*Hikâyelerde konu olarak; Anadolu da yaşanan gerçekler, her kesimden halkın yaşamı ve sorunları, tarihî olaylar ele alınmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*Hikâyelerde konu olarak; Anadolu da yaşanan gerçekler, her kesimden halkın yaşamı ve sorunları, tarihî olaylar ele alınmıştır."

Transkript

1 OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER *Tanzimat Dönemi nde edebiyatımıza giren roman ve hikâyenin esas gelişimi Servet-i Fünûn Dönemi nde olur. Tanzimat Dönemi ndeki anlatmaya balı edebî metinlerde karşımıza çıkan teknik kusurlar Servet-i Fünûn Dönemi nde yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Özellikler Halit Ziya ve Mehmet Rauf, Batı tekniğine uygun roman ve hikâye yazarlar. Bununla birlikte Servet-i Fünûn yazarlarının şiirde olduğu gibi roman ve hikâyede de sosyal konulara girmedikleri, genellikle aşk konusunu işledikleri görülür. Bu dönemde ağır ve süslü bir dilin kullanıldığı da göze çarpar. *Türk roman ve hikâyesinin dilde sadeleşme ve tema açılımı bakımından gerçek anlamda geliştiği, bir bütün hâlinde olgun örneklerinin verildiği dönem Millî Edebiyat Dönemi dir. Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Millî Edebiyat Dönemi nin en önemli roman ve hikâye yazarlarıdır. *Bu öncü yazarlar, günümüzde her biri birer klasik kabul edilen eserler kaleme alırlar. Kiralık Konak, Çalıkuşu, Efruz Bey, Ateşten Gömlek, Memleket Hikâyeleri klasikleşmiş bu eserlerden yalnızca birkaçıdır. Bunlar Cumhuriyet Dönemi Türk roman ve hikâyesine de zemin hazırlamıştır. A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler Hikâye * Samipaşazade Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi isimler hikâye türünün gelişmesine hizmet ederler. Bununla birlikte hikâye, Millî Edebiyat Dönemi ne kadar romanın gölgesine kalan bir edebî tür olur. Hikâye türünün asıl gelişimi Millî Edebiyat Dönemi nde gerçekleşir. Bu türün edebiyatımızdaki gelişmesinde Ömer Seyfettin in payı büyüktür. Türk edebiyatında başlı başına hikâye üzerine yoğunlaşan ilk yazar Ömer Seyfettin dir. Yazar, bugün hemen hemen her kesimden insanın rahatlıkla okuduğu hikâyelerinde millî bir duygu oluşturmayı amaçlamıştır. Hikâyelerinde tarihi, siyasî, sosyal konuların yanında askerlik yıllarında Balkanlar da yaşadığı olayları ve toplumun aksayan yönlerini ele alır. * Yazılarıyla Yeni Lisan hareketinin en önemli temsilcisi olan Ömer Seyfettin, hikâyelerinde de sade bir dil kullanır. Yazarın günlük konuşma dilini kullanması, hikâyelerine canlı ve etkileyici bir özellik katar. O, hikâyelerini Mauppasant tarzında kaleme alır. Hikâyelerinin genelinde olay ağırlıklı bir kurgu vardır. Mauppasant hikâyeleri tarzına uygun olarak hikâyeleri serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. *Ömer Seyfettin den sonraki diğer bir hikâyeci Refik Halit Karay dır. Yazarlığa mizahi hikâyeleriyle başlayan Refik Halit, sürgün yıllarındaki Anadolu izlenimlerini Memleket Hikâyeleri adlı kitabında dile getirir. MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKÂYELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ *Bu dönemin en önemli iki hikâyecisi Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay dır. Ayrıca Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu da hikâye türünde eser veren diğer sanatçılardır. *Hikâyelerde konu olarak; Anadolu da yaşanan gerçekler, her kesimden halkın yaşamı ve sorunları, tarihî olaylar ele alınmıştır. *Sanatçılar, ilk kez bilinçli olarak İstanbul dışına çıkmaya, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmaya başlamıştır. Bu çıkış, memleket edebiyatı olarak anılan edebiyat anlayışına zemin hazırlamıştır *Hikâyelerde yaşanan zaman diliminin yanında, tarihimizi anlatan hikâyelerde geçmiş zaman işlenmiştir. *Tema ve zihniyet olarak, Türkçülük, yoksulluk, batıl inançlar, cehalet, ilerleme ve çağdaşlaşma üzerinde durulmuştur. *Hikâyelerdeki kahramanlara gelince; Ömer Seyfettin tarihimizde kahramanlık gösteren kişilere, Refik Halit, Yakup Kadri ve Halide Edip Adıvar ise Anadolu dan seçtikleri tiplere yer vermişlerdir. 1

2 *Hikâyelerde Mauppassant tarzı (olay hikâyesi) öykü tekniği kullanılmıştır. Olay örgüsü; kronolojik sıraya uygun olarak serim, düğüm çözüm bölümlerinden oluşmuştur. *Teknik yönden başarılı, gözleme bağlı realist hikâyeler yazılmıştır. *Hikâyelerde dönemin dil anlayışına uygun olarak sade bir dil kullanmıştır. Millî Edebiyat Dönemi nde Yazılan Bazı Önemli Hikâyeler: ESER Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Başını Vermeyen Şehit, Bomba, Perili Köşk, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Asilzadeler Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir den Bursa ya, Kubbede Kalan Hoş Sada Bir Serencam, Millî Savaş Hikâyeleri, Rahmet Türk Kalbi, Türkün Kitabı, Muhterem Katil, Kurbağacık, Hayattan Hikâyeler, Meçhul Asker YAZAR Refik Halit Karay Ömer Seyfettin Halide Edip Adıvar Yakup Kadri Karaosmanoğlu Aka Gündüz ÖMER SEYFETTİN ( ) 28 Şubat 1884 te Gönen de doğdu. Gönen de başladığı ilköğrenimini İstanbul da tamamladı. Edirne Askerî İdadi sini ve Harbiye yi bitirdikten sonra teğmen rütbesiyle orduya katıldı(1903). İzmir de ve Rumeli Yakorit bölüğünde görev yaptıktan sonra 1911 de askerlikten ayrıldı. Selanik te Genç Kalemler dergisine ve Rumeli gazetesine yazılar yazdı. Balkan Savaşı çıkınca yeniden orduya çağrıldı. Yanya kuşatmasında Yunanlılara esir düştü. Bir yıllık tutsaklıktan sonra İstanbul a döndü. Öykü ve yazılarıyla yaşamını sürdürmeye çalıştı te Türk Sözü dergisinin başyazarlığını üstlendi. Bir yanda da Kabataş Erkek Lisesi nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Yeni Mecmua (1917), Büyük Mecmua (1919) gibi dergilerde ünlü öykülerini yayımladı. Ölünceye kadar gazete ve dergilerde yazı yazdı. 6 Mart 1920 de İstanbul da yaşamını yitirdi. Millî Edebiyat akımının ve modern Türk öykücülüğünün kurucularındandır de Selanik te Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesi, büyük ses getirmiş ve bu makale Millî Edebiyat ın başlangıç bildirisi olmuştur. Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem le birlikte Millî Edebiyat akımının öncülüğünü yapmıştır. Türk edebiyatında hikâyeciliği meslek haline getiren ilk sanatçıdır. Günlük konuşma dilini kullanarak öykülerine canlı, etkileyici bir özellik vermiş; toplumun her kesimi tarafından sevilerek okunmuştur. Millî edebiyatın millî bir dille kurulabileceğini savunarak konuşma dilini yazı dili hâline getirmeye çalışmış, bütün eserlerini açık, anlaşılır, sade bir dille yazmıştır. Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması ve Türkçenin kurallarının bu doğrultuda belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Millet için sanat anlayışıyla hareket ederek seçkinlere değil, halka yönelik eserler vermiştir. Türkçülük akımının da öncülüğünü yapan sanatçı, millî bilinci uyandırmak amacıyla edebiyatı bir basamak olarak görmüş, Türklük bilincini, Türk milletini yükseltici öyküler yazmıştır. Keskin bir gözlem gücü olan sanatçının eserlerinde realizmin etkisi görülür. Edebiyatımızda Maupassant tarzı denen olay öykücülüğünün (klasik hikâye) ilk başarılı temsilcisidir. Hikâyelerinin konularını kendi yaşamından, çocukluk anılarından, tarihsel olaylardan ve gelenek-görenekler den seçmiştir. Taklitçiliği, yabancı hayranlığını ve batıl inançları şiddetle eleştirmiştir. Bu düşünceden hareketle, toplumun zayıf ve eksik yönlerini mizahi bir üslupla anlatmaktan geri kalmamıştır. Hikâyelerinde mekân olarak daha çok, Osmanlı Devleti nin Batı Yakası nın seçer. İzmir, İstanbul, Selanik, Makedonya da yaşadığı olayları sentezleyerek öykülerinde ele alır. "Harem" ve "Efruz Bey" adlı hikâyeleri, uzun öykü/roman niteliğindedir. "Yarınki Turan Devleti", "Türklük Mefkûresi", "Türklük Ülküsü", "Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset" adlı eserleri ise inceleme tarzındadır. Genç yaşta ölmesine rağmen arkasında 140 civarında eser bırakmıştır. 2

3 Roman: Efruz Bey, Yalnız Efe (uzun öykü), Ashab-ı Kehfimiz ( içtimai roman adını vermiştir) Şiir: Şiirler (Doğduğum Yer) Oyun: Mahcupluk İmtihanı Hikayeleri: Türk milletine ulusal bilinci aşılamak için siyasî ve sosyal konulardaki düşüncelerini anlatanlar: Hürriyet Bayrakları, Ashab-ı Kehfimiz, Primo Türk Çocuğu, Kızıl Elma Neresi, Çanakkale Sonra. Askerlik yıllarında Balkanlarda yaşadığı olayları anlatanlar: Bomba, Beyaz Lale, Bahar ve Kelebekler, Tuhaf Bir Zulüm I. Dünya Savaşı nda halka moral vermek, halkın kendine olan güven duygusunu artırmak amacıyla Osmanlı tarihinin kahramanlık olaylarını anlatanlar: Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Vire, Topuz, Teke Tek, Büyücü, Kütük, Teselli. Çocukluk anılarını anlatanlar: And, İlk Namaz, Kaşağı, Falaka Cehaleti, taassubu, dini istismar edenleri, toplumun aksayan yönlerini eleştirenler: Yalnız Efe, Keramet, Beynamaz, Kurbağa Duası, Hafiften Bir Seda, Yüz Akı, Yemin Mizahi konuları ele alanlar: Yüksek Ökçeler, Koç, Külah, Nasıl Kurtarmış. Efsane ve masallara dayanan hikâyeler: Çakmak, Kurumuş Ağaçlar, Deve Batı nın Doğu yu algılayışındaki eksikliği anlatan: Gizli Mabed. REFİK HALİT KARAY ( ) Refik Halit Karay, 15 Mart 1888 de İstanbul da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini de İstanbul da yaptı. Galatasaray ( ) ve Hukuk öğrenimini yarıda bırakarak İkinci Meşrutiyet ten sonra gazeteciliğe başladı. İlk yazıları Servet-i Fünûn ve Tercümanı Haki-kat gazetelerinde çıktı (1909). Aynı yıl Son Havadis gazetesini çıkardı. Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Kirpi takma adıyla Kalem ve Cem gibi gülmece dergilerindeki yazılarıyla ün kazandı. İttihat ve Terakki yi eleştirdiği gerekçesiyle hükümet tarafından Sinop a sürgün edildi (1913); cezasını Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik te çekti (1918). İstanbul a dönünce Robert Koleji Türkçe öğretmenliği yaptı. Hürriyet ve İtilaf Partisi ne girerek PTT Genel Müdürü oldu (1919). Sabah ve Alemdar gazetelerinde yazdı de Aydede adlı gülmece dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergide Kurtuluş Savaşı na karşı yazılar yazdığı için Büyük Zafer den sonra Yüzellilikler listesine alındı ve Türkiye den ayrılmak zorunda kaldı. Beyrut ve Halep te on beş yıl sürgün olarak yaşadı. Halep te çıkarılan Doğru Yol (1924), Vahdet (1928) gazetelerinde yazdı de bağışlanarak yurda döndü. Tan gazetesinde yazmaya başladı. Bir ara yeniden Aydede yi çıkardı (1948). 18 Temmuz 1965 te yaşamını yitirdi. Millî Edebiyat ın önemli hikâye ve roman yazarlarındandır. Sanat hayatına Fecr-i Âti topluluğunda başlamıştır. İktidarda bulunan İttihat ve Terakki Partisi ni eleştirince Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik e sürgün edilmiş, böylece yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu daki izlenimlerini Memleket Hikâyeleri, adıyla bir araya getirmiştir ve 1919 da yayımlamıştır. Yazar bu kitabıyla o güne kadar İstanbul la sınırlı olan Türk öykücülüğünü Anadolu ya taşımıştır de çıkardığı Aydede adlı mizah dergisinde Millî Mücadele aleyhindeki yazıları nedeniyle tutuklanmak üzereyken Beyrut a kaçmış ve adı siyasî sürgünler listesine girmiştir. Beyrut ve Halep teki 15 yıllık sürgün hayatında edindiği izlenimleri Gurbet Hikâyeleri adlı kitabında toplamıştır. Suriye de yazdığı yazılarla fikirlerinde bir değişme olduğunu gösterince 1938 de çıkan siyasî afla yurda dönmüş, siyasetle bütün bağlarını keserek kendini edebiyata vermiştir. Hikâyelerinde olay ağırlıklı yani Mauppassant tarzını uygulamıştır. Yazarlığının ilk dönemlerinde fıkra ve hikâye yazmış, yurda döndükten sonra roman da yazmaya başlamıştır. Kuvvetli bir gözlem, tasvir ve tahlil yeteneği olan sanatçı, eserlerini realizm akımının etkisinde kaleme almıştır. Romanlarında Türk toplumunun son yüzyılda geçirdiği siyasî ve sosyal değişmelerin neticesinde bozulan insan davranışlarını ve toplumsal yapıyı ele almıştır. Canlı tip ve karakterler oluşturmada başarılı olan sanatçı, romanlarında bey, paşazade, mirasyedi, züppe, alafranga gibi tiplere yer vermiştir. 3

4 Sürükleyici olayları, ilgi çekici tipleriyle geniş bir coğrafyada renkli, zengin benzetmeler ve zekâ oyunlarıyla yoğurduğu bir üslubu vardır. Kişilerin iç dünyasını anlatmada zayıf olsa da dış gözlemlerinde başarılı olmuştur. Sağlam bir tekniğin göze çarptığı romanlarında kişileri kendi sosyal çevrelerinde kullandıkları dille konuşturmuş; çevre, kişi ve olay tasvirlerinde canlılığı yakalamıştır. Olayların, törelerin güldüren, şaşırtan yönlerini başarıyla aktarmıştır. İnsanların kurnaz, sinsi, menfaatçi yönlerini tespit ve tahlil etmede son derece başarılıdır. Bu tiplerin durumuyla alay etmesi, sanatçının mizah yönünün gelişmesini sağlamıştır. Eserlerinde kullandığı sade dille, Yeni Lisan hareketinin başarılı olmasında önemli katkıları olmuştur. Zengin bir ifade tarzı, sade ve akıcı bir üslubu bulunan yazar, Türkçeyi ustalıkla kullanmış, bugün bile Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan biri kabul edilmiştir. Hikâye ve romanın dışında anı, fıkra, makale, sohbet, tiyatro, mensur şiir türünde de eser vermiştir. Sanatsal yönüyle gerçekçi bir öykü yazarı olan Refik Halit, gazeteci yönüyle de gülmece yazarı dır. Hiciv ve mizah yönü kuvvetli olduğu için kalem ve Cem mizah dergilerinde "Kirpi" takma adıyla siyasî mizah yazıları yazmıştır. Hikâye: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri Roman: Sürgün, Nilgün, Çete, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, İstanbul un İç Yüzü, Anahtar, Bu Bizim Hayatımız, Yezid in Kızı, Yer Altında Dünya Var, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Sonuncu Kadeh, İki Bin Yılın Sevgilisi, Ekmek Elden Su Gölden, Yüzen Bahçe, İki Cisimli Kadın Hiciv Mizah: Kirpinin Dedikleri, Sakın Aldanma İnanma Kanma, Guguklu Saat, Agop Paşa nın Hatıraları, Ay Peşinde, Tanıdıklarım Anı-fıkra-günce: Bir İçim Su, Üç Nesil Üç Hayat, Bir Avuç Saçma, İlk Adım, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikâyet Anı: Bir Ömür Boyunca, Minelbab İlelmihrab Oyun: Deli ROMAN Millî Edebiyat Dönemi romanlarının Genel Özellikleri *Bireysel yaşamdan sosyal yaşama doğru geniş bir açılım vardır. Bu da romanlarda tema yönünden sosyal konuların ağırlık kazanmasını sağlar. *Romanlar; içinde yaşanılan sosyal, kültürel, ekonomik ortamdan etkilenir. Aşk, salon hayatı, hüzün, ayrılık gibi bireysel konuları işleyen Servet-i Fünûn romanına göre Millî Edebiyat Dönemi nde sosyal meselelerin ağırlıklı bir şekilde ele alındığı görülür. *Bu dönemde romanlar, Yeni Lisan hareketinin etkisiyle sade bir Türkçeyle kaleme alınır. *Bu dönem romancılarının ortak özellikleri, toplumun ve bireyin problemlerini işlemek, memleket ve millet sevgisini romantik duygularla beslemek, millî değerlere sempati ile yaklaşmak şeklinde özetlenebilir. *Ulusal bir nitelik taşıyan romanlardaki konular, tip ve karakterler Türk milletinin hayatından, Millî Mücadele den alınır. *Türk romanı ilk kez bu dönemde kavmi bir nitelik kazanmış, Türklerin uzak geçmişi işlenmeye başlanmıştır. *Tanzimat tan bu yana görülen Doğu-Batı çatışması bu dönemde de eserlere konu olmuştur. *Önceki dönemlerde İstanbul ile sınırlı olan roman; bu dönemde memleket edebiyatı hareketinin ilk örneklerini vermiş, ilk defa gerçek anlamda Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı ele alınmıştır. *Gözleme önem verilmiş, romanlarda realizm akımının etkisi görülmüştür. *Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin bu dönemin en önemli romancılarıdır. HALİDE EDİP ADIVAR ( ) Halide Edip Adıvar, İstanbul da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Koleji ni bitirdikten sonra (1901), Rıza Tevfik ten ve matematikçi Salih Zeki den özel dersler aldı. İlk yazıları Tanin gazetesinde çıktı (1908). Sonra Musavver, Muhit, Şehbal, Resimli Kitap, Resimli Roman gibi dergilerde Halide Salih takma adıyla yazılarını yayımladı. Yazarlığı yanında öğretmenlik ve müfettişlik görevlerini de yürüten Halide Edip, 1918 yılında İstanbul Üniversitesi nde Batı Edebiyatı okutmaya başladı. İstanbul un işgali sırasında Sultanahmet Alanı nda yaptığı konuşmayla tanındı, sonra Ulusal Kurtuluş Savaşı na katıldı te, 4

5 eşi Adnan Adıvar la birlikte yurt dışına çıktı de yurda dönünce, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörlüğüne getirildi yılları arasında İzmir Milletvekilliği yaptı. Sonra Edebiyat Fakültesi ndeki görevine döndü. 9 Ocak 1964 te İstanbul da öldü. Türk edebiyatının en ünlü kadın yazarlarından biridir. Tanin gazetesinde çıkan yazılarına gelen tepkilerden dolayı yurt dışına çıkmış, bir süre Mısır ve İngiltere de kalmıştır. Yurda döndükten sonra Türkçülük ve Turancılık akımlarıyla ilgilenen sanatçı, Beyrut, Lübnan ve Şam da kız okulları genel müfettişliği yapmıştır. Hayatının buraya kadarki dönemini "Mor Salkımlı Ev" adlı anı kitabında anlatmıştır. Yunanlıların İzmir e girmesi nedeniyle düzenlenen Fatih ve Sultanahmet mitinglerinde tarihî konuşmalar yapmıştır. Kurtuluş Savaşı nda onbaşı, çavuş ve başçavuş rütbeleriyle görev yapmıştır. Hayatının bu dönemini "Türk ün Ateşle İmtihanı" adlı anı kitabında toplamıştır. Cumhuriyet in ilanından sonra yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle tekrar yurt dışına çıkan sanatçı, Fransa, İngiltere, Amerika, Hindistan gibi ülkelerde bulunmuştur. On beş yıl yurt dışında kalan sanatçı, Atatürk ün ölümünden sonra ülkeye dönmüştür. İlk eserlerinde aşk temasını ve kadın psikolojisini, Türkçülük akımını benimsedikten sonra millî konulara yönelmiş, memleket sorunlarını ele almıştır. Cumhuriyet ten sonra yazdığı romanlarda ise kişileri; yaşadıkları olay çevresinde gelenek, görenek, töre ve kuşaklara bağlayarak anlatmıştır. Romanlarında çizdiği tiplerle dikkat çekmiş, daha çok idealize edilmiş kadın tipini ön plana çıkarmıştır. Romanlarında olayları genelde erkek kahramanların ağzından anlatır. Romanları teknik yönden çok başarılı değildir, ancak işlediği konular, hareketli ve girişken kişiliği, onun çok tanımasını ve okunmasını sağlamıştır. Sade bir dil kullanmakla beraber; pürüzlü, düzensiz, savruk ve özensiz bir üslubu vardır. Yazarın hikâyeleri de birçok yönüyle romanlarına benzer. Realizmin özelliklerini taşıyan eserlerinde kuvvetli bir yaşanmışlık ve gözlem vardır. Romanları içerik ve dönem yönünden üç bölümde incelenir: İlk Dönem (Ruh çözümlemesi Kadın psikolojisini ve aşkı ele aldığı Seviye Talip, Handan, Kalp Ağrısı, romanları) romanlardır. Raik'in Annesi, Mev ud Hüküm İkinci Dönem (Kurtuluş Savaşı üzerine İdeolojik bir tavırla yazdığı Millî Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye yazdığı romanlar) Üçüncü Dönem (Töre Romanları) Mücadele konulu romanlardır. Gelenekler, farklı kuşaklar ve dönemler üzerinde durduğu toplumsal romanlardır. 5 Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır Roman: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye,Sinekli Bakkal, Tatarcık, Handan, Seviye Talip, Raik in Annesi, Yeni Turan, Zeyno nun Oğlu, Son Eseri, Mev ud Hüküm, Kalp Ağrısı, Yol Palas Cinayeti, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Âkile Hanım Sokağı, Hayat Parçaları, Cıbıl Kız, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Kızıl Hançerler Hikâye: Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, İzmir den Bursa ya, Kubbede Kalan Hoş Sada Anı: Mor Salkımlı Ev, Türk ün Ateşle İmtihanı Tiyatro: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh İnceleme: İngiliz Edebiyatı I-II-III, Üniversite Kafası ve Tenkit, Hindistan ın İç Yüzü Sinekli Bakkal: II. Abdülhamit Dönemi İstanbul unu anlatan bir töre romanıdır. Halide Edip in yurt dışındayken yazdığı bu eser, ilk olarak 1935 te The Clown en His Daughter" (Soytarı ve Kızı) adıyla Londra da basılmış, 1936 da Sinekli Bakkal adıyla Türkçe olarak yayımlanmıştır. Roman, II. Abdülhamit Dönemi Doğu-Batı çatışması üzerine kurulu olan olup kültürel ve sosyal olayları ele alır. Olaylar, İstanbul un Aksaray semtinde, Sinekli Bakkal Sokağı nda geçer. Kız Tevfik (zenne) ve Emine, kızları Rabia, İtalyan müzisyen Peregrini. Vurun Kahpeye: Romanda İstanbullu idealist bir öğretmen olan Aliye nin vatan için yaptığı fedakârlığın yanlış anlaşılması ele alınır. Aliye 1919 yılında İstanbul dan Anadolu ya gider ve faaliyetleriyle Millî Mücadele ye destek verir. Tosun Bey, Millî Mücadele karşıtı, köy imamı Hacı Fettah ve Katrancılardan Uzun Hüseyin Efendi. Kurtuluş Savaşı etrafında gelişen romanda, Anadolu insanı bağnaz ve sabit fikirli olarak sunulurken; Kuvayımillîye nin oluşumu, bölge halkının Millî Mücadele ye karşı tutumu, dağılan Osmanlı nın eski temsilcileri anlatılır. Eser, sinemaya da uyarlanmıştır.

6 Tatarcık: Romanda fakir bir köyün fakir insanları anlatılmaktadır. Romanda iki mekân vardır. Biri genelde halkın yaşadığı Poyraz Köyü, diğeri de Feridun Paşa Korusu dur Köy halkının çektiği sıkıntılar bütünüyle gösterilemediği için sadece hayatın üst yüzü gösterilir. Tatarcık, Halide Edip in bütün romanlarında hayalini kurduğu; Batı kültürüyle Doğu geleneklerini -şeklenbirleştiren kadın tipidir. Romandaki olaylar, Boğaz ın Karadeniz yakınlarındaki Poyraz köyünde geçmektedir. Romanın aslî tipi, gerçek adı Lâle olan Tatarcık tır. Eserde imparatorluktan Cumhuriyet devrine geçişte, eski-yeni çatışmasında bilginin önemine inanan Lâle nin şahsında, yeninin zaferi ele alınır. Yolpalas Cinayeti: Yazarın, Paris te kaleme aldığı bu eser; 1900 lü yıllarda İstanbul un zengin semtlerinden biri olan Şişli de Yolpalas adlı büyük bir konakta işlenen cinayeti konu edinir. Eserin kahramanları arasındaki ilişkilerden hareketle; o dönemin İstanbul hayatı, aydınlarımızın Batı ya ve Türkiye ye bakışı, zengin-fakir sınıf çatışması da gözler önüne serilmektedir. Murat, konağın sahibidir ve oldukça zengindir. Bir gün Sacide adlı bir genç kıza rastlar. Sacide, Edirnekapı tarafında oturan zar zor geçinen, mütevazı bir memur ailenin kızıdır. Handan: Romandaki olaylar, Abdülhamit in Dönemi nde geçmektedir. Bu bağlamda kitabın konusu bize o güne ait bilgiler vermektedir. Kitap, bir aşk hikâyesi etrafında o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdat dönemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlardan söz etmektedir. Refik Cemal, Neriman la evlidir. II. Abdülhamit Dönemi nde ihtilalci gençlerden olan Nazım, Handan ile evlenmek ister. Handan kabul etmez ve Hüsnü Paşa yla evlenir. Bu arada Nazım tutuklanır, Handan a iki mektup bırakarak intihar eder. YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU ( ) 27 Mart 1889 da Kahire de doğdu. Manisa nın ileri gelen Karaosmanoğlu ailesinden Abdülkadir Bey in oğludur. Altı yaşında Manisa ya gelerek ilkokulu okudu. İzmir de başladığı ortaöğrenimini gittiği Mısır da, İskenderiye Fransız Okulu nda tamamladı de İstanbul da dergilerde yazılarını yayımlamaya başladı. Sonra Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı (1909). Balkan ve I. Dünya Savaşı yıllarında Peyam (1905) ve İkdam 1916) gazetelerinde, Yeni Mecmua da çıkan makale, öykü ve tefrikalarını Kurtuluş Savaşı yıllarında yayımlamaya başladığı romanlar izledi. Bu yıllar aynı zamanda onun Anadolu ya geçtiği ve Ulusal Kurtuluş Savaşı na katıldığı yıllardır te Mardin Milletvekilliğiyle birlikte Hâkimiyet-i Millîye ve Cumhuriyet gazetelerinde yazarlığını sürdüren sanatçı; 1932 de Kadro dergisinde yer aldı. Atandığı Tiran elçiliğini, 1936 da Prag, 1939 da lahey, 1942 de Bern elçilikleri izledi. Sonra Ulus gazetesinin başyazarı ve Manisa milletvekili oldu ( ).13 Aralık 1974 te yaşamını yitirdi. Sanat hayatına Fecr-i Âtî topluluğunda başlamış, daha sonra Millî Edebiyat akımını benimsemiş, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı nda da eserler vermiştir. Fecr-i Âtî de Sanat, şahsi ve muhteremdir. görüşünü benimserken Millî Edebiyat Dönemi nde Sanat, toplum içindir. ilkesiyle eser vermiştir. Bir ara Yahya Kemal le birlikte Nev-Yunanilik adı verilen Yunan Latin kaynaklarına ve mistisizme yönelmiştir. Sanat ve politikayı birleştirmeyi amaçlayan Kadro dergisinde yazılar yazmıştır. Roman, hikâye, anı ve mensur şiir gibi birçok türde eser vermiştir. Servet-i Fünûn, Resimli Kitap, Rübap, Türk Yurdu, Peyâm-Edebi, Yeni Mecmua, İkdam gibi dergi ve gazetelerde yayımladığı mensur şiir, hikâye, deneme gibi türlerde yazdığı yazılarla edebiyat dünyasında adını duyurmuştur. Mütareke Dönemi nde yazdığı hikâye ve makaleleriyle Kurtuluş Savaşı nı desteklemiştir. Sade bir dil ve akıcı bir üslupla roman karakterlerini başarıyla canlandırmıştır. Gerek roman tekniği gerekse dili bakımından kuvvetli bir sanatçıdır. Bu yönüyle Halit Ziya dan sonra son dönem Türk romancılığında en önemli isimlerden biri olmuştur. Romanlarında sağlam bir gözlem yeteneği ve güçlü bir realizm görülür. Daha çok içinde yaşadığı toplumun sorunlarına değinen sanatçı; Anadolucu, devletçi, Atatürkçü, mücadeleci ve devrimci bir görüşe sahiptir lere kadar iyimser ve devrimci bir bakış açısıyla yazarken, daha sonra bu yöndeki umutlarını kaybetmiş, 1955 ten sonra sadece anı türünde eser vermiştir. Romanlarında başarılı tip ve karakterler yaratan sanatçı, Türk toplumunun çürüyen, yozlaşan ve millî değerleri yok eden yanlarına eleştirel bir tutumla yaklaşmış ve bunlara neşter vurmaktan çekinmemiştir. İmparatorluk ve ümmetçilikten millî devlete, Batılı yaşam tarzına geçişte yaşanan Doğu-Batı, eski-yeni çatışması, 6

7 sosyal sancılar yazarın eserlerinde işlediği temalardır. Türk sosyal yaşamının meselelerini tarihsel bir akış içinde, kronolojik bir sıra gözeterek ele almış, bu yönüyle bir nehir romanı dizisi oluşturmuştur İkinci Meşrutiyet'in ilanından başlayarak Atatürk Cumhuriyeti'ne kadar olan dönemde yaşanan önemli siyasî ve sosyal olayları bir roman zinciri içinde sırasıyla vermiştir. Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O şarkı Hikâye: Bir Serencam, Rahmet, Millî Savaş Hikâyeleri Anı: Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda, Anamın Kitabı, Politika da 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Mensur şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Tiyatro: Nirvana, Sağanak, Veda, Mağara Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk Makale: İzmir den Bursa ya, Kadınlık ve Kadınlarımız, Seçme Yazılar Ergenekon Kiralık Konak: Tanzimat tan I. Dünya Savaşı na kadar yetişen üç neslin çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını anlatır. Realist bir özellik sergileyen bu eser, Yakup Kadri nin ilk romanıdır. Romanda Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakları arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ele alınmış; alafranga düşkünlüğü ve savurganlığın yol açtığı olaylar üzerinde durulmuştur. Osmanlı nın çöküş dönemine ayna tutan eserde; yanlış Batılılaşmanın Türk ailesi üzerindeki olumsuz etkisi, Batılılaşma ile geleneksel değerlerin çatışması ele alınmıştır. Naim Efendi, devletin üst kademelerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp İstanbul Cihangir deki konağında yaşamını sürdüren dürüst bir Tanzimat efendisi ve konağın en yaşlı kişisidir. Gelenek ve göreneklere sıkı sıkıya bağlıdır, eşi ölünce konaktaki düzen bozulur. Naim Efendi, kızı Sekine Hanım, damadı Servet Bey, torunları Seniha ve Cemil ile aynı konakta yaşamaktadır. Damat Servet Bey, Batı tarzı yaşama heveslisi, bilinçsiz ve düşük ahlaklı biridir. Seniha da bu yaşama ayak uydurmuş ve serbest yetişmiştir. Bu arada Seniha konağa sık sık gelen genç şair Hakkı Celis ten hamile kalır, durumu öğrenen Naim Efendi çok sarsılır. Bir yandan da I. Dünya Savaşı devam etmektedir. Seniha daha sonra özendiği Avrupa ya kaçar, Servet Bey ise konak yaşantısından ve Naim Efendi den kurtulmak için bir apartmana taşınır. Seniha yı saf bir aşkla seven Hakkı Celis, cepheye gider ve orada şehit düşer. Haberi alan Seniha buna kayıtsız kalır. Naim Efendi yaşanan hızlı değişimlere ayak uyduramaz. Konağı kiraya vermek ister, ama kimse almaz ve tek başına bu konakta yaşamaya devam eder. Nur Baba: Tekkelerin yozlaşmasını anlatır. Roman; bir Bektaşi şeyhi olan Nur Baba ile genç sevgilisi arasındaki aşkın hikâyesidir. Eserde, Anadolu da ve Avrupa da asırlarca birer eğitim yuvası olarak görev yapan tekke, zaviye ve dergâhların zamanla bu özelliklerini yitirip yozlaşması anlatılır. İhtiraslı ve zevk düşkünü Nur Baba adlı bir Bektaşi şeyhinin aşk oyunları etrafında gelişen olaylardan hareketle tekke gibi bazı dinî kurumların bozulması ve sosyal yapıya verdiği zararlar üzerinde durulur. Sodom ve Gomore: Mütareke yıllarında toplumdan kopuk kitlelerin yozlaşmasını anlatır. Romanda Mütareke yıllarında işgal altındaki İstanbul un ahlâk bozuklukları ve sosyal yaşam işlenir. Sodom ve Gomore İncil'de adları geçen iki şehirdir. Ürdün ün bu iki şehri ahlaki bakımdan iyice çöktüğü için Tanrı nın gazabına uğramış ve yerle bir edilmiştir. Yakup Kadri, Mütareke Dönemi ndeki İstanbul u bu iki şehre benzetir. Marcel Proust un da aynı isimli romanı vardır. Hüküm Gecesi: II. Meşrutiyet yıllarındaki parti kavgalarını, siyasî çekişme ve çatışmaları anlatır. II. Meşrutiyet dönemi, Sadâ-yı Millet gazetesi başyazarı Ahmet Kerim, İttihat ve Terakki partisine karşı olanlardandır. Yaşlı annesiyle babadan kalma evlerinde oturur; geçimini de kaleminden kazanır. Gene bir muhalefet gazetesi Nidâ-yı Hakikat başyazarı Ahmet Samim ile İttihat ve Terakki nin kaba kuvvete dayanan yönetimine karşı kalemleriyle savaşa girişen, iki yakın arkadaştır. Ahmet Samim evlidir. O, bunu önemsemez; inandığı dava peşinde korkusuzca yürür; öyle ki arkasındaki hafiyelere bile aldırış etmez. Bu nedenle de kendi ölümünü, bir yerde, kendi hazırlar. Onun ölümüne en çok üzülen de Ahmet Kerim dir. Hükümet, ölüyü kimseye göstermeden ortadan yok eder. Bu olay Ahmet Kerim i derinden sarsar, isyana kadar götürür; ne var ki bu çıkış yalnızca düşüncede kalır. Yaban: Halk-aydın çatışmasını anlatır. Roman, Yakup Kadri nin Millî Mücadele sırasında Yunanların yaptığı zulümleri incelemek üzere Batı cephesinde bulunduğu sıradaki gözlemlerine dayanır. Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılan romanda Yakup Kadri; I. Dünya Savaşı nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Millî Mücadele ye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Anı biçiminde yazılan romanda, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki olaylar anlatılır. Savaş gazisi Ahmet Celâl, İstanbul un işgali üzerine emir eri 7

8 Mehmet Ali nin daveti üzerine Eskişehir Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne gider. Köyde yoksul ve cahil kalan halkı aydınlatmaya çalışır, fakat halk ona değil cahil kalmalarının asıl sebebi olan Salih Ağa ya inanır. Ahmet Celal, kendini kurtarıcı olarak gören, halkı eğitmeyi (ya da adam etmeyi) görev edinmiş, kafasında yarattığı gerçekle yaşanan gerçeğin çatışması sonucu yaban laşan tipik aydındır. Ahmet Celal e yanaşmayan halk onu yaban olarak niteler. Genç subay, bir ara karşılaştığı Emine ye ilgi duymaya başlar fakat Emine evlidir. Daha sonra Yunanlılar, köyü işgal eder ve köyde katliam yapar. Ahmet Celal ve Emine kaçmaya çalışırken yaralanırlar. Emine nin durumu daha ağırdır. Ahmet Celal elindeki anı defterini Emine nin eline sıkıştırır ve ortadan kaybolur. Sakarya Savaşı ndan sonra bölgedeki zulümleri araştırmaya gelen araştırma kurulu yıkıntıların arasında kenarları yanmış bir anı defteri bulur. Yaban ın konusu işte bu anı defteridir. Bir Sürgün: II. Abdülhamit Dönemi nde Avrupa ya kaçan Jön Türklerin yaşamını anlatır. Eserde, II. Abdülhamit Dönemi nin aydın tipi olan Jön Türkler in çalışmaları, Paris teki hayatları ve Batı medeniyetinin zayıf yönleri üzerinde durulmuştur. Romanın kahramanı Dr. Hikmet, Abdülhamit devri aydınlarını ve onların zihniyetlerini temsil eden bir karakterdir. Ankara: Cumhuriyet in ilk on yılı ve siyasî gelişmeleri anlatır. Roman üç bölümden oluşur: Birinci bölümde Kurtuluş Savaşı yıllarındaki (1922 ye kadar), Ankara anlatılır. İstanbul dan gelmiş Selma Hanım, kocası Nazif Bey in etkisiyle bir zamanlar yadırgadığı Millî Mücadeleye inanmaya başlar, ancak bu sefer de kocası Sakarya Muhaberesi nden korkarak kaçmanın yollarını aramaktadır. Selma, Binbaşı Hakkı Bey le birlikte mücadeleye devam eder ve yaralılara hemşirelik yapar. İkinci bölümde Cumhuriyet in ilk yıllarındaki (1926 ya kadar), Ankara anlatılır. Binbaşı Hakkı Bey le Selma evlenmiştir. Üçüncü bölümde ise Cumhuriyet sonrasının yılları ( ) anlatılır. Bu bölümde Cumhuriyet ruhu ile aydın gençler yetişmiştir. Bunlardan biri de Neşet Sabit tir. Selma üçüncü evliliğini bu gençle yapar ve mutluluğa kavuşur. Ankara nın üç ayrı döneminin konu edildiği romanda yazar; Ankara dan hareketle Türkiye deki toplumsal değişme ve gelişmeleri yansıtmıştır. Panorama ı (1935): Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan inkılâpları ve insanların bunlara ne derece ayak uydurduklarını, Panorama ıı (1954): Cumhuriyet Dönemi ve Atatürk ün ölümünden sonraki yılları, siyasî çalkantıları anlatır. Hep O Şarkı: Yakup Kadri nin son romanıdır. Romandaki olaylar, Abdülaziz, V. Murat ve Abdülhamit in hükümdarlık dönemlerinde geçmektedir. Yazar, olayları romanın kahramanı Münire nin ağzından anlatmaktadır. Münire, kendi hayatını anlattığı bir kitap yazmaktadır ve bu kitap aslında Hep O Şarkı dır. Romanda bir aşk hikâyesi etrafında Abdülaziz Dönemi nden hayat sahneleri de yansıtılır. REŞAT NURİ GÜNTEKİN ( ) 1889 da İstanbul da doğdu. İlköğrenimini Çanakale de bitirdi. Galatasaray lisesinde bir yıl okuduktan İzmir deki Fransız Okuluna girdi, ancak burayı da bitirmeden ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi (1912) ve çeşitli liselerde edebiyat ve felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi oldu (1931). Daha sonra Çanakkale milletvekilliği yaptı ( ). Memleket gazetesini çıkardı, Unesco da Türkiye temsilciliği, Paris te kültür ateşeliği görevlerinde bulundu. Emekliliğe ayrılıp yeni eserlerini yazarken yakalandığı kanserden tedavi için gittiği Londra da 1956 da yaşamını yitirdi. Memleket edebiyatımızın kurucuları arasında yer alan sanatçı, Türk edebiyatının en çok sevilen roman ve hikâyecilerindendir. Sanat hayatına I. Dünya Savaşı yıllarında küçük hikâye ve piyesler yazarak başlamış, 1917 de Diken dergisinde yayımladığı Eski Ahbap adlı uzun öyküyle yazarlığa ilk adımını atmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişi göreviyle Anadolu nun birçok yerini gezen sanatçı, Anadolu daki sosyal hayatı ve Anadolu insanını gözlemleme imkânı bulmuş, izlenimlerini realist bir bakışla eserlerine yansıtmıştır. Romanlarında gözlem gücünün yanında duygusallık yönü de ağır basar. Dolayısıyla romanlarında romantizm ve realizm iç içe girmiştir, denilebilir. Duygusal romanlar ve toplumsal romanlar olarak iki farklı temada roman yazmıştır. Romanlarında genellikle Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini; öğretmen, memur, işçi, şehirli, köylü, kadın, erkek, serseri, muhafazakâr, gelenekçi gibi çeşitli tipler aracılığıyla dile getirir den sonra yazdığı roman ve hikâyelerinde dinî taassup, yanlış Batılılaşma, batıl inançlar gibi konuları işlemiştir. İlk etapta piyes olarak kaleme aldığı ama dönemin şartları sahnelemeye elverişli olmadığı için romana çevirdiği "Çalıkuşu" adlı eseriyle şöhreti yakalamıştır. 8

9 Türk romanının İstanbul da kalmayıp tüm yurda yayılmasının ilk örneği kabul edilen "Çalıkuşu" sanatçının bu gözlemlerinin bir ürünüdür. Roman ve hikâyelerinde yer yer keskin bir zekâ ve ince bir espri kabiliyeti görülür; olayların meydana getirdiği gerilim, sevimli bir mizah unsuruyla yumuşatılır. Tiyatrolarında sahne tekniğini ve sahne dilini oldukça başarılı bir şekilde uyguladığı görülür. Eserlerinde; süssüz, yapmacıksız, açık, akıcı bir dil ve canlı bir üslup kullanmıştır. Hikâyelerini Mauppassant tarzıyla kaleme almış, mizahi yönünü daha çok hikâyelerinde dile getirmiştir. Anadolu izlenimlerini sonradan "Anadolu Notları" adlı gezi yazısı türündeki kitabında toplamıştır. Roman: Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Son Sığınak, Kavak Yelleri Hikâye: Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Olağan İşler, Boyunduruk, Roçild Bey, Eski Ahbap, Leyla ile Mecnun Tiyatro Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Hançer, Eski Borç, Taş Parçası, İstiklal, Hülleci, Babürşah ın Seccadesi, Eski Rüya, İhtiyar Serseri, Gazetedeki Düşmanı, Ümidin Güneşi Gezi: Anadolu Notları Çalıkuşu: İlk olarak İstanbul Kızı adıyla dört perdelik oyun olarak düşünülen sonra romana dönüştürülen eser, Reşat Nuri nin ilk ve en ünlü romanıdır. O döneme kadar Türk romanı genellikle İstanbul u ele alırken Reşat Nuri bu romanıyla Anadolu insanını ve sosyal sorunları ele alarak romana farklı bir yön vermiştir. Devrin gereklerine göre eğitimli, Feride adlı bir kızın öğretmen olarak Anadolu ya gönderilişini ve oradaki mücadelesini anlatan bir eserdir. Kâmuran ile Feride arasındaki Aşkı da ele alır. Yaprak Dökümü: Eser, geleneklere bağlı aile reisi Ali Rıza Bey le Batı tarzı yaşama heveslisi çocuklarının çatışmalarını ele alır. Yanlış Batılılaşmanın Türk ailesini nasıl sarstığını, ailenin yaşamıyla geliri arasındaki dengesizlik sonucu aile fertlerinin bir yaprak dökümü mevsimi gibi nasıl döküldüklerini anlatır. Geleneklere bağlı Ali Rıza Bey; oğlu Şevket ve kızları Leyla ile Necla geçim sıkıntısı içinde İstanbul da yaşamaktadırlar. Yeşil Gece: Cumhuriyet in ilk yıllarındaki ileri-geri, eski-yeni çatışmasının ve bu çatışmanın Türk romanına nasıl yansıdığını gösteren Toplumsal içerikli bir romandır. Medresede okurken oradan ayrılıp öğretmen okulunun bitiren idealist bir öğretmenin Ege Bölgesi ndeki bir kasabada gerici ve çıkarcı bazı güçlerle mücadelesini anlatan bir eserdir. Romanın başkahramanı Öğretmen Şahin, memleketin kurtuluşunun eski medrese yöntemiyle değil, ancak yeni mekteplerle olabileceğine inanır. Bu düşünceyle hareken eden Öğretmen Şahin, kendi isteğiyle Anadolu nun geri kalmış bir kasabasına giderek medreseli olanlarla mücadele eder. SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve MİLLÎ EDEBİYAT ROMAN-HİKÂYESİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER *Her iki dönemde de hikâye ve roman türünde eserler verilmiştir. *Her iki dönemde de olay hikâyesi (Maupassant tarzı) esas alınmıştır. *Her iki dönemde de hikâye ve romanda realizm (gerçekçilik) akımı etkili olmuştur. *Hikâye ve romanda olaylar olmuş ya da olabilirlik izlenimi yaratmak üzere seçilmiştir. *Tip ve karakter yaratmada gerçekçi bir yaklaşım sergilenmiştir. *Tasvir ve tahliller başarılı olup eserin iç yapısıyla bütünleştirilmiştir. *Yazarlar eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemeye özen göstermişlerdir SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ve MİLLÎ EDEBİYAT ROMAN-HİKÂYESİ ARASINDAKİ FARKLAR *Servet-i Fünûn yazarları hikâye ve romanda "Sanat sanat içindir." anlayışını benimserken, Millî Edebiyatçılar toplumcu bir anlayışa sahiptir. *Servet-i Fünûn yazarları olayları ve kişileri İstanbul'dan, İstanbul'un Batılılaşma yolundaki aydın çevrelerinden seçerken, Millî Edeiyatçılar hikâye ve romanı yurdun her köşesine açık tutmuş, her tabakadan halkın yaşayışını dile getirmiştir. *Servet-i Fünûn yazarları eserlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanırken, Millî Edebiyatçılar günlük konuşma diline yakın ve yalın bir dil kullanmıştır. *Servet-i Fünûn yazarları romanlarında psikolojik tasvir ve tahlillere ağırlık verirken, Millî Edebiyat yazarları psikolojik 9

10 ögeleri gerektiği kadar kullanmayı tercih etmiştir. *Servet-i Fünûncular hikâye ve romanlarında Batılı bir aydın olma düşüncesini ortaya koyarken, Millî Edebiyatçılar eserlerinde Kurtuluş Savaşı, yurt gerçekleri ve Anadolu halkının sorunlarına eğilmiştir. ALİ CANİP YÖNTEM ( ) 1887 de İstanbul da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul da bitirdi. liseyi, babasının görevi nedeniyle Selanik te (1906) okudu. Bir süre hukuk öğrenimi gördükten sonra Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Bu arada kimi dergilerde şiirlerini yayımladı da Selanik te çıkmakta olan Hüsün ve Şiir adlı dergi, Ali Canip in başyazarlığında Genç Kalemler adını alarak, Yeni lisan akımını savunan bir yayın organı durumuna getirildi. Balkan Savaşı ndan sonra Selanik ten ayrıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk ün yanında yer aldı den başlayarak öğretmenlik, müdürlük, müfettişlik görevlerinde bulundu ve 1943 te Edebiyat Fakültesi nde Türk Edebiyatı öğretim üyesi oldu yılında Ordu, 1950 yılında Çanakkale milletvekilliğine seçildi. 26 Ekim 1967 de İstanbul da öldü. Edebiyat öğretmenliği, müfettişlik, öğretim görevliliği ve milletvekilliği yapmıştır. Sanat hayatına Fecr-i Âtî topluluğunda başlamış, daha sonra Millî Edebiyat ın kurucuları arasında yer almış, düşünce ve ilim alanında Millî Edebiyat akımının savunucusu olmuştur. Selanik te yayımlanan Hüsün ve Şiir adlı derginin (8 sayı yayımlanmıştır) başyazarlığını yaparken derginin adını ve içeriğini değiştirerek Genç Kalemler e dönüştürmüş ve dergiyi şiir dergisi formatından kültür-edebiyat dergisi formatına dönüştürmüştür. 9. sayıdan itibaren Genç Kalemler adıyla çıkmaya başlayan dergide Ömer Seyfettin in Yeni Lisan adlı makalesi yayımlanmış ve bu makale Millî Edebiyat ın hareket noktası kabul edilmiştir. Dolayısıyla Millî Edebiyat hareketinin ortaya çıkmasında Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte üçüncü önemli isim olmuştur. Başlangıçta şiirlerini aruzla yazmış, Millî Edebiyat akımını benimsedikten sonra sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiir yazmıştır. Şiirlerini Geçtiğim Yol adıyla bir araya getirmiştir. Şairliğinden çok edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla ön plana çıkmıştır. Şiir: Geçtiğim Yol Makale: Millî Edebiyat ve Cenap Bey le Münakaşalarım İnceleme -Düz yazı: Tük Edebiyatı Antolojisi, Ömer Seyfettin in Hayatı ve Eserleri, Edebî Nevilerle Mesleklere Dair Malumat, Ağaç-Orman Atasözleri ve Açıklamaları, Edebiyat (okul kitabı), Çocuklara Tabiat Hikâyeleri AKA GÜNDÜZ ( ) Genç Kalemler ve Selanik te çıkan Çocuk Bahçesi dergilerindeki yazılarıyla tanınmaya başlamıştır. Selanik, İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana da faaliyet gösteren otuz civarında dergi ve gazetede şiirleri ve yazıları yayımlanmıştır. Edebiyatın pek çok türünde eserler veren sanatçı, özellikle sade ve sıcak bir dille yazdığı realist romanlarıyla tanınmıştır. Eserlerinde çevresinden seçtiği kişileri, kahraman olarak almış ve memleket manzaralarını başarıyla yansıtmıştır. Romanları, tezli roman özelliği gösterir, dolayısıyla halka mesaj verir niteliktedir. Yetmişe yakın eseri olan sanatçının en bilinen yapıtları şunlardır: Şiir: Bozgun Roman: Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, İki Süngü Arasında, Üvey Ana, Yayla Kızı Hikâye: Türk Kalbi, Bu Toprağın Kızları, Kurbağacık, Hayattan Hikâyeler Tiyatro: Muhterem Katil, Yârim Osman, Mavi Yıldırım HALİDE NUSRET ZORLUTUNA ( ) 1901 yılında İstanbul da doğan sanatçı, İstanbul Edebiyat Fakültesini bitirmiş, birçok ilde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Cumhuriyet Dönemi nin ünlü romancılarından Emine Işınsu nun annesi, Pınar Kür ün teyzesidir. Ailesinin Kerkük te bulunması sebebiyle burada Arapça ve Farsçayı da öğrenmiştir. Asıl ününü hece ölçüsü ve sade bir dille yazdığı şiirleriyle sağlamıştır. Şiirlerinde yurdun çeşitli güzelliklerini, millî ve manevi değerleri dile getirmiştir. Cumhuriyet Dönemi nin ilk kadın öğretmenlerinden biri olarak uzun zaman görev yapmıştır. İlk romanı "Küller"i 19 yaşında kaleme aldı. 10

11 "Töre" ve "Ayşe" dergilerini çıkarmıştır. Romanlarında konuşulan Türkçeyi, şiirde halk şiiri geleneğini ve heceyi kullanmıştır. Sağlam bir tekniği, ince, zarif üslubuyla eserlerinde kadın duyarlılığını dile getirmiştir. Eserlerinde ulusal değerleri savunan ve seslendiren sanatçının en tanınmış eseri, millî duygularla yazdığı Git Bahar adlı şiiridir. Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş Roman: Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Aşk ve Zafer Hikâye: Beyaz Selvi, Büyük Anne, Aydınlık Kapı Anı: Benim Küçük Dostlarım, Bir Devrin Romanı RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI ( ) 1869 da Edirne de doğdu. İlköğrenimini; babasının Türkçe öğretmenliği yaptığı bir Yahudi ilkokulunda tamamladı. Fransızcayı ve Yahudi dilini özel çabalarıyla öğrenmeye başladı. Galatasaray Sultanisi ne girdi ise de çok yaramaz olduğu için, okuldan alındı. Sonraki yıllarda, Mülkiye den uzaklaştırıldı, Tıbbiye yi kazandığı hâlde tutuklandı da yeniden okuma hakkı alarak doktor oldu. Bir süre Gümrük te Ecza-yı Tıbbiye Müfettişliği yaptı de İttihat ve Terakki üyesi, II. Meşrutiyet te Edirne milletvekili oldu. Ama çok geçmeden, önce II. Abdülhamit e, sonra da İttihat ve Terakki ye karşı etkinliklerde bulundu de Meclis kapatılınca Karantina Meclis-i Ali üyesi oldu. Balkan ve I. Dünya savaşlarına girilmesine karşı çıktı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası na katıldı de Maarif Nazırlığı na getirildi. Bir ara Darülfünun da Genel Felsefe okuttu. Bu yüzden de Filozof Dr. Rıza Tevfik sanını aldı. I. Dünya Savaşı bitiminde Osmanlı Devleti adına imzaladığı Sevr Antlaşması ve gençliği kışkırtması gerekçeleriyle yurt dışına sürüldü (1922). Uzun bir süre Kahire, Amman, New York ve Lübnan da yaşamını sürdürdü te yurda döndü ve 31 Aralık 1949 da İstanbul da öldü. Sevr Antlaşması nı imzalayan heyetin içinde bulunan sanatçı, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yurt dışına sürülmüş ve 1943 te İstanbul a dönmüştür. Çok bilgili olmasından ötürü feylesof (filozof) olarak anılmıştır. İlk olarak Servet-i Fünûncuların tesirinde şiir yazan sanatçı, daha sonra saz ve tekke edebiyatı geleneğinin etkisiyle içten, duygulu koşma ve nefesler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, doğa, geçmişe özlem, çocukluk anıları gibi konuları işlemiştir. Dönemindeki hece ve aruz tartışmalarına katılmıştır. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/şimdi dağlarında mor sümbül vardır dizeleriyle başlayan şiiriyle tanınmıştır. Şiirlerini Serab-ı Ömrüm adlı kitapta toplamıştır. HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ( ) 1885 te İstanbul da doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi nde tamamladı. Önce öğretmenlik yaptı. Fecr-i Âti ye katıldıktan sonra, Darülfünun da Türk-İslam Sanatları müderrisliğinde bulundu de Türk Ocağı nda aldığı görevi uzun yıllar sürdürdü. Milletvekilliği ve Millî Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 10 Haziran 1966 da İstanbul da öldü. Sanat hayatına Fecr-i Âtî topluluğunda başladı, daha sonra Millî Edebiyat hareketine katıldı. İşgal kuvvetlerine karşı İstanbul da düzenlenen mitinglerde ve Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM de yaptığı söylev niteliğindeki coşkulu konuşmalarıyla tanındı de millîyetçilik akımının İstanbul daki merkezi olan Türk Ocağı na katıldı ve başkan seçildi. Sanatçının söylevleri Dağ Yolu, makaleleri ise Günebakan adlı kitaplarda bir araya getirildi. YUSUF AKÇURA ( ) Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden, yazar ve siyaset adamıdır. Sanatçı kimliğinden çok siyaset adamı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Necip Asım, Veled Çelebi, Gaspıralı İsmail gibi yazarların Türkçülük fikrinden etkilendi te Harbiye mektebindeyken Türkçülük hareketlerine katıldığı gerekçesiyle sürgüne gönderildi, daha sonra Paris e kaçtı. İkinci Meşrutiyet in ilanında sonra cezası kaldırılınca İstanbul a döndü, Türk Derneği ni kurdu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu ya geçerek Millî Mücadele ye destek verdi. 11

12 Türkçülüğün manifestosu sayılan ve Türkçülüğü ilk kez sistematik olarak ele alan Üç Tarz-ı Siyaset makalesi büyük ses getirdi. EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN Nabizade Nazım'dan sonra köyü konu edinen ikinci roman, Küçük Paşa'yı yazmıştır. Küçük Paşa: Annesinin sütanne alındığı paşa konağında büyüyen Salih'in acı serüveninin anlatıldığı yapıt, Karabibik'ten sonra Türk edebiyatında köyü konu edinen ikinci romandır. Yazar, o yılların Anadolu köylerini anlatırken II.Abdülhamit yönetime karşı olduğu için sık sık sosyal eleştirilerde bulunur. Yol, yakacak, askere alma, hastalık, bakımsızlık, yoksulluk gibi sosyal sıkıntıları dile getirir. NEYZEN TEVFİK ( ) Soyadı Kolaylı'dır. 20. yüzyılın önde gelen hiciv şairlerindendir. Sözünü sakınmaz, beğenmediği kişileri hicveder. Musiki ile içli dışlı olmasına rağmen hicivleri zaman zaman kabalaşır. Hicivlerinde sosyal yergi her zaman kendini hissettirir. Şiir: Azab-ı Mukaddes, Hiç FALİH RIFKI ATAY ( ) Türkçenin düz yazı dilinde olmasında büyük katkısı vardır. Çoğu kez Atatürk'ün yanında olan yazar, Atatürk ile ilgili anılarını "Çankaya" adlı eserinde toplamıştır. Cumhuriyet Döneminde gezi yazısı türünün gelişmesinde yapıtlarıyla etkili olmuştur. Cumhuiyet Döneminde gezi yazısında en çok eser veren sanatçıdır. Edebiyatımızda en tanınmış gezi yazarlarındandır. Özlü yazıları vardır. Cümleleri kısa, akıcı ve kuvvetlidir. Anı: Çankaya, Zeytindağı, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Atatürk Ne İdi, Ateş ve Güneş Gezi Yazısı: Denizaşırı, Yeni Rusya, Moskova-Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Gezerek Gördüklerim Fıkra: Niçin Kurtulmamak, İnanç, Kurtuluş, Pazar Konuşmaları, Bayrak B. GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBÎ METİNLER Paris'te ünlü bir tiyatronun müdürü olan Pierre Antuan tarafından 1915'te ilk resmi tiyatro olan Darülbedayi (Darülbedayi-i Osmani) kurulmuştur. Bu tiyatronun önemi, oyuncu olmak isteyenleri yetiştirme amacı gütmesidir. Amacı bakımından aynı zamanda bir okul niteliği taşır. İlk oyun ancak 1916 yılı başında sahneye konulabilmiştir. Bu oyun Hüseyin Suat'ın Çürük Temel adlı uyarlamasıdır. Onu Halit Fahri'nin Baykuş'u izler. *Tanzimat Dönemi nde başlayıp sonraki dönemlerde önemsenmeyen tiyatro Millî Edebiyat Dönemi'nde tekrar canlanmıştır. *Türkçülük akımı diğer türlerde olduğu gibi tiyatroda da kendini hissettirmiştir. Ancak bu dönemdeki tiyatro; şiir, roman hikâye gibi türlerin gölgesinde kalmıştır. *Kurtuluş Savaşı nın getirdiği ekonomik sorunlar, karamsarlık, yılgınlık eserlere yansımıştır. Ayrıca istibdat dönemi saray yaşamı, âdet ve geleneklerin gülünç yanları oyunlarda canlandırılmıştır. *İlk resmî tiyatromuz olan Dârülbedâyi-i Osmanî (1914) bu dönemde kurulmuştur. Ünlü tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul, Darülbedayi de öğretmenlik yapmış, daha sonra bu kurumun başına geçmiş ve çağdaş tiyatromuzun kurulmasında önemli katkılarda bulunmuştur. *Darülbedayi nin yanında Darülelhan adıyla müzik bölümü açılmış, böylece Türk operasının temelleri atılmıştır. *İlk Türk kadın tiyatro oyuncumuz Afife Jale bu dönemde sahneye çıkmıştır. 13 Nisan 1919 tarihinde, Hüseyin Suat ın Yamalar adlı oyununda, Emel rolü ile ilk kez sahneye çıkan sanatçının asıl ismi Afife dir, bu oyunda "Jale" takma ismini kullandığı için daha sonraları Afife Jale adıyla anılmıştır. Böylece Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır. *Oyunlar, teknik yönden mükemmel olmasa da dil ve üslup yönünden doğallığı yakalamıştır. *Yalnızca tiyatroyla ilgilenen sanatçılar olduğu gibi, bazı roman yazarları ve şairler de oyun yazmıştır. Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar gibi önemli yazarlar tiyatro türünde eserler kaleme almışlardır. *Yazılan oyunlarda mekân ve kişiler genellikle Anadolu dan seçilmiştir. 12

13 *Yerli piyeslerin yazılması için sanatçılar teşvik edilmiştir. * Musahipzade Celal, Ahmet Nuri Sekizinci dönemin önemli tiyatro yazarlarındandır. AHMET NURİ SEKİZİNCİ( ) Asıl adı İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizincidir. Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı, spor adamıdır. En sevdiği oyunu "Sekizinci" olduğu için sonradan soyadı olarak almıştır. Meşrutiyet dönemi oyun yazarı olan Refik Ahmet Nuri, cumhuriyet devrinde de yazmayı sürdürdü. Bir komedi ve vodvil ustası olan yazarın en tanınmış oyunu, Alfred Savoir'ın La Huitième Femme de Barbe- Bleu (Mavi Sakalın Sekizinci Karısı) adlı oyunundan uyarladığı Sekizinci (1922)dir. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci; hem güldürü, hem ibret verici tiyatroyu yurdumuza yerleştiren, halkın gülme ihtiyacını ön plana alan, yazarlıkla oyunculuğu birleştiren bir sanatçıdır. Elliyi aşkın telif, adapte vodvilleri ile komedileri vardır. Kaba çizgili güldürü ve töre komedyalarında daha çok aile kurumunu ele alarak kadın erkek, karı koca, ana baba ve çocuk ilişkilerini güldürüyü ön planda tutan bir yönelimle vermeye çalışmıştır. Tiyatroları: Âlemdar, Asrî Hülyalar, Aşk-i Atik, Bir Nokta, Büyük Baba, Ceza Kanunu, Çoban Kızı, Çürük Merdiven, Sekizinci, Dokuzuncu, Dört Cihar, Fener Bekçileri, Fırsat Yoksulu, Gelin Kaynana, Yavuz Hırsız, Hisse-i Şayia, Hüsmen Ağa, İpekçi Merhum, Kuş Kafesi, Kibir ve İnat, Sınıf Arkadaşı, Nâkıs, Odalık, Sivrisinekler, Son Ateş, Şair, Yalancının Mumu, Yataklı Vagonlar, Yavrum Komiser, Yegâne, Zamaneler, Zühal Burcunda, Zaptiye Nazırı, Tecdid-i Nikâh, Şer'iye Mahkemesinde, Sürurî Apartmanı, Nurbaba Köşkü, Nel Kulesi, Monte Kristo, Lokmanzade, Kısmet Değilmiş, Kadın Tertibi, Hoşkadem Gebe, Himmetin Oğlu, Eski Âdetler, Belkis, Asrî Olalım MUSAHİPZADE CELAL( ) Türk edebiyatında tiyatro alanında ilk yazılı eserlerin verilmeye başladığı II. Meşrutiyet döneminde yetişmiş ve sadece tiyatro alanında eser vermiş iki önemli yazardan birisidir. Cumhuriyetin ilanından sonra eserler vermeye devam etmiş, konularını Osmanlı döneminden günlük yaşamdan almıştır. Osmanlı toplumunda yozlaşan değerleri hicveden komedi tarzında eserler vermiştir. Yirmiden fazla oyunu bulunur. Yayımlanan ilk oyunu olan Türk Kızı (1910), 1912 de Köprülüler adıyla Manakyan Tiyatrosu nda sahnelendi. Belediye işlerine kadıların baktığı devri hicveden İstanbul Efendisi (1913) adlı ilk müzikal oyununun ardından; Macun Hokkası (1917), baba parası yiyen mevki sahibi kimseler ile yaşamlarını alınterleriyle kazanmaya çalışan emekçilerin arasındaki karşıtlığı anlatan Yedekçi (1919), Kaşıkçılar (1920), Atlı Ases, Demirbaş Şarl gibi oyunları yazmaya ve sahnelenmeye devam etti yılları arasında yazdığı oyunların hepsi Osmanlı Operet Heyeti (1923 yılında İstanbul Operet Heyeti adını aldı) tarafından sahnelendi. Lale Devri adlı oyunu, İstanbul da ilk defa kadınların tiyatroya gelmesini sağlayan oyun oldu. O sene ramazan ayında ilk defa kadınların da gece tiyatroya gelip bu oyunu izlemesi için izin verildi. Ardı ardına tarihi hiciv özelliğinde eserler kaleme aldı den sonra yazdığı oyunlar Darülbedayi de (sonra İstanbul Şehir Tiyatroları adını aldı) sahnelendi de Darülbedayi de sahnelenen Fermanlı Deli Hazretleri adlı eseriyle tanındı. Aynaroz Kadısı (1928), Kafes Arkasında (1929), Bir Kavuk Devrildi (1930), Balaban Ağa (1933) adlı oyunları Darülbedayi de sahnelendi. Bir Kavuk Devrildi de yabancı yatırımların yerli iktisadı iflasa sürüklemesini, bilgisiz yöneticilerin halkı sömürmesini; Balaban Ağa da yetişmekte olan yükseköğrenim gençliğinin kendi sorunlarıyla başbaşa bırakılmasını yerdi. Beklenen ilgiyi görmeyen Selma (1934) adlı dramdan sonra yeni oyun yazmadı; 18 oyunu 1936 da toplu halde yayımlandı de Türk Kızı nın değiştirilmiş hali olan Gülsüm (1937) ü ve ardından Mehmet Şükrü Erden ile Genç Osman (1937) adlı oyunu kaleme aldı. Türkiye ye özgü denebilecek bir müzikal komedi türünün ilk yazarı olma özelliğini taşıyan Musahipzade'nin oyunları 18.yüzyıl Osmanlı toplumundaki idari bozuklukları ve dini sömürüyü malzeme olarak kullandı. Aynaroz Kadısı ve Bir Kavuk Devrildi adlı oyunları Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya aktarıldı. Eski İstanbul Hayatı (1946) adlı kitabında kendi hatıralarını, eski Osmanlı adetlerini ve gündelik hayatın detaylarını anlatmıştır yılında çıkan bir yangında Bir Kavuk Devrildi filmi yandı. Tiyatroları: Türk Kızı (1936 da Gülsüm adıyla), Köprülüler, İstanbul Efendisi, Lâle Devri, Macun Hokkası, Yedekçi, Kaşıkçılar, Atlı Ases, Demirbaş Şarl, Moda Çılgınları, İtaat İlâmı, Moda Çılgınları, Fermanlı Deh Hazretleri, Aynaroz Kadısı, Kafes Arkasında, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Pazartesi-Perşembe, Gül ve Gönül, Balaban Ağa, Selma, Genç Osman (Mehmet Şükrü Erden ile birlikte) HALİT FAHRİ OZANSOY ( ): Baykuş (aruzla), İlk Şair (aruzla), Sönen Kandiller (heceyle), Nedim (heceyle), On Yılın Destanı, Hayalet, Bir Dolap Dönüyor 13

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Türk edebiyatında "Milli edebiyat" dönemi

Türk edebiyatında Milli edebiyat dönemi On5yirmi5.com Türk edebiyatında "Milli edebiyat" dönemi Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatı; Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecr-i Âti Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Milli Edebiyat Dönemi. Ali Horuz tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık :34 - Son Güncelleme Cuma, 13 Ocak :05

Milli Edebiyat Dönemi. Ali Horuz tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık :34 - Son Güncelleme Cuma, 13 Ocak :05 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ Sanatsal ürünlerin yabancı etkilerinden sıyrılarak, kendi ulusal değerlerimize dönmeyi, halka kendi diliyle seslenmeyi ilke edinen 1908'de başlayıp1923'e kadar süren

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında MİLLİ EDEBİYAT(1911-1923) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de

Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de 11. SINIF Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin in Genç Kalemler

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında

MİLLİ EDEBİYAT( ) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında MİLLİ EDEBİYAT(1911-1923) Milli edebiyatı 1911 de Selanik te çıkarılamaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923)

MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923) MİLLİ EDEBİYAT (1911 1923) A. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU Milli edebiyat adı ilk kez Genç Kalemler de kullanılmıştır.bu dönemlerde milliyetçilik düşüncesinden kaynaklanan yönelimin yaslandığı temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

1- MİLLİ EDEBİYAT ETKİSİNDEKİ ESERLER

1- MİLLİ EDEBİYAT ETKİSİNDEKİ ESERLER CUMHURİYET DÖNEMİ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER 1- MİLLİ EDEBİYAT ETKİSİNDEKİ ESERLER MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ESERLER

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi?

Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? On5yirmi5.com Kitabı mı Çıkmış, Dizisi mi? Romanlardan uyarlanan dizilerin son dönemde popüler olduğunu düşünenlerdenseniz, yanılıyorsunuz... Yayın Tarihi : 13 Ekim 2009 Salı (oluşturma : 1/31/2017) Hazırlayan:

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY

VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY VATAN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY 1873-1936 HAYATI Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti

Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti Halit Akçatepe Hayatını Kaybetti Yeşilçam ın usta oyuncusu, Hababam sınıfının Güdük Necmi si Halit Akçatepe 76 yaşında hayatını kaybetti. Halit Akçatepe nin, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle sağ

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası AHMETLER İLKOKULU Ahmetler Köyü İlkokulu 1947 yılında köylüler tarafından imece yöntemiyle yapıldı. Bundan önce köy odasının alt katında hazırlanan yer, "Mektep" olarak kullanılıyordu. Mektep'te ilkokul

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912)

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kullandı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ailenin kızıdır. Babası Anadolu'dan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. vii GİRİŞ / 1 ÇOCUK VE KİTAPLARI / 17 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ / 1 1. Çocuk Edebiyatının Tanımı, Niteliği ve Önemi / 1 Tanımı / 1 Niteliği / 3 Önemi / 5 / 8 Çocuk ve Kitapları / 8 Çocuk Edebiyatı ve Kitapları / 9 Çocuk ve Kitap / 12 Boş Zamanları

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı.

Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı. Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı. Bodrum Kent Konseyi Cumhuriyet Atölyesi Çalışma Grubu tarafından Bodrum Belediyesi Turgutreis Hayırlı Sabancı Mavi Salon da düzenlenen toplantıda 26

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

MEHMET AKİF ERSOY - Genç Gelişim Kişisel Gelişim 873-1936 Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul da doğdu. Fatih Camii Medresesi nde hoca olan babası Arnavutluk asıllı, annesi ise Buhara lıdır. Dört yaşında Emir Buhari mahallesinde başladığı eğitimini Fatih

Detaylı

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar Hikâye/ Öykü Nedir? Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçeğe

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı