TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ"

Transkript

1 TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ Amacımız: Pedodonti alanında uluslararası düzeyde kabul gören bir eğitim, tedavi ve araştırma merkezi olmaktır. Misyonumuz: Mevcut akademik kadromuz ile tanımladığımız yetkinlikler çerçevesine lisans ve lisans üstü eğitimi vermek, toplum ağız ve diş sağlığı konularında bulunduğumuz bölge ve çevresine yaşayan bireylerin farkındalığını arttırmak, 0-15 yaş arasındaki çocukların ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunmak ve bölgemizdeki çürük önleyici ulusal programlara bilimsel katkı sağlayacak araştırmaları yapmaktır. Vizyonumuz: Engelli çocukları da kapsayan 0-15 yaş grubu tüm çocuklar için sağlık hizmeti sunan bir merkez olmanın yanı sıra, Kayseri ve civarında toplum ağız ve diş sağlığını dünya standartlarının üzerine çıkaracak program alt yapısını hazırlamaktır. Bu şekilde tüm Türkiye çapında uygulanabilecek bir ağız diş sağlığı programı için model oluşturmak hedeflenmektedir. Hedeflerimiz: Pedodonti eğitimi alanında ulusal alanında örnek, uluslarasın alanda kabul görmüş bir eğitim merkezi olmak. Engelli ve sağlıklı 0 15 yaş grubu çocuklar için dünya standartlarının üzerinde tedavi ve koruyucu uygulama hizmeti sunan sağlık hizmet sunucusu olmak Kayseri ve çevresinde ağız ve diş sağlığı seviyesini WHO hedeflerinin üzerinde bir düzeye çıkartacak ulusal programların bilimsel alt yapısını kuran, uygulayan ve ülkemiz çapında uygulanabilecek bir program için örnek model geliştirmek PEDODONTİ LİSANS DÜZEYİ ÖĞRENME ÇIKTILARI Pedodonti eğitim-öğretimini tamamlayan mezun diş hekiminin kazanımları aşağıdaki gibidir yaş grubu çocukların sağlıklı ağız diş yapısı ile anatomisi hakkında bilgi sahibidir. Çocuklarda genel sistemik hastalıklar ve bunların ağız ve diş sağlığına etkileri hakkında bilgi sahibidir. Çocuklarda tüm davranış yönlendirme tekniklerini bilir ve 5 yaş üzerindeki uyum sorunu olan sağlıklı çocuklarda basit davranış yönlendirme tekniklerini uygular. 5 yaş üzerindeki sağlıklı ve uyumlu çocuklarda komplike olmayan tedavi planlamasını yapar. Sağlıklı çocuklardaki diş hastalıklarının uzun dönem takibi gerekmeyen restoratif ve endodontik tedavilerini uygular Basit dental travmatik yaralanmaları tedavi eder, komplike travmatik yaralanmaların muayenesi ve acil müdahale yöntemlerini bilir. Çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik tüm koruyucu ve önleyici uygulamaları bilir ve uygular.

2 PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM PROGRAM YETERLİLİKLERİ Programın amacı: Ülkemiz nüfusunun önemli bölümünü oluşturan ve geleceğimizin nasıl şekilleneceğinin belirleyicisi olacak çocuklarımızın (0=15 yaş grubu), ağız diş ve çevre dokuların sağlıklarını korumaya yönelik bilgi beceri ve kabiliyetlerle donanmış diş hekimleri yetiştirmek ve bu diş hekimlerinin gelişim ve eğitimlerini mezuniyet sonrası da devam ettirebilecek duyarlılık ve bilinç düzeyinde olmalarını sağlamaktır. Program yeterlikleri: Bu programı bitiren kişiler; BİLGİ (kuramsal ve uygulamalı) düzeyinde: PY1. Çocuk ve adolesan hastayı sınıflandırır. PY2. Çocuk hastada ağız, diş ve çevre dokuların fizyolojik ve sağlıklı durumunu bilir, normalden sapmaları ve nedenlerini değerlendirir. PY3. Çocuklarda ağız, diş ve çevre dokuların hastalıkları ile bu hastalıklara neden olabilecek sistemik hastalıkların vücudu etkileme yollarını, hastalıklarda ortaya çıkan ağız ve çevresindeki fonksiyon bozukluklarını kavrar. PY4. Çocuklarda ağız, diş ve çevre dokularda meydana gelen hastalıkların ve komplike olmayan dental travmaların teşhis, tedavi ve önlenmesi ile ilgili yaklaşımlara sahiptir. PY5. Çocuklarda ortaya çıkan ağız ve çevre dokulardaki fonksiyon bozukluklarının neden olabileceği psikolojik etkileri kavrar. PY6. Çocuk ve adölasanlarda davranış yönlendirmesi teniklerini bilir. BECERİ (kavramsal/bilişsel ve uygulamalı) düzeyinde: PY7. Güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve çalışma ekibinin diğer üyeleriyle sağlık, güvenlik ve klinik risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yapar. PY8. Çocuk psikolojisi, çalışma pozisyonları, görsel algılama, alet tutuşu, malzeme kullanımı, stres ve kriz yönetimi tekniklerini bilir. PY9. Çapraz enfeksiyon kontrolü konusunda gerekli önlemleri alır. PY10. Çocuk hasta ve/veya velisinden tıbbi ve dental öykü (anamnez) alır, ağız diş ve çevre dokuların muayenesini yapar. PY11. Çocuk hastada ağız, diş ve çevre dokuların sağlık sorunlarını ve travmalarını tanımlamak, bulguları analiz etmek, yorumlamak ve tedaviyi yönlendirmek için aydınlatılmış onam belgesi alır, temel tanısal testleri ve girişimleri uygular gerektiğinde diğer branşlarla konsültasyon yapar. PY12. Anamnez, klinik muayene, radyolojik muayene ve diğer tetkikleri değerlendirerek klinik tanı koyar. PY13. Hastanın ve/veya hasta yakınının da katılımıyla bir tedavi planı oluşturur, ileri cerrahi gerektiren durumlarla ilgili uzmana sevk eder. PY14. Mevcut kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde tıbbi ve adli kayıt tutar, hasta bilgilerini (epikriz, rapor vb.) hazırlar ve sunar.

3 PY15. Hastanın tanı, tedavi ve takip sürecinde kanıta dayalı ve hasta merkezli tedavi prensiplerini uygular. PY16. Çocuklarda yaşamı doğrudan tehdit eden durumları tanır, tıbbi olarak acil durumları yönetir ve yönlendirir. PY17. Bebek çocuk ve adölasanlarda koruyucu diş hekimliği uygulamalarında gereksinimi belirler, uygulamaları yapar, etkinliğini değerlendirir. PY18. Çocuk hastalarında genetik dismorfik ve konjenital hastalıkların değerlendirmesini yapar uygun bölümlere hastanın yönlendirilmesini sağlar. PY19. Diş hekimliği uygulamalarında sorumluluk alır; diğer meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır. YETKİNLİKLER: BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ: PY20. Mezun diş hekimi kütüphane ve diğer veri tabanlarından gerekli bilgilere ulaşabilir. Bu bilgileri yorumlayabilir, bilimsel ve etkili olarak kullanabilir. ÖĞRENME YETKİNLİĞİ: PY21. Mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak ve bilimsel kongreleri takip ederek sürekli kendini geliştirir. İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK: PY22. Çocuk ve adölesanlarda ağız ve diş hastalıklarını önlemek ve sağlığını geliştirmek amacıyla diğer sağlık kurumları ile işbirliği yapar. PY23. Çocuk hasta, hasta velisi, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili iletişim kurar. ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK: PY24. Dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiren konularda ayrım yapmadan, hastaya biyoloik, sosyal, kültürel ve davranışsal yönleriyle bir bütün olarak yaklaşır. PY25. Bilimsel yöntemlere bağlılık, sorumluluk, epati, fedakarlık, güvenilirlik, dürüstlük gibi mesleki değerlere sahiptir. PY26. Diş hekimliği uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda hareket eder. Mevcut yasal düzenlemelere uygun, diş hekimi sorumluluğunu bilerek, çocuk hasta, velisi ve diş hekimi haklarını gözeterek mesleğini uygular.

4 LİSANS DÜZEYİ TEORİK EĞİTİM MÜFREDATI Sınıf sorumluları: Öğretim üyeleri Teorik Eğitim Öğretim Üyesi 3. sınıf Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 4. sınıf Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin Amaç: Çocukların sağlıklı ağız ve diş yapısı ve fonksiyonlarını, diş dokuların hastalıklarını, hastalık oluşum mekanizmalarını, bebeklikten genç erişkin yaşa kadar diş hastalıklarının oluşum mekanizmalarına davranışsal, sosyal ve yapısal faktörlerin etkilerini, ağız ve diş sağlığının kazanılması içi gerekli tedavi yöntemleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı yöntemlerinin bilinmesi hedeflenmektedir. Öğrenme çıktıları: 3. sınıflar için; Süt ve daimi dişlerin embriyolojik gelişim ve sürme fizyolojisini bilir Süt ve sürekli dişlerdeki sürme anomalilerini tanımlar. Mine, dentin ve derin dentin çürüklerini tanımlar, çürüğe bağlı pulpada meydana gelen hastalık seviyesini tanımlar ve katagorize eder. Genç sürekli ve süt dişlerine yönelik kavite, restorasyon ve prensiplerini bilir. Çocuklarda anamnez alınması, klinik ve radyografik muayene yöntemlerini bilir, bu muayeneler sonucundaki çıktıları yorumlar. Çürük aktivitesini tanımlar, seviyesini katagorize eder ve buna uygun çürük önleyici programı bilir. 4. sınıflar için Çocuklarda büyüme ve gelişim fizyolojisini bilir. Oklüzal gelişimi bilir, oklüzal gelişimde meydana gelen bozuklukları tanımlar, anomalilere yönelik de koruyucu ve durdurucu tedavi yöntemlerini bilir. Süt ve sürekli dişlerdeki travmatik yaralanmaları katagorize eder, tedavi prosedürlerini bilir. Dişlerde gözlenen yapısal anomalileri bilir ve bunlara yöntelik tedavi planlaması hakkında fikir sahibidir. Kronik sistemik rahatsızlığı bulunan çocuklarda uygulanacak tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir. Özürlü ve kooperasyon yeteneği olmayan çocuklarda tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir.

5 Müfredat Konuları 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ Hafta Konu Öğretim Üyesi 1 Pedodonti Anabilim Dalı eğitim ve çalışma sistemi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Süt ve daimi diş embriyolojisi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 3 Süt dişi ile daimi diş arasındaki morfolojik ve yapısal Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü farklar 4 Süt ve daimi dişlerin sürmesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 5 Süt dişlerinde kök rezorpsiyonu Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 6 Süt ve sürekli dişlerin sürme anomalileri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 7 Süt dişlerinde mine ve dentin çürükleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 8 Süt dişine özgü kavite prensipleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 9 Süt dişlerinde restoratif tedavi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 10 Fissür Örtücüler Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 11 Çocuklarda anamnez Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 12 Pedodontide klinik muayene yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 13 Çocuklarda radyografik muayene Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 15 ARA SINAV 3. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1 Süt dişlerinde pulpa hastalıkları ve tedavi yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Süt dişlerinde kanal tedavi uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 3 Aşırı madde kaybına uğramış süt dişlerinde tedavi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan yaklaşımları 4 Pedodontide paslanmaz çelik kron uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 5 Süt dişlerinde çekim endikasyonları ve teknikleri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 6 Çocuk hastalara psikolojik yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 7 Genç sürekli dişlerin endodontik tedavileri Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 8 Beslenme ve çürük ilişkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 9 Floritlerin çürük önleyici etki mekanizması ve uygulama Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü yöntemleri 10 Çocuklarda çürük aktivitesi ve riski tayini Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 11 Çocuklarda çürük önleyici programların düzenlenmesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü 15 ARA SINAV

6 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ Hafta Konu Öğretim Üyesi 1 Pedodonti Anabilim Dalı eğitim ve çalışma sistemi Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 2 Endikasyon sunumu Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 3 Çürük profilaksisinin bilimsel temelli Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 4 Çocuklarda büyüme ve gelişme Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 5 Oklüzal rehberlik Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 6 Koruyucu ortodonti Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 7 Süt dişlerinde diş ve destek doku yaralanmaları Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 8 Sürekli dişlerde diş ve destek doku yaralanmaları Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 9 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 10 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 11 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 15 ARA SINAV 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1 Çocuk hastalarda ağrı komplikasyonları ve tedavileri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 2 Çocuk hastalarda ilaç uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 3 Çocukluk hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 4 Dişlerde gelişim bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 5 Kronik sistemik rahatsızlığı bulunan çocuklarda tedavi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge yaklaşımları 6 Özürlü çocuklarda tedavi yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge 7 Diş hekimliğinde koruyucu uygulamaların önemi Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 8 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 9 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 10 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 11 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 12 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 13 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 14 Çocuk hastalarda tedavi planlaması Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin 15 ARA SINAV

7 LİSANS DÜZEYİ PRATİK (PREKLİNİK ve KLİNİK) EĞİTİM MÜFREDATI Amaç: Çocukların sağlıklı ağız ve diş yapısı ve fonksiyonlarını, diş dokuların hastalıklarını, hastalık oluşum mekanizmalarını, bebeklikten genç erişkin yaşa kadar diş hastalıklarının oluşum mekanizmalarına davranışsal, sosyal ve yapısal faktörlerin etkilerini, ağız ve diş sağlığının kazanılması içi gerekli tedavi yöntemleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı yöntemlerinin klinik öncesi ve klinik ortamda yapacakları uygulamalar ile öğretilmesidir. 3. SINIF KLİNİK ÖNCESİ EĞİTİM (Güz dönemi) Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan Amaç: Daimi dişler için geçerli kavite ve endodontik tedavi prensiplerinin süt dişlerine özgü farklılıkları ile genç sürekli dişlerdeki koruyucu uygulamaların uygulamalı olarak öğretilmesi Öğrenim hedefleri: Bu simülasyon eğitimi sonucunda klinik öncesi öğrencilerimiz; Klinik öncesi ortamda süt molar dişlere bir, iki ve üç yüzlü amalgam ve kompomer restorasyonları yapar, bu restorasyonların uygun bitim işlemlerini uygular Klinik öncesi ortamda süt keser dişlerin ara yüz restorasyonları ile bu restorasyonların uygun bitim işlemlerini uygular Daimi molar dişlere klinik öncesi koşullarda invaziv fissür örtücü uygulamayı yapar Restoratif tedavi işlemler sırasında el aletlerinin ve kavite açım aletlerinin kullanım şekillerini benimser İşlemler sırasında ekartasyon ve destek alma presiplerini tanımlar ve uygular. Preklinik eğitim müfredatı Hafta Uygulama Öğretim üyesi 1 Model üzerinde Black I kavite ile bu kavitenin Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan kompomere ve amalgam restorasyonu Model üzerinde Black II kavite ile bu kavitenin kompomere ve amalgam restorasyonu 2 Model üzerinde Black III kavite ile bu kavitenin Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan kompomere ve amalgam restorasyonu Model üzerinde ön diş kavite ve restorasyonu 3 Model üzerinde amputasyon tedavisi uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan 4 Model üzerinde invaziv fissür örtücü uygulaması Yrd. Doç. Dr. Salih Doğan Uygulama Başarı Ölçütleri ÖN HAZIRLIK Tüm el aletleri, siman camı, frez, dolgu malzemeleri yanı sıra bir mikromotor ve airotor bulundurulması, ayna yüzeyinin parlak ve kararmamış olması, sont ucunun sivri ve bükülmemiş olması, preselin tutuculuğunun uygun ve yeterli olması, diğer el aletleri üzerinde siman artığı vb. artıkların

8 bulunmaması, siman camı ile frezlerin temiz olması, fantom ünit üzerinin gerektiği şekilde hazırlanması istenmektedir. KAVİTE AÇIMI Molar dişlere kavite açımında kavite tabanının düz, kavite duvarların birbirine paralel, kavite iç açılarının dik, kavite genişlik ve derinliğinin yeterli, tüm fissürlerin içine alacak şekilde (aproksimal kompomer kaviteler hariç) olması; aproksimal kavitelerde ise aproksimal kavitenin diş eti basamağının düz, pulpaya bakan duvarının pulpayı perfore etmeyecek ancak dolgu materyali için yeterli alan sağlayacak derinlikte, aproksimal kavite duvarlarının dik ve fırçalama hudutlarında olması; genel olarak açılan kavitede sarkık veya desteksiz diş dokusu ile sivri kavite kenarlarının olmaması istenmektedir. Aproksimal kavite açımında yandaki diş yüzeyinin zarar görmesi kesin başarısızlık nedenidir. KAİDE MATERYALİNİN YERLEŞTİRİLMESİ Kaide materyalinin yerleştirilmesinde (sadece amalgam restorasyon uygulanacak kavitelerde) kaide materyalinin yüzeyinin düz, kavite duvarlarının temiz, dolgu materyalinin konmasına yeterli yer sağlayacak ancak altındaki dokuları koruyacak kalınlıkta olması; aproksimal kavitelerde basamaktaki siman kalınlığının restorasyonun dayanıklılığını azaltmayacak miktarda olması, kaide materyalinde ek yeri vb. görüntülerin olmaması ve iyi kondanse edilmiş olması istenmektedir. MATRİKS UYGULANMASI Matriks uygulamasında; matriksin tüm dişi sarması, aproksimal kavite tabanının altında dolgu materyali sızdırmayacak düzeyde inmesi, sıkı yerleştirilmiş olması, mutlaka komşu diş ile arasına tahta kama yerleştirilmiş olması istenmektedir. RESTORASYON UYGULAMASI Restorasyon uygulanmasında; amalgamın tercihan tek seferde kompomerin de sandviç tekniği ile yerleştirilmesi, dolgu materyalinin iyi kondanse edilmiş olması, dolgu materyalinin tüm kaviteyi tam olarak doldurması istenmektedir. Aproksimal kavitelerde taşkın dolgu kesin başarısızlık nedenidir. Dolgu materyali konduktan sonra oklüzal yüzeyi orijinaline uygun şekilde ve karşıt diş gözetilerek işlenmesi istenmektedir. RESTORASYON BİTİM İŞLEMLERİ Restorasyon bitim işlemlerinde amalgam dolgular için burnisher el aleti ile oklüzal morfoloji korunarak parlatma işlemi yapılacak, dolgu diş dokusu arasında geçişte takılma olmayacaktır. Parlatma sonrasında amalgam yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması istenmektedir. Kompomer dolgularda ise sarı lastik ile oklüzyona morfolojisini bozmadan parlatma yapılacak, kompomere yüzeyi düz ve pürüzsüz olması, dolgu ile diş dokusu arasındaki geçişin takılma olmadan gerçekleşmesi istenmektedir. Klinik Öncesi Değerlendirme Yöntemi: Klinik öncesi değerlendirmede staj baraj puanlarında yer alan her tedavi için Ek 1 deki form ölçütlerine göre not verildikten sonra sonuç notu not toplamının ortalamasına göre hesaplanır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Bütünleme sınavı için verilen ödevin Ek 1 deki forma göre değerlendirilmesiyle hesaplanır.

9 KLİNİK GÖZLEM STAJI (Bahar dönemi) Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aslı Güçlü Amaç: Klinik işleyiş ve prensiplerini canlı olarak gözlemlemek suretiyle, çocuk hastaların muayene ve tedavi edildikleri bir ortamda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmeleri ve bir sonraki yıl aktif olarak çalışacakları bu klinikte kendilerine yararlı olabilecek deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenim Hedefleri; Bu eğitim sonucunda klinik öncesi öğrencilerimiz; Yaş gruplarına göre çocuk hasta davranışları konusunda fikir sahibi olmaları. Veli ve tedavi edilecek çocukla kurulması gereken diyalog şeklini öğrenmesi. Hasta ağzında kontaminasyonu engelleme şartlarına göre ve klinikte sterilizasyon şartlarına göre çalışmayı bilir. Çocuk hastalara oral hijyen eğitimi verir. Çocuk hastaya topikal flor uygular. Çocuk hastaya fissür örtücü uygulaması yapar. Pedodonti kliniğinde kullanılan restoratif materyalleri tanır, kullanım özelliklerini öğrenir. Pedodonti kliniği klinik kurallarını bilir ve uygular Dört el hekimlik konusunda bilgi sahibi olur. Klinik Gözlem Değerlendirme Kriterleri Uygulama Değerlendirme Katkı oranı Flor uygulaması Çocuk hastaya teorik bilgileri çerçevesinde topikal flor uygulaması yapması % 10 Fissür örtücü uygulaması Çocuk hastaya teorik bilgileri çerçevesinde fissür örtücü uygulaması yapması %10 Klinik kurallarına uyma Klinik içerisinde klinik kurallarına uygun bir şekilde davranma becerisinin kazanılması %30 Dental tedavilerin uygulama Birlikte çalışacağı stajyer hekim uygulamalarını aşamalarının gözlenmesi asiste ederken gözlemlediği tedaviler %30 Oral hijyen eğitimi verilmesi Oral hijyen eğitimi verdiği çocuk sayısı % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri TOPİKAL FLOR UYGULAMASI Flor uygulaması için dental ünitin gerektiği şekilde hazırlanması, yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI Fissür örtücü uygulaması için dental ünitin gerektiği şekilde hazırlanması, yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması, fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi, tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması ve hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir.

10 KLİNİK KURALLARINA UYMA Pedodonti kliniğinde uygulanan klinik kurallarını bilmeleri ve buna uygun davranışları benimsemeleri istenmektedir. DENTAL TEDAVİLERİN UYGULAMA AŞAMALARININ GÖZLENMESİ Dental ünitin hazırlanması, hastanın oturtularak gerekli ön hazırlığın yapılması, tedavi süresince dört el çalışmanın sürdürülmesi istenmektedir. ORAL HİJYEN EĞİTİMİ VERİLMESİ Hastaya plak ve çürük arasındaki ilişkinin anlatılması, uygun fırça ile uygun fırça tavsiyesinde bulunulması, fırçalama tekniğinin çocuğun yaşına göre çocuk ile velisine anlatılması, çocuğun beslenme alışkanlıkları ile ilgili tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. Klinik Değerlendirme Yöntemi Klinik değerlendirmede Ek 2 deki form kriterlerine göre değerlendirilir. Bu forma göre flor uygulaması, fissür örtücü uygulaması ve oral hijyen eğitimi uygulaması yapılan hasta sayısı gözetilerek, dental tedavi uygulama aşamalarının gözlenmesi gözlenen tedavi sayısına göre, klinik kurallarının bilinmesinin değerlendirmesi staj süresi içinde her gün 5 sorudan oluşan test sonucuna göre yapılır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Çoktan seçmeli sınav notu ile hesaplanır. 4. SINIF KLİNİK EĞİTİMİ Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Kenan Cantekin Amaç: Daimi dişler için geçerli kavite ve endodontik tedavi prensiplerinin süt dişlerine özgü farklılıkları ile genç sürekli dişlerdeki koruyucu uygulamaların uygulamalı olarak öğretilmesi Öğrenim hedefleri: Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; Pedodonti stajında çocuk hasta ve velisiyle doğru iletişim becerisini kazanabilmesi. Çocuk hastayı tedavi esnasında doğru yönlendirme yetisi kazanması. Çocukluk çağı hastalıkları hakkında bilgi ve donanım sahibi olması ve bunu hasta ağız diş sağlığı ile ilişkilendirebilmesi. Dişlerin tedavi prensiplerini kavraması. Diş çürüğü ve çürük gelişimi hakkında bilgi sahibi olup, koruyucu yöntemleri uygulayabilmesi Restoratif materyalleri ve uygulama alanlarını kavrar. PÇK (paslanmaz çelik kron) uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve beceriyle donanmıştır. Süt ve daimi dişlerde kanal tedavisi ve ampütasyon tedavilerini uygular. Amalgam kompozit kompomer ve cam iyonomer dolguları çocuklara uygular. Çocuk hastada anamnez alır endikasyon koyar ve tedavi planlaması yapar.

11 Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerlendirme Şekli Katkı oranı Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan tedavi sayısına göre değerlendirilir (yapılan tüm tedaviler) % 5 Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan ve başarı ölçütlerine göre kabul (başarılı olarak kabul edilmiş tedavi sayısına göre değerlendirilir %20 edilen tedaviler) Staj devam durumu Mazeretsiz geç gelme veya staja gelmeme sayısına göre değerlendirilir. %10 Endikasyon sunum notu Klinik staj süresince endikasyon sunumundan alınan notların ortalaması %40 Endikasyon hastası bitim Endikasyon hastasının tedavileri bitirildikten sonra %5 notu Staj içi değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılan değerlendirme notu Staj süresi boyunca doldurulan staj içi değerlendirme formu sonuçlarına göre hesaplanır % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri AMALGAM RESTORASYON 1) Kavite black kavite prensiplerine göre açılmış olmalı, tüm fissürlerin içine almalıdır. 2) Tedavi edilecek diş restorasyonu destekleyecek ve tutuculuk sağlayacak diş dokusuna sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite yeterli derinlik ve genişlikte açılmış olmalıdır. 5) Kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 6) Kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, duvarlarda ve özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 7) Yapılan tedaviye uygun kaide materyali, gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 8) Amalgam iyi bir şekilde kondanse edilerek konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 9) Amalgam yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 10) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 11) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve burnisher ile parlatılmış olmalıdır. 12) Isırma hareketi sonrasında amalgam yüzeyinde yükseklik göstergesi olan parlak noktalar gözlenmemelidir. KOMPOMER ve KOMPOZİT RESTORASYONLAR 1) Kavite şekli yeterli genişlikte açılmış black 3 kavitede kırlangıçkuyruğu, aproksimal kavitelerde oklüzal yardımcı kaviteye sahip olmalıdır. 2) Dolgu materyalinin tutuculuğuna yardımcı olacak tutucu alana sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve çok ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite duvarları dik olmalıdır. 5) Pit kaviteler de dahil olmak üzere yeterli derinlikte açılmalıdır.

12 6) Kompozit restorasyonlarda kaide uygun materyali kullanılmalı, kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 7) Kompozit restorasyonlarda kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, tüm dentin yüzeyini örtmeli ve duvarlarda özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 8) Kompozit ve kompomer restorasyonlarda gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 9) Kompozit ve kompomer iyi bir şekilde kondanse edilerek 3 mm yi aşmayacak tabakalar halinde konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 10) Restorasyon yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 11) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 12) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve lastik / diskler ile parlatılmış olmalıdır. 13) Özellikle ön dişlerde renk uyumu sağlanmış olmalıdır. AMPUTASYON TEDAVİSİ 1) Amputasyon uygulanacak dişte aktif çürükle perforasyon olmamalı, perforasyon bölgesinin etrafı sağlam dentin ile kaplı olmalıdır. 2) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 3) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır. 4) Pulpa odasındaki pulpa dokusu ekskavatör ile temizlenmiş olmalıdır. 5) Kanal ağızlarındaki pulpa dokusu en az 1 mm derinliğinde temizlenmiş olmalıdır. 6) Pulpa dokusunun çıkartılmasından sonra pulpa odası uygun konsantrasyondaki sodyum hipoklorit ile yıkanmalıdır. 7) Pulpa odasına yerleştirilen nemli pamuk pelet çıkartıldığında kanama durmuş olmalıdır. 8) Kavite içi kurutulduktan sonra 1 dakika formokrezol bekletilmeli; formokrezollü pamuk peletin kavite dışına taşmadığına, fazla formokrezol emdirilmediğine ve hastayı korumak için üzerine daha büyük bir temiz pamuk pelet konulduğuna dikkat edilmelidir. 9) Formokrezol tatbiki sonrasında pulpa kanal ağızlarında kanama gözlenmemelidir. 10) Kaide materyali kanal ağızlarına hafif basınç uygulanarak yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanal ağızları gözlenmeli ve kanal ağızlarına kaide materyalinin bir miktar girdiği tespit edilmelidir. KANAL TEDAVİSİ (SÜT DİŞLERİ İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu olarak klinik kuron boyunun yaklaşık iki katı seçilmeli, kanal boyunun belirlenmesinde fizyolojik rezorbsiyonu varlığı dikkate alınmalıdır. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin lentilo ile gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır.

13 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanalların gözlendiği ve tüm kanallara çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolgu materyalinin gittiği gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. KANAL TEDAVİSİ (DAİMİ DİŞLER İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu radyografik olarak belirlenmeli; kanal boyu radyografisinde tüm kökler net olarak izlenmeli, radyografik apikalden 1 mm kısa olacak bir boy seçilmeli, elde edilen çalışma boyu mm olarak kaydedilmelidir. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; tüm kanallar izlenmeli ve tüm kanalların çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolduğu gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. 11) Apeksifikasyon tedavisi yapılan daimi dişlerde uygun kanal dolgu materyali seçilmiş olmalıdır. PÇK UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak diş daimi bir restorasyon ile restore edilmiş olmalı, üzerinde çürük, uygun olmayan restorasyon bulunmamalıdır. 2) Diş yüzeyindeki undercutlar kaldırılacak şekilde teorik bilgi çerçevesinde dişin preparasyonu yapılmalıdır. 3) Uygun ve doğru numaralı PÇK seçilmiş olmalıdır. 4) PÇK kenarları dişe uygun şekilde kısaltılmalı, kısaltma yapılan kenarlar parlatma lastiği ile düzeltilmelidir. 5) PÇK dişin tüm yüzeylerinde diş eti sınırında yapılmalı, aşırı stazdan kaçınılmış olmalıdır. 6) PÇK kenarları tüm diş yüzeylerini kapsayacak şekilde dişi örtmelidir. 7) Karşıt diş ile oklüzyona sağlanmış olmalıdır. 8) Radyografik kontrolde tüm PÇK kenarlarının dişi sardığı, açıklık bulunmadığı doğrulanmalıdır. STRİP KURON UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak dişte tüm çürük doku kaldırılmış olmalı, kırılabilecek sarkık mine dokusu bulunmamalıdır. 2) Kompozitin akışını kolaylaştırmak ve tutuculuğu arttırmak için mine yüzeyi aşındırılmalıdır.

14 3) Dişe uygun strip kuron seçilmelidir. 4) Dişin rengine uygun kompozit Kavitenin şekline uygun olarak kuron içine yerleştirilmiş olmalı, kuron içindeki kompozitte hava kabarcığı veya boşluk bulunmamalıdır. 5) Kuron yerleştirildikten sonra artık kompozit temizlenmiş olmalı, basamak bulunmamalıdır. 6) Kompozitin diş eti sınırındaki bitimi uygun olmalı, formu karşıt diş ile aynı olmalıdır. 7) Stpit kuron çıkartıldıktan sonra en az düzeyde kompozit yüzeyinde düzeltme yapılmalıdır. 8) Oklüzyon uygun şekilde sağlanmış olmalıdır. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması 2) Diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması 3) Fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi 4) Tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması 5) Hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. FLOR UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, 2) Kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, 3) Flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, 4) Kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, 5) Yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, 6) Kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. ENDİKASYON SUNUMU 1) Adı soyadı: Hastanın adı ve soyadını kendisinden öğrenmesi, 2) Yaşı: Hastanı tam olarak doğru yaşını bilmesi, 3) İkametgâh yeri: Hastanın sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için ne kadar yol kat etmesi gerektiği ve bunun verilecek tedavi programını ne şekilde etkileyebileceğini öngörmesi, 4) Gelme nedeni: Hasta velisinin hekimden temel beklentisinin anlaşılması, 5) Sistemik hastalık anamnezi: Hastanın tedavi planını etkilemesi açısından sistemik bir rahatsızlığı olup olmadığının bilinmesi, 6) Dental tedavi geçmişi: Hastanın uyum düzeyi ile çürük aktivitesi ve velisinin çocuğunun dental tedavi ihtiyaçlarını karşılaması açısından değerlendirilmesi, 7) Tıbbi müdahalelere uyum düzeyi: Özellikle daha önce dental tedavi geçirmemiş bir çocuğun tedavi planında uyum düzeyini değerlendirilebilmesi için öğrenilmesi, 8) Annenin çürük durumu: Çocukların çürük aktivitesi ile annenin çürük aktivitesi arasında var olan ilişkiden yola çıkarak yorumlanması, 9) Doğum kilosu: Çocuğun doğum anomalileri ile ilişkisi açısından bilinmesi, teorik normal doğum aralığı değerlerine göre yorumlanması, 10) Çocuğun doğum sonrası beslenme şekli: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 11) Emzirme süresi ve sıklığı: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 12) Emzirme sonrası beslenme alışkanlığı, içeriği ve sıklığı: Çocuğun çürük aktivitesi ile mevcut çürük durumuna beslenme şeklinin yansımasının değerlendirilmesi, 13) Bebeklikte dental temizlik: Bebeklik döneminde annenin ağız ve diş sağlığına verdikleri önemin değerlendirilmesi,

15 14) Mevcut beslenme alışkanlıkları: Çocuğun beslenme alışkanlığının mevcut ağız ve diş sağlığı arasındaki ilişkisi yanı sıra profilaksi programı açısından değerlendirilmesi, 15) Mevcut dental temizlik alışkanlığı: Çocuk ile ailesinin ağız ve diş sağlığına verdikleri önem ile profilaksi programı açısından değerlendirilmesi, 16) Flor alınımı: Düzenlenecek profilaksi programı açısından bilinmesi, 17) Halihazırda enfeksiyon durumu: Çocuğa o seans yapılacak dental tedavi işlemleri açısından değerlendirilmesi, 18) Ağız dışı muayene (baş, boyun, uzuvlar, burun, yanak, çene ve dudakların cilt muayenesi vermillion ile kommissuraların muayenesi lenf bezlerinin muayenesi TME ile parotis bezi bölgesinin muayenesi): Muayene edilen bölgelerin normal anatomik görünümlerinin bilinmesi, anormal görünümlerin değerlendirilmesi ve tespit edilen bulguların ağız diş sağlığı açısından yorumlanması, 19) Ağız içi muayene (dil tonsiller ağız tabanı frenilumlar sert yumuşak damak yanak mukozası bukkal mukoza stenon kanal ağzı diş etlerinin muayenesi) : Muayene edilen bölgelerin normal anatomik görünümlerinin bilinmesi, anormal görünümlerin değerlendirilmesi ve tespit edilen bulguların ağız diş sağlığı açısından yorumlanması, 20) Dental muayene: Ağız içerisindeki dişlerin belli bir sıraya göre sistematik bir şekilde muayene edilmesi istenmektedir. Bu muayene sırasında uygun radyografik muayenenin yapılması, aktif durmuş çürüklerin tespiti ile buna göre tedavi planlamasının yapılması, pulpanın patolojik durumunun anamnez, klinik muayene ile radyografik muayene bulgularına dayanarak tespit edilmesi ve buna uygun tedavi yönteminin bilinmesi, dişlerin sürme zamanlarının bilinmesi yanı sıra kronolojik yaş ile dental yaş ilişkisinin kurulması ve bu sonuca göre tedavi yönteminin belirlenmesi, fissür örtücü endikasyonlarına göre uygun tedavi yönteminin belirlenmesi, mine dentin derin dentin çürüğü endikasyonlarının bilinmesi ve buna uygun tedavi yönteminin önerilmesi, yapılacak tedavi için uygun restorasyon materyal ve yönteminin seçilmesi, ağızda periodontal problemler ile septal defekt durumunun tespit edilmesi ve tedavi endikasyonunda bu durumun gözetilmesi, çekimi gereken süt dişlerindeki çekim endikasyonlarının söylenmesi; tüm tedavi planı belirlendikten sonra çocuğun sosyoekonomik durumu, yaşı, uyum düzeyi ve çürük riski göz önüne alınarak tedavi planının bu çocuğa uyarlamasının yapılması istenmektedir. 21) Profilaksi programı: Çocuğun çürük riskinin belirlenmesi, risk düzeyine uygun profilaksi programının bilinerek önerilmesi, ağızdaki mevcut çürüklere neden olan diğer faktörler tespit edilerek bunlara yönelik tavsiyelerin oluşturulması, velinin ve çocuğun ağız diş sağlığı motivasyon yöntemlerinin belirlenmesi, profilaksi programı gözetilerek kontrol randevusu sıklığı ile kontrolde yapılacak değerlendirmelerin önem sırasına göre bilinmesi, hasta ile ilgili tüm konsültasyon önerilerinin belirlenmesi istenmektedir. Klinik Değerlendirme Yöntemi Klinik değerlendirmede klinik stajyer öğrencilerimizin; Staj içerisinde yaptıkları tedavi sayısına göre (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir.

16 Staj devamsızlık ve geç gelme durumlarına göre elde ettikleri puan: 100 puan üzerinden staja habersiz ve mazeretsiz olarak gelinmeyen her gün için 50 puan, geç kalma durumu için 25 puan düşülür. 3 öğretim üyesine sundukları endikasyon sunumlarından aldıkları puan ortalaması: öğrencilerimiz karışık dişlenme döneminde ve ağzında en azından 2 süt molar derin dentin çürüğü bulunan bir hastayı Ek 3 deki forma göre sunarak puanları hesaplanır. Yaptıkları sunumların ortalaması alınır. Endikasyon bitim hastasından aldıkları puan: Endikasyon hastalarının bitimlerinin öğretim üyeleri tarafından değerlendirmeleri sonucunda ortalama not belirlenir. Günlük olarak doldurulan staj içi değerlendirme formuna göre elde edilen puan: Günlük staj içi değerlendirme Ek 4 deki forma göre yapılır. Bu formlar staj sonunda toplanarak her değerlendirme kriterinden en az üç kez 3 puan alınan değerlendirme kriteri eksi olarak puanlanır. Buna göre; hasta velisi ile iletişim (%10), hasta ile iletişim, ön muayene ve tedavi (% 35), tedaviden sonra (%25) ve genel değerlendirme (%30) olarak hesaplanır. Toplamına göre hesaplanır. Bütünleme Sınav Değerlendirme yöntemi: Bütünleme sınavı 4 gün olarak yapılır. Sınav başında seçilen 2 hasta stajyer öğrenciye verilir ve bu hastaların endikasyon sunumları alınır. Sınav süresince bu hastalara yaptıkları tedavilerin her aşaması öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Buna göre sonuç not; Endikasyon sunumu (Ek 3 e göre) (İki endikasyon sunumunun ortalaması) % 60 Sınav performansı (% 40) o Yapılan tedavilerin puanı (%15) (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir. o Yapılan başarılı tedavilerin puanı (%60) (% 5) ve bu tedavilerden başarılı sayılan tedavilerin sayısına göre (% 20) elde ettikleri puan: Bu hesaplamada fissür örtücü tedavisi (1 puan), tek yüzlü restorasyonlar (4 puan), iki yüzlü restorasyonlar (6 puan), üç yüzlü restorasyonlar (8 puan), ampütasyon tedavisi (12 puan), tek köklü süt dişi kanal tedavisi (10 puan), üç köklü süt dişi kanal tedavisi (20 puan), dört köklü kanal tedavisi (22 puan) olarak hesaplanırken, PÇK ile strip kuron uygulamalarında yapılan restorasyon puanının iki katı hesaplanır. Daimi endodontik tedavilerde puanlamaya +3 puan eklenir. o Tedavi değerlendirme puanı (%25) : Bu değerlendirmede kavite açım hatası için (10 puan), restorasyon yükseklik kontrol hatası (10 puan), temizlemeden bırakılmış çürük (20 puan), restorasyonun yetersiz oklüzal işlemesi (5 puan), izolasyon hatası (10 puan), perforasyon varlığını fark etmeme (20 puan), taşkın dolgu (10 puan), dolgu kenarında açıklık (20 puan) ile bunlar dışında yapılan hataların önem düzeyine göre (5 puan ile 40 puan) arasında 100 puandan düşülerek yapılır. Toplamına göre hesaplanır.

17 5. Sınıflar KLİNİK EĞİTİMİ Sorumlu öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aydınbelge Amaç : Diş hekimliği mesleği süresince yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, etik ve kanuni sorumluluklarını bilen, hasta ve velisi ile iyi iletişim kurarak en iyi tedavi planlamasını yapabilen, hasta için en uygun tedaviyi seçip uygulayabilecek bilgi ve tecrübeyle donanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğrenim hedef konuları: Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; Hızlı ve doğru çalışma becerisi kazanır. Çocuk hastada tedavi planlaması ile komplike olmayan travma vakalarının tedavisini uygular. Yer tutucu endikasyonları ve çeşitleri konusunda bilgi sahibi olur. Oklüzyon muayenesini yapar ve kötü alışkanlıkları tespit ederek alışkanlık kırıcı apareyler hakkında bilgi sahibi olur. Gelişimsel diş anomalilerini, bu anomalilere sahip hastalara tedavi yaklaşımını bilir. Profesyonel profilaksi uygulamalarını basit düzeyde uygular. Değerlendirme Kriterleri Kriter Değerlendirme Şekli Katkı oranı Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan tedavi sayısına göre değerlendirilir (yapılan tüm tedaviler) % 5 Staj içi puan performansı Staj içinde yapılan ve başarı ölçütlerine göre kabul edilmiş (başarılı olarak kabul tedavi sayısına göre değerlendirilir %20 edilen tedaviler) Staj devam durumu Mazeretsiz geç gelme veya staja gelmeme sayısına göre değerlendirilir. %10 Endikasyon sunum notu Klinik staj süresince endikasyon sunumundan alınan notların ortalaması %40 Endikasyon hastası bitim Endikasyon hastasının tedavileri bitirildikten sonra %5 notu Staj içi değerlendirmesi öğretim üyesi tarafından yapılan değerlendirme notu Staj süresi boyunca doldurulan staj içi değerlendirme formu sonuçlarına göre hesaplanır % 20 Uygulama Başarı Ölçütleri AMALGAM RESTORASYON 1) Kavite black kavite prensiplerine göre açılmış olmalı, tüm fissürlerin içine almalıdır. 2) Tedavi edilecek diş restorasyonu destekleyecek ve tutuculuk sağlayacak diş dokusuna sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite yeterli derinlik ve genişlikte açılmış olmalıdır. 5) Kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır.

18 6) Kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, duvarlarda ve özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 7) Yapılan tedaviye uygun kaide materyali, gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 8) Amalgam iyi bir şekilde kondanse edilerek konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 9) Amalgam yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 10) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 11) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve burnisher ile parlatılmış olmalıdır. 12) Isırma hareketi sonrasında amalgam yüzeyinde yükseklik göstergesi olan parlak noktalar gözlenmemelidir. KOMPOMER ve KOMPOZİT RESTORASYONLAR 1) Kavite şekli yeterli genişlikte açılmış black 3 kavitede kırlangıç kuyruğu, aproksimal kavitelerde oklüzal yardımcı kaviteye sahip olmalıdır. 2) Dolgu materyalinin tutuculuğuna yardımcı olacak tutucu alana sahip olmalıdır. 3) Kavitede sarkık mine dokusu ve çok ince kavite duvarı bulunmamalıdır. 4) Kavite duvarları dik olmalıdır. 5) Pit kaviteler de dahil olmak üzere yeterli derinlikte açılmalıdır. 6) Kompozit restorasyonlarda kaide uygun materyali kullanılmalı, kaide materyali yerleştirildikten sonra kavitede yeterli dolgu materyali konabilecek boşluk kalmalıdır. 7) Kompozit restorasyonlarda kaide materyali sadece kavite tabanında olmalı, tüm dentin yüzeyini örtmeli ve duvarlarda özellikle aproksimal basamakta herhangi bir kaide materyal artığı bulunmamalıdır. 8) Kompozit ve kompomer restorasyonlarda gerektiği durumda uygun pulpa koruyucu ajan kullanılmış olmalıdır. 9) Kompozit ve kompomer iyi bir şekilde kondanse edilerek 3 mm yi aşmayacak tabakalar halinde konmuş olmalı, kavite kenarlarında açıklık kalmamalı, komşu diş ile (eğer varsa) tam kontak sağlamalıdır. 10) Restorasyon yüksekliği kontrol edilmiş olmalıdır. 11) Oklüzal morfoloji işlenmiş olmalı, işlenen morfoloji dişin orijinal oklüzal görüntüsüne uygun olmalıdır. 12) Amalgam yüzeyi, düz, pürüzsüz ve lastik / diskler ile parlatılmış olmalıdır. 13) Özellikle ön dişlerde renk uyumu sağlanmış olmalıdır. AMPUTASYON TEDAVİSİ 1) Amputasyon uygulanacak dişte aktif çürükle perforasyon olmamalı, perforasyon bölgesinin etrafı sağlam dentin ile kaplı olmalıdır. 2) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 3) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır. 4) Pulpa odasındaki pulpa dokusu ekskavatör ile temizlenmiş olmalıdır. 5) Kanal ağızlarındaki pulpa dokusu en az 1 mm derinliğinde temizlenmiş olmalıdır. 6) Pulpa dokusunun çıkartılmasından sonra pulpa odası uygun konsantrasyondaki sodyum hipoklorit ile yıkanmalıdır. 7) Pulpa odasına yerleştirilen nemli pamuk pelet çıkartıldığında kanama durmuş olmalıdır.

19 8) Kavite içi kurutulduktan sonra 1 dakika formokrezol bekletilmeli; formokrezollü pamuk peletin kavite dışına taşmadığına, fazla formokrezol emdirilmediğine ve hastayı korumak için üzerine daha büyük bir temiz pamuk pelet konulduğuna dikkat edilmelidir. 9) Formokrezol tatbiki sonrasında pulpa kanal ağızlarında kanama gözlenmemelidir. 10) Kaide materyali kanal ağızlarına hafif basınç uygulanarak yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanal ağızları gözlenmeli ve kanal ağızlarına kaide materyalinin bir miktar girdiği tespit edilmelidir. KANAL TEDAVİSİ (SÜT DİŞLERİ İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu olarak klinik kuron boyunun yaklaşık iki katı seçilmeli, kanal boyunun belirlenmesinde fizyolojik rezorbsiyonu varlığı dikkate alınmalıdır. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin lentilo ile gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; filmde tüm kanalların gözlendiği ve tüm kanallara çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolgu materyalinin gittiği gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır. KANAL TEDAVİSİ (DAİMİ DİŞLER İÇİN) 1) Giriş kavitesi endodontik tedavi prensiplerine göre tüm kanal ağızlarına direk giriş yapılabilecek genişlikte, kavite duvarlarını fazla zayıflatmadan açılmış olmalıdır. 2) Özellikle reperatif dentin varlığı nedeniyle daralmış pulpa odası varlığında giriş kavitesi açılmasında furkasyon bölgesine dikkat edilmiş olmalıdır 3) Gangren varlığı tespit edilen dişlerde kanal dışına çıkılmadan extirpasyona dikkat edilmelidir. 4) Kanal boyu radyografik olarak belirlenmeli; kanal boyu radyografisinde tüm kökler net olarak izlenmeli, radyografik apikalden 1 mm kısa olacak bir boy seçilmeli, elde edilen çalışma boyu mm olarak kaydedilmelidir. 5) Ekstra kanal varlığına dikkat edilmelidir. 6) Aşırı preparasyondan kaçınılmalı, dolgu materyalinin gönderilebileceği bir genişlik sağlanmalıdır. 7) Preparasyonda sodyum hipoklorit ile sık sık irrige edilmeli, kanal aleti zorlamadan kullanılmalıdır. 8) Dolum öncesinde, kanalda nem, kan ve eksuda varlığının olmadığına, kanalın temiz ve kokusuz olduğuna, dişte doluma engel bir semptom bulunmadığına dikkat edilmelidir. 9) Kanal dolgu materyali konduktan sonra kaide materyali yerleştirilmeli, kaide sonrasında kontrol filmi alınmalı; tüm kanallar izlenmeli ve tüm kanalların çalışma boyutunda homojen bir şekilde dolduğu gözlenmiş olmalıdır. 10) Kanal dolgu materyalinde taşkınlık olmamalıdır.

20 11) Apeksifikasyon tedavisi yapılan daimi dişlerde uygun kanal dolgu materyali seçilmiş olmalıdır. PÇK UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak diş daimi bir restorasyon ile restore edilmiş olmalı, üzerinde çürük, uygun olmayan restorasyon bulunmamalıdır. 2) Diş yüzeyindeki undercutlar kaldırılacak şekilde teorik bilgi çerçevesinde dişin preparasyonu yapılmalıdır. 3) Uygun ve doğru numaralı PÇK seçilmiş olmalıdır. 4) PÇK kenarları dişe uygun şekilde kısaltılmalı, kısaltma yapılan kenarlar parlatma lastiği ile düzeltilmelidir. 5) PÇK dişin tüm yüzeylerinde diş eti sınırında yapılmalı, aşırı stazdan kaçınılmış olmalıdır. 6) PÇK kenarları tüm diş yüzeylerini kapsayacak şekilde dişi örtmelidir. 7) Karşıt diş ile oklüzyona sağlanmış olmalıdır. 8) Radyografik kontrolde tüm PÇK kenarlarının dişi sardığı, açıklık bulunmadığı doğrulanmalıdır. STRİP KURON UYGULAMASI 1) Uygulama yapılacak dişte tüm çürük doku kaldırılmış olmalı, kırılabilecek sarkık mine dokusu bulunmamalıdır. 2) Kompozitin akışını kolaylaştırmak ve tutuculuğu arttırmak için mine yüzeyi aşındırılmalıdır. 3) Dişe uygun strip kuron seçilmelidir. 4) Dişin rengine uygun kompozit Kavitenin şekline uygun olarak kuron içine yerleştirilmiş olmalı, kuron içindeki kompozitte hava kabarcığı veya boşluk bulunmamalıdır. 5) Kuron yerleştirildikten sonra artık kompozit temizlenmiş olmalı, basamak bulunmamalıdır. 6) Kompozitin diş eti sınırındaki bitimi uygun olmalı, formu karşıt diş ile aynı olmalıdır. 7) Stpit kuron çıkartıldıktan sonra en az düzeyde kompozit yüzeyinde düzeltme yapılmalıdır. 8) Oklüzyon uygun şekilde sağlanmış olmalıdır. FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması 2) Diş yüzeyinin plak ve debristen arındırılması 3) Fissür örtücü uygulama basamaklarının teorik bilgi çerçevesinde yerine getirilmesi 4) Tedavi sonrası gerekli kontrol aşamalarının yapılması 5) Hasta ile veliye yapılan koruyucu uygulama hakkında gerekli tavsiyelerde bulunulması istenmektedir. FLOR UYGULAMASI 1) Yapılacak uygulama ile beklenen faydalarını çocuk ve velisine anlatarak onayını alması, 2) Kontaminasyonu engelleyecek şartlara göre bir şekilde flor uygulaması için hazırlık yapması, 3) Flor kaşığına uygun miktarda flor jel koyması, 4) Kaşığı çocuğun ağzına uygun bir şekilde yerleştirmesi, 5) Yeterli süre aspirasyon uygulaması ile beklemesi, 6) Kaşığı çıkarttıktan sonra gerekli uygulama ve tavsiyelerde bulunması istenmektedir. ENDİKASYON SUNUMU 1) Adı soyadı: Hastanın adı ve soyadını kendisinden öğrenmesi, 2) Yaşı: Hastanı tam olarak doğru yaşını bilmesi,

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KURUM BİLGİ REHBERİ

Detaylı

Profile and Competences for the European Dentist

Profile and Competences for the European Dentist Profile and Competences for the European Dentist Turkish language version By Prof. Dr. Gökhan H. ALPASLAN, Gazi University Dental School Published in November 2004 by the Association for Dental Education

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Rukiye Irmak UZLUER Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı