TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ"

Transkript

1 TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ Amacımız: Pedodonti alanında uluslararası düzeyde kabul gören bir eğitim, tedavi ve araştırma merkezi olmaktır. Misyonumuz: Mevcut akademik kadromuz ile tanımladığımız yetkinlikler çerçevesine lisans ve lisans üstü eğitimi vermek, toplum ağız ve diş sağlığı konularında bulunduğumuz bölge ve çevresine yaşayan bireylerin farkındalığını arttırmak, 0-15 yaş arasındaki çocukların ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunmak ve bölgemizdeki çürük önleyici ulusal programlara bilimsel katkı sağlayacak araştırmaları yapmaktır. Vizyonumuz: Engelli çocukları da kapsayan 0-15 yaş grubu tüm çocuklar için sağlık hizmeti sunan bir merkez olmanın yanı sıra, Kayseri ve civarında toplum ağız ve diş sağlığını dünya standartlarının üzerine çıkaracak program alt yapısını hazırlamaktır. Bu şekilde tüm Türkiye çapında uygulanabilecek bir ağız diş sağlığı programı için model oluşturmak hedeflenmektedir. Hedeflerimiz: Pedodonti eğitimi alanında ulusal alanında örnek, uluslarasın alanda kabul görmüş bir eğitim merkezi olmak. Engelli ve sağlıklı 0 15 yaş grubu çocuklar için dünya standartlarının üzerinde tedavi ve koruyucu uygulama hizmeti sunan sağlık hizmet sunucusu olmak Kayseri ve çevresinde ağız ve diş sağlığı seviyesini WHO hedeflerinin üzerinde bir düzeye çıkartacak ulusal programların bilimsel alt yapısını kuran, uygulayan ve ülkemiz çapında uygulanabilecek bir program için örnek model geliştirmek PEDODONTİ LİSANS DÜZEYİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Pedodonti eğitim-öğretimini tamamlayan mezun diş hekiminin kazanımları aşağıdaki gibidir yaş grubu çocukların sağlıklı ağız diş yapısı ile anatomisi hakkında bilgi sahibidir. Çocuklarda genel sistemik hastalıklar ve bunların ağız ve diş sağlığına etkileri hakkında bilgi sahibidir. Çocuklarda tüm davranış yönlendirme tekniklerini bilir ve 5 yaş üzerindeki uyum sorunu olan sağlıklı çocuklarda basit davranış yönlendirme tekniklerini uygular. 5 yaş üzerindeki sağlıklı ve uyumlu çocuklarda komplike olmayan tedavi planlamasını yapar. Sağlıklı çocuklardaki diş hastalıklarının uzun dönem takibi gerekmeyen restoratif ve endodontik tedavilerini uygular Basit dental travmatik yaralanmaları tedavi eder, komplike travmatik yaralanmaların muayenesi ve acil müdahale yöntemlerini bilir. Çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik tüm koruyucu ve önleyici uygulamaları bilir ve uygular.

2 PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM PROGRAM YETERLİLİKLERİ Programın amacı: Ülkemiz nüfusunun önemli bölümünü oluşturan ve geleceğimizin nasıl şekilleneceğinin belirleyicisi olacak çocuklarımızın (0=15 yaş grubu), ağız diş ve çevre dokuların sağlıklarını korumaya yönelik bilgi beceri ve kabiliyetlerle donanmış diş hekimleri yetiştirmek ve bu diş hekimlerinin gelişim ve eğitimlerini mezuniyet sonrası da devam ettirebilecek duyarlılık ve bilinç düzeyinde olmalarını sağlamaktır. Program yeterlikleri: Bu programı bitiren kişiler; BİLGİ (kuramsal ve uygulamalı) düzeyinde: PY1. Çocuk ve adolesan hastayı sınıflandırır. PY2. Çocuk hastada ağız, diş ve çevre dokuların fizyolojik ve sağlıklı durumunu bilir, normalden sapmaları ve nedenlerini değerlendirir. PY3. Çocuklarda ağız, diş ve çevre dokuların hastalıkları ile bu hastalıklara neden olabilecek sistemik hastalıkların vücudu etkileme yollarını, hastalıklarda ortaya çıkan ağız ve çevresindeki fonksiyon bozukluklarını kavrar. PY4. Çocuklarda ağız, diş ve çevre dokularda meydana gelen hastalıkların ve komplike olmayan dental travmaların teşhis, tedavi ve önlenmesi ile ilgili yaklaşımlara sahiptir. PY5. Çocuklarda ortaya çıkan ağız ve çevre dokulardaki fonksiyon bozukluklarının neden olabileceği psikolojik etkileri kavrar. PY6. Çocuk ve adölasanlarda davranış yönlendirmesi teniklerini bilir. BECERİ (kavramsal/bilişsel ve uygulamalı) düzeyinde: PY7. Güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve çalışma ekibinin diğer üyeleriyle sağlık, güvenlik ve klinik risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yapar. PY8. Çocuk psikolojisi, çalışma pozisyonları, görsel algılama, alet tutuşu, malzeme kullanımı, stres ve kriz yönetimi tekniklerini bilir. PY9. Çapraz enfeksiyon kontrolü konusunda gerekli önlemleri alır. PY10. Çocuk hasta ve/veya velisinden tıbbi ve dental öykü (anamnez) alır, ağız diş ve çevre dokuların muayenesini yapar. PY11. Çocuk hastada ağız, diş ve çevre dokuların sağlık sorunlarını ve travmalarını tanımlamak, bulguları analiz etmek, yorumlamak ve tedaviyi yönlendirmek için aydınlatılmış onam belgesi alır, temel tanısal testleri ve girişimleri uygular gerektiğinde diğer branşlarla konsültasyon yapar. PY12. Anamnez, klinik muayene, radyolojik muayene ve diğer tetkikleri değerlendirerek klinik tanı koyar. PY13. Hastanın ve/veya hasta yakınının da katılımıyla bir tedavi planı oluşturur, ileri cerrahi gerektiren durumlarla ilgili uzmana sevk eder. PY14. Mevcut kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde tıbbi ve adli kayıt tutar, hasta bilgilerini (epikriz, rapor vb.) hazırlar ve sunar.

3 PY15. Hastanın tanı, tedavi ve takip sürecinde kanıta dayalı ve hasta merkezli tedavi prensiplerini uygular. PY16. Çocuklarda yaşamı doğrudan tehdit eden durumları tanır, tıbbi olarak acil durumları yönetir ve yönlendirir. PY17. Bebek çocuk ve adölasanlarda koruyucu diş hekimliği uygulamalarında gereksinimi belirler, uygulamaları yapar, etkinliğini değerlendirir. PY18. Çocuk hastalarında genetik dismorfik ve konjenital hastalıkların değerlendirmesini yapar uygun bölümlere hastanın yönlendirilmesini sağlar. PY19. Diş hekimliği uygulamalarında sorumluluk alır; diğer meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır. YETKİNLİKLER: BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ: PY20. Mezun diş hekimi kütüphane ve diğer veri tabanlarından gerekli bilgilere ulaşabilir. Bu bilgileri yorumlayabilir, bilimsel ve etkili olarak kullanabilir. ÖĞRENME YETKİNLİĞİ: PY21. Mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak ve bilimsel kongreleri takip ederek sürekli kendini geliştirir. İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK: PY22. Çocuk ve adölesanlarda ağız ve diş hastalıklarını önlemek ve sağlığını geliştirmek amacıyla diğer sağlık kurumları ile işbirliği yapar. PY23. Çocuk hasta, hasta velisi, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili iletişim kurar. ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK: PY24. Dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiren konularda ayrım yapmadan, hastaya biyoloik, sosyal, kültürel ve davranışsal yönleriyle bir bütün olarak yaklaşır. PY25. Bilimsel yöntemlere bağlılık, sorumluluk, epati, fedakarlık, güvenilirlik, dürüstlük gibi mesleki değerlere sahiptir. PY26. Diş hekimliği uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda hareket eder. Mevcut yasal düzenlemelere uygun, diş hekimi sorumluluğunu bilerek, çocuk hasta, velisi ve diş hekimi haklarını gözeterek mesleğini uygular.

4 LİSANS DÜZEYİ TEORİK EĞİTİM MÜFREDATI Sınıf sorumluları: Öğretim üyeleri Teorik Eğitim Öğretim Üyesi 3. sınıf Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 4. sınıf Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin Amaç: Çocukların sağlıklı ağız ve diş yapısı ve fonksiyonlarını, diş dokuların hastalıklarını, hastalık oluşum mekanizmalarını, bebeklikten genç erişkin yaşa kadar diş hastalıklarının oluşum mekanizmalarına davranışsal, sosyal ve yapısal faktörlerin etkilerini, ağız ve diş sağlığının kazanılması içi gerekli tedavi yöntemleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı yöntemlerinin bilinmesi hedeflenmektedir. Öğrenme çıktıları: 3. sınıflar için; Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişim ve sürme fizyolojisini bilir Süt ve sürekli dişlerdeki sürme anomalilerini tanımlar. Mine, dentin ve derin dentin çürüklerini tanımlar, çürüğe bağlı pulpada meydana gelen hastalık seviyesini tanımlar ve katagorize eder. Genç sürekli ve süt dişlerine yönelik kavite, restorasyon ve prensiplerini bilir. Çocuklarda anamnez alınması, klinik ve radyografik muayene yöntemlerini bilir, bu muayeneler sonucundaki çıktıları yorumlar. Çürük aktivitesini tanımlar, seviyesini katagorize eder ve buna uygun çürük önleyici programı bilir. 4. sınıflar için Çocuklarda büyüme ve gelişim fizyolojisini bilir. Oklüzal gelişimi bilir, oklüzal gelişimde meydana gelen bozuklukları tanımlar, anomalilere yönelik de koruyucu ve durdurucu tedavi yöntemlerini bilir. Süt ve sürekli dişlerdeki travmatik yaralanmaları katagorize eder, tedavi prosedürlerini bilir. Dişlerde gözlenen yapısal anomalileri bilir ve bunlara yöntelik tedavi planlaması hakkında fikir sahibidir. Kronik sistemik rahatsızlığı bulunan çocuklarda uygulanacak tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir. Özürlü ve kooperasyon yeteneği olmayan çocuklarda tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir.

5 Müfredat Konuları 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ Hafta Konu Öğretim Üyesi 1 Pedodonti Anabilim Dalı eğitim ve çalışma sistemi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Süt ve daimi diş embriyolojisi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 3 Süt dişi ile daimi diş arasındaki morfolojik ve yapısal Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü farklar 4 Süt ve daimi dişlerin sürmesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 5 Süt dişlerinde kök rezorpsiyonu Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 6 Süt ve sürekli dişlerin sürme anomalileri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 7 Süt dişlerinde mine ve dentin çürükleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 8 Süt dişine özgü kavite prensipleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 9 Süt dişlerinde restoratif tedavi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 10 Fissür Örtücüler Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 11 Çocuklarda anamnez Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 12 Pedodontide klinik muayene yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 13 Çocuklarda radyografik muayene Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 15 ARA SINAV 3. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1 Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve tedavi yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Süt dişlerinde kanal tedavi uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 3 Aşırı madde kaybına uğramış süt dişlerinde tedavi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan yaklaşımları 4 Pedodontide paslanmaz çelik kron uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 5 Süt dişlerinde çekim endikasyonları ve teknikleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 6 Çocuk hastalara psikolojik yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 7 Genç sürekli dişlerin endodontik tedavileri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 8 Beslenme ve çürük ilişkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 9 Floritlerin çürük önleyici etki mekanizması ve uygulama Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü yöntemleri 10 Çocuklarda çürük aktivitesi ve riski tayini Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 11 Çocuklarda çürük önleyici programların düzenlenmesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 15 ARA SINAV

6 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ Hafta Konu Öğretim Üyesi 1 Pedodonti Anabilim Dalı eğitim ve çalışma sistemi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Endikasyon sunumu Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 3 Çürük profilaksisinin bilimsel temelli Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 4 Çocuklarda büyüme ve gelişme Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 5 Oklüzal rehberlik Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 6 Koruyucu ortodonti Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 7 Süt dişlerinde diş ve destek doku yaralanmaları Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 8 Sürekli dişlerde diş ve destek doku yaralanmaları Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 9 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 10 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 11 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 15 ARA SINAV 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1 Çocuk hastalarda ağrı komplikasyonları ve tedavileri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 2 Çocuk hastalarda ilaç uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 3 Çocukluk hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 4 Dişlerde gelişim bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 5 Kronik sistemik rahatsızlığı bulunan çocuklarda tedavi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge yaklaşımları 6 Özürlü çocuklarda tedavi yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 7 Diş hekimliğinde koruyucu uygulamaların önemi Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 8 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 9 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 10 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 11 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 15 ARA SINAV

7 LİSANS DÜZEYİ PRATİK (PREKLİNİK ve KLİNİK) EĞİTİM MÜFREDATI Amaç: Çocukların sağlıklı ağız ve diş yapısı ve fonksiyonlarını, diş dokuların hastalıklarını, hastalık oluşum mekanizmalarını, bebeklikten genç erişkin yaşa kadar diş hastalıklarının oluşum mekanizmalarına davranışsal, sosyal ve yapısal faktörlerin etkilerini, ağız ve diş sağlığının kazanılması içi gerekli tedavi yöntemleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı yöntemlerinin klinik öncesi ve klinik ortamda yapacakları uygulamalar ile öğretilmesidir. 3. SINIF KLİNİK ÖNCESİ EĞİTİM (Güz dönemi) Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan Amaç: Daimi dişler için geçerli kavite ve endodontik tedavi prensiplerinin süt dişlerine özgü farklılıkları ile genç sürekli dişlerdeki koruyucu uygulamaların uygulamalı olarak öğretilmesi Öğrenim hedefleri: Bu simülasyon eğitimi sonucunda klinik öncesi öğrencilerimiz; Klinik öncesi ortamda süt molar dişlere bir, iki ve üç yüzlü amalgam ve kompomer restorasyonları yapar, bu restorasyonların uygun bitim işlemlerini uygular Klinik öncesi ortamda süt keser dişlerin ara yüz restorasyonları ile bu restorasyonların uygun bitim işlemlerini uygular Daimi molar dişlere klinik öncesi koşullarda invaziv fissür örtücü uygulamayı yapar Restoratif tedavi işlemler sırasında el aletlerinin ve kavite açım aletlerinin kullanım şekillerini benimser İşlemler sırasında ekartasyon ve destek alma presiplerini tanımlar ve uygular. Preklinik eğitim müfredatı Hafta Uygulama Öğretim üyesi 1 Model üzerinde Black I kavite ile bu kavitenin Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan kompomere ve amalgam restorasyonu Model üzerinde Black II kavite ile bu kavitenin kompomere ve amalgam restorasyonu 2 Model üzerinde Black III kavite ile bu kavitenin Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan kompomere ve amalgam restorasyonu Model üzerinde ön diş kavite ve restorasyonu 3 Model üzerinde amputasyon tedavisi uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 4 Model üzerinde invaziv fissür örtücü uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan Uygulama Başarı Ölçütleri ÖN HAZIRLIK Tüm el aletleri, siman camı, frez, dolgu malzemeleri yanı sıra bir mikromotor ve airotor bulundurulması, ayna yüzeyinin parlak ve kararmamış olması, sont ucunun sivri ve bükülmemiş olması, preselin tutuculuğunun uygun ve yeterli olması, diğer el aletleri üzerinde siman artığı vb. artıkların

8 bulunmaması, siman camı ile frezlerin temiz olması, fantom ünit üzerinin gerektiği şekilde hazırlanması istenmektedir. KAVİTE AÇIMI Molar dişlere kavite açımında kavite tabanının düz, kavite duvarların birbirine paralel, kavite iç açılarının dik, kavite genişlik ve derinliğinin yeterli, tüm fissürlerin içine alacak şekilde (aproksimal kompomer kaviteler hariç) olması; aproksimal kavitelerde ise aproksimal kavitenin diş eti basamağının düz, pulpaya bakan duvarının pulpayı perfore etmeyecek ancak dolgu materyali için yeterli alan sağlayacak derinlikte, aproksimal kavite duvarlarının dik ve fırçalama hudutlarında olması; genel olarak açılan kavitede sarkık veya desteksiz diş dokusu ile sivri kavite kenarlarının olmaması istenmektedir. Aproksimal kavite açımında yandaki diş yüzeyinin zarar görmesi kesin başarısızlık nedenidir. KAİDE MATERYALİNİN YERLEŞTİRİLMESİ Kaide materyalinin yerleştirilmesinde (sadece amalgam restorasyon uygulanacak kavitelerde) kaide materyalinin yüzeyinin düz, kavite duvarlarının temiz, dolgu materyalinin konmasına yeterli yer sağlayacak ancak altındaki dokuları koruyacak kalınlıkta olması; aproksimal kavitelerde basamaktaki siman kalınlığının restorasyonun dayanıklılığını azaltmayacak miktarda olması, kaide materyalinde ek yeri vb. görüntülerin olmaması ve iyi kondanse edilmiş olması istenmektedir. MATRİKS UYGULANMASI Matriks uygulamasında; matriksin tüm dişi sarması, aproksimal kavite tabanının altında dolgu materyali sızdırmayacak düzeyde inmesi, sıkı yerleştirilmiş olması, mutlaka komşu diş ile arasına tahta kama yerleştirilmiş olması istenmektedir. RESTORASYON UYGULAMASI Restorasyon uygulanmasında; amalgamın tercihan tek seferde kompomerin de sandviç tekniği ile yerleştirilmesi, dolgu materyalinin iyi kondanse edilmiş olması, dolgu materyalinin tüm kaviteyi tam olarak doldurması istenmektedir. Aproksimal kavitelerde taşkın dolgu kesin başarısızlık nedenidir. Dolgu materyali konduktan sonra oklüzal yüzeyi orijinaline uygun şekilde ve karşıt diş gözetilerek işlenmesi istenmektedir. RESTORASYON BİTİM İŞLEMLERİ Restorasyon bitim işlemlerinde amalgam dolgular için burnisher el aleti ile oklüzal morfoloji korunarak parlatma işlemi yapılacak, dolgu diş dokusu arasında geçişte takılma olmayacaktır. Parlatma sonrasında amalgam yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması istenmektedir. Kompomer dolgularda ise sarı lastik ile oklüzyona morfolojisini bozmadan parlatma yapılacak, kompomere yüzeyi düz ve pürüzsüz olması, dolgu ile diş dokusu arasındaki geçişin takılma olmadan gerçekleşmesi istenmektedir. Klinik Öncesi Değerlendirme Yöntemi: Klinik öncesi değerlendirmede staj baraj puanlarında yer alan her tedavi için Ek 1 deki form ölçütlerine göre not verildikten sonra sonuç notu not toplamının ortalamasına göre hesaplanır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Bütünleme sınavı için verilen ödevin Ek 1 deki forma göre değerlendirilmesiyle hesaplanır.

9 KLİNİK GÖZLEM STAJI (Bahar dönemi) Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü Amaç: Klinik işleyiş ve prensiplerini canlı olarak gözlemlemek suretiyle, çocuk hastaların muayene ve tedavi edildikleri bir ortamda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmeleri ve bir sonraki yıl aktif olarak çalışacakları bu klinikte kendilerine yararlı olabilecek deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenim Hedefleri; Bu eğitim sonucunda klinik öncesi öğrencilerimiz; Yaş gruplarına göre çocuk hasta davranışları konusunda fikir sahibi olmaları. Veli ve tedavi edilecek çocukla kurulması gereken diyalog şeklini öğrenmesi. Hasta ağzında kontaminasyonu engelleme şartlarına göre ve klinikte sterilizasyon şartlarına göre çalışmayı bilir. Çocuk hastalara oral hijyen eğitimi verir. Çocuk hastaya topikal flor uygular. Çocuk hastaya fissür örtücü uygulaması yapar. Pedodonti kliniğinde kullanılan restoratif materyalleri tanır, kullanım özelliklerini öğrenir. Pedodonti kliniği klinik kurallarını bilir ve uygular Dört el hekimlik konusunda bilgi sahibi olur. Klinik Gözlem Değerlendirme Kriterleri Uygulama Değerlendirme Katkı oranı Flor uygulaması Çocuk hastaya teorik bilgileri çerçevesinde topikal flor uygulaması yapması % 10 Fissür örtücü uygulaması Çocuk hastaya teorik bilgileri çerçevesinde fissür örtücü uygulaması yapması %10 Klinik kurallarına uyma Klinik içerisinde klinik kurallarına uygun bir şekilde davranma becerisinin kazanılması %30 Dental tedavilerin uygulama Birlikte çalışacağı stajyer hekim uygulamalarını aşamalarının gözlenmesi asiste ederken gözlemlediği tedaviler %30 Oral hijyen eğitimi verilmesi Oral hijyen eğitimi verdiği çocuk sayısı % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri TOPİKAL FLOR UYGULAMASI Flor uygulaması için dental ünitin gerektiği şekilde hazırlanması, yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI Fissür örtücü uygulaması için dental ünitin gerektiği şekilde hazırlanması, yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması, fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi, tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması ve hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir.

10 KLİNİK KURALLARINA UYMA Pedodonti kliniğinde uygulanan klinik kurallarını bilmeleri ve buna uygun davranışları benimsemeleri istenmektedir. DENTAL TEDAVİLERİN UYGULAMA AŞAMALARININ GÖZLENMESİ Dental ünitin hazırlanması, hastanın oturtularak gerekli ön hazırlığın yapılması, tedavi süresince dört el çalışmanın sürdürülmesi istenmektedir. ORAL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLMESİ Hastaya plak ve çürük arasındaki ilişkinin anlatılması, uygun fırça ile uygun fırça tavsiyesinde bulunulması, fırçalama tekniğinin çocuğun yaşına göre çocuk ile velisine anlatılması, çocuğun beslenme alışkanlıkları ile ilgili tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. Klinik Değerlendirme Yöntemi Klinik değerlendirmede Ek 2 deki form kriterlerine göre değerlendirilir. Bu forma göre flor uygulaması, fissür örtücü uygulaması ve oral hijyen eğitimi uygulaması yapılan hasta sayısı gözetilerek, dental tedavi uygulama aşamalarının gözlenmesi gözlenen tedavi sayısına göre, klinik kurallarının bilinmesinin değerlendirmesi staj süresi içinde her gün 5 sorudan oluşan test sonucuna göre yapılır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Çoktan seçmeli sınav notu ile hesaplanır. 4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİ Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin Amaç: Daimi dişler için geçerli kavite ve endodontik tedavi prensiplerinin süt dişlerine özgü farklılıkları ile genç sürekli dişlerdeki koruyucu uygulamaların uygulamalı olarak öğretilmesi Öğrenim hedefleri: Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; Pedodonti stajında çocuk hasta ve velisiyle doğru iletişim becerisini kazanabilmesi. Çocuk hastayı tedavi esnasında doğru yönlendirme yetisi kazanması. Çocukluk çağı hastalıkları hakkında bilgi ve donanım sahibi olması ve bunu hasta ağız diş sağlığı ile ilişkilendirebilmesi. Dişlerin tedavi prensiplerini kavraması. Diş çürüğü ve çürük gelişimi hakkında bilgi sahibi olup, koruyucu yöntemleri uygulayabilmesi Restoratif materyalleri ve uygulama alanlarını kavrar. PÇK (paslanmaz çelik kron) uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve beceriyle donanmıştır. Süt ve daimi dişlerde kanal tedavisi ve ampütasyon tedavilerini uygular. Amalgam kompozit kompomer ve cam iyonomer dolguları çocuklara uygular. Çocuk hastada anamnez alır endikasyon koyar ve tedavi planlaması yapar.

11 Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerlendirme Şekli Katkı oranı Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan tedavi sayısına göre değerlendirilir (yapılan tüm tedaviler) % 5 Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan ve başarı ölçütlerine göre kabul (başarılı olarak kabul edilmiş tedavi sayısına göre değerlendirilir %20 edilen tedaviler) Staj devam durumu Mazeretsiz geç gelme veya staja gelmeme sayısına göre değerlendirilir. %10 Endikasyon sunum notu Klinik staj süresince endikasyon sunumundan alınan notların ortalaması %40 Endikasyon hastası bitim Endikasyon hastasının tedavileri bitirildikten sonra %5 notu Staj içi değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılan değerlendirme notu Staj süresi boyunca doldurulan staj içi değerlendirme formu sonuçlarına göre hesaplanır % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri AMALGAM RESTORASYON 1) Kavite black kavite prensiplerine göre açılmış olmalı, tüm fissürlerin içine almalıdır. 2) Tedavi edilecek diş restorasyonu destekleyecek ve tutuculuk sağlayacak diş dokusuna sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite yeterli derinlik ve genişlikte açılmış olmalıdır. 5) Kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 6) Kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, duvarlarda ve özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 7) Yapılan tedaviye uygun kaide materyali, gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 8) Amalgam iyi bir şekilde kondanse edilerek konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 9) Amalgam yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 10) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 11) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve burnisher ile parlatılmış olmalıdır. 12) Isırma hareketi sonrasında amalgam yüzeyinde yükseklik göstergesi olan parlak noktalar gözlenmemelidir. KOMPOMER ve KOMPOZİT RESTORASYONLAR 1) Kavite şekli yeterli genişlikte açılmış black 3 kavitede kırlangıçkuyruğu, aproksimal kavitelerde oklüzal yardımcı kaviteye sahip olmalıdır. 2) Dolgu materyalinin tutuculuğuna yardımcı olacak tutucu alana sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve çok ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite duvarları dik olmalıdır. 5) Pit kaviteler de dahil olmak üzere yeterli derinlikte açılmalıdır.

12 6) Kompozit restorasyonlarda kaide uygun materyali kullanılmalı, kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 7) Kompozit restorasyonlarda kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, tüm dentin yüzeyini örtmeli ve duvarlarda özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 8) Kompozit ve kompomer restorasyonlarda gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 9) Kompozit ve kompomer iyi bir şekilde kondanse edilerek 3 mm yi aşmayacak tabakalar halinde konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 10) Restorasyon yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 11) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 12) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve lastik / diskler ile parlatılmış olmalıdır. 13) Özellikle ön dişlerde renk uyumu sağlanmış olmalıdır. AMPUTASYON TEDAVİSİ 1) Amputasyon uygulanacak dişte aktif çürükle perforasyon olmamalı, perforasyon bölgesinin etrafı sağlam dentin ile kaplı olmalıdır. 2) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 3) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır. 4) Pulpa odasındaki pulpa dokusu ekskavatör ile temizlenmiş olmalıdır. 5) Kanal ağızlarındaki pulpa dokusu en az 1 mm derinliğinde temizlenmiş olmalıdır. 6) Pulpa dokusunun çıkartılmasından sonra pulpa odası uygun konsantrasyondaki sodyum hipoklorit ile yıkanmalıdır. 7) Pulpa odasına yerleştirilen nemli pamuk pelet çıkartıldığında kanama durmuş olmalıdır. 8) Kavite içi kurutulduktan sonra 1 dakika formokrezol bekletilmeli; formokrezollü pamuk peletin kavite dışına taşmadığına, fazla formokrezol emdirilmediğine ve hastayı korumak için üzerine daha büyük bir temiz pamuk pelet konulduğuna dikkat edilmelidir. 9) Formokrezol tatbiki sonrasında pulpa kanal ağızlarında kanama gözlenmemelidir. 10) Kaide materyali kanal ağızlarına hafif basınç uygulanarak yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanal ağızları gözlenmeli ve kanal ağızlarına kaide materyalinin bir miktar girdiği tespit edilmelidir. KANAL TEDAVİSİ (SÜT DİŞLERİ İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu olarak klinik kuron boyunun yaklaşık iki katı seçilmeli, kanal boyunun belirlenmesinde fizyolojik rezorbsiyonu varlığı dikkate alınmalıdır. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin lentilo ile gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır.

13 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanalların gözlendiği ve tüm kanallara çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolgu materyalinin gittiği gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. KANAL TEDAVİSİ (DAİMİ DİŞLER İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu radyografik olarak belirlenmeli; kanal boyu radyografisinde tüm kökler net olarak izlenmeli, radyografik apikalden 1 mm kısa olacak bir boy seçilmeli, elde edilen çalışma boyu mm olarak kaydedilmelidir. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; tüm kanallar izlenmeli ve tüm kanalların çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolduğu gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. 11) Apeksifikasyon tedavisi yapılan daimi dişlerde uygun kanal dolgu materyali seçilmiş olmalıdır. PÇK UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak diş daimi bir restorasyon ile restore edilmiş olmalı, üzerinde çürük, uygun olmayan restorasyon bulunmamalıdır. 2) Diş yüzeyindeki undercutlar kaldırılacak şekilde teorik bilgi çerçevesinde dişin preparasyonu yapılmalıdır. 3) Uygun ve doğru numaralı PÇK seçilmiş olmalıdır. 4) PÇK kenarları dişe uygun şekilde kısaltılmalı, kısaltma yapılan kenarlar parlatma lastiği ile düzeltilmelidir. 5) PÇK dişin tüm yüzeylerinde diş eti sınırında yapılmalı, aşırı stazdan kaçınılmış olmalıdır. 6) PÇK kenarları tüm diş yüzeylerini kapsayacak şekilde dişi örtmelidir. 7) Karşıt diş ile oklüzyona sağlanmış olmalıdır. 8) Radyografik kontrolde tüm PÇK kenarlarının dişi sardığı, açıklık bulunmadığı doğrulanmalıdır. STRİP KURON UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak dişte tüm çürük doku kaldırılmış olmalı, kırılabilecek sarkık mine dokusu bulunmamalıdır. 2) Kompozitin akışını kolaylaştırmak ve tutuculuğu arttırmak için mine yüzeyi aşındırılmalıdır.

14 3) Dişe uygun strip kuron seçilmelidir. 4) Dişin rengine uygun kompozit Kavitenin şekline uygun olarak kuron içine yerleştirilmiş olmalı, kuron içindeki kompozitte hava kabarcığı veya boşluk bulunmamalıdır. 5) Kuron yerleştirildikten sonra artık kompozit temizlenmiş olmalı, basamak bulunmamalıdır. 6) Kompozitin diş eti sınırındaki bitimi uygun olmalı, formu karşıt diş ile aynı olmalıdır. 7) Stpit kuron çıkartıldıktan sonra en az düzeyde kompozit yüzeyinde düzeltme yapılmalıdır. 8) Oklüzyon uygun şekilde sağlanmış olmalıdır. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması 2) Diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması 3) Fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi 4) Tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması 5) Hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. FLOR UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, 2) Kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, 3) Flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, 4) Kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, 5) Yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, 6) Kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. ENDİKASYON SUNUMU 1) Adı soyadı: Hastanın adı ve soyadını kendisinden öğrenmesi, 2) Yaşı: Hastanı tam olarak doğru yaşını bilmesi, 3) İkametgâh yeri: Hastanın sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için ne kadar yol kat etmesi gerektiği ve bunun verilecek tedavi programını ne şekilde etkileyebileceğini öngörmesi, 4) Gelme nedeni: Hasta velisinin hekimden temel beklentisinin anlaşılması, 5) Sistemik hastalık anamnezi: Hastanın tedavi planını etkilemesi açısından sistemik bir rahatsızlığı olup olmadığının bilinmesi, 6) Dental tedavi geçmişi: Hastanın uyum düzeyi ile çürük aktivitesi ve velisinin çocuğunun dental tedavi ihtiyaçlarını karşılaması açısından değerlendirilmesi, 7) Tıbbi müdahalelere uyum düzeyi: Özellikle daha önce dental tedavi geçirmemiş bir çocuğun tedavi planında uyum düzeyini değerlendirilebilmesi için öğrenilmesi, 8) Annenin çürük durumu: Çocukların çürük aktivitesi ile annenin çürük aktivitesi arasında var olan ilişkiden yola çıkarak yorumlanması, 9) Doğum kilosu: Çocuğun doğum anomalileri ile ilişkisi açısından bilinmesi, teorik normal doğum aralığı değerlerine göre yorumlanması, 10) Çocuğun doğum sonrası beslenme şekli: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 11) Emzirme süresi ve sıklığı: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 12) Emzirme sonrası beslenme alışkanlığı, içeriği ve sıklığı: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 13) Bebeklikte dental temizlik: Bebeklik döneminde annenin ağız ve diş sağlığına verdikleri önemin değerlendirilmesi,

15 14) Mevcut beslenme alışkanlıkları: Çocuğun beslenme alışkanlığının mevcut ağız ve diş sağlığı arasındaki ilişkisi yanı sıra profilaksi programı açısından değerlendirilmesi, 15) Mevcut dental temizlik alışkanlığı: Çocuk ile ailesinin ağız ve diş sağlığına verdikleri önem ile profilaksi programı açısından değerlendirilmesi, 16) Flor alınımı: Düzenlenecek profilaksi programı açısından bilinmesi, 17) Halihazırda enfeksiyon durumu: Çocuğa o seans yapılacak dental tedavi işlemleri açısından değerlendirilmesi, 18) Ağız dışı muayene (baş, boyun, uzuvlar, burun, yanak, çene ve dudakların cilt muayenesi vermillion ile kommissuraların muayenesi lenf bezlerinin muayenesi TME ile parotis bezi bölgesinin muayenesi): Muayene edilen bölgelerin normal anatomik görünümlerinin bilinmesi, anormal görünümlerin değerlendirilmesi ve tespit edilen bulguların ağız diş sağlığı açısından yorumlanması, 19) Ağız içi muayene (dil tonsiller ağız tabanı frenilumlar sert yumuşak damak yanak mukozası bukkal mukoza stenon kanal ağzı diş etlerinin muayenesi) : Muayene edilen bölgelerin normal anatomik görünümlerinin bilinmesi, anormal görünümlerin değerlendirilmesi ve tespit edilen bulguların ağız diş sağlığı açısından yorumlanması, 20) Dental muayene: Ağız içerisindeki dişlerin belli bir sıraya göre sistematik bir şekilde muayene edilmesi istenmektedir. Bu muayene sırasında uygun radyografik muayenenin yapılması, aktif durmuş çürüklerin tespiti ile buna göre tedavi planlamasının yapılması, pulpanın patolojik durumunun anamnez, klinik muayene ile radyografik muayene bulgularına dayanarak tespit edilmesi ve buna uygun tedavi yönteminin bilinmesi, dişlerin sürme zamanlarının bilinmesi yanı sıra kronolojik yaş ile dental yaş ilişkisinin kurulması ve bu sonuca göre tedavi yönteminin belirlenmesi, fissür örtücü endikasyonlarına göre uygun tedavi yönteminin belirlenmesi, mine dentin derin dentin çürüğü endikasyonlarının bilinmesi ve buna uygun tedavi yönteminin önerilmesi, yapılacak tedavi için uygun restorasyon materyal ve yönteminin seçilmesi, ağızda periodontal problemler ile septal defekt durumunun tespit edilmesi ve tedavi endikasyonunda bu durumun gözetilmesi, çekimi gereken süt dişlerindeki çekim endikasyonlarının söylenmesi; tüm tedavi planı belirlendikten sonra çocuğun sosyoekonomik durumu, yaşı, uyum düzeyi ve çürük riski göz önüne alınarak tedavi planının bu çocuğa uyarlamasının yapılması istenmektedir. 21) Profilaksi programı: Çocuğun çürük riskinin belirlenmesi, risk düzeyine uygun profilaksi programının bilinerek önerilmesi, ağızdaki mevcut çürüklere neden olan diğer faktörler tespit edilerek bunlara yönelik tavsiyelerin oluşturulması, velinin ve çocuğun ağız diş sağlığı motivasyon yöntemlerinin belirlenmesi, profilaksi programı gözetilerek kontrol randevusu sıklığı ile kontrolde yapılacak değerlendirmelerin önem sırasına göre bilinmesi, hasta ile ilgili tüm konsültasyon önerilerinin belirlenmesi istenmektedir. Klinik Değerlendirme Yöntemi Klinik değerlendirmede klinik stajyer öğrencilerimizin; Staj içerisinde yaptıkları tedavi sayısına göre (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir.

16 Staj devamsızlık ve geç gelme durumlarına göre elde ettikleri puan: 100 puan üzerinden staja habersiz ve mazeretsiz olarak gelinmeyen her gün için 50 puan, geç kalma durumu için 25 puan düşülür. 3 öğretim üyesine sundukları endikasyon sunumlarından aldıkları puan ortalaması: öğrencilerimiz karışık dişlenme döneminde ve ağzında en azından 2 süt molar derin dentin çürüğü bulunan bir hastayı Ek 3 deki forma göre sunarak puanları hesaplanır. Yaptıkları sunumların ortalaması alınır. Endikasyon bitim hastasından aldıkları puan: Endikasyon hastalarının bitimlerinin öğretim üyeleri tarafından değerlendirmeleri sonucunda ortalama not belirlenir. Günlük olarak doldurulan staj içi değerlendirme formuna göre elde edilen puan: Günlük staj içi değerlendirme Ek 4 deki forma göre yapılır. Bu formlar staj sonunda toplanarak her değerlendirme kriterinden en az üç kez 3 puan alınan değerlendirme kriteri eksi olarak puanlanır. Buna göre; hasta velisi ile iletişim (%10), hasta ile iletişim, ön muayene ve tedavi (% 35), tedaviden sonra (%25) ve genel değerlendirme (%30) olarak hesaplanır. Toplamına göre hesaplanır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Bütünleme sınavı 4 gün olarak yapılır. Sınav başında seçilen 2 hasta stajyer öğrenciye verilir ve bu hastaların endikasyon sunumları alınır. Sınav süresince bu hastalara yaptıkları tedavilerin her aşaması öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Buna göre sonuç not; Endikasyon sunumu (Ek 3 e göre) (İki endikasyon sunumunun ortalaması) % 60 Sınav performansı (% 40) o Yapılan tedavilerin puanı (%15) (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir. o Yapılan başarılı tedavilerin puanı (%60) (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir. o Tedavi değerlendirme puanı (%25) : Bu değerlendirmede kavite açım hatası için (10 puan), restorasyon yükseklik kontrol hatası (10 puan), temizlemeden bırakılmış çürük (20 puan), restorasyonun yetersiz oklüzal işlemesi (5 puan), izolasyon hatası (10 puan), perforasyon varlığını fark etmeme (20 puan), taşkın dolgu (10 puan), dolgu kenarında açıklık (20 puan) ile bunlar dışında yapılan hataların önem düzeyine göre (5 puan ile 40 puan) arasında 100 puandan düşülerek yapılır. Toplamına göre hesaplanır.

17 5. Sınıflar KLİNİK EĞİTİMİ Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge Amaç : Diş hekimliği mesleği süresince yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, etik ve kanuni sorumluluklarını bilen, hasta ve velisi ile iyi iletişim kurarak en iyi tedavi planlamasını yapabilen, hasta için en uygun tedaviyi seçip uygulayabilecek bilgi ve tecrübeyle donanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrenim hedef konuları: Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; Hızlı ve doğru çalışma becerisi kazanır. Çocuk hastada tedavi planlaması ile komplike olmayan travma vakalarının tedavisini uygular. Yer tutucu endikasyonları ve çeşitleri konusunda bilgi sahibi olur. Oklüzyon muayenesini yapar ve kötü alışkanlıkları tespit ederek alışkanlık kırıcı apareyler hakkında bilgi sahibi olur. Gelişimsel diş anomalilerini, bu anomalilere sahip hastalara tedavi yaklaşımını bilir. Profesyonel profilaksi uygulamalarını basit düzeyde uygular. Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerlendirme Şekli Katkı oranı Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan tedavi sayısına göre değerlendirilir (yapılan tüm tedaviler) % 5 Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan ve başarı ölçütlerine göre kabul edilmiş (başarılı olarak kabul tedavi sayısına göre değerlendirilir %20 edilen tedaviler) Staj devam durumu Mazeretsiz geç gelme veya staja gelmeme sayısına göre değerlendirilir. %10 Endikasyon sunum notu Klinik staj süresince endikasyon sunumundan alınan notların ortalaması %40 Endikasyon hastası bitim Endikasyon hastasının tedavileri bitirildikten sonra %5 notu Staj içi değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılan değerlendirme notu Staj süresi boyunca doldurulan staj içi değerlendirme formu sonuçlarına göre hesaplanır % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri AMALGAM RESTORASYON 1) Kavite black kavite prensiplerine göre açılmış olmalı, tüm fissürlerin içine almalıdır. 2) Tedavi edilecek diş restorasyonu destekleyecek ve tutuculuk sağlayacak diş dokusuna sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite yeterli derinlik ve genişlikte açılmış olmalıdır. 5) Kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır.

18 6) Kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, duvarlarda ve özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 7) Yapılan tedaviye uygun kaide materyali, gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 8) Amalgam iyi bir şekilde kondanse edilerek konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 9) Amalgam yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 10) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 11) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve burnisher ile parlatılmış olmalıdır. 12) Isırma hareketi sonrasında amalgam yüzeyinde yükseklik göstergesi olan parlak noktalar gözlenmemelidir. KOMPOMER ve KOMPOZİT RESTORASYONLAR 1) Kavite şekli yeterli genişlikte açılmış black 3 kavitede kırlangıç kuyruğu, aproksimal kavitelerde oklüzal yardımcı kaviteye sahip olmalıdır. 2) Dolgu materyalinin tutuculuğuna yardımcı olacak tutucu alana sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve çok ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite duvarları dik olmalıdır. 5) Pit kaviteler de dahil olmak üzere yeterli derinlikte açılmalıdır. 6) Kompozit restorasyonlarda kaide uygun materyali kullanılmalı, kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 7) Kompozit restorasyonlarda kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, tüm dentin yüzeyini örtmeli ve duvarlarda özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 8) Kompozit ve kompomer restorasyonlarda gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 9) Kompozit ve kompomer iyi bir şekilde kondanse edilerek 3 mm yi aşmayacak tabakalar halinde konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 10) Restorasyon yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 11) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 12) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve lastik / diskler ile parlatılmış olmalıdır. 13) Özellikle ön dişlerde renk uyumu sağlanmış olmalıdır. AMPUTASYON TEDAVİSİ 1) Amputasyon uygulanacak dişte aktif çürükle perforasyon olmamalı, perforasyon bölgesinin etrafı sağlam dentin ile kaplı olmalıdır. 2) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 3) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır. 4) Pulpa odasındaki pulpa dokusu ekskavatör ile temizlenmiş olmalıdır. 5) Kanal ağızlarındaki pulpa dokusu en az 1 mm derinliğinde temizlenmiş olmalıdır. 6) Pulpa dokusunun çıkartılmasından sonra pulpa odası uygun konsantrasyondaki sodyum hipoklorit ile yıkanmalıdır. 7) Pulpa odasına yerleştirilen nemli pamuk pelet çıkartıldığında kanama durmuş olmalıdır.

19 8) Kavite içi kurutulduktan sonra 1 dakika formokrezol bekletilmeli; formokrezollü pamuk peletin kavite dışına taşmadığına, fazla formokrezol emdirilmediğine ve hastayı korumak için üzerine daha büyük bir temiz pamuk pelet konulduğuna dikkat edilmelidir. 9) Formokrezol tatbiki sonrasında pulpa kanal ağızlarında kanama gözlenmemelidir. 10) Kaide materyali kanal ağızlarına hafif basınç uygulanarak yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanal ağızları gözlenmeli ve kanal ağızlarına kaide materyalinin bir miktar girdiği tespit edilmelidir. KANAL TEDAVİSİ (SÜT DİŞLERİ İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu olarak klinik kuron boyunun yaklaşık iki katı seçilmeli, kanal boyunun belirlenmesinde fizyolojik rezorbsiyonu varlığı dikkate alınmalıdır. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin lentilo ile gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanalların gözlendiği ve tüm kanallara çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolgu materyalinin gittiği gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. KANAL TEDAVİSİ (DAİMİ DİŞLER İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu radyografik olarak belirlenmeli; kanal boyu radyografisinde tüm kökler net olarak izlenmeli, radyografik apikalden 1 mm kısa olacak bir boy seçilmeli, elde edilen çalışma boyu mm olarak kaydedilmelidir. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; tüm kanallar izlenmeli ve tüm kanalların çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolduğu gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır.

20 11) Apeksifikasyon tedavisi yapılan daimi dişlerde uygun kanal dolgu materyali seçilmiş olmalıdır. PÇK UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak diş daimi bir restorasyon ile restore edilmiş olmalı, üzerinde çürük, uygun olmayan restorasyon bulunmamalıdır. 2) Diş yüzeyindeki undercutlar kaldırılacak şekilde teorik bilgi çerçevesinde dişin preparasyonu yapılmalıdır. 3) Uygun ve doğru numaralı PÇK seçilmiş olmalıdır. 4) PÇK kenarları dişe uygun şekilde kısaltılmalı, kısaltma yapılan kenarlar parlatma lastiği ile düzeltilmelidir. 5) PÇK dişin tüm yüzeylerinde diş eti sınırında yapılmalı, aşırı stazdan kaçınılmış olmalıdır. 6) PÇK kenarları tüm diş yüzeylerini kapsayacak şekilde dişi örtmelidir. 7) Karşıt diş ile oklüzyona sağlanmış olmalıdır. 8) Radyografik kontrolde tüm PÇK kenarlarının dişi sardığı, açıklık bulunmadığı doğrulanmalıdır. STRİP KURON UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak dişte tüm çürük doku kaldırılmış olmalı, kırılabilecek sarkık mine dokusu bulunmamalıdır. 2) Kompozitin akışını kolaylaştırmak ve tutuculuğu arttırmak için mine yüzeyi aşındırılmalıdır. 3) Dişe uygun strip kuron seçilmelidir. 4) Dişin rengine uygun kompozit Kavitenin şekline uygun olarak kuron içine yerleştirilmiş olmalı, kuron içindeki kompozitte hava kabarcığı veya boşluk bulunmamalıdır. 5) Kuron yerleştirildikten sonra artık kompozit temizlenmiş olmalı, basamak bulunmamalıdır. 6) Kompozitin diş eti sınırındaki bitimi uygun olmalı, formu karşıt diş ile aynı olmalıdır. 7) Stpit kuron çıkartıldıktan sonra en az düzeyde kompozit yüzeyinde düzeltme yapılmalıdır. 8) Oklüzyon uygun şekilde sağlanmış olmalıdır. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması 2) Diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması 3) Fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi 4) Tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması 5) Hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. FLOR UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, 2) Kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, 3) Flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, 4) Kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, 5) Yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, 6) Kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. ENDİKASYON SUNUMU 1) Adı soyadı: Hastanın adı ve soyadını kendisinden öğrenmesi, 2) Yaşı: Hastanı tam olarak doğru yaşını bilmesi,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior

Detaylı

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması

Endodontik muayene, pulpal ve periapikal doku hastalıkların teşhisi ve tedavi planlaması II DERSİN / UYGULAMANIN ADI : ENDODONTİ ( T ) DERSİN / UYGULAMANIN KODU : DİŞ 204 DERSİN KREDİSİ : 2 DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYE / ÜYELERİ : Doç.Dr.Çağın YÜCEL 1. HAFTA

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A-Programın Adı

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) II. SINIF TEORİK DERS PROGRAMI : 1. YARIYIL : 2 Saat / Hafta

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ACİL TIP Ders No : 01500001 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC124 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ

TIP FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ TIP FAKÜLTESİ BOLOGNA SÜRECİ Temel Kavramlar Program: Bağımsız diploma veren eğitim-öğretim birimi Ör: Tıp Doktorluğu Programı Program Eğitim Amaçları: Tıp doktorluğu programının eğitsel misyonunu nasıl

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT PROGRAMI Yayın tarihi Revizyon tarihi Revizyon numarası İÇİNDEKİLER A- Programın Adı B-

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler

ENDODONTİ Program Koordinatörü: Ders Sorumluları DEN 601 İn vitro ve in vivo smear incelemeleri Amaç ve Hedefler ENDODONTİ Program Koordinatörü: Doç. Dr. Atakan Kalender, atakankalender@gmail.com Ders Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Ulusoy nuranulusoy@gmail.com Prof. Dr. Meltem Dartar Öztan, Meltem.Dartar@dentistry.ankara.edu.tr

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Aile Hekimliği Seçmeli Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd.

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II SEC Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sığınmacı Toplumda Bulaşıcı Hastalıklar II Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC125 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU TDB 20.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU FDI 2020 VİZYONU REHBERLİĞİNDE İSTANBUL DEKLARASYONU (26-27-28 Mayıs 2014 Kuşadası, Aydın) DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SPORCU SAĞLIĞI VE FĠZYOTERAPĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapi FTR 232 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC128 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Diş Morfolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ortodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Ortodonti

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

TUKMOS ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ TIP KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ TIP KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: KON.GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUK VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500122 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU

SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU Öğretim Üyesi: Dersin Adı: Konu/Tema Normal yapı ve işlevler Epidemiyoloji

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) FTR. 3.YIL/ 1.

NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) FTR. 3.YIL/ 1. NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARII Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Nörofizyolojik YaklaşımlarII FTR 311 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 1-4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4.

Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.II:DİK.EKS.VE HİPER.BOZ.OLAN Ç.VE EĞT. Ders No : 0310500086 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistan Etik Eğitimi 20-21 Şubat 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ Yrd Doç Dr FUNDA GÜLAY KADIOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar İŞİTME VE KONUŞMA TEDAVİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS İşitme ve Konuşma Tedavisi FTR 336 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ 2 Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Manipulatif teknikleri 2 tedavi FTR 208 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 3-3 Önkoşullar Yok

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Ders (Saat/Hafta) Uygulama (Saat/Hafta) Yarıyılı AKTS. Dersin Amacı. Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Yaşlı Popülasyonda Akılcı İlaç Kullanımı II SEC127 2 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ SANKO ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ Programın Amacı SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü programı sağlığın korunmasında, hastalıkların iyileştirilmesinde,

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ

AKILCI İLAÇ KULLANIM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Hastanedeki akılcı ilaç kullanımına yönelik uygulamaların belirlenmesi. 2. KAPSAM : Hastalara verilecek ilaç tedavilerinin uygunluğunu, bunun kontrolü için kurulan Akılcı ilaç kullanımı sorumlu

Detaylı

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Koruyucu Diş Hekimliği Çocuklarda koruyucu diş hekimliği yaklaşım ve tedavileri şu başlıklardan oluşur:» Fırçalama» Diş gelişiminin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Nörolojik Rehabilitasyon FTR 300 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2-4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK Ders No : 0310400210 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı