GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi. Ekolojik Bina

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi. Ekolojik Bina"

Transkript

1 GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Bina Gazi Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Botanik Bahçesi Yanı Şehitkamil - Gaziantep / Türkiye İpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İpekyolu Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili sorumluluk Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ne aittir. Bu proje 2011 yılı Turizm Mali Destek Programı kapsamında T.C İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.

2 PassivHaus ve LEED Platinium kriterlerine uygun olarak hayata geçirilen ve PassivHaus sertifikası ile Türkiye de bir ilk olma özelliği taşıyan Gaziantep Ekolojik Bina, asgari düzeyde karbon salınımı yapan ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan bir örnek yapı olarak kente kazandırıldı. Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nin ortak çalışmalarıyla tamamlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğini alan bina, İnsan Kaynakları Merkezi olarak işlevlendirilirken, yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtıldığı bir merkez olarak da kentlilerinin hizmetindedir. Envisaged in compliance with the PassivHaus and LEED Platinium criteria and regarded as the first in Turkey with a PassivHaus certificate, the Gaziantep Ecological Building represents an exemplary structure which generates a minimum amount of carbon emissions and utilizes sustainable energy systems. Undertaken through the joint studies of Gaziantep University and the Gaziantep Metropolitan Municipality, also supported by İpekyolu Development Agency grant, the building operates as Human Resources Center, and serves as a center where renewable energy technologies are introduced to citizens. PassivHaus nedir? PassivHaus (Pasif Ev) tasarımının odak noktası, konfordan ödün vermeden ve sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmadan binalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamaktır. PassivHaus kavramı yalnızca konutlar için geçerli olmayıp bu standartlarda inşa edilmiş birçok okul, kamu binası ve endüstriyel yapı da bulunmaktadır. PassivHaus ların en önemli özellikleri yüksek yalıtımlı yapılar olmaları ve havalandırma sistemini bir ısı aracı olarak kullanmalarıdır. Bu binalarda ısınma gereksinimi önden ısıtılmış hava ile gerçekleştirilmektedir. Düşük enerji yapı standardı taşıyan PassivHaus kavramı, 90 lı yılların başında Passivhaus Enstitüsü nden Dr. Wolgang Feist tarafından Almanya da geliştirilmiştir. İlk PassivHaus örneği olan Darmstadt Kranichstein in 1991 senesinde inşa edilmesinin ardından dünya genelinde 50,000 e yakın PassivHaus hayata geçirilmiştir. PassivHaus ların Türkiye deki ilk örneği ise Gaziantep Ekolojik Bina dır. What is PassivHaus? The focal point of the PassivHaus design ensures energy savings in the heating and cooling systems of buildings without compromising on comfort. The PassivHaus concept is not only valid for housing, as several schools, public buildings and industrial plants were also constructed at these standards. The most important features incorporated in PassivHaus structures are that they are highly insulated and that use a ventilation system as a heating method. The heating requirements in these buildings are met with pre-heated air. Featuring low energy construction standards, the PassivHaus concept was developed in Germany by Dr. Wolfgang Feist at the Passivhaus Institute in the early 1990 s. Following the building of the first PassivHaus example at Darmstadt Kranichstein in 1991, nearly 50,000 such structures have been built throughout the world. The Gaziantep Ecological Building is the first PassivHaus example in Turkey.

3 Gaziantep Ekolojik Bina Projesi Türkiye de PassivHaus sertifikasına sahip ilk yapı olma özelliğini taşıyan ve LEED Platinium sertifikasına aday Gaziantep Ekolojik Bina, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nin ortak yürüttüğü çalışmalarla 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde inşa edilmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı nın desteğini alan ve İnsan Kaynakları Merkezi olarak işlevlendirilen Ekolojik Bina, ayrıca örnek bir yapı olarak, yenilenebilir enerjilerin anlatıldığı ve tanıtıldığı bir merkez olarak da hizmet vermektedir. Sunum & eğitim alanları Ekolojik Bina nın içerisinde 60 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır. Enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında yeni fikirlerin paylaşılıp geliştirilebileceği bu alan dışında, binanın girişinde gerek turistlerin bilgi toplamaları, gerekse öğrencilerin çalışma alanı olarak kullanabilmeleri için bir bilgisayar odası, onun devamında ise esnek kullanım imkânı olan dinlenme, bekleme ve sergi alanı tasarlanmıştır. Yapı içerisindeki mevcut sistemler ise ziyaretçilere tanıtıcı filmler ve bina maketi üzerinden tanıtılmaktadır. The Gaziantep Ecological Building Project Bearing the distinction of being the first structure to have the PassivHaus certificate in Turkey and as a candidate of the LEED Platinium certificate, the Gaziantep Ecological Building was built on the premises of the Atatürk Culture Park by means of a joint undertaking by Gaziantep University and the Gaziantep Metropolitan Municipality. As a recipient of Ipekyolu Development Agency grant, Ecological Building which functions as a Human Resources Center, also serves as a center where renewable energy technologies are introduced. Presentation & training areas The Ecological Building features a 60-seat conference hall. Besides this space where new ideas regarding energy savings and sustainable energy sources can be shared and developed, a computer room situated in the building s entry can be used by both tourists to gather information and students as a study room. Beyond that is a multi-purpose recreational lounge and exhibit space. The existing systems incorporated in the building are introduced to visitors by means of promotional films and a building mockup. LEED Sertifikası nedir? Leadership in Energy and Environmental Design (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikası olup ABD deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriteri içermektedir. Bu alanda standartlaştırma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması ile yeşil bina standartlarına uygun yapılara sertifikalar verilmeye başlanmıştır. Sertifika alan binalar yeşil bina unvanı ile prestij kazanmakta ve satış/kira değerleri artmaktadır. Gaziantep Ekolojik Bina projesi LEED in en yüksek derecelendirme seviyesi olan Platin sertifikasını almaya adaydır. What is the LEED Certificate? The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is the most highly recognized and accepted green building certificate in the world and is comprised of a series of criteria developed by the Council of Environmentally Friendly Buildings in the U.S. With the emergence of standardization and institutions that conduct certification studies, certificates began to be presented to structures complying with green building standards. Certified buildings garner prestige as a green building and have increased sales/leasing value. The Gaziantep Ecological Building Project is a candidate to receive the Platinium certificate which is LEED s highest rating level.

4 Neden Pasif? A - Kompakt mimari tasarım B - Toplu taşıma ve yaya ulaşımını destekleyen konum C - Yeşil çatı sistemi D - Yeşil peyzaj alanı E - Doğal aydınlatmayı destekleyen mimari F - 3 Camlı pencere sistemleri ve ısı yalıtımlı doğrama sistemi G - Yüksek ısı yalıtımlı bina kabuğu H - Toprak kaynaklı havalandırma/ ısı dengesi sistemi I - Su kaynaklı soğutma sistemi J - Su yeniden kullanım/arıtma sistemleri K - Düşük enerji kullanan led aydınlatma L - Güneş pilleri Why Passive? A-Compact architectural design B-Location supporting public transport and pedestrian transport C- Green roof system D- Green landscape area E- Architecture supported with natural lighting F-Triple-glass window systems and heat insulation carpentry system G- Highly insulated building shell H- Soil-based ventilation / heat balance system I- Water-based cooling system J- Recycled water usage / filtration system K- Low-energy consumption LED lighting L- Solar cells

5 Ekolojik Bina nın teknik özellikleri İhtiyacı doğrultusunda boyutlandırılmış olan Ekolojik Bina nın inşasında kaynak kaybı ve atık oluşumu engellenmiş, kompakt mimari tasarımla gereğinden fazla enerji tüketiminin de önüne geçilmiştir. Binanın gereksinimlerine yönelik olarak, asgari düzeyde enerji sarfiyatına ihtiyaç duyan ve bu doğrultuda düşük karbon salınımını destekleyen çeşitli sistemler uygulanmıştır. Binada kullanılan enerji nasıl sağlanmaktadır? Güneş pilleri: Binada ihtiyaç duyulan tüm enerji, yapının bahçesinde bulunan güneş pillerinden sağlanmaktadır. Fotovoltaik adı verilen bu sistemler, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte ve elde edilen enerji yapıya aktarılmaktadır. Technical specifications of the Ecological Building The formation of waste and loss of resources has been prevented in the construction of the Ecological Building, which is sized according to needs. Its compact architectural design also cuts down on excess energy consumption. In regards to the building s requirements, various systems have been applied that support reduced carbon emissions and require a minimum level of energy consumption. What are the energy sources? Solar cells: The entire energy needs of the building are provided from the solar cells found in the structure s garden. Called photovoltaic, these systems transform solar energy into electricity and transfer the obtained energy to the structure.

6 Binanın ısıtma, soğutma ve havalandırması nasıl sağlanmaktadır? Havalandırma ve ısı / nem dengesi sistemi: Yapıdaki ısı geri kazanımlı havalandırma santrali ile içerideki ısı, nem ve hava kalitesi ideal seviyede tutulurken, evdeki konfor şartları tam olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme destek amacıyla oluşturulan Kanada Kuyusu adı verilen bir uygulamayla, toprağın 1.70 metre altında tesis edilen borularla kışın sıcak, yazın serin hava havalandırma sistemine taşınmaktadır. Sudan suya ısı pompası sistemi: Ekolojik Bina da gerçekleştirilen bir diğer uygulama da Isı Pompası sistemidir. Bu sistemde, derin kuyulardan pompalar vasıtasıyla emilen su ısı pompasına gönderilmekte, enerjisi alınan su tekrar deşarj kuyusuna boşaltılmaktadır. Isı pompası kullanılarak yazın soğuk su (7/12 C) ile soğutma, kışın ise (55/45 C) sıcak su ile ısıtma sağlanmaktadır. Bina kabuğu yerden ısıtma, serinletme ve havalandırma santralleri yardımıyla 12 ay boyunca ideal sıcaklık, nem ve hava kalitesinde tutulmaktadır. Yalıtım: Ekolojik Bina nın en önemli özelliği, yüksek seviyede ısı yalıtımı sağlayarak enerji gereksinimini minimum seviyeye indirmesidir. Yapının dış kabuğunu sarmalayan 40 cm kalınlığındaki cam yünü ısı yalıtım levhaları bina içerisindeki ısıyı dengede tutmaktadır. 3 lü pencere sistemi: Binada uygulanmış olan ısı geçirgenlik katsayısı düşük olan 3 camlı pencere sistemleriyle de ısı kaybının önüne geçilmektedir. How is heating, cooling and ventilation of the building carried out? Ventilation and heating / humidity balance system: With a heat recycling ventilation control room, while the indoor temperature, humidity and air quality are kept at ideal levels, comfortable conditions in the home are fully achieved. Formulated with the goal of bolstering this system, an application called Canadian Well sends hot air during the winter and cool air during the summer to the ventilation system via pipes buried 1,70 m. underground. Water-to-water heat pump system: Another application incorporated at the Ecological Building is the Heat Pump system. This system involves water that is pumped up from deep wells and conveyed to the heat pump, which processes the energy and discharges the water in the discharge well. Cooling is facilitated with cold water (7/12 C) during the summer and heating is facilitated with hot water (45/55 C) using the heat pump. The building shell maintains the ideal temperature, humidity and air quality throughout the year with the aid of floor heating, cooling and air conditioning. Insulation: The most important feature of the Ecological Building is the lowering of energy requirements by providing high levels of heating insulation. The 40 cm thick fiberglass heat insulation boards that encapsulate the structure s outer shell maintain the heat inside the building. Triple-glass window system: Heat loss is also kept at a minimum with triple-glass window systems installed in the building which feature low permeability.

7 Düşük enerji sarfiyatlı aydınlatma sistemleri nelerdir? Bina konumu / ışıktan etkin yararlanma: Yapı, doğal ışıktan en yüksek düzeyde yararlanılması amacıyla, güneye bakan bir konumda inşa edilmiştir. Cephe duvarındaki açıklıklar: Binanın güney cephesine yönelik olarak tasarlanmış geniş pencerelerle gün ışığından yüksek verim alınması planlanmıştır. Led aydınlatmalar: Binadaki yapay aydınlatma elemanlarında ise enerji tüketimini minimum düzeyde tutan Led aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır. Suyun etkin kullanımı nasıl sağlanmaktadır? Bina bahçesindeki yağmur suyu depolama ve su arıtma sistemleriyle, suyun etkin kullanımı sağlanmıştır. Gri suların yeniden kullanılması amacıyla tasarlanan arıtma sistemiyle geri kazanılan su, klozet rezervuarlarında; yağmur suları da peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Düşük debili, basınçlı armatürler ve susuz pisuar kullanımı ile de su tasarrufu sağlanmaktadır. What are low-consumption lighting systems? Position of the building / taking effective advantage of daylight: The structure was constructed to face south in order to take maximum advantage of natural light. Facade wall intervals: The building was planned to attain high efficiency from daylight with wide windows installed in the south facade. LED lighting: LED illumination fixtures are used in the building s artificial lighting elements which keep energy consumption to a minimum level. How effective water usage is ensured? Effective water usage is ensured with rainwater storage and water filtration systems installed in the building garden. Water recycled with a filtration system designed with the goal of reusing gray water is used in toilet reservoirs; rainwater is used in landscaping irrigation. Water savings are also facilitated through the use of low-flow, pressurized fittings and waterless urinals.

8 Yeşil Çatı sistemi nedir? Ekolojik Bina projesinde, çevre dostu yapı çözümlerinden biri olan Yeşil Çatı sistemi uygulanmıştır. Yeşil Çatı kısaca, bina çatısına klasik kaplama malzemelerinin yerine, izolasyon ve yalıtım malzemeleri ile desteklenmiş yeşil bitki ve çiçeklerin ekilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu sistem, bina içerisindeki nem miktarının ve karbon salınımı düzeyinin dengelenmesine de katkıda bulunmaktadır. What is the Green Roof system? One of the eco-friendly building solutions, the Green Roof system was applied in the Ecological Building Project. In short, the Green Roof involves planting green plants and flowers supported with insulation materials on the building s roof instead of classic coating materials. This system also contributes towards balancing the humidity and carbon emissions inside the building.

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri KADIKÖY Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar

Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar A B Kapak Fotoğrafı Cover Photograph: İTOB, Menderes / İzmir Gizli Klipsli Sistem İTOB, Menderes / İzmir Hidden Clips Fitted Facade System Mimar Architect: Pao Mimarlık Kalebodur Kalesinterflex 1 Türkiye'nin

Detaylı

12 Referanslar... 16 Yayınlarımız...

12 Referanslar... 16 Yayınlarımız... 02 04 Şirket Profili Company Profile... Viżyon, Miṡyon... Vision, Mission... 06 Hizmetlerimiz... Services... 12 Referanslar... References... 14 Ar-Ge Çalışmaları... Research & Development 16 Yayınlarımız...

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 1567 YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgün TAMER BAYAZIT Bilge ŞAN Gizem ÖKTEN ÖZET Enerji etkin yeşil bina stratejilerinde ana hedef, çevreye duyarlı, kullanıcılarına

Detaylı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı Energy 10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı 11 14 Mart 2010 İstanbul, Türkiye 2 3 İçerik Giriş Program Content 4 6 7 Introduction Program 5 8 9 Sergi «Işık Dizisi» 10 11 Exhibit Light

Detaylı

SİEMENS GEBZE TESİSLERİ YEŞİL BİNA

SİEMENS GEBZE TESİSLERİ YEŞİL BİNA 1091 SİEMENS GEBZE TESİSLERİ YEŞİL BİNA Cemil YAMAN GİRİŞ Siemens, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde ofis, üretim ve teshin merkezi olmak üzere toplam yaklaşık 35.000 m2 kapalı alan için inşaat çalışmalarını

Detaylı

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World.

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Mükemmelliğin yeni tanımı. A new definition of perfection. İstanbul, Levent ve River Plaza. Merkezi iş alanının kalbinde, araç ve toplu taşıma

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ Aylık Bülten No: 5 AĞUSTOS/EYLÜL 2011 Danışman: Prof. Dr. Bülent Yeşilata (Harran Üniversitesi) No 1 Alan YENİLENEBİLİR

Detaylı

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS. w w w. g u r k o k. c o m. t r

ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS. w w w. g u r k o k. c o m. t r ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS w w w. g u r k o k. c o m. t r ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ ALUMINIUM CURTAIN WALL SYSTEMS * Klasik Kapaklı Cephe Sistemleri *

Detaylı

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD www.aydin-residence.com www.tarikaydin.com.tr Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD Hayallerinizden yola çıkarak tasarlanmış bir yaşam A LIFE DESIGNED; BASED ON YOUR DREAMS Aklın

Detaylı

SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. SBT Sustainable Building Technologies Ltd. Co.

SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. SBT Sustainable Building Technologies Ltd. Co. SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. I. ŞİRKET PROFİLİ SBT Sürdürülebilir Bina Teknolojileri Tic. Ltd. Şti binalar için sürdürülebilir teknoloji imalatlar ve hizmetler yapmaktadır. İmalatlarımıza

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Rıza Gürbüz Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2012 - Çankırı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Rıza Gürbüz Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2012 - Çankırı ÖNSÖZ Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol teknolojileri, otomotiv, iklimlendirme ve soğutma, biyomedikal, uçak ve uzay sanayi, silah sanayi ve raylı sistemler teknolojileri alanlarındaki

Detaylı

PRESTİJİN MERKEZİ LEVENT

PRESTİJİN MERKEZİ LEVENT İnsanların yaşam kalitelerini artıracak gayrimenkul projeleri üretme ve paydaşlarına değer yaratma vizyonuyla hareket eden Baray İnşaat, İmaj İnşaat ve Svot Yapı, bugüne kadar başarılı projelere imza atmış,

Detaylı

Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance

Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz Our Quality and Experience, Your Assurance Güvenceniz DENEYİM ve KALİTEMİZ Ana hedefimiz, kalite anlayışımız ve yüksek teknolojik standartlarımız ile yerli ve yabancı ilaç

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr 0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU 2 KESB Proje Mühendislik Ltd. Şti. öncelikli olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet göstermek üzere geçmişten gelen tecrübelerimiz ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD MERSiN TARSUS İÇİNDEKİLER INDEX 8 9 MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD 18 Alkol,Tütün Ve Tütün i Sanayi Alcohol, Tobacco

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1 ÇİNDEKİLER CONTENTS 03 06 14 32 38 BAŞKANIN MESAJI / Chairman`s Message HALİÇ İN ALTIN ÇAĞI / THE GOLDEN ERA OF HALİÇ DÜN, BUGÜN VE GELECEKTE HAL Ç THE PAST, PRESENT,

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı