TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ"

Transkript

1 TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ AĞUSTOS 2011

2 AraĢtırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araģtırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur SözleĢmesini imzalayarak da belirtmiģtir. Tüm araģtırmalarında belirlenen uluslararası bilimsel ve etik kuralların yanı sıra sektördeki ulusal ve uluslararası kurumların ve mesleki derneklerin belirlediği standartları uygulamaktadır. Bu çerçevede sektördeki kalitenin standartlaģtırılmasını ve yükseltilmesini amaçlayan GAB (Güvenilir AraĢtırma Belgesi) çalıģmalarını sürdürmektedir. GENAR ın verdiği AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Eğitim hizmetlerinin kalitesi ISO 9001:2000 Uluslararası Kalite Belgesi ile onaylanmıģtır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ARAġTIRMANIN KĠMLĠĞĠ 2. GENEL DEĞERLENDĠRME 3. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 4. ARAġTIRMA BULGULARI 4.1. POLĠTĠK ANALĠZ 4.2. EKONOMĠK ANALĠZ 4.3. SOSYAL ANALĠZ 3

4 1.ARAġTIRMANIN KĠMLĠĞĠ

5 ARAġTIRMANIN ADI ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırmanın amacı Türkiye de sosyal, ekonomik ve politik konular ile ilgili kamuoyunun düģüncelerini belirlemektir. ARAġTIRMANIN TARĠHĠ Bu araģtırmanın saha uygulaması, 5 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılmıģtır. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ Demografik özellikler bakımından Türkiye genelini temsil edebilecek bir örneklem seçilmiģtir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 2240 kiģi ile görüģülmüģtür. AraĢtırma Türkiye genelini temsil edebilecek 17 ve bu illere bağlı 63 ilçede yapılmıģtır. 5

6 ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ AraĢtırmada kantitatif araģtırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıģtır. ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI YER GörüĢülen bireylerin %43,9 u ile sokakta, %33,2 si ile evde, %23 ü ile de iģ yerinde anket yapılmıģtır. Örneklemin illere göre dağılımı aģağıdaki gibi olmuģtur. Örneklemin illere göre dağılımı Sayı Sayı Ġstanbul 675 Samsun 74 Ankara 314 Kayseri 67 Ġzmir 221 Diyarbakır 52 Bursa 145 Trabzon 46 Antalya 119 Erzurum 42 Konya 116 Malatya 42 Adana 96 Mardin 37 Manisa 84 Van 35 Gaziantep

7 2. GENEL DEĞERLENDĠRME

8 Politik Analiz Bilindiği gibi son seçimleri AK Parti %50 bandında oy alarak hükümeti kurmuģtu. Bugünkü tabloda partilerin oy oranları; AK Parti : %51.4 CHP : %25.2 MHP : %12.1 BDP : %6.2 DĠĞER : %5.1 Ģeklinde gözükmektedir. Seçimden bu güne AK Parti de kısmi bir artıģ, muhalefet partilerinde de kısmi bir düģüģ vardır. Partilerin kendi oylarını muhafaza etme durumlarına bakıldığında, seçim öncesinde CHP kendi oyunu muhafaza etme bakımından daha sağlam gözükürken bugün AK Parti kendi oylarını sıkı bir Ģekilde muhafaza etmektedir. CHP ve MHP oylarında bir esneklik ve gevģeme gözükmektedir. 8

9 AraĢtırmalarımızda sıklıkla sormuģ olduğumuz kimlik sorusuyla siyasi partilerin aldığı oylar karģılaģtırıldığında, AK Parti toplumun bütün kesim ve kimliklerinden (Atatürkçü, demokrat, dindar, Ġslamcı, laik, liberal, milliyetçi, muhafazakar ve muhafazakar demokrat) oy almıģ gözükürken, CHP Atatürkçü, Kemalist, laik ve sosyal demokratlar arasında sıkıģmıģ gözükmektedir. MHP nin oyları Atatürkçü, Kemalist ve laik gruplarında yoğunlaģmıģtır. BDP ise sosyalist, sosyal demokrat ve demokrat kimliklere sıkıģmıģ gözükmektedir. Türkiye nin Temel Sorunu Türkiye nin en temel sorununda iģsizlik ve terör yer değiģtirmiģ, sorun olarak terör %41.1 lik bir oranla birinci sıraya yerleģmiģ, iģsizlik %24.6 yla ikinci sırada, ekonomik sorunlar ise %16.8 le üçüncü sırada yer almaktadır. 9

10 Kurumlara, Liderlere ve Siyasete Güven Kurumlar Türkiye nin son on yılının siyasi tablosunda kurumlara güvende ordu birinci sırasında yer alırdı, cumhurbaģkanlığı ve diğer kurumlar onun arkasından sıralanırdı. YaklaĢık altı aydır cumhurbaģkanlığı birinci, ordu ikinci sırada gözükmektedir. TBMM ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu bağlamda sivil siyaset ve meclise en az ordu kadar güven duyulmaktadır. Hükümet Seçim sonrasında hükümet faaliyetlerine güven büyük artıģ göstermiģ, halkın %78.5 i sağlık, %71.0 ı sosyal yardım, %68.8 i eğitim, %65.2 si dıģ politika, %64.4 ü ekonomi, %61.0 ı demokratikleģme, %60.8 i çetelerle mücadele konularında hükümete güven duyduklarını belirtmiģlerdir. Konuların bütününe baktığımız zaman 3 ay önceki araģtırmalarımıza göre Türk halkının hükümete güveninde yaklaģık 10 puanlık bir artıģ olmuģtur. Ġmkanınız olsa Türkiye de mi yoksa yurt dıģında mı yaģarsınız? sorusuna halkın %81.4 ü Türkiye de yaģamak isterim, %18.6 sı da Yurt dıģında yaģamak isterim cevabını vermiģtir. Türk halkının Türkiye ye güveni gün geçtikçe artmaktadır. 10

11 Liderler BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan %53.4 lük güvenle muhalefet partileriyle arayı iyice açmıģ gözükmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu na olan güven %17.5, Devlet Bahçeli ye olan güven %9.0 dır. Daha önceki araģtırmalarla karģılaģtırıldığında muhalefet parti liderleri seçim öncesine göre güven konusunda puan kaybetmiģlerdir. Devamında doğrudan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan a güveniyor musunuz? sorusuna, halkın %62.3 ü güvendiğini ifade etmiģtir. Ülkenin geleceği için hükümete mi yoksa muhalefete mi daha çok güveniyorsunuz? diye sorulan soruya hükümete güvenin oranı %52.7 olurken muhalefete güvenenlerin oranı %21.7, hiç birine güvenmiyorum diyenler de %25.6 dır. 11

12 Anayasa, Demokrasi, Devlet Türkiye de sivil bir anayasa ihtiyacı %76.9 luk bir oranla gerekli görülmektedir. Toplum yeni bir anayasa konusunda ittifak etmiģ bulunmaktadır. Halkın %65.9 u bugün Türkiye de rejim tehlikesi olduğuna inanmamaktadır. Türkiye de rejim tehlikesi var diyenler Atatürkçü, Kemalist ve laik çevre arasında yoğunlaģmıģtır. Halkın yarısı geçtiğimiz 10 yıl içerisinde darbe tehlikesi atlattığımızı düģünürken, bugün halkın %77.2 si darbe ihtimali olmadığına inanmaktadır. Halkın %56.8 i Türkiye nin demokratikleģtiğine inandığı gözükmektedir. Meclise gelemeyen tutuklu milletvekillerinin mecliste bulunmalarıyla ilgili sizce aģağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? diye sorduğumuzda %64.3 lük bir kesim Mahkemenin sonuçları beklenmelidir diye yanıt vermiģtir. %35.7 si ise Derhal meclise gönderilmelidir demektedir. Bu durum göz önüne alındığında tutuklu milletvekillerinin mahkemelerinin sonuçlarını isteyenlerin oranı hükümet oylarının 14 puan daha yukarısında gözükmektedir. Türk halkı Balyoz ve Ergenekon davaları konusunda ortadan ikiye bölünmüģtür. 12

13 DıĢ Politika Türk halkı içerisinde bulunduğumuz bölgenin en güçlü ülkesinin Türkiye olduğuna inanmaktadır. Halkın %70 i Türkiye nin, %13 ü Ġsrail in, %10 u Ġran ın güçlü olduğundan bahsetmiģtir. Türkiye nin dıģ politikada oynadığı rol, ekonomik istikrar ve büyüme, komģularıyla kurduğu doğru iliģkiler Türk halkının kendi ülkelerine olan güvenini arttırmıģtır. Mısır, Tunus, Libya ve Suriye de yaģanan olaylar karģısında Türkiye nin dıģ politikası %39.6 oranında olumlu, %28.9 oranında olumsuz, %31.5 oranında da kısmen olumlu bulunmaktadır. Bu bağlamda politikaların baģarısı konusunda halkta bir tereddüt gözükmektedir. 13

14 Ekonomik Analiz BeĢ yıl öncesine göre halkın %43.0 ı kendi ekonomik durumunu daha iyi görürken, %27.7 si daha kötü, %29.2 si de değiģmedi beyanatında bulunmuģtur. Bu bağlamda halk ekonomik duruma iyimser bakmaktadır. Halkın ekonomi ve gelecek algısına baktığımızda %41.9 u daha iyi olacağı, %28.4 ü daha kötü olacağı, %30.2 si ise değiģmeyeceği kanaatinde olduğunu bildirmiģtir. Türk halkı ekonomimizi büyük oranda krize dayanıklı ekonomi olarak algılamaktadır. Yine ekonomi konusunda dünya devletleriyle sıralandığında Türkiye nin orta sıralarda dayanıklı olduğu kanaati ortaya çıkmıģtır. Halkın %50 si Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi bulmaktadır. Gelir gruplarında alt ve üst gelir grupları ekonomiyi gerçekçi bulma konusunda bariz bir farklılık göstermemektedirler. Ekonomik büyümenin gerçekliğiyle ilgili soruda eğitimli iģçiler en karamsar tabloyu çizerken, eğitimsiz iģçiler en olumlu segmentte durmaktadırlar. Halkın %22.0 ı önümüzdeki bir yıl içerisinde araba, %17.5 i de ev satın almayı düģünmektedirler. Türk halkının %31 inin bankalara, %27 sinin ise kiģilere borcu bulunmaktadır. 14

15 Sosyal Analiz Türk halkı ahlaki değerler ve gençliğin gidiģatı açısından bir kötüye gidiģ olduğunu düģünmektedir (%72.5). Bütün siyasi görüģler ve bütün siyasi kesimlerin bu kanaati ortaktır ve birbirinden farklı değildir. Türk halkının %20.2 si sayısal loto, %10.5 i iddia, %5.6 sı spor toto, %2.6 sı da at yarıģı oynamaktadır. Halkın %47.1 i sigara kullanmaktadır. Yine halkın %23.3 ü de alkol kullanmaktadır. Demokrasi ve anayasa değiģikliği konusunda beklentinin yükseldiği, darbeler ve rejim endiģesinin azaldığı, hükümete ve kurumlara güvenin arttığı, ekonomi konusunda büyük tedirginliğin olmadığı ve önemli problemler sıralamasında terörün öne çıktığı bir Türkiye tablosuyla karģı karģıyayız. 15

16 3. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

17 YaĢ gruplarına göre dağılım(%) Frekans Yüzde , , , , ,9 2237* 100 *Bu soruya 3 kiģi yanıt vermemiģtir. 17

18 Cinsiyete göre dağılım Frekans Yüzde Bayan Bay

19 Eğitim durumuna göre dağılım Frekans Yüzde Okuryazar değil 195 8,7 Okuryazar 137 6,1 Ġlkokul mezunu ,7 Ortaokul/Ġlköğretim mezunu ,3 Lise mezunu ,7 Üniversite mezunu ,4 2230* 100 *Bu soruya 10 kiģi yanıt vermemiģtir. 19

20 Medeni duruma göre dağılım Frekans Yüzde Evli ,6 Bekar ,2 Dul / BoĢanmıĢ 138 6,2 2225* 100 *Bu soruya 15 kiģi yanıt vermemiģtir. 20

21 Ne iģ yapıyorsunuz? Frekans Yüzde Ev hanımı ,3 Esnaf ,2 Eğitimsiz iģçi ,3 Emekli ,6 Eğitimli iģçi 186 8,4 Öğrenci 131 5,9 ĠĢsiz 128 5,8 Memur 96 4,3 Geliri düģük serbest meslek 76 3,4 Geliri yüksek serbest meslek 62 2,8 2221* 100 *Bu soruya 19 kiģi yanıt vermemiģtir. 21

22 Asıl memleketiniz? Frekans Yüzde Frekans Yüzde Konya 127 5,8 Van 50 2,3 Ankara 120 5,5 Yozgat 42 1,9 Ġzmir 120 5,5 Rize 35 1,6 Ġstanbul 107 4,9 Çorum 32 1,5 Samsun 87 4,0 Antalya 31 1,4 Bursa 83 3,8 Kastamonu 31 1,4 Gaziantep 82 3,7 Elazığ 28 1,3 Sivas 79 3,6 Ordu 27 1,2 Diyarbakır 74 3,4 ġanlıurfa 26 1,2 Trabzon 73 3,3 Adıyaman 25 1,1 Erzurum 71 3,2 Çankırı 24 1,1 Malatya 70 3,2 Tokat 23 1,0 Adana 67 3,0 Kars 22 1,0 Kayseri 65 3,0 GümüĢhane 21 1,0 Manisa 64 2,9 YurtdıĢı 21 1,0 Mardin 51 2,3 Diğer ,2 2200* 100 *Bu soruya 40 kiģi yanıt vermemiģtir. 22

23 AĠLENĠZĠN (Tüm ev halkının kazancı, gayri menkul gelirleri vb dahil) aylık TOPLAM geliri nedir? Frekans Yüzde 500 TL ve altı 107 4,8 501 TL 1000 TL , TL 1500 TL TL 2000 TL , TL 2500 TL , TL 3000 TL 134 6, TL 3500 TL 57 2, TL 4000 TL 40 1, TL 4500 TL 18 0, TL 5000 TL 15 0, TL 5500 TL 15 0, TL 6000 TL 3 0, TL 6500 TL 3 0, TL 7000 TL 1 0, TL 7500 TL 5 0, TL ve üzeri 11 0, *Bu soruya 25 kiģi yanıt vermemiģtir. AĠLENĠZĠN aylık TOPLAM gideri nedir? Frekans Yüzde 500 TL ve altı 206 9,4 501 TL 1000 TL , TL 1500 TL , TL 2000 TL , TL 2500 TL 169 7, TL 3000 TL 77 3, TL 3500 TL 39 1, TL 4000 TL 18 0, TL 4500 TL 6 0, TL 5000 TL 6 0, TL 5500 TL 11 0, TL 6000 TL 2 0, TL 6500 TL 3 0, TL 7000 TL 1 0, TL 7500 TL 3 0, TL ve üzeri 5 0,2 2191* 100 *Bu soruya 49 kiģi yanıt vermemiģtir. 23

24 4. ARAġTIRMA BULGULARI

25 4.1. POLĠTĠK ANALĠZ 25

26 Bu Pazar günü Milletvekilli Genel Seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?(%) 26

27 Bu Pazar günü Milletvekilli Genel Seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde AK PARTĠ ,2 51,4 CHP ,1 25,2 MHP ,7 12,1 BDP 122 5,4 6,2 BAĞIMSIZLAR 13 0,6 0,7 DĠĞER 87 3,9 4,4 ARA TOPLAM I ,9 100 KARARSIZ 80 3,6 OY KULLANMAYACAĞIM 85 3,8 CEVAP YOK 107 4,8 ARA TOPLAM II ,

28 Siyasi duruģ olarak kendinizi sayacaklarımdan hangisiyle tanımlarsınız? Baz: 2240 KiĢi Frekans Cevapların Yüzdesi Deneklerin Yüzdesi* Atatürkçü ,4 30,0 Milliyetçi ,0 18,9 Dindar ,9 14,1 Demokrat 239 9,0 10,7 Ġslamcı 212 8,0 9,5 Muhafazakâr 202 7,6 9,0 Sosyal Demokrat 133 5,0 5,9 Laik 133 5,0 5,9 Muhafazakâr Demokrat 93 3,5 4,2 Sosyalist 71 2,7 3,2 Kemalist 60 2,3 2,7 Liberal 26 1,0 1,2 Diğer 3 0,1 0,1 Cevap yok 64 2,4 2,9 *Birden çok cevap alınmıģtır ,2 28

29 AĢağıda sayacağım kurumlara güveniyor musunuz?(%) 29

30 AK PARTĠ Hükümeti ni baģarılı buluyor musunuz?(%) 30

31 Bugün için sizce Türkiye nin en temel sorunu nedir? Terör %41,1 İşsizlik %24,6 Ekonomik sorunlar %16,8 31

32 Bugün için sizce Türkiye nin en temel sorunu nedir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Terör ,4 41,1 ĠĢsizlik ,2 24,6 Ekonomik sorunlar ,5 16,8 Doğu ve Güneydoğu sorunu 166 7,4 7,5 Eğitim 71 3,2 3,2 Yolsuzluklar 40 1,8 1,8 DemokratikleĢme 36 1,6 1,6 Kürt sorunu 26 1,2 1,2 Diğer 46 2,1 2,1 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok 40 1,

33 Mevcut siyasi liderlerden en beğendiğiniz siyasi lider kimdir? %53,4 Recep Tayyip Erdoğan %17,5 Kemal Kılıçdaroğlu %9,0 Devlet Bahçeli 33

34 BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan a güveniyor musunuz? Frekans Yüzde Güvenmiyorum ,7 Güveniyorum , *Bu soruya 2 kiģi yanıt vermemiģtir. 34

35 Ülkenin geleceği için hükümete mi yoksa muhalefete mi daha çok güveniyorsunuz? Frekans Yüzde Hükümete daha çok güveniyorum ,7 Hiçbirine güvenmiyorum ,6 Muhalefete daha çok güveniyorum ,7 2218* 100 *Bu soruya 22 kiģi yanıt vermemiģtir. 35

36 Sizce, Türkiye de yeni bir anayasa gerekli midir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet gereklidir ,7 76,9 Hayır gerekli değildir ,8 23,1 Ara Toplam ,5 100 Cevap yok / Fikrim yok 33 1,

37 Siyasi tercihlere göre yeni bir anayasanın gerekliliği ile ilgili değerlendirmeler(%) Ki-kare: 68,466; sd: 5; p<0,05 37

38 Eğitim Durumuna göre yeni bir anayasanın gerekliliği ile ilgili değerlendirmeler Evet Hayır gereklidir gerekli değildir Okuryazar değil Okuryazar 74,3 25,7 100 Ġlkokul mezunu 77,3 22,7 100 Ortaokul/Ġlköğretim mezunu 71,1 28,9 100 Lise mezunu 78,5 21,5 100 Üniversite mezunu ,4 24,

39 Türkiye nin geleceğini aydınlık görüyor musunuz? Frekans Yüzde Evet ,2 Kısmen ,4 Hayır ,4 2236* 100 *Bu soruya 4 kiģi yanıt vermemiģtir. 39

40 Türkiye de rejim tehlikesi görüyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,3 65,9 Evet ,8 34,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 19 0,

41 Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde askeri darbe tehlikesi atlattığımıza inanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,8 50,8 Evet ,2 49,2 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 43 1,

42 Halen Türkiye de askeri darbe olabilir mi? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır artık darbe olmaz ,5 77,2 Evet olabilir ,2 22,8 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

43 Sizce ülke demokratikleģiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet ,3 56,8 Hayır ,9 43,2 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok 17 0,

44 Meclise gelemeyen tutuklu milletvekillerinin mecliste bulunmalarıyla ilgili sizce aģağıdakilerden hangisi yapılmalı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Mahkemelerin sonuçları beklenmelidir ,6 64,3 Derhal meclise gönderilmeliler ,2 35,7 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok 27 1,

45 Kamuoyunda Balyoz ve Ergenekon davası olarak geçen davalarda adaletin tecelli ettiğine/edeceğine inanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Ġnanmıyorum ,0 51,0 Ġnanıyorum ,1 49,0 Ara Toplam ,1 Cevap yok 42 1,

46 Ġçinde bulunduğumuz bölgenin en güçlü ülkesi kimdir? TÜRKİYE İSRAİL İRAN Frekans Yüzde Türkiye ,4 Ġsrail ,7 Ġran ,4 Suriye 46 2,1 Yunanistan 46 2,1 Diğer 32 1,4 2217* 100 *Bu soruya 23 kiģi yanıt vermemiģtir. 46

47 Bu ülkelerde yaģanan olaylarla ilgili Türkiye nin dıģ politikasını baģarılı buluyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde BaĢarılı buluyorum ,4 39,6 Kısmen baģarılı buluyorum ,3 31,5 BaĢarılı bulmuyorum ,7 28,9 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 15 0,

48 Norveç te Anders Breivik in gerçekleģtirdiği, 77 kiģinin ölümüne neden olan katliamın bireysel bir çılgınlık olduğunu mu düģünüyorsunuz yoksa Avrupa uygarlığının krizinin bir iģareti mi? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Bireysel bir çılgınlık ,3 52,9 Avrupa uygarlığının krizinin bir iģareti ,6 47,1 Ara Toplam ,9 100 Cevap yok / Fikrim yok 70 3,

49 4.2. EKONOMĠK ANALĠZ 49

50 5 yıl öncesine göre bugünkü ekonomik durumunuzu nasıl buluyorsunuz? Frekans Yüzde Daha iyi Aynı bir Ģey değiģmedi ,2 Daha kötü ,8 2238* 100 *Bu soruya 2 kiģi yanıt vermemiģtir. 50

51 5 yıl sonra ekonomik durumunuzun bugüne göre nasıl olacağını düģüyorsunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Daha iyi olacak ,0 41,4 Bir Ģey değiģmeyecek ,9 30,2 Daha kötü olacak ,2 28,4 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 20 0,

52 5 yıl sonra ekonomik durumunuzun bugüne göre nasıl olacağını düģüyorsunuz?(%) Daha iyi olacak Bir Ģey değiģmeyecek Daha kötü olacak Alt gelir grubu (1000 TL ve altı) 44,5 25,4 30,1 100 Orta gelir grubu ( TL) 39,5 33,4 27,1 100 Üst gelir grubu (3001 TL ve üzeri) 43,1 23,4 33,

53 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı bir ekonomi midir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, krizlere dayanıklıdır ,7 58,1 Hayır, krizlere dayanıklı değildir ,6 41,9 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 16 0,

54 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı bir ekonomi midir?(%) Evet, krizlere dayanıklıdır Hayır, krizlere dayanıklı değildir Alt gelir grubu (1000 TL ve altı) 57,5 42,5 100 Orta gelir grubu ( TL) 58,9 41,1 100 Üst gelir grubu (3001 TL ve üzeri) 51,5 48,

55 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı olma bakımından dünyada ilk sıralarda mı, orta sıralarda mı yoksa son sıralarda mıdır?(%) Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Orta sıralarda ,3 57,7 Ġlk sıralarda ,7 24,9 Son sıralarda ,3 17,4 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 16 0,

56 Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi buluyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, gerçekçi buluyorum ,4 50,9 Hayır, gerçekçi bulmuyorum ,7 49,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 21 0,

57 Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi buluyor musunuz?(%) 57

58 Önümüzdeki aylarda Türkiye ekonomisinde kriz bekliyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,0 57,4 Evet ,8 42,6 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

59 Önümüzdeki 1 yıl içerisinde araba satın almayı düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Hayır ,7 Evet ,3 2233* 100 *Bu soruya 7 kiģi yanıt vermemiģtir. 59

60 Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ev almayı düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Hayır ,5 Evet ,5 2232* 100 *Bu soruya 8 kiģi yanıt vermemiģtir 60

61 Herhangi bir kiģiye Türk parası ya da döviz borcunuz var mı? Frekans Yüzde Hayır Evet * 100 *Bu soruya 6 kiģi yanıt vermemiģtir 61

62 4.3. SOSYAL ANALĠZ 62

63 Sizce Türkiye'de ayrımcılık yapılıyor mu?(%) Sizce Türkiye de kadın erkek eģitsizliği var mı? Türkiye de Çingenelere ayrımcılık yapılıyor mu? Türkiye de özürlülere ayrımcılık yapılıyor mu? *Bu soruya yanıt vermeyenler tabloya dahil edilmemiģtir. Evet Hayır Frekans Yüzde 65,4 34,6 100 Frekans Yüzde 52,5 47,5 100 Frekans Yüzde 47,5 52,

64 Çocuklarınızın geleceğine dair bir endiģeniz var mı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet var ,5 63,4 Hayır yok ,1 36,6 Ara Toplam ,5 100 Cevap yok 33 1,

65 Türkiye de eskiye nazaran ahlaki değerlerin kaybolduğunu düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, büyük oranda kaybolduğunu düģünüyorum ,9 72,5 Kısmen kaybolduğunu düģünüyorum ,3 19,5 Hayır, kaybolduğunu düģünmüyorum 177 7,9 8,0 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 20 0,

66 Evet, büyük oranda kaybolduğunu düģünüyorum Kısmen kaybolduğunu düģünüyorum Hayır, kaybolduğunu düģünmüyorum Türkiye de eskiye nazaran ahlaki değerlerin kaybolduğunu düģünüyor musunuz?(%) Milliyetçi 76,7 18,4 5,0 100 Dindar 76,2 16,4 7,4 100 Atatürkçü 75,4 16,3 8,4 100 Kemalist 72,7 12,1 15,2 100 Ġslamcı 71,7 22,8 5,5 100 Muhafazakâr 71,0 20,7 8,3 100 Sosyal Demokrat 70,8 19,8 9,4 100 Laik 70,3 25,0 4,7 100 Demokrat 69,3 23,3 7,4 100 Sosyalist 61,3 27,4 11,3 100 Muhafazakâr Demokrat 60,3 28,8 11,0 100 Diğer 61,5 26,9 11,5 100 Ki-kare:49,230 sd: 24; p<0,05 66

67 Tercih hakkınız olsa Türkiye de mi yoksa yurtdıģında mı yaģamak istersiniz? Frekans Yüzde Türkiye de ,4 YurtdıĢında ,6 2230* 100 *Bu soruya 10 kiģi yanıt vermemiģtir. 67

68 Etnik kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Frekans Yüzde Türk ,9 Kürt ,3 Arap 46 2,1 Laz 34 1,5 Zaza 23 1 Asuri (Süryani) 11 0,5 Çerkez 11 0,5 Azeri 7 0,3 Ermeni 6 0,3 Çingene/Roman 6 0,2 Gürcü 5 0,2 Arnavut 3 0,2 Yörük 3 0,1 Tatar 2 0,1 Abaza 2 0,1 Türkmen 2 0,1 Cevap yok 38 1,

69 Dini kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Müslüman ,4 96 Alevi 38 1,7 1,8 Ateist 23 1,0 1,1 Deist 10 0,4 0,5 Hıristiyan 6 0,3 0,3 Diğer 3 0,1 0,1 Süryani 1 0,0 0,0 Panteist 1 0,0 0,0 Agnostik 1 0,0 0,0 Yezidi 1 0,0 0,0 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok 108 4,

70 Yaz tatili yaptınız mı/yapacak mısınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Yaz tatili yapmadım/yapmayacağım ,9 66,0 Yaz tatili yaptım/yapacağım ,4 34,0 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok 38 1,

71 AĢağıda size sayacağım oyunları oynar mısınız?(%) Sayısal Loto Ġddaa Spor Toto At yarıģı Oynarım Oynamam Frekans Yüzde 20,2 79,8 100 Frekans Yüzde 10,5 89,5 100 Frekans Yüzde 5,6 94,4 100 Frekans Yüzde 2,6 97,4 100 *Bu soruya yanıt vermeyenler tabloya dahil edilmemiģtir. 71

72 Sigara kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kullanmıyorum ,9 52,9 Kullanıyorum ,2 47,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 43 1,

73 Alkol kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kullanmıyorum ,7 76,7 Kullanıyorum ,7 23,3 Ara Toplam ,4 100 Cevap yok 58 2,

74 Facebook kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,6 Evet ,1 35,4 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 20 0, Facebook ta en çok beğendiğiniz yerli ya da yabancı kullanıcı kimdir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Beğendiği kullanıcı yok ,2 75,8 ArkadaĢ 13 1,7 2,1 Atatürk 4 0,5 0,6 Arda Turan 4 0,5 0,6 Ronaldo 3 0,4 0,5 Rihanna 3 0,4 0,5 Murat Boz 3 0,4 0,5 Serdar Ortaç 2 0,3 0,3 Tuğba Büyüküstün 2 0,3 0,3 Recep Tayyip Erdoğan 2 0,3 0,3 Tarkan 2 0,3 0,3 Kenan Doğulu 2 0,3 0,3 Yavuz Bingöl 2 0,3 0,3 Ghetto Tattoos 2 0,3 0,3 Kemal Kılıçdaroğlu 2 0,3 0,3 Ahmet Kaya 2 0,3 0,3 Zeliha Kara 2 0,3 0,3 Diğer ,4 16,4 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

75 Twitter kullanıyor musunuz? Twitter da en çok beğendiğiniz yerli ya da yabancı kullanıcı kimdir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Beğendiğim kullanıcı yok 30 33,7 42,3 Hilal Cebeci 5 5,6 7,0 Abdullah Gül 4 4,5 5,6 Diğer 32 36,0 45,1 Ara Toplam 71 79,8 100 Cevap yok 18 20, Frekans Yüzde Hayır Evet * 100 *Bu soruya 11 kiģi yanıt vermemiģtir. 75

76 Twittersız bir dünya düģünebiliyor musunuz? Frekans Yüzde Evet düģünebiliyorum 75 87,2 Hayır düģünemiyorum 11 12,8 86* 100 *Bu soruya 3 kiģi yanıt vermemiģtir. 76

77 ġehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy ĠĢ Merkezi No:4 K:2 D: Mecidiyeköy Ġstanbul Tel: Fax:

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

TÜRKĠYE SEÇĠME GĠDĠYOR

TÜRKĠYE SEÇĠME GĠDĠYOR TÜRKĠYE SEÇĠME GĠDĠYOR 12 Haziran 2011 Seçim AraĢtırması - MAYIS 2011 - SUNUġ GENAR AraĢtırma, 1997 den beri araģtırma sektöründe faaliyet gösteren bir kurumdur. Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak

Detaylı

GÖKSU nun yönetimlerinde yapılmıştır.

GÖKSU nun yönetimlerinde yapılmıştır. Bu araģtırma, hizmet verdiğimiz kiģileri, kurumları ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kendi özkaynaklarımızla yapılmıģtır. Üç serilik Türkiye de Siyasi Gündem AraĢtırmaları mızın üçüncüsü olan

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6-

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ -6- EKİM 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

TÜRKĠYE TOPLUM - SĠYASET ARAġTIRMASI

TÜRKĠYE TOPLUM - SĠYASET ARAġTIRMASI TÜRKĠYE TOPLUM - SĠYASET ARAġTIRMASI 2010 UN ARDINDAN - OCAK 2011 - SUNUġ GENAR AraĢtırma, 1997 den beri araģtırma sektöründe faaliyet gösteren bir kurumdur. Sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak GENAR

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ekim 2009 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 Sonar AraĢtırma A.ġ. nin, Ekim ayında

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

KILIÇDAROĞLU NUN YÜKSELİŞİ

KILIÇDAROĞLU NUN YÜKSELİŞİ KILIÇDAROĞLU NUN YÜKSELİŞİ MAYIS 2010 Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks:

Detaylı

REFERANDUM ARAŞTIRMASI VE YAŞ KRİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

REFERANDUM ARAŞTIRMASI VE YAŞ KRİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER REFERANDUM ARAŞTIRMASI VE YAŞ KRİZİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ AĞUSTOS MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..

İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI.. İÇİNDEKİLER I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 6 III. BULGULAR.12 IV. DEMOGRAFİK SONUÇLAR 37 V. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI..40 2 I. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 3 ARAŞTIRMANIN ADI: Türkiye

Detaylı

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları

MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP yi Bekleyen Gelişmeler Anketinin Sonuçları MHP Anketinin Sonuçları Anket sonuçları iki bölümde sunulmaktadır. İlk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler yardımı ile

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ

SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ SURİYE, IŞİD VE ASKERİ OPERASYONLA İLGİLİ SEÇMEN DÜŞÜNCELERİ ŞUBAT 2015 www.perspektifs.com info@perspektifs.com Perspektif Strateji Araştırma objektif, doğru ve nitelikli bilginin üretildiği bir merkez

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015. Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI 5-9 EKİM 2015 Araştırma, Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 5-9 Ekim 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen 7 bölgedeki 24 İl, 142 ilçe

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. 10 Ağustos 2014. için gerçekleştirilmiştir. 10 Ağustos 2014 için gerçekleştirilmiştir. Araştırma Hakkında Araştırma, 10 Ağustos 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1500 seçmen

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması

Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Bilecik Siyasi Gündem Araştırması Metodoloji Proje kapsamında Bilecik in Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş, Cumhuriyet, Ertuğrulgazi, Gazipaşa, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, İstiklal, Orhangazi, Osmangazi,

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 17 Nisan 201 Yüzde (%) Birim SANDIK SONUÇLARI (yüzde) Seçim Tipi Partiler 30 BÜYÜKŞEHİR BB + 51 İGM 30 BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI d TÜRKİYE SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI EYLÜL 2011 Çetin Emeç Bulvarı A. Öveçler Mah. 4. Cad. 1330. Sk. No:12 06460 Çankaya, Ankara/TÜRKiYE Tel: +90 (312) 473 80 45 Fax: +90 (312) 473 80 46 Web: www.sde.org.tr

Detaylı

Metodoloji Türkiye Ne Diyor?

Metodoloji Türkiye Ne Diyor? HAZİRAN 2013 Metodoloji Türkiye Ne Diyor? Araştırması İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından 24-29 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması NUTS 2 sınıflamasına

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri

Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri Terör olayları ile ilgili vatandaģların değerlendirmeleri TĠKAD ARAġTIRMA RAPORU AĞUSTOS 2012 1 Ġçerik 1 Giriş Araştırma Sorusu Metodoloji Demografi 2 Teknik Rapor 3 Özet 2 1 GiriĢ 3 Araştırmanın amacı

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

NEREDEN AKTARMA NEREYE

NEREDEN AKTARMA NEREYE NEREDEN AKTARMA NEREYE Adana Adana Ankara Erzurum Adana Ankara İzmir Adana Ankara Kars Adana Ankara Moskova** Adana Ankara Samsun Adana Ankara Trabzon Adana Ankara Van Adana İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam**

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları

Osmanlı dan Günümüze Seçimler ( ) Kitabımızdan alınmıştır. Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları Osmanlı dan Günümüze Seçimler (1877 2002) Kitabımızdan alınmıştır Çok Partili Dönemde Yapılan Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları 6 Nisan 1947 Milletvekili Ara Seçimi Sonuçları (*) Partilerin Mv. Sayısı

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu

TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu TÜRKİYE NİN NABZI KASIM 2014 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İş Kazaları, Barış Süreci ve Sığınmacılar Sorunu MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa AK PARTİ OY KAYBI ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa Araştırma; doğru, nitelikli bilginin üretildiği bir merkez olarak; deneyimli, araştırmacı, alanında uzman, akademik

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri

2014 Yerel Yönetimler Seçimleri 2014 Yerel Yönetimler Seçimleri Mülki Yönetim Birimlerinin Sayısı 2009 2014 İl Sayısı 81 81 İlçe Sayısı 892 919 Bucak Sayısı 638 - Köy Sayısı 34.305 18.067 Mahalle Sayısı 18.460 30.050 2014 Seçimlerinde

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU. Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu

KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU. Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu KENDİ DİLİNDEN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu Bu araştırma için tarafından yapılmıştır. 1. ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 3. EKONOMİK ÖZELLİKLER 4. DOĞU DA VE

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2014 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı