Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ekrem ERDEM"

Transkript

1 Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis : : Dahili: Fax : E-posta : ĠĢ Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Melikgazi/Kayseri DOĞUM YILI VE YERĠ Doğum Yılı : Doğum Yeri :Yeşilhisar, Kayseri ÖĞRENĠM DURUMU Lisans :İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (1987) Yüksek Lisans :İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi 'İktisat' (1989); Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Alkin Doktora :Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, New York, USA), 'Yönetim Ekonomisi' - Managerial Economics (1994); Danışman: Prof. Dr. Romesh K. Diwan Doktora :İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat , Danışman: Prof. Dr. Gülten Kazgan (tez aşamasında iken yurt dışı doktora eğitimi nedeniyle program tamamlanamamıştır). YABANCI DĠL ve EĞĠTĠMĠ Ġngilizce ve Arapça İngilizce :İstanbul Lisan Merkezi (İLM), Laleli, İstanbul, İngilizce :Erciyes Üniversitesi Yoğunlaştırılmış Dil Eğitimi, Kayseri, İngilizce :State University of New York (SUNY), University at Albany, Intensive English Language Program (IELP), Bahar Arapça :Türk-Suud Kültür Merkezi Arapça Kursları, Tepebaşı, İstanbul, Arapça :Rensselaer Private Arabic Course, Troy, New York, ABD,

2 AKADEMĠK ÜNVANLAR Araş. Gör. :Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1988) Yrd. Doç. Dr. :Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1995) Doç. Dr. :Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1996) Prof. Dr. :Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (2002) ĠDARĠ GÖREVLER Dekan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Müdür V Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFESAM), 22/01/2013-devam ediyor. YÖK ve ÜAK Bünyesindeki Görevleri: 1. Kurul Üyeliği: 2012/1- (Üniversitelerarası Kurul, ÜAK) 2. Komisyon Üyeliği: (YÖK Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), İşletme ve Yönetim Bilimleri Komisyonu) Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri: 1. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: ; (Erciyes Üniversitesi, İİBF) 2. Fakülte Kurulu Üyeliği: ; (Erciyes Üniversitesi, İİBF) 3. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi) 4. Fakülte Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi) 5. Kamuoyu Araştırma Grubu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi) 6. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF) 7. Fakülte Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF) 8. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) 9. Fakülte Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi) Bölüm BaĢkanlığı: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri (belli aralıklarla vekaleten), ( ) Anabilim Dalı BaĢkanlığı: 1. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD ( ; İki Dönem) 2. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk ve Örgütler ABD (2010 -) 2

3 YÖK ve Üniversite Bünyesindeki Diğer Ġdari ve Akademik Görevleri: 1. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi) 2. Üniversite Senatosu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi) 3. Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği: 4. Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği: 5. Kurucular Kurulu Üyeliği: 6. Yürütme Kurulu Üyeliği: 7. Koordinatörlük: (Erciyes Üniversitesi) (Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi AFESAM) (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu) (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu) (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu) 8. Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği: (ERÜ Kültür ve Sanat Komisyonu) 9. Komisyon Başkanlığı: (ERÜ Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu) 10. Kurul Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı) 11. Kurul Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi Bilim Etik Kurulu) 12. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik: 13. Yönetim Kurulu Üyeliği: 14. Koordinatörlük 15. Komisyon Üyeliği: 16. Komisyon Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi Vakfı) (ERÜ Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri Komisyonu) (Anadolu Üniversitesi AÖF Kayseri İl Sınav Koordinatörü) (ERÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Komisyonu) (ERÜ Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Komisyonu) 17. Yönetim Kurulu Üyeliği: (ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi, ERSEM) 18. Yönetim Kurulu Üyeliği: (ERÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.) Sivil Toplum KuruluĢlarında Üstlendiği Görevler: 1. Genel Kurul Üyeliği 2. Denetim Kurulu Asil Üyeliği 3. Kurul Üyeliği: (Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, ÜSAİV) (Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, ÜSAİV) (Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu) 4. Genel Kurul Üyeliği: (Kayseri Kent Konseyi) 5. Yürütme Kurulu Üyeliği: (Kayseri Kent Konseyi) 6. Yönetim Kurulu Üyeliği: 7. Başkanlık Ekonomi Danışmanlığı: (Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı - Nuh Naci Yazgan Üni.) (Kayseri Ticaret Odası, KTO) 3

4 Bürokraside Üstlendiği Görevler: 1. Bakan Danışmanlığı: (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 2. AB Yürütme Kurulu Üyeliği: (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 3. AB Danışma Kurulu Üyeliği: (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 4. KİT Yönetim Kurulu Üyeliği: 5. Bakanlık Yeniden Yapılandırma Grubu Üyeliği: (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TİGEM) (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi) Misafir Öğretim Üyeliği: 1. Széchenyi István University, Györ, Hungary, guest lectures. (2013) 2. Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2010) 3. Beykent Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, İstanbul. (2009) 4. Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Benevento, Italy; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2009) 5. Friedrich-Elexander Üniversitesi, İktisat Bölümü, Erlangen-Nürnberg, Almanya; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2007) 6. Başkent Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Ankara. ( ) 7. Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Sivas. ( ; ) Bilimsel Dergilerde Üstlendiği Ġdari ve Akademik Görevler: 1. Dergi Sahipliği: (Erciyes Üniversitesi İİBF Adına, İİBF Dergisi) 2. Yardımcı Editörlük: (Piyasa Dergisi) 3. Yayın Kurulu Üyeliği: (The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management) 4. Danışma Kurulu Üyeliği: (Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Dergisi) 5. Yayın Kurulu Üyeliği: (Piyasa Dergisi) 6. Yayın Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi) 7. Yayın Kurulu Üyeliği: (TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi) 8. Hakem Kurulu Üyeliği: (TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi) 9. Hakem Kurulu Üyeliği: (Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi) 10. Hakem Kurulu Üyeliği: (Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi) 11. Hakem Kurulu Üyeliği: (Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi) 12. Hakem Kurulu Üyeliği: (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi) 13. Danışmanlar Kurulu Üyeliği: (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi) 14. Hakem Kurulu Üyeliği: (Osman Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi) 15. Hakem Kurulu Üyeliği: 16. Bilim Kurulu Üyeliği: (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi) (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İİBF Dergisi) 17. Hakem Kurulu Üyeliği (Agricultural Economics) 18. Hakem Kurulu Üyeliği (Sakarya Üniversitesi Sakarya İktisat Dergisi) 4

5 Bilimsel Sempozyum/Proje Düzenleme ve Hakemlik Görevleri: 1. Bilim Kurulu Üyeliği: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası-İZMİR, 5-6 Ekim Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi V: Küresel ve Bölgesel Değişim Sürecinde Yeni Türkiye nin Ekonomik Vizyonu, İKDER ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işbirliği ile, İstanbul, 31 Ekim-1 Kasım Danışma Kurulu Üyeliği: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, The Tenth International Conference of Chennai - Indıa, May 9-10, Danışma Kurulu Üyeliği: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, The Nineth International Conference of Beijingi - China, Dec , Danışma Kurulu Üyeliği: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, The Eight International Conference Of Global Academy Of Business & Economic Research, Dubai - China, Dec , Danışma Kurulu Üyeliği: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economıc Issues, The Seventh International Conference of Global Academy of Business & Economıc Research, Dubai - China, Oct , Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Jun 23-25, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: VII. Uluslararası STK'lar Kongresi: Hayırseverlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, 3-5 Aralık Bilim Kurulu Üyeliği: st International Border Trade Congress, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis, November, Danışma Kurulu Üyeliği: The Sixth International Conference of Global Academy of Business & Economic Research: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, New York, USA, October 17-19, Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği: International Summit of Economists II: Post- Global Crisis Economic Policies, İstanbul University, Faculty of Economics & Istanbul Association of Economists (İKDER), İstanbul, 7-9 Mayıs Bilim Kurulu Üyeliği: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası-İZMİR, 9-10 Ekim Bilim Kurulu Üyeliği: XV. Hukuk ve İktisat Forumu: Hukuk ve İktisat Perspektifinden Demokrasi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şanlıurfa, Haziran

6 14. Bilim Kurulu Üyeliği: VII. Hukuk ve İktisat Forumu: Kurumsal İktisat, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak, 13 Mayıs Forum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği: 16. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: III. Hukuk ve İktisat Forumu: Ekonomi Politikası Kuralları, Kayseri, 3 Şubat Uluslararası VII. Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, 30 Ekim - 1 Kasım Danışma Kurulu Üyeliği: International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, September Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: rd International Congress on Entrepreneurship (ICE'10), Kyrgyz-Turkish Manas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Bishkek, Kyrgyzstan, May Bilim Kurulu Üyeliği: II. Hukuk ve İktisat Forumu: Vergilerin Sınırı, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bandırma, 26 Ekim Bilim Kurulu Üyeliği I. Hukuk ve İktisat Forumu: Anayasal İktisat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 26 Ekim Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi I: Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği, İKDER ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işbirliği ile, İstanbul, Mayıs Genel Moderatörlük: Workshop: Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Devlet, LDD, Kayseri, Mart Koordinasyon Kurulu Üyeliği: Ulusal Finans Sempozyumu, Kayseri, Ekim Bilim Kurulu Üyeliği: I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, Bandırma İİBF, Balıkesir, 2-3 Haziran Düzenleme Kurulu Üyeliği: İstatistik Araştırma Sempozyumu: İdari Kayıtlar ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK (DİE), Ankara, 6-7 Mayıs Düzenleme Kurulu Üyeliği: İstatistik Araştırma Sempozyumu: Sektörel Gelişmeler ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK (DİE), Ankara, 7-8 Mayıs Düzenleme Kurulu Üyeliği: İstatistik Araştırma Sempozyumu: e-devlet ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK (DİE), Ankara, 8-9 Mayıs Düzenleme Kurulu Üyeliği: İstatistik Araştırma Sempozyumu: Sosyoekonomik Gelişme ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK (DİE), Ankara, Mayıs Düzenleme Kurulu Üyeliği: İstatistik Araştırma Sempozyumu: Veri Kalitesi ve Güvenirliği, Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK (DİE), Ankara, Mayıs Düzenleme Kurulu Üyeliği: I. Hacılar Sempozyumu, Hacılar Belediyesi. 31. Hakem Kurulu Üyeliği: TÜİK, İstatistik Araştırma Sempozyumları 32. Hakem/Panelist: TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) 6

7 Uluslararası Bilimsel KuruluĢlara Üyelikler ve Ġdari Görevler: 1. Üyelik: International Islamic Marketing Association, IIMA 2. Yönetim Kurulu Üyeliği: International Trade and Finance Association, IT&FA 3. Üyelik: International Trade and Finance Association, IT&FA 4. Üyelik: European Centre for Strategic Management of Universities, ESMU 5. Üyelik: European Platform Higher Education Modernisation, MODERN 6. Üyelik: Deans and European Academics Network, DEAN 7. Üyelik: Global Academy of Business & Economic Research, GABER 8. Üyelik: Rensselaer Alumni Association, RAA Ulusal Bilimsel ve Sivil Toplum KuruluĢlarına Üyelikler: İstanbul İktisatçılar Derneği, İKDER İlim Yayma Cemiyeti, İYC Televizyon Programı: 1. Ekonomi Danışmanı ve Yorumcusu: 2012 (E-Kanal; Haber Üssü, hafta içi her akşam) 2. Program Yapımcısı: (TV1, Ekonomi Günlüğü Programı, İki haftada bir) 3. Program Yapımcısı: 2006 (Erciyes Üniversitesi, Kampus TV, Ekonomi ve Girişimcilik Programı, haftada 1, Perşembe akşamları tartışma programı) 4. Ekonomi Yorumcusu: (Erciyes Üniversitesi, Kampus TV, Kayseri de Sabah Programı, haftada 1, Pazartesi sabahları haftanın ekonomi gündemini yorumlama) BĠLĠMSEL YAYINLAR Uluslararası Kitap: 1. Employment, Skill Formation and the New Techno-Economic Paradigm: An Empirical Study of Turkish Manufacturing, basılmış doktora tezi, U.M.I, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., Ulusal Kitaplar: 1. Para Banka ve Finansal Sistem, Detay Yayıncılık, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, (2010, 2008, 2006). 2. Türkiye'de Hükümetlerin Makro Ekonomik Performansı ( ), Ö. Şanlıoğlu ve M. F. İlgün ile birlikte, Detay Yayıncılık, Ankara, Ahilik: Ahlakla Kalitenin BuluĢtuğu Bir Esnaf TeĢkilatlanma Modeli, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, (2009, 2008, 2004, 2000). 4. Para ve Banka, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kayseri, Kayseri Ġli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (17-18 Ağustos 2002), İ. Varinli v.d. ile birlikte, E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, Kayseri,

8 6. KüreselleĢen Dünyada Türkiye Ekonomisi, M. Toprak, Ö. Demir, M. Doğanlar, M. Acar, ve Ö. Açıkgöz ile birlikte, Siyasal Kitabevi, Ankara (428 sayfa), Kayseri Bayan Takım Elbise Ġmalatına ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, M. Toprak ve D.C. Gedikli ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (90 sayfa), Kayseri Entegre Et Tesisine ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, M. Gül, M. Toprak ve H. Taşyapan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (93 sayfa), Kayseri Entegre Süt Tesisine ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, H. Bal, M. Toprak ve M. Doğan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (113 sayfa), Paranın Yansızlığı, Parasal Talep Enflasyonu ve Para Politikasının Rolü, yayınlanmamış doçentlik tezi (114 sayfa), Kitap Bölümü ve Ansiklopedi Maddesi: 1. "Türkiye'de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları", Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013, ss "Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü", Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013, ss Kayseri'de ve Yahyalı'da Ticaret ve Sanayi Yoluyla İstihdamın Artırılması, Yahyalı AraĢtırma ve Ġstihdamı GeliĢtirme (AB) Projesi Kitabı, "Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Ekonomik Kriz", Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, "(Kayseri) Ekonomi: Günümüz Ekonomisi", Kayseri Ansiklopedisi, II.Cilt, ss , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, Türkiye de KOBİ ler: Yapısı, İmkanları, Sorunları ve Çözüm Yolları, Türkiye nin Dönemsel DeğiĢimine Genel BakıĢ, Ankara MÜSİAD Yayını, Ankara, 2007, ss li Yıllarda Türkiye nin Makro Ekonomik Performansı, iç. Türkiye nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, ed. N. Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss , Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme, C. Dumrul ile birlikte, iç. Türkiye nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, ed. N. Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss , Ahilik Teşkilatının Kayseri de Yapılanması, iç. Kayseri de Ahilik, Der. Y. Gökoğuz, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, ss , Ahiliğin Kayseri de Gelişmesinde Kayseri nin Bir Uluslararası Ticaret merkezi Olmasının Rolü, iç. Kayseri de Ahilik, Der. Y. Gökoğuz, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, ss , Çeviri Kitaplar: 1. Kapitalizm ve Küresel Refah, I. Vasquez, ed., M. Toprak ve M. Doğanlar ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (11., 12., 13. ve 14. bölümler), Modern Ġktisadın ĠnĢası, M. Skousen, M. Toprak ve M. Acar ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (13., 14., 15., 16. ve 17. bölümler), 2003; kitabın ikinci baskısı Ġktisadi DüĢünce Tarihi: Modern Ġktisadın ĠnĢası adıyla 2005 yılında Adres Yayınları tarafından yeniden basılmıştır. 8

9 Çeviri Kitap Bölümü: 1. Bretton Woods: Altın Para Devri mi?, Gavin, F.J. iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez, Liberte Yayınları, Ankara (11. bölüm), ss , Uluslararası Para Fonu: Nihai Ödünç Mercii veya Vazgeçilmez Ödünç Mercii?, Wijnholds, O.B. ve Kapteyn, A., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez, Liberte Yayınları, Ankara (12. bölüm), ss , Küresel Finansal Piyasalar ve Uluslararası Para Fonu, White, L.H., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez,, Liberte Yayınları, Ankara (13. bölüm), ss , Uluslararası Finansta Alacaklı-Borçlu İlişkisinin Onarımı, Vasquez, I., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez,, Liberte Yayınları, Ankara (14. bölüm), ss , Keynes İsyanı: Kapitalizm Kendisine Yönelik En Büyük Meydan Okumayla Karşı Karşıya, iç. Ġktisadi DüĢünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (13. bölüm), ss , Paul Keynezyen Çaprazı Şaha Kaldırıyor: Samuelson ve Modern İktisat, iç. Ġktisadi DüĢünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (14. bölüm), ss , Milton un Cenneti: Friedman Parasal Bir Karşı Devrime Öncülük Ediyor, iç. Ġktisadi DüĢünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (15. bölüm), ss , Sosyalizmin Yaratıcı Yıkımı: Joseph Schumpeter in Karanlık Vizyonu, iç. Ġktisadi DüĢünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (16. bölüm), ss , Dr. Smith in Washington a Gidişi: Piyasa Ekonomisinin Zaferi, iç. Ġktisadi DüĢünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (17. bölüm), ss , Adam Smith: Sistem Kurucusu, A History of Economic Theory and Method (McGraw-Hill, 1990, ikinci baskı, 5. Bölüm, Singapur), R.B. Ekelund ve R.F. Hebert, Piyasa, S. 12, ss , Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Uluslararası Endekslerde Taranan Makaleler: 1. Do Domestic Credits Affect Current Account Balance?: A Panel Ardl Analysis For 15 OECD Countries, Actual Problems of Economics, G. Üçler ve Ü. Bulut ile birlikte, January Forthcoming. 2. "New Evidence on the Relationship Between Economic Freedom and Growth: A Panel Cointegration Analysis for The Case of OECD", Global Economy Journal, C. T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 12, No. 3, Article 5, "Kadınların İşgücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, A. Kutlar ve F.F. Aydın ile birlikte, Cilt:7, Sayı:1, ss , "Cultural dynamics affecting urban economic growth: Evidence from Turkish economy", Actual Problems of Economics (SSCI), C. T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 07, No. 133, pp , (ISSN: ), "Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, M.F. İlgün ve C. Dumrul ile birlikte, Cilt:5, Sayı:1, ss. 9-34,

10 6. "Higher Education and Economic Growth: An Emprical Investigation of Cointegration and Casuality for Turkish Economy", Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C. T. Tuğcu ile birlikte, Sayı: 36, ss. 1-14, "Credit Crunch In The Environment of The Global Crisis: The Case Of Turkey", International Journal of Economic Perspectives, Ü. Bulut ile birlikte Forthcoming. 8. "Investigating the Macroeconomic and Qualitative Dynamics of Urban Economic Growth: Evidence From the Most Productive Turkish Cities", International Journal of Business and Social Science, C.T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 2, No. 13, pp , "The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs: The Case of Turkey", Global Economy Journal, S. Kayhan ile birlikte,vol. 11, Iss. 1, Article 7, Higher Education and Unemployment: A Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey, European Journal of Education: Research, Development and Policies, C. S. Tuğcu ile birlikte, Vol. 47, No. 2, pp , Exchange Rate and Turkish Fresh Fruits and Vegetables Trade with the EU Countries: Bilateral Trade Data Analysis. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, S. Nazlioglu ile birlikte, Volume 23, Issue 2, pp , The Functions of State in Determining Economic Policies in Islamic Tradition, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Ocak/Temmuz 2010, s. 35, ss.19-36, Are Exchange Traded Funds Effective Instruments to Invest in Islamic Markets? Early Evidence from Dow Jones DJIM Turkey ETF, American Journal of Finance and Accounting, O. Gözbaşı ile birlikte, Vol. 2, No.2, pp , Exchange Rate Uncertainty and Agricultural Trade: Panel Cointegration Analysis for Turkey. Agricultural Economics (SSCI), S. Nazlıoğlu ve C. Erdem ile birlikte, Volume 41, Issue 6., November Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis, International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence, O. Gözbaşı, F. İlgün ve Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 1, No: 3/4, pp , Impacts of Turkey s Integration into the European Union on Agricultural Markets and Income Distribution, Agricultural Economics Review, S. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 11, Issue 1., 2010, 17. The Macroeconomy and Turkish Agricultural Trade Balance with the EU Countries: Panel ARDL Analysis, International Journal of Economic Perspectives, B. Güloğlu ve S. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 4, Issue 1, pp , Türkiye de İç Borçlanma Araçlarının Yapısal Analizi, Ġktisat/ĠĢletme ve Finans, S. 172, ss , Türkiye de Bankacılık Sektörü ve İç Borçlanma Politikası, Ġktisat/ĠĢletme ve Finans, S. 165, ss , Türk Sanayiinin Gelişmesinde Küçük İşletmelerin Yeri ve Bu İşletmelerin Kaynak Temininde Bankacılık Sektörünün Rolü, Ġktisat/ĠĢletme ve Finans, S. 161, ss , Is The Turkish Economy Competitive in The New Technology Goods?, Yapı Kredi Economic Review, C. 9, S. 2, ss ,

11 22. Alternatif Yatırım Modelleri ve Türkiye de Yatırımların Teşviki Politikaları, Ġktisat/ĠĢletme ve Finans, S. 123, ss , Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borç Sorununun Nedenleri ve Bugünkü Boyutu, Ġktisat/ĠĢletme ve Finans, M.A. Bilginoğlu ile birlikte, S. 112, ss , Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: 1. "Çevre İktisat İlişkisi ve Türkiye de Çevre Politikalarının Etkinliği", Akademik AraĢtırmalar ve ÇalıĢmalar Dergisi, R. Ulucak ile birlikte, Yıl:4, Sayı:6, ss , Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz, Bankacılar Dergisi, Türkiye Bankalar Birliği, S. 56, ss , Tarım ve AB ye Uyum Sürecinde Öncelikler, A. Bayaner ile birlikte, Türktarım, S. 165, ss , Milletlerin Zenginliğinde Ahlak Zenginliği: Smith in Piyasa ve Ahlak Anlayışı Üzerine, Piyasa, F. Şeker ile birlikte, S. 12, ss , Türkiye de Kamu Açıklarının Yapısı ve Dağılımı, Kamu Tercihi ve Anayasal Ġktisat Dergisi, E. Siverekli ile birlikte, S. 3, ss , Türk Bankacılık Sektörünün Performans Ölçümü, MPM Verimlilik Dergisi, A.İ. Özdemir ile birlikte, S. 3, ss , Kayseri İlinin Genel Ekonomik Yapısı: İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye Geneli İle Bir Karşılaştırma, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, S. 13, ss , The New Techno-Economic Paradigm: Labor User or Labor Saver?, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, R. Diwan ile birlikte, C. 13, S. 1, ss , Is Textile Becoming A High-Tech Industry? An Empirical Study of The Turkish Textile Industry, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, ss , Consumption, Income Distribution and Age Structure: An Empirical Study of The United States, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, R.M. Amin ve J.R. Norsworthy ile birlikte, S. 12, ss , Horizontal Bank Mergers: Empirical Studies and Applications For The Turkish Banking Industry, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C. 11, S. 2, ss , Structural Change in Turkish Manufacturing Industry: Some Implications For Industrial Policy, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2-3, ss.6-17, Tüketim Modellerinde Gelir Dağılımı ve Yaş Yapısı: İktisat Politikası Açısından Bir Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C. 14, S. 2, ss , Türkiye de Dış Borç Sorunu ve 1980 Sonrası Boyutları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 50, S. 1-2, ss , Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on GNP in The Turkish Economy, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, ss , Realizing Technological Change: The New Techno-Economic Paradigm, Hacettepe Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C. 13, ss , An Empirical Test of Competitiveness For An Industrialized Country: Canada, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, S. 11, ss , Change in Skill Requirements Due to Advancements in Technology: A Review Article, Erciyes Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, S. 11, ss ,

12 Uluslararası Tebliğ/Working Paper/Konferanslar: 1. Impacts of Coordination Between Monetary and Fiscal Policies, with M.F. İlgün, The 23rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA) with CIRANO ve Montreal Ecole Polytechnique, Montreal, Canada, May 29-June 1, Tourism and Economic Growth: The Case of Mediterranean Region, with C.T. Tuğcu, The 23rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA) with CIRANO ve Montreal Ecole Polytechnique, Montreal, Canada, May 29-June 1, The strenths and weaknesses of the Turkish economy against the crisis: Innovative future of the Country, a conference paper peresented as an invited speaker for Ph.D. students in economics and management at the Széchenyi István University, Györ, Hungary, April Consumers Awareness and Perceptions in Halal Food Certificated Products, İ. Varinli ve M.E. Yıldız ile birlikte, The 3rd Global Islamic Marketing Conference, Cairo, Egypt, Aralık, A Study For Determining The Effects Of The Perceptions of Consumers About Halal Food, On The Consumers Intention To Buy in Turkey, İ. Varinli ve M.E. Yıldız ile birlikte, The 3rd Global Islamic Marketing Conference, Cairo, Egypt, Aralık, Türk Cumhuriyetleri nde İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi, C.T. Tuğcu ile birlikte, International Conference on Euroasian Economies 2012, (Bildirler), Alma Ata, Kazakistan, Ekim, ss Türkî Cumhuriyetler de Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi, O. Türker ile birlikte, International Conference on Euroasian Economies 2012, (Bildirler), Alma Ata, Kazakistan, Ekim, ss Anadolu Türk Medeniyetinin İnşasında Ahilik Kurumunun Sosyal ve Ekonomik Katkıları, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, (Bildirler-I), Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Eylül 2012, ss Ahilik ve Meslek Teşkilatları: 19. Yüzyılda Kayseri ve Bağlı Köylerinde Mevcut Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme, S.D. Çetinkaya ile birlikte, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, (Bildirler-II), Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Eylül 2012, ss Relationship Between Debt Crisis and Central Bank Independence: An Application on Euro-zone Countries, M.F. İlgün ve T. Akdemir ile birlikte, The 22nd International Conference of International Trade and Finance Association, Università di Pisa, Pisa, Italy, May 23-26, Impact of Prolonged Budget Deficits and Rising Government Dents in Selected European Countries and the USA on the Financial Markets and the Global Economy, M. Raquibuz Zaman ile birlikte, The 22nd International Conference of the International Trade & Finance Association, Università di Pisa, Pisa, Italy, May 23-26, Competitive Advantages and Investment Possibilities of Turkish Economy in the Environment of Global Crisis, by Gauteng Economic Development Agency (GEDA) and South Africa Turkish Businessmen Association (SATBA), Johannesburg, South Africa, 23 February,

13 13. Comparative Macroeconomic Performance of The Turkish Economy: Investment Climate of The Country within International Competitive Perspective, Organized by ATI (Australian Turkish Institute - Avustralya Türk Enstitüsü), ATUSA (Australian Turkish Union of University Students - Avustralya Türk Üniversiteliler Birliği) and ATBC (Australian Turkish Business Council - Avustralya Türk İş Konseyi), Melbourne, Australia, 20 October "Kadınların Emek Gücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma / The Relationship Between Women s Labor Participation And Fertility, Divorce And The Wage Rate: A Research on Turkey", A. Kutlar ve F.F. Aydın ile birlikte, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Jun 23-25, "Growth Performance and Competitiveness of Turkey and its Capacity of Job Creation Before and After the Global Crisis", a conference paper peresented at the Arab American University, Arab American University, Jenin, Palestine. June 6, "Turkey s Economic Relations With the Middle Eastern Countries and Foreign Trade Performance by Countries and Commodity Groups", a conference paper peresented at the Al-Quds University, Al-Quds University, Abu Dis Campus, Jerusalem, Palestine, June 5, "Instrument Rules for Monetary Policy", S. Kayhan ile birlikte, 21st International Conference of International Trade and Finance Association, Ben Gurion University of the Negev, Eilat, Israel, May 29-June 1, "Interpretation of Williamson s Rational Managerial Behavior Model as Managerial Corruption", A. Kutler ile birlikte, 21st International Conference of International Trade and Finance Association, Ben Gurion University of the Negev, Eilat, Israel, May 29-June 1, "Akhizm as Social, Economic and Cultural Cooperative Organization in Anatolian Turkish Tradition", Proceedings of the First International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, Kish Island, Iran (IRI), ss , April Macroeconomic Performance of the Turkish Economy and its Competitiveness, a conference paper peresented at the Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland, 21 September Social, Cultural and Economic Roots of Turkish Civilization and Their Significance in the Country s Accession Process into the EU, a conference paper peresented at the Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland, 20 September Küresel Kriz Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişimlerin Kamu Finansman Dengesi Üzerindeki Etkisi; Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, M.F. İlgün ile birlikte, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK 2010), Girne, KKTC, 1-3 Eylül "2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü", C. Dumrul ile birlikte, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK 2010), Girne, KKTC, 1-3 Eylül "The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs: The Case of Turkey", S. Kayhan ile birlikte, 20th International Conference of International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, USA, May Working Paper 9: 13

14 25. "Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade Flows: Turkey versus her Major Trading Partners", Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, 20th International Conference of International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, USA, May Working Paper 10: 26. "Küresel Krizin Kamu Maliyesine Etkileri ve Mali Politikaların Etkinliği: AB Ülkeleri Üzerine Bir Analiz", T. Akdemir ve M.F. İlgün ile birlikte, Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 2-3 Nisan "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği", C. Dumrul ile birlikte, Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 2-3 Nisan "The Functions of State in Determining Economic Policies in Islamic Tradition:What is the Position of Market", Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, Kuala Lumpur, Malaysia, December "Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis", O. Gözbaşı, M. F. İlgün ve Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, Kuala Lumpur, Malaysia, December Best paper awarded. (en iyi bildiri ödülü) 30. "Are Exchange Traded Funds Effective Instruments to Invest in Islamic Markets? Early Evidence from Dow Jones DJIM Turkey EFT", O. Gözbaşı ile birlikte, Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, Kuala Lumpur, Malaysia, December Best paper awarded. (en iyi bildiri ödülü) 31. "Turkey as Emerging Economic Power and Prospectes of its Relations with India: An Assessment Regarding Safe Investment Climate", a conference paper presented at the Centre for West Asian and African Studies (CWAAS), School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India, 26 November "Turkey as an Emerging Economic Power and the Future Prospects of its Relationship with India", a conference paper presented at the Academy of Third World Studies (ATWS) and the Centre for West Asian Studies (CWAS), Jamia Millia Islamia (JMI), New Delhi, India, 23 November The Feature and Characteristics of Turkish Economy and its Relations to the EU Economies in the Context of Global Economıc Crisis, a conference paper peresented at the Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali under the LLP Erasmus/Teaching Mobility Program, Benevento, Italy, 11 June "The J-curve Effect and Turkey-Germany Trade Balance: An Industry Level Data Analysis", Ş. Nazlıoğlu ve C.T. Tuğcu ile birlikte, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, September

15 35. Exchange Rates and Turkish Bilateral Agricultural Trade: A Panel Cointegration Analysis, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, 19 th International Conference of the International Trade and Finance Association, Beijing, China, May Working Paper 5, 36. "Krizin Türkiye'de Mali Piyasalara Etkisi", Uluslararası Ġstanbul Ġktisatçılar Zirvesi I: Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği, İKDER, İstanbul, Mayıs Social Capital and Economic Performance of SME's: A Case Study From Turkey, F. Erselcan, A. Kurtar ve F. Doğanoğlu ile birlikte, European Conference on Intellectual Capital, INHolland University, Netharlands, April "AB Entegrasyon Sürecinde Zirai Deneyimler: TİGEM Örneği", AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Projesi Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve AB Bitki Sağlığı Mevzuatı Konusunda Bilincin Artırılması Projesi Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Uluslararası Konferansı, Yeşilhisar Ticaret Odası, Kayseri, 8 Nisan Gravity Model of Turkish Agricultural Exports to the European Union, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, International Trade and Finance Association Conference Papers, International Trade and Finance Association Working Papers August Working Paper 21, presented at the 18 th IT&FA Conference, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal Economic Reforms and Developments in Turkey since the Crisis 2001, a conference paper peresented at the Friedrich-Elexander University Institut für Wirtschaftswissenschaft, under the LLP Erasmus/Teaching Mobility Program, Erlangen-Nürnberg, Germany, 28 June Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Tarım Sektörünün Geleceği, Union of European Turkish Democrats (UETD)'de sunulan bir konferans, Amsterdam, Hollanda, 19 Haziran Türk Ekonomisinin Ekonomik Performansı ve AB ile Ekonomik İlişkileri, Nürnberg Türk Evi'nde sunulan bir konferans, Nürnberg, Almanya, 1 Şubat Fundamental Economic Problems of the Turkish Economy and its Accession into European Union, a conference paper peresented at the Friedrich-Elexander University, Economics Department, Erlangen-Nürnberg, Germany, 5 February Akhizm: Its Role and Importance in Social and Economic Development of the Turkish Society, a paper peresented (working paper) at the Zentralinstitut für Regionalforschung of the Friedrich-Elexander University, Erlangen-Nürnberg, Germany, 5 February Economic Crises in the Turkish Economy in Recent Years, a conference paper peresented at Regensburg University, organized by Regensburg University Turkish Students Union (AG Uni-Türk) and Regensburg Turkish Honorary Consulate, Regensburg, Germany, 9 February Ahilik Kültürünün Kurulup Gelişmesinde Kayseri nin Yeri ve Önemi, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, T.C. Kültür Bakanlığı, Kayseri, Ekim Selecting the Appropriate Generalized Conditional Heteroscedastic Model for the Daily IMKB Returns, A. Kutlar ile birlikte, AFA 2001 New Orleans Meetings, Working Paper, Social Science Electronic Publishing, (Available at SSRN: or doi: /ssrn ) =

16 48. İç Borç Senetlerinin Yapısal Analizi ve Bankacılık Sektörünün Payı, III. Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 8-11 Eylül "Structural Change in the Turkish Economy: The Case of Financial Sector", M. Toprak ile birlikte, RPI Economics Department, Troy, New York, U.S.A, 16 March The New Techno-Economic Paradigm and Competitiveness: An Empirical Test For Pakistan, SABE The Human Capacities of the Global Economy: Behavioral Economic Perspectives, Rensselaerville Conference Center, Rensselaerville, New York, U.S.A., Agust 1993, 51. An Empirical Test of Competitiveness For An Industrialized Country: Canada, SABE The Human Capacities of the Global Economy: Behavioral Economic Perspectives, Rensselaerville Conference Center, Rensselaerville, New York, U.S.A., Agust 1993, Ulusal Tebliğler: 1. "Türkiye'de Tek Parti Hükümetlerinin Para ve Maliye Politikaları (1950 sonrası)", III. Hukuk ve Ġktisat Forumu: Ekonomi Politikası Kuralları, Kayseri, 3 Şubat "Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Vasıflı İşgücü Sorunu: Develi Üzerine Bazı Uygulamalar", Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Develi Belediyesi ve Ortaklarının Yürütmekte Olduğu Bir Sanat Bir Meslek Projesi Kapsamında ĠĢsizlik ve Ġstihdam Bilgi ġöleni, Develi, 30 Temmuz 2009, ss. 1-19, (İngilizce ss ). 3. "Bölgesel Bazda İllerin Temel Ekonomik Büyüme Dinamiklerinin Panel Veri İle Analizi: Türkiye Örneği", C.T. Tuğcu ile birlikte, 18. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu 2009, 7-8 Mayıs (basım: 2010), ss "Türkiye'nin 2023 Stratejik Ekonomi Vizyonu Sunumu", T.C. CumhurbaĢkanlığı Himayesinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM - Elazığ, 6 Nisan "Henüz İktidara Gelemeyen Siyasal Partilerin İktisat Politikaları: Siyasal Konumları Bakımından Benzerlikler ve Farklılıklar", Ö. Şanlıoğlu ile birlikte, Sosyal Bilimler AraĢtırma Derneği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Eylül 2008, İzmir, (basım: 2008), ss Tarımsal Destekleme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Türk Tarım Sektörü Örneği, 16. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu 2007, TÜİK, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Ankara, Mayıs 2007, (basım: 2008), ss Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Hacılar Kökenli Firmaların Büyüme Dinamikleri, I. Hacılar Sempozyumu, S. Çoban, Ş. Nazlıoğlu ve C.T. Tuğcu ile birlikte, Mayıs 2007, Kayseri (basım: 2008), ss Kayseri de Sermaye Birikiminin Yapısı ve Değerler Sistemi: İslami Kalvinistler Çalışmasına Eleştirel Bir Yaklaşım, I. Hacılar Sempozyumu, Mayıs 2007, Kayseri (basım: 2008), ss Türkiye de Tarım İstatistiklerinin Güvenirliliği: AB Sürecinde Yapılması Gerekenler ve Doğuracağı Olası Sonuçlar, 15. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu 2006, TÜİK, Ankara, Mayıs 2006, (basım: 2007), ss Yeni Klasik ve Reel Konjonktür Yaklaşımlara Göre Paranın Yansızlığı ve Para Politikasının Etkinliği, Para Teorisi ve Politikasında Son GeliĢmeler Sempozyumu, TCMB ve Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F., Muğla, Şubat 2005, (basım: 2005), ss

17 11. Türkiye de İller Bazında Eğitim Eşitsizliğinin Ölçülmesi ve Ekonomik Gelişmişlik Farklılıklarıyla İlişkisi: Eğitimin Gini Katsayıları, 14. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu 2005, DİE, S. Çoban ile birlikte, Ankara, 5-6 Mayıs 2005, (basım: 2006), ss İslam ve Piyasa Üzerine Düşünceler, Ġslam ve ÇalıĢma Hayatı Sempozyumu, İzmir, Kasım Kayseri de İl Merkezi İle Taşra Arasındaki Gelişmişlik Farkı, iç. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu-I, Erciyes Üniversitesi İİBF ve Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Kayseri İmalat Sanayiinde Son Yıllarda Yaşanan Değişim ve 2001 Ekonomik Krizinin Etkileri, iç. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu-I, Erciyes Üniversitesi İİBF ve Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Adam Smith in Fikriyatı: Ahlak Felsefecisi ve Kapitalizmin Banisi, iç. Adam Smith Fikriyatı Oturumu, IV. Liberal Ġktisatçılar Kongresi, Ürgüp, Nisan Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısı ve DİE Verilerinin Kullanımı, Türkiye Ġstatistik Günü ve DĠE nün 73. KuruluĢ Yıldönümü, DİE Kayseri Bölge Müdürlüğü, Kayseri, Yüzyıla Girerken Türkiye de Kooperatifçilik, Kooperatifçilik Sempozyumu, Kooperatifçilik Haftası Kutlamaları, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Kasım Türk Toplumunun İş Ahlakı ve Ekonomik Gelişmesinde Ahilik Kültürünün Yeri ve Önemi, iç. Siyasette ve Yönetimde Etik, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile, Adapazarı, ss , "Türkiye'nin Sanayileşmesinde Küçük İşletmelerin Yeri ve Bankacılık Sektörü", Küçük ĠĢletmelerinin Yarınına BakıĢ Paneli'98, ESBANK, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu, 27 Temmuz Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Rolü, iç. Kayseri Ġlinin Ekonomik GeliĢmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss , Türk Ekonomisinin Temel Ekonomik Sorunları ve Gelişmişlik Düzeyi, TES-Ġġ Sendikası Kayseri Şubesi, Mayıs Teknolojik Değişimin İstihdam Üzerindeki Değişik Etkilerinin Translog İstihdam Fonksiyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye İmalat sanayii Üzerine Bir Uygulama, iç. AraĢtırma Sempozyumu 97 Bildirileri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, ss , Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Ahilik Kültürü ve Tüketici Hakları, Kayseri Türk Ocağı Dergisi, S. 5, Mart, s. 2, Türkiye de Bankalar KOBİ leri mi Yoksa Kamu Açıklarını mı Finanse Etmeli?, Dünya Gazetesi TOSYÖV GiriĢim Dergisi, S. 4, s. 20, 1 Mayıs, Ahlaki Değerleri Ön Plana Çıkaran Yerel Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli: Ahilik, Kayseri Esnaf ve Sanatkarının Sesi, S. 17, s. 24, Ahilik Kültürü ve Kayseri, Çerçeve, S. 22, ss , Türkiye nin Geri Kalmışlık Çıkmazı ve Rekabet Gücü, BakıĢ Dergisi, S. 2, ss.7-8,

18 Raporlar: 1. Erciyes Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, Erciyes Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, Erciyes Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, Erciyes Üniversitesi 2006 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, Erciyes Üniversitesi 2005 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, S. Oflazer, B. Altındal ile birlikte, Tezler: 1. Paranın Yansızlığı, Parasal Talep Enflasyonu ve Para Politikasının Rolü, yayınlanmamış doçentlik tezi (114 sayfa), Employment, Skill Formation and the New Techno-Economic Paradigm: An Empirical Study of Turkish Manufacturing, basılmış doktora tezi, (Danışman: Prof. Dr. Romesh K. Diwan), U.M.I, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., Klasik ve Keynesgil Talep Enflasyonu Teorileri, yüksek lisans tezi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Alkin), İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul, YÜRÜTTÜĞÜ/YER ALDIĞI ULUSAL/ULUSLARARASI PROJELER 1. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi "Çelik Kapı" Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Uluslararası Rekabet Gücünün ve Ġhracat Kapasitelerinin Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Ġhtiyaçların AraĢtırılması, A. Hasköse ve C.T. Tuğcu ile birlikte, Yahyalı AraĢtırma Ve Ġstihdamı GeliĢtirme Merkezi Projesi, Ders, Seminer, Sempozyum ve Panel Programları Koordinatörü, Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi "Daha ĠyisiNe" Öğrenci-Akademisyen-ĠĢveren ve Mezunlar için ĠletiĢim Platformu ve Veritabanı OluĢturma Projesi, Yürütücü Olarak; S. İlkay, S. Erdoğan, M. Özdevecioğlu ve bir grup öğrenci ile birlikte, İpek Mobilya, Kayseri Şeker Fabrikası ve Yaşar Ofset Matbaacılık sponsorluğunda, çevrimiçi: Türkiye'de Ġktidar Partilerinin Ġktisat Politikaları Hakkında Seçim Hedefleri ile Seçim Sonrası Uygulamalarının Değerlendirilmesi: , (Proje Yürütücüsü), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Projesi çerçevesinde, Ö. Şanlıoğlu ve F.M. İlgün ile birlikte, (323 sayfa) Tarım ĠĢletmelerinin (TĠGEM in) AB ye Uyum Sürecine Hazırlanması, (yürütücü), M. Doğan ve M. Altuncu ile birlikte,

19 6. AB Merkezli Promotion of the Civil Society Dialogue Between European Union and Turkey projesi çerçevesinde Hollanda Fontys Üniversitesi, Eindhoven Belediyesi ve Helmond Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Merkezindeki Belediyeler ve Kayseri İş Alemi arasında işbirliği çerçevesinde (özellikle nitelikli iģgücü açığını gidermeye yönelik olarak) yürütülecek AB projeleri üzerine yerinde karşılıklı çalışmalar yapılmış ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu projeleri yürütmekle görevlendirilmiştir, AB Üyelik Sürecinde AB Düzenlemelerinin Türk Tarım Sektörü Üzerindeki Etki Değerlendirmeleri projesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde Bakan Danışmanı ve AB Yürütme Kurulu üyesi olarak aktif görev alma; Türkiye de Tarım Ġstatistiklerinin AB Tarım Ġstatistiklerine Uyumlu Hale Getirilmesi, (yürütücü), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TÜİK in işbirliği ile, Kayseri nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve GeliĢme Potansiyelleri, M.A. Bilginoğlu (ed.), E. Bilgili, N. Uzay, M. Özkan ve O. Somuncu ile birlikte, Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) için hazırlanmış bir çalışma (araştırma/rapor), (160 sayfa), Kayseri Ġlinin Ekonomik Yapısı ve GeliĢme Alanları, (yürütücü) Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, (192 sayfa), Kayseri Bayan Takım Elbise Ġmalatına ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) M. Toprak ve D.C. Gedikli ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (90 sayfa), Kayseri Entegre Et Tesisine ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) M. Gül, M. Toprak ve H. Taşyapan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (93 sayfa), Kayseri Entegre Süt Tesisine ĠliĢkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) H. Bal, M. Toprak ve M. Doğan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (113 sayfa), NevĢehir in Sosyo-Ekonomik Yapısı ve GeliĢme Potansiyelleri: NevĢehir Karasör Sanayii ve Tarım Aletleri Sanayii Üretim Teknolojisi ve GeliĢtirme Ġmkanları, M. Saatçi (yürütücü), O. Somuncu ve F. Kula ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Nevşehir, (79 sayfa), NevĢehir Ġlinde Hayvancılık, Süt Sığırı YetiĢtiriciliği ve Süt Üretimi, (yürütücü) M. Özkan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Nevşehir, (44 sayfa), YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri: 1. Türk Tarım Sektöründe Tohumculuğun Verimlilik ve Rekabet Gücü Etkisi, Ali Gökhan Yücel, Teknolojik DeğiĢim ve Rekabet Gücü ĠliĢkisi: Türkiye Ġmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama, Ahmet Köseoğlu, Ġktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi, Recep Ulucak,

20 4. Küresel Kriz Ortamında Bankacılık Sektörü ve Reel Sektör ĠliĢkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Ümit Bulut, Mevduat sigorta sistemi ve bankacılık krizleri: Türkiye ve diğer ülke uygulamaları, Eda Adalı, Etki değerlendirme analizlerinin yapılıģı: Türk tarım sektörüne bir uygulama, Şaban Nazlıoğlu, Nitelikli iģgücü ve uluslararası rekabet gücü: Türkiye uygulaması, Özlem Güneş, Bankacılık sektöründe etkinlik analizi: Türk bankacılık sektörü ve Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin bankacılık sektörlerinin karģılaģtırmalı bir analizi, Nilüfer Yardımcı, Bankacılık krizleri ve asimetrik bilgi sorunu: Teori ve Türkiye üzerine uygulama, İsmail Dokur, Ġktisat politikasında etkinlik sorunu: Teori ve Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama, Can T. Tuğcu, Para krizleri ve bu krizlerin tahmin edilebilirliği: Teori ve uygulama, Cüneyt Dumrul, KüreselleĢme ve Türkiye`nin tarım politikaları, Selda Serin, Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamalarının Etkinliği, Tuğba Kurban. Tamamlanmış Doktora Tezleri: Kadın Ġstihdamının Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Ġle Rekabet Gücü En Yüksek Ülkelerin KarĢılaĢtırılması, Fatma Fehime Aydın, Taylor Kuralı: Teori ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Selim Kayhan, Türkiye'de Ġllerin Temel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri, Can Tansel Tuğcu, Finansal Sistemin GeliĢimi ve Ekonomik Büyüme: Teori ve Uygulama, Cüneyt Dumrul, Şubat Para ve Maliye Politikaları Arasındaki Koordinasyonun Konjonktürel Dalgalanmalar Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün, Nisan Makro Ġktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Ülkeler Ġçin KarĢılaĢtırma, Şaban Nazlıoğlu, Haziran Devam Eden Doktora Tezleri: Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Sorunu, Nejla Sancak Baktır Lisans Düzeyinde Yönettiği Bitirme Tezleri: Değişik ekonomik konularda danışmanlığı yürütülmüş olan 100 ün çok üzerinde tamamlanmış ve halen devam eden onlarca çalışma. 20

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak Kayseri İşletme Fakültesi adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE Web: http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ 1. KİTAPLAR

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı