GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI"

Transkript

1 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı, Kurumsal Yönetim Sınavı, Kredi Derecelendirme Sınavı

2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı, Kredi Derecelendirme Sınavı Bu çalışma SPK Uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ye aittir. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. nin izni olmadan hiç bir amaçla çoğaltılamaz, kopya edilemez, dijital ortama (bilgisayar, CD, disket vb) aktarılamaz. Eylül 2015

3 SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri Özel Durumlar Tebliği II Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri Kurumsal Yönetim Tebliği II Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği III Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 2

4 İÇİNDEKİLER 1.1 SERMAYE PİYASASI KANUNU Sermaye Piyasası Kavramı Sermaye Piyasasının Unsurları Sermaye Piyasasına İlişkin Düzenlemeler Türleri Düzenleme İlkeleri sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı SPKn.) sayılı SPKn. nun Hazırlanmasında Belirleyici Olan Faktörler sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğe Girmesi AB Müktesabatına Uyum Zorunluluğu Piyasanın Duyduğu İhtiyaçlar sayılı SPKn nun Konusu ve Amacı sayılı SPKn nun Uygulama Alanı (Saklı Hükümler-İstisnalar) sayılı SPKn. nda Yer Alan Temel Kavram ve Konular Sermaye Piyasası Araçları Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı İhraççılar ve Halka Açık Ortaklıklar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurumları Yatırımcıları Tazmin Merkezi Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler Sermaye Piyasasında Yaptırımlar SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II Satış Şekilleri Halka Arz Edilmek Suretiyle Satış Halka Arz Edilmeksizin Satış Tahsisli Satışlara İlişkin Özel Hükümler Nitelikli Yatırımcılara Yapılacak Satışlara İlişkin Özel Hükümler Satış Yöntemleri Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama Yöntemi Fiyat Aralığı ile Talep Toplama Yöntemi Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi Borsada Satış Yöntemi Satış Fiyatı Satışa Başlama ve Satış Süreleri Satışa Başlama Süresi Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen İhraçlarda Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen İhraçlarda Satış Süresi Halka Arz Yoluyla Gerçekleştirilen İhraçlarda Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen İhraçlarda Halka Arzda Tahsisat ve Dağıtım Esasları Tahsisatlara İlişkin Genel Esaslar Dağıtım İlkeleri Sabit Fiyat veya Fiyat Aralığı ile Talep Toplama Yöntemlerinde Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yönteminde Mükerrer Talep Durumunda Dağıtım Listesinin Kesinleşmesi ve Bedel İadesi Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi Satış Sonuçlarının Saklanması, Bildirimi ve Açıklanması Satış Sonuçlarının Saklanması ve Bildirimi Satış Sonuçlarının Kamuya Açıklanması Yetkili Kuruluşlara İlişkin Esaslar Halka Arzda Teşvikler Örnek Soru LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 3

5 1.3.KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) Özel Durum Açıklaması Yapmakla Yükümlü Olanlar ve Muafiyetler İçsel Bilgilerin Açıklanması İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizlilik İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Haber veya Söylentilerin Doğrulanması İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler İle Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin İşlemlerinin Açıklanması Sürekli Bilgiler Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler Oy Haklarının Hesaplanması Paya Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Açıklama Yükümlülüğü Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikleri Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı Paya Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı Açıklama Yükümlülüğünün Birden Fazla Kişide Olması Genel Bilgilerin Yayımlanması Bilgilendirme Politikası Genel Kurul ve Sermaye Artırımına İlişkin Bilgilerin Açıklanması Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Eden İhraççıların Diğer Açıklamaları Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sermaye Piyasası Aracı İhraç Eden Payları Borsada İşlem Görmeyen İhraççılar Tarafından Yapılacak Açıklamalara İlişkin Esaslar İhraççıya İlişkin Genel Bilgilerin Yayımlanması Genel Kurul ve Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Bilgilerin Açıklanması Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler Özel Durum Açıklamalarının Bildirim Şekli Açıklamaların Kapsam ve Özellikleri KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Esaslar Kurumsal Yönetim İle İlgili Yaklaşımlar Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri -Kurumsal Yönetim Tebliği II Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ GYO Tanımı ve GYO Yapısına Göre Yapılacak Yatırıma İlişkin Kısıtlar GYO Tanımı GYO Yapısına Göre Yapılacak Yatırıma İlişkin Kısıtlar GYO ların Amacı ve Faaliyet Konusu Kuruluş ve Dönüşüm Şartları Kuruluş ve Dönüşüm Başvurularının Kurulca Uygun Görülebilmesi İçin Gereken Genel Şartlar Diğer Yatırım Ortaklıklarının ve Halka Açık Ortaklıkların Dönüşüm Başvurularına İlişkin Özel Hükümler Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşletecek GYO ların Dönüşüm Başvurularına İlişkin Ek Şartlar Kurucu ve Ortakların Nitelikleri Kurucu ve Ortaklar İle İlgili Nitelikler Kurucu ve Ortakların Nitelikleri İle İlgili Özellikli Durumlar Kuruluş veya Dönüşüm İşlemleri Ayni Sermaye Ortaklık Paylarının Satışı Halka Arz Yoluyla Satış Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşletecek GYO lara İlişkin Özel Hükümler Organizasyona ve Yatırımlara İlişkin Süre Şartı LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 4

6 Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşletecek GYO ların Paylarının Halka Arzına İlişkin Hususlar Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşletecek GYO ların Paylarının Nitelikli Yatırımcılara Satışına İlişkin Hususlar Borsa İstanbul A.Ş. ye Kotasyon Payların Türü İmtiyazlı Pay İhracı Payların Devri Yönetim Kurulunun Oluşumu Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Genel Müdür Diğer Personel Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar Özellik Arz Eden Kararlar Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar GYO ların Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar Münhasıran Altyapı Yatırım ve Hizmetlerinden Oluşan Portföyü İşletecek GYO larca Uyulması Gereken Esaslar GYO ların Yapamayacakları İşler Portföy Sınırlamaları Ortaklık Portföyünün Yönetimi Tapuya Şerhi Zorunlu Sözleşmeler İşletme Hizmeti İştirak Sigorta Mecburiyeti İpotek, Rehin ve Sınırlı Ayni Hak Tesisi Borçlanma Sınırı İnşaat Hizmetleri Adi Ortaklık Oluşturmak Değerleme Gerektiren İşlemler Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi Değerleme Raporlarında Uyulacak Hususlar Ekspertiz Değerinin Kullanılması Finansal Tablolara İlişkin Esaslar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna İlişkin Esaslar Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma İnternet Sitesi Tanıtım ve Reklam Amaçlı İlanlar Unvana İlişkin Yasak GYO Statüsünden Çıkma GYO Olarak Faaliyette Bulunma Hakkının Ortadan Kalkması Kâr payı dağıtımına ilişkin esaslar Esas sözleşme değişiklikleri Kurul ücreti MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Tebliğ) (III- 48.5) Sabit Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Sabit Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Tanımı Faaliyet ve İşlemleri Kuruluş Esasları Kurucu ve Ortakların Nitelikleri Kuruluş İşlemleri Payların Satışı Halka Arz Borsa İstanbul A.Ş. ye Kotasyon Payların Türü ve Niteliği Payların Devri Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Yasaklar Genel Müdür LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 5

7 Diğer Personel Ortaklık Portföyünün İdaresi İç Kontrol Sistemi Risk Yönetim Sistemi Teftiş Birimi ve İç Kontrol Sisteminin Gözetimi Ortaklıkların Yapamayacakları İşler Ortaklık Portföyüne Alınacak Varlıklar ve İhraççılarına İlişkin Sınırlamalar Ortaklık Portföyüne Alınacak Katılma Paylarına İlişkin Sınırlamalar Ortaklık Portföyündeki Varlıkların Borsada İşlem Görme Esaslarına İlişkin Sınırlamalar Ortaklığın Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Ortaklığın Ödünç İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Diğer Sınırlamalar Değerleme Esasları Borçlanma Sınırı Ortaklık Portföyünün Saklanması Performans Sunuşu Ortaklıkların Kendi Paylarını Satın Almasına Yönelik İşlemler Haftalık Rapor Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma Tanıtım ve Reklam Amaçlı İlanlar Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklık Tanımı, Faaliyet ve İşlemleri Ortaklık portföyüne ilişkin esaslar Portföy türleri Portföy türlerine ilişkin esaslar Kuruluş şartları Kurucuların nitelikleri Kuruluş işlemleri Kurucu paylarının ihracı Yatırımcı paylarının ihracı Yatırımcı bilgi formu Payların değeri Payların türü ve niteliği Kurucu paylarının devri Kurucu paylarının itfası Yatırımcı paylarının alım satımı Pay gruplarının oluşturulması Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve diğer personel Genel müdür ve diğer personel Ortaklık portföyünün idaresi ve dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar İç kontrol sistemi Risk yönetim sistemi Teftiş birimi ve iç kontrol sisteminin gözetimi Yapamayacakları işler Portföye alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar Portföye alınacak kolektif yatırım kuruluşu paylarına ilişkin sınırlamalar Portföydeki varlıkların borsada işlem görme esasları ve borsa dışında taraf olunan sözleşmelere ilişkin sınırlamalar Portföye dahil edilecek varlıkların vade yapısına ilişkin sınırlamalar Kredi işlemleri ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin sınırlamalar Ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar Payları belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilmiş veya bir varlık ya da varlık grubuna yatırım yapan değişken sermayeli ortaklıklara ilişkin sınırlamalar Diğer sınırlamalar Serbest portföyler Bilgi verme yükümlülüğü Derecelendirme notuna ilişkin değerlendirme Değerleme ve performans sunumuna ilişkin esaslar Sona erme LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 6

8 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ ve BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) Portföy Yönetim Şirketi Portföy Yönetim Şirketi Tanımı ve Ana Faaliyet Konusu Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Diğer Hususlar Portföy Yönetim Şirketi nin Kuruluş Şartları Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Kullanımı Kuruluş İşlemleri Faaliyet Şartları ve Faaliyet İzni Faaliyet İzni Başvuru Süresi Faaliyet İzni Başvuru Şartları Faaliyet Şartlarının Faaliyet Süresince Sağlanması ve Portföy Saklayıcısına İlişkin Özel Hususlar Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Çıkar Çatışmasının Önlenmesi İç Kontrol Sistemi İç Kontrol Sistemine İlişkin Genel Esaslar İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, İç Kontrol Elemanı ve Görevleri Risk Yönetim Sistemi Risk Yönetim Sistemine İlişkin Genel Hususlar Risk Yönetim Birimi Görevleri Teftiş Birimi ve İç Kontrol Sisteminin Gözetimi Fon Hizmet Birimi Portföy Yönetim Şirketi nin Şubeleri ve Acenteleri Portföy Yönetim Şirketi nin Acenteleri ile İlgili Hususlar Portföy Yönetim Şirketi nin Şubeleri ile İlgili Hususlar Şirket in Yapamayacağı İş ve İşlemler Acil ve Beklenmedik Durum Planı Acil ve Beklenmedik Durum Planı İş Akış Prosedürü Faaliyet İzinlerinin Sınırlandırılması, İptali veya Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması Faaliyet İzinlerinin Sınırlandırılması, İptali veya Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulmasına İlişkin Nedenler Faaliyet İzinlerinin Sınırlandırılması, İptali veya Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulmasına İlişkin Diğer Hükümler Dışarıdan Hizmet Alımına İlişkin Esaslar Dışarıdan Alınacak Hizmete İlişkin Hususlar Dışarıdan Hizmet Alan Şirket in Sorumlulukları Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yurt Dışında Olması Kurul un Yetkileri Şirket in Yöneticilerine ve Personeline İlişkin Şartlar Şirket in Yöneticilerine ve Personeline İlişkin Genel Şartlar Şirket in Yöneticilerine ve Personeline İlişkin Tecrübe ve Lisans Şartları Şirket in Genel Müdürü ile İlgili Hususlar Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi Bağımsızlık İlkesi Sır Saklama Esas Sözleşme Değişiklikleri Pay Devirleri Pay Devirlerinin Uygulanmasında Kullanılacak Kıstaslar Defter ve Kayıt Tutma İle Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Bildirim Yükümlülüğü Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ye Yapılacak Bildirimler Birliğe Yapılacak Bildirimler SPL ve Birliğin Bildirimler Karşısındaki Görevleri Kurula Yapılacak Bildirimler Tescil ve İlan Yükümlülüğü Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yükümlülükler Belge Düzeni ve Müşteriye Bildirim Yükümlülüğü İştirak ve İştirak Sınırlamaları Portföy Yöneticiliği Hizmeti Alan Kişiyi Tanıma Kuralı LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 7

9 Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Kolektif Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin İlkeler Portföy Yönetim Sözleşmesi Müşteri Varlıklarının Saklanması İdari ve Mali Hakların Kullanımına İlişkin Esaslar Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Faaliyetine İlişkin Esaslar Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine İlişkin Esaslar Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Esaslar Reklam ve İlanlara İlişkin Esaslar Tutarların Yeniden Belirlenmesi Şirketlerin Yatıracakları Teminatlara İlişkin Esaslar Teminatların Yatırılması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esasla Teminatların Serbest Bırakılması Faaliyette Olan Şirketlerle İlgili Hususlar Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Şirketlerle İlgili Hususlar Faaliyet İzni İptal Edilen ve Hakkında İflas Kararı Alınmamış Şirketlerle İlgili Hususlar Faaliyet İzni İptal Edilen ve Hakkında İflas Kararı Alınmış Şirketlerle İlgili Hususlar YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) Yatırım Fonlarına İlişkin Genel Esaslar Şemsiye Fon Fonun Malvarlığına İlişkin Esaslar Şemsiye Fon Türleri Şemsiye Fon İçtüzüğü Kurucunun Yetki ve Sorumluluğu Şemsiye Fonun Kuruluşu Fon Katılma Paylarının İhracı Yatırımcı Bilgi Formu Bilgilendirme Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler Katılma Paylarının Değeri Katılma Paylarının Alımı-Satımı Pay Gruplarının Oluşturulması Fon Portföyüne Alınacak Varlıklar ve İhraççılarına İlişkin Sınırlamalar Fon Portföyüne Alınacak Kolektif Yatırım Kuruluşu Paylarına İlişkin Sınırlamalar Fon Portföyündeki Varlıkların Borsada İşlem Görme Esasları Borsa Dışında Taraf Olunan Sözleşmelere İlişkin Sınırlamalar Fon Portföyüne Dahil Edilecek Varlıkların Vade Yapısına İlişkin Sınırlamalar Fonun Kredi İşlemleri ile Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Fonun Ödünç İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Belirli Yatırımcılara Tahsis Edilmiş Fonlar ile Bir Varlık veya Varlık Grubuna Yatırım Yapan Fonlara İlişkin Sınırlamalar Diğer Sınırlamalar Fon Türlerine Özel Esaslar Serbest Fonlar Fon Sepeti Fonları Garantili ve Koruma Amaçlı Fonlar Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesi Şemsiye Fonun ve Fonun Devri Fonların Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi ve Kurucusunun Değiştirilmesi Bilgi Verme Yükümlülüğü Derecelendirme Notuna İlişkin Değerlendirme Fon Toplam Giderinin Üst Sınırının Belirlenmesi ve Kamuya Açıklanması Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu-TEFAS (Platform) TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ ÜYELERİNİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI MESLEK KURALLARI, SERMAYE PİYASASI ÇALIŞANLARI ETİK İLKELERİ VE DAVRANIŞ KURALLARI Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları Düzenlemenin Hukuki Dayanağı ve Genel Esaslar Üyelerin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı Genel İlkeler Dürüst ve Adil Davranma İlkesi LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 8

10 Bağımsızlık ve Tarafsızlık Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi Saydamlık İlkesi Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu İle Mücadele Müşterilerle İlişkilere İlişkin İlkeler Müşteriyi Tanıma Kuralı Müşteri Talimatlarına Uyma Bilgi Verme Müşteri Menfaatleri Çıkar Çatışmaları Sır Saklama İlan, Reklam ve Promosyon Kampanyaları Müşteri Şikâyetleri Diğer Üyelerle İlişkilere İlişkin İlkeler Mesleki Sorumluluk, Dayanışma ve Bilgi Alışverişi Haksız Rekabetin Önlenmesi Çalışanlarla İlişkiler Çalışanların Genel Nitelikleri Mesleki Yeterlilik Mesleki Özen ve Titizlik Kariyer Gelişimi Çalışanların Müşterilerle İlişkileri Çalışanların Müşteri Olarak İlişkileri Kurum Bazında Etik Kurallar Belirlenmesi ve Denetimi Birlik ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri Ve Davranış Kuralları Etik İlkeler ve Davranış Kurallarına Genel Bakış Sermaye Piyasasında Etik İlkeler ve Davranış Kuralları TSPB Etik İlkeleri Temel İlke Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik Özen ve Titizlik Sürekli Gelişim Sır Saklama Etik Düşünme TSPB Davranış Kuralları Mesleki Uzmanlık Kuralı Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Sağlama Kuralı Müşterilere Karşı Görevler İşverene Karşı Görevler Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Sunumu Çıkar Çatışması Mesleğe Karşı Sorumluluklar LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 9

11 KISALTMALAR SPKn., Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu SPKr. Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu TTKn : Türk Ticaret Kanunu KAP : Kamuyu Aydınlatma Platformu MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi GYO : Gayrimenkul Yatırım Ortakları TAKASBANK : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş. SPL: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 10

12 1.1 SERMAYE PİYASASI KANUNU Sermaye Piyasası Kavramı Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların; sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan sistemin, başka bir ifade ile yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını sağlayan aracı kurum ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlarından oluşan modern finansman sisteminin adıdır. Sermaye piyasası, esas itibariyle, para piyasası ile birlikte finans piyasasının bir alt türünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla sermaye piyasasının mantığı ile ekonomi içindeki yeri ve önemini daha iyi anlaşılabilmesi için finans piyasasının işleyişini de bilmek gerekir. Finansal piyasa, finansal tasarruf fazlası olan birimler ile mal ve hizmet üretimi, ticareti vb. alanlarda faaliyet göstermek için kaynak ihtiyacı içinde olan başka bir deyişle, fon talep eden birimler arasındaki fon akışını sağlamaktadır. Bu yönüyle finans piyasasını ekonomiye kaynak aktaran, tasarrufları yatırımlara dönüştüren sistem olarak tanımlayabiliriz. Finans piyasalarının başlıca beş fonksiyonunun olduğu söylenebilir. Bunlar reel piyasaya kaynak sağlamak, sermaye birikimini oluşturmak, piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etmek, ekonomik yapı içinde yer alan aktörlerin her çeşit seviyede karar alırken (yeni bir yatırım kararı, tasarruf sahibinin tasarrufunu nerede değerlendireceği kararı, şirketin ortaklık yapısında değişiklik kararı vb.) karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya bunları başka kesimlere aktararak risklerden korunmasını sağlamak ve mülkiyeti tabana yaymaktır. İşte, yukarıda finans piyasasının fonksiyonları olarak belirttiğimiz hususlar, bu piyasanın bir alt türü olan sermaye piyasası için de geçerlidir. Hatta riskleri dönüştürmek, mülkiyeti tabana yaymak ve likidite sağlamak gibi fonksiyonların para piyasasından ziyade sermaye piyasasına özgü olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan, sermaye piyasası, birincil ve ikincil piyasadan oluşmaktadır. Birincil piyasa, sermaye piyasası araçlarının ihraççısı tarafından ilk defa piyasaya çıkarılarak alıcılara satıldığı piyasadır. Dolayısıyla reel piyasaya kaynak sağlamak ve bu suretle bir yandan da riskleri dağıtmak ve mülkiyeti tabana yayma fonksiyonları esasen birincil piyasada gerçekleşir. Aynı şekilde sermaye birikimini oluşturulmasına da birincil piyasa katkı sağlar. Ancak, sermaye piyasasında yalnızca birincil piyasanın olması yeterli değildir. İlk defa piyasaya sürülen sermaye piyasası araçlarının, daha sonra yatırımcılar arasında el değiştirmelerini sağlayacak bir piyasaya da ihtiyaç vardır. Bu işlemler ise, ikincil piyasada LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 11

13 gerçekleşir. Buna göre, ikincil piyasa, daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının tasarruf sahipleri arasında alınıp satıldığı piyasadır. Dolayısıyla, ikincil piyasalar, birincil piyasalar gibi ihraççılara fon akışı sağlamazlar. Ancak, ikincil piyasanın da son derece önemli şu üç fonksiyonu vardır: Bunlardan ilki likidite fonksiyonudur. Sermaye piyasası aracını elinde bulunduran yatırımcının acil nakit ihtiyacı ya da yanlış seçim yaptığını düşünerek yeni bir sermaye piyasası almak istemesi durumunda elindeki sermaye piyasası aracı satarak nakit ihtiyacını gidermesi ikinci el piyasa yoluyla sağlanır. İkincisi fiyatın belirlenmesine ilişkindir. Birincil piyasada işlem görmeye başlayacak sermaye piyasası araçlarının fiyatı belirlenirken ikincil piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarının fiyatı da dikkate alınır. Zira birincil piyasada sermaye piyasası aracını alanlar, alım fiyatı olarak ikincil piyasada satarken ödeyeceği fiyattan çok daha yüksek bir prim ödemek istemeyeceklerdir. Aksi takdirde, satın aldıkları bu araçları elden çıkarmakta zorlanacak veya zarar etmek durumunda kalacakladır. Üçüncü ise, vadeyi belirleme fonksiyonudur. Borçlanma araçlarının ihracında birincil piyasadaki borçlanma aracının vadelerini ikinci el piyasada işlem gören borçlanma araçlarının vadeleri belirlemektedir. Sermaye piyasaları diğer bir açıdan gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve vadeli piyasalar olmak üzere ikiye ayrılır. i) Spot piyasalar, belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalardır. Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Pay Piyasası ve Tahvil ve Bono Piyasası spot piyasalara örnek teşkil eder. ii) Vadeli piyasalar ise, ilerideki bir tarihte teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır. Vadeli piyasaların tanımı; forward, swap, futures ve opsiyon işlemlerinin tamamını içermektedir Sermaye Piyasasının Unsurları Sermaye piyasasının başlıca altı unsurunun olduğu söylenebilir. Bunlar sırasıyla, fon talep edenler, fon arz edenler, sermaye piyasası araçları, tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesine aracılık eden, yardımcı kuruluşlar, borsalardır. i)fon Talep Edenler LİSANSLAMA SINAVLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI 12

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55. 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI

Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları YATIRIM KURULUŞLARI Ders Kodu: 1005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

SERMAYE PİYASASI HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2940 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1896 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Kürşat GÖKTÜRK (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Mehmet ÖZDAMAR (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ

YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ YENİ KANUNUN AMACI (Md. 1) Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi suretiyle, üç amacı gerçekleştirmeye yönelik bütüncül bir bakış açısı vardır.

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ

TSPAKB. AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNİN SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ Kasım 2004 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI

Detaylı