848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013"

Transkript

1 848 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Açık Denizlere Kıyısı Bulunmayan Avrasya Devletlerinin Transit Geçiş Hakkı Transit Passage Rights of Eurasian Countries without Coastal Access to High Seas Asst. Prof. Dr. Abbas Karaağaçlı (Giresun Univesity, Turkey) Abstract When the rules of international law, practices and conventions are all studied, it becomes evident that there exist certain rules of international legislation which enable the countries not bordering the high seas to reach the open seas. However, differences in practice arise due to geographical conditions, balance of power and economic development. In order for the countries concerned to reach the open seas and benefit in transit from the territory of the neighboring countries located by the high seas for trade and transportation, it is essential that the two countries should have good relations and that the country bordering the high seas should have good-intention. Because in Eurasian Geography, almost none of the countries in Central Asia and Caucasus do not border the open seas, they are in need of other countries for trade and transport. In this study, the focus is on this issue. 1 Giriş Dünya ticaretinin %95 i denizler ve okyanuslar yoluyla gerçekleşmektedir. Yer kürenin ¾ ü denizler ve okyanuslar kaplamaktadır. Uluslararası ticaretin deniz yoluyla yapılması ve dünya ticaretinin kıtalar arası ulaşımı okyanuslar vasıtasıyla gerçekleşmesinin en önemli nedeni deniz taşımacılığının çok düşük maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. Uluslararası ticaretin deniz taşımacılığıyla gerçekleşmesi açık denizlerde deniz taşımacılığının serbestçe yapılması her zaman kıyısı bulunan ülkelerin ve yine kıyısı bulunmayan devletlerin sorunlar yaşadıkları ve ilgilendikleri bir husus olmuştur. Günümüzde deniz ticaretinin uluslar arası ticaretin gelişmesinde en büyük faktördür. Nitekim Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü ne (UNCTAD) göre: Açık denizlere kıyısı bulunmayan devletler, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında en fakir ülkeler kategorisinde yer almaktadırlar. Karayoluyla açık denizlere ulaşamamaları o ülkeleri dünya pazarlarında inzivaya sürüklemiş ve gelişmeleri önünde en büyük engeli teşkil etmiştir (UN. Doc. TD/191, 1976, s.200). Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte Ortaya çıkan yeni durumda Avrasya coğrafyasında yer alan Orta Asya bölgesinde bulunan Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kafkasya bölgesinde yer alan Ermenistan ve Azerbaycan muhat ülkeler yani açık denizlere kıyısı bulunmayan devletler olarak ortaya çıktılar. Her ne kadar Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Hazar Denizi ne kıyıdaş olsalar da Hazar Denizi nin uluslararası denizlerle bağlantısı bulunmaması ve kapalı bir deniz olması sebebiyle söz konusu devletler de muhat (kapalı) devletler konumunda değerlendirilmektedirler. Orta Asya ve Kafkas devletleri açık denizlerden yararlanma hususunda uluslararası hukuk çerçevesinde bazı haklara sahiptirler. Bağımsızlıklarını kazandıkları 1990 lı yıllardan beri; önceleri dağılan Sovyetler Birliğinin en büyük mirasçısı olan Rusya Federasyonu nun açık denizlerde bulunan limanlarını kullanırken daha sonraları Avrupa, Amerika ve Asya devletleriyle kurdukları ilişkiler sayesinde dünyaya açılıp açık denizlerin taşımacılık imkânlarından yararlanmayı hedeflemişlerdir. Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan zengin doğal kaynaklarını dünya piyasalarına ulaştırmada her türlü fırsat ve imkanı değerlendirirken Özbekistan başta pamuk olmak üzere tarımsal ürünlerini dünya piyasalarına ulaştırmakta sorunlar yaşamıştır. Diğer üç ülke yani Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan ise uluslararası ticaret açısından çok önemli sanayi veya tarımsal ürün üretemediklerinden dolayı eski Sovyet sisteminin dar ekonomik kalıplarını yıkmakta zorlanmışladır. Her üç ülkenin Rusya Federasyonuyla sıkı ekonomik ilişkilerinin bulunması bu durumun göstergesidir. Elbette Kırgızistan ve Tacikistan ın Çin Halk Cumhuriyeti ile olan sınır komşuluğu bu iki ülkeye ticari ilişkiler açısından olumlu bir alternatif sunmuştur. Ermenistan ise güneyindeki komşusu İran ile geliştirdiği ekonomik ve ticari münasebetlerle alternatifler yaratmaya çalışmaktadır. Açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin hakları konusunda 1958 Cenevre Konvansiyonu ve yine 150 devletin temsilcilerinin 9 yıl çalışması sonucunda 1982 yılında ortaya çıkan uluslararası deniz hukuku 3. Birleşmiş Milletler Konvansiyonu nca ortaya konan çalışmalar çok önem arz etmektedir. Ortaya konan bu konvansiyonlarda açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin transit hakkı, açık denizlerin tavanından yararlanma, bilimsel ve teknolojik çalışmalara iştirak etmek, açık denizlerde gemi taşımacılığı gibi ekonomik faaliyetler yapmak gibi uygulamaları ön görmektedir. Orta Asya devletlerinden Kazakistan ve Türkmenistan, Kafkasya dan ise Azerbaycan zengin ham petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahiptirler. Özbekistan ise pamuk ve altın üretiminde söz sahibi olup, Avrasya coğrafyasının önemli ekonomilerinden biri konumundadır. Kazakistan enerji kaynaklarının yanı sıra uranyum, demir çelik ve en önemlisi tahıl üretimiyle coğrafyanın ve hatta dünyanın en önemli üreticilerinden biridir. Diğer

2 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 849 ülkelere de baktığımızda Avrasya coğrafyasının bu iki bölgesi yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından büyük önem arz etmelerine rağmen açık denizlere kıyıları bulunmaması bu ülkelerin uluslararası ticaretle entegrasyon sağlamalarında büyük bir dezavantaj ve handikap olarak ortaya çıkmaktadır. 2 Açık Denizlerde Ulaşım ve Transit Geçişin Önemi Sovyetler Birliği döneminde raylı sisteme önem verilmiş, ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örülerek kentler, sanayi kuruluşları, limanlar, enerji yatakları ve tarım sahaları birbirlerine bağlanmıştır. O dönemde Orta Asya ve Kafkasya da ki önemli kentler, sanayi merkezleri Hazar Denizi nde ki limanlar, petrol ve doğalgaz sahaları birbirlerine bağlanmanın yanı sıra başkent Moskova Saint Petersburg, Karadeniz ve Baltık Denizi nde ki bütün Limalara bağlanmış durumdaydı lar da Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte kurulu bulunan raylı sistem, Sovyetlerin iyi bir ekonomik mirası olarak Orta Asya ve Kafkasya devletlerine intikal etti. Muazzam bir alt yapıya sahip olan raylı sistemin yanı sıra gelişmiş tren istasyonları, vagon ve lokomotif fabrikaları bağımsızlığını kazanan devletlerde ekonominin hizmetine girerek ham madde ve ürünlerin ulaşımında büyük imkânlar sağladı. Dağlık ve çok engebeli olmaları nedeniyle Tacikistan ve Kırgızistan hariç Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Azerbaycan bu imkândan fazlasıyla yararlanmaktadırlar. Tacikistan ve Kırgızistan ın da önemli ekonomik ve siyasi merkezleri demir ağlarla birbirine bağlanmış durumdadırlar. Hatta Tacikistan ın hemen hemen en önemli ulaşım ve taşımacılık kanalı demir yolu vasıtasıyla komşu Özbekistan ve Kırgızistan kanalıyla gerçekleşmektedir. Kara alanlarda sıkışmış devletler ham madde, enerji kaynakları, sanayi ürünleri ve diğer ticari mamullerinin diğer ticari ve tarımsal ürünlerinin ithalat ve ihracatında komşu ülkelerin, kara, demir yolu veya nehirlerinden yararlanmak zorundadırlar. Komşu ülkelerle herhangi bir siyasi kriz veya anlaşmazlık yaşadıklarında bu kanalların kapanması tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin karaya sıkışmış Tacikistan enerji ihtiyacını gidermek amacıyla ülkesindeki nehirler üzerine barajlar inşa etmek ve barajların üzerine elektrik santrallerini kurarak enerji ihtiyacını karşılama siyasetini gütmektedir. Tacikistan ın Senguvare ve Erguvan Barajlarını inşa etme girişimi barajların yapılacağı nehirlerin suyu azalacağı bahanesiyle pamuk üretiminde söz konusu nehirlerden yararlanan komşu Özbekistan devletini rahatsız etmekte, barajların inşaatı için demir yoluyla İran da Tacikistan a sevk edilen inşaat malzemesinin sevkiyatı Özbekistan tarafından sürekli engellenmektedir. Tacikistan ın açık denizlere kıyısı bulunmamasından dolayı komşu Özbekistan ın demir yolu ağından yararlanmaya mahkûm bir duruma sokmuştur. Bu durum iki ülke arasında sürekli siyasi krizlere neden olmaktadır. Özellikle farklı alternatifleri bulunmayan devletler bu hususta önemli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yine Avrasya coğrafyasının en önemli devletlerinden olan Afganistan ın açık denizlere kıyısı bulunmamasından dolayı bu ülke açık denizlere ulaşmak için pek çok sorun yaşadığı Pakistan a muhtaç durumdadır. Afganistan açık denize ulaşmak için 950 kilometrelik demir yolu vasıtasıyla Pakistan ın Karaçi Limanı nı ithalat ve ihracat için kullanmaktadır. Yine Nepal ve Bhutan da açık denizlere ulaşmak için Hindistan ı kat ederek Hint Okyanusu na ulaşmak zorundadırlar. 3 Uluslararası Hukukta Transit Geçiş ve Açık Denizlerde Serbest Geçiş Hakkı Uluslararası hukukun en yaygın kaideleri açık denizlerde ki ticaret ve deniz ulaşımıyla ilgili olanlardır. Dünyada ki bütün egemen devletlerin açık denizlerde özgür bir şekilde deniz taşımacılığı, uçuş, petrol boru hattı, kıtalar arası kablolar ve benzer uygulamaları yapmayı gerçekleştirebileceklerini söylemek, günümüz şartlarında doğru bir tespit değildir. Açıkçası gelişmiş devletlerin teknolojik imkânları da kullanarak açık denizleri hakimiyet alanları gibi kullanmaları sayesinde açık denizlere kıyısı bulunan devletleri bile kimi zaman sıkıntılarla karşı karşıya getirmekte, kaldı ki açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin bu haklardan yararlanmaları, kıyısı bulunan devletin rızası ve onayına bağlı bir durumdur. Uluslararası deniz hukuku kurallarına göre kapalı devletlerin açık denizlere ulaşma hakkı söz konusu devletlerin olumsuz coğrafi şartlarından dolayı maruz kaldıkları zararların azaltılması yönünde ön görülen bir hak olarak tecelli etmektedir (Helmut Terkand G. Hafner, 1985, s. 63). Açık denizlere ulaşma hakkı konusunda ki tezinin savunanları ve karşı çıkanları vardır. Özellikle açık denizlere kıyısı bulunan devletlerin teorilerini savunanlar ülkelerin egemenlik ve hâkimiyet haklarına istinat ederek transit hakkının resmi bir anlaşmayla sağlanması gerektiği tezini ileri sürüyorlar. Bu hususta araştırmaları bulunan Prof. Duvar Zemberger e göre: Uluslararası hukuk açık denizlere ulaşmak için hiçbir doğal hak tanımamaktadır. Kapalı devletler uygun bir limandan faydalanmak için komşu devletlerin iyi niyetine bağlıdırlar ve böylece bu hukuku elde etmek için o imkânlardan yararlanmak doğrultusunda anlaşmalar yapılmalıdır (Robert. K. Redden, 1990, s. 260) yılında Birleşmiş Milletlerin denizler konvansiyonunun nihai aşamaya geldiği toplantıda kıyıdaş ülkeler kendi toprakları üzerinde gerçekleşen bütün faaliyetleri o cümleden muhat statüsünde ki komşu devletlere tanınan geçiş imtiyazı konusunu kendi ülkeleri açısından bir güvenlik algısı çerçevesinde değerlendirmişlerdir.

3 850 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Nitekim bundan önce de 1974 yılında Birleşmiş Milletlerin deniz hukuku konvansiyonunun Karakas taki 3. Konferansında söz konusu ülkelerin oluşturduğu gurubun düşüncelerini anlatan Kenya devletinin temsilcisi şöyle demiştir: Hiçbir ülke ikili veya bölgesel anlaşmalar çerçevesi dışında kendi topraklarını transit hakkı için başka bir devlete ihtisas etmek zorunluluğu söz konusu değildir. Bunun dışında ki durumlar gerçekleşir ve transit hakkı kanun olarak konulursa kendi ülkelerinin vatandaşlarının can ve mal güvenliği tehlikeye düşüp, kanun hâkimiyetine helal getirilir (Conf. 62/C. 3/SR. (1974), s. 253). Kıyıdaş ülkeler transit hakkı karşısında kendilerine karşılık olarak imkânların tanınmasını talep etmektedirler. Onlara göre muhat ülkeler transit hakkı karşılığında kendilerine ticari ve iktisadi haklar sunmalıdırlar. Muhat ülkeler ise transit hakkının doğal bir hakları olduğunu ve serbest geçişin ticaret, ziyaret ve ulaşım için bütün ülkelerin hakkı olduğu tezini savunmaktadırlar. Bu tezi ileri süren Prof. Grosios a göre: Başka bir milletin hâkimiyeti altında bulunan topraklar, nehirler ve denizler meşru nedenlerden dolayı buralardan transit geçişe ihtiyaç duyanların kullanımına açık olmalıdır (Redden, 253). Uluslararası hukuk örf-adet hukuku kurallarına göre transit geçiş hakkını kullanmanın iki ana şartı söz konusudur. Transit geçiş hakkı talebinde bulunan ülke bunun zorunluluk ve gerekliliğini ispat etmelidir. Bu hakkın kullanımı sırasında transit geçiş yapılan ülkeye zarar verilmemelidir. Bu durumun gerekliliği ispatlansa bile kimi zaman ülkeler arasında ki siyasi krizler transiti imkânsız kılmaktadır. Nitekim yılları arasında Pakistan topraklarını Afganistan ın transit geçiş hakkı kullanımı için kapatmıştır. Yine 1970 li yıllarda Hindistan kendi topraklarını Nepal ın geçiş hakkı için kapatmıştır. Günümüzde ise Ermenistan cumhuriyeti Azerbaycan la olan sorunlarından dolayı, Azerbaycan ın kendine bağlı Nahçivan özerk cumhuriyet ile olan transitine kendi topraklarını kullandırmamaktadır. Günümüzde Nahçivan ile ana Azerbaycan toprakları arasında ki geçiş İran toprakları üzerinden gerçekleşmektedir. Yine dönem dönem ABD nin insansız savaş uçaklarının Pakistan ın sivil yerleşim yerlerini hedef alıp, sivil köylüleri katlettiğinde Pakistan hükümeti kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle ABD ye Afganistan da ki NATO birliklerine ihtiyaçlarının sevkiyatı için kullanılan transit geçişi kapatmaktadır. Böylece ABD Afganistan da ki birliklerinin özel ihtiyaçlarını ve özellikle yakıt ihtiyacını karşılamakta zorlanmakta, alternatif olarak Kırgızistan veya Özbekistan ı kullanmakta, bu sevkiyatta hava yoluyla gerçekleştiğinden dolayı maliyetleri aşırı derecede yükseltmektedir. Genel olarak muhat ülkelerin transit hakkı kullanımlarında 18. yüzyıldan itibaren ekonomik çıkarların söz konusu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte: gereklilik ve maslahat serbest transitin 21. yüzyılda en önemli dayanağı olarak öne çıkmaktadır (Martin Glassner, 1970). Uluslararası deniz hukuku ilk kez Milletler Cemiyeti nin kuruluş beyannamesinin 23. maddesinin H bendinde serbest dolaşım ve transit hakkını bütün uluslara tanıyan madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan önce Avrupa Devletleri nin kendi aralarında ikili veya çok taraflı yaptıkları anlaşmalarda bu haklara değinilmiştir. Örneğin 1921 yılında Barcelona da imzalanan transit hakları, yine 1923 limanlar hakkında ki Cenevre Konvansiyonu, 1921 Paris Konvansiyonu, 1923 Belgrat Konvansiyonu ve 1922 Lozan Anlaşmasın da deniz ve transit haklarına değinilmiştir Barselona Konvansiyonu transit hakları konusunda ortaya kesin bir kanı koymaktan uzak durularak, muhat ülkelerin açık denizlerde gemi taşımacılığı haklarına değinmemektedir yılında imzalanan Gümrük ve Ticaret Tarifeleri Anlaşması (GATT) da muhat ülkelerin hukuku konusunda sarih bir tanımlama yapmamaktadır yılında Küba nın başkenti Havana da Dünya Ticaret Örgütü nü (DTÖ) oluşturmak için toplanan konvansiyon GATT ın transit haklarından ileriye giderek, ilk kez açık denizlere kıyısı bulunmayan devletlerin haklarını gündeme getirmiştir yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11 inci doruk toplantısında deniz hakları konusunda uluslararası bir toplantı düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Söz konusu konferans İsviçre nin Cenevre kentinde toplandı. Toplantı sonucunda yedili Magna Carta (First Conference on the Law of the Sea, ss.78-79) diye adlandırılan haklar ortaya çıktı. Muhat ülkelere tanınan bu haklar; Açık denizlere ulaşım hakkı Açık denizlerde gemi kullanma hakkı Gemilerde bayrak asma hakkı Limanların hukuksal konumu Serbest transit hakkı Transit ülkelerin hakları Ticaret, ulaşım ve sigorta konuları olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmaların ardından 1958 Cenevre Konvansiyonunda 3. maddesinde açık denizlerle ilgili durumlar şöyle tespit edildi; 1. Muhat ülkeler kıyıdaş ülkelerle eşit şartlara sahip olmaları için özgürce açık denizlere ulaşabilmelidirler. Bu doğrultuda açık denizler ile o devletin toprakları arasında bulunan devletlerarasında uluslararası konvansiyonlara göre aşağıdaki imtiyazlar tanınmalıdır:

4 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 851 Karşılıklı anlaşmaya göre transit ülkeye serbest geçiş hakkı tanınmalıdır. Limanların kullanımında muhat ülke gemilerine eşit muamele yapılmalıdır. 2. Muhat ülkeyle kıyıdaş ülke arasında bulunan 3 üncü devletlerarasında eşitliğe dayanan anlaşmalar yapılarak transit sorunları çözülmelidir. Görüldüğü gibi bu konferanstan muhat ülkeler nispi bir başarı elde ederek çıkmış ve gelecek toplantılar için konumlarını güçlendirmişlerdir. Ama söz konusu ülkelerin daha işin başında oldukları ve transit haklarını diğer ülkelere kabul ettirmek için çok çaba göstermeleri gerekecektir yılında UNCTAD öncülüğünde 23 muhat ülkenin katılımıyla gerçekleşen New York Konvansiyonunda transit hakkı ve sorunları masaya yatırılarak kıyıdaş ülkeler ve 3 üncü ülkelerin konumu ilk kez uluslararası bir toplantının temel esasını oluşturarak dünya gündemine geldi (John. H. Fried, 1965, s ). Ne var ki 1965 konvansiyonu çok destek görmedi. Ardından çeşitli uluslararası toplantılarda transit hakkı gündeme geldi konvansiyonu ve diğerlerinde konu ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Transit hakkında karşılıklılık ilkesi sorunları çözmekten uzak bir tez olarak gündemi meşgul etmekteydi. Nitekim 1982 yılında bu madde gündemden çıkartıldı. Hukukçulara göre de: Bunun için hiçbir hukuki temel dayanak ve gerçekçilik mevcut değildi. Zira fiziki koşullar bakımından da muhat ülkenin transit ülkeye böyle bir karşılık vermesi söz konusu değildir (Lociuc, C. Caflish, 1978, s. 98). Açık denizlerde muhat ülkelere tanınan gemi taşımacılığı ve o gemilerde kullanılan bayrak sürekli itilaf konusu olmuştur konvansiyonu, 1923 ve 1958 konvansiyonlarından farklıdır. Bu konvansiyonun 131. maddesi açık denizlerde gemi taşımacılığı ve limanların kullanımı konusunda kıyıdaş ülkelerle muhat devletlere eşit haklar tanımaktadır. Bu maddeye göre: Muhat ülkenin bayrağını taşıyan gemilerle, diğer yabancı gemilere limanlarda eşit muamele yapılmalıdır (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). 4 Orta Asya ve Kafkasya Devletlerinin Durumu Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafkasya coğrafi olarak uzak ve tarih boyunca genel olarak inzivada yaşamış bölgelerdir. Her ne kadar 8. yüzyıldan itibaren İslamiyet in bölgeye ulaşması, Çin ve Hindistan ile Avrupa arasında İpek Yolu ve Baharat Yolu nun gelişmesiyle Orta Asya bölgesi önem kazanmış, ticaretin öne çıkmasıyla gelişme göstermişse de Cengiz Han ın ortaya çıkmasıyla bu önemini kaybetmiştir. O yıllar da Çin, Hindistan ve İran üzerinden Batı pazarlarına giden ürünler ve karşılıklı olarak Batı dan gelen mamuller bölgenin ticari ve ekonomik yaşamına canlılık getirmiş, güvenliği sağlanan yollar ve kervansaraylar inşa edilerek, malların transiti kolaylaştırılmıştır. Sovyetler Birliği döneminde bölge devletlerin komşu devletlerle irtibatı Moskova üzerinden gerçekleştiğinden dolayı söz konusu ülkeler kapalı bir konumdaydılar lar da Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla birlikte bu ülkeler farklı aşamalarda serbest piyasa ekonomisine geçip, komşu ve diğer ülkelerle iktisadi, ticari ve siyasi ilişkiler kurarak uluslararası sisteme entegre olmayı hedeflediler. Komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirirken egemen bir devlet olarak birbirleriyle de karşılıklı münasebetler kurmaya başladılar. Esasen Sovyetler Birliği nden tevarüs eden deniz, kara ve demiryolu ulaşım ortaklığı sayesinde ve özellikle demiryolu ağlarının gelişmişlik ve genişliği açısından halen en önemli ulaşım ve taşımacılık unsuru olarak öne çıkmaktadır. Eskiden Sovyet demiryolu ağının bir parçası olan Orta Asya ve Kafkasya daki demir yolu idareleri günümüzde hükümetlere bağlı temel bir ulaşım ve ekonomik araç olarak görev ifa etmektedir. Örneğin; Özbekistan demiryolları günümüzde başbakan yardımcısına bağlı devlet idaresinde bir kurum olarak Özbekistan ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Toplam 6600 km uzunluğunda ki demiryolu ağının 3500 kilometresi genel, diğer kısmı ise yalnızca sanayi taşımacılığında kullanılmaktadır (Uzbekistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, ss ). Bu ülkenin karayolu uzunluğu ise kilometredir. Kırgızistan da ise güneydeki Oş ve Celal Abat ı başkent Bişkek e ise Özbekistan ın başkenti Taşkent e bağlayan bir demiryolu mevcuttur. Ülkenin dağlık olmasından dolayı taşımacılığın %95 i kamyonlarla gerçekleştirilmektedir. Karayollarının uzunluğu km civarındadır (Kyrgyztan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2008 Tahran, s. 122). Türkmenistan ın en önemli ulaşım ve taşımacılık aracı demiryollarıdır. Bu ülkenin demiryolu uzunluğu 2440 kilometredir. Karayolları ise km civarındadır. (Turkmenistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009 Tahran, ss ). Kazakistan ise km 2 ile Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin toplamından daha da büyük bir ülkedir. Bu ülke gelişmiş, çift şeritli demiryolu ağıyla örülmüş durumdadır. Demiryolu ağı km, karayolu ise km civarındadır. Kazakistan da demiryolları sürekli yenilenerek günümüz teknolojik imkânların kullanımıyla ülkenin en önemli ulaşım ve taşımacılık vasıtasıdır (Kazakistan, Institute for Politicaland International Studies (IPIS), 2007 Tahran, s. 136). Tacikistan, Orta Asya nın en küçük ve dağlık bir ülkesi olarak, 1500 km civarında demiryolu, km civarında ise karayoluna sahiptir. (Tacikistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2010, Tahran, s. 59). Kafkasya Bölgesi çok dağlık ve engebeli olduğundan dolayı demir yolu ağları Orta Asya gibi gelişmiş değildir. Ermenistan

5 852 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Cumhuriyetinde 900 km civarında demiryolu, km civarında da karayolu mevcuttur (Central Asian, 2005 Tahran, s. 216). Azerbaycan ın ise karayolu ağı km civarında, demiryolu ağı ise 2120 km civarındadır. Bağımsızlığını kazanan yeni devletler ekonomik gelişmişlik durumları, gelirleri, sosyal ve siyasal durumlarına göre her sahada olduğu gibi ulaşım yollarının gelişmesine önem verdiler. Örneğin, Özbekistan başkent Taşkent i doğudaki Andijan, Nemengan ve Fergana illerine bağlayan Hokant tan geçen yüksek dağlardan dolayı daha önceleri tırların ve otobüslerin geçişine elverişli olmayan Taşkent-Andijan karayolunu önemli bir kaynak harcayarak çift şeritli otobana dönüştürerek Fergana Vadisi nde üretilen pamuğun başkente taşımasını sağladı. Kazakistan demiryolu ağlarını yenilerken ülkeyi baştanbaşa, doğudan batıya, güneyden kuzeye bağlayan bütün karayolları uluslararası standartlara uygun hale getirdi. Özellikle eski başkent Almatı yı, kuzeydeki yeni başkent Astana ya bağlayan otoban genişliği ve kalitesiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca ülkenin en batısını doğudaki Çin sınırında Alataşanko ya bağlayan demiryolu enerji naklinde büyük önem arz etmektedir (Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1994). Kırgızistan kısıtlı imkânlarına rağmen başkent Bişkek i güneydeki Oş a bağlayan, yüksek Tanrı Dağları ndan geçen karayolunu ve tünellerini restore ederek, ülkenin bütünlüğüne önemli katkı sağlayacak karayolunu hizmete sokmuştur. Üstelik daha önceleri Özbekistan üzerinden gerçekleşen Oş ve Celal Abat kentlerini de Özgen yoluyla birbirlerine bağladı. Türkmenistan Çarju, Merv (Marı) ve başkent Aşkabat ı birbirlerine ve Hazar kıyısındaki Türkmen başı limanına bağlayan yolları restore ederek ekonomiye kazandırdı. Tacikistan da ise halen başkent Duşanbe yi doğuda ki Bedaxşan dağlık özerk cumhuriyeti merkezi Murğab a bağlayan, yine bu iki merkezi Hocent e (Lenin Abat) bağlayan karayollarını restore ederek ülkenin birliğine önemli katkı sağlamıştır. Sovyetler Birliği döneminden tevarüs eden gelişmiş demir yolu ağının Avrupa ve Asya daki demir yolu ağları ile entegrasyonunun önünde önemli bir engel söz konusudur. Zira Sovyetler Birliği muhtemel bir dünya savaşı sırasında düşman vagonlarının ülkesindeki demir yolu ağını kullanmasını engellemek doğrultusunda demir yolu raylarının uluslararası standarttan 30 cm civarında geniş tutarak vagonlarını da geniş yapmıştır. Böylece Sovyetler dışından gelen herhangi bir lokomotifin demir yolu raylarını kullanmasını imkânsız hale getirmiştir. 5 Sonuç Yerine Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin çok gelişmiş demiryolu ve karayolu şebekelerine sahip olmalarına rağmen ithalat ve ihracatlarını gerçekleştirmek için 2. veya 3. bir ülkeye ihtiyaç duymaktadırlar. Açık denizlere ulaşmak için önlerinde çeşitli alternatifler söz konusudur. Bu seçenekler: Rusya Federasyonu üzerinden Karadeniz ve Baltık Denizi alternatifi Gürcistan üzerinden Türkiye ve Karadeniz alternatifi İran üzerinden Fars Körfezi ve Umman Denizi alternatifi Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint Okyanusu alternatifi Çin Halk Cumhuriyeti üzerinden Çin denizi ve Büyük Okyanus alternatifi Rusya alternatifine baktığımızda Orta Asya devletlerinin Rusya nın doğu limanlarına km, Doğu Avrupa limanlarına km ve Karadeniz limanlarına km uzaklık mesafesi bulunmasından dolayı çok ağır maliyetin yanı sıra zaman kaybı da söz konusudur. Bu alternatif eskiden kullanılmakta olup, halen dönem dönem kullanılmasına rağmen ekonomik bir alternatif değildir. Üstelik Rusya Federasyonu nda hâkim olan yoğun bürokratik işlemler, rüşvet ve işlerin ağırdan yürümesi olumsuzluğu artırmaktadır. Kafkas ülkelerinde ise bu alternatif açısından ise mesafenin kısalığı olumlu bir etken iken Kuzey Kafkasya, özellikle Çeçenistan ve Dağıstan da ki güvenlik ve istikrar sorunu alternatifi çok olumsuz yönde etkilemektedir. Gürcistan üzerinden Türkiye alternatifi ve buradan Karadeniz yoluyla açık denizlere ulaşmak, Kafkas ülkeleri yani Ermenistan ve Azerbaycan için en ekonomik ve rasyonel alternatif olarak ortada durmaktadır. Nitekim halen Azerbaycan petrolleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Öte yandan Tanap projesi çerçevesinde Azerbaycan ın doğalgazını Avrupa ya ulaştıracak boru hattı da başarılı bir ekonomik proje olarak hayata geçirildiğinde önemli ekonomik katkılar sağlayacaktır. Kars-Tiflis-Bakü tren demiryolu hattı da Azerbaycan ı ülkemize bağlayacak, üstelik demiryolu taşımacılığında önemli bir alternatif olarak ortaya çıkacaktır. Ermenistan la yaşadığımız siyasal sorunlardan dolayı bu ülkeyi çok kısa yoldan Karadeniz de ki Trabzon a veya Akdeniz limanlarına bağlayacak alternatifler ortada durmaktadır. Orta Asya devletlerinin Karadeniz ve Akdeniz e ulaşmaları Hazar Denizi ni geçme durumuyla ilgilidir. Kazakistan ve Türkmenistan bu alternatifi değerlendirmektedirler. Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin açık denizlere ulaşmalarında bir alternatifte İran üzerinden Fars Körfezi veya Umman Denizi ne inmektir. İran demiryolu ağları Meşet-Aşkabat güzergahı üzerinden Orta Asya ya bağlanmış durumundadır. İran ın Fars Körfezi nde ki Bender Abbas ve Bender Buşehr gibi limanları demiryolu ve karayoluyla Hazar Denizi ne bağlanmış durumdadır. Orta Asya ve Kafkas Devletleri bu alternatifi kullanarak açık denizlere ulaşabilirler. Bu alternatif en ekonomik seçenek olmasına rağmen günümüzde İran, başta ABD olmak üzere Batı yla yaşadığı sorunlardan dolayı Batı nın hedef tahtasında olup, ambargolara ve yaptırımlara

6 SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar 853 matuf kaldığından dolayı bu alternatifin kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Öyle ki Türkmenistan sınırda İran a ham petrol veya doğalgaz teslim edip, güneyde ki limanlarından Türkmenistan adına aynı miktarda doğalgaz veya ham petrol sevkiyatı yapması ABD tarafından engellenmektedir. Bir alternatifte Afganistan ve Pakistan üzerinden Hint Okyanusu na ulaşmaktır. Normal şartlarda bu alternatif ekonomik ve rasyonel bir seçenektir. Bugünkü şartlarda Afganistan da yaşanan kargaşa, Afganistan-Pakistan sınırında Peştun ların yaşadığı bölgede Taliban ve El Kaide gibi terör örgütlerin hâkimiyet alanları oluşturmaları önemli bir güvenlik ve istikrar sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu güzergâhın kullanımını zora sokmaktadır. Çin üzerinden açık denizlere ulaşma alternatifi ise mesafenin uzunluğu ve coğrafi şartlardan dolayı rasyonel bir alternatif değildir. Yalnız son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti ile Orta Asya devletleri özellikle Tacikistan önemli kara ve demir yolu inşaatı anlaşmaları imzalamaları gelecekte bu seçeneğe geçerlilik kazandıracak gelişmelerdir. Üstelik Orta Asya devletleri ile Çin Halk Cumhuriyetinin Şanghay örgütündeki işbirliği olasılıkları günden güne artarak devam etmektedir. Avrasya coğrafyasının en önemli bölgelerinden ikisini oluşturan Orta Asya ve Kafkasya daki muhat ülkeler yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Ermenistan ın durumuna baktığımızda açık denizlerde deniz taşımacılığı yapmak gemilerinde bayrak bulundurmak ve diğer ülkelerin limanlarından yararlanmak alternatifleri şimdilik uzak bir alternatif olarak gözükmektedir. Halen bu ülkeler ithalat ve ihracatlarını uluslar arası deniz taşımacılığı yapan dev şirketler vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler. Ama gelişen ekonomileri ve büyüyen pazarları mutlaka önümüzdeki dönemlerde bu ihtiyacı hissettirecek ve bu hususta yeni arayışlar bulmaya sevk edecektir. Bu günden bunun alt yapısı yasal mevzuatı ve fizibilitesini yapmak zorundadırlar. A/Conf. 62/C. 3/SR. (1974), s.253 Kaynakça Cordesman, Anthony, The Military Balance in the Persian Gulf and Middle East, Center for Defence Studies and Researches, Tahran, Directory of Caspian Region & Central Asian & Southern Caucasus Countries, Ebrar Yayınları, 2005, Tahran, s Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1994, London, Europa Publications Limited, Ebrahimi-far, Tahereh, The Patterns of Confidence Building Measures in the Persian Gulf, The Institute for POlitical and International Studies, Tahran, First Conference on the Law of the Sea, UN. Offical Records, Vol.VII, ss Helmut Tuerkand G. Hafner, The Land-Lockend Countries and the UN. Convention on the Law of the Sea, in Essays on the New Law of the Sea, ed by Budislav Vukas, Zagreb, 1985, s. 63. John. H. Fried, The 1965 Convention on Transit Trade of Land-Locked States, Indian Journal of International Law, Vol. 6, 1966, ss Kyrgyztan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2008, Tahran, s Kazakistan, Institute for Politicaland International Studies(IPIS), 2007, Tahran, s Lociuc, C. Caflish, Land-Lockend States and Their Access to and from Sea, British Yearbook of Intetrnational Law, Vol. 49, 1978, s. 98. Martin Glassner, Access to the Sea For Developing Land-Locked States, the Hague: Martinus Nijhof, Robert. K. Redden, Land-Locked States, in Modern Legal Systems Cyclopedia, New York, Williams, Hein Co., Vol. 5A, 1990, s Tacikistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2010, Tahran, s. 59. Turkmenistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, s UN. Doc. TD/191 (6 Ocak 1976), s United Nations Convention on the Law of the Sea, New York, United Nations, Uzbekistan, Institute for Political and International Studies (IPIS), 2009, Tahran, s

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye

Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013 Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.125-142 Orta Asya da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye Global Geoeconomic Rivalry in Central Asia and Turkey Türkan

Detaylı

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ

TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ TÜRKİYE-ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ DIŞ TİcARET İLİşKİLERİNİN GELİşİMİ Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya bölgesinde bulunan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI OAKA Cilt:7, Sayı: 13, ss. 1-29, 2012 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI INSUFFICIENT POLICY TOOLS AND IDEALIST DISCOURSE OF THE EU IN CENTRAL

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 413-442, ELAZIĞ-2006 BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Uzbekistan and Its Foreign

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8

Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü, karakasadem@gmail.com. 8 (3) BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (mi?)* Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ 7 Derya Nur KARAKAŞ 8 ÖZET

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

Kafkasya da Neler Oluyor?

Kafkasya da Neler Oluyor? Tartışma Metinleri 0901 Kafkasya da Neler Oluyor? Mitat Çelikpala Uluslararası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Ankara 1 Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Şenyuva

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

Orta Asya ve Kafkasya

Orta Asya ve Kafkasya Orta Asya ve Kafkasya â up JOURNAL OF CENTRAL ASIAN & CAUCASIAN STUDIES ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Orta Kafkas JOURNAL O & C A UCASI ASIAN Yorgun AB'nin Komşularla İmtihanı: Karadeniz Bölgesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI European Union s Central Asia Policy Osman N. ÖZALP * ABSTRACT EU has supported the political and economic programs of the Central Asia Countries after their independence.

Detaylı

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ 31 Mart 2014 İSTANBUL KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

ÇİN İN HAZAR ve ORTA ASYA BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI

ÇİN İN HAZAR ve ORTA ASYA BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 ÇİN İN HAZAR ve ORTA ASYA BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI Bülent UĞRASIZ * Bu çalışma, Çin in Sovyetler Birliği nin dağılmasından

Detaylı