Proje Yöneticisi: Deniz ÖZALP. Katkılarından dolayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ne sonsuz teģekkürler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Yöneticisi: Deniz ÖZALP. Katkılarından dolayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ne sonsuz teģekkürler."

Transkript

1 Proje Yöneticisi: Deniz ÖZALP School Katkılarından dolayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ne sonsuz teģekkürler. Sm art School ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ ÇÖZÜMLERĠ School 2010 Öğrenci ĠĢleri Çözümleri, KKTC dahilindeki ilk-orta-lise düzeyinde eğitim-öğretim veren okullar için geliģtirilmiģ olup, geliģmiģ bir altyapısı sayesinde, Okul idarecilerinin iģlerini büyük oranda kolaylaģtıran bir sistemdir... Avrupa Birliği nin Yenilik ve DeğiĢim için Okulların Önceliği III hibe programı tarafından desteklenmiģtir. Öğrenci ĠĢleri Yönetimi: Her türlü öğrenci iģleri, öğrenci kartı, öğrenci listeleri (değiģik seçeneklerde), lisans, devam/ devamsızlık takibi, her türlü geç gelme-izin iģlemleri, karne, diploma, transkript basımı ve daha fazlası... Öğretmen ĠĢleri Yönetimi: Her türlü öğretmen iģleri, öğretmen kartı, öğretmen listeleri, devam/devamsızlık takibi, her türlü kiģisel form hazırlanması ve basılması ve fazlası... Sınıf ve Dersler: Sınırsız sayıda sınıflara Ģube açılabilmesi, sınıf-ders belirleme, derslerin Ģubelere otomatik transferi, seçmeli ders belirleme (zorunluk seçmeli, öğrenci seçmeli), Daha bir çok detay ve iģlevsel özellikler...

2 ĠĢinize yararlı Okul çözümleri. EN U YGUN, E N G EL Ġġ M Ġ ġ O KU L YÖNET Ġ M SĠ ST E MĠ O k ul l arı nı z iç in en d et a yl ı ç öz ü m l eri s u n an S m ar t Sc h ool D em o u yg u l am as ı iç i n bi z i ml e irt i b at a g eç in i z... ÖZEL ÇÖZÜMLER Okullara yönelik özel çözümler de isteğe bağlı olarak geliģtirilebilir. School DESTEK ÇÖZÜMLERİ 1 YILLIK SINIRSIZ DESTEK ONLINE GUNCELLEME ÜCRETSĠZ EĞĠTĠMLER Belgeler, Raporlar, Karneler, Öğrenci Bilgileri, Devam/Devamsızlık, DemirbaĢlar, Ders Programı Hazırlama, Sınav Programı Hazırlama ve Gözetmen Öğretmen Atama gibi bir çok önemli konu her akademik dönemde büyük sorun olmakla beraber, sağlıklı bir çözüm bulunanamıģtır. School 2010 yazılımı ile tüm bu sorunlar hızlı bir Ģekilde çözülmüģ olup, siz; okul idarecilerimize yönelik geliģtirilmiģtir. okullar için esnek çözümler UYGULAMA YÖNETĠMĠ School Uygulaması, en üst düzeyde güvenlik imkânı sunmakla beraber, her türlü güncelleme, lisanslama iģlemlerini de Online olarak yapabilmektedir... OKUL YÖNETĠMĠ Okul yönetimi ile sadece öğrenciler değil aynı zamanda öğretmenler, okulda görevli diğer personeller, demirbaģ iģlemleri vb gibi bir çok iģlemler tek bir merkez tarafından School 2010 yönetilmektedir. Hür türlü yazıģmalar, dilekçeler ve diğer raporlar School Reporting Editor ile alınabilmektedir. W EB ÇÖZÜMLERĠ School Web modülü ile, veliler; çocuklarının notlarını, devamsızlık bilgilerini takip edebilirler. Aynı zamanda, öğretmenler; online not giriģi yapabillir, kartlarında değiģiklik imkanına sahip olabilirler. OKUL ĠDARĠ Ġġ ÇÖZÜMLERĠ Her türlü idari iģlerin yapılmasına olanak sağlayan çözümlerin baģında gelir. Aynı zamanda, özel okullar için, Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) de School içinde entegre olarak sunulmaktadır. SMART SCHOOL UYGULASINI GÖRMEK ĠÇĠN LÜTFEN RANDEVU ALINIZ... Demo uygulamasını bizzat görebilir, isterseniz sınırlı süreli kullanım hakkına da sahip olabilirsiniz.

3 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Sınırsız öğrenci kaydı, değiģik kriterlere göre öğrenci listeleri, rehberlik hizmeti, lisans iģlemleri, devamsızlık takibi, derse geç gelme ve izin iģlemleri, not giriģleri, her türlü raporlar öğrenci iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. DeğiĢik kriterlere göre anlık arama özelliği ile öğrenci kayıtlarında hızlı arama yapılabilir, farklı alanlara göre sıralama iģlemleri de yapılarak, daha kolay öğrenci bilgisine eriģim sağlanır. Farklılık her yerde! Her türlü değiģik kriterlere göre öğrenci listeleri alınabilir, kartlarına ulaģılabilir ve değiģiklik yapılabilir. Yeni kayıtta, okul numarası sistem tarafından verilerek, olası karıģıklıkların önüne geçilmiģ olur. School 2010, Öğrenci kartında, 110 farklı tipte bilgi tutarak benzer uygulamalardan 3-4 kat daha fazla detay bilgi ile benzersiz bir kullanım kolaylığı sunar. Bununla birlikte, kayıt listeleme ekranında, seçilen öğrencinin önemli detay bilgileri de yine aynı ekranda gösterilerek, sürekli öğrenci kartının açılmasına gerek kalmaz.

4 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Sınırsız öğrenci kaydı, değiģik kriterlere göre öğrenci listeleri, rehberlik hizmeti, lisans iģlemleri, devamsızlık takibi, derse geç gelme ve izin iģlemleri, not giriģleri, her türlü raporlar öğrenci iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. School 2010 le gelen en büyük özelliklerden biriside, öğrenci devamsızlık kontrolünün sorun olmaktan çıktığıdır. Hızlı bir Ģekilde bir öğrenci için devamsızlık girilebilir, yetki dahilinde devamsızlığı değiģtirilebilir ya da iptal edilebilir. 10 farklı devams ızlık tipi iģlenebilmektedir. Toplu devamsızlık giriģi, hızlı devamsızlık giriģi de sıkça ihtiyaç olabilecek diğer devamsızlık iģleme çözümleridir. devamsızlık kontrolü sorun olmaktan çıktı

5 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Sınırsız öğrenci kaydı, değiģik kriterlere göre öğrenci listeleri, rehberlik hizmeti, lisans iģlemleri, devamsızlık takibi, derse geç gelme ve izin iģlemleri, not giriģleri, her türlü raporlar öğrenci iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. Derse geç gelme alıģkanlık haline mi geldi? School 2010, derse geç gelmeyi alıģkanlık haline getiren öğrencilerin izlenmesini de sağlayan bir diğer iģlevsel özellik daha sunuyor. Sürekli derslere geç katılan öğrencilerin etkin bir Ģekilde izlenmesi sağlayan özellik ile bu öğrenciler ile ilgili idari iģlemler ve/veya rehberlik iģlemleri baģlatılabilir, velileri ile irtibata geçilerek olası büyük problemlerin önüne geçilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda, izin iģlemleri de School 2010 da olan bir diğer özelliktir. Etkin kullanımlarda, öğrencilerin ne sıklıkla izin aldıkları takip edilebilir, bu bilgiler istenirse raporlanarak ilgili öğrencilerin dosyalarına da yerleģtirilebilir.

6 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ Sınırsız öğrenci kaydı, değiģik kriterlere göre öğrenci listeleri, rehberlik hizmeti, lisans iģlemleri, devamsızlık takibi, derse geç gelme ve izin iģlemleri, not giriģleri, her türlü raporlar öğrenci iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. School 2010, öğrencilere lisans hazırlayarak, Beden Eğitimi ve Sağlık Bilgisi öğretmenlerine büyük kolaylık sunuyor... Her türlü sporcu lisansı hazırlanarak, ilgili öğrenciler için Lisans Kartı düzenleyen School; aynı z a m an d a, s p or c u b el g es i d e hazırlayarak (yeni ve geçmiģe dönük) büyük bir kolaylık daha sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığın istemiģ olduğu her türlü lisans raporları da yine School Rapor Merkezi tarafından hazırlanabilmektedir. Lisans hazırlamak problem değil artık!

7 ÖĞRETMEN ĠġLERĠ Öğretmen kart iģlemleri ve ö ğ r e t m e n l i s t e l e r i n i n alınabilmesi School 2010 da çok kolay... Sınırsız öğretmen kaydı, değiģik kriterlere göre Öğretmen kaydı yapıldıktan öğretmen listeleri,, devamsızlık takibi, not giriģleri, her s o n r a ( Ġ d a r i P e r s o n e l türlü raporlar ve formlar öğretmen iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. tarafından), her öğretmen kendi kartı üzerinde değiģ iklik yapabilmesi yetkisine sahiptir. Dolayısıyla, öğretmen kayıt iģlemlerinin iģ yükü idari personelden alınmıģ olup, öğretmenlere verilmiģtir. Hem iģ yükü azaltılmıģtır, hem de öğretmenlerin de etkin bir Ģekilde sistemi kullanmasına olanak sağlamıģtır. öğretmen bilgileri elinizin altında

8 Öğretmenlerin; günlük devam Sm art School kontrolleri ve devamsızlık iģlemleri artık bir tuģ a basmak ÖĞRETMEN ĠġLERĠ kadar kolay ve hızlı. Günlük Sınırsız öğretmen kaydı, değiģik kriterlere göre öğretmen listeleri,, devamsızlık takibi, not giriģleri, her türlü raporlar ve formlar öğretmen iģlemlerinde devam kontrolleri düzenli yapıldığı taktirde, Öğretmen Aylık Devamsızlık Çizelgesi ni de hazırlamak sorun olmaktan çıkıyor. School 2010 her bulunan sadece bir kaç özellik. türlü öğretmen devamsızlık raporlarını günlük, haftalık, aylık ve akademik dönem e göre hazırlıyor... ME Bakanlığının istediği her türlü devamsızlık raporları, siz unutsanız dahi, School Active Attention tarafından otomatik olarak hazırlanıyor ve size bildiriliyor. öğretmen devamsızlık takibi çok hızlı ve çok kolay...

9 ÖĞRETMEN ĠġLERĠ Sınırsız öğretmen kaydı, değiģik kriterlere göre öğretmen listeleri,, devamsızlık takibi, not giriģleri, her türlü raporlar ve formlar öğretmen iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. formlar, dilekçeler ve ajandanız artık elinizin altında. Siz sadece tarih bilgilerini ve izin nedenini girin, gerisini bir kaç saniye içinde School hazırlasın... Her kullanıcya ait Entegre Ajanda ile, her türlü notlarınızı sistemde saklayabilir, istersiniz günü ve saati geldiğinde size hatırlatmasını belirtebilirsiniz. School Ajanda ile, unutkanlığa artık yer yok. Ġzin talep formu, yurt dıģı izin formu, ve diğer öğretmenler ile ilgili dilekçeler de artık e l i n i z i n altında.

10 PERSONEL ĠġLERĠ Sınırsız personel kaydı, değiģik kriterlere göre personel listeleri,, devamsızlık takibi gibi iģlemler, personel iģlemlerinde bulunan sadece bir kaç özellik. Sınırsız personel kaydı, personel listeleri ve personel devamsızlık kontrolleri ve personel ile ilgili her türlü raporlara istediğiniz an en hızlı Ģekilde ulaģabilirsiniz. personel bilgileri ve devamsızlık kontrolü artık çok kolay...

11 SINIF VE DERS ĠġLERĠ Sınırsız sınıf-ģube kaydı, sınıflara ders atama, Ģubeders öğretmenleri belirleme, Ģube raporları, sınıf detay bilgileri Sınıf ve Ders ĠĢlemleri altında sadece bir kaç özellik. Ģube açmak, ders atamak, ders öğretmenleri belirlemek ve daha fazlası... Ana okulundan, 12.Sınıf a kadar olan sınıflarda sınırsız sayıda Ģube açabilir, Md.Muavinleri ve sınıf öğretmenleri atayabilirsiniz. Dilerseniz, açtığınız Ģubelere alan giriģi yapabilir, sınıf-ders öğretmenliklerini belirleyebilirsiniz.

12 SINIF VE DERS ĠġLERĠ Sınırsız sınıf-ģube kaydı, sınıflara ders atama, Ģubeders öğretmenleri belirleme, Ģube raporları, sınıf detay bilgileri Sınıf ve Ders ĠĢlemleri altında sadece bir kaç özellik. seçmeli ders belirlemek, bu dersleri gruplamak iģlevsellik kazandı... Sınırız sayıda seçmeli ders belirleyebilir, bu dersleri bir grup altında toplayabilir, zorunlu seçmeli ve öğrenci seçmeli diye ayırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Okullarda karģılaģılan en büyük problemlerden birisi olan seçmeli dersler School ile artık problem olmaktan çok uzak. Siz grupları belirleyin, grup içinde olacak dersleri belirleyin, gerisini School a bırakın...

13 RAPOR MERKEZĠ Raporlar, kurum yada kuruluģların en fazla ihtiyaç duydukları sonuçlardır. Günün sonunda, kullanıcıların elindeki Ģeyler raporların ta kendisidir. Raporlama Merkezi nden birbirinden farklı 70 in üzerinde rapor alabilirsiniz. 70 in üzerinde rapor çeģidi ile bir ilk... Herhangi bir kritere göre rapor almak mümkün olduğu gibi, tek bir iģlem e ait raporlar da hızlı bir Ģekilde alınabilir. S m a r t S c h o o l R a p o r l a m a Merkezi nden alınan her raporu, Excel, Pdf, Txt vb gibi farklı tipte belgelere dönüģtürebilir, isteğine bağlı olarak aynı Ģekilde e-posta olarakta atabilirsiniz. Öğrenci raporları, öğretmen raporları, sınıf ve dersler ile ilgili olan raporlar, demirbaģ raporları ve çok daha fazlasını School Rapor Merkezi nde bulabilirsiniz.

14 SINIF VE DERS ĠġLERĠ Sınırsız sınıf-ģube kaydı, sınıflara ders atama, Ģubeders öğretmenleri belirleme, Ģube raporları, sınıf detay bilgileri Sınıf ve Ders ĠĢlemleri altında sadece bir kaç özellik. 70 in üzerinde rapor çeģidi ile bir ilk... Öğrenci raporları, öğretmen raporları, sınıf ve dersler ile ilgili olan raporlar, demirbaģ raporları ve çok daha fazlasını School Rapor Merkezi nde bulabilirsiniz.

15 SINIF VE DERS ĠġLERĠ Sınırsız sınıf-ģube kaydı, sınıflara ders atama, Ģubeders öğretmenleri belirleme, Ģube raporları, sınıf detay bilgileri Sınıf ve Ders ĠĢlemleri altında sadece bir kaç özellik. Öğrenci raporları, öğretmen raporları, sınıf ve dersler ile ilgili olan raporlar, demirbaģ raporları ve çok daha fazlasını Sm art Sc h ool Rapor Merkezi nde bulabilirsiniz. 70 in üzerinde rapor çeģidi ile bir ilk...

16 SINIF VE DERS ĠġLERĠ Sınırsız sınıf-ģube kaydı, sınıflara ders atama, Ģubeders öğretmenleri belirleme, Ģube raporları, sınıf detay bilgileri Sınıf ve Ders ĠĢlemleri altında sadece bir kaç özellik. Öğrenci raporları, öğretmen raporları, sınıf ve dersler ile ilgili olan raporlar, demirbaģ raporları ve çok daha fazlasını School Rapor Merkezi nde bulabilirsiniz. 70 in üzerinde rapor çeģidi ile bir ilk...

17 ĠDARĠ ĠġLER Müdür ve Md.Muavinleri ninn yapacakları her Ģey artık tek bir merkez altında toplandı. School Ġdari ĠĢler de Dilekçe ve yazılarını yazabilir, Nöbet çizelgesi hazırlayabilir, sınav programı ve ödeme iģlemleri gibi birbirinden farklı idari iģlemleri bu merkezden hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz. idari iģler artık hızlı, esnek ve çok kolay... School Ġdari ĠĢler de entegre telefon defteri, yazılar için verilen sayıların tutulduğu numaratör, resmi tatil günleri belirleme ve çok daha fazlası vardır.

18 ĠDARĠ ĠġLER Müdür ve Md.Muavinleri ninn yapacakları her Ģey artık tek bir merkez altında toplandı. School Ġdari ĠĢler de Dilekçe ve yazılarını yazabilir, Nöbet çizelgesi hazırlayabilir, sınav programı ve ödeme iģlemleri gibi birbirinden farklı idari iģlemleri bu merkezden hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz. dilekçe ve yazılar için Office bilmenize gerek yok... Yazınız mı var, dilekçe mi hazırlanacak? aceba hangi sayı verilecekti? Bırakın bu iģleri School a. School Yazı Editörü nü kullanarak yazınızı düz bir Ģekilde yazabilirsiniz. Yazınız bittikten sonra, School yazı yı sizin için düzenli bir Ģekilde ayarlar ve kaydederek arģivleme iģlemi de yapar. Dilediğiniz anda, daha önce yazmıģ olduğunuz yazıları çağırabilir, yeni sayı num ar as ı ver er ek t ekr ar t ekr ar kullanabilirsiniz.

19 ĠDARĠ ĠġLER Müdür ve Md.Muavinleri ninn yapacakları her Ģey artık tek bir merkez altında toplandı. School Ġdari ĠĢler de Dilekçe ve yazılarını yazabilir, Nöbet çizelgesi hazırlayabilir, sınav programı ve ödeme iģlemleri gibi birbirinden farklı idari iģlemleri bu merkezden hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz. nöbetçi öğretmenlikleri hazırlamak sorun mu? School Nöbet Çizelgesi Hazırlama iģlemi ile, haftalık nöbet çizelgeleri hazırlayabilir, daha sonra aktif gün de nöbetçi öğretmenlerin listesini alabilir, gelmeyen ö ğ r e t m e n l e r i n d e r s programlarını görebilirsiniz. Bütün bunlar için Excel bilmenize gerek yok, School burada da en büyük yardımcınız.

20 ĠDARĠ ĠġLER Müdür ve Md.Muavinleri ninn yapacakları her Ģey artık tek bir merkez altında toplandı. School Ġdari ĠĢler de Dilekçe ve yazılarını yazabilir, Nöbet çizelgesi hazırlayabilir, sınav programı ve ödeme iģlemleri gibi birbirinden farklı idari iģlemleri bu merkezden hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz. en büyük sorun sınav programı ve gözetmen öğretmen mi hazırlamak? School ile birlikte, artık sınav programlarınızı ve bu sınavlarda gözetmen öğretmenlik yapacak öğretmenlerinizi hazırlamakta sorun olmaktan çıktı. Sadece bir tuģa basıp sınav programını hazırlayabilir ve hazırlamıģ olduğunuz sınav programlarına gözetmen öğretmen atayabilirsiniz. Dilerseniz, öğretmenlerde kısıtlama yaparak, daha dar bir öğretmen listesi ile de çalıģabilirsiniz.

21 ARAÇLAR Birbirinden farklı iģlemlerin bulunduğu School Araçlar ile, temel tanımları yapabilir, kullanıcı grupları açıp bu gruplara kullanıcı ekleyebilir, log raporlarını görebilirsiniz. ve daha fazlasını... temel iģlemler araçlar la birlikte elinizin altında... Akademik takvim den okul içi mesajllaģmaya, Kullanıcılardan, Tanımlara, Ders programı hazırlamaktan günlük raporlarına kadar birbirinden farklı bir çok baģlık Araçlar içinde kullanımızına sunuldu. Sadece, yetkili personelin eriģebileceği Araçlar da farklı özellikte birçok iģlemi hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz. Gönderdiğiniz her ileti sesli ve görsel olarak a n ı n d a i l e t i m yaptığınız kiģ iye ulaģtırılır. Ġsterseniz, ileti içinde dosya ekleyerek dosya transferleri de yapabilirsiniz. Aldığınız iletileri yanıtlayabilir, gelen kutusu içinde size gelmiģ olan tüm iletileri görebilir ve/veya silebilirsiniz.

22 ARAÇLAR Birbirinden farklı iģlemlerin bulunduğu School Araçlar ile, temel tanımları yapabilir, kullanıcı grupları açıp bu gruplara kullanıcı ekleyebilir, log raporlarını görebilirsiniz. ve daha fazlasını... temel iģlemler araçlar la birlikte elinizin altında... Farklı tipte kullanıcı grupları oluģturabilir, o gruba ait yetkilendirme iģlemleri ile kısıtlamaları etkinleģtirebilir, açtığınız gruba kullanıcı tanımlarını yapabilirsiniz... Akademik takvim den okul içi mesajllaģmaya, Kullanıcılardan, Tanımlara, Ders programı hazırlamaktan log raporlarına kadar birbirinden farklı bir çok baģlık Araçlar içinde kullanımızına sunuldu. Sadece, yetkili personelin eriģebileceği Araçlar da farklı özellikte birçok iģlemi hızlı bir Ģekilde yapabilirsiniz.

23 ders programı hazırlamak sadece birkaç dakika... Sm art School ARAÇLAR Birbirinden farklı iģlemlerin bulunduğu School Araçlar ile, temel tanımları yapabilir, kullanıcı grupları açıp bu gruplara kullanıcı ekleyebilir, log raporlarını görebilirsiniz. ve daha fazlasını... School SRS sizin için en optimum çözümde ders programını hazırlayarak, okul idarecilerini büyük bir dertten ve sorumluluktan kurtarıyor. 3-7 dakika arasında, benzersiz bir ders programı hazırlayarak (sınıf ve öğretmen) eģsiz bir çözüm sunuyor. Dilerse öğretmenler; kendi hesaplarından hazırlanmıģ olan ders programına girerek, ders programını görebilir, isteğe bağlı çıktı da alabilirler. School SRS ile aynı zamanda öğretmenlere kısıtlama verebilir, sınıf birleģtirme ders birleģtirme, blok ders yapabilme gibi özellikleri de vererek okulunuza uygun en iyi ders programını oluģturabilirsiniz. Ders programını oluģturduktan sonra elle değiģiklik yapabilir, bir den fazla farklı ders programı hazırlayarak, en optimum ders programını seçebilirsiniz.

24 ve daha fazlası... Öğrenci, öğretmen, personel dosyaları, Excel de mi? Ya da txt dosyalarda mı?. School bu dosyalardaki bilgileri içeri alarak, sizleri uzun ve yorucu bir iģten daha kurtarııyor. Siz sadece dosya yolunu belirtin, gerisini School a bırakın... Sm art School DAHA FAZLASI... School her türlü uyarı ve mesajları sesli ve görsel olarak bildirir, aynı zamanda dıģarıdan öğrenci, öğretmen bilgilerini alarak sisteme entegre edebilir. Web modülü ile birlikte, en üst düzey de kullanılarak eģsiz ve kalıcı bir çözüm sunar. Böylelikle hem eski bilgileriniz korunacak hem de aynı bilgilerin sisteme entegre edilmesi iģlemi birkaç dakika içinde yapılmıģ olacak. Güvenlik sizin için önemli ve bir sorun mu teģkil ediyor. School da bütün bilgiler en son Ģifreleme teknolojisi ile Ģifreli olarak tutuluyor. ġifreleriniz, bizim tarafımızdan bile çözülemeyecek bir mekanizmaya sahip olduğundan, hiç kimse tarafından çözülemez. Verileriniz güvenliği için bugüne kadar ne yaptınız? Aynı Excel, Word dosyalarını birden fazla yere mi kopyaladınız? En güncel yedek hangisiydi? Bu soruların yanıtını School veriyor. Düzenli yedekleme çizelgesi ile bütün dosyalarınızın yedeği alınır, dilediğiniz anda sistem geri yüklemesi yapabilir, yedeği alınmıģ dosyaları CD vb ortamda kayıtlarını yapabilirsiniz. School ileti ve uyarılar sesli ve görsel, anlık olarak kullanıcıya bildirilir. H er t ü r l ü öğ r en c i devamsızlıkları (5 ve 5 in katlarını dolduran öğrenciler), ilgili Md.Muavi ni ne sesli ve görsel olarak bildirilir.

25 ve daha fazlası... Sm art School DAHA FAZLASI... School her türlü uyarı ve mesajları sesli ve görsel olarak bildirir, aynı zamanda dıģarıdan öğrenci, öğretmen bilgilerini alarak sisteme entegre edebilir. Web modülü ile birlikte, en üst düzey de kullanılarak eģsiz ve kalıcı bir çözüm sunar. Web Modülü ile beraber, online olarak sisteme ulaģabilir, velilerimiz etkin bir Ģekilde sistemi kullanarak çocukları ile ilgili not fiģleri, devam/devamsızlık bilgileri ve daha fazlasını bulabilirler. Öğretmenlerimiz online sisteme bağlanarak not giriģlerini yaparak, kart bilgilerinde güncellemeye gidebilirler. Web Modülü sayfasında, aynı zamanda okul köģesi, online Öğrenci kaptanlığı seçimleri, haberler ve aktivitiler gibi çok farklı bilgilere ulaģabilirsiniz. School Accountant Management, özel okullarımıza yönelik bir çözüm sunuyor. Bu modül ile birlikte, her türlü öürenci bazlı muhasebe iģlemlerini yapabilir, bu iģlemler faturalandırabilir, hızlı bir Ģekilde bu bilgileri öğrenci velilerine gönderebilir (E-posta, SMS, posta) ve bu iģlemler ile ilgili raporları tek bir merkezden alabilirsiniz. Farklı para birimleri ile çalıģabilir, kur bilgileri School tarafından Merkez Bankasından düzenli olarak güncellenerek sizlere zaman kazandırır.

26 Proje Yöneticisi: Deniz ÖZALP School Katkılarından dolayı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ne sonsuz teģekkürler. Sm art School ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ ÇÖZÜMLERĠ School 2010 Öğrenci ĠĢleri Çözümleri, KKTC dahilindeki ilk-orta-lise düzeyinde eğitim-öğretim veren okullar için geliģtirilmiģ olup, geliģmiģ bir altyapısı sayesinde, Okul idarecilerinin iģlerini büyük oranda kolaylaģtıran bir sistemdir... Avrupa Birliği nin Yenilik ve DeğiĢim için Okulların Önceliği III hibe programı tarafından desteklenmiģtir. Öğrenci ĠĢleri Yönetimi: Her türlü öğrenci iģleri, öğrenci kartı, öğrenci listeleri (değiģik seçeneklerde), lisans, devam/ devamsızlık takibi, her türlü geç gelme-izin iģlemleri, karne, diploma, transkript basımı ve daha fazlası... Öğretmen ĠĢleri Yönetimi: Her türlü öğretmen iģleri, öğretmen kartı, öğretmen listeleri, devam/devamsızlık takibi, her türlü kiģisel form hazırlanması ve basılması ve fazlası... Sınıf ve Dersler: Sınırsız sayıda sınıflara Ģube açılabilmesi, sınıf-ders belirleme, derslerin Ģubelere otomatik transferi, seçmeli ders belirleme (zorunluk seçmeli, öğrenci seçmeli), Daha bir çok detay ve iģlevsel özellikler...

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler

KuruluĢ, Parametreler ve Genel Özellikler KUR9000 1 GĠRĠġ... 8 2 PROGRAMI YÜKLEME... 10 3 KUR9000 E GĠRĠġ VE FĠRMALARA AĠT VERITABANI AÇMA... 12 4 SQL SUNUCUSUNA BAĞLANMA VE ġġfre ALMA... 15 Sunucu seçimi penceresine eriģim... 16 Örnekler... 16

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

İŞ ÇÖZÜM BİLİŞİM VE ARGE HİZMETLERİ. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bilgi Sistemi

İŞ ÇÖZÜM BİLİŞİM VE ARGE HİZMETLERİ. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bilgi Sistemi İŞ ÇÖZÜM BİLİŞİM VE ARGE HİZMETLERİ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bilgi Sistemi Uzun çalışmalar sonucu her biri alanında uzman ekiplerimizle geliştirdiğimiz bu paket pogram ile, artık yeni modül

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STOK TAKĠBĠ 2 341TP0032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

WOLVOX İnsan Kaynakları

WOLVOX İnsan Kaynakları AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı barkodlu proximity kartlar

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ

İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ HAKKINDA... 5 2. KURULUŞ PROGRAMINDAN GİRİLMESİ GEREKEN PARAMETRELER... 6 3. İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ PROGRAMINA GİRİŞ... 11 4. PROGRAMI KULLANACAK

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR WEB SĠSTEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

deepvet Veteriner Klinikleri Yönetim Yazılımı Kullanıcı El Kitabı

deepvet Veteriner Klinikleri Yönetim Yazılımı Kullanıcı El Kitabı deepvet Veteriner Klinikleri Yönetim Yazılımı Kullanıcı El Kitabı Elmer Yazılım Ltd. Şti. 2005-2012 Elmer Yazılım bu dokümanın içeriğini değiştirebilir. Dokümanın güncel sürümünü www.elmer.com.tr/deepvet

Detaylı

YORKA YAZILIM Yorka Ticari Entegre

YORKA YAZILIM Yorka Ticari Entegre YORKA TİCARİ ENTEGRE EĞİTİM DÖKÜMANI ÖNSÖZ Yorka Ticari Entegre Yazılımı, en basitten en üst seviyeye kadar tüm firmaların kayıtlarını tutma ve raporlamaya yönelik olarak hazırlanmış bir yazılımdır. Standart

Detaylı

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU

DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU DERSHANE OTOMASYONU KULLANIM KLAVUZU AkSoft Yazılım www.aksoftyazilim.com aksoft@aksoftyazilim.com DERSHANE OTOMASYON PROGRAMI Dershane Otomasyonu, özel dershane, okul, kurs, akademi ve etüt merkezlerinin

Detaylı

Okullar için BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

Okullar için BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ Okullar için BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ İçindekiler ilgera Okul Yönetim Sistemi Yazılımı Bilgisayar Teknolojileri (BT) Müfredatı ve Sertifikasyon Öğretmenler için BT Eğitimleri BT Danışmanlık ve Dış Kaynak Kullanımı

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AĞ GÜVENLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

KULLANIM KOLAYLIKLARI

KULLANIM KOLAYLIKLARI GO Shop Manager, LOGO nun mağazaların operasyonel faaliyetlerinin otomasyonu ve etkin yönetimi için geliştirdiği bir çözümdür. Örme, Konfeksiyon, Ayakkabı, Çeyiz, Halı-Mobilya, Kozmetik, Kırtasiye, Oyuncak,

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU. 4.0 Kullanıcı Kılavuzu

YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU. 4.0 Kullanıcı Kılavuzu YENİ NESİL İLETİŞİM PLATFORMU 4.0 Kullanıcı Kılavuzu Tüm hakları saklıdır 2010 1 İçindekiler 1 İÇINDEKILER... 2 2 VERSIYONLAR TARIHÇESI... 4 3 KISALTMALAR... 4 4 GENEL SISTEM ÖZELLIKLERI... 5 4.1 AYRINTILI

Detaylı