1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi Y. Lisans İktisadi ve Ticari Bilimler Ege Üniversitesi İTBF 1975 Doktora Hukuk Ege Üniversitesi Akademik Unvanlar Ünvan Fakülte Üniversite Yıl Araştırma Görevlisi İTBF Ege Universitesi 1977 Yard. Doç. İİBF Dokuz Eylül Universitesi 1986 Doç. İİBF Dokuz Eylül Universitesi 1988 Prof. İİBF Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri : Pınar IŞILDAR, "Çevre Politikalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına Etkisi". Nurhan ÇETİNER, "Sağlık Sektöründe İstihdam Modelleri". Servet ŞAHİN, "5510 Sayılı Kanunda Yaşlılık Sigortasından Yararlanma Koşulları" 6.2 Doktora Tezleri : H.Tolga GÜNAL, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Sektöründe Çalışma Koşullarının Analizi. Meltem N. ÖZTÜRK, "Hizmet Tespit Davaları". Akif ABDULLAYEV, "Rusya Sosyal Güvenlik Sistemi". Namig HÜSEYNOV, "Azerbaycan'ın Sosyal Hukuk Düzeni". İhsan UYSALKAN, "Milli Savunma İşkolunda Çalışma Koşulları". Ahmet Murat KÖSEOĞLU, "Milli Savunma Sanayiinde Yeniden Yapılanmanın Sosyal Politikaya Etkisi".

2 Derya ALİMANOĞLU YEMİŞÇİ, "İşletmelerin Sorumluluğu: Sosyal Politika ve Sosyal Sorumluluk Kavramları Işığında Bir Değerlendirme". Dilek ESER, "Kadınların Sosyal Güvenliği: 506 ve 5510 Sayılı Kanunlar Bakımından Bir Değerlendirme". Oğuz KARADENİZ, "Sosyal Sigorta Primlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsili". Hakan ÇAVUŞ, "Sosyal Sigortalarda Dış Denetim." 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Das Deutsch-Türkische Sozialversicherungsabkommen aus türkischer Sicht, Informationen der Deutschen Rentenversciherung in Bayern, 12/2005, Business Administration vs. Social Politics: An Assesment With Regard To Total Quality Management and Social Responsibility Applications, 1st International Conference ICQME 2006, September 2006, Budva, Montenegro, D.A. Yemişçi ile birlikte. 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : Sosyal Güvenliğin Neresindeyiz?" İşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları, Tebliğler- Yorumlar, Türkiye İşçi Emeklileri Yayını, Ankara, "Yaşlılık Sigortasını Tamamlayıcı Sistemler", Sosyal Güvenlik Kurultayı, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Ankara, "Türkiye İçin Uygulanabilir İşsizlik Sigortası Modeli", II. İstihdam Haftası Tebliğleri İ.İ.B.K., Ankara, 1992, s "Sosyal Sigortalar Hukukunun Genel Hükümleri Açısından Yargıtay'ın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi", Yargıtay'ın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul, 1993 "Türkiye Sosyal Devlet İddiasını Terk mi Ediyor?, Dünyada ve Türkiye'deki Son Gelişmeler Işığında Yeni Endüstriyel İlişkiler," Haziran 1996, Öz-İplik İş Sendikası Eğitim Yayınları,

3 "Türkiye'de ve Batı Ülkelerinde Sosyal Sigorta Uygulamaları," SSK ve Emeklilerinin Sorunları Sempozyumu, 2-3 Nisan 1996, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayınları no:3, "Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Konusunda Tarafların Görüşleri" Sosyal Politika Tartışmaları-1, İzmir 24 Mayıs 1996, sh:80. "Sosyal Devlet ve Ekonomik Anayasa," Anayasa-Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Nisan 1997 Ankara, İşçi Emeklileri Cemiyeti Yayın No: 5, "Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtay'ın 1995 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay'ın 1995 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul, 1997 "Sosyal Sigorta Haklarında Değişiklik", Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Semineri Antalya Eylül 1999, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, s "Türk İş ve Sosyal Hukukunda Yeni Gelişmeler" Max-Planck Yabancılar ve Uluslararası Sosyal Hukuk Enstitüsü tarafından Ekim 1999'da Münih'te gerçekleştirilen "İş ve Sosyal Hukukta Güncel Sorunlar" konulu seminerde sunulan tebliğ. "Sosyal Sigortalar", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi tarafından 4-5 Kasım 1999'da İstanbul'da gerçekleştirilen "Yargıtay'ın 1998 Yılı İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri'nde sunulan tebliğ. "Sosyal Güvenlik Reformu : Genel Bir Değerlendirme", Türk Endüstri İlişkiler Derneği tarafından 13 Kasım 1999'da Marmaris'te gerçekleştirilen "Üçüncü Bin Yıla Doğru Sosyal Devlet ve Türk Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm" konulu seminerde sunulan tebliğ. "4447 Sayılı Yasanın Emeklilere Yansıması", İşçi Emeklileri Cemiyeti tarafından 30 Mart 2000'de Ankara'da gerçekleştirilen "Sosyal Güvenlik Yasaları ve Emeklilere Etkileri Sempozyumu"na sunulan tebliğ. "Son Yasal Değişiklikler ve Emeklilik Sorunu," 21. Yüzyıla Girerken İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mayıs 2000 Ortaköy-İstanbul. Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Barosu tarafından müştereken düzenlenmiş bulunan Sempozyuma sunulan tebliğ. "4447 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Etkileri", 2000 Sonbaharında Türk Sosyal Siyasetinin Güncel Problemleri, 28 Eylül-1 Ekim 2000 Antalya, Kutyay tarafından düzenlenmiş seminere sunulan tebliğ. "Avrupa Birliği'nin İstihdama İlişkin 2000/78 EG Sayılı Çerçeve Yönergesi Işığında- Türk İş Hukukunda Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler" Türk ve Alman İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komiteleri tarafından Ekim 2004'de Freiburg/Almanya'da "Türk ve Alman İş Hukukunda ve Sosyal Hukukunda Yeni Gelişmeler" konulu seminerde sunulan tebliğ. Sicil, Haziran 2006,

4 "Sosyal Sigortlar Hukuku'nun Genel Hükümlerine İlişkin 2003 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi tarafından Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen seminerde sunulan tebliğ. Almanya'da Çalışan Türk İşçilerinin Dini İnançlardan Kaynaklanan Sorunlar İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 30. Yıl Armağanı, Ankara, 2006, Sosyal Sigortaların Organizasyonu: Türkiye Açısından, Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri, 7-8 Aralık 2006, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Genel Sağlık Sigortası, Reform mu, Deform mu? -Sağlık Hakkı Açısından Mukayeseli Bir Değerlendirme, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri, Kamu-İş, Ankara, 2007, Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeleri, Sosyal Güvenlik Hukuku, Yasalar ve Gerçekler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Sempozyumu, , İstanbul Barosu, İÜ. Hukuk Fakültesi, İstanbul, 2007, Diğer yayınlar Kitaplar : "Sosyal Sigorta İlişkisi" D.E.Ü. Yay.No:0906. AR , İzmir-1991, 227 sh. "1990'lı Yıllarda Türk Çalışma Mevzuatının Avrupa Topluluğu Çalışma Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi", D.E.Ü. ATMER Yay. No:1, İzmir 1992, 125 sh. Editör: Doç.Dr. Ali Nazım SÖZER "Türkiye'de Sosyal Hukuk (Sosyal Tazmin, Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet, Sosyal Teşvik)", Ankara, "İş ve Sosyal Sigorta Kanunları," Barış Yayınları, İzmir Prof.Dr. Erol AKI ile birlikte yapılan kanun derlemesi. "Sosyal Devlet Uygulamaları," İzmir, 1997, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Yayın No: 8. "Türkiye'de Sosyal Hukuk (Sosyal Tazmin, Sosyal Yardım, Sosyal Hizmet, Sosyal Teşvik)", II. Baskı, İzmir, "Türk Sosyal Sigorta Kurumlarının Emeklilik Sistemleri ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları" YODÇEM, Yayın no:11, Aralık 1998, Yrd. Doç.Dr.Sevda DEMİRBİLEK ile müştereken yapılan çalışma. "İş ve Sosyal Sigorta Kanunları," Barış Yayınları," 2. Baskı, İzmir, Prof.Dr. Erol AKI ile birlikte yapılan kanun derlemesi. "İş ve Sosyal Sigorta Kanunları," Barış Yayınları," 3. Baskı, İzmir, Prof.Dr. Erol AKI ile birlikte yapılan kanun derlemesi.

5 "Yerel Gündem 21 İşbirliğinde Sendikalar" Prof.Dr. Fevzi DEMİR, Prof.Dr.Zerrin TOPRAK ve Prof.Dr. Nükhet BAŞARGAN ile müştereken gerçekleştirilen çalışma, İzmir, "İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı", İstanbul, 2005, Serkan Odaman ve Erdem Erdenk ile birlikte gerçekleştirilen mevzuat derlemesi. "Hukukta Yöntembilim, Yorum Yöntemleri, Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku)", İzmir, Hukukta Yöntembilim, İstanbul Hukukta Yöntembilim, İstanbul Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, İstanbul Türk Genel Sağlık Sigortası, İstanbul Ulusal Kaynaklarda Yayımlanan Makaleler : "Hamilelik ve İş Hukukundaki Sonuçları", Adalet Dergisi, Kasım-Aralık 1982, Sayı:6, sh "İşgöremezlik ve İşverenin Yeni Bir İş Verme Yükümü", Türk-İş, Mayıs 1983, Sayı:170 sh "Sendikalar Kanunu Açısından Şirket Ortaklığı", İktisat ve Maliye, Ekim 1983, Sayı: 7 sh "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşgörmezlik, Meslekte Kazanma Gücünün Kaybı, Çalışma Gücünün Kaybı Kavramları ve Sakatlık İle İlişkileri", Adalet Dergisi, Ocak- Şubat 1984, Sayı: 1, sh "İş Hukukunda İçkiye Düşkünlük, Sarhoşluk ve Kusur", Tütis İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ocak 1984, C:6 Sayı:1 sh "Türkiye-F.Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek 2 Kasım 1984 Düzenleme Tarihli Sözleşme Işığında Hizmet Süreleri F.Almanya ve Türkiye'de Geçen Türk İşçilerinin Emeklilikleri", Yeni İş Dünyası, Mart 1986, sh "Grup Toplu İş Sözleşmesi ve 2822 Sayılı Yasa Açısından Değerlendirilmesi", İktisat ve Maliye, Ekim 1986, sh "İkametgah Naklinin F.Almanya'da Çalışan Türk İşçilerinin ve Hak Sahiplerinin Emeklilik Hakları Üzerindeki Hukuki Sonuçları", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı. 1-4, Ocak- Aralık 1986, sh "Sosyal Hukuku Açısından 1982 Anayasası", İktisat ve Maliye, Mayıs 1987, sh "İşyeri Sendika Temsilcisinin Atanması, Görevleri ve Teminatı", İş ve Sendika Mevzuatında İşçinin Çalışma Rehberi, Toleyiş Eğitim Yayınları: 1, 1987 sh

6 "Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Vardiya Primi ve Uygulama Şartları" TSGLK.2 (No:2) İş Hukuku Uygulaması (İHU) İçinde. "Sosyal Sigortalarda Kazanılmış Hakların Korunması Üzerine Bir İnceleme" (Süper Emeklilikte Son Durumu)", Çimento İşveren Dergisi, C:3 Sayı: sh.3-29 "Uluslararası Sosyal Hukukta Mülkilik ve Şahsilik İlkeleri", İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Türk Milli Komitesi 15. Yıl Armağanı, İstanbul 1991, sh, "Uğur Mumcu ve Sosyal Devlet" İş Hukuk Dergisi, 1/1992, sh "Türkiye İçin Uygulanabilir İşsşizlik Sigortası Modeli", II. İstihdam Haftası Tebliğleri 1992, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Mayıs 1992, Yaşlılık Sigortasını Tamamlayıcı Sistemler, Sosyal Güvenlik Kurultayı, Tebliğler-Yorumlar, Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Ankara, 1992, "Sosyal Sigortalarda Nesiller Arası Sözleşme-Erken Emeklilik İle İlgili Bir Değerlendirme", Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, sh "Sosyal Sigortalar Kurumunda Yeniden Yapılanma Üzerine", Çimento İşveren, Mayıs 1994, 6 vd. Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Konusunda Tarafların Görüşleri, Sosyal Politika Tartışmaları-I Sosyal Devlet ve Sosyal Güvelik Kuruluşları 24 Mayıs 1996, İzmir, s "506 Sayılı Yasada İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası" Prof.Dr. Kenan TUNÇOMAĞ'a Armağan, İstanbul 1997, Yayın No:4 sh: "Sosyal Politika Uygulamaları Gelişmiş Toplumların Düzeyine Ulaşamadı", Hak-İş, Mayıs 1996, Sayı:36 sh:32. "Sosyal Sigorta mı? Sosyal Sorun mu?" Egevizyon, Eylül 1997, Sayı:19 sh:37. "Adil Düzende Endüstri İişkileri," Mercek, Ocak 1998, "İtibari Hizmet Müessesesi ve İtibari Hizmet İle İlgili Bazı Uygulama Sorunları, Çimento İşveren, Mayıs 1998, s "Türk Gençliğine Yönelik Moral Tehditler ve Tedbirler," Egevizyon, Aralık 1998-Ocak 1999, s "Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Yeniden Yapılanmalarına İlişkin Bir Model Önerisi, Prof.Dr.Turhan Esener'e Armağan, Ankara, 2000, s "Türkiyede Sosyal Yardımların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme," Prof.Dr.Seyfullah Edis'e Armağan, İzmir, 2000, s İşverenlerin Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmaktan Doğan Yükümleri, Alman ve Türk Hukuku Bakımından Bir Mukayese, Prof.Dr.Nurhan AKÇAYLI'ya Armağan, Bursa 2000, s "Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Sosyal Sigorta Hakları", İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni, 4/2000,s

7 "Son Yasal Değişiklikler ve Emeklilik Sorunu", Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2001, s "Türk Sosyal Hukukunda İş Kazası Kavramı ve Unsurları", Prof.Dr.Nuri Çelik'e Armağan II, İstanbul, 2001, s "Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma ve Şili Modeli", Sosyal Güvenlik Dünyası, Nisan 2001, s "Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sosyal Hizmetler", Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2/2004, s Genel Sağlık Sigortası ve Emeklilik Sigortası Sistemleri ile Sosyal Yardım ve Hizmetler Kanun Tasarı Taslakları Hakkında, Türk-İş, Temmuz-Ağustos 2004, "İkili Anlaşmalarla Sosyal Hukukun Koordinasyonu -Türkiye Açısından-", Legal Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 5/2005, s Genel Sağlık Sigortası Kimin Yararına? Mercek, Ocak 2005, Türk Harflerinin Kabülü ve Tatbiki Hakkında Kanun, Eğitimde Birlik Hakkında Kanun ve Günümüzdeki Durumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt 7, Sayı:2, 2005, s Sosyal Güvenlik Reformu: İşsizlik Sigortası Bakımından Genel Bir Değerlendirme, A. Can TUNCAY'a Armağan, Mayıs, 2005, İstanbul, s Yrd.Doç.Dr.Coşkun SARAÇ ile müştereken yazılan makale. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısında Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeler, Legal Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 7/2005, s Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Genel Sağlık Sigortası, TİSK AKADEMİ, I/2006, AB'nin İstihdama İlişkin 2000/78 Dayılı Çerçeve Yönergesi Işığında- Türk İş Hukukunda Din, Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler, Sicil, 2/2006, Türkiye Açısından 40. Yılında Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Hukuk ve Adalet, Nisan 2006, Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sosyal Sigortalara İlişkin Hükümleri Üzerine -(506 SK. Bakımından Kısa Bir Değerlendirme), Mercek, Temmuz 2006, Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk : Asigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi, Sicil, Aralık 2008, Sosyal Sigorta Edimlerinde Çokluk : Birden Fazla Ödenek, Gelir ve Aylığa Hak Kazanmak, Legal İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 20/2008, s Genel Sağlık Sigortası Edimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu, Sicil, Mart 2009,

8 Sadaka Toplumu mu? Sosyal Devlet mi? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Mercek Dergisi, Nisan 2009, Yeni Bir Bilim Dalı Yasa Yapma Öğretisi, Ankara Hukuk Toplantıları Norm Koyma ve Hüküm Verme Nisan 2009, Ankara, Şubat 2011, s Genel Sağlık Sigortasının Organizasyonu, Osman Güven Çankaya ya Armağan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Ankara 2010, s Sağlıkta Yeni Yapılanma: Özelleştirmeden Tekelleştirmeye, 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk-İş Yayını, Ankara 2010, s Önceki Çalışmalarında Kamu Görevlisi Olanların Emekli ikramiyesi Hakkı, SGD - Sosyal Güvenlik Dergisi 2011; C.1, S.1, s Öğrencilerin Sosyal Güvenliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Sarper Süzek e Armağan, İstanbul 2011, s Sosyal Güvenlik Hukukunda İyiniyet İlkesi ve Yersiz Ödenen Primlerin İadesi (Şekli Sigorta Geçersiz Sigorta), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 14. Yıl Toplantıları, Haziran 2010, İstanbul 2011, s Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı, Y. 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler e Armağan, C. 3, İzmir 2013, s Sosyal Güvenlik Hukukunda Yargı Yolu Uyuşmazlıkları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu, Ekim 2013, Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Yayını, İstanbul 2014, s Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın (Özelleştirmenin) Devamı Olarak Şehir Hastahaneleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 15, Özel Sayı, Y. 2013, Prof. Dr. M. Polat Soyer e Armağan, C. 1, İzmir 2014, s Bilim ve Hukuk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Ali Rıza Okur a Armağan, C. 20, S. 1, Y. 2014, s Yurtdışında Yayımlanan Makaleler : "Ausnahmen von der Sozialversicherunspflicht im internationalen Vergleich-Türkei" Die Angestelltenversicherung, Dez., 1998, Heft: 12, sh, "Trade Unions und Employers Organisations" David Simpson ve Meryem Koray ile Birlikte Yazılan Makale, European Industrial Relations Review, Num, 220 May "Grundzüge des Sozialrechts in der Türkei" Zeithschrift für auslaendisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, Januar-Maerz 1996, 1-20.

9 "Privatisierungstendenzen in der turkischen Sozialversicherun" Zeitschrift für auslandisches und internationales Arbeits-und Sozialrecht, Januar-Marz Jahrgang Heft: 1 sh "Aktuelle Probleme der Sozialversicherung in der Türkei und Vorschlage zu ihrer Bewaltigung" Zeitschrift für Türkeistudien, 9. Jahrgang 1996, Heft: Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER ile Yrd.Doç.Dr. Sevda DEMİRBİLEK tarafından yapılan "Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumlarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Ekim 1995)" konulu çalışmanın Dr.Andreas Haenlein tarafından gerçekleştirilen tercümesi. "Neuere Entwicklungen im Arbeits-und Sozialrecht der Türkei", Maydell-Ekonomi-Centel, Aktuelle Probleme des Arbeits-und Sozialrechts, İstanbul, 2001, s "Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Yeni Gelişmeler", Maydell-Ekonomi-Centel, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, 2001, s "Sozialrechtliche Koordinierung durch Bilaterale Abkommen -Aus Türkischer Sicht-,, Der Einfluss internationalen Rechts auf das türkische und das Deutsche Arbeits- und Sozialrecht, Baden-Baden, 2003, s "Das Deutsch-türkische Sozialversicherungabkommen aus türkischer Sicht", Informationen der Deutsechen Rentenversicherung in Bayern, Deutsche Rentenverischerung, 12/2005, Projeler : "Ege Bölgesinde İstihdam ve Çalışma Yaşamının Genel Görünümü", Ege Bölgesi Sektörel Gelişme Stratejileri Projesi (SEGES), ESİAD, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar-4, İzmir 1993, 166 sh. Araş.Gör. Tunç DEMİRBİLEK ile Müşterek Gerçekleştirilen Çalışma. "Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumlarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri," EBSO Çalışma Grubu Yayınları Seri: 5, Ekim Yrd.Doç.Dr.Sevda DEMİRBİLEK ile müştereken gerçekleştirilen çalışma. "Çalışma Mevzuatının Güncel Sorunları," EBSO Çalışma Grubu Yayınları Seri: 3, Ağustos "Türkiye'de Sağlık Sistemi, Genel Görünümü ve Temel Sorunları," EBSO Çalışma Grupları Yayınları Seri: 8, Aralık Yrd.Doç.Dr.Sevda DEMİRBİLEK ile müştereken gerçekleştirilen çalışma. 9. İdari Görevler : DEÜ. İİBF. ATMER Müdür Yardımcılığı DEÜ. İİBF. Fakülte Kurulu Üyeliği DEÜ. İİBF. Yönetim Kurulu Üyeliği DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DEÜ. Senatosu üyeliği

10 Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller : 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama Güz Sosyal Güvenlik Hukuku İlkbahar Hukuk Metodolojisi(Yüksek Lisans) Hukuk Metodolojisi Güz Sosyal Güvenlik Hukuku Hukuk Metodolojisi (Yüksek Lisans) İlkbahar Hukuk Metodolojisi

11 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 13. Eser Eleştirileri : Mete TÖRÜNER, "İşsizlik Sigortası", İş Hukuku Dergisi, 1/1992, sh Ming-Cheng CHEON, "Tavian (Çin Cumhuriyeti) da Yaşlıların Korunması-Genç Bir Endüstri Devletinde Sosyal Güvenliğin Temel Sorunları", İş Hukuku Dergisi, 3/1991 sh Kwang-Seok CHEON, "Sosyal Güvenlik Hakkı ve Bu Hakkın F.Almanya ile Kore Cumhuriyet Anayasal Çerçevesi, İş Hukuku Dergisi, 4/1991, sh Eberhad EICHENHOFER, "Amerika Birleşik Devletlerinde Sosyal Güvenlik Hakkı", İş Hukuku Dergisi, Mehmet AKAD, "Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı", İstanbul 1992, İş Hukuku Dergisi, 1/1993, sh

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ Kasım 2011 1 SUNUŞ Yaklaşık 40 yıldır Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi ile ilgilenen kişiler olarak, bu alanda çalışanların kaynak

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER

ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER ILO SOSYAL GÜVENLĐK NĐHAĐ RAPORU VE GERÇEKLEŞEN DEĞĐŞĐKLĐKLER M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı GĐRĐŞ Đkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, 1990'lı yıllara gelindiğinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı