T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü"

Transkript

1 Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş Cad.No: Gazimahallesi/ Yenimahalle/ANKARA Telefon Numarası : Faks Numarası : İhale Konusu ve Kapsamı Elektronik Posta Adresi İhale Usulü : Banka Promosyon İhalesi : : 4734 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü Sözleşme Dönemi : 01/06/ /05/2017 Çalışan Personel Sayısı Yıllık Nakit Akışı 2013 Yılı Net Yıllık Nakit Akışı 2014 Yılı Tahmini İlgili Personelin Adı, Soyadı : 353 Kişi : ,38 TL : ,04 TL : Osman GÜRER Ticaret Müdürlüğü Memur 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- Tanımlar Kurum: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen sosyal yardımlar, mesai vb. gibi özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri, Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin Bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak sözleşme yapılacak Bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Müdürlük Onayı ile oluşturulan komisyonu, Banka: İhale üzerinde kalan ve sözleşme imzalanan Bankayı, İstekli: İhaleye teklif veren her bir Bankayı, 1

2 Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, Bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka tarafından ilgili personelin hesabına bir defada peşin doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit parayı, (kişi başına 36 aylık süre için teklif edilen tutar) Sözleşme: Kurum ile Banka arasında imzalanan sözleşmeyi ifade eder. Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale Ve Son Teklif Verme Tarih Ve Saati 3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler; İhale Kayıt Numarası İhale Tarihi ve Saati : : 1 17/04/2014 Perşembe Günü Saat:10:30 İhale Usulü: : Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Tekliflerin Sunulacağı Adres: İhalenin Yapılacağı Adres: İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Günü : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Alparslan Türkeş Cad.No: Gazimahallesi/Yenimahalle/ANKARA : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü İdare Binası Gazi/Ankara : 17/04/2014 Perşembe İhale Son Teklif Verme Saati : 10:30 İhale Komisyonunun Toplantı Yeri : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü idare Binasında Bulunan Toplantı Salonu 3.2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar Kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 4- İhaleye İlişkin Genel Bilgiler 4.1. İhale, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini kapsamaktadır Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde, kadrolu memur, kadrolu ve geçici işçi personel olarak görev yapan toplam 353 (Nisan 2014 ayı itibariyle) personel bulunmakta olup, 2014 yılı 3 aylık nakit akışı aylık ortalama ,50 TL (birmilyonotuzaltıbinyüzatmışliraellikuruş) olarak hesaplanmıştır Sözleşmenin süresi 3 (Üç) yıldır Sözleşme süresi 3 (üç) yıl olup, 36 aylık ödeme süresi esas alınacaktır Sözleşme başlangıç süresi 01 Haziran 2014 tarihidir Sözleşmenin bitiş tarihi 31 Mayıs 2017 olup, bu tarihten sonra sözleşme kendiliğinden sona erecektir. 2

3 4.4. Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri ve diğer ek ödemeler, 17/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğin 7. Maddesi kapsamında aybaşından 2 (iki) iş günü öncesi bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat de, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği erken ödemelerin zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir Banka, Kurum tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlüdür. Maaş ve ek ödeme ile ilgili hesaplamaların yapılmasında, talimatların doğruluğunun kontrol edilmesinde Bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kurumca verilen talimatlardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk Kuruma aittir Banka, Kurum personelinin hesaplarına yatırılan aylık maaşlarından ve ek ödemelerinden icra kesintisi vb. (Kurum personelinin kendi rızası ile imzaladığı sözleşme, yazılı beyan vb. durumlar hariç) yapmayacaktır. Kesinti yapılması gereken durumlarda, Kurumdan yazılı görüş alınacak ve bu görüş doğrultusunda hareket edilecektir. Maaşında icra takibi, nafaka gibi yasal kesinti bulunanların kesintisi Kurum tarafından yapılacaktır Banka, Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeler (Fazla çalışma ücreti, ikramiye, yolluk ve benzeri diğer ödemeler) ödeme listesinin Bankaya ulaştığı gün, sistem arızası olması durumunda ertesi gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir Promosyon tutarı kişi başına eşit miktarda hesaplanarak peşin olarak 15 Haziran 2014 itibari ile hiçbir kesinti yapılmaksızın Kurumdan gönderilen listede ismi bulunan her personelin hesabına aktaracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığına ilişkin bilgi Banka tarafından 2 (iki) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilecektir Banka, sözleşme süresince, Kurumdan ve herhangi bir nedenlerle görevinden ayrılan personelden ödenmiş promosyonun iadesi talep edilemeyeceği gibi herhangi bir hak talebinde de bulunmayacaktır Personel maaşını, anlaşma sağlanan Bankanın ATM lerinin yanı sıra, tüm şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir Banka, kurulum ve işletme masrafları tarafından karşılanmak üzere, para çekme ve yatırma ünitelerini ihtiva eden, 1(bir) adet ATM cihazını idarenin belirleyeceği yere 14.Haziran.2014 tarihinden önce çalışır bir vaziyette kurulumunu tamamlaması gerekmektedir. Kurumun bina içi ve bahçelerinde sadece personelin kullanımı için kurulacak ATM ler için Bankadan kira bedeli talep edilmeyecek olup, elektrik, vb. gibi giderler Banka tarafından karşılanacaktır. Madde 5- Promosyon Anlaşmasından Sonraki Personel Hareketleri 5.1. Banka, promosyon anlaşmasından sonra, Kuruma yeni ataması yapılan veya ücretsiz izinden dönen personellerin promosyonları, sözleşmenin kalan süresi hesaplanıp sisteme dahil edilerek ilk maaş ödemesi ile birlikte ödenir. 3

4 5.2. Sözleşme başlangıç tarihinden sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı; kişi başına belirlenen promosyon tutarının 36 ay a bölünüp personelin maaş alacağı ay (sözleşmenin bitiş tarihi esas alınacaktır) sayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır Sözleşmenin imzalanmasından sonra personel hareketlerinde (artma veya eksilme) değişiklik olması durumunda, sözleşmeye konu kişi başı promosyon bedeli 15/Haziran/2014 tarihinde maaş alan personel sayısı dikkate alınarak, kurumun göndermiş olduğu listedeki tüm personele (eksik veya fazla) ödenecektir. 15/Haziran/2014 tarihinde maaş alan personel sayısında artış veya eksilme olması durumunda sözleşmeye konu kişi başı promosyon bedelini değişmeyecektir. Madde 6- Bankacılık İşlem ve Hizmetlerine İlişkin Düzenlemeler 6.1. Banka, anlaşma süresince, ATM kartı, ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılması halinde; internet Bankacılığı, telefon Bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin Bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı ücreti, ekstre bildirimi, kağıt bedeli, SMS ücreti gibi herhangi bir ad altında masraf veya ücret talep etmeyecek ve herhangi bir kesinti yapmayacaktır Banka, Kurum personelinin hesabının bulunduğu şubenin dışındaki herhangi bir şubesinden ya da internet şubesinden parasını çekebilecek, yatırabilecek, üçüncü kişilere havale ve EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek olup bu işlemler için personelinin kendisinin belirlediği miktarda hariç herhangi bir miktar sınırlaması olmayacak ve bu işlemler için adı ne olursa olsun herhangi bir ücret talep etmeyecektir (hesap açma dahil). Hesap açma işlemi sadece anlaşma yapılan şubeden değil bütün şubelerden yapılabilecek Banka, maaşın miktarına bakmaksızın ATM den günlük nakit çekme miktarını 1.000,00 TL nin altına düşürmeyecektir. Ancak şubelerden yapılacak para çekme işlemlerinde herhangi bir miktar kısıtlaması yapmayacaktır ,00 TL limit üstünde para çekme işleminde hiçbir suretle masraf alınmayacaktır Banka, Kurum personelinin talebi olmadan, kredi kartında ve ATM maaş kartında; kullanılabilir bakiye, ek hesap, vadeli hesap adlarından oluşan yada Faiz ödemesi gerektiren hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı Banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutulmayacaktır. (örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb) 6.5. Banka, Kurum personelinin adına otomatik olarak vadesiz maaş hesabı açacak ve personel adına ücretsiz olarak ATM kartı düzenleyecektir. İsteyen personele talebi halinde kredi kartı çıkarılacak bunun için yıllık kredi kartı kullanım aidatı veya herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir Banka, her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak Kuruma verecektir Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve Banka dekontlarını Kuruma yazılı bir şekilde gönderecektir. 4

5 6.8. Banka, Kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz Komisyon, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda teklif veren Bankalarca herhangi bir hak talep edilemez Kurum çalışanların Kimlik Bilgileri Kurumdan alındıktan sonra en kısa süre içerisinde tarihinden önce personelin elinde olacak şekilde ATM de maaş ve diğer ek ödemeleri alacak şekilde kartların teslimi Kurumun idari binasında ve diğer bağlı birimler için idarenin bildireceği adreslerde dağıtım yapılacak ve kart teslimi gerçekleştirilecektir. Madde 7- Tekliflerin Değerlendirilmesi; 7.1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi; herhangi bir ihale Kanununa tabi olmadan aşağıda belirtildiği şekilde, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, peşin promosyon tutarı esas alınacaktır İstekli; İhale tarih ve saatine kadar, Yetkili olduğuna ilişkin belge ile Teklif Mektubu nun bulunduğu teklif zarflarını Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir Teklif zarfının üstünde; Bankanın adı, adresi, teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir İhale saatinde istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan teklif mektupları, kontrol edilecek ve teklife yetkili olunduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri eksik olan istekliler ihale dışı bırakılacaktır Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri komisyonca hazır bulunan istekliler huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve şartnameye uygun teklif veren tüm isteklilerle açık artırmaya geçilecektir Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden aynı anda en yüksek birinci teklif üzerinden teklif alınmaya başlanılacaktır Açık artırma turlarında kişi başına teklif edilen tutar üzerinden en az 10,00- TL ve üzeri şeklinde artırılmak sureti ile teklif verilecektir Komisyon, istekli Bankaların görüşme yapabilmeleri için süre talebinde bulunmaları halinde makul bir süre takdir ederek, ihaleye ara verebilir Toplam Promosyon tutarı belirlenirken personel sayısı 353 kişi olarak dikkate alınacaktır Komisyon bütün teklifleri reddetmek ve ihaleyi iptal etmek hakkına sahiptir Komisyon teklifleri değerlendirmek ve kesinleşen ihale kararını vermek için makul bir süre kullanabilir. Madde 8 - En Avantajlı Teklifin Değerlendirilmesi 8. Bu ihalede teklifin belirlenmesinde, komisyonun belirleyeceği teklif, en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. isteklilerce verilen en yüksek promosyon teklifinin en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde komisyon tamamen serbesttir. 5

6 Madde 9. Sözleşme 9.1. Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen istekliye, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen İstekli, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde sözleşme imzalaması esastır Komisyonca en avantajlı teklif olduğu kabul edilen istekli, sözleşme imzalama süresi içerisinde, sözleşmeyi imzalamaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin % 20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli sözleşme imzalamaya davet edilir Sözleşme, Kurum ile en avantajlı teklifi veren ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici Banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. Madde 10- Cezai Hükümler Banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda personelin uğrayacağı maddi zararı karşılar, idare tarafından Banka yazılı olarak uyarılır, tekrarında ise sözleşme bedelinin 0%1 (binde biri) oranında ceza ödemeyi kabul eder. Tahsil edilecek ceza ödemesi Kurumun bildireceği banka hesabına aktarılır. Üçüncü defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar Banka tarafından yerine getirilmediği takdirde Banka herhangi bir hak talep edemez Bu sözleşmeye göre, Kurum personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarların, Kurumdan kaynaklanmayan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir Sebepler" başlıklı 10 uncu maddesi bahsedilen haller dışında, Banka tarafından personelin hesabına aktarılmaması veya geç aktarılması halinde; Banka, noksan aktarılan tutarların, personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan faiz ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktaracaktır Anlaşma yapılan Bankanın tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde Sözleşme kendiliğinden sona erer. Taraflardan herhangi birinin yazılı talebi halinde sözleşmenin feshi karşılıklı olarak kabul edildiği takdirde promosyon geri iade edilmez ve Banka idareye herhangi bir yaptırım uygulayamaz Banka, imzalanacak sözleşme ile üstlendiği hak ve yükümlülüklerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka ya ait olmak üzere Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden herhangi bir hak talep edemez Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6

7 Madde 11- Diğer Hükümler Banka, sözleşme ve eklerinden doğan damga vergisi ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Muhasebe Mali İşler Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır Anlaşma yapılan Banka, maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. ATM ler 24 saat boyunca arıza ve para ikmali gibi konularda gözetim altında tutularak istisnai durumlarda aksaklıklar en geç 24 saatte çözümlenmelidir Komisyon, Banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda isteklilerce herhangi bir hak ileri sürülemez ve Kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz Teklifler tamamen bu şartnameye bağlı kalınarak sunulacak olup, alternatif teklif kabul edilmeyecektir. BANKA PROMOSYON KOMİSYONU Nadir ŞAHİN Kemal DEMİREL Kürşat MERCAN AOÇ Müdür Yardımcısı V. Muhasebe ve Mali İşler Müdür V. Ticaret Müdür V. Komisyon Başkanı Üye Üye Osman GÜRER Mevlüt EDİZ Abbas ÇINAR Yetkili Memur Sendika Temsilcisi İşçi Sendika Temsilcisi İşçi Sendika Temsilcisi Üye Üye Üye 7

8 TEKLİF MEKTUBU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhalenin Adı İhalenin Tarihi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası Tebligat adresi Telefon ve faks numarası Elektronik posta adresi (varsa) 1) Yukarıda adı ve tarihi yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 3) İhale konusu promosyon için kişi başı [ Teklif edilen bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 8

9 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU BANKASI Sayı : Konu : Banka Yetkilisi 1-Kurumun Adı : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü A) Adresi :Alparslan Türkeş Cad.No: Gazimahallesi/ Yenimahalle/ANKARA B) Telefon ve Faks Numarası : (0312) (0312) C) Elektronik Posta Adresi : 2-İhale Konusu :Maaş ve diğer ek ödeme ilgili Banka Promosyon İhalesi ödemeleri 3-İhale Usulü :Herhangi bir ihale kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 353 Kişi 5- Yıllık Nakit Akışı 2013 Yılı Net Yıllık Nakit Akışı 2014 Yılı Tahmini 6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri : ,38 TL : ,04 TL : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü idare Binasında Bulunan Toplantı Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :17/04/2014 Perşembe günü, saat 10:30 BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 1- Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak Banka Promosyon İhalesi yeterlik için değerlendirmek üzere başvurmaktayız. 2- Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için bankamızla irtibat kurabilir. 3- Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. Sıra no Adı Soyadı Bankadaki Görevi İmzası 1.Yetkili 2.Yetkili 3.Yetkili Adı Soyadı Bankası Yetkilisi 9

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU : ANTALYA İL MÜFTÜLÜĞÜ, AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1-Antalya Ġl Müftülüğü, Aksu Ġlçe Müftülüğü ve DöĢemealtı Ġlçe Müftülüğü çalıģanlarının

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı