848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013"

Transkript

1 848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Açık Denizlere Kıyısı Bulunmayan Avrasya Devletlerinin Transit Geçiş Hakkı Transit Passage Rights of Eurasian Countries without Coastal Access to High Seas Asst. Prof. Dr. Abbas Karaağaçlı (Giresun Univesity, Turkey) Abstract When the rules of international law, practices and conventions are all studied, it becomes evident that there exist certain rules of international legislation which enable the countries not bordering the high seas to reach the open seas. However, differences in practice arise due to geographical conditions, balance of power and economic development. In order for the countries concerned to reach the open seas and benefit in transit from the territory of the neighboring countries located by the high seas for trade and transportation, it is essential that the two countries should have good relations and that the country bordering the high seas should have good-intention. Because in Eurasian Geography, almost none of the countries in Central Asia and Caucasus do not border the open seas, they are in need of other countries for trade and transport. In this study, the focus is on this issue. 1 Giriş Dünya ticaretinin %95 i denizler ve okyanuslar yoluyla gerçekleşmektedir. Yer kürenin ¾ ü denizler ve okyanuslar kaplamaktadır. Uluslararası ticaretin deniz yoluyla yapılması ve dünya ticaretinin kıtalar arası ulaşımı okyanuslar vasıtasıyla gerçekleşmesinin en önemli nedeni deniz taşımacılığının çok düşük maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası ticaretin deniz taşımacılığıyla gerçekleşmesi açık denizlerde deniz taşımacılığının serbestçe yapılması her zaman kıyısı bulunan ülkelerin ve yine kıyısı bulunmayan devletlerin sorunlar yaşadıkları ve ilgilendikleri bir husus olmuştur. Günümüzde deniz ticaretinin uluslar arası ticaretin gelişmesinde en büyük faktördür. Nitekim Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü ne (UNCTAD) göre: Açık denizlere kıyısı bulunmayan devletler, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında en fakir ülkeler kategorisinde yer almaktadırlar. Karayoluyla açık denizlere ulaşamamaları o ülkeleri dünya pazarlarında inzivaya sürüklemiş ve gelişmeleri önünde en büyük engeli teşkil etmiştir (UN. Doc. TD/191, 1976, s.200). Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte Ortaya çıkan yeni durumda Avrasya coğrafyasında yer alan Orta Asya bölgesinde bulunan Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kafkasya bölgesinde yer alan Ermenistan ve Azerbaycan muhat ülkeler yani açık denizlere kıyısı bulunmayan devletler olarak ortaya çıktılar. Her ne kadar Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Hazar Denizi ne kıyıdaş olsalar da Hazar Denizi nin uluslararası denizlerle bağlantısı bulunmaması ve kapalı bir deniz olması sebebiyle söz konusu devletler de muhat (kapalı) devletler konumunda değerlendirilmektedirler. Orta Asya ve Kafkas devletleri açık denizlerden yararlanma hususunda uluslararası hukuk çerçevesinde bazı haklara sahiptirler. Bağımsızlıklarını kazandıkları 1990 lı yıllardan beri; önceleri dağılan Sovyetler Birliğinin en büyük mirasçısı olan Rusya Federasyonu nun açık denizlerde bulunan limanlarını kullanırken daha sonraları Avrupa, Amerika ve Asya devletleriyle kurdukları ilişkiler sayesinde dünyaya açılıp açık denizlerin taşımacılık imkânlarından yararlanmayı hedeflemişlerdir. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan zengin doğal kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırmada her türlü fırsat ve imkanı değerlendirirken Özbekistan başta pamuk olmak üzere tarımsal ürünlerini dünya piyasalarına ulaştırmakta sorunlar yaşamıştır. Diğer üç ülke yani Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan ise uluslararası ticaret açısından çok önemli sanayi veya tarımsal ürün üretemediklerinden dolayı eski Sovyet sisteminin dar ekonomik kalıplarını yıkmakta zorlanmışladır. Her üç ülkenin Rusya Federasyonuyla sıkı ekonomik ilişkilerinin bulunması bu durumun göstergesidir. Elbette Kırgızistan ve Tacikistan ın Çin Halk Cumhuriyeti ile olan sınır komşuluğu bu iki ülkeye ticari ilişkiler açısından olumlu bir alternatif sunmuştur. Ermenistan ise güneyindeki komşusu İran ile geliştirdiği ekonomik ve ticari münasebetlerle alternatifler yaratmaya çalışmaktadır. Açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin hakları konusunda 1958 Cenevre Konvansiyonu ve yine 150 devletin temsilcilerinin 9 yıl çalışması sonucunda 1982 yılında ortaya çıkan uluslararası deniz hukuku 3. Birleşmiş Milletler Konvansiyonu nca ortaya konan çalışmalar çok önem arz etmektedir. Ortaya konan bu konvansiyonlarda açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin transit hakkı, açık denizlerin tavanından yararlanma, bilimsel ve teknolojik çalışmalara iştirak etmek, açık denizlerde gemi taşımacılığı gibi ekonomik faaliyetler yapmak gibi uygulamaları ön görmektedir. Orta Asya devletlerinden Kazakistan ve Türkmenistan, Kafkasya dan ise Azerbaycan zengin ham petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptirler. Özbekistan ise pamuk ve altın üretiminde söz sahibi olup, Avrasya coğrafyasının önemli ekonomilerinden biri konumundadır. Kazakistan enerji kaynaklarının yanı sıra uranyum, demir çelik ve en önemlisi tahıl üretimiyle coğrafyanın ve hatta dünyanın en önemli üreticilerinden biridir. Diğer

2 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 849 ülkelere de baktığımızda Avrasya coğrafyasının bu iki bölgesi yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından büyük önem arz etmelerine rağmen açık denizlere kıyıları bulunmaması bu ülkelerin uluslararası ticaretle entegrasyon sağlamalarında büyük bir dezavantaj ve handikap olarak ortaya çıkmaktadır. 2 Açık Denizlerde Ulaşım ve Transit Geçişin Önemi Sovyetler Birliği döneminde raylı sisteme önem verilmiş, ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örülerek kentler, sanayi kuruluşları, limanlar, enerji yatakları ve tarım sahaları birbirlerine bağlanmıştır. O dönemde Orta Asya ve Kafkasya da ki önemli kentler, sanayi merkezleri Hazar Denizi nde ki limanlar, petrol ve doğalgaz sahaları birbirlerine bağlanmanın yanı sıra başkent Moskova Saint Petersburg, Karadeniz ve Baltık Denizi nde ki bütün Limalara bağlanmış durumdaydı lar da Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte kurulu bulunan raylı sistem, Sovyetlerin iyi bir ekonomik mirası olarak Orta Asya ve Kafkasya devletlerine intikal etti. Muazzam bir alt yapıya sahip olan raylı sistemin yanı sıra gelişmiş tren istasyonları, vagon ve lokomotif fabrikaları bağımsızlığını kazanan devletlerde ekonominin hizmetine girerek ham madde ve ürünlerin ulaşımında büyük imkânlar sağladı. Dağlık ve çok engebeli olmaları nedeniyle Tacikistan ve Kırgızistan hariç Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Azerbaycan bu imkândan fazlasıyla yararlanmaktadırlar. Tacikistan ve Kırgızistan ın da önemli ekonomik ve siyasi merkezleri demir ağlarla birbirine bağlanmış durumdadırlar. Hatta Tacikistan ın hemen hemen en önemli ulaşım ve taşımacılık kanalı demir yolu vasıtasıyla komşu Özbekistan ve Kırgızistan kanalıyla gerçekleşmektedir. Kara alanlarda sıkışmış devletler ham madde, enerji kaynakları, sanayi ürünleri ve diğer ticari mamullerinin diğer ticari ve tarımsal ürünlerinin ithalat ve ihracatında komşu ülkelerin, kara, demir yolu veya nehirlerinden yararlanmak zorundadırlar. Komşu ülkelerle herhangi bir siyasi kriz veya anlaşmazlık yaşadıklarında bu kanalların kapanması tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin karaya sıkışmış Tacikistan enerji ihtiyacını gidermek amacıyla ülkesindeki nehirler üzerine barajlar inşa etmek ve barajların üzerine elektrik santrallerini kurarak enerji ihtiyacını karşılama siyasetini gütmektedir. Tacikistan ın Senguvare ve Erguvan Barajlarını inşa etme girişimi barajların yapılacağı nehirlerin suyu azalacağı bahanesiyle pamuk üretiminde söz konusu nehirlerden yararlanan komşu Özbekistan devletini rahatsız etmekte, barajların inşaatı için demir yoluyla İran da Tacikistan a sevk edilen inşaat malzemesinin sevkiyatı Özbekistan tarafından sürekli engellenmektedir. Tacikistan ın açık denizlere kıyısı bulunmamasından dolayı komşu Özbekistan ın demir yolu ağından yararlanmaya mahkûm bir duruma sokmuştur. Bu durum iki ülke arasında sürekli siyasi krizlere neden olmaktadır. Özellikle farklı alternatifleri bulunmayan devletler bu hususta önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine Avrasya coğrafyasının en önemli devletlerinden olan Afganistan ın açık denizlere kıyısı bulunmamasından dolayı bu ülke açık denizlere ulaşmak için pek çok sorun yaşadığı Pakistan a muhtaç durumdadır. Afganistan açık denize ulaşmak için 950 kilometrelik demir yolu vasıtasıyla Pakistan ın Karaçi Limanı nı ithalat ve ihracat için kullanmaktadır. Yine Nepal ve Bhutan da açık denizlere ulaşmak için Hindistan ı kat ederek Hint Okyanusu na ulaşmak zorundadırlar. 3 Uluslararası Hukukta Transit Geçiş ve Açık Denizlerde Serbest Geçiş Hakkı Uluslararası hukukun en yaygın kaideleri açık denizlerde ki ticaret ve deniz ulaşımıyla ilgili olanlardır. Dünyada ki bütün egemen devletlerin açık denizlerde özgür bir şekilde deniz taşımacılığı, uçuş, petrol boru hattı, kıtalar arası kablolar ve benzer uygulamaları yapmayı gerçekleştirebileceklerini söylemek, günümüz şartlarında doğru bir tespit değildir. Açıkçası gelişmiş devletlerin teknolojik imkânları da kullanarak açık denizleri hakimiyet alanları gibi kullanmaları sayesinde açık denizlere kıyısı bulunan devletleri bile kimi zaman sıkıntılarla karşı karşıya getirmekte, kaldı ki açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin bu haklardan yararlanmaları, kıyısı bulunan devletin rızası ve onayına bağlı bir durumdur. Uluslararası deniz hukuku kurallarına göre kapalı devletlerin açık denizlere ulaşma hakkı söz konusu devletlerin olumsuz coğrafi şartlarından dolayı maruz kaldıkları zararların azaltılması yönünde ön görülen bir hak olarak tecelli etmektedir (Helmut Terkand G. Hafner, 1985, s. 63). Açık denizlere ulaşma hakkı konusunda ki tezinin savunanları ve karşı çıkanları vardır. Özellikle açık denizlere kıyısı bulunan devletlerin teorilerini savunanlar ülkelerin egemenlik ve hâkimiyet haklarına istinat ederek transit hakkının resmi bir anlaşmayla sağlanması gerektiği tezini ileri sürüyorlar. Bu hususta araştırmaları bulunan Prof. Duvar Zemberger e göre: Uluslararası hukuk açık denizlere ulaşmak için hiçbir doğal hak tanımamaktadır. Kapalı devletler uygun bir limandan faydalanmak için komşu devletlerin iyi niyetine bağlıdırlar ve böylece bu hukuku elde etmek için o imkânlardan yararlanmak doğrultusunda anlaşmalar yapılmalıdır (Robert. K. Redden, 1990, s. 260) yılında Birleşmiş Milletlerin denizler konvansiyonunun nihai aşamaya geldiği toplantıda kıyıdaş ülkeler kendi toprakları üzerinde gerçekleşen bütün faaliyetleri o cümleden muhat statüsünde ki komşu devletlere tanınan geçiş imtiyazı konusunu kendi ülkeleri açısından bir güvenlik algısı çerçevesinde değerlendirmişlerdir.

3 850 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Nitekim bundan önce de 1974 yılında Birleşmiş Milletlerin deniz hukuku konvansiyonunun Karakas taki 3. Konferansında söz konusu ülkelerin oluşturduğu gurubun düşüncelerini anlatan Kenya devletinin temsilcisi şöyle demiştir: Hiçbir ülke ikili veya bölgesel anlaşmalar çerçevesi dışında kendi topraklarını transit hakkı için başka bir devlete ihtisas etmek zorunluluğu söz konusu değildir. Bunun dışında ki durumlar gerçekleşir ve transit hakkı kanun olarak konulursa kendi ülkelerinin vatandaşlarının can ve mal güvenliği tehlikeye düşüp, kanun hâkimiyetine helal getirilir (Conf. 62/C. 3/SR. (1974), s. 253). Kıyıdaş ülkeler transit hakkı karşısında kendilerine karşılık olarak imkânların tanınmasını talep etmektedirler. Onlara göre muhat ülkeler transit hakkı karşılığında kendilerine ticari ve iktisadi haklar sunmalıdırlar. Muhat ülkeler ise transit hakkının doğal bir hakları olduğunu ve serbest geçişin ticaret, ziyaret ve ulaşım için bütün ülkelerin hakkı olduğu tezini savunmaktadırlar. Bu tezi ileri süren Prof. Grosios a göre: Başka bir milletin hâkimiyeti altında bulunan topraklar, nehirler ve denizler meşru nedenlerden dolayı buralardan transit geçişe ihtiyaç duyanların kullanımına açık olmalıdır (Redden, 253). Uluslararası hukuk örf-adet hukuku kurallarına göre transit geçiş hakkını kullanmanın iki ana şartı söz konusudur. Transit geçiş hakkı talebinde bulunan ülke bunun zorunluluk ve gerekliliğini ispat etmelidir. Bu hakkın kullanımı sırasında transit geçiş yapılan ülkeye zarar verilmemelidir. Bu durumun gerekliliği ispatlansa bile kimi zaman ülkeler arasında ki siyasi krizler transiti imkânsız kılmaktadır. Nitekim yılları arasında Pakistan topraklarını Afganistan ın transit geçiş hakkı kullanımı için kapatmıştır. Yine 1970 li yıllarda Hindistan kendi topraklarını Nepal ın geçiş hakkı için kapatmıştır. Günümüzde ise Ermenistan cumhuriyeti Azerbaycan la olan sorunlarından dolayı, Azerbaycan ın kendine bağlı Nahçivan özerk cumhuriyet ile olan transitine kendi topraklarını kullandırmamaktadır. Günümüzde Nahçivan ile ana Azerbaycan toprakları arasında ki geçiş İran toprakları üzerinden gerçekleşmektedir. Yine dönem dönem ABD nin insansız savaş uçaklarının Pakistan ın sivil yerleşim yerlerini hedef alıp, sivil köylüleri katlettiğinde Pakistan hükümeti kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ABD ye Afganistan da ki NATO birliklerine ihtiyaçlarının sevkiyatı için kullanılan transit geçişi kapatmaktadır. Böylece ABD Afganistan da ki birliklerinin özel ihtiyaçlarını ve özellikle yakıt ihtiyacını karşılamakta zorlanmakta, alternatif olarak Kırgızistan veya Özbekistan ı kullanmakta, bu sevkiyatta hava yoluyla gerçekleştiğinden dolayı maliyetleri aşırı derecede yükseltmektedir. Genel olarak muhat ülkelerin transit hakkı kullanımlarında 18. yüzyıldan itibaren ekonomik çıkarların söz konusu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte: gereklilik ve maslahat serbest transitin 21. yüzyılda en önemli dayanağı olarak öne çıkmaktadır (Martin Glassner, 1970). Uluslararası deniz hukuku ilk kez Milletler Cemiyeti nin kuruluş beyannamesinin 23. maddesinin H bendinde serbest dolaşım ve transit hakkını bütün uluslara tanıyan madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan önce Avrupa Devletleri nin kendi aralarında ikili veya çok taraflı yaptıkları anlaşmalarda bu haklara değinilmiştir. Örneğin 1921 yılında Barcelona da imzalanan transit hakları, yine 1923 limanlar hakkında ki Cenevre Konvansiyonu, 1921 Paris Konvansiyonu, 1923 Belgrat Konvansiyonu ve 1922 Lozan Anlaşmasın da deniz ve transit haklarına değinilmiştir Barselona Konvansiyonu transit hakları konusunda ortaya kesin bir kanı koymaktan uzak durularak, muhat ülkelerin açık denizlerde gemi taşımacılığı haklarına değinmemektedir yılında imzalanan Gümrük ve Ticaret Tarifeleri Anlaşması (GATT) da muhat ülkelerin hukuku konusunda sarih bir tanımlama yapmamaktadır yılında Küba nın başkenti Havana da Dünya Ticaret Örgütü nü (DTÖ) oluşturmak için toplanan konvansiyon GATT ın transit haklarından ileriye giderek, ilk kez açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin haklarını gündeme getirmiştir yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11 inci doruk toplantısında deniz hakları konusunda uluslararası bir toplantı düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu konferans İsviçre nin Cenevre kentinde toplandı. Toplantı sonucunda yedili Magna Carta (First Conference on the Law of the Sea, ss.78-79) diye adlandırılan haklar ortaya çıktı. Muhat ülkelere tanınan bu haklar; Açık denizlere ulaşım hakkı Açık denizlerde gemi kullanma hakkı Gemilerde bayrak asma hakkı Limanların hukuksal konumu Serbest transit hakkı Transit ülkelerin hakları Ticaret, ulaşım ve sigorta konuları olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaların ardından 1958 Cenevre Konvansiyonunda 3. maddesinde açık denizlerle ilgili durumlar şöyle tespit edildi; 1. Muhat ülkeler kıyıdaş ülkelerle eşit şartlara sahip olmaları için özgürce açık denizlere ulaşabilmelidirler. Bu doğrultuda açık denizler ile o devletin toprakları arasında bulunan devletlerarasında uluslararası konvansiyonlara göre aşağıdaki imtiyazlar tanınmalıdır:

4 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 851 Karşılıklı anlaşmaya göre transit ülkeye serbest geçiş hakkı tanınmalıdır. Limanların kullanımında muhat ülke gemilerine eşit muamele yapılmalıdır. 2. Muhat ülkeyle kıyıdaş ülke arasında bulunan 3 üncü devletlerarasında eşitliğe dayanan anlaşmalar yapılarak transit sorunları çözülmelidir. Görüldüğü gibi bu konferanstan muhat ülkeler nispi bir başarı elde ederek çıkmış ve gelecek toplantılar için konumlarını güçlendirmişlerdir. Ama söz konusu ülkelerin daha işin başında oldukları ve transit haklarını diğer ülkelere kabul ettirmek için çok çaba göstermeleri gerekecektir yılında UNCTAD öncülüğünde 23 muhat ülkenin katılımıyla gerçekleşen New York Konvansiyonunda transit hakkı ve sorunları masaya yatırılarak kıyıdaş ülkeler ve 3 üncü ülkelerin konumu ilk kez uluslararası bir toplantının temel esasını oluşturarak dünya gündemine geldi (John. H. Fried, 1965, s ). Ne var ki 1965 konvansiyonu çok destek görmedi. Ardından çeşitli uluslararası toplantılarda transit hakkı gündeme geldi konvansiyonu ve diğerlerinde konu ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Transit hakkında karşılıklılık ilkesi sorunları çözmekten uzak bir tez olarak gündemi meşgul etmekteydi. Nitekim 1982 yılında bu madde gündemden çıkartıldı. Hukukçulara göre de: Bunun için hiçbir hukuki temel dayanak ve gerçekçilik mevcut değildi. Zira fiziki koşullar bakımından da muhat ülkenin transit ülkeye böyle bir karşılık vermesi söz konusu değildir (Lociuc, C. Caflish, 1978, s. 98). Açık denizlerde muhat ülkelere tanınan gemi taşımacılığı ve o gemilerde kullanılan bayrak sürekli itilaf konusu olmuştur konvansiyonu, 1923 ve 1958 konvansiyonlarından farklıdır. Bu konvansiyonun 131. maddesi açık denizlerde gemi taşımacılığı ve limanların kullanımı konusunda kıyıdaş ülkelerle muhat devletlere eşit haklar tanımaktadır. Bu maddeye göre: Muhat ülkenin bayrağını taşıyan gemilerle, diğer yabancı gemilere limanlarda eşit muamele yapılmalıdır (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). 4 Orta Asya ve Kafkasya Devletlerinin Durumu Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafkasya coğrafi olarak uzak ve tarih boyunca genel olarak inzivada yaşamış bölgelerdir. Her ne kadar 8. yüzyıldan itibaren İslamiyet in bölgeye ulaşması, Çin ve Hindistan ile Avrupa arasında İpek Yolu ve Baharat Yolu nun gelişmesiyle Orta Asya bölgesi önem kazanmış, ticaretin öne çıkmasıyla gelişme göstermişse de Cengiz Han ın ortaya çıkmasıyla bu önemini kaybetmiştir. O yıllar da Çin, Hindistan ve İran üzerinden Batı pazarlarına giden ürünler ve karşılıklı olarak Batı dan gelen mamuller bölgenin ticari ve ekonomik yaşamına canlılık getirmiş, güvenliği sağlanan yollar ve kervansaraylar inşa edilerek, malların transiti kolaylaştırılmıştır. Sovyetler Birliği döneminde bölge devletlerin komşu devletlerle irtibatı Moskova üzerinden gerçekleştiğinden dolayı söz konusu ülkeler kapalı bir konumdaydılar lar da Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla birlikte bu ülkeler farklı aşamalarda serbest piyasa ekonomisine geçip, komşu ve diğer ülkelerle iktisadi, ticari ve siyasi ilişkiler kurarak uluslararası sisteme entegre olmayı hedeflediler. Komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirirken egemen bir devlet olarak birbirleriyle de karşılıklı münasebetler kurmaya başladılar. Esasen Sovyetler Birliği nden tevarüs eden deniz, kara ve demiryolu ulaşım ortaklığı sayesinde ve özellikle demiryolu ağlarının gelişmişlik ve genişliği açısından halen en önemli ulaşım ve taşımacılık unsuru olarak öne çıkmaktadır. Eskiden Sovyet demiryolu ağının bir parçası olan Orta Asya ve Kafkasya daki demir yolu idareleri günümüzde hükümetlere bağlı temel bir ulaşım ve ekonomik araç olarak görev ifa etmektedir. Örneğin; Özbekistan demiryolları günümüzde başbakan yardımcısına bağlı devlet idaresinde bir kurum olarak Özbekistan ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Toplam 6600 km uzunluğunda ki demiryolu ağının 3500 kilometresi genel, diğer kısmı ise yalnızca sanayi taşımacılığında kullanılmaktadır (Uzbekistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, ss ). Bu ülkenin karayolu uzunluğu ise kilometredir. Kırgızistan da ise güneydeki Oş ve Celal Abat ı başkent Bişkek e ise Özbekistan ın başkenti Taşkent e bağlayan bir demiryolu mevcuttur. Ülkenin dağlık olmasından dolayı taşımacılığın %95 i kamyonlarla gerçekleştirilmektedir. Karayollarının uzunluğu km civarındadır (Kyrgyztan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2008 Tahran, s. 122). Türkmenistan ın en önemli ulaşım ve taşımacılık aracı demiryollarıdır. Bu ülkenin demiryolu uzunluğu 2440 kilometredir. Karayolları ise km civarındadır. (Turkmenistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009 Tahran, ss ). Kazakistan ise km 2 ile Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin toplamından daha da büyük bir ülkedir. Bu ülke gelişmiş, çift şeritli demiryolu ağıyla örülmüş durumdadır. Demiryolu ağı km, karayolu ise km civarındadır. Kazakistan da demiryolları sürekli yenilenerek günümüz teknolojik imkânların kullanımıyla ülkenin en önemli ulaşım ve taşımacılık vasıtasıdır (Kazakistan, Institute for Politicaland International Studies (IPIS), 2007 Tahran, s. 136). Tacikistan, Orta Asya nın en küçük ve dağlık bir ülkesi olarak, 1500 km civarında demiryolu, km civarında ise karayoluna sahiptir. (Tacikistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2010, Tahran, s. 59). Kafkasya Bölgesi çok dağlık ve engebeli olduğundan dolayı demir yolu ağları Orta Asya gibi gelişmiş değildir. Ermenistan

5 852 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Cumhuriyetinde 900 km civarında demiryolu, km civarında da karayolu mevcuttur (Central Asian, 2005 Tahran, s. 216). Azerbaycan ın ise karayolu ağı km civarında, demiryolu ağı ise 2120 km civarındadır. Bağımsızlığını kazanan yeni devletler ekonomik gelişmişlik durumları, gelirleri, sosyal ve siyasal durumlarına göre her sahada olduğu gibi ulaşım yollarının gelişmesine önem verdiler. Örneğin, Özbekistan başkent Taşkent i doğudaki Andijan, Nemengan ve Fergana illerine bağlayan Hokant tan geçen yüksek dağlardan dolayı daha önceleri tırların ve otobüslerin geçişine elverişli olmayan Taşkent-Andijan karayolunu önemli bir kaynak harcayarak çift şeritli otobana dönüştürerek Fergana Vadisi nde üretilen pamuğun başkente taşımasını sağladı. Kazakistan demiryolu ağlarını yenilerken ülkeyi baştanbaşa, doğudan batıya, güneyden kuzeye bağlayan bütün karayolları uluslararası standartlara uygun hale getirdi. Özellikle eski başkent Almatı yı, kuzeydeki yeni başkent Astana ya bağlayan otoban genişliği ve kalitesiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca ülkenin en batısını doğudaki Çin sınırında Alataşanko ya bağlayan demiryolu enerji naklinde büyük önem arz etmektedir (Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1994). Kırgızistan kısıtlı imkânlarına rağmen başkent Bişkek i güneydeki Oş a bağlayan, yüksek Tanrı Dağları ndan geçen karayolunu ve tünellerini restore ederek, ülkenin bütünlüğüne önemli katkı sağlayacak karayolunu hizmete sokmuştur. Üstelik daha önceleri Özbekistan üzerinden gerçekleşen Oş ve Celal Abat kentlerini de Özgen yoluyla birbirlerine bağladı. Türkmenistan Çarju, Merv (Marı) ve başkent Aşkabat ı birbirlerine ve Hazar kıyısındaki Türkmen başı limanına bağlayan yolları restore ederek ekonomiye kazandırdı. Tacikistan da ise halen başkent Duşanbe yi doğuda ki Bedaxşan dağlık özerk cumhuriyeti merkezi Murğab a bağlayan, yine bu iki merkezi Hocent e (Lenin Abat) bağlayan karayollarını restore ederek ülkenin birliğine önemli katkı sağlamıştır. Sovyetler Birliği döneminden tevarüs eden gelişmiş demir yolu ağının Avrupa ve Asya daki demir yolu ağları ile entegrasyonunun önünde önemli bir engel söz konusudur. Zira Sovyetler Birliği muhtemel bir dünya savaşı sırasında düşman vagonlarının ülkesindeki demir yolu ağını kullanmasını engellemek doğrultusunda demir yolu raylarının uluslararası standarttan 30 cm civarında geniş tutarak vagonlarını da geniş yapmıştır. Böylece Sovyetler dışından gelen herhangi bir lokomotifin demir yolu raylarını kullanmasını imkânsız hale getirmiştir. 5 Sonuç Yerine Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin çok gelişmiş demiryolu ve karayolu şebekelerine sahip olmalarına rağmen ithalat ve ihracatlarını gerçekleştirmek için 2. veya 3. bir ülkeye ihtiyaç duymaktadırlar. Açık denizlere ulaşmak için önlerinde çeşitli alternatifler söz konusudur. Bu seçenekler: Rusya Federasyonu üzerinden Karadeniz ve Baltık Denizi alternatifi Gürcistan üzerinden Türkiye ve Karadeniz alternatifi İran üzerinden Fars Körfezi ve Umman Denizi alternatifi Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint Okyanusu alternatifi Çin Halk Cumhuriyeti üzerinden Çin denizi ve Büyük Okyanus alternatifi Rusya alternatifine baktığımızda Orta Asya devletlerinin Rusya nın doğu limanlarına km, Doğu Avrupa limanlarına km ve Karadeniz limanlarına km uzaklık mesafesi bulunmasından dolayı çok ağır maliyetin yanı sıra zaman kaybı da söz konusudur. Bu alternatif eskiden kullanılmakta olup, halen dönem dönem kullanılmasına rağmen ekonomik bir alternatif değildir. Üstelik Rusya Federasyonu nda hâkim olan yoğun bürokratik işlemler, rüşvet ve işlerin ağırdan yürümesi olumsuzluğu artırmaktadır. Kafkas ülkelerinde ise bu alternatif açısından ise mesafenin kısalığı olumlu bir etken iken Kuzey Kafkasya, özellikle Çeçenistan ve Dağıstan da ki güvenlik ve istikrar sorunu alternatifi çok olumsuz yönde etkilemektedir. Gürcistan üzerinden Türkiye alternatifi ve buradan Karadeniz yoluyla açık denizlere ulaşmak, Kafkas ülkeleri yani Ermenistan ve Azerbaycan için en ekonomik ve rasyonel alternatif olarak ortada durmaktadır. Nitekim halen Azerbaycan petrolleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Öte yandan Tanap projesi çerçevesinde Azerbaycan ın doğalgazını Avrupa ya ulaştıracak boru hattı da başarılı bir ekonomik proje olarak hayata geçirildiğinde önemli ekonomik katkılar sağlayacaktır. Kars-Tiflis-Bakü tren demiryolu hattı da Azerbaycan ı ülkemize bağlayacak, üstelik demiryolu taşımacılığında önemli bir alternatif olarak ortaya çıkacaktır. Ermenistan la yaşadığımız siyasal sorunlardan dolayı bu ülkeyi çok kısa yoldan Karadeniz de ki Trabzon a veya Akdeniz limanlarına bağlayacak alternatifler ortada durmaktadır. Orta Asya devletlerinin Karadeniz ve Akdeniz e ulaşmaları Hazar Denizi ni geçme durumuyla ilgilidir. Kazakistan ve Türkmenistan bu alternatifi değerlendirmektedirler. Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin açık denizlere ulaşmalarında bir alternatifte İran üzerinden Fars Körfezi veya Umman Denizi ne inmektir. İran demiryolu ağları Meşet-Aşkabat güzergahı üzerinden Orta Asya ya bağlanmış durumundadır. İran ın Fars Körfezi nde ki Bender Abbas ve Bender Buşehr gibi limanları demiryolu ve karayoluyla Hazar Denizi ne bağlanmış durumdadır. Orta Asya ve Kafkas Devletleri bu alternatifi kullanarak açık denizlere ulaşabilirler. Bu alternatif en ekonomik seçenek olmasına rağmen günümüzde İran, başta ABD olmak üzere Batı yla yaşadığı sorunlardan dolayı Batı nın hedef tahtasında olup, ambargolara ve yaptırımlara

6 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 853 matuf kaldığından dolayı bu alternatifin kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Öyle ki Türkmenistan sınırda İran a ham petrol veya doğalgaz teslim edip, güneyde ki limanlarından Türkmenistan adına aynı miktarda doğalgaz veya ham petrol sevkiyatı yapması ABD tarafından engellenmektedir. Bir alternatifte Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint Okyanusu na ulaşmaktır. Normal şartlarda bu alternatif ekonomik ve rasyonel bir seçenektir. Bugünkü şartlarda Afganistan da yaşanan kargaşa, Afganistan-Pakistan sınırında Peştun ların yaşadığı bölgede Taliban ve El Kaide gibi terör örgütlerin hâkimiyet alanları oluşturmaları önemli bir güvenlik ve istikrar sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu güzergâhın kullanımını zora sokmaktadır. Çin üzerinden açık denizlere ulaşma alternatifi ise mesafenin uzunluğu ve coğrafi şartlardan dolayı rasyonel bir alternatif değildir. Yalnız son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti ile Orta Asya devletleri özellikle Tacikistan önemli kara ve demir yolu inşaatı anlaşmaları imzalamaları gelecekte bu seçeneğe geçerlilik kazandıracak gelişmelerdir. Üstelik Orta Asya devletleri ile Çin Halk Cumhuriyetinin Şanghay örgütündeki işbirliği olasılıkları günden güne artarak devam etmektedir. Avrasya coğrafyasının en önemli bölgelerinden ikisini oluşturan Orta Asya ve Kafkasya daki muhat ülkeler yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Ermenistan ın durumuna baktığımızda açık denizlerde deniz taşımacılığı yapmak gemilerinde bayrak bulundurmak ve diğer ülkelerin limanlarından yararlanmak alternatifleri şimdilik uzak bir alternatif olarak gözükmektedir. Halen bu ülkeler ithalat ve ihracatlarını uluslar arası deniz taşımacılığı yapan dev şirketler vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler. Ama gelişen ekonomileri ve büyüyen pazarları mutlaka önümüzdeki dönemlerde bu ihtiyacı hissettirecek ve bu hususta yeni arayışlar bulmaya sevk edecektir. Bu günden bunun alt yapısı yasal mevzuatı ve fizibilitesini yapmak zorundadırlar. A/Conf. 62/C. 3/SR. (1974), s.253 Kaynakça Cordesman, Anthony, The Military Balance in the Persian Gulf and Middle East, Center for Defence Studies and Researches, Tahran, Directory of Caspian Region & Central Asian & Southern Caucasus Countries, Ebrar Yayınları, 2005, Tahran, s Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1994, London, Europa Publications Limited, Ebrahimi-far, Tahereh, The Patterns of Confidence Building Measures in the Persian Gulf, The Institute for POlitical and International Studies, Tahran, First Conference on the Law of the Sea, UN. Offical Records, Vol.VII, ss Helmut Tuerkand G. Hafner, The Land-Lockend Countries and the UN. Convention on the Law of the Sea, in Essays on the New Law of the Sea, ed by Budislav Vukas, Zagreb, 1985, s. 63. John. H. Fried, The 1965 Convention on Transit Trade of Land-Locked States, Indian Journal of International Law, Vol. 6, 1966, ss Kyrgyztan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2008, Tahran, s Kazakistan, Institute for Politicaland International Studies(IPIS), 2007, Tahran, s Lociuc, C. Caflish, Land-Lockend States and Their Access to and from Sea, British Yearbook of Intetrnational Law, Vol. 49, 1978, s. 98. Martin Glassner, Access to the Sea For Developing Land-Locked States, the Hague: Martinus Nijhof, Robert. K. Redden, Land-Locked States, in Modern Legal Systems Cyclopedia, New York, Williams, Hein Co., Vol. 5A, 1990, s Tacikistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2010, Tahran, s. 59. Turkmenistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, s UN. Doc. TD/191 (6 Ocak 1976), s United Nations Convention on the Law of the Sea, New York, United Nations, Uzbekistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, s

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TÜRKMENİSTAN: HIZLA YÜKSELEN ÜLKE Günümüzde ülkede başarılı bir şekilde yürütülen ekonomi stratejisi ve uygulanan iç ve dış siyaset neticesinde

TÜRKMENİSTAN: HIZLA YÜKSELEN ÜLKE Günümüzde ülkede başarılı bir şekilde yürütülen ekonomi stratejisi ve uygulanan iç ve dış siyaset neticesinde TÜRKMENİSTAN: HIZLA YÜKSELEN ÜLKE Günümüzde ülkede başarılı bir şekilde yürütülen ekonomi stratejisi ve uygulanan iç ve dış siyaset neticesinde Türkmenistan Asya nın parlayan yıldızı olarak anılmaktadır.

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan***

Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği. Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Ekonomik Entegrasyon, Ülkeler Arası Yakınlaşma (Yakınsama) ve Avrasya Ekonomik Birliği Ahmet Burçin Yereli*, Mustafa Kızıltan**, Emre Atsan*** Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ

RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Genel Bilgiler Dış Ticaret Bilgileri Türkiye ile Dış Ticaret Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti Rusya'nın Dış Ticaret Politikası

Detaylı

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 8. EĞİTİM. 8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 01.01.2001 31.12.2001 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi nce merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan çeşitli

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Tarihte ilk kez bir imparatorluk(sscb) büyük bir savaş vermeden dağıldı. Bunun sonucunda SSCB den ayrılan devletler savaşmadan bağımsız oldular. Kendilerinin

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): s.

Türkyılmaz, O. (2007). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu. Mühendis ve Makina 48(569): s. Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): 69-77 s. değerlendirme Bölgelerarası Petrol Ana Ticaret Yolları AVRUPA ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN Enerji

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Konseyi (bundan böyle Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Dosya PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Hüseyin ERKUL Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü herkul@inonu.edu.tr Yeliz AKTAŞ POLAT Arş. Gör., İnönü

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI

AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI AZERBAYCAN EKONOMİSİ ve TARIMI Resmi adı: Yönetim sekli: Temel Sosyal Göstergeler Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhuriyet Başkent: Diğer şehirler: İdari yapı: Komsuları: Federasyonu Yüzölçümü: Nüfus: Bakü Gence,

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

KAZAKİSTAN A YATIRIM AVANTAJLARI, ÜRETİM VE TİCARET İMKANLARI

KAZAKİSTAN A YATIRIM AVANTAJLARI, ÜRETİM VE TİCARET İMKANLARI Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu KAZAKİSTAN A YATIRIM AVANTAJLARI, ÜRETİM VE TİCARET İMKANLARI Genel Bilgiler Milli Bayrak Milli Amblem

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Ömer Faruk Baykal* Türkiye, Pakistan, İran tarafından 1985 yılında kurulan Iktisadi İşbirliği Teşkilatı (EİT), üye ülkeler arasında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI RUSYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Rusya Federasyonu Nüfus : 142,423,773 Dil :Resmi dil Rusca dir. Tatar ve çeçen dilleri de

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Endonezya ya ihracat yapan 45 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Teşvik Stratejisi Faruk Sabuncu, MA, YMM Ortak, Vergi Hizmetleri 22 Mayıs 2008, İstanbul P w C İçerik Giriş

Detaylı

HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN)

HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN) TESPAM AYLIK ÜLKE / BÖLGE RAPORLARI MAYIS 2016 HAZAR COĞRAFYASI RAPORU (İRAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN TÜRKMENİSTAN ÖZBEKİSTAN) OĞUZHAN AKYENER GİRİŞ Hazar Coğrafyasında düşen petrol fiyatları sektörü ve yeni

Detaylı

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır.

GİRİŞ. Anahtar kavramlar: Lojistik merkez, Kars, demir ipek yolu, kombine taşımacılık, enerji kaynakları, Avrupa, Çin, Orta Asya ve Kafkasya dır. LOJİSTİK MERKEZİNİN KARS TA KURULABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN RAPOR GİRİŞ İki kutuplu sistem üzerine inşa edilen uluslararası ilişkiler teorileri, Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte yeni dünya düzenini açıklamakta

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012)

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) Protokolümüzün saygıdeğer mensupları, Sayın Başkan, Değerli katılımcılar,

Detaylı

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Onlarca etnik grubun yaşadığı Kafkasya bölgesi, kabaca Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, İran, Türkiye ve Rusya nın kesiştiği bir noktada yer

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı