ALFA TİPİ TEK YER DEĞİŞTİRMELİ BİR STİRLİNG MOTORU TASARIMI VE PERFORMANSININ TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALFA TİPİ TEK YER DEĞİŞTİRMELİ BİR STİRLİNG MOTORU TASARIMI VE PERFORMANSININ TESTİ"

Transkript

1 ALFA TİPİ TEK YER DEĞİŞTİRMELİ BİR STİRLİNG MOTORU TASARIMI VE PERFORMANSININ TESTİ Bülent DEMİR 1, Ali GÜNGÖR 2 ÖZET Bu çalışmada, Alfa tipi tek yer değiştirmeli 163,81 cc hacimli bir alfa tipi tek yer değiştirmeli Stirling motoru tasarlanmış ve imal edilmiştir. Prototip motor, güneş enerjisi yerine, laboratuvar şartlarında elektrikli bir ısıtıcı kullanılarak test edilmiştir. Motorun çalışma özellikleri, 700, 800, 900, 950, 1000 ve C ısıtıcı sıcaklıklarında ve 0-0, ,5-2 bar doldurma basınçlarında test edilerek belirlenmiştir. Çalışma akışkanı olarak hava kullanılmıştır. Performans testinde motorda maksimum güç; C sıcaklıkta, 0,5 bar doldurma basıncında 21,344 W olarak ölçülmüştür. Motorda maksimum tork ise, C sıcaklıkta, 0,5 bar doldurma basıncında 0,343 Nm olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: stirling motor, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, tasarım ABSTRACT In this study, an Alpha-Type Single Displacement Stirling Motor having 163,81 cc sweep volume was designed and manufactured. The prototype engine was tested under laboratory conditions using an electrical heating system instead of solar energy. The working properties of the engine were determined by tests at temperatures of 700, 800, 875, 950, 1000 and C and air pressures of 0, 0.5, 1, 1.5, 2 bars. The working fluid is air. According to the results obtained, the maximum power of the engine was measured to be 21,344 Watts at a temperature of C and a pressure of 0,5 bars. The maximum tork of the engine was measured to be 0,343 Nm at a temperature of C and a pressure of 0,5 bars. Key Words: stirling engine, renewable energy, solar energy, design 1. GİRİŞ Enerji kaynakları olumsuz yönde çevresel etkiler yaratmakta ve bu etkiler bölgesel düzeyde kalmayıp evrensel bir niteliğe bürünmektedir. Enerji arzında fosil kaynakların önemli yer tutması, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine neden olmakta ve dünyanın doğal dengesini bozmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının rezervleri sınırlı ve pahalıdır (Demir, 2003). Günümüzde yenilenebilir ve alternatif enerjileri işe dönüştürecek makineler üzerindeki çalışmaları artmıştır. Bunlardan biri de 1816 yılında Robert Stirling tarafından tasarlanıp imal edilen ve sıcak hava motoru olarak adlandırılan, güneş enerjisi olmak üzere bir çok enerji kaynağı kullanılarak dışarıdan ısı enerjisi verilerek çalıştırılabilen Stirling motorlarıdır. 1 Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Otomotiv Tek. Programı Öğretim Elemanı, Öğr.Gör.Dr., Bornova/İZMİR, 2 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği. Öğretim Üyesi, Prof. Dr., Bornova/İZMİR, 1

2 Stirling motorlarının ısı makinesi, ısı pompası ve soğutma makinesi olarak ta kullanılabilinmesi nedeniyle Stirling motorlarına olan ilgi artmaktadır (Stine ve Diver, 1994). Sessiz, çevreci bir makine olması ve düşük sıcaklık farkları arasında çalışabilmesi nedeniyle uzay teknolojilerinde, havacılıkta, denizaltında, otomobillerde, sağlıkta, soğutmada, jeneratörlerde v.b. yerlerde kullanıma uygundur (Çınar, 2003). 20. yüzyılda, içten yanmalı motorlarda meydana gelen büyük gelişmeler bir ölçüde Stirling motorunun gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir yılında Philips şirketi Stirling motorları üzerindeki çalışmalarını arttırmıştır. Çeşitli amaçlı deneme motorları imal etmiştir (Karabulut, 1996). Stirling motorlarının, otomobil motorlarına ilk uygulamasını yapan İsveç te United Stirling şirketidir yılında US Enerji Bölümü nde dıştan yanmalı motorlar projesi kapsamında 370 kw dan 1480 kw a kadar, kömür, kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar ile alternatif yakıtları kullanan Stirling motorları imal edilmiştir. Japonya da yılları arasında Japon Gemi İmalatı Araştırma, Ulusal Taşımacılık, Mitsubishi ve Daihatsu Diesel in ortak çalışmaları ile Stirling gemi motorları yapılmıştır yılında ABD, güneş enerjisinden elektrik elde etmek için Arizona da Stirling Enerji Sistemleri Şirketi kurmuş elektrik üretimine başlamıştır de Philips Eindhoven şirketinden R. J. Meijer, Stirling motorlarında yer değiştirme-piston konfigürasyonlarında kullanılmak üzere Rhombic sürücü mekanizmasını icat etmiş ve büyük bir teknolojik buluş gerçekleştirmiştir de General Motors, özellikle Rhombic sürücü mekanizmalı motorlar üzerinde askeri amaçlı denizaltı ve torpiller için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmıştır (Walker, 1980). Yüksek performanslı Stirling motorları C C sıcaklık arasında çalışmaktadır. Çalışma basınçları genellikle 1,5 MPa ile 15 MPa arasındadır (Gu vd., 2000). Otomotivde bu değer 19 MPa değerlerine kadar çıkmaktadır. Helyum ve hidrojen çalışma gazı kullanıldığında % 30 - % 40 gibi verime sahiptirler (Goswami vd., 1999). Stirling motorunun diğer içten yanmalı motorların aksine kullandığı enerjinin türüne bağlı olmaması, odun, kömür, petrol, doğal gaz, biyokütle, jeotermal v.b. gibi bir çok enerji kaynağı ile kullanılabilmesi bu motorları gelecek için daha ümit verici hale getirmektedir (Yücesu, 1996). Elektrik üretimi için kullanılan güneş enerjili Stirling güç sistemi Dish-Stirling olarak adlandırılmaktadır. Sistem bir güneş enerjisini toplayıp odaklayan bir güneş ışığını odaklayıcı parabolden, Stirling motorundan, alternatörden, rejeneratörden ve yön izleme sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemler direk güneş ışınımını kullanarak küçük güçte elektrik enerjisi üretmeye yarayan sistemlerdir. Kapasiteleri 5 kw ile 100 kw arasında değişmektedir. Yan yana bağlandıklarında toplam güçleri 10 MW a kadar çıkmaktadır. Odaklı toplayıcının odak noktasına yerleştirilen rejeneratörde (receivers) güneş ışınımı emilerek yaklaşık C sıcaklıkta (helyum veya hidrojen olan) çalışma akışkanına verilmektedir. Verilen bu ısı enerjisi, Stirling motorda mekanik enerjiye dönüştürülerek bir çıkış milinden alınmaktadır. Stirling motorun ürettiği bu mekanik enerji, bir alternatör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülmektedir (Bergermannand, 2001). Bu çalışmada; süpürme hacmi 163,81 cm 3 olan, küçük güçlü, tek yer değiştirme pistonlu Alfa (V) tipi bir Stirling motorunun analizi, tasarımı ve prototip motorun imalatı yapılarak, laboratuvar şartlarında elektrikli bir ısıtıcı kullanılarak değişik şarj sıcaklıklarda ve basınçlarında test edilmiştir. İş gören akışkan olarak hava kullanılmıştır. 2

3 2. DENEYSEL ÇALIŞMA 2.1. Stirling Çevrimi Stirling çevriminin, Carnot çevriminden farkı, iki izentropik hal değişiminin yerine iki sabit hacimde sistem içi ısı geçişinin olmasıdır. Gerçekleşen sistem içi ısı geçişi, rejenerasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemle akışkanın ısıl enerjisi, çevrimin bir bölümünde sistem içerisinde yer alan ve rejeneratör olarak adlandırılan bir ısıl deposuna verilmekte ve daha sonra çevrimin bir başka bölümünde bu enerji, rejeneratörden yeniden çalışma akışkana geçmektedir (Walker, 1980). Stirling çevriminin ısıl verimi, Carnot çevrimi verimine eşittir (Demiralp, 2000). P 3 Q H 2 T H T L 4 Q L 1 Şekil 2.1. İdeal Stirling V P V diyagramı TL th, Stirling = th, Ericsson = th, Carnot = 1 (2.1) TH 2.2. Stirling Motorunun Çalışma Prensibi Tasarlanıp imal edilen Stirling motorda, yer değiştirme pistonu (YDP) ve mekanik işin elde edildiği güç pistonu mevcuttur. Motora ilk hareketin verilmesi ile YDP, soğuk bölgeye hareket ederek buradaki akışkanı sıcak hacme aktarır. Aktarma sırasında akışkana dışarıdan ısıtıcı tarafından ısı verilerek, akışkanın sıcaklığı ve basıncı arttırılır. YD silindirinde soğuk hacim küçülürken, sıcak hacim aynı miktarda büyür. Dışarıdan ısı alarak sıcaklığı ve basıncı artan hava, iki silindir arasındaki ısı borusundan güç silindirine giderek, güç pistonunu AÖN ya iterek genişletip iş yaptırmaktadır. Güç pistonu AÖN ya doğru inip iş yaparken YDP, sıcak bölgeye doğru harekete geçmekte ve havanın bir miktarını soğuk bölgeye pompalamaktadır. Soğuk bölgeye geçen akışkandan ısı çekilmekte ve bu hal, sabit hacimde ısı çekme (soğutma) işlemi olmaktadır. YDP, ÜÖN ya hareketini devam ederek havayı soğuk hacme süpürürken, güç pistonu AÖN yı aştıktan sonra önünde kalan akışkanını YD silindirine itmektedir. YDP, sıcak bölgede en üst noktaya çıktığında akışkan soğuk bölgeye aktarılmış ve sıcaklığı düşmüş durumdadır. Bundan sonra yer değiştirme pistonunun aşağıya hareketi ile akışkan sıcak bölgeye aktarılacak ve yeni bir çevrim başlayacaktır Prototip Motorun Analiz Yöntemi Stirling gerçek çevrimi ile ideal çevrimi arasında farklılıklar oluşmaktadır. Teorikte sabit sıcaklıkta gerçekleşen sıkıştırma ve genişleme süreçleri ile sabit hacim süreçleri pratikte gerçekleşmemektedir. Isı transfer işlemlerinin sürekliliği ve değişen piston hızı, ısının sabit hacim süreçlerinde sisteme sürülmesini engellemektedir. Motordaki ölü hacim ve sürtünme 3

4 kayıpları da diğer faktörlerdir. Stirling motorlarında gerçek çevrim şartlarına yaklaşabilmek için termodinamik hesaplamalar ve tasarım yapılırken daha gerçekçi yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada, tasarlanan motorun detayları, Halit Karabulut tarafından geliştirilen, Nodal analiz yöntemine dayanan bir termodinamik simülasyon programı kullanılarak belirlenmiştir. Bu programda motor; genleşme hacmi, ısıtıcı hacmi, rejeneratör, soğutucu hacmi ve sıkıştırma hacmi olmak üzere beş ana bölgeye ve 14 ayrı kısma bölünmüştür ve analizde aşağıdaki kabuller yapılmıştır. Her bölüm açık sistem özelliği taşımakta olup, madde giriş ve çıkışı gerçekleşmektedir. Çalışma akışkanının yer değiştirmesi sırasında hidrodinamik sürtünmeden doğan basınç farklılıkları termodinamik basınca kıyasla ihmal edilebilir. Rejeneratör duvar kısmında sürekli lineer ve değişmeyen bir sıcaklık dağılımı vardır. Çalışma akışkanı hava olup ideal gaz kabul edilmiştir ve sistemdeki toplam kütle değişmemektedir. Isıtıcı ve sıcak silindirin cidarları sıcak kaynak sıcaklığında, soğutucu ve soğuk silindirin cidarları soğuk kaynak sıcaklığındadır. Isıtıcı, soğutucu ve rejeneratör hacimleri sabittir. Sıcak (V H ) ve soğuk (V C ) silindirdeki hacimler, krank açısı ile değişmektedir. Basınç, Sıcaklık ve yoğunluk olmak üzere üç tane bilinmeyen mevcut olup bunların belirlenmesinde, ideal gazların hal denklemleri, kütlenin korunumu ile enerjinin korunumu prensipleri kullanılmaktadır Motorun Özellikleri Şekil 2.2. Stirling motoru parça ve kısımları Çizelge 2.1 ve 2.2 de motorun kısımları ve tasarlanan motorun bazı teknik özellikleri verilmektedir. 4

5 Çizelge 2.1. Motorun kısımları (Şekil. 2.2 de) 1 Sıcak bölge 9 Güç biyeli 2 YD silindiri 10 Motor bloğu 3 YD pistonu 11 Krank mili 4 Soğutucu 12 A.Ö.N. 5 Soğuk bölge 13 Güç pistonu 6 Merkezleme malafası 14 Güç silindiri 7 YD biyel kolu 15 Ü.Ö.N. 8 YD bağlantı çubuğu 16 Akışkan borusu Çizelge 2.2. Tasarlanan motorun bazı teknik özellikleri Silindir çapı (D) 0,058 m Piston kursu (L) 0,062 m Maksimum motor devri (n max ) 1200 d/d Sıkıştırma oranı ( ) Minimum hacim (V min ) m 3 Maksimum hacim (V max ) m 3 Süpürme hacmi (Vs) m 3 Çalışma akışkan kütlesi 0, kg 2.5. Prototip Motorun Parçaları Motorun boyutları termodinamik simülasyon program kullanılarak belirlenmiştir. Boyutları belirlenirken imalat şartları da göz önüne alınmıştır. Şekil 2.3 te tasarlanıp imal edilen motor parçalarından blok, krank mili, biyeller, volan, güç ve yer değiştirme silindirleri görülmektedir. Motor bloğu, ST 37 dikişsiz çekme çelik borudan iki yan kapaklı olup silindirleri birbirine 90 0 açı farkı ile kaynatılmıştır. Krank mili Ç 4150 ve Ç 1050 malzeme olup muylu yüzeyi ısıl işleme tabi tutulup krom kaplanmış ve 0,01 mm hassasiyete taşlanmıştır. Silindiri dikişsiz çelik boru olup içerisine yüksek grafitli dökme demir gömlek çakılmış ve 0,04 mm yağ boşluğu verilmiştir. Şekil 2.3. Blok, krank mili, biyeller, volan, güç ve yer değiştirme silindirleri Soğuk bölgenin soğutulması silindir üzerine yerleştirilen bir su ceketi ile sağlanmaktadır. YD ünitesi parçalarının tasarımı, sıkıştırma oranı 1,5-2 arasında olacak şekilde çeşitli değerlerde denemek suretiyle optimize edilerek belirlenmiştir. Optimum yer 5

6 C B Ü Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi Yıl:2010 Cilt:2 Sayı: 13 değiştirme (YD) pistonu ile silindiri arasındaki boşluk (DEL) boşluğu 1 mm, yer değiştirme pistonu boyu da 150 mm olarak belirlenmiştir Deney Düzeneği ve Yöntem Şekil 2.4 de motorun tork ve güç gibi performansının test edildiği düzeneğin şematik resmi, şekil 2.5 te ise kurulan test düzeneği görülmektedir. Termometre Stirling Motoru Şekil 2.4. Stirling motoru test deney düzeneği şematik görünümü Motorun yer değiştirme silindiri sıcak bölgesi, elektrikli ısıtıcılı fırının iç kısmına yerleştirilip seramik çamuru ile yalıtılmıştır. Soğutucuya şebekeden, 16,6 l/s debide şekilde su verilmiştir. Isıtıcı sıcaklığı fırında 700 0C, 800 0C, 875 0C, 950 0C, C, C de iken, akışkan basıncı, ayrı ayrı atmosfer, 0.5 bar, 1 bar, 1.5 bar ve 2 bar doldurma basınçlarında tutularak devir, tork ve güç değişimleri ölçülmüştür. Şekil 2.5. Tork, güç ve devir ölçümü için kurulan test düzeneğinde; terazi, tork aparatı, Stirling motor ve ısıtıcının görünümü 6

7 3. DENEYSEL SONUÇLAR Tasarlanan ve imalatı yapılan prototip motorda, balans sorunu, mekanik sürtünmeler, parçaların ataletlerinden kaynaklanan olumsuzluklar ve ısı kayıpları tespit edilmiştir. Optimizasyon çalışmaları sonunda bazı parçalar da ağırlık azaltılarak veya tasarım değişikliklerine gidilerek motor sürekli ve düzenli çalışır hale getirilmiştir Test Sonuçları Belirlenen farklı sıcaklık ve basınçlarda her sıcaklık ve basınç değeri için on adet ölçüm alınarak test sonucunda bulgular elde edilmiştir. Motor şarjlı deyimi, motor çalışma akışkanının sahip olduğu çalışma şarj (doldurma) basıncını belirtmektedir Farklı Şarj Basınçlarında Isıtıcı Sıcaklığına Bağlı Motor Devri Değişimi Şekil 3.1 incelendiğinde, motor devrinin, havanın farklı şarj basınçlarında, farklı değer aldığı ve ısıtıcı sıcaklığına bağlı olarak motor devrinin sürekli doğrusal bir artış gösterdiği ve en fazla ısıtıcı sıcaklığı değerinde, motor devrinin de en yüksek değerine çıktığı görülmektedir. Motor Devri (d/d) Sıcak Kaynak Sıcaklıkları, 0 o C 0,5 bar d/d 1 bar d/d 1,5 bar d/d 2 bar d/d 0 bar 0 Şekil 3.1 Farklı şarj basınçlarında ısıtıcı sıcaklığına bağlı devir değişimi Motor şarjlı iken, aynı sıcaklıktaki motor devri, şarjsız duruma göre daha yüksek çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi, motor şarjlı iken içerideki iş yapan akışkanın kütlesinin daha fazla olmasıdır. Aynı zamanda basıncının yüksek olması nedeniyle ısı iletiminin artmasıdır. Şarjlı değerleri karşılaştırdığımızda, aynı sıcaklıktaki motor devirlerinin değiştiği görülmektedir. Fazla doldurma basıncı, bazı kayıpları arttırdığından 2 bar doldurma basıncındaki motor devri, diğer doldurma basıncı değerlerine göre daha düşük kalmaktadır. Prototip motorda en fazla devir 0,5 bar ile 1 bar da alınmaktadır. (Şekil 3.1) Sıcak bölgeye, ısı kaynağından verilen ısı enerjisi miktarı, malzeme dayanımının, kalitesinin ve maliyetinin imkan verdiği ölçüde ne kadar fazla olursa motordan alınacak verim o değerde artacaktır. 7

8 3.3 Farklı Şarj Basınçlarında Isıtıcı Sıcaklığına Bağlı Tork ve Güç Değişimi Isıtıcı sıcaklığındaki artışa paralel olarak tork ve güç değerlerinin de artığı şekil 3.2 ve 3.3 de görülmektedir. Bu doğru orantılı artış, ısıtıcı ve soğutucu sıcaklıkların arasındaki farkın artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak bu artış değeri tork ve güç değeri olarak farklı doldurma basınç değerlerinde daha değişik değerde olmaktadır. Şekil 3.2. Farklı Şarj Basınçlarında Isıtıcı Sıcaklığına Bağlı Güç Değişimi Isıtıcı sıcaklığı, motor torku ve gücüne doğru orantılı olarak etkilemektedir. 0,5 bar doldurma basıncında, sıcaklığa göre değişimde ise; C de yaklaşık 7 W olan güç, C de yaklaşık 19 Watt a, (şekil 3.2) çıkmaktadır. Şekil 3.3 te 0.08 Nm olan tork 0,35 Nm değerine doğru lineer olarak artış göstermektedir. Şekil 3.3. Farklı Şarj Basınçlarında Isıtıcı Sıcaklığına Bağlı Tork Değişimi Şarj basıncının 0,5 bar olması ile sıcaklığa bağlı olarak tork ve güçte büyük bir artış olmuştur. Bu grafikler tork ve güç değerinin ısıtma sıcaklığına bağlı olduğu gibi, doldurma basıncına da bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. En fazla tork ve güç değerleri 0,5 bar da çıkmaktadır. 8

9 4. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI Çalışma akışkanı hava olan, süpürme hacmi 0,163 litre olan prototip Stirling motordan maksimum güç, C sıcaklıkta, 0,5 bar doldurma basıncında 21,344 W olarak elde edilmiştir. Motorda maksimum tork, C sıcaklıkta, 0,5 bar doldurma basıncında 0,343 Nm olarak elde edilmiştir. Isıtma sıcaklığı arttıkça motor devrinin, torkunun ve gücünün doğru orantılı olarak arttığı ortaya çıkmaktadır. Motorun tork değeri, sıcak bölgede verilen ısı miktarı değiştirilerek kontrol edilebilir. Doldurma basıncının 0,5 bar da optimal değerine ulaştığı görülmektedir. Fazla doldurma basıncı motorda kayıpları fazlaca arttırmakta bunun sonucunda devir, tork ve güç değerleri azalmaktadır. Doldurma basıncı değerinin, Stirling motorları için güç ve yük kontrolünde ısıtma sıcaklığı kadar önemli bir parametre olduğu ortaya çıkmaktadır. Sıkıştırma oranı ölü hacimler açısından önemlidir ve 1,5 ile 2 değerleri arasında tutulmalıdır. Daha düşük ısıtma sıcaklığı sağlayabilen güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının dışarıdan ısı enerjisi sağlayıcısı olarak kullanılması için motorun bu sıcaklık değerlerindeki verim ve performansının arttırılması gerekir. Bunun için en etkin yollardan biri ısıl kapasitesi iyi ve sürtünme kayıpları olan helyum ve hidrojen gibi akışkanların çalışma maddesi olarak tercih edilmesi gerekir. İş gören akışkan olarak hava kullanıldığında motor performans değerleri düşük olmaktadır. İmal edilen motor içten yanmalı motorla kıyaslanacak olursa, yanma olmadığı ve sıkıştırma oranı yaklaşık 5 ile 8 kat düşük olduğu için, yüksek basınç, ani basınç artışı ve yüksek sıcaklık ortaya çıkmamakta, parçalar daha az termik, mekanik, kimyasal zorlanmaktadır. Gürültü oldukça azdır. Egzoz emisyonu oldukça temizdir. İçten yanmalı motorlarla rekabet edebilmesi için, sızdırmazlık, ölü hacim, ısı iletimi gibi problemlerinin halledilmesi gerekmektedir. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması ve tarım ülkesi olması bu motorun cazibesini arttırmaktadır. Bu nedenle bu çalışmalar desteklenmelidir. SEMBOLLER A.Ö.N. Alt ölü nokta DEL Yer değiştirme pistonu boşluğu GP Güç pistonu Q H Sisteme verilen ısı Q L Sistemden atılan ısı P Basınç T H Sıcak kaynak sıcaklığı T L Soğuk kaynak Sıcaklığı Ü.Ö.N. Üst ölü nokta V Hacim YD Yer değiştirme YDP Yer değiştirme pistonu (displacer) W Güç birimi η Verim TEŞEKKÜR Bu çalışma Ege Üniversitesi (BAP 2002/GEE/002 No lu Proje) tarafından desteklenmiştir. 9

10 5. KAYNAKLAR [1] Bergermannand, S., 2000, Schlaich Partner Bergermannand GbR, Structural Consulting Engineers, Stuttgart [2] Çengel Y.A., ve Boles, M.A., 1996, Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Reno [3] Çınar, C., 2003, Gama Tipi Bir Stirling Motorunun Tasarımı İmali Ve Performans Analizi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara [4] Demir, B., 2003, Küçük Güçlü ve Güneş Enerjili Bir Stirling Motoru Tasarımı, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir [5] Demiralp, M., 2000, Gama Tipi Bir Stirling Motorunun Tasarımı Ve İmalatı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara [6] Goswami, D.Y., Kreith, F., Kreider, J.F., 1999, Principles Of Solar Engineering, Solar Thermal Power And Process Heat, p. [7] Gu, Z., Sato, H., Feng, X., 2000, Yokohama, Using Supertical Heat Recovery Process İn Stirling Engines For High Termal Efficiency, Applied Thermal Engineering 21, 2001, 1621p [8] Hirata,K.,1997, SchmıdtTheoryForStırlıngEngınes, /academic/simple, Tentative version on January 20, 1997 [9] Karabulut, H., Erdiller, B., Yücesu, S., Koca, A., 2000, Güneş Enerjisi İle Çalışan Bir Stirling Motorunun İmali Ve Performans Testleri, Isı Bilim Ve Tekniği Dergisi 8-14 s. [10] Karabulut, H., 1996, Stirling Motorlarının Termodinamik Simülasyonu, Isı Bilim Ve Tekniği Dergisi 20, 3-4s. [11] Stine, W.B., and R.E. Diver, 1994, A Compendium Of Solar Dish / Stirling Technology. SAND ,Sandia National laboratory. [12] Yücesu, S., 1996, Küçük Güçlü Güneş Enerjili Bir Stirling Motoru Tasarımı, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara [13] Walker, G., 1980, Stirling Engines, Clarendon Pres, Oxford 10

11 BORNOVA İÇİN GÜNEŞ-RÜZGÂR HİBRİD ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI Mustafa Engin 1 ÖZET Bu makalede, İzmir de batarya yedekli PV-rüzgâr hibrid enerji sisteminin uygulanabilirliği araştırıldı. Günlük ortalama tüketimi 12.1 KWh ve en yüksek tüketimi 3.7 KW olan örnek ev otonom yük olarak kabul edildi. Sistemi boyutlandırmak için HOMER yazılımı kullanıldı. Rüzgâr hızı, güneş ışınımı ve sıcaklık verilerine göre boyutlandırılan sistemin duyarlılık analizi yapıldı. Yapılan analizler sonucu PV-rüzgâr hibrid enerji siteminin günümüzde elektrik üretimi için uygun çözüm olmadığı görüldü. Anahtar Sözcükler: hibrid enerji sistemleri; rüzgâr türbini; hibrid enerji sistemi boyutlandırma. ABSTRACT In this paper, a pre-feasibility study of using PV-wind hybrid energy system with battery storage in İzmir is explained. A house having an energy consumption of 12.1 kwh/d with a 3.7 kw peak power demands was considered as the stand-alone load. HOMER is used as a sizing and optimization tool. Sensitivity analysis with wind speed data, solar radiation level and temperature was done. It was found that, a PV-wind-battery hybrid system is not suitable solution at present. Keywords: hybrid energy systems; wind turbines; sizing hybrid energy systems 1. GİRİŞ Fosil yakıtlardan elektrik enerjisi elde eden sistemlerin çevreye verdikleri zararın her geçen gün daha açık bir şekilde ortaya çıkması yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten sistemleri daha önemli hale getirmiştir li yıllardan başlayarak güneş pili ve rüzgâr türbini, ayrı ayrı ve birlikte hibrid olarak özellikle şebekeden uzak bölgelerde elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin önünde duran en önemli engeller üretilen enerjinin kesikli olması, ilk kurulum maliyetlerinin yüksek olması ve yeterli teknolojik bilgi birikiminin bulunmamasıdır. Güneşten sadece gündüz elektrik üretilebilirken günün geri kalan bölümünde yük enerjisiz kalır. Rüzgârda ise güneş kadar kesin sınırlar ile ayrılmasa da günün bazı saatlerinde elektrik üretimi mümkün iken diğer saatlerde yük enerjisiz kalmaktadır. Gün içinde gerçekleşen bu kesiklik, enerji üretimin olduğu zaman diliminde üretilen enerjinin tüketim fazlası bataryada depolanarak ve üretimin yetersiz kaldığı zaman dilimlerinde yük bataryadan beslenerek giderilebilir [1]. Güneş ve rüzgârdan elde edilebilecek elektrik enerjisi, mevsimlere göre farklı değişimler gösterir. Kış aylarında güneşten günlerce elektrik 1 Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programı, Bornova, 35100, İzmir, 11

12 üretmek mümkün olmayabilir. Aynı şekilde bahar ve yaz aylarında rüzgârdan elektrik üretimi çok düşük seviyede kalabilir [2]. Mevsimsel kesikliliğin batarya kapasitesinin arttırılması ile çözümü hem maliyeti çok arttırır hem de birçok yerde mümkün değildir. Mevsimsel kesikliliği gidermek için birçok araştırmacı güneş pili veya rüzgâr türbininin yetersiz kaldığı durumlarda dizel jeneratörün kullanılmasını önermişlerdir [3], [4]. Batarya kullanmak ilk kurulum maliyetini yükseltirken, dizel jeneratör kullanmak işletme harcamalarını arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre birbirini tamamlayıcı değişim gösteren alternatif enerji kaynaklarının birlikte kullanımının sistem güvenirliğini artıracağı belirlenmiştir. Eleman boyutlarının ve denetim stratejisinin iyi seçilmesi durumunda sistem maliyetinin çok az yükseleceği hatta kurulan bölgenin özelliklerine göre biraz düşebileceği belirlenmiştir [5]. Birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı içeren hibrid enerji üretim sistemlerinde daha fazla eleman yer alacağı için sistemin yapısı ve denetimi karmaşık hale gelecektir. Hibrid enerji sisteminin diğer bir sorunu da ilk kurulum maliyetlerini minimumda, güvenirliği maksimumda tutacak boyutlandırmanın zorluğudur. Boyutlandırmanın doğru yapılması için en az bir yıl boyunca meteorolojik verilerin ölçülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından 1 yıl süreyle ölçülen güneş ışınımı, rüzgâr hızı ve ortam sıcaklık değerleri kullanılarak güneş-rüzgâr batarya hibrid enerji üretim sisteminin ön fizibilite çalışması yapılmıştır. Ortalama bir evin elektrik tüketimi belirlenmiş ve dışarıdan ek kaynağa gerek kalmadan bu tüketimi karşılayacak hibrid enerji sistemi HOMER yazılımı kullanılarak tasarlanmıştır ve elde edilen sonuçlar verilmiştir. 2. GÜNEŞ-RÜZGÂR HİBRİD ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİNİN ELEMANLARI Güneş-rüzgâr hibrid elektrik üretim sisteminin blok şeması şekil-1 de gösterilmiştir. Sistem güneş pili, rüzgâr türbini, batarya gurubu ve bu birimlerin birlikte uyumlu çalışabilmelerini sağlayan elektronik dönüştürücü ve denetleyici devrelerden oluşur. AC DC Şarj Regülatörü DC AC Yüke Rüzgar Türbini Batarya Gurubu Güneş Pili Şarj Regülatörü Şekil 1. Güneş-rüzgâr hibrid elektrik üretim sistemi. 12

13 2.1 Güneş Pili Fotovoltaik hücreler güneş ışığını doğru akıma dönüştürürler, yeterli ışık olduğu sürece üretim devam eder ve işletme giderleri çok düşük, güvenirlikleri de çok yüksektir. Birkaç W P gücünden 300 W P gücüne kadar değişik ölçülerde güneş pili satılmaktadır. Güneş pilinin en büyük dezavantajı ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Güneş pilleri şebekeden uzak küçük ve orta ölçekli yüklerin beslenmesi için ekonomik bir seçenek olmaktadır. Güneş pillerinin kullanım süreleri yapım teknolojisine bağlı olarak yıl aralığında değişmektedir. [6] 2.2 Rüzgâr Türbini Rüzgâr türbini hareket halindeki havanın kinetik enerjisini mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürür. Ürettikleri enerji rüzgâr hızına göre değişir, birim maliyeti düşüktür. Fakat kurulacak yerin rüzgâr hızının yüksek olması ve hava akışını engelleyen yükseltilerin çevresinde yer almaması gerekir. Rüzgâr hızı çok değişken olduğu için üretilen enerjide değişken olacaktır. Kanatlara çarpan hava akımı kanatların dönmesini ve dolayısıyla kanatların bağlı olduğu milin dönmesini sağlar. Küçük ölçekli rüzgâr türbinlerinde mil doğrudan, büyük ölçeklilerde ise dişli kutusu yolu ile jeneratöre bağlanır. Jeneratör mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştürür. Düşük güçlü rüzgâr türbinlerinde jeneratör olarak sabit mıknatıslı alternatörler kullanılırken, yüksek güçlüler de ise asenkron veya senkron jeneratör kullanılır. Şebekeden bağımsız çalışan sistemlerde frekansı sabit tutmak rüzgâr hızındaki değişimlerden dolayı mümkün olmadığından jeneratör çıkışı DC ye dönüştürülür. Birçok rüzgâr türbini 3 veya 2 kanatlı olarak üretilir. Rüzgâr türbininden elde edilebilecek güç rüzgâr hızının küpüyle ve kanat süpürme alanı ile doğrudan orantılıdır. Üretici firmalar türbinin üretime başladığı rüzgâr hızını, üretimi durdurduğu rüzgâr hızını ve rüzgâr hızı-güç eğrisini kullanıcılara verirler. 2.3 Batarya Gurubu Bataryalar enerjiyi kimyasal formda depolayan elektro-kimyasal elemanlardır. Yenilenebilir kaynaklarla birlikte en yaygın kullanılan batarya tipi derin boşaltmaya izin veren kurşun-asit sabit tesis bataryalarıdır. Nikel-kadmiyum, nikel-demir ve demir-hava gibi başka daha uygun batarya türleri vardır, fakat bu bataryalar ya çok pahalı ya da henüz geliştirme aşamasında olduklarından pratik uygulamalar için yeteri kadar güvenilir değillerdir. Kurşun-asit bataryalar en yaygın kullanılan batarya tipi olmasına rağmen kullanımı en karmaşık olandır. Aşırı şarjdan ve aşırı deşarjdan korunmalıdır, ayrıca uzun süreli düşük şarj seviyesinde tutulmamalıdır. İşletme koşullarına göre bataryaların ömrü 3 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. İlk yatırım maliyetleri düşük olmasına rağmen bakım ve yenileme maliyetleri yüksektir. Deşarj sırasında plakalar ile elektrolit arasında gerçekleşen kimyasal reaksiyon yük üzerinden elektrik akımı geçmesini sağlar. Şarj sırasında bu kimyasal reaksiyon tersine çevrilir. Batarya kapasiteleri Ah veya nominal gerilimlerinin çarpımı sonucu elde edilen kwh olarak ifade edilir. Bataryanın saklama kapasitesi üzerinde yazılan kapasitesinden farklı olabilir, saklama kapasitesi yaşına, çalışma şekline ve bakımına bağlıdır. Bataryaların kullanım sürelerini ve verimlerini etkileyen diğer bir etken de ortam sıcaklığıdır. Ortam sıcaklığındaki her 10 C artış bataryanın kullanım süresini yarı yarıya azaltır. Diğer taraftan negatif sıcaklıkta şarj verimi düşük olur. Kurşun-asit sabit tesis akülerinin 20 C sıcaklıktaki kullanım süreleri 5 ile 10 yıl arasında değişir. [7] 13

14 2.4 İnvertör Hibrid sistemde AC ile çalışan cihazlar kullanıldığında invertör kullanılması gerekir. İnvertör DC batarya veya jeneratör çıkışını 50 Hz AC gerilime dönüştürür. Küçük ölçekli yükleri beslemek için kurulan hibrid sistemlerde genellikle tek faz invertör kullanılır. Büyük ölçekli hibrid sistemlerde ise yükler 3 faz ile beslendiğinden 3 fazlı invertörler kullanılmaktadır. 2.5 MPPT Maksimum güç noktası izleyicisi genel anlamda yüksek frekansta çalışan bir DC-DC dönüştürücüdür. PV panel tarafından üretilen gücün her anında maksimumunu yüke iletmek için kullanılır. Kullanıldığında sistem verimini olumlu yönde etkiler. Çoğunlukla batarya şarj eden sistemlerde şarj regülâtörü ile tümleşik, doğrudan AC motor süren sistemlerde invertör ile birleşik olarak tasarlanır. Batarya şarjında MPPT kullanmak, sistemin verimini artırır fakat maliyeti yüksek olduğu için tercih edilmez [8]. 2.6 Batarya Şarj Regülâtörleri Batarya regülâtörleri şebekeden bağımsız hibrid sistemlerde sistemin çalışmasını denetlemek amacıyla kullanılır. Birçok sistemde şarj regülâtörü ve yük regülâtörü olarak iki ayrı birimden oluşur. Şarj regülâtörü bataryaları aşırı şarjdan korurken yük regülâtörü bataryaları derin deşarjdan korur. 2.7 Elektrik Yükü Ortalama bir evin elektrik tüketimini belirlemek için Bornova ilçesinde 3 tarifeli elektronik sayaç kullanan 10 adet evin bir yıllık tüketimleri, faturalarından kaydedildi. Bu kullanıcıların ortalaması alınarak bir evin bir yıl boyunca aylık tüketimleri 3 tarifeli olarak belirlendi. Seçilen evlerde yaşayan kişi sayısı 3 ile 8 kişi arasında değişmektedir. Bu evlerin yarısı ısınma için kış aylarında elektrikli ısıtıcı veya klima kullanmaktadır. Diğer yarısı ise kış aylarında ısınma için doğal gaz, dizel veya kömür kullanırken, tüm evler yaz aylarında soğutma için klima kullanmaktadırlar. Tarife saat aralıklarında eşit enerji tüketimi olduğu varsayılarak her tarifedeki toplam tüketim tarife uzunluğuna bölünerek saatlik elektrik tüketimi belirlendi. Şekil-2 de ortalama evin aylık ortalama günlük tüketiminin aylara göre değişimi gösterilmiştir. Load (kw) Seasonal Profile Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann Şekil 2. Elektrik tüketiminin ortalama günlük tüketiminin aylara göre değişimi. 3. METEOROLOJİK VERİLER max daily high mean daily low Güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten rüzgâr türbini ve güneş pilinin çıkışı sistemin kurulduğu yerin meteorolojik verilerine bağlıdır. Sistemin boyutlandırılması ve üreteceği enerjinin tahmin edilebilmesi için en azından bir yıllık rüzgâr hızı, güneş radyasyonu ve ortam sıcaklığının saatlik aralıklarla ölçülmesi gerekmektedir. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde 1994 yılından başlayarak rüzgâr hızı, güneş ışınımı ve ortam sıcaklığı min 14

15 ölçülmüş ve saatlik ortalama değerleri kaydedilmiştir [9]. Haftalık veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Bu makalede yılları arasında alınan veriler kullanılmıştır. Şekil- 3 de 7 yılın ortalaması alınarak elde edilen model yılın ortalama günlük güneş ışınım değerlerinin aylık değişimi ve aylara göre bulutsuzluk indeksinin değişimi verilmiştir. Şekil- 4 te ise aylık ortalama rüzgâr hızının yıl boyunca değişimi verilmiştir Daily Radiation (kwh/m²/d) Clearness Index 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Daily Radiation Clearness Index 0.0 Şekil 3. Model yılın ortalama günlük toplam güneş ışınımının ve bulutsuzluk indeksinin aylara göre değişimi. Wind Speed (m/s) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 4. HOMER Şekil 4. Model yılda ortalama aylık rüzgâr hızlarının yıllık değişimi. Bu makalede National Renewable Energy Laboratory (NREL) tarafından geliştirilen Hybrid Optimization Model for Electric Renewables (HOMER), hibrid sistemin boyutlandırılmasında ve optimizasyonunda kullanıldı. HOMER, hibrid sistemde kullanılan elemanların enerji ve ekonomik modellerini içerir. Bu eleman modellerini ve kullanıcıdan aldığı rüzgâr hızı, güneş radyasyonu, ortam sıcaklığı ve yük değerini kullanarak hibrid sistemi boyutlandırır, simülasyonunu yapar ve en ekonomik çözümü kullanıcıya sunar [10]. Programdan istenilen elemanın yıllık, günlük veya aylık performans eğrilerini almak mümkündür. HOMER kütüphanesinde özellikleri üretici firmalardan alınmış hibrid sistem elemanlarını içerir fakat kullanıcı yeni eleman ekleyebilir. Simülasyon sırasında meteorolojik verilerin yanı sıra elemanların kullanım süreleri, maliyetleri, yenileme maliyetleri ve maksimum minimum kullanılabilecek adetlerini kullanıcıdan ister. 15

16 5. BULGULAR VE TARTIŞMA 6 yılın saatlik güneş ışınımı, rüzgâr hızı ve ortam sıcaklığı verileri kullanılarak elde edilen ortalama, model yılın örnekleme sıklığı 1 saat olacak şekilde HOMER a girildi. Elektrik tüketimi için örnek olarak seçilen 10 adet evin ortalaması alınarak model yük oluşturuldu. Model yükün aylık ortalama saatlik değişimleri programın yük kısmına girildi. Güneş pili olarak 100, 150 ve 200 W P güçlerinde üç seçenek belirlendi. Rüzgâr türbini olarak program kütüphanesinde yer alan 20 KW ın altında kalan 6 adet rüzgâr türbini seçildi. Batarya olarak kütüphanesinde yer alan 12 batarya tipinin tamamı simülasyona dâhil edildi. DC gerilim 48 V, AC gerilim 220 V, 50 Hz olarak seçildi. Kullanılacak eleman adedine sınırlama getirilmedi. Bu değerler ile yapılan boyutlandırma ve optimizasyon simülasyonunu 2 saat 17 dakika sürdü. Bu sürenin sonunda programdan sistem boyutu, eleman verilileri ve performans eğrilerini gösteren sistem raporu alındı ve rapor programdan alınan haliyle EK de verildi. Hibrid sistem 6.4 KW güneş pili, 2 adet rüzgar türbini, 240 adet batarya, 4 Kw inverter ve 4 Kw doğrultucudan oluşmuştur. Kurulum maliyeti $, yıllık bakım ve işletme maliyeti 207 $/yıl ve tüketilen enerjinin birim maliyeti $/KWh olarak hesaplanmıştır. Şebeke elektriğinin birim fiyatı 0.10 ile 0.12 $/KWh olduğunu düşündüğümüzde kurulacak hibrid sistem şebekenin ulaşabildiği bir yerde kurulduğunda tüketici yaklaşık 8 kat daha pahalı elektrik enerjisi satın almış olacaktır. Üretilen enerjinin pahalı olmasının birinci nedeni kurulum maliyetinin yüksek olması, ikinci nedeni ise kapasite kullanımının çok düşük olmasıdır. Kapasite kullanımı rüzgar türbininde %1, güneşte ise %18.5 tir. Tüketilen enerjinin %86 sını PV ve %14 ünü ise rüzgâr türbini üretmiştir. 6. SONUÇ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından yılları arasında ölçülen meteorolojik veriler kullanılarak Bornova da ortalama bir evin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere bir PV-rüzgâr hibrid enerji sistemi HOMER yazılımı kullanılarak boyutlandırılmıştır. Elde edilen 72 adet çözüm en düşük enerji maliyeti elde edilecek şekilde aynı programla optimize edilmiş ve tüketilen enerjinin birim maliyeti 0.85 $/KWh olarak hesaplanmıştır. Günümüz şarlarında şebeke elektriğini fiyatı $/KWh aralığında olduğunu düşünürsek boyutlandırılan sistemin kullanılması ekonomik değildir. Gelecekte kurulum maliyetinin düşmesi veya üretilen fazla elektriğin şebekeye satılmasının yasa ile izin verilmesi ile birim maliyeti düşebilir ve tasarlanan sistem ekonomik bir seçenek olabilir. EK: System Report - hybrid1.hmr PV Array Wind turbine System architecture 6.4 kw 2 BWC Excel-S Battery 240 Hoppecke 4 OPzS 200 Inverter Rectifier 4 kw 4 kw Cost summary Total net present cost $ 48,052 Levelized cost of energy Operating cost $ 0.851/kWh $ 207/yr 16

17 Component Net Present Costs Capital Replacement O&M Fuel Salvage Total ($) ($) ($) ($) ($) ($) PV 22, ,809 BWC Excel-S 9, ,128 Hoppecke 4 OPzS ,000 2, ,678 13,316 Converter 2, ,799 System 45,400 3, ,802 48,052 Electrical Component Production (kwh/yr) PV array 10,378 86% Wind turbines 1,758 14% Fraction Total 12, % Load Consumption Fraction (kwh/yr) AC primary load 4, % Total 4, % Quantity Value Units Excess electricity 7,184 kwh/yr Unmet load 1.67 kwh/yr Capacity shortage 2.98 kwh/yr Renewable fraction PV Quantity Value Units Rated capacity 6.40 kw Mean output 1.18 kw 17

18 Mean output 28.4 kwh/d Capacity factor 18.5 % Total production 10,378 kwh/yr Quantity Value Units Minimum output 0.00 kw Maximum output 6.88 kw PV penetration 235 % Hours of operation 4,389 hr/yr Levelized cost $/kwh AC Wind Turbine: BWC Excel-S Variable Value Units Total rated capacity 20.0 kw Mean output kw Capacity factor 1.00 % Total production 1,758 kwh/yr Battery Quantity Value Units Nominal capacity 96.0 kwh Usable nominal capacity 67.2 kwh Autonomy 113 hr Lifetime throughput 163,200 kwh Battery wear cost $/kwh Average energy cost $/kwh Valu Quantity e Units Energy in 2,875 kwh/yr Energy out 2,478 kwh/yr Storage depletion 4.41 kwh/yr Losses 393 kwh/yr Annual throughput 2,672 kwh/yr Expected life 20.0 yr 18

19 Converter Quantity Inver Rectifi Uni ter er ts Capacity kw Mean output kw Minimum output kw Maximum output kw Capacity factor % 19

20 7. KAYNAKLAR [1] Habib M.A, Said, S.A.M. El-Hadidy, M.A. I. Al-Zaharna, Optimization procedure of a hybrid photovoltaic wind energy system, 1999, Energy, Vol. 24 pp [2] Hans George Bayer, Christian Langer, A method for the identification of configurations of pv/wind hybrid systems for the reliable supply of small loads, Solar energy vol 57 no. 5 pp , [3] Kelleg, M.H. Nehrir, G. Venkataramanan, and V. Gerez, W.D., Generation unit sizing cost analysis for stand-alone wind, photovoltaic, and hybrid wind/pv systems, IEEE Transaction on Energy Conversion, Vol. 13, No. 1, March 1998 [4] Manwell, J.F., Rogers, A., Hayman, G., Avelar, C.T., McGowan, J.G., 1996, Draft theory manual for hybrid2: the hybrid system simulation model, for hybrid energy systems NREL/TP , Golden, CO. [5] Morgan, T.R., Marshall R. H., B. J. Brinkworth, 1997 ares a refined simulation program for the sizing and optimization of autonomous hybrid energy systems, Solar Energy Vol. 59, No. 6 [6] Hansen, A. D., Sorensen, P., Hansen, L. H., Bindner, H., 2000, Models for stand-alone PV system, Riso National Laboratory, Roskilde Danmark, ISBN p [7] İNCİ EXIDE Akü Sanayi A.Ş, 1998, Traksyoner akü kataloğu, Manisa, 8 sayfa. [8] Seeling-Hochmuth, G.C., A combined optimisation concept for the design and operation strategy of hybrid-pv energy systems, Solar Energy Vol. 61, No. 2, pp , 1997 [9] Ulgen, K. and Hepbasli, A. Comparison of solar radiation correlations for Izmir, Turkey, International Journal of Energy Research, 16(4), [10] HOMER V.2. National Renewable Energy Laboratory (NREL), 617 Cole Boulevard, Golden, CO URL: 20

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI İsmet KARAKAŞ Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 ETİK BEYAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez

Detaylı

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YÜKLENİCİ: Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 2007-İstanbul.

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28.

SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI. Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 31.846 28. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB VII. Enerji Sempozyumu SANTRALLARDA YERLİ MALZEME KULLANIMI Muzaffer BAŞARAN Makina Yük. Mühendisi EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd. DEK TMK Denetleme Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı