TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ"

Transkript

1 TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ AĞUSTOS 2011

2 AraĢtırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araģtırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur SözleĢmesini imzalayarak da belirtmiģtir. Tüm araģtırmalarında belirlenen uluslararası bilimsel ve etik kuralların yanı sıra sektördeki ulusal ve uluslararası kurumların ve mesleki derneklerin belirlediği standartları uygulamaktadır. Bu çerçevede sektördeki kalitenin standartlaģtırılmasını ve yükseltilmesini amaçlayan GAB (Güvenilir AraĢtırma Belgesi) çalıģmalarını sürdürmektedir. GENAR ın verdiği AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Eğitim hizmetlerinin kalitesi ISO 9001:2000 Uluslararası Kalite Belgesi ile onaylanmıģtır. 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ARAġTIRMANIN KĠMLĠĞĠ 2. GENEL DEĞERLENDĠRME 3. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 4. ARAġTIRMA BULGULARI 4.1. POLĠTĠK ANALĠZ 4.2. EKONOMĠK ANALĠZ 4.3. SOSYAL ANALĠZ 3

4 1.ARAġTIRMANIN KĠMLĠĞĠ

5 ARAġTIRMANIN ADI ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırmanın amacı Türkiye de sosyal, ekonomik ve politik konular ile ilgili kamuoyunun düģüncelerini belirlemektir. ARAġTIRMANIN TARĠHĠ Bu araģtırmanın saha uygulaması, 5 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılmıģtır. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ Demografik özellikler bakımından Türkiye genelini temsil edebilecek bir örneklem seçilmiģtir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 2240 kiģi ile görüģülmüģtür. AraĢtırma Türkiye genelini temsil edebilecek 17 ve bu illere bağlı 63 ilçede yapılmıģtır. 5

6 ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ AraĢtırmada kantitatif araģtırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıģtır. ARAġTIRMANIN YAPILDIĞI YER GörüĢülen bireylerin %43,9 u ile sokakta, %33,2 si ile evde, %23 ü ile de iģ yerinde anket yapılmıģtır. Örneklemin illere göre dağılımı aģağıdaki gibi olmuģtur. Örneklemin illere göre dağılımı Sayı Sayı Ġstanbul 675 Samsun 74 Ankara 314 Kayseri 67 Ġzmir 221 Diyarbakır 52 Bursa 145 Trabzon 46 Antalya 119 Erzurum 42 Konya 116 Malatya 42 Adana 96 Mardin 37 Manisa 84 Van 35 Gaziantep

7 2. GENEL DEĞERLENDĠRME

8 Politik Analiz Bilindiği gibi son seçimleri AK Parti %50 bandında oy alarak hükümeti kurmuģtu. Bugünkü tabloda partilerin oy oranları; AK Parti : %51.4 CHP : %25.2 MHP : %12.1 BDP : %6.2 DĠĞER : %5.1 Ģeklinde gözükmektedir. Seçimden bu güne AK Parti de kısmi bir artıģ, muhalefet partilerinde de kısmi bir düģüģ vardır. Partilerin kendi oylarını muhafaza etme durumlarına bakıldığında, seçim öncesinde CHP kendi oyunu muhafaza etme bakımından daha sağlam gözükürken bugün AK Parti kendi oylarını sıkı bir Ģekilde muhafaza etmektedir. CHP ve MHP oylarında bir esneklik ve gevģeme gözükmektedir. 8

9 AraĢtırmalarımızda sıklıkla sormuģ olduğumuz kimlik sorusuyla siyasi partilerin aldığı oylar karģılaģtırıldığında, AK Parti toplumun bütün kesim ve kimliklerinden (Atatürkçü, demokrat, dindar, Ġslamcı, laik, liberal, milliyetçi, muhafazakar ve muhafazakar demokrat) oy almıģ gözükürken, CHP Atatürkçü, Kemalist, laik ve sosyal demokratlar arasında sıkıģmıģ gözükmektedir. MHP nin oyları Atatürkçü, Kemalist ve laik gruplarında yoğunlaģmıģtır. BDP ise sosyalist, sosyal demokrat ve demokrat kimliklere sıkıģmıģ gözükmektedir. Türkiye nin Temel Sorunu Türkiye nin en temel sorununda iģsizlik ve terör yer değiģtirmiģ, sorun olarak terör %41.1 lik bir oranla birinci sıraya yerleģmiģ, iģsizlik %24.6 yla ikinci sırada, ekonomik sorunlar ise %16.8 le üçüncü sırada yer almaktadır. 9

10 Kurumlara, Liderlere ve Siyasete Güven Kurumlar Türkiye nin son on yılının siyasi tablosunda kurumlara güvende ordu birinci sırasında yer alırdı, cumhurbaģkanlığı ve diğer kurumlar onun arkasından sıralanırdı. YaklaĢık altı aydır cumhurbaģkanlığı birinci, ordu ikinci sırada gözükmektedir. TBMM ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu bağlamda sivil siyaset ve meclise en az ordu kadar güven duyulmaktadır. Hükümet Seçim sonrasında hükümet faaliyetlerine güven büyük artıģ göstermiģ, halkın %78.5 i sağlık, %71.0 ı sosyal yardım, %68.8 i eğitim, %65.2 si dıģ politika, %64.4 ü ekonomi, %61.0 ı demokratikleģme, %60.8 i çetelerle mücadele konularında hükümete güven duyduklarını belirtmiģlerdir. Konuların bütününe baktığımız zaman 3 ay önceki araģtırmalarımıza göre Türk halkının hükümete güveninde yaklaģık 10 puanlık bir artıģ olmuģtur. Ġmkanınız olsa Türkiye de mi yoksa yurt dıģında mı yaģarsınız? sorusuna halkın %81.4 ü Türkiye de yaģamak isterim, %18.6 sı da Yurt dıģında yaģamak isterim cevabını vermiģtir. Türk halkının Türkiye ye güveni gün geçtikçe artmaktadır. 10

11 Liderler BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan %53.4 lük güvenle muhalefet partileriyle arayı iyice açmıģ gözükmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu na olan güven %17.5, Devlet Bahçeli ye olan güven %9.0 dır. Daha önceki araģtırmalarla karģılaģtırıldığında muhalefet parti liderleri seçim öncesine göre güven konusunda puan kaybetmiģlerdir. Devamında doğrudan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan a güveniyor musunuz? sorusuna, halkın %62.3 ü güvendiğini ifade etmiģtir. Ülkenin geleceği için hükümete mi yoksa muhalefete mi daha çok güveniyorsunuz? diye sorulan soruya hükümete güvenin oranı %52.7 olurken muhalefete güvenenlerin oranı %21.7, hiç birine güvenmiyorum diyenler de %25.6 dır. 11

12 Anayasa, Demokrasi, Devlet Türkiye de sivil bir anayasa ihtiyacı %76.9 luk bir oranla gerekli görülmektedir. Toplum yeni bir anayasa konusunda ittifak etmiģ bulunmaktadır. Halkın %65.9 u bugün Türkiye de rejim tehlikesi olduğuna inanmamaktadır. Türkiye de rejim tehlikesi var diyenler Atatürkçü, Kemalist ve laik çevre arasında yoğunlaģmıģtır. Halkın yarısı geçtiğimiz 10 yıl içerisinde darbe tehlikesi atlattığımızı düģünürken, bugün halkın %77.2 si darbe ihtimali olmadığına inanmaktadır. Halkın %56.8 i Türkiye nin demokratikleģtiğine inandığı gözükmektedir. Meclise gelemeyen tutuklu milletvekillerinin mecliste bulunmalarıyla ilgili sizce aģağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? diye sorduğumuzda %64.3 lük bir kesim Mahkemenin sonuçları beklenmelidir diye yanıt vermiģtir. %35.7 si ise Derhal meclise gönderilmelidir demektedir. Bu durum göz önüne alındığında tutuklu milletvekillerinin mahkemelerinin sonuçlarını isteyenlerin oranı hükümet oylarının 14 puan daha yukarısında gözükmektedir. Türk halkı Balyoz ve Ergenekon davaları konusunda ortadan ikiye bölünmüģtür. 12

13 DıĢ Politika Türk halkı içerisinde bulunduğumuz bölgenin en güçlü ülkesinin Türkiye olduğuna inanmaktadır. Halkın %70 i Türkiye nin, %13 ü Ġsrail in, %10 u Ġran ın güçlü olduğundan bahsetmiģtir. Türkiye nin dıģ politikada oynadığı rol, ekonomik istikrar ve büyüme, komģularıyla kurduğu doğru iliģkiler Türk halkının kendi ülkelerine olan güvenini arttırmıģtır. Mısır, Tunus, Libya ve Suriye de yaģanan olaylar karģısında Türkiye nin dıģ politikası %39.6 oranında olumlu, %28.9 oranında olumsuz, %31.5 oranında da kısmen olumlu bulunmaktadır. Bu bağlamda politikaların baģarısı konusunda halkta bir tereddüt gözükmektedir. 13

14 Ekonomik Analiz BeĢ yıl öncesine göre halkın %43.0 ı kendi ekonomik durumunu daha iyi görürken, %27.7 si daha kötü, %29.2 si de değiģmedi beyanatında bulunmuģtur. Bu bağlamda halk ekonomik duruma iyimser bakmaktadır. Halkın ekonomi ve gelecek algısına baktığımızda %41.9 u daha iyi olacağı, %28.4 ü daha kötü olacağı, %30.2 si ise değiģmeyeceği kanaatinde olduğunu bildirmiģtir. Türk halkı ekonomimizi büyük oranda krize dayanıklı ekonomi olarak algılamaktadır. Yine ekonomi konusunda dünya devletleriyle sıralandığında Türkiye nin orta sıralarda dayanıklı olduğu kanaati ortaya çıkmıģtır. Halkın %50 si Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi bulmaktadır. Gelir gruplarında alt ve üst gelir grupları ekonomiyi gerçekçi bulma konusunda bariz bir farklılık göstermemektedirler. Ekonomik büyümenin gerçekliğiyle ilgili soruda eğitimli iģçiler en karamsar tabloyu çizerken, eğitimsiz iģçiler en olumlu segmentte durmaktadırlar. Halkın %22.0 ı önümüzdeki bir yıl içerisinde araba, %17.5 i de ev satın almayı düģünmektedirler. Türk halkının %31 inin bankalara, %27 sinin ise kiģilere borcu bulunmaktadır. 14

15 Sosyal Analiz Türk halkı ahlaki değerler ve gençliğin gidiģatı açısından bir kötüye gidiģ olduğunu düģünmektedir (%72.5). Bütün siyasi görüģler ve bütün siyasi kesimlerin bu kanaati ortaktır ve birbirinden farklı değildir. Türk halkının %20.2 si sayısal loto, %10.5 i iddia, %5.6 sı spor toto, %2.6 sı da at yarıģı oynamaktadır. Halkın %47.1 i sigara kullanmaktadır. Yine halkın %23.3 ü de alkol kullanmaktadır. Demokrasi ve anayasa değiģikliği konusunda beklentinin yükseldiği, darbeler ve rejim endiģesinin azaldığı, hükümete ve kurumlara güvenin arttığı, ekonomi konusunda büyük tedirginliğin olmadığı ve önemli problemler sıralamasında terörün öne çıktığı bir Türkiye tablosuyla karģı karģıyayız. 15

16 3. DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER

17 YaĢ gruplarına göre dağılım(%) Frekans Yüzde , , , , ,9 2237* 100 *Bu soruya 3 kiģi yanıt vermemiģtir. 17

18 Cinsiyete göre dağılım Frekans Yüzde Bayan Bay

19 Eğitim durumuna göre dağılım Frekans Yüzde Okuryazar değil 195 8,7 Okuryazar 137 6,1 Ġlkokul mezunu ,7 Ortaokul/Ġlköğretim mezunu ,3 Lise mezunu ,7 Üniversite mezunu ,4 2230* 100 *Bu soruya 10 kiģi yanıt vermemiģtir. 19

20 Medeni duruma göre dağılım Frekans Yüzde Evli ,6 Bekar ,2 Dul / BoĢanmıĢ 138 6,2 2225* 100 *Bu soruya 15 kiģi yanıt vermemiģtir. 20

21 Ne iģ yapıyorsunuz? Frekans Yüzde Ev hanımı ,3 Esnaf ,2 Eğitimsiz iģçi ,3 Emekli ,6 Eğitimli iģçi 186 8,4 Öğrenci 131 5,9 ĠĢsiz 128 5,8 Memur 96 4,3 Geliri düģük serbest meslek 76 3,4 Geliri yüksek serbest meslek 62 2,8 2221* 100 *Bu soruya 19 kiģi yanıt vermemiģtir. 21

22 Asıl memleketiniz? Frekans Yüzde Frekans Yüzde Konya 127 5,8 Van 50 2,3 Ankara 120 5,5 Yozgat 42 1,9 Ġzmir 120 5,5 Rize 35 1,6 Ġstanbul 107 4,9 Çorum 32 1,5 Samsun 87 4,0 Antalya 31 1,4 Bursa 83 3,8 Kastamonu 31 1,4 Gaziantep 82 3,7 Elazığ 28 1,3 Sivas 79 3,6 Ordu 27 1,2 Diyarbakır 74 3,4 ġanlıurfa 26 1,2 Trabzon 73 3,3 Adıyaman 25 1,1 Erzurum 71 3,2 Çankırı 24 1,1 Malatya 70 3,2 Tokat 23 1,0 Adana 67 3,0 Kars 22 1,0 Kayseri 65 3,0 GümüĢhane 21 1,0 Manisa 64 2,9 YurtdıĢı 21 1,0 Mardin 51 2,3 Diğer ,2 2200* 100 *Bu soruya 40 kiģi yanıt vermemiģtir. 22

23 AĠLENĠZĠN (Tüm ev halkının kazancı, gayri menkul gelirleri vb dahil) aylık TOPLAM geliri nedir? Frekans Yüzde 500 TL ve altı 107 4,8 501 TL 1000 TL , TL 1500 TL TL 2000 TL , TL 2500 TL , TL 3000 TL 134 6, TL 3500 TL 57 2, TL 4000 TL 40 1, TL 4500 TL 18 0, TL 5000 TL 15 0, TL 5500 TL 15 0, TL 6000 TL 3 0, TL 6500 TL 3 0, TL 7000 TL 1 0, TL 7500 TL 5 0, TL ve üzeri 11 0, *Bu soruya 25 kiģi yanıt vermemiģtir. AĠLENĠZĠN aylık TOPLAM gideri nedir? Frekans Yüzde 500 TL ve altı 206 9,4 501 TL 1000 TL , TL 1500 TL , TL 2000 TL , TL 2500 TL 169 7, TL 3000 TL 77 3, TL 3500 TL 39 1, TL 4000 TL 18 0, TL 4500 TL 6 0, TL 5000 TL 6 0, TL 5500 TL 11 0, TL 6000 TL 2 0, TL 6500 TL 3 0, TL 7000 TL 1 0, TL 7500 TL 3 0, TL ve üzeri 5 0,2 2191* 100 *Bu soruya 49 kiģi yanıt vermemiģtir. 23

24 4. ARAġTIRMA BULGULARI

25 4.1. POLĠTĠK ANALĠZ 25

26 Bu Pazar günü Milletvekilli Genel Seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?(%) 26

27 Bu Pazar günü Milletvekilli Genel Seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde AK PARTĠ ,2 51,4 CHP ,1 25,2 MHP ,7 12,1 BDP 122 5,4 6,2 BAĞIMSIZLAR 13 0,6 0,7 DĠĞER 87 3,9 4,4 ARA TOPLAM I ,9 100 KARARSIZ 80 3,6 OY KULLANMAYACAĞIM 85 3,8 CEVAP YOK 107 4,8 ARA TOPLAM II ,

28 Siyasi duruģ olarak kendinizi sayacaklarımdan hangisiyle tanımlarsınız? Baz: 2240 KiĢi Frekans Cevapların Yüzdesi Deneklerin Yüzdesi* Atatürkçü ,4 30,0 Milliyetçi ,0 18,9 Dindar ,9 14,1 Demokrat 239 9,0 10,7 Ġslamcı 212 8,0 9,5 Muhafazakâr 202 7,6 9,0 Sosyal Demokrat 133 5,0 5,9 Laik 133 5,0 5,9 Muhafazakâr Demokrat 93 3,5 4,2 Sosyalist 71 2,7 3,2 Kemalist 60 2,3 2,7 Liberal 26 1,0 1,2 Diğer 3 0,1 0,1 Cevap yok 64 2,4 2,9 *Birden çok cevap alınmıģtır ,2 28

29 AĢağıda sayacağım kurumlara güveniyor musunuz?(%) 29

30 AK PARTĠ Hükümeti ni baģarılı buluyor musunuz?(%) 30

31 Bugün için sizce Türkiye nin en temel sorunu nedir? Terör %41,1 İşsizlik %24,6 Ekonomik sorunlar %16,8 31

32 Bugün için sizce Türkiye nin en temel sorunu nedir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Terör ,4 41,1 ĠĢsizlik ,2 24,6 Ekonomik sorunlar ,5 16,8 Doğu ve Güneydoğu sorunu 166 7,4 7,5 Eğitim 71 3,2 3,2 Yolsuzluklar 40 1,8 1,8 DemokratikleĢme 36 1,6 1,6 Kürt sorunu 26 1,2 1,2 Diğer 46 2,1 2,1 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok 40 1,

33 Mevcut siyasi liderlerden en beğendiğiniz siyasi lider kimdir? %53,4 Recep Tayyip Erdoğan %17,5 Kemal Kılıçdaroğlu %9,0 Devlet Bahçeli 33

34 BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan a güveniyor musunuz? Frekans Yüzde Güvenmiyorum ,7 Güveniyorum , *Bu soruya 2 kiģi yanıt vermemiģtir. 34

35 Ülkenin geleceği için hükümete mi yoksa muhalefete mi daha çok güveniyorsunuz? Frekans Yüzde Hükümete daha çok güveniyorum ,7 Hiçbirine güvenmiyorum ,6 Muhalefete daha çok güveniyorum ,7 2218* 100 *Bu soruya 22 kiģi yanıt vermemiģtir. 35

36 Sizce, Türkiye de yeni bir anayasa gerekli midir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet gereklidir ,7 76,9 Hayır gerekli değildir ,8 23,1 Ara Toplam ,5 100 Cevap yok / Fikrim yok 33 1,

37 Siyasi tercihlere göre yeni bir anayasanın gerekliliği ile ilgili değerlendirmeler(%) Ki-kare: 68,466; sd: 5; p<0,05 37

38 Eğitim Durumuna göre yeni bir anayasanın gerekliliği ile ilgili değerlendirmeler Evet Hayır gereklidir gerekli değildir Okuryazar değil Okuryazar 74,3 25,7 100 Ġlkokul mezunu 77,3 22,7 100 Ortaokul/Ġlköğretim mezunu 71,1 28,9 100 Lise mezunu 78,5 21,5 100 Üniversite mezunu ,4 24,

39 Türkiye nin geleceğini aydınlık görüyor musunuz? Frekans Yüzde Evet ,2 Kısmen ,4 Hayır ,4 2236* 100 *Bu soruya 4 kiģi yanıt vermemiģtir. 39

40 Türkiye de rejim tehlikesi görüyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,3 65,9 Evet ,8 34,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 19 0,

41 Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde askeri darbe tehlikesi atlattığımıza inanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,8 50,8 Evet ,2 49,2 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 43 1,

42 Halen Türkiye de askeri darbe olabilir mi? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır artık darbe olmaz ,5 77,2 Evet olabilir ,2 22,8 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

43 Sizce ülke demokratikleģiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet ,3 56,8 Hayır ,9 43,2 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok 17 0,

44 Meclise gelemeyen tutuklu milletvekillerinin mecliste bulunmalarıyla ilgili sizce aģağıdakilerden hangisi yapılmalı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Mahkemelerin sonuçları beklenmelidir ,6 64,3 Derhal meclise gönderilmeliler ,2 35,7 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok 27 1,

45 Kamuoyunda Balyoz ve Ergenekon davası olarak geçen davalarda adaletin tecelli ettiğine/edeceğine inanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Ġnanmıyorum ,0 51,0 Ġnanıyorum ,1 49,0 Ara Toplam ,1 Cevap yok 42 1,

46 Ġçinde bulunduğumuz bölgenin en güçlü ülkesi kimdir? TÜRKİYE İSRAİL İRAN Frekans Yüzde Türkiye ,4 Ġsrail ,7 Ġran ,4 Suriye 46 2,1 Yunanistan 46 2,1 Diğer 32 1,4 2217* 100 *Bu soruya 23 kiģi yanıt vermemiģtir. 46

47 Bu ülkelerde yaģanan olaylarla ilgili Türkiye nin dıģ politikasını baģarılı buluyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde BaĢarılı buluyorum ,4 39,6 Kısmen baģarılı buluyorum ,3 31,5 BaĢarılı bulmuyorum ,7 28,9 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 15 0,

48 Norveç te Anders Breivik in gerçekleģtirdiği, 77 kiģinin ölümüne neden olan katliamın bireysel bir çılgınlık olduğunu mu düģünüyorsunuz yoksa Avrupa uygarlığının krizinin bir iģareti mi? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Bireysel bir çılgınlık ,3 52,9 Avrupa uygarlığının krizinin bir iģareti ,6 47,1 Ara Toplam ,9 100 Cevap yok / Fikrim yok 70 3,

49 4.2. EKONOMĠK ANALĠZ 49

50 5 yıl öncesine göre bugünkü ekonomik durumunuzu nasıl buluyorsunuz? Frekans Yüzde Daha iyi Aynı bir Ģey değiģmedi ,2 Daha kötü ,8 2238* 100 *Bu soruya 2 kiģi yanıt vermemiģtir. 50

51 5 yıl sonra ekonomik durumunuzun bugüne göre nasıl olacağını düģüyorsunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Daha iyi olacak ,0 41,4 Bir Ģey değiģmeyecek ,9 30,2 Daha kötü olacak ,2 28,4 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 20 0,

52 5 yıl sonra ekonomik durumunuzun bugüne göre nasıl olacağını düģüyorsunuz?(%) Daha iyi olacak Bir Ģey değiģmeyecek Daha kötü olacak Alt gelir grubu (1000 TL ve altı) 44,5 25,4 30,1 100 Orta gelir grubu ( TL) 39,5 33,4 27,1 100 Üst gelir grubu (3001 TL ve üzeri) 43,1 23,4 33,

53 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı bir ekonomi midir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, krizlere dayanıklıdır ,7 58,1 Hayır, krizlere dayanıklı değildir ,6 41,9 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 16 0,

54 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı bir ekonomi midir?(%) Evet, krizlere dayanıklıdır Hayır, krizlere dayanıklı değildir Alt gelir grubu (1000 TL ve altı) 57,5 42,5 100 Orta gelir grubu ( TL) 58,9 41,1 100 Üst gelir grubu (3001 TL ve üzeri) 51,5 48,

55 Sizce Türkiye ekonomisi krizlere dayanıklı olma bakımından dünyada ilk sıralarda mı, orta sıralarda mı yoksa son sıralarda mıdır?(%) Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Orta sıralarda ,3 57,7 Ġlk sıralarda ,7 24,9 Son sıralarda ,3 17,4 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok / Fikrim yok 16 0,

56 Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi buluyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, gerçekçi buluyorum ,4 50,9 Hayır, gerçekçi bulmuyorum ,7 49,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok / Fikrim yok 21 0,

57 Türkiye deki ekonomik büyümeyi gerçekçi buluyor musunuz?(%) 57

58 Önümüzdeki aylarda Türkiye ekonomisinde kriz bekliyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,0 57,4 Evet ,8 42,6 Ara Toplam ,8 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

59 Önümüzdeki 1 yıl içerisinde araba satın almayı düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Hayır ,7 Evet ,3 2233* 100 *Bu soruya 7 kiģi yanıt vermemiģtir. 59

60 Önümüzdeki 1 yıl içerisinde ev almayı düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Hayır ,5 Evet ,5 2232* 100 *Bu soruya 8 kiģi yanıt vermemiģtir 60

61 Herhangi bir kiģiye Türk parası ya da döviz borcunuz var mı? Frekans Yüzde Hayır Evet * 100 *Bu soruya 6 kiģi yanıt vermemiģtir 61

62 4.3. SOSYAL ANALĠZ 62

63 Sizce Türkiye'de ayrımcılık yapılıyor mu?(%) Sizce Türkiye de kadın erkek eģitsizliği var mı? Türkiye de Çingenelere ayrımcılık yapılıyor mu? Türkiye de özürlülere ayrımcılık yapılıyor mu? *Bu soruya yanıt vermeyenler tabloya dahil edilmemiģtir. Evet Hayır Frekans Yüzde 65,4 34,6 100 Frekans Yüzde 52,5 47,5 100 Frekans Yüzde 47,5 52,

64 Çocuklarınızın geleceğine dair bir endiģeniz var mı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet var ,5 63,4 Hayır yok ,1 36,6 Ara Toplam ,5 100 Cevap yok 33 1,

65 Türkiye de eskiye nazaran ahlaki değerlerin kaybolduğunu düģünüyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, büyük oranda kaybolduğunu düģünüyorum ,9 72,5 Kısmen kaybolduğunu düģünüyorum ,3 19,5 Hayır, kaybolduğunu düģünmüyorum 177 7,9 8,0 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 20 0,

66 Evet, büyük oranda kaybolduğunu düģünüyorum Kısmen kaybolduğunu düģünüyorum Hayır, kaybolduğunu düģünmüyorum Türkiye de eskiye nazaran ahlaki değerlerin kaybolduğunu düģünüyor musunuz?(%) Milliyetçi 76,7 18,4 5,0 100 Dindar 76,2 16,4 7,4 100 Atatürkçü 75,4 16,3 8,4 100 Kemalist 72,7 12,1 15,2 100 Ġslamcı 71,7 22,8 5,5 100 Muhafazakâr 71,0 20,7 8,3 100 Sosyal Demokrat 70,8 19,8 9,4 100 Laik 70,3 25,0 4,7 100 Demokrat 69,3 23,3 7,4 100 Sosyalist 61,3 27,4 11,3 100 Muhafazakâr Demokrat 60,3 28,8 11,0 100 Diğer 61,5 26,9 11,5 100 Ki-kare:49,230 sd: 24; p<0,05 66

67 Tercih hakkınız olsa Türkiye de mi yoksa yurtdıģında mı yaģamak istersiniz? Frekans Yüzde Türkiye de ,4 YurtdıĢında ,6 2230* 100 *Bu soruya 10 kiģi yanıt vermemiģtir. 67

68 Etnik kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Frekans Yüzde Türk ,9 Kürt ,3 Arap 46 2,1 Laz 34 1,5 Zaza 23 1 Asuri (Süryani) 11 0,5 Çerkez 11 0,5 Azeri 7 0,3 Ermeni 6 0,3 Çingene/Roman 6 0,2 Gürcü 5 0,2 Arnavut 3 0,2 Yörük 3 0,1 Tatar 2 0,1 Abaza 2 0,1 Türkmen 2 0,1 Cevap yok 38 1,

69 Dini kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Müslüman ,4 96 Alevi 38 1,7 1,8 Ateist 23 1,0 1,1 Deist 10 0,4 0,5 Hıristiyan 6 0,3 0,3 Diğer 3 0,1 0,1 Süryani 1 0,0 0,0 Panteist 1 0,0 0,0 Agnostik 1 0,0 0,0 Yezidi 1 0,0 0,0 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok 108 4,

70 Yaz tatili yaptınız mı/yapacak mısınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Yaz tatili yapmadım/yapmayacağım ,9 66,0 Yaz tatili yaptım/yapacağım ,4 34,0 Ara Toplam ,3 100 Cevap yok 38 1,

71 AĢağıda size sayacağım oyunları oynar mısınız?(%) Sayısal Loto Ġddaa Spor Toto At yarıģı Oynarım Oynamam Frekans Yüzde 20,2 79,8 100 Frekans Yüzde 10,5 89,5 100 Frekans Yüzde 5,6 94,4 100 Frekans Yüzde 2,6 97,4 100 *Bu soruya yanıt vermeyenler tabloya dahil edilmemiģtir. 71

72 Sigara kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kullanmıyorum ,9 52,9 Kullanıyorum ,2 47,1 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 43 1,

73 Alkol kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kullanmıyorum ,7 76,7 Kullanıyorum ,7 23,3 Ara Toplam ,4 100 Cevap yok 58 2,

74 Facebook kullanıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Hayır ,6 Evet ,1 35,4 Ara Toplam ,1 100 Cevap yok 20 0, Facebook ta en çok beğendiğiniz yerli ya da yabancı kullanıcı kimdir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Beğendiği kullanıcı yok ,2 75,8 ArkadaĢ 13 1,7 2,1 Atatürk 4 0,5 0,6 Arda Turan 4 0,5 0,6 Ronaldo 3 0,4 0,5 Rihanna 3 0,4 0,5 Murat Boz 3 0,4 0,5 Serdar Ortaç 2 0,3 0,3 Tuğba Büyüküstün 2 0,3 0,3 Recep Tayyip Erdoğan 2 0,3 0,3 Tarkan 2 0,3 0,3 Kenan Doğulu 2 0,3 0,3 Yavuz Bingöl 2 0,3 0,3 Ghetto Tattoos 2 0,3 0,3 Kemal Kılıçdaroğlu 2 0,3 0,3 Ahmet Kaya 2 0,3 0,3 Zeliha Kara 2 0,3 0,3 Diğer ,4 16,4 Ara Toplam ,2 100 Cevap yok / Fikrim yok ,

75 Twitter kullanıyor musunuz? Twitter da en çok beğendiğiniz yerli ya da yabancı kullanıcı kimdir? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Beğendiğim kullanıcı yok 30 33,7 42,3 Hilal Cebeci 5 5,6 7,0 Abdullah Gül 4 4,5 5,6 Diğer 32 36,0 45,1 Ara Toplam 71 79,8 100 Cevap yok 18 20, Frekans Yüzde Hayır Evet * 100 *Bu soruya 11 kiģi yanıt vermemiģtir. 75

76 Twittersız bir dünya düģünebiliyor musunuz? Frekans Yüzde Evet düģünebiliyorum 75 87,2 Hayır düģünemiyorum 11 12,8 86* 100 *Bu soruya 3 kiģi yanıt vermemiģtir. 76

77 ġehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy ĠĢ Merkezi No:4 K:2 D: Mecidiyeköy Ġstanbul Tel: Fax:

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması. Kadir Has Üniversitesi. Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 5 Şubat 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 1 GENEL

Detaylı

TÜRKİYE TOPLUM VE SİYASET 2009 4. ÇEYREK ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE TOPLUM VE SİYASET 2009 4. ÇEYREK ARAŞTIRMASI TÜRKİYE TOPLUM VE SİYASET 2009 4. ÇEYREK ARAŞTIRMASI "2009 Türkiye-Toplum-Siyaset Araştırması" -4. Çeyrek- SUNUŞ GENAR Araştırma, 1997 den beri araştırma sektöründe faaliyet gösteren siyasi araştırmalar,

Detaylı

Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler. KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi

Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler. KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi KONDA Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler Mayıs 2010 KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi (Bu rapor abonelerimizle olan sözleşmelerimizin 7/b. maddesinin verdiği izinle yayınlanmıştır) ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN KASIM - 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014

Türkiye Gündemi - EYLÜL 2014. Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, EYLÜL 2014 Türkiye Gündemi - Kamuoyu Araştırması Raporu İSTANBUL, İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 4 2 ARAŞTIRMANIN AMACI... 15 3 YÖNTEM VE ÖRNEKLEM... 16 3.1 YÖNTEM... 16 3.2 ÖRNEKLEM... 17 3.2.1 Görüşülen Kişinin Yaşı...

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA - 7

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA - 7 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA - 7 OCAK 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri

ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri ÇÖZÜM SÜRECĠ, KOBANE VE IġĠD TERÖRÜNE ĠLĠġKĠN TUTUMLAR - EKĠM 2014 - AraĢtırma Amacı, Kapsamı ve Örneklemi Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında, Kürtlerin

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 309-6672 Yıl/Year: Cilt/Volume: Sayı/Issue: Bahar/Spring 20 Bingöl BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır.

MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Devamla) Hareket noktaları da eģitlik kavramı değildir. O düz oranlı vergileme dediğimiz verginin mantığı farklıdır. ĠKĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 12.22 BAġKAN : Sait AÇBA (Afyonkarahisar) BAġKAN VEKĠLĠ : Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Hasan Fehmi KĠNAY (Kütahya) KÂTĠP ÜYE : Süreyya Sadi BĠLGĠÇ (Isparta) -----0-----

Detaylı

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA KARA KUTU KĠTAPLARI SINAV KAZANDIRIR KPSS DGS ALES YGS LYS için hazırlık kitaplarımız mevcuttur. 2015 1 2015 GÜNCEL BĠLGĠLER Ġsmail Kaynarca Ahmet Oktay Hasan bal 2 **2013 yılı sonu itibari ile Türkiye

Detaylı

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU 1 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İSTANBUL KONUT PİYASASI SAHA ARAŞTIRMA RAPORU BAŞKAN IN MESAJI YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ Sayı:4 Ocak 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ 9 OCAK 2012 GÜNÜ SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU NU SUÇLADI SUÇ: SİLİVRİ YARGILAMASINI

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011 İçindekiler Araştırmanın Amacı Metodoloji & Hedef Kitle Örneklem Yönetici Özeti Çocuk Sahipliği Sosyal Güvenlik Emeklilik Çalışma Durumu & Çalışma

Detaylı

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu

Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu A Anket No:... id. [ ] Versiyon Kodu:... ver. [ - 1 - ] Yaz 2011 2. Aşama Kontrol Çalışması Soru Formu Blok No:... blok. [ ] Blok İçi Sıra No:... blokici. [ ] İl:... il. [ ] İlçe:... ilce. [ ] Mahalle

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ ANKARA TĠCARET ODASI ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ TURGUT ÖZBAY Ocak - 2003 Ankara "EĞER, ġunun BUNUN TEVECCÜHÜNDEN KUVVET ALMAYA TENEZZÜL^EDERSENĠZ HALĠNĠZĠ BĠLMEM, FAKAT ÂTĠNĠZ ÇÜRÜK OLUR" M. KEMAL ATATÜRK SUNUġ

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı