KAMU İHALELERİ VE ETİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALELERİ VE ETİK"

Transkript

1 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU İHALELERİ VE ETİK Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ

2 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU İHALELERİ VE ETİK Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ Ekim 2009

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... iii EKLER... iv GİRİŞ KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI MEVZUAT UNCITRAL Tarafından Önerilen İhale Kanunu Modeli Model Kanunun Amacı Model Kanunun Kapsamı Model Kanunun İlkeleri İhale Usulleri İhalenin Denetimi Kamu İhaleleri Alanında GATT Anlaşmaları Nisan 1994 Tarihli GATT İhale Kodu Yeni Anlaşmanın İçeriği ve Özellikleri Temel Prensipler ve İşlevsel Hükümler Avrupa Topluluğu İhale Mevzuatı Yasal Çerçeve Kamu İhale Direktiflerinin Birleştirilmesi /17 sayılı revize enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri direktifi /18 sayılı konsolide kamu ihale direktifi Direktifin Getirdiği Önemli Değişiklikler KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI sayılı Devlet İhale Kanunu sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsam ve İstisnalar Kanunun Temel İlkeleri İhale Usulleri ve Uygulaması Yaklaşık Maliyet İhale Süreci Şartnameler Merkezi Kamu İhale Kurumu Şikâyetlerin İncelenmesi İhale Operasyonlarının Dürüstlüğü Kamu İhale Kanunu nun 5812 Sayılı Kanunla Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Kamu ihale sürecinde riskler, zayıflıklar ve kırılganlıklar İhale Öncesi İhtiyaç Analizi, planlama ve bütçeleme Gereksinimlerin Tanımlanması Prosedür Tercihi Teklifin Hazırlanması Takvimi İhale Aşaması İhaleye Davet İhalenin Verilmesi İhale Sonrası: Sözleşme Yönetimi ve Ödeme Sözleşme Yönetimi Sipariş ve Ödeme KAMU İHALELERİ VE ETİK: ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ Amaç i

4 3.2. Data Toplama Yöntemi Odaklanma Yöntemi Mülakat Soruları Bulgular ve Analiz BULGULAR İhale Öncesinde Riskli Alanlar, Etik Dışı Davranışlar, Çözüm Önerileri Riskli Alanlar Etik Dışı Davranışlar Çözüm Önerileri İhale Aşamasında Riskli Alanlar, Etik Dışı Davranışlar, Çözüm Önerileri Riskli Alanlar Etik Dışı Davranışlar Çözüm Önerileri İhale Sonrasında Riskli Alanlar, Etik Dışı Davranışlar, Çözüm Önerileri Riskli Alanlar Etik Dışı Davranışlar Çözüm Önerileri Etik Kodları ve Denetim Etik Kodları Denetim SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EK- 1: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Türkiye de Kamu İhalesi ve Etik Araştırması: Mülakat Soruları EK-2: İhale Öncesi/İhale Aşaması ve İhale Sonrasında Riskli Alanlar, Etik Dışı Davranışlar ve Çözüm Önerilerinin Sıklık ve Oranları EK- 3: Etik Kodların Hazırlanmasının ve hangi kurumların denetlemesinin Sıklık ve Oranları KAYNAKLAR ii

5 TABLOLAR Tablo 1. Etik dışı davranışların ortaya çıkmasında en fazla risk alanı olarak görülen durumlar Tablo 2. Etik dışı davranışlar Tablo 3. Etik dışı davranışların önlenmesine yönelik çözüm önerileri...27 Tablo 4. Etik dışı davranışların ortaya çıkmasında en fazla risk alanı olarak görülen durumlar...29 Tablo 5. Etik dışı davranışlar..31 Tablo 6. Etik dışı davranışların önlenmesine yönelik çözüm önerileri...33 Tablo 7. Etik dışı davranışların ortaya çıkmasında en fazla risk alanı olarak görülen durumlar 35 Tablo 8. Etik dışı davranışlar.. 37 Tablo 9. Etik dışı davranışların önlenmesine yönelik çözüm önerileri...39 Tablo 10. İstekli ve idareyi kapsayacak etik kodların hazırlanması 41 Tablo 11. Etik kodların denetimine ilişkin yollar 42 Tablo 12. İhale aşamaları itibariyle etik dışı davranışlar ( Evet Cevapları).44 Tablo 13. İhale aşamaları itibariyle etik dışı davranışların önlenmesine yönelik çözüm önerileri ( Evet Cevapları) iii

6 EKLER EK- 1: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Türkiye de Kamu İhalesi ve Etik Araştırması: Mülakat (Derinlemesine Görüşme) Soruları...50 EK- 2: İhale Öncesi, İhale Aşaması ve İhale Sonrasında Riskli Alanlar, Etik Dışı Davranışlar ve Çözüm Önerilerinin Sıklık ve Oranları...53 EK- 3: Etik Kodların Hazırlanmasının ve Hangi Kurumların Denetlemesinin Sıklık ve Oranları...67 iv

7 GİRİŞ Kamu ihalesi, gittikçe, kamu kaynaklarının etkili ve yolsuzluklardan uzak bir biçimde yönetilmesinin temel bir enstrümanı olarak görülmektedir. Bu çerçevede, kamu ihalelerinden dürüstlüğün sağlanması konusunda ihale yapan kamu görevlilerinin rolleri son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Bunun yanında, devletler, kamu ihalesi alanında bir takım çabalara girmişlerdir: Kamu ihalesi prosedürlerinde saydamlığın, adil ve eşit muamelenin sağlanması; kamu ihalelerine konu olan kamu kaynaklarının istenilen amaçlara uygun harcanması; kamu ihalesi yapan görevlilerin davranışlarının ve profesyonelliklerinin sözkonusu idarenin kamusal amaçlarına uygun olarak kullanılması; kamu ihale sisteminin ihale kararlarına karşı hukuk yollarına başvurunun açık, hesap verebilir ve kamu denetimini sağlar biçimde olması. Bu spesifik araştırmanın temel amacı, Türkiye de uygulanan kamu ihale prosedürünün ihale öncesi, ihale aşaması ve ihale sonrasındaki riskleri, zayıflıkları ve kırılganlıkları ortaya çıkarmak; bu riskli alanlarda ortaya çıkan yaygın etik dışı davranışları tespit etmek ve ortaya çıkan bu etik dışı davranışların engellenmesi için gerekli çözüm önerileri getirmektir. Kamu ihaleleri ve etik bağlantılı araştırma yapma ve etik sorunlarının belirlenmesine ilişkin bu projede, spesifik araştırma amacını gerçekleştirmeye yönelik data toplama yöntemi olarak mülakat (derinlemesine görüşme) kullanılacaktır. Mülakatta yer alanların hepsi, kamu ihaleleri ve etik konusunda bilgi ve tecrübelere sahip olan kişilerdir. Alan araştırması için Ankara seçilmiştir. Bu tercihin temel nedeni şudur: Kamu İhale Kurumu nun bulunduğu Ankara, aynı zamanda, genellemeye yeterli, kendisiyle mülakat yapılacak olan kamu ihaleleri ve etik konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı merkezi/yerel idareciler ile yeterli sayıda istekli ikametgahı olarak bulunmaktadır. Diğer yandan, spesifik araştırmaya konu olan kamu ihaleleri, enerji ihaleleri ile belediye ihaleleri olarak sınırlandırılmış ve araştırmada yoğunlaşılmıştır. Bu yönüyle sınırlandırma yapmanın en önemli gerekçeleri arasında, bu ihale çeşitlerinin kamuoyuna daha fazla mal olması, parasal olarak yüksek miktarlarda olması, kamuoyunda bu tür ihaleler hakkında daha fazla şikâyet olması ve özellikle enerji ihalelerinin uluslararası boyutunun olması gelmektedir. Konuya odaklanma sonucunda spesifik araştırmaya bağlı olarak mülakat soruları hazırlanmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda temelde aşağıdaki konu başlıklarında bulgular elde edilmeye çalışılmıştır: İhale sürecinde etik dışı davranışların ortaya çıkmasında en fazla risk alanları nelerdir? Bu riskli alanlarda hangi etik dışı davranışlar ortaya çıkmaktadır? Etik dışı davranışları engelleyecek mekanizmalar ve önlemler nelerdir? İstekli ve idareyi kapsayacak şekilde ihaleye ilişkin etik kodların hazırlanması yararlı olur mu? Son olarak, araştırma, Etik Kurulunun rehberlik, eğitim ve gözetim konusunda özel bir etkiye sahip olabileceği alanlar ve usulleri ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda geliştirilecek çözüm önerileri, karar vericilere etkili politika belirlemeleri hususunda yardım edebilecektir. 1

8 1. KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI MEVZUAT 1.1. UNCITRAL Tarafından Önerilen İhale Kanunu Modeli Birleşmiş Milletler Şartının 1. maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda BM Genel Kurulunca 1966 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), 1 üye devletler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme hedefine ulaşmak için bir çok konuda çalışmalar yapmıştır. Genel Kurul, uluslararası ticaretle ilgili ulusal mevzuatlarda var olan farklılıkların ticaretin devletler arasında gelişmesine engel yarattığını göz önüne alarak Komisyonun bu engellerin kaldırılması ve azaltılmasında daha aktif rol oynamasını istemiştir. Komisyon bu nedenle mal, inşaat ve hizmetlerin tedariki hakkında 1993 ve 1994 yıllarında Model Kanun hazırlamıştır. Bu Model Kanunu hazırlarken UNCITRAL, devletlerin ulusal firmalarını korumak için devlet alım ve inşaat işlerinde yabancı firmalara kapıların kapatılması yoluyla uluslararası ticarete konulmuş olan önemli engelin kaldırılmasını amaçlamıştır Model Kanunun Amacı Model Kanun, devletler için, bu hedef ve prensiplerin uygulanmasında başvurabilecekleri bir model kurallar seti sağlamaktadır. Kanun, ihaleci idarelerin, çeşitli durumlarda karşı karşıya kalabilecekleri ihale prosedürlerinin yürütülmesi için temel bütün prosedür ve prensipleri kapsamaktadır. En iyi uygulama kılavuzu olarak Kanun, ihale alanında makul politikaları teşvik etmeyi, uygulamada gereksinim duyulan kaynakları azaltmayı, hata ve aksaklıkları en aza düşürmeyi amaçlamıştır. Bununla beraber, Model Kanunun kapsam ve içeriği, sınır ötesi ticareti artıran uluslararası ihale kurallarının birçoğundan çarpıcı biçimde farklılık gösterir. GATT İhale Kodu dâhil olmak üzere bu rejimlerin birçoğu sadece ayrımcılığı yasaklamakta ve yabancı tedarikçilerin ihalelerden haberdar olmasını sağlamak için prosedürel bir çerçeve ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında, idarelerin yaptıkları ayrımcılığı gizleyememelerini güvence altına almaktadır. Bununla beraber, bu rejimler, tasarruf sağlanması gibi dâhili hedeflerin elde edilmesi için açık düzenlemeler öngörmemektedir. Bunun anlamı, bu rejimlerde belirlenen kuralların Model Kanunda olduğu kadar detaylandırılmamış olduğudur. Model Kanun dışındaki rejimler, kesin teminat (performance bond) talepleri gibi bazı konularla doğrudan ilgilenmezler ve sadece çerçeve prosedürler öngörürler. Örneğin GATT İhale Kodunda yer alan açık ihale usulü ve seçici ihale usulü biçimindeki iki standart usul, UNCITRAL prosedürlerinden birçoğunu kapsayacak kadar geniştir. Öte yandan bu rejimler, esas olarak sınır ötesi ticareti ilgilendiren ve genellikle daha büyük sözleşmelerle ilgili düzenlemeler içerirken UNCITRAL Modeli bütün ihaleler için düzenleyici bir çerçeve önerir. 2 Model Kanun, sadece makul çözümler önerdiği için değil fakat aynı zamanda iyi tasarlandığı için dikkate değer biçimde başarı sağlamış ve geçiş dönemindeki bir çok ekonomi tarafından benimsenmiştir. 3 1 Resolution 2205(XXI), 17 Aralık (Erişim tarihi: ). 2 S. Arrowsmith (2002-b), a.g.e., ve Christian Servenay and Rhodri Williams (1995), Introduction of a Regulatory Framework on Public Procurement in the Central and Eastern European Countries: the First Step on a Long Road, PPLRev. Vol. 4, s. 237; Sue Arrowsmith (2004), Public Procurement: An Appraisal of the Uncitral Model Law as a Global Standard, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53.1, ss

9 Model Kanunun Kapsamı Model Kanunun kapsamına, ulusal savunma ve güvenliğe ilişkin olanların dışında tüm ihaleler girer. Kapsam dışında bırakılması öngörülen diğer iki istisna ise, her ülkenin kendi ihtiyacına göre belirleyebileceği türdeki ihaleler ile yine ülkedeki ihale düzenlemelerine göre yetkili organın kapsam dışında bırakılabileceği türdeki ihalelerdir (m. 1). Bu çerçevede, Model Kanunun kapsamı dışında bırakılacak ihaleci kuruluşların belirlenmesi için bu kavramın tanımı önemlidir. Hangi kuruluşların bu kanun kapsamındaki ihaleci kuruluş sayılacağı Model Kanunun 2. maddesindeki iki seçenekli tanımına göre belirlenebileceği gibi, üye ülkelere, kendi ihtiyaçlarına göre, genel tanıma uymamakla birlikte, Kanun kapsamına girmesi arzu edilen diğer kuruluşları belirleme yetkisi tanınmakta olduğu görülmektedir. Bu şekilde üye ülkelere iki tanımdan birini seçme imkânının verilmesi, her ülkenin değişik kamu kuruluşu kavram ve tanımlarına sahip olmasının doğal bir sonucudur. Hatta seçilecek bu iki tanıma da girmeyen, ancak ihale mevzuatına tabi olması arzu edilen diğer kurum ve kuruluşlar olabileceği düşünülerek, ülkelere kapsam içine alma imkânı da tanınmıştır. Model Kanunun hükümlerinin, ülkenin tarafı olduğu uluslararası ikili ya da çok taraflı anlaşmalardan doğan veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan bir anlaşma gereğince ya da federal devlette, federal hükümetin kendisine bağlı kuruluşlarla yapmış olduğu anlaşmalar sebebiyle doğan bir yükümlülükle çelişmesi durumunda, uluslararası anlaşma veya anlaşma hükümlerinin üstün olduğu kabul edilmiştir. Bununla beraber, uluslararası anlaşmaların varlığında bile, çelişmeyen diğer konularda, bu Kanun uygulanacaktır (m. 3). Model Kanunun kapsamının belirlenmesinde önemli bir hüküm de ihale konusunda düzenleme yapma (tüzük çıkarma) yetkisini belirleyen 4. maddedir. Kanunun genel kapsamına 1. madde ile getirilen, ülkelerin ilgili idarelerinin yapacağı düzenlemelerle kapsam dışına çıkarılacak olan ihaleler konusunda, bu düzenlemelerin bu yetkiyi olabildiğince objektif kullanabilecek bir organ ya da kuruluşun olması önemlidir. Aksi halde, bu yetkinin kötüye kullanılması ve kanunun amacından saptırılması mümkün olabilecektir. Bu bakımdan, devletlerin 4. maddedeki tüzük çıkarma yetkisini veren bu maddeyi düzenlerken çok özen göstermeleri gerekmektedir Model Kanunun İlkeleri Kapsamı bu şekilde belirlenen Model Kanunun uygulanmasındaki ilkeleri şöyle sıralamak mümkündür: İhale mevzuatı herkese açık olmalıdır (m. 5); İhaleye katılacak satıcı ve müteahhitlerde aranılacak şartlar ancak 6. maddede öngörülen türde ve işin gereği olan şartlar olacaktır (m. 6); Ön eleme şartlarının konulması gerekiyorsa bunlar da 6. maddedeki sınırlar dâhilindeki şartlar olacaktır (m. 7); Milliyete dayalı olarak katılıma engel olma, ancak özel tüzükte belirtilen haklı sebeplere dayanılarak yapılabilir (m. 8); Bir belgenin tasdiki için kendi vatandaşlarından istenen şekilden farklı bir usul yabancılardan istenemeyecektir (m. 10); İhale işlemlerinin tutanakla tespiti gerekir (md. 11); İhale sözleşmesinin derhal ilanı şarttır (m. 12); İhaleci firma, kuruluşa veya kuruluşun eski ve yeni görevlilerine herhangi bir menfaat temini teklifinde bulunmuş ise teklifi derhal reddedilecek ve sebebi kararda açıkça belirtilecektir (m. 13); Alınacak malın veya yaptırılacak işin hiçbir tereddüde yol açmayacak biçimde açıkça ve mümkün olduğu kadar detaylı tarif edilmesi; bununla birlikte, hiçbir marka, isim, patent, desen, tip veya özel menşee veya üreticiye atıfta bulunulmaması gerekmektedir (m. 14) İhale Usulleri Model Kanunun öngördüğü ihale usulleri şunlardır: a) Ülke içine münhasır usulü (m ); b) İki aşamalı ihale usulü veya teklif alma ya da pazarlık usulü (m. 36, 39); c) Sınırlı ihale usulü (m. 37); d) Teklif isteme yoluyla ihale (m. 38); e) Tek kaynaktan ihale usulü (m. 41). Bu usullerden hangisine ne şartlarda başvurulabileceği Kanunun maddelerinde sayılmıştır. Bunun dışında kalan işler, normal ihale usulüne göre yapılacaktır. 3

10 İhalenin Denetimi Denetim usulleri ile ilgili hükümler Model Kanunun Beşinci Bölümünde yer almıştır. İlke olarak, Kanunun getirdiği yükümlülüklerin ihlal edildiğini ve bundan kayıp veya zarar gördüğünü ileri süren herkesin bu bölümdeki hükümler çerçevesinde kararın gözden geçirilmesini isteme hakkı vardır (m. 42). Bununla beraber, bu kuralın istisnası olarak gözden geçirilmesi istenemeyecek bazı durumlar da vardır (m. 42(2)). Bu istisnalar şunlardır; a) Kanunun maddelerine uygun olarak herhangi bir ihale usulünü seçilmesine ilişkin kararlar; b) Kanunun 8. maddesine göre milliyet esasına göre getirilen kısıtlamalar; c) İhale makamının 33(1) maddeye göre tüm teklifleri reddetmesine ilişkin kararı; d) 38(2) maddeye göre teklif alınması usulünün uygulanması sırasında ilan üzerine verilen teklifin reddine ilişkin karar; e) İhale şartnamesinde ilgili kanun tüzük ve sair mevzuata atıfta bulunulmasının ihmal edilmiş olması. Model Kanun, üç aşamalı bir gözden geçirme (denetleme) usulü öngörmüştür: a) İhale kuruluşunun veya ihaleyi onaylayan makamın denetimi b) İdari gözden geçirme c) Yargısal denetim 1.2. Kamu İhaleleri Alanında GATT Anlaşmaları Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) sistemine üye olan devletlerin 1973 Tokyo Round müzakerelerine katılan bakanlarının hazırlayıp 27 Nisan 1979 da Cenevre de imzalamış oldukları Kamu İhaleleri Hakkında GATT Anlaşması tarife dışı engellerin kaldırılması, uluslararası ticareti kısıtlayan her türlü işlem arasında kamu ihalelerinde de ulusal kayırmacılık ve ayrımcılık yapılmaması için bir bildirim, danışma, denetleme ve uyuşmazlık çözme mekanizması öngörmektedir. Anlaşma, kapsadığı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ve Anlaşmanın konusunu oluşturan ürün ihalelerine ilişkin bütün kanun, tüzük, usul ve uygulamalara tatbik edilecektir. Anlaşma, bu ürünlerin değerini geçmediği sürece, ürünlerle bağlantılı olan hizmetler için de geçerlidir. Ancak, bütün hizmet sözleşmelerine doğrudan doğruya uygulanmaz Nisan 1994 Tarihli GATT İhale Kodu GATT çerçevesinde yürütülen Uruguay Round Çok Taraflı Ticaret Görüşmelerine paralel olarak GATT içerisinde bir başka görüşme daha yapılmış ve bu görüşme yeni ve daha geniş bir GATT Kamu Alımları Anlaşmasının imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu yeni Anlaşma, 22 devlet tarafından Uruguay Round un Nihai Senedinin imzalanmasına ve Dünya Ticaret Örgütü nün 1 Ocak 1996 tarihinde kurulmasına dair Anlaşmaya paralel olarak, 15 Nisan 1994 tarihinde Fas ın Marakeş kentinde imzalanmıştır. 5 Bu Anlaşma, ilk olarak 1979 da kabul edilen, 1981 de yürürlüğe giren ve daha sonra 1987 de değiştirilerek 1988 de yürürlüğe giren GATT Anlaşması nın yerine geçmiştir. 6 4 Kapitalizmin Kaleleri-II: DTÖ - Dünya Ticaret Örgütü, (Erişim tarihi: ). 5 Bu devletler şunlardır: O tarihte AB üyesi olan 15 devlet, Kanada, İsrail, Japonya, Kore, İsveç, İsviçre ve ABD. 6 Grace Xavier (2004), Global Harmonisation of Contracts Law Fact or Fiction, Construction Law Journal, 20(1), ss

11 Yeni Anlaşmanın İçeriği ve Özellikleri Bu hedeflere ulaşmak için, yeni Anlaşma ile kanun, tüzük, usul ve uygulamaların yerli ürün/hizmet veya tedarikçilerin korunmasına ve yabancı ürün/hizmet veya yerli tedarikçilerin ayrımcılığa konu olabilecek şekilde dışlanmasına imkan verecek tarzda hazırlanmasına, kabul edilmesine veya uygulanmasına fırsat verilmemektedir. Bu Anlaşma, imzacı ülkeleri ve alım kuruluşlarını, uygun kural ve işlemleri, ihale ilanlarını, ihale kararlarını ve Anlaşmanın ekinde sıralanan tedarikçilerin sürekli listesi hakkındaki bilgileri yayınlamaya mecbur tutarak kanun, tüzük, usul ve uygulamaların şeffaflığını sağlamaktadır. Anlaşma, adil, hızlı ve etkili bir şekilde hak ve sorumluluklar dengesini mümkün olabilecek en üst düzeyde sürdürebilmek için uluslararası danışma, gözetim ve anlaşmazlıklar çözümleme sistemini kurmaktadır. Anlaşmanın kuralları, bu hükümlerin ulusal mevzuata geçirilmesinde imzacı ülkeleri bağlamaktadır. Anlaşma kurallarının uygulanacağı belirli kamu kuruluşları ve her bir imzacı ülkeye göre farklılıklar gösteren bir hizmetler listesi belirlenmiş ve Anlaşmaya eklenen bu listelerde, imzacı ülkeler görüşerek mutabakata varmışlardır Anlaşmasında ise yalnızca merkezi kamu kuruluşlarının listeleri kapsama alınmış ve sadece mal ve belirli hizmetlerin tedariki söz konusu idi. Anlaşma, genel prensipler bakımından, bu konudaki AB direktiflerini yakından takip etmektedir Temel Prensipler ve İşlevsel Hükümler Anlaşmanın temel prensipleri, ulusal kayırma ve ayırımcılık yapmamak ile saydamlıktır. Ulusal kayırma ve ayırımcılık yapmamak prensibi, diğer imzacı ülkelerin firmaları ile mal ve hizmetlerine derhal ve koşulsuz olarak uygulanacaktır. Bu temel prensiplerin yerine getirilmesini teminen, Anlaşma bir dizi işlevsel kurallar getirmektedir. Anlaşma, dört tür ihale yöntemi belirlemiştir. Bunlar, açık usul, seçici usul, sınırlı usul ve pazarlık usulü benzeri ihale yöntemidir. Ayrıca, teknik şartnameler, firmaların derecelendirilmesi, ihale ilanları ve yayımı, seçim yöntemleri, ihale ve teslimata ilişkin süre sınırları, ihale dokümanları, ihale açılması ve sözleşmeler hakkında ayrıntılı kurallar vardır. Anlaşmanın işlevsel hükümlerinin temellerini şunlar oluşturmaktadır : - Ayırımcılık yapmamak: Örneğin teknik şartnameler, uluslararası ticarete gereksiz engeller yaratmak için yürürlüğe konulup, uygulanmayacaktır. Ayrıca firmaların derecelendirilmesinde kuruluşlar, diğer ülkelerin firmaları veya yerli firmalar arasında bir ayırım yaratmayacaktır. - Yerli ve yabancı ihale katılımcılarına eşit ticari fırsatlar sağlamak. Örneğin, ihale ilanının yayımından itibaren teklif alma süresi genellikle 40 gündür fakat, bazı durumlarda 24 gün hatta 10 güne indirilebilir. Satın alma sisteminin etkinliğini sağlamak için Anlaşmanın hükümlerinde belirli esneklikler bulunmaktadır. Yurtiçi kamu satın alma kural ve yönetmelikleri gerek ihaleye davet ve gerekse sözleşmeden sonra saydamlaşacaktır. 7 Commission, The Rules Governing 5

12 1.3. Avrupa Topluluğu İhale Mevzuatı Yasal Çerçeve AT yi ortaya çıkaran kurucu Roma Antlaşması ve onun bazı hükümlerini değiştiren Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaşmaları kamu ihaleleri ile ilgili açık hükümler içermemektedir. 8 Bununla beraber, ayrımcılık yasağı (m. 12), Topluluk içi ticarete engel getirilmesi yasağı (m ), yerleşme hakkı (m ), hizmetlerin serbest dolaşımı (m ) ve kamu işletmeleri, genel kamu hizmeti sağlayan devlet tekelleri ile üye devletlerin özel ve inhisari haklar sağladıkları işletmeler (m. 86) ile ilgili hükümler devlet satın almalarını ve üye devletlerdeki ayrımcı satın alma uygulamalarıyla mücadeleyi düzenlemek için kullanılabilir. Ancak, üye devletlerin kamu hukuku sistemlerinin ve mevcut kamu ihale mevzuatının farklı olması, tek başına kurucu antlaşmalardaki bu genel hükümlere istinaden kamu piyasalarının düzenlenmeye çalışılmasını etkisiz hale getirebilirdi. 9 Bu nedenle, Topluluk kurumları, kamu piyasalarını düzenlemek için direktif çıkarma yolunu seçmişlerdir. Direktiflerin amacı, genellikle, üye devletlerin ulusal hukuklarının harmonize edilmesidir. Kamu ihaleleri ile ilgili direktiflerin amacının ise, kamu sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin ulusal prosedürlerin koordine edilmesi olarak ifade edildiği görülür. Günümüzde Topluluk kamu ihale rejimi esas olarak iki gruba ayrılabilir. Geleneksel sektörleri kapsayan ilk gruptakiler, kamu mal alım ihalelerinin verilmesi prosedürlerini koordine eden 14 Haziran 1993 tarih ve 93/36 sayılı Direktif; 10 kamu yapım işleri ihalelerinin verilmesi prosedürlerinin koordine edilmesiyle ilgili 93/37 sayılı Direktif 11 ve kamu hizmet alımları ihalelerinin verilmesi prosedürlerinin koordine edilmesiyle ilgili 18 Haziran 1992 tarih ve 92/50 sayılı Direktiftir. 12 İkinci gruptaki düzenleme ise istisnai sektörler olarak adlandırılan, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde (utilities) özel ve münhasır haklarla faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve teşebbüslerin alımlarını düzenleyen 14 Haziran 1993 tarih ve 93/38 sayılı Direktiftir. 13 Kamu ihale rejimini düzenleyen bütün Topluluk direktiflerinin temel mantığı, saydamlık ve geliştirilmiş piyasa bilgisinin, piyasa etkinliğini güçlendireceği varsayımına dayanır. Bu varsayımın sağlanması için de, piyasaların oluşması sürecinde en etkin firmaların piyasalarda yer almasını sağlayacak rekabet koşullarının bozulmamasının ve ihalelerin, öncelikle düzenleyen idareye en yüksek geliri getirecek şekilde tedarikçilere verilmesinin güvence altına alınması gerekir. 14 Direktifler üç önemli prensibe dayanır: Belirli eşik değerlerin üzerindeki kamu ihalelerinin Topluluk düzeyinde duyurulması; potansiyel teklif sahiplerine karşı ayrımcılığa yol 8 S. Arrowsmith (1992-a), a.g.m.; Peter Braun (2000), A Matter of Principle(s) - The Treatment of Contracts Falling Outside the Scope of the European Public Procurement Directives, PPLRev., Vol. 1, ss Commission, The Rules Governing 10 O.J , L199, s. 1. Bu Direktif, daha önceki 70/32/EEC ve 77/62/EEC sayılı Direktifler ile bunları değiştiren 80/767/EEC ve 88/295/EEC sayılı (O.J. 1988, L127, s. 1) Direktiflerin yerini almıştır. 11 O.J , L199, s. 54. Bu Direktif, 71/304 ve 71/305/EEC sayılı direktifleri değiştiren 89/440/EEC sayılı Direktifin (O.J. 1989, L210, s.1) yerini almıştır. 12 O.J , L209, s. 1. Bu Direktif, 97/52/EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir. O.J , L328, s O.J L199, ss /531/EEC sayılı Direktifin (O.J. 1990, L297) yerini alan bu Direktif, 98/4/EC sayılı direktifle değiştirilmiştir. O.J , L101, ss The Rules Governing Procedures in the Award of Public Procurement Contracts, (Erişim tarihi: ) 6

13 açabilecek teknik özellikler belirlemenin yasaklanması; teklif verme ve ihaleyi verme prosedürlerine katılmada objektif kriterlerin uygulanması Kamu İhale Direktiflerinin Birleştirilmesi Komisyon, Mayıs 2000 de, mevcut kamu ihale direktiflerinin daha saydamlaştırılması, basitleştirilmesi, modernize edilmesi, kamu ihalelerinde elektronik araçların kullanılmasının geliştirilmesi ve ihalelere katılımın kolaylaştırılması için teklifler hazırladı. 16 Bu gelişmelerden sonra mevcut direktiflerde değişiklikler yapılması gereğinin görülmesi üzerine Komisyon, kamu ihale direktiflerinin, esnekleştirilmesi ve modernize edilmesi için bir paket benimseyerek 17 AB kamu sektöründe malı alımı, yapım işleri ve hizmet alımı ihaleleri için tek bir metin hazırlanması ve kamu ihale direktiflerinin tek bir metin içinde değiştirilmesi, basitleştirilmesi ve birleştirilmesini teklif etti. Teklifte ayrıca KOBİ ler ve diğer yükleniciler için saydamlık ve kamu ihale prosedürlerine katılabilirliği artırıcı tedbirler öngörüldü /17 sayılı revize enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörleri direktifi 31 Mart 2004 te, Parlamento ve Konsey tarafından 2004/17 sayılı Direktif kabul edilerek, 18 konsolide kamu ihale direktifinde olduğu gibi, elektronik ortamda açık artırma ve dinamik satın alma sistemleri gibi modern ihale uygulamaları enerji, su, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörlerindeki ihalelere dahil edilmiştir /18 sayılı konsolide kamu ihale direktifi Parlamento ve Konsey tarafından 31 Mart 2004 te kabul edilen 2004/18 sayılı yeni kamu ihale direktifi, 19 önceden var olan kamu mal alımları (93/36/EC), yapım işleri (93/36/EC) ve hizmet alımı (92/50/EC) direktiflerini basitleştirilmiş bir Direktif altında birleştirmektedir. Ancak, tek bir direktif altında yer almalarına karşın, mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin hükümler halen farklılık taşımaktadır. Direktif, aynı zamanda, en iyi uygulama biçiminde modern ihale metot ve gelişmelerini göz önüne almaktadır. Bunun yanında, Direktif, çerçeve anlaşmalar, merkezi alım otoriteleri, elektronik ortamda açık artırma ve dinamik satın alma sistemleri gibi yeni elektronik ihale usulleri ve yeni rekabetçi diyalog prosedürleri getirmektedir. Direktif, telekomünikasyon hizmetlerinin tedarikinde artık rekabetçi bir piyasa olduğu için bu tür hizmetlerin satın alınmasına da uygulanacaktır. Posta hizmetleri sektörü ise daha esnek olan 2004/17 sayılı Direktifin kapsamında düzenlenmiştir Direktifin Getirdiği Önemli Değişiklikler - Belli suçlardan hüküm giyenler Mevcut kamu ihale direktiflerinde belli suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ihale dışı bırakılmaları konusu idarenin takdirinde bulunmaktaydı. Yeni direktif, organize suçlardan, kara para aklama ve AT nin mali çıkarlarına karşı yolsuzluk suçlarından hüküm giyenlerin ihalelere katılımını kesinlikle yasaklamış ve bu konuda idarelere takdir yetkisi tanımamıştır (m. 45). 15 C. Bovis (1997), a.g.e., s COM(2000) 275 final, ve COM(2000) 276 final, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the co-ordination of procedures for the award of public supply contracts, public service contracts and public works contracts (2001/0115/COD) and Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council co-ordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy and transport sectors (2000/0117/COD). 18 O.J , L134, ss O.J , L134, ss

14 - Merkezi alım kuruluşları Direktiflerdeki modernleşmenin bir diğer unsuru da merkezi alım kuruluşlarıdır. Merkezi alım kuruluşları ülkeye göre farklı şekillerde görev yüklenebilmektedir. Yaygın olan iki temel uygulama vardır: Birincisi, merkezi alım kuruluşunun ihale yapmak suretiyle malları alıp depolaması ve kamu idarelerine satması şeklindedir. Bu durumda, merkezi alım kuruluşu bir kez ihale prosedürlerini uygulamak suretiyle alı yapmışsa, buradan mal alacak kuruluşların tekrar ihale prosedürlerine girmesine gerek kalmamaktadır. İkinci uygulama ise alınacak mal veya hizmeti kullanacak olan kuruluşun adına prosedürün içinde yer almak yani ihale işlemlerini onun adına yapmak şeklindedir. Bu uygulamada, merkezi alım kuruluşu sadece bir aracılık fonksiyonu icra etmektedir (m. 11). Her iki uygulama türünde de esas olan, merkezi alım kuruluşunun alım yaparken ya da alımlara aracılık yaparken direktifin kurallarını uygulamasıdır. Merkezi alım kuruluşu mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili olarak bir idare ya da utilities sektöründe ise bir entite olmalıdır. Üye devletler, ihale yapan idareleri mal, hizmet ve yapım işleri konusunda bir merkezi alım kuruluşunu araç olarak kullanmalarını zorunlu tutabilir. Merkezi alım kuruluşu aracılığı ile mal, hizmet ve yapım işini temin edecek kamu kuruluşu direktifin merkezi alım kuruluşunu düzenleyen hükümlerine uygun hareket etmek durumundadır Standartlar ve şartnamelerde değişiklikler Direktif, idarelerin AB standartlarını referans almalarının yanında idarelerin şartnameleri hazırlarken, fonksiyonel ya da performansa dayalı standartlar belirlemelerine imkân tanımaktadır (m. 23). - Çerçeve Anlaşmalar Başlangıçta Komisyon, çerçeve anlaşmaların kullanılmasına rekabet üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşüncesi ile karşı olduğundan mevcut kamu mal, hizmet alımları ve yapım işleri direktifleri çerçeve anlaşmalara yer vermemektedir. Yeni Direktif, çerçeve anlaşmaları tanımlanmış ve istisnai durumlar dışında bu anlaşmaların süresinin dört yılı aşamayacağını belirtmiştir (m. 32). Bir çerçeve anlaşma, bir ya da daha fazla idare ile bir ya da daha fazla tedarikçi, yapım müteahhidi ve hizmet sunucusu arasında, başta fiyata ilişkin olmak üzere uygun olması durumunda öngörülen nitelikler hakkında şartları ortaya koymak için yapılan ve verilecek ihalenin yürütülmesini belirli bir periyot süresince sağlayan bir anlaşmadır. Bir çerçeve anlaşma, bağlayıcı bir özellik taşımaz ve ilgili taraflar arasında bir sözleşme olarak kabul edilemez Rekabetçi Müzakere Mevcut Direktiflerde, yaklaşık maliyetin ve şartnamelerin kesin olarak belirlenemediği yapım ve hizmet ihalelerinde kullanılabilen, müzakereye imkân tanıyan pazarlık usulü, yeni Direktifte genişletilerek özellikle karmaşık ihalelerde başvurulmak üzere rekabetçi müzakere olarak düzenlenmiş; mal alımlarında ise özel durumlarda, (açık ihale ve belli istekliler usulünün uygulanamadığı durumlarda) bu usulün kullanılmasına imkân tanınmıştır (m. 29). Rekabetçi müzakere, herhangi bir iktisadi işletmenin katılma talebinde bulunabileceği ve idarenin, ihtiyaçlarına uygun bir ya da birden fazla sayıda alternatif geliştirmek amacıyla bu usulü kabul etmiş olan adaylarla müzakere başlattığı bir usuldür. Rekabetçi müzakere yöntemini kullanarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihale açmayı öngören idareler, bu 20 Kamu Alımlarında, s Kamu Alımlarında, ss

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ

KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ KAMU İHALE KANUNU NUN KAPSAMI, İSTİSNALAR İLE KANUN DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ KANUN TASLAĞININ GETİRDİKLERİ Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Ülkemizde kamu alımlarını düzenleyen ilk kanun

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı