģma hayatı ve ilgi alanlarının öğrencilere tanıtılması için değiģik periyotlarda düzenledikleri 'Mesleki Bilgilendirme Seminerleri'nde farklı kurumlardan mezunlarımızın katılımı ile farklı Meteoroloji Mühendisliği alt dalları tanıtılmaktadır. Seminerin açılıģ konuģması Meteoroloji Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından yapıldı. DSĠ'den emekli olan Akif AKA'nın konuk olduğu seminerde su meteorolojisi üzerine sunum yapıldı. YAPISAL TASARIM ve YARIġMA KULÜBÜ YAPI ZĠRVESĠ 2010 ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Yapısal Tasarım ve YarıĢma Kulübü'müz, yıl içinde çeģitli etkinlik ve yarıģmalar düzenlemektedir akademik yılında da kulüp üyelerinin özverili çalıģmalarıyla ortaya çıkarmıģ oldukları yarıģma ve organizasyonlarıyla birçok öğrenci ve kulübe örnek olup, önemli sayılabilecek tecrübeler kazandırmayı baģarmıģtır. Yapı Zirvesi 2010 adı altında düzenlenen organizasyonda, özellikle ĠnĢaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerin, okul içinde kazandıkları bilgi ve beceriler yanında iģ sektöründen de önemli inģaat Ģirketleri ve mimarlık ofislerinden gelen saygın çalıģanlarının katılımıyla yurtiçi ve yurtdıģında yürütülen büyük projeler hakkında önemli bilgiler edinmesi amaçlanmıģtır. Gelen konuģmacılar, halen yürüttükleri ya da daha önce tamamlamıģ oldukları projeler hakkında katılımcılara sunumlar yaparak geleceğin mühendis ve mimarlarına ıģık tutmuģlardır. KASKTAġ, ANT Yapı, TAV ĠnĢaat, GAD Architecture ve NSMH (Nevzat SAYIN) gibi inģaat Ģirketi ve mimarlık ofislerinden gelen konuģmacılar projeleri hakkında birçok bilgi ve deneyimlerini sunmuģlardır. Haberler Sayfa 6/9

7 UÇAK UZAY MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ (UUMK) ĠNSANSIZ HAVA ARACI PLOTAJ EĞĠTĠMĠ ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü'müz tarafından organize edilen Ġnsansız Hava Aracı Pilotaj Eğitimi, yine UUMK üyeleri tarafından gerçekleģtirilen ve ABD de her sene düzenlenen Tasarla/Yap/Uçur projesi ATA-11 in pilotu Can Ġzci tarafından verilmiģtir. Amaç hem model havacılıkla ilgilenecek olan arkadaģlara bir baģlangıç noktası oluģturmak, hem de gelecek sene tasarlanacak ATA Ġnsansız Hava Aracı projesine pilot adayları yetiģtirmektir. 13 Mayıs PerĢembe günü gerçekleģtirilen eğitimde öncelikli olarak kullanılacak ekipman tanıtılmıģ, uçuģ teorisi üzerinde durulmuģ, daha sonra da simülasyon programı üzerinde deneme uçuģları yapılmıģtır MEZUNLARI MANGAL PARTĠSĠ Kulübümüz, Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi nden bu sene mezun olacak öğrenciler için düzenlediği mangal partisine, fakültenin akademik kadrosundan da bir çok hocamız katıldı. Dekan ve Dekan Yardımcısının da yalnız bırakmadığı etkinlik, eğlenceli ve bir o kadar da lezzetli geçti. Bu sene mezun olup aramızdan ayrılacak arkadaģlara Uçak Uzay Mühendisliği kulübü olarak güle güle deme Ģansı bulundu. SAVUNMA TEKNOLOJĠLERĠ KULÜBÜ (SAVTEK) ÜNĠVERSĠTE - SAVUNMA SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ KONFERANSI ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Savunma Teknolojileri Kulübü'müz tarafından düzenlenen Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Konferansı ĠTÜ Ayazağa Kampüsü nde yoğun bir katılım ile yapıldı. Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ile savunma sanayi sektöründen üst düzey temsilciler ile akademisyen ve öğrencileri buluģturan etkinliğin üniversite ve sanayi arasındaki iģbirliğini artırması hedefleniyor. ĠTÜ SAVTEK tarafından bu yıl ilk kez gerçekleģtirilen konferansa Savunma Sanayi MüsteĢarlığı, TUSAġ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.ġ.) ile TTAF Elektronik San. ve Tic. Ltd. ġti.,), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), TÜBĠTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji AraĢtırma Enstitüsü), Savunma Sanayi Ġmalatçılar Derneği (SaSaD), Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı, SĠNERJĠTÜRK Etkin ĠĢ ve Güç Platformu ile ĠTÜ ARI Teknokent in yanı sıra savunma sanayinde faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve kuruluģtan temsilci katıldı. Konferansın açılıģını SAVTEK Genel Koordinatörü Gözde Kara yaptı. Kara, böyle bir kulüp kurmaktaki amaçlarının daha bilgili, bilinçli ve duyarlı gençler olmak olduğunu belirterek Savunma sanayinin ülkelerin geleceğinde ve kaderinde ne kadar önemli bir rol oynadığını gördük. Biz ĠTÜ lü öğrenciler de bu konuda daha bilinçli olmak, ileride yer alacağımız görevler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu kulübü kurduk dedi. ĠTÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammed ġahin'de etkinlikte emeği geçen tüm öğrencileri kutlayarak katılımcılara da gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teģekkür etti. ġahin, üniversitelerdeki kısıtlı bütçelere karģın Türk üniversitelerinin dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alması için durmadan çalıģtıklarını belirterek ĠTÜ ve bizim gibi birkaç üniversiteye özel statü verilmesi durumunda kendi kaynağımızı kendimiz yaratabiliriz. Ġdari ve mali özerklikle üniversitelerimizi ve ülkemizi çok daha iyi yerlere getirebiliriz dedi.ssm Murat Bayar'da Bizler Türkiye de tasarlanmıģ ve üretilmiģ silah sistemlerini savunma sanayine kazandırmak istiyoruz. Sistem mühendisliği üzerinde ürünü tasarlayıp seri ürün haline getirebiliriz ancak hala alt kademelerde dıģa bağımlı olma noktasındayız. Malzemede bu bağımlılığı kaldırmak için üniversitelere ihtiyacımız var. Biz ĠTÜ ile çok yoğun bir Ģekilde çalıģmak istiyoruz. Savunma sanayinin en önemli isimlerinin burada bulunuģu da bunu kanıtlıyor. dedi. Haberler Sayfa 7/9

8 TÜRK MÜZĠĞĠ KULÜBÜ YIL SONU KONSERĠ ĠTÜ KSB'ne bağlı olarak çalıģmalarına baģlayan Türk Müziği Kulübü'müz, kısa bir süre önce kurulmuģ olmasına rağmen, büyük bir gayret ve çalıģma ile 1 Haziran Salı günü Türk Sanat Müziği Yıl Sonu Konseri hazırlamıģlardır. Türk Müziğine gönül veren, hocalarımız ve personelimizin de birlikte oluģturulan koronun Ģefliğini Konservatuar öğrencilerimizden Mustafa ġahin yapmaktadır. Güzel bir koro oluģturmak için gerekli sıcak dostluk ortamı, Ģarkıların eģliğinde kısa sürede sağlanmıģ Her haftaoldu. Kültür Sanat Birliği Küçük Salonda belirlediğimiz gün ve saatlerde toplanan Kulübümüz, en iyisini yapabilmek adına, çalıģma sonrasında eksiklerin giderilmesi adına sohbetler yapabilmek için bir araya gelmiģlerdir. ÇalıĢmalar sırasında Keman, Kanun, Ud ve Darbukada ile eģlik edilmiģtir. Tüm çalıģmaların ürünü olarak hazırlanan Yıl Sonu Konseri Salı günü saat 19:00 da Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılacaktır. Konserimizde genellikle hicaz makamında eserler bulunmakta olup bu eseler solo ve koro çalıģmalar halinde misafirlerimize sunulacaktır. PEYZAJ MĠMARLIĞI KULÜBÜ ESENLER AKSOY ĠLKÖĞRETĠM OKULU PEYZAJ ÇALIġTAYI ĠTÜ KSB'ne bağlı olarak çalıģmalarını sürdüren Peyzaj Mimarlığı Kulübü'müz, 5-6 Mayıs tarihlerinde, Esenler'de bulunan Aksoy Ġlköğretim Okulu'nun Peyzaj düzenlemesinin yapılması adına çalıģtay düzenlemiģlerdir. Ġlk gün okul ziyaret edilerek yerinde incelemeler yapılarak baģlanan çalıģtay, daha sonra Üniversiteye dönülerek TaĢkıĢla Binası 214 nolu atölyede beyin fırtınası Ģeklinde devam edilmiģtir. Gruplar, projelerini üretmiģ ve sunumlarını yapmıģlardır. 13 Mayıs PerĢembe günü, Esenler Aksoy Ġlköğretim Okulu'ndan davet edilen öğretmen ve öğrenciler ile birlikte yapılan projeler incelendi ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm BaĢkanı Prof.Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI çalıģtaya katılan öğrencilere katılım belgelerini verdi. Daha sonrasında konuklar ile birlikte projeler hakkında görüģ alıģ-veriģi yapıldı. KLASĠK MÜZĠK KULÜBÜ FLÜT & PĠYANO RESĠTALĠ ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Klasik Müzik Kulübü'müz, 28 Mayıs 2010 Cuma akģamı ĠTÜ Maçka YerleĢkesi Mustafa Kemal Amfisi'nde saat 19.30da Maramara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunları Funda Ceylan (Flüt) ile Seray Yücel (Piyano) tarafından; Chaminade, Debussy, Grety, Scarlatti ve Scriabin'den eserlerin sunulduğu, Flüt & Piyano Resitali etkinliği düzenlenmiģtir. YIL SONU KONSERĠ Klasik Müzik Kulübümüz, kulüp üyesi ĠTÜ öğrencileri: Burak Özüer, Hatice Aydoğan, Kerem Esemen, Nilhan Tezer, Neslihan Sevinç Tolga Kayrak, Umut Sulubacak, Yiğitcan Öztürk ve Zemre Arslan tarafından 10 Mayıs Pazartesi akģamı, Saat 19:00da TaĢkıĢla Binası, 109 nolu konferans salonunda düzenlenmiģtir. Konserde; J. Offenbach, F. Chopin, G. Giordani, P. I. Tchaikovsky, C. Debussy, F. Poulenck, A. L. Webber, N. Rota, C. Gardel ve F. Say'dan çeģitli eserler seslendirilmiģtir. Haberler Sayfa 8/9

9 TEKSTĠL ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME KULÜBÜ (TARGEK) TEKSTĠL AR-GE GÜNÜ ĠTÜ KSB ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Tekstil AraĢtırma ve GeliĢtirme Kulübümüz tarafından ĠTÜ GümüĢsuyu Binasında düzenlenen Tekstil Ar-Ge Günü nde sanayideki ar-ge çalıģmaları ve Fakültemizde devam eden projeler sırasıyla tanıtılmıģtır. Ayrıca gün boyunca katılımcı firmalar ve projeler açtıkları stantlar ile katılımcıların daha fazla bilgilendirilmesini sağlamıģtır. ĠTÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammed ġahġn de organizasyona katılarak "ĠTÜ'de Ar-ge ye verilen önem"den bahsetmiģtir. HALK BĠLĠMĠ ve SANATLARI KULÜBÜ - HALK OYUNLARI TOPLULUĞU EFSUN ĠTÜ KSB ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü - Halk Oyunları Topluluğumuz, 1999 yılından bu güne, kültürümüzü yaģatmak adına yıl sonu gösterileri düzenlemektedir. Gerek yurt içi gerek yurt dıģı bir çok festival, yarıģma ve organizasyonlara katılan kulübümüz, 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde Roman, Trakya, Teke, Zeybek, Rize, Trabzon olmak üzere toplamda 6 yöreyle ve 65 kiģilik ekibi ile EFSUN isimli halk oyunları yıl sonu gösterilerini gerçekleģtirdi. ULUSLARARASI MÜHENDĠSLĠK KULÜBÜ (UMK) EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITIONS Bu ayki bültenimizi yeni öğrendiğimiz mutlu bir haber ile kapatıyoruz. ĠTÜ KSB'ne bağlı çalıģmalarını sürdüren Uluslararası Mühendislik Kulübü'müz, sadece kulüp ve ĠTÜ için değil aynı zamanda Ülkemiz içinde önemli sayılabilecek, BEST oluģumunun en büyük organizasyonu olan "Uluslararası Mühendislik YarıĢması" European BEST Engineering Competitions ( EBEC ) organizasyonuna önümüzdeki yıl ev sahipliği yapma hakkını kazanmıģlardır. Ayrıntılı bilgileri bir sonraki bültenimizde sizler ile paylaģacağız. Bu baģarılarından dolayı kulübümüzü kutluyoruz. Haberler Sayfa 9/9

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

2013-2014 E BAġLARKEN

2013-2014 E BAġLARKEN 2013-2014 E BAġLARKEN Özel Ege Lisesi öncü bir kurum olmanın bilinciyle kaliteli bir eğitim- öğretim ortamı oluģturma adına, alanındaki geliģmeleri ve yenilikleri yakından takip etmiģ, yoğun bir çalıģma

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Eğitim dinamik bir süreç

Eğitim dinamik bir süreç www.ahaber.anadolu.edu.tr HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 526 11-14 ARALIK 2009 Türkiye nin eksiği kültürel program Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 3 Aralık günü Olimpiyat Rüzgârı konulu bir panel

Detaylı

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi

İYTE den GAP a Jeotermal Projesi İYTE den GAP a Jeotermal Projesi Türkiye nin teknoloji üssü olmayı hedefleyen İYTE, GAP bölgesinin kalkınmasında rol oynayacak bir projede kilit rol üstlendi. Bölgenin jeotermal potansiyeli ekonomiye kazandırılacak.

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem,

2Sf. Değerli Rotary Ailem, ARALIK 12 Efes Rotary Kulübü, 07-09 Aralık 2012 tarihleri arasında, Richmond Ephesus Otelde RYLA semineri düzenledi. 78 gencin katılımı ile gerçekleģen 2 günlük etkinlikte, Liderlik ve BiliĢimde GiriĢimcilik

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

ETKİNLİKLER DOSYA ( Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Engelli Üniversiteli Olmak) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL

ETKİNLİKLER DOSYA ( Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Engelli Üniversiteli Olmak) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL ETKİNLİKLER DOSYA ( Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma) GÜNDEM (Engelli Üniversiteli Olmak) ERASMUS KARİYER KULÜPLER BİLİM VE FELSEFE SOSYAL SORUMLULUK ÇevreciyİZ YerelİZ SektörİZ KÜLTÜR SANAT 10 Merhaba

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

DAÜ Bu Yıl da Kıbrıs ta Birinci

DAÜ Bu Yıl da Kıbrıs ta Birinci ÜCRETSİZDİR DAÜ Bu Yıl da Kıbrıs ta Birinci Dünya genelinde yüksek eğitim kurumlarının web sayfalarını belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendiren ve sıralama yapan Eduroute isimli internet sitesi,

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

Yeni Mezunlarımızı Uğurladık

Yeni Mezunlarımızı Uğurladık YIL:4 SAYI:37 ŞUBAT 2013 ÜCRETSİZDİR Yeni Mezunlarımızı Uğurladık Mezunlarımız sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2012 2013 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 29

Detaylı

ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010

ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010 Derleyenler Prof. Dr. Ġhsan Sabuncuoğlu Doç. Dr. Bahar YetiĢ Kara Yrd. Doç. Dr. Osman Alp YeĢim Erdoğan Düzenleme Kurulu: Prof.

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN N AN DO UM AÇILI KUTLAMA DO UM GÜNÜ YILDÖNÜMÜ MAYIS 2014 SAYI: 21 TÜRK EĞİTİM VAKFI tev.org.tr SAYI: 21 MAYIS 2014 İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte

Detaylı

BAŞLARKEN... Yrd.Doç.Dr. M.Necdet YILDIZ

BAŞLARKEN... Yrd.Doç.Dr. M.Necdet YILDIZ Değerli HANGAR okuyucuları; BAŞLARKEN... Yrd.Doç.Dr. M.Necdet YILDIZ Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Koordinatörü Ege Meslek Yüksekokulu ailesi olarak, Üniversitemiz bünyesinde

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi

Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi YIL:3 SAYI:32 EYLÜL 2012 ÜCRETSİZDİR Bakan Ersan Saner DAÜ de Çeşitli İncelemelerde Bulundu Son Üç Yıl İçinde DAÜ de Büyük İlerlemeler Kaydedildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma

Detaylı