T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 D ö N E M s 17 C t L T : 24 YASAMA YILI ı 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ ı>m<( 60 inci Birleşim İS Çarşamba $ mn^»»«içinde KtLER I. GEÇEN.TUTANAK ÖZETİ Sari» 380:381 C) Tezkereler ve Önergeler Saffe 386 II. YOKLAMA III. 'BAŞKANLIĞIN RULA SUNUŞLARI GENEL KU- A) Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar Tunceli Milletvekili 'Musa Ateş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki sorularının tutanağa yanlış geçtiği hakkında açıklaması. 381:382 B) Gündem Dışı Konuşmalar İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' nun, Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda gündem dışı konuşması 382: Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunları hakkında gündem dışı konuşması 384: Niğde Milletvekili Arilf Toprak'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Nevşehir ve Niğde illeri gezileri ile çiftçilerin sorunları hakkında gündem dışı konuşması. 385: Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a resmî ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar Curnhurbaşkanhğına, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/947) Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, 18 - '21 Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Veh'bi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi <13/944) 3. 1! 6-18 Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Dışişleri Ba

2 T. B. M. M. B: t 1986 O: 1 Sayfa kanı Vahit Halefoğiu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 'A. Mesut Yılmaz'ın vekilik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/945)' Ocak 1986 tarihlerinde İspanya'ya, Ocak 198(6 tarihlerinde Hollanda ve 'Belçika'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Balkanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve 'Sosyal Güvenlik 'Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/946) Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/942) 387: İstanbul Milletvekili İbrahim llral'a ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/943) 388 XV. SORULAR VE CEVAPLAR 388,395 A) Sözlü Sorular ve Cevapları Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/505) İçel Milletvekili Durmuş Fikri (Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın yurdumuzda yatırım yapacak AİBD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere 'bir anlaşma yapılıp 'yapılmadığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/51*1) îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner'gesi (6/513) Sinop Milletvekili Halit Barış Can' in, güvenlik sorutturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5H5) Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 9. llçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD seya'hatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5118) 10. ' İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'ndan Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan' paya ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5119) Sayfa 11. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen toihumlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 388: 'Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 'Bayezit'in, 'Kalhramanmaraş'da yayımlanan bir gazetedeki 'habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) 13. Hatay Milletvekili Mustafa Murat S'ökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı asın Yayın ve Enformasyon Gneel Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 14. Hatay Milletvekili Abduralhman Demirtaş'rn, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 15. Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri IBakanından sözlü soru önergesi (6/496) 16. Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası (hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açikîamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/522) 389:390

3 T. B. M. M. B: 60 15", 1 ± :1 Sayfa 18. Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurlara ve 'bazı sorunlarına ilişkin Başlbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/529) 390: Şanlıurfa Milletvekilr Vecihi Ata'klı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek lan hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İstanbul Vakıflar idaresine ait arazi ve arsalara ilişkin 'Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 391: 22. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 'Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulüt'un cevabı (6/534) 391:392 23\ Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirbaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve Gümrülk Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/537) 392: Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı ürünlerin yıllarındaki taban fiyatlarına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/540) m 393:394 '25. (Mardin Milletvekili»Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin ilindeki örnek tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 394 Sayfa 26. Erzurum (Milletvekili Hilmi Nalbantağlu'nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 394 B) Yazılı Sorular ve Cevapları Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Dİ.1984 tarühinden itibaren tahsis edilen makam arabalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/751) 395:407 V. KANUN TASARİ VE TEKLİF LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER IİŞİJER Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Tarih ve 2418, Tarüh ve 3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 noi Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve içişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) Sayılı Avukatlık Kanununda (Değişiklik Yapılmasına 'Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman. Bahadır'ın Tarih ve 113'6 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1'2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (ti) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir M'iltetvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 117 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/!277) (S. Sayısı : 393) 394..*..»> ««379

4 T. B. M. M. B: 60 15,1, 1986 O : 1 I. GEÇEN ' TiBMM Genel Kurulu saat T5.O0'te açıldı. Dışişleri 'Bakanı Vahit Halef oğlu, 6-10 Ocak 1986 tarihleri arasında Fas'ın Fez şehrinde yapılan 16 inci İslam Dışişleri Balkan'ları Konferansı hakkında Genel Kurula bilgi verdi; SHP Grubu adına Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal aynı konuda «görüşlerini açıkladı. İzmir" Milletvekili Durcan Emirbayer, Ege ekici tütün piyasasının açılışı ve yöredeki olumsuz yankıları konusunda gündem dışı 'bir konuşma yaptı. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Bağ - Kur üyelerinin Hastalık Sigortasından Vararlanmalanna ilişkin Yasa önerisi» ni (2/348) geri aldığına dair önergesi okundu; Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı. Adana M'ille'tvdkiii Cüneyt Canver'in, Katma Değer Vergisinin 'fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin (6/506) ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'baritoğlu'nun, enflasyonun durdurülamayış nedenine ilişkin (6/495), Sözlü sorularııi'a, Devlet Bakanı Kâzım Oıksay, Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Barbakanın tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin (6/437) ve Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel motor ithaline ilişkin (6/53>6), Sözlü sorularına, Sanayi ve Ticaret Balkanı Hüseyin Oalhit Aral, Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirîaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yanaşan ibazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına ilişkin (6/473), (Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hizmetlerine ilişkin.ı(6/531) ve (Manisa 'Milletvekili İsmet Turhangil'in, Manisa İline yeni bir PTT 'binası yapılıp yapılmayacağına ilişkin (6/533), Sözlü sorularına, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere ilişkin (6/4T6) ve Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Tarım - tş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin (6/5(24), ÖZETİ Sözlü sorularına, Tarım Orman ve KÖyişleri Balkanı H. Hüsnü Doğan, ı Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Zonguldak Klömür Üre'tim Bölgesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin (6/526) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Ahmet KaraeVli, Cevap verdiler; soru -sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına ilişkin (6/538) sözlü sorusuna, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray cevap verdi. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in '(6/505), Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/509), Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' nun (6/489), Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/540) ve Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nebrozoğlu'nun (6/541), Sözlü soru önergeleri, illgili 'bakanlar Genel Kurulda hazır (bulunmadıklarından; İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/507), (6/508), (6/511), (6/513), (6/518), (6/519) ve Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/515), Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulunduklarından; Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424), (6/496), (6/501), 'Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/478), (6/534), Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın (6/493), (6/537), Erzurum Milletvekili Hilmi' Nalban'toğlu'nun (6/5129), 1(6/547), i(6/54'2) ve Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/532), Sözlü soru önergeleri soru sahiplerinin aynı birleşimde 'görüşülmüş 'bir 'başka soruları bulunduğundan;: Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' in (6/480) sözlü soru önergesi, soru sahibi ve ilgili (bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından; İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün (6/522) sözlü soru önerigesi, soru sahibi Genel Ku- 330

5 T. B. M. M. B: 60 15, 1 t 1986 O: 1 rulda ıhazır 'bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; Ertelendiler. Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 Arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 1(2/202) (S. Sayısı : 3'6'5) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; Komisyon raporu kabul edildi ve kanun teklifinin reddedildiği açıklandı. 15 Ocak 1986 Çarşamba günü saat 15.0O*te toplanılmak üzere birleşime saa't 19.04'te son verildi. (Kâtip Üye- Giresun Yavuz Köymen 'Başkan Başkanvekili Özer Gürbüz Kâtip Üye Kayseri Mehmet Üner BlRtNCl OTURUM Açılma Saati : BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) BAŞKAN Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimini açıyorum. II. YOKLAMA BAŞKAN Yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, Genel Kurul 1 salonunda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica edeceğini. (Çanakkale Miilletvekiili Ayhan Uysal'a kadar yoklama yapıldı) (BAŞKAN Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. III. BAŞKANLIĞIN GENEL A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞ MALAR 1. Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki, sorularının tutanağa yanlış geçtiği hakkında açıklaması. MUSA ATEŞ (Tunceli) Efendim, Diyanet îşlerii Başkanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesi görüşülürken sorduğum sorular tutanağa yanlış geçmiştir; düzeltmek için söz istiyorum. BAŞKAN Sayın Ateş, hangi tutanakta ve hangi konuda, önce onu öğrenelim efendim? MUSA ATEŞ (Tunceli) tarihli birleşime ait tutanakta. KURULA SUNUŞLARI BAŞKAN Konuyu açıklar mısınız, söz verip vermemeyi ona 'göre takdir edeyim? MUSA ATEŞ (Tunceli) Sayın Başkanım, benim sorum şöyleydi. «Bilindiği gibi, din iki anaesastan ibarettir, unlardan bîri, dünya işleriyle ilğilidür, ikincisi ise, maneviyattır. Dünyasal görevi, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organına aittir; Diyanet işleri Başkanlığıniin bu hususta bir görevi kalmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının ikinci ve de en önemli görevi maneviyattır. Maneviyattaki asıl olan maksat, kişi çiğliğini giderip, dört başı mamur insan, kâmil insan olmaktır. Yani, her gözün görmedik- 381

6 lerini görmek, her usun anlamadıklarını.anlamak, d3e getirmek, her dilin söylemediklerini söylemek. Şimdi, şunu soruyorum; «Diyanet İşleri Başkanlığı manevî görevinin gereğimi yapmış mıdır? Yani, kişiyi ermişlik mertebesine ulaştırabilmiş midir veya ulaştırahiliyor mu? Uilaştıramamışsa, başka ne gibi bir görevi vardır?» şeklinde idi. Diyanet İşleri Başkanlığının şahsı ile ilgili bir soru sormadım; Diyanet İşleri Başkanını tenkit etmedim, onun şahsına aıit bir itirazım yoktur. BAŞKAN Sayım Ateş, tüzüğümüzün hükmüne göre, belirttiğiniz konu bir önceki birleşimde tutanaklara yanlış geçmişse, söz hakkınız olabilir. Dalha önceki birleşimlere ait söyledikleriniz, kaçıncı birleşimde idi? MUSA ATEŞ (Tunceli) Bütçe görüşmeleri sırasındaydı. BAŞKAN Bütçe görüşmeleri sırasında ise, İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre, size bu bakımdan Söz veriyorum; ancak, sanıyorum belirttiğiniz konu, tutanaklara geçmiştir; amacınız da bunu düzeltmekti, bu bakımdan size ayrıca söz veremiyorum. (Buyurun Sayın Ateş. MUSA ATEŞ (Tunceli) Saygılar sunar, teşekkür ederim. B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 1. İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda gündem dışı konuşması. BAŞJKAIN Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşma 'istemleri vardır. Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda, İstanbul Milletvekili buyurun, efendim y T. B. M. M. B: 60 15, 1 t 1986 O: 1 Sayın Sabit Batumhı, SABİT BATUMUU (İstanbul) Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; idrak ettiğimiz yeni yılın, geçen yıldan kalan küskünlükleri abartan bir hava içinde, sert bir politik taarruza sahne olduğunu görmemek mümkün değil. Bu ortamda, siz sayın milletvekillerinin bazı noktalara daha çok önem ver-, melerini talep etme ricasıyla, huzurlarınızda söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; serbest seçimle ve milletin temsilcileri olarak burada yer aldığımız halde, sanki Meclis görevini yapmıyor, sanki geçen hadiseler zihinlerden silinmiş, sanki seçmenlerimiz gitmiş, yerlerine uzaydan biyonik insanlar gelmiş gibi bir duyguyla, demokrasi için yeni formüller ve reçeteler verilmeye başlandı. Amaç, [ demokrasinin bütünü ile ve bir daha sivil toplumun ve hür demokratik düzenin işlerliğini bozmayacak, uygar ve anlaşmış bir Türkiye'ye dönebilmek olduğu halde, bunu demokrasi ile bağdaşmayan formül- I lere bağlamaya çalışanların büyük bir yanılgıya düşj tüklerini üzüntü ile görmekteyim. Anayasamızın, Anayasamın bazı maddelerinin nasıl değiştirilebileceğini açıkça maddeleştirdiğini görmemezlikten gelemeyiz ve yine bazı maddelerin değiştirilmesi için kaç oya ihtiyaç olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, dilerse, o maddelerin değiştirilip değiştirilemeyeceğini halkoyuna sunacağını bilmemiz lazımdır. Hal böyle iken neler duyuyoruz ve neler duymaktayız; «Yeni bir seçim olmalı, yeni bir Meclis, yeni bir Anayasa yapılmalı ve Anayasada Millî Güvenlik Kurulu olmamalı; ama Anayasa millî uzlaşmayı kanıtlamalı» gibi sokakta laflar üretilmektedir. Elbette her isteyen, demokratik olduğunu sandığı her öneriyi ileri sürebilir ve onu savunabilir. Ne var ki, toplumun bugünlere nerelerden geldiğini ve onların etkisinin yaşandığı bir dönemde bu Anayasanın hazırlandığını unutmamalıyız. Evet, 1961 Anayasası hazırla- I nırken, «Hukuk dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkı» I temel ilke olmuştu. Bugün ne o anayasa vardır, ne I 27 Mayıs ve ne de bayramı vardır, yaşanmaktadır. I 1982 Anayasası ise, Türk vatanı ve milletinin bü- I tünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve I yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yak- I lastiği düşüncesinden hareketle, Danışma Meclisince hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur Anayasası halkoyuna sunulurken siyasî partiler vardı, 1982 Anayasası halkoyuna sunulurken siyasî partiler kapa- I tılmış, yenileri de kurulmamıştı; ancak, bugün demokrasi bütün kurallarıyla adım adım yerleştirilip gerekli özgürlükler, Anayasanın vatandaşlara tanıdığı I hak ve özgürlükleri, hızlı adımlarla verilme dönemin- I deyken, bu mekanizmayı durdurucu ya da yeni tepkilere yol açıcı tutum ve davranışların muhtemel akışını düşünerek, üzüntü ve endişe duymamak mümkün değildir., Toplumun çok sesli bir yaşamı sürdürmesini bü- I tün samimiyetimle istiyorum; ancak bu, birkaç kişiye siyasal haklarını vermek amacına yönelik olmamalıdır. Demokrasilerde vazgeçilmeyen temel unsurlar 1 yalnız siyasî partiler değildir; sendikalar, dernekler 382

7 T. B. M. M. B: t 1986 O: t ve öteki meslek kuruluşları da vardır; bunlar da, memleketin yüksek menfaatiyle ilgili konuları ve kendi sorunlarını rahatlıkla anlatmaya müsait bir siyasetle uğraşma hakkına kavuşmalıdır. Bunu sağlayabilmekle demokrasi yolunda önemli bir mesafe almış oluruz. Bu bakımdan, partilerimizin ve bağımsız milletvekillerimizin, Anayasamızın 52 nci maddesi başta olmak üzere, bazı değişikliklerde birleşerek, uygar toplumlardaki gibi, işçilerimizin siyasetle ilgilenmelerine yardımcı olmalıyız. Yalnız işveren kesiminin isteklerini duyan değil, karşıtlarının da görüşlerini öğrenerek daha yararlı kararlar alabilecek bir durum meydana getirmeliyiz. Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; işçilerin ve üst örgütlerinin isteklerine -kulak vermeyip, onlarla görüşüp dertlerine çözüm aramaya vakit bulamayan bir iktidara karşı, işçiler, önümüzdeki aylarda mitinglerle hak arama yoluna başvuracaklardır. Bunu başka tepkilerin ve sertleşmelerin izleyeceğini söyleyen işçiler de yok değildir. Hükümetin ilgisizliğinin yol açtığı bu haklı tepki, elbette mevcut Anayasayı temelinden yok edecek, girişimlerin bazı tepkilere neden olmasını mümkün görmek de yanlış olmaz sanırım. Onun için, aklıselim ile durum muhakemesi yapmanın yurt yararına olacağını bilmemizde büyük isabet olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yurt gezilerinde, Anayasanın delinmesine izin vermeyeceğini söylemesini, gelişigüzel, o anda aklına gelmiş de dilinden çıkmış bir beyan olduğunu sanmak, büyük hata olur. Susan Türkiye, demokrasi dışında kalmaya mahkûm olur; ama, bugün Türkiye, susan değil, konuşan ve tartışan bir Türkiye'dir. Sosyalist bir parti kurulmasının bile mümkün olduğunun açıklandığı Türkiye'de, her akımın dergileri, gazeteleri ve sözcüleri yeterince konuşmaktadırlar. Birkaç kişinin, konuşma yasağına tabi tutulması ise, suskunluk değildir arkadaşlar; bunu, bunlar için, Türkiye'yi 12 Eylüle getiren yılların sorumluluğunu taşımalarının bir bedeli saymak, yerinde olur kanaatindeyim. BAŞKAN Sayın Batumlu, toparlayın lütfen. SABİT BATUMLU (Devamla) Ben de inanıyorum ki, demokratik toplum, özgürce ve çok sesli konuşan bir toplumdur. Sayın muhalefet partilerinin sorumluları ve yetkilileri, parlamento dışındaki partilerin yetkilileri, gerektiğinde kendi üslupları içinde konuşmakta ve yurttaşlar, bu konuşmalardan mutlaka yararlanmaktadırlar. Sanırım, iktidar partisi, kendi yolunda yanlış adımlar atmayı sürdürmekte ve eleştirilerden yararlanmaya yanaşmamaktadır, yoksa, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma yolundaki ekonomik ve sosyal kararlarını uygulayan ANAP iktidarı, toplumu yeni arayışlara götürecektir. Sayın Özal ekonomisinin, bünyeyi tahrip edici gidişi karşısında, muhalefetin ortak stratejisine gerek vardır. Böyle iken, toplum dengesinin nezaketini düşünmeden yeni bir kurucu meclis önerisini ileri sürmek, dengelerde yeni arayışlara neden olabilirse, bunun sorumluluğunun, duygusal tepkilerle parlamenter gidişe gölge düşürmeye kalkışanlarda aranması gerektiği kanaatindeyim. BAŞKAN Bağlayınız lütfen. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum Sayın Başkan; bir iki dakikanızı rica ediyorum. Hepimiz demokrasiden yanayız. Demokrasi, insan tabiatına en uygun rejimdir. Yönetenlerle yönetilenler için, daha uygun bir deyimle herkes için aynı haklar ve özgürlükler yasaların güvencesi altındaysa, o vakit, zaman zaman şu veya bu kişi veya grupların darbe girişiminde bulunmaya kalkışması söz konusu olamaz ve ekonomik, sosyal bünyede adaletli bir denge sağlanabilmişse, sekiz on yılda bir müdahale de gerekmez, ancak Cumhurbaşkanının kişiliğine ve Cumhurbaşkanlığı makamına her zaman saygılı olmanın, hem yasal, hem ahlakî, hem de demokratik bir zorunluluk olduğunun unutulmaması gerekir; demokratik haklar açısından bu da zorunludur. Kaldıki, Sayın Cumhurbaşkanımız, demokrasiye geçişte önemli bir görev üstlenmiştir. Geçmiş dönemin anarşi ve terör olaylarına karışanlar ya da devlete karşı suç işledikleri savıyla haklarında dava açılanların yargılanmaları en kısa sürede sonuçlanınca, bazı kişi ve kurumlar ve teşkilatlar hakkındaki ön yargıların haksızlığı ortaya çıkabilir ya da aksi olabilir; fakat... BAŞKAN Sayın Batumlu süreniz doldu, lütfen hemen bağlayın. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum efendim. Fakat sonuçlan nasıl olursa olsun, toplumun beklentisi olan genel affın çıkarılmasının, aile içinde huzurun ve toplumda barışçı yeni bir ortamın doğması yönünden büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Atatürk bile, millî mücadeleye karşı çıkmış ve yabancılarla işbirliği yapmış olanları da içeren 150'- likleri affetme büyüklüğünü göstermiştir. Hür bir seçimle gelen siz sayın milletvekillerinin de, bu geleneğe uygun bir karar almasının, Türkiye'nin mutlu ya- 383

8 T. B. M. M. B: t 1986 O: 1 nnlara kavuşturulmasında önemli bir amil olacağına inanıyorum. BAŞKAN Sayın Batumlu, hemen bağlayın. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum efendim. Düşünce kanaat ve inanç hürriyetine saygılı bir Anayasanın gereği olan genel af, Türkiye'yi içeride ve dışarıda çok güçlendirecektir. Türkiye'nin, Batı uygarlığının uzun yıllardır denediği, hürriyet içinde çalışma ortamına kavuşturulması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin silahsız, saldırısız ve yasal çerçeve içinde yapılması ortamının sağlanması, ülkemizin dirlik, düzenlik içinde yaşaması bakımlarından gereklidir. Tepkileri, düşünceleri açıklama imkânının önlenmesi, ruhsal birikimlerin oluşması, bunalımlı insanların yaratılması gibi istenilmeyen bir sonuç doğurabilir. Ekonomik adaletsizliğin, ahlakî çöküntüye neden olması gibi, sosyal ve fikirsel tıkanıklıklar ve hakların kullanılamadığı duygusu da, geniş kitleleri perişan edebilir inancındayım. Batı uygarlığının insan haklarına tanıdığı ve bizim Anayasamızda da önemli bölümleri mevcut olan haklan ve hürriyetleri genişletme fikrine saygılı olmanın bütün niteliklerini, geliniz bu parlamento çatısı altında hep birlikte araştıralım; Türkiye Cumhuriyeti yönetimine dış ülkelerden, uydu parmaklarının girmesine elbirliği ve gönül birliği içinde mani olalım arkadaşlar. Ayrıca, içimizdeki birtakım art düşüncelilerin, dış mihraklarla birlikte bölücülük yapmasına asla müsaade edilmemesi yönünde birleşerek, bunlarla mücadele edelim. Arz etmeye çalıştığım önerilere beraberce sahip çıkarak uygulamak üzere, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 2. Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunları hakkında gündem dışı konuşması. BAŞKAN Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak Tunceli Milletvekili Sayın Rıdvan Yıldırım söz istemişlerdir, buyursunlar efendim. Sayın milletvekilleri, konuşma sürelerine dikkat edilmesini öncelikle rica edeceğim efendim. Buyurun Sayın Yıldırım. ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli İlimizin önemli ve acil sorunları ve iktidarın bu sorunlara yaklaşım tarzı konusunda görüşlerimi sunmak ve ilgilileri huzurunuzda uyarmak üzere söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun, özelde Tunceli İlimizin, bugün içinde bulunduğu koşulları yakından bilen arkadaşlarımızın aranızda mevcut olduğunu sanıyorum. Tunceli ilimiz, devletin lütufkâr elinin uzanmadığı, ekonomik ve toplumsal hiçbir kaynak ve olanağın sağlanmadığı illerimizin başında gelmektedir. Bugün Tunceli halkı doğanın en zor ve en ağır koşullarıyla âdeta boğuşmaya terk edilmiştir. Dünya âlem bilmektedir ki, Tunceli halkı, lâik cumhuriyet ilkelerine gönülden inanan, gerçekten Atatürkçü, gerçekten toplumcu bir halktır. Terk edilmiş olduğu zor koşullara karşın, hiçbir siyasal baskıya gerdan kırmamış, Atatürkçü ve çağdaş düşünceden ve inançtan asla ödün vermemiştir. Onun bu yapısı ve niteliği nedeniyle, özellikle sağ iktidarlar tarafından, bu yöre halkı, yukarıda arz ettiğim zor koşullara terk edilerek, âdeta mahkûm edilmek istenmiştir, Sayın milletvekilleri, soruyorum; bu iktidar, Tunceli İline hangi alanda ve ne miktar yatırım yapmıştır; yöre halkını, yöreye bağlayacak hangi iş alanını oluşturmaya çalışmıştır? Bugüne kadar Tunceli Hine kaç kuruş harcanmıştır? Zaman zaman, Başbakan da ifade etmiştir; terörün, anarşizmin, ekonomik ve sosyal nedenleri vardır. Bu iktidar, bu yörede, ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirecek hangi önlemleri almış ve hangi önlemleri pstnlamıştır? Bu yörede, birçoğu da yöreye dışardan sızan ayrılıkçı ve sapık 'ideoloji sahiplerince neden olunan bazı münferit terörist vakalar, abartılarak, Tunceli halkının tümüne mal edilmeye çalışılmış ve bu halk zan altında tutulmuştur. Bütün bu nedenler dolayısıyla Tunceli İline hiç bir şekilde gerçekçi ve sevecen yaklaşılmamış, bu yöreye yalnızca baskı ve âdeta devlet terörü uygulanmış ve bu yöre halkını, evini, köyünü terk etmek, yılgınlığa ve ümitsizliğe düşürmek için ne lazımsa yapılmıştır. Şimdi sizlere, arz ettiğim bu acı gerçeğin uygulanmasından bir örnek sunacağım. Bu iktidar tarafından, geçen yıl içerisinde Tunceli İline bir emniyet müdürü atandı; bu şahsın adı Celal Şirin Terlikçi'dir. Kendisi, tarihinde, eski alışkanlıklarını sürdürmesi nedeniyle resen emekliye sevk edilmiştir; ancak, hizmet süresindeki eksiklik nedeniyle emekliliği iptal edilmiştir. 384

9 T. B. M. M. B: 60 Bu zat Tunceli İline emniyet müdürü olarak atanmadan evvel Sivas Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. O tarihlerde, İçişleri Bakanlığına, bu zat hakkında bir ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda, bu şahsın siyasetle uğraştığı, uğraşısına bazı personeli alet ettiği, ayırıcı ve bölücü eylemlerde bulunduğu, fikrini, görev yaptığı memurlara empoze ettiği, kendisine alet olmayan emniyet mensuplarının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre meslekten ilişiğinin kesilmesine haksız sebebiyet verdiği, genelevden 10 milyon lira rüşvet istediği, Kars İli bankalarında 60 milyon lira parasının bulunduğu iddia edilmiştir. Sivas Valiliği, İçişleri Bakanlığına hitaben yazdığı günlü ve özel, 108 sayılı çok gizli yazıda, ihbar mektubunda ileri sürülen hususlardan birçoğunun yapılan taljkikatta doğruluğunun saptandığını belirterek, bu zatın Sivas İlinden alınmasını ve yanlı hizmet verme imkânı bulunmayan bir görevde istihdam edilmesini talep etmiştir. İşte bu zat, İçişleri Bakanlığınca terfi ettirilerek, Tunceli İline emniyet müdürü olarak atanmıştır. Halbuki, Emniyet Disiplin Tüzüğünün 8/1, 8/6, 8/7, 8/16 flcı madde hükümlerine göre, bu şahsın meslekten çıkarılması gerekmektedir. İçişleri Bakanına yönelttiğim yazılı soru önergesine, sayın bakan, maalesef, gerçeği çarpıtarak, «Kanunî kovuşturma yapılmasını gerektirecek delil elde edilememiş, bu görevinden alınmasını gerektirecek bir durum zuhur etmemiştir» diye yanıt vermiştir. Görülüyor ki, bu iktidar, bu emniyet müdürünü, belgelerle sabit olan bu marifetlerini bile bile Tunceli'de görevlendirmiştir. Bu durum tüyler ürpertici bir sonuçtur. Demokrasi adına, insanlık adına, yasalar adına ve ulusal çıkarlar adına bu emniyet müdürünün Tunceli'den derhal alınmasını ve iktidarın Tunceli halkına bakış tarzını değiştirmesini talep ediyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 3. Niğde Milletvekili Arif Toprak'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Nevşehir ve Niğde illeri gezileri ile çiftçilerin sorunları hakkında gündem dışı konuşması. BAŞKAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın son Nevşehir ve Niğde gezisiyle ilgili; çiftçinin sorunları ve istekleri hakkında, Niğde Milletvekili Sayın Arif Toprak buyurunuz efendim. 15, l, 1986 O: 1 ARİF TOPRAK (Niğde) Sayın Başkan, yüce I Meclisin değerli üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın, aralık ayının 26 ve 27'sinde, Niğde ve Nevşehir ilindeki patates üreticilerinin sorunlarına çare bulmak üzere çıkmış olduğu gezide, üreticilerle yapmış olduğu görüşmenin neticesinde; üreticilerin ve sayın bakanın karşılıklı sohbetinde neler ümit edildiğini ve nelerle karşılaştıklarını, bu karşılaşmanın neticesinde Türk çiftçisinin ve Anadolu'da alın terini tarlaya akıtan patates üreticilerinin biçare kalışının bir kez daha bu kürsüye getirilmesini yararlı bulduğum için huzurlarınızdayım. Sayın milletvekilleri, sayın bakanımız, önce Nevşehir'e ve sonra da Niğde'ye uğrayarak, patates üreticileriyle yaptığı karşılıklı sohbetlerde; eldeki stok patateslerin, bu anda ve bu yıl, dış pazarlamasının mümkün olmadığını; ancak iç tüketimde de asker ve talebenin yoğun olduğu bölgelerde tüketmek gerektiğini vurguladıklarında, çiftçilerimiz «Biz o bölgelere kendimiz götürüyoruz zaten» diye cevap veriyor- 1ar. I Sayın Bakanımız, çiftçilerimize «Patates tarlalarına ayçiçeği veya mısır ekiniz, patates ekmeyiniz» tavsiyesinde bulunurken; Niğde'de elma üreticileri «Sayın bakanım, elmanın durumu da ondan beter, siz bu I konuya ne dersiniz?» diye sorduklarında «Elma ağaçlarını sökünüz, yerine hububat ekiniz» diyorlar. Sayın milletvekilleri, bir elma ağacının nasıl yetiştirildiğini ve bunların nasıl söküleceğini ve yerine nasıl hububat ekileceğini düşününüz... İLHAN AŞKIN (Bursa) Elma kaç lira? ARİF TOPRAK (Devamla) Orada sayın bakana cevap vermişler efendim; orada sayın bakana, kaç lira olduğunun cevabını vermişler. BAŞKAN Sayın hatip, devam edin. ARİF TOPRAK (Devamla) Ankara'da patates kaç lira; Niğde ve Nevşehir'de patates kaç lira? Orada lira efendim; şimdi burada kaç lira olacağını ona göre hesaplamanız lazım. İSMAİL DAYI (Balıkesir) Ankara'da 75 lira efendim, her hafta pazara gidiyoruz. ARİF TOPRAK (Devamla) Yerinde göreceksiniz efendim, meseleleri yerinde görmelisiniz. BAŞKAN Devam edin sayın hatip. ARİF TOPRAK (Devamla) Çiftçilerimiz «Üretmiş olduğumuz mahsulü satamadığımız için çok güç durumdayız» dedikleri zaman, sayın bakanımız I «çare bulacağız» diyerek oradan ayrılıyor. 385

10 T. B. M. M. B; 60 Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından ve özel- j likle hükümetten rica ediyorum, bonolarını ödeyemeyen, özellikle tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarını ödeyemeyen - Gölcük Karakolu da yediemin tespit edilerek - traktörleri haczedilen çiftçilerimizin üretimlerini nasıl yapacaklarını açıklasınlar ve o köylüyü aydınlatsınlar artık. Onlar, öyle istiyorlar «Biz, neyi nasıl ekeceğimizi yıllardır biliyoruz; ama bundan sonra ne ekeceğimizi Sayın Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanımız bize öğretmek isterlerse, lütfetsinler, topraklarımızı tahlil ettirsinler, I güvence versinler, bugün ürettiğimiz patatesler gibi, yarin ekeceğimiz ayçiçeği ve mısır çok üretildiği zaman, pazarlayamaz, satamaz duruma düştüğümüzde de bu şekilde bir başka tavsiyede mi bulunacaklar?» diye soruyorlar. Ben de hükümetten ve sayın bakandan aynı şeyleri soruyorum. Sayın milletvekilleri, daha fazla zaman almaya gerek duymuyorum, seçim bölgemden beni çok sıkıştırdıkları ve mecbur kaldığım için bu kürsüye çıktım. Bundan önce iki defa bu kürsüde dile getirdiğim çiftçilerin uzun isteklerinin nasıl halledilebileceğini üç I başlık altında ifade etmek isterim. 1. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerin- I den verilen krediler arttırmak ve faizleri düşürülme- I li; bu krediler, çiftçi geçinen değil, gerçekten çiftçi olan, ondan geçimini sağlayan, bilfiil çiftçilik yapan { ve tarlada alın terini dökenlere verilmelidir. 2. Bilinçli, tecrübeli ziraat teknisyenlerimizle, mühendislerimizin masa başından ayrılarak, toprak tahlillerini yapıp, üretim planlamalarıyla beraber, I onun pazarlamasını da öğreterek, çiftçiye güvence ve- I rerek, ne ekeceklerini saptamaları lütfedilmelidir. 3. Tarım üretimi, saydığın sistem içerisinde, } özellikle devlet politikasıyla; yani fiyat politikası, tü- 1 ketim politikası, ihracat politikasıyla eşdeğer tutula- I rak, bilinçli şekilde yürütüldüğü zaman Türk çiftçisinin alın terleri boşa akmamış, değerlenmiş olacak, I kendileri, biçare olmayan, cebinde para bulunan, ya- I nnlara ümitle bakan insanlar olacaklardır. Hiç kimsenin senedini protesto ettirmeyecek, kapısına haciz getirtmeyecek, Türk çiftçisinin rahat olmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bu duygularla, hükümetin önlem almasını diler, bir kez daha çiftçilerin yanına giderek dertlerine de- I va olmak üzere çare bulmalarını temenni eder, yüce Meclisi engin saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) x 1986 O Î 1 BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Toprak. C) TEZKERELER VE ÖNERGELER Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a resmî ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/947) BAŞKAN Gündeme geçiyoruz. Gündemin «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nm davetlisi olarak Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'u, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in davetlisi olarak Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetini, Katar Ekrtiri Şeyh Khalifa Bin Hamad Al Tbani'nin davetlisi olarak da Ocak 1986 tarihlerinde Katar'ı resmen ziyaret edeceğinden, dönüşüne kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman vekâlet edecektir. Bilgilerinize sunarım. Kenan Evren Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize sunulur Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek-olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/944) BAŞKAN Diğer tezkereyi okutuyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. Kenan Evren Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize sunulur.

11 T. B. M. M. B: , 1986 O: Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/945) BAŞKAN Diğer tezkereyi okutuyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde de Katar'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. Kenan Evren Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize sunulur Ocak 1986 tarihlerinde İspanya'ya, Ocak 1986 tarihlerinde Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/946) BAŞKAN Diğer tezkereyi okutuyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ocak 1986 tarihlerinde, Madrid'te yapılacak Avrupa Konseyi Çalışma 'Bakanları Üçüncü Konferansına katılmak üzere İspanya'ya, Ocak 1986 tarihlerinde de, görüşmelerde bulunmak üzere, Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize Sunarım.. Kenan Evren Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 5. Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/942) BAŞKAN Sayın milletvekilleri, bazı sayın milletvekillerine izin verilmesine dair, Türkiye* Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup, ayrı ayrı' oylarınıza sunacağım : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, Başkanlık Divanının tarihli toplantısında uygun görülmüştür. Genel Kurulun onayına sunulur. Necmettin Karaduman T. B. M. M. Başkanı Ankara Milletvekili Eşref Akıncı 20 gün, hastalığı nedeniyle, tarihinden geçerli olmak üzere Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege, 45 gün, hastalığı nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon, 15 gün, hastalığı nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere Konya Milletvekili Saffet Sert 26 gün, hastalığı nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere Muş Milletvekili Atilla Sın, 21 gün, mazereti nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere İstanbul Milletvekili İbrahim Ural, 63 gün, hastalığı nedeniyle tarihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Ayrı ayrı, oylarınza sunuyorum : Ankara Milletvekili Eşref Akıncı, 201 gün hastalığı nedeniyle; talihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Kabul.edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege, 45 gün hastalığı nedeniyle; tarihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon, 15 gün hastalığı nedeniyle; tarihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Konya Milletvekili Saffet Sert, 26 gün hastalığı nedeniyle; tarihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Muş Milletvekili Atilla Sın, 21 gün mazereti nedeniyle; tarihinden geçerli olmak üzere. BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 387

12 T. B. M. M. B Î 60 15, 1, : 1 İstanbul Milletvekili İbrahim Ural, 63 gün hastalığı nedeniyle; tarihinden geçerli olmak üzere, BAŞKAN Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 6. İstanbul Milletvekili îbrahim Ural'ın ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/943) BAŞKAN Bir sayın milletvekilinin ödenek ve yolluğunun verilebilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. Necmettin Karaduman T. B. M. M. Başkanı BAŞKAN Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. IV. SORULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61505) BAŞKAN Gündemimizin «ds'özlü Sorular» kısmına geçiyoruz. il inci sıradaki, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in sorusu, Sayın Canver'in izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 2. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) 3. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508). 'BAŞKAN 2 ve 3 üncü sıralarda bulunan, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın soruları, Sayın Sağlar'ın izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 4. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 'BAŞKAN 4 üncü sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. ISayın Gökgün?.. Yok. Cevap verecek sayın 'balkan?.. Burada. Sonu 'bir defaya maıhsus ertelenmiştir. 5. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 6. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/513) 'BAŞKAN 5 ve 6 ncı sıralardaki İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, soruları, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 7. Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) BAŞKAN 7 nci sıradaki Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın sorusu, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. ^ 8. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) BAŞKAN 8 inci sıradaki Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in sorusu, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 10. İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5.19) BAŞKAN 9 uncu ve 10 uncu sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın soruları, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 11. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 388

13 T. B. M. M. B: $0 15,1, :1 BAŞKAN. l'l inci sırada, Aydın Milletvekili Erituğruıl Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım Onman ve KÖyişıleri Bakanından sorusu vardır. Sayın Gökgün?.. Yok. Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 12. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) BAŞKAN 12 nci sıradaki Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayımlanan 'bir gazetedeki 'ha'bere ilişkin Başbakandan sorusu, Sayın Bayezit'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenmiştir. 13. Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/4S9) BAŞKAN 13 üncü sırada, Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki 'bölücü ve yıkıcı faaıliyetılere^arşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin devlet 'balkanından sorusu vardır. Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. Cevap verecek sayın bakan?.. ÜEVDET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) Bir hafta mehil istiyoruz efendim. BAŞKAN Sayın balkan 'bir. hafta mehül istemişlerdir; bu nedenle soru ertelenmiştir, 14. Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) BAŞKAN 14 üncü sırada, Hatay Milletvekili Abdurrahman Demıiırtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye Miskin Tarım Orman ve KÖyişıleri Bakanından sorusu vardır. Sayın Demir taş?.. Burada. Cevap verecek sayın bakan?... Yok..Soru erteltenmüştir. 15. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496). 16. Adana Milletvekili Cüney*t Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) BAŞKAN 15 ve 16 ncı sıradaki, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in soruları, kendilerinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 17. İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/522) BAŞKAN 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi nedenine ilişkim İçişleri Bakanından sorusu vardır. Sayın öğünç?... Burada. Cevap verecek sayın bakan?... Burada. Soruyu okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletinizi dilerim. Saygılarımla. Feridun Şakir öğünç İstanbul SHP Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'ıin sözlü soru önergesini cevaplamak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Yıldırım Akbulut'un 30: Çarşamba günü Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın ve sunduğu bilgilerin ışığı altında aşağıdaki sorularımı arz ediyorum. 1. Almanya'da üniversite son sömestri öğrencisi Tuncelili Haydar Cansız, tatil için geldiği Türkiye'de pasaportunu kaybetmiştir. Şimdi kendisine kardeşinin aranması nedeniyle pasaport verilmemektedir. '^Pasaport müracaat numarası 1251'2/6584*tür. Bu yurttaşımıza pasaport verilmemesinin gerçeik dayanağı nedir? 2. Bu yurttaşımızın yurt dışına çıkması, genel güvenliğimiz açısından mahzurlu mudur? 3. Mahzurlar varsa bunlar nelerdir? 4. Mahzurlar yoksa, bu yurttaşımiza pasaportu verilmemekle eğitimi baltalanmakta değil midir? 5. Yukarıda açıkladığım koşullar altında, bu gibi uygulamalarla veya tutarlı gerekçelere dayanmayan uygulamalarla küskün ve kızgın yurttaşlar yaratmanın ülkemize ve ulusumuza bir faydası var mı? 389

14 T. B. M. M. B: 60 BAŞKAN İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak- 'bulut, buyurun efendim. İÇİŞLERİ! BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Feridun Şakir öğünç'ün, 'bakanlığıma yönelttiği soru önergesinde yer alan hususları cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Tunceli İli, merkez Batman, hane 5*1 'de nüfusa ıkayıtiı, Tunceli 1955 doğumlu, İsmail ve Zeynep oğlu Haydar Cansız'ın, Tunceli Valiliğinden almış olduğu 14.11,1974 tarih ve , tarih ve İlli785, yine tarih ve tarif grubu belli olmayan 1980 senesinde almış olduğu üç ay süreli işçi ailesi pasaportunu kaybettiğinden bahisle, yeniden pasaport talebinde bulunduğu İstanbul Valiliğimin, 1 I 8.4.J1985 gün, pasaport şubesi sayılı yazılarıyla bildirimiştir. Adı geçenin, Tunceli İlinden 14.1( tarihinden geçerli, bir yıl süreli TRIC sayılı pasaport aldığı, tarihinden geçerli üç ay süreli TR'E sayılı ikinci bir pasaport daha aldığı, tarihinde üç ay süreli işçi ailesi pasaportu aldığı, daha sonra, TRE sayılı pasaportunu kaybettiğinden bahisle, Berlin Başkonsolosluğundan pasaport talebinde bulunduğu; 1981 yılında Berlin Başkonsolosluğundan aldığı öğrenci pasaportunu, 1985 yılında İran üzerinden Türkiye'ye gelirken zayi ettiğini beyanla, Tahran Büyükelçiliğimizden tarihinde 19 sayılı seyahat belgesi alarak Türkiye'ye giriş yaptığı anlaşılmıştır sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası, «Pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları kaybedenlerden, bunu haklı bir sebebe dayandırmayanlara pasaport veya yurt dışına çıkış için vesika verilmeyebilir» hükmünü amirdir. Buna göre, Haydar Cansız'ın almış olduğu pasaportların akıbetileriniin belli olmadığı ve bu pasaportların, ülkemiz aleyhinde bulunanların eline geçmesi muhtemel görüldüğünden, konu hakkında gereken tahkikat yaptırıllmıştır. Bu sebeple, adı geçene pasaport verilmesi işlemi, tahkikat netieelendiriilinceye kadar yerline getirilememiş; ancak gün ve sayılı telsiz emriyle pasaport talebinin yerine getirilmesi İstanbul Valiliğine bildirilmiştir. Yüce Meclisi saygı ile selamlarım efendim. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan. isayın Öğünç, söz istiyor musunuz efendim? , 1 â 1986 O: 1 FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ.(İstanbul) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır efendim. 18. Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) BAŞKAN 118 inci sırada, Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'ıin, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına ilişkim Başbakandan sorusu yer almaktadır. İSayın Üzel?... Buradalar. (Cevap verecek sayım bakan?... Yok. ISoru ertelenmiştir. 19. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm cevabı (6/529) BAŞKAN 19 uncu sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu yer almaktadır. İSayın Nalbantoğlu?... Burada. Cevap verecek sayım bakan?... Burada. ISoru önergesini okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığımızı arz ve rica ederim. Saygılarımla. Hilmi Nalbantoğlu Erzurum (Soru 1. Türikiyemizde il ve ilçelerde devlet daireleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların adedi için bir envanter yapılmış mıdır? Soru 2. Örneğin, sadece" Ankara ve ilçeleriyle ilgili böyle bir envanterin bir suretini gönderir misimiz? Soru 3, Ankara'dalk'i bu devlet daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının her birinde kreşler var mıdır? Soru 4, Kreşi olmayan ve' yasa gereğince yapması gerekenlerin kreş yapmalarını veya kiralayıp açmalarını zorlamak gereğini duyuyor musunuz? Soru 5. Bu kurum ve kuruluşlardaki doğum yapan bayanların doğumlarımda en az iki yıl için ücretli izinli sayılmalarını, sağlıklı nesil yetiştirmek

15 T. B. M. M. B.60 için gerekli olup, böyle bir yasa düzenlemesini uygun bulur musunuz? BAŞKAN Cevap vermek üzere, Devlet Balkanı Sayın Kâzım Oksay, buyurumuz. DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) Sayın Başkam, değerli milletvekilleri; Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakanımıza yönelttiği sorulardan bir tanesini daha cevaplandırmak üzere, huzurlarımızda bulunuyorum. 1. Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıma her iki yılda bir gönderilen, kamu personeli bilgi tespit formlarında; çalışan memurların bütçe, işyeri, cinsiyet, yaş 'grubu, çocuk, sayısı, aylığı ve emekli keseneğine esas aylıkları itibariyle dağılımları belirlenmektedir. Bu formlarda, çalışan kadın sayısı, ıkurum ve kuruluşlar itibariyle tespit edilmekte olup, il ve ilçeler bazında bilgi derlemmemektedir. Bu itibarla, ' tll ve ilçelerde çalışan kadın adedi içim, sorulduğu şekilde detaylı bir envanter mevcut değildir. 2. Ankara ve ilçeleri içinde böyle bir çalışma yapılmaimıştır^ 3. Ankara'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından 3ö'unda çocuklar için kreş mevcuttur. Bu rakama, sosyal 'hizmetlerle ilgili kreşlerle, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olanlar dalhil değimir. 4. Kreşi olmayan ve kanun gereğince yapılması gerekenlerin, kreş yapmalarımı veya kiralayıp açmalarım zorlamaya gerek olmayıp ihtiyaç duyan ve isteyen her kurum ve kuruluş kreş açabilmekte ve halen meri mevzuata göre bunu engelleyici hiçbir hüküm de bukınmamaktadır; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 191 inci maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarının, lüzum ve ihtiyâç görülen yerlerde açacakları kreşlerle ilgili stamdardizasyonum sağlanabilmesi amacıyla, kuruluş ve işletme esas ve usulleri hakkında yönetmelik çalışmalarıma devam edilmektedir sayılı. Devlet Memurları Kanununa göre, doğum yapan kadın memura, doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle ücretli izin ile bu süreden sonra da altı ay süre ile günde 1,5 saat süt izni ıveriılimektedir. Ayrıca, istekleri halinde de altı aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. Bugün için Türkiye'de, özel sektör kuruluşlarında ve en gelişmiş yabancı ülkelerde dahi doğum yapan kadınlara iki yıla kadar ücretli izin verildiğine biz rastlayamadık. İS,!* 1&6 0:1 Doğum yapan kadın memurların doğumlarından sonra en az iki yıla kadar ücretli izinli sayılmaları halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurların sayısı dikkate alındığında, bu süre zarfımda kadroların boş tutulması gerektiğinden, oldukça fazla hizmet açığı meydana gelecek ve hizmetlerde aksamalar doğacaktır. Ayrıca, böyle bir uygulama kadro fazlalığına da yol açacak nitelikte görülmektedir. 'Bu nedenle ücretli izin uygulaması düşünülmemektedir, Bilgilerimize arz ediyorum. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan. ISayın Nalbamtoğlu, görüşünüzü açıklamak istiyor muşumuz? HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) - Bu önergeyi bayanlar vermeliydi; ama ben verdim. Teşekkür ederim, BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır. 20. Şanlıurfa ] Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) BAŞKAN 20 nei sırada, Şanlıurfa Milletvekilli Vecihi Ataklı'mim, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere ilişkim Tanım Orman ve Köyiişleri Bakanından sorusu vardır. Sayın Vecühli Ataklı?... Burada. Cevap verecek sayım bakan?... Yok. Soru ertelemımtiştiir. 21. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) BAŞKAN 21 inci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 'Devlet Bakanından sorusu, içtüzüğün 97/3 maddesi uyarınca ertelenmiştir. 22. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Kuşadası Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/534) BAŞKAN 22 nci sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul Göfcgün'üm, Kuşadası Davutlar Bucağıma müfettiş ğönderllmeyiş nedenime ilişkim İçişleri Bakamından sorusu vardır. Saym Gökgün?... Burada. Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. Soru önergesini okutuyorum: - 391

16 T. B. M. M. B:60 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut tarafınldan sözlü' olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinıizli arz ederim. Ertuğrul Götkgün Aydın Kuşadası, Davutlar Bucağı Belediye Başkanı Cemalettin Özelbiçer hakkındaki, 28 Eylül 1985 tarm sözlü soruma 22 Elküm 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu huzurunda verilen cevapta, Davutlar Bucağına bir mülkiye müfettişi 'göndenidiıği ifade edildiği halde, bugüne kadar Davutlar Bucağına herhangi bir müfettişin gönderilmeyişinıin ve herhangi fojr işlem yapılmayışımın sebebi nedir? BAŞKAN Buyurun Sayın Bakan. tçişlort BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) Sayın Başkan, değerli üyeler; Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, sözlü soru önergesine cevap vermek üzere, huzurlarınızdayım. (Davutlar Bucağı Belediye Başkanı Camalettin Özelbiçer ihakkıridaki iddiaları incelemek ve gerekli soruşturmayı yapmak üzere, mülkiye müfettişi görevlendirilmesi içlin bakanlığımca teftiş kuruluna onay verillmüştir. Bakanlığım teftiş kurulu başkanlığınca bu dş için tefrik edilen mülkiye müfetişi 25.İl tarihinde malbalinde göreve başlamıştır. Adı geçen belediye başkanı hakkında inceleme ve soruşturma halen devam etmektedir. Yüce Meclise saygılar sunarım.»başkan Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Gökgün, görüşünüzü belirtmek istiyor musunuz? BRTUĞROL GÖKGÜN (Aydın) Evet Sayın Başkan. BAŞKAN Buyurun efendim. ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakana soruma cevap verdiğli için huzurunuzda teşekkür ederim; ancak, büyük üzüntümü de belirtmeden geçemeyeceğim^ Huzurunuzda bundan birkaç ay evvel Davutlar Bucağı Belediye Başkanı hakkında bazı dedikoduların alıp yürüdüğünü, haitta zarar gören vatandaşların şikâyette bulunduğunu, elimüzde tanık ve vesikaların mevcut olduğunu, vatandaşların devamlı sızlandığını ve Davutlar Bucağında halkın çok tedirgin olduğunu; bu arada, eğer olay gerçek ise, devlet dairesinin, belediyenin yıprandığını; gerçek değilse, 15 s 1, :1 belediye başkanının yıprandığını huzurunuzda arz etmüş ve bir müfettiş gönderilmesini talep etmiştim. Sayın bakan da bana vermiş olduğu cevapta, Yüce Meclis huzurunda müfettişin gönderildiğini söylemişti; fakat kendi seçim bölgem olan Davutlar'da bir aya yakın bir müddet beklediğim halde, halk da beklediği halde, sayın bakanın gönderdiğini söylediği müfettişin gelmemesi ve bu ifadenin de gerçek dışı olduğunun anlaşılması üzerine, tekrar bir soru önergesi verme zorunda kaldım ve sayın bakandan, bu müfettişi niçin göndermediklerini sordum. Benlim bu sorumun üzerine, soru tarihinden sonra müfettiş gönderilmiştir. Bunu, sayın bakanımızın ciddiyetime ve devamlı saygı duyduğumuz oiiddî durumuna ve makamına pek uygun bulmadım, Bundan sonra Yüce Meclisin huzuruna, bu tarzda.ifadelerle çıkmayacağını temenni ederken, hepinize saygılar sunarım. IflMDP sıralarınıdan alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Gökgün. Soru cevaplandırılmıştır. 23. Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/537) BAŞKAN 23 üncü sırada, Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasınde işlenecek tütünlerin üretimine İlişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var. Sayın Demiritaş?... Burada. Cevap verecek sayın balkan?... Burada. ISoru önergesini okutuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tarımı düşünülen Virginia ve Burley tipi tütünlere ilişkin sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük 'Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı ile rica ederim. Abdurrahman Demirtaş Hatay Best Sigara Fabrikasının üreteceği sigaralarda kullanılmak üzere Virginia ve Burley tipi tütün yetiştirileceği Hükümet yetkililerince ifade edilmektedir. 1. Bu tip tütünler için tarım alanları, bölgeler olarak tespit edilmiş midir? Bu bölgeler nerelerdir? 2. Bu Cip tütünlerin her birinden ne miktara ihtiyaç vardır?, 292

17 T. B, M. M. B: 60 3.) 'Bu yıl için bu tip tütünlerden ithal edilen var mıdır? Varsa miktarı nedir? 4. Tarımı yapıldığı takdirde bunların işlenmemiş halde de ihraç imkânları etüt edilmiş midir? 'BAŞKAN Devlet Bakanı Sayın Abdullah Tenekeci, buyurun. (DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ (İKonya) Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Abdurrahıman Demiritaş'ın, Best Sigara Fabrikasıyla ilgilıi sorularını Gümrük ve Tekel Bakanımız adına cevaplandırmak üzere huzur- 'laırımızdayım. 1. Best Sigara Fabrikasını işleten Mis Entegre Sigara, Tütün, Su ve Tarım Ürünleri Sanayii Ticaret Anonim Şirketi firmasının, kendi ihtiyacında kıullanıtlımaik üzere, Virginia ve Buriey tipi tütün yetiştirme konusunda, herhangi 'bir müracaatı otimamıştır. Saıdece, aşağıda islimlerini vereceğimiz üç firmanın müracaatı olmuştur; bu firmaların isimleri şunlardır : ÜNÎTAB Tarım Ürünleri Sanayii Anonim Şirketi, TAT Konserve Sanayii Anonim Şirketi, HER- 'MAN Tütün Ticaret Anonim Şirketi. İBu firmalara, üretilen tütünün tamamının satm allaması; herhangi te tohum dejenerasyonuna meydan verilmemesi için, tütün üretimine serbest, şark tipi tütün üretim alanlarının dışında ekilmesi; denetimin Tekel işletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılması; üretim yaptıracakları ekiciler için gerekli kuırutma tesislerinin kurulmasında katkıda bulunması kaydıyla, ÜNÎTAB Tarım Ürünleri Sanayii Anonim Şirketine Adapazarı-Hendek'te 10 dekarda Buriey, Düzce-ÇilimlTde 11 dekarda Virginia, Balıkesir-Gönen'de 74 dekarda Buriey, yine Balıkesir-Man yas'ta 9 dekarda Virginia. TAT Konserve Sanayii Anonim IŞkketine ise; Düzce Çilimli'de 70 dekarda Vifginıia; HERMAN Tütün Ticaret Anonim Şirketine ise; Adapazarı Hinde 60 dekarda Buriey, Burdur-Bucak' ta 80 dekarda Virginia,, Deneme ekim izni verilmiştir. Bu üretimlerin tamamı ihraç edilecektir. 2. Virginia ve Buriey tipi tütünlerden her birine ne miktar ihtiyaç olduğu henüz tespit edilmiş değildir. Best firmasından da bakaniığıimıza ulaşmış 'böyle bir tespit yoktur. 3. Geçmiş yıllarda ve 1985 yılıda, Virginia ve 'Buriey tütünü ithalatı yapılmamıştır. ( 15,1, 1986 O: sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 6 ncı maddesine göre, Türkiye'de yetişen tütünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından tespit edilerek, Türk standartlarına göre işlenmesi zorunluluğu dolayısıyla işlenmeden tütün ihracı mümkün değildir. Esasen tütünümüzün ırekiamı bakımından olsun, işleme sırasındaki ıkatma değerin memleketimizde kalması yönünden olsun, işlenerek gönderilmesi daha faydalıdır. Ancak, yabancı memleketlerin Türk standardına uymayan siparişleri belgelendirilmek şartıyla ve Türk Ticaret Bakanlığının izni ile Türk standardı uygulamadan işlenebilir. Kendi fabrikalarında kullanmak amacıyla Türkiye'de tütün işleyen yabancı firmalar Türk standardına uymak zorunluluığunda değildirler. Arz ederim. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın»Balkan. Sayın Demirbaş, buyurun. ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ <Hatay) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygı ile selamlıyorum. Sayın Devlet Bakanı Abdu&h Tenekeci'nin, verdiği geniş izahattan dolayı kendilerine şükranlarımı arz ederim. Gerçekten, son zamanlarda, Türkiye'de Amerikan tipi sigara fazla tüketilmektedir. Bu tip tütün, bu tip sigaranın imalinde kullanılan Buriey ve Virginia tipi tütünün-, Türkiye'de ekimine müsaade edilmesi yerinde ve isabetli olmuştur. Daha önceleri Türkiye'de Virginia ve Buriey tipi tütün ekimi yapılmış; fakat yeteri derecede verini ve kalite elde edillemem'işti. Temenni ederim ki, yeni tip tohum kullantmak ve devlet kontrolünü eksik etmemek suretiyle bu tip tütünlerin, bu defa istenilen bölgede yeterli verimi ve yeterli kaliteyi sağlamasıdır. Bu yönden çiftçilerimiz dikkatle konuyu izlemektedirler. Gerçekten hükümetin aldığı son kararlar, grad üzerinden tütüne para verilmesi de, kaliteli tütün yetiştirmeyi teşvik edici mahiyette görülmektedir. Kaliteli tütünün yetişmesi bakımından Virginia ve Burley'e yer verıilmesıi sevindirici olmuştur. Saygılarımı sunuyorum. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Dem'irtaş. Soru cevaplandırıılmışjtır. 24. Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı ürünlerin yıllarındaki taban fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) BAŞKAN 24 üncü sırada, Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 'bazı ürünlerin yılların-

18 T. B. M. M. B: 60 daki ta'ban fiyatlarına ilişkin Barbakandan sorusu yer almaktadır. Sayın Demir?.. Burada. Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. Soru ertelenmiştir, 25. Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) BAŞKAN 25 inci sırada, Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nöhırozoğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından 15,1, :1 sorusu yer 'almaktadır. Sayın Nehrozoğlu?.. Burada..Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. Soru ertelenmıiışıtir. 26. Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' nun, basın {mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) BAŞKAN 26 nci sıradaki Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun sorusunun görüşülmesi, İçtüzüğün 97/3 maddesi uyarınca ertelenmiştir. V. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 1. Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun Tarih ve 2418, Tarih ve 3073 sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) (BAŞKAN Sayın milletvekillileri, gündemin «'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 'geçiyoruz. 1 And sıradaki 383 sıra sayılı, Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun Tarih ve 241S, Tarih ve 3073 sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimin görüşmelerine 'basılıyoruz. Komisyon?.. Ydk. Hükümet?.. Yerinde. Komisyon olmadığı için, kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in Tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) (S. Sayısı : 393) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER BAŞKAN 2 nci sıradaki, 393 sıra sayılı, 1136 sayılı Avukatlık. Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dâir Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Oisman Bâhadır'ım, Tarilh ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştkilımesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına h) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir Milletvekili Ali Baibaoğlu ve 2 Arkadaşının '1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. Komisyon?.. Yok. Adalet Komisyonunun Başkan, Başkanvekli, Sözcüsü burada mı efendim? Yok. Hükümet?.. Burada. TÜLAY ÖNEY '(İstanbul) Sayın Başkan, Meclis, komisyonları beklemez. BAŞKAN - Meclis beklemez; "buradalarsa diye bakıyorum sayın milletvekili. Komisyon olmadığı için, kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. Sayın milletvekilleri, gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından; Maliye eski Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu hakkındaki 9/331 esas numaralı Meclis soruşturması önergesi ile, sözlü soruları ve gündemdeki kanun teklif ve tasarılarını ve 'basılıp dağıtılmış 'bulunan ve '6 Salı günkü Gelen Kâğııtlarda yayınlanan 394 sıra sayılı Türk Sinema Kanunu Teklifini sırasıyla görüşmek için, 16 Ocak 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati :

19 T. B. M. M. B: 60 IV. SORULAR VE B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I. < Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' nun, tarihinden itibaren tahsis edilen Makam arabalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/751) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak yanıtlanmasını arz ve rica ederim. Saygılarımla. Hilmi Nalbantoğlu Erzurum Soru 1. 1 Ocaik 1984 tarihinden itibaren Başkanlığınızca kimlere (ve makamlara) makam arabası tahsis edilmiştir? Soru 2. İBu makam otolarının tahsis edildiği tarihler ile marka, model ve plaka no.larınm bir liste halinde bildirilmesini. Soru 3. Bu makam arabalarının tahsis edildikleri tarihten tarihine kadarki sürede onarım giderleri ile yağ ve akaryakıt giderleri ne kadar olmuştur? (her araba için ayrı ayrı liste halinde) Soru 4. Bu makam arabalarının tahsis tarihlerindeki Km.leri ile tarihindeki Km.leri ne kadar olmuştur? kaç Km. yol yapmışlardır? Soru 5. Onarım, yağ-<benzin sarfları ile Km. yol tutarlarında bir anormallik var mı? Varsa bu tahsis edildikleri görev kapsamı dışında kullanmadan ötürü mü olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi * Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kan. (Kar. Md. Sayı : 7/ /18255 Sayın Hilmi Nalbantoğlu -^ Erzurum 'Milletvekili İlgi : tarihinden itibaren tahsis edilen makam arabalarına ilişkin, tarihli yazılı soru önergeniz. 15,1, 1986 O: 1 CEVAPLAR (Devam) İlgi önergemizde yer alan sorularınız, aşağıda sırasıyla cevaplandırılmıştır. Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. Necmettin Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cevap 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca; a) T.BJM.M. Başkanlık Divanı üyelerine, b) T.B.M.M. komisyonları başkanlıklarına, c) T.B.M.M.'nde grubu bulunan siyasî partilerin grup başkanlıklarına, d) TJB.M.M. özel Kalem Müdürlüğüne, e) T.B.M.M. Genel Sekreteri ile yardımcılarına (3 yardımcıya 2 araba), Hizmet arabası tahsis edilmiştir. Cevap 2. Söz konusu hizmet arabaları; a) T.B.MJM. Başkanlık Divanı üyelerine, T.B.M. M. özel Kalem Müdürlüğüne ve T.B.M.M. Genel Sekreteri ile yardımcılarıma 3 Ocak 1984 tarihinde, /b) TJB.M.M. komisyonları başkanlıklarına 1 Mayıs 1984 tarihinde, c) T.B.M.M.'nde grubu bulunan siyasî partilerin grup başkanlıklarına 19 Şubat 1985 tarihinde, Tahsis edilmiştlir. Tahsis edilen arabaların markası, modeli, plaka numarası ve hizmet yerleri EK (1) Sayılı listede belirtilmiştir. Cevap 3. Tahsis editen arabaların, tahsis edildikleri tarihten tarihine kadarki; a) Onarım giderleri EK (2) Sayılı listede, b) ve akaryakıt giderleri ise ESK (3) Sayılı listede, Belirtilmiştir. Cevap 4. Tahsis edilen arabaların, tahsis tarihlerinden tarihine kadar kaçar kilometre yol katettikleri de EK (3) Sayılı listede belirtilmiştir. Cevap 5. Tahsis edilen arabların onarım, yağ ve akaryakıt giderleri ile Km. yol tutarları normal ölçüler içindedir. 395

20 T. B. M. M. B: O: 1 EKİ ULAŞTIRMA ŞUBE (MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARI VE HİZMET YERLERİ Sıra No. Markası Modeli Plaka No. Hizmet Yeri Başkanlık Divanı : "17 Oldsmobil Buıck Renault Chevrolet Chevrolet Pejo IBMW BMW IBMW YZ SU D D ZC ZA ZA ZC ZE ZA ZA ZA YH ZA ZC ZA 293 Başkan Başkan Özel Kalem Bşk. Vekili Bşk. Vekili Bşk. Vekili Bşk. Vekili Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip üye Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip Üye İdareci üye İdareci Üye İdareci Üye Komisyonlar : I ' Chevrolet Chevrolet Pleymut Opel Ford Pejo VD ZP ZK ZL ZP ZL ZR ZL ZS AF FE ZP ZL ZL KU 784 Bütçe Plan Dışişleri Millî Savunma Hesapları İnceleme Sağhık Millî Eğitim Anayasa K. t. T. Bayındırlık İmar Sanayi Ticaret Dilekçe İçişleri Sayıştay Adalet Tar. Orman Parti Grupları : ' D D D E D ZK 038 Anavatan Anavatan Halkçı P. Halkçı P. M. D. P. M. D. P. G. Sekreter : Renault Renault D VD VD 752 Gen. Sek. Gen. Sek. Y. Gen. Sek. Y. 396

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210

Dönem : 17 Yasama Yılı : 3. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md j269'06210 Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 388 2,9. 1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T.C. Başbakanlık Kanunlar -ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.3.1988 Sayı : K.K. Gru Md. 07/196-1311/01946

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T.C. Başbakanlık Kanunlar -ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.3.1988 Sayı : K.K. Gru Md. 07/196-1311/01946 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M.. (S. Sayısı : 43) Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ' Dair Kanun Tasarısı ve Adalet

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CÎLT:1 YASAMA YILI : 1 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ \>9

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1

T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M. (S. Sayısı : 26) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/396) T. C, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 18.2.1988 Genel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:4 CİLT : 4 TOPLANTI: MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ 4 ncü Birleşim 0.. 975 Salı Sayfa I. Geçen tutanak özeti 80 II. Gelen kâğıtlar 80:8 III. Yoklama 8 IV. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 8 A)

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V

A M YILMAZ Devlet Bakanı A K ALPTEMOÇİN. A. TANRI YAR A. M. YILMAZ İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 1964 Sayı : 18484 «Olağanüstü Hal Kanununun verdiği yetkilerin kullanılmasından dolayı tazminat davaları, idare aleyhine, idari yargıda açılır. İdarenin, kamu görevlisine

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md

Dönem : 18 Yasama Yılı : 1. T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : K. K. Gn. Md Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 T. B. M. M. S. Sayısı : 10 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ

T, B. M, M. TUTANAK DERGİSİ DORKM:TOI CÎLT : 2 TOPLANTI:! T, B M, M TUTANAK DERGİSİ Onuncu birleşim 29 XI 1946 Cuma t fîegen tıodtanak ggeti 130 2 hayale edilen kâğıtlar 130,131 3 Başkş,nj3fc iy^nmın Kamutaya sunuşla*} 131 1 $ajnı

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı