T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 D ö N E M s 17 C t L T : 24 YASAMA YILI ı 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ ı>m<( 60 inci Birleşim İS Çarşamba $ mn^»»«içinde KtLER I. GEÇEN.TUTANAK ÖZETİ Sari» 380:381 C) Tezkereler ve Önergeler Saffe 386 II. YOKLAMA III. 'BAŞKANLIĞIN RULA SUNUŞLARI GENEL KU- A) Geçen Tutanak Hakkında Konuşmalar Tunceli Milletvekili 'Musa Ateş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki sorularının tutanağa yanlış geçtiği hakkında açıklaması. 381:382 B) Gündem Dışı Konuşmalar İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' nun, Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda gündem dışı konuşması 382: Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunları hakkında gündem dışı konuşması 384: Niğde Milletvekili Arilf Toprak'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Nevşehir ve Niğde illeri gezileri ile çiftçilerin sorunları hakkında gündem dışı konuşması. 385: Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a resmî ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dönüşüne kadar Curnhurbaşkanhğına, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/947) Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, 18 - '21 Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Veh'bi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi <13/944) 3. 1! 6-18 Ocak 1986 tarihlerinde Tunus'a, Ocak 1986 tarihlerinde Mısır Arap Cumhuriyetine ve Ocak 1986 tarihlerinde Katar'a gidecek olan Dışişleri Ba

2 T. B. M. M. B: t 1986 O: 1 Sayfa kanı Vahit Halefoğiu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 'A. Mesut Yılmaz'ın vekilik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/945)' Ocak 1986 tarihlerinde İspanya'ya, Ocak 198(6 tarihlerinde Hollanda ve 'Belçika'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Balkanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar Çalışma ve 'Sosyal Güvenlik 'Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/946) Bazı milletvekillerine izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/942) 387: İstanbul Milletvekili İbrahim llral'a ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/943) 388 XV. SORULAR VE CEVAPLAR 388,395 A) Sözlü Sorular ve Cevapları Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/505) İçel Milletvekili Durmuş Fikri (Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın yurdumuzda yatırım yapacak AİBD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere 'bir anlaşma yapılıp 'yapılmadığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/51*1) îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner'gesi (6/513) Sinop Milletvekili Halit Barış Can' in, güvenlik sorutturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5H5) Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 9. llçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD seya'hatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5118) 10. ' İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'ndan Millî 'Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan' paya ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/5119) Sayfa 11. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, yurt dışından ithal edilen toihumlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 388: 'Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 'Bayezit'in, 'Kalhramanmaraş'da yayımlanan bir gazetedeki 'habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) 13. Hatay Milletvekili Mustafa Murat S'ökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı asın Yayın ve Enformasyon Gneel Müdürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 14. Hatay Milletvekili Abduralhman Demirtaş'rn, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/493) 15. Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülkemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri IBakanından sözlü soru önergesi (6/496) 16. Adana Milletvekili Cüneyt Canver' in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası (hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açikîamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/522) 389:390

3 T. B. M. M. B: 60 15", 1 ± :1 Sayfa 18. Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli 'bir müşavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın memurlara ve 'bazı sorunlarına ilişkin Başlbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/529) 390: Şanlıurfa Milletvekilr Vecihi Ata'klı'nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek lan hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, İstanbul Vakıflar idaresine ait arazi ve arsalara ilişkin 'Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 391: 22. Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 'Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulüt'un cevabı (6/534) 391:392 23\ Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirbaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve Gümrülk Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/537) 392: Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı ürünlerin yıllarındaki taban fiyatlarına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/540) m 393:394 '25. (Mardin Milletvekili»Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin ilindeki örnek tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 394 Sayfa 26. Erzurum (Milletvekili Hilmi Nalbantağlu'nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 394 B) Yazılı Sorular ve Cevapları Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Dİ.1984 tarühinden itibaren tahsis edilen makam arabalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanı Necmettin Karaduman'ın yazılı cevabı (7/751) 395:407 V. KANUN TASARİ VE TEKLİF LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER IİŞİJER Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, 15 Temmuz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Tarih ve 2418, Tarüh ve 3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 noi Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve içişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 383) Sayılı Avukatlık Kanununda (Değişiklik Yapılmasına 'Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Milletvekili Osman. Bahadır'ın Tarih ve 113'6 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1'2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (ti) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nevşehir M'iltetvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arkadaşının Sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 117 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/!277) (S. Sayısı : 393) 394..*..»> ««379

4 T. B. M. M. B: 60 15,1, 1986 O : 1 I. GEÇEN ' TiBMM Genel Kurulu saat T5.O0'te açıldı. Dışişleri 'Bakanı Vahit Halef oğlu, 6-10 Ocak 1986 tarihleri arasında Fas'ın Fez şehrinde yapılan 16 inci İslam Dışişleri Balkan'ları Konferansı hakkında Genel Kurula bilgi verdi; SHP Grubu adına Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal aynı konuda «görüşlerini açıkladı. İzmir" Milletvekili Durcan Emirbayer, Ege ekici tütün piyasasının açılışı ve yöredeki olumsuz yankıları konusunda gündem dışı 'bir konuşma yaptı. İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Bağ - Kur üyelerinin Hastalık Sigortasından Vararlanmalanna ilişkin Yasa önerisi» ni (2/348) geri aldığına dair önergesi okundu; Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı. Adana M'ille'tvdkiii Cüneyt Canver'in, Katma Değer Vergisinin 'fiyatlar üzerindeki etkisine ilişkin (6/506) ve Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'baritoğlu'nun, enflasyonun durdurülamayış nedenine ilişkin (6/495), Sözlü sorularııi'a, Devlet Bakanı Kâzım Oıksay, Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Barbakanın tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin (6/437) ve Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel motor ithaline ilişkin (6/53>6), Sözlü sorularına, Sanayi ve Ticaret Balkanı Hüseyin Oalhit Aral, Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirîaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yanaşan ibazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına ilişkin (6/473), (Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hizmetlerine ilişkin.ı(6/531) ve (Manisa 'Milletvekili İsmet Turhangil'in, Manisa İline yeni bir PTT 'binası yapılıp yapılmayacağına ilişkin (6/533), Sözlü sorularına, Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere ilişkin (6/4T6) ve Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Tarım - tş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin (6/5(24), ÖZETİ Sözlü sorularına, Tarım Orman ve KÖyişleri Balkanı H. Hüsnü Doğan, ı Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, Zonguldak Klömür Üre'tim Bölgesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin (6/526) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Ahmet KaraeVli, Cevap verdiler; soru -sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına ilişkin (6/538) sözlü sorusuna, Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray cevap verdi. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in '(6/505), Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/509), Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖkmenoğlu' nun (6/489), Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in (6/544), Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/540) ve Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nebrozoğlu'nun (6/541), Sözlü soru önergeleri, illgili 'bakanlar Genel Kurulda hazır (bulunmadıklarından; İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/507), (6/508), (6/511), (6/513), (6/518), (6/519) ve Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/515), Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulunduklarından; Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424), (6/496), (6/501), 'Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/478), (6/534), Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın (6/493), (6/537), Erzurum Milletvekili Hilmi' Nalban'toğlu'nun (6/5129), 1(6/547), i(6/54'2) ve Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/532), Sözlü soru önergeleri soru sahiplerinin aynı birleşimde 'görüşülmüş 'bir 'başka soruları bulunduğundan;: Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' in (6/480) sözlü soru önergesi, soru sahibi ve ilgili (bakan Genel Kurulda hazır bulunmadığından; İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç'ün (6/522) sözlü soru önerigesi, soru sahibi Genel Ku- 330

5 T. B. M. M. B: 60 15, 1 t 1986 O: 1 rulda ıhazır 'bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; Ertelendiler. Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 Arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 sayılı Ceza 'Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 1(2/202) (S. Sayısı : 3'6'5) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak; Komisyon raporu kabul edildi ve kanun teklifinin reddedildiği açıklandı. 15 Ocak 1986 Çarşamba günü saat 15.0O*te toplanılmak üzere birleşime saa't 19.04'te son verildi. (Kâtip Üye- Giresun Yavuz Köymen 'Başkan Başkanvekili Özer Gürbüz Kâtip Üye Kayseri Mehmet Üner BlRtNCl OTURUM Açılma Saati : BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) BAŞKAN Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 inci Birleşimini açıyorum. II. YOKLAMA BAŞKAN Yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, Genel Kurul 1 salonunda bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica edeceğini. (Çanakkale Miilletvekiili Ayhan Uysal'a kadar yoklama yapıldı) (BAŞKAN Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. III. BAŞKANLIĞIN GENEL A) GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞ MALAR 1. Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesindeki, sorularının tutanağa yanlış geçtiği hakkında açıklaması. MUSA ATEŞ (Tunceli) Efendim, Diyanet îşlerii Başkanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesi görüşülürken sorduğum sorular tutanağa yanlış geçmiştir; düzeltmek için söz istiyorum. BAŞKAN Sayın Ateş, hangi tutanakta ve hangi konuda, önce onu öğrenelim efendim? MUSA ATEŞ (Tunceli) tarihli birleşime ait tutanakta. KURULA SUNUŞLARI BAŞKAN Konuyu açıklar mısınız, söz verip vermemeyi ona 'göre takdir edeyim? MUSA ATEŞ (Tunceli) Sayın Başkanım, benim sorum şöyleydi. «Bilindiği gibi, din iki anaesastan ibarettir, unlardan bîri, dünya işleriyle ilğilidür, ikincisi ise, maneviyattır. Dünyasal görevi, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yasama organına aittir; Diyanet işleri Başkanlığıniin bu hususta bir görevi kalmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığının ikinci ve de en önemli görevi maneviyattır. Maneviyattaki asıl olan maksat, kişi çiğliğini giderip, dört başı mamur insan, kâmil insan olmaktır. Yani, her gözün görmedik- 381

6 lerini görmek, her usun anlamadıklarını.anlamak, d3e getirmek, her dilin söylemediklerini söylemek. Şimdi, şunu soruyorum; «Diyanet İşleri Başkanlığı manevî görevinin gereğimi yapmış mıdır? Yani, kişiyi ermişlik mertebesine ulaştırabilmiş midir veya ulaştırahiliyor mu? Uilaştıramamışsa, başka ne gibi bir görevi vardır?» şeklinde idi. Diyanet İşleri Başkanlığının şahsı ile ilgili bir soru sormadım; Diyanet İşleri Başkanını tenkit etmedim, onun şahsına aıit bir itirazım yoktur. BAŞKAN Sayım Ateş, tüzüğümüzün hükmüne göre, belirttiğiniz konu bir önceki birleşimde tutanaklara yanlış geçmişse, söz hakkınız olabilir. Dalha önceki birleşimlere ait söyledikleriniz, kaçıncı birleşimde idi? MUSA ATEŞ (Tunceli) Bütçe görüşmeleri sırasındaydı. BAŞKAN Bütçe görüşmeleri sırasında ise, İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre, size bu bakımdan Söz veriyorum; ancak, sanıyorum belirttiğiniz konu, tutanaklara geçmiştir; amacınız da bunu düzeltmekti, bu bakımdan size ayrıca söz veremiyorum. (Buyurun Sayın Ateş. MUSA ATEŞ (Tunceli) Saygılar sunar, teşekkür ederim. B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 1. İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda gündem dışı konuşması. BAŞJKAIN Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşma 'istemleri vardır. Parlamento içi ve dışı son siyasî gelişmeler konusunda, İstanbul Milletvekili buyurun, efendim y T. B. M. M. B: 60 15, 1 t 1986 O: 1 Sayın Sabit Batumhı, SABİT BATUMUU (İstanbul) Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; idrak ettiğimiz yeni yılın, geçen yıldan kalan küskünlükleri abartan bir hava içinde, sert bir politik taarruza sahne olduğunu görmemek mümkün değil. Bu ortamda, siz sayın milletvekillerinin bazı noktalara daha çok önem ver-, melerini talep etme ricasıyla, huzurlarınızda söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; serbest seçimle ve milletin temsilcileri olarak burada yer aldığımız halde, sanki Meclis görevini yapmıyor, sanki geçen hadiseler zihinlerden silinmiş, sanki seçmenlerimiz gitmiş, yerlerine uzaydan biyonik insanlar gelmiş gibi bir duyguyla, demokrasi için yeni formüller ve reçeteler verilmeye başlandı. Amaç, [ demokrasinin bütünü ile ve bir daha sivil toplumun ve hür demokratik düzenin işlerliğini bozmayacak, uygar ve anlaşmış bir Türkiye'ye dönebilmek olduğu halde, bunu demokrasi ile bağdaşmayan formül- I lere bağlamaya çalışanların büyük bir yanılgıya düşj tüklerini üzüntü ile görmekteyim. Anayasamızın, Anayasamın bazı maddelerinin nasıl değiştirilebileceğini açıkça maddeleştirdiğini görmemezlikten gelemeyiz ve yine bazı maddelerin değiştirilmesi için kaç oya ihtiyaç olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, dilerse, o maddelerin değiştirilip değiştirilemeyeceğini halkoyuna sunacağını bilmemiz lazımdır. Hal böyle iken neler duyuyoruz ve neler duymaktayız; «Yeni bir seçim olmalı, yeni bir Meclis, yeni bir Anayasa yapılmalı ve Anayasada Millî Güvenlik Kurulu olmamalı; ama Anayasa millî uzlaşmayı kanıtlamalı» gibi sokakta laflar üretilmektedir. Elbette her isteyen, demokratik olduğunu sandığı her öneriyi ileri sürebilir ve onu savunabilir. Ne var ki, toplumun bugünlere nerelerden geldiğini ve onların etkisinin yaşandığı bir dönemde bu Anayasanın hazırlandığını unutmamalıyız. Evet, 1961 Anayasası hazırla- I nırken, «Hukuk dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkı» I temel ilke olmuştu. Bugün ne o anayasa vardır, ne I 27 Mayıs ve ne de bayramı vardır, yaşanmaktadır. I 1982 Anayasası ise, Türk vatanı ve milletinin bü- I tünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve I yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yak- I lastiği düşüncesinden hareketle, Danışma Meclisince hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur Anayasası halkoyuna sunulurken siyasî partiler vardı, 1982 Anayasası halkoyuna sunulurken siyasî partiler kapa- I tılmış, yenileri de kurulmamıştı; ancak, bugün demokrasi bütün kurallarıyla adım adım yerleştirilip gerekli özgürlükler, Anayasanın vatandaşlara tanıdığı I hak ve özgürlükleri, hızlı adımlarla verilme dönemin- I deyken, bu mekanizmayı durdurucu ya da yeni tepkilere yol açıcı tutum ve davranışların muhtemel akışını düşünerek, üzüntü ve endişe duymamak mümkün değildir., Toplumun çok sesli bir yaşamı sürdürmesini bü- I tün samimiyetimle istiyorum; ancak bu, birkaç kişiye siyasal haklarını vermek amacına yönelik olmamalıdır. Demokrasilerde vazgeçilmeyen temel unsurlar 1 yalnız siyasî partiler değildir; sendikalar, dernekler 382

7 T. B. M. M. B: t 1986 O: t ve öteki meslek kuruluşları da vardır; bunlar da, memleketin yüksek menfaatiyle ilgili konuları ve kendi sorunlarını rahatlıkla anlatmaya müsait bir siyasetle uğraşma hakkına kavuşmalıdır. Bunu sağlayabilmekle demokrasi yolunda önemli bir mesafe almış oluruz. Bu bakımdan, partilerimizin ve bağımsız milletvekillerimizin, Anayasamızın 52 nci maddesi başta olmak üzere, bazı değişikliklerde birleşerek, uygar toplumlardaki gibi, işçilerimizin siyasetle ilgilenmelerine yardımcı olmalıyız. Yalnız işveren kesiminin isteklerini duyan değil, karşıtlarının da görüşlerini öğrenerek daha yararlı kararlar alabilecek bir durum meydana getirmeliyiz. Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; işçilerin ve üst örgütlerinin isteklerine -kulak vermeyip, onlarla görüşüp dertlerine çözüm aramaya vakit bulamayan bir iktidara karşı, işçiler, önümüzdeki aylarda mitinglerle hak arama yoluna başvuracaklardır. Bunu başka tepkilerin ve sertleşmelerin izleyeceğini söyleyen işçiler de yok değildir. Hükümetin ilgisizliğinin yol açtığı bu haklı tepki, elbette mevcut Anayasayı temelinden yok edecek, girişimlerin bazı tepkilere neden olmasını mümkün görmek de yanlış olmaz sanırım. Onun için, aklıselim ile durum muhakemesi yapmanın yurt yararına olacağını bilmemizde büyük isabet olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yurt gezilerinde, Anayasanın delinmesine izin vermeyeceğini söylemesini, gelişigüzel, o anda aklına gelmiş de dilinden çıkmış bir beyan olduğunu sanmak, büyük hata olur. Susan Türkiye, demokrasi dışında kalmaya mahkûm olur; ama, bugün Türkiye, susan değil, konuşan ve tartışan bir Türkiye'dir. Sosyalist bir parti kurulmasının bile mümkün olduğunun açıklandığı Türkiye'de, her akımın dergileri, gazeteleri ve sözcüleri yeterince konuşmaktadırlar. Birkaç kişinin, konuşma yasağına tabi tutulması ise, suskunluk değildir arkadaşlar; bunu, bunlar için, Türkiye'yi 12 Eylüle getiren yılların sorumluluğunu taşımalarının bir bedeli saymak, yerinde olur kanaatindeyim. BAŞKAN Sayın Batumlu, toparlayın lütfen. SABİT BATUMLU (Devamla) Ben de inanıyorum ki, demokratik toplum, özgürce ve çok sesli konuşan bir toplumdur. Sayın muhalefet partilerinin sorumluları ve yetkilileri, parlamento dışındaki partilerin yetkilileri, gerektiğinde kendi üslupları içinde konuşmakta ve yurttaşlar, bu konuşmalardan mutlaka yararlanmaktadırlar. Sanırım, iktidar partisi, kendi yolunda yanlış adımlar atmayı sürdürmekte ve eleştirilerden yararlanmaya yanaşmamaktadır, yoksa, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapma yolundaki ekonomik ve sosyal kararlarını uygulayan ANAP iktidarı, toplumu yeni arayışlara götürecektir. Sayın Özal ekonomisinin, bünyeyi tahrip edici gidişi karşısında, muhalefetin ortak stratejisine gerek vardır. Böyle iken, toplum dengesinin nezaketini düşünmeden yeni bir kurucu meclis önerisini ileri sürmek, dengelerde yeni arayışlara neden olabilirse, bunun sorumluluğunun, duygusal tepkilerle parlamenter gidişe gölge düşürmeye kalkışanlarda aranması gerektiği kanaatindeyim. BAŞKAN Bağlayınız lütfen. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum Sayın Başkan; bir iki dakikanızı rica ediyorum. Hepimiz demokrasiden yanayız. Demokrasi, insan tabiatına en uygun rejimdir. Yönetenlerle yönetilenler için, daha uygun bir deyimle herkes için aynı haklar ve özgürlükler yasaların güvencesi altındaysa, o vakit, zaman zaman şu veya bu kişi veya grupların darbe girişiminde bulunmaya kalkışması söz konusu olamaz ve ekonomik, sosyal bünyede adaletli bir denge sağlanabilmişse, sekiz on yılda bir müdahale de gerekmez, ancak Cumhurbaşkanının kişiliğine ve Cumhurbaşkanlığı makamına her zaman saygılı olmanın, hem yasal, hem ahlakî, hem de demokratik bir zorunluluk olduğunun unutulmaması gerekir; demokratik haklar açısından bu da zorunludur. Kaldıki, Sayın Cumhurbaşkanımız, demokrasiye geçişte önemli bir görev üstlenmiştir. Geçmiş dönemin anarşi ve terör olaylarına karışanlar ya da devlete karşı suç işledikleri savıyla haklarında dava açılanların yargılanmaları en kısa sürede sonuçlanınca, bazı kişi ve kurumlar ve teşkilatlar hakkındaki ön yargıların haksızlığı ortaya çıkabilir ya da aksi olabilir; fakat... BAŞKAN Sayın Batumlu süreniz doldu, lütfen hemen bağlayın. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum efendim. Fakat sonuçlan nasıl olursa olsun, toplumun beklentisi olan genel affın çıkarılmasının, aile içinde huzurun ve toplumda barışçı yeni bir ortamın doğması yönünden büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Atatürk bile, millî mücadeleye karşı çıkmış ve yabancılarla işbirliği yapmış olanları da içeren 150'- likleri affetme büyüklüğünü göstermiştir. Hür bir seçimle gelen siz sayın milletvekillerinin de, bu geleneğe uygun bir karar almasının, Türkiye'nin mutlu ya- 383

8 T. B. M. M. B: t 1986 O: 1 nnlara kavuşturulmasında önemli bir amil olacağına inanıyorum. BAŞKAN Sayın Batumlu, hemen bağlayın. SABİT BATUMLU (Devamla) Bağlıyorum efendim. Düşünce kanaat ve inanç hürriyetine saygılı bir Anayasanın gereği olan genel af, Türkiye'yi içeride ve dışarıda çok güçlendirecektir. Türkiye'nin, Batı uygarlığının uzun yıllardır denediği, hürriyet içinde çalışma ortamına kavuşturulması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin silahsız, saldırısız ve yasal çerçeve içinde yapılması ortamının sağlanması, ülkemizin dirlik, düzenlik içinde yaşaması bakımlarından gereklidir. Tepkileri, düşünceleri açıklama imkânının önlenmesi, ruhsal birikimlerin oluşması, bunalımlı insanların yaratılması gibi istenilmeyen bir sonuç doğurabilir. Ekonomik adaletsizliğin, ahlakî çöküntüye neden olması gibi, sosyal ve fikirsel tıkanıklıklar ve hakların kullanılamadığı duygusu da, geniş kitleleri perişan edebilir inancındayım. Batı uygarlığının insan haklarına tanıdığı ve bizim Anayasamızda da önemli bölümleri mevcut olan haklan ve hürriyetleri genişletme fikrine saygılı olmanın bütün niteliklerini, geliniz bu parlamento çatısı altında hep birlikte araştıralım; Türkiye Cumhuriyeti yönetimine dış ülkelerden, uydu parmaklarının girmesine elbirliği ve gönül birliği içinde mani olalım arkadaşlar. Ayrıca, içimizdeki birtakım art düşüncelilerin, dış mihraklarla birlikte bölücülük yapmasına asla müsaade edilmemesi yönünde birleşerek, bunlarla mücadele edelim. Arz etmeye çalıştığım önerilere beraberce sahip çıkarak uygulamak üzere, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 2. Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunları hakkında gündem dışı konuşması. BAŞKAN Tunceli'nin asayiş ve güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak Tunceli Milletvekili Sayın Rıdvan Yıldırım söz istemişlerdir, buyursunlar efendim. Sayın milletvekilleri, konuşma sürelerine dikkat edilmesini öncelikle rica edeceğim efendim. Buyurun Sayın Yıldırım. ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tunceli İlimizin önemli ve acil sorunları ve iktidarın bu sorunlara yaklaşım tarzı konusunda görüşlerimi sunmak ve ilgilileri huzurunuzda uyarmak üzere söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun, özelde Tunceli İlimizin, bugün içinde bulunduğu koşulları yakından bilen arkadaşlarımızın aranızda mevcut olduğunu sanıyorum. Tunceli ilimiz, devletin lütufkâr elinin uzanmadığı, ekonomik ve toplumsal hiçbir kaynak ve olanağın sağlanmadığı illerimizin başında gelmektedir. Bugün Tunceli halkı doğanın en zor ve en ağır koşullarıyla âdeta boğuşmaya terk edilmiştir. Dünya âlem bilmektedir ki, Tunceli halkı, lâik cumhuriyet ilkelerine gönülden inanan, gerçekten Atatürkçü, gerçekten toplumcu bir halktır. Terk edilmiş olduğu zor koşullara karşın, hiçbir siyasal baskıya gerdan kırmamış, Atatürkçü ve çağdaş düşünceden ve inançtan asla ödün vermemiştir. Onun bu yapısı ve niteliği nedeniyle, özellikle sağ iktidarlar tarafından, bu yöre halkı, yukarıda arz ettiğim zor koşullara terk edilerek, âdeta mahkûm edilmek istenmiştir, Sayın milletvekilleri, soruyorum; bu iktidar, Tunceli İline hangi alanda ve ne miktar yatırım yapmıştır; yöre halkını, yöreye bağlayacak hangi iş alanını oluşturmaya çalışmıştır? Bugüne kadar Tunceli Hine kaç kuruş harcanmıştır? Zaman zaman, Başbakan da ifade etmiştir; terörün, anarşizmin, ekonomik ve sosyal nedenleri vardır. Bu iktidar, bu yörede, ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirecek hangi önlemleri almış ve hangi önlemleri pstnlamıştır? Bu yörede, birçoğu da yöreye dışardan sızan ayrılıkçı ve sapık 'ideoloji sahiplerince neden olunan bazı münferit terörist vakalar, abartılarak, Tunceli halkının tümüne mal edilmeye çalışılmış ve bu halk zan altında tutulmuştur. Bütün bu nedenler dolayısıyla Tunceli İline hiç bir şekilde gerçekçi ve sevecen yaklaşılmamış, bu yöreye yalnızca baskı ve âdeta devlet terörü uygulanmış ve bu yöre halkını, evini, köyünü terk etmek, yılgınlığa ve ümitsizliğe düşürmek için ne lazımsa yapılmıştır. Şimdi sizlere, arz ettiğim bu acı gerçeğin uygulanmasından bir örnek sunacağım. Bu iktidar tarafından, geçen yıl içerisinde Tunceli İline bir emniyet müdürü atandı; bu şahsın adı Celal Şirin Terlikçi'dir. Kendisi, tarihinde, eski alışkanlıklarını sürdürmesi nedeniyle resen emekliye sevk edilmiştir; ancak, hizmet süresindeki eksiklik nedeniyle emekliliği iptal edilmiştir. 384

9 T. B. M. M. B: 60 Bu zat Tunceli İline emniyet müdürü olarak atanmadan evvel Sivas Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. O tarihlerde, İçişleri Bakanlığına, bu zat hakkında bir ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda, bu şahsın siyasetle uğraştığı, uğraşısına bazı personeli alet ettiği, ayırıcı ve bölücü eylemlerde bulunduğu, fikrini, görev yaptığı memurlara empoze ettiği, kendisine alet olmayan emniyet mensuplarının 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre meslekten ilişiğinin kesilmesine haksız sebebiyet verdiği, genelevden 10 milyon lira rüşvet istediği, Kars İli bankalarında 60 milyon lira parasının bulunduğu iddia edilmiştir. Sivas Valiliği, İçişleri Bakanlığına hitaben yazdığı günlü ve özel, 108 sayılı çok gizli yazıda, ihbar mektubunda ileri sürülen hususlardan birçoğunun yapılan taljkikatta doğruluğunun saptandığını belirterek, bu zatın Sivas İlinden alınmasını ve yanlı hizmet verme imkânı bulunmayan bir görevde istihdam edilmesini talep etmiştir. İşte bu zat, İçişleri Bakanlığınca terfi ettirilerek, Tunceli İline emniyet müdürü olarak atanmıştır. Halbuki, Emniyet Disiplin Tüzüğünün 8/1, 8/6, 8/7, 8/16 flcı madde hükümlerine göre, bu şahsın meslekten çıkarılması gerekmektedir. İçişleri Bakanına yönelttiğim yazılı soru önergesine, sayın bakan, maalesef, gerçeği çarpıtarak, «Kanunî kovuşturma yapılmasını gerektirecek delil elde edilememiş, bu görevinden alınmasını gerektirecek bir durum zuhur etmemiştir» diye yanıt vermiştir. Görülüyor ki, bu iktidar, bu emniyet müdürünü, belgelerle sabit olan bu marifetlerini bile bile Tunceli'de görevlendirmiştir. Bu durum tüyler ürpertici bir sonuçtur. Demokrasi adına, insanlık adına, yasalar adına ve ulusal çıkarlar adına bu emniyet müdürünün Tunceli'den derhal alınmasını ve iktidarın Tunceli halkına bakış tarzını değiştirmesini talep ediyorum. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 3. Niğde Milletvekili Arif Toprak'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın Nevşehir ve Niğde illeri gezileri ile çiftçilerin sorunları hakkında gündem dışı konuşması. BAŞKAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın son Nevşehir ve Niğde gezisiyle ilgili; çiftçinin sorunları ve istekleri hakkında, Niğde Milletvekili Sayın Arif Toprak buyurunuz efendim. 15, l, 1986 O: 1 ARİF TOPRAK (Niğde) Sayın Başkan, yüce I Meclisin değerli üyeleri; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın, aralık ayının 26 ve 27'sinde, Niğde ve Nevşehir ilindeki patates üreticilerinin sorunlarına çare bulmak üzere çıkmış olduğu gezide, üreticilerle yapmış olduğu görüşmenin neticesinde; üreticilerin ve sayın bakanın karşılıklı sohbetinde neler ümit edildiğini ve nelerle karşılaştıklarını, bu karşılaşmanın neticesinde Türk çiftçisinin ve Anadolu'da alın terini tarlaya akıtan patates üreticilerinin biçare kalışının bir kez daha bu kürsüye getirilmesini yararlı bulduğum için huzurlarınızdayım. Sayın milletvekilleri, sayın bakanımız, önce Nevşehir'e ve sonra da Niğde'ye uğrayarak, patates üreticileriyle yaptığı karşılıklı sohbetlerde; eldeki stok patateslerin, bu anda ve bu yıl, dış pazarlamasının mümkün olmadığını; ancak iç tüketimde de asker ve talebenin yoğun olduğu bölgelerde tüketmek gerektiğini vurguladıklarında, çiftçilerimiz «Biz o bölgelere kendimiz götürüyoruz zaten» diye cevap veriyor- 1ar. I Sayın Bakanımız, çiftçilerimize «Patates tarlalarına ayçiçeği veya mısır ekiniz, patates ekmeyiniz» tavsiyesinde bulunurken; Niğde'de elma üreticileri «Sayın bakanım, elmanın durumu da ondan beter, siz bu I konuya ne dersiniz?» diye sorduklarında «Elma ağaçlarını sökünüz, yerine hububat ekiniz» diyorlar. Sayın milletvekilleri, bir elma ağacının nasıl yetiştirildiğini ve bunların nasıl söküleceğini ve yerine nasıl hububat ekileceğini düşününüz... İLHAN AŞKIN (Bursa) Elma kaç lira? ARİF TOPRAK (Devamla) Orada sayın bakana cevap vermişler efendim; orada sayın bakana, kaç lira olduğunun cevabını vermişler. BAŞKAN Sayın hatip, devam edin. ARİF TOPRAK (Devamla) Ankara'da patates kaç lira; Niğde ve Nevşehir'de patates kaç lira? Orada lira efendim; şimdi burada kaç lira olacağını ona göre hesaplamanız lazım. İSMAİL DAYI (Balıkesir) Ankara'da 75 lira efendim, her hafta pazara gidiyoruz. ARİF TOPRAK (Devamla) Yerinde göreceksiniz efendim, meseleleri yerinde görmelisiniz. BAŞKAN Devam edin sayın hatip. ARİF TOPRAK (Devamla) Çiftçilerimiz «Üretmiş olduğumuz mahsulü satamadığımız için çok güç durumdayız» dedikleri zaman, sayın bakanımız I «çare bulacağız» diyerek oradan ayrılıyor. 385

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 24 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 127'nci Birleşim 8 Temmuz 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 275 II. - GELEN KÂĞITLAR 277 III. - YOKLAMA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe DÖNEM : 20 CİLT : 18 YASAMA YILI; 2 G 41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe - ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim 16.3.1993 Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A)

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : İS YASAMA YILI :4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 61 119 uncu Birleşim 21. 5-. 1991 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 4 II. GELEN KÂĞITLAR 5 III. YOKLAMA * 7 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma

100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma DÖNEM: 23 CtLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 100'üncü Birleşim 5 Haziran 2009 Cuma (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 19 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 54 üncü Birleşim 25 Ocak 26 Çarşamba İÇİNDEKİLER s?yfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 269 II.- GELEN KÂĞITLAR 27 III.- YOKLAMA 271

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 50 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 94 üncü Birleşim 27Mayıs 2004 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 400 II. - GELEN KÂĞITLAR 401 III. - YOKLAMA 402 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı